Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • HALID EL AZM'IN PARÇALANAN OTOMOBİLİ RÜÇHAN ÜNVER] 1 Halid El Azm'ın,Türk Elciliğine sığınmasına kızan İhtilâl taraftarları bina önünde bir nümayiş yapmışlarım da kısa zamanda dağıtılmışlardır.Ancak n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • TÜRK ELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EMNİYET TEDBİRLERİ i,IRUÇHAN ÜNVEKı ı!Jı Tıî"ıVP Basbaka" HaUd E1 Azm'ın' Türkive Büyükelçiliğine sığındığının duyulma» «zerine Suriye makami 1 n V,rT""6.8 m'5 Jem,iyet tedbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • BUGÜNKÜ DİLLE DEDE KORKUT SADELEŞTİREN:O.SAİK GÖKYAY diyor ki:Ben,bu kitabı aşağı yukarı ezbere bilirim.Fiyatı 400 kuruş REMZİ KİTABEVİ İLÂNCILIK 514 3094
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • Milliyet muhabiri ihtilâli müteakip Türkiye Büyük Elçiliğine sığman Halid El Azm ile konuşan ilk gazeteci oldu [RÜÇHAN ÜNVER] Sabık Başbakan Halld £1 Azm,arkadaşımız Turhan Aytul'I».Nümayişçiler Şam E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • ESKİ BAŞBAKAN TÜRK ELÇİLİĞİNDE Foto:Rüçhan ÜN VER İhtilâli duyar duymaz Türkiye BüyüktUiliğine sığınan Suriye'nin sabık Başbakanı Halid Kİ Azm ortada)Klçillkte arkadaşımız Turhan Aytul'la konuşurken.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • fi Inonu "Koalisyon için yeni protokol dedi Başbakan radyodaki açık oturumda,imkân olmadan maaş zammı yapılamayacağını söyledi.ANKARA,ÖZEL ANKARA Radyosunun dün geceki açık oturura saatinde kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • İstanbul Radyosunda bu geceki Açık Oturum istanbul radyosunda bu akşam saat 21 deki açık oturumda «tşci,işveren münasebetleri v-çıkacak yeni kanunlar» ele alınmıştır.Oturuma Çalışma Bakanı Bülent Ecev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • Bayar'ın kızı "Babam elbette naklini kabul etmez,diyor KAYSEKl,OİSJSL Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy babaslyle üç saat görüştükten soma gazetecilere «Bahanı elbette nakline muvafakat etmez,ona hak verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • MB,TURKIY 1ST YEN!BAŞBAKAN BİTAR Foto:Rüchart ÜN VER Suriye'nin yeni Başbakanı Selâhattin Bitar evvelki gece konuştuğu arkadaşımız Turhan Aytul'a İmzasını verirken.Bitar,Türkiye ile daha iyi münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • 33^ KİŞİ KENDİNİ BİLMEK GİBİ.Fuat Köprülü haberimiz olmadan «Yeni Demokrat» diye bir parti kuruvermig.Son verdiği demeçte de partisinden:Fıkara partisi diye bahsediyor.Fıkara çoğuldur.Köprülünün fıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1963
  • ÂP'nin Diyarbakır ve Adana mitingi yapıldı Gümüşpala,İnönü'nün orduyu tehdit vasıtası olarak kullandığını söyledi.Bir Milletvekili de hukuk devletinin yerini polis devletinin aldığını iddia etti.Bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • MiHigef^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Gazetenizin Yılbaşındaııberi yapmakta olduğu yeniliklerin verdiği sonuç,yalnız MİLLİ-YET için değil,memleket bakımından da çok önemli ve memnuniyet verici ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • EAS Ebonit Akiinıüiâtör Sanayii A.Ş.ile işbirliği yapan İsveç Aktieboluget Tudor Şirketi Meclisi İdare Reisi Mr.Hefrits,Fabrikalar Miidtiril Mr.Sıındherg ve esleri Hilton Otelinde Akiimiilâtör Sanayii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • Tıp Fakültesinin kazanı kaynıyor!T IP Fakültesinin kazanı yine kaynamağa haşladı' Cumartesi kumu toplanan Profesörler Kurulu 10 kliniği birden lağvetti ve yeni klinikler kurulmasına karar verdi Dekan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • düşünenlerin düşünceleri Türkiye'de Turizmin bugünü ve geleceği Memleketimizin turizm bakımından Hinim üzerinde ne kadar durulsa azdır.Her alanda olduğu gibi bu konuda da Yunanistan,Mısır,I.ubnan ve î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • m m BAN a bıı aün ŞUBESİ İLE muhterem Kısmetine gırnıiştirr' M m m b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • BirpoliSrSuçludan bıçağını alırken eli yaralandı Sarhoşlukla metresi Münevver bıçakla yaralayan ü:i yaşındaki İhsan Gülgün,olay yerine gelen polis Arif Akgün'ii bıçakla korkutmak istemiştir.Akgiin bıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • BİR MİNUBÜS TAKLA ATTI,ŞOFÖR ÖLD Ü Nazım Tütüncü İdaresinde 7X104 plâkalı minüuüs,dün sabah saat 6.30 biralarında Eyüp Rami yolu üzerindeki Otakcılar kavşağında takla atmış ve şoför derhal ölmüştür.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • KAYBOLAN ÇOCUKLAR PARKTA BULUNDU Mevlâııâkapı'da bir arsada saklanbaç oynarken kaybolan 6 yaşındaki Enise Yiğiter ile 4 yaşında İrfan Sevil,Gülhaııeparkında bulunarak ailelerine teslim edilmişlerdir.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • BİR İNGİLİZ GKMİSI 1201)TURİST GETİRDİ İngiliz Bandralı «Ürsova» gemisi İle dün şehrimize 1200 turist gelmiştir.Gemi Beşiktaş açıklarında demir lemis ve luristler şehir iıattı gemilerinin sağladığı ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • £l IA Şu halk bir uyansa SURİYE'de yine ihtilâl uldu.Kurtulup kalkınıııak isteyen fakat yolunu bulamıyan,hesap kafasından ve aklî anlayıştan mahrum,önce yabaneılar sonra kendi idarecileri tarafından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • ÇALIŞMA MÜFETTİŞLERİ SAYISI ARTTIRILIYOR Çalınma Bakanlığı,Bölge Müdürlüklerinin.İşyerlerini murakabe görevleri yükünü hafifletmek için 100 kirili!müstakil İş Emniyeti Müfettişliği kadrosu kurmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • 105 KAÇAK MERMİ ELE GEÇİRİ L D t Îtalyaclan donen,armatöre alt «Selçuk» çJlebinin makine dairesinde 1056 «ıdet mermi,kömürlükte de çuval dolusu n;ylon kadın egyasJ f-le geçirilmiştir.Cîemlnin iki at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • GECEKONDU SAHİPLERİ 8 METODLA ÇALIŞIYOR Zeytinbıımu Sumc-r rjıajmjUesi halkı üzerlerine gecekondu yaptîiefcjh arsaların kendilerine verilmesi için dün bir basın toplantısı yapmışlardır.Sümer Halk Birh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • Op.Dr.Baha KÖSEBAY Göz Mütehassısı Harblve Halâskatgazl Cad.No.61 1 TL.47 63 75 MİLLİYET:3125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • HOSTES SO yaşından yukarı olmak üzere İngilizce bilir Hostes aranıyor.Mü:63 56 66 Saat 12 den sonra Bebek Restoran lİLLJYET 3123*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • Birinci sınıf tesviyeci Kpmple kaynakçı ve planyacı ehliyetli elektrikçi eleman alınacak.Askeıliğinl yapmıg oLması,Müracaat:Tel:71 64 18.saat 13 17 arası.İLANCILIK:644 3101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • CAM GEL Fiat isteyiniz.Buzlu,Telli ve Kristal tzzet Baysal Tersane,Caddesi Gündeş Han No.172 Galata,Tel:44 43 62 MİLLİYET 3122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1963
  • ANTİSEPTİK OEZENFEKTAN AMERİKAN TENTÜRDİYODU Reçtteslz satılır har eczanetfa irtyırııı U-i.NC İLİK 552 3100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • ERSEL FİLM İFTİHARLA BELGİN DORUK SADRİ ALIŞIK SUNA PEKUYSAL VAHİ ÖZ CEM CİCİGENÇ MÜRVET SİM ve Küçük Yıldız NİLGÜN ÖZHAN RejL Nejat SAYDAM Foto Direktörü Turgut ÖREN I 11 Mart Pazartesi ŞAN YENİ ATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • MİCHAUX*OAHSOMtt twfault Hl^.VflOÖFCT İIK VAPADIĞIHH LEftM BUNpAH 111)1 l)Ş "tjj Nft£TTi\ftuKMJ SABASI MAlûM KEfilL.yEî£fc KATİP IFEMi:WA' ittuîDĞiu.7 NffyLOluilHEKDlM9.HEJu-MMiBNUSMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • Tasarruflarınızı İş Bankasına yatırırsanız daima kârlı çıkarsınız.Nitekim bu senede en zengin ikramiye plânını gene İş Bankası takdim ediyor:100 adet Apartman Dairesi 10 adet 100.000 lira 200 adet 5.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • ı.1 1 Boson annelerin üzüntü ve endişelerine' sebep kalmamıştır;BÜTÜN ECZANELERDE BULUNUR REKLAMCILIK 1İ24 3119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • y~ PÜDR AIİTa'rİ K«E M L£Rf PARFÜM;Ve LOSYONLARI REKLAMCILIK 635 3116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden I Kurumumuz istanbul Sağlık Tesislerinin bir yıllık ihtiyacı bulunan 12550 kilo beyaz sabun 5430 yeşil sabun 15005 soda Kapalı zarf usulü ile sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • TÜRKİYE VAKİFLAR BANKASİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız tasarruf mudllerine verilmek üzere 10.000 adet kumbara yaptırılacaktır.1 Kumbara evsafını detaylı olarak gösteren tekliflerin en geç 1 Nisan 1963 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • İlkokula başlayan 97 lik ihtiyar en iyi telese ROMA,A.Pilkokula başlamış bulunan 97 yaşında bir ihtiyar,sınıfının en iyi talebesi olmuştur.Öğretmeni,ihtiyar talebenin,torunları yaşında olan diğer öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • if Aj CIDA\CIM D/^VI IMI I ond1,3 yakinlnrmdaki Kristal Palas UU DSrAilNllnl DVJTUINU js5nili hayvanat bahçesinde geçen hafta Pazar günü iki sıpa dünyaya gelmiş ve sevimli mahlûklar kısa zamanda,bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • Gecekonduları yıkılan kadınlar,Vilâyette bir memura saldırdı TAİPEİ,A.P.Polis Taipei valilik birinci sekreteri Pan Tun Yi adındaki bir yüksek hükümet memurunu gözü dönmüş bir kalabalığın elinden güçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • ADANA BELEDİYESİNDEN 1 inşaat bedeli istekli tarafından ödenmek suretiyle 20)yıl müd letle kiraya verilmek üzere mülkiyeti Belediyeye ait Turan Emeksiz Parkı civarında Belediye Encümenince kabul edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • KİRALIK KAT ARANIYOR Taksim'de Ayazpaşa'da Dershane olabilecek telefonlu bir veya 2 kat üzerinde 8-10 odası bulunan bina acele aranıyor.Aylık 2000 liraya kadar kirası senelik verilebilir.P.K.226 Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • REKLÂM ŞEFİ ALİNACAK Bir Amerikan ilâç fabrikası,Reklâm ve İlân İşlerini İdare edecek bir reklâm şefi ADVERTISING MANAGER)aramaktadır.Askerliğini yapmış ve iyi İNGİLİZCE bilen taliplerin İNGİLİZCE MÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK Çfj S o AÇIK HAVA E sis KAPAU HAVA 1 9 BULUTLU HAVA DOLU i m YAĞMUR n ARALIKLI YAĞMUR.SAĞANAK GETİREN KÖTÜ HAVA SINIRI A.ALÇAK BASINÇ ALANI Y l YÜKSEK BASINÇ ALANI ^ar"" tUZGAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • Kalb ameriyaîSannda yeni bir usûl bulundu MOSKOVA.A.P.Bir Sovyet doktoru kalb a-nsllvatlarında beyne giden kan damarlarını ayırıp,beynin İhtiyacı olan kan deveranını dışardan temin ederek kalb ameliya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • Yatak altında sakladığı dostuna,kocasının ellerini bağlatıp öldüren h:din üç çocuk anası İZMİR,ÖZEL Selçuk ilçesinde üç çocuk anası bir kadın dostu İle bir olarak kocasını sopayla öldürmüştür.Fatma Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • IHI EVVELKİ günkü «Milliyet» in birinci sabitesinde Ankara'-dan hususî olarak gelen şu haberi okudum:Mezarlarında yaşayanların durumu Mecliste ANKARA,ÖZEL Siirt C.H.P.Milletvekili Süreyya Öner,İmar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • ŞAPKALAR HER YERDE AYNI Roma'daıı sonra moda uzmanları da 19C3 ilkbahar ve yaz modasının ana hatlarını açıklamışlardır.İngiliz başkentinde de her yerde olduğu gibi geniş kenarlı şapkaların koleksiyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1963
  • 3000 seyircinin dehşetten açılmış gözleri önünde cereyan eden ölüm kalım savaşına "Süreyya,adlı genç bir dişi kaplan sebep oldu PADUA italya)A.P.Evvelki gece bir kaplan diğer bir kaplanın sirkte numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • m GEl_AAE M V GENERAL.İÇİN.iSRAI^ SEN BifZAZ ETTİN 3ELDtM.»f fCEK? 3El_SAKİN ESKf y KoNuSAUfA Li£n_ARA DA-BAŞi-A/VVA» GEt_ŞENİ KOMİSER RURK.İLE TANlŞTl^AyiM.ıVi BİK {nsandir.Beğeneceksin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • iiliiiiiiiilillu ıNSAN USrÜ BİZ GAY.«Em_Ç MÛTÖKLfiK/DURDURUR y/E uçagA hakim olmaca çAlisiZ.AYStt %NOA EPEY/UZAtcrA MOTO^tEK.M EDESİ pURDu Acaba.voksa akal.arınoan BİR.İ AYILDi Mı 372^=
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • İMMii PETTieOL.UM BİTı'ŞİNE ÇOK SE-VıNOı'M. OK-SA BASıMıZA DEJİ.T AÇA-CAKTIN Bedava PETROL Al_MÛK DA MEM-LElCETı'MİZfN flUKüKUNÜ t'N-CİTtRDİ.DAHA MANTıtcf BlR ÇARE ARAyACAC-ız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • KONUŞ/AAM» DAVIMA TEN-KİT EDEWOKSUNUZ.AKTIK tAHA^AMÜUÜAA KALMADI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • Yıllaıca saltanatın en büyük mekanizmasını İdare etmiş,1.binlik oıduya Iıüknıetnıiş,Orla Avrupaya kad.u_Türk dehşet ve kudretini götürmüş olan bir adanı,az sonra,bir kâğıt parçasına geçirilmiş Padişah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • LADY CHATTERLEYİH Kİ Yazan:Patricia ROBINS tm «Desene tam gününe uygun bir parfüm.«Je Reviens»,yâni,yine geliyorum,tekrar geldim».Tanı bugüne uygun bir parfüm dedim ya;tanı gününe uygun.Robin,bu sözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı»,program,kısa haberler va bava durumu 7.35 Salon orkestraları 8.00 Saz eserleri S.20 Haberler va hava durumu 8.30 Sabah konseri 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Neler pişlrelim?9.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • ftfc OĞLAK BURCU [23 Aralık 20 Ocakl Hatırınızı kıran biri sizden af Ü teyecek,Memnun ve rahatsınız.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Bilmediğiniz bir muhitte sizden hayranlık ve takdirle bahsedilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • ki dağıtan;kanunî çiftleşme.4 İptidat kavimlerin putlarına verilen isim;Güm üş.B İrtica bununla ha»lar;TERSİ bir isi sonuna kadar götürmekteki kati karar.6 İbadet edilen kutsal varlık.7 TERSİ millî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • Pazartesi Run,ı 11 U7« MART 1963 1 VAKİT VASATÎ EZANÎ Gün«» 7.1» 12.08 Ö4U 13.24 6.13 İkindi 16.42 »31 Aksam 19.11 12.00 Yattı 41 l.SO iıu»*k a.4o 10.S» Hlert 1381 Şevval II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.3.adına Sa/ubi;ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magaıln kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 inci sayfalarda santimi 30 T.La 7 nsl tayfalarda amitimi 28 T.L.Birinci tayfada ballık 200 T.L.9 Düfiiin,Nisan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 8 tan-Urn* kadar 7.tayfada)80 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.YıUık ı 7» T.L.Yabancı mumlaketler İçin inil poıta Hu bu ucratlarln bir misli alınır.Uçak poatası İçin tfirlfe,kullanılacak pulun değerine fora değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • DOVER Avrupanın en çamaşır makinesi fabrikasıdır.Paslanmaz çelik kazan AYDA 100 LİRA 3.5 kilo çamaşırı 4 dakikada yıkar az yer tutar çok iş g Ö r ü r Hoover 2 sene gara ntilidir ÇAMAŞIR DERTTİR IL E Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • SATILIK Komple Soğutma Maldnaları Balıkçı gemileri ile et,balık,sebze ve meyve,soğuk hava depoları için,elektrik ve benzin motorlu,70 M3 20 dereceye soğutabilecek kapasitede Amerikan CARRIER marka,kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • TELEFUNKEN YENİ MODELİ bir harikadır!NET SES ÜSTÜN KALİTE e RADYO TEKNİĞİNİN HARİKASI TELE TEKNİK Sanayi V Galata-Nesli han Kat 4" îstaobuİ;Telefon 44 75 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • GENÇ adamın kalbi birdenbire kıvançla doldu.Demek,gözden ırak olanlar her zaman gönülden de ırak olmuyorlardı.Demek,Anadolu'nun ıssız bucaksız köşelerinde,binbir mahrumiyet içinde köy çocuklarını ışığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • IIIIİIIIHIIItlIlllMIIIIIIIIMIII CHIEF MECHANIC An experienced mechanic Is required for a responsible position wltii s E an American company to commence operation in Turkey,initially E 5 he work will I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • KONFERANS Orta Doğu Teknik Üniversitesinin davetlisi olarak Ankarada bulunan Prof.Grigull Üniversitenin Yeni Meclis sahasındaki 16/1 numaralı dershanesinde saat 17.00 de aşağıdaki konularda takriben 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • GRJ^RPlHATİZMA KIRİKji^tÜtilBAÇ^ V kf3 »1 WiKsBEi?''AĞRILARINDA Tablet kullanınılır Heft eczanede arayınız İmSI y«rti NİL LABORATUARI;İZMİR OLAYCILIK 523 201)8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1963
  • KELİMESİ 100KURUŞ ^0.f i TELEFÖ^I SATILIK EMLÂK MUTENA semtlerde her konfora havi,banka kredilerine uygun,ayrıca tediyede kolaylık yapılabilen inşaa halinde muhtelif ebatta daireler.21 13 87.EVET Harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Avrupa Geceleri R.F.ikinci haftası)EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Battı Balık F.Akın F.Hakan.KONAK Tel:48 26 06)Sonbahar Hatıraları G.LoHo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • I AĞAÇLAR AYAKTA ÖLIİRİ 50.TEMSİL HER GÜN 18 de Senenin en büyük komedisi Sahneye Koyan:HALDUN DORMEN Her gün 21.15 de Cumartesi,Pazar 15 de Yeni havalandırma tesisatı yapılmıştır.Pazartesi oyun yoktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • 12.3.1963 Salı akşamından itibaren ÇAMA KOMEDİ 3 PERDE Yazan:Sahneye koyan:Abdullah Sami Necabettin Yal g=şs=^gg^?r:r:7:ş-rç^tas^ MİLLİYET 3124
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • E L H A M R A Komedi 3 Perde Pazartesi hariç her gece 21.15 de,Çarşamba,Cumartesi,Pazar 15 de Tel:44 22 36 REKLÂMCILIK 1085 3114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • Süper Vedetler serisine devam ediyor YARIN AKŞAMDAN itibaren yalnız 6 GALA Eserlerinden birkaçı olan ve PEPİTO şarkılarının yaratıcıları Trio'sunu Türkiye'de ilk defa iftiharla rakdim eder.17 Mart Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • lody Chinchilla konuşuyordu ©0 0 Bu Ben B.B.ye çok benzerim Suat TÜRKER KUÇUK köpek «Babette» tltredi.Titredi.Kanepenin üzerine bir ıslaklık yayıldı.Leke büyüdü.Büyüdü.Köpek,durdu.Ön ayaklarından biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • Liz,Prenses Margareth'in yerini alacak LONDRA,ÖZEL Avrupa Ortak Pazarı yüzünden ingiltere İle Fransa arasında çıkan anlaşmazlık sayesinde aCasus Lawrence» filminin galasında Elizabeth Taylor.Prenses M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • Bugün matinelerden itibaren Gösterildiği memleketlerde seyircilerin alâkasını toplayan Rumca sözlü Thano Kocopuio)AKTUNÇ FİLM İLÂNCILIK 723 3105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • YEDEK PARÇALARI MENGENLI de Eski Bolu VOLVO Acentesi)Meşhur Volvo tamircisi YAŞAR USTA Eski Volvo ustaDaşısı)MENGENLİ'de YEDEK PARÇA SERVİS İSTASYONU Taksim Talimhane LEVENT OTO SANAYİ Topçu cad.No.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • 22 Mart Cuma 21.15 %sMU# 1 Münir Nurettin Selçuk Yeni bir programla SARAY SİNEMASINDA Mevsim sonu konserini veriyor İLANCILIK:719 3096
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • İLÂN Turist Seyahat Anonim Şirketinden:Şirketimizin âdi Umumî Heyet toplantısı 27 Mart 1963 çarşamba günü saat 10.30 da,Taksimde,Cumhuriyet Caddesinde 8 No.lu Şirket merkezinde yapılacaktır.T.Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • SÜT NÂKLETTİRİLECEKTİR Atatürk Orm&n Çiftliği İstanbul Süt İşletmesinden 1 Şartnamedeki esaslar dahilinde bir yıl müdetle Beşiktaş Süt Fabrikamızdan muhtelif Birlik ve Müesseselere süt ve mamulleri na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • ALTAN HEYKELTRAŞ Kuzgun Acar'ın,Türk Alman Kültür Merkezinde açı» lan Paris'teki son çalışmalarına ait desen sergisi bugün sona ermektedir.Kuzgun Acar,geçen yıl elli küsur milletin katıldığı II.Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • I ATLAS'da f I 2 inci ve SON HAFTA STRİPTİZ,MüZtK,DANS X ŞAHANE REVÜLER.J Avrupa gece hayatını bütün güzelliği ile canlandıran jâ-jr hane renkli bir film î J CEYLAN FİLM S İLANCILIK:700 3103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1963
  • P STANBULUN eğlence yerleri I bu kış bir dolu «Los» ların hücumuna uğradı.Programı olan bellibaslı eğlence yerle,hemen hepsinde birer «Los» lu grup çalıştı.Şimdi de Los Machucambos'lar istanbul'da.ÇIP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • i HUSNIYE ARAN m ıie S hj Gazetemiz Foto £ğ Muhabirlerinden ar M ASAF UÇAR S *S Nişanlandılar M CSj 10 Mart 1963 istanbul frv Mfâ&#i*2* MİLLİYET:314'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • c^5ğ®^ YURDANUR AKBAŞAK M ile gflj SUAT gg yakaciklioClu y Nişanlandılar 9 Mart 1963 Igtanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • I I I f II MEVLİD Eşlrn ve babam,Ord.Prof.Dr.Nami Serdaruğlu'nun vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 12 Mart 19G3 Salı günü öğle namazından sonra Şişli Camiinde aziz ruhu için Mevlld ve Hatim Duası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • TEŞEKKÜR Tanrının Rahmetine kavuşan sevgili Annemiz,kardeş,teyze,hala ve yengemiz,MUNİSE HAYRÎ ÜRGÜPLÜ'nün cenaze merasimine teşrif eden ziyarete gelip telefon,telgraf,mel:tupla kaderimizi paylaşan pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • VEFAT Merhum İsmail Hakkı Beyin kızı,merhum Halit Tanyol'un eşi.Necilc Gonensay ve Haldun Tanyol'un anneleri,Leylâ Klzan.Ayşe Gönensay'ın anneanneleri,Neriman Tanyol'un kayınvalide-6İ,Arif,Yusuf Mardi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Arjantin'de hükümet darbesi önlendi BUFNOS AIKKS,AA.Arjantin'de hava kuvvetlerine mensup aşırı sağcı subayların hazırladıkları bir hükümet darbesi önlenmiştir.AraWindj rtı islbiy ve 1lrî binbaşı da bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Trenin altında 40 metre sürüklenen kadına bir şey olmadı İZMJR,AA.Çiğli istasyonunda hareket halindeki banliyö trenine binmek İsteyen Azize Lülegül muvazenesini kaybederek İki vagon arasına düşmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Sabık Başbakan "Bu da geçer,diyor Baştarajı Birincide dan muzdariptir.Insulin İğnelerini muntazam yaptırmakta ve yemeklerini Türk Büyükelçisi Orel ve ailesiyle beraber yemektedir.KORKULU ANLAR Düşük B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Bitar,Türkiye ile dostluk istiyor Baştarafı Birincide gibi bana baktı,başını salladı ve:Galiba.dedi.KUVVETLİ ADAM GÖRÜLMÜYOR Suriyenin kaderine hükmeden emirler,demir yumruklu adam General Atasi'den ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • ELEMAN ALINACAKTIR:Aşağıdaki branşlarda çalıştırılmak üzere eleman almacaktır.1.Jeofizikçi 2.Kimya teknisyeni 3.ingilizce mütercim.4.Tecrübeli renkli Matbaa Fotoğrafçısı.5 Tecrübeli Ofset Uzmanı 6.Tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • ELEMAN ALINACAKTIR:Harita çizgi İşlerinde kullanılmak üzere bayan veya bay eleman alınacaktır Sınavda başarı gösterenler bir aylık eğitime tâbi tutulacaklardır Eğitim süresince ücret ödenecektir.ARANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • T 'A*İffT-llfl A' fn»kM*ah*te [fc%-JBk%)A?veya ışpanakİ!Siparişleriniz için Teli 48 13 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Bidault,Almanya'da nezarete alındı MONIH,A P.A.A.Eski Fransız Başbakanlarından G.Bidault.dun sabah Bavyt-ra polisi taralından nezaret altına alınmıştır.Fransa'dakt Gizli Ordu'nun lideri olan Bidault'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • İnönü "Koalisyon için yeni protokol yok,dedi Baştarnfı Birincide numik vaziyete ve siyasi istikrara inanmadığı için parasını çıkarmıyor sözü genel olarak temelinden yanlıştır» demiştir.PERSONEL MESELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Voleybolda G.Saray,F.Bahçe,R.Paşa ve Bakırköy galip geldi Voleybol İlgine dün Spor Sarayında devam edilmiş ve 911 neticeler alınmıştır:Galatasaray Darüssafaka:3-V,Fenerbahçe Beykoz:3-0,Raslmpaşa Î.T.Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Beşiktaş liderliği muhafaza ediyor Baştarafı Sekizincide çektiği bir şutun Metin tarafından kurtarılmasından soma,10.dakikada Çetin'ln çaprazlamasına şutu yan direği sıyırarak dışarı çıktı.19.dakikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Türkiye kapalı salon Buştarafı Sekizincide Yüksek atlama:Çetin Şahiner Ankara)1.80 m.Gençlerde)Murat Ayata Ankara)1.65 m.Yıldızlarda)İsmet Orfunoğlu İzmir)1.63.Kızlarda)Süheylâ Kadıoğlu Ankara)1.35 mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • PİYASADA ÇEŞİTLİ MARKALAR fineak».bunlardan yalnız bir tanesi aşağıda sıralanan üstünlüklerin tümüne birden sahiptir ARÇELİK Modern,seri,rasyonel imalâtın sağladığı UCUZLUK ve görülmemiş ödeme kolaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Konuralp,Kliniklerin lağvını Anayasa'ya aykırı buluyor Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu'nun 10 kliniğinin lağvı yolundaki kararının akisleri devam etmektedir.Halen Fakülte Dekanı olan Ord.Prof.Ekrem Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • AP'nin Diyarbakır ve Adana mitingi yapıldı Baştarafı Birincide «Üniversiteliler sokaklara düşmektedir.Onun yeri at' İsteyen 30 milyona karşı islemeyüz tliye batırmak değildir.Hükümet Başkanı Onluyu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Kızıl Çin,Rusya'yı topraklarını gasbetmekle itham ediyor LONDRA,AA.Pekin htikûmetinln resmî organı «Halk Gazetesi» nde Cuma günü yayınlanan bir yazıda «Cinden toprak gasheden emperyalist kuvvetlerle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • BAKANLAR KURULU zamları görüşecek ANKARA,ÖZEL önümüzdeki günlerde toplanacak olan Bakanlar Kurulunda son zamlar gözden geçirilecektir.Geniş ölçüde zam gören Öğrenci bileti ücretlerinde İndirme yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • BAYAR'IN KIZI t Baştarafı Birincide mı-Ben bıuıu yarın göreceğim,undan sonra vâsisi sıfatiyle babamın Ankara'ya gitmek istemeyislndeki sebepleri yazılı olarak savcılığa bildireceğim.İNÖNÜ NE DİYOR ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • 69.11.10 Porselen Bulgaristan 27 19 03'e telefon etmeleri İLÂNCILIK 727 3104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Yurtlar Müdürlüğünden MEMUR ALINACAKTIR Müdürlüğümüz kadrolarında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları lıaiz memurlara ihtiyaç vardır.Müracaat sahiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Armatör Ve Gemi Acenfalarma TÜRK ve YABANCI Gemilere İhrakiyelik Akaryakıt Temini^ Şirketimiz,yeni kurduğu teşkilât ve sahibi bulunduğu ufak tanker lef ile luanbul Limanında,her tipteki gemilere yuklu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN I 31 Mart 1963 akşamına kadar ödenmiyen yıllık aidatın 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nisandan itibaren %50 faz-lasiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Aşağıda cinsleri yazılı otolar kapalı zarfla teklif alma usulü ile satılacaktır.Muhammen Muvakkat Markası Modeli bedeli teminatı TL.TL Buick 1952 15.000.750.Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • BS TR 94T Piano tipi lüks möbleli tranıis*;torlü radyo.7 transistor,2 germanium diodlu.4 geniş dalga bandı.Yanlarda 2 geni* hassa* hoparlör.Pikap ve munzam hoparlör bağlam* tertibatı.6 adet yuvarlak c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1963
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN 25 adet C02 li 2 1/2 GALON,50 adet KÖPÜKLÜ,50 adet ASİTLİ ve 25 adet 85 lik LANS,25 adet 110 luk LANS alınacaktır.Son teklif tarihi 27.3.1963 dür.Lans'lann numuneleri görülebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.03.1963
  • TÜRKİYE KAPALI SALON ATLETİZM MÜSABAKALARI KONYA,ÖZEL Memleketimizin muhtelif bölgelerine mensup 76 atletin katıldığı Türkiye Kapalı Salon Atletizm Müsabakalarında şu neticeler elde edilmiştir:Uzun at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • FENERBAHÇE,MERİNOSU 1-0 MAĞLÛP EDEBİLDİ 20.000 kişinin seyrettiği maçta,bozuk bir oyun çıkaran Sarı Lacivertlilerin golünü Avni attısağlayamamıştır.Daha sonra açılan Fenerbahçeliler bir kontratak neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • TOTO NETİCELERİ Feriköy Karşıyaka fgj K.Gümrük Demirspor fö| K.Gümrük Kanyak* gj Yegildirek A.Gücü g Şekerhilâl Al t ay gyi G.Birliği Göztepe Gençlerbirliği Allay P.T.T.Beşiktaş Kj] Altmordu Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • ORDU TAKIMI BUGÜN GİDİYOR ANKARA,ÖZEL Ordu futbol takımımız Lüksemburg ve Hollanda İle yapacağı revanş maçları İçin bugün saat 10.30 da uçak la Lüksemburg'a hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • asayı ıtiı Şahane bîr oyun çıkaran İzmir takımı maçı 5 1 kazandı SEYİRCİ:1.584 HÂSILAT:7.476 T.L.HAKEMLER Nadi Irmakla» Cumhur Gürü» Avnl Yelken İZMİRSPOR:Seyfl Erol Bülent Doğan Orhan B.Erol Erdoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • KaragümrUğiin,milli ligde kalma ümitleri yok olurken.Karşıyakalılar da sahayı,resimde görüldüğü gibi neş'ell bir tekilde terkettiler.Dün de K.Yaka'ya 3-1 yenilen Kırmızı Siyahlılar için artık hiç ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • Zevksiz ve kalitesiz geçen müsabakada yegâne golü 20.dakikada Abdullah attı STAD:19 Mayii SEYİRCİ:27.346 HÂSILAT:102.699 T.L.HAKEMLER:Doğan Babacan Cemal Çalıştıran Nevzat Tansuk G.BİRLİĞİ:Cumall İhsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • Güven'in sert şutu ikinci Beşiktaş golü olarak ağlara gidiyor.PTT kalecisinin hamlesi neticeyi değiştirmeyecektir.Telefoto.MİLLİYET:Ankara İstanbul İbrahim özçelikl 57.dakikada kendi kalelerine PTT'li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • Baskette Deniz Harp Okulu M.Spor'u yendi Basketbol lig maçlarına dün akşam devam edilmiş ve haftanın en mühim karşılaşmasında Deniz Harp Okulu,Modaspor'u 58 53 mağlûp etmiştir.Diğer müsabakalarda Darü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • ÇARŞAMBA gecesi San Siro stadında Milan ile Av-rupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncü tur revanş karşılanmasını oynayacak G.Saray profesyonel takımı bugün saat 14 te uçakla Milano'ya hareket edecektir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • Rakip sahada oynadığı maçta,Altafini ve Rivera'nın golleri ile Bologna maçı hâdiseli geçti,sakatlanan Rivera,G.Saray'a karşı Venezia,Torino ile 1-1 berabere kalırken Can gene STAD:Communale.SEYİRCİ:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • kolay yendi:3-0 Sarı Lacivertlilerin gollerini Arif,K.Coşkun,B.Coşkun attı.Yeşiidirek Reşat'ın ayağından bir penaltı kaçırdı Uğur'un arasından Yeşiidirek fileleri Ankaragücü'nün İlk golünü Ersoy ve Uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.03.1963
  • krSÂiH^BjKtE J!lll!llll!9 Mili!lig kulüp başkanları,önü-0 nui/dekl günlerde İstanbul Vali-H!si Niyazi Akı'nın riyasetinde ğ=toplanarak,çirkin tezahüratı önleyici tedbirler üzerinde duracaklardır.Bu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor