Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • Ö« GALATA RIHTIMINDAKİ İNFİLAKTEN SONRA ÖLEN İKİ KİŞİNİN CESETLERİ SEDYELERLE TAŞINIRKENmanlar infilâk i yaralı var Galatadan Bandırmaya gidecek Kadeş vapuruna yüklenmekte olan mantarların patlamasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • I Foto:MİLLİYET BİLBAY] Harbiyeliler Kıbrıs'ta aramaya tâbi tutuldu Kıbrıs'a 3 maç yapmak üzere gelen Ankara Harb Okuluna mensup bir kafirenın hava alanında ilk defa olarak gümrük muayenesine tâbi tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • ÜRDÜN'DE DURUM HÂLÂ GERGİN AMMAN,A.P.A.A.RADYO İki günlük nümayişlerden sonra dün Ürdün'de nisbî bir sükûnet hüküm sürmüş,fakat durum gerginliğini muhafaza etmiştir.Kral Hüseyin.Kudüs'ün Ürdün kesimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • KAYSERİ DE 70 KADAR ASSUBAY,KABADAYI ARADI KAYSERİ.ÖZEL üç gün önce assııbay Mustafa Koçak'ın bir kabadayı tarafından öldürülmesinden üzüntüye kapılan 70 kadar assubay dün gece saat 23.13 de şehirde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • GÜMÜŞHANE DE şiddetli deprem oldu Gümüşhane,özel Gümüşhane merkezinde dün saat 18.30 da çok şiddetli olarak bir zelzele kaydedilmiştir.Halk binalardan dışarı hücum etmiş ve geceyi dışarıda geçirmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • DAYILAR VE AMCALAR TÜRKİYES' Sağlık Bakanının Çalışma Bakanlığınca hazırlanan Eczacılarla ilgili bir tasarıyla ıcdcn bu kadar ilgilenmekte ıldtığunıı anhyamıyorduk.Meğer onun da pek kesif bir i-ı.i bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • Fırın işçileri,zamları verilmezse çalışmayacak İstanbul Fırın işçileri Sendikası idarecileri «Nisan sununa kadar ücretlere yüzde 4ü zam yapılmadığı,sigorta primleri ve vergiler işveren tarafından öden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • DURUM Kennedy'nin temsilcisinin ziyareti j T"N UN Ankaraya gelen Başkan Kennedy'nin özel temsilcisi 1 J Livingston Merchant,Atlantik.Paktı camiasına dahil dev-U Ictlerin.başkentlerini ziyaretle,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • AYASOFYA'da FİLM ÇEVRİLİYOR Rusya'dan Sevgilerle» isimli casus-uk filminin şehrimi/deki sahnelerinin çekilmesine dün sabahtan itibaren Ayasofya Müzesinde başlanmıştır.Alıştığımızdan apayrı bir tarzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • Amerika ile askerî görüşme yapılıyor ANKARA,ÖZEL Amerika Birleşik Devletleri Genci Kurmay Başkanı Orgeneral Taylor ve Başkan Kennedy'nin özel temsilcisi Livingston Merchant,dün şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • "Genç Kemalistler Ordusurr adlı bir teşkilât kurarak askerî birliklerde beyanname dağıtmaktan sanık Tevkif edilen beş subay ayrı ayrı odalara kondu ANKARA,ÖZEL BEŞ subayın tevkif edildiği Millî Savunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • MAURICE D V VERGER SİYASÎ REJİMLER Çeviren:YAŞAR GÜRBÜZ İdare edenler ve edilenler Demokratik ve olokıatik ip-Jimler Demokraside değişiklikler ve Çökme Siyasi demokrasiden sosyal demokrasiye Modern de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • Büyük bayram sebebiyle bugün bütün yurtta törenler yapılacak NİSAN Ulusal Egemen-£r lik ye Çocuk Bayramının 40 üncü yıldönümü bugün bütün yurtta törenlerle kutlanacaktır.Bayram dün saat 12 den itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • Zirkayı köyü çocukları bir gün önce bayram yaptı ANKARA.MKTB AKYOI.bildiriyor Zirkayı köyü gocukları.Çocuk Bayramının sevincini bir gün öncesinden tattılar.Zirkayı köyü çocuklarının dün Çocuk Bayramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1963
  • "i'Sf J;Bir çok köy sizden yardım bekliyor dünkü toplam 860 Köy 3?M İLLİYET Köy Okullarına Yardım Komiteadresine,köy öğretmenlerinin yardım isteyen mektupları yağmaktadır.Dün,kampanyanın 7.Küllünde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • Cinler,Periler tavsiye ettiler EGE tiniversitesinrie «Eğitim düzeni» konusunda bir açık oturum düzenlenmişti.Oturumda önce öğretmenler tartıştı,sonra sıra l/mir Halk Eğitim Merkezi Başkanı Doktor Şems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • Uçak yolculuğunda tenzilat I Nisandan itibaren Almanya'nın her şehrine daha ucuza uçabilirsiniz.Frankfurt TL 501.daha ucuz Munich TL 520.daha ucuz Düsseldorf TL 394.daha ucuz Hamburg TL 564.daha ucuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • Eskişehir Birinci İcra Memurluğundan 960/4279 Eskişehir Arifiye mahallesi Tanık sokak bilâ numaralı evde oturmakta iken semti meçhule gittiği ve zabıtaca yapılan tahkikatta tebliğe sarih adresi tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLt HER NEVİ Mantolar Deri Manto v« Ceketler Spor Ceketler Tek Pantalonlar Bay ve Bayan Trikotaj* Çocuk Elbiseleri Çocuk Mantosu Imperteks PardeatHer,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • İstanbul Akaryakıt Bayileri Cemiyeti Başkanlığından Akaryakıt perakendeci kâr hadlerinin bu günkü kiyafetsiz durumu ile yapılan ve yapılacak teşebbüsleri görüşmek üzere 13/Mayıs/1963 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • ¦I IIIIMIIIHMIMIIIIIII!1III1I1|!I l!llirll!l!ll!llll!IIIIIIIIIIM1IIIM!IIlH1tlllll i Olmayan bir bayram P% İZİM çocukluğumuzda 2.Nisan geldi ml E D öğretmenler sınıfla bugünün mânasını belirten konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • Denizcilik Bankası Navlun azlığından Yaşlı şilepleri Satışa çıkartacak Şilepçilik işletmesi Genel Müdürü Nazını Uzunhekimoğlu,3 şilebin seferden kaldırılmasından soma yeni tedbir olarak «Ekonomik olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • HUKUK KONGRESİ DÜN DE TOPLANAMADI M.T.T.B.ne bağlı Hukuk Fakültesi Talebe Derneğinin dün sabah yapı İması gereken fevkalâde kongresi,çıkan hâdiseler yüzünden tehir edilmiştir.Eski idare heyeti üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • OLUM AIR FRANCE Fransız Mill!Hava Yolları Ticaret Müfettişlerinden ŞEVKET DAVRAN 22.41363 Pazartesi günü aniden Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhumun cenazesi 23.4.1963 bugünkü Sah günü Aksaray Valide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • İLE TARANMIŞ SAÇLAR Kolay çekil al* Butun gün bozulmadan durur t 0 Yumuşak va tabii kalır Yağlı görünmadtn parlak lık ve canlılık kazanır SAÇLARINIZI YIKADIKTAN M SONRA FİT'I HATIRLAYINIZ S C H W A R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • w—«eı mı in h kii|metli hediui audin tekstil MAMULLERİDİR J l' c 1963 PENSESİNİN BÜTÜN YENİLİKLERİ w GÖRÜLMEMİŞ DESEN VE RENK ÇEŞİTLERİ Buruşmaz 4 Çekmez Solmaz AYDIN POPLİNLERİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.04.1963
  • Hacca afçın münasebetiyle.5,5 MİLYON DOLAR UÇ hafta evvel bugün,Meclis» ten çıkıp evime doğru giderken,biraz uzakta,içimleri Bakanlığının L'mniyet Genel Mııdurlugıı kapısı önünde ve yan tarafındaki pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • Üç asır önce Rusyadan kaçıp Türkiyede yerleşen Kazaklar,sigara ve içki kullanmazlar.Hâlâ 17.asır Rusyasındaki elbiseleri giyerler!WASHİNGTON,AA.A.P.Amerikan Adalet Bakanı Robert Kennedy,bir televizyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • KOTA 229 85.19.10 tahsisi olanların müracaatları rica olunur.Telefon:44 02 94 MtLIAYET:5682
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • r otomobil hırsızı vurularak yakalandı Koma halinde yaralanan hırsız hastahaneye kaldırıldı.Kaçan arkadaşı aranıyor BURSA,ÖZEL İki otomobil hırsızından birini polis,önceki gece tabanca ile yaralayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • 29 KOYUN EZİLDİ BURSA,ÖZEL Şoför Edip Evranosoğlu idaresindeki Bursa 17557 plâkalı kamyonla önceki gece Karacabey istikametinde giderken Beşevler köyü yakınlarında bir koyun sürüsü içine dalmıştır.Şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • ORDUMUN\SAHİ?M4A\f£ AVÂNEÇİ ARA BİH&Pj WNlEmjiAiiPEHuZ-Lıiiaû jAMİPASA.5tLAHİNtîıNİ-ZiH.T HEP-TufcLuTVETKcVEf sahibini Luanda:V MÜNAKAŞA i İRKMEM.TAM &İİ POLİTİKA(f IAR4 PA T£VKîF ' £PıM/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • jneimliei fotoğrafçı Sonar'ın kanaati,If Sophia'dan,Liz'e kadar bir çok kadının resmini çektim yalnız Farahhn yanında B&bU'ln Cennet Bahçelerinde mutlu bir çift Şah ve Kraliçe Farah.Cennet bahçeleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • BANKASINDA MİLYON;LİRALIK V İKİNCİ ÇEKİLİŞE KATILABİLMEK ^v:g:İCİÎNKŞ Yılın ikinci zengin çekilişine katılabilmek İÇİn en geç bu Cuma akşamına kadar Türkiye İş Bankasında asgari 2Ö0 liralık bir hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DSİ.Genel Müdürlüğünden Içmesuları dairemizin merkez teşkilâtında görevlendirilmek üzere 10195 sayılı kararnameye uygun olarak ve müktesep haklarının iki üst derecesile yeteri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • Türkiye Selüloz Ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Bir Başmüfettiş,bir Müfettiş alınacaktır 1.Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiler fakültelerinden veya Y.Ticaret Okullarından mezun bulunmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • DENİZ HARB OKULU VE LİSESİ KOMUTANLIĞINDAN 1.Komutanlığımıza 788 sayılı memurin kanunu madde 5 gereğince lise mezunu bir ücretli memur alınacaktır.2.Müracaatın 15-30 Nisan 1963 günleri arasında Heybel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • BAHARI VE TATİLİNİZİ Yeşil Cennet ABANFta Geçiriniz.BÜYÜK TENZİLÂTLA ABANT OTELİ EMRİN İZDEDİR 20 Nisanda Mevsim Tenzilâtı ile açılıyor.Göle bakan odalar 2 kişi yemekli 110 TL.Ormana bakan odalar 2 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • YARIN HAVA HÂSIL OLACAK Güney bölgelerimiz genel olarak çok bulutlu ve yer yer kapalı geçecek,yağış alınacaktır.Güneydoğu'da yağışın daha fazla olması ve yüksek seviyeli yerlerde kar şeklinde görülmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • Minikler Bayramı E HI AYKAMINIZ kutlu olsun yavrularım.Bugün cici elbise-E [p lerinizi giyerek gününüzü tes'id edeceksiniz.Ömrünüzün!E baharındaki bu neşve hayatmız boyunca devam etsin.Bugün ben de si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • Tokyo'da bir diplomat ölü,Japon metresi yaralı bulundu Polis dün Filipinli diplomat R.M.Montalbo'nun cesediyle kendinden geçmiş bir Japon kızının diplomatın apartman dairesinde bulunduğunu bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.04.1963
  • Karısına sarkıntılık eden adamın başını kesti SAMSUN,ÖZEL,Vezirköprü'nün Küçü köyünden Mustafa Tomber,karısına sarkıntılık eden Ahmet Kortça'nın başını balta ile köy ormanında kesmiştir.Kaçan kaatili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • İSİİitÜÜÜ J-HAU-HAHM!tjpuzsuuu ^ffâ I^sfflo BGNI'M iÇıİM Mâ YAPILACAK TEK Ş*Y.Kö\Ger,PÖNÜF* HUiZıVe-NİN Cl'cîcANl VNUTAiASiNt B^KLBMSKÎa CiCiCANl BULİMADtyMt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • TV ES4S DE1_OLAN BEN ı AA GALİBA-Bu Pr/Es içı'N 2o BİN DOL4R HAR-CAMAYI DUŞUN-1 MÜŞTÜM AMA ANcAK 80 Bin dolara çika-CAkr.DA EVVELCE ME-SAPLADI diMizOAN Bir dolak Bile pazl^û olmaz.Burada yıi-PA 2oo ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • Plİİiİlİiİİİliİİİ W$ffîMM$Mİffi y-4Lt ;j BİNALARIN t HEP5İ BİRBİRİNDEN BğyÜK DEV Gı.Bı ÇiCKiN ES » VAPIUAROIR-Bunun İçin DE HER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • UÇA SIN ENKA-ZINI YAKMAMIZ İÇİN BıZE YAR DIM EDERSENİZ HEM SERBEST KALIRSINIZ MEM DE AO BINES' DOLAR VERÛ CIZ—TAMAM MI 2.MİZAYA' fiE,LEÇEĞlNlZl* BıL-lYORDUM 2ATEN BAVC JSTEUIK A Q BIN OOL.AR BAKAUfA H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • 7 KALı MEL EH.ŞU CpWvAR'4 ©Ak;AĞZIMDA HiR.SİSE SUT GETİRrrfDIt.5JTAr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • &m m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Muhitinize karğ uysal davranınız Akşam arzularınıza engel çıkacaktf& KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubatı Dohtlarinm memnun etmeye ehemmlyet veriniz.ASır sesler yemeyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • Hicri SALI Rumî 1382 23 137?Zilkade NİSAN Nisan M 1963 10 VAKİ1 r vasat!EZANÎ Günej ı.o* 10.13 ö&le 13.12 5.17 ikindi 17.01 8.05 Aksam 19.17 12.00 Vattı 21.n« 1 40 lmıtk 4.İS 8.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • Bliaj^tf Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi Sahibi:ERCÜMENT KARACAN m Umumi Neşriyat Müdürli ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalslerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mcnıl Müdür:NAMIK SEVİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • İLÂN TARİFESİ 6 2,3,4,5 inci »aylalarda santimi 30 T.L.S.7 nd tayfalarda santimi 25 T.L.0 Blrind aa.vfada baslık 200 T.L.0 Dü£ıin,Niean,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.sayfada)80 T.Lfi Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • SOLDAN SA6A:1 Kalemle tartısına;TERSİ su.2 Hâdise;Mümkün olmayım.3 Dilııen,numaralı bir levhanın üzerindeki bilyenin tâyin etlisi kazanmaya ait bir çcsil kumar oyunu;Bir divan sairimiz 4 TERSİ dans;Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • DÜNYANIN SESİ AJANSI Sunar:"SESLİ GAZETE,Bu akşam saat 18.30 da İSTANBUL RADYOSUNDA Hazırlayan:NEDRET SELÇUKER «Bu şiir kimin?müsabakasına katlimiz.Sesli Gazete abonesi en çok olan gazetedir.DÜNYANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve bava durumu 7.35 Marslar,polkalar ve *ocuk koroları 8.00 Türküler 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Oyun havaları 8.45 Neşeli müzik 9.00 lütanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • MİKROFON YANKILARI PROGRAMLAR ARASINDA 1 FARUK^YENER j «özel ProgTam» Gürültülü bir «opening tune 5 açış işareti»,kime olduğu anlaşılmayan alkışlar,üç jE be$ cümleyi geçme} en kuru anonslar,bıkılmış p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • Oliver,Gloria'ya,«Anlat bakalım,neler oldu?dedi.Gloria,bir süre önce Clare'e anlattığı hikâyeleri birer birer tekrar anlattı.Oliver,kaşları çatık,kızını dinlerken vicdan azabı duymaktan kendini alamad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.04.1963
  • Hep beraber «sağıya indik.Büyük salona girdiğimiz zaman ev sahibi birer kahve söyledi,o zaman sordum:Peki,jimdl ne yapmayı d Üşünüyorsun Necini?Vallahi bilmiyorum ki.Seni onun için çağırdım.Acaba poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • ISTANBUL T E t E FON 27 42 10 ANICA* A f Et E*Ö H 84 SATILIK EMLÂK FABRİKA arsası.Kâğıüıanenln merkezi yerinde su,elektrik mevcut,bin iklbln metre,kırkbes liradan,44 4G 85 Hikmet.FİRUZAĞADA daire,beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • î İSTANBUL GOLF KULÜBÜNDEN Kulübümüzün senelik genel toplantısı 9 Mayıs 1963 Perşembe i günü saat 16'da 4.Levent,Büyükdere Caddesi kulübümüzün S binasında yapılacaktır.Nizamnamemizin 8.nci maddesi muc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • 14 PUNTO KELİMESİ 6 URA 10 PUNTO KELİMESİ 3 URA AYRICA ÇERÇEVE İÇİNDE VERİLMEK İSTENEN İLÂNLARDAN 25 LİRA FARK AUNIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • Bu modern çamaşır makinast HANIMLAR Arçelîk,bu mükemmel çamaşır makinasınıbu kadar ucuza sizler fçm hazırladı.Artık her aile bir çamaşır makinasma sahip olabilir.ARÇELİrC Genel Satıcıları 8EKO TİCARET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • I RADYO TEKİÎİYEİİ j l Radyo fabrikasında ayar işlerinde çalışmak üzere tecrübeli Radyo Teknisyenlerine ihtiyaç vardır.I NEVTRON RADYO FABRİKASI Boğazkesen Çukurcuma sokak No 20 10 ilâ 12 arası müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • DİKKAT Köy Okulları İçin Çok iskontolu,yararlı kitap ve ders araçları veriyor.Adres:Özcan Yayınları,Cağaloğlu Nuruoamaniye Caddesi Gayret Han No.56.MİLLİYET 5660
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • Antalya Ticaret ve Sanayii Odasından Odamızda Dış Ticaret ve Turizm servisinde çalıştırılmak üzere bu sahalarda üıtisası bulunan,ingilizce ve Almanca lisanlarını iyi bilen fakülte mezunu bir eleman al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • K3VDIKÖYLÜLER Bu gece «KLÜP K» da Eğleniyoruz.MİLLİYET 5662
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • Aradığınız H E R Ş E Y ERKEK,KADIN ve ÇOCUKLAR İÇİN Yünlü,İpekli,Pamuk ve Keten Kumaşlar Tuhafiye ve Konfeksiyon Çanta,Ayakkabı ve Parfümeri Radyo,Züccaciye,Mefruşat ve Mobilya Hazır ve Ismarlama Göml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • ima çağırdım:lum,başın acıdı mı?cahilinden kafasını salladır k acıdı.kekikler vardı,eğilip baîdim,bir de ne görsem,jiliri geçmiş kafada.bitler i yerleşmiş.astalıktan kırılıyor.Hayırum,nasıl sağlam kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.04.1963
  • İçecek doğru dürüst su bile yoktur benim köyde.Çıldır çölünden içilir su.FAZIL öğretmenin halini görmelisiniz,ara sıra sınıftan çıkar,«Gene bitler,gene bitler!diye bağırır.Sınıflara girerken bir güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • Televizyon tarihinde bir rekor Liz,TVden^l Grace "Baba evi„nde Altı haftalık bir ziyaret için kocası Prens Rainier ve iki çocuğu ile Amerika'ya,babasının Philadelphia'daki evine giden Monako Prensesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Siyah tpekli Casus E.Sommcr F.Suarede:Alman Sirki.21.30 da.İNCİ Tel:48 45 95)2 Kocalı Kadın T.Soray.KONAK Tel:48 26 06)Sahte Sevgili M.Demongeot F.Suarede:Markopol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • o ge YIDEN iyiye Amerikaya bon-Izemeye bağladık.Bir şöhret bizde de bir yere gitmeye görsün.Arkasından o yer dolup boşalmaya başlıyor hemen.Aznavour'dan sonra Beyoğlundaki bir meyhane de aynı akıbete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • DARIO MORENO GASKONYA'da DARIO MORENO,CHARLES AZNAVOUR gibi istanbul'a gelir gelmez ayağının tozu ile soluğu GASKONYA'da aldı ve bu gece için de ZEKİ MUREN ve FREDY DAVIS e GASKONYA'da randevu verdi.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • TEKSTİLDE GARANTİ YİVLİ MİNARE markasindadir WKSOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • 'NŞAAT SAHİPLERİNE İstanbul münhasır bayii bulunduğumuz METAŞ İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş.'nin 6 m/m 0 demirleri 185 kuruştan 8 m/m 0 demirleri 180 kuruştan satılmaktadır.İhtiyaç sahiplerinin,Ayaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • BİRİNCİ SINIF EHLİYETLİ f i ELEKTRİK USTASI ARANIYOR Büyük bir sınaî müessese,montaj işlerinde çalışmış,fabrika tecrübesi bulunan birinci sınıf ehliyeti haiz bir elektrik ustası aramaktadır.Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • 1 w Aksaray KÜÇÜK OPERA'da "BEBEK DÂVASI,baslam KOMEDİ 3 PERDE Gazanfer ÖZCAN ve Arkadaşları Biletler satışa çıkarılmıştır.Yerlerinizi telefonla ayırtabilirsiniz Telefon:21 57 22 NOT:Turne dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • SUMERRANK MEMLEKETİMİZİN EN BUYUK SANAYİ TEŞEKKÜLÜ SUMERBANKTA PARANIZ BİRİKİR,ŞANSİNIZ ARTAR BASİN 498?5W9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • ZACK SABUNDAN %50 TASARRUF LAVABODA TEMİZLİK HER EVİN İHTİYACI REKLAMCILIK 1981 5C41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • GRİP-ROMATİZMA KIRIKLIK-LUMBAGO BAŞ-DİŞ AĞRILARINDA TOTALJİN Tablet kullanırıdır Her eczanede arayınız İmâl ytrh NİL LABORATUARI İZMİR BACİLİK 1241 5G4Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1963
  • Prenses Sophia fiilim OMA İmparatorluğunun Yıkılışı isimli film İspanya tahtının varisi Prens Don Juan'ın eşi Yunan prensesi Sophia ile beyaz perdenin taçsız prensesi Sophia'yı Madrid'te tekrar karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • GÜLER Ersoy)CANPOLAT ile Avukat AHMET CANPOLAT Evlendiler Kervansaray 22.4.1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • FERUZAN AKSU m ile 0 OSMAN İLBASAN |fi Nişanlandılar Kadıköy 21.4.MİLLİYET:5631 löj|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • TEŞEKKÜR Müessif bir kaza sonunda aramızdan ebediyven ayrılan çok kıymetli varlığımız Eın.P.AJb.Fethi ERTEKİN ve valideleri PAKİZE ERTEKİN'in cenaze merasimine bizzat iştirak eden,mektup,telgraf,telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • TEŞEKKÜR Oğlumuz doğumunu büyük bir livakatla başaran ve bize ikinci bir erkek evlâdı kazandıran Doç.Dr.Samim Mostar İle gerek,doğum esnasında ve gerekse doğumdan sonra kıymetli yardımları ile bizleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • ALMAN SACHS motorlu orijinal İTALYAN VE AVUSTURYA muhtelif skuterleri ithalâtçı sıfatiyle satış ve derhal teslim DİNAMİK TİCARET Necatibey Caddesi 41/43 Oemirhağ Han kat 1 No.1 Tel.440304 Telg.Sevdik-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • En üstün kalite mat dekorasyon boyası BOri.VERNİK Vt RECİNE FABRİKALARI İZMİR FAAL 2947 565(i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • TELSİZ MEMURU ALINACAK Komutanlığımız emrindeki araba vapurlarında görevlendirmek üzere beynelmilel ehliyeti haiz ayhk ücretli iki telsiz memuru alınacaktır.İsteklilerin 10 Haziran 1963 tarihinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • GAYRİMENKULUN SATIŞ İLÂNI Eskişehir I.İcra Memurluğundan 1960/4279 Bir borcun temini istifası için satılmasına karar yerilen gayrimenkulun cinsi ve evsafı Melâhat Hicri Demirkazık'a ait Eskişehir Hoşn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • llllllllinillll|IH UPON,muayyen zamanlardaki sancılarda ağrıyı teskin etmek bakımından faydalıdır.S OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.VAAL 2978 3&İ3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • İstanbul Jandarma Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon Başkanlığından 150.000)Çift fotin bağı ile 3000)metre tranda şeridi kapalı zarfla alınacaktır.Tahmini bedeli 31.350)lira olup geçici teminatı 235
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • TEŞEKKÜR Kaidesini Halis Çokgör'ün I müessif ölümü dolayısı ile fie-I rek Heybeliada Sanatoryumunda I yattığı müddetçe ve fierek.se vefatından sonra cenazenin naklinde gösterdikleri büyük yardım ve al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • fan—a—Hiııı» ıtmnımummi Polis Emeklileri Derneği Başkanlığından Derneğimiz aslî Üyelerinden Emekli Baş Konıser ŞEVKET DAVRAN vefat etmiştir.Cenazesi 23.4.1963 Salı günü fBugün)Lâleli Fethi bey caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Z irkayı köyü çocukları bir gün önce bayram yaptı û.Bastarafı Birincide büyüten bir çocuk yetiştirme yurdu vardı.Kadınlar,kamyonetin arkasında götürdükleri yüz çift yeni ayakkabıyı,yetiştirme yurdunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • BÜYÜK BAYRAM SEBEBİYLE Baştarajı Birincide Vatan caddesindeki törene Fatih ilko-kulu öğrencileri Birlenmiş Milletlerin milli kıyafetleri ile katılacaki lardır.Çocuk Bayramı münasebetiyle takir ve kims
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Amerika ile askerî Baştarajı Birincide Sekreteri Fuat Bayramoğlu ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Faruk Gürler tarafından karşılanan Merchant ise «Türk Hükümeti ile NATO içinde çok taraflı bit nükleer k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • RADYO LÂMBALARI loptan.FENİŞ KOLL.ŞTİ.Bankalar Cad.Bereket Han 64-6 GÜLEN TİCARETHANESİ Bankalar Caddesi Bankalar Han 1719 FAAL 2!48 5653
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • VEFAT Hüseyin ve Şerife Çokgoriin oğulları Ömer,Ali İhsan ve Alper Çokgör'ün sevgili kardeşleri,Sevim Çokgör'ün esi ve küçük Selçuk'un biricik babası HALİS ÇOKGÖR tutulduğu amansız hastalıktan kurtula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • VEFAT Rodos etrafından Davranlardan merhum Mehmet Davran'm ve Şerife Davran'ın oğulları,Fatma Davran'ın eşi.Gülsen Davran'ın babası.Hâkim Şemsi Işık'ın,Ban kaçı Müşteba Işık'ın enişteleri Dikeçoğlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • VEFAT Kazlıçe$mede Pamukçu Ali Şenher,Hüseyin Şenhcr.Emin Şenher ve Ayşe Erduranuı babaları Cahit Erduranuı,Zehra Şenherüı ve Hüsniye Şenheı'in sevgili kayın pederleri OSMAN ŞENHER 22 Nisan/Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Mayısta başlayacak İmâr ve İskân Bakanı,arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek için gayrimenkul ofisi kurulacağını bildirdi MAR İskân Bakanı Prof.Gökay dün yaptığı basın toplantısında «Kalkınma Plânına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • KAMPANYAYA KATILANLAR Şenocak Müessesesi Mensupları,1 köy;üoren köyü Eskişehir)Merkez Bankası 1st.Kambiyo Şb.Akreditif Servisi mensupları,1 koy;Halldere Kocaeli)Göztepe Zirai Mücadele Enstitüsü Person
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Yılanın soktuğu manda etini yiyen köylülerden 3 ü öldü,41 i zehirlendi MİDYAT,ÖZEL Savur ilçesinin Şuri ve Bafayi köylerinde yılan sokmuş bir manda etini yiyen 3 kişi ölmüş,41 kişi de zehirlenmiştir.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • DEBSABM KAMPANYASINA KAHLAHLABA KOLAYLIK Bakış Müessesesi yıllardır bütün Okulların ders araçlarını imâl,ithal eden,okul evrakı ve levhalarını matbaasında basan,toptan ve perakende satan bütün çeşitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • KAMYON UÇURUMA yuvarlandı,3 kişi öldü SAMSUN,oZEL Amasya 7313 plakalı kamyon şoför Rasım Aklas?idaresinde Kavafın Toptepe mevkiinde frenleri patladığından uçurumdan yuvarlanmıştır.Kamyonda bulanan Fyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Amerikalı turisti soyan Yunanlı tevkif edildi Kaldığı otelde Amerikalı turisti soyan Yunanlı Georis Dimitri,yapılan sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.Aliki Vuyuklaki'nin,memleketimizde film çevirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • KAYSERİ' DE 70 KADAR ASSUBAY,«w Başlara fi Bırivrid e muştur.10 dakika kadar süren arama sırasında assubaylar bir sinema ile lokale de girdikten sonra vasıtalarına binerek uzaklaşmışlardır.Doğu Menzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Beş subayın tevkifi ile ilgili açıklama yapıldı Ba$tara,fı Birincide Afyon ve Polatlı bölgesine inhisar etmediği ileri sürülmekte ve bunlar üzerinde de durulmaktad'f.Kurmay Yarbay Talât Turan,22 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • «muş vt ©fiiımm BOY».VERNİK VE REÇİNE F4BPİK4URI.IZMİP FAAL 2947 56.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • PERSONEL ALINACAKTIR Istaııbulda kâin,tanınmış sınai bir isletmede çalıştırılmak üzere:1 Muhasebe Müdürü Sanayi muhasebesine de vâkıf)2 Makina Y.Mühendisi işletmede çalışacak)3 Personel Şefi ve İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Türkiye Turing ve Ofomobî Kurumundan:Kurumumuz,geçen yıl olduğu gibi,bu yıl da silindir hacimlerine göre sekiz sınıfa ayrılan ve 1959 modeli veya daha yeni hususi otomobillerle iştirak edilebilecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • İNÖNÜ,SÜMY İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Gene)Kurmay Başkanı Cevdet Sunay,dün öğleden sonra Başbakanlığa gelerek,Başbakan tnönü'yü ziyaret etmiş ve bir süre görüşmüştür.İnönü,Başbakanlıktan çıkarken basın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • Bir sandık mantar Başlarafı Birincide Kamyonun üstünde mantar sandığını kaldırmakta olan hamal Fehmi Tekinaslan ile şoför muavini Recep havaya uçmuşlar ve 20 metre ileriye düşerek ölmüşlerdir.Kamyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.04.1963
  • ADAPAZARI BELEDİYESİNDEN 495389.99 lira keşif bedelli P'abrıka caddesi parke kaldırım inşaatının ihalesi 9/5/963 Perşembe günü saat 15.de Belediye Encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.04.1963
  • ğğ Favori:Sevdiğim 1,Plase:Baf-ra.Sürpriz:Armağan II.B İKİNCİ KOŞU Favori:Lofçalı,Rakibi:Do-g rureis S S ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Golden Drab,Sürpriz:3 SS Asm».ğE ğE DÖRDÜNCÜ KOŞU S Favori:Funny Face,Plase:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • Altay,Karşıyaka'yı 1-0 mağlûp etti STAD:Alsancak SEYİRCİ:935 HÂSILAT:5.092 T.L.HAKEMLER:Muvahhit Afir Fehmi Pazarcı Nuri Kelebek ALTAY:Varol Bekir Numaıı Sezen Kâzım Osman Gönen Cahit Feridun İsmet Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • AVRUPA TURNESİ KOTU BAŞLADI Şöhretli Peleye Mozambik'ti Vicente sahada adım attırmadı.Milan Dundee yarın karşılaşıyor.Can bu hafta başarısızdı LİZBON.A.A.ve RADYO ÜNYA Şampiyonu Brezilya,Avrupa turnes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • Yarın aksanı Millıalpaşa stadıtıtla Galatasaray ile karşılanacak Fenerbahçe profesyonel takımı dün aksam hafif bir çalışına yapmıştır.Resimde,Sarı Lacivertli futbolculardan Nedim ve Avni kampta tavla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • Kara Kuvvetleri,Basketbol Silâhlı Kuvvetler Şampiyonu Silâhlı Kuvvetler Basketbol Şampiyonası dün sona ermiş ve Deniz Kuvvetlerini 51-44 mağlûp eden Kata Kuvvetleri birinci olmuştur.3 gündenberi devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • Üniversiteler Spor Haftası başladı ANKARA,ÖZEL Üniversite ve Yüksek Okullar Spor haftası lutbol ve basketbol malarında dün şu neticeler alınmıştır:FUTBOL:Yüksek Denizcilik Okulu Konya Eğitim Enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • ANKARA MAHALLİ LİG PUAN DURUMU Takımlar O 15 M A Y r Altındağ 18 1.1 3 2 31 12 2!Güneşspor 16 11 3 2 55 15 25 Toprakspor 16 11 2 3 45 11 24 Yolspor 17 10 3 4 35 11 i1:Ptaolspor 17 8 5 4 29 17 21 Sinca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • MAC Sıra No-2 3 4 8 11 KARŞILAŞACAK TAKIMLAR t Numaralı Takım Fenerbahçe G.Saray Fenerbahçe 1st.Spor G.Birliği Hacettepe Hacettepe G.Birliği Beylerbeyi Taksim Hasköy Şekerspor Uşak)Şekerspor Eskişehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • İSTANBUL MAHALLİ LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Beylerbeyi 17 10 4 3 33 13 24 Sarıyer 18 8 8 2 26 16 24 Taksim 17 8 5 4 16 9 21 Adalet 18 8 5 5 19 14 21 Y.K.Emniyet 18 5 9 4 13 12 19 Galata 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • MİLLÎ LİG PUAN DURUMU Takımlar 0 i B M A V P M tz.Spoı 7 2 4 1 7 5 8 h Beşiktaş 5 2 3 0 7 1 7 3 Hacettepe 5 2 2 1 B 6 fi ¦t Altay 5 2 2 1 4 4 fi 4 G.Saray 4 1 3 Q 8 9 5 3 G.Birliği 5 1 3 1 E 4 5 5 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • Amatör Türkiye Şampiyonasının 2kademe maçları 26 Mayıs'ta başlıyor Türkiye Amatör Şampiyonasının ikinci kademe maçları 16 takım arasında,26 Mayısta Ankarada oynanacaktır.19 Mayıs stadyomunda eliminasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • Galafasdr 1st or o hezimete ııâmttı;6-I ÖZKAN ŞAHIN] İMetin'in frikikten atfıçı golden sonraki münakaşayı hakem önlemeye çalışıyor SE YERCİ:11.492 HÂSILAT:47.602.50 T.L.HAKEMLER:F.Talu iHHrk)A.Bagatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.04.1963
  • Stockholm'de yapılacak Dünya Greko-Romen Şampiyonası hakkında evlef Bakanı son sozu yarın soy Evvelki akşam güreşlerden çekilen İranlılar özür diledi.Adana güreşleri yarın akçam EVLET Vekili Necmi Ökt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor