Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • DÜR UM İÇ POLİTİKADA SON DURUM Ç politika çekişmelerinde fırtınadan sonra gelen sükûnet harasını andıran bir durgunluk lıissedilmektedir.Bu durgunluk,Bayar'xn tahliyttiyle başlayan olayların yarattığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • AKSOY,ÇELİKBASI İTHAM EDİYOR ANKARA,ÖZEL Doçent.Doktor Muammer Aksoy dün yaptığı basın toplantısında Sanayi Bakanı Prof.î'ethi Çelikbaş'ın.Anayasayı ve en ilkel hukuk kurallarını çiğneyenlerin sembolü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • Harb malûlleri bir milletvekilini protesto etti Türkiye Harb Malûlleri Cemiyeti İstanbul Şubesi Başkanı dün tertiplediği basın toplantısında «Ayaklarına giyecek papuç bulamayanlar Kuleliye girip sııha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • Çocuk felci aşısı kampanyası Taşlıtarlada başladı Çocuk feldnden korunmak için,dün Taşlıtarla'dr 3." 7t)çocuğa Sabin aşısı yapılı.ıiştırilkbahar ve Sonbahar mevsimlerinde yapılabilecek olan aşı kampan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • GREV KANUNU tenkide uğradı Muhalefet hatipleri bilhassa grev yapılan iş yerinde başka işçi çalıştırılabilmesine izin veren maddeyi mahzurlu buldular ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisinin dünkü oturumunda Grev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • Milliyet okuyucularının hamiyeti Küçük Semiha için X Anıerikaıla kalp ameliyatı geçirecek olan kit t.iik Semiha sol hasta)ailesi ile birlikte.ITclefoto MİLLİYET İbrahim öZÇELtK:Ankara istanbul] Semiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • Hacılara 8 milyon Dolarlık döviz verildi ANKARA,ÖZEL Bu yıl,hacı adayları Merkez Bankasından 8 milyon dolar döviz almışlardıriçişleri Bakanlığı yetkilileri de,hacca gidenlerin sayısının geçen yıldan ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • 331?I ft h YAZIK DEĞİL Mİ?Gazetelerde sakallı,bereli,eli teshihli ve ibrikli resimlerini görüyoruz:Milli hacılar bunlar.Hayır,millî acılar Dunlar.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • VS POLARIS DENIZALTISI IZMIR E GELDİ.POLARIS DENIZALTISI MEMLEKETİMİMİZDEN AYRILDI.¦v;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • KOY OKULLARINA I vm,Büyük müesseseler de kampanyaya katılıyor KÖY Okullarına Yardım Kampanyasına dün müesseseler de büyük çapta katılmaya başlamış ve Türk Ticaret Bankası 100 köyün hâmiliğini üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • GÖMLEKTE DAMPİNG ALMAN TİPİ ÜTÜLENMEZ GÖMLEK 32.50 Düz Poplin tek beden çift yaka 8.50 Düz Poplin çift beden çift yaka 9 Çizgili Poplin tek beden çift yaka 10.50 Cilt Poplin çift beden çift vaka 11.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • A.P.'den İstifa eden senatör ve milletvekilinin Y.T.P.ye girişleri dolayısıyla yapılan toplantıda hazır bulunanlarden ayrılan Giray ¦MM& AUcan,bütün eski D.P:tileri Y.T.P.ye davet etti B Ankara,özel I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • Gümüşpala'nm ve Merkez Yönetim Kurulunun istifasını isteyen A.P.'li Meclis Üyesi İhraçları istenenlerin dışında 4 üyenin de durumu ineeleniyar ANKARA,ÖZEL A ft GENEL Başkanı r^ İr Gümüşpala'nm ve Merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1963
  • SOKAĞA BIRAKILDI Darülaceze'niıı arka taraflarındaki arsalardan birinde evvelki gece sekiz yaşlarında dilsiz ve sağır bir çocuk bulunmuştur.Çocuğun yakasında İğne U* iliştirilmiş bir kâğıtta,bu çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Yeni Vergiler ve Zamlar 5)Şefik İnanın bu konudaki diğer dört yazısı «Milliyet» in 10,11,16 ve 18 Nisan tarihlerinde yayınlanmıştır.BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİ:Bu yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • COL HVWP2 GOl PMi/M "Beşer,liralar binleri a ışfı SH.üM'V,varolun!Küçük Semıha için gön* ¦erdiğini/«beşt-r» liralar binleri aştı.Unun hayatını kurtarmak için gereken 25 lıin liradan çok fazlasını gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • Ortak Pazara alınmamız istenildi I.F.FKO.ŞA,AA.n.|u Knii.cn ll.u-aıtı Komitesi dün Let'kosa'da çalışmalarına bağlamıştır.Toplantılarda özellikle İngiltere'nin Urtak Pazar'a girememesinden ¦onra ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • İHRACATÇI İTHALÂTÇI ve BANKALARA SANTRAL EMTEA DEPOSU Hizmetinize girmiştir.SUr'at,emniyet,deni?ve karadan tahmil tahliye imkânı Beşiktaş İskele Meydanı Tel:48 36 23 İLANCILIK 1647 5438
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL MENKUL KIYMETLER VE J KAMBİYO BORSASI f BÜLTENİNDEN ALINMIŞTIR DEVLET İSTİ KRAZLARI 1941 Demiryolu V İkr 103.1951 İstikrazı 1953 İstikrazı 1941 Demiryol 104.65 100.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • Amerikalılar İstanbul'da 55 mi sanayii ANKARA.ÖZEL A Mi.KİK um en ünlü bira imalâtçılarından olan s.İnli/firması,yurdumuzda,Tirrk Sermayesiyle işbirliği yaparak bira sanayii kurma teşebbüsüne geçmi* v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • BORSAÜ4 5 ASİT ZEYTİNYAĞI 785 KURUŞ İZMİR borsasında dün üzüm ve zeytinyağında fiatlar değişmemiştir.Piyasada standart I pamuk SSS^kumştan satılmıştır.KURU üzüm piyasası yeniden durgunlaşmıştır.Borsa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • BU YIL 42 ÇEŞİT OTO LÂSTİĞİ İTHAL EDİLECEK 19fi2 yılında yurdumuza 115 çeşit kamyon ve otomobil lâstiği girdiği tesbit edilmiştir,öğrenildiğine güre,bunlar Ü7erinde yapılan incelemeler sonunda en kull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • KÜÇÜK TAHSİSLER PİYASADA MESELE OLMAĞA BAŞLADI 10 uncu kota tahsislerinden bazılarının çok düşük olması sonucunda,piyasada bu çeşit mallar İçin verilen lisansların alım ve satımının hızlandığı belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • ACI BİR KAYIP Akçaabat eşrafından merhum Mehmet Hacızaüe bey ve merhume Rüveyde hanımın oğlu,Fethiye Akbay'ın sevgili eşi,Cevher Enbiyaoğlu'nun biricik babası,Halûk Enbiyaoğlu'nun kayınpederi,Hafız Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • H||a|a)VEFAT İDARE MECLİSİ REİS VEKİLİMİZ BÜLENT REŞAT OSMA'nın 5 18 Nisan 19G3 Perşembe günü,ânî bir rahatsızlık neticesi vefat ettiğini derin teessürlerimizle bildiririz.Bu zamansız kayıptan dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • V E F AT Kıymetli İdare Meclisi Reisimiz BÜLENT REŞAT OSMA'yı 18 Nisan 19G3 tarihinde maalesef kaybetmiş bulunuyoruz.Camiamızı büyük acıya uğratan bu zamansız kayıptan dolayı teessürlerimizi bildirir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • mam ilS¥iifilw VEFAT Bankamızın Kıdemli Umum Müd'.ir Muavini,çok kıymetli mesai arkadaşıma ÜLENT REŞAT OSMA'nın 38/4/1963 Perşembe günü ânî bir rahatsızlık neticesi vefat ettiğini derin teessürlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • VEFAT Maarif Nezareti eski Müsteşarlarından ve Mülkiye Mektebi ve İstanbul Darülfünunu profesörlerinden tarihçi merhum Ali Reşat Beyin ve merhume Hatice Osma Hanımın oğulları,Vedia Osma'nın eşi,Güven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • Biraz hesap kumsalım BU sefer de bir hesapla girelim yazıya.Bizim tütün üretimimizin kav kilo olduğunu bilir misiniz?İlgililer hariç,nerden bileceksiniz.Memleket dâvası olarak biz gaz«te yayınlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • Trafik kazalarında Ölenlerin sayısı 4 yılda 3 misli arttı Trafik kazalarında ölenlerin sayısı dört yıl öncesine nisbeiltf 3 misli artmıştır.1959 yılına kadar trafik kazalarında her yıl ölenlerin sayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • BİR İSÇİ,KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI Bakırköy'deki iplik fabrikalarından birinde çalışan işçilerden Eyüp Tıirküm'im makineye kaptırdığı sağ kolu kopmuştur.Eyüp Türküm Samatya işçi Sigortaları hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • 85 derece LİMON KOLONYASI Tabii esanslar ile hazırlanmıştır İLANCILIK 148» 5429
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • ACI BİR KAYIP Şirketimizin hissedarı Cevher Enbiyaağlunun babası tüccar fabrikatör HÜSEYİN DURSUN AKBAY'in 17/4/1963 günü Hakkın Rahmetine kavuşmuş olduğunu teessürle bildirir,geride kalanlarına baş s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1963
  • BOĞAZİN İNCİSİ ORKÎBE OTEL Ailelere yazlık pansiyon Kayıtlarına devam etmektedir.Tel:27 11 51 YENİKÖY ADLİYE DURAĞI REKLAMCILIK:1914)542(1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • İyi niyetli insanlara DİKTATÖRLER daima Papa'nın kudretini,askerî ölçülere göre değerlendirmeğe kalkışmışlardır.Napolyon cPapa'ya 200 bin kişilik bir orduya sahipmiş gibi muamele etmek lâzımdır demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • vt-r.BAHAR BİR ÜMİT KAPISIDIR *mj S 1 i Yılın ikinci çekilişine katılabilmek için 1 I A m nisan AKŞAMINA KADAR TASARRUFLARINIZI İŞ BANKASINA YATIRINIZ W X â û fek VS N V TÜRKİYE 1 ı/J M z 20 talihliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • Şehrimizin çok sevilen Beynelmilel Atraksiyonu popüler sanatkârlar HENNY-VASÎLAKİ 18.4.1963 Perşembe günü akşamından itibaren her gece BOĞAZIN İNCİSİ YENİKÖY KLÖB RESTGRÂN'da REKLAMCILIK:1943 5444
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • SİYASET Nâsır'ın hayâli PÜHYASIMDA hakikat olurken B if!zamanlar Kral Faruk'un sefa sürdüğü Kahire'deki Kubbe Sarayında,geçen gün bir anlaşma ile temelleri atılan üçlü Arap Federasyonunun yaşama ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • Nur hay af Selçukalp Açık Kalp ameliyatı geçiren çocuk sıhhatli Nihat Dorken,açık kalb ameliyatını I960 dan bu yana Türkiye de Türk hekimlerinin yaptığını söyledi Önceki gün Haydarpaşa'da «Açık kalp a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • Monako Prensi ve eşi Amerika'da NEW-YORK,A.P.Monako Prensi Rainier ve Prenses Grace,iki çocukları ile beraber dört saat ara ile New York'un Idlewild hava alanına inmişlerdir.Monako Kraliyet ailesi Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • Ayrı?jz'un 1000 inci kurulup yılı kutlandı ATIN.t,AA.Bugüne kadar tek kadının dahi ayağını almadıtu Aynaroz kutsal dağının kuruluşunun bininci yılı bütün Yıınanistanda büyük törenle kutlanmaktadır.Pir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • Bir genç,Berlin Duvarını zırhlı bir araba ile deldi BERLIN,A.P.Doğu Alman ordusuna ait bir zırhlı otomobille Batı Berline iltica etmeğe çalışan bir Alman genci,gayesine ancak Doğu Alman hudut muhafızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • Tanrının Rahmetine Kavuşan Sevgili Babamız İSTANBUL MAARİF KİTAPHANESİ ve MATBAASI SAHİBİ SAATLİ MAARİF TAKVİMLERİ MUESSİSİ NACİ KASIM m toprağa tevdi edüdiğinin 40 inci gününe tesadüf eden,21 Nisan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • İLERİ " îb 0,'0;"4 Z»6.İLERİ SANAYİ VE TİCARET IİUİTED ŞİRKETİ l^^üpı,r«ı«JH Ztttui Umu Un KH 4 «i i)btınM REKLAMCILIK 1950 5443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • •iffi/w.T» AŞIK DEVRANI Mİ A A L bu sum SQK KERATAMIN NİKAHIMIZLA NF GiBİ BİR.iLGlSİ VAR YAHU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • O ANDA MÜ-HAKEMF SA-LONUNDA mm m:EMET OJUP^I OMU.A n h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK1» Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz ile Batı bölgemizin kuzey bölümleri kötü hava arkasında kalacaklar ve etkisine giğışları göreceklerdir.Gererek yer yer sağnak yanel hava akım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1963
  • v y III III11»!TAKVIMDEU l Hela yaptığımız değerler ANKARADA Ali Soğukpınar adlı bir okuyucumun feryadını koyuyorum:«Memleketimizin tarihî eserlerinin korunması,meydana çıkması ve restorasyonu için gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • PEK?KABUL.AMA,Bu SENtN »FLÂSlN OUJR_ŞAYET ÇOCUK.L.ARIN ALACAĞI OLAN PARAlARi ÖDE.YEMEZSEM Bu MEM-LEKETTE ARTIK HİÇ BİR İŞ YAPAMAM PEVo AMA BİRAZ EWEL ALDıdlN 40 BİN DOUARı İADE EDECEĞİNE NASil.GÜ YENE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • DEMİR YÜMftÜK P*3 I6fc^ ^ ^KSs=lğğL »f|ni&-iv Lit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • CISCO KJD H.VhTÎYAK.HABERCt,SERf/iF" VH OS.CO OX-aV YER/Ne GEURLER—BUNL.AR AAI PAK4T BUh LAR ÖLMEMİŞ Kİ-BAĞ.AM\SUUZ:HER5fNl~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • m OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] Hoşunuza giden bir eğlenceye davetlisiniz.Sevdiğinizi sevindireceksiniz.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızların tesiriyle sevdiğiniz insanın ilgisini kazanacaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • FİBA REKLÂM Sunar Bu akşam 22.20 de İstanbul Radyosunda Bir misafirimiz var CONNİE FRANCİS Hazırlayan:Osman İNCİLİ Sunan:Sezen CUMHUR FİBA REKLÂM Telefon:49 12 69 MİLLİYET:5422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • 7.35 7.40 7.50 8.20 8.30 9.00 9.20 9.30 9.55 10.00 İSTANBUL RADYOSU Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu Neyler Kur'âıu Kerim Saz eserleri ve kılar Haberler ve durumu Konserto.Lalö panyol senfo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • Bu akşam 18.45 de İstanbul Radyosunda ADALET CİMCOZ Sizlere «Koç Burcu» nu anlatıyor İLHAM GENÇER arzuladığınız parçalarla huzurunuzda GENÇER REKLÂM Tel:49 45 44 MİLLİYET:5423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • 4M 1 MUSİKİMİZDE MAKAM Bestenigâr makamı:Bu makam,Dügâh r=La perdesi Üzerindeki bir Sabâ dörtlüsüne Irak Baki-ye diyezli Fa perdesi üzerindeki bir Segah dörtlüsü-nün birleşmesinden meydana gelir.Güçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • Clare donakalmisti.Sanki yıldırım çarpmış gibi bir hali vardı.Bengi duvar gibi bembeyaz olmuştu.Güçlükle ağzını açabildi ve:Siz çıldırdınız mı?Ne demek İstiyorsunuz?Ne demek istiyorsunuz?Asıl adım Con
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI Kusura bakma Mehmet.Seni yabancı zannettik.i—Su kazanını yakıyordum beyim.Buralarda kimseye rastlamadın ya Mehmet?Ne gezsin burada kimse beyim.Hele bu saatte?Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • SOLDAN S Aft A:1 Renkli ve çok sert bir çeşit mermer;Yapma.2 Bir kuma?Takma ad.3 Sonuç;Bir kürk hayvanı.4 Fasıla;Bir meyva.5 Burnumuzun geri tarafı;Anadolu Ajansının rumuzu.6 Modern misafirhane;Ayın c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda aantlml 30 T.L.6.7 ncJ tayfalarda aantlml 28 T.L.Birinci aayfada ballık 200 T.L.Düğün Nişan,Nikah,Vefat ve Teşekkür İlanları 5 eantlnıe kadar 7.aayfada)80 T.L.0 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1963
  • Hicri CUMA Rumi 1383 19 1379 Zilkadt NİSAN Nisan 24 1963 t VAKri VASATI EZANÎ Güneş 6.15 10.23 title 13.13 5.22 İkindi 17.00 9.08 Akşam 19.53 12.00 Yattı 21.30 l.'SH Inikjık 4.26 a.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • SEKRETER ARANIYOR Merkezi istanbul'da bulunan bir firma izmit'te istihdam edilmek üzere ingilizce steno bilir ve süratli İngilizce Türkçe daktilo yazar,ofis işlerine bihakkın vakıf tecrübeli bayan sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • SATILIK KIYMETLİ FABRİKA ARSASI Sanayi bölgesi olarak ayrılan Pendik Anlcara asfaltına 130 ğ metre cephesi bulunan,Safina kibrit fabrikasına bitişik,Su ve 5 Elektrik durumu müsait 30.000.M2 fabrika ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • Matine:18.00 Suare:21.30 KALANAG SİM SALA BİM ATLAS'da Bugün tenzilâtlı halk günüdür.REKLAMCILIK:1880 S426
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • İstanbul Umum Sigorta A.Ş.den Mülkiyeti istanbul Umum Sigorta Şirketine ait SKODA 1953 modeli T.05085 plâkalı otomobilin açık arttırma ile Sirkeci Nöbethane caddesi numara 12 de Topçuoğlu garajında 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • 1 w Aksaray Küçük Operada MUM SÖNDÜ Son Hafta Gelecek Üytin BEBEK DAVASI Biletler satışa çıkanlnuştır.Telefon:21 57 22 BATES REKLAM:11S 5J85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • ANKARA MEYDAN SAHNESİ Her gün 18.15 de ROMANOFF'LA JULIET KOMEDİ Her gün 21.15 d» Karaların Memetleri KOMEDİ Tel:17 52 00 HAS 436 5413
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI I FATİH TİYATROSUNDA 23 Nisan Salıdan İtibaren 21 da Pazar günleri matinede temsil yoktur)C E V A T FEHMİ BAŞKUT'un PAYDOS Komedi S Perde)Sahneye Koyan:Vasfl Bıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • 1 HOTEL BEBEK İstanbul'un en güzel yerinde sahilde,Restoran ve bütün konforu ile HOTEL BEBEK Emrinizde.Rezervasyon,Tel:63 62 42 REKLÂMCILIK 19S1 5395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • MÜTEAHHİT ve MADENCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Tasfiye Dolayısiyle Satılık Kamyonlar Uç tarafa devrilir,orijinal saç karuserli,960 model yeni sıfır kilometrede,8.5 fabrika tonajlı,160 beygir,dizel motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA ŞEKER HASTALIĞININ AĞİZ YOLUYLA TEDAVİSİNDE Sülfamid cezri ihtiva etmeyen antidiâbçtik 0.50 gramlık 20 komprime ihtiva eden şişelerde.560 kuruş.PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • Tam altı saat adım adım yürüdü.Bembeyaz kardan dünya,bir türlü bitmedi önünde.Yorulmadan bıkmadan yürüdü.Okulda çocuklara vardı.Ne kalem/ne defter hiçbir şeyi olmıyan talebeleri vardı.Onları düşünerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • SATILIK EMLÂK ÇAYffiOVADA 120 dönüm,meyveciliğe,ziraate elverişli arazi 30.000 lira,36 95 38.TUZLADA 100 dönüm meyvelik,40.000 lira.36 95 33.YEŞİLYURT'TA I odalı kat,22 89 03.KADIKÖYDE üçer,dörder oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • i^Sİ Bitirilmeden elden bırakılamayan,defalarca okunan büyük aşk romanı İKİ ESİR' Lüks tabı çıktı.Krome lüks kuşe kuverli,lake kaplı,lüks Amerikan plâstik ciltli,424 sahile,15 TL.AKBA YAYINEVİ Cağaioğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1963
  • Sctuaçhıhaâtc SSKRÂ* Monofaze S ve 10 Amper Trifaıe 10-20 30 Amper BEYAZ BALAST İKİNCİ PARTİ GELMİŞTİR 220 Volt 40 Watt 220 Volt 20 Watt I Rati:ti.50 TL Topfan Safış Yeri GÜVENER ELEKTRİK MAĞAZASI Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • ARÇELİK DİĞER BÜTÜN MARKALARIN TOPLAMI KADAR BUZDOLABI SATIYOR.DİKKAT:10,2 ayak Arçelik Buzdolabı peşin 3.200 lira veya ayda 100 liradan 20 ay vadeli 3.800 liradır.İN ol:Bu fiatlara ambalaj,nakliye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • Dr.jivago filme alınıyor NEW-YORK,AA.TALYAN film yapımcısı Car-IIo Ponti,Boris Pasternak'in Dr.Jivago» adlı romanının perdeye aktarılması hakkını ¦atın almıştır.İtalyan yayınevi sahibi Gian Giacomo Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • Eşref Kolçak'ın cezası tecil edildi Film artistlerinden Eşref Kolçak,dün 10 uncu Asliye Ceza Mahkeme-Binde 15 gün hapis 300 lira para cezasına mahkûm olmuştur.Ceza tecil edilmiştir.Eşref Kolçak bu dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • HARİKA BURUŞMAZ YAZLIK KUMAŞ Mice T 'i i» REKLÂMKOL 191 5388
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Siyah İpekli Casus E.Sommer F.Suarede:Alman Sirki 21.30 da.İNCİ Tel:48 45 95)2 Kocalı Kadın T.Şoray.KONAK Tel:48 26 06)Sahte Sevgili M.Demongeot F.RÜYA K.EMEK)Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • GELİN Oraloğlu Komiser)Ender Şimşek Memur)Cansen Usman Sokak kızı)«Therese Raquin»)Oyun 3 Perde)Yazan:Emile Zola Sahneye uygulayan:MarceUe Maurette.Çeviren:Bedrettin Tuncel Sahneye koyan:Melek Ökte De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • LUTFI AY Oraloğlu Tiyatrosunda oynanan «Gelin» de Lâle Oraloğlu Theresa Raquln)ve Yağız Tanlı Laurent)piyesin bir sahnesinde.Mevsim hamle ile kapatılıyor «Gelin» İn bir sahnesinde Melek ökte uAnne» ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1963
  • 11 ill m lis;Ttr mm Mil m m ili 11 m^ ¦i il üi m:ffi îti s BORU SANAYİİ A.Ş.Ga/afa Ömer Abed Han fe/44 74 27 Su borularının İmalâtı DİN 2440'a göredir.Normun icabettirdiği bütün vasıf ve garantileri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • SERMAYESİ VE TEŞKİLÂTI EN BÜYÜK SİGORTA 3 ŞİRKETİ TL.ACENTE SAYİSİ 700 n NEVİLERİ D O u H T N Y Y V A N E N ¦k R A K T A K L İ Y A N G I ALL RİSK SU BASMASI FIRTINA YILDIRIM YER SARSINTISI İNFİLÂK OTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • 3SS3 Sümerbank MERİNOS Fabrikalarının SAFİ YÜN AL'f*JtlCJI KUMAŞLARI 3 O T.L.Marazaları İstanbul Telf:22 0157)Ankara Telf:116191)Bursa Telf:3050)Kadıköy Telft 36 2815)REKLÂMKOL 190 5387 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • XCELSIOR Torna,Planya ve matkapları.İtalyan sanayiinin şaheseridir.ALEM Koli.Şti.Ömer ağa Sok.4/3 Galata İst.Tel:44 94 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • SATILIK BOŞ VARİLLER Müracaat:Tel:71 64 13 İLANCILIK:1710 5378
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • £M2C33[1ÛK!YAĞLIBOYALARI PARLAKTIR-ÇABUK KURUR TEL:27 4617 İLANCILIK 1724 S80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • Arsa Baltalimanında Satılıktır.5 daireye müsaid 50.000 lira 602 metre sahibi elile.Tel:48 10 35 İLANCILIK:15+1 5431
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • KOTA 10 KOTA SIRA numarası 230 Mevcut lisansları olanların 44 00 70 46 C9 95 c mür.MİLLİYET 5439
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • KOTA 'Sua No.72 Gümrük tarife ve pozisyon No.3S 19 20 Tahsis Aranıyor Tel:49 16 93 REKLAMCILIK:1953 5382
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • İLÂN Çanakkale'den istanbul'daki Karağaç depomuzla Karabük ve Kırıkkale'ye takriben 700 ton madeni hurda taşıttınlacaktır.Şartnameler Galata,Tersane caddesi N.Kipman han kat 6 Maden Hurdacılığı TA.Ş,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • II 111 T'-lll II »I «111 I i.ÖLÜM Trablusgarp etrafından merhum Abdullah ve Mebrukenln oğulları,Merhum Dr.Enver Akman ve Neyire Akrnan'ın damadı,Zehra Dağh'nın eşi,Emekli Kimyager Albay Muammer Akman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • TEŞEKKÜR Esim N.Nlran Tanatar'ı.uzun zamandır çekmekte olduğu ve ş teşhis edilemediği İçin tedavi İm-l kânı bulunamayan rahatsızlık-ş lardan,İsabetli teşhis ve tedavi-i leıi ile kurtaran ve sıhhatine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • Tl-84.45 85.05 lisansları alınır.Telefon:44 72 94 İLANCILIK:1698 5437
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • v f KAMPANYAYA KATILANLAR İf Baştarafı Birincide cemiyeti,3 köy:Beylikköprü Ankara)ömerşihlar Ankara)İmamoğlu Çeşmesi Ankara)Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi Kambiyo Servisi Memurları,1 köy:Ahmetler Uş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • KİRALIK TURİSTİK TESİS I ve BENZİN İSTASYONU I Kumburgaz,Selimpaşa,Londra Asfaltı üzerinde 100 yataklı ğ f tam konforlu MOTEL,400 kişilik LOKANTA,PLAJ ve KAMPİNG sahası ile KANTİN ve faal vaziyette BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • Küçük Semiha için t Baştarafı Birincide okuyucularına minnettaı olduğunu söylemiş ve çocuğunun ameliyat edilmesi İçin gereken 25 bin liranın üstündeki miktarı biı hayır derneğine bağışlayacağını bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • GREV KÂNUNU TENKİDE UĞRADI I Baştarajı Birincide cüsü.tasarıdaki pürüzlerin düzeldiği takdirde sermaye İle emek arasındaki ahenksizliğin ortadan kalkacağını söylemiştir.C.K.M.P.NİN TEMENNİLERİ C.K.M.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • 4KS0Y,CELİKBASI İTHAM EDİYOR t Bnslarajı Birincide bulunduğu şeklinde Bakanlar Kuruluna verilen bilgi boş çıkmıştır.Akyol hakkında istediği işlemi yapmadığı için Teftiş Kurulu Başkanı aci Gürol'u da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • Altı AP li Meclis üyesi j Birincide Hakem Kuruluna sevkedildiklerini bildirmiştir.Partiden ihraeloı istenen diğer 4 kişinin durumu hakkında da önümii7dekl günlerde bir karara varılacakt r.Geıit' Ba an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • HARP MALÛLLERİ I Baştarajı Birincide araba varsa iiçlıeş kuruşunu kimin sayesinde kazanmıştır?Bu papuçsuz dediği Uglier vatan hudutlarında kanlarını ve canlarını vermese idi o bugün bu ağır ve iğrenç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • AP' den ayrılan Giray ve Sanaç YTP ye girdi Baştarajı Birincide için çaba gösteren,gayret sarfcden fakat bunda muvaffak olamadıkları için,partilerinden ayrılarak,bu politikayı tatbik eden bir partiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • KOTA 226 85.14.20 Hoparlör tahsisleri alınır.Tel:44 33 5'.GATALA,BANKALAR SAR A VI 39 REKLÂMCILIK:1977 5397
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • i K O T A O J 134 kota sıra numaralı fren ba-5 lataları İG'Î Kota sıra numaralı S Cıvata ve somunları lisansı ah-J nır.Ttl:4S 38 30 f t İLANCILIK:173?5389 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1963
  • Kota 230 Ampul 5 78 Lisansı olanlar müracaat:22 86 56 22 05 23 MU.I.ÎYET:5417
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.04.1963
  • Fenerhalıçe profesyonel takımı dün sabah kendi stadında çalışmıştır.Resimde,Sarı Lacivertli takımın müdafaa futbolcuları koşarlarken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • ^Pf E Yl'inflYIİÇİ*I Fenerbahçe maçı İçin kampta bulunan Galatasaraylı futbolcular bu müsabakaya mtınta-wyw Tam |j{r çalışma temposu içinde hazırlanmaktadırlar.Kesimde,Sarı Kırmızılı futbolcular Valov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Bugünkü Milliyet)e yazarken daha ç^k 3iziı-ıie konuşuyonnufurn giblyimdir.Birkaç cümle söyledikten soı.i a durur,sorabileceklerinizi düşünür ve onları cevaplandırır trbi ya-ima devarn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Üç büyüklerin aralarında ve İzmir maçlarını yabancı hakemler idare edecek Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş'ın kendi aralarında oynayacakları maçlar ile izmir'de yapılacak butun milli lig karşılaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Basketbolde Ş.Hilâl ve Galatasaray galip Türkiye Basketbol Şampiyonası istanbul grubu ekme maçlarına dün devam edilmiş.Galatasaray,Ba-kesir Karagücü'nü 67-2C,gekerhilâı.Deniz Harb Okulunu 70-69 mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • ANKARA VE İZMİR MAÇLARI BUGÜN Türkiye Basketbol Şampiyonası îzmlr ve Ankara grup iıaçları bugün bağlıyacaktır.Her Ikl grubu teşkil eden takımlar funlardır:Ankara grubu:Kolejliler.Moda-¦por,Göztepe,Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Dünkü a KOŞU:1 Akbatur,2 Lofçalı,3 Gürpınar,4 Akgün.Müddet:I 1.31,Farklar:üç boy,uzak,İki j boy,Ganyan:1.55,Plaseler:115 I 120,Koşmıyan atlar:Gökberk,1 Sarraf,Gülbeş,Pazar,Birinci ikili Bahis:1/2 185
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Ankara Amatör karması çalışıyor ANKARA,ÖZEL Amatör millî takımın nüvesini teşkil İçin hazırlanmakta olan Ankara amatör karması bugün antrenör Sabri Kirazın nezaretinde bir hazırlık maçı yapmıştır.Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Türkiye israil tenis maçları bugün başlıyor Kur'alar dün çekildi,ilk karşılaşmayı Davidman Kıpkızıl,müteakiben Dubitzky Bari oynuyor TÜRKİYE İsrail millî tenis müsabakaları bugün saat 13.30 da Dağcılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • wing [MİLLİYET] İtalya ile dostluk kurmak İsteyen ŞHİ ile Giik-Mavlll takım arasında Dünya Kupasında oynanan maç.'da Pefe' nın imanı seçildi Pele'nin karşısında oynayacak olan Trapattoni'nin uykuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Voleybol genç takımı dün antrenman yaptı 26-27 Mayıs günleri şehrimizde Yunanistan ile biri millî,diğeri temsilî olmak üzere 2 karşılaşma yapacak olan voleybol genç millî takım namzetleri dün Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • G.SARAY MÜSABAKA TALİMATNAMESİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR Galatasaray Kulübü,Voleybol Müsabaka Talimatnamesinin Tertip Komitelerine ait maddesinin değiştirilmesini istemiştir.San Kırmızılılar,Tertip Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Antrenörler Birliği bugün toplanıyor Antrenörler Birliği bu akşam Beyoğluspor Kulübünde toplanacaktır.Halen Birliğin kurucusu olarak 25 antrenör faaliyet göstermektedir.Birliğin gayesi antrenörler ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • ANKARA,ÖZEL MAYIS sonunda Türkiye,Yunanistan,Fransa ve Belçika'nın İşlirakile Paris'de yapılacak Dünya Ordulararası Futbol Şampinyonası finallerine iştirak edecek olan takımımız 25 Nisanda Ankara'da k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • ran Güreş Takımı eldi Serbestteki millî müsabaka yarın akşam Spor Sarayında yapılacak.İran kafile başkanı da Dünya Şampiyonasına katılmayışımıza hayret etti RAN serbest güreş nıilll ğ takımı dün uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • New York Futbol Turnuası 30 Mayısta NEW-YORK,A.P.New-York Milletlerarası Futbol Turnuası 31)Mayıs tarihinde başlayacak ve bütün yaz boyunca devam ı decektlr.Maçlar Çarşamba vt Pazar geceleri oynanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • Haklarında idarî tedbir kararı alınan beş futbol adamından maada,G.Saray'dan Tarık,Galata'dan Turan,Süleymanive'den Salih de Ceza Hey'etsne sevkedildiler ANKARA,ÖZEL FUTBOL Federasyonu,Galatasaray Kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.04.1963
  • F.LLA.BAŞKANI B06ER COULONTJN MDJJYETE ÖZEL BEYANATI Stockholm'de yapılacak Dünya Şampiyonasına katılmamakla "Türkler Coulan "En zayıf ekiple dahi Tün Greko-Homeficifer öç uncu we fa dördüncülük kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor