Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Peygamberlerin hayatım en güzel anlatan esej^ Yazan Nezihe ARAZ N Y A V I N t V I İLANCILIK 505 3343
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • İRANDA AĞALAR DAĞA ÇKIYOR GAZETELERDEN)SENİN ANLAYACAĞIN,BUNDAN SONRA HALKI ı DAĞDA SOYACAĞIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Bayar,tahliyesinden sonra İstanbul'da tedavi edilecek ANKARA,ÖZEL Adlf Tıp,tahliyesini uygun gördüğü takdirde.Celâl Bayar'ın istanbul'da oturacağı bildirilmiştir.Bayar,tedavisini istanbul'da kızının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • seri savcısı Bayar'm durumunu dün anlaffı Zeki Dagdeviren,sabık cumhurbaşkanının görünüşünün iyi olduğuna ve hemen hemen her akşam sinemaya gittiğini söyledi KAYSERİ.METE AKYOL bildiriyor)KAYSERİ Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • TIP BAYRAMI KUTLANDI Tıp Bayramı dün bütün yurtta kutlanmıştır.İstanbul'da ilk defa Tıp Bayramı için iki toplantı yapılmıştır.Fakülte Dekanı ve ileri gelenleri ile Talebe Cemiyeti mensupları Fen Fakül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • aaaa DEDİKODU Nato'da bizi temsil eden ulak boylu,gözlüklü,kristal ve karikatür meraklısı adamcık vardır.Bir eski hariciyeciyle görüşürken:Hep olduğundan fazla sıfat taşır o,dedi.Arkasından ilâve etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • «Sicilyalı Aziz» adı ile anılan italyan mimarı Danllo Dolci,Sieilyada yapmaya çalıştığı sosyal reformları finanse edebilmek için Londraya gelmiştir.Dolci,Sieilyada yapmak istediği sosyal reformlara,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Köpek yüzünden üç kişi öldürüldü AFYON,ÖZEL Dinar ilçesinin Akgün köyünde köpek yüzünden iki aile arasında çıkan bir kavga neticesinde 3 kişi ölmüş,1 kişi de ağır surette yaralanmış Akgün köyünden Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • "KUR'AN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMIrf v İLAVEMİZİ BİİGüH İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • F.Rüştü Zorlunun eşine mücevherleri verildi Emel Zorlu ve avukatı,mücevherattan 186 parçanın eksik olduğunu iddia ettiler ANKARA,ÖZEL I FATIN Rüştü Zorlu'nun 27 Mayıs devriminde el konan malları dün Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Ankara karanlıkta kaldı ANKARA,ÖZEL Akköprü trafo merkezindeki arıza yüzünden dün gece saat 20.00 da Ankaranın büyük kısmında elektrikler kesilmiş ve şehir karanlıkta kalmıştır.Anza 23.3D a Kadar gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • "AYVALIK,KARAYA OTURDU Denizyollarına ait «Ayvalık» yolcu vapuru dün sabah saat 5.30 do "Çanakkale rıhtımı önünde karaya oturmuştur,imroz'dan gelmekte olan ve içinde y^lcıı bulunan geminin kurtarılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Yargıtay,Amerikan görüşünü reddetti ADANA,AA.Yargıtay,Türk işçinin Amerikan Hava Kuvvetleri aleyhine dâva açabileceğini kabul etmiştir.Kuzey Atlantik Paktının 9.maddesine göre,İncirlik Hava Alanı Send
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • m:MÜCADELEYE DEVAM EDECEK Sabık Fransız Başbakanı Georges Bidault,Başkan De Gatılle'e karşı mücadelesini Batı Almanya'da devam ettiremediği takdirde Portekiz'e sığınacağını açıklamıştır.Alman makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Bullpup roketlerinin bâzı parçalarının Türkiye'de imâli için anlaşma imzalandı ANKARA,ÖZEL MAKİNA Kimya Endüstrisi Kuıumu'nun 1963 içinde 72 milyon marklık cephane imalâtını sağlayacak bir anlaşma bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • ARGUÇ TAHLİYE EDİLDJ Y,Ada1^' S yjl ı,a ü ı se mahkûm edilen emekli general Namık Arşttç,hastalığı dolayısiyle fi av için.tahliye edilmiştir.Namık Arifte tahliye edileceğini,gazetemizin Toplası Cezaev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Gümüşpala ve Akça İnönü'nün son konuşmasına cevap verdi Sivas'ta YTP idarecilerini,İnönü'nün maşası olmakla itham eden Erogan partileri ÂP saflarına davet etti SİVAS,ÖZEL A ti% Genel Başkanı Ra-gıp Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • S BİR DEVE E 1 2.5 SAAT I 1 HERKESİ 1 IüğrajtirdJ İfrfe^j^tffl Bodrum'dan getirilen Sarı Tülü isimli güreşçi deve,dün İzmir limanında bulunan atomla işleyen barb gemisine götürülmüştür.Çatlara bindiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • HUDUT DIŞI EDİLİYOR İstanbul Üniversitesinde okuyan,Lübnan tebalı Faruk Hamut hakkında memleketimiz aleyhinde faaliyet gösterdiği için hudut dışı edilme kararı verilmiştir.Lübnanlı Faruk Hamut,hudut d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • Yunan Meclisinde kavga:Üç mebus ve bir memur yaralandı ATİNA,A.P.Parlamentoda Komünist eğilimli Demokratik Solcu Birliği EDA)partisinin dahili güvenlik kanununun tâdili İçin sunduğu takrir müzakere ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • W lideri geçmişi unutmadığım* takdirde memleketin felâketlere uğrayacağını söyledi İZMİT,Avni ÖZEK bildiriyor)Genel Başkam Osman Bülükbaşı dün izmit'te açık hava toplantısında,Türkiye'de yeni bir ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • ve Irakla birleşmek için dün and içti İhtilâl Komitesmde birleşme konusunda ihtilâf var.Beş eski bakan Şam'a sokulmadı DIŞ HABERLER SERVİSİ SURİYE Ordusu dün Mısır ve Irak'la birleşme hususunda and iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1963
  • SURİYE'DE 100 KOMİMİST TEVKİF EDİLDİ Moskova'da da Irak Elçiliği önünde komünist avı protesto edildi.DİŞ SKKVİSI Suriyedekl yeni İhtilâl rejimi Komünist avı» na hız vermiş ve şimdiye kadar en az 100 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Gelir vıergisi için MRaliye açıklamalar yayımladı MALtyı Bakaıılti '^İsindeki v«ı ilgili önemli bulunmuşturtarihli Kekim klan 52 ve 53 Gelir Verdegişik İlklerle anıklamalarda 12 Mart i'iı.i Gazetede y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Piyasaya taze yumurta ve beyaz peynir geliyor BÂZI yiyecek maddelerinde bu hafta fiatlar durgunlaşırken,bâzılarında da canlanma başlamıştır.örnek ularak,taze malların gelmeğe başlaması ile,beyaz peyni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Eskişehir'de yumuşak buğdayın kilosu 75-85,beyaz arpanınki ise 53-56,5 kuruş ESKtŞfiHtK,ÖZEL Eskişehir Borsası'nda dün 130 ton yumuşak buğday toptan olarak 75 85 kuruştan satılmıştır!Ayrıca,İta tun be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 97.35 97.50 ayni)Reşat lira 1H8.00 13849 25)Humit lira lOti.OO 107.00 ayni)İngiliz Kral 118.00 118.50 ayni)Fransız Napolyon 97.00 97.50 ayni)24 ayar külçe altın 14.65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Türkiye Çekoslovakya Ticaret Anlaşması İmzalandı Türkiye ile Çekoslavakya arasında Nisan 1963 Mart 1964 tarihleri arasındaki mal mübadelesiyle ilgili bir protokol dün Prag'da imzalanmıştır.Çekoslavaky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Vita imali i 1000 ton soya yağı verildi v İTA ve Sana imalâtı i .iı ,Et ve Balık Kurumu tarafından üıülever Fabrikası'na bin tun »uya yağı daha verilmiştir.Hâlen,Kurum'ıuı iüksii depolarında 250 tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • İzmir Borsasında pamuk fiatları 3 kuruş yükseldi İZMİR,ÖZEL İZMİR Borsasında pamuk fiatları dün 3 kuruş yükselmiştir.Açılışta 540 kuruştan muamele gören standart 1.pamuklar,daha sonra 545 kuruşları sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • İSRAİL HAZİNE GENEL MÜDÜRÜ ARNON GELDİ Ekonomik ve Sosyal Efüdler Konferans Heyeti'nln dnvrülsi olarak İsrail Hazine Genel Müdürü Joseph Amon dün gece yurdumuza gelmiştir.Mr.Arnon bvıgür,sermaye piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Kütahya Çinisi imâl Ettirilecektir.Hilton Oteli ilâve inşaatı için lüzumlu muhtelif eb'at,renk ve desenli 300 M2 Kütahya Çinisi imâl ettirilecektir.İlgilenenlerin acele Harbiyede Hilton Oteli ilâve in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Mevcut şartnamesine göre 26600 adet Yaş üzüm küfesi pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 27 Mart 1963 Çarşamba günü saat 16 da Tepebaşında Tekel Genel Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Modern MOBİLYALAR Alınacak Tel:48 5314 İLANCILIK 748 3348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • M E V L İ D 1 Şubat 1963 günü Ankarada vuku bulan müessif uçak kazasında aramızdan ebediyyen ayrılan onblr memurumuzla Uf müşterimizin ve kazada diğer ölenlerin ruhlarına lthafen 17 Mart 1963 Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • 14000 KİLO NEBATÎ MARGARİN YAĞI ALINACAKTIR Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi için 14000 kilo nebatî margarin yağı satın alınacaktır.Buna ait dosya ve şartname Müessesemiz Müteferrik Alımlar Servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • İÇ ve DIS LASTİK DİSTRİBİTÖRLERİNE 10.Kotadan iç ve dış lâstik ithâl etmek isteyen Distribitörlerin 27/Mart/1963 Pazartesi aksamına kadar Odamız Sanayi Şubesine müracaatla gerekli muamelelerini ikmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • I" MZASIZ mektup gönderenlere üzülüyorum.Tehdit ve tahkir mektuplarına haydi imza atmıyorlar.Onu bir parça anlıyorum.Kızarım da mahkemeye veririm,yahut tanıdıklarıma söyler,el altından başlarına belâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • NEVİN APAYDIN İle Muhterem ORTAÇ Nişanlandılar H.2.1963 İstanbul MUI.tYET:3353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • TEVFİK ALİ ÇINAR'IN CENAZESİ KALDIRILDI Pariste bulunduğu sırada bir trafik kazasında vefat eden Orman Mühendisi Profesör Tevfik AH Çınar'ın cenazesi,dün öğle namazını müteakip kıtman cenaze namazında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • T.H.Y.Hm Seferleri için Bilet ücretinde İndirim yaptı T.H.Y.Genel Müdürü Şahap Metel «Dış seyahat harcamaları vergisi" nin yürürlüğe girmesinden sonra yükselen,Hacılara ait uçak bilet ücretlerinde,ind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • GUNUN Vali vapuru kaçırınca.PAZARTESİ günü Burgaz adasında pansiyonlu bir İlkokul açıldı.Aıılın törenine Vali Niyazi Akı,Milli Mitim Müdürü Halli Kurtça ve bazı İlgililer davetliydi Fakat Vali islerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1963
  • Doğumların düzenlenmesi I SPAKTA A P Senatörü Sayın üı.Ünal Seren,4 Mart lit,târihi] Milliyet'te yayınlaumi:olan lıir makalesinde Türkiyedcki yıllık nuru-artışının binde 29,5'u bulduğunu,bu yüzden ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • l!lll!l!ll!l!ll!BİRLEŞMEK u MUM1YETLE bir ihtilâlden sonra,İktidarı ele geçirenlerin en son düşündüğü gey,dış politika meseleleridir.Surlyede geçen hafta İdareyi ele alanların ilk meşgul oldukları iş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • SİYASET DÜNYASINDA Fransa'da tam istikrar sağlandığı sırada komplolar idamlar,grevler yine başladı K:x:V:"BUY CHARİE W% ma ff Euyuk rfferi F RANSAYA ne oldu yine?Bir iki yıldır işler yolunda gidiyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • ÜÇ GÜNDE 150 DEPREM OLDU SAN SALVADOR,A.P.Milli Jeoloji Dairesi tarafından açıklandığına göre,Guatemala hududu yakınlarındaki Ahuachapan bölgesinde Cumartesinden Pazartesine kadar tam 150 deprem kayde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • Eskişehir'de Sakalar grev yaptılar ESKİŞEHİR,AA.İstedikleri 50 zammın Belediye tarafından kabul edilmemesi üzerine »akalar,dünden İtibaren grev yapmağa başlamışlardır.Sakaların grevi üzerine,birçok va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • SOSYAL ADALET İÇİK v ı samJm kocagoz ^%tA& A^ Kt\CÜ*** *KA ANT» MEHMET AH AYBAR^ "WW K^XVİ° «THİHACL ERDEM BÜRl ORHAN KEMAL fc J^ MUVAFFAK VS** y\tS^ SELAHAniN HİUV «ta& f* KEMAL SÜLKER ^OKq,x i i AHM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • Y.MİMAR HÜH.ALINACAKTIR Şirketimiz Mimarî Büro ve Teknik Servisinde Vazife görmek üzere Y.Mimar Müh.Alınacaktır.Taliplerin aşağıdaki adrese müracaatları rica olunur.İZZET ŞEFİZADE ve ORT.YAPI ve EMLÂK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • ÎDpİA MAKA-MIN!Kfol ipEN ZW-KUUftH tffiH-K L&îN TEZA-HÜRATI gir-TÎKTEH »NBA fe MİMİ R PER MUHTEPEM HAKÎMlft,VuRPUMDz:Bip.ücuRüMUhl KfNAtUNAĞFÜPDAVANMl^lll BU UH1BIW NKHK ÂttVlBî lALifli SaiMUftHi^lZ-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • ft,RUSVAPAN AyRlL-MADAN EWEL ŞUNL.ARA 5ÜZEL.BİR.AMEKİKAM AKROBASİSİ YAPAVl/W DA ĞÖK-SÜNL.EE-tâ SIKI DURUM.SlIWDI V\OOEL-LUPIN 5 yapiyokum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • I ELEMAN ALINACAK i l 1 Sınaî ve Ticarî muhasebe muamelâtında tecrübesi bulu-5 nan iktisat,Yüksek Ticaret veya Siyasal Bilgilerden mezun iki ele-j ğ mana,2 Fabrikalarda işletme tecrübesi bulunan Kimya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • YARIK HAVA HASIL OLACAK'.O AÇIK HAVA KAPALI HAVA BULUTLU HAVA SİS KAR DOLU I YAĞMUR ARALIKLI YAĞMUR.SAĞANAK GETİRENİ KÖTÜ HAVA SINIRI Güney bölgelerimizden geçerek Doğu Anadolu'dan yurdumuzu kesen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • AÇIK öâVUT C.H.P.İstanbul İl İdare Kurulu ve İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu 16 Mart 1963 Cumartesi günü saat 14.30 da Eminönü Öğrenci Lokali Eski Halkevi)nde Başbakan Yardımcısı Prof.Turhan Feyzioğlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • i» f" Kadı n ve erkek kumaşları BLİPEK R&/MEN STCAT T 'a Ş?M A M Û LLE Rİglsİ İLANCILIK 7!5 3328
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • Mağlûp keçi Birincilik Kazanan keçinin Kartını yedi COROWA Avustralya)A.P.Corowa Kar Keçisi Şampiyonasından elimine olan bir keçi,müsabaka sahasından alınarak bir kamyonun arkasına bindirilmiş,fakat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • Tarlada bulduğu bir heykel yüzünden arkadaşını bıçakladı BURDUR,ÖZEL Bucak ilçesinin Çamlık köyünden Bekir Topçu ve Durmuş Dur,tarlada çalışırlarken Bizanslılardan kalma bir heykeli bulmuşlardır.Bekir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • İki çocuk köpeklerile Batı Aimanyaya sığındı HARLESMAUSEN,AA.Doğu Batı Almanya sınırı yakınlarında Sovyet kesiminde bir köyde yaşayan biri 11,öteki 13 yaşlarında iki kardeş,yanlarında Fino köpekleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • İtalya'da 100 kadar adam öldüren haydut tutuldu NAPOLİ,AA.Halk arasında «lrpini kurdu» diye bilinen ve çevresine dehşet saçmış olan Vito Nardelü adındaki haydut uzun bir izlemeden soma önceki gece yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • Devlet eşyasını satan iki memur idam edilecek MOSKOVA,A.P.Sovyet Tass Ajansı dün,Litvanya'da devlete ait mobilya,televizyon alıcıları,fotoğraf makineleri ve buna benzer eşyayı şahsi kazanç temin etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1963
  • IB CEVAB I A İLLİYET» de mağara insanları hakkında intişar eden j I fVB röportaj üzerine muhterem Siirt mebusu Süreyya Öner j beyefendinin İmar ve İskân Bakanlığına verdiği önerge E I münasebetiyle «İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • TAK P EDıYoRUM.MIŞS MAK.V-FA.KAT.SENİ RDUİS F'LilM Z^NNET-A-vEYıN.Sizlin D^ MİkE O'HA.RA'Yi AKADidlfiju Z» DUYDUM DA».5İZ.e BORCU MU vAK.SAKIN EAJLAVRAYA KALKıÇ.MAYIN BORÇLARINI ÖDE.VECEK KADAK.NAMUSL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • KAOlM GV SAHİBİ SENDEN» Hı'Ç Ki'RA ISTEOr m S.İN-ŞAM KIZDIRMA-KtE^Vl HEK.Ay babam se.LtP VERlVoO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • VAZIWAKJEOE ÇOK OfP OiNL£NEViM-EVDE NELEJ?ouuroR.BOX i-e 2is* BUGÜN ÇOMAR'lN OOcSUM Vll_OÖNÜMÜ-rrf\^gLKAP^?OAVEX ETmE?T*—T=1 İv |wu Slid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • Hicri CUMA nümt 13» 15 137» ş.vvii MART Mart 1f 1963 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» İkindi Ak«am Yat» tmaak 7.U 13.23 16.44 10.16 »0.48 «34 11.87 6.07 9.29 13.00 1.31 10.lt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • Milliyet Caxatecllik A.S.adına ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • *JÜ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hoşunuza giden bir eglencey* davetlisiniz.Sevdiğinizi sevindireceksiniz.$h KOVA BURCU [Sİ Ocak 19 $ubat| Yıldızların tesiriyle sevdiğiniz İntanın İlgisini kazanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnal sayfalarda lantlmi 30 TX.6,T not sayfalarda 28 TXe Blrind sayfada ba»lı« 'm.200 TL DUSUn.Nisan,Nilı4û.Vefat ¡a Tejokkür İlanları 5 saatlma kadar T.sayfada)80 TL Küçük İlanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 4t T.L.Yıllık ı 75 T.L.Yabancı memleketler İçin adi posta ile bıı ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun delerine güre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • 123456789 10 SOLDAN SAAA:l İçi kıymalı hamur parçalarından yapılma yoğurtlu bir yemeli;Burmalı çivi.2 Bir çiçek;Keder.3 Alev;Utanma Eski dil)4 TERSİ sürati İntikâl sahibi v» çok akıllı;Yumurtanın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kıça haberler ve hava durumu 7.35 Neyler 7.40 Kur'ânı Kerim 7.50 Saz eserleri ve »arıcılar 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah konseri 9.00 Istanbuluıı sesi 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • SADEDDİN^REPEK Kürdi makamı:Bu makam,Dügâh La perdesi E üzerindeki lıir Kürdî dörtlüsüne,Neva Ke perdesi E üzerindeki bir Buselik beşlisinin eklenmesiyle mey-E dana gelir.E Makamda kullanılan sesler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • IADY I DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Clare'iıı ertesi sabah hatırladığı ilk jey Hilda Teyzesi oldu.Filhakika,Hilda Teyzesi onun yatağının hasına dikilmiş,omuzlarından yakalamış,onu uyandırmaya çalışıyor,«Uyan artık,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1963
  • Gaz/az Ahnıetle Osman hir saniye süren bir bakışla birbirlerine bakarak,ikisi de ayın saniyede aynı »cjl düşünerek birdenbire yerlerinden fırladılar ve bir solukta merdivene çıkıp çığlıkların geldiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1963
  • SATILIK EMLÂK ÇİFTLİK,İçerenköyünde Ankara asfaltı üzerinde kârgir,telefonlu ev,ağıllar,kümes ve kuyuları,bağı,meyva ağaçları ve sebze bahçesi bulunan 8 dönümlük gayrimenkul,44 74 50.FATİHTE yeni 5 od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1963
  • ^jftfpvROJSAtİZMA KlRİkLIK^MB^Cp BÂŞ;lp)AĞRILAftİNDA TOTÂUİN Tablet kullanınılır t Hpr feçzâjrt.de'.arayınız İmâl 'y«ri:NİL UBOK*I UAlil l/MİR İLANCILIK 523 3349
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1963
  • İ AIM' etmişler fAM Büyük Elçiliğimize sığman sabık Suriye Başbakanı Halit el Azm'ın garip bir kaderi var.Konyalı bir Osmanlı ailesine mensup olan Halit el Azm'ın babası uzun bir süre Osmanlı Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1963
  • DAHA COOOK.İHTİLALLER OLUR!jL U.etile!sjfiV ödl Mâsır-Baas Orta-Doğu'da uzun bir karonl.k devre yaraf.r TURHAN Devrilen Surly* Başbakanı Hallt el Azm,Şam Elçiliğimizde büyükelçi Şlnasl Orel'le BİR ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1963
  • OlR Of.RENAUD-PARİS Uboratuannin niUitihzandir İLANCILIK 762 3347
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1963
  • ELEMAN ARANIYOR B| Rumeli ve Anadolu yakalarında açılacak büyük satış mağazalarını idare edecek ticarî tecrübe sahibi Satış Şefleri v« |H Büyük bir müessesede çalifacak 25 ilâ 35 yaş arasmda Bayan Sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1963
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.İstanbul Bürosu TEKLİF İSTEME İLÂNI Şeker Fabrikamızın kömür yakan cem'an 265 M2 ısıtma yüzeyi bulunan 14 adet kalorifer kazanında saatte 12-25 Kg.Fuel-Oil yakabilecek br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • C.Jurgens tekrar sahnede 10 yıldır tiyatro ile ilgisini kesmiş olan 7 Uıfii l" kazandığı başarı ıçm "Heışeyi kanma borçluyum,diyor U™ NLÜ Alman aktörü Curd Jurgens bir müddetten beri Paris tiyatroları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • G.Yazar esi ile barıştı Ses ve Fi/m yıldızı kocasının kadın kılığmdaki erkek Fransız/arla dolaşmasından şikâyet ediyordu Ses ve film san'atkârı Gönül Yazar,kocası Özden Çelik ile boşanmak üzere mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • S,y.VAV,BELGİN DORUK ALİKİ İl F Sinema art,stl »elgin Doruk,Aliki r '«^IV I İLE Vuyuklaki'nin daveti üzerine Atina'ya gitmiştir.Aliki ile birlikte bir de film çevirecek olan Belsin Doruk Yunanıstanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • Umumî arzu üzerine KULÜP REŞAT 3 Cumartesi ve Pazar matinelere başladı Saat:16.Z0 19 Tel:44 76 46 MİLLİYET 3320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • Bütün LOS'lart ikinci plâna atan Los'Machucambos,MopiulıığundaDj ^PEPITO NEGRA*MARIA ESTHER LA BAMBA MELODİ1 KAVİHAN ÇAĞLAYAN Plik ve Ses Endüstri»!Iih'ıl.rtlnrıltı ararıma Aftan*»-GlMA Mtğaıaltr.FAAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • EVE T.Bu akşamdan itibaren Yunanistan'ın 1 numaralı ses yıldızı POLİ PANU KLÖB X le Muazzam bir program,kibar bir aile muhitini ancak KLÖB X ta bulabilirsiniz.REKI.ACILIK:11 Sİ 333»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • TİTANDİOKSİD t Bayer ve Montecatini markalı cArıatas» v« cRuül» tipleri ithalâtçı fiatına.Müracaat:Karakoy,Maliye Şubeleri civarında Aynalı Lokanta Tavukçular)»okajı No.28 Telefon:44 02 12 44 64 48 İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Roma Hukuku Kürsüsünde asistanlık münhaldır.Fransızca,İtalyanca veya Almanca dillerinden bir tanesinin çok iyi bilinmesi şarttır.İsteklilerin 29 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • "RECORD,taksimetreleri ECORD.A/8 URFARHIKUN SVANGSTA/SWEOEN-ÖDENECEK ÜCRET LİRA KURUŞ [18 2*1 111 141 113 181 metre rekunw AcilitMcfj Kill MÜMESSİIİ nlETİU İLKİN Hacopulo mi,N.51 ISTANBUL A Tekniğin z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • DERBY Kundura sanayinde yenilikler yaratıyor.SUNÎ KÖSELE TABAN ASTARI Kösele taban astarından daha hafif ve daha mukavemetlidir:Kırışmaz ve katiyen kırılmaz.A Ayak terinden ve sudan çürümez,uzamaz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • AKIN TEKSTIL'in YENİLİĞİ.AKIN TEKSTİL'in YENİLİĞİ.AKIN TEKSTİL'in YENİLİĞİ.srun mrun 1963 MODA ve TEKSTİL ALANINDA YENİLİK.1963 MODA ve TEKSTİL ALANINDA YENİLİK.REKLAMKOL:56 3362
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • 1963 MODA ve TEKSTİL alanında yenilik yaratacak 3 HARİKA VASIFLI kumaşımız yakında Türkiye'nin EN BÜYÜK kumaş mağazalarında satışa arzedilecektir.MİLLİYET:3365
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • Çok Uzun Ömürlü Son Derece Ekonomik Gazyağı ile çalışan OTOMATİK TERMOSİFONLARI Doğrudan doğruya şehir şebekesine bağlandığından ayrıca şamandıra!su deposuna ihtiyaç göstermez.Çok miktarda suyu uzun z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • MUHASEBE YARDIMCISI ARANIYOR Bir Anonim Şirkette muhasebe yardımcısı olarak çalışmak üzere «skerliğlnl yapmış 2 genç aranıyor.Müracaat:Tel:22 95 69 İLANCILIK:786 3350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • y :yy"^-yi-W.VE ALLAH YA KA 11 Jübilem C8ff9 canımı alma,Haüt ÇAPIN ÎİŞLİ Çocuk Hastahanesinin o hastahane,hastahane kokan duvarları arasında yattığı yerde geçmişteki günleri düşünmekle vakit öldürüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 06 35)Avrupa Geceleri R.F.2.haftası)EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Aşk Bekliyor M.Nur E.Kolçak.KONAK Tel:48 26 06)1 Sonbahar Hatıralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • İNŞAATÇILARA İPOTEK KARŞİLİĞİ İnşaatınızın İkmali İçin lüzumlu para İhtiyacınız serî şekilde karalanır.GÜLSÜN EMLÂK ADRES:Beyoğlu İstiklâl Cad.MJı Sokak Mis Han.Tel:44 17 28 REKLAMCILIK:1174 3322
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1963
  • BÜYÜK DÜKKÂNLAR ARANIYOR "jfc Millet Caddesi üzerinde,Çapa ve civarında ¦jc Fener Balat semtinde merkezî yerde cadde üzerinde ¦jc Yeniköy Tarabya semtinde cadde üzerinde Beylerbeyi Çengelköy semtinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • PURO TUVALET SABUNU VE FAY TEMİZLEME TOZU FABRİKALARI UR PİYANGOSUNU TAKDİM EDİYOR LJflfi?m PURO TUVALET SABUNU Terkibinde krem hassaları bulunan en âlâ tuvalet sabunudur.Yeni gelen daha evsaflı iptid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • Kızım ve kardeşimiz Nezahat Türel bir kalp krizi sununda Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazenin kaldırılma günü henüz belli değild»r.47 bS 5t Türel Ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • VEFAT Uşaklı Perdahcızade merhum Ahmet Beyin oğlu.Maeide Altan'ın eji,Filiz,Uğur,Blrol ve Zekiye Altan'ırı kıymetli babalan ve Dr.üzer Dolunay'iD kayınpederi AVUKAT A.AZMİ ALTAN 14.3.1S63 tarihinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • VEFAT Emine Fuat'ın kıymetli eşi ve demir tüccarlarından Avni Fırat,Basıi Fırat'ın,Hatice Fırat ve Ersln'in babaları Malatya eşrafından MUSTAFA FIRAT muztarip olduğu amansız hastalıktım kurtulamayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • tm—m—il mt.ıı n mı ÇOK ACI BİR ÖLÜM Sultanahmet Cami!baş İmamı merhum Hasan Fehmi efendinin eşi İbrahim Meşeburan,Abidin Meşeburan,Kâmile özdur'un ve Lütfiye Akıman'ın sevgili anneleri FATMA MEŞEBURAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • BAŞAK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şirketimizin hâlen meşgul olduğu ve ileride iştigal edeceği sigorta muamelelerinin tedvirinde Beyoğlu 7 nci Noterliğince tasdikli 13 Mart 1963 tarih ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • ANADOLU YAKASINDA DEPO OLABİLECEK ARSA ARANIYOR Göztepe-ile Pendik istasycmları arasında elektrik ve suyu mevcut demiryoluna veya Ankara şosesine yakın asgarî on donürn arsa aranıyor.Tekliflerin Tarko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • F.RÜŞTÜ ZORLU 9 Baştarafı Birincide eşyaların eksik olduğunu iddia ettiğini söylemiştir.Emel Zorlu'nun avukatı,eksik olduğunu İleri sürdüğü 186 parça ziynet eşyanın,Merkez Bankasında bulunabileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • Bölükbaşı,'Yılanın başını ezmeli,dedi Buşinrafı Birincide Şimdi meydanlara çıkıp kurbanlarını sizin sırtınızda kesmek istiyorlar.Vatandaşları birbirine düşürmeye çalışıyorlar.Bunlar sıkıştıkları vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • KİRALIK FABRİKA BİNASI ARANIYOR Harbiye ile Mecidiyeköy arası Tel:22 86 22 İLANCILIK:808 3368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • A.P.idarecileri YTP'ye hücuma geçti t Baştarafı Birincide koalisyondan bu sebeple ayrıldık.Cevat önder de.memleketle 194C havası yaratıldığından bahisle «Evet 194ü havası yalatılıyor,hatırlarsınız 194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • Amerikan Hastahanesinin tevsii için verilecek izin geciktiriliyor Amerikan Hastahanesdndeki yatak sayısının 75 den 20ü e çıkarılması İçin yapılan hazırlık tamamlanamamaktadır.Hastahane idare heyeti,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • Almanyaya 72 milyon Marklık cephane sattık t Baştarafı Birincide yapılacak İmalât dolayısıyle Makina Kimya Endüstrisi Kurumu ayda 15 milyon Türk lirasını asan gelir sağlayacaktır.Yetkililer,NATO Lojis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • SURİYE ORDUSU Baştarajı Birincide ordu tedbir almıştır,ihtilâl Konseyi,Şam Radyosu vasıtasile yayınladığı bildiride,«Ayrılık yaratacak herhangi bir te ;ebhüci'ın demir yumrukla sindirlleceğinlo ihtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • G.Saray vasat bir takım bile değil j^ Bastarafı Sekizincide tafini'nln haşarısı 1le zaferi «ağladı.«STADİO» mîini Galatasaray'ı siiıklase etti.Sarı Kırmızılılar Ghezzi'nin yakınlarına kadar götürebild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • 16 yaşındaki genç kız polise sığındı Zonguldaktan Istanbula artist olmak için gelen 16 yaşındaki bir kız polise sığınmıştır.Z.E.adındaki kız bir süre önce Istanbula gelmiş önce artistlik daha sonra da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • Kayseri I Baştarafı Birincide nema salonunda filmi seyredip oonra da revire,düniiyor.Mecbur olduğu haller dışında yâni defi labii halleri dışında devirdeki odasından çıkmıyor Yalnız bir şey var:Bazı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • SURİYE'DE YÜZ KOMÜNİST Baştarafı Birincide çoğunluğu teşkil ettiği nümayişçiler,İrak İhtilâl rejimi aleyhinde bağırıp çağırmışlar ve taşlar fırlatmışlardır.Kimsenin daha haberi olmadan,önceden Elçilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Birim fiat üzerinden kapalı zarfla teklif alma usulü ile aşağıda cinsleri gösterilen malzemelerin muhtelif eb'adlarından cem'an 39 kalem malzeme satınalınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • 66 nci Piyade Tümen Komutanlığından Firar,As.eşya zayii etmek,ceza ve tevkif evinden firar suçlarından maznun İzmir Hasan Hacı Mah.No:67 de mukim mülga 27 nci P.A.erlerinden Hasan oğlu 1929 D.lu YAŞAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1963
  • KULLANILMIŞ SİNEMA KOLTUĞU VE MİNDERİ SATILACAK T.C.Emekli Sandığı İstanbul İrtibat Bürosu Amirliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre 1505 adet kullanılmış muhtelif cins sinema koltuğu ile 122 adet minde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.03.1963
  • M.^M İ.BREZİLYA MAC İSTEDİ Brezilya Futbol Federasyonu azalarından Wilson Freire Carııalhal dün Federasyonumiza müracaat ederek,Nisan'ın ilk haftasında oynanmak şartı İle bir milli maç teklif etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • Venezia dan ayrılacağım bildiren Can Bartu,"Fenerbahçe'ye bile dönebilirim,bu malî bir meseledir,dedi D.BENBY Milano'dan bildiriyor Genoa ve Juventus'dan sonra Can Bartu'ya şimdi de Torino kulübü tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • MİLANLILAR,ŞAMPİYON KULÜPLER TURNUASININ YARI FİNALİNDEN ÜMİTLİ Benflca,Dundee ve Feyenoord İle Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasının yarı finaline katılmaya hale kazanan Milanlılar.'Finali biz oynayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • tAl BUGÜN DÜŞÜNÜR,Gündüz KILI 5—0)Bu farkı l»ir kahvehane BObbeti gibi ele alıp ince-I lersek,sn gol yenmezdi,şu gol i kaçırılmazdı filân denek belki farkı indirip teselli bulmamız mümkün.Gelgeldim ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • KISA H ABE RLİİ A KIRKPINAR eski başpehlivanlarından All Ahmet,4 Nisanda Spor Sarayında Yunan şampiyonu Kotas ile bir pankreas güreşi yapacaktır.D İRAN İle yapacağımı/milli karşılaşma sebebiyle Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • Türk futbolu bu sezon İtalya futbolu karşısında kesin bir denemeye taiıi tutulmuş ve Avrupa seviyesinden çok u/aklarda bulunduğu bu deneme sonunda anlaşılmıştır.Kısa bir süre irinde Türk ve İtalyan fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN Adana'ya gidiyor Futbol Federasyonu.Beşiktaş,Izmlrıpor ve Beykoz kulüplerinin hususi maç organizasyonlarına izin vermemekledir.Kulüplere gönderilen yazılarda All Stars ve Ruch takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • SAN SİROD A MILAN'A 5-0 YENİLEREK KUPADAN İLENEN G.Kılıç:'Milan'ın hârika oyunu karşısında dayanmak imkânsız,dedi.Metin Roma'da kaldı Son günlerde Milan İle arası açılan santrfor Altaflnl,Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • YARIN Mithatpaşa Stadında oynanacak Beyoğluspor Karşıyaka ve Galatasaray Altay maçları,Kırmızı Grupta finallere girecek altıncı takımı belli edecektir.Beyoğlusporun Karşıyakayı yenmesi halinde,altılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • NECMİ TAHYOLAC MİLANO'DAN Sarı Kırmızılıları hafife alan bir lisan kullanan gazetelerden «II Giorno» nun yazısı şöyle:«Türkler İstanbul'da hakemden şikâyet etmişlerdi,San Siro'da yine hakemi itham ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • Lefler:"Artık davet etseler de oynamam,Federasyonun tutumundan şikâyet eden müllî futbolcu "Bu moralimi bozuyor,dedi Martta Mithatpaşa stadyomunda italya ile yapacağımız millî maçın namzet kadrosuna a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • ŞEREF HAS,CEZA Heyetine verildi 27 Marfta İtalya ilo yapacağımı?Millî maçın kadrosuna giren F n rbahçe'li futbolcu Şeref Has.Fu'Ö'-l Federasyonu tarafından Merke?C ı Heyetine sevkedilnılstir.Şerefin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1963
  • Federasyon Kupası madan kulüplerde ihtilâf yarattı Milli ligin altı takımı arasında oynanacak Federasyon Kupası maçları,Federasyon ile kulüpleri ihtilâfa düşürmüştür.6 kulüp idarecilsrl.Federasyon Kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor