Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • LTAYLA ADAM KOVALADI 5ffB?J^ ığı bir balta ile akrabası Niyazi lyiolur'a hücum etmiş ve kolundan yaıdıktan sonra sokakta kovalarken polisler tarafından yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • DURUM S B& K IH B «M @9 Mm k vJ İYASADA DURUM LJ îj^ nin iktisadî durgunluk devrinden çıkmağa başladığını ıs-i rörla Belirtirken,bâzı çevreler de iktisadî bakımdan tam bir i f| ıırgunluk ve güvensizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • llllilii!llilli;il!l!I Dürüst tabiatlı İstan-j bul efendisi Abdül-canbaz'm harikulade maceraları.Yarın Başlıyor 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • ÜMÜSPALA "BİZ İAFAT ASCI IEĞİLİZ,DEDİ BANDIRMA.ÖZEL P.Genel Başkanı Ragıp GümiişrU çıkmış olduğu bayram gezisini taımlıyarak Çanakkale üzerinden Bdı rinaya gelmiştir.Iıir parti lokalinde bir müddet Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • İJRİYE'DE İÂNL3 HÜMAY kırcıların gösteri yapt Halep'te bir çok insan öldü SAM.A.ASIR taraftarlarının dün Ha-Jep'te giriştikleri nümayişler neticesinde,ordu bu şehirde âğa çıkma yasağı koymuşturhisteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • DIŞ YARDİM İÇ YARDIM Bütün yurtta zekât sandıkları kurulııyormuş.Bu sayede muhtarlar kalkınmış olacakmış.Aman efendim hu kadar kesin konu.şmıyahm.Biliyorsunuz hiz hu sandıkları hemen hemen bütün dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • BUĞDAYA ZAM YOK ANKARA,ÖZEL Buğday Hatlarına bu yıl zam yapılmıyacağı bildirilmiştir.İlgililer Türkiye'de buğday fiatlannın dünya Hatlarına yakın durumda olduğunu söylemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • Ağaçta takılı kalan dul leyleği itfaiye kurtardı Merkez itfaiye gurubu dün bir leyleğin hayatını kurtarmıştır.Esi ölmüş olan bir erkek leylek Alibeyköyde 40 metre yüksekliğinde bulunan asırlık çınar ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • Adliyeden 16 tüfek ile 3 tabanca çalındı ERZURUM,ÖZEL Karayazı ilçesinde Hükümet binasında bulunan Adliye Emniyet Dairesine dün gece giren meçhul şahıslar muhtelif cins ve ebatta 16 tüfek ve 3 tabanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • F.104 uçaklarının ilk filosu yarın teslim alınıyor ORHAN TOBKL Dünyanın en kudretli hücum ve müdafaa uçağı olarak kabul edilen supersonik F.104 «Starfiglıter» lerin ilk filosu yarın Hava Kuvvetlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • Trwi/jr Cnİl nil FP A,aban,a evaletlnin Birmingham şehrinde,son yapılan ırkçılık ICVIxlP tUILUILCK aleyhtarı gösteriler dolayısıyle,1.G00 kadar zenci tevkif edilmiştir.Tevkif edilenler arasında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • ş "Kapanandan işyeri açılıyor,dedi Bakan demir,elik,çimento ve elektrik istihsalinin arttığını,kötü vasıfla mal çıkaran sanayicilerle mücadelenin arttırılıp halkın aldanmasının önleneceğini söyledi SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • Danimarka Kral ve Kraliçesi İran'da Frederik ve Kraliçesi İngrid,kızları Prenses Ucnedlkte ile birlikte İran'ı resmen ziyaret etmişlerdir.Kral ve Kraliçe,İran'a giderken İstanbul'da Yeşilköy hava alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • Kürlçülük konusunda kanunların dışında bir tedbir alınmayacak 2 ÇİŞLERİ Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata,«Memnuniyetle ifa-de edebilirim ki memleketimizde emniyet ve asayişi ilgilendiren vak'alar azalmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • KOY OKULLARIMA VARDIM K Al Toptancı tüccar kampanyaya katıldı E STANBUL Toptancı Tüccarlar Derneği,I Köy Okullarına Yardım katılmaya karar vermiştir.Dernek bu gaye ile üyelerine gönderdiği bildiride,ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • Pil Batarya Sanayii T.A.Ş.İşçi ve Personeli",6 köy:Ünlükaya Erzurum)Toprakkale Erzurum)Damarlı taş Erzurum)Çatak Erzurum)Çayüstü Erzurum)Obayayla Erzurum)Kara Ordusu Havacılık Okulu,Uçuş Grubu,4 koy:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • Harb Okulu öğrencileri hakkındaki dâva düştü ANKARA,ÖZEL 22 Şubat olaylarından sonra Başbakan İnönü'nün Meclisle yaptığı bir konuşma üzerine Taksim Cumhuriyet Anıtına,üstünde Harbiyeli aldanma/yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • ftnkara'daki kazada Lübnan uçağı Suçlu bulundu ANKARA,ÖZEL 1 Şubatta,Ankarada vuku bulan uçak kazası için Adlî Bilirkişi heyetinin Savcılığa verdiği raporda.Lübnan uçağı suçlu görülmüştür.Af kanunu şü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • İHOHU İSÎAHBÜLA GELDİ Başbakan İsmet İnönü dün sabah trenle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.İnönü öğleden sonra Vilâyeti,Belediyeyi,Ordu Karargâhını ve Guraba llastahancsinde yatmakta olan kız kardeşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • yıldırım Güney Doğu'ria sağanak halindeki yağmurlar büyük hasar yaptı DİYARBAKIR,GÜNEY GDOĞU İLLERİ BÜROSU)ÜNEYDOĞU Anadolu'da sel ve yıldırımlardan 22 kişi ölmüş,mahsul geniş ölçüde hasara uğramıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1963
  • hoş kokulu kolay kullanışlı STİ vücuda tazelik verir ter kokularını giderir tesirini 24 saat muhafaza eder mm u ik.v.tt.ft'-l-llp O'Ö,ıj İLANCILIK 2217 648Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • düşünenlerin düşünceleri amar Menderes de B IR memleket halkının asgari yüzde iı ı «olgun insan» seviyesine çıkmadıkla,o ülke seçimle ve iktidariı muhalefeti!iıiı iiuM bünye ile idare olunamaz.İşte gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • Akarca,üç faşı üstüste koydu SENATÖR ve millet vekillerinden bir grup Batmanda petrol «anacında dolaşıyor ve tesisleri inceliyorlardı.Bir kuyudan başka bir kuyuya otomobillerle giderlerken yolda üstüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 6492
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • Bu akşam saat 18.30 da Ankara Radyosunda Ansiklopedi saatimizi dinleyiniz.TÜRK TİCARET BANKASİ REKLAMCILIK 2188 6477
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • Dolmuş yapan Motörler Kontrol ediliyor Liman Başkanlığı tarafından bayram günlerinde Köprü ile Kadıköy arasında dolmuş yapan motörler kontrola tâbi tutulmuştur.4 gün içinde devamlı olarak 30 dan fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • KUDUZ ENSTİTÜSÜNE MÜŞAVİR TAYİN EDİLDİ Kuduz Hstahanesi Başhekimi Dr.Bakteriyolog Zekâi Muammer Tunçman teknik uzman olarak Kuduz Enstitüsüne tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • ACI BİR ÖLÜM Yıldız Plâstik Fabrikası Kollektif Şirketi kurucularından BAY ARÎS KALPAK'm Vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi Yarın)Cuma günü 10 Mayış 19(53 saat 16 da Beyoğlu Balıkpaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • ACI KAYBIMIZ Fabrikamız Kurucularından ve Ortaklarından BAY ARtS KALPAK 7 Mayıs 1963 günü ebediyete intikal ederek hepimizi derin b kedere boğmuştu.Ailesine ve dostlarına baş sağlığı kendisine rai met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • DUN HİZMETİNİZE AÇILDI Bu şubemize mahsus hususî çekilişte Bir talihlive KARTAL'DA BAHÇELİ EV 112 talihliye Çeşitli para ikramiyeleri cem'an 35.000 Lira ANADOLU BANKASI Sermayesi:45.000.000 Lira REKLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • ACI KAYIP Fabrikamızım Kurucusu ve bütün işçi arkadaşlarımıza karşı daima bir baba şefkati gösteren kıymetli büyüğümü* BAY ARÎS KALPAK ebediyete intikal ederek bizleri ebedî bir hüzün ve kedere boğmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • FRANKFURT SABENA Belçika Hava Yollarının Brüksel istikametinde mühim bir uğrağıistanbul'dan Avrupanın bu net* kezî şehrine modern uçakları ve mükemmel bir ser-S visle,yalnız SABENA 40 senelik tecrübes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • TİCARÎ ADRES KİTABI BOTTİN INTERNATIONAL Tesis Tarihi 1796 Bu kitap Firmanızı dünya ticaret âlemine dört lisanda tanjty Kitap 2500 sahifeliktir.Bu kitabın 196 memlekette teşkilâtı vardır.İthalât ve İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • Uçak yolculuğunda tenzilat I Nisan'dan itibaren Almanya'nın her şehrine daha ucuza uçabilirsiniz.Frankfurt TL 501.daha ucuz Munich TL 520.daha ucuz Düsseidorf TL 394.daha ucuz Hamburg TL 564.daha ucuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • MİLLÎ GELİR istatistiklerine göre Türkiye'de inşaat sektöründe yaratılan gelir toplamı I960 yılında 2.907 milyon lira olduğu halde,1961 de 2.808 milyon liraya gerilemiştir.Bu sonuncu rakam,milli gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • SAMA^^W « BORSADA DURUM' BAYRAM ertesi İstanbul Borsasında önemli bir hareket görülmemektedir,iıda maddeleri fiatları yüksek seviyelerini korumaktaysa da,dun,özellikle pirinç üzerinde hiç bir satış te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 95.10 95.20 ayni)Rejat Ura 134.00 134.50 ayni)Hâmlt lira 103.00 104.00 ayni)İngiliz Kral 117.00 117.50 ayni)Fransız Napolyon 93.00 95.50 ayni)M ayar külçe altın 14.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • Hamburgta hazır fındığın 100 kilosu 129 dolar Ticaret Borsası'na dün gelen telgrafa göre,Hamburg'ta cDepoda» fındık fiatı 129 dolardır.Mayıs teslimi fındık 125,Haziran teslimleri İsa 126 dolar üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • F.Almanya,taze sebzelerden ithal vergisini kaldırdı Mt'N'İH,özel Muhabirimiz MUSTAFA Ç.AYDIN dan ALMAN Hükümeti aldığı bir kararla yas kebze üzerinden Federal Almanya'ya Kiriş gümrüğünü kaldırmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • YAPI MALZEMESİ VE HAM KAUÇUK İTHALİNE DAİR ESASLAR AÇIKLANDI 3 Mayıs 1963 tarihli Resmi Gazete'de,önemli bir kararname ile bir genelge yayınlanmıştır.«Dıs Ticaret Rejimi hakkındaki kararın 11 İnci mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • İstanbul gümrüklerinde 3,9 milyon dolarlık mal bekliyor GÜMRÜKLERDE bekleyen malların çekilmesi konusunda İstanbul Ticaret Odası'na yapılan müracaatların tasnif ve incelenmesi sona ermiştir.Bir ekip,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1963
  • Yazarın durumu İ AĞIMIZA kadar yazarlar ve düşünürler i g* halkın malı olmak için bir yaba göstermez-E lerdi.Düşünce bir tarafta kendi kozasını E örer,halk bir tarafta kendi saplantıları vu tut-E kula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • ^M+H} I LI m.Massachusetts'te Saint Jo-Rahibeler beyzbol sezonunu açtı sepn rahibeieri b« ymd beyzbol sezonunu açmışlardır.Beyzbol oyuncularının nizamî kıyafetlerini îiyıniş olan rahibeler profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • 'ıldırım teftişi yapan akan,doktoru bulamada aştırma Bakanına hastahanedeki doktorun Hayenehanesine gittiği cevabı verildi Şehrimizde bulunan Ulaştırma Bakanı Rıfat Öçten «Yıldırım teftişi» nl Denizci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • Can kurtarmaya giderken öldü ERZURUM,A.Alirimiz Doğıımevine alt cankurtaotomoblli hasta getirmek için öngece saat 3 sıralarında Aşkaleye rken,Kesikköprü mevkiinde fazla it yüzünden virajı alamıyarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • İSTANBUL BANKASI BURSA ŞUBESİ Hizmete girmiştir Bu şube için 50.000 liralık Hususi İkramiye Keşidesi I Kişiye 20.000 Lira İSTANBUL BANKASI İLANCILIK 1960 «491
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • CUFF RiCHARD CHUBBY CHECKER En son çıkan en güzel plâkları 45 DEVİRLİ)ğ COLUMBİ tarafından satışa arzedilmiştir.Bütün plâk satıcılarından İsrarla isteyinizf REKLAMCILIK 2368 6504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • İki motorlu uçağı ile 9.5 saatlik yolculuktan sonra pilot yorulmadığım söyledi SUVA Fiji)A.P.J Kİ motorlu bir «Apache» uçağını tek başına Pasifik Okyanusu-I nu aşarak Brisbane'e götürmekte olan Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • Bir işveren,kendi yatağında uyuyan işçiyi balta ile parçaladı IZMIR,ÖZEL Bergama ilçesinin Kurtuluş mahallesinde bir ziraalçi,kendi yatağında uyuyan eski işçisinin başını balta ile parçalayarak öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı ADANA,AA.Burç köyünden Mustafa Toprak,misafir olarak gittiği Pozantı ilçesindeki Hikmet Ünal'ın evinden bir pantalonla cebinde bulunan 750 lirayı çalarak kaçmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • Başlık parası için ağabeyini öldürdü SAMSUN,ÖZEL Çarşamba'da iki cinayet işlenmiştir.Ayvacık bucağına bağlı Keskinoğlu köyünden Abdullah ve Mehmet Gün,kızkardeşlerini bir köylüye 1500 lira başlıkla sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • Hudutta bayramlaşmaya izin verilmedi NUSAYBİN,ÖZEL Bu bayram tik defa olarak hudutta bayramlaşmaya izin verilmemiştir.Memleketimizin çeşitli bölgelerinden Suriyedeki akrabaları ile görüşmek İçin Nusay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • Kaçakçıların 74 tabancası jandarmanın eline geçti M ABDIN,ÖZEL Şenyurt'ta ve Nusaybin'de jandarmalarla kaçakçılar arasında iki ayrı müsademe olmuştur.Şenyurt'taki müsademede 1 ölü ve 2 yaralı veren ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • BOL YEDEK PARÇA TEDİYEDE KOLAYLIK İTİNALI SERVİS Ql K;"f^öiOj Ssıl ite s39mE3ml^S^ JfC TERTA Optik ve.Manyetik şes.tertibatlıdır.y İ*İ» TERTA,Köy,Kasabş,Okul ve Üniversitelerde en iyi neticeyi,ver m i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • TEKNİK ELEMAN ARANİYOR Çelik eşya fabrikalarında kısım şefi olarak çalışmış,tecrübeli teknik eleman aranıyor.Bakırköv,Yenimahalle,Emayetas fabrikasına ŞAHSEN müracaat.İLÂNCILIK:2001 6487
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • Sayın Hanımlar ve Genç Kızlarımıza TUNA)DESEN VE MODEL Yatak ve sofra takımları özel sayısını takdim eder.Mecmuamızın yatak ve sofra takımları desenlerini çeşitli Antep,Aplike,Sarma,S.V.işleri ihtiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • SARSAK SÜLEYMAN PAŞA' KllM HEVKEU ALTINDA AND fer,MEYE GİDİYOR.YAZIK Ol.Af AK OGUNA BE/~y YERYÜZÜM DE VAZGEÇ.ME İMKANI OL-MAYAN TEK budur YAHU İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • AMBARLAR ŞEFİ ALINACAK Azamî yaş 30 40 dinamik,İdarî tecrübesi ve malzeme bilgisi olması şarttır.Bakırköy,Yenimahalle,Emayetas fabrikasına ŞAHSEN müracaat.İLANCILIK:2091 6486
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • fcuHSARVfc töMUAflfiff VUOSİPETlf-W*|LE AKWI tıkAiHAlU.AKALARINDA KlWlCi Y0I3AZIAH VOK-PA ONPAHRuhSA^^öğuMOİK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • i m »EieiiBS T YARIN HAVA NASIL OLACAK?Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerimiz çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçecektir.Hafif sıcaklık düşmesi beklenmektedir.Orta ve Güney Anadolu bölgeleri bulutlu olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • HIM I 111 II III IIII 111 till 11 Iflitlll MUlilUl£ ZEKÂT T% İR gazetenin birinci sahifesinde baş havadis olarak koca-E 0 man bir manşet var:«Bütün yurtta zekât sandıklan kuru.E luyor.Zekât,İslâmın be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • buldum ARTIK İSTİKBALDEN KORKMUYORUM.10MMIİAKA0AR BİR HESAP AÇTIRMAK yjŞADlK&JiHM GELİR.ÇEKİLME İ$TİR*K FDECEİjİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1963
  • ve zarf Müdüre Pasfafandı CAHİT ÜZEN ÇAPA'DAKl Yüksek öğretmen Okulu Müdürlüğüne,öğrenciler tarafından dün,üzerinde «Dikkat,pire vardır» yazılı bir zarf gönderilmiştir.Zarfı postaya veren üç öğrenci,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • Âİ.LAHUK ALİ BEY İSTEMEM ANNr.BİR KfZ.ARKADAŞ "A Ttl-ETON EDE-CEK.SEUKf Bl'R YEJS.GEZ,MEĞE GİDEV.ÎZ,"^A^Z İM KOKAK¦ N OOl-DU OSMAN KıZ.ARKADAŞIMLA' SEZMESE GİDİ.VOK.MUSUN 4,j^r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI GECE GELEN OLU Yazanı ÜMİT DENİZ mm Böyleler!en çok orta blr'e kadar okuyabilirlerdi.Göğüsler tomurcuklanıp,hut ve kalçalar dolgunlaşmaya haşladı mı artık onlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • 7.35 e.oo 8.20 9.00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.30 13.00 13.20 13.30 13.45 14.20 14.30 ISTANBUL RADYOSU ı Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu Melodiden melodiye Türküler Haberler ve hava durumu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • wmm&s&E?Yazan:Patricia ROBINS mm I'ii/aiu'tii Peverel onu hastahanede herkes Liz diye çağırırdı—Clare'den bir yas büyüktü.I.iz sevimli,takat biraz şişmanca bir kızdı.İyi tabiatlı idi.Herkes ondan bogl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • ABDÜLHAK SİNASİ HİSAR VE ESERLERİ TÜRKER ACAROĞLU İ Günümüzün değerli romancılarından Abdiilhak Şinasi HISAK 3 Mayıs 19C3 Cuma sabahı 75 yaşındayken öldü,ertesi gün Merkezdendi kabristanına,tek kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • flfc OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüz beyhude.Beklediğini» haberi alacaksınız.Yakınlarınıza daha müşfik olunuz.$h KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat)Bugün güzel bir tesadüf sizi müşkül durumdan kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • SOLDAN SAM;x Amazon nehrinde yasıyan canavar bir balık;TERSİ kilonun yarısı.2 özür dileme;Baba.3 Yalvarış;Tahtahan mamul.4 Beyliklere eskiden verilen İsim;Ticarî kazano 5 Atın ayağındaki;Boru sesi 6 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • Hicri Perşembe Rumî 1382 9 1379 Zilhicce MAYIS Nisan IS 1963 26 VAKİT VASATÎ EZANÎ UUney 5.49 8.36 otla 13.10 4.57 ikindi 17.05 8.51 Akşam 20.14 12.00 Yatbi 22.00 1.47 lmıak 3.4» 7.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • Sahibi Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAE9 Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,3 İnci tayfalarda 30 T.L.0 6.T ncl tayfalarda 23 T.L.0 Birinci tayfada hatlık 200 T.L.0 nitelin.Nişan,Nikah,Vefat ve Teşekkür İlânları S tantime kadar 7.tayfada)80 T.L.0 KUcük Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.05.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık t 75 T.L.Yabancı memleketler İçin tdl posta İle bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası İçin tflrU'e,kullanılaeak pulun delerine öre dcilalr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • DÜNYA SOĞUTMA SANAYİİNDE ÜMe^hM^ İFADESİ BUZDOLAPLARI SATÎŞA ARZEDILM GENEL SATICISI:ELEKTRIKA TİCARET T.A.Ş.LBankalarJalr.ZiyaJPaşa Cad.55 GALATA ISTAN BU L^Ttl^492JJ 8^43 J2J£ Telegraf:Elektrika Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • ftlilHHHHWWWWHHIWWWWWiWIHIWIHHWW»» LAN 1 Milletlerarası Kalkınma Teşkllatı'nın «A.I.D.Ankara,Kavaklıdere.Vali Dr.Reşit caddesindeki 16 ve 18 numaralı binalarının pencerelerine tahminen 930 M2 plâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • SATILIK BÜYÜK DEPO Müstesna ve fevkalâde bir yerde,üç katlı 1 Bir taraftan Cibali caddesinde,üç kamyonun girebileceği kapıları 2 Diğer taraftan Halic'e rıhtımı olan 3 Atatürk Köprüsüne birkaç yüz metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünden YARIMCA Gübre Fabrikasından 6250 ton Süper Fosfat muhtelif mahallere naklettirilecektir.Buna ait şartname Galata Rıhtım Caddesi No.7 de Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR PRESTCOLD j BUZDOLABI FABRİKALARI j Soğuk hava tekniği ve montaj kısımlarında yetiş-tirilmek üzere askerliğini yapmış,san'at okulu veya or-2 ta okul mezunu teknik elemanlar arıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • OTO BOYA İHTİYACİNJZ İÇİN SADO MARKASINI ISRARLA ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • Tanınmış Fransız Piyano Virtüözü Cecile Ousset'in Tek Resitali SARAY'da 16 Mayıs Perşembe saat 18 30 Biletler gişede satılıyor.Tel:44 16 S6 tLASCII,EK:2228 6509
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • CEYLAN FİLM 4Q| İNTİKAMI MÜTHİŞ BİR MACERA FİLMİ İLANCILIK 2107 64S9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • Büyük Bahçeli S Paşalimanmda Müracaat:44 02 48 55 29-33 İLANCILIK 2003 6488
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • TASHİH 27 4.963 tarihli gazetemizin J.cl sayfasında neşredilen Ereğli kömürleri İşletmesi İstanbul Su inalına Bürosu İlânında etcsMtma tarihi sehven 15.5.963 olarak neşredilmiştir.Eksiltme tarihinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • Satılık Parseller Bahçellevier mevkii,Sinan Paşa mahallesinde,otobüs duraâı önü.etrafı evli.2frl İlâ 322,5 Mt.2,dört müstakil parcel.Tel:48 73 45 6473
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • YANGIN İHBAR SANTRALLARI Mevcut ve Sipariş Kabul Olunur.T.HANYOTÎS K.P.415 Tel:44 45 11 RFKLAMCILIK:237» 6311
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • SATILIK EMLÂK CİHANGİRDE bej katlı satapartman ve kat,49 21 45.M ACF.LE sat.bog teslim kârglr ev.Fatih Nişanca Ispanakçı Sok.No.24/1.TOPAĞAC1 karşısı Dikilitaşta 559 metre imar durumlu arsa 44 07 99 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1963
  • STOCKHOLM'ÜN 50 KLM.GÜNEYİNDE KASABAYA GİTTİM.NÖBETÇİ MEMURDAN BAŞKA KİMSE KALMA-YINCA SORDUM:İzin verdi ve sabaha kadar bekledim Sabahleyin Danimarka'ya geçtim.Sonra yürüyerek ve otostopla hududa var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.05.1963
  • Amsterdam'da gece KLM'in yalnız Avrupa'da sefer yaptığı 44 şehirden biri.Avrupa'ya gitmeden evvel Amsterdam ve güvenilen sto KLM Hollanda Kraliyet Hava Yolları hakkında bilmeniz icabeden 26 Amsterdam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1963
  • ingiltere'de Oscar 'ı kazanan san'atçılar da armağan aldı LONDRA,A.P.AWRENCE of Arabia» adlı İngiliz filmi dün gece,İngiliz Film Akademisinin 1%2 yılı için dağıttığı 12 mükâfaatın dördünü kazan-1 mışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1963
  • Prens Philip hir Aktörle tartıştı Münakaşadan sonra aktris Leslie Caron Prens'ten arkadaşları adına özür diledi LONDRA,AA.İngiltere' Kraliçesi Elizabeth H'nin kocası Prens Philip dün gece İngiliz Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.05.1963
  • İNCİ Tel:48 45 95)Yolcu M.Nur.KONAK Tel:48 26 06)Kaptan Fraka» J.Marcel R.F.RÜYA K.EMEK)Tel:44 «4 »9)J Küba Maceraları 1.LALB Tel:44 35 95)Tarzanın Acı Kuvveti D.Miller R.t.Suarede:Yıldırım Kaptan J.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • 6 SFL(AN ve BEYHAN ÖZBAY,kızlarının doğumunu müjdelerler.Güzelbahce,İstanbul 7/5/1983
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • AUVİVK ve NEZİHİ AKTAİ.AY,biı oğulları olduğrunu dost ve akrabalarına müjdelerler.7/5/1963,İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • 1 GUZIN OKTEMER KOKSAL;ERDAL'ın doğumunu müjdelerler.MİLLİYET:6517 A &sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • ACJ BİR KAYIP Gümrük Muhafaza Memurluğundan mütekait Mustafa Şevket BALÇIK vefat etmiştir.Cenazesi bugün 9 Mayıs 19(53 Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli camiinden kaldırılaralc Feriköy'deki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • ÖLÜM ve TEŞEKKÜR Devlet Demiryolları Haydarpaşa Anbar Memurluğundan emekli Çok kıymetli büyüğümüz Ali Haydar GÜRBÜZ mübarek kurban bayramının birinci günü hakkın rahmetine kavuşmuş ve Karacaahmet kabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • pi ACI BİR KAYIP Şirketimiz kurucusu iyi insan NEŞET ESENTEPE 8 Mayıs 1963 tarihinde aramızdan ebedî istlrahatgâhına tevdi etmiştir.Cenazesi 9 Mayıs 1963 Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • ACI KAYBIMIZ Neyire Esentepe'nin eşi.Metin Esentepe,Esin Esentepe ve Zerrin Aykaç'ın kıymetli babaları,Kemal Aykaç ve Sevim Esentepe'nin kayınpederleri,Hasan ve Hüseyin Esentepe'nin ağabeyleri,Baki Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • I mu mı ®İyi kalite MANTAR TAPA kullanmakla KALİTEYE KALİTE KATARSINIZ MANTAR SANAYİİ TÜRK Ltd.Ştl.İLÂNCILIK 2220 6500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • DÜKKÂNLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 1)İ.E.T.T.Mensupları Yapı Kooperatifinin Şişli,Darülaceze yolu üzerinde inça edilen siteye ait dükkânları kiraya verilecektir.2)Şarüıarneler İnşaat Şantiye Şefliğinden te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • ALMAN YAZI MAKINALARI BOL YEDEK PARÇA SERVİS 1 SENE GARANTİLİ VE MÜSAİT FİAT MÜMESSİLİ FUAT VE SUAT TARH AN OBT Tıthın Hjn Teftfbışı İst.Tej.446175 BASIN G560)6513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Türkiye Tütüncüler Federasyonundan Federasyonumuz Kongresi Umumi Hey'et Toplantısı)statü hükümleri dairesinde 24.Mayıs.1963 Cmna günü saat 14.30 da Galata'da Ahen ve Münih Han'ın 6.ncı katındaki Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • I 1 tubsl OUSUIHU SMI» 10IW ÇAMAŞIR* KEHOl YIKAR TIRYAC guxel kokulu ÇAMAŞIRI KENDİ KENDİNE YIKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • ATAKÖY ikinci kısımda 100 000 lira kıymetinde kaloriferli bir daire 200 000 fira tutarında muhtelif kıymette nakit ikramiyeleri ANKARA blok apartmanlarında 90 000 lira kıymetinde kaloriferli A tipi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • FLANŞ YAPTIRILACAKTIR 1)Ataköy 2.Kısım İnşaatımız kalorifer tesisatı tulumba ve vanaları için takriben 1500 adet 65/150 flanş yaptırılacaktır.2)Bu İşe ait şartnameler 11.5.1963 Cumartesi günü saat 13.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • BUGÜN RÜYA SİNEM AS I N D A KÜBA MACERALARI Pier Five Havana)CAMERON MİTCHEL ALLISON HAYES FİLME İLÂVETEN RENKLİ HÂRİKA ŞORT BASLN 7203)6515
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • UZDOLAPLARI İtinalı işçilik Amerikan malı Yarim Kapalı Carrier Kompresörleri İstanbul için 3 sene garanti ayrıca KOMPRESÖR GRUPLARI HER ÇEŞİT EVAPORATÖRLER VE BİLÛMUM SOĞUK HAVA MALZEMESİ İHTİYACINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ARANIYOR istanbul banliyösü dahilinde BİR SINAİ ŞİRKETİN Fabrikalarının faal hizmetlerinde istihdam edilmek üzere KİMYA MÜHENDİSLERİNE ihtiyaç vardır.Taliplerin kimya mühendisli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • 1 AGIR-IŞITENLERE-MUJPJE T SS 1 G U D E N İŞİTME ENSTİTÜSÜ AÇILDI Bütün Muayene ve Tecrübeler Parasızdır.Enstitümüzde Tekrar İşitme Saadetine kavuşabilirsiniz il v ALMAN WENDTON ve WILLCO AMERİKAN-MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • TARİFE 82.13.10 Siparişleri kabul edilir.Müracaat:S.Hamam,Hamdl bey Geçidi ¥o.27,Tel:22 81 14 22 26 35 İLANCILIK:2157 6501
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • ACELE SATILIK Ford I960 500 Fairlane.Siyah kullanılmış,temiz vazıyette kelepir.Peşin satış,mutavassıt kabul edilmez.Müracaat:Mesai saatleri 495720 4â 57 21 MİLLİYET:6307
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • KOTA 10 Kota sıra No.167 ve 205 Lisans alınacaktır Emayetaş Bakırköy Tel:716619 71:6158 İLÂNCILIK 2091 6485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • m SÜHEYDA SARİOĞLU ile ZİHNİ ÇETİN nişanlandılar.7/5/1963 Silivıi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • MÜZEYYEN SÖNMEZSOY ile fiadyo-Ling teknisyeni MEHMET ALTIKARDEŞLER nişanlandılar.6 5/1963,Bursa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • t GÜNAY GÜLGÜN TAŞDELEN-LEB ile YÜCEL SAYMAN evlendiler.H Mayıs 3963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • NURAN MUTAF lie MUSTAFA BAVHAN nikahlandılar.5 Mayıs 19C3,Yalvaç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • DEVİITRİ PELTEO ile OLGA BOVEN'KO Nişanlandılar 2.5.1903 MİLLİYET:651)2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Ü ÜLKER YÜCEL ve Hjg w Gazeteci ORCAN ALPMAN Nikahlandılar 98f Fatih sslsea VfÇ^UA MİLLİYET:6505
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • NERİMAN Alcan)KOÇ ile ISMAIL KOÇ Evlendiler Istanbul 8.5.196?MtLLIVET:6496
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Kardeşini öldüreni ve kaajilin babasını öldürdü YURT HABKRl.ER SERVİSİ Kelkit'in bir köyünde arazi ihtilâfı yüzünden çıkan kavgada Hüseyin Çetin,Niyazi Inci'yi öldürmüş,kardeşinin öldürüldüğünü görwı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Şah'ın kızkardeşi ve Hava Kumandanı olan eşi memleketimize geliyor İran Şahı Rıza Pehlevlnin küçük kız kardeşi Prenses Fatlnıa Hatlmi,Hava Kuvvetleri Kumandanı irfan Tansel'in davetlisi olarak memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Sellerden ve yıldırımdan 22 kişi öldü Baştarafı Birincide de dağdan gelen sellerle kabarmış,küçük ve büyük baş 2U hayvanı sürükleyip götürmüştür.Birçok Vasıta yollarda çamura saplanmıştır.Yüksekova il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Suriye'de yeni ve kanlı nümayişler Baştarafı Birincide Hâdiseler,Millî İhtilâl Konseyini temsil eden bir heyetin uçakla Kahireye hareketinden birkaç saat sonra patlak vermiştir.Heyet Suriyede Baasçıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • s JAPON MALI HAKİKÎ FORMİKA ÜSTÜN KALİTE ŞAHANE RENKLER Toptan ve perakende satışa arzedilmiştlr.J 1.Üıual Yeni Postahane karşısı Türbe Sok.11 RKKI.AMCII.IK 2344)6478
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • İstanbul Jandarma Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon Başkanlığından 150.000)Çift fotin bağı ile 3000)metre tranda şeridi kapalı zarfla alınacaktır.Tahmini bedeli 31.350)lira olup geçici teminatı 235
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • F.Bahçe,K.Paşa'ya 1-0 yenildi Bastavnfı Sekizincide hî yıldız Çet in'in büyük rolü oldu.Evet,3.dakikada Çetin'in Şereften sektirdiği topu Ali şahane bir şutla Fenerbahçe filelerine gönderdi.Bundan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Ankara'daki kazada Baştamfı Birincidt!¦9 Uçuş sahasının dışına çıkmıştır.Cl Milletlerarası radyo konuşmalarına uymamıştır.WW Saat tahmin hatası yapmıştır.K3 Hatasını anladıktan sonra,son an-da durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • GÜMÜŞPALA BİZ KAFATASÇI DEĞİLİZ,DEDİ t Eaşîarafı Birincide müşpala seçimlerin en kısa zamanda yapılacağını bildirmiş ve şöyle devam etmiştir:«Parti temsilciler kurulu olarak hu konu üzerinde bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • Çelikbaş "Kapanandan çok iş yeri açılıyor,dedi Baştarafı Birincide İşletme Kredisi müesseselerinden mahrumdur.BU boşluk ılııklııı ııl.i-ıkın Memlekette imalat ihtiyaca yeter dereceye geldikçe o mallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • KAMPANYAYA kaya Erzurum)Oktay Başaran ve Oktay Koçyiğit,1 köy:Çanakpınar t Erzurum)Nejat Yonder ve Ahmet Uslu,i küy:Kayaaltı Erzurum Reziıı tiüııdoğdu,1 köy:Alatarla Erzurum)Eğe Üniversitesi Ziraat Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • MALZEME SÂTîSI Yıldız Balmumcuda bulunan Ortaköy Yapı Kooperatifi şantiyesinde mevcut çubuk demir,muhtelif kuturda galvaniz ve âiyah boru,az kullanılmış kereste ve muhtelif inşaat malzemesi açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.05.1963
  • BAYİNDİRLİK BAKANLİĞİ DSİ.Genel Müdürlüğünden İçme Suları Dairemizin Merkez Teşkilâtında görevlendirilmek üzere 10195 sayılı kararnameye uygun olarak ve,müktesep haklarının,iki üsi.derecesiyle,yeteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.05.1963
  • Beşiktaş galibiyetinden iki gün sonra Fenerbahçe forveti î»0 dakika hoyunca hâkim ve baskılı oynamasına rağmen mağlûbiyetten kurtulamamıştır.Reftinıde,Şerefin tehlikeli bir atağını Kasımpaşa kalecisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • BEŞİKTA GOLL Beykoz'un çok daha başarılı oynadığı maçta Siyah Beyazlıların gollerini Şenol affı:2-0 HAKEMLER:Otto Friet «İsrail» Müşfik Talaş Halil Eraydın BEŞİKTAŞ:Necmi Erkan Sabahattin Yüksel Sürey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • BALKAN KUPASININ KADERİ BUGÜN BELLİ OLUYOR Ehemmiyeti kalmayan Turmıanın iptali veya Federasyonlar tarafından organize edilmesi isteniyor Balkan İkincileri Futbol Turnuası İcra Komitesi bugün Sofyada,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • İsmet Atlı güreşi bıraktı Konya'da milli güreş kampına iştirak etmeyen ismet Atlı,Hüseyin Akbaş ve Hasan Güngör Ceza Heyetine verilmeyecektir.Kampa katılmama sebepleri için Jsmet Atlı,güreşi bıraktığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • 113 AMATÖR İstanbul takımı futbolcuları arasından serilin Amatör Karma,Alpullu Şekerspor ile yaptığı maçları kazanmıştır.İlk maç 1-0,ikincisi ise 2-1 İstanbul amatörleri lehine neticelenmiştir.AMATÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • BİRİNCİ KOŞU Favori:Serap.Plase:Sokolay,Sürpriz:Gülsüm.İKİNCİ KOŞU Favori:Ertuğrul,Sürpriz:Kalecikll.ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Giraııd Ekürisi,Sür-priz:Kazanova.DÖRDÜNCÜ KOŞU j Favori:Efser,Plase:Saba,Sürpri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • 12 bilenler 10.516 lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun 35.hafta değerlendirmelerinin kat'î neticesi belli olmuştur.13 bilenin çıkmadığı bu haftada ikramiye miktarları şöyledir:12 maçı bilen 37 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • Ankara Y.Beyazıt Liseler Türkiye Şampiyonu Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi,Türkiye Liseler arası futbol şampiyonu olmuştur.Dünkü karşılaşmada Bursa Ticaret Lisesini 4-0 yenen Ankara Lisesi takımı lider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • m;j .İm* i •¦Al:I I a ı S Pazar günü Vcnezıa'nın Fiorentina'yı 4—1 yendiği maçta Can Bartu takımının dördüncü gülünü atarken gö-rülüyor.Maçtan sonra stadı dolduran binlerce Fiorentlna taraftarı,Ca" Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • SERBEST KÖŞE Basketbol:ÜPiT ^J Basketbol Federasyonu Başkanı HALEN dünyada en revaçta olan ve büyük kütlelerin tatbik etliği spor kolunun GÜ yıllık mâzisiyle basketbol olduğunu büıüıı tarafsız spor ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • Türkiye Basketbol Şampiyonasının 2.devresinde Sarı Lacivertlilerin Şampiyonada iddiası kalmadı.İ.T.Ü.Kolejlilere 81 76,Harb Okulu,A.Ordu'ya 75-56 galip SEYİRCİ:2500 HAKEMLER:Yılmaz Erol E.Varlıer GALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • İskoçya Avusturya maçında arbede çıktı GLASGOW,A.Piskoçya ve Avusturya arasında Olasgow'da yapılan milli maç,futbolcular arasında çıkan bir arbed» yüzünden tehir edilmiştiringiliz hakemi Jim Finney,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.05.1963
  • İstanbul ve Adana temsilî takımları tesbit edildi.Millî takım Sofya'ya 27 Mayıs'ta hareket ediyor rfliriifeBJtlffillltWi ANKARA'dan bildiriyor EMLEKETİMİZDE 3 müsabaka yapacak olan Japon serbest güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor