Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • 1862 NOBEL EDEBİYAT ARMAĞANINI KAZANAN JOHN STEİNBECK'in ÖLMEZ ESERİ KAYGILARIMIZIN KIŞI 80 milyondan fazla satan CHARLES DICKENS'in eseri DAVIT C0PPERFIELD AK KİTABEVİ Ankara Cad.No.78 İstanbul ILANC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Kapıya bırakılan ikizlerin annesi dün bulundu Altı ay önce Bebek'de bir apartman kapısına,çanta içinde terkedilen ve biri hastahanede ölen ikizlerin annesi polis tarafından bulunmuştur.Nursel Una] Dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Köln'deki Türk işçileri tertipledikleri toplantıda bir arada.Bu toplantıda Alman işverenleri,Türk işçilerinden memnun olduklarını açıkladılar Almanya'da Türk işçilerinin ikâmet tahdidi kalkıyor Türk i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Heyelandan dört ev ile bir cami yıkıldı MERSİN,AA.Merkeze bağlı Dernek köyünde toprak kaymasından 4 ev,bir kahvehane ve,bir cami derhal yıkılmış,38 ev de oturulmaz hale gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Mecmua okumak için j ı Dert gün önc« eVuen KaÇTI istediği mecmualar okutulmadığı Hin kızarak evini terkcden 14 yaşındaki Fahriye Keser dün Galata'da bir otelde bulunmuştur.Otel kayıtlarından bulunan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Mehmet Can beraet etti Eski Kadirli Kaymakamı,zorla bağış toplama,haksız istimlâk ile itham olunuyordu ADANA,ÖZEL BİRİNCİ koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu tarafından Tuzluca'y» na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • 3SS?İTİRAF Gümiişpala:Af teklifi şeytandan bile gelse A.P.destekleyecektir,demiştslikbâl sigasıyla konuşmıya hiç hacet yok.Pek garip muhalefetimizin daima iblislerden gelen teklifleri desteklediğini h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Yol inşaası için 400 kamyon ile 390 araç ithâl edilecek ANKARA,ÖZEL Bakanhklararası İktisadî işbirliği Komisyonu,il ve köy yollarının vasıta İhtiyacını görüşmüş ve 400 kamyon,100 paletli yükleyici,130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • 18 inci "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI,İLÂVEMİZ YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Bayar muayene ip Ankara'ya getirtilecek Sağlık Bakanı,sabık Cumhurbaşkanında Kolit olduğunu,hastahaneye gitmeyi reddettiğini söyledi ESKİŞEHİR,ÖZEL SAĞLIK Bakanı Yusuf Azizoğlu,Celâl Bayar'ın Ankara'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • DCURCD Ol A PA 1^1 AD ™GT Turi,m Müdürlüğü tarafından dii-ULALANLAK zenlenen «Genç Tercüman Rehber ve Turizm Elemanı Yetiştirme Kursu» nun 2 ncl çalışma dönemi dün Miibin Manyasiğ tarafından ¦Mitoloji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • YILDIZ ASENA'NIN BİR DAV ÂSİ DÜŞTÜ Mühendis Yıldız Asena aleyhine Mühendis İrfan Tunca tarafından «Ölümle tehdit» iddiaslyle açılan dâva.Af Kanunu kapsamına girmektedir.Birinci Asliye Ceza Mahkemesi,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • YAHAT VERGİSİNİ AZ VİZ ALANLAR VERECEK Biletleri hariçten gönderilenlerle,otomobille gidenler dövizlerine göre vergi ödeyecek DL Vcı-sisi.konusundaki 196 sayılı kanun bâzı yanlış anlamalara yol açmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • arzanî ile yapılan görüşmeler kesildi Hükümetin muhtariyeti kabul etmediği,3000 kurt çetecinin Musul'a bir baskın yaptığı bildiriliyor BAĞDAT,A.P.AA.IRAK Hükümeti ile âsi Kürtlerin lideri Barzani aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Belediye bütçesinde 125 milyon lira açık Belediyenin 1963 yılı bütçesi,encümen tarafından 125 milyon lira açıkla 320 milyon 500 bin lira olarak kabul rd ilerek onaylanmak üzere içişleri Bakanlığına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • KADINLAR JAH'A TEJEKKİfe ETTİ mm İiHn'dn yapılan referandum sırasında kadınlara oy hakkı verilmesi üzerine İranlı kadınlar Şah'ı her gördükleri yerde tezahürat yapmaktadırlar.Resim,İran'da ilk defa oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • YM HIT COfMf^l IPcter F,nch "e «Johnny İçin Aşk Yok» filminde I!tW,A »oiı,a.v:fHjp artisti Mary Pcich'in bfc cıkek ocujnı olmuştur.Çocuğa Andrew ismi verilmiştir.Resimde,ana ile oğul birarada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • icabında koalisyon kanatlarının toplantıya davet edileceğini açıklayan YTP de,bu konuda muvazene unsuru olduğunu bildirdi ANKARA,ÖZEL C K.M.P.'li Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer,siyasî affın çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Petrol Ofis Genel Müdürü istifa etti ANKARA,ÖZEL Petrol Ofis Genel Müdürü îhsan Mi7.anoğlu emekliliğini istemiş ve dün istifasını vermiştir.Emekli general olan Mizanoğlu,Genel Müdürlükten ayrılışını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • Gürsel Adenauer'e bir mesaj gönderdi BONN,AA Türkiyenin Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur Federal Almanya Başbakanı Adenauer tarafından kabul edilmiştir.Büyükelçi Şansölye ile yaptığı görüşme sırasında,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1963
  • D U RUM İBİIiril BwYjI Y.T.P.NEDEN BOCALIYOR 7"l I l'l L7 Apaydın kardeşlerin hazırladıkları bir kanun I teklifinin yarattığı tepkiler ve gelişmeler,siyasî M af meselesini yine günün konusu haline get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • düşünenlerin düşünceleri DÜNYADA ve TÜ B L'VDAN evvelki yadımızda da belirttiğimiz gibi televizyon artık bütuıı dünyaya yerleştiği ve yayıldığı halde memleketimizde kurulması hâlâ münakaşa edilmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • Karamanın sonra gkar GEÇEN gun Devlet Plânlama Dairesi müsteşarı Ziya Müezzinoğlu'nun telefonu çaldı.Meıhaba!diyen sesin sahibi Sumerbank Gene!Müdürü Nedim Aksaldı.Sorma Ziyarığım başım dertte!diye de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • Yabancı Sermaye YABANCI SERMAYEYİ Teşvik Kanununu tadil için,ton zamanlarda venl nıı gayret hamlesi içinde bulunulduğunu görüyoruz.Filhakika,l!ir 4 yılında kahııl edilen 6224 sayılı Yahanrı Sermayeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • kuruluyor I" MAR ve İskân Bakanlığınca hazırlanmakta olan «Gayrimenkul Ofisi» tasarısı iş çevrelerinde dikkat ve ilgiyle izlenmektedir.Bilindiği gibi,%51 hissesini Hazine,İktisadî Devlet Teşekkülleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • Pirinç Hatları şimdilik durgun Pirinç fiatlarında durgunluk görülmektedir.Hâlen İyi hersanl pirinçler toptan olarak 250 260 kuru;civarında satılmaktadır.Hâlen viyolin pirinç loptan 220 230,maıatelll 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • BLOKE ÇEKLERİN TEDAVÜLÜ İÇİN TiCAREr ODASI HAREKETE GEÇTi TİCARET ODASİ,bloke feklerin tedavülünün kolaylaştırılmasını istemiştir.Oda,bloke çekler konusunda piyasanın güç hir durumda olduğunu belirtme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • KURBAĞA,DOMUZ VE TAVŞAN ETİNE KARŞI DEVAMLI DIŞ İSTEK VAR İZMİR,ÖZEL Fransa,Batı Almanya ve İtalya,yurdumuzdan devamlı olarak Kurbağa,Domuz ve Tavşan eti İle Salyangoz almak İstediklerini blldirmijler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat lira Hamlt lira İngiliz Kral Fransız Napn 24 Ayar külçe Bu Hatlar T günlük fiat 1ar bir gün 97.SO 97.00 30)İ3S.50 ayni)107.00 ayni)118.50 50)97.50 ayni)14.73 4)ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • MEMLEKET BORSALARI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM FİATLARI BİRAZ YÜKSELDİ ZEYTİNYAĞI piyasası hafta basındaki hareket durumunu sürdürmektedir.5 asitli yağlar İzmir Borsasında dün 915-920 kuruş arasında muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • HAM LİNTERS PAMUĞU ALINACAK Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1)Kurumumuz ihtiyacı için 720 ton ham linters pamuğu satın alınacaktır.2)Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • SİTE TİYATROSU MÜNİR ÖZKUL ve Arkadaşları 9 Mart Cumartesi gününden İtibaren genel İstek üzerine,çok kısa bir zaman İçin hergün 21.15 te,Matineler-Çarşamba,Cumartesi ve Pazar günleri İS 00 de LEYLEĞİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • 700 mm.kursunda 5 Müracaat:Emayetaş Fabrikası Bakırköy au*vuwhhhm*uhh*\hw İLANCILIK 615 2907
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • İstanbul'da büyük bir müessesede çalıştu-ılmak üzer» sür'atle yazabilen Lise mezunu bayan ANIYOR Taliplerin talep ettikleri ücretle,hal tercümelerini P.K.Lo6 Galataya Personel» rumuzu ile göndermeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • NIN 1 İNCİ SAYISI TAMAMEN TÜKENDİ.2 nci Sayısı Nefîs Bir Şekilde Çıktı.Almakta Acele Ediniz.Çıkaran:Dr.REFET KAYSERİLİOĞLU RUH DÜNYASI,Ruhi mevzularda bir otoritedir.İt En meraklı ruhî haberler,ilk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • 1 BU AKŞAM Saat 18,45 de İstanbul Radyosunda programını dinleyiniz SELÇUK KASKAN Oynayanlar:MÜŞFİK KENTER SELÇUK KASKAN REKLÂMCILIK 1017 2932
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • VEFAT TATKO T.A.Ş.İdare Meclisi Reisi Rifat Yalman'm eşi,Nur ve Şen Yalman'ın anneleri,Ishak Eryılmaz'm kızı,Selma Nişancah,Leylâ Varan,Nur ve izzet Eryılmaz'm kardeşleri,Nilüfer ve Murat Yalman'ın bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • MARSHALL OIL and CHEMICALS' Co.Boya ve Vernik Sanayii istanbul ve Taşradaki işlerimizin takibinde çalışmak üzere ingilizce bilen,askerliğini yapmış genç bir elemana,fabrikada ı çalışmak üzere de elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • VEFAT Emine İpeker'in ablası,Hatice,Muhsin.İhsan,Ahmet îp*ker'ln teyzeleri MELİHA İPEKER Hakkın vâsi rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 7.3 1963 bugünkü Perşembe günü öğle namazını müteakip Nişantaş Teşvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • köşesi YEKTA'da YIKANIR VİDELA ÇANTALAR 100 Lira Galatasaray 234 İLÂNCILIK 575 2910
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • ORHAN BORAN m Sürpriz Programı BU AKŞAM 22.20 den 22.30 a kadar İstanbul Radyosunda İLÂNCILIK 611 2911
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • Belediye Kontrolları Sivil ekinlerle Yapılacak Belediye,piyasa kontrollerini sivil belediye zabıta memuru ekipleriyle yapacaktır.Resmi elbiseli belediye zabıta memurlarının piyasada yaptığı kontrollal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • DUVAR ALTINDA KALAN BİR ÖĞRENCİ YARALANDI 2(1837 plâka numaralı Belediye otobüsü ile Şehremini Br'.ediye garajı bahçesinde manevra yapan şoför Mehmet Ayazoğlu,îbrahiın Alâattin ilkokulunun duvarının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1963
  • unu ı llllllllllllUUUllIIjfc Ulaştırma Bakanı PEK bilinen bir fıkradır ama zannederim ki güzelliği tekrarını hoş gördürür.Külhanbeyi eğilmiş,balıkçı dükkânının önünde,kırınızı tablaların içindeki balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • Ordu'nun Gül köyünden •s gelenlerle.pjg nbulun nüfusu Ali Çakar va Mustafa Duı.İstanbul'un nüfusunu arttırdılar.[ÖZKAN ŞAHİN] Çakar ve Dur ailesi Dolmabahçe Sfadı île Hiffon ofefi arasındaki arazide ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • îr kedi İki gün ağacın üzerinde kalan kediyi 3 itfaiyeci güçlükle yakaladı Çıktığı ağacın üzerinden İnemeyen bir kedi dün İtfaiye ekiplerini yarım saat süre ile meşgul etmiştir.Yüzlerce kişinin merakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • Trafik polisi düdüğü öttürünce fil otomobili ezdi MADRID,A.P.Trafik polisinin düdüğü San Sebastian cehrinin en büyük caddesinde paniğe sebep olmuştur.Sarı Sebastian caddesinin ana caddesinden geçmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • Bir gazete,elektronik beyin ile dizildi NEW YORK,AA.Oklahoma Clty'de yayınlanan «City Times» gazetesinin yazı işleri müdürü E.K Gaylord,İlk defa olarak bir gazetenin dizgisinin bir «Elektronik beyin»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN TEBLİĞ OLUNUR 10/3/1963 Pazar günü saat 8-16 arası I.E.T.T.İdaresine» Kâğıthane Muhavvile merkezinin yıllık temizliği dolayısiyl* elektrik cereyanı kesileceğinden şehrin Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • Çiçek özü cildi nassl beyazlaştırır Çiçek özü,deriye bir kadife yumuşaklığı ve tazelik veren tabii bir maddedir.Bu buluşu ilk defa,formüllerde kullanan Cire Aseptine,cildi gençleştiren ve güzelleştire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • Çıplak Hayvanların Edebe Aykırılığı İle Mücadele Cemiyeti çıplaklığın insanların suçlarını arttırdığını iddia ediyor WASHINGTON,AA Amerika'daki «Çıplak Hayvanların Edebe Aykırılığıyla Mücadele Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • Staiin'in mezarına sadece bir mimoza buketi kondu MOSKOVA,AA.Staiin'in ölümünün 10 uncu yıldönümünde,Sovyetler Birliğinin eski Başbakanının şimdi Lenin'ln mezarının arkasında bir yere nakledilen mezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • MİNNETOĞLU KÎTABEVİ SAYGILARİYLE SUNAR ALTIN KİTAPLAR YAYINLARI KIZIM ve BEN ALBERTO MORAVİA'nın 1962 yılı Oskar Armağanı kazanan »*eri Genel dağıtma ve ödemeli İsteme yeri:Mlnnetoğlu Kltabevl Cağaloğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • «ilimlimin mt m tın 11 it ii timin B EN fktisateı olmadığım İçin Maliye Vekilinin Ankara Büro^su çerimize ayın ikisinde verdiği beyanatı bugüne kadar birkaç defa okuduğum halde içinden çıkamadım.Ferit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • A6PuW4to VESflTAMAftikSAHMWpi W EPİK0-OKUMA YAZMA iîL-8ıîifcWEKIÎ MEV SÎlîffKiİHılSUıNHüjNüOEV: AfeÜHüH MEZUNU.MAKÛL gjg.ZMfeii.EBüCEHÎL KADRÎ KADRETrÎM:FES frıKMEMfftEKt-MİNLİ.Eüfi JÎ.RuNtE HERT^K ZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • y SI2.UER/SEVSJ B/kRıŞ VE ŞÜ.VÜK BlR 2U.VENUE KUCAIC LARirA 3* ^ŞÇ7*-PİLOTSUN Blfl UÇAK JO FOTOGizan çBdi£csuc MİLYON KOPYA BASI LI P CAGtTlLACAK-ILK JZUSLAfZ IOST ETTİ DENECEK.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • GOOD,r*YEAR eriniz için Her ebat otomobil ve kamyon lâstikleri I CUSTOM SUPER CUSHION TRACTION HI-MILER SÜPER ROAD LUG HAMİLER CROSS RIB NYLON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • Evini terkeden karısını öldürmek için ararken polis tarafından tutuldu Polis ekipleri evvelki gece muhtemel bir cinayeti önlemişlerdir.Gece yalısından sonra devriye gezen ekip memurları,Tophanede telâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1963
  • YARİN HAVA HASIL OLACAK!O AÇTKHAVA S Cil A ALÇAK BASrNÇ ALANİ Q£ KAPAUNAVA 5 T YÜKSEK BASINÇ ALANI BULUTLU HAVA OOLU »U2GAR YÖNLE* S TAÖMUR l^â SİMSEK GÖK GÖZLEMESİ DEVAMU YAĞMUR OETtMN KOTU HAVA SINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • CISCO Kİ D iM£ saunas,1 wt mm a&zs VAf&st ci'sko fue ş&fsji=Burada otu» T iht'Var.RAM KİM BÖVLE?1 GÜNLÜK HESABIMI jA VAPiVoRDaR.VİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • I TÜRKER^ ACAROĞLU EJ İstanbul'da bulunan Mili!Fğitim Bakanlığı Basma EJ EJ Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünce 31 Aralık g EJ 1962 talihinde hazırlanan resmi bir istatistiğe göre,EE EJ Türkiye'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • «Babanızı pek sevmediğinizi biliyorum.Yoksa,annenizi mi seviniyordunuz?Neyse hepsi aynı şey demektir.Biliyor musunuz,ben onları yalnız bir kere görmek fırsatını elde edebildiğime üzgünüm.Sizinle evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • Bir naat sonra Çalık AH Afta İle Şahin Afta haberi Setirdiler:Devletlû Vezir,İsmail Ağa saadetlû Padişahı Bclgradda bulamayınca Edlrneye varmışlar.Bir haber yokmuş.İnşallah bugünlerde bir haber gelir!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Türküler 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Önlü besteciler.Çaykovski «Do minör İkinci senfoni 0 Bestecin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • krm* rft OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Mühim bir İsiniz olacak.Rakın ihmâl «tmeylnizfih KOVA BURCU 171 Ocak 19 Şubat] Yüzünüze gülüp faydalanmak İsteyen biri var.Aldanmayınıı.SS BALIK BURCU [20 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Uzun mesafe koşusu;TERSt bir renk.2 TERSt göı gözü görmeyecek şekilde kar yaftiü.im;El değmemiş.3 Üzüntüsüz olma hail;Kâfi gelmeyen miktar;TERSİ su.4 TERSİ gelenek;Söz.5 Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • AV RUHSATINI AUOlN_TÜPHK DE Ai-D»N~.Şı'/VU Of eot.DE M» AVLAMA.CAKSiNİ?«Şi 4 VOKSA SAATLERCE SANDAU-A DOLAŞ-SAATLERCE BEKLH-t^ey.AA1Ş-BEY ÖRDEK AV.U-AVACAKMı?ÇARŞIDA KA.DAR.ÖRDEK VAR.BU EZİYETE DEüER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • Hler!Perşembe Rumi 1392 7 1378 Şevval MART Şubat 11 1903 22 VAKİ' r vasat!ezan!Güneı 7.26 12.19 öğle 13.28 6.J8 ikindi 16.39 932 Akgam 19.07 12.00 YatH 20.35 1.30 İmsak 6.47 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.5.adına oahıbı:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SHVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 9 2,3,4,3 İndi tayfalarda aantlml 30 T.L.S S,7 nd tayfalarda «antlml 28 T.L.0 Birine)tayfada baslık 200 T.L.DüHln,Nişan.Nikah.Vefat »e Tefekkür İlanları B tantime kadar 7.sayfada)80 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık t 75 T.L.Yabancı memleketler İçin Adi potta 11* bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1963
  • Pekiyi ama» dedim «Hem fakirlikten bahsediyorsunuz hem de kadınları para ile sa~ın alıyorsunuz.Bu nasıl fakirlik?Muhtar cevap verdi' Burada kadınsız erkek ne yapar.Bütün çalışmalarımız kadın için.I!ll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1963
  • Armatör Ve Gemi Aceaialarına Gemilere Ihrakiyelik Akaryakıt Temini Şirketimiz,yeni kurduğu teşkilât ve sahibi bulunduğu ufak tankerler ile istanbul Limanında,her tipteki gemilere yüklü ve boş tankerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1963
  • işçi Sigortalan Koruma istanbul Satmalına Mıidürlüğönden 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinin bir yıllık ihtiyacı olan 26 »500 Kgr.koyun eti,27500 kgr.kuzu eti ile,44000 Kgr sığır eü evsaf ve iuari şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1963
  • SATILIK EMLÂK SATILIK kaloriferli daireler.Millet caddesi üzerinde Kaya Kardeşler İnş.Koli.SU.ne ait derhal teslim ve ferağ edilir.Her katta daireler fiatlar 25.000 ile 80.000 lira.Tel:21 38 52.ACELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • ESER SENARYO,FRANÇOİSE SA-GAN'ın.YAZAR,SEVİMSİZ VE ÇİRKİN İNSANIN NA-SIL KADINLARI CEZBEDİP TUZAĞA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SEYİRCİYE AÇIKLAYABİL-MEK İÇİN ÖNCELİKLE SE-VİMLİ TARAFLARINI BU-LUP ÇIKARMIŞ.TENKİT a EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • [0 ELİF ÇAKIR İstanbul)Ia',23 Saç rengi:Kahverengi Doğum yeri:Istanhul Göz rengi:Yeşil Tahsili:Ankara Koleji Bel:5g Boy ve Kilo:1.63 58 Kalça ve göğüs:98 »8 E MÜYESSER TEZSEZEN 1st.J*V:19 SnC Açık kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • GRipARQMATiZMA IR1KLIK-LUMBAGO BÂŞ-DİŞ AĞRILARINDA Tablet kullanırıdır Hur gç^enede arayınız fail jfö.'JNİC'T.ABORATUARI İZMİR İLANCILIK 529 2912
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • RÜYA SİTE MARMARA'da SİNEMALARINDA Türkçe Renkli j İngilizce Renkli Sinemascop Sinemascop REVOLT OF THE SLAVES)İ RHONDA FLEMİNG DARİO MORENO United Artists'in birkaç milyon dolar sarfiyle çevirdiği j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • Memleketimizde ilk defa 10,5 ayak Taksitle Peşin 300,Ayda f50 T.L ORMA Mısır Çarşısı 62 Bu satış 10 Nisan 1963 e kadar devam edecektir.REKLÂMCILIK 1007 2922
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • REKLÂM TAKDİM EDER İSTANBUL RADYOSUNDA HER PERŞEMBE 18.25 de ME DEMİBKIBM h2Zi MİLLİYET 2944
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • AZAK TİYATROSU BEBIŞKO Son üç gün 12.3.1963 den itibaren AZAK KAÇAMAK MİLLİYET:2926 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • YARA-BERE SIYRIK-SİVİLCE ve KESİKLERE KARŞI ANTİSEPTİK DEZENFEKTAN AMERİKAN TENTÜRDİYODU Reçetesiz satılır her eczanede arayınız İLÂNCILIK 552 2913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • KENT OYUNCULARİ MARY MARY KOMEDİ 3 PERDE Son 15 Gün GELECEK OYUN MARTI Yazan:ANTON ÇEHOV Türkçesi:BEHÇET NECATİGİL Sahneye koyan:YILDIZ RENTER BATES 68 2900
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • ünkü aranan MARY PEACH ı ŞİMDİ ŞÖHRET MERDİVENİNİ TIRMANIYOR BtRKAÇ ay önce Universal International stüdyolarında çevrilecck olan «Kartalların Toplanması» A Gathering ot Eagles)adlı savaş filminde Roc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • Beklenilen Çigan Yıldızı Em.ANGELOPULOS ve parteneri ANNULA Bu Akşam ve Yarın Akşam KL ö ÎS X'te Rezervasyon 48 44 47 REKLAMCILIK 1008 2931
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • BRAD HARRIS BRIGITTE COREY MARA BERNI ÖZEN FİLM HERKÜL GELİYOR TÜRKÇE RENKLİ SİNEMASKOP İLÂNCILIK 536 2915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Avrupa Geceleri H.E.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Battı Balık F.Akın F.Hakan.KONAK Tel:48 26 06)Sonbahar Hâtıraları G.Lolobrigida İl.Huds
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • ÖLÜM Şeyhülislam merhum Hayri efendi refikası merhum Hakkı Hayı i.Senato Bakanı Suat H.Ür^üblü,Münib H.Ürgüblu'nün anneleri,Nazlı,merhum mühendis Galip ve Dr.Raif Yesarilerin kardeşleri,Ni^âr ürgüblü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • TEŞEKKÜR Müptelâ bulunduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak Allahın rahmetine kavuşmuş olan Behiye Dikel'in irtiiıâli ânına kadar unutulmaz alâkasına nıazhar olduğumuz Cerrahi Kliniği Direktör1';say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • mıınııı» ME VLİ D E im Emekli Jandarma Albayı Abdullah SUNER'in 40 inci olum gunune miısadif olan 8 Mart Cuma günü Cuma namazından soma Maltepe camii şerifinde ruhuna mevlit okuna-Arzu buyuran din kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • MEVLİD Knlknndelen eşrafından merhum Emin beyin ve merhume Hidayet hanımın oğlu;Zehra Sargut'un eşi;Şensu Gülegen;Emin,Şener,Cemil Sargut'un sevgili ba baları,Erdem Gülegen'ln kayınpederi;Necati Ayö/g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • MEVLİD Ailemizin büyüğü,aziz varlığımız M.Fuat AyanoRİu'nun vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 8 Mart 1963 yarınki Cuma günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa camiinde merhumun aziz ruhuna İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • ME VLlD "5 Ocak günü Trakyada vazife başında donarak ölen gazeteci arkadaşlarımızdan YÜKSEL KASAPBAŞl foto muhabiri ABİDİN BEHPUR TAPANER ve çöför YÜKSEL ÖZTÜRK'ün ölümlerinin 40 inci gününe rastlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • TEŞEKKÜR Eşim AYSAN İSLAM'I kat'l E tesiıis ve müdahaleleriyle çok E muvaffakiyetli bir ameliyat ne-E ticesi sıhhate kavuşturan Cenah-E paja Hastahaııesi 1 nci Cerrahi Kliniğinin kıymetli hocası,tıb-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • MENSUCAT BOYASI ve YARDIMCISI ALINACAKTIR Nazilli Basma Sanayii Müessesesine muhtelif cins BOYA ve YARDIMCI MADDELER kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.1 Cins evsaf ve mütemmim malûmat AL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN 1000 kilo sicim 00 No.Mühür kurşununun deliğinden geçecek İncelikte)500 kilo ambalaj İçin sicim,200 kilo Ispavlo,İki kollu;250 kilo Gırcala 3 Mm.satın alınacaktır.En son teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 31 Mart 1963 akşamına kadar ödenmiyen yıllık aidatın 5590 eayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nisandan itibaren %50 fazlafiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • î ROMANLARIN EŞSİZ KAHRAMANLARI i MUZAFFER TEMA MUHTEREM NUR i FİLMİNDE Sinema seyircilerini hayran bırakan bu film,aşağıdaki sinemalarda:ŞAN YENİ ATLAS K.MUSTAFAPAŞA ALEMDAR YENİ Bakırköy)SARAY Bursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • İsveç malı VOLVO AĞIR HİZMET 3AKSU L 49528 tipi)KAMYONLARI Beygir gücü 162 Silindir adedi 6 Sen/o direksiyon Hususi şasi takviyesi Hava ve egzos treni Munzam mazot tankı 130 litre)BÖL YEDEK PARÇA MUNT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • SATILIK Komple soğutma makinaları Balıkçı gemileri İle et,balık,sebze ve meyve,soğuk hava depoları için,elektrik ve benzin motorlu.70 M3 20 dereceye soğutabilecek kapasitede Amerikan CARRIER marka,kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • f SOLEX i Ekonomik Karbüratörleri Minibüs,Volkswagen,Opel,Matador,Fiat.Mercedes,Peu-J geot,Renault,Skoda,Lancia,BMV,Simca arabaları için ve bunların tamir takımları ve parçaları mevcuttur.OTOMOTO Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • BÜYÜK Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 2924
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Klâsik ve modern yüksek kaliteli muhtelif MOBİLYALAR alınacak.Tel:48 53 14 İLANCILIK 626 2918
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • İTHAL MALI HER ÇEŞİT PROFİL DEMİRLERİ Köşebentler,Putreller,U ve T Demirleri HER EBAT KAZAN BORULARI 3,4,6 parmak su ve sondaj boruları,oksijen asetilen ve karpit hortumları tmtiş Ltd.Galata Kardeşim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Birinci sınıf tesviyeci Komple kaynakçı ve planyacı eleman alınacak.Askerliğini yapmış olması.Müracaat:Tel:71 64 18 saat 13—17 arası.İLANCILIK:644 2929
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • a DOĞUM SAZAN ve ERGUN GÖKDENIZ,akraba ve dostlarına bir ki?çocuklarının dünyaya geldiğini müjdelerler.Zeynep Kamil.6 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Sağmalcılarda tifolu sayısı dün 52 ye çıktı Sağmalcılar köyünde tifoya yakalanan vatandaşların sayısı dün 52 ye yükselmiştir.Sağlık Müdürü Muhit Tumerkan önümüzdeki günlerde yapılacak muayeneler sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • BAYAR,MUAYENE İÇİN ANKARA'YA GETİRTİLECEK Bastarafı Birincide kültesine gerekli emri verdim.Bavar Ankara'ya getirtilerek muayenesi yaptırılacaktır.KAYSERİ Önceki geceyi cezaevi sinemasında film seyret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Genç Millî takım Baştai'afı Sekizincide demek ve nihayet ürkeklik demekti biraz.Hasılı genç milli takımımız bu maçı yabancı saha ve seyirci dezavantajlarının yarattığı ürkeklikle kay betmişti.Takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Tavşanı paylaşamayınca arkadaşını öldürdü SİVAS,ÖZEL Kayadibl bucağının Güney köyünden Mehmet Pınar'la ava giden Karalar köyünden Şeref Tüfekçinin Karabayır mevkiinde vurdukları bir tavşanı paylaşamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Belediye bütçesinde 125 milyon lira açık Baştarafı Birincide milyon 315 bin 497 lira tutmaktadır.Belediyenin günlük âmme hizmetlerini yürütebilmesi için hastahanelerin yiyecek,ilâç ve malzemesiyle,Mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Hırsızlar bir öğretmeni soyup başına demirle vurdu BATMAN,ÖZEL Dervişhan köyü öğretmeni Yusuf Çıplak,evine giren hırsızlar her şeyini götürünce durumu ilgililere bildirmek İçin ilçeye kadar yalınayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Askerî bir kamyon,evin üzerine düştü,3 kişi öldü TRABZON,ÖZEL Garnizona alt bir GMC,içinde 20 erle eğitim sahasına Ridprken Atapark yakınlarında bir virajda devrilerek inşa halindeki bir evin üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • İzmir Müze Müdürü bir açıklama yaptı İzmir müzesi müdürü Hakkı Gultekln gönderdiği bir yazıda müze bekçilerine lâzımlık dağıtıldığı hakkındaki haberin doğru olmadığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • İçinde dört kişi bulunan bir motor kayboldu Kömür Ijletmesine ait «Kömür 3» isimli motor 2 gündenberl kayıptır.Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğüne müracaat edilerek kayıp motorun aranması tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • 561 Asteğmen Teğmen oldu ANKARA,AA Kara Kuvvetlerine mensup Sfil muhtelif sınıf asteğmenin,28 Şubat 1%3 tarihinden geçerli olarak teğmenliğe yükselmeleri,yüksek tasdike İktiran etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • I ye gore m ıgn henüz ortam yok Buştarafı Birincide keresinde,siyasî affın çıkması konusunda verilen önerge,koalisyon partilerinin işbirliği neticesinde reddedildi.Çünkü ortam müsait değildir.Henüz ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Kapıya bırakılan ikizlerin annesi dün bulundu Baştarafı Birincide KİMSE SAHİP ÇIKMADI «Ailemden gizli olarak çocukları İlkyardım lıastalıaııcsinde dünyaya getirdim.Babalarını bilmiyordum.Çocuklarımı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • MEHMET CAN BERAET ETTİ Baştarajı Birincide Kadirli'yi Kalkındırma Derneği vasıtaslyle zorla bağış toplama ve keyfi harcamalar,köylüleri gerek okul.Rerek yol inşaat işlerinde zorla çalıştırma.Kadirli a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • C J Genel Ai ilân edildibUriye de Affa,«şahsi iktidara karşı ve hürriyetlerin yeniden sağlanması İçin mücadeleden mahkûm» hütün suçlular da dahil.1**1 esir karşılığı olarak KURS ya taahhüt edilen 6500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • EMAYE BOBİN TELİ ALİNACAKTİR Muhtelif fabrikalarımız için satın alınacak 74 kalem emaye ve pamuk izole bobin telini havi liste Müessesemiz Alım V nci Gruburda görülebilir.1 Kapalı tekliflerin üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • Seyahat vergisini az döviz alanlar verecek Baştarajı Birincide 500 liralık «Dış seyahat lıarcanıaİRrı verdisi» ni ödemiş olmaktadır.111 dolardan az dövizi olan her vatandaş ise,yurt dışına çıkarken 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂN!İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 962/285 Bir borçtan dolayı ipotekli,Fatih Hacıhamza mahallesinde Hacı hamza Mektebi sokağında en eski 9,eski 15,yeni 15 kapı,343 pafta,1302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.03.1963
  • £bElili%li ©r Venedik Belediyesinin 20.000.000 liretlik yardımı kesmesi futbolcuların maaş alamamalarına sebep oldu.İnter'in şöhretli Herrera'sı dünya muhteliti antrenörü VENEDİK Belediyesinin daha ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Milan,oynanmasını Teknik Direktör Viani,Rüçhan Adh'nın hakemler hakkındaki beyanatı için «G.Saray dostluk bağlarını sarsıyor» dedi.Milan,gece maçı için Avrupa Futbol Birliğine resmen müracaat etti V&t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Millî lig ikinci kademe fikstiirü Nisan'da yapılacak Millî lig ikinci kademe flkstürü ancak Mart ayının nihayetinde yapılacaktır.Federasyon,millî ligden düşecek takımlar ve ikinci kademeye katılacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Juventus'a geçmesi muhtemel ALTAFİM JUVENTUS'A GEÇİYGB Milan idarecileri,Altafini'den boşalacak yere Mantova'lı Sormani'yi transfer etmeyi düşünüyor MİLANO,ÖZEL MILAN'm şöhretli futbolcusu Altafinl'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • KISA HABERLER KAVAK milli takımımı?15 17 Mart günleri arasında Lübnan'da kayak haftasına davet edilmiştir.Yunanistan,İran,Fas ve Lübnan'ın iştirak edeceği yarışmalara,ayni tarihte yapılacak Türkiye Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • A.Güçlü Ertan,millî takımdan affını istedi Ankaragücü santraforu Ertan,milli kadrodan affını istemiştir.Teknik Komite,dün geç vakitlere kadar toplanmış,raporlu futbolcular ile Lefter'in durumunu görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Nedim 3 gün raporlu Kasımpaşa santrhafı Ergun İle çarpışarak bir beyin sarsıntısı geçiren Fenerbahçe santrforu Nedim'in sıhhi durumu düzelmiştir.Dün Dr.Reşat Dermanver tarafından sıkı bir muayeneye tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • YoleyboldeG.Saray R.Paşayı 3-2 yendi VOLEYBOL liginde dün gece 2 saat 10 dakika süren bir maratondan sonra Galatasaray,Rasimpaşa'y» 3~2 mag lûp etmiştir.Baştan sonuna kadar heyecanlı geçen müsabakanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Çirkin tezahürat için kulüp başkanları,Vali riyasetinde dün Bölgede toplandılar İstanbul Valisi Niyazi Akı dün Millî lig kulüp başkanları İle bölge binasında bir toplantı yapmıştır,tstanbulun 11 milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • 1NAHZETIJER 1 İDÜNGENÇI İKARMÂYII [RÜÇHAN ÜNVER] Milli takım namzetleri dün İstanbul genç karması karsısında başarılı bir müsabaka çıkartmışlardır.Resimde,Şenol'un attığı İlk gol,müdaf ilerin müdahale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Bu haftaki millî lig maçları için takımlar hazırlıklarım bugün yapacaklar son IRM1ZI Grubun kritik bölgesinden henüz kurtulmayan Karagümrük'ten sonra dün de Feriköy,Karşıyaka maçı için 6 futbolcusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Atletizmde 19 millî ve temsilî temas yapılacak Atletlerimiz 1963 yaz sezonunda 19 milli ve temsili müsabakaya iştirak edecektir.Atletizm Federasyonu tarafından faaliyet programına dahil edilen yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • otoriteleri,Letter'in millî takıma büyük hatâ olarak vasıflandırıyorlar ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'DAN BİLDİRİYOR S TALYA Tek Seçicisi Fabbrl,27 Martta İstanbul'da Türkiye ile yapacakları millî maça kadroları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • Federasyon Başkanı,Mı-i sırb hakemin tâyinini |ş ğ kasıtlı bulduğunu söy-ğ ş ledi.Takımımız yarın ş H Ankara'ya dönüyor ğ NECMİ TANYOLAÇ ATİNA'DAN YAZİYOR FUTEOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1963
  • NECMI TANYOLAÇ ATİNA'DAN BİLDİRİYOR Avrupa Şampiyonasının ilk eleme maçında.Genç İlk devreyi hücum taktiği ile 1-0 galip bitiren gençlerimiz ikinci yarıda bu avantajıkorumayamuvaffakolamadı STAD:Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor