Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Bugün saat 10 da Hürriyet Meydanında tören yapılacak ve topluca Taksim'e gidilecek TÜRK Yüksek Tahsil Renelijğinin,meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı ilk defa «Hürriyet» bayrağını açtığı 28 Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • DURUM Ankara'deki görüşmeler tiNTO lopluntisina katılmak üzere Karacı ye gitmekte olan m l_Amerikan ve İngiliz Dışişleri Bakanlarının memleketimize ğ uğrayıp Başkentte birkaç gün kalmaları,Batılı mütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Y.J.P.Lideri "Meclis meseleleri halledemezse yapılacak iş Genel Seçimlere gitmektir,dedi İZMİR,ÖZEL BAŞBAKAN Yardımcısı,YTP Genel Başkanı Ekrem Alican dün YTP il merkezinde yaptığı bir basın toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • GÜRSEL,BEKATA İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Gürsel,içişleri Baltanı Hıfzı Oğuz Bekata,Başbakan inönü de Millî Savunma Bakanı Miami Sancaı'la göıüşmüstür.Bu görüşmelerde,Ordu içinde dağıtılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Castro,birdenbire Rusyaya gitti MOSKOVA,A.P.AA.Küba Başbakanı Fidel Castro dün Rur.ya'ya gelmiştir.Dünya için sürpriz teşkil eden bir bildiride,Tass Ajansı,Castro'nun Murmansk's geldiğini.A.Mikoyan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Ergani'de altın ERG AM,SEZAİ ATİLGAN bildiriyor Şölen köyünde altın madeni bulunmuştur.Altın'a,Zülfü Çetin adında bir köylünün açtığı su kuyusunda rastlanmıştır.Dün gelen tahlil raporunda parçada ^i.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • İzmit'te Roma devrine ait mücevherler bulundu İZMİT,AAizmit'te bir inşaat dolayısiyle yapılan kazıda Roma devrine ait yirmi üç parça altın ziynet eşyası bulunmuşturözdemir Tuğcu adında bir şahsın bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Sisten karaya oturdu Rusyadan gelmekte olan Hind handrail 4365 tonluk Jalavishnü gemisi sis yüzünden Kilyosun Kalafatya mevkiinde karaya oturmuşun'.Geminin yardımına gidilmesi İvin sisin kalkması bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • m&m&itym.r.j#m HACI VELt VELİ HACI VWv*^i.v:v.i:v^;W;*rf.v-KK»&-^iiiifci».V_i.îi:V.S'_ijhii;«l.üU.iü-t—"¦'iLJ-jjl-r-'¦iı-vv İri V*İtı\Y:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • I I486 DÜNKÜ TOPLAM KAMPANYAYA KATILANLAR Mobil Oil Türk A.Ş-Muhasebe ve Malî İşler Şb.personeli,lü köy:Ağayeıi Kırklareli)Kalebaşı Sivas)Darsu Kastamonu)Arpayeri Çankırı)Pınarbaşı Balıkesir)İğdeli Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Talât Turan sağdaki sivil)nezaret altında Ankara'ya götürülüyor.Türkeş ve Aydemir İnönü'ye cevap verdi Türkeş beyanatında «27 Mayıs,onu yapanların metodlarına uygun olarak devam ettirilseydi memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Ne biçim konu bu?Yeşilay;Kabataş Lisesi ile İmanı Hatip Okulu arasında:«Bugünkü ilim ve teknik insanlığı saadete mi götürür,lelâkete mi?Diye bir tartışma hazırlamış Tartışmayı Felâkete götürür diyen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Rusk «Emniyet ve refah içinde bir Türkiye için istikbal hazırlarken sizinle beraberiz» dedi.„ağ,m" ^»i1*1 içi" eU"?e •¦ttLÎ?Dean Rusk,hava alanında F.C.Erkin ile.ANKARA,ÖZEL MERİKA Birleşik Devletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Qp AfC ŞEREFİNE Kocasl Pre»s Rainier ile birlikte Birleşik Amerika'ya giden Prenses Grace,nıc SI\ErilNE 0|an Philadelphia'da çeşitli törenlere davet edilmiştir.Philadctphia'lı modacılar ıcmlekcti slpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı İki memleket yakında birbirine maslahatgüzar gönderecek Kıbrıs Anayasa Mahkemesinin kararı memnunlukla karşılandı ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE ile Birleşik Arap Cumhuriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • Arap öğrenciler ün nümayiş yaptılar Ürdün Elçiliği önünde toplanan öğrenciler.Kral Hüseyin'in çekilmesini ve tek bir Arap devleti istediler ANKARA,ÖZEL ANKARA Üniversitesinde oku yan Ürdün,Suriye,Liby
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1963
  • İLKOKUL ÖĞRETMENİNE TEMEL KİTAP YENİ BASKISI ÇIKTI Öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı vazifeleri Eğitim ve öğretim işleri Köy ve şehir ilkokul öğretmenlerini ilgilendiren kanun Kararname Yönetmelik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Sanayi Bakanı ve Türk Petrolü İŞTE DELİLLERİ)H YERLİ petrolün,yabancı petrol rekabetine karşı,Petrol kanununun acık hükümlerine dayanılarak—korunması gerekirken,Sanayi Bakanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR U'/i;şi i-'r.Akıl hastalıklarında irsiyetin rolü AKIL hastalıklarının hululünde irsiyetin rol oynadığı eskiden beri kabul edilen bir gerçektir.Bunu halk da bildiği iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • Yalancının mumu Yatsıya kadar yanar GEÇEN hafta Yüksek öğretmen Okulunda bir broşür dağıtıldı YukseK öğretmenliier» imzasını tastvan bu broşür Anayasa Profesörü Tarık Zafer Tunaya'nın «l^âmcıiık cerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • Bugün öğlende 12.30 14 arası)telefonları çaldığında "ALO,yerine "AKFİL„ diyenler AKFIL kumaşlarından kazanacak.Bugün öğlende 12 30-14 arasıJ telefonunuz çalınca «ALO» yerine «AKFIL» deyiniz.Telefonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • Aşk sanatını,evliliğin saadetini,genç kalmanın sırlarını,sağlığın temelini,çocuk bakımını,ağrısız doğumu,gebe kalmamayı,cinsel bilgileri öğretir.Türk ve dünya otoriteleri bu eserde toplandı ÇARŞAMBA G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • YUVANIZI 7gnnin RBSİt|flri A I860'tan ben canınmıj Lazzaro Franko SÜSLEYİNİZ Vt KOMANDİT ŞİRKETİ İstiklâl Cad.162 Tokatlıyan İş Hanı Tel.493871 İLANCILIK 1528 5935
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • ZAYİ Şirketimizin açık cirosunu taşıyan 25 Ekim 1963 vadeli 80832 numaralı Şark Merkez Ecza Deposu 15.000 liralık emre muharrer senet zayi olduğundan hükümsüzdür.Keyfiyet alâkalılara ilân olunur.1 E.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • Memur Ve Stajyer Alınacak Akbank Umum Müdürlüğünden.1 Bankamız teşkilâtında istihdam edilmek üzere askerlik ödevini-yapmış Üniversite,Lise ve muadilleri mezunları arasından istanbul'da yapılacak müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • KADIN 76 sayfalık resimli roman yakinda çıkıyor.İLANCILIK 1950 5925
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • ELEMAN ALINACAK izmit'te kurulmuş olan Türk Pirelli Lâstik Fabrikasında muhtelif branşlarda asistan yetiştirilmek üzere,tatminkâr ücretle,italyanca veya Fransızca konuşabilen,askerliğini yapmış,tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • Evinizde ve îşıjerinizde 5 davetliden 500 davetUue kadar ^am I her çeşit ziyafet için j KONYALI daima hizmetinizdedir.J/FAAL 3123 5912
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • I HER SAYISI KAPIŞILAN.1 inci ve 2 nci sayıları tekrar basılan.Hiçbir derginin benzeri olmayan.t HAFTALIK BAŞTANBAŞA RESİMLİ KAHRAMANLIK SUAT YALAZ'm KAAN'dan sonra hazırladığı derginin t 5 inci sayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • SATILIK ÇALIŞIR VAZIYETTE Çift büküm,Bobin,Atkı sarma,Kumaş makası ve Muldenpres «Utü» makineleri.Telefon:21 23 95 21 23 96 İLANCILIK:1857 5938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • iimııı.ijijwnijmjijnıniüwıwwwwmw iiwmmniiimitniiHitmiwMiwniny 28 Nisan gençliğidir bu TÜRKİYE'de batılılaşma arzusu başlayıp da,bunun yolunun yordamının bir türlü bulunamamışından bu yana,her babanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • BİR KAATİL 19 YILA MAHKÛM OLDU Necrni Bilen adında bir şahıs dün kalil suçundan 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 yıla mahkûm edilmiş.5 yılı affa uğradığından 19 yıl hapis cezasına çarptınImışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1963
  • Belediyenin Haciz konulan Arsaları satılıyor Belediyeden alacağı olanlar açtıkları dâvaları kazandıkça,İcra yolu İle Belediye arsalarını satışa çıkartmaya başlamışlardır.Fen işlerinde çalışan işçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • y.HAFTA HAYA HASIL OLACAK Yağışlı ama ılık bir hava GEÇİRDİĞİMİZ hafta içinde yurdumuz genel olarak Adriyatik Körfezinde teşekkül ederek üzerimize gelen küçük çaptaki alçak basınçlar ve bunlara bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATİNA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE HER NEVİ Mantolar Deri Manto ve Ceketler Spor Ceketler Tek Pantalonlar Bay ve Bayan Trikotajı Çocuk Elbiseleri Çocuk Mantosu Imperteks PardesUler G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • NEDİR!NİÇİN!NASIL!yağanlar AGMUR,çisenti,dolu ve kar gibi su çeşitlerinin yağdığını hep biliyor,görüyoruz.Ya,katı cisimler:Tas.'çamur,balık,kurbağa gibi cisimler veya canlıların yağdıklarına,düştükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • Türkiye'nin her tarafındaki bayilere ve okuyuculara kitap tevzi etmek üzere 1960 yılında kurulmuş olan BAYİLİK TEŞKİLÂTI TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI:SÖZLÜKLER:Anayasa Sözlüğü 3.cü baskı)Fransızca Türkçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • VAR.HAzıfcLANlM İSTAHBUL/l NEBİLİÜİZ.Bft Wmtf,OfiEtfHEHWYMAfl-HAİ2UP-^İUJHSAR NMMiN?HtfeHEM^DIHiZ ABDÛUANBAZ!öfLE ÜZÜLDÜK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • III SATILIK Bur-sa'ya 20 Kim.mesafede üç tarafını Nilüfer nehrinin çe-ğ I virdiği 300 dönümü sulanabilen 550 dönümlük Hayvancılık ve Zi-E raata elverişli çiftlik,traktör ve sulama teşkilâtı ile satılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • ZAYİ BANKALARA ve UMUMA Türkiye İs Bankası A.Ş.Yeni Cami Şubesindeki 60333 numaralı hesabımız üzerine keşideli 66362 numaralı:tarih,isim ve meblâğ haneleri açık,Şirketimizin kaşe ve çift imzasını taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER MÜESSESESİNDE HERŞEY [TAKSİTLE] REKLAMCILIK 2099 5920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • DÜNYADA EN ÇOK ARANILAN Diş Macunu mıma\ııtnıı\Mwı İLANCILIK 1886 5928
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • PROFILO DEMİR FABRİKASINDAN Aşağıda zikredilen evsafta vasıtalar mubayaa edilecektir.1 2 adet 10 tonluk Dizel Kamyon 2 1 adet Kamyonet veya Pik-up 3 1 adet servis arabası Station-wagon veya emsali Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • SATILIK YÜN YIKAMA LEVYATAN MAKİNESİ KOMPLE Çalışır vaziyette 5 havuzlu,otomatik,kurutma sobası ile beraber Merinos ve her nevi yapak yıkamaya elverişli Telefon:21 23 95 21 23 96 İLANCILIK:1857 5937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • "Beyim,insan azmederse neler olmaz ki.Temizlik işçisi Mehmet twist Kumkapı'daki yeni lokalde halay çekildi,güreş tutuldu,saz çalınıp şarkılar söylendi SUAT TÜRKEB ŞİŞLİ ilçesi temizlik işçilerinden Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1963
  • •JJ ^S uıııuıılfö NÜKTENİN lûğat mânâsı şudur:«Bir sözün asıl karşılığmdan başka olan ve anlaşılması zarafete dayanan ince ve lâtif mânâ.Güzel nükte söyleyenlere nüktedan,nüktepcrdaz derler.Böyle olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • TfT'.Wyy fc'i»Byı»!w.LONDRA'DAN ÇOCUĞU teyzesine yollamışlar,birkaç gün kalsın diye.Fakat daha ilk akşam yatağa yatırıp da elektriği söndürdükleri anda ağlamağa bağlamı)Teyze meraklanmış,niy« ağladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • ZAVALLI ROCK" TRANSİSTOR.RAO VDSUVi^û HABıRE* SOS LER VOL.LAYIP OURUVOR.FYANOIML cevap ^T KÖPEK oüNyAOÂ:ka.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • &m ffl| OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün bütün muvaffakiyetin!sizin maharetinize bnğh.Nüfuzlu biri taralından desteklenecektiniztf& KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Mühim İslerinize öğleden evval ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • Hicri PAZAR Rumi 1383 28 137» NİSAN Nisan 4 19G3 15 VAKFI P VASATÎ EZANİ GUneı 60S 10.00 ö*l* 13.12 MI ikindi 17.02 e.oo Ak m 20.02 1200 Yatsı 21 43 1.42 İmsak 4.09 8.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adın* 55-Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Meaûl Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4,5 ind sayfalarda lanUn*.30 T.L.0 6.7 nd tayfalarda santimJ 23 T.L.0 Birinci tayfada hatlık 200 T.L.0 DUğUn,NUcâh,Vefat ve Teşekkllr ilânları S cantime kadar f7.sayfada)80 T.L.0 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • ÇOLPAN SACA:1 Karın siş,agıı dar,camdan btr çeşit mayi kabı.2 ödünç;Kendini ağıra satma.3 TERSİ yük taşıyan;İtalyada bir nehir,4 'TERSİ yapma;Bir kumaş.5 Günün olaylarını kayıtla görevli resmi devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • Z&nf-s.i Bey Sizin İçin Okuyor Her Pazar 18.15 de İstanbul Radyosunda Bu akşam dinleyeceğiniz şarkılar:1 Yine bir gülnihal aldı bu günlümü Bestekârı:Dede Efendi)2 Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar,Arkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • KAMERA REKLÂM Program metni aşağıya aynen çıkartılmıştır:Bu programı nasıl merakla beklediğinizi biliyoruz.Tabii değil mi ya?Marino Marjni Kuartetinin çaldığı ve söylediği parçalar arasında birinciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • MİKROFONDA YEDi GÜN Haftanın olay yapan isimlerigüldürücü olayları Saat:13.40 istanbul Radyosu MİKROFON REKLÂM Tçl:49 50 09 MİLLİYET 5948
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,ki sa haberler ve hava duumu 7.35 Tatil sabahı 8.00 Sabah sarkılan 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Plâk dolabından 9.00 Radyo armoni mızıkası 9.15 Hafif müzik 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • fr/riffiiififrfi'fffff ffiffrffffffH;ifi;'ffffirfi/j^ 1 VARDAR TÜMAY TS I ESKİYE DÖNÜŞ İspanyadaki bayilerden gelen isteklerin yüzde jşj doksanını 78 devirli plâklar teşkil ettiğinden Anıcri-kan Koulç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • Hergele maymun iptshh işte.Çamaşır değiştirir gibi karı değiştirir.Zengin karılar oğlan» biterler.Son «irdiği 1st* de.Bundan «oııra Necmi'nln sözleri kulağımda «inliyordu:Yonca'ya uygunsua davranışınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1963
  • LADY I Bana bakın nine,vazgeçin bu gibi tahlillere giri$mcktcıı.Yine niyetim yok sizinle tartışmaca,kavga etmeye.Zaten simdije kadar kâfi derecede didiştik sizinle.Yeter artık.Hem,benimle Gloria bahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1963
  • m« m B^twi* Türkiye Distribütörü:ROYAL LASTİKLERİ TEVZİ A.Ş.Şişli,Haiâskârgazi Caddesi 266 istanbul 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1963
  • SATILIK EMLÂK KANDILU Halat Sok.9.No.ah-ap,üç katlı,6 oda.iki sofa,mutbak,banyo,telefon,havagazı,elektrik,veni bina.27 26 30.Ev 68 80 01/184.KAKAKÖY Meydanında bos tealim dükkân 300.000,22 74 74.CAĞAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1963
  • SATIŞ PERSONELİ ARANIYOR BÜYÜK BİR LASTİK ŞİRKETİ Mükemmei Türkçe,İngilizce konuşan,yazan v« okuyan satış perso-nell aramaktadır.İg tahlili yapabilmek için kuvvetli matematik bilgisi j olanlar tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1963
  • TAKLİO EDİLEMEZ DİKİŞ MAKİNESİ Türkiye Umumi Satıcısı MUSA BOZ t* ACtNTALlK Verilmek t-dır ^ÜL1ANHAMA^ÜCAtlRCIOGLU iJhrVNoSI^.TeM&m-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1963
  • 300 TON BANDIRMA GRİSİ TAŞ SATIN ALINACAKTIR ATAKÖY MAKİN A ŞANTİYEMİZ İHTİYACI İÇİN:1 300 ton Bandırma grisi tas satın alınacaktır,numune ve şartname Makina Şantiyemirden temin edilebilir.2 Kapalı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1963
  • BÜYÜK BİR FİRMA ALMANCA BİLEN TEKNİK ELEMAN ARIYOR Teknik tercüme yapabilenler tercih edilecektir.Kısa tercüınei hâl-i jj lerl Ue birlikti Beyoğlu 356 Posta Kutusuna yazmaları.İLÂNCILIK:1863 5929 ri ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1963
  • 3 d!'j T*"TTT*a Mîsâkı Millî amaçlarını gerçekleştirme yolunda son teşebbüs Hatayhn durumu idi "Yurti unsuru TÜRKİYE küçük Dır devlet olması sebebiyle,Avrupada ve dünyada barışın korunması bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • BÜYÜK TÎYATRO'DÂ 29 Nisan 1963 Pazartesi akşamı saat 20.30 da Misafir San'atcı BARİTON)İştirakiyle RIGOLETTO Opera 4 Perde)Müzik:Libretti:Türkçesi:Orkestra Şefi:Giuseppe VERDİ F.Maria PLAVE H.Ferit AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • HAFTANIN j FİLMLERİ k ic^k Tûttecuc Ofccut,X Moravia %nm bir tipini m.H01LYW00DDA BİR TURKU u Warner Bros stüdyoları birkaç yıldan beri Hollyuood'ta bulunan Türk aktörü Feridun Çölgeçen ile anlaştığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • dormen tiyatrosu 30 Nisan 1963-6 Mayıs 1963 Her gün saat 18.00 de ALTIN YUMRUK Son 7 Temsil KENT OYUNCULARI:SANDALYELER Her gün 21.15 de REKLÂMCILIK 2155 5961 L=3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • İSTANBUL BANKASI Sermaye»!20.000.000.Llra BURSA ŞUBESİ 29 Nisan Pazartesi günU Muhterem Bursalıların Hizmetine giriyor Bu Şubede Tasarruf Hesabı açtıranlar İçin 50.000 liralık Hususi İkramiye Keşidesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • a' 11.i,ki.1111111.s pi.i I M li 11 in i 111M i ii 11 M in n M n ii I.in i in in 11 inin 111 it.11,11 ii i i 11 n 1111 ii TERCÜMAN STENO DAKTİLO Büyük bir Sınai Şirketin İstanbulda kâin Umum Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • Memleketimizin her tarafında KAUÇUK HORTUMLARI FAAL 3132 5915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • ALMAN MALI VIEBmar^a Redüktörlü Elektrik Motorlarımız gelmiştir.0,45 HJ?5,5 HP.kadar muhtelif devirlerde İstanbul umumi satış yeri.TEKNİK TİCARET Galata Percem.be Pazarı 25/27 Tel:44 03 43 REKLÂMCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER ^^MÜESSESESİ'NDE ğ HERŞEY *g$3 fTAKSİTLEl I KARDEŞLE» PASAJI-TEL 220085 REKLAMCILIK 2099 5920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • SENTETİK Boyalarda en üstün kalite ¦ı-m Manhall Lıvce MARSHALL BOYA ve VERNİK SANAYİİ Kimya ilmi yolu İle hizmetinizde İLANCILIK 1217 5936
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • G.S.F.B.maçını evvelden TAHMİN EDEN KALANAG ve SİMSALABİM 1963 illizyon temsilleri ATLAS sinemasında Matine 18.Suare:21.30 REKLAMCILIK:2119 5923
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • TURSlL kullandığınız zaman,çamaşırı ıslatmak İçin arapsabununa.kilolarca sabun tozuna ve çamaşır suyuna asla ihtiyacınız kalmaz.250 gr.TURSİL ve 2-3 teneke ılık su çamaşırları tertemiz yapmak için kâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • TE Dİ YAT TA KOLAYLIK AMERİKAN TİPİ KAUÇUKLU BRANDA veTENTELİK BEZLERİ MEVCUTTUR Tel.Fab.2141 93 Büro 22 77 67 EMİNÖNÜ ASMAALTI CAMBAZHANE Sok:9 İSTANBUL REKLAMCILIK 1298 5921
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • ARÇELİK ELEMAN ARIYOR a)Teknik Okul Tekniker Sanat Enstitüsü Elektrik veya Motor Bölümü |ı mezunu,b)Asgarî ortaokul mezunu,malzeme bilgisini haiz,ambar işlerine vakıf.e)Sanat Okulu mezunu yahut uzun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • Plâstik Boyalan.Orijinal ve cazip renkler.Dahilî ve haricî sentetik boyalar.İLÂNCILIK 1849 5933
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • Bu hafta-hususî desenli Vakko Eşarplar;ilt* $Ftş4& ıeJi ve dantelli Avrupa Keten Mendilleri satışa arze-imistirtyûkfa BEYOĞLU FAAL:3116 5914
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 31)3 Siyah ipekli Casus E.Sommer F.Alman Sirld 21.30 da.İNCİ Tel:48 43 3)Genç Kızların Sevgilini G.Arsoy.KONAK Tel:48 26 ti)Markopolo R.Calhoun R.Î.RÜYA K.EMEK)Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • I.GÜLBİN t« ATTİLA A T A K O L oğulları BORA'nın doğumunu akraba re dostla» rina müjdeler.Kliniği K.İ.HS MİLLİYET:8945
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • VEFAT Arkadaşımız Mehmet Ali Eran'uı annesi ZEYNEP ERAN vefat etmiştir.Merhumenin cenazesi bugün 28 Nisan Pazar)öğle namazından sonra Beylerbeyi camiinden alınarak Kaıacaahmet'teki aile kabristanına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • TEŞEKKÜR I gol bacak Femur kemlğimdekl ğ kırığı,yaptığı ameliyatla kısa i bir zamanda Arızasız olarak te-E davl eden İstanbul Hsstahancsl Ortopedi ve Travmatoloji müte-hassısı Op.Dr.METİN SANDALCTya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • MEVLÎD 25 Nisan 1961 tarihinde aramızdan ebediyyen ayrılan kıymetli büyüğümüz,MUSTAFA MURTEZAOĞLU'nun vefatının ikinci senei devriyesi için 28 Nisan Pazar bugün)Fatih camiinde öğle namazını müteakip o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • İSTANBUL BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 26 Nisan 1963 keşidemiz'' Umum Müdürlüğümüzde noter ve Kıymetli Müfterilerimiz huzurunda yapılmıştır.50.000.LİRALIK İKRAMİYEYİ Kurlulup'da 20085 No.lu Hesap Sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • TAM 18 AY GARANTİ AKÜURİND5 ROTA ANADOLU'YA MÜMESİLÜK VERİLİR JŞÜNMEDWAKİİ ALMA T #OTA ALDA YOLDA KALMA A 18AYĞARAh/YİYİ ı MESNETSİZ BİR LÂF SANMA.ASİDİ KOY MARŞA 8AS FABRİKA VtFA,KATİP CELEBİ CAD MUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • İstanbul Alman Lisesi Müdürlüğünden Okulumuzun hazırlık sınıfına namzet kaydı 2 Mayıs Perşembe günü başlayacak ye 8 Haziran Cumartesi günü saat 13 e kadar devam edecektir.Sayın velilerimizin Okul İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • I Köy Okulları Yardım Kampanyasına İştirak Eden Sayın Hamilere f Müessesemiz dünyanın her yerinden ithal çimekte olduğu en mo-E dern ders araçlarını,toptan ve perakende kârlarını almadan doğrudan doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • İ STEINWAY SONS I 5 Alman Piyanoları için Pıoforrna 5 Fatura Verilir Türkiye Distribütörü Süheyl Decan ve Orl.44 57 46 2 Mumhane Csddesi 56.Galata.J İLANCILIK:1934 5&42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Yumurta büyüklüğündeki dolu 35 kişiyi yaraladı MYARBAKIR,ÖZEL Önceki «ece şelıre yağarı ceviz yumurta büyüklüğündeki d olu.halka korkulu anlar geçirtmiştir.9.5 dakika süren dolu yağışı sırasında 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Boğulan altı erin adları tesbit edildi İSKENDERUN.ÖZEL Önceki fjıin Seyhan nehri üzerindeki Misi* köprüsünden nehre uçan GMC deki erlerin hüviyetleri yoklama ile i tespit edilmiştir.Öldükleri anlaşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Amerika Dışişleri Bakanı geldi Burdarajı Birincide terek gayretine doğrudan doğruya ne kadar iştirak ettiğini unuttuklarını söylemiş,«Nato ittifakı içerisinde Nato tarihine nasıl yeni sayfalar ilâve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Alican'a göre son çare Genel Seçim t Baştarafı Birincide İle ilgili olarak yaptığı Anadolu gezisi hakkında şu bilgiyi vermiştir:«Tiirkiyede demokratik rejimin bir an önec istikrara kavuşmuş olması eko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Evinizin duvarlarına kadife bir dekor sağityacak en üstün plâstik boya cf im m üş n Ofiuıumı BOYA,flSR*IK VE REÇİ« FABRİKALARI.İZMİR FAAL 3128 5911
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Ankara'da Arap öğrenciler dün nümayiş yaptılar Baştarajı Birincide R»rl alınman d ir.diy» batırmışlar v* Kral Hüseylnln kendilerini 7 yıldanberi aldattığını ileri türriıüjlerdiröğrenciler yayınladıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • SAVAŞ güzelliğinize tö'lef getiren çil ^yjlce;doğum lekeleri ve ergenlikleri vigîderir ÜP *p 0 İLANCILIK 1157 5931
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • ADAPAZARI BELEDİYESİNDEN 495389.99 üre keşıi bedelli Fabrika caddesi parke kaldırım inşaatının ihalesi 9 '5/963 Perştmbe gunu saat 15.de Belediye Encümeninde kapaL zarf usulü ile yapılacaktır.Geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • fi TÜEKİYEDE YAPILAN EN İYİ BURUŞMAZ YAZLIK KUMAŞ i ar i.an ÂKIN T mrt-tn TİL REKLAMKOL:231 5910
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Siz de batılı milletlerin yaptıkları gibi,hisse senedi alarak toplu yatırım faaliyetine katılınız.Türk-Amerikan sermayesi ile kurulmuş olan,memleketimizin en büyük özeT teşebbüsü E REGLİ DEMİR VE ÇELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • flu nf;a'nun tavsiyesi».TASARRUFLARINIZLA SATIN ALACAĞINIZ EREĞLİ HİSSE SENETLERİ bugün SİZE BRÜT)%6 TEMETTÜ VERİYOR yarın BU HİSSE SENETLERİNİN DEĞERİ TESİSLERİN ARTACAK KIYMETİ İLE BİRLİKTE YÜKSELEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Türkeş ve Aydemir,İnönü'ye cevap verdi baştarajı Birincide leket bugünkü duruma düşmeydi,inönü bir yandan 27 Mayısrı görünmeğe çalışıyor ve kendisini onun koruyucunı göstermek iddiasında huiunıı.vor.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • S.s-D U R U M Baştarafı Birincide İmar Encümenlerine devretmiştir.Türk Cemaat Meclisi de,Kıbrıs Meclisinin geçirmediği kanunları kabul etmiştir.Aslında Türk Cemaat Meclisi Belediyeler konusunda kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • S KAMPANYAYA KATILANLAR 1 Komutanlığı,2 köy:Sazlı dere Edirne)Hasana S» Edirne)Denizcilik Bankan T.A.O.L'nkapanı Şubesi mamur r* bir kısım müşterileri,2 köy:Seydt Edirne)Maltepe Edirne)Emniyet Genel M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • 28 NİSAN Boştarcıiı Birincide Törene butun üniversite ve Yüksek Okullar öğrencileri ile İstanbul Erkek Lisesi ögıenci ve izcileri katılacaklardır.Hürriyet Meydanındaki törenden sonra toplu bir halde T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Antiseptik TUB NASIR İLÂCI HER ECZANEDE VARDIR KURTSAN Müstahzarları IH REKLAMCILIK 2148 5%2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Türkiye'de kalb hastalığı fazla Uç haftadanberi şehrimizde bulunan ingiliz kalb mütehassısları dun tertipledikleri basın toplantısında Türkiye de kalb hastası çok fazladır.Haftanın vcdi günü tiçcr ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1963
  • Ebeler fazla mesai için ek ücret istiyorlar Ebeler Derneğinin yıllık kongresi rlıin yapılmış.Genel Ba^kanlıpa Sekine Arcan getirilmiştir.Kongrede konuşan flelrfcple;ebelerin de 8 saat mesai yapmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.04.1963
  • pjjjMiu)ijWUj,i r"v Mwwııvvawı»ıııııı,ıı.ı:uı.mniini.i.ii umii [İLHAN DEMİHELI 20 nri dakikada Uğur'un solaçıga kayarak yaptığı ortayı iyi takip eden Nuri,resimdt görüldüğü gibi sert bir sutla Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • Ankara Beynelmilel Tenis Turnuası 15 Haziran'da ANKARA,ÖZEL Ankara Enternasyonal tenis turnuası 15 Haziran'da yapılacaktır.Batı Almanya ve Yugoslav tenis takımları turnuaya iştirak edeceklerini bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • İ Paris'e geldiklerinde resimde büyük iki kozu olan Pcle ve Amagürühlü&ü gibi karşılanmıslaıdır.0 ve 5-1 lik mağlubiyetten sonra Bugün Paris'te Fransa ile yapılacak olan karşılaşmada Pele'nin oynaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • BUGÜN YAPILACAK mahallî lig maçları Mahallî lige bugün Mltharpnşa re Şeref Stadlarında devam edilecek va şu maçlar yapılacaktır.Alithatpaşa Stadında;13.00:Taksim Sarıyer Şeref Stadında:10.4.Beylerbeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • [ÖZKAN ŞAHINI Fenerbahçe'nin gole çevircmediğl penaltı vuruşundan üç dakika sonra,İstanhulsporlu Kasapoghı'mın filelere gönderdiği top.ofsayt kararı ile durduruldu.Kesimde,İhsan'ın altı pas sağ kösesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • Gençlerbirtigi:3 Demirspor:1 Maçın ilk devresini D.Spor Fikri'nin golü ile 1-0 galip bitirmişti.STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:6.030 HÂSILAT:24.544.50 TL.HAKEMLER:Orhan Gönül İlhan Özkan AHs Ergünsu G.BİRLİĞİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • illltililllllll!ll!l!İ BİRİNCİ KOŞU:E îavori.Oyvar S Plase:Hüma,Gökberk S İKİNCİ KOŞU:j Favori:Zühai I,rakibi Can VI E Sürpriz:Hilâlüzaman 96 E ÜÇÜNCÜ KOŞU:E Favori:Dorureis E Plase:Venet II,Emektar E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • Fenerbahçe,Beykoz ile karşılaşıyor Millî ligin dördüncü haftası bu^ün şehrimiz ve Ankara'da yapılacak dört maçla kapanacaktır.Şehrimizde günün ilk maçı 15.30 da Islanbulspor ile Altay arasında oynanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • H.Tepe,K.Yakayı hezimete uğrattı M or-Beyazlılar,kalecisiz kalan rakiplerini 5-0 mağlûp etmeğe muvaffak oldular STAD:19,Mayıs SEYİRCİ:6.050 HÂSILAT:24.544.30 T.L.HAKEMLER:Rıfat Atakanı,Kemal İngöl,Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • Vehbi Emre dedi kî:"Olimpiyat Birincilerimiz Hamallık yapıyor,Beynelmilel Güreş Federasyonu,Teknik ita mite Başkanı Vehbi Enire-«Menfi yoldan muvaffakiyete gidilemez» demiştir.Güre?Federasyonunda Bayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • Turgay 15 gün sonra antrenmana çıkacak Turgay Seren 15 gün sonra antren,mana çıkacaktır.Gençlerbirligi sol «çığı Abdullah İle çarpışarak sol iki kaburga kemiği çatlayan futbolcu 15 «un mutlak istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1963
  • SERBEST KDŞE SPORUMUZDA genel olarak bir gerileme var mıdır,sorusuna kısaca «II.*ı\ir,sporumuzda gerileme byhis konusu değildir» dedikten sonra çeşitli vesilelerle de açıklamaya çalıştığım gibi diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor