Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • ÇARLARA BAŞEĞMEYEV DAĞLI ŞEYH ŞAMİL SAMİH NAFİZ TANSU Kafkas dağlarının karlı yamaçlarında,dar geçitlerinde,yol vermeyen derelerinde 35 yıl Çarlık ordularına karşı koyan ünlü Türk ve Müslüman imamın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Gümüşpalo 6 kişinin ihracını istedi Gerekçe Parti içinde bölücü harekette bulunmak YENİ TAYİNLER TEŞKİLÂT BAŞKAM SAADETTİN BİLGİÇ I J m Tl iiven we &Q1 are Kurulu üyelerine ikisi ist it al arını geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • f/ı [İLHAN DEMİRELİ Bir sııredcnbcrı cehrimizde bulunan A£a Hanın karısı Begüm Han,tslaııbııl'ıuı tarihî yerlerini gezmektedir.Begüm H_^1_dün KvüP'c P'derck türbe ve camii ziyaret etmiştir.Resimde,Beg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Ârjantinde isyan sona erdi Asilerin lideri ile isyana katılan birçok subay teslim oldu BUENOS AİRES,A.P.ARJANTİN donanmasının isyanında lider tanınmakta olan sabık General Isaac Rojas önceki gün evind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Batı Almanya Basın Müsteşarı geldi Batı Almanya Hükümeti Basın vt Haberleşme Müsteşarı Kral Guenther Von Hase,Almanya'nın rndyo ve haber alma konularında yapacağı yardımları »onuca bağlamak üzere dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • İstanbul Radyosunda bu akşamki Açık Oturum İstanbul Radyosunda bu akşam sant 21 de yapılacak açık oturumda A.Pden İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel,C.H.P.den İstanbul Milletvekili Cihat Baban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • SUSTALI ÇAKILAR Sou günlerde Suriye'den yurdumu/a kaçak olarak sokulan sustalı çakıların el altından satışları artmıştır.Polis dün r'.minonü'nde sustalı çakı satan bir çalısı yakalamıştır.Resimde,yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • BİR MİLYONERİ,EŞİ KILIÇLA ÖLDÜRDÜ Sanığın avukatı,milyonerin karısının elindeki kılıcı alırken kalbine battığını söylüyor NASHVILLE,Tennessee)A.P.MİLYONER iş adamı ve spor otomobil meraklısı John B.Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • I KP|AH c^ ORTA ANADOLU'DA KOY DOĞU ANADOLU'DA KOY I BATI ANADOLU'DA KOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • BELLİ BELLİ İsmet Pasa Meclis It olup bitenlere bakarak:Demokrasinin zaferi,demiş.Bunu duyduktan sonra hiçe sadece dua etmek kaldı:İnönü savaşlarının sonucu bu ves't bir zafere benzememi;Şükürler olsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • YİNE IRK MESELESİ Amerika'da Mississippi'de ırk ayırımı yüzünden yer yer bâdisclcr çıkmaktadır.Leflore kalabasında oy hakkı kullanmak isteyen zencilerle,beyazlar arasında çatışma olmuş,zenciler Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Maliye Bakam,kiraların serbest bırakılması ile vergi kaçakçılığının önleneceğini söyledi ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Melen «Kiralar serbest bırakılınca Hazinenin daha çok vergi alacağını,bu konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Vapurlarda öğrencilere yapılacak tenzilâtı,Bakan açıklayacak Bir süredenberi Başbakanlık Yüksek Murakabe Teşkilâtına bağlı müfettişler tarafından kontrola tâbi tutulan Denizcilik Bankasında memur tens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • 34 inci v^^i-"KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI» BUGÜN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Gümüşpala'nuı da dokunulmazlığının kaldırılması istendi ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu bu hafta içinde toplanarak,«Mecliste,açıklanan vesikaların ışığında» ilgililere verilen suç delillerinin nasıl kovus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • İİ-İrŞK I if.V/" DJ/'A İTTİI CD Önlü İtalyan aktrisi Sophia t.oren ile IWKt\A UİIIILLis!ilın;l prodüktör Carlo l'onli.Oscar Ercmonisipde bulunmak ii/crc uçakla Ncw-York'a hareket etmişlerdir.Itomn hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Makarios'un ENOSİS ile ilgili sözlerinin Kıbrıs'ın içişleri olduğu ileri sürüldü.Küçük Karsı koyacağız dedi LEFKOŞA,AA.KIBRIS Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü,E.O.K.A.nın yıldönümü olan 31 Mart'ta K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • İmtihan kurulunun hissî hareket ettiği sonucuna varılarak öğrenciye yeni hak tanındı ANKARA.ÖZEL Kİ defa girdiği sınavda «gcf çer not» alamayan bir Konservatuar öğrencisi,Danıştay'da açtığı dâvayı kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Ay'ın yakınından geçen Rus peyki geri dönüyor MOSKOVA,AA.Geçen Salı günü Uzay'a fırlatılan «Lunik—otomatik Uzay İstasyonu Ay'ın 5.300 mil yakınından geçtikten sonra dün yeryüzüne doğru dönüş seyahatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • BOZA GÜNÜ Memleketimizde kurulan ilk resmi lise olan Vefa Lisesinin 91.kuruluş yıldönümü dün okulda törenle kutlanmıştır.Törene,Vefa Lisesinden yetişmiş bilim ve iş adamları,eşleri İle katılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • Bir deklârasyon yayınlayacak olan mutediller Genel İdare Kutulunun kararlarını tanımadıklarını açıklayacak ANKARA,ÖZEL Lİ mutediller bu hafta içinde deklârasyonlarını yayınlayacaklar ve A.Pden ayrılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1963
  • r~ LI n KIABI7 VOI/'I ArM C.H.P.İstanbul parti teşkilâtının ikinci V-M.r.TM ADIZ.TUMAÜI Bölge Toplantısı dün Eyüp ilt esinde yapılmıştır.İl İdare Kurulu,İstanbul'daki bütün ilce.Gençlik ve Kadın kolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • Almanya'daki işçilerimiz dışındaki i;imkânları özellikle Almanya'daki çalışma hayalı,ion yıllarda Tıirk işlisinin yakından ilgilendiği başlıca konulardan biri haline gelmiş bulunmaktadır.Bu yazımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • iBiiııet'^ MEKTUP Savgill MİLLİYET okuyucusu,AH Naci Karacan Armağanı yarışmasına katılıp ilk elemeyi kazanan okuyucularımızın yanlar] mlan.th hir hayli oldu.Aradan «nen sureye rağmen sonuçlan arıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • t Milletin malı deniz,yemeyen.AMKRıKAIJ «engin İş adamları Independence transatlantiği İle Akdeniz'de bir geziye çıkmışlardı.Çeşitli limanlar» hu arada l- laııhul'a da uğrayacaklardı.Basın-Vayııı ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • Dikkat Çocuklarınıza Sermayesine Satış Çocuk giyiminde kaçırılmaz fırsat.Bpvoğlu Tokathyan Pasaj No 10 da SERMAYESİNE SATIŞ yapan SALINCAK BEBE PA-ZARI'ndan yavrularınızın bilumum bayramlık giyim ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • İLÂN Filmlerimizde oynamak için yetiştirilecek amatör artistler aranıyor.Akademie Sun Film P.K.349 Ankara adresine yazınız.MİLLİYET 4742
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • ANTİDOTYcomat)GRİP.NEZLE.i DİŞ AĞRİS» YANIKLAR GÜNEŞ YANİGT ARI BÖCEK SOKMASI AOALE ROMATİZMASI YARALAR.KESİK PİŞİK.KAŞINTI EKZEMA,ERGENLİK DONUK j OERİ ÇATLAKLA-RİNDA VE TRAŞTAN SONRA 4 KULLANILIR İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • LİRALIK PARA TURK SON PARA YATIRMA TARİHİ 18 Nisan 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • KOTA Sıra 251 İstatistik 91.01 tahsisi olanlar Tel:22 50 29 a müracaatları.İLANCILIK:1M5 4«R7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • Alışverişte Hedefiniz ödemede kolaylık REKLAMCILIK 153fi 4717
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • OPERA PLÂKLARI BÜTÜN ÇEŞİTLERİYLE GELDİ Mahdut miktarda olduğundan müzik severleri sergimize davet ederiz.AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Galatasaray,Lion Mağazası yanında Tel:44 26 36 FAAL:2521 4702
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • Bandrolsüz satılan suların menbaiarı kapatılacak Band;olstız salıları suların menbaiarı kapatılacak ve bu şekilde olan sular Belediyece satıştan mm edilecektir.Belediye Balkanı Necdet Uğur bandrolsüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • PKOF.T.ZAFER TLNAYA T.D.O.G.BAŞKANI OLDU Pvor.Tarık Z«*ıer Turaya Turk Devrim Ocakları Genel Başkanlığına seçilmiştir.Devrim Oraklarının 12 nci kurultayında seçilen Genel Yönetim Kurulu j'firpv bolumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • Şehitlikleri İmar I Cemiyetinden s Cemiyetimizin senelik kongresi i İ 14 Nisan V$6Z Pazar günü saat 14 de Edimekapı'daki cemiyetin mrikex lokalinde yapılacaktır Mc/kûr pıinde ekseriyet hasıl l l olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • mimi iııi!Mit!iınııı«wuwfımıuıuımlllllllIMHMIltlIltl nmmtmmırım:Onlar bunlar şunlar İÇKİ DE satılan loş bir pastahanede sıra sıra masalar.Her masada burun buruna vermis,fısıl fısıl konuşan bir kız bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • VEFAT Merhum Hurşit Paşanın ve Nuriye Karamanlı Hanımefendinin oğullan,Bedia Etkerin eşi,Muallâ Etker ve Leylâ Soydaşın babaları,Onyıl Soydaşın kayınpederi,Yeşim Soydaşın büyükbabası,Tahir Karamanlı,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • Şirketimizin kurucularından ve uzun seneler şirketimiz müdürlüğünde bulunan kıymetli arkadaşımı!YÜKSEK MÜHENDİS SEDAT ETKE 6 Nisan tarihinde tedavi İçin gitmiş bulunduğu Zürich'te Cenabı Hakkın Rahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • VEFAT Şirketimizin kurucusu ve idare meclisi başkanı Demir v« Çelik sanayii sahasında memleketimizin selâhiyetli uzmanı,YÜKSEK MÜHENDİS SEDAT ETKER duçar olduğu hastalıktan kurtulamayarak 6 Nisan tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1963
  • ÇİN HÜKÜMETİNİN Sene önce basılmasını yasak ettiği ve yayınlanabildik ten sonra da satana veya okuyana yakalandığı vakit Bambu değneğiyle 100 sopa attırıp ağır para cezasına çarptırdığı HALK KİTABEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • Dört yaşındaki mazlum esinin çok sakin bir hayvan olduğunu söyleyen Mehmet,turistlere de ayni şeyi tavsiye ediyor İZMİR,ÖZEL Bir süre önce ı.Mazlııme» isimli eşeği ile Siirt'e Koçero'yu aramağa giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • İniİiH^PM^HİİP AKŞAMINA KADAR TASARRUFLARINIZI İŞ BANKASINA YATIRINIZ ek:fazla ğ3mw$ v^reiiÖan kadir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • 30.01.90pozisyonlu tahsis alınır Müracaat:44 31 45 MİLLİYET:472«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • Çiçek özü ile BAKIMLI BİR CİLT ŞCildinizin bakımı için yalnız ve jyalnız tabii maddeler kullanı-'nız:Bunlardan meselâ çiçek özü,deriyi derinlemesine temizleyip,yumuşatır ve beyazlaştırır.Bundan dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • ELEKTRİK CEREYANINA KARŞI İ HAYATINIZI i Markalı Sıva Üstü ve Ankastre Anahtarlarla SİGORTA layınız f Her yerde ısrarla arayınız.REKLAMCILIK:1600 4712
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • Armİrtor Gemi Açenfâariha,TÜRK vE YABANCI Gemilere İhrakiyelik Akaryakıt Temini ŞırKetimız.yeni kurduğu teşkilât ve sahibi bulunduğu ufak tankerler ile İstanbul Limanında,her tipteki gemilere yuklu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • **vv\I RADYO FABRİKASINDA ÇALIŞACAK S Aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır.Ayar ve Tamir Teknisyenleri j Kartoteks Memuru Müracaat:Dolapdere Caddesi No.158 PangaltımMmmvHmHHUUMum İLANCILIK:1194 4K98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • v(v-KReıyı;gER;j;İPABÎfrjM VE LOŞVÖ.N LARİ REKLAMCILIK 12C1 4735
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • fcknik Eleman Alınacaktır Yabancı sermaye ile kurulmuş büyük bir ilâç Fabrikasının Makine ve Tesisatının tamir ve bakımını deruhte edebilecek,meslekî bilgisi kuvvetli,tecrübeli,torna ve kaynak işlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'nin Türkiye'nin en büyük Mersin Petrol Tasfiyehanesinde çalıştırılmak üzere tam mânasiyle tecrübeli PROCESS AND PLANNİNG STAFF ENGİNEER)istihdam edilecektir.Taliplerin:Proce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • 4NI.A BEE/'EMİN MISIN BU KIXIN BENıı YENİDEN BENZETMiyECEĞlNE U sssw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • r:EHEEV TAHİLEEEEfc/İBlîilEJİM ctzA^ siıİN EÜHİ2JLE KÜL Y-^n BîZÎH EUMfete DHL v l*İ ZAMAHlH MEŞ-HlfeEVLİfllAktHlN iSİHlfRİ MİVttîPHU tttöl PHNÎj fiWOilAfyA-RAÜ UZtmiAM £P£|Ulfc.PftTUUIWHL EVLİYAM îSl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • r' Cidde'ye uçak,vapur ve otobüs seferleri TURİZM ve SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul,Ankara ve Adana'daki Bürolarında her yü olduğu gibi bu yıl da Hac ile ilgili her türlü hizmetlerinize amadedir.MÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • CEYİKLİ SiLiTEX BEBE BATTANİYELERİ REKLAMCILIK:1042 4709
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • ELEMAN ARANIYOR 1.İyi ingilizce ve daktilo bilen Sekreter 2.İyi ingilizce bilen,Muhasebe ve Stok bilgi ve tecrübesini haiz,askerliğini yapmış eleman Taliplerin elyazılan ile hâl tercümelerini P.K.839,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • ©Elti BATIŞI Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden 1 Kurban Bayramında Kurumumuza bağışlanacak 17.000 adet civarında kurban derisi 1 Nisan 1963 tarihinden 11 Nisan 1963 tarihine kadar açık arttırmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • Çimento ve Asbestondan mamul oluklu ve düz Oralit levhalariyle fabrikalarınızın çatılarını,duvarlarım kaplarsanız soğuk ve sıcaktan,yangından muhafaza etmiş olursunuz.ORALIT levhaları yanmaz soğuk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • YÂRIM HAYA NASIL OLACAK?Batı ve Güneybatı bölgelerimiz çok bulutlu ve kapalı olacaktır.Yağmur beklenecek,sıcaklıklarda önemli değişme olmayacaktır.Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri bulutlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • Sultan,grev yapan memur 1 arının hepsini kovdu LONDRA,AA.Aden körfezindeki Fadli Sultanlığında hâlen hiç devlet memuru yoktur.Bu sultanlıktaki memurlar,bir yıl içinde maaşlarına zam yapılacağı hususun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • 40 BIN LIRA TM l,v ODA TAKIMI Hüseyin ahit Yalgn'ısı eşyaları müzayede ile satıldı Türk basınının emektarı merhum Hüseyin Cahit Yalçın'ın eşyaları dün sabah Şişli Halâskârgazi caddesindeki evinde açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • KENNEDY,KANADA BAŞBAKANI İÇİN "İT OĞLU İT„ DEMİŞ Kanada gazeteleri,bu konuda,geniş neşriyat yapıyor KANADA,A.A.Kanada gazeteleri iki yıl önce Beyaz Saray müşavirlerinden Walter Rostow'un Ottawa'da kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1963
  • inci tarlasında İ ğ& ARPLILAR basın âleminde rastlanan hatâlara «İnci» der-1 ^JF 1er.Ben de bundan dolayı yazınrn başlığuıa «İnci tarlası» E diyorum.Hayli zaman evvel Ankara'dan Nejat Remzi im-zasıyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • YAZJL-AIZl t$pPVA ETMEM OE UZUN ŞUREB.UŞAK.İÇEJZj' gBUP 9Esu c3ö«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • ALLAHUK ALÎ BEY VCU VK Bı'R OYUNCAK AL.DIM SOcİUK t-l.lv.ACH VEÜ've OYUNCİGI kuU-ÛNMAYl ÖĞRET. ötlİ İŞuERE K^rasiNJt VORA\42L AETItC.V Maç ÖL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • DÜNKÜ KISMIN ÖZ13İ.Sabahın dört buçuğunda çalan telefon Murat Davman'ı uykusundan uyandırdı.Telefondaki »es Murat Davman'ın eski bir dostu olan Korsanlı köşkünün sahibi mühendis Necml Turan'ın bahçıva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • LADY CHATTERLEY'İN KIZI Yazan:PatTİcia ROBİNS EKO Çiftliğe kadar yürürken yağmurdan sırılsıklam olmuştu.Mamafih rüzgâra ve yağmura aldırış etmiyordu.Annesi ona telefonda,istersen baban gelsin istasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu H 7.35 Promenad orkestraları İ.00 Saz eserleri B 8.20 Haberler ve hava durumu M 8.30 Konserto.Mozart:24 numaralı «Do minöre piyano kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA;1 Arzu,malümat veya herhangi bir muayyen sebep olmaksızın zuhur eden karşılasın*;Bir mabut.2 Besteli büyük r.ahııe eseri;Cabult uçucu,hekimlikte kullanılır bir nıajl-H r-Kumd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • mm OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] JUdaiİ!hareket ediniz.Bilhassa para arılaşmalarında.4h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bu sabah İnsanlara düşüncelerinizi kabul ettirmekte «üçlük çekeceksiniz.2gS BAIJK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • Hicri Pazartesi Rumi 1382 8 1379 Zilkad* NİSAN Mart 13 1963 24 VAKİ' r vasatî EZANİ Ottneı 6.33 10.52 ÖS!13.16 5.36 İkindi 16.^6 9.16 Aksam in.41 12.00 V»t»ı J1.15 3.İmsak 9.07 ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.ş.adına Sahte* İ ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü;ABDİ İPEKÇİ HaMr.Fıkra ve Makalelerden Mesul Mudur:HİKMET Gül.DEREN Spor kısmından Mesul Müdür NÇCMI TANYOLAÇ Mngflitin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • ÎLAN TAItİFESİ O 2,3,4,5 inci sayfalarda santimi 30 T.L.6.f tıc!sayfalarda santimi 25 T.Ld Blrlııd sayfada baslık 200 T.L. 5 DÜSÜji,Nisan,Nikâh,Vefat ve Tosekkdr Hânları 5 saatin]' kadar 7.sayfada)80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T/L.Yıllık 73 T.L.Yabancı memîeketler tçüı âdi posta İle bu ücretlerin bir misU alınır.Uçak postası Ic'-n tarife,kullanılacak pulun değerlim ire dciUşlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • Milyonlarcası iş hayafanda l !l!ll!ll!li!Müesseselerin en büyük korkusu wrrni'tummııımnmmıımtmmBi**mm*!tı»ınawsDm»«gjBBBMaBTJn kadının günün birinde evleneceği Ş hayatında kadınlar gün I geçtikçe daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • N'l.Hitlerin zulmünün unutturulmqsr Kin gay r el serf ediliyor ALMANLAR ÜÇÜNCÜ Reich'in çöküşünden 18 yıl sonra,Batı Almanya Hükümeti,Hitler devri zulümlerinden zarar gören ve mağdur duruma düşen Yahu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • İthalâtçılara Tahsisleriniz için 22 19 30-22 63 26ya müracaatınız menfaatiniz icabıdır FAAL 2487 4705
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • İnşaat Müteahhitlerinin,Sinemacıların ve Müesseselerin Dikkatine!Ankara'nın ana Ticaret Yollarından biri olan Necatibey Caddesi üzerinde İmar İskân Bakanlığının yanında)47X22 metre eb'adındaki Arsa:On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • s\Ml KÛStLt aft*» istenilen renUer I Kösele,*onai dadır-SATIŞ YERİ:FEPO UZSİNAY Çarşıkapı,İskender Boğazı No.1 istanbul Tel;22 86 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • ÖZEL TARİFE AYRICA VÇERCİ^İÇINDE VERİLMEK içriNEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • Simdi B LÂSTİKLERİNDE 'cvc $imifî LÂMkLERİN^ vs FAAL:2502 4707
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • SAVAŞ İLÂCI güzelliğinize haîel getiren'çil,şıvjlce-tekelerime ergenlikleri giderflr İLANCILIK 1157 4686
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1963
  • WKURUŞ SATILIK EMLÂK KELEPİR,Aksaray Millet Caddesine 20 metre mesafede,köşebaşı,44 metre,2 katlı inşaata müsadell arsa,fiat 33.000 lira,49 54 39 44 63 78 SAHİBİ eliyle Nişantaşı,Teşvikiye,Topağacında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • LLO Toz halinde 12 çeşit hazır pelte Murabba)1200 kalori ihtiva eder.11 çeşit meyva suyu 400 kalori ihtiva eder.JELL-Ö Ve ORANCA AT bakkaliyelerde bulunur.H0İİ,Yakmtf* mümesilliklerimiz İlân edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • Yere bağdaş kurarak oturmaktan hoşlanan t Ustinov "Foto Fiı önlü aktör son eserim çok kolay yazdığım söylüyor eserinde başrolü oynuyor NEW-YORK,A.P.TARİHTEN evvelki devirlerde bir berberin icat ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • SANAT Şehir Galerisi'nde yeni sergiler n STANBUL Belediyesi Şe-Ihir Galerisi'nde ay başından beri açık olan beş yeni sergi,hafta sonunda kapanacaktır.Güngör Arıbal'ın Sergisi:Adana,Mersin ve Ankara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • istanbul halkının zevk ve heye-jf canla seyretmiş olduğu MİCHEL ZEVACO'nun eseri Renkli Fransızca sözlü Sinemaskop LE CHEVALİER DE PARDAİLLAN)Filmi GERARD BARRAY GİANNA MARİA CANELA Görmüş olduğu büj'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • Bana 100 &m *0«u m Gbi ^Lv\arda renU\ev u\i çama?e canU Ret*" v „r\aU ve VLr\arda:1 deriiiy 'V ucudur-K #v i*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • ŞOFBEN ve ŞOFOLARI Havagazı ve likidgaz için ı ı Kota No.Mal Cinai 77 FENOL Fiber 78 VULKANIZE E6 "VORWERK" İzole Bind 108 "PUCARO" Prafan 134 FREN balata 157 "TIKO" Fittings 163 "LENNE" Saç vıdsu 187
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • KOTA 230 Aydınlatma Ampulleri Tahsisi olanların S 78.27 20 17 ye müracaatları MİLLİYET 4722
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • 10.KOTA Kota sıra 244 Gözlük çerçevesi,251 Cep ve Kol saatlan,232 Masa Saati tahsisi olanların "2 93 38 ve 22 98 37 ye müracaatları menfaatleri icabıdır.İLANCILIK:1386 4K95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • İstanbul Radyosu Müdürlüğünden 1 1963 mali yılı içinde istanbul Radyosu Müdürlüğünce bastırılacak olan haftalık Radyo programlarının basım işinin ihalesi 2490 sayılı kanunun 41.nci maddesi gereğince a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • iSRÂfl FORMİKA 39.01.90)Meşhur SEFEN fabrikasının mamulâtını ithâl etmek isteyenlerin Türkiye mümessili TİSRATİCA-S/ne Tel:22 57 11 müracaat etmeleri menfaatleri icabıdır.FAAL:2482 4704
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • 10 uncu KOTA 156.sıra numarasından tahsisler;olanların P.K.281 e müracaatları.FAAL:2489 470C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • EŞREF KOLÇAK GÜLGÜN OK Öztürk SERENGİL Vahi ÖZ Necdet TOSUN Nubar TERZİYAN Kenan BÜKE ve Hüseyin BAHADAN Reji:FARUK KENÇ ŞAN FİLM BUGÜNDEN İTİBAREN ŞAN Kurtuluş YENİ ATLAS Üsküdar HALE Kadıköy ÖZEN 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • Bugün Suareden itibaren Macera İhtiras ve aşktan yoğrulmuş fevkalâde bir film Renkli Fransızca sözlü İHTİRAS YOLCULARI LE PASSAGEE CLADESTIN)MARTİNE CAROL KARL H.BOEHM Seanslar 12,14.15.18.30,13.45.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • t KONAK.SİNEMASINDA f 9 Nisan Salı suareden Hibaren İ Dünyaca tanınmış yazar,ALISTAIR Mac LEAN)nm satış J rekoru kıran «The SECRET WAYS» romanından perdeye ak-jr tarılan bir şaheser.RICHARD WIDMARK SO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • MXWXU B.Lee,J.BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Sevimli Haydut C.Cardinale R.F.Suarede:İhtiras Yolcuları M.Carol R.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Ask Merdiveni F.Akın,G.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1963
  • SAYIN TÜCCARLARIMIZIN DİKKAT LEHİNE:Son müessif hâdiseler dolayısiyle yapağımız tetkikatta tabanca mantarının HIRDAVAT ve benzeri isimler altında ambarlara gönderildiği ve NAKİL ESNASINDA PATLAYARAK C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • 1 YUSUF KASUTO jj* i] ile İt RAŞEL SELİ)f| HALFON J*;Nişanlandılar.OSMANBEY 7.41963 MİLLİYET 4740 r-i'^âSVfiS5iİ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • AYTEN MERCAN t| Elek ik^Yuksek M ğifo Mühendisi İ-f;KENAN ÖZYURT p'i kg$ Nişanlandılar «TC* £3 ISTANBUL 7.4.1968 Fg MİLLİYET 473B $55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • REPERWVARLI CEP DEFTERİ VE AJANDA YAPTIRILACAKTIR Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden Bankamızın 1964 yılı için yaptıracağı 300.000 adet reperhıvarlı cep defteri ile 5.000 adet ajanda tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Etiket Koyma Mecburiyeti Hakkında batışa arzedilen mallara etiket konulması hakkındaki 1110 1962 tarihli riayeti mecburi Mesleki Kararın 2 nci maddesine,aşağıda metni yazılı hkra ilâve edilmiştirilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • VEFAT Dul Bayan Perla Beraha,Bay ve Bayan Marsel Fıhba ve ailesi Bay ve Bayan Salanıon Beraha ve ailesi,babalan,kayınpederleri,büyük babaları,dayılarıamcaları ve akrabaları Bay Hay im Beraha nuı vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhum Şakir Kaymazdağ ve Nadire Kaynıazdağ'ın biricik oğullan,Sabahat Kaymazdağ'ııı çok sevgili esi.Sema Binan ve Bilge Kaymazdağ'ın çok sevgili babaları,Zehra Erman ve Nebahal Çeşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Çok kıymetli arkadaşımız Mehmet Akçalı *mn babası Yüksek Mühendis Kâmi AKCALI'nın 5.4 1ÎH 3 günü müessif bir trafik kazası neticesinde vefat etmiş olmasından dolayı teessürümüz hıjy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • VEFAT Huriye A.valpın ağabeysi,Salim Cevat Paçanın kayın biraderi.Hasan SAYGIN vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ş15Ü camiinden kaldırılarak Feriköy I mezarlığına defnedilecektir.KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Mutediller AP içinde mücadele edecek Boştnrafî Birincide ettireceklerini» bildirmişlerdir.Bâzı mutediller şimdiden teşkilâtlarına başvuıarak kararlarım açıklamışlar ve «kendilerini des-U-klcmelorini»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Bir milyoneri,eşi kılıçla öldürdü Baştarajt Birincide rada Mis Wilson kocasına hiç bir zar?x düş-ıincesi olmadan,hir Japon kılıcını elirde tutmaktaydı.Mr Wilson birden kılıcı elinden almak j için esin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Ev!iyaoğlu"Ben bir sürü genç adam dedim,diyor ANKARA,ÖZEL Gökhan Evüyaoglu dan gazetelere gönderdiği bir açıklama ile «gençliğe suru demediğini,bildirmiştir.Açıklamada söyle denilmektedir:»C.II.P.lile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • GOVER ŞIPKA S| Dr.NECDET p BİLTEKİN Nişanlandılar edîrne 5 7 Nisan 1!63 v 5* î M İLMÎ ET 4724
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • m TULA» ve ERGİN MERGEN'ler,erkek çocuklarının doğumunu müjdelerler.R.U963.İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • «New York Times» Pazar günü 702 sayfa çıktı NEW-YORK,AA.Aralık ayından beri grevler yüzünden basılamayan "The New-York Tlmess gazetesi,gazetecilik tarihinde yürü bir rekor kırarak Pazar gunıı 702 sayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Eskişehir'de deprem bacaları devirdi ESKİŞEHİR,ÖZEL Şehrimizde dün sabah saat 7.25 te takriben i saniye süren nrta şiddette bir 7.eİ7elç oimusUıı-Halkrtı korkurian sokaklara çıkjrtspibn sebep oUn 7c\r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Elâzığ'daki özel radyo istasyonu kapatıldı rXAZIG,OZEL Cemil KüçüköZer adlı radyo tamirrlsinin Birinci Haıput caddesindeki dükkânında kurduğu ve faaliyete geçirdir,Elâzığ II Radyosu,Telsiz Kanununa ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Kıbrıs hükümeti Baştarafı Birincide KÜÇÜK t'N KONUŞMASI Türk izci Festivalinde.konuşan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcsı Dr.Fâzıl Küçük.KıüiısİJ Türklerin Enosis'i kabul edemeyeceklerini ve kendilerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı,ilk defa süper sonik uçuş yaptı LOS ANGELES,AA.Turk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Fesat Ma t er,super sonik iet uı,ağı ile ilk uçuşunu yapmıştır.Beraberindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • FENERBAHÇELİ H.TEPE YEBE İNDİRDİ:2-1 J Baçlarafı Sekizincide dafaası da,hücum hatlı da bir ahenk İçersinde gözükmüyordu.Halkası kopuk dağınık bir zincire benzeyen ve en ufak bir rakip karşısında bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Beşiktaş'ın hızını İz.Spor kesti:0 0 Başta raft Sekizincide kasının şartlarını yerine getirdi ve kendi yarı sahasını iyi örerek,rakibinden bir puan almasını becerdi.Oyunun not verilecek hâdiselerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • MUHTEREM HACI UÇAK ve VAPURLA Hac Seferleri kayıtları devam etmektedir.Cidde ve Mekke'de teşkilâtı bulunan yegâne seyahat acentesi ANTAŞ/tır.MÜRACAAT:ANTAŞ Havacılık ve TurİEm Lid.Şii.İstanbul Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • KEREKE KUMAŞ!SATIŞI Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası mamulü muhtelif tipte top ve parça halinde kumaşlar şartnamesine göre kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır.Tekliflerin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • İstanbul Orman Başmüdürlüğünden 1 Teşkilâtımız ihtiyacı için 2490 sayılı kanun hükümlerine göre açık eksiltme suretiyle iki adet kitap bastırılacaktır.2 Kitapların metin ve kaplık kâğıdı dairemizce ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Lv.A.Sirkeci Demirkapı 1 No lu Sat.A!Komisyonu Başkanhfmdan:Aşağıda yazılı Nohut,Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır.Şartnaiıleri Ankara ve izmir Levazım Amirlikleri ile Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • «MnumjuH 28 Mart 1963 tarihinde Şirket merkezinde aktedilen Umumî Heyet toplantısında alman karar gereğince ve 7462 sayılı Kanunun 6.maddesine uyularak 1962 yılı temettülerinin tevziatına 10 Nisan 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Avrupa'da T,Amerika'da m Afrika da f HOÛVER Asya'da 'V6 lüritjye'de AYDA 100 LİRA HOOVER Avrvpanm en büyük çamaşır makinası fabrikasıdrr Halaskar Gsıi Cad.133 Parıltı,Kırcköy,Tür»!Kap.HOOVER mafl.REKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden 1 Bursa ili Çekirge mevki'inde Havuzlu Park namıyla maruf tesisten Otel,Lokanta,hamam ve bahçe kısmı 85.000 liralık menkul malla tefriş edilmiş şekilde seneliği 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Millî Eğitim Bakanlığından I 439 Sayılı Kanunun 7.Maddesine göre-her yıl yapılmakta olan Ortaokul Öğretmen Muavinliği 1962 1963 ders yılı yaz ve güz dönemi imtihanları şu branşlardan yapılacaktır.1 Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Danıştay yoluyla bir Başlarajı Birincide mü öğrencilerinden Ülkü Ulkümen,Eylülde sirriiği «sahne» sınavından bütünlemeye kalmıştır.Bütünlemeye girerken "ur de müfettiş bulunmasını istemiştir.Bütünleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Hastalıklarınızı elektrikle şüalı hava tedavileri yapan nimamazke ile evinizde emniyetle tedavi edebilirsiniz ECZANELERDEN ARAYINIZ.NEDİM GÜDEN Te!Bl™ "9541 İstanbul Beyoğlu istiklal Cad.No.34i 3 MILL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • BAYİNDİRLİK BAKANLİĞİ DSİ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 10195 sayılı kararnameye gbi"e ve hakkı mükteseplerinin iki üst derecesi verı!iıteYf Baıajtar ve Hıdro-Elektrık ¦Santrallar Dairesi emrinde ve Ankarada ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Baştamfı Birincide mıştır.A.P.rın yeni Genel Başkan Yardımcıları şöyledir:Teşkilât Başkanlığına:Saadettin Bilgiç.Propaganda Başkanlığına:Seyfl Kurt bek.Spçim Başkanlığına:Faruk Sııkan GÜMÜŞPALA NIN HÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Prof.Aydın YALÇIN Prof.Cahit TALAŞ Prof.Besim ÜSTÜNEE Prof.Memdoh YAŞA Prof.Vakur VERSAN Prof.Akif ERG1NAY Prof.Halûk CILLOV Doç.Fahir ARMAOGLU Doç.ismail TURK Doç.İsmet GİRİTLİ Nilüfer YALÇIN Emil Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • Sosyalist Kültür Derneğinin Konferansı Hâdiseli geçti mYARHAKlB.ÖZEL Siyasa Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinde^ Profesör Şadım Aren'in dün tüccar kulübünde verdiği «Günümüzün Rcrçeklcri ve sosyaliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1963
  • SVfiüî Piyangoda Kazanan numaralar MilH Piyangonun 7 Nisan 1963 çekl-Hçi dün Ankara'da saat 1330 dâ yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları asa.eıda bildiriyoruz:065929 Numara 1.000.000 Lira 012647 Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.04.1963
  • ^^iii^V^ Beşiktaş'ın dün İzmlrspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada Birol'un bir atağını,iyi bir gününde olan İzmirspor kalecisi Scyfi önlüyor.Siyah Beyazlıların durgun oyunundan faydalanan İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • 'J:l|ll!iiiltl:l!i:li!l!lt;MIII!lli!il!l!lll!ll(lill:M KOŞU:S 1 Can VI,2 Sülün X.3 Ayloş.4 Tayfunh.m.Müddet:2.29.Farklar:Bir boy.bir boy,bir baş.Ganyan:4.15.Plâ-S S »eler:220.615,2C5.Kosmıyan at:Ebecr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • Juventus,Catania'ya 1-0 mağlûp oldu KOMA,ÖZEL İtalya liginde 28.hafta maçları sürprizli geçmiş.Juvenilis kendi sahasında Catania'ya 1-0 mağlûp olmuştur,inter ise Fiorentina'yı 1-0 mağlûp ederek liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • 5000 kişinin takip ettiği müsabakalarda Türk ekibinden Eryıldınm 6.Şâmiloğlu ise 7.olabildiler NECATI AKGÜN BURSAdan bildiriyor BEYNELMİLEL Uhıdağ Kayak Kupası,dün yapılan Slalom müsabakaları ile sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • IWetin'in attığı fakat hakem taralından sayüınavan golün münakaşası.Mctuı Ccxnii Bagar'a itirazda bulunurken,Kadri de ellerini çırparak kararı protesto ediyor AHMET GÜLTAŞ]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • hırpaladığı i «i Hacettepeyl galip getiren golü.o,unun bitmesin» 2 dakika kala B.Yılma» attı.Resimde.Hazım'ın müdahalesine rağmen Yılmamın şutu Sarı Lacivertli kaleye giriyor.ITelefoto,MİLLİYET:ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • başlayan 2i goıe 4 dakika k ın'm penaltısı Ü9 mukabele etti 8TAD:Alaancak SEYİRCİ:9.TOO HASILAT:66571 T.T.HAKEMLER:C.Başar M.Talaz N.Dinger GALATASARAY:Turgay C'aıifl^nıir B.Ahmet Mustafa Ergon Talat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • Mil Beykoz lzmirspor Beşiktaş Deıuirjpor Beykoz Denıkspor f|*j Beşiktaş İzmirspor J71 Hacettepe Kasımpaşa Pf G.Birliiji Fenerbahçe FfJ G.Birliği l^ajjiiflpafl VI Haçettep« F.Bahçe |J Karşıyaka Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • Lâciverl-Beyazlılar ilk deplasmandan 4 puan kaybı ib dönüyor STAD:J9 Msyu SEYİRCİ:2-1,925 HÂSILAT:86.942 TL.HAKEMLER:Talıir Arcan.Celal Bekcn,Celâl Tartan,G.BİRLİĞİ:Liflini,Cumall A'l Ayhan irk)ihsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • Sarı Siyahlılar dün de D emir sporla yenilemediler.î-1 eren maçın gollerini ilk devrede Turgut,2.devrede Atillâ SEYİRCİ:ı:r S4 HÂSILAT:06.318 T.L.HAKEMLİK:B.Kırçıl M.Soner N.Orhon BEYKOZ:Nihat İliştin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • Basketbol ligi Basketbol İlgi dün Spor Sarayında yapılan İki müsabaka ile sona ermişUr.Dünkü maçların neticeleri |&yledir:I.T.U.Beykoz:7V-44,D.ğafaka Ee.yoelus.poi-67—60.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • MİLLÎ LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A V P Kp Hacettepe 2 2 0 0 4 1 4 0 Beşiktaş 2 1 1 0 4 0 3 1 G.Birliği 2 1 1 0 3 1 3 1 İz.Spor 2 0 2 0 1 1 2 2 Beykoz 2 0 2 0 2 2 2 G Saray 1 0 1 0 1 1 1 1 Karşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.04.1963
  • G.Saray kızları Tüfkty voleybol şampiyonu ADAMA,ÖZEL Demirspor'u da 3-0 matlûp eden Galatasaray kız voleybol takımı 1963 Türkiye Şampiyonu olmuştur.Sarı-Kırmızılılar,gelecek sen* dp Avrupa Şampiyon Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor