Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • ÖfclRÜM H Mı m Ih tH M ft 4 m Suriye'de ihtilâl T RAKTAKI ihtilâlden tam bir ay sonra ve yine bir Cuma günü,I I Suriyede yeni bir Hükümet darbesi olmuş,Ordu Başbakan 1 Halid el Azm'ın sivil idaresini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • Asker ve yoklama kaçakları aftan yararlanıyor 218 sayılı Af kanunundan asker ve yoklama kaçakları da istifade edecektir Milli Savunma Bakanlığının bildirisine göre:«Firar halinde olup kanun yürürlüfee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • BÜTÜN MESELE BU NOKTADA İş adamlarımızla Bakanlar arasında yapılan toplantıda,iş adamlarımızın ileri sürdükleri tekliflerden biri de şu:Devlet mubayaalarının yerli sanayii teşvik için yerli mallardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • Mezarlarında yaşayanların durumu Mecliste ANKARA,ÖZEL Sirt C.H.P.Milletvekili Süreyya öner,İmar ve İskân Bakanına yönelttiği bir önergeyle,«Türkiye'de mağara hayatı yasayan köylülerin sayışıma sormuş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • Bölükbaşı'ya göre,hükümet partizanlık şirketi halini alıyor MP.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün yaptığı basın toplantısında Koalisyon partilerinin karşılıklı tâvizlerle Hükümeti bir partizanlık şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • YTP İl İdare Kurulu ve avukatı,Bayar'ın tahliyesini istedi Y.T.P.İstanbul 11 İdare Kurulu dün bir bildiri İle Celâl Bayar'ın hastalığı sebebiyle tahliye edilmesini İstemiştir.Bildiride şu satırlar yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • Suriye ihtilâlini takip için dün hareket eden arkadaşımız Turhan Aytul ve Rüçhan Ünver JAM'A GİDEN ARKADAŞIMIZ TURHAN AYTÜt YAZIYÖttf Behlenen bir ihtilâl oldu e HİÇ şaşılacak şey değil bu Suriye ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • H.Oğuz Bekata "Meclisin malı olan kanunları sokakta örselemek,millî iradeye hürmetle bağdaşır mı„ dedi Gümüşpala ise,AAeclisin hâkimiyetini tesise çalıştıklarını söyledi ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Hıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • SİNİRLAR KAPALISI yapnn kamyonlar görülüyorc'de yapılan hükümet darbesi üzerine bütün Suriye hudut ve hava alanları her trafiğe Kapatılmıştır.Resimde dün sabah Suriye Lübnan hududunda kuyruk Telefoto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • jUKIYbLI «ÇİVİ |unan Halep Üniversitesi Rektörü Tevîik Mauneicd ile Şam Üniversitesi Rektörü Ahmet "El Semman dün İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıridık Sami Onar'ı ziyaret etmiştir.Her iki misafir Rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • Odalar Birliği Başkanı özel Sektörün yatırımda hissesine düşeni gerçekleştireceğini söyledi ANKARA,ÖZEL ODALAR Birliği Başkanı Behçet Osmanağaoğlu,dün yaptığı basın toplantısında,karma ekonomi politik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • Suriye'de ihtilâl Ordu idareyi ele Sabahın erken saatlerinde jetlerin uçuşu ile başlayan harekâtın mukavemet görmediği anlaşüıyor Bkiiiğimizm üsikatmd&i i.J J ggjp j_i ve kızları ile lıirlikie Şam'dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1963
  • GELİîİ VERGİSİ VERGİ USUL "KANUNLAR!Değişen ve eklenen maddeleri Fi:200 VERGİ CETVELLERİ Ticari Kazançlar için 250 Kş.1S63 yılı müstahdem ve işçiler için 250 Ks.İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İLANCILIK:51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DUŞ FAKAT NA 12 Şubat 1963 tarihli «Milliyetgazetesinin bu sütununda,«Bâzı temel gerçekler» başlıklı cazımda,memleketimiz iktisadi durumunu belirten gerçeklerden beş tanesi açıklanmış,son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • Molabadi köprüsünden Galata köprüsüne.ABDÜLHAL1M Ayj ildir taa Siirt'in MalabadI köprüsünden kalkmış,İstanbul'un Galata köprüsüne gelmiş.Abdülhalim Aj yıldı* 11 yaşındanheri bu dünyayı görmüyor O yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • KERVANSARAY Bu akşamdan itibaren 7 kişilik Resmî CARROUSEL DE PARİS Revüsünün yeni programını görmenizi tavsiye eder.PAZAR 16.ilâ 19.arasında MATİNE Rezervasyon Telefon:47 16 30 47 16 31 NOT:Fiatlar n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • Reklâm Panolart Yaptırılacaktır.Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.0.Genel Müdürlüğünden İstanbul.Ankara,İzmir,Bursa,Samsun,Adana,Eskişehir illerimizde Bankamızın reklâmını yaptırmak üzere panolar imâl ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • SİRKECİ DEMİRKAPI'da 400 METREKARE BETONARME DEPO SATILIKTIR Müracaat:22 57 75 îREKLÂMCILIK 1049 30095as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • SÜT NAKLETTIRILECEKTIR Atatürk Orman Çiftliği İstanbul Süt İşletmesinden 1 Şartnamedeki esaslar dahilinde bir yıl müdetle Beşiktaş Süt Fabrikamızdan muhtelif Birlik ve Müesseselere süt ve mamulleri na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • 100.000 Liralık armağanı 3 Mecmuasında İLANCILIK 691 2998
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • Küçükçekmece Belediye Reisliğinden K.Çekmece Belediyesinin su işlerine bir servis âmiri il» bir memur,bir tahsildar ve Belediye Zabıtasına bir memur alınacaktır.Taliplerin memurin kanununun 4 üncü mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • vvv*\v\vv\vv% SAYIN MÜŞTERİLERİMİZ Cuma Cumartesi Pazar Suarede 22.30 dan sabaha kadar ve Cumartesi» Pazar günleri matismd* "NECDET KARÂR,Dan* Orkestrasını lürprkleriyle takdim eder.Matineler saat.16,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • Bandrolsüz Sigara satan 17 Tekel Bayiinin Ruhsatı alındı Bandrolsüz ılgara satan 17 bayiin ruhsatı Tekel Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir.Bayilerden ikisi Üsktidarda,ikisi Aksarayda,diğerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • VAPURLAR İÇİN 152:58 AYLIK KART SATILDI 1 Martta başlayan vapur zamlarından sonra Şehir Hattı vapur gişelerinden 15238 aylık «Kart»,satılmıştır.Tenzilâtlı olan kart'lardan 8933 tanesi «Halk kartı» dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • V' İMİ İlli ti M III III I Şunu derlermiş,bunu derlermiş ÖĞLENLEYİN gazetede Bu rsa kebabı söylemiştim.Uzun biçimdeki kalaylı kabın bir tarafında,yoğurtlu pidelerin üzerine sırma gibi oturtulmuş döner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • Mine Pasta ve flıeretif Salonu Aksaray'da Havai Adaları Kulübeleri dekoru ile yeniden açıldı.lOfl kişiye kadar nişan,çay ve kokteyl partiler kabul edilir.Tel:21 39 43 Aksaray Bulvar Sineması üstü.MİLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • TÜRK İŞ,SENDİKACILAR İLE TOPLANTI YAPACAK Türk-lş Birinci Bölge temsilciliği tarafından 14 Martta Eminönü öğrenci Lokalinde gelirimizdeki bütün sendikacılaıın iştirakiyle grev toplu sözleşme kanunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • DİKKAT VEFA LİSESİ 9 Mart'ta Belediye Sarayında yapılarak Çay 2(t Nisan'a bırakıldı.OKUL AİLE BİRLİĞİ MİLLİYET 3018
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1963
  • immmnB HATİM DUASI Vefatı ile bizleri elemler içinde bırakan sevgili aile rüknümüz TOMRİS TANER'in aziz ruhuna ithafen yarınki 10 Pvlart 1963 Pazar günü saat 15 de Şişli camiinde kıraat olunacak Kur'â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • HAFTANIN DURUMU İŞÇİLER,İŞVERENLER VE HÜKÜMET,ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLER YENİ BİR DÜZENE GİRERKEN,TESADÜFİ BİR OLAYLA İMTİHANDAN GEÇMİŞ OLDULAR Grev hakkının kanunlaşması arife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • ŞİMALİ AMERİKAYA BQAC JETLERİ İLE UÇUNUZ ıır VE YOLDA LONDRA'YI DA İSTANBULDAN HAREKETLE 17 GÜNLÜK EKONOMİK JET NEW YORK TL.5850,GEZİ SEFERLERİ LOS ANGELES TL-8381,CHICAGO TL.6526,JET-PROP BRITANIA UÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • FABRİKA TiCtTTIN HIÇVIlM*t «•UH.ııı l|f WM »ok N.I7MIS r.ı.r.ı il*» CF.NH.5ATICI OUk Hunt' LU İH.Itaktbı cw s.H A«ku REKLAMCILIK 974 3011
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • vyt „v(^ir» YARIN HAVA HASIL OLACAK O ACT* HAVA 0 KAPALİ HAVA BULUTLU HAVA sb ICAB X OOLU ARALIKLI YAĞMUR SAĞANAK GETİREN KÖTÜ HAVA SINIRI Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri az bulutlu ve lod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • Birkomyon Köprüden Nehre uçtu Kızılırmak'a düşen kamyonda bulunan iki kişi öldü glVAS,ÖZEL Şiddetli soğuk v« yolların fazla buzlu olması yüzünden dün gece Nevşehir 70054 plâkalı kamyonla Kayserl'den S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • MERMİYİ KURCALAYAN bir köylü parçalandı ESKİŞEHİR,OZSL Bir köylü patlamamış mermiyi kurcalarken,merminin İnfilakı sonunda ölmüş,İki arkadaşı da yaralanmıştır.Olay Sivrihisar ilçesinin Gerçek köyü yayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • Bir kanserli,ailesini ve kendisini öldürdü ST.JOSEPH,A.P.Sabık bir Amerikan Hava Kuvvetleri çavuşu kanser olduğunu öğrendikten soma iki çocuğunu ve eşini öldürmüş ve intihar etmi^ıir.Ishnıael L.Briggs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • Kayınbiraderi ile kocasını yaraladı İZMİR,ÖZEL Kemalpaşa ilçesinin Armutlu köyünde 17 yaşında 3 aylık evli gelin,aile geçimsizliği yüzünden kocasıyla kayınbiraderini ağır şekilde yaralamıştır.Bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • Lâstik Fabrikasının kazanı infilâk etti ÎZMtR,ÖZEL Çınaraltı Nurnlp lastik fabrikasmdakl kazanın infilâkı Ahmet Sak adındaki işçinin ölümüne,3 kız işçinin de yaralanmasına sebpp olmuştur.İnfilâkın seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • Etekleri tutuşan iki çocuk yanarak öldü ANTALYA,ÖZEL Manavgat İlçesinin Aşağıâşıklar köyünden Ali Güner ve Güler Yumak adlarında 6 şar yaçlarında iki çocuk,ocak başında ısınırken eteklerinden tutuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • 600 PİLİÇ YANDI Rumellkavak'ta tavukçuluk yapan Selmin İsimli bir kadına alt binada çıkan yangın,600 pilicin yanmasına sebep olmuştur.Rumellkavak Köprü Sokak 4 numaralı evde oturan ve 20 metrekarelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1963
  • r W% EN P.T.T.'yi ve P.T.T.'lileri severim,çünkü bu idare bizde lıP en iyi isleyen bir teşekküldür.Kusuru yok mu?Elbette var.Bâzan gazetelerde bir şikâyet görülür:«İstanbul'dan ğ Çemişkczik'e bir mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • 'ES» VAY BıR.CAN CANAVAR J «EL-MlS BURA.I yA-AVAKİ ı—1-23 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • sen» re,LEFÖNDAM ISTVyOKi-AK-r^ *k BEVH Mİ?EMİN P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • MMHHHI I UçAGl KuKTTARMAYA ÇAUŞıZ VE TEVç KANADIN UZEZJNDE SÜRÜKLEMEYİ" DUŞÜNUtZ,m ^^^BI^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • Cumartesi Rom!1381 9 1378 Şevval MART Şubat II 1963 24 VAKİ' r vasat!EZANÎ Oünef 7.22 12.13 öei8 13.25 fiil t kin di 1641 9.31 Aksan 19.09 12 00 Yata» 2038 1.30 İmsak 6.44 10.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.ş.adına Sanıbi ERCÜMENT KARACAN UtnumU Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • musiki UCAN YARASA 5 BÜJJ^ıııT^ıCAN Johannes Brahms,bizde Yarasa)ismi ile oynanan Fledcrnıaus)ı seyrettikten sonra takdirlerini gizlememiş,Mozart'tan beri bu derece İnce,şulı ve güzel bir şey yazılmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kına haberler ve hava durumu 7.35 Salon orkestralarından 8.00 Oyun havaları.Mu*,tafn Kandıralı ve arkadaşları 8.20 Haberler ve hav» durumu 8.30 Sabah konseri 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • fö OĞLAK BURCU [72 Aralık 20 Ocak] Başladığınıza pişman olduğunuz lf güzel bir netice almak istidadını gösteriyor.İ KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Yalnızlıktan bugün »ıkıntı dogiU ferahlık duyacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • SOLDAN SAĞA:l Sembolü,ayağa kalkmış bir ayı olan,bir Avrupa başkenti;Kocaman.2 Kadın doSum hekimi;Bir Osmanlı tarihçisi.5 Su yüzüne çıkını» sıra kayalar;Bir divan sairimiz.4 özür dileme.6 TERSİ yapın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • İLAN TARİFESİ ft 1,3,4.9 İnd aayfalarda aantlml 30 T.Lft T ad tayfalarda 29 T.Lft tayfada baılık 300 T.Lft Düftln,Nisan,Nikah,Vefat ve Teşekkür Hânları 5 santime kadar 7.sayfada)80 T.Ltj Küçük Hanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık ı 22 TL.6 Aylık 40 T.L.Yıllık ı 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta ile btı ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun de£er1n» cöro degiglr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • IADY CHATTERLEYİN KIZI Hem bir hafta sonra evleneceklerine göre,pekâlâ iındiden evli sayılabilirlerdi.Barış zamanında olsa ııikâhlaıııncaya kadar sabretmeleri normal sayılırdı.Oysa,simdi barış zamanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1963
  • Renin yüreğin kan ağlar da bizim ağlamaz mı ¦anının behey yoldaşım?Ama,devlet bu,minneti de,mihneti do ağırdır.Sonra acn bir kaçak bostancısın,ele geçsen valiah dinlemez boynunu vururlar.Biz,devlete h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.03.1963
  • Reklam Filmi Çektirilecektir.Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.0.Genel Müdürlüğünden 1 Bankamızın iştigal mevzuunu belirtmek suretiyle takriben 10 dakika süreli siyah beyaz reklâm filmi çektirilecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1963
  • ümtotöm BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 35)Avrupa Geceleri R.F.EMEK Tel:44 84 3*)Tamirat dol ay isiyle kapalıdır.İNCİ Tel:4S 45 95)Battı Bahk F.Akın F.Hakan.KONAK Tel:48 26 06)Sonbahar Hâtıraları G.Lollobrigi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1963
  • İstanbul Defterdarlığından SATIŞ İLÂHI Cinsi Değeri iplik kurutma tesisi 4.000.Lira Paslanmaz çelik 4.550 4 motor 2 Hp 2.290.7 motor 2 Hp J.2468 7.665.Silindir 1311 J.Mer.Mak.için 1.091,iplik kasar ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1963
  • RÖPORTAJ:KECMI ONUR RESİMLER:İLHAN OEMIREL SABAH,Şikefdan'ı ayakta buldu.Güneş gene,çamurlu,bozbulanık akan Diclenin üzerinden doğmuştu.Keçiler bağırıyordu.Tavuklar gıdaklıyordu.Hindliler,pardon «Alo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1963
  • tâ&& 14 PUNTO KELİMESİ.LİflİA İÛ^ÛN^KEtİİVlESİ^ LIRA ''AYRICA ÇERÇEVE İÇİNDE VERİLMEK ^T^EM İLÂNlARpAN 25 LİRA F^RK ALI^İtf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1963
  • SATILIK EMLÂK ACELE sat.Boğazda Çubukluda vapur iskelesine 5 dakika mesafede bahçeli ev.Mür.44 68 43 den Nazım Kes.SATILIK kaloriferli daireler.Millet caddesi üzerinde Kaya Kardeşler İnş.Koli.ŞU' ne a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.03.1963
  • Boşanmanın çok göç olduğu italya'da bâzı kocalar,cinayeti göze a Urlar HAFTANIN j FİLMLERİ TUn&auı Dkcut,Güzel bir cinai komedi.İTALYAN NİKAHI «DKorrio all* Italians» Metro Germi idaresinde çevrilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1963
  • BU GECE "KLÜP K„da Dansöz Ruhsar Çınar Kuartet DOGO Pazar matine'de Gen?neslin en büyük seti Başar TAMER MİLLİYET:SOU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1963
  • 131.yaş günü pastasını Burton kılıcı ile kesecekti.ısor Li iz ı sene kovduı.s Herşeye Liz'in "Darling,isimli ğ köpeği sebep olmuştu ama ııımııımıâ Burlon menekşe gözlü sevgilisini güç durumdan kurlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1963
  • BH GÜNEŞ BARLAS Istanbul)Taşı:11 Doğrum reri:Çanakkala Tahsili:öğretmen Okula Boy v« İdlo:1.70 M Saç rengi:Kestan* Göz rengi:Bal Bel:Si Kalça ve grjgüaı 01 87 SEVAL SARIOĞLU İstanbul)Tası ı Doğum yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1963
  • ws* m PURO TUVALET SABUNU VE FAY TEMİZLEME TOZU FABRİKALARI PURO TUVALET SABUNU Terkibinde krem hassalan bulunan en âlâ tuvalet sabunudur.Yeni gelen daha evsaflı iptidai madde ve parfümler sayesinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • n GÜLSEN AR1GİL İle SABAHAT-TİN AJRIGİL evlendiler.8 ıMart 1963 Baclarbajı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • SABAHAT AYANOĞLU ile Gazeteci Al.I UTKU nişanlandılar.An-kara 7/3/1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • e F.SIN vo ÖZDEMİR ÇIKl'lLI nikahlandılar,8 3 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • TÜZÜN AKAL ile İHSAN KRSOY evlendiler.8,3,1963 Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • VEFAT Varna tüccarlarından merhum îpçızade Mustafa ve Zubeyde hanınım oğlu merhum Hacı Halid ve Halide Sunun damadı.Zahide Özdoğru'nun zevci Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Niıvit özdoğru'nun,Füruzan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • taw—to—ıpıı miww mı i—ı—MEVLİT Derneğimize büyük yardımları geçen merhume Hatice Mcvhibe EKG ÜN ün blumunun elli ikinci günü olan 9.3.1963 tarihine müsadif Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şehrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • ¦w mıın ili—man TEŞEKKÜR Bizleri derin acılara garkederek aramızdan ebediyen ayrılan oğlumuz,yeğenimiz Teoman ERGUN'un kısa süren rahatsızlığı sırasında hazakatli emeklerini esırgemiyen ve kurtarmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • GRlP-NEZLE-KIRIKLIK BAŞ DİŞ ROMATİZMA AĞRILARINDA Kullanınılır,f-Vt.vHer:eczanece amyi|û$C İLANCILIK S29 Î0U7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • TEŞEKKÜR Çocuklarımın doğumu dolayıi «i.vle Ankara Hastahanesi doğum ş klinifii şefi ilo rlot'umıı yapan Dr.E Hilmi özkonur,Dr.Şahin Sııcr,Ebp Hatice Bnşar'la Hemşire Hava Yesil'e alenen tefekkür eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • TEŞEKKÜR İNCİ lALMAN'm vefatı münasebetiyle uğradığımız elim ziyaa cenazeye gelmek,çelenk göndermek suretiyle ve telgraf,telefon,mektup ve ziyaret yolu ile ilgi gösteren butun doklarımızdan kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • ELEMAN ALINACAKTIR:Harita çizgi islerinde kullanılmak üzeıe bayan veya bay eleman alınacaktır Sınavda başarı gösterenler bir aylık eğitime tabi tutulacaklardır.Eğitim suresince iıcret ödenecektir.ARAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • YTP H İdare Kurulu iaştarajı Birincide memlekette zemin hııl.ınınar.njjim,¦çirk;¦P«rnfaÂipri(DAVARIN TAHLİYESİ İÇİN GÜRSELE TELGRAF ÇEKİLDİ Erzurum Milletvekili Ertuğnıl Akça da Cumhurbaşkanı Cemal Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • KÜLTÜRÜ Mart sayısı çıktı Bu sayıda:Kültür Milliyetçiliği.Türklerin yaşadıkları yerler ve sayıları,dilimimin bugünkü meseleleri,milli meselelerde Sovyetlerin tutumu,gibi yazılar vardır.Mutlaka okuyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • Kapalı Zarf Usuliyle Menkul Mal Satışı İstanbul Defterdarlığından:4200 lira muhammen bedelli 315 lira teminatlı 1.Ordu Ord.Toplama ve sınıflandırma bölük kumandanlığının Metris deposunda bulunan 16167
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • t iıııyı 1 LİTRE GAZYAĞI llllllili!LİTRE SUYİJ ftlTİR Sütınları BEKO TİCARET A.Ş.İstiklâl Cad No.349,Beyoğlu,Tel.49 35 00 BURLA BİRADERLER ve Şsı.Hezaren Cad.No.61-63,Galata,Tel.44 47 20 FER TİCARET L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • um m m limitlini m m ı mu ninnini tmm ı ııu BEKLENEN BİRİ I İHTİLÂL OLDU!Baştarajı Birincide î rahı durmadan bağırıyordu:î Yaşasın Nasır,yaşasın E Arap milliyetçiliği,yaşasın î Suriye Mısır.Aradan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • AP mitingini İçişleri Bakanı zararlı buluyor t Baştarafı "Birincide ması istenecekmiş.Peki amma Meclis dışarıdan mı idare edilecek?Yarın bunun aksini istiy enler de sokaklara dökülürse ne olur?Plânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • ZILGITLARLA KARŞILANDI GAZİANTEP Adana'dan Gaziantep'e gelen GümüşpaJayı otomobillere binmiş PlT kalabalık davul,zurna ve zılgıt sesleriyle karşılamıştır.Kalabalık arasında nefessiz kaimi A.P.Geral Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • GÜMÜŞPALA'NIN KONUŞMASI OSMANİYE,AA A.P.Genel Balkanı Ragıp Gümüşpala,Ceyhan A.P.İlçe merkezinde yaptığı konuşmada;«Büyük Millet Meclisi hâkimiyetinin tesisi Hin ealıliyoruz.Türk milletinin ihtilaller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • m m f^ 'Yüzlerce transistor radyo markası arasında GRUNDIG daima kalitesinin üstünlüğü ile temayüz etmiştir.GRUNDIG STANDARD BOY Maroken deri çantalı 8 Transistor 2 diod 3 dalga m 5.5.5 7 9 ip 12 14 '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • Merinos Kumaşı ve Yün Kaşkol Satıcı Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi mamulü muhtelif tipte top ve parça hâlinde kumaşlarla yün kaçkollar,şartnamesine göre kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • MÜJDE Çiçekçi MANDRA »ayın müşterilerinin hizmetine girmiştir.FAHRİ TORUN Yeni Hal karşısı.Belediye sırası No:2.ANKARA 5~S=MİLLİYET-3028
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • İKİ SURİYELİ 3 MİLYON LİRA ALIP KAÇTI ÖZEL İki Suriyeli memur,hazineye ait 725 bin Suriye lirası 3 milyon Türk lirası alarak memleketimize kaçmışlardır.Halep'te bir devlet dairesinde görevli bulunan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • Özel sektör,vergi ve zammı iyi karşıladı BaşUırrtft Birincide relerde su konuların karara bağlandığını belirtmiştir:n inşaat malzemesi ve sınai mamuller Hatlarının suni zorlamalar veya sair sebeplerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • 400 kadar öğrenci doktor olamıyor Tıp Fakültesinde 6 yıllarını doldurdukları halde baraj derslerinden bâzılarını veremedikleri için «Büyük Staj» hakkı kendilerine tanınmayan 400 kadar öğrenci dün Deka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • SURİYE BAŞBAKANI İpliğimize iltica etli Baatarajı Birincide niden girmiştir.Halid El Azm Türk asıllı olup Türkçe'yi Ç°k konuşmaktadır.Başbakan'ın Elçiliğimizin bitişiğindeki bir evi dun halk tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • Suriye,sınırları,hava alanlarını kapattı Baştrırajı Birincide HABER NASIL VEKİLDİ?İhtilâl haberini evvelâ Şanı Radyosu mahalli saatle sabah 6.45 te vermişti'-İstasyon ihtilâlcilerin eline düştükten 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • Iiîü »avı illâ hİMM İSTANBUL W uncu İCRA MEMURLUĞUNDAN 963/99 Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilmiş olan Fatih semtinde.Hoca Uveyz mahallesi,Hüsrevpaşa sokağında bilâ kapı sayılı 2060 ada,23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • İhtiyar Kurt her yerde oynar Başlarajt Sekizincide EŞFAK AYKAC Milli lakımın eski tek seçicisi)"Düşünülecek hir taktik içerisinde Lcfter'e,forvet hattının lıcr mevkiinde yer verilebilir.Bö;1 ir taktik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • Bölükbaşı'ya göre,Baçtarnjı Birincide madan,sosyal adaletin e»mi rklrşrhıle ccgine inanıyoruz.Dünyada sosyal adaleti en iyi şekilde gerçekleştiren İncileredir.Bunu yapmak da bir sosyalist iktidara değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • r°tY;ı#ı:cü:Ttv CEY.KL.Ş.LHgl.k£y ERi REKLAMCILIK 1041 3010
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • KÂMl'KAN EVLİYAOĞLU'NUN DEMECİ Y.T.F.Grnel Kurul üyesi Kâmuran Evllyaoglu dun Sancar'ın demeci hakkında şunları" söylemidir:«Sayın Milli Savunma Bakanı tlhaml Sancar'ın demecini okudum.Sayın Sancar'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1963
  • YÜKSEK MÜHENDİSLER ARANIYOR Askerliğini yapmış,iyi İngilizce bilen ve endüstride iş tecrübesine sahip makina,elektrik ve kimya process ve design)yüksek mühendisleri aranıyor.Müracaatların izmit Tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.03.1963
  • DÜN YAPILAN VOLEYBOL MAÇLARI Voleybol liginde dün gece Spor Sarayında yapılan dört müsabaka ile devam edilmiştir.Karşılaşmaların neticeleri şöyledir;BeyogHıspor Darüşşafaka:3-2 Galatasaray î.T.Ü:3-1 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • Gençler dün Atinadan Ankara'ya döndüler Genç milli futbol takımımız dün Atinadan uçakla şehrimize dönmüş ve derhal kampa alınmıştır.Atina mağlûbiyeti hakkında sorulan «utlleri antrenör Sabrl Kiraz cÇo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • t-TARIK Ümit vermedi COŞKUN Sür'atli fakat MUSTAFA KASAPOĞLU Kifayetsiz Topa giremiyor Spor otoriteleri,İtalya millî maçında Lefter'e ihtiyaç bulunduğu kanaatinde Hasmına çok yakından çalım atan Lefte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • Çirkin tezahüratı önlemek maksadiyle Neşredilen deklârasyonda,çirkin tezahürata elbirliği ile mâni olunabileceği belirtildi BEŞİKTAŞ,F.Bahçe ve Galatasaray kulüpleri reisleri,taraftarlarından nahoş te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • Milan Antrenörünün,iki as futbolcunun G.Saray'a karşı saklanması teklifi idare heyeti tarafından reddedildi.MİLAN'uı yarın Bologna'fla,Bologna ile yapacağı lig marında.Milan kulübünün dün gece aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • r-v-V' Düşme çetin m ilea M.Paşa'da Feriköy K.Yaka,K.Gümrük D.Spor,19 Mayıs9 ta Ş.Hilâl Altay,G.Birliği-G.Tepe,Alsancak'ta A.Ordu K.Paşa,İz.Spor Hacettepe oynuyor.Beşiktaş dün akşam Ankaraya gitti MİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • KECMİ TÂKYOLAC MİLANO'DAN BİLDİRİYOR f âyin ede Turnuası üsahakay yarı finalisti 4 gün kala.s;Milan takımının TckiuU Direktörü Viani geçirdiği kazadan sonra iyileşmeye başlamıştır.Yukarıdaki resimde V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • m MARTTA İtalya'ya £m g karşı oynayacak milli takımımızın nihaî kad rosu nihayet tevhit edildi.Bugüne kadar çok tartışılan mezkûr kadro konusunda,yeniden uzun uzun izahlara girişmekte hiçbir fayda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.03.1963
  • Ç AMPİYON Kulüpler TurjM imasında,Milan'la yapacağı revanş maçına hazırlanan G.Saray,dünkü son taktik denemesinde Eyüp'ü 3-0 yenmiştir.Sarı Kırmızı'hlar bugün,48 saat sürecek bir kampa girecekler,Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor