Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • 33^ DURUMU GÖRÜYORSUNUZ Kaşınan dudak tırnağa yakın dvrıırmus.Bir atalar sözünden mülhem olarak)ç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • İ6ncı "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI,İLÂVEMİZ YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • DURUM r BAYARm TUTUMU ve ÜZÜCÜ OLAYLAR ry MAYISTAN evvel iktidarda olanlar sağduyu sahibi fm i bulunsalardı,itidalle davransalardı,anlayış gösterseler ve gerçekleri görselerdi,ihtilâl zaruret halini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • Hükümet bütün tedbirleri alacak BAKANLAR Kurulu dün gece toplanarak son durumu görüşmüştür.Toplantı hakkında içişleri Bakanı ve Hükümet sözcüsü Hıfzı Oğuz Bekata şu açıklamayı yapmıştır:¦¦Bakanlar Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • âzı gazeteler İçin tahkikat açıldı ANKARA,ÖZEL Ankarada öğrencilerin yaptığı gösterilerle ilgili olarak Emniyet Müdürü Ulvi Suiukioğlu şunları söylemiştir:«Olay Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • DEVAM EDİYOR Yeni İstanbul önünde toplanan gençler,binaya bayrak aşılmaması üzerine,poli» ve asker kordonunu akmaya çalışırlarken.ANKARA'DA A.P.GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANAN GENÇLERLE,DAĞILMALARINI İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • MECÜSTEH EKİLDİ KARARA,A.P.MERKEZİ'nin TAŞLANMASI SEBEP OLDU ANKARA,ÖZEL I A D müşterek Mcc-M\fr «is Grubunun dünkü toplantısında,«Önceki gün A.P.Genel Merkezini taşlayanlann ce-I zalandırılmasına kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • SON OLAYLARIN MECLİSTE MÜZAKERESİ oktur,AP'nin Meclisten çekilmesi üzerine,"Arzu buyurdukları kadar dışarda kalabilirler,diyen Başbakan şu ikazı yaptı:"Ama mitingler yaparım derlerse bunu da hukukçula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1963
  • SÂNFOR Vl «üt fi H»K /ÇEKMEYENTKÜM AŞ'DEMEKTİR' GÖMLEKLİK ELBİSELİK TRENCKOTLUK AKFİL Kumaşı en iyi kumaş REKLAMCILIK 1303 3926
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • düşünenlerin düşünceleri Plân ve 1963 bütçesi II)rtfı/lran 1901 de Milli Bir-^m Şj lik Hükümetince;Aralık JLjT 1961 de CHP-AP)karma hükümetince kabul edilmiş bulunan «Plan Hedefleri ve Stratejisi» nde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • Albay vereceği cevabı bilirdi.AP.Genel nıerkerin iıı ömındc gençlerle A.P.liler çatışmış,iki taraf İm birin ine girmişlerdi.Taş.tekme,yunıruk birbirlerine vuruyorlardı Emniyet Mudur Muavini Semih Beşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • EMTİA BORSASI HAFTA teat bfl«lıca hareket,fındık piyasasında görülmektedir.Bilindiği gibi.FisKobir-Hcin kabuklu fındık alımları 7 bin 500 tonu asmış bulanmaktadır.FISKOBIKI.İK ayrıcı.ter 100 kilosu İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FUTLARI Cumhuriyet ÎHÎ.30 96.35 5)ttcğri lira i:flO 1.15.50 ayni)Itamit Ura 105.00 105.50 ayni)İngiliz Kral 117.00 118.00 ayni)Fransız Napolyoa 07.00 07.50 ayni)24 ayar kuUe altın v.14.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • Adana'da bu yıl hububat ekimi biraz geriledi ADANA,ÖZEL ANORMAL yadlar ilimizde hububat ekiminin bir miktar azalmasına yol açmıştır.Bu yıl 49.768 hektar arpa,134.950 hcktiıı buğday,4.0.hektar çavdar,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • İSVEÇ'E 15.288 KİLO KOYUN DERİSİ SATILDI Cumartesi günü çeşitli dış ülkelere 19X bin liralık mal satılmışın.Bu UrMİa Isvec;168 bin liraya ln.2S8 kilo ko.'iın derisi.Yunanistan da 26 nin liraya Krt met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • KAMYON KOTASININ TEVZİİ İSTENİLİYOR İlgililer.Bakanlai Kumlu kararıyla kullanılacak olan «Kamyon Kotası» nın bir an önce tevziini istemektedirler.Meslek komiteleri bu isteğe uyarak,ilgili resmi mercil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • ZEYTİNYAĞI 15 KURUŞ GERİLEDİ İZMİR,ÖZEL Zl.vn.VYAGI İZMİR Borsasında dün 15 kuruş daha gerilemiştir.1222 kiloluk bir parti 5 asitli zeytinyağı 870 kuruştan satılmıştır.PAMUKTA CANLILIK VAR Pamuk piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • Son durum 16 Mart 1963)5.233 Milyon T.L.Bir önceki hafta 9 Mart 1963)5.300 Bir ay önceki durum 16 Şubat 1963)5.106 Bir yıl önceki durum 17 Mart 1962)4.965 Tedavüldeki banknot miktarı bir hafta İçinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • Gümrükten çekilemeyen mallar için 5 Mayısa kadar müracaat edilecek TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ,çeşitli sebeplerle Gümrüklerden çekilemeyen malları bulunanların,gerekli belgelerle birlikte 5 Mayıs Cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • •k Durum ve çıkar yol."k İntikamcıların hedefi:Rejim.•k Ve demokrasinin teminatı:Ordu,gençlik ve emekçi yığınlarir Anayasa Mahkemesine verilen 78 kanunir Sosyal adaletten korkan sigorta şirketleriir S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • Beypazarı Devlet Hst Satın Alma Kom.Bşk.dan 1 Hastahanemizin ihtiyacı olan 35)kalem gıda Bakkaliye)ve temizlik maddesi açık eksiltme suretiyle satın almacaktır.2 Muhammen bedeli 19980,50 lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Rize eşrafından ve şehrimiz fabrikatörlerinden HACİ Vefatı dolayısiyle cenazesine iştirak zahmeti"!ihtiva' edenlere,evimize kadar gelip tuziyette bulunanlara vfe yurdun her köş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • ACI BİR KAYIP Sirkelimiz hissedarı,sabık İdare Hey'etl âzası ve Müdürlerinden Y.Mühendis SUAT KADRİ ERİN 85 3 1963 Pazartesi gunu sabahı Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 26 Mart 1963 Salı günü ö£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • Yanya eşrafından merhume Kâmile Erim ile merhum Y.Mühendis Kadri Erim'İn oğulları,Vedia Erim'in sevgili eşi,Haşini Erim ve Dilek Yürckli'nin aziz babalan.Necat Güvenir'in biricik kardeşi,merhum Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • Karaborsacılara Bir aya kadar Hapis cezası Verilebilecek Karaborsacılara bir ay hapis ve 150 lira para cezası verilecektir.Karaborsacılarla yapılan mucadeVerıin muvaffak olmaması üzerine bir süredenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • ÜC İNGİLİZ KALB UZMANI GELİYOR Istanbul Göğüs Hastalıkları Cerrahi merkezinde Türkiye çapında bir «Cerrahi Kardiyoloji Acık Kaili Müdahaleleri» kursu açılacaktır.1-20 Nisan tarihleri arasında devanı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1963
  • WI 111IIIIMIIIIIIII.11llll11.II11 IIIllllllIII III IllllllllllllIIIllllllll11IIllllIII III I Hani af huzur getirecekti ANKARA'da Üniversiteli gençler,A.P.hinasiyle Bayar'ın Oturduğu bina önünde göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Yeni evlilerin başları üstünde Kurbağalatın karnını Düğün gecesi gelinin kolunu makası açık tutmak,onları kem öpen bir genç kız,çimdikleyen bir genç kız,o yıl nazarlardan artık korumuyor güzel sesli o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Nevlânâyı anlamayanlar 5U son günlerde «Yeni Konya» gazetesinde Ali Doğan Sinangil imzasiyle bir başmakale okudum.Hemşehrim olduğunu tahmin eylediğim bu zat,her sene 17 Aralıkta Mevlânâ'nın «Şeb-i-arû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK" O AÇIK HAVA E SİS KAPALI HAVA «KAR 3 BULUTLU HAVA DOLL YAĞMUR rr APAUKU YAĞMUR Uı*» ı»K CETIRfN KOlU HAVA SINIRI Kuzey Akdeniz bölgelerinden sarkan geniş ve oldukça soğuk çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • ÜÇ SİLAHŞÖRLE DARTANYAN)Çıktı.Alman tipi lüks ciltli Akba Yayınevi Ca&aloglu Tel:22 36 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Tûa,Çf BRONŞİAL ASTMAYA KARŞI ANTİ ALLERJIK MÜESSİR MADDELİ)20 komprimelik yassı kutularda 300 Krş.PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Traktör yedekleri üzerinde bilgisi olan İngilizce'ye vâkıf iyi daktilo kullanabilen askeri hizmetini bitirmiş genç bir elemana ilıtiyaç vardır.Hal tercümesi ve istenilen ücretin Galata 176 No.lu posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • size yabancıdil öğretebilecek en geniş teşkilatlı en ciddi mektupla öğretim merkezi Ji^nMiA,GRAPHO.ENGLISH İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA ögremek için broşür isteyiniz Sıroselviler cad.No.50 TAKSİM ISTEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Almanca Bilen Sekreter Aranıyor İZMIT'te bir Sanayi Müessesesi İçin ALMANCA BİLEN SEKRETER aranmaktadır.Almanca Lisan yanında ayrıca STENO,ve İNGİLİZCE bilenler tercih edilir.İsteklilerin el yazılariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • DAVETİYE İLÂNI İstanbul Asliye 17.Hukuk Mahkemesinden 1962/677 Hazine tarafından Okuma Giderinden 5327 lira 41 kuruşun Aksaray İnebey mahallesi Valide Camii sokak 69/4 numarada mukim Afşin Baköy ve Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Aglomere Mantar Diskleri Aranmaktadır.İLGİLİLERİN MÜRACAATLARI Konbaş Sanayi Limited Şirketi,Rızapaşa Yokuşu No.33 Telefon:22 71 32 İLANCILIK 1032 3930
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • AĞRILARINA KARŞI GRiPiN GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.FAAL 1924 3924
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • L NAVATINDA ÎLK DEFA OLARAK AŞ/K OLDU Bİ-RAZ.ROMANTİK MÜZİKLE' VAİZ-DİM EVMET-l',BU İŞE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • VAlıYET çok kotu Afci A-£ AşlA&-ABDljlcanEAz-iM KilRTULM^SlNA MKAU yöfc ZAN?NH YAfA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Manken Şahit olarak dinleneceği gün kaybolan manken iftiralardan kaçtığını söylüyor MADRİD,AAingiltere'de mahkemede şahit olarak dinleneceği gün esrarengiz bir şekilde kaybolan güzel manken Christine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • aygın bâtıl Kahve KAHİRE,AA.Sun üç yıl içinde Sön uzman Nil vadisinde bâtıl İtikatlar üzerinde çalıjmalarda bulunmuştur.Doktor Necip İskender'in yönetimindeki bu uzmani Iarın amacı,halkın bâtıl itikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Toptan aşı sistemi:Havadan püskürtme LOS ANGELES,A.P.Kaliforniya Sivil Savunma Teşkilâtına mensup Dr.Cecil O.Coggins,Rusların elinde uçaklardan püskürtülebilecek cinsten bir aşıları olduğunu ve aşının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • 8 gün ara ile iki çocuk doğurdu StVAS,ÖZEL İnci Çetin adında bir kadın 8 gün ara ile 2 çocuk doğurmuştur,tik çocuğunu bir hatta önce Mehmet Ali hamamında doğuran 23 yaşındaki kadın ikinci çocuğunu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Middle East ile Air France birleşti Middle East Airlines ve Air France,Lübnan sivil havacılığının inkişafı ve Lübnan hava trafiğini arttırmak maksadı ile kendi arzuları üzerine yapılan bir anlaşmayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1963
  • Süreyya'ya tek başına gezmemesi tavsiye edildi ROMA.AA.Film yapıcısı Dino De Laurentiis'in şirketinin bir sözcüsü,geçen cumartesi akşamı meydana gelen bir hâdiseden sonra Prenses Süreyya'ya,yalnız baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • Off.k^pio^n Çik-ûs^kem Avak UStU BıR.BiLMt t-LayKouA Mi' E SEM de de.Bi'lwe^e ustzido"' B4S-B'i-MECei-EK.OEN EUNA OlNıM,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • evl^tlarim:bugumdeN İTİSAKEN HERNiz PolaS OL-AiSAK VAZiFHYS B45U.VORSUNUX-SQgUMif-f2Z&+UJ1 UOUMUZU-FŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • ÖLMÜŞ,iKi'S» PABLL cun Bulun.DUŞU İSTi"fcAMETTE KA ÇlVO«LAE.NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ" 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • ŞlMOf Ş'\7l ggg iKSıZİUİRıM ÇAKM-&MI OKI lV,A/tA At suK^y^ DEl/KANU İMZA-SANA Jersey!temIn EOEÇEGl'ıVt_PLAK KADVo PROGRAMI TELEViZyoN KAZANCINDAN 0/O 40 MENECERiYe Vo 40 ACENTELİK KAic tO_40 KOLUN PL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • Hlert SALI Rumi 1381 26 137» Şevval 30 MART 1963 Mart 13 VAKF r vasatî EZANİ um 654 13.20 16 50 19.28 20.59 6.13 11.27 5.52 D.22 12.00 1.32 8.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • Sahibi;Mllliyııl Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • ÎLAN TARİFESİ 8,3,4,5 İnci tayfalarda »»nünü SO T.L.T nal tayfalarda 15 T.L.0 Birinci tayfada baalık 100 T.L.Dü*ün,NUan,Nikâh.Vafai va Teşekkür Hânları 5 tantlma kadar 7.tayfada)80 T.L.0 Küçük İlanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • TARSUS BEYAZ ÇİMENTO ÜSTÜN KALİTELİ MALIMIZ BOL MİKOAROA MEVCUTTUR.Memleketimizin her yerlnda TONU AZAMİ 1000 T.L dır.Satış ve Tevzi Organizatörlüğü İSTANBUL Unktıpanı cad.No-31 T*l.ı 828238 272219 RE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile,bunu değiştiren 5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığımız %5 faizli Üçüncü Tertip Tahvillerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Güzfil bir düşünce sayesinde,hir ba.»arı kazanacaksınız.Arkadaşlarımı da fayda görecek.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Buruii tanışacağınız İnsan hayatınızda büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • YUKARIDAN AŞA6IYA:1 Akdenizda bir »da.t Maddeyi meydan» ft tiren en küçük parça ki eskiden bölünemez kabul ediliyordu,fakat artık bolüne-İ Milyon Ses.3 TERSt blçiımlz.teklen çirkin;Bâzı dinî liderler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı.program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Promenad orkestraları 8.00 Sabah şarkıları 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Operetlerden seçmeler 9.00 tstanbulun sesi 9.20 Dr.Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • Programlar arasında l FARUK YENER 1 Z l BİR KONUMUZ VAR Cumartesi akşamı saat ş E 21.00 de Ankara Radyosunu açtım.Bu kurumun EE E bastırarak gazetelere gönderdiği yayın düzenine gö-g î re 2 dakika son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1963
  • Clare'ln annesiyle arka nrkaya birkaç kere danj ettikten sonra Clare'e âdeta el koymuş,devamlı olarak onunla dansetmeye başlamıştı.Artık bütün gece öteki genç subaylardan hiçbiri Clare'i,Hamilton Crai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1963
  • i KAC7ADIM 5/İ Bu fotoğraf,bir Etrüsk mezarının İçini göstermek-ArlCZ-AKIrM llj.1 tedir.Olimpiyat Mezarı adı verilen bu yeraltı odasının Milâttan evvel 6.asırda inşa edildiği bildiriliyor.Fotoğraf,İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1963
  • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Kapalı zarfla teklif almak suretiyle THY A O.İstanbul personeli için,provalı olarak çapka dahil 358 takım lâcivert serj elbise,40 takım gri serj elbise ve 6 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1963
  • *A\yA» TWl cojvu.Cd5lov\vc^Oj^L,IVÂ1E İLANCILIK 1007 3931
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1963
  • Pamuk Telefi Üstüpü Kalite Dışı Mâmûl Hurdalar Satılacaktır Tahminen 43 ton pamuk telefi 7 ton üstüpü 106 bin metre kalite dışı mamul 4300 kilo parça bez hurdalar 4.4.1963 Perşembe günü saat 13.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1963
  • İSVEÇ TUDOR İŞBİRLİĞİ AKÜLERİ En az bir seneJgarantilidir Ygldâ bırakiiıaz Uzun ömürlüdür İlk hareketi derhal sağlar 3J m r-S g r REKLAMCILIK 1315 3938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1963
  • SATILIK EMLÂK TAŞLIKTA şahane,denize nazır İnşada 280 metrekarede 380.000 120.000'!peşin,bakiyesi 24 ayda,aylık 12.000 taksitle,22 74 74.HANIMLARA Sislide kaloriferli,asansörlü,ayda 1400 kira getirir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1963
  • Hitler'den önceki devrin aksine bugün Almanya,hükümetin istikrarsızlığından çok devamlılığından korkmaktadır.Anayasa'da mevcut olmadığı halde demokrasi müddetle sınırlı bir hâkimiyet sistemidir prensi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • H Ze/Wfeti^f*-Fabrikası Piyasaya arzettiği radyolarını iftiharla takdim eder.RADIALVA PRiıvcr y Açılış ve kapanış için hususi marş düğmeli 1/7 Transistor 2 diot y 3 Dalga 4 Tuş V 6 adet 1,5 volt U2 yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • MANDRACI ve PEYNİR İMÂL EDENLERE KOÇ RAĞBET M PEYNİR MAYASI EN ÜSTÜN KALİTE O DAİMA TAZE ve GARANTİLİDİR TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ İLANCILIK 507 3928
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • YÜNLÜ SANAYİCİLERİN VE HALICILARIN NAZARI Dİ KK ATİ N E Günde temiz esasına göre 3000 kilo yapak yıkayan,hâlen faaliyette,komple modern bir YAPAK YIKAMA Leviyathan)ve KURUTMA makinesi satılacaktır.İLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • İVH«VH\HVİHVUMUV\UVW«^U^HV imlmm fil GELMİŞTİR VE SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR TÜRKTELEFON Ltd Şti.Galatasaray,Yeniçarşı DARFİLM Han 40 Tel:49 32 00-44 12 57 ı REKLÂMCILIK 1319 3935 Jj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • YARIN AKŞAM FgmgHİ BU AKŞAM İ RÜYA ve SİTE RE I SİNEMALARINDA SİNEMASINDA ingilizce Takdim Eder Türkçe î Burt Lancaster'e Akademi mükâfatı kazandıran son yılların şaheser filmi i Genç Serseriler X YOU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • PEŞİN PARA İLE CEVİZ KÜTÜĞÜ En az boy 2 metre ve daha yukarı.En az kutur 60 cm.çevre 1.80 ve daha yukarı.Düzgün,kabukları dökülmemiş ceviz kütüğü alışımız devam etmektedir.Müracaat:Ziya Karakas,Sultan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • A*i(if^i(^i(icirk*ic^i(iri(i(icit:*iki(i(İKİf:'kiric:SANAT Kent oyuncuları'n Martı KENT OYUNCULARI,Pazartesi gecesinden itibaren Çehov'un MARTI piyesini temsile başlamışlardır.Yıldız Kenter'ln sahneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • Bu akşamdan itibaren Şimdiye kadar görülen filmlerin en büyüğü ve en güzeli HAZHET1 LUT'un GAZABI Beyoğlu SARAY Harbiye KONAK Sinemalarında Orijinal Renkli nüshası Beyazıt MARMARA Üsküdar SUNAR Sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)ölüm Yarışı n.Podesta R.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Cici Kâtibem F.Glrik O.Güıışiray.KONAK Tel:8 26 06)Sonbahar Hatıraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • İ 8 GÜN KALDI 3 PERDE ŞAHESER KOMEDİ SON 7 GÜN MİLLİYET:3933
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • Yarın Akşam Yeni Taksim Sinemasında İLÂNCILIK 1047 3971
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • Beşiktaş Zinclrlikuyu arasında KİRALIK DEPO ARANIYOR Müracaat.Tel:47 46 54 İLANCILIK 1056 3950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • Frank,Kamelyalı kadın oldu Birkaç yıl önce "Anna Frank,taki başarısı ile şöhrete ulaşan Susan Slrasberg şimdiye kadar "Kamelyalı kadın,oynamış aktrislerin en genci ALEXANDRE Dumas'ın «Üç Şilâhşörler»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1963
  • yitiren toplumumuzun,XX.yüzyıl m ında baştanbaşa değinen bir dttnya irinde karşılattığı mânevi buhrana ayna tuttuğunu,yeni bir hayat anlayışının gerçeklerini,acılıkları ve gülünçlüklerimle yansıtmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Orhan Erkanlı:Mayıs H k M I Eski M.B.K.üyesine göre,13 Kasım hareketi ele geçen müstesna bir fırsatın kaçırılışının dönüm noktası oldu ROBERT Kolej Talebe Cemiyetinin Marmara Öğrenci Lokalinde tertipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • KARARA,AP MERKEZİNİN TAŞLANMASI SEBEP OLDU 0 Baştarafı Birincide Demokrasiyi ve nefs-1-mudafaa için butun imkan ve vasıtalarla mücadele edilsin.Grup luı tekliflerden sadrı/bilinci maddeyi kabul etmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • İzmîr,F.Bahçe ve G.Saray'ı bekliyor f Baçtaraft Sekizincide yemeklerin ophı halde yeneceğini söylemişlerdir.Altay da İlk antrenmanını bugün saat 15 de Alsancak stadında yapacaktır.Ankara'da Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • İDARE HEYETİ VAZİFE TAKSİMİ YAPTİ Yeni Fenerbahçe İdare heyeti dün aksam toplanarak vazife taksimi yapmıştır.Toplantı sonunda üyeler şv vazifeleri paylaşmışlardır:Başkan:İsmet UJuğ,Başkan:Müslim Bağcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Bâzı gazeteler için tahkikat açıldı Basiarajı Birincide Kayseriden Ankaraya gelinceye kadar yolda tezahürat yapanlar hakkında takibat yapılmaktadır.BÂZI GAZETELER HAKKINDA TAKİBAT önceki ruh Y.T.P.hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • İKİ GAZETECİ TEVKİF EDİLDİ DÜZCE,ÖZEL îlçeml/de yayınlanmakta olan «İleri» gazetesinin sahibi Gürbüz Kaınburoclu İle Yazı İsleri Müdürü Dr.Haydar Seçkin dün saat 17 de tevkif edilerek cezaevine gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • VEFAT Zafer Narinoğlu'nun eşi.Nebile Dipkaya,Celilc Emre,İsmail Narinoğlu'nun babaları,Bnb.Ahmet Dipkaya,Bnb.Mesut Emre,Ayten Narinoğlu'nun kayınpederleri,Ayşe Ergök'iın kardeşi Hacı Nebi Narinoğlu 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • KKÜR Köpriilülü merhum İzzet efendi'nin oğlu,merhum eczacı Ziya beyin agabeysl,Vasfiye Heper'in »evgilj eşi,Nerl-inan Antalya 11'nın babası,dedemiz,eniştemiz ve nıuhleıem bil yügumüz lzmil Ziya Eczane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • ^t lit I TEŞEKKÜR Eşim Gülsen Tatari'ye yaptığı muvaffakiyetli tıbbî müdahale İle bizlere kızımız Adeviye Zeynep'i kazandıran St.Josephs Hospital Oberartt'l kadın hastalıkları Doğum mütehassısı Dr.DÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • EŞEK KÜ R Çok kıymetli büyüğümüz,sevgili annemiz Haccr Akmanoğlu'nun cenaze törenine bizzat İştirak eden,telgraf,telefon ve mektup göndermek ve tâziyelte bulunmak suretiyle acımızı paylaşan dost,akrab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Askerliğini yapmış,enstitü mezunları tercih olunur.Müracaat:Saat 13—17 arası.Tel:71 64 18 İLANCILIK:1050 3951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Bilûmum vasıtalarınız için Her zaman emirlerinize amadedir.İLÂNCILIK 1067 3969
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • I.Uluğ,muhalefet grubuna teşekkür etti Baştarafı Sekizincide kındırtlaeağmı,basınla münasebetler konusunda kendisinin ve idare heyetinin gayet hassas davranacağını,idare heyeti âzalarının kendi sahala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • MİLLÎ TAKIM BELLİ OLDU Bnştnrafı Sekizincide lend Eken.fulbolcuların bugün istirahat edeceğini,sadece iki kaleci Turgay ve Özcan'ın hususi bir ani ren mana tâbi tutulacağını sövlemiftir MAÇ TAM 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • 40 Kayakçı kampa alınacak t Baştarajı Sekizincide sonra gençler dahil 40 kayakçı milli takım kampına alınacaktır.5—6 Nisanda yapılacak Uludağ beynelmilel kayak müsabakaların» katılacak milli takım bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • İnönü MecIiste"Arfık müsamaha yok,dedi Baştarajı Birincide t l,kat Şahini Celâl Bayar ziyaret etti 've nasıl npüşltıfru bütün dünyaya ilân «Pa/ar günü Atatürk caddesi Zafer un'••da m önünde toplanan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Hükümet bütün tedbirleri alacak t Bnştarnfı Birincide yir,tebdil ve jlgadan dolayı oybirliği ile ölüm cezasına çarptırılan ve Millî Birlik Komitesince bu cezası müebbet ağır hapse tahvil olunan sakıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Bayar'ın ev sahibi açıklama yaptı ANKARA,ÖZEL Bayat'ın evinde kaldığı akrabası Yılmaz Şahipalp dün bir basın toplantısı yapmış ve «Bir gün önce evinin «nünde yapılan nünıâyi.şe polisin seyirci kaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • YTP,politikacıları itidale davet etti ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Genel idare Kurulu ile Meclis Grup idare Kurulu,Alican'ın başkanlığında yaptıkları toplantıdan sonra dün bir bildiri yayınlamışlar ve bunda Meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Gençler bugünde Miting yapacak Dun yapılan yürüyüş 'cin 'z'n alınmadığından adli makamlar tarafından tahkikat açılacaktır.Vaü Niya/i Akı,yürüyüş sırasında gerekli tedbirlerin alınd'ğını söylemiş ve şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • İLÂN istanbul İcra Hâkimliğinden 963/3?4 Kadıköy Göztepe Hamam sak.No:25/1 de ikamet etmekte bulunan ve in&aat yapıp ve satımı İle İştigal etmekte bulunan Hüseyin Seyhamn vâki konkordato talebi Hâkiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • Buzdoiap İmalât ve Tamircilere Dikkat Bütün dünya tarafından ev Buzdolaplanna Meşhur Marka Batı Alman malı RADYATÖRLER t/8 ve 16 15,3,963 den İtibaren Tıırkivp yegâne Satıcı ve DiRtribütörü:BÜZER D.YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • YASSI VİSKON ELYAFI Boyalı ve boyasız yassı viskon elyafı ünâline başlanacaktır.Sipariş vermek isteyen sayın viskon müşterilerimizin 15 Nisan 1963 tarihine kadar Müessesemize müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • İnönü,Yardımcıları île toplantı yaptı ANKARA,ÖZEL Başbakan ismet inönü dün sabah Çankaya'daki evinde,yardımcıları Ek* rem Alican.Turhan Feyrioğlu ve Hasan Dinçer İle uzun süren bir komııma yapmıştır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • GAZETE SAHİPLERİ SENDİKASININ BAŞBAKAN'A TELGRAFI Türkiye Ga?»te Sahipleri Sendikası adına Başkan İstanbul Milletvekili Malik Yolaç tarafından Başbakana dün şu telgraf çekilmiştir:«Günün siyasi hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • ve AP yine taşlandı Bagtarafı Birincide İKİNCİ OLAY Kalabalık dağılmak üzere İken,bir sure önce Kızılay'dan Bakanlıklara doğur yürüyen 5000 den fazla gencin Cebeci taralından geldikleri görülmüştür.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1963
  • D U R U M w^i!f(Baştarafı Birincide Boyar,«beton duvarlar arkasında* bıraktığı arkadaşlarını düşünseydi,memlekette beliren ve tahriklerle körüklenen ikiliğin,kardeş kavgasının önlenmesini isteseydi,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.03.1963
  • KONGREDEKİ TUTUMUNDAN DOLAYI İ.Uluğ,muhalefet grubuna teşekkür etti F.Bahçe Kulübü Başkanı "Bu sene ihtiyaç nisbetinde transfer yapacağız dedi TEKRAR Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Dr.İsmet Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • OSMAN YÜCEL Birinci oldu 43 KAYAKÇI KAMPA ALIMACAK Bir haftadanbcri devam eden Türkiye Şampiyonası bujriin sona eriyor NECATI A K G O N BURSA'dan bildiriyor Bir haftadan beri devam etmekte olan Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • Jofo'da 13 bilen çıkmadı 12 maçı 3,11 maçı 60 ve 10 maçı 7G8 kişi tutturdu ANKARA,ÖZEL Spor Totonun 29 uncu haftasına «İt brüt sonuç şu şekilde belli olmuştur;13 maçı bilen çıkmamıştır.12 maçı 3 ki'i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • KİSA HA BE WM R TÜRKİYE Bölgclerarası Epe müsabakaları 30-11 Mart tarihler] arasında Bıırsa'da yapılacaktır.Epe'ye Ankara,Eskişehir,İstanbul,İ/nılr ve Bursa bölgeleri katılacaktır.BİSİKLET Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • Türkiye Kupasının çetin maçları için Altay ve Göztepe iddialı.İzmir yolcuları bugün çalışıyor TÜRKİYE Kupasının yarı finalistini tâyin edecek 4 maç Cumartesi ve Pazar günleri İzmir ile Ankarada oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • Üttl YANINA iiii ö?usn maçından I.w.I sonra girdiği ko-J madan kurtulamayan Amerikalı boksör Moore,hayata veda etti I LOS ANGELES,A.P.0» ÜNLERDEN heri ölümle ğ3 8^3 pençeleşen eski dünya |j tüy sıklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • ÇEKEP TURGAY Onbîrimiz yarın italya ile oynayacağı maça Turgay-Muzafferf Süreyya-Ozerr Güngörf ismef-Ogün,Şeref,Nedim,Suat,Uğur tertibiyle çıkıyor Kaur "Vazifeye göre eleman seçtik,dedi.Teknik Komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • İSTANBUL MAHALLÎ LİG PUAN DURUMU Takımlar O B M A Y P Sarıyer 16 7 7 2 23 14 21 Beylerbeyi 15 8 i 3 28 13 20 Taksim 15 7 5 3 14 8 19 Anadolu 17 5 8 4 17 14 18 Eyüp 15 5 6 4 18 13 16 Adalet 15 e 4 5 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • ANKARA MAHALLÎ LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A V P Toprakspor 15 11 1 3 44 10 23 Günefjspor IS 10 3 2 54 15 23 Altındağ 15 10 3 2 24 11 23 Vol spor 15 9 3 3 32 10 21 Petrolspor 15 8 4 3 27 14 20 Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • İZMİR MAHALLÎ LİG PUAN CETVELİ Tnkımlar O G B M A T P Olkuspor 8 5 3 0 22 3 13 Dfmirspor 7 5 1 1 7 3 11 Kültürspnr 7 2 2 3 9 5 6 Vesilpanuık 7 2 0 5 7 16 4 Egespor 7 1 0 6 3 21 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1963
  • MAÇ Sıra No.MİLLİYET SPORİTÖTO SERVİSİ SUNAR KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numarab Takım O Numaralı Takım tkj takıının birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numarab takımın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor