Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • MARTTA KAR VE KA7Â stanbuI bIr kaC B«nden beri tam bir «Mart havası» geçirmektedir.Güneri ve x™ vu sıcak olan hava âni olarak değişmekte,ısı düşerek kar yağışı başlamaktadır.Çarşamba gıınu 20 olan sıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • AP lideri "Orduyu,Milletten ayrı göstermek ihanettir.Başbakan bu kuvveti tehdit vasıtası yapmamalı» dedi BALIKESİR,ÖZEL A D GENEL Bağkam Ragıp Gümüşpala dün Balıkesir'de vatandaşlara hitaben yaptığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Müftüler,kanun tasarısını Şeriata göre incelediler DİYARBAKIR.ÖZEL Diyarbakır.Siirt,Van.Mardin Müftüleri ile Diyarbakır ilçelerinin Müftüleri arasında din adanılan ile ilgili kanun tasarısı hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • DURUM IS BPJl^JI nmVJi k^j m I Ortak Pazarla münasebetlerimiz i I ve Yunan basınının garip tutumu 1 L T"I KONOMIMIZIN bugünkü şartları ile Ortak Pazara tam •jfi üye olarak katılmamıza imkân yoktur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • İ.F.T.Cemiyeti,sosyal adaletin bir an önce tesisini istiyor iktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti dün bir bildiri yayınlayarak.Anayasanın teminatı altında bulunan halkımızın sosyal adalet ve kültürel geHs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • İşçiler İş ve İşçi Bulma kurumundan şikâyet etti Tekstil,örme ye Giyim İsçileri Sendikası Topkapı Maltepe şubesinin dünkü kongresinde «Çalışan insanların,emeklerinin karşılığını alabilme ve insanlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • ARZIN MERKEZİNE İNMEK İÇİN ÇALIŞMALAR GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Dokuz Bakan,muhalefetin iddialarına cevap verdi ve yapılan işleri izah etti ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Yardımcısı Ekrem Alican dün radyoda yaptığı konuşmasında,«Hükümet bütün meseleleri halledivermenin tıls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Azizoğlu "ihtiras sarhoşları artık durdurulmalı» diyor BÎR yurt gezisinden Ankaraya dönen Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu dün bir demeciyle A.P.Genel Başkanı Gümüşpala'ya cevap vermiş ve,«Bu perişan topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Ratipoğlu,ikili öğretime son verileceğini açıkladı ESKÎŞEHÎR'de bulunan Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu,basın toplantısında,Bakanlığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur.Eskişehir'deki eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Gökay:Gaziantep'te sosyal mesken inşaatı başlıyor m MAR ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay I Gaziantep il radyosunda bir konuşma yaparak.«Gaziaııtepte sosyal mesken inşaatına yakında ballanacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • izmir CHP toplantısında dün altı Bakan konuşlu ZMİR C.H.P.İl Başkanlığı tarafından tertiplenen kapalı salon loplantısı I dün yapılmıştır.Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu ile beş Bakanın hazır bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Feyzioğlu "Pilâv pişirmek için de plân lâzım„ dedi ZMÎR C.H.P.toplantısında konuşan Turhan Fey-Izioğlu «Menfi propagandalar belki üzerinizde bedbinlik yaratıyor.Fakat sunu bilhassa belirtmek isterim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Rekata:Millet mukadderatı ile kumar oynanmaz CHP izmir toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata,siyasî kanaatleri ne olursa olsun,bütün vatandaşların birlik,beraberlik ve kardeşlik içer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Melen,vergi sisteminin âdil olmadığını söyledi MALÎYE Bakanı Ferit Melen İzmir'de dilekçelerden pulların kaldırılacağını damga resmî ve hare muamelelerinin birleştirileceğini bildirdikten sonra «Ziraa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Çelikbaş,"Domir ithâl edilecek» dedi Devamı Sanayi B a k a m Fethi Çe llkbaş da izmir'de A.Pye çatmış ve «Gümüşpala karanlıkta gfiz kırpıp vatandaşı aldatacağını sanıyor.Meclise kadar «clip bunları si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Spckin,yol isini arılattı a z m i R I toplantı sıvıda konuşan Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin,Türkiye'nin hâlen 140 bin kilometre il ve köy yoluna İhtiyacı bulunduğunu,plâna alınmış bulıı-Ü4ttiUMt\Sa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • 3SS?MANZARA MALÛM Dun en büyük tiraj gazetelerimizden birinin sekiz sütunluk manşeti suydu:«Süreyya,dün Şaha rest çekti;Sakın:Basınımız da Türkiye dururken Süreyya'nın çektikleriyle niye uğraşıyor,diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Belediye mevzuatı yüzünden toprağa verilenıiyen Müşerref Doğru'nun eetıedi,evindeki bir sandığın üzerinde.Annesi Şikâr,buğulu gözlerle yavrusunun lıasında bekliyor.[NEJAT KONTAYTEKIN)Mevzuat yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Kahi ire aoruşmeıerı birdenbir k Mısır,Suriye ve Irak arasında birleşme konusunda üç gündenberi Kahire'do yapılan görüşmelere katılan Nasır ortada)Suriye Başbakan Yardımcısı Nihad el Kasım solda)ile I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • PSİKOLOJİK TESTLER Yazan:GÖKÇE CANSEVER Ph.D.Istanbul üniversitesi)Eğitim alanındaki çalışmalarda ve şahsiyet incelemelerinde büyük kolaylıklar «ağlıyan ve konusunda taın bilgi veren bu önemli kitap ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • 22nd "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI,BUGÜN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1963
  • Meclis,kanunları görüşmeye başlıyor Bugünkü toplantıda GürseFin vetosu ele alınacak ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisi 20 günlük tatilden sonra bugün saat 15 te çalışmalarına başlayacaktır.Tatilden istifade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • Bir General ve bir Vali YIL 1958.I ila da bir vali var.Ayanında çizme,elinde eldiven,bayında melon ıapl a ve cebinde devrin İktidarının fermanı,ortalığı kasıp kavuran bir vali bu.Diyarbakır'da da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • rüâilâigef'^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Sizlere ulaştırdığımız haberlerde yanlışlık yapuflhnak en büyük kaygumuzdur.Bunun için muhabir arkadaşlarımızdau olaylara dair bilgi toplarken daima esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • KAMERA REKLÂM MARİNO MARİNİ'nin imza lı plâğını hediye ediyor.Kamera Reklâmın 18 ve 25 Mart İle 1 Nisan Pazartesi günü saat 18.15 de İstanbul Radyosundan yayınlanacak piogranılannda MARİNO MAR1N1 2 ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • T.ML M.O.B.Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden tebliğ edilmiştir.YAPI YAPTIRACAKLARIN DİKKATİNE istanbul Vilâyeti dahilinde inşaat yaptıracak bütün mal sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • OT YILIN 2 nci ÇEKİLİŞİ İÇİN ŞQN PARA YATIRMA 19 Mart mm& 1 KİŞİYE 100.000 TL.1 KİŞİYE 50.000 TLfİM * A« OSMANLI BANKASI TT.A\rmK KKfl 34tt«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • Ur,*r TVWETB KARil HAKİKİ TECRİT MAPDBLEKI ıiLtfotiı 49 |6 55ıs»NB « REKLAMCILIK 1028 3507
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • Bakkallar Kongresinde Tüccara çatıldı Bakkallar Derneğinin yıllık kongresi dün Niü salonunda yapılmıştır.Söz alanlar tüccarlara şiddetle çatmışlardır.Tenkidleıi cevaplandıran Dernek Başkanı,Vita yağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • Koalisyonu bekleyen tehlikeler MİLLET Meclisi ve Senato oldukça başarılı iıntibanlar vermiştir.Yalnız bu müzakereler sırasında,birçok gerçeklerin apaçık ortaya çıkışı gözden kaçmamıştır.Koalisyonun,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • BİR ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ Kınalıada'da Külhan sokağında 9 numaralı evde oturan 2 yakındaki Erol Dursun sobadan sıçrayan kıvılcımla elbiseleri ate$ alarak yanmıştır.Çocuğun annesi Servet Dursun eve geldiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • Millininim Gizli bir siyasî vesika ŞİMDİ size Genel Kurmay Başkanlığı Karargâhı dosyalarından üzerinde «Gizli» yazısı bulunan siyasî bir vesika sunuyorum:T.C.M.S.B.Gizli GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARARGÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • 'Ârıııotör Ve ©efni J^jftdojına TURK ve Gemilere ihrakiyelik Akaryakıt Temini Bunker Servisi Tel.44 95 66 Şirketimi?yeni kurduğu teşkilât ve sahibi bulunduğu ufak tankerler ile İstanbul Limanında,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM Halil Şeref Toüan adlı bir şalns evvelki gün Divanyolu caddesindeki evinde ölü olarak bulunmuştur.Cesedi muayene eden Adli Tabip ölümü şüplıeli görmüjtür.Ceset morga kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • PİCCINATO,BELEDİYENİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ italyan Şehircilik Uzmanı Prof.Piccinato Belediyenin teklifini kabul ettiğini telgrafla bildirmiştir.Nisanda şehrimize gelecek olan Picclnato ÎstanbııUın Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • ithal fiatıyla 22 Born* TUltlJHU,Yeni,ucuz fiatlarla ingiliz KİREÇ KAYMAĞI a Her cins ve vasıfta SÜLFÜRİK ASİD Amonyak,Nitrik Asld,Sud Ko»tlk,Solvey TrlkloıetUen vesatr maddeler.Tel:27 28 90 Teknik Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • CEYİKLİ SitiTEX BEBE BATTANiYELHİ REKLAMCILIK İMİ S506
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1963
  • ViJKSEK KAU*"-JJcu^:Kısa,orta ve uzun dalgalıdır.Yalnız ağırlığı ve ebadı bakımından ufak radyo sınıfına girer.6 devresi,6 fonksyonlu,4 lambası,2 antifading devresi vardır.Her türlü akıma bağlanabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • PrenseslikteD Süreyya deneme yıldızlığa me beya;Prensesin denefilmi siyah z ve renkli olarak çekildi ROMA,A.P.RENSES Süreyya'nın geçen Perşembe günü erken saatlerde film yapımcısı Dino de Laurentiis'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • 1962-1963 MEVSİM SONU SERMAYESİNE SATIŞIMIZ YARIN AKŞAM SONA ERİYOR FIRSATI KAÇIRMAYINIZ bûkko BEYOĞLU)FAAL 1756 3502
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • TALİHLİYE OAİDESİ NİŞANTAŞI TOPAGACINDA TAM KONFORLU)TALİHLİYE İSTENİLEN YERDE MESKEN İKRAMİYESİ Beheri A O.OOO 81 Lira tutarındı ZENGİN ve ÇEŞİTLİ TALİHLİYE PARA İKRAMİYELERİ HESAP AÇTIRMAKTA ACELE E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • m Taklidleri piyasaya çıkarılan MELEK ÇİKLETLERİNİN MELEK Markasına dikkat ediniz.REKLAMCILIK 1226 3522
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • Hacı Namzetlerinin Dikkat Nazarına Haç farizesini yapacak hacı namzetlerinin her türlü emniyet ve istirahatleri temin edilmiş AVRUPA KAROSERİLİ LÜKS OTOBÜSLERİMİZ EMİRLERİNİZE HAZIRDIRilk hareket:5 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • Dokuma sanayii İçin beri ve kösele sanayii İçin Kâğıt sanayii için Sizlere tavsiyemiz Romanya malı organik boyalardır Direkt boyalar ve solmaz direkt boyalar Diazotabl direkt boyalar Kükürt boyaları A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • BİRİNCİ KALİTE GARANTİLİ IMPER-TEX YENİ FÎAT 12.50 TL.Kanat Plastik Sanayii:Şişli Meydanı 199 Telefon:47 16 39 48 45 53 REKLAMCILIK:1234 3521
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • UW YENİ* PABUÇLAR)RARAVI NERE-DEM BULDUN.rHEEV YENl ÇOCUK ÇIK DIŞARI DA MAHALLE ŞAM-PİYON LU 5U fÇİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • MılöLuH?Hİt)WET BÎPtASiT VASfTASi 8üfig HEBİ Do&HUjAŞlT VASITASI.AMA £1 UNLAW TAŞıYAN blü TM.IT VASITASI «AKİfc.ÎMSAMLMtı Tl^ıMAK İÇİN İM L tDÛMİSTik Bil MESM BASİTTİR Mim nm hakIm».mröBEHiF "ıYA-BİLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • 160 TON BİLYA ALINACM Sivas Çimento Sanayii Müessesemiz için 30-100 mm.0 da bilya alınacaktır.Buna ait şartname Müessesemiz işletme Malzemelei'i Alımları servisinden temin edilecektiriştirak teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • YARIN HAVA NASİL OLACAK?O AÇIK HAVA sis 0 KAPALI NAVA J KAR 3 BULUTLU HAVA DOLU YAĞMUR DEVAMtl YAĞMUR GETİRİN KOTU HAVA SINIRI Doğu Karadenizde çok bulutlu,kapalı ve yağmurlu geçecek,genel hava akımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • insanın sebep oluyormuş üongkongyda yağmur duasına çıkan rahipler kuş,maymun,geyik,kaplumbağa ve balığı serbest bıraktı HONG KONG,A.A.Aylardanberi devam eden kuraklığa karşı yağmur duasına çıkan Budis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • Rus askerlerinin Küba'da Castro aleyhtarı gerillalar ile çarpıştığı ileri sürüldü FLORIDA.A.P.Menfada yaşıyan yetkili Küba kaynakları,Rusların Kûbada Castro aleyhtarları ile çarpıştıkları ve Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • BERİA'NIN EVİNDE hortlaklar dolaşıyormuş MOSKOVA,A.P.Moskovada tekinsiz bir ev varsa bu,Jozef Stalin'in gizli polis şefi Laventry P.Beria'nın eski evidir.Ruslarla yabancılar,bu evde garip hâdiselerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • Komşusunun camlarını çalıp kendi evine koydu izmir,özel Eşrefpaşa semtinde Fatma Kaya adındaki kadın,komşusunun evine takmak İçin aldığı camları çalıp kendi evinin kırık camları yerine koyarken suçüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • iki otomobil çarpıştı 8 kişi can verdi DRUMMONDVtLLE,A.P.Drummondville yakınlarında süratle hareket eden iki otomobil dün aksi istikametlerde giderken aniden çarpışmışlardır.Hâdisede iki arabanın için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • 40 dakika gülen bir avukat şampiyon oldu ÖZEL ödemişte bir gülme yarışı yapılmış)ve 40 dakika devamlı gülen bir hukukçu ilçenin gülme şampiyonu ilân edilmiştir.Gülme şampiyonluğunu kazanan Avukat Ceng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • İdareciler yuhalanınca kontrol geri bırakıldı SALİHLİ,ÖZEL Salihli Lisesi okulu idarecileri gece sinema ve kahvelere giden öğrencileri kontrola başlamışlardır.Fakat sinema ve kahvelerde yuhalanınca bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • Meksikada Üniversiteliler ile askerler çarpıştı.Bir ölü,12 yaralı var MORELIA,A.P.San Nikolas üniversitesi Rektörünün kovulması ve yerine başkasının tâyini,öğrenciler arasında huzursuzluğa sebebiyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • İstanbul'un 2900 polisinden 500 kadarı başka illere tâyin edildi l!HALtT ÇAPIN I^STANBULUN yankesiciler mahallesi Hacı Hüsıevde,Kulaksız'da bayram var.Latifelerin,Perihan'ların,Güllü'lerin duaları kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • zam®*' m HAVANA'DA BAYRAM Komünist dünyasının iki büyük lideri Sovyet Rusya ile Kızıl Çin'in bugünlerde arası pek iyi değildir.Bu durum özellikle Küba Amerika ihtilâfı sırasında ortaya çıkmış,Rıısyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1963
  • 11111111111.1111111.iiii.i.i.i.i.mini.18 Marl 1915 Z Kİ rakam arasında bir ay isminden ibaret bir başlık.Bu I başlık.değil,Türk tarihinin başına konmuş bir zafer tacı.Birinci Dünya Harbinde 48 sene ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • BU UYUNTU KÖYLÜLER nezeven ffiLect£KLee &ef%M UMA M TERKPEH AKAKJLAD/Ğ-MI ı SİZİOLUYORUM 8İ ?O^Niz OLUYORSUNUZ KUMSALINkUYRLHSUNtM BEkTuyoRuM Sizt BEM NE ÇOlC BÜYÜYORUMJmA SİZ ÖLüYORSUHUZ AGAQ TOPLUYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • «Ay AU_LAW KAH-RETSÎN İ şunu içeej sokamiVo-RUAA.ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • m.1 ı Z*-T AU ÇOK.UNUTKAN OUCXJ-PAirrosu^u sapkasini SiTTkSi VERDE" UNUTUVoBr—Ewe OÖNE.RKEN VUMUI£tA almasin» söylem iş fıM.UNUTMUŞTUR.ViNE_HALİME.ÇOIctANBET?ÎSTEOicîİN KÜR.K MAW TOYU ALDIM ŞEKEK«*M.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sizi çok destekllyecek biriyi* taruaacakaını*.Dost olmaya bakımıfih KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] 1» ve para meselelerlnizda talih yüzünüz» gülüyor.2£ BALIK BURCU [2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • 123456789 10 SOLDAN SAÖAı l 1» hakkında konuşup danışma.S Asya'da bir ¦ıra dağı;Hoşa gidecek,hayranlık uyandıracak bir İfade ve ritim kullanma 1st-3 Hız;Madeni eşya üzerine kaplanan renkli cam tabakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • U7f Mart VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» T.07 11.49 öftU 13.23 60S İkindi 18.46 a.27 AkjMUl 19.1» ıt.oo YaUı ao.4» ı.ıı İmsak •VM M.M Pazartesi 138 2 18 Şevval MART ta 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • Milliyet Oaxerecilik a.ş.adına Sahten:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşrhjat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra va Makalelerden Mesul Müdıir:HASAN YILMAER Spar kısmından Masûl Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 1,3,4.5 İnal sayf ularda aanttaal 30 T.L.T ad sayfalarda 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düjrün,Nisan.Vafat ve Teşekkür İlanları 5 aautüne kadar T.sayfada)30 T.L.Küçük ilânlar 1 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • MUZAFFER HEPGULER TOSUN REİS'in BİLGİ YARİŞMASİ Bu akşam 18.40 ta Ses Reklâm programında MİLLİYET S528
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • RAN REKLÂM Saat 22.00 da Erkan Yolaç Meşhurlarla beraber programında Erol Büyükburç ve Enrico Massi^ı takdim eder Teknik prodiiksion Erol Akdoğu Her türlü reklâm işleriniz için Pan Reklâm Tel:44 26 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • TEMPO REKLÂM S U N A R J Münir Nurettin Selçuk'la On Dakika ANKARA RADYOSU SAAT 18.10 DİNLEMEYİ UNUTMAYIN.TEMPO REKLÂM TEL:49 50 08 MİLLİYET 3527
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.33 Promenad orkestraları 8.00 Saz eserleri E.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah konseri 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Neler pişirellm?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • Clare,bu kararsız düşünceler içinde ev* girdi.Annesi,oturma odasında çok sevdiği koltuğa yerleşmiş,elinde bir yemek kitabı,yanında gazetelerden kesilmiş yemek tarifeleri,bir şeyler okuyordu.Clare'i gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1963
  • Bütün yol boyunca Çavuşbaşı KadıköylU Mehmet Ağanın alının teıkesiıule bir deri torba sallandı durdu.Bu torbada içi samanla ve baharatla doldurulmuş bir kafanın derisi vardı.Kara Mustafa Paşanın kalfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1963
  • 18 Mart Zaferi Em.Kur.Alb.Feridun AKKOR Akşama doğru düşman donanmasında kargaşalıklar artmış,panik havası doğmuştu.Artık gurur gitmiş yerini büyük bir telâş kaplamıştı GEÇMİŞTE büyük kahramanlıklar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1963
  • POLARIS FÜZESİ HAVA BASINCI İLE FIRLATILIYOR KOKETİN MOTÖRÜ,FÜZE SUYUN YÜZÜNE ÇIKTIĞI ZAMAN ATEŞLER.PERVANE DÜMEH SAPI ^nc RADYASYONDAN I v KAPAĞI MUAF REAKTÖR?A vi B« LME KAPAOI KUMANDA KULESİ KAPAĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1963
  • S3** İNSANLIK TARİH BOYUNCA EN İYİ YAKITI ARADI Bu güne kadar bulabildiklerinin temin etme,kullanma,emniyet,temizlik ve fiat bakımlarından muhtelif mahzurları vardı.şimdi ise GELECEĞİN YAKITI BUGÜNDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1963
  • SATILIK EMLAK ADILARASLI emlâk işlerinizde emrinizdedir,44 44 06.ARNAVUTKÖYDE deniz önünde arsa.44 44 06.SARIYER Canlıbahk karşısında arsa,44 44 06.GÖZTEPEDE 1800 M2 İmar durumlu köşk.44 44 06.MAÇKA V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • Brigitte Bardot'nun eski sevgilisi Distel yurdumuzdan ayrılırken beraberinde güzel hâtıralar götürdü ve geçen akşam Monte Carlo Radyosunda bunları anlattı Zeki Mür W HBT'^%1 w İÜ mü e6?x mm-¦JTİİİ1& P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Avrupa Geceleri R.F.2.haftası)Suarede:Vizonlu Venüs E.Taylor R.l.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Aşk Bekliyor M.Nur.E.Kolçak.KONA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • SATILIK OFSET MATBAASI Tam komple fotoğraf maldnesi,Turnet,Kontakt,şasi ve saire kısmen ambalajda ofset makinesi ile satılıktır.Ankara cad.No.111 AFITAP.İLANCILIK 793 3493
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • KOMPRÖSÖR ARANIYOR ı Temiz kullanılmış 400-500 liıre hava tankı ve trifaze 380 J I volt,50 frekanslı 5 ilâ 10 berygirlik kuvvetinde motörü ile bir-j likte ve tanka azamî basıncı 200 PSI ve 80/90 vakum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • î-KEMAL FİLM'İll yeni bir zaferi daha-KÜLHAN AŞKI Sürükleyici,harikulade içli orijinal mevzuu ile kahkahalar ve aym zamanda gözyaşlariyle seyredilecek muazzam film ORHAN GÜNŞİRAY EVRİM FER Ahmet Tarık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • Harika bir transistor radyosudur 8 Transistor 2 diod 3 dalga kısa orta uzun)Sihirli gösterici endikatör)Kalın ve ince ses ton ayarı Dahili ferit anten ve harici teleskopik anten Pilli pikap ve 2 kulak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • MANDRACI ve PEYNİR İMÂL EDENLERE KOÇ"-RAĞBET" PEYNİR MAYASI İLANCILIK 305 3495
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • Y E N I M E L E K İ6 5 Şaheser film yarışmasınn ilki Bu akşam saat 9.15 te başlıyor YİZONLU VENUS ™Âî™ BUTTERFİELD.8)Diğer rollerde EDDİE FİSHER ve LAURENCE HARWEY Orijinal renkli ve sinemaskop DİKKAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • BEDRİ.HURİYE ADAYLARI.CICICAN MILLIYET'in Cicican filmi Huriye yarışmasmda ilk elemeyi kazanan 25 genç kızdan 22 si önceki gün Sıraselvilerdeki Muşi Klüpte «Cicican» in yaratıcısı Bedri Koraman,filmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • ALTAN iLKiN Arencfda "KAVIP MEKTUP,başlıyor.ŞVA YK devam m edecek.ANI GAISER resitali Perşembe günü.Şehir Tiyatrosu "SİR YOLDAŞI,nı hazırlıyor ARENA TİYATROSU'nda W günden itibaren,Romanyalı yazar İon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1963
  • AKSARAY J KÜÇÜK OPERA Tiyatrosunda İ MUM SÖNDÜ J GAZANFER ÖZCAN I Gönül Ülkü Neş'e Yula ;5 Muvaffakiyetie devam etmektediri Numaralı yerlerinizi telefon-la ayırtabilirsiniz.Telelefon:21 57 22 S Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • eclîs,kanunları örüşmeye başlıyor Baştarafı Birincide tarafından Meclise sevkedileeek olan şu kanun [asanlarını sonuçlandıracaklardır.O Grev ve l.ukavt kanun tasarısı Karma Komisyonda kabul edllmt;olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • i-ı m—ıı in ı ı ı m VEFAT Şefkat eşi,Emine ağabeyi,Baha ve Şevki özdel'in dayıları.Zafer ve Feyzi'nin babaları,1322 Harbiye mezunu emekli albay M.Remzi MERİÇLİ 16/3/963 tarihinde Deniz Hastahanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • uSBififiHHaiHIMMMMMMaMHHHHBiBM VEFAT İkbal Şenin ve merhum ömeı Fevzi özeren'ln kardeşi Hamdl Haraç'ın eşi,Sabahattin,Zehra ve Orhan Haraç'ın sevgili anneleri,AFET HARAÇ 15/3/963 Cuma günü Hakkın Rahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • BEKATA Baştarajı Birincide zene meydana getirmek zorunda bulunduğumuzu İfade etmiştir.Bu bakımdan Pl„nın «Her malıalledt dürt milyoner yaratma yerine,her mahallede dürt fakir bırakmamak için» yapıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • Buz Bayilerinin Dikkat Nazarına BUZ SATILACAKTI!1 Kurumumuzla Beşiktaş ve Haydarpaşa Soğuk Depolarında 31/3/19H4 tarihine kadaı istihsâl olunacak cBuz» lar Bölge Bayilikleri ihdas» suretile 2/Nisan/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • ELEKTROLİTİK BAKIRDAN MAMUL Çift kat pamuk sargılı üstün kaliteli PAMUKLU BOBİN TELLERİ 1.10 mm.den 4 mm.ye kadar KİLOSU 17 TL ÖDEMELİ GÖNDERİLİR Edison Müessesesi Okçumusa cad.98 Galata Tel:44 81 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.İSTANBUL BÜROSU TEKLİF İSTEME İLÂNI Müessesemizin ihtiyacı olan 1,0.75 ve 0.5U mm lik cem'an 10 ton galvanizli saç,1,5X6 eb'adında 80 ton kadar 4 mm.lik ve 30 ton 10 mm.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • m mmm Yıîlardanberi buzdolabı ve çamaşır makinası ithali menedildiğinden PİYASADA SATILAN HER MABKA i xtt?BUZDOLABI VE ÇAMAŞIR MAKİNA TÜRKİYEDE YAPILIR I î oe i.y yalnız ARÇELİK böyle modern bir fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • Kros'u Muharrem Dalkılıç kazandı Baştarajı Sekizincide Kızlar 2.000 metre)1 Naile Yetkiner Şehir)6.19,3,2 Aydan Kakıç Sivas)6.20 8.3 Nihal Filiz 1st.6.22.2 Yıldızlar 2.000 metre)1 Muzatfer Yıkar Zongu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • I DÜNKÜ YARİŞj Başîarafı Sekizincide S seler:345 400,Birinci Çift* Ça-E S his:3/6,İS.75 kurug.E Koçmayan atlar:Nur IV,Poy-E raz.s 5 BEŞİNCİ KOŞU:S S 1 Meral III,2 Orlon,3 E S Karaali,4 Babo.S E Müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • FEYZİOĞLU Bnştarajı Birincide tir:«Pilâv pişirmek iyi şeydir.Ama pilâv pişiren aşçı bile plân yapmak zorundadır.Ateşi Söke)de yakarsa,tencereyi İzmir)de kurar ve tencereye yağ koyduktan sonra pirinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • 'Kolay Hükümet devri geçti,Baştarajı Birincide larını savunarak zam konusunun maksatlı olarak istismar edildiğini ileri sürerek Gümüşpala'ya çatmıştır.Başbakan Yardımcısı Alican,27 Mayis hareketinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • Gümüşpala Baştarafı Birinride vel brrlıaıiKİ bir askeri birliğe dahi ayak atmayan muhalefet lideri bugün bir hükümet başkanı olarak heı bayramı ve A.P.nin her hangi bir arzusunu vesile sayıp Karni/un,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • CELİKBAS Baştarcfi Birivcıde miyor.Zira orada kendine cevap verenler olura!Hâlâ karşısında vatandaş varsa,bir kısmı eğlenmek ve vakit geçirmek için duruyor.Bir kısmı da mukayese için İtekliyor.demiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • Mevzuat yüzünden Baştarafı Birincide başının çaresine bakmasını,isterse çocuğunu Taşlıtarla mezarlığına götürüp gömmesin)söylemiştir.ÇAMUR DERYASI İÇİNDE Bitkin bir vaziyette eve dönen Haydar,çocuğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • Kahire görüşmeleri Baştarajı Birincide dan gazetecilerin önünde okunan teb' ligdeki iyimser havaya rağmen konferansa verilen birkaç günlük ara.görüşmelerde beklenmedik ciddî ve önemli güçlüklerle karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • MÜFTÜLER Baştarajı Bır'ıncide tpt öğrencilerin tatillerde din kursla-rtna devamlarının sağlanmadı.Köy hocalarının İlkokul öğıetmen lerl seviyesine çt'.arılması Okullarda din derslerinin din idamları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • SEÇKİN t Baştara',ı Birincide rıan bıı komimin halledilmesine çalışıldığını hükümetin,kendi yollarını yapacak köylülere malzeme yardımında bulunacağını söylemiştir Bayındırlık Bakanı bu arada,büyük su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • HATİPOĞLU Bagtarafı Birincide Öğretim dâvasının tamamen halledilebileceğine inandığın:sözlerine eklemiştir.Durumu rakamlara dayanarak belirten Millî Eğitim Bakanı,1960 yılında okul dışı bir milyon 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • GÖKAY 4 Baştavafı Birincide mensupları bunu tenkid ediyorlar,İnsaflı olmalı.Halkın vereceği vergiler carcur edilmesin diye plân şarttır.Türkiyenln nü/usu «enede 700 bin artmaktadır,ihtiyaçları karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • AZİZOĞLÜ Baştıırajı Birincide «Resmî müesseselerde çalışan hekimlerin tam bir mesai sistemi içinde muayenehntıesiz çalıştırılmaları,lu-tahaneler ve koruyucu tababet sahasında çalışan personelin hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • MELEN I Baştarafı Birincide gilendiı ilecektir.Arazi vergisi de kaldırılacaktır.80-uı lira ücret alan vergi verirken narenciye satıp milyonlar kazanandan vergi almamak vicdanları sızlatıyor.Bugünkiı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • İzmir C.H.Ptoplantısında Baştarafı Birincide Turhan Feyzioglu,Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş,Bayındırlık Bakanı lly&a Seçkin Maliye Bakanı Feriı Melen ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata.Ayni zamanda C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • TRANSİSTOR RADYOLARINDA EN BÜYÜK ŞÖHRET WATT WR 674 750 m W 7 Transistor-Uç dalga Kısa.Orta.Uzun;6 adet 1,5 Volt yuvarlık U2 BEREG pili ile çalışır-Dahili ferit anten,teleskopik anten harici an-g ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • TÜRKİYE ZİRAÎ DONATIM KURUMU İstanbul Bölge Müdürlüğünden Azot Sanayii Kütahya Fabrikasından ti92l)ton kimyevî gübre ile Yarımca Gübre Fabrika.sui(lan 975ü ton kimyevî gübre muhtelif mahallere naklett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • İstanbul Sanayi Odasından 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatın 50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan birakmamak üzere aidatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1963
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş,İstanbul Bürosu TEKLİF İSTEME fiANI Şeker Fabrikamızın kömür yakan rem'an 265 M2 ısıtma yüzeyi bulunan 14 adet kalorifer kazanında saatte l2 -25 K^.Fuel-Oil yakabilecek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.03.1963
  • [ÖZKAN ŞAHIN] Karagiimrük'ün galibiyetini Aydın temin etti.Resimde,Cengiz'ln pasını durdurmadan kaleye havale eden Aydın'ın futu kalecinin elleri arasından içeri girerken görülmektedir.Bu galibiyet sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • III!IIIIII1II!IIII1IIII!II!BİRİNCİ KOŞU:S 1 Selma,2 Türtenli.3 E Halûk I.4 Dumanali.g Müddet:1.23,Farklar:Uzak,uzak,3 boy.Ganyan:335,Plase:235 245,200,Birinci İkili Ba-his:4/6 24.60 kuruş.Koşmayan atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • İtalyan millî takım tek seçicisi ve antrenörü Falıhri,kaptan Muidini ile birlikte bir maçtan sonra seyircileri selâmlayarak sahadan çıkıyorlar.Türkiye İtalya revans maçına 9 gün kala.m İtalyan kafiles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • Sarıyer,Y.K.Emniyet ile berabere kaldı Mahalli lige dün şehrimiz ve Ankurada yapılan maçlarla devam edilmiştir.Hâdisell geçen Sarıyer Yedlkule Emniyet maçında 85.dakika mağlûp durumda oynayan Sanyer'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • Boksör Abdi'nin cenazesi son IstlrahatgâJıına tevdi edilirken.Boksör Abdi'yi toprağa verdik Bir kaza neticesinde evvelki gün vefat eden eski milli boksörlerimizden Abdi Özkutlu dün hazin bir törenle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • Kros'u Muharrem Dalkılıç kazandı Türkiye Krns Şampiyonası dün Ayazağa Levent parkurunda yapılmış ve 31 Martta şehrimizde yapılacak 963 Balkan Kros Şampiyonasına iştirak edecek millî takımlarımız seçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • VOLEYBOL LİGİ SONA ERDİ Voleybol İlgi dün Spor Sarayı ve Î.T.ü.Spor salonunda yapılan dört maçla sona ermiştir.Ancak,Galatasarayın Voleybol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sebebiyle,Fenerbahçe ve Dz.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • Sarı Lacivertliler averajla SEYİRCİ:4000 HAKEMLER:Gündüz Aktuâ ide)Hikmet Erdem FENERBAHÇE:Battır 12,Giiner C Halil 10.Nedim 18,Engin 6,Oktay 4,K.Tunrer 2.İTÜ.Ayhan 4,İbrahim 17,Öner 0,Erdal 24,Akın 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • STAD:19 Mayı» SEYİRCİ:4.315 HÂSILAT:13.837.50 TL.HAKEMLER Hakkı Gürül Rahim Kotan Celâl Taxban İSTANBULSPOR:Yılmaz Ahmet Yalçın Kenan Güngör Hasan Arif Kasapoğlu Bilge İhsan SaiUı PTT:Metin İsmail ir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • VEHEZİA'MIN KURTULMASI ZORLAŞTI Çan'ın takımı dün de İnter'e 2-0 mağlûp oldu ROMA,ÖZEL Venezia İtalya lig lideri İnter'e d* dün 2-0 mağlûp olarak kümede kalma şansını tamamen kaybetmiştir;Inter'in gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • TOTO NETİCELERİ Beyoğluspor Karşıyaka K£I Galatasaray Altay K.Gümrük G.Birliği İTj F.Bahçe İzmirspor PTT İstanbulspor fil Sarıyer Y.K.Emniyet fil Süleyraaıüye H&t«tiy B71 Davutpağa Anadolu fjt Yenişeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • üksembur BTİCiâlÛ Baskılı ve hâkim oynayan Ordu takımımızın gollerini birinci devrede Orhan ikinci devrede Nuri yaptı LÜKSEMBURG,ÖZEL DÜNYA Ordulararası Futbol Şampiyonası ilk turu revan.1?karşılaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • Beşiktaş A Gücü maçı yarıda kaldı ŞAHIN GURTUNÇ ADANA'dan bildiriyor Eeşiktaş Ankaragücü arasındaki müsabaka oyunun bitmesine 12 dakika kala hakem tarafından talil edilmiştir.Siyah Beyazlı takım tlitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1963
  • Forvetin başarılı ve bilhassa Nedim'in fevkalâde oynadığı dünkü maçta San Lacivertlilerin rını neoı Letter,Yüksel attı SEYİRCİ:12.182 HASILAT:50.932 TL.HAKEMLER:Hüseyin Maloğlu Ömer Karadağ İhsan Geyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor