Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • Yunan Muhalefet Partisi,Krala karşı cephe aldı ATtN'A,AA.Yunanistan Kralının,muhalefetteki «Merkez Birliği Partisi» nin taleplerini reddetmesi üzerine,parti lideri J.Papandreu dün «Kral da gayri nıe^r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • Gençler İzmir'de A.Pye pilâv ve Kaktüs hediye etti izmir,j:iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi öğrencilerinden 5 kişilik bir heyet dün A.P.ir ir 11 merkezini ziyaret etmiş ve A.P.li idarecilere pilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • 3S?GİTTİ GİDER DAHİ GİDER Geminin miçosu kaptana sormuş:İnsan bir şeyin nerde olduğunu bilirse ona kaybolmuş diyebilir mIV Hayır.Öyleyse bana temizleniı I.için m-ı'il i:m i/pipo kaybolmadı,deni/in dib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • A.P.den istifa eden Senatör Y.T.P.ye girdi ANKARA,OZEL Bir süre önce A.P.den istifa eden bağımsız senatör Emin Acar dün CHP ye,yine A.P.den istifa eden izmir senatörü Enis Kansu da YTP ye girmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • Direndi fakat.Kanun emriydi.ANKARA,Mete AKYOL bildiriyor JANDARMA Kumandanı,Ankara Emniyet Müdürü,yar-d imcisi ve bir polis memuru,Şahinalp apartımanının en üst katının kapısı önünde durdular.Jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • Kayseri Savcılığının talebi ile evvelki gece evinden alınarak Numune Hastahaneslne getirilen ve burada muayeneye tâbi tutulan hükümlü Celâl Bayar,altı aylık müddet bitinceye kadar yatacağı Ankara Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • DURU M AP'deki PANİK "M ON olayların ortaya koyduğu bâzı gerçeklerin A.P.yöne-j^N ficileri ve grubu içinde bir panik havası yarattığı görül-I mektedir.Uç gündür devam eden grup toplantılarının de-ğ İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • 30 kadar AP senatör ve ılı ında Bu şahıslar hükümlü Bayar'ı karşılama sırasında Anayasayı ihlâl,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile Tedbirler Kanununa muhalefetten sanık olarak görülüyor ANKARA,İZZET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • Görevlerinden çekilmeyenler uBizi Kongre seçfi,diyorlar Cevat Önder Milletvekilliğinden istifa etti ANKARA,ÖZEL Ar% Genel İdare Ku-rulu üyelerinden 12 si dün istifa etmiştir.Çekilenler:Cahit Okurer,Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • XX» Yüzyılın en başta gelen romanlarından biri K&lp^anlar ANDRE GİDE' in şaheseri V'V.MVv ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı.İLANCILIK:505 4113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • Salı günü Saraçhanebaşında tertiplenen karşı mitinge katıldığı tesbit edilen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Yücel Tansu dün sabah devrimci gençler tarafından yakalandıktan sonra bir sınıftaki kürs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1963
  • 27 Mayıs Bayramını YTP ve CHP destekliyor ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Genel Başkanı,Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican dün grupla bir konuşma yaparak,Y.T.P.bünyesinde 27 Mayısı inkâr ve Anayasa düzeni dışında faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • rki ıj J i Bu yıl ufukta bir tehlike lSe*3 PROGRAMİNA re.kamu yatırımları bu yıl öteki yıllara bakarak ayrı bir önem kazanmaktadır,uııki kanın yatırımlarının finansmanında tutularak yol,Türkiye'nin eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • Fisikobirliğin kabuklu fındık alımları 8 bin 500 tonu buldu FINDIK ı»ivawjnnU canlılık dun daha da artmış-500 ton'a yükselmiştir.Borsada dün Ordu'da Nisan teslimi tır.Ibjlüler,satıcıların artık daha t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • DIŞ ÜLKELERE HAYVAN DERİSİ,TİFTİK,TARAMA VE MERCİMEK SATILDI Çeşitli dr?ülkelere dün 811 bin liralık mal satılmıştır.Bu atada,Avusturya 54 bin liraya 5u metreküp ceviz kütüğü,Bulgaristan 10 bin liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • LİBERASYON İSTENİYOR Komisyonun ana görücü.«İthalâtla lerhestlik ve rekabeti »ağladığı» gerekçesiyle,«Liberasyonun daha geniş olıiUle tatbik edilmesi» üzerinde toplanmaktadır.Komisyon,ithalâtın libera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • ithalâtın,liberasyona yöneltilmesi isteniyor İSTANBUL Ticaret Odası'nda kurulan «Kota Komisyonu»,dış ticaret rejimi ile ithâl listeleri üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir.Komisyon 11 ncl kota d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • PİYASADA BUGÜN SOS' piyasada bir gevşeklik görülmektedir.IIgililer,bir yandan vergi ayı savılan iMarl'ın sun jürilerinin yuklaşnıas'.öte yandan yeni siyasi gelişmelerin bu durgunlukta etkisi bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • Uyan Süleyman,uyan!ADAM dun Mbah kalkar kalkmaa hemeu radyoya koştu,düğmeyi çevirdi.İstanbul radyocunda »Haberlerin» okunmasına iki u.dakika Vardı.*ajt 8.2ü'de splı.n »Haberler.1 okumağa bağladı.En ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • I SAYIN HACI 1 NAMZETLERİNE r Cidde'ye uçak,vapur ve otobüs seferleri TURİZM ve SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul,Ankara ve Adana'daki Bürolarında her yıl olduğu gibi bu yü da Hac ile ilgili her türlü'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • w 9 w w w w w w w t w AKBANK ÜNCÜ HASIRCILAR 1 NİSAN 1963 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN IİİZJWETİNİZDEDİR.BUŞUBEDE HESAP AÇTIRANLARA HUSUSİ ÇEKİLİŞ AYRICA ç*i UMUMÎ ÇEKİLİŞLERDE KAZANMA ŞANSI REKLAMCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • Kalkınma hızı ve TÜRKIYEMN kıta ramanda teknik,bilim,kulun alanında in/la gelişmesi gerekmektedir,Bu erlisine Türkivenirı kaderimle İlgilidir.Fakat öğretimle ilgili ıi imik kalkınma hızına uygun ı;ı.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • Sinemalarda Biletlerin yarısı Bir önceki seansta Satışa çıkartılacak Sinemaların 16,30 ve 18,30 matinelerlyle,suare biletlerinin yüzde ellisi bir önceki seans başladıktan sonra gişelerde satışa çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • i 111111II1111II1111111111 i 11111 M 1111111111111111111111 M I M 11111111 11111 11111111111 11111 I M1111111111 KÜMDE ÜRKİYE'de siyasetle ilgilenenler artık şu g kaba mantığın dışına çıkmalıdırlar:Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • VEFAT Bankamızın Memurin Müdür Muavini,kıymetli mesai arkadaşımız EMİN ÖZTAH'ın yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 28 Mart 1963 Perşembe günü vefat ettiğini ve aynı gün ebedi tstirahatgâhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • BİLÛMUM OTO P p.ŞARJ ve MARŞ KÖMÜRLERİ Türkiye Umumî Distribütörü:ELEMAN KOM.ŞTİ İLANCILIK:1(194 41Û9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • İKİYÜZBİN BEŞYÜZ LİRA Çekiliş:11 Nisan 1963 BİR APARTIMAN DAİRESİ Suadiyede 4 oda,hol,banyo,geniş manzara Kıymeti 50.000 Lira AYRICA PARA OLARAK 1 adet 25.000 1 10.000 5 5.000 10 2.500 20 1.000 Ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • v^İfc AĞRILARINA KARŞI GRiPiN faydalıdır GRİPİN 4 saat arc ile günde 3 adet alınabilir.FAAL;213Ö 4102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • 60 TONLUK EKSANTRİK PRES ALINACAK Müracaat:Tel:27 28 05 P.K.1082,İSTANBUL İLANCILIK:113ü 4143
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • ÜRETMEN Tecimevi 3 Yaka No:60/1 Bornova tZMİR Tarım ve arıcılık araçları,tarım İlâçları,'ohurn,toprak aşısı,okul ders araçları ve kitap bulunur.Postayla sipariş alınır.MtLl IYET:4118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • DİLENCİ KAMPI İKİ GÜN KAPALI KALDI Kapatılmasına karar verilen Belediyenin Darülacezedeki dilenci kampı eskisi gibi faaliyetine devam edecektir.Belediye Başkanı Necdet Ugur'un müdahalesi ile e.ski kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • AVRUPA TRENİ SELANİK YOLU İLE İŞLEYECEK Yugoslav makamlarından gelen bir telgrafla Tren yolunun bit hatta için kapatıldığı,bildirilmiştir.Yolun kapan masına sebep.Yugoslav Bulgar hududundaki «Dr&goman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • SATILIK JENERATÖR Dizel motor Jeneratör tevzi tablosu İle komple satılıktır.KW:130 V:220 38ü A:220 Müracaat:27 47 10 22 73 65 İLANCILIK:1139 4144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1963
  • SON DEĞİŞİKLİKLERDE GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ VERGİ USUL KANUNU VERGİ CEDVELLERİ ile Dış seyahat harcamaları Motorlu Kara Taşıtları Emlâk alım vergisi Tasarruf Bonoları Kanunları Amortisman Nisbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • T.C.ZİRAAT BANKASI m&MT TALİHLİLERİNİ TAKDİM EDER Lira kazananlar Balıkesir Merkez Müdürlüğü Yenişehir Ankara Hesap No 14158 irfan Örtürker Hesap Na 26312)ipek Kadın Bayraktar Hesap No:20558)Yüksek öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Fransa'nın Büyük Sahrada yeni bir Atom bombası patlatması Âfrikada tepki yarattı vur b am Yildonumu YASEÎ Saw Köfte** ill atom bombası patlatmak için bundan kötü bir zaman seçilemezdi.Cezayir'deki 7 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • SATILIK Lâlelide Arsa 2 Nisan 1963.10 cu îcra 962/393.İLANCILIK:1127 4121 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • PARAFİN ROMEN ALMAN JAPON Menşeli ithâl mallan Romtaş Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Telefon:44 80 96 440717 KISMET:0043 4101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Eski ve faaliyet halinde bulunan BİR LİSE İÇİN elverişli binası olup Kira,satış ve iştirak)suretile vermek isteyenlerin Tel:27 39 14 müracaatları.REKLÂMCILIK:1372 4096
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • j'ste:six e* b/rköpekköy\BUKETİ.SOLUNCA ATMAYIN',FIKIK RIKlR EMı'NJE' NlM RANDEVULARI H£P &OYL-E GÜZEL.BASL-AR SON(^4_O KAHROLASICA ACAiPUGl.Ni ORTAYA vueüfÇ ve BÖYLECE RANDEVU DA FACİA İLE NE-TİCELEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • HER ÇEŞİT ZIMPARA bezi,kâğıdı ve taşları İçin proforıııa fatura verilir ve lisans devralınır.Galata Tünel Cad.Hırdavatçılar Çarşısı No.43 Tel:49 14 44 İLANCILIK:1141 4145
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • BİZİM PiHİHİZ EM ilîRÎPlHDîiL FERTlfRÎ İHAKI^IAÜINPAM «fiKJULEHİKDEM ÖTW Lı.İPDİAM BullıNAğilîR:"kaîNMI VE MAYATI KUMM dik 0EMCE AtoL.AUAHBuPUR.JûMNE KW AR | ÎN VE |LıM VOltl îlE t-Y\mmı %m\m İzah* ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • «Hy SB*»;PARTS ACCESSORIES plpp * mım HAKİKİ GENERAL MOTORS PARÇALARINI BULABİLİRSİNİZ.I müessesesi ı Sif.A.S.inde,Mtıi!cfeaiaigffitAiHS25 i1,1.İ1j^1l:^i-BîtU P.DC.^İİSTANlULj REKLAMCILIK:926 4106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Bakırköydeki De Gaulle Hukuk Fakültesine gitti Bakırköy Akıl Hastahanesinde tedavi gören hastalardan meşhur De Gaulle,dün Hukuk Fakültesine getirilmiştir.Sınıfa sokulan De Gaulle,sorulan sorulara verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Altı sabıkalı bir evi basıp soydu KRGAN't,ÖZEL Kemaliye mahallesinde oturan Mehmet Garip'in evi önceki gece 6 silâhlı şahıs tarafından soyulmuştur.Saat 24 sıralarında kapıyı kırarak içeri giren soygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Dört genç Uız parasız dünya turu yapıyor Melbourne Stuttgart Melbourne arasında dünya turuna çıkan Avustralyalı bir talebe grubu dün şehrimize gelmiştir.Dört kız,dört erkekten kurulu talebe grubu,düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Hindistanda çiçekten 300 kişi öldü KALKÜTA,AA.Knlküta'dan resmen bildirildiğine göre,Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Gaya bölgesinde çıkan çiçek salgını,iki aydan beri 300 kişinin ölümüne yol açmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Konya'da yılın 22 nci cinayeti işlendi KONYA,ÖZEL Sarayönü ilçesi Karatepe köyünde Ahmet Erol eski bir husumet yüzünden Hamdi Bay ar'ı bıçaklıyarak öldürmüştür.Ahmet Erol tevkif edilmiştir.Bu cinayetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Sevgilisi ile Evlenmesine İzin vermeyen Babasını zehirledi MANİSA,ÖZEL Bir genç kız sevgilisi ile evlenmesine müsaade etmiven babasını zehirliyerek öldürmüştür.Soına'nın Demirolak köyünden 14 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • Mehter hakkın GEÇENLERDE askerî mefahirimizin bir kısmının 1 diği muvakkat Askerî Müzeyi ziyaretime ait bir Mehter takımından da bahseylemiş ve hafızamın kn\güvenerek konservatuardaki arkadaşlarıma no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1963
  • YARIN HAYA 3 AÇIK HAVA 4)KAPALI HAVA 3 BIHUTLU HAVA S YAĞMUR E SİS DOLU ARAUKU YAĞMUR,SAĞANAK GETİREN KÖTÜ HAVA SINIRI A ALÇAK BAS1MÇ Y YÜKSEK BASINÇ/rüzgâr ŞİMŞEK ve GÖK GÖR!OEVAMU YAĞMUR f KOTU HAVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • eı« şey sövu-VEViW.LEN'tM VtNf SARKIŞI v HAFTAKİN PV.LARJ AJZASlNDA 3 NuM4M OUJ-VEİZMİŞ.DuNYANJN ŞU HAUNE BAK-fNS4N LA* ŞARKı" DÎYE ME fUE UGRAŞITOR lAR TOM&'K,JANBÖ.BU AK5AM SAAT 4de.«SiirfNonA olun-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • IADY CHATTERLEY'İN KIZI «Erkekler hiç durmadan ileri gitmek,daha da ileri gitmek isterler.Peki,ten istemez misin hiç,daha da İleri gitmek?Hayır,istemem.Hiç fırsat vermedin mi İleri gidilmesin*?Hayır,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • I SADEDDİN HEPER Segah makamı:Bu makam,Segah:Komabe-2=mollü Sİ perdesi üzerindeki bir Segah dörtlüsü veya EE beklisine,tiz tarafta bir Ferahnfik veya bir Hicaz EE döi'tliisündekl seslerden kurulur.Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • Istanbul Orman Başmüdürlüğünden 1 Teşkilâtımız ihtiyacı için 2430 sayılı kanun hükümlerine göre açık eksiltme suretiyle iki adet kitap bastırılacaktır.2 Kitapların metin ve kaplık kâğıdı dairemize* ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • Beypazarı Devlet Hst.Satın Alma Kom.Bşk.dan 1 Hastahanemizin ihtiyacı olan 35)kalem gıda Bakkaliye)ve temizlik maddesi açık eksiltme suretiyle »atın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 19980,50 lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.6.T ncl sayfalarda santimi 2S T.L.9 Birinci sayfada bağlık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikah,Vefat ve Teşekkür İlanları 5 santime kadar 7.sayfada)80 T.L.Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Hodri-Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMaER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • Hicrî CUMA Rumî 1382 29 137» Zilkad.MART Mart 3 1963 M VAKİr r vasatî EZANÎ Güneş 6.48 11.18 öfcle 13.1» S.48 İkindi 16.51 0.20 Aksam 19.31 12.00 Yattı 21.03 1.33 imsak s.oe 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kıça haberler vo hava durumu 7.35 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri vo şarkılar 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 ünlü icracılar 9.00 tstanbulun sesi 9.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • A« S3 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Neşeli bir gün bağladı.Değer verdisiniz İnsanla her mevzuda anlaşabilecek bir hava içindesiniz.4k KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı üzüldüğünüz bir hâdise varsa yavaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1963
  • SOLDAN SAĞA:ı iki memurun kendi İstekleriyle yerlerinin değiştirilmesl;Su.2 Güney Amerikada bir nehir;Ticarî kazanç.3 Oturulacak tas veya set;Boğa güreşi yapılan yer.4 Evce bir yerde oturmak;TERSİ bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • Bütün ELKA satıcılarından arayınız Tvı,t";u.ua^ DAHA PRATİK DAHA ZARİF DAHA UCUZ EBAT-1.20x2.40 sm ALKOL ve HARARET e Mukavim Adres:ELKA Elyaflı Plâka Sanayii LA.Ş.Garanti Han,Bahçekapı İstanbul TEL:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • Skoda otobüsleri için 1020 adet takriben 8321 Kg.makas katları almacaktır.LE.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile alınacaktır.2 Teklifler kanunî nisbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden Tirfon Bulon,Tirfon,Bulon,Rondelâ ile Cebire,Selef,Krapo,Şömineman Takozu imal edecek tesisat yaptırılacak 1 Tirfon Bulon,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • İstanbul Sanayi Odasından 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatın 50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • l Uzun vadeli TAKSİTLE l OZALİD PLÂN KOPYA MAKİNELERİ I 1963 kokusuz Sikronije Developrnanh.Muhtelif tipte 80—200—2T0—100—600 mftre,saatte kapasiteli tam otomatik 5 sene garantili.Karaköy Kırtasiye Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • İSİM ARANIYOR Ellaçılclar Koli.Ştl.piyasaya yeni çıkartacağı radyolar için bir İsim j •ramaktadır.Cereyanlı va transistorlu radyolara bir İsim tekili edenler J arasında:BİRİNCİYE 1 Adet Eroplıan 2 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • yy^k *j [TVTI Haftanın bütün olaylarını anlatıyor.CeiâiBayarveA.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • TOTAÜİN GllİpiNEİİ!t-B AŞ DİŞ^RÖİ^TİZMÂ ^ÂĞ RİCARİNDa' Kullanıntlır H.jr eczanede Vrayiııı/1 imiİ ytrt NİL'LABORATUARI İZfc-lK İLANCILIK:529 4114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • AVRUPA'da İŞ Arayanlar için ÇİKARİLAN BU KİTAP DIŞ MEMLEKETLER İş ve İşçi Rehberi Bir ayda 10 binlerce satıldı ve tükendi.Şimdi 2 ci ve son Baskısı Çıktı Bu kitabın içinde bütün Avrupa memleketleri,15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • SATILIK EMLÂK SÜREYYA Plajında villâ,denize,tren» 200 metre,900 M2 bahçeli,manzaralı müstakil boş,lahibinden,65.000.Sultanahmet Eczanesi 22 30 18 DİŞ Muayenehanesi,komple satıhk,44 05 69.AYAZPAŞADA 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1963
  • F ^İS&k OEGıSfN TOPLUM JÇARŞISINDA^ DEMOKRASİNİN m YARINI Hızlı kalkınma devlet otoritesinin kuvvetlenmesini gerektirir.Otoritenin kuvvetlenmesi ise demokrasiyi tehlikeye götürür.Atatürk' ün ideolojil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • t* GOODYEAR lâstikleri T.A.Ş.nin Umum Müdürü Mr.G N Chambers ve Satış Direktörü Mr.F W Jung ilk Türk malı Goodyear lâstiklerini dün şirketimize teslim ettiler.Bu lâstikler senelik satış tutarı 2 milya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • Triple Tortion VOG-NYROLAN Avrupa ayarında lüks çorap 12,50 TL VOG-ZYRALAN ince bacaklara ideal çorap-12,50 il Hakiki Kaçmaz çorap dikişli-dikişsiz vog-kaçmaz 9,90 tl Şık hanımların gözdesi VOG de LUX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • FRED ASTAIR,IRVING BERLIN VE GINGER ROGERS.Ayrı fiatları ve ayrı hususiyetleri olan bütün bu çorap markalarında müşterek olan tek şey:•ûs"^ Bu markalar arasından,ihtiyacınıza ve zevkinize en uygun ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • BİR zamanlar Hollywood'un şaşaalı müzikal filmlerinde ismi sık sık görülen ünlü bit müzisyen,besteci Irving Berlin,geçenlerde Amerikan sinemasına yaptığı büyük hizmetler karşılığında Amerikan Film Yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • KLEOPATRA FİLMİ 10 EKİMDE GÖSTERİLECEK PARIS,A.A.Baş rollerini Eelizabeth Taylor ve Richard Burton'un oynadıkları «Kleopatra» filmi,10 Ekimde Avrupa ve Orta Doğuda 50 şehirde birden gösterilmeye başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • p UHR-STICKSTOFF a.g.BATI ALMANYA MALI KOM kimyevi gübre satışa arzedllmiştlr rtpf BEYOĞLU,İSTİKLAL CAD.NO.386/5 TEL 44 46 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • ingilizce bilen gençler Aranıyor Lâstik âmiri yetiştirmek üzere askerlik hizmetini ifâ etmiş,güzel ingilizce konuşan gençler aranıyor.Teknik bilgisi olanlar tercih edilir.Müracaat:GOODYEAR LÂSTİKLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)ölüm Yarışı R.Fodesta R.F.EMEK Tel:44 84 39)1 Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Küçük Beyin Kısmeti T.Soray,A.Işık.KONAK Tel:48 26 06)Hz.Lut'un Gazab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • SEOİA UÜLPERt İle TANER KÜÇÜMEN nişanlandılar.Erzurum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • NINA BOVENKO tie EDO DE MARCHİ Nişanlandılar 25/3/1963 Istanbul tl.ANCIUK:1115 4122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Mevliti ve Hatim Duası 20.2.1963 tarihinde vefat eden sevgili ve melek annemiz AYŞE SAĞCAN'ın ruhuna ithaf edilmek üzere 30.3.1903 Cumartesi günıi öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa camiinde H.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Mill.1 İTİ III III II 111111.Ill.V.EF AT Halide Alkan'ın babası,hâklrn Niyazi Hakgüden'in kaidesi.Av Mes'ut Hakgüden İle Leylâ Dönmezer'in amcaları,Av.ibrahim Güven'in halazadesi ve Demir Alkan'ın kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Tarife 58.07 lisans sahiplerinin ı)22 59 21 telefona müracaatları.İLANCILIK:1149 4142
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • TEKEL CENEl MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İçki Fabrikalarımız ihtiyacı için mevcut şartnamesine vkrokilerine göre 0Ü litrelik 3Ü00 adet Galvanizli Bidon pazarlık suretiyle satuı alınacaktır.2 Pazarlığı 12.4.1963 Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Simav Pazarlar Belediyesinden Belediyemiz hizmetler' "1e kullanılmak üzere Fiat marka 6.750 tonluk ç!yoför mahalli şasi hali cie bir adet kamyon kapalı zarf usulü ile ve eksiltme suretile satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlik Dış Münasebetler Şubesine mukavele ile Müdüı alınacaktır.İngilizeeyt iyi bilmek şarttır.Yardımcı yabancı dil olarak Fransi2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Senato'da memurlarla ilgili teklif kabul edildi ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu,dün toplanarak kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen memurların üç üst dereceye kadar ttrr'llerini sağlayan kanun teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • VEFAT Diyarbakırlı rner hum Mehmet Raşit oğlu.Yaşar,Remzi,Sabli ve Kıymet Ay'ın sevgili ağabeyleri,Kadıköy Oto Ay Kollektit Şirketi kurucularından ve bütün Kadıköylülerin ve meslekdaslarının sevgili i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Edremit eşrafından Cemal ve Baise Elaldı'ııın biricik evlâtları,Nüket Elaldı'nın çok sevgili eşi.Zeynep ve Hakan'ın babaları,merhume Giilten Kolbaşı'nın ağabeysl,Aliye Kolbaşı'nın day
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • GÜLER ve ŞEFİK ÖZ ALT AY,oğulları KORHAN'ııı doğumunu dost ve akrabalarına müjdeler.2S Mart 9U3,Zeynep Kâmil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • AP Genel L 12 kişi i Baştarajı Birincide ve olayların çıkmaza girmesi karşısın» da Ua/ı üyeler istifa t-lıiğî halde,gru-Ijun asil aleyhte olduğu müfritler «Is tit'a etmeyi/Bizi büyük kongre seçti,anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Cumhurbaşkanı Makarios «Türkiye karışırsa,B.M.e başvururum» dedi LEFKOŞA,TEKİN YlKSEL'den Anayasa Mahkemesi,Belediyeler hakkında kararını vermeğe hazırlanırken,Cumhurbaşkanı Makarios dün mahkemenin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Ankara radyosu ayni anda dört yayın yapabilecek ANKARA.ÖZEL Ankara Radyosu ilâve tesisleri yarın yapılacaktır.Ankara Radyosu,bu suretle,dört ayrı verici üzerinden dürt ayrı programı yayabilecektir.Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • İnönü,Bölükhaşı ile görüştü ANKARA,AA.Başbakan İsmet înünü,Başbakanlıkta,Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'yı kabul ederek kendisi ile bir süre görüşmüştür.Bolükbasj,Başbakanlıktan ayrılırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Süreyya film için iki milyon lira alacak MİLANO,AP.Prenses Süreyya'ya bir filmde Daş rolü verecek olan prodüktör Dino de Laurentis sabık İran Kraliçesine 200.000 dolar 2 milyon lira)ve ayrıca bu filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Bayar dün Ankara Hastahanesine almdh t Bastarajx Birincide duğu,Ankara hastahanestnin 361 numaralı odasının önüne iki jandarma ile bir sivil polis konmuştur,ilgililer.Bayar'ın «Dünden itibaren cezasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • KARSI MİTİNG KOMÜNİSTLER *V Baştarajı Birincide zamanda Taksim'dekl Atatürk âbidesine çıkarak şuursuz,çapulcu nümayişçileri «Komünistler geliyor» diyerek devrimi1!gençlik üzerine saldırtan bu kimseyi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • Sadrettin Han bir plâğın satışı için Türkiyeye geldi Ağa Han'ın oğlu Sadrettin Han dün bir üasm toplantımı yaparak,mültecilere için hazırlanan bir plâğın satışı dolayısıyle Türkiye'ye geldiğini söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • I Bı i.i I i Si.0 I CUMHURİYET PAVYONUN Muazzam programa ilâveten bu akşamdan itibaren her akşam BEYNELMİLEL VEDET STRİPTİZ Rezervasyon Tel:44 29 13 İLANCILIK:1147 4147 M» MaBilMUaBaWKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • ZETİNA Hem dikiş hem nakış yapar.Ma Otomatik iplik ge cirme aleti vardır.ZS" I M Â nm "î0' ye^ parçası E i Ilı M vardın TİNA ZETİNA ZETİNA Ömür boyunca garantili olduğundan ne zaman bozulsa bilâ ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İSTANBUL EMLÂK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Kurumumuzun Fındıklıda Atatürk Kız Lisesi karşısındaki iş hanının teras katı kiraya verilecektir.Müracaat:Teşvikiye,Teşvikiye caddesi No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • DİRENDİ FAKAT.ğ Baştıırafı Birincide lerl birdenbire büyüdü:«Buyurun» dedi,Buyurun.Buyurun.Emniyet Müdürü,Jandarma Komutanı,Emniyet Müdür Yardımcısı ve polis memuru açılan kapıdan adım «dim içeri gird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1963
  • 30 KADAR AJVH senatör ve milletvekili 4 B.i$tarafı Birincide.Hükümlü Bayuı-'ı karşılayan ve uğurlayan partililerden suç Lşliyenler hakkında da takibata başlanmıştır.Dokunulmazlıklarının kaldırılması İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.03.1963
  • KISA HABERLER GALATASARAY kulübü idare heyeti,boks şubesi açılmasına karar vermiştir.MKTİN Oktay'ın Palermo'dan transferi İçin geçen sene açılan kampanyaya şimdiye kadar CO bin lira yardımda bulunulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • Üç defa Balkan kros şampiyonu olan Somen atleti Grecescu bir musaba* kayı kazandıktan sonra esi tarafından tebrik edilirken görülüyor.KROS MİLLÎ TAKIMLARIMIZ AÇIKLANDI Pazar günü yapılacak Balkan Şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • DÜNKÜ AT YARIŞLARI BİRİNCİ KOŞU 1 Hande,2 Tayyar XVII,3 Kısmet,4 Garip Müddet:2 dakika,Farklar:Uzak,uzak,bir boyun.Ganyan:200,Plaseler:120-115.Koşmiyan atlar:Küheylândabl 28,Sevgi X.1KJNC t KOŞU 1 Dum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • Hüseyin Akbaş Millî takımdan affını istedi Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş millî takımdan affını İstemiştir.20 Nisanda şehrimizde İranlılarla yapılacak milli maç için mazeret ileri süren Hüseyin Akbaş,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • Veneziah Can Bartu ve Frascoll,îtalya Futbol Federasyonu tarafından ikişer halta müddetle müsabakalara katılmaktan men'edilmişyerdir.Karara,iki fuTboelunun Venezia Mantova maçında hakemden ikinci defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • rdu final maçları Paris'te Türkiye,Belçika,Yunanistan ve muhtemelen Fransanın katılacağı müsabakalar Mayıs ayında başlıyor ANKARA,ÖZEL DÜNYA Ordulararası Futbol Şampiyonası finalleri Mayıs'm son hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • İstanbul'daki maçı takip eden 40' dan fazla gazeteci,İtalyan Milli Takımını ağır bir Ihanla tenkid ediyorlar.En beğenilen oyuncular Turgay Seren,Suat Mamat ve Nedim D.B E N B Y MİLANO'dan bildiriyor 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • TOPRAĞA VERİLDİ Kvvelki gün vefat eden Tereiinıan gazetesi fıkra yazarlarından Mııvakkar Kkrem Talu*ıııııı cenazesi dün büyük bir merasimle kaldırılmıştır.Törene basın mensupları,Talu'nun yakınları,sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • FENERBAHÇE ve Galatasaray)bosketbol takımları ha;tanın maçı için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam etmektedir Sarı Lflclverililer bu müsabakayı kazandıkları takdirde İstanbul şampiyonluğunu garanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • Tunus'ta yapılacak Türkiye Haftasına Ümitler çağrıldı Tunus Futbol Federasyonu,Türkiye Haftası için Ümit takımımızı çağırmıştır,ümit Millî takımımız şartlar müsait olduğu takdirde.Nisan ayı nihayetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • İzmirsporlu üç idareci istifa etti İZMİR,ÖZEL İzmirspor kulübü başkanı Haydar Aryal,asbaşkan Ilyas Sipahi ve menecer Nazır Sipahi dün vazifelerinden istifa etmişlerdir.3 istifa idare heyetini karıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • Altay'la karşılaşacak olan Sarı Kırmızılılar,bugün Alsancak Stadında çalışacak.Fenerbahçe de yarın hareket ediyor YARIN Alsancak Stadında Türkiye Kupası kardüfinalinin ilk maçını Altay ile yapacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • Gök mavili takım dün gitti.Fabbri «Türkler gençleştirmenin meyvasını yakında toplayacaklardır» dedi.ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiriyor TÜRK Millî Futbol Takuiu nı Avrupa Kupasından eleyen İtalyan millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.03.1963
  • A İtulvau.basım tuiufiuUna hegeulieji millî takımımı/Caı^aıuba tfiüıkü uıav'^u evvel lopla hâlde gör ilmektedir.yıprattı FUTBOL Federasyonu ve Teknik Komite mensuplar)Türkiye İtalya Millî maçının neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor