Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • Düşük diyen Seslerin Çanına ot Bitlis'le konuşan A.P.Lideri,bu tâbirleri nefretle karşıladıklarım f*i~li AP' Genel BwjKani Bagıp Gümüşpala,Diyarbakır'da kaldığı otelde,55'Ierdeh Şeyh Abdür-i V7IZII TO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • ATOMLA İŞLEYEN HARP GEMİSİ İZMİR'E GELDİ İZMİR,ÖZEL Atom gücüyle çalışan Amerikan kruvazörü «Bainbridge» dün saat 10 da İzmir'e gelmiştir.Türkiye ve NATO'nnn Güneydoğu bölgelerini korumakla vazifeli o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • GiliiMvMiaalwn İ7A m ROM CEZA Muhakemeleri Usulü Kanununun 399 uncu madde-i sine göre bir hastalık,hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı halinde mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teş-ğ 7cii ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • İki işçi hakkında da gıyabî tevkif kararı alındı,14 kişi de serbest olarak yargılanacak KAVEL Fabrikasındaki sor olaylar üzerine Sarıyer Savcılığı 28 Kavel işçisi hakkında,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • Denizli'de Deprem ¦MHIIMIIIIimilllMllKMI'11 Hasar yaptı rTi-Mwmı ı iikibhii".mı mı ı Aralarında Öğretmen Okulu ve Lise binası bulunan 50 kadar binanın duvarları çatladı.Bütün resmî daireler tatil edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • idam Yarbay Thiry'nin diğer iki suç ortağının ölüm cezası müebbed hapse çevrildi.Almanya'da yakalanan Bidault'un sorgusu yapıldı Al I I I I 'I I Bavyera İbişleri Ba-Almanya de kalabilecek kanı dün,e a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • Dersleri boykot ettiler Yıldız Yüksek Teknik Okulunun 1600 öğrencisi,dün saban.Üç yılda üçüncü defa olarak dersleri boykot etmişlerdir.Öğrenciler,geçen seneki 17 günlük boykottan sonra daha da ağııla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR:V KİTAP GİBİ KADIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • ÎOnci "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI» İLÂVEMİZ YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • aaaa LÂFAZANLIK Son günlerin en keskin siyasi esprisi şu:Millet plân defti,pilav İstiyor.Mitinglerde muhalif mebuslar bağırıyorlar:Plân istemiyoruz,pilâv istiyoruz.Evet ama lıı-mübarek pilâv da ağızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • Barzanî,Irak hükümetinin teklifini kabul etti BAĞDAT,AA Kürt lideri Molla Mustafa Barzani'nin bir sözcüsü,18 aydanbeıi devam etmekte olan Kürt isyanının sona ermek üzere olduğunu söylemiştir.Salih Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • Irak ihtilâlinden sonra şimdi de Suriye ihtilâli.Biri kanlı,diğeri heyaz.Fakat ikisinin de o kadar benzer tarafları var ki.Her iki ihtilâli gazetemiz adına takip eden arkadaşımız Turhan AYTUL,gördükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • Şam Büyük Elçiliğimiz önündeki gösterilerden sonra nümayiş yapmak yasak edildi ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulu dün yaptığı toplantıda yeni Suriye hükümetinin tanınmasına karar vermiştir.Hükümetin kararı,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • 1 if BÜftGMUZÜH BAJARISfji I Mete Akyol Her kolda derece oldı ulununum Asaf Uçar «Gümüş Flâş»,İbrahim Öxçelik de «Flâş» armağanı kazandılar ANKARA,ÖZEL Ankara Gazeteciler Sendikası tarafından düzenlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • PERSONEL Tasorıda Sağlık ve ihtiyarlık Sigortalarının ihdası i!e maaşların iiallara göre ayarlanması da yer alıyor ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor BAKANLAR Kurulu dün saat 16.30 da toplanarak «Persone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • SANFOR ÇEKMEYEN KUMAŞ DEMEKTİR GÖMLEKLİK 1RFSCKQUUK AKFİL Kumaşa çn iyi kumaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • 150 kadar mahkûm cezaevinden çıkmak istemiyor ANKARA,ÖZEL Ceza ve Tevkifovleri G.Müdürü Kemal Yumhı,şimdiye kadar altı bine yakın mahkûmun aftan yararlanarak cezaevlerinden çıktığın ve tahliyelere dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1963
  • Sıhhî Kurul,karariyle Kayseri mahkûmlarının bâzıları geçici olarak serbest bırakılıyor BAYAR'I MUAYENE GİTTİLER 13 uzmanın yapm Sayar hakkında k&mr iahlîyesi ANKARA,MUSTAFA,i EKMEKÇİ bildiriyor CELÂL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • DİKİŞSİZ HAKİKİ Mtaâ LÜKS flMZ WIOOHVtiON TERCİH İDİMİZ REKLÂMCILIK H44 3188
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • A-A-A-"Zıt Kardeşler pek sevişirler!ÖZEL sektörle,hükümet arasındaki toplantı haşlamış ti.Hükümet sozı usu olan Sıınayl Bakanı Fethi Çellkbaş açış konu'.ııidMiıi yaptı.Bundan sonra,Başkan Kkrem Alican
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • Yeni nizom'ın gerçekleri Dr.H.CILLOV 1Ü33 YILISIN yine soğuk l lr güıı itinle Koove vclt,Amerika Birleşik Devletleri Başkanı i ı ildiği vakit,memleket İm.ıık liir ekonomik sıkıntı irinde tıulnınıvoıdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • GÜNLÜK ALTIN Fİ ATLARI 98.10 X.20 10)ayni)ayni)ayni)ayni)2)nlanan 1 not.sterlr.Kevıl lira n.s.oo ı:tx.5o Utü.'td 107.00 11S 00 U8.0 «17.00 «t7.İntjiliz Kral Fransız Napıılynn 24 âvur kiiKe altın Bu fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • İthalât Vergisi İTHALAT ile »Iglll 1X3 nıımaralı kanun,2S Şubat l'tfil!tarihli Resmi ia/ete'de yayııılanmıştır.i'il.l,Beş Yıllık Kalkınma l'lâııı'nın uygulanması ile II-gili olarak 1 Mart 1863 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • Akçakoca mal!iç Fındık 10.85-11.05,Kuşyemi 164 kuruş İSTANBUL Borsasında dün,Akçakoca inalı ı.rı ton iç tombul fındık 19.95 11.08 kuruştan muamele «örmüştür.11.or,kuruştan olan satış,24 Martta vadeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • 10 nvmara üarîîm tJT3I3B!iniS33] raaSa dün yine düşfîî,zeyimyağs sağf&m İZMİR,ÖZEI.Mal geliınlnlrı azalması t/mir Kn şasimin zeytinyağı fiathunıın il uruklamasına yol a ııııştır.Dil alışların tüiıu Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • PARAMIZ New York'ta 1 dolar 11.11 T.L NFV YORK Bıırsa-¦l'nda 1 Marl 1MB Cuma günü 1 Amerikan doları,week dergisinde yayınlanan son tabloya gore,1I.I1 Türk lirusı'ıiH tekabül etme kledir.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • Fiskobirlik 1 fındık aldı STANBUL ve Akçakoca'da fındık konusunda incelemeler yapan Fls-kobirlik Genel Müdürü Atıf Olgaç,Kabuklu fındığa konulan ¦f 7U kuruşluk alını fiatıııın arttırılmasının dUşttntt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • İNŞAATÇILARA Osmanbey Rumeli caddesinde No.30,Pangaltı Bilezikti sokağında 79'81 numaralı apaıtıman inşasına elverişli evler Dokuzuncu İcrada Dosya 962 235 ile satılmaktadır.Birinci arttırma 13.3.19U3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • ı il Mir 'ıiııır11—mi.ıı;şimdi 545 lira daha ucuz' l'aıı Aın'ın Kkunoınik iozi Tarifesi,normnl tarifeden k «lalıa ııcıı/a seyahat etmenizi SOğlar.İstanhııl-Ruma gidiş-dr'uıüş sadece 'J417 liradır.Daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum Müdürlüğünden Paşabahee Fabrikamız Lâboratuvarıııda çalışmak üzere tec-rübeli ve İngilizreyi iyi bilen bir Kimya Yüksek Mühendisi alınacaktır.İsteklilerin 10 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • £3 4\Hi f Kadın ve erkek kumalarında İl s.İÖ^İ^fA_MENSUCAT.T.A.Ş.MAMULLERİM» İLANCILIK 722 3158
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız tasarruf mudileVlne verilmek üzere 10.000 adet kumbara yaptırılacaktır.1 Kumbara evsafını detaylı olarak gösteren tekliflerin en geç 1 Nisan 1963 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • G.S.LİSESİNDE «AİLE PİLÂVI» TERTİPLENDİ 17 Mart ı%a Pazaı gjAnü 11-30 da Galatasaray Lifimle bir «Ati,E PİLA-VI» tertiplenmiştir.Toplantıya öğrenci velileri,öğretmenler ve eski mezunlar katılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • YOLDA BULUNAN CESET MORGA KALDIRILDI Ferdi öktem İsimli bir eroinman Fatih'de itfaiye caddesindeki geeekundusunda ölü olarak bulunmuştur,ölüm ^ü[»heii görüldüğünden ceset morga kaldırılmıştır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • haberi karışıklık yarattı Belediyede İki ayrı müdürlük halinde bulunan Yapı Yollar* şubesi İle Yollar Kakım,Onarım.şubesinin-Yollar IVIüıUtrlitğü» cılar:k biı lr-tirümesimemurlar arasında karışıklığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • PAZAR GECESİ YOLCU-LAR FAZLA PARA ÖDEDİ Yüzlerce vapur yolcusu ellerinde aylık karneı leri okluğu halde pazar geoeal saat 24 den sonra vapura binerken tam bilet ücreti ödemek zoı unda bırakılmıştır.Vt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • T.M.T.K.FOTOĞRAFÇILIK KURSU AÇACAK T.M.T.F.Koloğraf ve Sinema Kursları açmak Kere hazırlıklarını tamamlamış ve kayıtlara başlamıştır.Kurslar,öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirmek ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • Belediye Ceza yerine ihtar Verme usulünden Vazgeçemiyor Evvelki gece Beyoğlu semtindeki eğlence yelleri,lokal,gazino ve lokantalar Belediye Zabıtası ve İktisadî Murakabe Müdürlüğü murakıpları tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • T.H.Y.İSRAİL'E SEFER YAPİYOR İsrail Hava Yollarının pilotları 4 gün önce başladıkları grevi devam ettirmektedirler.Bu sebeple israil uçakları İşlememektedir.Israile gidecek yolcular için Türk Hava Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • I Tıp Fakültesine bakı» siz E fi İ NİVERSİTE Profesörlüğü ne demektir?I %9 Hayattaki orta ve basit adamın her türlü kaba,katı ve bencil davranışlarından sıy-rılarak ilim göklerinin derinliklerinde düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • ADLI TIP,ASENA İÇİN YENİ RAPOR VERECEK Mühendis Yıldız Asena,cezaî yeterliğinin lesbili İçin Adli Tıb ve Akıl Hutahaneıinden verilen iki ayrı mahtyetteki raporun telif] İçin,dün;Ablî Tıb Meclisince di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ PARTİ ANLAYI SIVASI partilerimizin siyasî demokrasi edebiyatına bir m.n vermesi gerekmektedir.Birinci Meşrûtiyetten beri devanı eden l u larz hareket,memlekete zarar vermif,za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Plâstik torbalara doldurulacak sinekler uçaklarla bahçelere bırakılacak,böylece çoğalmaları önlenecek TEL AVİV.İ.P.B.Milyonlarca erkek Akdeniz meyva sineği,turunçgillerin «1 numaralı halk düşmanı» na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • i:i!i!l!l!i:illlllllllli!L!S3 yıldır "çalsşan,r Durdu öldü 53 yıldan beri yankesicilik yapan 07 yaşındaki Durdu Yılma;er,Sultan mahallesindeki üç katlı apartmanında hayata gözlerini kapamıştır.Yankesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Gangsterler,Kaçırdıkları Polis;mum HOLLYWOOD,A.A.Bir otomobil çalan iki gangster Kaçırdıkları i:ı pensten bu mı ae foldurııuişlerdir.Devriye dolaşmakta olan iki polis bir otomobilin durumundan şüphele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Uçmak isteyen akıl hastası parçalandı ANTALYA,ÖZEL Ka1;ilçesinin Kasaba köyünden Bahri Balkaç adında 50 yaşında bir akıl hastası,Gendive köyünde büyük bir ağaca çıkarak aşağıda duranlara uçacağını söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Ocaktan çıkan yangın 166 hayvanı yaktı SİVAS,ÖZEL Gürün ilçesinin Akpınar köyünden muhtar Ali Yılmaz'ın evinde dün gece ocaktan çıkan bir yangın kısa zamanda samanlıkla ağıla sirayet ederek ]50 koyun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Ölü taklidi yapıp kaçmak isteyen soyguncu tutuldu KE.NNER,LOUISIANA,A.P.Bir soyguncu dün buradaki hava alanını heyecana verip üç kişiyi yaraladıktan sonra kendini yere atmıştır.Vurulmadığı halde ölü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • En üstün kalite mat dekorasyon boyası e/ımmiıs er «şu ii ©cimim.BOYA.VERNİK VE RECİNE FABRİKAUnl İZMİR mu FAAL 1053 3151
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • MENSUCAT BOYASI ve YARDIMCISI ALINACAKTIR Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.Tekstil Fabrikasına muhtelif cins BOYA ve YARDIMCI MADDELER kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.1)Cins evsaf ve mütemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • BIZDOL4P İmalât ve tamircilere dikkat:Beklenilen dünyaca maruf NECCHİ Fabrikalarının mamulâtı AMERİCOLD NECCHİ Tencere tipi EKOVAT başları çıktı Derhal teslim:1/8 ve 1/6 HP 110/220 Volt.Komp!e orijina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • uitALÂL||t£TM£1iN 2FENDM,UKALALIK ETMENİN s BİZpE BitiWWL BüNMAtyT USUlfll SosuMKUl.NE YAPAUM TARİKAT m^AC-tlİHİflL ONA im ^ifrAYA 4*-İÇİYORUZ CEVAP VfRÎN Mini.AMACININ AOl7 AMASlM »K 'AMlH_{S TiKHLtM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • $İP$P?İL MEXiCANA İngiliz Savunma Kurmay Başkanı Amiral Lord Louis Mountbatten Meksika'ya bir iyi jıiyel ziyareti yapmaktadır.Meksikalılar bu asil misafir şerefine bir festival tertiplemişlerdir.I.ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK?Y O AÇIK HAVA SİS A ALÇAK BASINÇ ALANI Q KAPALI HAVA KM Y «YÜKSEK BASINÇ ALANI J BULUTLU HAVA OOLU ^JT^ RÜZGÂR YÖNLERİ İ YAĞMUR ŞİMŞEK ve GÖK GÜRLEMESİ ARALIKLI YAĞMUR.SAĞANAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • ERZURUM'da Sultan MelİK mahallesi Erzurumlu sokağı 2S numarada oturan Orhan Akdağ soruyor:«Bedbaht bir insan hayatta muvaffak olabilmek için ne gibi bir çareye başvurmalıdır?Bir insan kendini bedbaht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • itanı şimdi 568 lira daha ucuz i^ag^.gaggsE S l'aıı Aın'm Kkoımınik "i e/i Tarilesj.normal 3 tarileılen çok daha ıını/a eyalıat t-1 inen i/i j sağlar.İstanbul Heynıt ^idi -ılnnüş sadece l!İHi liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • İstanbul Asliye 5.Ticaret Mahkemesi Reisliğinden 1963/363 d.D.B.Deniz nakliyatı T A.Ş.ne ait Seyhan şilebinin 1/1962 Kontinant gidiş seferinde İzmir limanında bulunduğu sırada 26.1.1962 tarihinde I ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • f MUHASEBECİ.I ARANIYOR î Yüksek Ticaret mezunu bay ğ jj veya bayan muhasebeci aran-ğ E maktadır.Taliplerin şahsen E müracaatları.E Dolapdere,Kurtuluş Deresi l Cad.No.61 Telefon:44 49 24-49 14 86 İLÂN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • İş bulamayınca anahtarla dükkân soymak istedi Adapazarından İstanbul'a iş aramak için gelen 17 yaşında Rıdvan Doğu isimli bir genç evvelki akşam Aksaray'da bir dükkânı soymak isterken yakalanmıştır.Rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Karısını kaçıran adamı jandarmaların arasında tabanca ile öldürdü KARAKÖSE,AA.Merkeze bağlı Pınardere köyünde oturan Hasan Levent,Orta Kent köyünde akrabası Ali Kıraç'ın evine misafir gitmiş ve sabaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • 445 turist daha geldi İtalyan bandıralı Leonarda Da Vinci dün limanımıza 445 turist getirmiştir.Böylelikle son üç gün içinde îstanbula gemi ile gelenlerin sayısı 2000 e yaklaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Olay,bu yoldan ehliyet alan 2 bin kişinin kazalara sebep olmaları ile ortaya çıktı.Sanıkların 280 bin lira kazandığı anlaşıldı TOKYO,A.P.Tokyo polisi,öksürmek suretiyle kopya verip ceman 280.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1963
  • Hill1 ıı.ı YENİ İNGİLİZ BÜYÜK ELÇİSİ BUGÜN GELİYOR İngiltere'nin yeni Ankara B.Elçisi Sir Denis Allen bugün memleketimize gelerek vazifesine bağlayacaktır.53 yaşında bulunan Sir Denis,Hariciye mesleği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • MERHABA^ VINE AVN?VEK.C4VEL.LO L j DEVfe MARY NERELER.I BRODwAY DEN DESiN BAŞKA NEREYE fif.DEBiUİRrz.ETRAFA BAkiniyorsun.seni" turist zannet!TİM.SEL.KI DE HAk-KlN VAR—MÎKE O'KARA'Yi ARİYO-RUM DA DAU3U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • HEEy'—POLiS İLMAM K DAuSALAt ÇAKMAM OLMAM ÎÇİN BU DA US ALACAN T EVET.Bu ÇpcüK.LAKJN HALİNİ BEĞENDİN Mİ?NEPEN ^OLfS.LERıN HER.BEĞEN-Si İYİ INSANLAK-MEyEVİMU DIR.ÎŞlERJ DE îVlOİR GENE-S RAI-^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • 1 UÇ YOUCUSU İLE UÇAK,JEK KANADINIM ÜZERjNDE YERDE SÜRÜNMEYE BAŞLAR.YOLUNDA GİTMEOİĞİNÎ GÖKEh/R/07V s f«e^ OUSTU AMA YAsİMADi.Butun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • HER İSTEDj'gTMİZi YAPACAK HALE Bil LE SELDİK.ARTIK ES_Ki HAYATIMIZA DÖ-NELİM CANBO ı,r KÜÇÜK BİR KASABAM» DA BİR İŞ BULUP İNSANLAR.ARASINDA vAŞAMAK İŞTNogUM^-PEK EGi-ENCE".Li OLACAĞINI SANMAM.BİZl yoR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • VARI AA OOLAR KALEMl-ER.YARlAA OOLAR.DA GETİRME.MERHABA.ME HABERj?1!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • AcABd ORKESTRA ı LET TURN EVE ÖÎDE-81L.ECEK miVi'm?ÖMCE EViNE GİT" toN Rd TDRMEYi DÜŞÜN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • Hicri SALI Rumî 1382 12 1378 Şevval MART 9vbat 16 1963 27 VAKİ' r vasatî EZANÎ Güneş 7.17 12.05 öğle 13.24 6.11 İkindi 16.43 9.30 Akşam 19.12 12.00 Yatsı 20.42 1.30 İmsıık 5.38 10.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ç.adın* ocl ııoı:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • İLÂN TARİFESİ 6 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.O 6,7 ncl sayfalarda santimi 25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.O Dilgün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santim» kadar 7.sayfada)80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • SOLDAN SAĞA:1 Kanatsız uçak;Eskiden kullanılan büyük bir savag davulu.2 Saka;ödeme.3 Gelecek;TERSİ öğrenmek için çalışmak.4 Yeşil ile gök mavisi arası bir renk;Ayak.5 TERSİ gizli;Yuvarlak çizgili,bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • £3 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir dostunuz veya arkadasınız İçin üzüleceksiniz.Gününüz tatsız geçecekğk KOVA BURCU [21 Ocak 19 şubat] Bir can sıkıntısı tatil gününüzü gölgeleyecek,ama sansınız ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • ISTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Mantovanl ve Andre Kostelanetz orkestraları 8.00 Türküler 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Operetlerden seçmeler 9.00 istanbulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • MİKROFON YANKILARI PROGRAMLAR ARASINDA S FARUKı YENER Terşembe akşamları 21.20 22.00 arasında kesin-9 Jikle sınırlandırılmış bir «40 dakika» cık.İste,İs-Ejj taubul Radyosunun yedi günlük yayını boyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • IADY I cBen de seni çok arzu ediyorum Robin,hem de pek çok arzu ediyorum.Ama böyle olmasına rağmen,resmen karın olmadan önce seninle yatmak istenıiyorum.nSaçma!Saçma bir düşünce bu!Gelecek hafta evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1963
  • Yeniçeri Ağası Bekri Mustafa Paşa İçeriye gireT girme/odanın oltasında ayakta elimdik duran Kara Mustafa Paşaya sokularak eteğini öptü.Kenara çekilip durdu.Çavuşbaşı ile Kapıcılar Kethüdası da sağ ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • Jtt^UNTO KELİMESİ IB LİRA 10-PüNÎO:KElJMESkf LİRA AYRİCA.iiltNtNit ANIARDAN25 IİRA FARK AUNIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • şimdi 520 lira daha ucuz Pan Aın'ın KUononıik Gezi Tarifesi,normal J tarifeden çöle dalıa ucuza seyahat etmenizi 2 Istanbııl-Mi'mih gidiş-dâtlüş sadece '2777 liradır.Daima fa irmeği tahayyül et t i;V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLÂK KADIKÖY'DE yeni inşaat garanti ve vadeli kelepir lüks daireler,36 47 82 Ferhat.KADIKÖY,Moda,Feneryolu ve Kalamışta konforlu kelepir daireler,36 47 82 Ferhat.KELEPİR ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • %n Ampullerin her çeşidinde ILIPS İLANCILIK C98 3159
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • LONDRA MEKTUPLARI HALİT KIVANÇ "îâtîlft seyahat otomobil» mobilyahalı.v.s.v.s.ingiltere baş bir sergiler şehri LONDRA kadar sergisi bol şehir az görülür.Biri kapanı» yor serginin,beşi açılıyor.«Tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • TEKLİF İSTEME 1 Yeni inşa edilerek sefere girmiş bulunan HÜSEYİN HÂKİ)araba vapuru büfesi kapatılmış zarflar içinde teklif alma suretiyle yeniden İhaleye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait teklif şartnamesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • ORKO YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 5 1.Üye kartları 15 Mart 30 Temmuz 10(33 tarihleri arasında değiştirilecektir.2.Değiştirme şartlariyle günlerinin ORKO merkez ve şubelerinden Öğrenilebileceği tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • Merinos Kumaşı ve Yün Kaşkol Satışı Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi mamulü muhtelif tipte top ve parça hâlinde kumaşlarla yün kaşkollar,şartnamesine göre kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Yurtlar Müdürlüğünden MEMUR ÂLÎMâCMTm Müdürlüğümüz kadrolarında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları haiz memurlara ihtiyaç vardır.Müracaat sahiplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1963
  • KALİTESİ RAKİPSİZ HARİCİ EM AY BOYA «muş ©Ğoıiflfl 80I^^K_v£ J=ABRİKAUR|.£MlR 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • Gazeteciler Cemiyetinin ANANEVİ BASIN BALOSU HÎLTON SALONLARINDA s MİLLİYET 3178
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • KONAK SİNEMASINDA Gördüğü büyük rağbet ve umumî arzu üzerine SONBAHAR HATIRALARI RENKLİ SİNEMA IS KOP COME SEPTEMBER 2 NCİ ZAFER HAFTASINDA Rock Hudson Gina Lollobrigida Sandra Dee Bobby Darin Walter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • Eu akşam saat 21.15 den itibaren î SARAY SİNEMASINDA i ŞEYTANIN OYUNU Yunanistan'da geçen bir casusluk,Fransızca sözlü,sinemaskop filmi.Yaratıcısı EDDIE CONSTANTİNE İLANCILIK:74C 3193 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • i KâÇâMÂİC j Yazan:Sahneye Koyan:J I Abdullah Sami Necabettin Yal 1 i Oynayanlar:Vahi Öz,Necabettin Yal,Renan Fosforoğlu,Faruk Eker,Birsen Menekşeli,Müşerref Çapın,Lâmia Yal,Jale Öz,Sühendam Tek.t sv\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • SABİT DİZEL MOTORU Tip WD.213-S 31 Beygir gücünde 1500 devir dakikada Kullanma sahaları:Un değirmenleri Hizar fabrikalar)'Tuğla fabrikaları 1 Su tulumbaları Benzin istasyonları Çiftlikler vs.yerlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünden İstanbul Vilâyeti dahilinde Deniz işkoluna tâbi işyerlerinde çalışan:1 Gemi adamlanna senede iki maaş ilâve tediye yapan işyerlerinde:A Kamara ve Güverte sınıfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • İTALYAN NİKAHI MARCELLO MASTROIANI)nin OSKAR Mükâfatı kazanan bu şaheser Komedi gördüğü büyük rağbet üzerine WIT Mİ |U|BT| CK Sinemasında bir hafta tWI daha gösterilecektir.739 3190
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • Dünyaca tanınmış «TURRİS EBURNEA» İtalyan Moda Defilesi Resmî Turnesi SARAY'da 19 Mart Salı günü saat 18.30 da 1963 İlkbaharı için inc« bir zevkle hazırlanmış 60 model 10 genç manken takdim edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • PARÇA SAÇ SATIŞI Muhtelif ebatta imalât artığı parça saclarımızın altı ay süre için,pazarlık suretiyle satışı 15 Mart 15MS3 günü saat 10 da yapılacaktır.Parça sacları,her gün iş saatleri dahilinde fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • Transformatör Sacı KERVAN Koli.Şti.Galata Kemeraltı Cadd.Sevgi İş Hanı 36/C Telefon 4919 67 İstanbul.MİLLİYET 3156
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • şimdi 500 Can Aın'ın Ekonomik Gezi Tarifesi,normal tarifeden çok ilaha ucuza seyahat etmenizisağlar,istanbul Frankfurt gidiş-dönUş sadece 3228 liradır.Daima gür ineği tahayyül ettiğiniz bu »ü/el şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Avrupa Geceleri R.F.İkinci haftası» EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayisiyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Battı Balık F.Akın F.Hakan.KONAK Tel:48 26 06)Sonbahar Hâtıraları G.Lol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • Philadelphia sokaklarının duvarları oynadıkları piyesin afişleriyle süslenirken Vivien Leigh ile Pierre Aumont Adı yeni bir dedikoduya kansan Pier Angellnin kardeşi Marisa Pavan çocukları ile bir arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • harles ı—MMIf—IT—Aznavour mmmmamammm—«cu—l üretmenine Will' ık oldu Şarkıcı aktöre Almanca öğretecek olan sarışın Münih'li kız,şimdi gece kulüplerinde öğrencinin yanından ayrılmıyor SON yılın Avrupa'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1963
  • ZEKİ MÜREN KIBI iDiYOR Zeki Müren,Mayıs ayının haslarında Kıbrıs'a gidiyor.Kışlık sezondan yazlık sezona geçilirken verilen kısa tatilden istifade ederek Kıbrıs'ta tertip edilen konserlerde şarkı söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • e FAHRİYE KKKAL ile GÜNGÖR SABIOĞLANU nişanlandılar.Tulu t.li)11 1962.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • A NECATİ GENÇ,oğlu MUSTAFA GBNÇ'in doğumunu dost ve akrabalarına nuijdeleıler.9 'i '1%3 Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • e DENİZ ve Tuncay ŞAKDAN,bir oğullarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.11 3 1963 Zeynepkânıü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • M E V L İ D Eğim ve annemiz Ruhsar YALAP'ın vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 13 Mart 3 963 Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Üsküdar,Doğancılar camiinde Kân] Karaca tarafından kıraat olunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • ERDEM EEENGEZGİN TÂŞPINAItj ile İnşaat Yüksc-k Mühendisi ATTİLÂ ER ENG EZGİN Evlendiler.Ankara 11 Marl 1963 MİLLİYET:314İ6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • VEFAT İstanbul o«ki Defterdar Muavini ve özel tdare Müdürü Emin BükUioğîu Bclkıs,Perihan ve Hayrls,BukHioğlu'rmn çok sevgili biricik teyzeleri Kutlu ve Müjde Büklüoglu'nun kıymetli büyük teyzeleri Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • ACI BİR KAYIP Ricalden Hariciye Nezareti Serhalitesl Muhittin beyin kerimesi Zahide Ekin'ln hemşiresi,Serniha Kınayman,Muhtar Kınavınan,Nurhan Kınayman,Ahmet Tezdııyar,Mustafa Tezduyar,Ferlıan Tezduya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • ACI KAYIBIMIZ Sevgili arkadaşımız Felsefe bolümü son sınıf öğrencilnindt-n Askerî öğrenci KEMAL TEKİN 9-Mart 1963 günü tedavi için gönderildiği Almanya'da vefat etmiştir.Merhuma Tanrı'dan ralımet,kede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • VEFAT Merhum Cavit bey ve merhume Macide Erkmen'in kızı ve merhume Cavide Baysel ve Mahide Suner'in yeğenleri,Kadıköy Merkez-Eczahanesi sahibi Kemal Devleloğlu eşi ve Nazlı Dovletoglu'nun annesi,Berri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • I ÇOK ACI BİR KAYIP Tedavi edilmekte olduğu Al-ı Burır}.ş.ebrjTUİe V)Mart gurm ebediyete tnti': l üflen,çok sevgili arkadaşımız Felsefe Bölümü son sınıf askerî öğrencilerinden KEMAL TEKİN'e Tanrıdan r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • TEŞEKKÜR I i Kafi teşhis ve tam zamanın-E İ dakl miidahelesi ile çok başarılı ğ bir ameliyatla beni sıhhate ka-ğ vuştıuan medarı iftiharımız çok jj sayın Ürolog Opt.Dr.Gürbüz i Earlas,Asistan Dr.Halim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • TEŞEKKÜR Hastalığımı büyük bir dikkatle tedavi ederek beni sıhhatime kavuşturan,Fiziko Terapi Knstitüsü mütehassıslarından Dr.GÜZİN DİLŞEN'e hastahanede kaldığım müddetçe yakın alâkalarını esirgemeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • En üstün kalite mat dekorasyon boyası 'UI1IT1UŞ mSAAv,ÖfiÜUIlH.EOYA,VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI.İ7VİS FAAL 1653 3151
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • MİMARLIK SON SINIF TALEBESİ Antalya'da çalıştırılmak üzere desinatör alınacaktır.Taliplerin Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü Antalya adresine müracaatları.BASIN 3289)3183
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Pamuk Telefi,Avaryah Pamuk,Kanaviçe,Üstüpü ve Parça Bez Satışı 1 Müessesemizde mevcut pamuk telefi,avaryah pamuk ve kanaviçe,üstüpü ve parça bezler 27/3 1963 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • lı mı*rıi*MW TM-I I TH«»I|-I—Mil-ELEMLE BİLDİRİRİZ Darıya Sağlık Teşkilâtı Uzmanlarından Dr.FAZIL ERHAT Saygon'da Güney Vietnam)ödevi başında geçirdiiil a£ir bir kazadan kurtulamayarak Paris'te tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • B ARZ A N î Baytar afi Birincide Bu »ayailarwria h)r d«»miro u,A.r.ve bund ün soma kendi kendimi/i idare edeceğiz.GÖRÜŞMELER El Yusuf,ademi merkeziyet şartlarını tt-sbit edecek komiteye kürtlerin de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Namusunu kurtarmak isteyen kadın intihar etti SAMSUN,ÖZEL Şehrimiz Saathane meydanında bir otelde kalan Havva Çelebi otelin üst katından kendisini aşağı atmak suretiyle intihar etmiştir.Kadının intiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Kore'de hükümeti devirmek isteyen 19 kişi yakalandı SEUL,A.P.Güney Kore askerî cuntası dün rejimi devirmek maksadile komplo kurmaktan sanık 19 kişinin tevkif edildiğini açıklamıştır.Tevkif edilenler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • 100 milyon lira değerinde olan malların 70 milyonluk kısım İstanbul gümrüğünde AXKAKA,ÖZEL Cümrüklerde bekleyen malların önümüzdeki onbeş gün İçinde çekilebileceği dun Gümrük ve Tekel Bakanlığında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • MERCAN'DA BİR HAN KISMEN YANDI Mercandaki Karabacak han» dün akşamüstü çıkan yangın sonunda kısmen yanmıştır.İlandaki madeni eşya parlatma atölyesinden çıkan yangın kısa bir süre içinde etrafa yayılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Mete Âkyol her kolda derece aldı â Başturajı Birincide Mete Akyol ayrıca haber kolunda «Gümüş kalem»,röportaj ve seri röportaj kollarında da «Kalem» armağanları kazanmıştır.Armağan kazananların adları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Suriye'yi tanıdık Baştaraji Birincide ride,iki memleketin Mısır,Yemen ve Cezayir iie Aran Birlisini kuvvetlendirmek üzere palll ikalarını birleştirmeğe hazır oldukları belirtilmiştir.Yeni Suriye Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Hükümet,personel rejimini ele aldı 9 haatarafı Birincide.Devlr-t Personel Dairesi tarafından hazırlanan ve Başbakanlığa verilen raporlarla yeni personel sistemi için teklif edilen önemli hususlar şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Denizli'de deprem hasar yaptı Baştarajı Rirjncule dar evin duvarı çatlamış,bir çok evin de bacaları yıkılmıştır.Muradiye-ma-Iıalleıinde bir ev çokmüs.Denizli llköğretmerı Okulu,Lise binbaşı ve bir İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • Irak'ta 26 komünist idama mahkum oldu HACDA»,A.P.A.A.Divanı Harp,8 Şubat ihtilâline mukavemette bulunma suçundan 2f askerle 1 sivil'i idama mahkûm Askerler kurşuna dizilmek,sivil ise asılmak suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • İSTANBUL VALİLİĞİNDEN Bina Arazi,Temizleme ve-Aydınlatma vergi ve.resimlerinin taksit süreleri H:1.Taksit 2.Taksit Bina,Buhran,Millî Müdafaa Vergileri)ve Temizleme Aydınlatma resrni Mayıs Kasım Arazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • KAYIP 57 211)numaralı Maden Araına Ruh.iitınu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Abdullah Hilmi Güvenç.MLI.I.İYET:3187
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • SAHTE 57 BİN LIRA ELE GEÇTİ ADAPAZARİ,ÖZEL Piyasaya,sahte para süren bir şebeke meydana çıkarılmış ve üzerlerinde 57 bin 770 lira sahte para bulunmuştur.Adapazarı'nın Kemaliye köyünden Cavit Yüksel İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • İzzet Akça I tahliye edildi,ayar'ın muayenesi bugün Başlarajı Birincide geçici olarak serbest bırakılmasına Adlî Tıp karar vermiştir.Ankara'dan dün Kayseri'ye gönderilen Castroantroloji barsak)uzmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • 12 KAVEL İSÇİSİ Baştarafı Birincide Mert ile Şenel Aslan'dır.Tevkif edilen işçiler ise şunlardır:İlyas Kabil,Halis Bilici,Ahmet Ağca,Çetin Oğuz.Abdullah Biçer.Hamili Burer,Murat Gökmen,Süleyman Varol.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • yenilikler yaratıyor ABann ¦ı—ıiı ımmmtmcmtammmmmtmmtiiamKmutmmmmm m ı ASTARI Ulancilik A-Tabiî kösele astardan daha hafif ve daha uiu-n kaveraellidir:Kırışına/ve katiyen kınlımı?A Ayak terinden ve su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • TAHLİYELER TEVKİFLER Eski rejim tarafınd.sn tevkil edlleı siyasi mahkûmlar dıin serbest bırakıl mıhtır.Bunların arasiiuUi geqsCj Ni-aı da Jlalept* vııkubulan ayaklanmayı katılmaktan sanık 16 subay da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1963
  • MlliÜJYET SPOR* ifwmmmmmKvmmrmmimamnmKMai MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR N tımara ü Takım *J Numaralı Takım îki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.03.1963
  • lî Ligde mücadele K.Gümrük,Vefa,Yeşildirek ve Ş.Hilâ!kulüpleri hukukçular vasıtasiyle talimatnameye yapacakları itirazı hazırlıyorlar GRUP sonunculukları kesinleşen Karagümrük,Vefa,Yeşildirek ve Şeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • 1 s a Mtaçı bildi ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun ilk değerlendirmesinde 13 maçı bilen 38 kişiye rastlanmıştır.Diter neticeler şöyledir:12 maçı bilen 621,11 matı bilen 47t;S 10 maçı bilen 23,480 kişi.Kat't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • il!l!ll!l!l!ill!l!ll!llllil]!l!lll!llll!ll!i:illl!l!l!VEHEZIA,AH'I TRANSFER l(IH FEDIRA5TOHDAH YARDIMİŞİİ c*5# f U"CRU GULEŞEN ROMA'dan bildiriyor Venezla kulübü,borçlarını ödemek ve Can Bartu'yu tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • mf I ALİ İHSAN Ü\nayamaya -ak AL!İHSAN KADRODAN ÇIKABIUYOl Bir haftadan beri Karılık hastalığına tutulan Kasımpaşa sol hafi Ali Ilışan,'nıgiin doktor raporu ile Millî Takım namzet kadrosundan çıkarıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • ü ran teması için SİVAS,ÖZEL Um Ç gün devam eden Tayyaı Yalaz Kupası serbest güreş müsabakalarında alınan dereceler şöyledir:12 kilo:1.Mehmet Esencell Kayseri)2.Yılmaz Erdem Kayseri)57 kilo:1.İzzet Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasında son durum:Yar LONDRA,A.P.BU haftaki maçlardan sonra Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında yarı finale kalacak dört takan belli olacaktır.Itaiyanın Milan,İskoçyanın Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • ANKARA,ÖZEL YARIN Yunanistan ile karşılaşacak olan Gene Millî futbol takımımızın kadrosu belli olmuştur.Geçen hafia Atina'da Yunanistan'a 2-1 yenilen Genç Millî takımımız revan?maçına su tertiple çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • ORDU TAKIMI GİTTİ ^k,m,LliksembuıS ve Hollanda ile grup maçlar.nı oynamak üçere ile erim Mrit.MHMnı m^ Yçak,H Luksemburg'a gitmiştir.17 Martta Liiksemburg,21 Martta da Hollanda Îİ53J?îS2£İJ!t?î!S T W?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • İLANO'daki maçımızı lâkip için bizden evvel oraya giden basın mensubu arkadaşlarımız gönderdikleri bir sürü haber arasında San Shoya yağmur yağdığını da bildiriyorlar.Birinci maçımızda İse Mithatpaşa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • ısoio;]i.ı He yapılan i?r macında sakatlanan Rivera,arkadosunu Necini TanyoLac ve Milano hususi muhabirimİa I)Benby ile beraber gtirUlnyor.iMİLANO ÖZELJ Mi\&i t llfil VIHSIIlKff Antrenör Rocco'yu,Rive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • MlLANO'dan bildiriyor TALYA millî takım Tek y seçicisi Fabbri,Milan an-'renörü Rocco'yu,Rivera'' yi 35 dakika sahada sakat sakat oynattığı irin itham etmiştir.Fabbri «Bîr Milli maçla dahi ben böj le b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • F.Bahçe'de hazırlığı başladı Fenerbahçede muhalefeti 'temsil eden grup 24 Marttaki kongrenin yapılacağı mahalle itiraz etmiştiridare heyetinin kongre İçin tesbit ettiği sinemanın çok uzak ve sapa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.03.1963
  • NECMİ SAtfYÖLAÇv Mİl^İD^JİlDİRİYOR Milan'in kamp Milano muhabi y^ yaptığı Milanello'da bir grup futbolcu istirahat anında.Sol başta arkadaşımız Necml Tanyolaç ve rimiz D.Benhy,Milan kalecisi Ghezzi İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor