Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • DURUM Genel görüşmeden çıkanlar fyhNEL görüşme evvelce bu sütunda ileri sürdüğümüz tah-i l"J vune uygun bir şekilde cereyan etmiş,taraflar yıllardır de-vam eden huzursuzluğun köküne inip esaslı tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • ÇIRAĞAN OTELİNİ YAPACAK Çırağan otelinin yapılması işi kat'l safhaya girmiştir.Bu maksatla memleketimize gelen Amerikalı otel krallarından John B.Mills,Ankara'da yaptığı temaslardan sonra «ıÇırağan ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • A.P.9 nin Samsun mitingine hiç bir Milletvekili gelmedi SAMSUN,ILTKR NUR bildiriyor Samsun A.P-II idare Kurulunun tertip etmiş olduğu «Milli huzur mitingi i d ı Cumhuriyet meydanında yapılmıştır.Mitin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • temsilciler genel meyi incelediler Temsilciler,A.P.nin genel görüşmeden yenilgiyle çıktığını söyleyerek parti sözcüsünün konuşmasını şiddetle tenkid etti ANKARA,ÖZEL A W% TEMSİLCİLER Meclisi dün öğled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • A/IC1 IIAAAN Ol nil Bir T"rk genci "e nişanlı bulunan ve turist olarak bir hafta önce İzmir'e gelen Alman «VIUDLUIVIMIN wLUU kı¦/ı.ezan seslerini duyunca Müslüman olmağa karar vermiştir.İzmir Müftülüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • 31 inci "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI,İLÂVEMİZ VARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • 200 bin felci a çocuğa Çocuk ısı,yapılacak Dispanser ve aşı merkezleri dışında ekipler teşkil edilecek ve bunlar dolaşarak ocukları aşılayacak CAHİT ÜZEN EHRİMİZDEKİ 6 yaşından küçük 200 bin çocuğa «ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • «Lunik 4» Ay'dan 8500 kim.mesafeden geçti MOSKOVA,A.P.AA.Rusyanın hafta içinde ay İstikametinde gönderdiği «Lıınik—4 roketi»,Ay'dan 8500 kilometre mesafeden geçmiştir.Tass Ajansı bu esnada €Lıınik 4»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • MURAT DAYMAN'* SON MACERASI:GECE GELEN ÖLÜ UMIT DENİZ in YENİ ROMANI BUGÜN 4 üncü SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • «27 MAYISA BAĞLI MIYIZ,DEĞİL MİYİZ?MESELE BURADA.VAZİFEMİZ BU DÜĞÜMÜ ÇÖZMEKTİR.8İR A.P.LİNİN MECLİSTEKİ KONUŞMASINDAN i*.^w.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • 3SS?Milliyet Gazetesi Ya-El İşleri Müdürlüğüne Gazetenizin 29 Aralık 962 tarihli nüshasında Şey)sütununda Ç)imzalı fıkrada Bir açık oturumda Atatürk Devletçiliği Sovyet Devletçiliğinin basit bir takli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • Bir metrelik bıçaklarla düello ettiler DİYARBAKIR,ÖZEL Abdullah Bacı ve Hasan Ateşoğlu adında İki hasım dün Belediye binası önünde 1 metre boyunda kasap bıçakları İle yarım saat düello yapmışlardır.Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • Akşemseddinoğlu'nu Alman polisi arıyor BONN,Özel Muhabirimiz ORSAN OYMEN'den Bonn Büyükelçiliğimiz,Brüksel'den Almanya'ya geçen ve Türk işçileri arasında faaliyette bulunan sabık milletvekili Reşat Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • ençler "Sürü,diyen mebusu protesto elli Bildiride «Tahrikler karşısında harekete geçersek bunun neticesi acı olacak» deniliyor MT.T.B.Genel Başkanı Cafer Karadağoğlu,Millet Meclisi toplantısında kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • ÇİN HÜKÜMETİNİN A C\C\Sene önce basılmasını yasak ettiği v» yayınlnna-vl bildikten sonra da satana veya okuyana yakalandığı vakit Bambu değneğil» 100 aopa attırıp ağır para cezasına çarptırdığı ROMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • Â.P.'den yeni istifalar olması muhtemel ANKARA,ÖZEL Müşterek Grup toplanl ısında Genel Başkan Gümuşpala'nın istifasını lsteyen vp bu konuda önerge veren Ferit Alpisktnder,Suat Seren,IMııallâ Akaıra,Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • Anayasa Mahkemesi,Nilüfer Gürsoy'un yaptığı itirazı reddetti ANKARA,ÖZEL,Anayasa Mahkemesi Bayar hakkında yapılan son işlemin kanunsuz olmadığına dün oybirliği ile karar vermis ve hastalıaneye konulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • Bâzı Milletvekilleri hakkın âmme dâvası açılması kararlaştı Hükûmef,MÜH Emniyeî raporlarmı da inceliyor.Onder'in ifadesi altndı ANKARA,ÖZEL İLLET Meclisinde cereyan eden iç politika olayları hakkındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1963
  • Son olayların incelenip vesikaların açıklandığı İnönü,kanun dışı hareketf er kimden veya nerden gelirse adlî mercilere sevkedileceğini söyledi ANKARA,ÖZEL UŞAK C.K.M.P.milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • Parti derler adına Doyum olmaz tadına TAHStN Demiray Meclis kursusun de son olaylarla olarak açılan fenrl gmusmerie Adalet Partisi adına konuşuyor:Hani tu 195» Mayı-»ında kıyam-t kopru ya efendim 19.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • BORU HALİL ERDOĞAN Temana Od.N*f# Sok.1-J •İTel:44 5« 6* 4» 41 M GALATA Çelik çekme kazan boruları 3,4,5,6,i parmak borular Su,havagazı,kalorifer boruları ir Rakipsiz Fiatlar ir Tediyede Kolaylık} Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • BİRİNCİ SINIF TESVİYECİ,TORNACI VE KAYNAKÇI'lar aranıyor.Taliplerin belgeleriyle birlikte 10 4,1963 tarihine kadar İZMİT BORU FABRİKASI Personel Şefliğine müracaatları,REKLAMCILIK:1501 4«3ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • DEMIRBANK SÎZLERE 1T Haziran 1963 ÇEKİLİŞİNDE CİFTE HAVUZLARDA BİN TA.DEÛERİNDE APARTMAN DAİRESİ AYRICA ZEM/0,PARA KRAMİYELERİ Son para yatırımı 15 Nisan 1963 REKLÂMCILIK 1678 4667
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • DİZEL MOTOR YEDEK PARÇASI GELDİ Ellerinde S.Rusya menşeli 20-0 HP.dizel motor bulunanların acele miiıacaatları.Galata Necatibey Cad.41 43 Demirbag Han Kat 2 No.18 Telgr.Cademlrel istanbul Tel:44 72 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • Soyadı Tashihi îstanDiıl 20.Asliye Hukuk Hâkimliğinin 22.3.1963 tarih 963/299 karsrlyle ÇAKAR 10yadim HACIOSMANOfiLTJ olmuştur.Dahiliye MtttehaMMt Dt.Najtif HACIOSMAN'CMiLU i«3«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı AKALARINDA çözülmez Anin)hir bağ bulunan bu iki kurum,kendi yapılarına varillikler getirme çabası içindeler son günlerde:Istanbul Tıp Fakültesi,kimine gore fakültey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • SÜNNET ÇKLLA v« StNTO ZAI.MAN'ın oğulları E Ii İ O 'nun Dünyaya çeldiğini ve Sünnet merasimi 10 Nisan Çarşamba günü saat 14.30 da Şisll Pakize Kliniğinde yapılacağı «ayın dost ve akrabalarına müldeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • İ.E.T.T.ŞEBEKE TAMİRİNİ SABAHA KARŞI YAPACAK Elektrik şebekesi revizyonları gece yarısından sonra yapılacaktır.Şehir elektrik şebekesinin revizyonu münasebetiyle elektriklerin gündüz ve Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • SENDİKA BAŞKANLARI ANKARA'DA TOPLANIYOR Sendikalar.Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu tasarıları maddeleri hakkında Türk—ls'in görüşünü belirtmek üzere çeşitli iş kollarında kurulu sendikaların başkanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • Adapazarına kadar Elektrikli tren İşletilmesi işi Plâna alındı İstanbul İle Adapazarı arasındaki ikinci tren hattının yapılması ve gene bu iki istasyon arasında elektrikli tren çalıştırılması ile ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • GÜLER MİSİM,TÜRKİYE'nin en zor zamanında onu yaşatıp kalkındırma mesuliyetini omuzlarında taşıyan millî irade temsilcilerinden hir kısmının halka nasıl konuştuğunu İçişleri Bakanı Mecliste açıkladı.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • DISTOPHEN DiSTOFErt)ALMAN KELEBEK İLACI REKLAMCILIK:14Ü9 4631
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • TERGAL KRAVAT ALDO'da 27 26 G6 REKLAMCILIK:163» 4621
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • II "III MIH MİM MIH IIIIIIIMtlIlf lilting I DİKKAT 1 f SAUNA:56 I Türkiyenin en modern sa-s î una ve yüzme havuzu.An-s "kara Maltepe Koç Yurdu jj î karşısında 56 numarada açıl-mıştır.Tel:12 08 59.MİLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • TÖTAUIN Tablet GRİP-NEZLE.KIRIKLIK BAŞ DİŞ i ROMATİZMA AĞRILARINDA Kullanınılır Her eczanede arayınız.İmal yeriNİL LABORATUARI İZMİR İLANCILIK:1241 4650
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • PLÂK FABRİKASI İMALÂT VE SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLAD!SAYIN PLÂK DİSTRİBÜTÖR VE EDİTÖRLERİNİN SES SANATKÂRLARININ NAZARI DİKKATİNE DİSKAFON Plâk Fabrikamız,1/4/1963 tarihinden itibaren 45 ve 78 devirli plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • FUEL OIL NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR Uzun vâde süre ile ayda asgarî 1.000 bin)ton olmak üzer» şehir için FUEL OIL nakliyatı yaptırılacaktır.Alâkadarların tafsilât almak üzere,aşağıdaki adrese müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • TEŞEKKÜR Vefatı İle bizleri büyük acılara garkeden-merhum» biricik eşiı» GÜLTEN KOLBASI'nın)ağabeyi,kıymetli k^mSirscî"-ı»i Brüksel Deniz Ataşesi KURMAY YARBAY M.MUZAFFER ELALDÜNIN vefatından ebedi ls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1963
  • TEŞEKKÜR 27 Mart 963 akşamı anî olarak Hakkın Rahmetine kavuşan aile büyüğümüz,MEMBUH ÂYGÜN'ün cenaze merasiminde bulunan ayrıca ziyaret,telgraf,telefon ve mektupla büyük acımızı paylaşan akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • M I i i İ Uf s?ü$;T.C ZİRAAT BANKASI MART TALİHLİLERİNİ TAKDİM EDER 100.000 Lira kazananlar Balıkesir Hesap No 14158)i irfan öztürker Merkez Müdürlüğü Hesap Na 26312)ipek Kadın Bayraktar Yenişehir-Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • HI.HAS BULUT NEDİR!BBS B ULUT,atmosferde,havada asılı bir vaziyette duran,gayet küçük su veya buz parçalarının gözle görülebilen topluluğudur.Endüstri buharları,fabrika bacalarından çıkan dumanlar,toz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • w Doğu' YURDUMUZ daha ziyada Orta Akdeniz'de meydana gelerek derinleşen,kuvvet bulan ve sonra da Doğuya doğru llerileyecek olan alçak basınçlar ve kötü havalarının etkisine girecektir.Bu kötü havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • Acemi hırsız Plânını masanın Gözünde unuttu UKIAN,AA.Ukian polisi,bir benzin İstasyonundan çalınan 147 doların failini İnanılmaz bir çabuklukla bulmuştur.Hâdisenin rapor edilmesinden sonra,derhal benz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • Çakırcalı'nın definesi 87defa aranacak ÎZM1R,ÖZEL Meşhur Çakıcı Efenin definesi defineciler tarafından 87 nci defa aranacaktır:Kefnalpaşanın Kızılca köyünde yapılacak arama için 3 defineci ilgililere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • Üç kızkardeş lâf atan genci hastahcmelik eft i Halk,izmirli kardeşlerin peşlerine düştüğü için sokak ortasında feci halde dövdükleri genci ellerinden güç kurtardı İZMİR,ÖZEL Üç kızkardcş kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • KULDAN ftlîfc «Big!W Gil liKffKNClASm Mi hm »â-V8.KIUKU |CA?lDAU &1 MtUHU AUAHlfl,Hlüjü"^ fvliy* MuMu BABA,EVLİYA AlIkfltfA,EVliyA KuzfiüM WA ADWI I 1 Wl9ğlİ0İİ9(tE£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • DISTOPHEN DİSTÖFEN)ALMAN KELEBEK İLACI REKLAMCILIK:1469 4631
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • EVET,maalesef öyle.Artık Türk güreşinin ruhuna üç ihlâs j bir fatiha okumak lâzım,çünkü millî mefahirimizden olan j «Türk güreşi» de sizlere ömür Hakkın rahmetine kavuş-j muştur.j Musahabem için bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR t Fransızca ve Türkçe muhaberat yapabilecek ve seri DAKTİLO yazabilen ciddî bayan Sekreter aranıyor.Şahsen müracaat edilecek adres:Necatibey Cad.159,Gayret Han Kat 1 No.2 Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • SATILIK İMALÂTHANE ARSASI VEYA BİNASI ARANIYOR Bomonti,Topkapı,Yedikule,Dolapdere.Telefon:44 45 95 REKLÂMCILIK 1681 4G69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • BUGÜN ÖĞLENDE 12.30 14 arası)TELEFONLARI ÇALDIĞINDA «ALO» yerine «AKFİL» diyenler AKFİL kumaşlarından kazanacak Bugün öğlende 12.30 14 arası)telefonunuz çalınca «ALO» yerine «AKFİL» deyiniz.Telefonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • İLÂN Sayın Diş Doktorların Dikkatine Her türlü modern PROTEZLERİNİZ için EHVEN Fi ATLA Beyoğlu Diş Polikliniği Laboratuarı emrinizdedir.Tepebaşı,Aşmalı Mescit Sok.No.35.REKLAMCILIK:1628 4622
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • filiz DİKİŞSİZ KAÇMAZ FİLİZ v.filiz e/clOONYLON V DAİMA TERCİH EDfNIZ REKLAMCILIK:1646 4627
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • FRANSIZ KRAVAT A L D O d a 27 26 66 REKLÂMCILIK:1C39 4621
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • ÜLFET GLİSERİNİ Gima irtibat Bürosunda satılır.49 19 51 İLANCILIK:1387 3673
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • ©SÜSââlDS KONFEKSİYON Lüks kadın çamaşırları,buruşmaz terilen erkek gömlekleri Sirkeci Doğubank iş Hanı No.112 Tel:22 41 25 REKLÂMCILIK 1670)4665
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • Dikkat Çocuklarınıza Sermayesine Satış Çocuk giyiminde kaçırılmaz fırsat.Beyoğlu Tokatlıyan Pasaj No.10 da SERMAYESESE SATIŞ yapan SALINCAK BEBE PA-ZARI'ndan yavrularınızın bilûmum bayramlık giyim iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • ç\Fiyatlarda Damping ÇİFT ve TEK KADROLU GOLDER MARKA HARİKA BİSİKLET'ler Peşin Vadeli 26/200 eb'adında tek kadro komple 26/200 eb'adında çift 28/1/5 eb'adında tek «28/1/5 eb'adında çift f TEFERRUATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1963
  • Çarşamba sabahı Türkiye'de herkes bir MİLLİYET 4638
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • ALLAHLIK ALİ BEY BtR TURl_Ü JUVUVAMI.»ORUM DEt_lRE_CEĞ ı'M_JI ARıN ÖNEMUı BıR Svak_dinlenmem la.£im„ EWÛM L,SÜT KALABA-MlŞ—ÇOCUKL-ÛR HEPSf.Nl İÇMİŞ GECEMİN BlJ SAATİN.DE RAHATSIZ.ETTİM.BıR BARDAK SÜT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • Wm rfc OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Muhayyileniz oyun edecek.Hayale tirfili,tecrübe ve akla uyunulğ& KOVA BURCU [21 Ocak 11 Şubat] Esinizin veya yakınlarınızın üzerindeki nüfuzunuzu baskı haline so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • Hicri PAZAR Rumi IW 7 137?Zilkada NİSAN Mart 1| 1903 23 VAKf r vasat!EZANİ GOnaa e.34 10.54 e*ia 18.18 B.37 İkindi 16.59 p.ıe Akıana 19.40 12.00 Yatn 21.İS 1.34 tırnak 4.50 8.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • Milliyet Gıustncilik A.9.adına g Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ya Makalelerden Mesul Müdür l HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NBCMI TANYOLAC Magazin kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • ABONE İLAN TARİFESİ TARİFESİ 9,3,4,5 İnci tayfalarda santimi 30 T.L.3 Aylık i 23 T.L.T sol tayfalarda saatimi 99 T.L.6 Aylık i 40 T.L.Yıllık ı 78 T.L.900 T.L.Yabancı memle-9 DügUn.Nisan,Nikah.Vtfat ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • SOLDAN SAGA:1 Bir mesela üzerinde bütün halkın reyini alma.2 Bir ırk;İptidai kavimlerde kullanılması uğursuz sayılan ley.S TERSİ ayak;İlerde kullanılmak ürere aaklanan yiyecek İçecek.4 TERSİ öğütülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • DEUTSCHE WELLE €^A#%5 Sabahlan:9.10 9.40 arasında 25 ve 31 metrelerden Akşamları:20.25 20.55 arasında 19 ve 25 metrelerden PH0GBAM0A:Haberler 0 Günün siyası yoıumları 6 Böportajlar Alınan basınında li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • ORHON REKLÂM Bu akşam 18.25 te İstanbul Radyosunda KISS ME QUICK Elvis Presley QUANDO QUANDO QUANDO Tony RcnU CHlQUrriNA Lcs EspanolM Melodilerini takdim eder.ORHON REKLÂM 22 20 92 J3 07 82 REKLAMCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • Mikrofonda Yedi Gün Haftanın olay yapan İsimleri,güldürücü olayları Saat ı 13.40 istanbul Radyosu Mikrofon Reklâm Tel:49 50 09 MİLLİYET 46R4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 35 Tatil ıabahı 00 Sabah sarkılan 20 Haberler ve hava durumu 30 Plak dolabından 00 Senfonik marslar 30 Türk mılNİkUl dinleyici Utekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • LADY CHATTERLEYİN KIZI Ben geleceğim diye tutmuş bir sürü yemek hazırlamış.Hattâ,süt domuzlarından birini kestirmiş,kızartma yapacakmış.Ben maalesef gelemiyeceğim diyince fena halde kızdı,hayâl kırıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • I VARDAR TÜMAY 1 j YASAK KALKTI j Diii-rl yönden tepki yaratabileceği endişesi İle S Ej BBC radyosu yayınlan arasına dahil edilmeyen «An-E Ej gel nf Love» isimli şarkı,radyo idaresinin aldığı ye-E Ej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • S a Solsunlar,memleketten eş,dostun yolu bu tarafa düştükçe arıyorlar hemen.Eh ben de elimden yahut dilimden yardımı esirgememeğe çalışıyorum.Hani geleli epey oldu ama,gene de yabancılığım tamamen geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1963
  • MURAT DAVMAN'm EN SON ve YENİ AAÂCERASI.BİRİNCİ KISIM ESRARENGİZ HAYALET Ağzım kupkuruydu.Dilim sanki nemli bir kösele parçası gibi,damağıma sürtündükçe yabancı bir nesne lezzeti bırakıyordu.Vay canın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • KÜÇÜK İLANLAR İSTANBUL TEL:'17 42 10 ANKARA TEL:İJ 66 84 SATILIK EMLÂK ERENKÖY'DE Santraldi 19G3 imarlı çamlı arsa,22 33 93.KÜÇÜKYALIDA banka kredili,müstakil garajlı,iki katlı apartman,Tel:47 30 55.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • 1.İyi ingilizce ve daktilo bilen Sekreter 2.İyi ingilizce bilen,Muhasebe ve Stok bilgi ve tecrübesini haiz,askerliğini yapmış eleman Talipıerin elyazıları ile hâl tercümelerini,P.K.839,Galata İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • 14 PUNTO KELİMESİ 6 URA 10 PUNTO KELİMESİ 3 URA AYRICA ÇERÇEVE İÇİNM VERİIMEK İSTENEN İIANIAROAN 75 IİRA »ARK ALINIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'nin Türkiye'nin en büyük Mersin Petrol Tasfiyehanesinde çalıştırılmak üzere tam mânasiyle tecrübeli PROCESS AND PLANNING STAFF ENGINEER)istihdam edilecektir.Taliplerin:Proce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • TRANSİSTORLU,PORTATİF „it-^afia^pi r^H^ Her hususta,portatif radyoların en mükemmeli:tuşlu dalga değiştirme tertibatı,ton ayarı,teleskopik anten,otomobil için priz v.s.Güzel günlerinizin en neş'eli ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN 1962 hesap yılı temettü hissesi olarak hissedarlarımıza beher hisse senedi için %67 hesabiyle 15.Nisan.1963 tarihinden itibaren 37 numaralı kupon mukabilinde br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • İAYIN DOKTOft ve ECZACtUR DAHASİHHATLİ ÎBJR NESİL İ£|N RESLAN SANAYINİN MAMELAC Normal büyüyen bebekler »çl* MAMACİI)Hazlmslzlik çeken bebekler »çfı» MABÖR Erken do|an çocuklar re tertaltl'j çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • Aslandan nasü kaçarsan cözzamdan da öyle kaş REFİK EREN Miııtııımm muımiMiH Milliyet'in Elâzığ Muhabiri ARŞILAŞTIĞIM gence bak tim;Merak etme,yakında iyileşir,memleketine dönersin,dedim.Yüzüme baktı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • ^3 BÜYÜKBAŞIN GREVİNİN BİLANÇOSU 250000000 DOLAR NEW-YORK tarihinin en uzun süren ve en pahalıya malolan gazetecilerin grevi,114 glin sonra sona ermiş bulunuyor.Dört ay zarfında Ne\v-York'takl günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • Antiseptik TUBA ANASIR İLÂCI KURTSAN Müstahzarları SBCUMH REKLAMKOL 156 4677
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • KOTA Sıra 251 İstatistik 91.01 tahsisi olanlar Tel 22 59 29 a müracaatları İLANCILIK:1365 4645
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • PLÂSTİK MALZEMELİ MUŞAMBA KAPLATTIRILACAKTIR Ataköy 2.kısım inşaatımız için takriben 27.667 M2 plâstik malzemeli muşamba kaplattırılacaktır.1 Talipler,malzeme veya işçilik hususi yapıştırıcı dahil)İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1963
  • ŞUBESİ 25.OOO Liralık hususî ikramiye çekilişi ile 8 Nisan Pazartesi günü hizmete giriyor.RAYBAHK BASIN 51D6 A.3079)4682
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • Yalnız Pan Am hergün Almanyaya jet seferleri yapar.Fakat bu ilâoe kolaylık,Pan Am ile seyahatin daha iyi geçmesini sağlıyan sebeplerden sadece bir tanesidir.Fevkalâde Kolaylık Pan Am,her iki istikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • Tissel Fransız Malı Korseleri,KORSECİ DİLBER'de istanbul'da toptan ve perakende satışlar:Beyoğlu İstiklâl Cad.297-1 Galatasaray Tel:49 38 64 BURSA'da Şubesi Fulya Mağazası,Atatürk Cad.89 ANKARA'da Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • HAKİKİ İRLANDA KETENİ Memleketimizde ilk defa olarak elbiselik ve tayyörlük ithal malı,HAKİKİ İRLANDA KETENİ satışa arzedilmisfir.22 moda renk-Fiatı:31,50 Ayrıca 17 muhtelif yeni kalite,komple renkler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • KORUMA TARIM İLÂÇLARI A.Ş.SİCİL NO:43875 437 SAYIN HİSSEDARLARA İLÂN Şirketimiz hissedarlar umumî heyetinin 18 Şubat 1960 tarihli toplantısı gereğince sermayemizin 4.000.000 TL.dan TL.20.000.000 na çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • Monro Amerikan TV terinde durmadan M.M.için filmler gösteriliyor MARILYN MONROE James Dean'ın ölümünden bu yana halk ilk defa,ölen bir yıldızı tutuyor,filmini görmek istiyor.Marilyn Monroe,sağlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • OPERET 3 PERDE)Behzat Butak Azra Gün Reşit Gürzap Güher Güney Mete Uğur Agop Topuz İhsan Ünlüer Attilâ Manizâde Şef:Sahneye Koyan:KLAUS NAGORA AYDIN GÜN 18.20-21 tarihli temsil biletleri 8 Nisan 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • BEYAZIT 3 Perde Şaheser Komedi Pazartesi hariç her gece 21.15,Pazar 5 de Umumî ai'zu üzerine KAÇAMAK Her gün saat İD de Pazartesi 21,15 de tenzilâtlı MİLLİYET:4G14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • «Senenin en başarılı oyunu»* ASLAN ASKER ŞVAYK 100.Oyun ve «Beğenilen oyun» KAYIP MEKTUP Büyük Anadolu turnesi dolayısiyle 3 hafta için son temsiller Matine ve Suarede P.Tesi Çarşamba Pazar:KAYIP MEKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • İLAN Süt Hayvanları Ve Süt Sanayii A.Ş.SİCİL NO:60835/4088 18 Mart 1963 Pazartesi günü saat 9.30 da yapılan âdi GENEL KURUL toplantısında Türk Ticaret Kanununun 377 nci maddesi gereğince gündemin ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • FtSKOBlRIitKTErV Birliğimizin Üsküdar'daki deposunda mevcut takriben 21441 kilo 1961 mahsulü Limonlu-Vurgun-Kırık-Buruşuk-Ince iç fındıklar 20 Nisan 1963 Cumartesi günü saat 12 ye kadar teklif alma su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • 1 Aksaray Küçük Opera Tiyatrosunda Israrlı Arzuyu Umumî Üzerine MUM SÖNDÜ Salı gününden itibaren bir hafta daha uzatılmıştır.Komedi Dört Perde GAZANFER ÖZCAN ve ARKADAŞLARI 21 57 22 den yerlerinizi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • ETHEM İZZET BENİCE'NİN UNUTULMAZ-ROMANI YAKILACAK KİTAP YAKİNDA EN BÜYÜK SİNEMALARDA.REKLAMCILIK:1630 4626
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • SATILIK FABRİKA TESİSLERİ Şehir İçinde,hali faaliyette müşterisi hazır tahta ökçe imalâtı İle iştigal eden maruf bir fabrikanın makine ve tesisleri elıven fiatla sa-tılıktır.Tafsilât için P.K.228 Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • BULVAR TİYATROSU TIMARHANEDE AF Vodvil 3 Perde Oynayanlar:TEVHİD BİLGE KENAN BÜKE Nevzat Okçugil,Daver Yüken,Naci Girgin,Ayten Güvenç,Sevim Girgin,Emel Efekan,Turgut Akyüz,Nilgün Esen,Sait Yersu Muvaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • 10 Nisan Çarşambadan itibaren Acar Film Senenin Filmini İftiharla Takdim Ediyor ŞEHVET UÇURUMLA t M.İL M.M.X.M.M 4-Yaratıcıları:Filiz AKIN Suzan AVCI Tanju GÜRSU J Ulvi Uraz Ali ŞEN Enver ORHON Süreyy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Sevimli Haydut C.Cnrdlnale R.F.EMEK Tel:44 84 99)Tamirat dolayıslylo kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Ask Merdiveni F.Akın,G.Arsoy.KONAK Tel:48 26 06)Şâhâne Tatil J.Lei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • EMİNE DİNÇMAN İle N'AHİT İNAN' nişanlandılar.6,4/1963,Edirne.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • IDA MODIANO ile MOŞE ESKENAZİ Nişanlandılar ŞİŞLİ 6.4.9K3 4635
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • ÜMİT ALPMAN Bir oğullarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.MİLLİYET:464*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • Hv.Tgm.Jj|| jğfe ÖZAY ÇİPER m Pit.Yzb.fift SADİ KABAN Evlendiler İstanbul 6.4.1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • VEFAT Diş tabibi bay Vahan özaltın Altunyan)bay ve bayan Doktor Nurhan özaltın Altunyan)ve evlâtları,bay ve bayan Doktor Ara özaltın Altunyan ı ve evlâtları bay ve bayan Eduar Halepli ve evlâtları sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • A G L O M E R E MANTAR 45.04 Tahsisi veya malı aranıyor Müracaat:Tel.22 57 83 MİLLİYET 4C.81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • 1 8 A Y GARANTİLİ KURU Ş A R J L Türk sermayesinin,Turk işçisinin emeği AKCMÜLATÖR Sanayiimizin şaheseridir.ASİDİ KOY.30 DAKİKA SONRA MARŞA BAS Her nevi akü siparişi kabul edilir.Mümessillik verilir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • italyan Okuluna Öğrenci Kaydı Orta Orta Ticaret Lise Lise Ticaret Kısmı)İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu 1963 1964 ders yılı orta hazırlık sınıfına namzet öğrenci kaydına başlamıştır.Giriş konteniana t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • VASFI RIZA ZOBU'NUN AÇIKLAMASI 3 Gazetelerde Bebek Dâvası» isimli bir piyesin benim tarafımdan yazıldığı ilân edilmektedir.Omrüm-3e telif piyes yazmadım.Şayet yazabilsem cBebek Dâvası» gibi detlıkodu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • KAKAM TüRKiYEDE HAKiKi DIKıŞLi KAÇMAZ Çorap YALNIZ KAZOVA FABRİKALARINDA imal edilmektedir.Mamullerimizi Kazova Mağazalarından ve Öüyük Tuhafiyecilerden Arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • Genel görüşme 14 Baştarajt Birincide tirmek temayülünün Ifratlı tesirleri,plân üzerine milletin bağladığı ümitlrri boğa çıkarmak,27 Mayıstan önceki meşruiyetini kaybetmiş bir idarenin üslubuna döndürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • Bâzı liŞfetveküleri hakkında dâva Bc.şlnmU Birincide MİLLÎ EMNİYET RAPORLARI İNCELENİYOR Bakanlar Kurulu ilk toplantısında genel görüşme neticesini gözden geçilecektir.Milli Savunma ve içişleri Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • 6 zorba sokak ortasında bir genç kızı kaçırdı İZMİR,ÖZEL 16 yasında bir genç kızı taksi İlezorla kaçırmaya teşebbüs eden 6 zorba yakalanmıştır Önceki gece saat 12 sularında Basmahane semtinde cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • MAĞAZASINDA MEVSİM SONU DOL AY İSİYLE SER!Tl 20 gün için beyoğlu REKLAMCILIK:1548 4642
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • DOKTORLARA ve ECZACILARA Had ve müzmin Bronşitler Astım-Astım Bronsiale Had ve Müzmin Nezleler Gripler t A Heri ik ve Bahar Saman Nezlesi)Her türlü Sinizütler Burun,Boğaz,Hastalıkları İçin Alman HICO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • İnşaat Müteahhitlerinin,Sinemacıların ve Müesseselerin Dikkatine!Ankara'nın ana Ticaret Yollarından htrı olan Necatibey Caddesi iizf rinde ılmar İskân Bakanlığının yanında)47X22 metre eb'adındaki Arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • llMIIMlıfmı Ilımın.111 11 IM111111.111111111111111111111111111111111)I I 11111 11111111111 I f I 1111111.11111111 11111J I ANADOLU ANONİM TÜRK I SİGORTA ŞİRKETİNDEN Şirketimizin 27 Mart 1963 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • Continental t 8;siVi»f imi\B3TUN EBATLAR)Blafkfet Yedek Parçalar» «boton çeşiierJ FİORELL» BAM8ÎNO "ocuk Bisikletleri gelmiştir.T'HALÂTÇI HAMD» TUNCW ORTAtOA»!Kett 5ft Rıhtım Cad.Şarap İskelesi sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • İTHALATÇILARA İsrail'in yeni kurulmuş en modern fabrikası gJT^ LAVUD'un ettiği fevkalâde kaliteli ve memleketimizde FORMİKA diye-tanınan PLÂSTİK LEVHA1 LAR *n proforma fatura verilir.SAMİ İNZELBERG Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • MÜTEAHHİTLER DİKKAT!rf *F-Kapılarımızı görünüz ÇünkU,Firmamız mümkün olan en yüksek evsafta ve en ucuz flatta kapılar imal etmektedir.Satıhları kaplama ve boyamaya elverişlidir İç konstrüksiyonları üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • DÜNKÜ YARIŞLAR Baştarajı Sekizincid* lar:öd boy,bir boy,yarım boy.Ganyan:4.60.Plaspler:160,235.175,Ko.smıyan atlar:Yılmazrııaen,Sebil,Vaykant II,Besinci İkili Bahl»:J/10 17.65 kuruş.SEKİZİNCİ KOŞU:1 Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • Akşemseddinoğlu Baftarafı Birincidt bıkın gon İZİ Münih bölgesinde tespi* edilmiş v» gerekil tedbir alınmıştır.ORADA DA POLİTİKA Siyasi mahkûmun,Eslingen'de Türk İşçileri arasında giriştiği politika f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • 200 bin çocuğa it Baştarafı Birincide Bütün çocukların aşılanması İçin hazırlanan program 1965 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacaktır.Sabin aşısı tatbikine bu ay içinde Sağmalcılar ve Küçukköyden baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • A.P.'nin Samsun mitingi t Bagtarafı Birincide üyetf Ercüment Basa.«A.P.nin iki prensibi vardır:Bunlardan biri Allaha tapmak,ikincisi de millet* kul olduğu esasıdır.demiştir.Konuşan diğer hatipler Inön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • Modaspor,G.Sarayı 75 58 mağlûp etti Basketbol lig maçların» dün aksam devam edilmiştir.Haftanın en mühim karşılaşmasında Modaspor,G.Saray'ı 75 58 mağlûp etmiştir.Müsabakanın İlk devresi 30 29 Modaspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • GUREBA HASTAHANESINDE Dahiliye:Ord.Prof.Arif tsmet Çe^ tingil,Cerrahi:Ord.Prof.Şinasi Hakkı Erel,Nöropsikiyatrl:Ord Prof İhsan Şükrü Aksel.Çocuk Hastalıkları:Prof.Şevket Salih Soysal.Goz:Ord.Prof.Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • CERRAHPAŞA HASTAHANESİNDE Dahiliye:Oıd.Prof Muzaffer Esat Guç han.Cerrahi:Oıd.Prof.Fahri Arel,NororJsikiyatri:Prof.Necmettin Polvan,Kulak,Boğar.Burun:Prof.İsmet Altug,Deri ve Frengi:Ord.Prof.Cevat Ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • HUKUK FAKÜLTESİ TALEBE CEMİYETİ YÖNETİM KURULU DEVRİLMEDİ MİLLİYET Gazetesi Varı işleri Müdürlüğüne,Gazetenizin 29 3 19G3 tarihli sayısında Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Yönetim Kurulunun devrildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • Klinikler için seçim yapıldı Tıp Fakültesinde birleştirilen klinikler için kürsü profesörlükleri seçimi dün Profesörler Kurulunda yapılmıştır.Birleşti'-me kararının aleyhinde olan profesörlerin adaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • ericiler ileri,ilericiler geri Hür Sosyalist Partisi lideri,dünkü mitinginde ortalama yol hakkındaki lormülünü açıkladı H NECMİ ONUR tiR Sosyalist Partisi» değişmez Başkanı Cahit Topgülle,dün partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • A.P.'li Temsilciler Baştarafı Birincide rENKİDLER Temsilciler Meclisinin Milletvekili üyeleri ve bilhassa Kemal Bagcıoğlu ile Baki Güzey parti idarecilerini ağır bir şekilde itham etmişler,partinin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1963
  • KUVVETLENEN 5VLİYAOGLU Buna karşılık genel görüşme öncesine kadar Genel idare Kurulundaki durumu çok sarsılmış olan Gökhan Evli yaoğlu Meclisteki son konuşması ila Partinin prestijini kurtaran adam* h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.04.1963
  • Milli Lig de İkinci ^^SiBliSl Beykoz 1 İzmir spor:1 ^m4kW^^% Hacettepe 2 Kasımpaşa O tur dün başladı gBm i Beşiktaş 4 Demirspor:O *MK.^a £t Birlisi O Fenerbah Birliği O Fenerbahçe:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • Fenerbahçe santrforu Nedim'in ofsayttan attığı sol.I Telef oto,MİLLİYET:ANKARA İSTANBUL] Nedim'in 21.dakikada G.Birliği maçı,görülmedik şekilde sonra müessif hâdiselere oldu ve golsüz kapandı Tank Yam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • Beykoz İz.Spor birer Puan için Oynadılar Sarı Siyahlıların daha hâkim oynadığı maçta İzmirsporun beraberliğini Turgay sağladı SEYİRCİ:15.371-HÂSILAT:63.788 Tl.HAKEMLER:Nadi Irmaklar Vazral r.rlüvk •k-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • MILL!LİGİN İLK FARKLI BEJIKTAJ ALDI SEYİRCİ:15.371 HÂSILAT.63.788 TL.HAKEMLER:Ali Timur Cemil Yıldı* İhsan Geygel BEŞİKTAŞ:Özcan Muhittin Süreyya Yüksel Sabahattin Kava Ahmet Güven Şenol Birol Rahmi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • G.Saray,Alsancakfa S.OelcarŞ,la5„or Diğer maçlar Ankara'da Gençlerbirliği Kasımpaşa,Hacettepe Fenerbahçe,İstanbul'da Beykoz Demirspor ve Beşiktaş Izmirspor arasında.MİLLÎ lige bugün şehrimizde Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • Bugün yapılacak mahallî lig maçları Mahalli lige bugün Şeref Stadında oynanacak 4 maçla devam edilecektir,tkisi Spor-Toto'ya dnhil olan karşılaşmaların programı şöyledir:10.00:Sarıyer Davutpaşa 11.45:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • HA BEKLER ft)Spor-Toto'da hu hafta hehcr dereceye 345.030.65'er lira isabet ermektedira 4—5 Mayıs'da İsrail ile karşılaşacak Atletizm milli takımımızın seçmeleri 14 Nlsan'da yapılacaktır.İsrail dönüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • Zevksiz geçen müsabakanın gollerini ilk devrede sağiç Suphi kaydetti Yılmaz Aydın Suphi STAD:19 Mayıs SEYİRCİ!2S.7K1 HÂSILAT:HHİ.7G0 T.L.HAKEMLER:Kemal Yavman Fahri Alpagııt Sabahattin Lâdikli HACETTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • Dünkü Yarışlar BİRİNCİ KOÇU:1 Cevahir I,2 Dağ.3 Dorureis,4 Halûk I,Müddet:1.22,Farklar:Bir baş,bir boy,bir boy,Ganyan:14.10,Plaseler:340,285,475,Koşmıyan at:Levent,Birinci İkili Bahis:3/5,2S.25 kuruj.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • VII.Uludağ Kayak Kupası,bugün yapılacak küçük slalom'rtaıı sonra bitecektir.Resimde,B.Slalom'da birinci gelen l'ıaıısız Mauduit.ULUDAĞ KAYAK YARIŞLARI BUGÜN BİTİYOR NECATİ A K G Ü N Bursa'dan Bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • t 20 Nisanda şehrimizde İran'la karşılaşacak güreş millî takımımızın ilk seçmeleri dün Ankara'da yapılmıştır.Resimde,iki güreşçi mücadele ederken görülüyor.Türkiye İran gürcs müsabakaları,takımımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • ^ITOTO NETİCELERİ» Beykoz İztnirspor Beşiktaş Demirspor D Hacettepe Kasımpaşa D G.Birliği F.Bahçe H Toprakspor Petrolspor m Güneşspor Yolspor D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • Türkiye Romanya millî maçı 9 Ekim'de Milli futbol takımımız 9 Ekim çarşamba günü Ankara 19 Mayıs Stadında Romanya milli takımı ile karşılaşacaktır.Romanya Futbol Federasyonu dün Teknik Komiteye gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • Basket ligi bugün bitiyor 1963 istanbul basketbol şampiyonası bugün Spor Sarayında yapılacak İki maçla sona erecektir.Klasman üzerinde hiç bir tesiri olmıyan müsabakaların programı şöyledir.19.00:t.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1963
  • mmmar Hazırfaron:Faruk AYRAL BUGÜNKÜ TAHMİNLER 7 NİSAN PAZAR KOŞU:Favori:Ebcer Plase:Seheryıldızı ve Tayfunhan Sürpriz:Haldun ÎKlNCt KOŞU:Favori:Atman ekürisi Lütin koşarsa bunlara rakiptir)Plase:Ferd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor