Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • Km 69 M Vsl ¦0 WE L»i II İnönü'nün hesabı O O NISAN'ın üçüncü yıldönümünde memleket bir ihtilâl fj Ortam» içnıde bnînnmamasına rağ?»e7i mevcut düzene müdahale ihtimal ve fikirleri üç yıl evvelkine naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • Dinçer «Yeni seçime lüzum yoktur» dedi ANKARA,ÖZEL Başbakan Yardımcısı CKMP Genel Başkan Vekili Hasan Dinçer son olayla ilgili olarak İnönü ve Alicandan sonra seçimler konusunda «Yeni l ir seçim zarur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • Plân tatbikatında yararlı olana madalya verilecek BALIKESİR,ÖZEL Önceki akşam şehrimize gelen Basoakan Yardımcısı Ekrem Alicun âün saat 10.00 da yaptığı bir toplantıda Beş Yıllık Plânın tatbikatında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • Malatyalı gençler,şehit kardeşleri Eıneksiz'in resmi ile törene gelirlerken.28 Nisan'ı anma töreninden önce Atatürk Anıtına çelenk konurken.~ı 28 Nisanın üçüncü yıldönümü dün Hürriyet Meydanında tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • 9 «ft Jjjf A W7T»,a Sanayi Odası ÎOO okulu himaye edecek DÜNKÜ TOPLAM 1600 Koy B STANHUL Sanayi Oda-Isı 100 köy ilkokulunu himayesi altına alacak-Sanayi Odası bu gaye için 50.000 liralık bir tahsisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • CASTRO,MOSKOVA'da hararetle karşılandı MOSKOVA,A.P.Küba Başbakanı Fidel Castro dün uçakla Murmansk'tan Moskovaya gelmiş ve hava alanında Sovyet Başbakanı Kruşçev taralından haraıeıie kucaklanmıştır.Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • BACAKLAR!YOKSA DA Dostumuz Hlfzi Ojitiz Bekata hazırlanmakta olun Partiler Kanununda kadın kollarının muhafaza edileceğini halıer veriyor.Aman amaıı muhafaza edilsin tabiî.Ilic değilse tutulup seviler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • PATRİKHANENİN LOZAN Anlaşmasına uymadığı ileri sürülüyor ANKARA,ÖZEL Rum Ortodoks Patrikhanesinin,çalışma sınırları dışına çıktığı yolundaki iddialar üzerine,Patrikhane ve Patrik Alhenngoras hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • Telefoto MİLLİYET:Akşehir İstanbul)İsyan eden mahkûmlar tarafından öldürülen Akşehir Cezaevi Müdürü Ragıp ¦ülbudak üstte)ve hâdisenin sanıkları soldan sağa eki üemirtaş,Şakir yenice,Ramazan Arı,kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • Karaşi toplantısında üye memleketlerin savunma işleri ve iktisadî durumları görüşülecek KARAŞİ.A.P.CENTO Genel Sekreteri Dr.A.A.Khalatbary,CENTO Bakanlar Konseyinin 11.toplantısının maksadı için:«Üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • resimli BÜYÜK KAŞİFLER HAYAT ve KEŞİFLERİ NÂZIM SILANOĞLU Bu kitapla.Kâşiflerin gerçek maceraları ve kısa biyografileri,öğrencilerle genel olarak bilgi edinmek isteyenlerin istifade edebilecekleri sâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • ÖZEL DEMECİ El Başbakan İnönü,özel bir demeç verdiği gazetemiz Genel Yayım Miidiirü ile görüşürken."İhtilâl ve intikam ihtimalleri gittikçe ehemmiyetsiz,kudretsiz ve itibarsız olmaktadır,B İnönü,plânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1963
  • Türkiye'nin kalkınması için Amerika yardıma kararlı AMERİKA DIŞİŞLERİ BAKANI,GÜRSEL,İNÖNÜ VE ERKİN'LE DÜN GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL ÖNCEKİ gün Ankara'ya gelen Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk,temaslarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Türkiye Demo menin neresinde?TCRKIYE'de gelişen olayları tarih şuuru İçeninde sosyal mantık ile inceliyenleriu gözünden kaçnuyan şey;bu olayların,partileri ve unların donuk ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • it Kayseri Büyükada'da hemşehrisini buldu B AŞBAKAV Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ve C.ll.P.Ceftri Sekreter} Kemal Katır'ı Kayseri'ye gittıkleri giuı lıir sendika İni.ılım:d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • MEKTUP Sevgili Milliyet Okuyucusu,Yardıma muhtaç köy okullarımızın sayısının 24.000 in Üstünde olması,iki yıldır faaliyette bulunan «Köy Öğretmenleri ile Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği» nin,bâzılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • Alman malı SELÜLOİT LEVHA 0.15 3 mm.ye kadar OTOLVKS Kemeraltı C.No.19 Galata Telefon:41 50 52 İLANCILIK 1928 C002
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • SABUNDAN 0 50 TAS AH RUF LAVABPPA.TEMİZLİK HEn:%VİNf İHTİYACI/REKLAMCILIK 1981 5988
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • KÜLTÜR YARIİMMARI TAFSILAI AKBANK GİŞELERİNOEKİ BROŞÜRLERDEDİR.Her 5jbL-d müracaat edilebilir.HANGİ MESLEĞİ SEÇECEKSİNİZ,NİÇİN RESMİ VE ÖZEL LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA.i laniMWflififl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • C EY i KLİ SİLİTEX i *BEBE BATTANiVElBRİ REKLAMCILIK 1042 5987
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • Sanayicilerin Nazarı Dikkatine 10 KOTA Sıra 10 15.10.10 dan Lisansı olanların:Kabataş Tütün Han 147 Kat 1 Tel:44 75 Cl 62 ye müracaatlarıs REKLAMCILIK 2139 5990 ^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • 19 senedenberi memleket hizmetinde bulunan firmamız bugünkü ham madde durumuna göre:8 mm.Yuvarlak demir 180 Kr.10 12 mm.Yuvarlak Demir 175 Kr.Olmak üzere satıslanna devam etmektedir.Muhterem ihtiyaç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • 1963 YILI PLANI Ikramiyeliciir.Her Plâkta Bir Kur'a Kuponu Mevcuttur.DAİRESİ î MAKÎNASİ 5000 İİŞKp|QN.J?L;iG!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • ¦taaanı—mm—¦IB—Ban—ı Ufulü ile bizleri sonsuz açılara garkederı sevgili Eşirn ve Aziz Babamız,j 'İ Cenaze merasimine iştirak edenlere,telefonla,telgrafla ve çelenk göndererek duyduğumuz büvük acıyı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • P M—I—MP—«M—t,w Şirke fimiz' Kurucusu ve 'Müdürü-5 Vefatı dolayjsiyle Cenaze merasimine iştirak eden çelenk,telgraf,telefon ve mektupla acımızı paylaşan sayın dost ve tanıdıklarımıza sonsuz teşekkürle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • «nan»»» f| immiDiJHj"!ITHMIIIMW BSEKkUK Ebediyete intikali ile bizleri derin bir acıya garkeden sevgili aile büyüğümüz illi 1 fi&l ûB^^SSs:Jr^İMblia A hastalığı sırasında gösterdiği çok yakın alâka in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • İŞİTME CİHAZLARI t;Kulak arkası moıielleriîe Gö2İük ve Cepte taşman modellerdû OrOROT Koli Şti.Taktım u Crt.No sı İti:47 73 8b I-I,K ılM:tür Utanbul ANKARA'd» İÜIv TİCARET LU.Sü.BşnkBlaı Çtd 14 Tel 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • Su saatlerinin tamiri,ihtilâf konusu oldu Patlayan su saatlerinin onarılması işi Sular idaresi ile aboneler arasında ihtilaf konusu olmuştur.Kış aylarında don yüzünden 4 bin kadar abonenin su sayaçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1963
  • 0 tlHIIIIHIIIIIII1IIIIIIIIMI III IIIM III I 111II11III lit III 111111111111111 Mill 111 Hiç yazılmayan bir konu BU yakmda ne parmak arasında fındık çıtlatır gibi arada sırada seçim sözcüğünü de çıtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • ılil!i;i!iii:û bürodan idare edilecek 1 Amerikan Stratejik Hava Kumandanlığı tarafından Omaha'da yaptırılan yer altı atom karargahı birkaç gün önce Başkan Kennedy tarafından ziyaret edilmiş ve muhteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • Kruşçev,parlak kadın külotu imalâtında Amerikay yi eninde sonunda geçeceklerini iddia etti LONDRA,AA.SOVYETLER Birliği Başbakanı Kruşçev'in,Sovyet kadınlarının çok yakın bir gelecekle «Dünyanın en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • Öldü diye morga kaldırılan genç dirildi J İZMİR,ÖZEL Dayaktan öldü diye hastahaneye kaldırılan genç dirilnıiştir.Kızkardeşine lâf atan Tevfik ve Cahit isimlerindeki iki kardeş ile yaptığı kavga sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • Filmi hâlâ hâtıralarda yaşayan DAPHNE DU MAURİERin Ölmez eseri SELAMİ İZZET'in Türkcesivle çıktı Ciltli Şümizli 10,TL.FERHAN BOZKURT KOLL.ŞTİ.REKLAMCILIK 2157 5983
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine SANDÜZ Yeni nöroleptik müstahzarımız olan:MelieriP wo 100 mg.ık drajeler Piyasaya arzedilmiştir.SANDOZ S.A.Bale İSVİÇRE)lisansı ile imâl eden:MIREL LTD.ŞTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • ZAYİ BANKALARA ve UMUMA Türkiye İş Bankası AŞ.Yeni Cami Şubesindeki 60J33 numaralı hesabımız üzerine keşideli 663G2 numaralı;tarih,isim ve meblâğ haneleri açık,Sirkelimizin kase ve çift' imzasını taşj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • ABWU-W8H1N DOHDÜĞÜHÎI MM KAHWMWI-Mill ZiyMJf-T£ &ELifc."Sİ Ç£RBESTSıHıZ A8DULAMÖLUN,OfcpU cAHBte BEİ.SİLÂHLI DAİMA İLERÎULIÖH KUWUER.ADIMA fei/VE îNKhÂPULAKlN TE&Rifc EVEFıM-A 1&WAûLMUW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • «ARTİK BİZ EV.LENOİK Mi*.YANI i ALLAM Bel Ami vec.SiM.v^llÂ,BIL.LA rALi-A ev.LEND İNİZ-KULÜBENİN KÖŞESİNDE AĞlRUK TEŞKİL.EDİN.YOKSA CÜMBÜR CEMAAT DİPSİZ VADİYE YUV/ARLANACÂAZ Şl'MDÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • SATHA CHRISTIE'""^T6 qe:ûeı Mı İÂ&MrA Vfl*fia«?J' eserlerine ilave edilecek 16.kitap DAKTİLODAKİ PARMAK 17.kitap BRİÇ MASASI CİNAYETİ ve ŞİMDİ DE 18.KİTAP GOROtfveÖLBÜ fc AKBA YAYIN EVİ Cağaloğlu Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • UUHUHHHİHHHHİUHVHHİHH BÜTÜN DÜNYADA İLK DEFA Cinsiyet hayatıyla ilgili bütün bilgiler,en yeni bilim araştırmaları tek bir eserde toplandı.BUTUN GENÇLER.Mesut ve sıhhatli bir ömür,aile saadetinin sırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • Giyimde CJ zerafet yaratar Mamullerimizi Kazova Mağazalarından ve Büyük Tuhafiyecilerden Arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • İSTANBUL BANKASI BURSA ŞUBESİ Hizmete girmiştir Bu şube için 50.000 liralık Hususi İkramiye Keşidesi I Kişi/e 20.000 Lira İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • ZAYİ Şirketimizin açık cirosunu taşıyan 25 Ekim 1963 vadeli 80832 numaralı Şark Merkez Ecza Deposu 15.000 liralık emre muharrer senet zayi olduğundan hükümsüzdür.Keyfiyet alâkalılara ilân olunurt E.Kİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİNATSIZ PEŞİN FiATINA TAKSİTLE Elbise,Ceket,Pantalon,Çoban,Süet.Deri ceket,Gömlek ve Manto BOZKURT TERYLENE Pardesüler ERTÜRK GİYİMEVİ Bahçekapı No.32.Ticaret Bankası yanı Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • ATAKÖY PLAJ MOTELLEBİ HAZİRAN AYINDA %50 ZERVASYON FIRSATINI Telefon:71 65 88 TENZİLATLI RE-KAÇIRMAYINIZ.71 54 06 BASIN 6676)6020
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • YARIH HAVAİ HASIL OLAUK?Doğu,Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerimiz genel olarak çok bulutlu ve yağışlı geçecektir.Doğu Karadeniz'deki yağışlar devamlı,diğer bölgelerde yer yer ve sağanak şeklinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • tff*-4&\jk B Hazin bir maceradır bu İRŞEY ilâvesine lüzum görmediğim şu mektubu aynen koyuyorum:«18.4.1963 Perşembe günü sabahı aik dostum cNasuhi Uray» bey,kömürünü almak üzere yeğeni ile Kuşdilmdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1963
  • I KENAN ÖRCÜN] POM A MMfTVUFDI FDİ İzmit'te i»$aat için yapılan kazıda,IVlUl.CVnCKI.CKI Roma dcvı.ine ait bazl kıymetli ziynet eşyalarının bulunması üzerine şehrimiz Müzeler müdürlüğü olayla yakından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • NER£DH NPReve errriGjMl ÖĞRENMEK.İÇİNİ kAFANl VORMA-VOK yoEMuyoRUM BİLDİĞİM TEK ŞEV.BABANIZLA KÛ1Z-ŞU-AŞMAVl OUSUKivJR KEN T DALAVERALl BIK İŞE KAK\ŞTt6lM-4tâ3?i8 OfTTKStMlİ yERE ULAŞTJSIME 2A/AAN BAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • E BİR SAAT.TENBERJ VOı_oAyrz.hâlâ ENKAZ.GÖRÜM MEPİ.BENl OATTIH MI MERAK ETME.BİRAZ.SONRA ORADA 0U4OÛeız:Biraz.YOLUMUZ.VcAi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • KES SU 8E ARTK_ANNENİN KAFA-SI KAZAN GİBl" OLMUŞ-UTANMIYOR.MUSUN ZA.VAL.L-I ANNEN MAŞTA YATIYOR.KADINCAGIZ.IN ipTiRyAHAXU.VE SES-rtTc SfZLLICâe IHTIYACI VAR.J C-C %cj NİHAYET LAP ANLA.TASıLDlM.ŞU DO-L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • Hicri Pazartesi Rumi 1381 29 1379 Zllhicca NİSAN Nisan f 1963 14 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 6.01 9.58 öğle 13.11 5.09 İkindi 17.02 8.59 Aksam 20.03 12.00 Yatsı 21.43 1.43 İmsak 4.07 8.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4,5 İnci »aylalarda »untltni 30 T.L.6.7 nd sayfalarda fantimi 25 T.L.Birinci sayfada ballık 200 T.L.DüSün,Nisan.Nikâh,Vafat ve Teşekkür ilanları 5 santim* kadar 7.sayfada)m.80 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • SOLDAN SAĞA:1 Orta oyununda bir karakter;Bir şeyin en kenarı.2 Büyük ve şerefli bir olayı tarih boyunca yaşatmak için sembolik olarak kurulan yapı,heykel;Geri çevlrme.3 Selâm veya teşekkür manasında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] «midiniz boı değil.Fakat beklemeniz lâzım.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] üzüntünüzü kimseye açmayınız.Fayda yerine zarar «{öreceksiniz.22;BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Hafif müzik 8.00 Sos eserleri 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Viyana geceleri albümümüzden 9.00 Sabah şarkıları 9.20 Neler pişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • Yazan:Patricia ROBINS Clare biraz evvel,onu yatağa yatırmadan önce,üzerindeki elbiseleri çıkartırken yine aeımıştı Gloria'ya.Hasta denecek kadar zayıftı.Bacakları kibrit çöpü gibi incelmişti.Cildi,Mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI ÜMİT DENİZ Kusura bakma bey anıca.Kesaî'nin kahvesini arıyorum.Arap Rcsai'nin.Nerede biliyor musun?Kilerini önlüğüne kumlaya kumlaya kapıya çıktı ve yolu işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.04.1963
  • «ST W^'KUtW TOZ canlv,rentter.MlNTAX ucuzdur.v MlNTAX kudretlidir J ANKAa *C 80 a 'BÜTÜN DÜNYA HERSEYİ MINTAX M YIKIYOR;8 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.04.1963
  • HAZIRLAYAN s DOÇ.DR.MEHMET GONLtİBOL irk-Yunan dostlum ewom ediyordu* LOZAN'dan sonra yeni Türkiye'nin dış politikasının başlıca amacı,büyük fedakârlıklarla elde edilen memleketin bağımsızlığını ve bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.04.1963
  • Seri imalât için Yekpare 'çalışma*ve tamir" etelyeleri* METAL İŞLERİ İÇİN ROMANYA MALI İMALÂT ÂLETLERİ En son yenilikleri havi Sağlam Hassas Alıcının bulunduğu iklim bölgesine uydurulmuş.Her türlü büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.04.1963
  • GÜNAHKAR 76 sayfalık resimli roman yakında çıkıyor.İLANCILIK 1930 «Olî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.04.1963
  • SATILIK EMLÂK İNŞAATÇILARA,Kooperatiflere.Mecidiyeköy Büyükdere asfaltı üzerinde dört yol ağzında tek blokta 50 İle 60 dairelik imar durumlu.3 tarafı yol,arsa müsait fiyat ve ödeme şekliyle satılıktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • otomobil kullanan.H Yağ değiştirme derdi artık sona erdi.Türkiyede ilk defa BP,sizlere yağ değiştirmeden iki misli yol yapma imkânı sağlayan yeni bir motor yağı takdim ediyorm visco-static uzun ömür m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • IN AŞKI RENKLİ TÜRKÇE SİNEMASKOP CHANNIN6 POLLONK-LUCIANA GİLLI-MEL WELLES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • Yarın matinelerden itibaren mevsimin en heyecanlı macera filmi Renkli Cinemascope İngilizce Sözlü MASİST VAMPİRLERE KARŞI GORDON SCOTT GİANNA MARİA CANALE Seanslar:12.00 14.00 16.00 İLÂNCILIK:1959 599
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • İHRACATÇI İTHALÂTÇI ve BANKALARA EMTEA DEPOSU Hizmetinize girmiştir.SUr'at,emniyet,deniz ve karadan tahmil tahliye imkânı Beşiktaş İskele Meydanı Tel:48 36 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • mHUHU»MMV»WiWUWVUUWH\UWVUHUUV^ Tulıafiye ve Konfeksiyon çeşitleri en son Fransız ve 5 Amerikan modellerinden itina ile imâl edilmiştir.TALIP'E MUTLAKA UĞRAY1NIZ S Yenişehir Ankara Tel:12 43 31)~r~ra I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • 29 Nisan Pazartesi suareden itibaren Herkesin sabırsızlıkla beklediği senenin en büyük Aşk ve Macera Filmi Senih Orkan ve rahmetli Muhterem Nur Ahmet Mekin Atıf Kaptan büyük aktör ALİH TOZA İstanbul K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Siyah İpekli Casus E.Sommer F.Alman Sirki 21.30 da.İNCİ Tel:48 45 95)Genç Kızların Sevgilisi G.Arsoy.KONAK Tel:48 26 06)Markopolo R.Calhoun R.l.RÜYA K.EMEK)Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1963
  • 4 ı Rusya'dan Sevgilerle» filminin baş aktrisi Daniela Bianchi.Baş artist kadın bîr milli felâketti Halit ÇAPIN BELKİ işittiniz.İstanbulda şimdi de İngilizler bir film çeviriyorlar.From Russia with lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • NURCUN ÜZGAN ile HİCRAN KARATEPE nişanlandılar.Kadıköy,28/4/19.63.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • SEVAL KANDAZ I' ile tnşaat Yüksek Mühendl S YÜKSEL tiZELTt'RK 0 £S Kadıköy fi Nişanlandılar.[fo 28.4.1963 fa Mtlî.tYFT:5975 v;2mt&9*ui&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • VEFAT Türkiyemizi kültür ve san'at bakımından yabancı memleketlerde konferanslar vererek temsil eden ve Fransadan Legion d'honneuer nişanını,Polonya'dan Pûlonia Restitua,Belçikadan Leopold ve Fransa'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • ACI KAYIP 25 Nisan Perşembe günü erken saatlerde Fatih'te bir bekçinin kurşunlarına kurban giden Hukuk son sınıf öğrencisi.Uğur ÖZAY'm cenazesi Aydın'da öğretmen Dernekleri,Resmî teşekküller,Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • i 111 TEŞEKKÜR Ki2imız Ayşegül Tilzel'ln ame-E t liyatında büyük yardımları do-E kıınan Kasımpaşa Deniz Hastana» E nesi Başhekimi Mehmetali Işığı* j t gür ile operatör Cemil Aksoy,E Turhan Günay'a %7e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • TEŞEKKÜR Eşim Şen îlter'ln tehlikeli ameliyatını başarıyla bizzat yaparak bizleri yeniden hayata kavuşturan Güihane As.Tıp Akademisi Nisaiye Kliniği hocası sayın Prof.Alb.Celâlettin PEKER İle hoca mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • 1-fihM,«rt.l.Tft.MVl,VEFAT Kemal.İlhan.Dr.Op.Yakup,I Muzaffer,Cengiz ve Kâmuran I Aksu'nun sevgili babaları.Arda-I han eşrafından tüccar.Esadullah AKSU Allahin Rahmetine kavuşmuştur.I Cenazesi 29.4.l9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • IIIIIIIMIIIIIMIIMI Gemi,Yat,Kotra,Deniz Motoru Nakliyat j Sİ&ÖETMUIIlâ Yegâne İhtisas Sahibi Acenta Kaptan:NEJAT Tlil/ETİ Problemleriniz için fUl A QTpR Sigorta Acenteliği Di-peç ve Ekspertiz Fındıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • DOVO-SOLİNGEN Kalite usturaları ve hakikî berber makasları.Sipaıij ivin Çiçekpajaci Fındıklıyan Han 20ö,Telefon 22 27.5U.İSTANBUL.MİLLİYET 597G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • YILIN 2.ÇEKİLİŞİNDE AYLIK GELİR ve TAHSİL BURSU COK ZENCİM PARA İKRAMİYELERİ n^*aıraji İ-k:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • BAYRAM HEDİYESİ Tanınmış Tuhafiyecilerden ŞIK ARJANTİN Erkek imperteks şortu alırken,şortun içinden çıkan kuponla,bedeninize uygun bir adet HASSA ARJANTİN KÜLOTUNU HE-DİYE olarak almakta acele ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • FUÛRALARI I A 1 i I LS I.AC» PÂRF.ÜM VB l^OSYONf ARl:REKLAMCILIK 1201
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • Boya,Kauçıık ve Plâstik sanayicilerinin ihtiyacı olan yüksek evsaf ve istenilen miktarda Türk malı LiTOPON B L A N C F i 3S E Çöktürülınüş Baryum Sülfat Ba S04)Roya ticarethanelerinde satılmaktadır.SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • Akşehir Cezaevi t Baştara/t Birincide kemeye verileceklerdir.Bildirildiğine göre olay şöyle cereyan etmiştir:Cezaevi Müdürü Ali GUlbudak öncekj gün saat 18 sıralarında Kurban Bayramında ayaklanacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • Dean Rusk gitti,Lord Home geldi Baştarafı Birincide hava alanından uğurladıktan sonra görüşmeler hakkında şu açıklamayı yapmıştır:Rusya'nın dampingi karşısında Birleşik Amerika'nın Türk kromlarını sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • KAMPANYAYI KATILANLAR tak Bitlis)Kızanık Bitlis)Meydan Bitlis)Avcılar Artvin)Akarsu Artvin)Ballı Artvin)Ferhatlı Artvin)Atanoğlu Artvin)Ambarlı Artvin)Camili Artvin)Armutlu Artvin)Arpaiı Artvin)A.Koyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • Afaklı,hukukî bir ihtilâl teklif etti ty baştarajt Birincide Vali Niyazi Akı,Merkez Komutanı Tuğgeneral Selânıi Pekim ve diğer resmi davetlilerin hazır bulunduğu tören,Üniversite bahçesindeki Atatürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • 193 Tulumbalar)Kota tahsisi aranıyor Tel:49 14 20 İLANCILIK 11)12 â'JfiD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • İnönü "Ciddî endîşe ihtimallerine hiç yer yok,dedi Baçtarafi Birincide Giirüyorıım ki,âbıta ve disiplin vak'alan İçinde yatırını faaliyetlerini görüp i İşiten kalmamıştır.Vatandaşlarıma tej min ederim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • GRÎP NEZ^XiRllKtUC MWVAWNDA f-Her;6czaQedev arayınız r İLANCILIK 1211 C01Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • KOTA 67-68 Tarife 37.02.22 37.03 Müracaat Tel:22 98 28 "İLÂNCILIK 1910 G000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • İNÖNÜ,RUS ELCİSİ İLE BARIŞTI ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü İle Rus Elçisi Nikita Rijov,dün barışmışlardır.Aylardanberl konuşmıyan Başbakan inönü ile Rus Elçisi Nikita Rijov,önceki aksam Polonya Sefaretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • I.jf£71 "n I.y "ÂTİ.I Kurulmuş Batı Alman menşeli Cj 5 krş.kilosu Kepenk oluğu 170 İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş.Galata Omerabed Han Tel:44 74 27 İLANCILIK 1454 6004
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • ucuzdur m vv m M m ıfy'ı ir1» 8 ayak Arçelik Buzdolabı peşin 2.750 lira veya ayda 165 liradan 20 ay vadeli 3.300 liradır NOT Bu fiatlara ambalaj,nakliye ve sigorta masrafları dahil değildir,jrnel Satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • AYTAÇ ÇOCUK ARABALARI Avrupanın en modern çocuk arabaları fabrikalarında yaptığım tetkikat vs u/un çalışma neticesi imâl ulunan ve piyasaya arz edilen yeni model portatif aubalarımız KALİTE,2ERAFLT ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER h^ MÜESSESESİ'NDE mfr* HERŞEY TAKSİTLE KARDEŞLER PASAJi-TEl İ20085 MMi.iiim REKLAMCILIK 2099 51)91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1963
  • 22 Mayıs 3 Haziran 1963 Senenin Büyük Milletlerarası Fuarı ziyaret ve iştirak edinizı BASIN 6683)S978
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.04.1963
  • ^l||IIIIIIISII!l!l!W inter ile Juvenilis arasında oynanan ilk devredeki matta Sivori rakipleri ile mücadele ederken görülüyor.Dünya Şampiyonu Avrııpa'daki i!k galibiyetini Pele'nin attığı üç golle tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • KARAGÜ.MKÜK futbol takımı Bayram'ı Yunanistan'da geçirecektir.Siyah Kırmızılılar ilk maçlarını Giimülcine,ikinci karşılaşmayı ise İskeçe'de yapacaklardır.Karagümrük,Yunanistan'a,Giimülcine Genelerbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • GARBİS'in RAKİBİ DÜN GELDİ Yarın akşam Spor Sarayında Garbisle karşılaşacak Fransız boksör 'erinden Rene Brunet dün şehrimize gelmiştir.Brunet bu sabah hafif bir antren man yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • Halterde dün iki Türkiye rekoru kırıldı Dün Şişli kulübünde yapılan Marmara bölgesi halter grup birinciliklerinde İki Türkiye rekoru kırılmıştır.Teknik neticeler şöyledir:Juniorlar:Tüy Sıklet:1 Zeki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • MEMLEKETİMİZDE Sporun mazisi,teşkilâtlanmış olarak herkesin bildiği gibi 1923 yılına dayanır.Bu meyanda.tablatile Atletizm'in de başlangıç tarihi tarafımızdan toplanan rekor kayıtları ile 1923 senesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • MAGLÖ İzmir takımı önceki gün olduğu gibi dün de tatminkâr bir oyun gösteremedi.Yeşil Kırmızılı Karşıyakalılar defansta dağınık görünürken,hücumda bütün ümitlerini Ogün'e bağlamışlardı.Ogün'ün İyi mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • birinci koşu 1 Gökberk,2 Cevahir.3 Hiima,4 Sarraf.Müddet:1.27.Farklar:bir buçuk boy.uzakyarım boy,Ganyan:205.Plaseler:145,125,Koşmıyan atlar:Hacıağa.Akbatur.Halûk I,Oyvar.Gaza.İKİNCİ KOŞU 1 Can VI.2 Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • Toto'ya dahil mahallî lig maçları Dün muhtelif sahalarda oynanan Spor-Toto'ya dahil maçlarda su neticeler alınmıştır:Sarıyer Taksim 1-0,Beylerbeyi Galata 5-5,Hasköy Davııtpaşa 0-0,Eskişehir Şekerspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • M.United,Leicester Kupa Finalinde İngiliz millî takım menecerliğine getirilen Ramsey,1 Mayısta vazifesine başlıyor LONDRA 25 Mayısta Wembley Stadında yapılacak olan İngiltere Kupası finalini Mancheste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • nsngcaggjia] F.Bahçe İst.Spur OT Galatasaray Altay F.Bahçe Beykoz İstanhulspor Altay ffl G.Birliği Demirspor OT Hacettepe Karşıyaka £1 Hacettepe Demirspor OT G.Birliği Karşıyaka OT Beylerbeyi Galata f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • [ÖZKAN ŞAHINI IstanbulsporJu Yılmaz'ın bir kurtarışı.72.dakikada Om'er'üı sert şutunu resimdeki gibi Yılmaz kornere çıkaracaktır.Daha ziyade Siyah Beyazlıların baskısı alimda geçen maçta ele geçen fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • Sekiz günde beş millî lig karşılaşması yapan vaaa ^M [ÖZKAN ŞAHİNİ Beykoz santrforu Şirzat,gol pozisyonuna girmiş,hatla sert bir şutla boşluğu da görmüştü.Ama Hazım,bu tehlikeli sulu önlemesini bilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.04.1963
  • HL Tepe D.Spora da 79.dakikaya kadar 2 2 devam eden oyunun 87.dakikasında Fikret'in yediği hatalı gol Demirsporu bir puandan etti SEYİRCİ:8.630 HÂSILAT:32.220 T.L.HAKEMLER Orhan Gönül ¦k-k-k)Rahim Kot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor