Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • an Dinger "Tedbirler alınacak,dedi İnönü ile görüşen Başbakan Yardımcısı Demokrasinin terkedilmiyeceğini söyledi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Yardımcısı Hasan Dinçer,Hükümetin «Demokratik yoldan ayrılmadan gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • MİLLÎ GELİRİN BÖLÜŞÜLMESİ TARTIŞILDI 5 iktisat Fakültesi öğrencileri tarafından dün tertiplenen açık oturumda «TUrklyede millî Belir bölüşümü hakııuınclan sosyal sınıflar arasında mııaz-am bir dengesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • [FAHRİ YURDADöNENl DID VAKUM Balıkesir'den Bursa'ya yolcu götüren bir oto-DIK VJH^bU^ TAiMUI hüs dün yanmıştır.Balıkesir'den Bursa'ya 23 yolcu taşıyan şoför Fahri Karagöz idaresinde 2fiG18 Bursa plâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • Urdünde dün de nümayişler oldu Kral lehine tezahürat yapan aşîret reislerinin biri,bağırırken dişleri düştü AMMAN,A.P.A.A.AMMAN sokaklarında dün nümayiş yapan 2000 kadar öğrenci,«Hüseyin,birlik istiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • Dünya Bankası 20 milyon dolar kredi veriyor ANKARA,ÖZEL Dünya Bankası Tarsus ve Yüregtr ovalarının sulanması için istediğimiz 20 milyon doları vermeyi kabul etmiştir.1961 sonlarında vâki olan bu kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • Celâl Yardımcı İstanbulda Toptaşı'na nakledildi KAYSERİ,AA.İstanbul'a nakil talebi kabul edilen müebbed hapse mahkûm Celâl Yardımcı,dün sabah bölge cezaevinden alınarak,nezaret altında,otomobille yola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • ATATÜRK'ÜN POLİTİKASI Bugün 5.sayfada Etüdü hazırlıyan:Doç.Dr,Mehmel GÖNLUBÖl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • 5alim Başol «Şahsımda 27 Mayıs küçültülmek istenmektedir» dedi ANKARA,ÖZEL Yüksek Adalet Divanı eski Başkanı Salim Başol,bir Ankara gazetesinde kendisine atfen yazılan yazılar hakkında «Şahsımda Yassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • Karasularımızın 12 mile çıkarılmasını Yunanistan tanımıyacak ATtNA,AA.Yetkili Yunan kaynakları.Yunan Hükümetinin,Türk Hükümetine,Türkiyenüı balıkçılık mıntakasını 12 mile çıkarması ve statükoyu değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • «Atatürkü anlaşılmaz hale getiren bizzat Özdağdır» Türk Devrim Ocakları Beyoğlu ocağı Başkanı İlhan Akpınar dün 14'lerden Muzaffer özdağ'ı Ankara Türk Ocağı salonunda verdiği «Anlaşılmayan Atatürk» ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • Hiniz zannıyla bir üniversiteli genci öldüren bekçi MEHMET PIttLI Bekçi,hırsız diye bir genci vurdu Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi bekçi ile boğuştuğu şırada bekçinin tabancasından çıkan kurşun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • A.P.LI ALTILAR HAKKINDA KARAR VERECEK OLAN YÜKSEK HAKEM KURULU DÜNKÜ TOPLANTISINDAdünle ü toplantıda bir karara varamadı ANKARA,ÖZEL A B% Yüksek Hakem Kurulu jU% B^ dün toplanarak partiden ihraçları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • TA TÜRKLER DÂVAYI KAZANDI Anayasa Mahkemesi,Makarios'un Belediyeler konusunda almış olduğu karan hükümsüz kıldı IIIMIMÜI A*A.CU»1 KIBRIS Anayasa Mahkemesi Makarios Hükümeti taralından alınmış olan Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • i.^v;v' V' xr OKULLA RIN Jjl u_HTCil Vi' PAN w^ 1 m DÜHKÜ TOPLAM OKUL KÖY Okullarına Yardım Kampanyasının 10.gününde TÜRKİYE ÖĞ-RETMENLER BANKASI 150 köy ilkokuluna yardım görevini üzerine almış ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • Sosyal meskenlerden alım satım vergisi alınmıyacak ANKARA.ÖZEL İller Bankasının Genel Kurul toplantısında konuşan İmar ve İskân Bakam Fahrettin Kerim Gökay.«Seksen metrekarelik sosyal meskenlerin alıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • M.T.T.B.Başkanlığına Yüksel Çengel seçildi Millî Türk Talebe Birliğinin 46 ncı kongresi dün üçüncü defa toplanmıı ve nihayet kapanmıştır.Yapılan seçimde Birlik Başkanlığına 116 oy'la Hüksel Çengel seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • AFERİN Bir hokkabaz gelmiş.Galatasaray Fenerbahçe rnaçıı nın tahminini önceden bir kâğıdın üzerine yazarak,Notere vermiş.Maçtan sonra Noter,mühürlü sandığı açmış ve içinden çıkan kâğıdı okumuş:0-0.Hok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • Millî Savunma Bakanı Kayseri'de Sancar,Kayserideki olaylar tahrif edilerek halkla Ordunun arasının açılmasına çalışıldığını söyledi.KAYSERİ,ÖZEL MİLLÎ Savunma Bakanı İlhamı Sancar dün beraberinde Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • K:KRALIN GEZİNTİSİ Suudi Arabistanın hasta Kralı Suud,hâlen Paris'teki bir klinikte tedavi görmektedir.Geçen gün Kral,18 kişilik maiyeti ile birlikte Sen nehrinde bir gezintiye yıkmıştır.Kral,hususî s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • SERIN BİRYÂZ İÇİN.ELBİSELİK PANTALONLUK AKFİL kumaşı en iyi kumqs REKLAMCILIK 2068 5792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1963
  • AP Senatörü Ertuğ,yeni bİY anlayış içinde çalışılması icap ettiğini söyledi ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunun dün öğleden sonraki toplantısında son olaylara temas edilmiştir.Gündem dışı söz alan Y.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • KAYMAKAM HACI YA KAPIYI GÖSTERDİ I B;ALA kaymakamı A Mim Erdoğan 'ilacı adaylarının işlerini yaparken unlara harcın sosyal vt 4ç İktisadı yönlerini anlatıyor,«özlerinin sonunda l^ da İlçede yükselecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • düşünenlerin düşünceleri Sanayi Bakanı ve Türk Petrolü İŞTE DELİLLER!S A S'A Yi Bakanı diyor ki,geıck Petrol Dairesi Başkanlığı,gerek Bakan,Turk ham petrolünü yabancı ham petrolün rekabetin» karşı kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • ŞAİRLERİMİZE Şiir Yağmuru Antolojiyi yakında çıkarıyoruz.Şiir,resim ve adresinizi gönderiniz.Adres:P.K.4!Yenimahalle Ankara MİLLİYET 5828
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • KOTA İU.LİSANSLAR ALINIR 253 254 SIRA No.lu TAHSİSLERİ BULUNANLARIN 22&440 No.lu telefona müracaatları rica olunur.Unci ill.lal REKLAMCILIK:2100 5844
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • ZEYTİNBURNU ŞUBEMİZ 8 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ Hizmete açılıyor ilimli.ılımımın Bu Şubemize mahsus 35.000 î i LİRALIK HUSUSÎ ÇEKİLİŞ ANADOLU BANKASI Sermayesi:45.000.000 TL.REKLAMCILIK:2078 5793
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • TAM 99 SENELİK TECRÜBE Ş E KESCI HAFIZ MUSTAFA İLANCILIK 1^63 5795 BAHÇEKAPI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE HER NEVİ Mantolar Deri Manto ve Ceketler Spor Ceketler Tek Pantalonlar Bay ve Bayan Trikotajı Çocuk Elbleelerl Çocuk Mantoau Imperteks Pardetfuier,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • TAKSİM GAZİNOSU PAVYONUNDA PEPERMINT TWIST'f dünyaya yayan meşhur Amerikalı Zenci Şarkıcı FREDDİE DAVİS Her Pazar saat 17 de Matine NOT:Fiatlarıınız normaldir.Rezervasyon:Tel:48 29 04 İLANCILIK 1840 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • Kışın bozulan yollar,Ağustos ortasına kadar onarılmış olacak Kış aylarındaki yağıştan bozulan ana trafik yollarının onarılması 15 Ağustosta sona erecektir.Belediyece 1963 yılında onarılacak ve yeni ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • ÜC KADIN YANKESİCİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI Kadın yankesicilerden Fatma Soğuk,Münevver Yeşiller ve Sümbül Toka,Zeytlnburnu pazarında bir «Vurgun» yapmak isterlerken suçüstü yakalanmışlardır.Beyti Yıldız ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • i Bir iki açıklama daha U AZAN7 tenkid ettiğimiz Bakanlara acıya» Drum.Çünkü asıl suçun onlardan çok m relerindeki mikroplarda olduğunu biliyo-rum.Türkiye'yi her devirde kenıirmiş olanlar bu E mikropl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • Eski Sanayi Umum Müdürlerinden ve Bankamız Teknik Başmüşavirliğinden emekli,fabrikamıza büyük ve değerli hizmetleri geçmiş olan eski ve kıymetli müdürümüz,çok sevilen ve müstesna şahsiyet sahibi vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • M EVLiT Fecî bir trafik kazasında vefat eden kıymetli refikam MELÂHAT ŞEFİZ ADE' İtin vefatının 40.ncı gününe tesadüf eden L'7 Nisan 1963 Cumartesi günü yarın)öğle namazını müteakip,Beyazıt Camii Şeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • İLLER BANKASINDAN Bütün ithal muameleleri Bankamızca yapılmak kaydiyle 1 adet güç,20 adet ölçü transformatörü satın alınacaktır.Şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve istanbul I.Bölge Müdürlüğünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • SINAÎ KALKINMA Tasarruf sermayesi yetersizliği ye mevcut özel sermayenin meskenlere *n.ı ticarete akması,memlekette ınaî yatırımların gelişmesini önlemiştir.Bu boşluğu kısmen doldurabilecek olan kred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • AMERİKA,TÜRKİYE'DEN 6.416 TON ŞEKER ALACAK WASHINGTON,A.P.B.Amerika Tarım Bakanlığı Türkiye'den 6.416 ton şeker alacağını açıklamıştır.Amerika'nın kota sistemi çerçevesinde 12 ülkeden alacağı şekerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • MELAHAT YAZAR Yazar Demir,Çelik,Saç Ticaret ve Haddehaneleri Ankara Büyük Sanayi Çarşısı I.Cad.No:23 Tel:11 56 26,11 89 86 Yeni iş sezonunda,ithal çeşitlerini ve mamullerini rakipsiz fiatlarla ve tedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • Almanya'ya uçakla çilek yollanmağa başlandı ANTALYA,ÖZEL Dış ülkelere uçakla taze çilek gönderilmeğe başlanmıştır.Dün.ilk parti olarak Frankfurt'a,910 kilo çilek yollanmıştır.Gönderme işi 19 Mayısa ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • DURUM İSTANBUL Borsası'nda.özellikle,pirinç Hatlarındaki gerileme dikkati çekmektedir.Alıcıların isteksiz davranması,Hatlarda dalgalanma ve gerilemelere yol açmakladır.Dün de küçük partiler halinde,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1963
  • Adana'da pamuk ekimi yine durdu ADANA,AA.SON yağışlar bölgede pamuk ekimini tekrar engellemiştir.Müstahsil durumdan endişelenmektedir.Yağmurla birlikte düşen dolu Karataş ilçesi çevresinde köylülerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • Bizden çok rama—¦L AOS'taki durumdan bi-k Gerçi Güney Doğu Asyadaki bu ufak Krallık i yüz ölçümü:23G.0OO kilometre kare;nüfusu 2 milyondan az)Türkiyeden takriben 10 bin kilometre mesafede.Bağımsızlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • SİYASET DÜNYASINDA Kpfte*ı Kral in tahtı tehlikede I RAK ve Suriye'deki ihtilâllerden sonra,Arap âlemi «şimdi de sıra Ürdün'de» diye mırıldanıyordu.Ürdün uzun yıllar Nâsır'ın baskısına maruz kalmış,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • 200 Adet RULO)Sarı Mumlu Band 15 MM.1000 Adet RULO)Sarı Mumlu Band 20 MM.400 Adet RULO)Sarı Mumlu Band 25 MM.100 Adet RULO)Sa rı Mumlu Band 30 MMj.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarda yazılı malzeme 13/5/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • KONFERANS Teknik Üniversite Rektörlüğünden:Üniversitemizin Merkez binasındaki Taşkışla)111 numaralı anfide 26 Nisan 1963 Cuma günü saat 17.30 da Sayın Bedri R.Eyüboğlu' tarafından «Resim Üstüne» mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • VI OTO RADYOLARI GELMİŞTİR Muhtelif marka BUZ DOLAPLARI-ÇAMAŞIR-MAKİNE-LERİ HAVAGAZI OCAKLARI AVİZELER Transistorlu ve cereyanlı RADYO.PİKAPLAR BİSİKLET-AKORDEON PROJEKSYON ve FİLM MAKİNELERİ Müsait ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • İç ve Dış Lâstik İthalâtçılarına 4/Mart/1963 tarihli Resmî Gazetede neşredilmiş bulunan 63/10 sayılı Dış Ticaret işlerine ait sirkülerin 5 inci maddesine göre:Yerli fabrikalar imâl ettikleri lâstikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • SATILIK MATKAP MAKİNELERİ Yalnız İstanbul Sanayi Odasına kayıtlı sanayiciler için Matkap Makineleri satılacaktır.İsteyenlerin 15 gün zarfında müracaatları rica olunur.Tel:44 10 40 Aril REKLAMCILIK:209
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • B 0 0 0 0 0 0 ABB fl 8flTfl'flTTfl 8E fl" Sayın Doktor ve Eczacılara Hemoroid tedavisinde EOREX Suppositoire Hydrocortisone Acetate ve Neomycine Sulfate ile takviyeli Piyasaya arzed il mistir.SİLE İLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • İLÂN Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden Kurumumuz için satın alınmakta olan malzemelerin cins,miktar ve vasıflarım gösterir listeler Galata,Bankalar caddesi,No:75-77 Kat:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • HO* MM Msv BleAZ ZANGIR.ZUNÇUR SARSILIYOR DA onum,NE DE.OU5JW1 PEK ANJLiyA-AMYORU/VV f W BiR.J2UZGAR.PlL-ZM eSiVOR. SAÜBA!EVET MI QEOiM ı ANLr/A/VAADIM.Ev-Ev/sr/n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • YARİNÎlAVAlASttÖtİıCAK?A-Doğu Karadeniz üzerinde bulunan bir alçak basınç ve bağlı kötü hava etkisi Kuzeydoğu ve Doğu bölgelerimizde görülecektir.Genel olarak çok bulutlu bir hava ile sağanak yağışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • i.JfS* m STANBUL Tiyatrosu son komedisi ile geçen akşam yine bizi kırdı geçirdi.Sarsıla sarsıla,katıla katıla güldük.Lüt-j E fullah yeni temsile başladıklarını bana haber verdiği zaman:Üç dört gün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • Bir sarhoş,karakolda soyundu,caddede çıplak oynadı Adana polisini uzun süre meşgul eden Rıfat kelepçe ile zaptedilebildi.ADANA,A.A.Önceki akşam geç vakit bir sarhoş,karakolda,otelde,caddede çırılçıpla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER MÜESSESESİNDE m^ HERŞEY [TAKSİTLE KARDEŞLER PASAJI TEL 220085 REKLAMCILIK:2099 5840
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1963
  • m NERMIN DEMIRÇAY.n OKUDUĞU PLAKLARI E 1 J lkramiyelidirf%^g0r Her Plâkta Bir Kur a Kuponu Mevcuttur.5000 APARTMAN:Büz j^g,ÇAMAŞIR DAİRESİ MAKİNASI HALI Hususi Yapılmış DİSKOFON PLAĞI REKLAMCILIK 2093
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • iiCİCJİCAM •âtt DOLA^m BİR» M PATRON PEK HOŞLAN-MAZ BUNDAN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • &EMIRX tJMRÜK va Evet övle BElk\OAwA DA ©EOKt'R BEM VEMEİ3I* HAZrt?uryûyiA*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • iiiinijBi demek:sıe.BİR AN DÖNÜM_CE ARSLAN KESİLİYOR SuKlUZ-T ıVı' BıR iş YAPACAKTI W AMA UMUTAA.HAZARD BİZ KOCALARIMIZ K*,dar budala DEĞİLİZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • am saumas,«oe mm İm cı'NAyer ME^'.ei-eL^RiNi Y EH şöyle SEM 1VÎ i BÖYLE.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • HOŞ SEUDıM ^ZIZ OOSTUM—VA.NifcİDAkrı 06 YAR.OIMOIN OLSA GEREK ÎÇERjVe,BuyURUHlü Û rr^ KEDf L3 Türk Haberler Ajomı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • B'RAZ.so.Gc'K Al_DlVB SABAHTANBEf?l GCT eta.cAKtiAM ciKAteniw HAAi Ç1KAICTTI HAVRE-RALiAAAAUlAA ALİ BEV BÖYLE ÇABUK NASIL.İVİL-E^İP KALKTI 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • Hicri CUMA Rumi 1383 26 1379 Zilhicca NİSAN NiMH 1 1963 13 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güney 6.06 10.06 öftle 13.12 5.13 İkindi 17.01 9.02 Aksam 20.00 12.00 Yatsı 21.40 1.42 İmsak 4.12 8.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • C nafC** Milliyet Gazetecilik A.ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • İLAN TARİFESİ O 2.3,4.5 lad Myfalarda aantlml 30 T.L.l,T id aayfalarda aantlml 86 T.L.aayfada baslık.200 T.L.Düğün,Nisan.Nikâh.Vefat ve Tegekktir ilanları 5 santime kadar 7.aayfada)80 T.L.Küçük İlânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Tarih önce-•ine dayanan efsaneler,t Haddinden fazla yemek yiyen;Umumu kaplıyan müşterek korku.3 Eksik;TERSt ilave.4 Bir yakacak maddesi;Kuzey iskandinavya'da yasıyan bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar ticaret ve 1» hayatını» aksatıyor.Fakat durum çabuk düzelecek.&h KOVA BURCU [21 * cak İt Şubat] Venüsle Uranüs arasında ihtilâf var.Biri sizi inkisara uğrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Neyler 7.40 Kur'ânı Kerim 7.50 Saz eserleri ve şarkılar 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah konseri.Borodin «Prens lgor» uver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • musiki I Bir konser münasebetiyle j M İstanbul Musiki Cemiyeti özel Türk musiki kon-EJ EE servatuarı tarafından İC Nisan 1963 Salı akşamı Yeni EE E Komedi Tiyatrosunda bir konser verildi.Konser heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI GECE GELEN OLU Yazan:ÜMİT DENİZ 003 Velhasıl,bu kız hakkında müshet menfi hiçbir bilgiye sahip delillimi.Son hâdise,onunla yakından İlgilenmeme beni âdeta zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1963
  • LADY CHAÎTERLEY'İM KIZI Yazan:Patricia ROBİNS BED Connie de içinden doğru diye düşündü.Bahsi geçen Misis Potter iyi olmasına iyi bir kadındı.Hiç şüphe yok,Gloria'nın ihtiyaçları ile meşgul olurdu.Anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.04.1963
  • iruirifA'j-a BU YAZI NİÇİN HAZIRLANDI î MILLIYET'in bugün okuyucularına sunmağa başladığı «ATATÜRK DEVRİNDE TÜRKİYE'NİN DIŞ POLITI-KASI konulu araştırma Doç.Dr.MEHMET GONLÜ-BOL tarafından hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1963
  • VEB ALMAN MALI marka Redüktörlü Elektilk Motorlarımız gelmiştir 45 HJ».5,5 H.P.kadar muhtelif devirlerde istanbul umumî satıj yeri.TEKNİK TİCARET Galata Ptrşembe Pazarı 2V27 Tel:44 03 43 REKLAMCILIK:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1963
  • Mensubumuz Sanayicilerin Dikkatine 10 uncu Kota Liberasyon listesinde kayıtlı 73.15 Gümrük Tarifeli yalnız D.K.P.saç ithal etmek isteyen mensuplarımızın 15 Mayıs 1963 tarihine kadar müracaatları ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1963
  • PAZARLIKLA MENKUL MAL5ATISI İstanbul Defterdarlığından 563 lira muhammen bedelli 42.23 lira teminath* Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığında bulunan,tahminen 1500 adet muhtelif vita,reçel,yağ ve salça te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1963
  • &NTIDOT GRİP.NEZ^E DİŞ AĞRISI YANIKLAR GÜNfcŞ YANIĞI ARİ-BÖCEK SOKMASI ADALE ROMATİZMASI YARMAR.KEŞİK PİŞİK.KAŞINTI EKZEMA,ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLA,RINDA VE¦¦¦' TR AŞTAN.SONRA KULLADIR POfifAT İLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1963
  • Bayanlar Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCI tecrübe ediniz İLANCILIK 1157 5801
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1963
  • SATILIK EMLÂK BİRİNCİ Leventte köşebaşı,7 odalı,garajlı,telefonlu,bahçel'' 2 katlı illâ,180.000 lira,21 35 61 47 36 50.SATILIK boş teslim.Sultanhamam Aşirefendi caddesi cephesi 8,derinlik 17 metre,zem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • »Şehirdeki Yabancı» nın önemli rollerini paylasan aktörler bir arada.Ş ve İşçi Bulma Kurumu şubelerine Türklyede her gün yüzlerce kişi müracaat eder.Çoğu da elleri boş döner.Bu bir gerçektir.Ama bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • "Çiftetelli Türkika şinanay yavrum ğinanay.SSTANBUL'da bir gecede onbeş bin liraya şarkı söyleme teklifini reddeden Dario Moreno önceki gece bir meyhanede dayanamayıp mikrofonu eline aldı.Sonra da pür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAs Tel:44 08 35)Alman Sirki,21.30 da.İNCİ:Tel:48 45 95)Ge'nç Kızların Sevgilisi G.Arsoy.KONAK Tel:48 26 0i)Markopolo R.Calhoun R.î.RÜYA K.EMEK)Tel:44 84 39)Hakikat B.Bardot F.2haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • Paris Televizyon ve Novy Yıldızı ŞANTÖZ Büyük Vedetlerin uğrağı Geniş repertuariyle PARİS'İ yaşatıyor.Rezervasyon:11 65 10 dan Metrdotel MİLLİYET:5808 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DSİ.Genel Müdürlüğünden Içmesuları dairemizin merkez teşkilâtında görevlendirilmek üzere 10195 sayılı kararnameye uygun olarak ve müktesep haklarının iki üst derecesile yeteri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • ELEKTRİK MÜHENDİSİ ARANIYOR Antalya Belediyesi E.S.O.işletmesi,askerliğini yapmış bir elektrik yüksek mühendis veya mühendisi aramaktadır.Taliplerin lüzumlu belgeleri ile Antalya E.S.O.işletmesi Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • ARÇELİK ELEMAN ARIYOR a)Teknik Okul Tekniker Sanat Enstitüsü Elektrik veya Motor Bölümü mezunu,b)Asgarî ortaokul mezunu,malzeme bilgisini haiz,ambar işlerine vâkıf,c)Sanat Okulu mezunu yahut uzun iş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • Bakkaliye satışı ile iştigal eden büyük bir firma,Istanbulda olmak üzere,bürolu,modern ve sıhhî bir depo aramaktadır.İstenen eb'ad:Depo için 400 M2 Bürolar için 500 M2 Deponun şehir merkezine ve ana c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • Beyoğlundaki perakende mağazamızda istihdam edilmek üzere üç adet kız veya erkek Satıcı Eelemanla bir adet lisan bilen ingilizce veya Fransızca)resepsiyon şefine ihtiyaç vardır.Taliplerin 26-30 Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • Dr.jivâgo'yu B.Lancaster Oynayacak 1958 yılında Boris Pasternak'a Nobel armağanını kazandıran «Dok tor Jivago» yu filme almayı kararlaştıran italyan prodüktörü Carlo Ponti,filmin baş rolüne Burt Lanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • nil ir ıı ıı ı ı ı ı o/100 SAF DETERJAN Star yağı ve kiri daha çabuk eritir,çamaşırınızı kendi kendine yıkar Beyaz çamaşıra parlak bir beyazlık verir.Renklilerin rengini canlandırır,perlon ve nylonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • mwmm ALTAN İLKİN wmm.II Huzur Çıkmazı HALEN Devlet Tiyatrosu tarafından Bursa'da Ahmet Vefilf Paşa Tiyatrosunda;İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından da Kadıköy Bölümünde oynanan Haldun Taner'in HUZUR Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1963
  • p.amam MV 1 sbp^ S0k Jr\ı ymkm JFa1| i J^B m.A V-I» i BUBİ â mm mm m ip «M Hfll mm ^fe#4İ üESmiE kla zevk ve iftihar [tuff ıçaç «tax- 2&C raPâfe müstesna kalitede bir buzdolabıdır.V Otomatik DEFROST T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • SEVİN' DABMAB ile înş.Y.Müh.Yalman ODABAŞI Nişanlandılar.Parkotel 25 Nisan 9C3 5825
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • MEVLİD Topçu Okulu mensuplarından olup muhtelif tarihlerde şehit olan ve vefat eden subay,astsubay ve erlerin aziz ruhlarını taziz rnaksadiyle 20 Nisan 1963 günü Polatlı Çarşı camiinde ikindi namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • MEVLlD Büyük kaybımız ZEYNEP YAKAL'ın aziz ruhuna İthafen 27 Nisan 963 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Beşiktaş Visnezade camiinde mevlit okurıacağından arzu edenlerin teşrifleri rica olunur.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • i-ııı ı ımıııı i nini ill MEVLİD Polatlı Topçu Okulu Tabiye Grubu Öğretmeni Topçu Yarbay Cünent ASIMGİLin aramızdan ayrılısının 40 inci günü olan 284.1963 Pazar günü Öğle namazından sonra-Kadıköy Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • TEŞEKKÜR 17.Nisan.1963 Çarşamba gecesi elim bir trafik kazasında Hakkın rahmetine kavuşan biricik oğlumuz Şahin Kaya GÖNCÜ'nün cenaze merasiminde bulunan,ayrıca telgraf,telefon,mektup ve çelenk gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • il illllililllllli il ilin ııı ı mı mı ı mı nil minimum:AÇIK TEŞEKKÜR r Müptelâ olduğum hastalıktan büyük bir ha/akatla beni ameli-yat ederek sıhhate kavuşturan İyi E İnsan Profesör Dr.Gıyas Korkut,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • maâ mm mat Kotadan 85.06 pozisyonunda Lisanslar aranıyor.I 22 32 15 MİLLİYET 5790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Mil.ııiTi.nn.1.1 TU i i—hi h m ELÎM KAYBIMIZ Büyük Transal Ltd.Şüketi'nin kıymetli müdürü LEO SERF ERYOL'un vefatını teessürle bildiririz.Cenazesi 26.4.1963 Cuma günü Bugün)saat 12,30 da Yüksekkaldınn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • ÖLÜM Dul Bayan Sara Serf Eryol,Bay ve Bayan Rober Serf ve ailesi Israel)Bay Sami Serf Eryol,Bay Azak Serf Eryol U.S.A.Dul Bayan Eleonora Serf Eryol.Bayan Annetta Serf Eryol,Dul Bayan Sarina Marküs,Eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • DOĞUM SEZER ve Iskeçeli Dis Tabibi NACİ ATİLLA oğullarının doğumunu akraba ve dostlarına müjdeler.Erez Kliniği 1st.25.4,1963 MİLLİYET:5833 m* V r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • İzmirdeki satılık kızların dünkü sorguları sırasında bazı olaylar çıktı İZMİR,ÖZEL «Genç Kızlar Skandahna» adı karışan 15 kadar iş adamı,kadın simsarı,kızlar ile bâzılarını ebeveynlerinin ikinci sorgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • KIZLARIN BİRİNE UMANYADAN TALİP VAR Skandala İsmi karışan bir kıza Almanyada çalışan bir Türk işçisi talip olmuştur.İzmir Ahlâk Zabıtasına Almanyadan bir mektup gönderen Ü.B.adındaki işçi,gazetelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Almanyadan kaçak eşya getiren iki işçi kardeş yakalandı Kadıköy vapur İskelesinde,bir taksi de gümrükten kaçırılmış.20 bin liralık kaçak eşya yakalanmıştır.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • VEFAT Çanakkale Savaşı mücahitlerinden,İstiklâl Harbinde Kuvay-ı Millîye istihbaratı elemanlarından ve merhum Miralav İbrahim Efendinin oğlu.Hayriye Hünalp'ın eşi,Berna Hünalp'ın kainpederl,Ayhan Hüna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Millî Savunma Bakanı Kayseri9 de Baştarafı Birincide de yiyen Bakan gazetecilere şunları «Kayseride bir astsubayımızın vahşice öldürülmesi ve bilinin de yaralanmasının doğurduğu aksülâmel sonucu meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • kayseri emniyet muduru zonglldağa nakledildi ANKARA,ÖZEL Kayseri'de vukııbulan son olaylar üzerine Kayseri Emniyet Müdürü Gültekin Kızılışık dün bu görevinden alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • İskenderun gümrüğünde 1,5 milyon liralık vergi yolsuzluğu ÎSKENDEKUN,AA.Bir süre ünce İskenderun gümrükleri Başmüdürlüğünde meydana çıkarılan bir usulsüz vergi ödeme muamelesi İle alâkalı tahkikata uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Bekçi,hırsız diye bir genci vurdu t Bnştarafı Birincide tır.6 yıldanberi Fatih semtinde bekçilik yapan Mehmet Pırlı,Uğur Ozal'ın sendeleyerek bir dükkânın kepenklerine yaslanması üzerine yanma gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Ivi ingilizce bilir İNŞAAT MÜHENDİSİ aranmaktadıriş yeri Trabzondadır.Müracaat:Fennî ve Gama inşaat Grupmanı Ltd.Şti.Bahcelievler 1 cadde 14 Ankara Tel:13 36 75 13 18 87 MİLLİYET 5810
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • LİMON KOLONYASI Yüksek derecesi ve ince ruhıyaii bayesinde friksyonlar için gayet iyi,çarpıntı,kalp ağrıtan ve baygınlık hallerinde müessirdir.İLANCILIK 1480 5797
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİNDEN Şehir Hatları vapıulannda parasız yolculuğu sağlayan 1862 yılına ait serbest kartlar 315.1963 günün* kadar geçerlidir.DENİZCİLİK BANKASI BASIN €506)5819
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • HAFRİYAT YAPTIRILACAKTIR 1 Çemberlitaş mevkiinde inşa edilecek Darüşşafaka sitesine ait hafriyat yaptırılacaktır.Bu işin şartnameleri 10.lira bedel mukabilinde şirket merkezinden temin edilebilir.2 ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • İstanbul Jandarma Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon Başkanlığından 150.000)Çift fotin bağı ile 3000)metre tranda şeridi kapalı zarfia alınacaktır.Tahmini bedeli 31.350)lira olup geçici teminatı 235
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • ADAPAZARI BELEDİYESİNDEN 495389.99 lira kesit bedelli Fabrika caddesi parke kaldırım inşaatının ihalesi 9/5/963 Perşembe günü saat 15.de Belediye Encümeninde kapah zarf usulü ile yapılacaktır.Geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Otuzuncu Haftada Spor Toto ikramiyesi Kazananların Nazarı Dikkatine Otuzuncu hafta Spor Toto ikramiyesi ödemelerine devam edilmekte olup,Başbayiliğimize bağlı bayilerden oynıvarak ikramiye kazanmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Mevcut şartnamesine göre 200 adet hararet giriş ve 200 adet hararet çıkış termometresi dahili piyasadan pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 13/5/l%3 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • SATIŞ PERSONELİ ARANIYOR* BÜYÜK BİR LÂSTİK ŞİRKETİ Mükemmei Türkçe,İngilizce konuşan,yazan ve okuyan satış personeli aramaktadır,İş tahlili yapabilmek İçin kuvvetli matematik bilgisi olanlar tercih ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından 4 adet binek otomobili satılacak,1 Aşağıda marka,model ve tipi yazıü 4 ad£t otomobil açık artırma suretiyle satılacaktır.2 Her otomobile ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • İstanbul Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Genel Fizik ve Farmakobotanik ve genetikkürsülerinde asistanlık münhaldıristeklilerin:1 Memurin kanununun 4 üncü maddesinin A.E.C.H.V.Zfıkralarında yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • ZmMt hâölâh?ı En fazla bir dakika İçinde %am 4 kişiyi ağırlıyrcağınız 400 kalori kudretindeki JELL-0 toz halinde,nefis 12 çeşit hazır PELTE leri sizi a|ır mutfak hizmetinin birinden daha kurtaracaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • SENATO'DA DÜN SON OLAYLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ ve TEDBİR İSTENDİ Baştarafı Birincide tneğe müsait imkânlar hazırlamaktadır.demiştir.Cemal Tarlan konuşmasında özetle şunları söylemiştir:«Şu realiteyi itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • MİLLÎ GELİRİN BÖLÜŞÜLMESİ TARTIŞILDI Baştarajı Birincide hık önlendiği takdirde hepimizin yüzde 25 rahat edeceğimizi» söylemiş ve kanunlara uydurulan çeşitli usulsüzlüklere dair misaller verdikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Ürdün'de nümayiş Baştaraft Birincide Baştarajı Birincide tir.Ajansa göre,halk toplulukları mahallî radyo istasyonunu bir aralık ele geçirip «Burası Ürdün Arap Cumhuriyeti» diye anonslar yapmışlardır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • Kıbrıs'ta Türkler t Baştnrajı Birincide Bilindiği gibi Makarios bu kararı ile Belediyeler yerine tmar bölgeleri teşkil ediyordu.Makarios bu konuda dâva açılması üzerine karar aleyhte çıksa dahi bunu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • DÜNKÜ YARIŞ 5 Baştarajı Sekizincide Farklar:üç boy,bir burun,bir boy,Ganyan:780,Plaseler:165.125,Birinci çifte bahis:3 1 57,95 lira.KOŞU 1 Bleu Beil I,2 Akgül,3 Sika Sika,4 Balnıa.Müddet:2 02,Farklar:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • M E V L t D 25 Nisan 1961 tarihinde aramızdan ebediyyen ayrılan kıymetli büyüğümüz MUSTAFA MURTEZAOĞLU'nun vefatının ikinci senei devriyesi için 28 Nisan Pazar günü Fatih camiinde öğle namazını müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1963
  • t^ırmH»m00)Dikiş ve Nakıs Makinaları Âceııtalarının Nazarı Dikkaline:Yeni ithal etmiş olduğumuz terzi Dikiş Makinalarım İstenilen miktarda Merkezden temin edebilirsiniz.REKLAMCILIK:2041 5842 ı w mim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.04.1963
  • Göztepe' li Ali,Bahri ile takas edilecek Sarı Kırmızılı kulübe 145.000 liraya malolan futbolcu İzmire döndü.Galatasaray Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Bahri Altıntabak,Göztepe kalecisi Ali ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • A.inan Ringe Millî boksörlerimizden Adnan ve Vural İnan kardeşler 30 Nisan Sah akşamı Spor ve Sergi Sarayında Gar bis Brunet karşılaşmasından önce bir gö3terl maçı yapacaklardır.Cezaevinden çıktıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • KOŞU 1 Oyvar,2 Bahram,3 Tekjanli,4 Nijbolu.Müddet:1.20.Farklar:Uzak.yarım boy.İki boy.Ganyan:170.Plaseler:125.340.220,Koşmıyan atlar:Uğur XXI,Sebat,birinci ikili bahis 2/5 13.15 krş.İKİNCİ KOŞU 1 Dest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • KARAGÜMRÜK profesyonel takımı futbolcularından Orhan,yedeksubaya gitmiştir.Orhan,Ordu takımı kadrosuna davet edilecektir.KÜME düşen dört takımın temsilcisi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Naci Şensoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Taksim Sarıyer maçı M.Paşada oynanacak Mahallî ligde ikinciyi tâyin edecek olan Taksim Sarıyer maçı.Mithatpa$a Stadına alınmıştır.Spor-Toto'ya da dahil olan bu karşılaşma Pazar günü saat 13 de oynanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Türkiye basket Şampiyonasının kur'aları çekildi TÜRKİYE basketbol şampiyonası kur'aları dün çekilmiştir.1-5 Mayısta izmir.8-12 Mayısta şehrimizde yapılacak müsabakaların fikstürü şu şekikledlr:1 Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • G.SARAY ALTAY MAÇI İÇİN BUGÜN ÇALIŞACAK Galatasaray,Altay maçının İlk çalışmasını bugün yapacaktır.Karşıyaka futbol takımı dün başkente gelmiştir.Gençlerbirliği takımında sakatlığı geçen Orhan yer ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Kaptan Lefter kampa katılmadığı için cezalandırılacak.Hilmi Kiremitçi antrenmana davet edildi.MİLLÎ ligde bu hafta şehrimiz ve Ankara'da sekiz maç oynanacaktır.Yarın Istanbulspor,Pazar günü ise,Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • KOKOTOVIÇ Fenerbahçe yorgun GÜNDÜZ KILIÇ İstikbale Ümitte bakıyor Kokotoviç ise "Fenerbahçenin transferde iyi elemanlar alması lâzımdır,diyor BÜYÜK maçtan sonra Galatasaray meneceri Gündüz Kılıç,takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Federasyon kupası 4 Mayıs'ra başlıyor Milli İlgin ikinci kademesine iştirak edemeyen G takım arasında tertiplenen Federasyon Kupası 4 Mayısta İzmir'de başlıyacaktır.4 Mayıs Cumartesi Altınordu Feriköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Kulüpler dâvalarını bir nrada savunmak ve Teşkilâta karşı topluca hareket etmek üzere birleşmelerdir.İstanbul kulüpleri temsilcileri aralarına diğer kulüpleri de alarak,faaliyetlerini genişleteceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Basketbol millî takımını Yalçın Granit çalıştıracak Basketbol Millî Takımımızın,Balkan Şampiyonası.Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları 15 Mayısla başlıyacsktır.Milli basketbol takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Voleybol kız millî takımı Paris'e gitti 2 Mayısta Paris'le başlıyacak olan Enternasyonal Voleybol Turnuasına iştirak edecek olan kız milli takımımız dün vapurla Marsilya'ya h'areket etmiştir.Voleybolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Dünya Şampiyonu Brezilya millî takımı,Avrupa turnesindekl ikinci maçında Belçika'ya 5-1 mağlûp olmuştur.Resimde,Brezilya millî takımı,şampiyonluğu kazandıktan sonra sahada şeref turu yaparken görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • i SERBEST KÖŞE TÜRKİYE,bâzı tesadüflerin mes'ut neticeleri sayesinde sivriliveren güreş müstesna,çimdiye kadar Avrupa çapında bile bir varlık olamamıştır.Bununla beraber Balkanlarda olsun elde edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.04.1963
  • Deflet Bakam Okten'in Greko Romen fakımı için verdiği karar iyi karşılandı Güreş otoriteleri Bakanın kararından memnuniyet duyduklarını söylediler.Bilge ve Oktav,Genç fakımla en az 3.oluruz,dediler Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor