Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • iAmm rp en I İYİ IA/İ AC A Yftl B'r "t"*0" liralık buğday'ı zimmetine CwCKUTUIVIMjMIUI.Kceirdipi iddiası ile tutuklu bulunan İzmir Toprak ÎMahıuıIİpri Ofisi c*-ki müdürü Turhan Vener'i,25 bin lira kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • ç ALIŞANLARLA çalıştıranlar umumdaki münasebetleri de-1 tuukratik bir anlayışa göre^ yeniden düzenleyecek tasarılardan Sendikalar Kanununun maddeleri,Meclisten önemli İ bir ihtılâja veya tanışmaya yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Minibüsçüler İnönü'nün evi önünde park yaptı ANKARA,ÖZEL 20 minibüs sahibi,arabalarına şehjr içinde çalışma izni vermeyen Ankara Belediyesini protesto etmek maksadiyle,önceki gece arabalarını Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Trafik kazasında ölenler 12'ye çıktı SİVAS,ÖZEL Sivas Yıldızeli arasında önceki gün vukua gelen kazada ölenlerin sayısı 12 ye yükselmiştir.Yaralı 30 yolcudan 13 ünün durumları ağırdır.İlk tedavileri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Atom Denizalhsı yarın İzmir'de ANKARA,ÖZEL Sam Houston Amerikan polarls denizaltısı,iki günlük bir ziyarette bulunmak üzere yarın izmir limanına gelecektir.Sam Houston denizaltısı Jupiter füzelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Batık atom Denizalfısına Araç indiriliyor WASHINGTON,A.P.AA,Radyo Atlantik'te 2800 metr* derinlikte yatmakta olan «Thresher» atom denizaltısının neden battığını anlamak içip.Amerikan donanması bu bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Temsilciler Meclisi üyeliğinden istifa edenBağcıoğlu,Gümüşpalaya "Etrafındaki müfritler seni ipe götürecek,dediğini açıkladı ANKARA,ÖZEL A W% MÜŞTEREK Grupları toplantısına,Meclisteki müzakereler sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • TIIPI^ R A QIKII İf İKİ D A POD T"rk Basını hakkında hükümete rapor verecek olan yabancı gazeteciler tclUKİV DMjiINI İV-IIN KMrUK maşlarına başlamışlardır.Basın Yayın ve Turizm Bakanlığının davetlisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Mahrumiyet bölgesindekiler tazminat verilecek ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulu dün toplanarak,Devlet Personel sisteminin prensiplerini kabul etmiştir.Memur ücretlerinde Bakanlar Kurulu «Bir alt kademe tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • rİ9ıl|ı!illi Iran Şah'ı ile lnıparatoriçe Faralı halen Hazar Denizi kıyısındaki Bahol sayfiye kasabasında istirahat etmektedirler.Devletin işlerini bir an için unutmak üzere buraya Relcn Şah,tatil hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Patlayıcı maddeler şehri tehdit ediyor Dün yapılan toplantıda patlayıcı maddelerin eşya diye uçakla taşındığı da açıklandı STANBUL İtfaiye Müdürü dün,şehrimizdeki nakliyecilerden,I patlayıcı maddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • sat?EDEBİYAT AÇISINDAN Duruma baktıkça Musset'-n bir mısraını hatırlayarak övünüyoruz.ı Musset:insan bir çıraktır,18dırap onun ustasıdır,demiş.Biz ise kaç yıl var ki sapına kadar ustayız ve ısdırap çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • f i Devlet,Özel bir firmanın borcunu halka ödetiyor Gazetelerden)fi HALK RIZASI İÇİN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • Sendikalar kanununun bâzı maddeleri değişti ANKARA,ÖZEL Mecliste nün Sendikalar Kanununun müzakeresine devam edilmiş.6.maddenin 2.fıkrasında,«Bir işçi teşekkülünden çekilen üyenin aidat ödemeye devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • 4*'** Sir Winston Churchill hu hafta Washington'da yapılan bir törenle Amerikan vatandaşlığına kabul edilmiştir.Eski İngiliz Başbakanı,Amerikanın ilk fahri Vatandaşı olmuştur.Kenncdy'nin imzaladığı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • rısfa btr Î if adaım olduruldu Başından kurşunlanan ve 6 bıçak yarası alan Selim Azizen katli,Türklere yüklendi LEFKOŞA,A.P.KIBRIS'ın zengin Türk iş adamlarından Selim Aziz,meçhul kimseler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • klasik yunan MİTOLOJİSİ ŞEFİK CAN Mitolo.1l bilinmeden ünlü ressamların tabloları anlaşılmaz.MüzeİPri süsleyen heykeller seyredilemez,klâsik eserler okunamaz.Şu halde bu eseri okumak lazımdır.Bu kitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • r iSSSsssaüSSisssss:~i J te KAİCACİDI CD Barbakan İsmet İncimi,dün Ankara Vll Urdııevinde Japon Prens ve Prenseal Mikasa şerefine bir ziyafet vermiştir.Resimlerde üstte Prenses Mikasa,Bayan Sirmen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1963
  • YÜKSEKOVA da SELLE Hakkâri ve çevresinde dörf köprü,13 ev yıkıldı.Yolu açmaya giden bir buldozeri sular sürükledi HAKKÂRİ,ÖZEL YÜKÜKKO-V A'&IN-Meta imiz köyünde sellerden sekiz ev yıkılmış 13 kişi ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • CUMUM Çabalama Kaptan Ben Gidemem.Adamın biri kelmiş.bir go/tı körmıis,i •ol rlı çolak,sağ ayağı topalmıs.Rir «un el-lerini açmış Allaha dua ediyormuş:AUahım!Sen basıma saç ver,gözü-mu uç,elimi,ayağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELER!54.Yıldönümünde 31 MART KAFASI N)«an 1!M 9 31 Mart 1.1251 m jt 2unu sabahı İstanbulluların korku e Iıa\retle seyrettikleri tabi» pullar:Runıeliden tstanhula getirilmiş seçkin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • Kömüre zam yapma teklifi reddedildi AN'KAJtA,OZKL TÜRKİYE Kömür İşletmeleri,kömür fiatlarınm arttırılması» İpin Sana i Bakanlığına başvurmuş,ancak Bakanlık teklifi yerinde görmemiştir.6A".AVI Bakanı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI ISTANBUL MENKUI K1YMITIS» V£ J KAMBİYO BORSASI f BOlTiNİNDEN Ali N MI S T 1 R DEVLET İSTİKRAZLARI 1941 Demiryolu IV 1941 Demiryolu V 1951 İstikrazı İkr.j İkr.j 107.105.30 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 43 sanayici âcil ihtiyacı için 150 bin dolar istedi 10 uncu Kotanın,özel sanayi «¦acil ihtiyaç tahsisi» nin »ıcüncu dev resi için Ticaret Odası'na t3 sanayici,İSO bin dolarlık talepte bulunmuştur.Odal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • New-Yorkta I Do/ar 11,30 Jürk lirası.MAY-YORK Borsasında 5 Nisan 15h .Cuma günü 1 Amerikan doları,Newsweek dergisinde Yayınlanan son tablbjra göre,11.30 Türk Lirasına tekabül etmektedir.Ayni dergide ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 7 bin tonluk üt parti yağ iki hafta içinde geliyor AMERİKA'dan ilk parti nebati yağı getiren iki gemi yola çıkmıştır.Gemilerden birisi,22 Nisanda İstanbul,ötekisi 26 Nisan'da İzmir limanımda olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • TOPTAN EŞYA FlATLARI ENDEKSİ YÜKSELİYOR Ticaret Odası'nın dün yayınlanan Toptan Eşya Fiatları Kndeksi» ne göre hayat pahalılanınakladır.1953 yılı ortalaması 100 alındığı takdirde,gıda maddeleri endeks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • Alman Tekniğinin hârikası FAR AKÜLERİ Bir sene garantilidir.Münhal «centellicler ter« cihan OTO F-LEKTHrKÇiLEKlVE verilir.ELEMAN KOM.ŞTİ.$e bıt Muhtar Cad.22 Taksim Tel:48 69 87 1I.ANXIUK:13N 5045
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • Betonarme İskele Yaptırılacak Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden Şirketimiz tarafından,iskenderun Süperfosfat Fabrikamız sahasında yaptırılacak betonarme iskele inşaatı birin fiatı esası üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • TOTAUIN Tablet GRİP-NEZUS-KIRIKL1K BAŞ-DİŞ-ROMATİZMA AĞRILARINDA Kuılanınılır Her eczanede arayınız:İmal »»ri-NİL LABORATUARI İZMİR İLANCILIK 1241 5043
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • SATILIK Sahibirrden yeni müzik dolabı 22 65 75 OTîLLîYET:5033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • SATILIK VİLLÂ I Maltepe,Süreyya Plâ^ı,Nilüfer sokak No.21 Denize nazır Bahçe içinde bir villi" Tel:4$ 37 25 FAAL 2S46 5031 I I İM II J—THWBg1»ı» ı.ı J 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 1 SPOR'DA ve MAGAZiN'DE HÂDİSE SPORTMEN M A-G A Z İ;N 19 Nisan Cuma günü yepyeni tarzda çıkıyor.S MİLLİYET 5057 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • SAYIN HEKİM ve ECZACILARIMIZA-Bristol Lâboratuvarlarmda sentezi yapılmış yeni parentera tetrasiklin preparatları İiltrtK:f3iig}Kj-t-iÇ-il£İİİlgİğai BRISTAGIN N-Pirolidinometil)Tetrasiklin Entramü.skül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • GECE GÜNDÜZ KIZ ERKEK AYDA 1000 İLÂ 1500 LİRA KAZANABİLİRSİNİZ MİLLETLERARASI RADYO ELEKTRİK TELSİZTELGRAF ÖZEL KURSLARI RADYO,elektrik,telsiz sanatlarını mütehassıs öğretmenler nezaretinde,teori ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • ALENİ TEŞEK Büyük kaybımız Operatör Dr.Nazım Arınan in gerek censzssine gerek eve bizzat gelen telefon,telgraf ve mektupla taziyede bulunan,acımızı paylasan butun akraba dost ve aı-ksdaşlarımıza teker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • Büyük kaybımız operatör Dr Nazım Arman'ın hastalığı sırasmds kendisine çok yakın alâka ile.tedavisi gereken her türlü ve ilmî' İmkânlarını esirgemeyen AmeriKan hastahanesi kıymetli dahiliye mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • KOTA 194 84.11 Kompresörler-KOTA 226 85.14 20 Hoparlör tahsisleri alınır.Tel:44 33 ÖZ Galata.Bankalar Sarayı No.38-39 REKLAMCILIK:İKU SIW2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • Atatürk Kız Lisesini Bitirenler Derneği çayı H.4.%3 Pazar günü Hilton'da Saat 14—18 MİLLİYET:5065
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 10.KOTA Sua No.i.Tarifi 261 91.01 Kol saati lisansı alınır.Müracaat:27 41 40 MİLLİYET:5(175
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 90.07.11 X.Kotadan 245 kota sıra Nolu fotoğraf cihazı lisansı olanların 22 28 92'e müracaatlan.MİLLİYET 5068
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 33,04 UÇAN YAĞLAR Lisansları alınır Telefon:27 27 43 İLANCILIK:1503 5039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • KOTA 203 84.23 Lisans aranıyor Tel:44-87 05 İLANCILIK:1470 5042
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 91.01 SAKtJJSANSI Olanların müracaatları Telefon:22 28 62 TLANCILIK 1509 5038
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • 10.KOTA Kot» Sıra No.251 CEP VE KOL SAATLERİ Kota Sıra No.252 MASA SAATLERİ Kota Sıra No.226 HOPARLÖR j TAHSİSLER!ALINIR »j Tel:22 21 01 FAAL:24İ48 5032 JJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • Bir eczaneden Hormonları Kuvvetlendirici İlâç ve kasa calindi S J Beyazıtlaki bir eczahancye giren hırsızlar,içinde 2 bin lira bulunan para kasasıyla çok miktarda hormonları kuvvetlendirici ilâç çalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • HİSAR SİGARASININ İMÂLİNE BAŞLANIYOR Pazartesi gününden itibaren «Ameri» kan tipi» filtreli sigara imalâtına başlanacaktır 300 kurusa satılarak olan «Hisar» İsimli sigarayı tiryakilere bir ¦Bayram hed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • BİR KAATİL 18 YIL HAPSF M A H K Û M OL I)C Bir yıl önce Şehremini'nde İsmail Siyahi'yi sopa ile öldürmeklen sanık 39 yaşlarındaki Mahmut Kılıçarslan.dün 5« inci Ağır Cc/a Mahkemesinde 18 yıl anı i' ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1963
  • M I İlli Ilı IHIMI I 111 M III III İtil MI IIII Mitti İM lltl IHI III IHI IMIMIIIIIIIIIMIM Hele bir anlatın;halk anlar mı,anlamaz mı?HALK anlamaz,diyorlar.Bir tutuluyorum ki bu lâfa.Halk anlamaz da.tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • BOBO VİN-^fötiSİ MeRDEtNİ BÜ-f-«J 7 CHNT M4 i ghj^-y VORSUNUZ.«S ^İRjpiff 4 if Jt ti mm 3 yıra Bfe/Zf 1spur 9rtH J'f İL cuuâj ^k.jrs^ FİNMükW I fO^T:2-26 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • Af?ANUK BASTIKTAM SONRA OSı&C/Nisi ARKA TAJZAF/MOA Bfe ÎŞ BECEKECEGi' VÖK-AHlN'l BtZ VAKAL.AyACA ğiZ J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • MAY AU-AH.HİZMETÇIKJÎN BA$Llcğı DA 1^ arivor.buraoa2.nasil. sela\İŞ GELDİK.EFENDfw.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • Şu AU BEV.UER.^iRMı yiUO^NBERj EVUİ NB OMl.AKA-ÇOK MES'UT BÜZ.AİUe/iZ VİfeAAJ V1l_04 4CABA KAÇ DEKA K4V 3A ETMÎSL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • LADY Yeğeni yerine kırı Clare'tn gelmesine sevinmişti.Bu,onun için tatlı bir sürpriz olmuştu.Hiçbir şey söylememekle beraber,bütün peçe Clarc'i uzaktan süzmüş ve kızının bu katlar sakin,sessiz.isteksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • Komşularımızda müzik 1 n BÜLENT^TARCAN Kaynak olarak Bulgar kompozitörleri yurtlarına E S mahsus çok zengin bir lolklor koleksiyonuna sahip E E oldukları gibi,eski dini Bulgar musikisi de hu s*nat-E E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • Zabıta âmirleri İse İsten elleri bos çıkınca buna kadıiK'uın evham'ına vermişler ve dosyayı dııriip bir yana kaldırmışlardı.Nc-cml de bunun üzerine naçar kalıp annesiyle kız kardeşini bir Avrupa seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • 7.35 8.00 8.20 8.30 9.00 9.20 9.30 9.S5 10.00 12.00 12.10 12.30 13.00 13.20 14.00 14.15 14.45 15.00 15.05 15.40 15.45 İSTANBUL RADYOSU I Açılış» program,kısa haberler ve hava durumu Hafif mürlk Oyun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • fâ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocnk] BıiRüııkü teklifler caiip gtfrünsa bile aldatıcı.Kabul etmeyinizj& KOVA BURCU 121 Ocak 19 $ubatl Paranızın kadrini biliniz.Acırı cömertlikle göz kamaştırmak hevesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • î 23456789 10 SOLDAN SAÛA:1 Her türlü kum*!v« bez dokumalara verilen id.2 Sersemlik derecesinde saf Ari-'oda)Füze'nin son kısmı;TER-Sİ manganezin kimyada rumuzu.3 Düşünce sahasından çıkmayan bilgi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • H,crt Cumartesi Rümt 1382 13 137» Zilkad.NJSAN W.rt VAKİT VASATÎ EZANİ Güne* 8.24 10.38 ögl« 13.15 5.29 İkindi 16.38 9.12 Aksara 19.47 12.00 YatM 21.22 1.36 İmsak 4.38 8.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • i!lâ«g®9 Sahibi:Milliyet Gaıotecilik A.9.adına ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Mi'dür HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Macazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4.5 İnci sayfalarda santimi SO T.L.6,T id aayfalarda aantlml 29 T.L.aayfada baslık 200 T.L.DUÖÜr,Nisan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları S santime kadar 7.aayfada)80 T.L.Küçllk İlanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1963
  • ABONE TARİFESİ 5 Aylık s 22 TX.6 Aylık 40 T.L.Yıllık t 75 TX.Yabancı memle ketler için âdi posta ila bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife.kullanılacak pulun değerine Köre defiislr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1963
  • PROF.BAÂDB Bu yazı tanınmış iktisatçı Prof.F.BAADE'nin 1960 yılında Batı Almanya'da yayınladığı 2000 Yılına Doğru Yarış.Geleceğimiz:Bir Cennet yahut İnsanlığın Kendlkendini Yoketmesl Der Wettlauf zum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1963
  • T.C.ZİRAAT BANKASI TALİHLİLERİNİ TAKDİM EDER Lira kazananlar Balıkesir Hesap No 14158)irfan Örf ürker Merkez Müdürlüğü Hesap Na 26312)ipek Kadın Bayraktar Yenişehir• Ankara Hesap No:20558)Yüksek Öğ.Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1963
  • İSTANBUL t Sİ E FON 27 42 10 ANKARA!SATILIK EMLÂK DAİRE.Şişlide,kaloriferli,asansörlü sıcak sulu,dörder odalı 58 65.000.Sıracevizler Cad.No.47 Kapıcı Dursun'a.TARLABAŞINDA 4 katlı,kelepir,kârgir ev.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1963
  • 16500 kilo prina sabunu ve 13500 kilo beyaz sabun alınacaktır.Buna ait Dosya ve şartname Müessesemiz Müteferrik Alımlar servisinde görülebilir.Kapalı teklifin üzerine 63308 yazılarak en geç 18.4.1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1963
  • İHİılllllIllillli Prof.Baade kimdir?1893 yılında doğdu.1929 yılında Kiel Milletvej| kili seçildi.Almanya'nın en genç milletvekili sıfatiyle ğj S 1933 yılına kadar bu görevi yaptı.1 ş 1934 yılında,zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1963
  • ÖZEL TARİFE i4 punto KELİMESIG LİRA 10 PUNTO KEUMESİ 3'.URA AYRİCA ERÇEVEİÇİN0E VERİLMEK İSTENEN' laniairdan 25 Ura fark aunir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • DÜNYADA TERMOGRAMLI KONTROL SİSTEMİ VE DEFROST OTOMATİK BUZ ERİTME TERTİBATI İLE ÇALIŞAN YEGÂNE DOLAPTIR 7nw 1 t İÇİEM AY ELİDİR 5 SENE GARANTİLİDİR GÜNDE 24 KR.CERYAN SARFEDER.v Ğ r Tl CC| iPEDALLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • İ SİHİRBAZLIK ALEMİNİN ZİRVESİNDEKİ SANATKÂR KİŞİLİK Sihirli Müzikal Revüsü 13 NİSANDAN itibar kısa bir müddet için ATLAS da sihirbaz kadın ANGELA FERRARI original HILLER GIRLS panter SİMBO Biletler S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • Şeker Sigorta Anonimi Şirketinden 23.3.1963 günü toplanan Şirketimiz hissedarları 9 uncu Adi f Umumi Heyet toplantısında alınan karar gereğince,1962 yılı i temettüü 20 Nisan 1963 tarihinden itibaren t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • DÜNYACA MÂRUF İTALYAN SİNEMA MAKİNELERİ FEDi PİON SATIŞA ARZEDILMIŞTIR.Adres.TEKNOSİNEMA Beyoğlu,Yeşil Çam sokak No.36.Telefon:44 45 40 İLÂNCILIK 1543 5041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • CHARLES AZNAVOUR,Gaskonya'da şeref defterini imzalarken."Eğer İstanbul'da yaşasaydım,her gece GASKONYA'da olurdum,CHARLES AZNAVOUR Karakteristik Restaurant Küçükparmakkapı Sok.No.14 Rezervasyon için 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • FİLİZ AKIN GÖKSEL ARŞÖY 24 Nisanda İstanbul Sinemalarında 'METRO HIM' REKLAMCILIK 177» 5050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • i BEYAZIT 3 Perde Şaheser Komedi Pazartesi hariç her gece 21.15,Pazar 5 de Umumî arzu üzerine KAÇAMAK K Her gün saat 1 O de Pazar-*j tesi 21,15 de tenzilâtlı J MİLLİYET 5021
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • BU GECE KLÖB MİNİ'de Erol BÜYÜKBURÇ MİLLİYİT:5073
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • j\y |g y n n y Î J Büyük Show programına ilâveten Kalipso müziğinin dans ve şarkı elçileri W.Karaip adaları revüsü HANIMLAR DİKKAT.Sizin İçin Striptizn^fÖ'PlPER I Avrupa'nın en büyük parodi komikleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • Az,fakat iyi film çevirmek istiyor Film aktörlüğü ile şarkı söylemek arasında tercih yapamıyor ve en çok ilk filmini beğeniyor RakıfŞiş Kebabı ve Aznavour Aznavour B.B.'yi Ünlü şarkıcının akşamcılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)İhtiras Yolcuları M.Carol R.F.Suarelerde:Alman Sirki 21.30 da.İNCİ Tel:48 43 93)Şehvet Uçurumları F.Akın,T.Gürsu.KONAK Tel:48 26 06)Gizli Yollar R.Widmark R.l.RÜYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • inci denize» ile SAVLET AKTLĞ Evlendiler.8 Nisan 19(i3 Ankara MİLLİYET:S070
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • MEVLİD 2 Mart 1963 günü ebediyete goç eden sevgili büyüğümüz HAFIZ HAZİFE BEHİYE BAYSALın ruhuna 14.4.1963 Pazar günü İkindi namazından soma Şigli camiinde Hafız Kani Karaca ve arkadaşları tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • TEŞEKKÜR ölümü ile bizleri sonsuz acı içinde bırakan eşim,sevgili annemiz ve büyük annemiz BAYAN Valantin Özaltııvın Altunyan)cenazesine iştirak eden.çelenk gönderen hayır müesseselerine teberru edenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • şimdi USROYAL LÂSTİKLERİNDİ Şimdi LÂSTİKLERİNİN ÜSTÜNE LÂSTİK FAAL 2655 5030
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN X.Kota Liberasyon Listesinde kayıtlı olup ithâli Sanayi Bakanlığı müsaadesine tâbi bulunan 69.02.40 ve 69.02.90 Gümrük tarife ve istatistik pozisyonuna giren ATEŞ TUG-LALARI'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • HMI YIKAMA FABRİKASI 'HALILAfillNIZI f IKATWAK ÎÇİfİ BİR TELEFON KAFİ:P 28.18,HALILARINIZI SERVİS ARABALARIMIZA TESLİM EDİNİZ REKLAMCILIK 1801 5055
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı Teknik Okulu Maçka)Müdürlüğünden:Okulumuz büro işlerinde faydalı olabilecek tecrübeli ve Memurin Kanunundaki vasıfları haiz bir metnur ile ingilizce bilen ve on pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İstanbul Bölge Miidiirlüjrünclen Kartal Maltepesındekj euvai tamir atölyesinde yapılacak tez emme tesisatı,kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 24845.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • KONKORDATO Komiserliğinden:istanbul İcra Hâkim liginin 963/324 merci ve 963/407 karaı sayılı ve-ö.3ı»63 tarihli ilâmı ile Kadıköy Göztepe Hamam sokak No:23/1 de mukim Hüseyin Seyhan'ın Konkordato mehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • Sendikalar t Baslavafı Birincide federasyon kurulabilmesi için,aynı is kolunda ve o iş koluyla ilgili iş kollarındaki sendikaların ve-federasyonların u iş kolundaki işeilcrin en an üçle birini temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • Minibüscüler İnönü'nün evi önünde Baştarajt Birincide leri Vali konağı önüne bırakıp evlerine Bitmişlerdir.Gece yarısından sonra 03.30 da minlbüsleı trafik polisi tarafından vinçli arabalarla kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • Patlayıcı maddeler şehri tehdit ediyor Bnştarniı Birincide 300 ton patlayıcı madde imâl edildiği» ve «Nakliyeciler bu çeşit maddeleri tını m ayı kabul etmediklerinden,Atnhnr lara «Jımfavat» eşyası diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • Batık atom denizaltısına araç indiriliyor t Baştaraft Birincide nasıl bir Akibetle karşılaştığını ve ne dtırumda olduğunu tespite çalışacaktır.2800 metre derinlikteki su basıncı 2,5 santimetre kareye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • HER EVE BİR Hastalıklannızı elektrikle şifalı hava tedavileri yapan CLi ma maske ila evinizde emniyetle tedavi edebilirsiniz ECZANELERDEN ARAYINIZ.NEDİM GÜDEN Telefon 449641 İstanbul Beyoğlu istiklal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • YÜKSEKOVA'da sellerden 13 kişi öldü Başlurtıjı Birincide sebep oimugtur.Telefon konuşmaları kesilmiştir.Hakkaride de-yağmurlardan beş ev yıkılmış,yolları açmaya' giden buldozeri de Zap suyu götürmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • KAYAN BİR DAĞ 7 EVİ YIKTI niYAKBAKin Guney-Doğıı Bürosu Şiddetli ve sürekli yağmurlar Elâzığ Karakocan ilcesine bağlı Mııjıım kovıinoo heyelana sebep olmuştur.Buyuk bi)gürültü ile köye-doğru kayan' da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • toplantıya için ara verdi Buçtarafi Birincide Bağcioğlu söyle devam etmiştir:Müfrit politikacılar gaflet ve dalâlet içinde bulunmaktadırlar.Rnııda ısrar erger kötü bir netice verecektir.Akıl yoluna dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • VEFAT Fethiye Ercan'ın eşi,Fehamet Kumbaracı,FahnınniJ-a Güneş,Sevim Ağaoğlu,Gönül Ercan'ın babaları,Kadri Erkmen'in ağabeyi,Alaeddin Güneş.Turhan HumbaracJ ve Orhan Ağaoğlu'nun kayınpederleri,Hakkı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • TARSUS BEYAZ ÇİMENTO ÜSTÜN KALİTELİ MALIMIZ BOL MIKDARDA MEVCUTTUR,Memleketimizin her yerinde TONUAZAMMOOOT.Ldır Satı;ve Tevzi Organizatörlüğü* İSTANBUL Unkapam cad.No 31 T»l.ı 22B238 272219 REKLAMCIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • ELEMAN ARANIYOR Sınai bir müessesede muharebe servisinde çalıştırılmak üzere Muhasebe bilgisine vakıf ve bu islerde çalışmıj olan-BAYAN MEMURLAR ALINACAKTIR İsteklilerin:Cumartesi.Pazar günleri hariç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • ELEKTRİK YÜK.MÜHENDİSİ ARANIYOR Merkezi istanbul'da bulunan büyük bir sınai şirket devamlı olarak istihdam etmek üzere bir elektrik Yük.Mühendisi aramaktadır.Aranılan vasıflar:1)Askerliğini ifâ etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • 1863 BAYER 1963 BAYER TARIM İLÂÇLARI SANAYİ LTD.ŞTl.SAYIN ÇİFTÇİ ve ZİRAÎ İLÂÇ BAYİLERİ HEDONAL Yabancı ot öldürücü ilacını Uygun fiyat ve ödemede-kolaylıkları ile tevzi etmektedir.P.K.153 Beşiktaş Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • PUDRALARI KREMLERİ PARFÜM VE LOSYONLARI REKLAMCILIK 1261 â025
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • Teknik Eleman Aranıyor Unilever İş Türk Ticaret Limited Şirketinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda TekniK elemanlar alınacaktır.1 Asgari 8 senelik tecrübeli birinci sınıf tesviyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1963
  • DOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNİN AKTİF 1962 SENESİ BİLANÇOSU PASİF KASA VE BANKALAR.HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER:ALACAK SENETLERİ:İKRAZLAR:a)Hayat poliçeleri üzerine ikrazlar b)İpotek mukabili ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • Siyasi ve iktisadi olayların gölgesinde kalan enteresan gelişme:Hacettepeden yükselen reformcu sesler karşısında Tıp Fakültelerinin durumu Tıp Fakültelerinin,gerçekleştiremedikleri reformu getiren Hac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • İstanbul Ankara Istanbul Son Model Pullman Yatar Koltuklu Otobüslerle Emirlerînizdedirterminal ve ajenteler İSTANBUL Kadıköy:Araba Vapur iskelesi karşısı:Tel:36 36 60 «Türk Petrol» ÜSKÜDAR Taksim:Anta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • Ray Sigorta Anonim Şirketi Müdürlüğünden:Evvelce THY ait olup 28.6.1962 tarihinde Bandırma Hava Meydanına yaptığı mecburî iniş neticesinde hasara uğrayan ve tazminatı ödenerek şirketimize intikal eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • AÇIK SİYASÎ TOPLANTIYA DAVET 14.4.1963 Pazar günü saat 10 da SPOR ve SERGİ SARAYINDA Bakanlar günün siyasal,ekonomik ve sosyal meselelerini Halkımıza açıklayacaklardır.GİRİŞ SERBESTTİR BASIN:5603)3074
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • Karadeniz EreğlisI'nde Foster Wheeler World Services Corporartlon Şirketinde çalışmak üzere Ingilizceyl mükemmel yazan ve konuşan,Stenografi bilen SEKRETER'lere ihtiyaç vardır.Talip olanlar,Kabataş İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • 7 hevc/nGiyomıihJ U BAAUAA BoYLEEE-r_¦P SUUUÇUAA UEDIIZ,C X*»V1—GACTIN TUB.Y TUKNALAAX. 3/a/ff YAKTIN SON ZAMLAAR IS GIBİÎÎ-GÖZLEEfZlMOE $Ey &i/e.AzGitJ OANAAALAAR/Z GAS/TVY a ncvçİn Giypmsi BAN A A B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • YARIH HAVA HASIL OLACAK?38 P Orta Anadolu'da alçak ba-sınç ve bağlı cepheleri yarınki hava durumunu tanzim edecektir.Orta ve Güney bölgelerimiz İ| çok bulutlu ve yer yer kapalı V olacaktır.Akdeniz sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • ÇOCUĞU REHİN BİRAKİP ÜÇ SAAT ÇALD!Sabıkalı dolandırıcı Sabih Sarpkale geri zekâlı bir çocuğu rehin bıraktığı dükkândan 3 kol saati alarak kaçmıştır.«Eyüp'tü Halitn usulü dolandırıcılık yapan Sabih Bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • YÜZLERCE TURİST şifalı sudan içti İZMİR,ÖZEL Efes'teki şifalı sudan içmek için dün bir Fransız gemisiyle 100 den fazla ihtiyar hasta turist izmirc gelmiştir.Yolcular Biılbül dağındaki şifalı sudan içm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • Kapının açılmamasına kızıp kayınpederini öldürdü ANTALYA,ÖZEL Elmalı ilçesinin örenler köyünde Mehmet Ali Uslu,babasının evine kaçan karısını almak için kayınpederi Osman Demirkan'ın evine gitmiş,kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • 50 yıllık nişanlılar nihayet evlendiler!MESSİNA,A.A.50 yıldır nişanlı bulunan Paola Maria Bongiorno adındaki bir çift dün burada bir kilisede evlenmiştir.Erkek 90,kadın ise 87 yaşındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • ŞUBEMİZ 15 NİSAN 1963 OE Yaşadıkça Her Yıl Gelir Tahsil Boyunca Aylık Gelir Lüks Apartman Daireleri Ve Çeşitli Para ikramiyeleri s İLE SAYIN İSTANBUL'LULARIN HİZMETİNE GİRİYOR.TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • 147 günlük yalnızlık!COLLEGE PARK,A.A.Uzay çalışmalarında insanın yalnızlığa ne kadar zaman dayanabileceğini denemek maksadiyle özel hücreye kapatılan tecrübe pilotu Whilden Breen dün 147 nci gününü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • Sıcaktan 7 kişi öldü IHEXiCO,AA Uç gündenberi Mcksikanın kuzeyindfe hüküm süren şiddetli sıcaklardan yedi kişi ölmüştür.Ölenlerden altısı çocuk,biri de yaşlı bir kadındır.Ayrıca 700 kişiden iazla insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • ş RAN Şahının mutallakası Süreyya hanım,hayatını beyaz E perdeye nakledip çevireceği bir film için milyonları sağla-diktan sonra «baklayı» ağzından çıkardı.Ben İran kültü-ğ E rünü çok sevdiğim için bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • Kaçakçılıktan bir çav ile iki er fevkil edildi ADANA,ÖZEL:Kaçakçılık yapan 1 çavuş ile 2 er ve 2 sivil tevkif edilmiştir.Reyhanlı'ya bağlı Curcur seyyar Jandarma 4.Hudut bölüğünde vazifeli bulunan Çav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • Kavgacıları ayırmak isterken öldürüldü ERBAA,ÖZEL İlçenin Sokutaş köyünde iki aile arasındaki silâhlı arbedede bir kişi öl müştür.Bir kadın meselesi yüzünden araları açık bulunan Koç ve Yılmaz aileler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1963
  • KAYIP UÇAK Konya'da bulundu ADANA,ÖZEL Önceki gün kaybolan Tarım ilaçlama uçağı dün Konya'ya inmiştir.Konya Gözlü çiftliğine gitmek üzere yola çıkan iki tarım ilaçlama uçağı Mersin'in Yellitcpe mevkii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.04.1963
  • Gündüz Kılıç:«Gençlerbirliği bize benzeyen bîr ekip.Mücadele çetin geçmeğe namzettir» Yüksel Doğanay:«Netice hakkında bir şey söyleyemem.Fakat İstanbul'a iddialı geldik.G.Sar Niihatpaşadaki ilk maç sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • rı BUGÜNKÜ AT YAWJIAM PROGRAM VrtAHİHİ BiltlNCI KOŞU Favori:Dağ Plase:Dorureis Sürpriz:Gökfotık KOŞU î'avori:Soylu Plase:Cicikiz Sürpriz:Lidır üçüncü koşu Favori;Nilüfer II Sürpriz:Zerrin III DÖRDÜNCÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • II!I!TÜRKİYE KUPASI KURALARI ÇEKİLDİ I Fenerböhçe-G.Birliğine G.Saray-D.Spor'a düştü B T tJRKİYE Kupasının yarı finallerinin kura'lan dün çekil-ğ miş ve Fenerbahçe Gençlerbirliği,Galatasaray da De-uüı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Fiorentina Kulübü,Venezia'ya ödünç verdiği Can Bartu'nun transfer ayında istediği kulübe transfer olmasına İrin vermiştir.Resimde İspanya'ya dönecek olan eski Real Madrid'i!Santisteban ve Can Bartu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Supersport'a göre TÜRKLERİN KOZU:SNCİ BİROL "Orlando bütün enerjisini sahada değil dans ederken kullandı,wwi ^ausk ROMA'dan bildiriyor Z TALYA'nın Milano şeh-I rinde ikan haftalık Supersport mecmuası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Altın Çivili Müsabakaları bugün başlıyor Mevsimin ilk pist yarışmaları olan «Altın Çivili» atletizm müsabakaları bugün saat 12.30 da MHhatpaga Stadında ba$lı uçaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Kara Kuvvetleri Baskei Şatnpiyonası başlıyor Kara Kuvvetleri Basketbol Şampiyonası yarın ve pazar günü Teknik Üniversite Spor salonunda yapılacaktır.Harb Okulu.Birinci Ordu,ikinci Ordu ve üçüncü Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Ahmet Erol «Hâdiseleri ben önledim» diyor Fenerbahçe Profesyonel takımı meneceri Ahmet Erol «Ben sadece hâdiseleri önledim» demiştir.Futbol Federasyonu taralından sezon sonuna kadar sahaya çıkması men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • HALIT KIYAHC LONDRA'DAN YAZIYOR İngiltere'nin 2-1 yenildiği karşılaşmada SSKOÇYA,İngiltere'yi 2-1 yendi ve Britanya Adaları Futbol Şampiyonluğunu kazandı.Fakat Iskoçları İnanılmayacak derecede sevince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Bakırköy ve Rasimpaşa takımlarının turnuadan çekilmesine Federasyon Başkanı V.Çolakoğlu mâni oldu.Dünkü maçlarda Bakırköy ve Harb Okulu galip TÜRKİYE Voleybol Şampiyonasının üçüncü günü Rasimpaga ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • REKTÖRLÜK KUPASI Satranç müsabakaları Rektörlük Kupası İstanbul Ekipler Satranç Şampiyonasına İTÜ satranç kulübü lokalinde devam edilmektedir.Hâlen sekiz puanla İstanbul Türk Satranç Kulübü lider duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Ankara mahallî lig maçları bugün ANKARA.ÖZEL Ankara Mahallî Ligine bugün Ankaragücü Stadında yapılacak 2 maç!devam edilecek ve birisi Spor-Toto'» ya dahil olmak üzere gu maçlar yapılacaktır:14.30:Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Merkez Ceza Heyeti ceza yağdırdı ANKARA,ÖZEL Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu,bugün yaptigl toplantıda,Ankara Toprakspoıdnn Güney ile Altındağ'dan ö/enn'a birer ay,Sakarya Akyazı Akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Beşiktaş,İ.T.Ü.futbol takımı île oynuyor Beşiktaş profesyonel futbol takımı busun saat 10.30 da Şeref 5t,adınd»,üniversiteler Spor Haftasına harırlarıan Î.T.Ü.İle hususi bir maç yapacaktır.K.GÜMRÜK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • nrescııen Hisan'da Takımımızın 52 ve 57 kilo elemanları için bugün seçme yapılacak.Bilet fiatları îesbit edildi VE 21 Nisan geceleri biri milli,diğeri temsilî mahiyetle iki karşı?laşma yapacağımız İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Gcnçjcrbirliği futbol takımı dün kaldıkları otelin civarında bir yürüyüş yapmışlar ve istirahat etmişlerdir.Yukarıdaki resimde Kırmızı Siyahlı futbolcular toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.04.1963
  • Federasyon Başkanının Millî lig kulüp temsilcileri ile yaptığı dünkü toplantıya Beşiktaş temsilcileri katılmadı FUTBOL Federasyonu Başkanı O.Ş.Apak,dün milli lig kulüpleri başkanları ile bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor