Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • 1 «1«J i*A 11 ıı Wıl^ııall ııı«WWrıftıûlı(l 1 A.P.'defci MANZARA {1 ON fırtınanın Adalet Partisinde bıraktığı manzara şu $e-|1 jjN kilde özetlenebilir:CT Partideki müfrit mutedil ayrılığı şundi daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Deh fel r 1!ılda çocuk 789 arttı Hastalığın,kara sinekler vasi ta siyi e yayıldığı açıklandı MEMLEKETİMİZDE 11 yılda 3118 çocuk felci vak'asına rastlanmıştır.İlk defa 1952 yılında görülen hastalık sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ İÇİN KARAR BUGÜN ANKARA,ÖZEL Ankaranın en modern kliniklerine sahip olan Üniversiteye bağlı Hacettepe Hastahanesinin,müstakil bir Tıp Fakültesi olarak kabulü meselesi bugün Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • 1 kadın,dostunu kalbine bıçak saplayarak öldürdü ANKARA,ÖZEL Ankara'da dıin gece bir cinayet İşlenmiş,Tuna Palas otelinin 30 yaşındaki Müdürü Ahmet Gedik,daha evvelce münasebet kurduğu 45 yaşlarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • »2 İnci "KUR'ÂN-l KERİMİN TÜRKÇE ANlAMIrr İLÂVEMİZ YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • LÂÖS'TÂ İÇ HAM BAŞLADI Tarafsız ve komünist Laos'lu Birlikler savaşıyor.Başbakan,B.M.ye başvurdu VİENTİAN,AA.A.P.LAOS'ta tarafsız ve komünist eğilimli birlikler arasında çarpışmaların başlamasiyle dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • "Tedbîrler Anayasaya uygundur,ANKARA,ÖZEL ANAYASA Mahkemesi,Tedbirler Kanununu «Söz ve yazı hürriyetinin özüne dokunmadığı» gerekçesiyle Anayasaya aykırı bulmamıştır.Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Reşat Mater,Birleşik Amerika'da yaptığı incelemeler sırasında Northrop uçak fabrikalarını da gezmiş ve Batı dünyasına mensup ülkelerin hava kuvvetlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • büyük ir y angın çııcrı Cezaevi,Jandarma Komutanlığı ve tekel deposu yandı.Vangın sırasında 300 mahkûmdan bir kısmı kaçtı ADANA,ÖZEL MERSİN'e bağlı Silifke ilçesinde dün gece saat 21.30 da çıkan bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Hacı Bakkalı yankesiciler İskilip'in meşhur «Hacı Çarpıl Bakkalı» Abdülkadir Güngör'ü yankesiciler çavpmıştır.Dün sabah Topkapı'da otobüse binen 65 lik ihtiyarın etrafını saran Uç kadın yankesici.Hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Beş şakı,dört aracı soymak istedi SİVEREK,ÖZEL Bir askert jeep,iki otobüs ve Siverek Kaymakamı Hüseyin Aydemir'in jecp'i,Diyarbakır İle Siverek arasındaki Keşişlik mevkiinde önceki gece şakiler tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • ass?o GÜLÜP GEÇECEKSİN Geçenlerde Papa Jean XXIII,Kruşçev'in damadı ve Izvestia'nın başyazarı Acubei kabul etti.Bunun üzerine bâzı italyan gazeteleri Papa'yı komünistlikle itham etmeye kalktılar.Bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • UİnDA/^DAti T A TD İl/A Tl "«"»iz Kuvvetleri Kumandanlığı SeniUKUOKAN lAİDİKAlI vir ve Hidrografi Dairesinin Çandarlı gemisi ile dün Marmara'da bir tatbikat yapılmış,deniz suyunun ncaklığı,derinliği,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Aile Plânlaması tetkikleri başladı Dün geceki açık oturumda,doğumun kontrolü yolları hakkında bilgi verildi AİLE Plânlaması konusunda tetkiklerde bulunmak üzere Hükümetimizin davetlisi olarak bir süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Tosya Koçerosu'nu çarşaflı iki polis yakaladı KASTAMONU,ÖZEL Evvelki yıl Tosya'da bir sabıkalıyı öldürüp dağa çıkan «Tosya Koçerosu» diye şöhret yapan bir kaatil yakalanmıştır.Tosya'nın belâlılarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • TİTO,hayatı boyunca Reisicumhur olacak BKI.GRAD.A.P.Yugoslav Parlamentosu İttifakla yen!Anayasayı kabul etmiştir.Buna göre Mareşal Tito,«Hayatı boyunca» Cumhurbaşkanı olacak ve memleket Komünist Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • 320 sendika lideri grev tasarısını yetersiz buldu İşçinin temel hakkını kısıtlayanların Mebus veya Senatör seçilmemesi için çalışılacak ANKARA.ÖZEL 0% Ok SENDİKA Başkanı dün Ankara'da yaptıkları topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • GÖMLEKTE DAMPİNG Alman tipi ütülenmez gömlek 32.50 Düz Poplin tek beden çift yaka 8.50 Düz Poplin çift beden çift vaka 9.SO Çizgili Poplin tek beden çift yaka 10.50 Çizgili Poplin çift beden çift yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Islobafçıl fufumlarını hraca kadar yeni eğişfirmeyecekfer Temsilciler bîr ay sonra toplanacak ANKARA,ÖZEL A Q TEMSİLCİLER Mecr\m^ Üsi bir ay sonra tekrar toplanma kararı almıştır-Bu toplantıda Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • AFYONCULARLA MÜCADELE Afyonkarahisar'dan Suriye'ye afyon kaçıran şebekeden bir kişi silâhlı müsademe sonunda 250 kilo afyonla yakalanmış ve kaçakçılardan Bekir Ayrancı da öldürülmüştür.Şebekeyi,İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1963
  • Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin A.P.Merkez Kurulu ile Temsilciler TFM^Iİ f İl FD kirçoğu hakkında dâva açıldığı için lîl  U ATf AD Meclisinin kararlarını tanımıyoruz.onları himayesiz bırakmamak gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Tıp Fakültelerinin kuruluş yeri ve geri kalmış bölgelerimiz MEMLEKETİN doiv'nr Ihtryaetm karşılamak üzer* kanılacak Tıp Fakültelerinin yeri ciddi bir tartışma konusu haline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • BU KULAK VERİNJ Yıkıcı cereyanların kol gezdiği,demokrasimizin tehlikelerle çevrildiği bir devrede hür düzene,Ba.tı medeniyetine inananların seslerini yükseltmeleri lâzımdır.I» Haftalık YARIN dergisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • İFSÎlmİoffiENDiSt ARANIYOR Askerliğini yapmış,asgari 4 yıl işletme tecrübesi olan elektrik mü-'hendisi alınacaktır.Taliplerin,tercümeihallerinl ve talep ettikleri brüt ücreti bildirerek «P.K.52 Bakırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • Dört tekerlek bir yolda yürür Dt'NYA'nın vıyılı otomobil lâstiği şirketlerinden hiri Türkiye'de vı Yunanistan'da birer fabrika kurmağa karar verir Yerler teshil edilir ve nsaata haklanır,İki inşaatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • ACI BİR KâYIP Eski Müderrislerden müteveffa Ahmet Rasim ve Hatice Arman'ın oğlu,Hümeyra Arman'ın sevgili eşi,Engin Arman ve merhume Dr.Tules Karaağaç'ın sevgili babalan,Dr.Saadet Gören'in sevgili ağab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İNTİHAR ETTİ Fatihte oturan Naile Ertan İsimli hır kadın.çocuğu olmadığı için teessüre kapılarak havagazı ile intihar etmiş tir.Naile Ertan bıraktığı mektupta,çocuğu olmadığı İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • BEGÜM HAN DİNLENMEK İÇİN BUR SAYA GİTTİ Bir surerlenberi şehrimizde bulunan RfEiım Han dun uçakla Bursa'ya gitmiştir.Begüm,Bursa'da tarihi yerleri gezecek ve bir süre istirahat edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • BIK AÇIKLAMA I.U.T.B.idare Heyetinin,kongre münasebetiyle hazırladığı raporda Yabancı Diller Okulunda ehliyetsiz hocaların vazife gördüğü belirtilmiş ve İngilizce uzmanının bu hususu teyld tttiğl kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • TEŞEKKÜR 5 4.1963 gecesi müessif bir trafik kazası neticesinde vefat eden TPAO Makina ve Tesisat Müdürü Mühendis,Kâmi AKÇAU'nın ebediyete intikali dolayısiyle merasime bizzat iştirak eden,akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • Terme eşrafından tüccar ve Samsun milletvekili ibik duçar olduğu hastalıktan kurtulamayarak dün sabah Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün Terme'ye götürülerek defnedilecektir.Akraba ve dostlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ İKRAMİYESİ 1962 senesine alt ikramiye keşidesi 6.4.1963 tarihinde şirket merkezinde,Notpr vp davetliler huzurunda keşide edilmiş ve «ağıda poliçe,numaraları ile Mm vp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • I Kiralık Depo Aranıyor İstanbul cihetinde 400 veya 500 metre karelik kiralık drpo aranıyor.Müracaat:ANKARA Makarna Vefa.Telefon:27 3G 58 İLÂNCILIK 1412 4764
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • f 10.KOTA 82.03 91.01 91.04 85.14.20 R4.41.10 Gümrük pozisyonlarına alt tah-J sislerle alâkadarız.j Müracaat:Marpuccular Cad.5 Çarşılı Gürün han No.70 Tel:J J 22 30 25 İLANCILIK:1415 *784 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • 10.KOTA Kota Sıra No.251 Cep ve Kol Saatleri Kota Sıra No.252 MASA SAATLERİ Kota Sıra No.226 O P A R L Ö R Tahsisleri Alınır.Tel:22 21 »1 FAAL 2548 4795
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • tma* w TAKSİN BELEDİYE GAZİNOSUNDA 12 NİSAN CUMA AKŞAMI BİR TEK GALA GECESİ 1 NUMARALI SUPER VEDET AYOU Kendi Orkestrasının refakatiyle NOT:Rezervasj'On her gün saat 17 den sonra MAKSİM Gazinosu Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 96.80 97.00 30)R at lira 136.00 136.50 ayni)Hamit lira 104.00—105.00 60)Kral 118.00 118.50 50)Fransu Napolyon 97.50 98.00 ayni)24 ayar külce altın 14.58 14.60 2)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • Zeytinyağı IH.Vll;H;kLkU nda dün 8W kuruşa kadar düştü,üzüm canlı izmir,özel ZMIR BORSASl'nda zeytinya-İKi dün 840 kuruştan muamele görmüştür.Piyasada durgunluk devam etmektedir.Pamuk piyasasında,stan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • DIŞ MEMLEKETLERDEN GELEN İŞ TEKLİFLERİ ROM CEVHERİ «K E.BOUSCAR-LE AND SONS LTD.Finsbury Payement House,120 Moorgate London,EC.2 ENGLAND.IVA «WAYLETTT E.and I.Ltd.'Empire Buildings,Duke Street Hill,Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • Fiskobirlik fındık için yeni pazarlarla anlaşma halinde FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Atıf Olgaç,fındık ihracatı için yeni pazarlar arandığını ve «esaslarda bu memleketlerle mutabık kalındığını» açıklamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son durum 30 Mart 1963)5.203 Milyon T.L.Bir hafta önce 23 Mart 1963)5.145 Bir ay önce 2 Mart 1963)5.360 Bir yıl önce 31 Mart 1962)4.927 TEDAVÜLDEKİ banknot bu artışın normal ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • affedilen vf:rgî cezaları ile ilgili açıklama I NİSAN 1963 tarihli Resmi Gazetede ver alan bir bildiri,15 Şubat 1963 tarihine kadar işlenmiş suçların ne şekilde affa tâbi tutulduğunu açıklamaktadır.Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • Şehrimizde Nüfus başına Haftada 260 gram Balık düşüyor 19K2 yılı içinde 35 milyon 1"a değerinde 2'5 bin ton geşitli balık tutulmuş* tur.Buna göre her İstanbulluya haftada 2G0 gram balık düşmektedir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • I Aman efendim aman M U memlekette kimsenin dalgasını taşla-Q} nıa\araksın.Taşladın da tenkidi hiraz sivrilttin mi;kanun maddeleri,tüzükler,ge-nelgeler,mevzuat ve arkasından masalara sade i kollariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1963
  • MEMURLAR İZİNSİZ İZNE ÇIKAMAYACAK Belediye memurları,zin İstekler] Belediye Başkanlığınca onaylanmadan İzine çıkamayacaklardır.Belediye Başkanlığınca yapılan kontrollerde ba/ı belediye memurlarının iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • YAPI ve KREDİ BANKASININ 31 ARALIK 1962 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF TDi-k L'Vası Türk Liras KASA 47.300.648 76 SERMAYE İHTİYAT AKÇELERİ 40.000.000 T.C.MERKEZ BANKASI Serbest 70.046 100,52 Bbke 49 172 911.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • Basma Sanayii Müesseselerinin imâl ettiği emprimelere bir yenisi daha ilâve edildi azilli Fabrikasının BAHAR EMPRİME si bütün Sümerbank Mağazalarında toptan 285,perakende 325 kuruştan satışa arzedilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • v:YAR1H HAVA HASIL OLACAK?Z C Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerimiz çok bulutlu ve yer yer gün boyunca görülecektir,önemli düşme tedirkapalı geçecek,devamlı yağış Sıcaklıklarında beklenmemek-Doğu böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • o m LÂSTİ K FABRİKASI Eski lâstiklerinizi ucuz fiatla ve garantili olarak YENİLER 4 üncü Levent karşısı J İLÂNCILIK:1339 4792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • pow mm Hü CiK£KK UpüLcMRbA yom halici IWLEIU.KhAI 'fö WMM BİLİMİ BüMLAR.Bu 6£Rj KAFAULARiK BUNLAHM KEBEDEN "1 V Ultfl?NELEdOlUnsSt hHUqUuU!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • Şehrin pis havası kanser yapıyor CALIFORNIA,A.P.Pasadcna'nın Tıp Araştırma Enstitüsü âlimlerinden Dr.Charles M.Ponıerat,Amerikan Kanser Demeğinin bir seminerinde yaptığı konuşmada,fabrika dumanlariyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • ^RÎNE HAKfM OL CkSLUM i.KIZLAR.S4DECE İL.K TESEB-BÜSTE BENZETİRLER OĞLANLA.P^S\AMA İKİNCİ defa SlNDA_TİTREME.BAŞKA ÇEŞIT OLUR SO-V"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • 10.KOTA Kola sıra 244 gözlük çerçevesi,251 cep ve kol saatleri,252 Masa saati tahsisi olanların 22 fln S ve 22 98 37 ye müracaatları menfaatleri icabıdır.İLÂNCJttıiK;inS« 4V9U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • MAVİ DÜNYÂ İsveç'de bir inceleme İnsanlık Bağları İnsan ödevleri İnsan değeri.Yazan:Öi:Nevzat Tezelli Minnetoğlu Kitapevi MİLLİYET:4798
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • Kendini «asan» ıahip.Geçen Cuma günü,İsa'nın çaımılıa gerildiğl günün yıldönümü idi.Hristiyanlık âlemi,Paskalya'dan bnceki Cuma gününü bir dinî bayram olarak kutlar.Bu münasebetle Avustralya'da Pertlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • Bu sene evlenenlerin sayısı geçen IHHIIIIIIIIIIlıT?yıldan daha fazla 1963 Ocak,Şubat ve Mart ayları,evlenmeler bakımından oldukça hareketli geçmiştir.Beyoğlu Evlendirme Dairesi,son üç ayda 610 evlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • İki Alman sünnet oldu ANTALYA,ÖZEL Şehrimizin Mursi çiftliği mıntıkasında yapılan plaj sitesinde çalışan Kurbelt ve Kelhart adlarında 30 ar yaşlarında iki Alman genci dün hastahanede sünnet olmuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • Eski Mısır Kralının üçüncü karısı 10 yıldanberi birlikle yaşadığı 31 yaşındaki soprano olacak Kski Mısır Kralı Faruk'un,bir şoförün kızı olan 31 yaşındaki Soprano irma Capace Mimıtolo ile önümüzdeki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • rencilerin f izde 80 inin Mâm bezik S İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Müdürü Hüseyin Yenisey,«rniversite öğrencilerinin yüzde 10'umın ruhi sarsıntıya mâruz olduğunu» söylemiştir.Müdürün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • Diyarbakır'da bir günde dört kışı olduruldu DİYARBAKIR,ÖZEL İlimizde 3 cinayet işlenmiş,4 kişi öldürülmüş.İki kişi de ağır yaralanmıştır.Malazgirt İlçesinin Moryer köyünden Haydar Arslan,dinlettin Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1963
  • "ı TAKVİMDE y KENTERLERİN «Çekhov» un «Martı» sini matbuata takdim ettikleri gece bir radyo münazarası beni davete icabetten E alıkoydu.«Martı» yi alkışlamakta ve tenkidimi yazmakta E geciktim.Okuyucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • B^Til^y 1 O ARKADAŞIM OLMASAVDlM ĞEBEETlRDl'M SENı BANA HAKARET EDiyoesu^ CANIM.Ff7 SENİN İYİLİĞİM İÇİN KONUSUVO^ cuz—ister.Bu.RAOA İSTERSEN GECEKONDU.OA yAŞA.[Türk Haberler Ajansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • AtLAHUKÂLİfifeY;KÂTı'BtM D YOR.ftAuZ.E $TENJ ÛVRlLU B4$KA BÎR.İŞ BUUDUK.Ç.AUSACAĞIZ."MFC ORADA ETPENOiM.O AKMANIN DAM rARKı Bura.NE f OJRADAKf RAT N YAKDIAAOSl DAHA r/W VAKiSKUi OM VE J AHA T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • SALI 137» 1332 9 Rumi Zilkad* NİSAN Murt 14 1963 Î7 VAKİ' r vasatî EZANİ GUnef 8.31 10.49 Öğle 13.16 5.35 İkindi 16.56 9 15 Akçam 10.42 12.00 Ynt.m 21.16 1.35 l.i,t 4.46 9.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına M Sahibi:ERCÜMENT KARACAN ra Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Meiûl Müdür:HİKMET GuLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magazin kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 ind sayfalarda santimi 30 T.L.Q 6.7 ncl sayfalarda santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada baslık 200 T.L.9 Düğün,Nlçan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santime kadar 7.sayfada)80 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Ayhk 22 T.I.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta İle bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değeM' ne göre desisir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • ^K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak:Aksamı evinizde geçirirseniz İyi edeniniz.Aksi tesadüflerin canınızı sıkman ihtimali var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bazen kırıcı blr insan oluyorsunuz.Sonu pişmanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • î 23456789 10 SOLDAN SAĞAl 1 Bir$eyl «4reumck,bilmek arzusu:İsyankar.2—Haber götürücü;Din adamlarının b.r/ı İslâm liderlerinin ve eskiden atalarımızın batına giydiklerine sar-dığı uzunca tülbent.3 Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 çıhş,program,kısa haberler ve hava durumu 7.3S Hafif müzik 8.00 Sabah sarkılan 8.20 Habeıler ve hava durumu 8.30 Operetlerden seçmeler 9.00 Istanhulun sesi 9.20 Dr.Galip Ataç der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • Demek,annem bahamla evlenmeden önce dünyaya gelmiştim!Ne müthiş hir şeydi hu!Ve pis,ne berbat bir şeydi.Keşke ortaokulu bitilmeden,Kilisede ilk dini törenim yapılmadan sövlenıiş olsaydılar hu hakikati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • aj|!i!lll!l!|l!l!ll!l!llll!lll!lll!ll!ll!iill!i;lll!il!IŞ MİKROFON YANKILARI I ES5S5.SSHS 1 3 Pazar Konserleri İki gün önce,saat 11.IS EE JRadyonim diiğınesini çeviri vorıım,bir 8es Verrii'nin S E=»Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1963
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Mühendis Necml Tııran'ın bahçıvanı gece yarısı Murat Davman'a telefon etti ve bey'inin kendisini beklediğini söyledi.Sabaha karşı yapılan bu davet Davman'ı şaşırtmıştı.Giyinirken,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.04.1963
  • 45 milyon metre kareilk sahaya 15 milyon ağaç dil ll!SIIISI!ll!l!li!llill!lll!ili:iili!lli!ll!W tlnlverslteııiıı Mimarlık bölümü binasının maketi.Mimarlık Fakültesi önümüzdeki Haziran ayında hizmete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1963
  • SATILIK EMLÂK BALAT Mollaaşkl Yatanı Cad.6 sayılı ev.TAŞLIKTA şahane,denize nazır aradığınızda bulamayacağınız daireler,birinci sınıf İşçilik ve en İyi cins malzemeyle inşaasına başlanan apartmanın ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1963
  • W ftiNtff'İLİMESI ğtİRA i.lOrfüNt©,KELİMESİ 3 URA AYRICA;ÇERÇEVE İÇİNDE VERİIMEK'İSTENENI İlÂNLÂRDAN 25 LİRA.A«K ALINIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1963
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İstanbul Bölge Müdürlüğünden Haydarpaşa'da yaptırılmış bulunan Şube binasmın noksan işlerinin müteahhit nam ve hesabına ikmali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1963
  • SIMRRANK memleketimizin en büyük sanayi teşekkülü sumerbankta PARANIZ BİRİKİR,ŞANSINIZ ARTAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1963
  • Mensubumuz Sanayicilerin Dikkatine 10'uncu kotadan kaldırma,yükleme,boşaltma ve nakil işleri için makine ve cihazlar va toprağın kazılması,nakil ve tesviyesi için sabit ve müteharrik makine ve cihazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • ANKARA'DA ÇALIŞACAK BAYAN l Tel:12 91 21 MİLLİYET 4803
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • Fiyatlarda Damping ÇİFT ve TEK KADROLU GOLDER MARKA HARİKA BİSİKLETler Peşin Yadsli 26/200 eb'adında tek kadro komple 26/200 eb'adında çift 28/1/5 eb'adında tek 28/1/5 eb'adında çift TEFERRUATLARI:Por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • Sayın Mimar ve Mühendislere Üstadımız Sinan'ın ölüm yıldönümüne isabet eden 9.Nisan.1963 Salı günü bugün)Süleymaniye Camii yanındaki kabrinde saat 11.00 de yapılacak anma törenine teşriflerinizi rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • OPERA 3 PERDE)AMEDEO ZAMBON FiüPPO SAYA DİANA JAMIESON Orkestra Şefi:Sahneye koyan:KLAUS NAGORA AYDİN GÜN NOT l To^ca Operası biletleri 10/Nisan Çarşamba günü saat 12 de satışa çıkarılacaktır.2 Sezon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • t iyatrosa;Turne dolayısîyle SON 3 HAFTA OYUN 12 TABLO)Bu 3 haftanın bütün biletleri satışa arzedilmiştir.REKLÂMCILIK 1713 4801
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • Aksaray Küçük Opera Tiyatrosunda Israrlı arzuyu umumî üzerine Bugündün itibaren bir hafta daha uzatılmıştır.KOMEDİ DÖRT PERDE Gazanfer Özcan ve Arkadaşları 21 57 22 den yerlerinizi temin edebilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • Aktörün DÖKMEN Tiyatrosunun yeni oyunu Altın Yumrukta baş rol Erol Keskln'in.Erol Keskin burada kompleksler içerisinde bocalıyan bir boksörü canlandırıyor.Oyun başlıyalı daha bir hafta olmadığı halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • Süreyya ile ev/enememesine prensesin annesini sebep gösteren Amerikalı aktör Madrid'te tanıştığı Helga İme adındaki genç aktrisle evleneceğini açıkladı.SÜREYYA'nın eski sevgililerinden Hugh O'Brien,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • Tunç Yalman' sahneye koyduğu oniki tabloluk bu oyunun en önemli özelliği kahramanlar arasında kırkaltı kadının bulunması ŞfMİR Tiyatrosu İlgi çekici bir Amerikan oyunuyla bütün istanbul hanımlarını Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • ffltöm Bugün Suareden İtibaren Hakiki hayattan alınarak perdeye aksettirilen muazzam bir eseç.RİCHARD WIDMABK'in varattığı GİZLİ YOLLAR Türkçe Seanslar:11 1 3 5 7 915 Tel:21 15 25 REKLAMCILIK:1689 476
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • NAKLİYE ANBARI SAHİPLERİNE VE NAKLİYECİ MESLEKDASLARIMIZA:Müesseselerimize ticarî eşya ismi altında teslim edilen patlayıcı maddelerin anbarlarımıza alınmaması çare ve tedbirlerini müzakere etmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN İMİ E*T TIT SİNEMASINDA £hNİ MlMİsEiİA RENKLİ SİNEMASKOP Müsabakanın 3.cü şahane filmi İngilizce)«GO NACKED IN THE WORLD» Artistleri:GINA LOLOBRIGIDA ANTHONY FRANCIOSA İLANCILIK 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • V w Fransa'nın 1 No.ERO lu Striptease Yıldızı N 1 Q U M Bu akşamdan itibaren KERVANSARAY'da I Rezervasyon Tel:47 16 30 47 16 31 j REKLAMCILIK 1691 4761
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • HAİRSPRÂYNET PERAKENDE FİATI 51 lira İLANCILIK 1290 4786
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • 2 İ Bu aksam 21.15 den itibaren MARMARA'da 1&EA/*CLf TÜKKÇE K Napoli'nin eşsiz güzellikle-rinde geçen,neş'e ve heyecan M dolu bir müzikal komedi jf MİLLİYET 4796 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • GENERAL ve PEUGEOT LÂSTİKLERİ OTOMOBİL ve KAMYONETLERİ YENİ DİSTRİBÜTÖRÜ MARMARA TİCARET Ltd.Şti Taksim Cumhuriyet cad.175-177 Hilton karşısı Tel:484782 486353 YEDEK PARÇA ve SERVİS İÇİN EMRİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)İhtiras Yolcuları M.Carol R.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Aşk Merdiveni F.Akın,G.Arsoy.KONAK Tel:48 26 06)Şâhâne Tatil J.Leigh,T.Curtis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • FERİHA SÖNMEZ il» MAHMUT PEKKUTLUCAN nişanlandılar.7,4 1963,istanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • TEŞEKKÜR Sekiz aydan beri geçirmekte E olduğum hastalığım esnasında bana göstermiş oldujfcu i yakın alâka ve ihtimama Anka-Ş n Tıp Fakültesi 1 nci cerrahi operatörlerinden Dr.İbrahim CEYLAN a ailece ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • TEŞEKKÜR Muvaffakiyeti] bir ameliyat İle ğ uzun zamandır çektiğim hastalık-i tsn kurtararak bana yeniden E sıhhat bafiısjıyan muhterem ve E nazik hekim Prof.Bediî Gorbon' E a.narkozltör Dr.Selnıa Akra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • MEVLİD Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.Müdürlerinden,İdare Meclisi azası,Necdet SAYAR'm aziz ruhunu taziz maksadı İle vefatının birinci yılına müsadif y.ırın 10 Nisan Çarşamba günü Teşvikiye Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • H.Erkmen "Türk güreşinin prestiji zedeleniyor,dedi Baştarajı Se ncide «Bir Türk olarak evvelce nasıl hizmette kusur ctmediysem,vine vatanıma hizmet etn ekten şeref duyarım.Ama,benim de mııkahil teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • VENEZİA İKİNCİ KÜME YOLUNDA k Baştarafi Sekizincide Venezta'nın Pazar günü Venedik'te L.R.Vicenza İle yapacağı karşı asmada İki haftalık cezası sona eren Can Bartu'nun da yer alacağı bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Apak,hakemleri kusurlu buluyor t Baştarnfı Sekizincide ve «Bu futbolcunun bir defaya nıalı-olmak üzere milli takımdan çıkarılırı kati biı cezadır» seklinde konuşmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • G.SARAY VE F.BAHÇE HAKEMLERDEN ŞİKÂYETÇİ Millî ligin ikinci kademesinin ilk haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray idarecileri hakemlerden şikâyetçi olmuşlardır.Fenerbahçe kulübü idarecileri,Devlet Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • MİLLÎ LİGİN İKİNCİ HAFTASİ BAŞLIYOR Milli ligin ikinci turunun ikinci atlasında istanbul ve tzmirde h maç lynanacaktır.Gençlerbirliği.Hacettepe Istanbula.Demirspor ise tzmlre deplasman yapacaklardır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İLAN Semih Tanca Ve Şeriki Kollektif Şirketi Konkordato Komiserliğinden İstanbul İcra Hâkimliğinin 1963'381 sayılı dosyasında Semih Tanca ve şeriki Kollektif Şirketine iki aylık mühlet verilmiş ve biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Sistematik Felsefe Kürsüsünde bir adet asistanlık açıktır.Asistanlık Yönetmeliğinin 3.maddesindeki şartları haiz isteklilerin bir dilekçe ile 24 Nisan 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN X Kota Liberasyon Listesinde kayıtlı olup ithâli Sanayi Bakanlığı müsaadesine tabi bulunan 73.15 Gümrük tarife pozisyonlu yüksek Karbonlu ve Halitalı ÇELİKLERİN talep merciin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • *v\y%wviv\vv\vivi\v\ARANIYOR İstanbul'da büyük bir ilâç fabrikasında çalışacak bilhassa i Volkswagen arabaların bakımından anlayan ve gerektiğinde Türkiye'nin muhtelif vilâvetlerindeki arabaların bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAK Şirketimizin taahhüdü altında bulunan Muş Tatvan Demiryolu inşaatında Tuğ istasyonu harici elektrik tesisleri işleri yaptırılacaktır.Tahmini keşif 1.500.000.TL.dır.Dosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • ACI BİR KAYIP Merhum şehir kethüdası rade Abdunahim Türetken'in eşi,Tahir Türetken,Nur Türetken ve Nuşin özsaruhan'ın sevgili anneleri,Sıızan Azbazdar ve Süreyya Gibey'in ablaları,Rajit Özsaruhan ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • VEFAT Ahmet Yapar ve Ganime Bener'in oğulları.Huriye Bayurun,Şahsene Aruca'nın,Tevfik Arucatıın,Mehmet Tosun'un yeğenleri.Yıldız Emiroğlu,Güngör Ataman ve Tülin Yapar'ın ağabeyleri.Nah i t Ataman ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • LAOS'TA İC HARB BAŞLADI 5 I Baştarajı Birincide kerî birlikler gönderilmesini Istenıiştir.Tarafsız birlikler bu ovadaki stratejik önemi haiz Kien Kııang şehrini terke mecbur kalmıştır.Hücuma ilk geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • 50 bin Hacı adayı pasaport yüzünden müşkül duruma düştü ANKARA,ÖZEL Miliet Meclisinin dünkü birleş imin-de gündem dışı söz «lan Ata Topaloğlu Y.T.P.ile Ahmet Şener C.H.P.Hacca gitmek İsteyenlere sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Bir akıl hosf ası Kriz geçiren hastanın,öldürdükleri arasında karısı ve 4 yaşındaki oğlu da var MOUNT VERNON New York)A.A.Eski bir akıl hastası bir kriz sonucunda karısını,4 yaşındaki oğlunu ve üç kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • izmir'deki skandalin duruşması başlıyor izmir,ozkl 13-16 yaslan arasındaki kızları fuhusa teşvik olayı ile ilgili Savcılık tahkikatı tamamlarımı;ve dosyalar dün geç vakit Sorgu Hâkimliğine verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Dehşet:Bir yılda çocuk felci sayısı 789 arttı 4 Baştorajı Birincide BULAŞMA ŞEKLİ Çocuk felcinin bulaşma şeklini ve korunma çarelerini ilgililer söyle açıklamaktadırlar:«Hastalık aynen tifo gibi bulaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ İCiN KARAR BUGÜN Baştamft Birincide.Bu fakültenin profesörleri de,tâ-yinlerinden itibaren 5 yıl içinde en j a7.6 ay,geri kalırı iç bölgelerde bçre-tim ve araştırmalarda hı-'unm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • ANKARA TİP FAKÜLTESİNİN İKİ KARARI Ankara Tıp Fakültesi de,Anadoluda iki kardeş tıp fakültesi kurulmasını ve dok.ırların muayenehanelerinin kapatılı tnı kararlaştırmıştır.Trabzon,Erzurum,Adana.Konya.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Aile plânlaması tetkikleri başladı İ Baştnrafı Birincide lediye Reisi Necdet Uğur'u ziyaret etmişlerdir.California üniversitesi öğretim üyelerinden oiatı profesörler «Aile plânlaması» konusunda bir su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • 320 sendika lideri Baştarajı Birincide lerck Milletvekillerinin ve Senatörlerin ikna edilmesi gerektiğini söylemiştir.Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından hazırlanan raporda,tasarıların haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İLÂN Tanca Kundura Sanayii Anonim Şirketi Konkordato Komiserliğinden istanbul İcra Hâkimliğinin 1963/382 sayılı dosyasında Tanca Kundura Sanayii Anonim Şirketine iki aylık mühlet verilmiş ve bizler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İ.E.T.T.İşletmeleri Umum Müd.den Ticaret Dairesindeki münhal hizmetli kadrolara 3639 ve 7244 sayılı kanunlara göre ücret verilmek suretiyle 8.5.1963 tarihinde yapılacak imtihanla,4 Memur Biri İngilizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • DOKTORLARA ve ECZACILARA Hâd ve müzmin Bronşitler 6 Astım-Astım Bronsiale Had ve Müzmin Nezleler Gripler A İler ji k ve Bahar Saman Nezlesi)Her türlü Sinizütler Burun,Bcgaz,Hastalıkları i W Alman HICO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Mayıs Ayı İçin 6 Kalem Çeşitli Sebze Mubayaa Edilecektir E.T.T.İşletmelerinden 1 6 kalem çeşitli sebze pazarlık suretiyle mubayaa edilecektir.2 istekli firmalar tekliflerinin %7,5'u nisbetindeki temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • GRİP-ROMATİZMA klRIKLIK-LÜMBAGO BAŞ DİŞ AĞRILARINDA Tablet kullanınılır Her £çfcariede¦'' at-ayırti'4 imli y«ri:NİL LABORATUARI İZMİR İLANCILIK 1241 4787
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • TAKSİ M 'deki GİMY PARK Gazinosu tahliye dolay isiyle bilumum eşyalarını satmaktadır.«Eraro markalı kuyruklu piyano,buzdolaplar.çamaşır makinesi ve sairp.İhtiyacı olanlar heıgun gazinodan satın alabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • ÇUKOBİRLtK ÇUKUROVA PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN Hatay,Maraş,Çukurova menşeli Pamuk Birinci ve ikinci kesim linter Beyaz Sarı Yeşil Sabun Sabun Tozu Rafine ve Nötralize Pamuk yağı Yağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun Samsun ve Ankara Hastahaneleri ihtiyaçları için aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • BURSA VALİLİĞİNDEN İki adet arazi binek arabası alınması 80.000.liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 5250.liradır.Eksiltme 17 Nisan 963 Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İstanbul 12 nci İcra Memurluğundan j 962/784 Bıı borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 900 lira değerli bir adet sıvama tezgâhı,1500 lira kıymetli büyük sıvama tezgâhı ve 400 lira kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • 1963 PURO MÜSABAKASINA KATİLİNİZ FORD TAUNUS Aile.arabası TRIUMPH ingiliz Motosikleti TRIUMPH Scooter RUDGE erkek,kadın,çocuk bisikletleri ayrıca 300 teselli mükâfatı PİYANGOYA İŞTİRAK ÇOK KOLAYDIR I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Hüryol gazetesi sahibi tevkif edildi ÖZEL Haftalık Hüryo] gazetesi sahihi Muammer Dirik dün tevkif edilmiştir.Tedbirler Kanununa aykırı neşriyatta bulunduğu Iddiasiyle tevkif edilen gazete sahihi Diri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Üniversiteli öğrenciler kantini boykot etti Yüzlerce üniversite öğrencisi dun akşam t.Ü.T.B.kantininde yemeklerin bozuk çıkmasını protesto etmişler ve kalite düzelinceye kadar burada yemek yememeyi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • Beş şakı,dört aracı soymak istedi Bnştarafı Birincide racadajt'dak!NATO karargâhından eşi i!e birlikte dönen bir Türk assubayının Ireplne saldırmışlardır.Assubay ile karısı arabayı terketmek mecburiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İki otobüs kazasında 82 yolcu öldü NAIROBI Kenya)A P.Bir yol otobüsü bir köprüden geçerken koı kuluklaı a çarparak köprünün altındaki nehire yuvarlanmıştır.Hâdisr sırasında bir kiliseye mensup 72 ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1963
  • İR sure 6 Bağtarajt Birincide Büyük kongrenin toplanmasını is-tiyoruz.Ve bu toplantının bir an ö.ıce yapılması için çalışacağız.£3 Islahatçı grup üyeleri olarak kendi aramızda organlar teşkil ederek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.04.1963
  • TÜRKİYE KUPASI:G.Saray Altay Yarın oynuyor Türkiye Kupası çeyrek finalinin •on revan?maçı yarın gece Mlthatpaşa Stadında Galatasaray ile Altay arasında oynanacaktır.Izmirdekl İlk müsabakada 2-0 galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Yunan Pankrasçısı «Basının emrindeyim» diyor Yunan Pankras Şampiyonu Kosta Natanail,İstanbul Gazeteciler Sendikası yararına yabancı bir müsabıkla Pankras karşılaşması yapabileceğini söylemiştir.Son mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Danimarkalı jimnastikçilerin gösterisi bugün Danimarkalım Ollerup kız ve erkek elmnasük grubu ilk gösterisini bugün Spor Sarayında yapacaktır.Beden Terbiyesi öğretmenler Cemiyeti tarafından memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Juvenhıs'un Catanla'ya 1-0 yenilmesi İle İtalya İlginde 4 puan farkla «ne »ecen Inter takımı.Ayaktakiler Soldan)Zagllo,Buffon,Guvnerl,Facchetti,Picchl.Oturanlar:Jalr,Corso,Suarer,Dİ Glacomo,Maschlo.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Türkiye Basketbol Şampiyonası eleme grupları belli oldu Basketbol Türkiye Şampiyonası eleme müsabakaları kur'aları dün çekilmiştir.1T-19 Nisan İstanbul,19-21 Nisanda da İzmir ve Ankarada yapılacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • İlk pist yarışmaları 13-14 Nisanda Mevsimin İlk pist yarışmaları 13 14 Nisan tarihlerinde Mithatpasa Sta dında yapılacaktır.Müsabakalar 4 kategori üzerinden kızlar,gençler,yıldızlar ve büyükler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.3 6 T 10 11 12 13 KARŞILAŞACAK TAKİMLAR 4 Numaralı Takım Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Tofo'da S3 Hen yok ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun 31.haftasına alt İlk tasnif dün bitmiş ve 13 bilen çıkmamıştır.Diğer-derecelerde doğru tahmin yapanların sayısı şöyledir:12 bilen 40 kişi 11 bilen 614 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Öldürülen şampiyon F.ski bir Olimpiyad şampiyona olan Soııja McCaskic 5 Nisan Riinü faili ve scbehi meçhul bir cinayete kurban Bitmiştir.1960 Kış Olimpivadlarında ingiltere'yi temsil etmij olan kayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Milli ligden düşen K.Gümrük,Vefa,Y.Direk ve Ş.Hilâl kulüpleri dün toplu halde teşehbüse geçmişlerdir.Resimde,hasın toplantısında bulunan temsilciler ve dört kulübün haklarını »avunan Hukuk Fakültesi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • İZMİR DEMİRSPOR TAZMİNAT DÂVASI AÇTI ANKARA,ÖZEL izmir Denıirspor kulübü,geçen sene sonunda milli lige dahil edilmemesi sebebiyle Futbol Federasyonu aleyhinde 280.000 liralık tazminat dâvası açmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • Greko Romen Dünya Güreş Şampiyonasına katılmama kararını tenkid eden HJ rıcmen Hâlen Meksika Millî Takımım çalıştıran eski millî takım antrenörü,geri dönmek için Federasyondan garanti istiyor MEXICO,O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.04.1963
  • OLAYIN RESMİ Ankara olaylarından üzgün olduğunu söyliyen F.Bahçe-G.Birliği maçındaki arbede için tahkikat açıldı)F.Bahçe G.Birliği maçındaki hadiselere.Federasyon tahkikat açmıştır.Resimde,futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor