Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • AGATHA CHRISTIE NİL CİNAYETİ Dedektif hikâyelerile ve bu tipte piyesleıile büyük şöhret yapan Agatha Chnstie'nln en güzel romanlarından biridir.5 Liradır.FANTOMA'nın DÜĞÜNÜ Her yasta,her seviyede,helk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • Anayasa Mahkemesi,Türk parası ile ilgili kanunun iptalini reddetti ANKARA,ÖZEL Anayasa Mahkemesi,Türk Paıası Kıymetini Koruma Kanununun Anayasaya aykırı olduğu yolundaki iddia ve müracaatı 8 e karşı 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • 27 Mayıs Bayramı Kanunu Mecliste ANKARA,ÖZEL 27 Mayıs'ın Hürriyet ve Anayasa Bayramı adiyle,milli bir bayram olarak kabulü ile ilgili hükfımel tasarısını,dün Hükümet öncelik ve ivedilik talebiyle Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • GENÇLİK MİTİNG YE YÜRÜYÜŞE SON VERDİ AA.T.T.B.Başkanı gençliğin vazifesini yaptığını yürüyüşlerin artık memlekete zarar vereceğini söyledi MİLLÎ Türk Talebe Birliği Genel Başkam Cafer Karadağoğlu «Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • DOĞUŞTAN ÂMÂ OLUNCA Gazeteler iri İri harflerle vazıyoılar:P.mesulleri inönü'ye Bize ilham verin,ışık tutun» dedi.Biz İnönü'nün yerinde olsak:Ben sizin karanlığınızı nydınlatanıam,münasip hir Köz dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • Bir şebeke taralından lubşa teşvik edilen kızlardan bir grup İzmir Kmııiyet Müdürlüğünde yüzlerini saklarken.Henüz orta okulun ilk sınıflarında okuyan küçük kardeşinin kötü durumunu öğrenince utancınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • Gelir Vergisi Ödeme ve Beyanname Süresi uzadı ANKARA,AA.Yarın akşam sona erecek olan Gelir Vergisi beyanname verme ve vergi ödeme süresi,mükelleflere bir kolaylık olmak üzere Maliye Bakanlığınca uzatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • YEŞİLKÖY'DE BİR UÇAK KAZASI UCUZ ATLATILDI 37 yolcunun hayatına malolabilecek bir uçak kazası dün bir şans eseri olarak ucuz atlatılmıştır.Yeşilköy hava alanı personelini ve beklemekte olan yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • URUM i A.P/deki SON GELİŞME £1 AKINLEŞMEYE başlayan havadan sonra A.P.grubunun,i 1^ kapıldığı panik havasından süratle kurtulmak yolunu araş-tırdığt görülmektedir.Dünkü grup müzakereleri bu yönde ğ ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • ingiliz Basını suçu Bayar'da buluyor LONDRA,A.P.RADYO Tiukiyedekl son olaylar İngilterede,basın ve radyo tarafjndan yorumlanmıştır.Dünkü «Daily gazetesi bu konuda yayınladığı bir baş yazıda şunları ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • Ankara Hastahanesinde nezaret altına alınan hükümlü Celâl Bayar "Açlık grevine,başladı C KAYSERİ,ÖZEL EZA Muhakemeleri Usulü Kanununun 399.maddesinin 2 nci fıkrası gereğince tahliye talebinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • İki AP Milletvekili yumrukla döğüştü ANKARA,ÖZEL AP.Samsun Milletvekili Bahri Cömert önceki gece,Anadolu klübünde,masasında oturan Giresun Milletvekili Etbem Kılıçoğlu'nu son olaylarla ilgili olarak ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • AP Grubunda Başkanın İstifası İstendi Dünkü toplantıda bir sonuca varılmadı.Şinasi Osma da «Sîne-i millete» dönülmesini teklif etti ANKARA,ÖZEL A D MÜŞTEREK Meclis nu dün de toplanmıştır.Toplantıda,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • Bekato "Son olaylar birçok hakikati ortaya çıkardı,dedi idleri Bakanı,Bayar'm gkıjındanberi cereyan eden olayların bir tanzime dayandığını söyledi ANKARA,ÖZEL CH.P.Müşterek Grubunun dünkü toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1963
  • inönü,partilerin selâmet yoluna gitmeleri gerektiğini söyledi P.hariç,bütün partiler ve Hükümet bu konuda genel görüşme aşılması teklifini desteklediler ANKARA,ÖZEL İLLET Meclisinin kdünkü toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • T r V II 12 Nisan Cuma Akşamı B1RTEK GALA GECESİ NOT:Rezervasyon her gün saat 17 den itibaren MAKSİM GAZİNOSU MÜDÜRİYETİNDE TEL:44 31 34 44 58 89 İLÂNCILIK 1160 4177
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • ILK 5 illik Plânın haşarısı büyük olrııde ö/cl sektonin çabalarına bağlıdır.Plân ful •ektoruıı İta de 1.8 ve İMİ yılında da lam 5.Î* milyar liralık vatırım Yapmasını önpoı tnf kiedir.Kamu sekicini J a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI tıımhurı et HH.00 ı .10 10)Re at lira 134.00 135.00 50)llanııt Un 104.00 105.00 50)ingiliz Kral 117.00—118.00 ajrnl)1 ransız Napolvon 9«00 96.50 50)21 Avar külçe altın 14.40 14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • Türkiye'de dizel motoru fabrikası tesis edilecek DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI,özellikle deniz taşıtlari.vlc lokomotiflerde kullanılan 2 bin ile 4 hin beygir gücündeki dizel motorlcrin yurdumuzda yapılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • HUBUBAT PİYASASI H 4REKETLİ ESKİŞEHİR Borsasında,Toprak IMalı-Milleri Ofisi'nin »on günlerde de-£iı menlere fa/la miktarda buğday vermece haşlaması hububat piyasasını hareketlendirmiştir.RORSA'da dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • İŞ BANKASININ MEVDUATI 2,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI ANKARA,ÖZEL İS Bankası Genel Kurulu dün toplanmıştır.Okunan Yönetim Kurulu raporuna ime,Bnnka'nın mevduatı 19B2 de.Z?milyon lira artarak* 2.5 milyar liıay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • İZMİR'DE 5 ASİTLİ YAĞ 850 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ IZMtR.ÖZEL İzmir Borsası'nda zeytinyağı durgundur.5 asitli yağların fiatı'850 kuruşa kadar gerilemiştir.Pamuk Hatları da 5 kuruj düşmüştür.Standart I pamuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL MENKÛL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSA»,BÜLTENİNDEN ALINMIŞTIR DEVLET İSTİKRAZLARI dahilî borçlar 1949 İstikrazı ikr.101.25 1941 Demiryolu İV İkr.104.1941 Demiryolu V İkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • KONGRE MAFAMA.İstanbul Makina Fabrika Levazımatı Demir Hırdavat ve Madenî Eşya İthalâtçılar Cemiyetinden Cemiyetimizin kongresi 2.4.1963 Salı günü saat 15,nisap temin edilemediği takdirde 11.4.1363 Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Rektörlük ve Akademik bina otomatik telefon santral numaralan 31 Mart 1963 Pazar günü saat 9.00 dan itibaren hizalarında gösterildiği şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • En üstün PLÂSTİK BOYA c/liflin us If Usui*.OGUıiflfli BOY».VtRNIK VE RECİNE FABRİKALARI.İZMİR FAAL 2164 4151
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • I It IM1111111111111!IJ * Evet Çelikbaş,daha açık yazıyorum SANAYİ Bakanı Fethi Çelikbaş bana 511 mektubu göndermiş:Sayın Çetin AUan.20.3.1963 tarihli Milliyct'te halktan gizlenen çok önemli bir konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • Trafik komiseri ehliyet alacaktı!ZMıB Kmniyel I mud urluğu kavakçılık bürosu şefi Yılma/Ç«pin,Tıalik Burusu komiserliğine tayin edilmişti.Yılmaz Capın'ın otomohıllerlc İlgisi sadece sahan nk-üin dolmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Kalkınma için pratik usûller D Y ORDUMUZUN kalkınması.ilgili,birçok yazılar ve raporlar yazıldı.Bunlar arasında,memleketimizin realitelerine en uygun olanlar;hence,Barker ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • Sekiz yaşındaki Yankesici kız Suçüstü tutuldu Yankesicilikten yirmiye yakın sabıkası olan 8 yaşındaki küçük yankesici Müzeyyen özmut yeni bir suç isledikten soma yakalanmıştır.Saat 15 de Kadıköyden Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • KARTALDAKİ KAZADA DÜN DE BİR KİŞİ ÖLDÜ Evvelki gece Kartaldaki trafik kazasında bir kişi ölmüş bir kişi de ağır şekilde yaralanmıştır.Şoför Şükrü Ay,Kullandığı 42803 plâka sayılı hususi otomobil ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • BOĞAZDAKİ YUNAN ŞİLEBİ KUKTAKILDI üç Kiı ti önce Karadenizden gelirken sis sebebiyle boğazdaki mania ağlarına bindiren Yunan bandıralı Americana» şilebi kurtarılmıştır.Kurtarılan şilep,hasar tesbitind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1963
  • BOZUK YOLLAR TAMİR EDİLİYOR Şubat ayı içinde Üsküdar,Kadıköy ve Beyközda Belediye tamir ekipleri 1092 metrekare asfalt ile 3431 metrekare adi kaldırım tamir etmişlerdir.İyi havalardan istifade edilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • HAFTANIN DURUMU life"'BıiKX^X\Son ola/farın aydınlattığı bir gerçek:Gerici partiler oy toplar fakat yaşıyamaz.4 Çok partili rejimde yapılan üç deneme,gerici eğilimleri sömürerek oy sağlayan partilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • asa hırsızı "Ders verirken,yakalandı NEW YORK,A.P.Bir kasa hırsızı «Verinde tatbik» usulünü kullanarak,san'atının inceliklerini dükkanındaki «özel okulda» 11 öğrenciye izah ederken yakalanarak tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • Oraloğlu Tiyatrosu tStVÜEt TİYATROSUNOANJMEL.EÎK OKTE.Emil Zblâ'nıh $âheseri fS Eli M TERESE RAQUIN Oyununda 1.NİSAMDAN* IfİBÂR6N HER OECE £1.15 CUMARtESİ ~J»AZAR 5.DE ÂGAGLAR AYAKTA ÖLÖR Hergün 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • GALERİ POROTEKS SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN 15 Nisan 1963 Pazartesi günü saat 16 da Harbiye,Halâskârgazi Caddesi 83 No.lu Şirket Merkezinde,Şirketimizin senelik umumî heyet toplantısı yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • GEYİKLİ SiLiTEX BEBE BATTANİYELERİ REKLAMCILIK 1041 4158
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • Almanca Bilen Sekreter Aranıyor İZMİT'de bir Sanayi Müessesesi için ALMANCA BİLEN SEKRETER aranmaktadır.Almanca Lisan yanında ayrıca STENO ve İNGİLİZCE bilenler tercih edilir.İsteklilerin el yazılariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünden 1)Aşağıda cinsi,miktarı,muhammen bedeli muvakkat teminatı,ihale tarihi ve saati gösterilmiş olan malzeme kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • ABDÜICANBATIH MACSftAU EBlkfHiLKADRl MDOİMİH îiTESi Bipim DAR8E SiVlE V£ÖH£ fcETİRİLİd.EF£KDİl£^NEDİHgüWAL?BURASİ MMIKEME SİUONUPUK.rr®
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK'.O AÇIK HAVA KAPALI HAVA J BULUTLU HAVA S SİS HKAR DOLU YAÖMUR APAIIKU YAĞMUR.SAĞANAK GETİREN KÖTÜ HAVA SINIRI Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri parçalı bulutlu ve son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • ÇOK ACI BİR KAYIB Çok kıymetli eşim GÜLTEN KOLBAŞI'nın biricik ağabeysi Bonn ve Brüksel Deniz Ataşesi Kurmay Yarbay,MUZAFFE!ElALDÎ kalb krizi neticesinde vazifesi başında vefat etmiştir.Cenazesi 30 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Edremit eşrafından Cemal ve Baise Elaldı'nın biricik evlâtları,Nüket Elaldı'nın çok sevgili eşi,Zeynep ve Hakan'ın babaları,mcrlıume Gülten Kolbaşı'nın ağabeysi,Aliye Kolbasının dayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • v,Yedek Koca ES ¦STANBUL Tiyatrosu «Maurice Hennequin» ve «Pierre Veber» in «Gümrüğe ait birşey var mı?adlı komedisini «Yedek Koca» adı ile adapte ederek oynamaktadır.Bu te-i şckkülün göze ancak eseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • Taş Devri insanları ile temas kuruldu PORT MORESBY,A.A.Yeni Gine'nin Sepik sahil bölgesinde aş devrini yaşıyan bir kabile ile uzun uğraşmalardan sonra temas kurulabilmiştir.Yirminci yüzyıl medeniyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1963
  • Öldürdükleri adamın burnunu kestiler MARDİN,ÖZEL Adam öldürmek suçlarından aranan Osman ve Kanco Özkan adlarında iki kişi Dorik'in Vergişan köyünden Musa Taraç'ı Viranşehir yolunda mavzerle öldürmüş,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • İ$$tl$illİİ mr eWMKrfLER BiRAZDAN VOLA ÇIK3P ETR^Pl ede.CetCLEK^ B?Z DS WELftcopTtPa-E GONSUMiliİliiİİPİİ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • eSNfM KÖTÜ BîfZ.ŞÖHRETİM vASL-BABAM ©İLSE ÇOK.KIZAK-ONEMU ŞEV-LİM-İÖSE MUNAS,ROD REED ©O ES/V4D^ Cı'SKO YENl' TEHLİKENİN YA-LAŞTi&M BÎİMEZ T SENİMLE BU-LUSTUiSUAAU k/A» SEyH SÖYLE-MEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • Hlert Cumartesi Rum!1381 30 1379 Zilkad» MART Mart 4 1963 17 VAKİ' r VASATÎ EZANÎ CrUntı «47 11.16 ös:13.19 5.47 tkır.'ii IB 52 9.20 Aksam 19.32 12.00 Y»Ui 27.04 1.33 imsak S.U4 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • 4£ İİS^ıfe^l Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ^hibi:ercÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ro Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Mag»7,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • İLAN TARİFESİ t)2.3,4,S İnci tayfalarda aantlml SO T.L.0 8.T id tayfalarda ttnürai IS T.L.0 tayfada baslık 300 T.L.DÜİUn,Nişan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür İlanları S tan-Unıe kadar 7.tayfada)80 T.L.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • TAKSİTLE SATIŞI Buzdolapları,Çamaşır makineleri,dikiş makineleri,Radyolar,Pikaplar,Elektrik;süpürgeleri,Motosiklet,Bisiklet,Saat vo mağazalarından tedarik edebilirsiniz.Not:30 sene jarantltı orijinal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • TARSUS BEYAZ ÇİMENTO ÜSTÜN KALİTELİ MALIMIZ BOL MIKDAROA MEVCUTTUR.Memleketimizin her yerinde TQNUAZAMMQOOT.Ldir.Satış ve Tevzi Organizatörlüğü İSTANBUL IJnkapam cad.No.31 Tel.ı 228138 27221»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • m OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Bir heyecanı tatlı bir sükûn takip edecek.Bugünü pek unutamıyaeak-¦tniBek KOVA BURCU 21 Ocak 1» Subrti İçlnjzi bir İnsana dökmek İhtiyacını duyarsanız onu seçmeden fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • SOLDAN SA6A1 1 Bir İSO heveslendirmek için verilen mükâfat veya sigorta ticretl;Masalların iri yarı kahramanı.2 Mısır Hind)fulü de denen beyaı nilüfer çiçegii Tereddute mahal bırakmıyccak şekilde olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • v £Mi&39&ujzwmmmmmmmmmammiiM& İSTANBUL RADYOSU 7.38 Açılış,program,kına haberler t» hava durumu 7.33 Boston Promenad orkestrası 8.00 Oyun havaları 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah konseri 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • LADY CHATTERLEY'İH KIZI Yazan:Patricia ROBİNS Bn konuda »eni demode,geri kafalı bulacak İnsanlar muhakkak ki vardır.Bana göre,pek fazla bağlısın prensiplerine,bunun da hiç güphesiz haklı ¦ebepleri var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1963
  • iiHimiiJitua I OPUS DERGİSİ 6ncı I SAYISINA ULAŞTI j BÜLENT TARCAN Biricik Türk müzik deTglmiz 6 ncı sayısını ya-Ej s yınlamış bulunuyor.Hence çok mutlu bir olay.İlk Ej ğ sayısında geleceği hakkında f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.03.1963
  • ÖZEL TARİFE H punîo KEüMts,lİra ıu puni° keumesi 3 üra AYRICA CE«ÇEVE JÇİNOE VERİLMEK İSTENEN ILANLAKÜAN 25 LİRA FARK ALINIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1963
  • »ASRI** TAC1TT1» HJCVIIMU lüinl lira »k tak,IZUİI T*ur»a ııtıı REKLAMCILIK 074 4156
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1963
  • Solmıyan çabuk kuruyan su ile yıkanabilen harika PLÂSTİK BOYA c/ufllUUŞ flf ©GöUflfll BOVA,VERNİK «I REÇtNE fABP.İK.AUm.İZMİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1963
  • SATILIK EMLÂK YEŞİLYUKTTA sahibinden köşebaşı sat.kelepir arsa.mutavassıt kabul edilmez.22 69 58.KELEPİR sat.daireler,Çapa otobüs durağı Özel İstanbul Koleji karşısı Macızihni Efendi Sok.No.37 KURTULU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1963
  • ^WGISEN TOPLUM KARŞISINDA DEMOKRASİNİN YARINI beş Modern edece özelliği var!03 OTALtTEÎt memleketlerin tek bir kaya parçasından oyulmıifiasına yekpare,ınonolitık bir yapı taşıyan siyasi düzenlerine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1963
  • T.C ZİRAAT BANKASİ MART TALİHLİLERİNİ TAKDİM EDER Lira kazananlar Balıkesir Merkez Müdürlüğü Yenişehir Ankara Li Hesap No 14158)irfan öztOrker Hesap Na 26312)ipek Kadın Bayraktar Hesap No:20558)Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.03.1963
  • Lastiğin gövde ve birbiri ayrılmasın tamame beri ede v U.S.ROYAL Lâstiklerinin terkibinde bulunan CVC'yi keşfeden kimyager Arthur "Clem" Danielson,CVC'nin yüksek ısı altında nasıl eridiğini bir lâbora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1963
  • PİYANGOSUNDA TALİHİNİZİ DENEYİNİZ böylece hem nefis bir tuvalet sabunu,hem en üstün temizleme tozunu kullanmış olur.hem de' şu çok kıymetli ikramiyeden biriui kazanabilirsiniz:Bol köpüklü ve Nefis kok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1963
  • 4 GÜN KALDI MAZAK a |İHK||a 11Iİ1İI IIMalılloJ.BEYAZIT 3 PERDE ŞAHESER KOMEDİ İ SON 3 GÜN i MİLLİYET 4162 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1963
  • ORİJİNAL JAPON MALI f*\A A p° f^ DİKİŞ MAKİNELERİ YALNIZ ÖZ İTHALÂT Koli.Şti d© Sabuncu Han Cad.Merkez Çarşılı Han No.7 Tel.27 10 16 J İLÂNCILIK 1159 417!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Ölüm Yarısı R.Podesta R.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Küçük Beyin Kısmeti T.Soray,A.İşık.KONAK Teı:48 26 06)Hz.Lut'uu Gazabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1963
  • Aktörün karısı Veronique ise,eşini güzel yıldızların yoruşundan şikâyetçi ANTHONY Quinn bir seferinde,lıiç olmazsa Gregory Peck kadar çekingen olduğunu,fakat bunu belli etmediğini söylemiş.Peck de bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1963
  • RUHSAR ÇİNAR Bu gece yine KULÜP DA C.tesi,Pazar Matine İM İLLİYET:41C3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • SEYHÜN DOKAL ve YAŞAR I NAN nişanlandılar.29/3/1963 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • vefat Trabzon etrafından merhum "vufedi Hüseyin Avn!Dere'nln i.merhum Albay İrfan Ya-1 kal'ın eşi Hafız Emine YAKAL Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 30/3/1963 Cumartesi öğle namazını müteakip,Kıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz İzmir etrafından ve borsa ajanlarından Kasım Sami Sücr'in vefalı dolay isiyle cenazesine İştirak zahmetini ihtiyar edenk re,evıırıj.e kadar gelip tazi.veUe bulunanlara ve yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • fj OII.NJHAL KARDEŞ ve İNAL KARDFŞ bir kız çocuklarının dünyaya prldiğini dostlarına müjdelerler.29 s 1963 Erez Kliniği.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • VEFAT Atiye Berkmen'in e.şi Doçent Dr.Rasim ve Nilüfer Berkmen'in babası Ayşe Berkmen'in dedesi,merhum Münür Berkinen,Mehmet İbrahim Berknıou ve Nevin Berkmen,Atiye Gökçen'in kardeşleri,Di-Hakkı Berkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Elîm bir trafik kazasında kaybettiğimiz sevgili ağabeyimiz Diyarbakırlı)Şükrü Ay merhumun cenaze merasimine teşrif eden,çelenk göndermek zahmetinde bulunan,telgraf,mektup ve telefonla ve bizzat evimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • MECLİS SON OLAYLAR!GÖRÜŞECEK f Başlarajı Birincide fikri savunmasına mukabil,A.Pmilletvekillerinin çoğunluğu oylamada müsbet oy kullanmıştır.MÜZAKERELER onpiRe hakkında ilk konuşmayı so» ru sahibi Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • İngiliz Basını suçu Bayar'da buluyor fc Baştarafl Birincide rum edilmiş olması sert bir davıanış gibi yürünebilir.Ancak Bayar'ın kendisi de telifkâr ve uzlaştırıcı olmak yolunda hiçbir gayret gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • LOZAN KLÜBÜNDE ŞİİR MATİNESİ Lozan Kliibunde yarın saat 21.00 de «Şiir matinesi» yapılacaktır.Matinede sür okuyııcaklar aıasmda Yıldız Kenter,Kâmuran Yüce Ribi sanatkârlarla,şairler bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Mat ve süet görünüşlü bir satıh meydana getiren en üstün plâstik boya rflifllBüS HZÎU v,©SUllflii:BOVA.VERNİK VE RECİNE FABRİKALARI.İZMİR k AAL 2164 4151
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • 6 MİLYON LİRALIK mücevherat çalındı ROMA,A P.Unlu bir Alman ailesinin mensuplarından Kont Edward von Bismaıck'ın apartuTtan dairesinden 600.000 doların 6 milyon lira)üstünde kıymet biçilen mücevher ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Almanya'da bir Türk işçisi sokak ortasında zorla bir kızı öptü BONN.drel Muhabirimiz OKSAN O Y M E Beş aydan beri Almamada bulunan bir Turk işçisi,Wipperfurt mahkemesi tarafından 2 ay hapse mahkûm edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • İstanbul Gazeteciler Sendikası kongresi yapıldı îstanoul Gazeteciler Sendikasının olağanüstü kongresi dun yapılmıştır.Toplantıda soz alan üyeler tenkit ve temermilerde bulunmuşlardır.Yönetim Kurulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Profesör Tunaya açıklama yaptı Hukuk Fakültesi prolcsöıi-erinden Tarık Zafer Tunaya,evvelki gun Üniversitede öğrencilere yaptığı tavsiyenin bir gazeteye kasıtlı olarak yanlış aksettirildigini açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Kayseri Valisi,A.P.İl Başkanlığına ihtarda bulundu kayseri,özel A P.İllerin önceki gece yarısına kadar parti binası içinde ve çevresinde yaptıkları taşkınlıklar karşısında Vali Kârım Makul dün parti i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Bir gazete hakkında soruşturma açıldı Atatürk'ü küçük düşürücü yayında bulunduğu ıdda olunan Yeni İstiklâl gazetesi hakkında dün Savcılıkça soruşturma açılmıştır.Gazete,son sayılarından birinde yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Fuhuş yapan okul kızları yakalandı t Rnştarafı Birincide zengin erkeklere aati 150-200 liradan satarak menfaat sağlamışlardır.Bilahare kızlar,kendi arkadaşlarını da bu yola sevketmisler ve birbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • BEKATA p Başlara^ Birincide alman tedbirlerin tasvip edildiği bildirilmekte ve 'Grubumuz,birbirinden ayrılması asla mümkün olmayan temel undurlar olarak.Atatürk devrimleri,27 Mayıs devrimi ve demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • 1963 SAN REMO FESTİVALİNDE BİRİNCİLİĞİ KAZANAN r En son bestelediği ve okuduğu UNO PER TUTTE LE CILIEGE ve beynelmilel dan» şarkılarını SAHİBİNİN SESİ fc Plaklarında takdim etmekle şeref duyar RAY CHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Bana orsanız* BÖt&H M B^1 ax çatt\r\a vda kama ıvt\a$ır *Ü rao bey lz-V^ arda afc •at\re^ U\eı derîn^ y #ş lto g^A I^Kıııı-ıi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • İNŞAAT DEMİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Türkiye Demir Ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden İnşaat demiri piyasasında karaborsa faaliyetlerini önlemek üzere 14 mm.dahil daha yukarı kalınlıktak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Prof.TEVFIK ALI ÇINAB'a ait büyük itina ile toplanmış an-j tika eşya,halı,avize,salon takınılan,gümüş,avize ve porselen koleksiyonlarının MÜZAYEDESİ 31 Mart 1963 PAZAR günü saat in da Cihangir Defterd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • PROPAGANDIST ARANIYOR İstanbul'da ilâç tanıtma işlerinde butun gün çalışacak,askerliğini yapmış doktor,eczacı veya kimyager aranmaktadır.Tecrübe sahibi olanlar tercih edilecektir.Taliplerin resimli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • İli Ilh m in!ı 1 1 i III PiP!OTO ARIZA FENERİ:Gece oto arızalarında ve stop lâmbası olarak,kamplarda,harita tetkikinde vs,FİAT1 TL.40.İŞİTME CİHAZI.Transistorlu.60 gr.ağırlığında,pil İle çalışır.Geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • ve yürüyüşe son verdi Bnğtarniı Birincide daha içhat etmiştir.Mitinglerin ve sessiz j urıı üslerin Türkiye gilti iutisadeıı p kültür bakımından az gelişmiş memleketler üzerinde ^apacaBl etki,i düşüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Bir Amerikan şilebi Rus yapılı uçakların hücumuna uğradı WASHINGTON,A.P.AA «Floridian» adlı Amerikan şilebi,hangi millete ait olduğu tespit edilemeden,Rus yapısı iki askeri jet uçağının tecavüzüne mâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • YEŞİLKÖY'DE BİR UÇAK KAZASI t Bagtaro.fl Birincide pistte gitmiş ve tam yola çıkarak feci bir kazanın meydana gelebileceği sırada sağ tekerleği toprağa saplanmıştır.Çok kısa biı mesafe sürüklenen jet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Türk Dil Kurumu yayınları sergisi açılıyor Be.'iktsi CHP.ilçe Merkezinde buçun Turk Dil Kurumu Yayınları sergjsi açılacaktır-Gençlik kolunun açacağı sergide Kurumun yayınları tanıtılacak ve egret,menl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Motorlu tren elektrikli trene arkadan bindirdi IstrinbuJ d«n Edinie'yp gitmekle olan «Motorlu Yeşilyurt U asyonurıdK elektrikli trene arkadan hindiıiniştir K-T/ad-T bir kondoklor ile iki yolru çok tıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • Yıldız Teknik Okulu Müdürünün istifası istendi Yirmi gündenbert Yıldız Yüksek Teknik Okulunda devam fiden boykot dün yeniden alevlenmiş ve haklarını hâlâ elde edemiyen öğrenciler.Mudur Vakkaa Aykurt'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • AP Grubunda Başkanın istifası istendi A Başlarajı Birincide caya kadar sinc-1 millete dönülmesini» istemiştir.GÜMÜŞPALA MN KONUŞMASI Bir konuşma yapan Gumuşpala,«Biz bir muhalefet partisi olduğumuzu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • 20 AY TAKSİTLE Tanınmış marka buzdolapları,çamaşır makineleri,uzun vâde ile Singnr dikiş makineleri,radyolar v.s.PALEM'DE Karaköy,V.Kaldırım Cad 60 FAAL:2158 4W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1963
  • AZİLNAME Beyoğlu Altıncı Noterliğince tasdikli 13/3/963 tarih ve 5202,numaralı umumi vekâletname ile vekil tâyin etmiş olduğum ERDİNÇ ZAR-BUN'ü gördüğüm lüzum üzerine Beyoğlu Üçüncü Noteı liğmden 29/3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.03.1963
  • Benfica,F.Bahçe'den 25.000 Dolar istedi Avrupa Şampiyonu Benfica takımı Fenerbahçe ile Haziran ayında Istanbulda bir karşılaşma yapmayı kabul etmiş ve bu maça karşılık 25,000 dolar istemiştir.Fenerbnh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • güreşçi çınarı İsmet Âtlı ve H.Güngör kampa katılmadıkları,Cemal Yanılmaz ise kilo düşemediği için kadro dışı bırakıldılar TURHAN DOĞU ANKARA'dan bildiriyor NİSAN" da İran'la İs-£t^J tanhulda karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • KISA HABERLER Beşiktaş profesyonel futbol takımı SUmerspor ile hususi bir maç yapmak üzere Bursaya gidecektir.Siyah Beyazlılar,maçtan sonra 2 gün Bursa'da kalacaklar ve sakat elemanlarını tedavi ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • Türkiye İngiltere Ümit maçı Haziran'a kaldı 19 6 4 yılında İtalya A)Millî takımı ile karşılaşacağız.Bülent Eken'in antrenörlük vazifesinin devamına karar verildi TEKNİK Komite dün Federasyon Başkanı O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • 8.Balkan Kros Şampiyonasına katılacak YUGOSLAV,BULGAR YE ROMENLER GELDİ YARIN Ayazağa Levent parkurunda yapılacak olan VIII.Balkan Kros Şampiyonasına katılacak olan Romen,Yugoslav ve Bulgar millî kros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • AT YARIŞLARI BıiTUl üJUım rW\w.f liıt IIIJ BUGÜNKÜ PROGRAM VE TAHMİNLER Koşu 1.Maiden)4 yaşlı C grubu Araplara,1600 m.3000 TL.Saat 11.00 1 Sena.y 2 Yetidendim 3 Oğuzhan 4 Ağahan 5 Bafra 6 Gazve 7 Amaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • Spor-Totodan ekle edilen gelirle genişletilerek 58.000 seyirci alacak hale getirilen Mithatpaşa'mn maketi görülüyor.yılda elde edilen 265.687.006 lira Toto'dan kulüplere isim hakkı olarak 4.684.500 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • Göztepe'ye Karşı Oynamıyor İdareciler,fıtıktan muzdarip olan kaptanı oynatmak istiyorlar.FENERBAHÇE,Göztepe ile yapacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçı için bugün izmir'e gidecektir.Saat 15.30 da uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • Âlsancak'ta saat 17 efe Kupasına taraflar en İZMİR,ÖZEL ALTAY Galatasaray profesyonel futbol takımları,Türkiye Kupasının dördüncü turundaki ilk maçlarını bugün saat 17 de Alsancak stadında oynayacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • İstanbul Amatör Küme Grup Birinciliği maçları İstanbul amatör birinci küme şampiyonunu tâyin edecek olan grup birincileri maçlarına bugün Mithatpaşa Stadında devam edilecektir.Bugünkü maçların program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • Vahap özaltay Uzun seneler renklerine hizmet ettiğim kulübümün genç sporcularına önce moral vermeğe çalıştım.Kısa bir zamanda hamle yapabilmemiz için talebelerimin lâzım gelen gayreti göstereceklerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • Gündüz Kılıç Altay ile kendi sahasında oynamak güçlüğünü bilerek hazırlandık.İşi,kendimize göre ciddî tutarak sahaya çıkacağız.Tahmin ederim ki bu yüzden maç bizim için çok zor geçecektir.Çocuklara gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.03.1963
  • Venezia Can için itiraz etli MİLANO'dan bildiriyor Türkiye İtalya milli maçının akisleri İtalyan basınında devam etmektedir.Türk takjmına muvaffak olmuş gözü ile bakan basın mensupları «Hivera'sız bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor