Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • İstanbul Kitabevi Sunar FAUST I Goethe Çeviren:Prof.Dr.S.Irmak)12,5 TL.Gönül Yakınlıkları ıGoethe Çeviren:Prof.Dr.Irmak)10 TL.Don Kişot Cervantes Çeviren:Ş.Kocamemi)12,5 TL.31 Mart-Vak'ası t.H.Danisnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • CHP.GRUBUNDA İnönü "A.Polilikası iflâs etti,dedi Başbakan,A.P.'nin son olaylardan ders almadığını,eski politikasını yüîüteceğini sandığını da söyledi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN înönü C.H.P.Grubunun dünkü,to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • mm Nümayiş ve çarpışmalar üzerine sokağa çıkma yasağı kondu ŞAM,A.P.A.A.SURİYE İhtilâl Konseyi,mera lekette gerginliğin artmakta olduğunu ileri sürerek dün bütün Suriye'de günde 18 saat sokağa çıkma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • DURUM BiRBORÇ MESELESİ T TALK Partisi dünkü Grup toplantısında,üzerinde bir takım dedikodular yapılan bir kanun tasarısının desteklenmesini,inönü'nün isteği üzerine kabul etmiştir.Söz konusu tasarı,Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • Kıvırcık,Yeşilköy'de evvelâ perukasını giydi,sonra poz verdi.Solunda görülen karışıdır.Harpo Marx şehrimizde Hava Alanında gazeteciler ile konuşan "Kıvırcık",75 yasında ohnasma rağmen kendisini genç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • Bir şirketin borcunun Hazineden ödenmesi tartışmalara yol açtı ANKARA,ÖZEL C.H.P.grubunda dün bir Amerikan firmasına olan 10 milyon liralık borcun Hazineden ödenmediği takdirde,«Amerikan yardımının ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • 29 uncu "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI,İLAVEMİZ YAİİİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • Fuhuş yapan 10 kişi Âdliye'de Polis kızların bir cemiyet tarafından aidat için işyerlerine gönderildiğini tesbit etti İZMİR,ÖZEL ja 16 yaşları arasındaki kızlarla fuhuş yaptıkları tesbit edi-1 ^0 len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • Bir bankacı zimmetine bir milyon lira geçirdiği iddiasiyle tevkif edildi IZMIR,A.A.Selçuk'ta bir bankanın şube miidürü olan Atillâ Aytogay zimmetine 1 milyon lira geçirdiği iddiasiyle tevkif edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • J.H-^TBICHiK'-ATEWeS1 RADYOSU2^ t «ft» S«8« j ösüms sam* vmsi ftU«* 0*Y* Mtfi* 7 fSt ELÂZIĞ İL RADYOSU IKKFİK EREN ELÂZIĞ] Devletin çeşitli illerde kurduğu mahalli radyo istasyonlarına paralel olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • Bayat'ın kızı babası hakkındaki kararın kaldırılmasını istedi ANKARA,ÖZEL Bayarın kızı Nilüfer Gürsoy,Kayseri Savcılığına başvurarak babası hakkındaki son kararın iptalini istemiştir.Gürsoy,Adlî Tıp M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • A.P/deki TEPKİLER özarda A.P.'den istifa etti ANKARA,ÖZEL AYDIN milletvekili Reşat Özarda,Aydın II Başkanlığın» gönderdiği bir yazı ile A.Pden istifa ettiğini bildirmiştir.Ozarda istifa mektubunda 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • Sarpaşar Mebusluktan istifa etti ANKARA.ÖZEL A.P.deki son olaylar üzerine Kütahya milletvekili Sezai Sarpaşar,Meclis Başkanlığına gönderdiği bir yazı ile milletvekilliğinden istifa ettiğini bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • Yurdakul ¦•fc.Gümüşpala'nın istifasını istedi SAKARYA Scnatöı-ü Kâ-L?zım Yurdakul,A.P.Genel I Başkam Ragıp Gümüşpalaya bir telgraf çekerek «Genel Başkanlıktan istifa» etmesini İstemiştir.Yurdakul,telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • A.P.GRUBUNDA Müsbef oy verilmesi 20 ye karşı 30 oyla kabul edildi ANKARA,ÖZEL AQ MÜŞTEREK Meclis WT.Grubu dün 27 Mayıs Bayramı kanun tasarısına müsbet oy vermeyi 20 ye karşı 30 oyla kabul etmiştir.Tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • İnönü açıkladı Edirne Milletvekili,Gümüşpala'nın bâzı sözlerini yalanladı Ve toplantıda "Başbakan için cemîlekâr sözler söylendi,dedi ANKARA,ÖZEL A D ED*RNE Millctvekili İlğL\tT hami Ertem,dün bir bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • ass?333 BİRKAÇ BUDALA YÜZÜNDEN Batı basını bizden yine,Hasla Adam diye bahsediyor.Bıı tabirde oldum bittim bil hata vardır.Türkiye'nin derdi hafta adam oluşu değil,hastalığı yaratanların adam olmayışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1963
  • sınıfta kaldı Boykot yüzünden 120 öğrenci Yirmi günden beri «Boykot» yüzünden derslere girmeyen İstanbul Yüksek Teknik Okulunun 1200 öğrencisinden 120 si devamsızlıktan sınıfta kalmış* lardır.Okul Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Amerikalı kaplan sandık gönderdi Kt yıl önce Ilııksek Denizcilik Okuluna yabancı bir uzman geldi.Amerikalı kaptan,okulun öğretim •istemini inceledi ve harırlariıgı raporu ilgililere vererek Türkiye'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Aksaray Opera Tiyatrosunda SON ON GÜN MUM SÖNDÜ Kompdl Dört Perde Muvaffakiyetle devam ediyor Gazanfer Özcan ve Arkadaşları en yerlerinizi t^min edebilirsiniz.I talebe geceleridir ve 3 liradır.Gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • NİSAN SAYISI 52 Sayfa Çıktı Korku ve Gerçek Ruhi Tedavi Celse Tetkikleri Bugünkü İlmin Kâinat Görüşü Spirtizma Dersleri Görülmeyen Alemle Temas İmkânları yazılanın okuyunuz P.K.1157 İstanbul MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • ÇİNE ve SÖKE'DE izmir,özel ÇIKE ve Soke bölgelerinde mavi icılfe rastlanmıştır.Bölende hastalık görtııen tülün ocakları derhal borulmujtur.Denizli.Buldan ve Güney sindrk:ocaklarda görülen ma'.i kufe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FIATLARI t 'umhııi'i.srt 20 W.rıO f40)Rc^at lira 134.00 1.15.00 ayni)Hamil lira 104.00 lO.i.OO a.Mii)İngiliz Kral 117.00 11S.O0 ayni)Fransız Napolyon 96 00 »fi.S0 ayni)24 â ar külçe altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Bu yıl 1,5 milyon insan gizli veya açık işsizliğe mahkûm 1963 yılında Türkiye'nin nüfusu ne kadar olacak,çalışmak isteyen ulumların kaçı is bulabilecektir?İM prnjrramı bu koruların karşılıklarını verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • BU YIL KIBRIS VE POZNAN FUARLARINA KATILIYORUZ Türkiye bu yıl 28 Haziranda açılacak olan 10.Uluslararası Kıbrıs Fuarı İle 8 Haziranda başlayacak 32.Uluslararası Poznan Fuarı'na katılmağa karar vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Ticaret Odası işportacıların ortadan kaldırılmasını istiyor J STANBUL Ticaret Odası «İşportacıların piyasadan temizlenmesi» irin hazırladığı lıiı-raporu,önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı ile İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Son durum 23 Mart 1963)5.145 Milyon T.L.Bir hafta önce W Mart 1963)5.233 Bir ay önce 23 Şubat 1963)5.247 Bir yıl önce 24 Şubat 1962)4.876 TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geçen hafta yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Tecfâvü/den çeki/en 500 ve 1000 liralıkları değiştirmek için son gün:15 Nisan Pazartesi ANKARA,AA.ERKEZ Bankası,24 Nisan 1953 tarihinden İtibaren tedavülden çekilmesi kararlaştırılmış bulunan 500've 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • YILIN İKİNCİ ÇEKİLİŞİNE KATILABİLMEK AKŞAMINA KADAR TASARRUFLARINIZI İŞ BANKASINA YATIRINIZ TÜRKİYE BANKASI en fazla ikramiye veren Bankadır FAAL 2270 4344
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • fi~ Ahmet Hamdi Tanpmar Kalemiîe Yahya Kemali Sevenler Neşriyatı No.2 İ FİATI:7.50 Lira Bütün Kitapçılarda Bulunur BATES 102 4323
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • W^iti;meste ve milyonların kullandığı ÜSTÜN KALİTELİ ISKRA TELEFONLARINI daima tercih cdini ve ısrarla arayınız i REKLAMCILIK 1495 4348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • i iimiitiiHMtimimiiHiHiti iiiiniliuiiiiliv Kah kah kah kah.HIRSIZLARLA,uğursuzlarla,hiçbir şeyden haberleri olmadığı halde halkı kandırıp devlet idare etmeye heveslenenlerle bıkmadan usanmadan uğraşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Bir hafta içinde 1222 müessese Kontrol edildi Son bir halta İçinde Belediye tktt?arli Murakabe Müdürlüğüne bağlı murakıplar 1222 müessese ve esnafı kontrol etmişlerdir.Bu kontrollarda fa:a Hatla satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • düşünenlerin düşünceleri Bugünkü buhranın iç yüzü I)B UĞUN ortaya ikan bir hakikat varsa,o la genç demokrasimizin ciddi bir buhrana sürüklenmiş olmasıdır.Her buhran,iki karşı kuvvet aracındaki muvazen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Amerikan Erkek Dersanesi 3f)HİZMET YİLİ İngilizce,Fransızca,Al-manca,Muhasebe ve I Spor derÜCüne bu aksam saat 18 dp başlanacaktır,öğleye kadar dr-vnm eden İNGİLİZCE sabah E dertlerine kayıtlar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • î BEYAZIT i başladı.Hâdiseler yaratıyor 3 Perde Şaheser Komedi Umumî arzu üzerine KAÇAMAK Her gün saat 18 de Pazartesi 21,15 de devam edecek Tenzilâtlıdır)MİLLİYET-4353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1963
  • Omega ve Movado Kol saatleri 10 ay taksitle TiATVUZ A ROUS.Beyoğlu Tarlabaşı Cad.Bekâr sok.23/2 REKLAMCILIK:1494 4:t4«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.04.1963
  • 2 NİSAN 1963' MİLLİYET 114 günlük grev sona erdi Bir zamanlar Nazilerin kovaladığı Hollandalı şimdi onları koruyor UÇ KÂZI MAHKUMA BAKIYOR Nazi işgali sırasında Alman gençlerinin bir yürüyüşü esnasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.04.1963
  • CİCİ CAN SATFA;4 MİLLİYET t NİSAN 1961 IADY CHATTERLEYİN KIZI Yazan:Patricia ROBINS ALLAHLIK ALI BEY L ÛBAL KL4 *7-yıllull'l» i-Ji OSMAAN.bifzak.şu KfTAPiN» oAyeuess fie—i,d 1 BUNA MUTLAK.BÎR,Ç» Nişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • ARNAVUTKÖY İSTANBUL Lise ve Orta bölümleri 1963 1964 ders yıh için namzet kay dına başlanmıştır.Bu husustaki müracaatlar 16 Mayıs 1963 tari hine kadar kabul edilecektir.16 MAYIS'tan SONRA HİÇBİR I MÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • ŞIK HANIMLARIN GÖZDESİ s;DE LUXE ince sağlam bacağı kavrar elâstiki şeffaf •topuğu ve burnu tam yerine oturur s' bacağın cazibesini artırır m İSMiil *&fe DİKİŞLİ:6,90 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • KELİMESİ SATILIK EMLÂK KELEPİR sat.daireler,Çapa otobüs durağı Özel İstanbul Kole.il karcısı Hacızihniefendi Sok.No.37.OSMANBEYDE caddeye 50 metre mesafede 6 katlı,beşer odalı,tam konforlu apartmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş,Genel Müdürlüğünden 24 Nisan 1946 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve 15 Nisan 1953 tarihinden itibaren tedavülden çekilmesi kararlaştırümış bulunan 500 ve 1000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • Tinak KOUEKTİF ŞİRKET)Nuatibty C*d.Arıpoglın Sok.14-11 fiılıtı.4(40 04-44 38» KLETLERİ SUr'at 40 kim Kuvvetli çekiş Sessiz ve sağlam Bisiklet ehliyetiyle kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • Yeni parti "S C A N T I C" Benzin ve Dizel DENİZ MOTORLARI Tediyaita Kolaylık 3 HP Benzin 5-7 metrelik tekneler için 10 HP-14 HP DİZEL TiNAK KOLL ŞTi.Necatibey Cad.Arapoftlan Sok.14 1& Galata.T«l.44 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • İstanbul Orman Başmüdürlüğünden 1 TeşkUâtumz ihtiyacı için 2430 sayılı kanun hükümlerine göre açık eksiltme suretiyle iki adet kitap bastırılacaktır.2 Kitapların methi ve kaplık kâğıdı dairemizce veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • TARSUS ÜSTÜN KALİTELİ MALIMIZ BOL MIKOAROA MEVCUTTUR.Memleketimizin her yerinde TONU AZAMİ 1000 T.L dır.Satış ve Tevzi Organizatörlüğü ISTANBUL Unkapanı cad-No.31 îal.228238-272219
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • Millî Eğitim Bakanlığından I 439 Sayılı Kanunun 7.Maddesine göre her yıl yapılmakta olaln Ortaokul Öğretmen Muavinliği 1962 1963 ders yılı yaz ve güz dönemi imtihanları şu branşlardan yapılacaktır.1 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • TAKSİTLE BUZDOLABI almak İsteyenlerin bos dönmeyecekleri ve her aradıkları yeril ve Avrupa markayı bulacakları müesses* Sabri Rear soy Ayrıca WEST1NGHOUSE motoru İle mücehhez KARAMAN,Viyana kasap DOLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.04.1963
  • modası geçiyor 6r İH o B UGUNKU medeniyetin doğuşunu biraz da bir savaşın kazanılması İçin girişilen çalışmalarda aramak icap edtr.Nitekim ikinci Dünya Savaşında taraflar birbirini alt etmek için keşf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.04.1963
  • SAYFA:6 üç kişilik orkestranın şefi Subay Kemancı,2.şefi Yaşar Darbukacı,3.şefi ise F.Kaşıkçı 13 yaşında bir kipti veledi,her gece sabaha karşı dört sıralarında İstiklâl caddesindeki bir gece kulübünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • 9 SOLMAZ BAŞARAN İle ORHAN BAŞARAN evlendiler.1 Nisan 1963,Belediye Sarayı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • VEFAT Merhum Maliye Muhasebecisi Haşmet efendinin yeğeni,Maliye mümeyyizlerinden Refik Akatanın kerimesi,Mebruke Aka ta,Şükran Akata'nııı kardeşleri,Metin ve Nevin Alpar'ın anneleri Hatice Firdevs His
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Süleyman iye do&UMEVİNE TEŞEKKÜR Tıp ilminin bütün imkânlarını zorhyarak yaptıfiı çok tenlikeli bir ameliyatla eşime hayatını,bana da bir erkek evlât kazandıran değerli İnsan Or.FA-RUK DOfiPl'SoYLER'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • TEŞEKKÜR Ejım Nurseli ZİLELİ'nln dojtumıınu büyük bir hazakatle yaparak 26.Mart.1963 tarihinde oğlumuz Ahmet Murat ZİLELl'yl bize kazandıran,Jinekolog Operatör Dr.ALİYE TUNCAY ve Cihangir Kliniği dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Emekli Kıdemli Jandarma Binbaşısı Bahattin Bakanay'uı ani vefatı dolayısiyle cenazesine iştirak zahmetini ihtiyar edenlere,evimize kadar gelip tâziyette bulunanlara,telgraf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • İ DİKKAT I i SAUNA:56 i.Tuıkiyenin en modern sa-l î una ve yüzme havuzu.An-f kara Maltepe Koç Yurdu I karşısında 56 numarada açıl-i I mıştır.Tel:12 08 59.MİLLİYET 4326 ı millim minim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • mI KMWM&W3TM Giyimde CJJzerafet yaratır Mim u M© pirinizi KazovB Mağaralarından ve Büyük Tuhafiyecilerden Arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • İstanbul Emniyet Mensupları İstihlâk Kooperatifinin iç"';n,ySa=aîr,nna banko,vitrin raflar-v« boyu işlevi k wulü yaptırılacaktır-ı İdare heyeti igl yaptırıp yaptırmamakta ve dilediğine vermekte serbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • SAYIN BAYANLAR ÜSTÜN KALİTE BOL ÇEŞİT 33 senelik tecrübesi oları YILHf AZİPEK Fabrikaları Kuma?Mağazasında.İST.SULTANHAMAM Ziraat Bankası yanında)REKLÂMCILIK 1320)4365
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • SARAY Beyoğlu)ve MARMARA Beyazıt)J Sinemaları gişelerinin önünde sıra beklemek beyhudedir.5 Zira emsalsiz muvaffakiyetle Rosterilmekte olan i HAZRETİ LUT'un GAZABI i fr Büyük film devam ediyor ve edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • YENİ KARÂMÜ BÜYÜK MEVSİM SONU TENZİLÂTLI SATIŞ L İstanbul 220157)Ankara 116191)Bursa "OfiO)Kartıkov 3K2M3)REKLÂMKOL:134 4373 UiiWW^W11 *A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • BAYARIN KIZI A Bnşiarafı Birincide 3eçirıİPbı!eceğini,kararın kaldırılmasına sebep olan olayların babasının ihtiyarı dışında cereyan ettiğini ileri sürmü;ve kararın durdurulmasının kanunsuz olduğunu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • KALAFAT VE KRATA MANİN 1EHİRİ İNFAZ TALEPLERİ REDDEDİLDİ Kayseri Sagh;H ulu,Eni '»ala» fat ile Zeki Eıataman'ın 'Hastalıkları dnlayısıyle İnfazlarının tehiri '••Irplcrini reddetmiştir.Kurulun karat g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • ÖHü "A.P.POLİTİKASI İFLAS ETTİ,DEDİ Başiarajı Birincide sırasında konuşan inönü,A.P.hakkında şunları söylemiştir:«A.P.Genel Başkam f umıı%pala,son olaylardan «la Ibrel almamıştır.Bugün yine oyalama si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • C.K.M.P.Grubunda hükümet tenkid edildi ANKARA,OZEİ.C.K.M.P.Kolıya milletvekili ulan Baran ile arkadaşları tarafından verilen bir önerge ile dun olağanüstü u planan C.K.M.P.grubunda son olaylar görü$ül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Bir şirketin borcunun Hazineden ödenmesi tartışmalara yol açtı Başta rafı Birincide Bu konuda Bashakan Inbnu de söz almış.«Ziraat Bankasının rücuu mümkün olmayan bir teminat mektubuyla Mr Amerikan şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Suriye tekrar karışb t Baştarajı Birincide rin havaya ateş etmek ve dipçik kullanmak suretiyle dağıtabildikleri büyük nümayişlerin yapıldığını bildirmektedir.Üniversite dün müddetsiz olarak kapatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Bayanlar Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenlik Inre karşı £AVÂŞ ÇİL İLACI tecrübe ediniz İLANCILIK 1157 4.n,37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • f KOTA No.101 İ i i Aglomeıe marıtar tahsisi alınır.Tel:44 33 04 1 ÎLANCİLIK:1223 4355
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • İLAN istanbul Sosyal Hizmetler Konrdinas.von Kurulunun yıllık Gerfl Kurul toplantısı 13 Nisan 198.'i Cumartesi günü saat 10 da J.iiaııbul Sağlık Murlutlucu kitaplığında toplanacakıir.üye derneklerin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • AKIN KAIİTI Iu4Mn*«miOT tlttui C«'»»ti Hi» li'ANHA İLÂNCILIK 1234 4369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • İNŞAAT İLANI İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği inşaat Yapılacak Yer inşa edilecek Binalar Keşif bedeli Geçici teminat izmir TARİŞ Yağ Kom-Gliserin ve Sabunha-iil*;1.396.504,66 55.645,14 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • İSTANBUL VALİLİĞİNDEN Sanayi İşletmeleri Sahiplerine 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereğince tescil edilmiş olan Sanayi İşletmelerinden bir kısmının,kanunun 5 inci maddesine tevfikan vermekle mükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • KARA NAKİL ARACI SATIŞI Bankamıza ait muhtelif evsafta,kadro dışı 5 adet motorlu kara nakil a^acı kapatılmış zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır.Son teklif alma tarihi 12.4.1M3 dur.Şartnamesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • YETİŞTİRİLMEK İÇİN AMATÖR ARTİSTLER ARANIYOR AKADEMIE SUN FİLM «P.K.349 Ankara» adresine vazınız.SUNAR 741 43fi8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • En çok aranılan HAIR SPRAY NET HAİR SPRAY NET BÜYÜK BOY AEROSOL Ambalajda!Saçınızı sabahtan akşama kadar bütün hareketlerinize rağmen muhafaza eder,rüzgâr yağmur ve rutubetin tesirlerinden korur.Saçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • İNŞAAT DENtRI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Türkiye Demir Ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden İnşaat demiri piyasasında karaborsa faaliyetlerini önlemek üzere 14 mm.dahil daha yukarı kalınlıktak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Yalova Tekel emanet anbarı inşaatı birim fiat esası üzerinden Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Eksiltmesi 17.4.1963 Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • "AKIN TtKOUlM» SuHınlumtıtı lOrOk Ç«r*pcı iSTANtlA,İLÂNCILIK 1234 43R9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • YURDAKUL t Baştarafı Birincidetaşıdığınızı unutmayınız.Politikada muvaffakiyet,vazifeyi kabul,vazifede devanı ve vazifeden ayrılma zamanını takdirdedir.Partiyi yalnız siz kurmadınız.Fakat siz yıkacaks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • ÖZARDA h Baştarafı Birincide milletvekillerini şiddetle İtham etmekte ve şöyle demektedir:inönü lehine tahrik ettikleri sorum ona müşterek grupların kararı muvacehesinde gerek 27 Mayıs Bayramı,gerekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Memurlara daha fazla borç verilebilecek ANKARA.ÖZEL Millet Meclisinin dunkıı oturumunda Emekli Sandığı Kanununda yapılan bir değişiklikle memurların faydalandığı «Borç verme sandığı» nın doner sermaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Bir şoför metresini 18 yerinden bıçakladı öÇ yaşındaki sofor Naci Seven,met,res hayatı yaşadığı Perihan Nukoğlu» nu Kıskançlık-sebebiyle 18 yerin» den bıçakla vurmustm.Bir çok kikinin şahit oldufcu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • İskenderun'da 98 çocuk kızamıktan öldü İSKENDERUN,ÖZEL Resmi bir açıklamaya göre 4 ay İçin de kızamıktan iskenderun'da ölen çorukların sayısı 98i bulmuştur.Uç gundenberi sağlık ekipleri mahalls mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • FUHUŞ YAPAN 10 KiSİ ADLİYEDE Baştarajı Birincide yüzden polis tahkikatı çok gizli yürütülmektedir.Polis,kızların satışını yapan iki kadını da adliyeye vermiştirizmir Valisi Enver Saatçıgıl «Olaylarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • HARPO MARX ŞEHRİMİZDE Eagtarafi Birincide şu cevapiarı verdi:h—73 yaşındayım vp nala gencim.Şö\le bir baktım.Yıllar kendisinde pek tahribat yapmamıştı.Karşımda fazla fazla 50 lık bir adam vardı.Saçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Economist,Türk ordusu sabrını kaybedebilir diyor LONDRA,THAingilterelim unlu ciddi haltalık dergisi «EcoiıÖmilt»ı Tuıkiyedekı son gelişmeleri «Gittikçe Kaynayan Kazan» ballıklı blı yazısında ele almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Ertem,Baştarajı Kinnctde ne tarafa çekilirse,n tarafa gitmek niyetindedir.demiştir.Edirne milletvekili ayrıca,Genel İdare Kurulunun politikasını tasvip etmediğini de bildirmiş ve şunları söylemiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • MİLLİYET GAZETESİ Yazı 15leri Mııdurhiğiıue İstanbul 2S Mart 1963 tarih.4610 sayılı gazetenizin birinci sahi f e besinci sütununda;«Gençler dün yakaladıkları gericileri dövdü» baslığı ile verilen habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1963
  • Hasan Korknıazcan'ın Açıklaması;Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne:27 Martta H.F.T.C.temsilcisi olarak Gençlilt mitinginde bulunduğum halde,gazeteniz benim karsı mitinge katıldığımı gösteren fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.04.1963
  • Millî ligin 2bu hafta başlıyor F.Bahçe,İzmir seyircisinden şikâyetçi.Üç büyüklerden Beşiktaş İstanbul'da,G.Saray İzmir'de,Sarı Lacivertliler ise Ankara'da Beykoz MİLLÎ ligin ikinci kademe ilk devre ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • Greko-Romencilerin şampiyonaya iştirakine çalışılıyor NKARA,ÖZEL tstişare heyetinin aleyhte kararına rağmen Grcko Romen güreş milli takımımızın Stockholm'de yapılacak Dünya Şampiyonasına iştiraki ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • Beynelmilel Voleybol Turnuası 7-14 Ağustosta yapılacak III.Istanbul Enternasyonal Voleybol Turnuası 7—14 Ağustos tarihlerinde Yeşilköy açık haya sahasında yapılacaktır.Turnuaya Yunanistan,Batı Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • ANKARA MAHALLÎ LİG PUAN DURUMU Takımlar O i BM A Y P Altındağ 16 11 3 2 27 11 25 Toprakspor 15 11 1 3 44 10 23 Güneşspor 15 10 3 2 54 15 23 Yolspor 15 9 3 3 32 10 21 Petrolspor 15 1 4 3 27 14 20 Sinca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • MAÇ KARŞILAŞACAK TAKIMLAR tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Sjjİ Numaralı fakımın JHjH son maçları MAÇ HAKKINDA DÜŞÜNCELER Sıra No.H Numaralı Takım O Num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • İSTANBUL MAHALLÎ LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y F Beylerbeyi 16 Taksim ir» Sanyer 16 Adalet İH Anadolu 18 Eyüp 16 Y.K.Enini.Ki Galata 16 Haskoy İS Davııtpaşa 11 Süleymaniye 16 9 4 3 3ü 13 22 8 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • Mustafa ve Nuri terhis edildiler Galatasaray profesyonel fakımı futbolcularından Mustafa ve Nuri'nin askerlikleri dün sona ermiştir.Tezkerelerini alan iki genç futbolcu Sarı Kırmızılı takımın yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • Federasyon Kupası fikstürü çekiliyor ANKARA,ÖZEL Milli ligin ikinci kademesine iştirak edemeyen Feriköy,Göztepp,Bpyogluspor,Altınordu.Ankaragücü v« PTT takımları arasında tertiplenecek olan P'ederasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • Beynelmilel kayak yarışları 5-7 Nisanda Uludağ'da başlıyor BURSA,ÖZEL Beynelmilel VIII.Uludağ Kupası kayak yarışmaları 5—7 Nisan tarihlerinde AVusturya,Fransa,italya ve Türkiye'nin iştirakiyle yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • TOJQ'da 2 kişi 13 bileli ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nurı 30.haftasına ait birinci tasnif dün bitmiş vr iki kikinin 13 maçı doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere düşen miktarlar şöyledir:12 bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • KİSA HABERLER KARAGÜMRÜK futbolcularından sağhaf Orhan,vatani vazifesine,Yedek Subay adayı olarak Tuzla'da dün başlamıştır.18-21 Nisan günleri İsrail ile Davis Kupası elemeleri için karşılaşacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • Brezilya'nın da katılacağı üçlü turnua için Iff [MİLLİYETİ israil'de tertiplenen üçlü bir futbol rurnuasına katılacak olan Brezilya milH takımının son kadrosu görülmektedir.Son Dünya Kupasının şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • Federasyon,Macar antrenörün Kr an evvel vazifeye başlamasını istiyor.Apak millî ligin UEFA nizamlarınauygunoldugunusoyledi ANKARA,ÖZEI/FUTBOL Federasyonu bugün,millî lakıma antrenör olmasına karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.04.1963
  • v.S.Juvenilis'a kasten kötü oynadığı iddia edilen İTALYA LİGİNDE BÜYÜK SKANDAL YUHALANAN YILDIZ ALTAFİNİ Juventus karşısındaki kütü oyunu dolayısı ile seyircilerin aleyhte tezahüratına muhatap olan Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor