Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • BUYUK TURK ROMANI KARTAL BAŞLI KADIRGA Yazan:OĞUZ ÖZDEŞ B?r zamanlar bütün Akdeniz sabilerini korkudan titreten •jrlü Türk denizcisi TURGl'T REIS'in unutulmaz maceraları.5 renkli,şahane kapak irinde,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • Bakanlar Kurulunun kararı:Fiat artışına mâni olunacak kabında yapı malzemesi ithalâtına da gidilecek ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulunun dünkü toplantısında çimento,inşaat demiri,fayans gibi inşaat malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • Âta:"Af teklifi ile ilgimiz yok,Gazetecilerin Koalisyon tehlikede mi sorusuna Alican "Tehlike görmüyoruz,dedi Y.T.P.Genel Başkanı Alican ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Yardımcısı Y.T.P.Genel Başkanı Ekrem Alica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • 17 nci "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI,İLÂVEMİZ YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • İSTANBUL'DA KAR TEKRAR BAŞLADI Yağışsız geçen iki günden sonra,gece yine kar yağışı başlamıştır.Dün hava oldukça açık ve güneşli geçmiş ısı 8 dereceye kadar yükselmişlir.Gece hava değişmiş hafiften ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • I DURUM YENİ BELEDİYE BAŞKANI 1 •2-ST AN BULUN en güç bir zamanında Belediye Başkanlığı j| sorumluluğunu yüklenen Necdet Uğur,önceki görevlerinde j| gerçekçi ve nâzik bir idare adamı olarak tanınmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • AJK ESMESİNDE RUBLE Roma'da tatil gc/isine ıkıınş olan Sovyet «Pravda» gazetesi başyazarı ve Krusrev'in damadı Alexei Adzııbei ile karısı Rada,şehrin bütün tarih!ve turistler için ilgi çekici yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • Genelev sahipleri Danışiaya başvurdu 44 gün mühlet verilerek genelevlerin şehir dışına naklini isteyen ti Hıfzısıhha Meclis'lnin bu kararına genelevlerin sahipleri itiraz etmiştir.Milletvekili bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • Siirt'te Save jandarmadar ve Hâkim yedi Sason ilçesindeki olaya,vatandaşlara dayak atan iki jandarmanın tevkifi sebep oldu SİİRT,AA SASON ilçesinde savcı Doğan Ural ile yargıç Kadir Tokmak dün gece ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • m SİLÂHLAR TEKÂMÜL EDİYOR Gazetelerden)*Ü*wv,w,ir;ı Yiv n iVrt—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • Kavel Fabrikasında işçiler işbaşı yaptı Kavel kablo fabrikasında işçiler dün sabah işbaşı yapmışlardır.Durumları ihtilaflı olan dokuz işçi bir süre sonra işyerinde çalışmağa başlayacaktır.Fabrikanın f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • Bay ar'msıhhî durumu ağırlaştt KAYSER»,ÖZEL Kayseri'ye geldiği günden beri tedavi altında bulunan sabık Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın sağlık durumu yeniden ağırlaşmıştır.Bayar'ı Devlet Hastahanesi dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • ABDİ İPEKÇİ ORTADA)BOEİNG FABRİKALARI FEZA ARAŞTIRMALARI LABORATUARLARINDA KEN-DİSİNE YUSUF YOLER'DEN BAHSEDEN AMI HIK M I MÜHENDİSİN VERDİĞİ İZAHATI DİNLERKEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • Amerika'nın birkaç yıla kadar gerçekleştirmeyi düşündüğü lezâ uçağının plânlarını hazırlayan 500 mühendisin başında Yusuf Yoler bulunuyor Amerika'da BOEİNG Fabrikalarını gezen ABDİ İPEKÇİ yazıyor YALN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • PLAKLARI TÜRK MÜHENDİSİ YUSUF YOLER BAŞKANLIĞINDAKİ BİR HEYET TARAFINDAN HAZIRLANAN X-20 DYNA SOAR FEZA UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ X-20 X-20 yahut Dyna Soar Daire içine alınmıştır)uçağı lıir roket tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • ATATÜRK'Ü UNUTUR MUSUN?Erzurum'daki Imam Hatip Okulu öğrencilerinin yapmadıkları münasebetsizlik kalmadı.Nihayet 38 ini kovdular,geri kalanına da birer tekdir verdiler.Ama diyeceksiniz ki,bttjrlelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1963
  • BİR GECE BEKÇİSİ BOĞULUP OLDURULDU Yüzüne çuval örtülen bekçinin,dükkana giren hırsızlarla boğuştuğu anlaşıldı ISTANBUL'da yılın ilk faili meçhul cinayeti evvelki gece Sultanhamam'da Havuzlu Handa 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • "Kavel„ foplanlısında Bakanlar "rest,ekti GCNLERDE.V beri «İşçi ve İşveren çekişmesi» halinde devam edip giden ve zaman,zaman polisle İşçiler arasında çalışmalara sebep olan tKavel olayı» nihayet hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • r~ 193 sayılı «Gelir Vergisi Kanunu» nun bâzı maddeleri,28 Şubat 1%3 tarihli Resmî Gazete' de çıkan 202 sayılı kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır.MİLLİYET»,Gelir Vergisindeki değişiklik liklere ayırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • Geçmiş yıllara ait vergiler 1963 takvim yılından önceki yıllara alt gelir ve iratlar ile ücretler,eski hükümlere eöre vergilenir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • çeşitli gelirler NASİL mRLANACÂKİ Y ENİ KANUN lif,çeşitli gelirlerin toplanması konusunda şu esaslar konulmaktadır:Q Mükellefler,çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelir ve iratları beyannamelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • r VERGİ ÖDEME ZAMANİ D H Yıllık beyanname Ue bildirilen gelirler ti-tı inilen talıakkıık ettirilen fiellr Vergisi Mart ve Eylül aylarında tabedilir.Götürü vergi İle serbett meslek kazançları vergileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • GELİR DİLİMLERİ VERGİ NİSBETİ İlk 2.500 lira İ(İU 10 Sonra gelen 2.500 15 5.000 m 20 15.000 m 25 30.000 35 60.000 45 150.000 55 1» J» 225.000 60 225.000 65 285.000 68 1 mlyon liradan fazla matralılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • Yılda bin liıayı aşmayan gayri menkul iratlarına bir vergi yok H Gayrimenkulu »lanlar,bir yıl itinde elde ettikleri gelirlerin gayri safi toplamı bin lirayı akmadığı takdirde hiç vergi ödeıniyeceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • SERBEST MESLEK ERBA-BINDAN GELİR VERGİSİ NASIL ALINACAK?meslek kazançlarının 10 hin lirası Ge-r muaf tutulmuştur.Yabancı Mkelcıde elde edilen 40 hin lirası «clir Ver/»isi'nıU-n nttatı Miattır B Serbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • MÜESSESESİ T;A.Ş.inde P.K.832 GALATA ISTANBML HAKİKİr-BULABİLİRSİNİZ.REKLAMCILIK 92G 2824
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • mfırtöt köşes YEKTAda YIKANIR VİOELA ÇANTALAR 100 Lira Galatasaray 234 İLANCILIK 575 2838
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Plân hedefleri ve vergiler 1962 M Wis av ı ortalarında Aııkarada Dev let Plânlama Teşkilâtının ilaveli iı/erine bütün dünya iktisat ve plânlama uzmaııları,Kalkınma Plânının te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • BiRiNCi ÇEKİLİŞTE Göztepe ve Çiftehavuzlarda APARTMAN DAİRELERİ Zengin Para ikramiyeleri cem'an 200.000 lira Son Yatırım 6 Mart 1963 ANADOLU ÜANKAλ!Sermayesi:45;ö60.00O Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • D I K K A T 4 Mart 1963 tarihinde çıkan Telefon Aboneleri başlıklı çerçeveli İlânda 44 99 40 No.lu telefonumuzdan bahsedilmektedir.Bu gibi İlânlarla Telefonumuzun ve Müessesemizin alâkası yoktur.MEİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • ı İLÂN İSTANBUL YAŞ MEYVE VE SEBZE Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığından Birliğimizin 3.12.1962 tarihinde aktedllen Genel Kurul toplantısında,2834 sayılı kanun ve Anamukavel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • RUH DÜNYASI run 1 iııci sayısı tamamen tükendi.2 nci sayısı nefîs bir şekilde çıktı ALMAKTA ACELE EDİNİZ Çıkaran:Dr.Refet Kayserilioğlu İt RUH DÜNYASI,ruhî mevzularda bir otoritedir.İç En enteresan ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • 1 ı ıL*XıJ MADDE Mart sayısı 52 i sayfa çıktı i Fiatı yine 150 kut ustur.S Bu sayıyı muhakkak okuyunuz MİLLİYET 2836^^^^Jî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • Eğlence yerlerinin Çoğu,Belediye Nizamlarına Uymuyor Nizamlara,uymayan esnaftan yapılan şikâyetler artmıştır.Yapılmakta olan kontroller şikâyetleri önleyecek yeterlikte görülmemektedir.Murakabenin gev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • BELEDİYEDE 2 MÜDÜR-LÜK BAĞIMSIZ OLDU Belediye Fen tflı ri Müdürlüğüne bağlı Makina.Yollar,Yol ve Bakım Şubeleri müstakil müdürlük haline getirilmiştir.19G.T yılı Belediye bütçesinde yapılan değişiklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • PİYASADA SAHTE 10 LİRALIKLAR ÇOĞALDI Piyasaya sürülen sahte madenî on liralıklar son günlerde dikkati çekecek kadar çoğalmıştır.Evvelki gün de bir şoförün İhbarı üzerine Nurettin Gümüş isimli bir şalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1963
  • IM1IIİIMIII GERÇİ konu günlük canlılığını kaybetti ama,bu mesele öylesine yedi başlı bir ejderdir ki,yarın yeniden çatal dillerini çıkara tıkara uyanabilir.Türkiye'de bütün demokrasi ve hürriyet iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • Meraki Amerikalı Maria Davidssun patenlerini bağlarken.Maria,Kore'de paraşütle atladığı sırada.Eli Bil Kızıl saçlı mâcerasever Davidsson'un hayat parolası şu "Bu merak bitti,yaşasın yenisi,Orhan TÜREL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • Yanyana uçan uçaklardan birinin kontroldan çıkması yüzünden vukubulan zincirleme kazada beş kişi öldü BORDEAUX,A.A.FRANSIZ Hava Kuvvetlerine ait 3 bombardıman uçağı Bordeaux'nun güneyinde havada çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünden Azot Sanayii Kütahya Fabrikasından alınarak 3000 ton Amonyum Sülfat Kimyevî Gübre)Rize'ye naklettir ilecektir.Buna ait şartname Galata Rıhtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • xx*x*x£Sxiii lUi ft;U/U*'«4 UM4i% m XvX;X;X%v.X";X;X ;r':YAKIT İKMALİ y/vPivopuM.BU-NU İÇİP BENXlN TANKIMA HOMUUVORUM VE AZ.SONRAi 2UAaT)UÇAK S yük-u SELÛ YOR HEPÎMt'Z BÖN-DEN İÇ5EK:ŞU UÇAK LAZ.IM.OU-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • INLINE SURAT ADAMLAR-^ILOlRıM HİZİPLE CAUJU MAHktKlE SALONUNU^ HıKCAHlKÇ poıuyDü.^AAÎ^ÎLHRı KM f &mHAifc Bumu «PÜLCAHftl?1 İBLİS,VEİ0SÎPE-TİKE BÎHÎP,CQH HEKIİKE frîrî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • daha kolay TURSİL sayesinde,çamaşırı saatlerce kaynatmanıza,var kuvvetinizle defalarca çitileyip kendinizi harap etmenize asla lüzum yoktur.Çok müessir ve pratik bir sahun tozu olan TURSlL,hiç gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • kW 32 GÜZELİ YENDİ 19 yaşındaki İngiliz kızı Susan Pratt,gecen hafta Londra'da yapılan seçimde İngiltere Güzellik Kraliçesi seçilmiştir.32 rakihesini yenen Miss Pratt,sonuç ilân edildikten sonra konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • 800 ÖĞRENCİ DERSLERİNİ KAHVEDE YAPIYOR BURSA,ÖZEL Demirtaş bucağının ilkokul binasına cMaili inhidam» raporu verilmesi üzerine 800 öğrenci açıkta kalmıştır.Bucağın bütün kahveleri öğrencilere tahsis e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • HIRSIZIN ŞANSI MÜNİH,AA.Münih'teki bir evin penceresinden içeriye girerek hırsızlık etmeye yeltenen bir şahıs ev sahibi tarafından tabanca ile karşılaşınca,derhal geri dönerek sokaktaki bir arabaya sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • silâhlı sekiz zorba DSrt kişiyi efe yaralayan zorbalar yakala J,ANKARA,AA.Güdül ilçesine bağlı Çağa köyü civarındaki Günece Ciltliğinde Mehmet Çınar'a ait eve evvelki gece sekiz zorba hücum ederek dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • TÂKVS PARLAK BİR FASIL B ELEDİYE Konservatuarı konserlerinin 27 ncisini teşkil 1 eden klâsik «Şehnaz» faslı parlak bir konser oldu.Şan Sinemasının salonu bugünlere göre ısıtılmadığı için çoğu musikipe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • ADANA 1ELEBÎYESİMBEM 1 inşaat bedeli istekli tarafından ödenmek suretiyle 20)yıl müddetle kiraya verilmek üzere mülkiyeti Belediyeye ait Turan Emeksiz Parkı civarında Belediye Encümenince kabul edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1963
  • v.v^.V;YARIN HAVA HASIL OLACAK?O AÇIK HAVA 0 KAH All HAVA Qfr BULUTLU HAVA X YAĞMUR S sis KAB T DOLU OtVAMlI YAĞMUR GETİRfN KOTU HAVA SINIRI Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri bulutlu ve yer y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • wMmm y p B i i'X-v;vt X v-•v v*.v.lCA6 N* 6AKA&IM SitfQi $Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • SON SAHNE/DC Ç&dUDiZ BENfMuS 643 KONUŞACAK.Tiniz.MR,HAKT?MAFV,BEN BtU£ ARL TİK KENDİ KENOfAADEN WOSLANMCJ©-KENOflWOCN TİK.SİNİyo^UM,F3KAT BU RUMOEN GEUB* CEK BÜTÜN PAKA COSVNİN CSTEDIGİ ÇOCUK.ÇtFTU f{
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • SİZE BUNU YAP,wAk ı'STEMEZ.D(N\AMA SİĞOR,TANIN VEKECEeı VUICL.U R4RA' {4 PA DAYANA-MADIM.önCne bak ve UçAğin KUSL REYE ÇAKPIP^.PAKÇAUANACAâlfca ©ÖR,y KOSKOCA BıRAZ,fl_ERı_DE BEM PAKA ŞÜTL.E ATUâyA.CAd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • r GAtttP AMA YARDIM OLSUM OA NASIL OLUR SA OLSUN MASKELİ KAAtİU kî-BA£» Bfe.AoAn\Miş_MAvmüN GİBİ OE ÇEVİ ĞÎ0Î MA*ZEH3EtU LfM—ÇvAKAT,rıKtK.YÖNÜNDEN SİZE BUVÜK VARDIM» LAKJM OLABfLİe~ BU BEKVİM İŞİMDİGU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • Ağam,nenin huzurunu çıkmak irin bu yalanı söyledim,maksadım sana görünüp halimi anlatmaktı.Yutkundu,yüzüne tatlı bir ifada vernıt-ğe çalıktı)Bunca hizmetini var,urduda değilim,yoldaşımı kaybettikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • Nasıl bir cilde sahip olduğunu mükemmel surette talimin ediyorum.Bu kızıl saçlı kadınların süt gibi beyaz olur vücutları.Bire yüz bahse girerim ki,mesele bu kadını tahrik edebilmektedir.Tahrik edilinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.33 Hafif müzik 1.00 Türküler 8.20 Haberler ve bava durumu 8.30 Operetlerden seçmeler 9.00 İstanbulini sesi 9.20 Ur.Galip Ataç derdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • Müzik Dergisi)Ankara Radyosunda Cumartesi günleri saat 15.05 E EE de başlıyor bu program.55 dakikalık süre boyunca mü-i zik röportajları,haberleri,fıkra ve bulmacaları sunu-E 5 lııyor Adından da anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • ^Ç OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Sabahki hükümlerinizde yanılabilirsiniz,ıik-ılrü lOnra muhakemeni* daha berrak.#h KOVA BURCU 121 Ocak 1* Şubat] Tatlı bir haber,ümit ve cesaretinili arttıracak.Verec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • r SOLDAN SACA:1 Taun;Becerikli.2 Btrblrino geçmiş,çiçek ve işkillerden ibaret bir tezyinat üsluba;Kir nota.3 TEHSJl koyun.koçi sürüsü;Saz şairi.4 Yetnılyen miktar;TERSİ akciğer;Kilo'nun yarısı.S Yudes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • HIcrt 1381 Şuvval SALI 5 MART 1963 Hum!1378 Şubat ao VAKİT VASATİ EZANÎ Güney 7.28 12.29 öğle 1326 6.21 İkindi 16.38 9.33 Aksam 19.05 12.00 Yatsı £0.33 1.30 lui'ak 6.30 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 2.3,4.5 İnol tayfalarda aantUnl 90 T.L.T ncl tayfalarda aantlml 33 T.L.Birinci aayfada 200 T.L.DUJiln,Ni»an,Vafat Tciekklir İlâ nl arı I a*ntlma kadar T.aayfada)SO T.L.Küçük ilanlar ııUm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.5.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER hpor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık S3 T.L.6 Aylık 40 T.L.YıUık 7İ T.L.Yabancı nıemleketler İçin Sdl potta İla bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun defterine öre deÜBİr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1963
  • ŞiKEFDAN'da su taşımının bile fakirliği ve zenginliği vardır!Halleri vakitleri yerinde olanlar,Dicle'nin bulanık suyunu,eşeklerin semerlerine yerleş-Uıdiklfcri testilerle taşırlar.Orta halliler,testil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1963
  • SAYIN İNŞAAT MÜTAAHHİTLERİNİN VE MADENCİLERİN NAZAR!DİKKATLERİNE:Türkiye Mümessili bulunduğumuz aşağıda kayıtlı firmaların mamullerini 10.cu Kotadan ue 196$ izmir Fuarından itfıal etmek üzere hizmetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1963
  • BÜTÜN BEŞİKTAŞLILAR Salı günü çıkacak olan Beşiktaş Spor gazetenizi alınız* Sizlere güzel bir bayram hediyesini bedava olarak veriyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1963
  • DENİZ VE GÜNEŞİN TAHRİBATINA EN MUKAVİM HÂRİCİ Eİ/İAY BOYA UftmUŞ I^flŞfHU OlSüUflfll BOYA.VERNİK VE REÇİNE iABRİKALARJ.İZMİR t I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1963
  • SATILIK EMLÂK MALTEPEDE imarlı 453 metre istasyona yakın.deniz manzaralı,pazarlıksız 14.000,Bahariyede konforlu kat,4 oda 63.000,çekme kat 40.000,36 33 87.SEYAHAT dolayısiyle Kızıltoprakta sahibi eliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1963
  • RÖNTGEN MAKİNESİ SATİLACAK Baltamıza ait bir adet kullanılmış Röntgen makinesi teferruatı ile birlikte satılacaktır.Bu işe ait Hususi ve Umumî Şartnameler;Ankarada Bankamız Levazım Müdürlüğünde,Istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1963
  • ÖZEL TARİFE 14 v^püftrO KELIMÇSL 6 LİRA 10 PUNTOv-KELIMESI 3.LİRA Wimtâmimtmnm^ *fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • DOĞRAMA İŞLERİNDE EMAY TESİRİ YAPAN HARİCİ BOYA UfllDUŞ OflŞflduOGOUflfl BOTA,VERNİK V£ KEÇİNE fABRlKALARL IZMIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • HAM LİNTERS PAMUĞU ALINACAK Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1)Kurumumuz ihtiyacı için 720 ton ham linters pamuğu satın alınacaktır.2)Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN Diç piyasadan aşağıda yazılı malzeme alınacaktır.1 KARBON DIOKSIT tesisatı.Teklifler 27/3/19G3 günü akşamına kadar teklif kutusuna atılmış olacaktır.2 1)adet RADYO TELEFON,kompl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • BEDRİNİN GÖZÜYLE SİSSİ URAĞAN DOLLY Kİ-MO-NO CORA CARAVELLE LUTFI J*V TATLI KAÇIKLAR GüLKtZ VE ENGİN CEZZAR KÜÇÜK Sahne'de İlk mevsimini devamlı başarılarla yürüten Gülriz Süruri Engin Cezzar topluluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • CARAVELLE.Ayı postuna uzanıyor,kıvrılıyor,iniltiler çıkarıyor.İsmini aldığı uçağın hızı saatte 850 Km.ama biz Mademosielle Caravclle'nia soyunma hızını ölçemedik.Kaloriferler sönüyor fakat ısı 40 dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • HURİYE ADAYLARI 1V,V*.«HURİYE YARIŞMASI» na katılan ve ilk elemeyi kazanan 25 adaym resimlerinin neşrine dün başladık.Bugün de ilk elemeyi kazananların resimlerini yayınlamaya devam ediyoruz.Resimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN YF ÜI *Wf F F F ÎT Sinemasında Oskar rnükâ-Ull 1 1T1 £l ii El il fatıru kazanan bir film İtalyan Nikahı DIVORCE A L'İTALİENNE)Fransızca Artistleri:Marcello MASTORÎANİ Daniella ROC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • ALO Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü «YILLIK ANANEVİ BALOSU» 23/Mart/1963 gecesi salonlarımızda tertiplenmiştir.Saat:22.30 Terzi MAKSUT defilesi Gecemizde ORHAN BORAN ERDEM BURİ BENER AKBAŞ Orkestrası MET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • ithal mali Her çeşit profil demirleri Köşebentler Putreller U ve T Demirleri Her ebat kazan boruları 3,4,6 parmak su ve sonda] boruları,Oksijen asetilen ve karpit hortumları İmtiş Ltd.Galata Kardeşim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1963
  • SİNEMALAR,BEYOĞLU ATLAS Tel:44 06 35)Avrupa Geceleri 11.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 4S 95)Ayşecik Canımın tel Z.Deglrmencloglu KONAK Tel:48 26 06)A$k RUzgflrları R.Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • SABtHA ZENGtNOÖLU ile III-DAYET ERD06AN MANAV nicanlandılar,26.2.1968 Manisa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • TEŞEKKÜR Haydarpaşa Numune hastahaneslııde teşhis ve tedavide İsabetli kararlarıyla yakın alâkalarını esirgemlyen geçirdiğim safra kesesi ameliyatım sırasında gösterdiği fevkalâde ihtimamdan dolayı Op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • o LEYLÂ ve NUSRET ERGUN,CEY-HUN'U!doğumunu müjdeler.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • ACI BİR KAYIP Hariciye Nezaretinden emekli,İstanbul Konservatuarı tasnif heyeti Azasından,Kadıköylü,Sine Kemah!Nuri Bey NURİ DUYGUER 86 yaşında olduğu halde hakkın rahmetine kavuşmuştur.5 Mart Salı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • mm ı—ACI BİR KAYIP Dr.Opt.Cemal Ergun ve Fahlre Ergun'un sevgili,biricik oğlu,Mebrııre ve Visali F.rsan,Burhan Günergun,Ziya Ergun'un yeğenleri Hıırrem Sırmakeşin damadı,Gülçin Sırmakeşin nişanlısı,Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • n«nm—¦Min—wnf—ita—ACI BİR KAYIP Bakırköy Çocuk Esirgeme Kurumu ve Doğumevi kurucularından Yedikule Ermeni hastahanesi eski baş hekimleı inden OOKTOR Hırant Peştemalcıyan'ın Jlnekolok ı vefatını teessü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Tekel Genel Müdürlüğünden s 1 Mevcut şartnamesine göre 1.390.000 metre 40 Inc.ve 10 Ons'ıık kaneviçe 5 Ocak 1903 tarihli 11300 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan AID yoluyla yapılacak ithalâta ait yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • KALİTESİ RAKİPSİZ HÂRİCİ EMAY BOYA c/uflmuş tfflşıiflvtOûuıiflfl BOYA,VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI,İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • k ııı«tWıinn-rr-ımT«Mi ımmmmn-rr nm—TEŞEKKÜR Vefatı İle bizleri derin acılar İçinde bırakan,Doğan Sigorta Şirketi Hasar Servisi Şefi Suat TAŞKAN'ın cenaze törenine katılan,telefon ve telgrafları İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • "BARTU SAHANIN YILDIZIYDI,Baştarajı Sekizincide mey.en Milân'a mukabil Bologna'nın kuvvetli ataklarla hedefine vardığını yazmakta ve İtalyanın en akıllı deians oyuncularına sahip bu takımın bu hatta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • BÎR GECE BEKÇİSİ Boğulup öldürüldü 9 Baştaraf\Birincide satışı yapılan dükkândan bir miktar malın çalındığı tesbit olunmuştur.Dükkâna giren hırsızlara mâni olmak İsteyen gece bekçisinin ölmeden önce m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Alican:"Af teklifi He ilgimiz yok„ Baştarajı Birincide inde temsil edilen partilerin müşterek mutabakatları ile mümkün olacağına inanmaktayız.Apaydınların kanun teklifi,iki milletvekilinin Anayasanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Kecdei Elmas Hâkimi reddetti sonra af diledi Hayatının tehlikede olduğunu ileri süren Elmas,hâkimden bu konuda teminatta bulunulmasını istedi Gangster Necdet Elmas,dünkü duruşmasında «Hayatımı teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • İstanbul'da toplantı için dört meydan seçildi Yürürlüğe giren yeni jüsteri Yüi'üyüşleri Kanunu» ile İlgili olarak dün,Vali Nivazl Akı,Vilâyette kaymakamlarla bir toplantı yapmıştır.Toplantıda yeni kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • SUÇ SAYISI AZALIYOR istanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir bültende,Ocak ve-Şubat aylarında İşlenen suç sayısının 19(11 ve 1962 yıllarına nlsbetle azalmış olduğu açıklanmıştır.1961 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Türk yönetiyor Baştarafı Birincide Derhal telefona koştuk,Yusuf'u aradık.YUSUF YOLER KİMDİR?Havacılık tarihinin en büyük projesi 'ezâ uçağı» nı hazırlayan Yusuf Yoler,çocukluğumda en yakın arkadaşım i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Suriye'de isyan haberi yalanlandı ŞAM,A.P.Suriye resmî kaynakları dün hudutlarındaki birliklerin İsyan ettiği yolundaki çıkarılan Kahire kaynaklı haberlerin «Tamamen uydurma» olduklarını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Süreyya ile Maximilian Schell ortadan kayboldu CENEVRE,A.P.Prenses Süreyya İle isviçreli Avusturyalı arkadaşı aktör Maximilian Schell Barcelona'dan buraya uçakla gelmişler ve hava alanına İner İnmez o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • işçiler Çalışma Bakanına vergilerden şikâyet etti Çalışma Bakanı Bülent Ecevit.Sendikacılara «Bakan utarak vaad ettiklerinin büyük kısıttım gerçekleştirdiğini,işçiye 15 yıldır verilmeyen nazı hakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Sürtte SavcıveHakim jandarmadan dayak yedi Baştarafı Birincide mekte olan Hâkim Kadir Tokmak da müdahale etmek isterken hakaret ve tecavüze uğramıştır.Bir hayli dayak yiyen Savcı ve Hâkim durumu telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • 1191 KENAN İŞLER m KIRMIZI GÜLLER TAKINMIŞ BAŞINA NURHANIM BEKLERİM YOLLARINI FLORYA PLAJLARI Malatya,alİ çira "45 SELAHATTİN mı SkSSKGÜLME2 ERORHAN kÖŞkü BİLAL BOZDAĞ 11QR i YAZ BAHAR GELENDE COŞAR B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • TÖTALJIN Tablet GRİP-NEZLE-KIRIKLIK BAŞ DlŞ-ROMATİZMA AĞRILARINDA Kullanİnılır.iter eczanfcde arayım/İmâl ycrj NİL LAB0RA1UARI İZMİR İLANCILIK 529 2832
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • TEKLİF İSTEME İLANI TÜRKİYE Selüloz ve Kâğıt Fab.İşletmesi Genel Müdürlüğhnden 1 Tirebolu,Rı"ze,Borçka,Artvin ve Şavşat Orman işletmelerinden mubayaa edilecek selülozluk odunların izmit'e nakli için 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • İLÂN İstanbul mahkeme ve adliye daireleı-inde münhal mübaşirliklere münasipleri alınmak üzere M.3.t!63 Perşembe günü sabah saat 10.00 da müsabaka imtihanı yapılacaktırimtihana girebilmek için ortaokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • r Pak İle Kızıl Çin,imzala-ISTSn dıkları hudut anlaşmasına dair ortak bildiri yayınladılar.Pakistan Dışişleri Bakanı Butto,memleketine döndüç ı 1955 İhtilâli netlcebUQ3n O a sinde komşu memleketlere s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • Sağmalcılarda tifolu hasta sayısı 46 ya çıktı Doktor ve sıhhiye memurlarından mıitesekkil 3i ^isilik sağlık ekibi,dun Sağmalcılar'da teşhis,tedavi ve aşı faaliyeıine başlamıştır Dün yapılan tesblte gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • İntihar ettiği söylenen kadının tabancasında parmak izi bulunamadı Bakırköy'de Zeytinlik mahallesi Irgatbaşı sokağındaki evinde evvelki gece şakağında kurşun yarasıyla ölü bulunan 28 yaşındaki Güler M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • İran'da bir kabile askerlerle çarpıştı TAHRAN,A P.AA.İran'ın güneyinde,Fiıuzabat şehri yakınlarında.Kaşgarl kabilesiyle Hükümet kuvvetleri arasında çarpışmalar olmuştur.Kabileye mensup 800 kişi,Iran o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • inönü,«Eski parti anlayışı artık değişmiştir» dedi ANKARA,ÖZEL Başbakan inönü dün C.H.P.Gençlik kolları balkanları ile yaptığı konuşmada "Fski parti anlayışı değişmiştir,'ıkarı yuksa şevki yuk.Böyle p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • İLAN Kısmen yıkılan biı fabrikada makina ve tesisata zarar vermeden yaptırılacak hedim,temizleme ve moloz nakliye işi için teklif aluıacaktır.ilgililerin 8 Mart 1963 Cuma günü Türkiye Genel Sigorta An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • tşçi Sigortaları Kuruma Istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumu/Sağlık Tesislerinin bir yıllık ihtiyacı olan 281500 Kgr.koyun eti,2750» kgr.kuzu eti ile,44008 Kgr sığır cü evsaf ve idarî şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1963
  • 18 T 4i 71 Uttfon V D E nizamnamesine göre alçak ve yüksek tevettur NKBA YERALTI KABLOLARI i(e Telefon ve diğer pfâstik kılıflı kablolar KABELWERKE der D D R Deutscher Innen und Aussenhandel Berlin N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.03.1963
  • ALİ İHSAN Sarılık oldu Millî Kadro değişiyor Bâzı namzetlerin formsuzluğu Teknik Komiteyi endişelendirdi.A.İhsan sarılık oldu italya İle 27 Martta yaparağı Avrupa Kupası revan^ maçına hazırlanan A)mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • Tayyar Yalaz Kupasına 103 güreşçi katılıyor ANKARA,ÖZEl 23 bölgenin ştirak edeceği Tayyaı Yalaz Kupası serbest güreş müsabakaları,Cuma günü Sivas'ta bağlıyacaktır.Adana.Amasyt,Balıkesir.Bursa.Çorum,De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • G.SARAY R.PAŞA YARIN OYNUYOR Galatasaray Rasimpaşa voleybol maçı yarın saat 20.30 da Spor Sarayında oynanacaktır.Pazar günü Fenerbahçeye 3-1 yenilerek nâmağlûp unvanını kaybeden Rasimpaşalılar bu müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKİMLAR tki takımın birbirleriyle vaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın A Numaralı 1 Takım *l Numaralı Takım gyjj son maçları 1 Feriköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • fâlifflîiiifSi^ BEDEN Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile Mithatpaşa stadı müteahhidi arasında imzalanan statüye göre inşaat Mayıs ayı nihayetine kadar bitirilecektir.Ancak,Mebus Ergüvenç firmasının ikinci b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • KİLİÇ "Milano'ya iyi hazırlanıp gideceğiz,dedi GALATASARAY profesyonel futbol takımı,13 Martta Milano'da,Milan ile yapacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncü tur revanş karşılaşması için bugünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • Millî Ligdin tehir maçları bu gece oynanıyor Bahçe ¥ef a Saat 19.30 da bağlıyacak ikinci maçla Sarı-lâcivertti fakımda Hacı,Basrinin yer alması muhtemel İLLÎ ligin iki tehir maçı bu akşam Mithatpaşa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • A.İTALYA'DA HERKES ONDAN BAHSEDİYOR Venezia'nın kurtarıcısı olarak ilân edilen millî futbolcumuz,Modena karşısında bütün gayretine rağmen takımının mağlûbiyetini önleyemedi mm Geçen Pazar günü Modena'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • 13 MAÇI 10 KİŞİ BİLDİ ANKARA,ÖZEL Spor—Toto'nun 26.haftasına ait ilk değerlendirme dün sona ermiş ve 13 maçı 10 kişinin doğru olarak tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere alt miktarlar şöyledir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • APAK «RAKİPLERİMİZ ÇOK KUVVETLİ» DEDİ Yeşilköy'den hareketten önce kendisiyle konuşan arkadaşımıza Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,Yunanistan takımının şimdiye kadar üç maç yaptığını ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • Genç Mills Takım Pire'cfe dün çalıştı Gençler Avrupa Şampiyonasının ilk eleme maçını yarın Atina'da Yunanistan takımı ile oynuyor ATİNA,ÖZEL AVRUPA Juniorlar Şampiyonası ilk eleme maçını yarın Yunanis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.03.1963
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Tumııasında Romen Rapid takımına İstanbul'da ve Bükreş'de 3—1)yenilerek elenen Galatasaray takımı.Galatasaray kafilesi Romanya'dan döndü Sarı Kırmızılı basketbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor