Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • Edirne Senatörü «Güvendiğimiz dağlara kar yağdı» dedi DİRNE C.H.P.Senatörü Tahsin Banguoğlu,dün Halkevlerinin tekrar açılması konunmda toplantısında C.H.P.Genel Merkezini suçlamıştır.Bang:ıof lu sjöyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • DURUM Kavel Olayının Gösterdiği."TjT AVEL kablo fabrikasında işçilerle işveren arasında çıkan f^ ihtilâf,beş haftadanberi bütün memleketin ilgisini çeken ve zaman zaman üzücü olaylara sahne olan geliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • 16 İKİ "KUR'ÂHI KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI,BUGÜN İSTEYİNİZ m&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • Bölükbaşı son zamları tenkid etti Şehrimize gelen Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün «Son verRİ ihdas ve zamların vatandaşın ödeme takatini aştığı,sosyal adalet İcaplarıyla ve beş yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • YOLLARIN TAMİRİ 3 4 AY SÜRECEK istanbul radyosunda dün bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Uğur,evlerinin önündeki karları temizleyen istanbullulara teşekkür etmiştir.Uğur,kar yağışıyla aksayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • Çöken toprak altında bulunan cesedin başında annesi fenalık geçirdi BİR hafta önce define aramak maksadiyle,Taşhtarla"da Bizans devrinden kalma su toplama kanallarına giren 19 yaşındaki otomobil tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • m İNONUkonuştu¦ Ordumuz göreviyle candan meşguldür.Memleketin iç ve dış emniyetini koruyacak kudrettedir d inönü,memleketin durumunun haklı çıkaracak mahiyette yayılan karamsar olmadığını söyledi ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • SKANDAL YARATAN ALET:"ÖPÜCÜK ÖLÇER,1A.P.J öpücük makinesinde öpüşmelerinin şiddetini ölçmeye hazırlanan bir çift.Öpüş makinesi yasak edildi Öpüşlerin şiddetini ölçen makinede son hadde varılınca zille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • htilâfi hallolundu,Bakanlar,işveren ve işçi temsilcileri arasında sabaha kadar süren müzakereler,anlaşma ile sonuçlandı KAVEL kablo fabrikasında 34 gündenberi devam eden grev olayı evvelki sabah 30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • Amerika Dışişleri Bakanı geliyor ANKARA,ÖZEL Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı_Dean Rusk,Başkan Kennedy'nin nükleer silâhlar konusundaki özel müşaviri Livingston Merchant ve A.B.Dnin NATO d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • SSfr SON TEDBİR Gazetelerin yazdığına püre şehrin temiz tutulması için atların gerisine Nylon torbalar takılacakmış.Memleketin pislikten kurtulmasına Nylon torba kâfi ise o torbayı atların gerisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • KAATİL ZANLISI İBRAHİM PARLAK NEZARETTE.Kavga eden müşterileri ayırmak isteyen otel kâtibi kasığına yediği tekmenin tesiriyle öldü 5EHRİMİZDE yılın dördüncü cinayeti Galata'da İkizler Otelinde işlenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • C.H.P.tüzüğünde tadilât yapılacak ANKARA,ÖZEL C.H.P.Gençlik Kolları II Başkanları toplantısında konuşan Kemal Satır dün,C.H.P.nin olağanüstü' bir kongre toplayarak programında değişiklikler yapacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • Genel zamları u Karayolları Genel Müdürü yeni yapılacak bâzı yolların «paralı» olacağını söyledi ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor KARAYOLLARI Genel Müdürü Tahsin Özalp,akaryakıta yapılan zammı az bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • BUGÜNKÜ DİLLE DEDE KORKUT Sadeleştiren:O.SAİK GÖKYAY diyor ki:Ben,bu kitabı aşağı yukarı ezbere bilirim.Fiyatı 400 kuruş REMZİ KİTABEVİ İLÂNCILIK 514 2771
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • MÜSTEMLEKELER BAKANI OLUNCA AYAKLARI ISLANMADI İngiltere Commonwealth ve Koloniler Bakanı Duncan Sandys ile eşi Zanzibar ve Doğu Afrika bölgesinde bir gelardır.Sandys,Zanzibar sahillerinde dolanırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1963
  • MÜNASEBETSİZLİK!¦Mfa^i wifrtrt'iM taLiiiiiiSi£rfjSfâ^iît^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • Mfilliifet^ MEKTUP Sevgiü MİLLİYET okuyucusu,Anadolunun özellikle güneydoğu bölgesinde elan ilkçağ hayatı yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğunu,bunların kış aylarını toprak altındaki mağaralarda geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • t Evet,Türkiye'de çok şey değişiyor B tR okuyucu Cumartesi gıınktl yazımı/ın başlığına takılmış ve hir mektup göndermiş «Türkiye'de değişen hiç bir şey yok» diyor.«Halbuki siz aksini yazıyorsunuz.«Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • Doğumun Kontrolü DURUM Beş.vıllık Kalkınma Plânı,Cumhuriyetten beri takip edilen «Doğum,lan kolay I av ti mı a ve arttırma» politikasını deştirmiş ve yerine «Doğumları azaltma» pıensılıini koymuş,tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • ARANIYOR Radio elektronik tecrübeli İngilizce bilir teknik ressam:Bu vasıflara haiz müracaatçıların hal tercümelerini aşağıdaki adrese göndermeleri Cento Telecommınıcatıons Project Gazi Mustafakemal B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • A Hava yolculuğunuz vesilesiyle,gunluk mesainin telaşı olmaksızın nezih bir hava 11 rQT,n içinde zengin bir yemekle bir kadeh neş elendincı çkı.hiç kimse taralından Cl rahatsız edîımeden kendi düşünce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • MAr V\lknVMhms'ıhfe.T AKTiLO IN6ILIZCE rtm Kveers SIRASEIVILER Cod SOtakMm REKLAMCILIK 967 2779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • ELEMAN ALINACAKTIR 1 Fransızca veya ingilizce ticarî muhaberatı müstakilen yapabilecek sekreter daktilo.2 Seri daktilo yazan ve muhaberattan anlayan memure,3 Satıcı şoförler alınacaktır.Müracaat:Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • TEPEBAŞI BUYUK PROGRAMA İLAVETEN L^ Paris'in CRAZY HORSE salonunun üç VEDET STRİPTİST'ini iftiharla takdim edersiss URAĞAN CORA CARAVELLE REZERVASYON TEL:44 29 13 DOLLY Kİ İVIO NO İLÂNCILIK 598 2776
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • i Telefon Aboneleri I t Bakım ücreti ve sabit tesis i kirasını geri almak için üç j gün içinde müracaat.t Tel:44 99 40 ı MİLLİYET 2793 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • Atlı arabaların lâstik tekerlekli olması Hazirana bırakıldı Belediye,arabacılara arabalarının demir olan tekerleklerini lâstik tekerleğe tahvil etmeleri için 15 Hazirana kadar mühlet vermiştir.Daha ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • BIÇAK TAŞIYAN BİR RÖNTGENCİ YAKALANDI Bakırköy'de Orta sokakta oturan bir kadın polise müracaat ederek evinin,bilhassa fieccleri,tanımadığı bir şahıs tarafından gözetlendiğini bildirmiştir.Olay yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • İKİ AYDA If)COCUK FELCİ TESBİT EDİLDİ Son iki ayda şehrimizde 19 çocuk felci vak'asına rasllanmıştır.ilgililer bilhassa yaz aylarında hastalığın artmasından endişe ettiklerini açıklamakta ve lıalkın S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • MU H ASEBE-İ T HALAT Banka muamelelerinde tecrübeli enerjik iki eleman aranıyor.t$ Galata merkezinde,ücret tatmin* kârdır.«Sınai Müessese» rumuzu ile P.K.50 Şişli adresine yazılması.MİLLİYET:27S7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • 625'inci ŞUBESİ 9 14 250.000 LİRALIK FEVKALÂDE ÇEKİLİŞE İ VE Zengin Umumî ikramiye Plânına Katılma Fırsatı BESİMDE!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1963
  • ve kokarlar EN halkçıyım.Siz değil misiniz?Siz de gayet tabiî halkçısınız.Zaten Türkiye'de herkes halkçı.Bir defa Atatürk «Halkçıyım» dediği için halkçı.Atatürk ne demişse onun tersini yapmak çok mümk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • t+III" flM^ıO |T)0*mm**0* SIM SALO m£m jMa JHa ^hto JL HER KŞAM iftiharla Takdim Eder Sevim TUNA Nihal KÖKNAR Belkıs ÖZENER ER PAZAR saat 12'de TAM KADRO İLE İÇKİSİZ AİLE 5 Pazar Matinede yerler numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • 44 Fırıncılardan dayak yiyen genç,üç 1TL Gazetemize verdiği ilânla yaralanan genci arayan Çakıroğlu Adaletin önünde her şeyi anlatmaya hazırız diyor CAHİT ÜZEN mm ADIKÖY'de ekmek saklayan 9|K fırıncıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • uyucu VAİZLERE DAİR Vaizlik gayet nazik bir meslektir.Va'z kürsüsüne çıkan bir adamm ilmi olacak,hitabeti olacak,«insanlara akıl ve idrâklerin!göre hitab ediniz» sözünün sırrına vakıf olacak.İrşad ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK? A 3 AÇIK HAVA KAPALI HAVA BULUTLU HAVA S YAĞMUR SİS ÎKAR DOLU DEVAMU YAĞMUR KOTU HAVA SINIRI A.ALÇAK BASINÇ ALANI Y YÜKSEK BASINÇ ALANI RÜZGÂR YÖNLERİ ŞİMŞEK ve GÖK GÜRLFMESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • RESMİ SEKTÖR SERVİS İSTASYONLARI.OTO TAMİRCİLERİME VLCT ÜİDROLlk PRES Amerikan oto TEST cihazları 100tonluk UiD.PRESLER BALATA PERÇİN SİLİNDİR REKTiFiYE SUPAP TAŞLAMA ve OTO TAMİR TAKIMLARI İTHALÂT GÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • KAN GRUPLARINI VE RH faktörünü tâyin ettirecek üesseselerin nazarı dikkatine İthal ettiğimiz ELDON KART'lariyle çok kolay,basit ve kat'î olarak kan gruplarını ve RH faktörünün tâyinini yaptırabilirsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • YA«A EMWuLUH EfEHDi.BÎıİM iSTEDÎûiMÎZ.ABPDLCANBAliM BfcAHEVffiL MAHKliM ELv!MAMMAE* MAVNA*.SONM A8-DİİLCANgRıM ÎVİNDE.ATAMMAMMAl,P0STAC\JMA ttTÎYDi.lM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1963
  • ŞÖÖVt-E BÎR »STERSEnK möskovava VARDIK GİTTİ-HEtf*-mola ~s*r NECl'Ml KAPTAN ŞÜ,TE.PE BOYUNA yÜ! SElJ-YOR.BE O.YÜKSELM ÎVOR.B»Z DÜŞÜYORUZ.BEN WEP BfEŞEY UNU TURUM.BU SEFER.OE AKAR YAKIT!UNUTUVEKMÎŞfM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • BöyussîNE d&Sscu MÜKaPifc.LERL AKASINDA PULUNMAfCtûm duyduğu^ yvE^Nu-HrrET çok.süyûtcnjizr?ıP^pM™ İM 1 [aoı&ly& mm]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • Hicri 1382 $«vval e Pazartesi 4 MART 19 6 3 Rumi 1378 Şubat İt VAKİT VASATİ EZANÎ Ot!ne» T.SO 1227 öfle 13 26 6.22 İkindi 16.37 9.33 Akgam 19.04 12.00 Yatsı 80.32 1.30 İmsak 0.5X 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN m Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kumundan Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 9 2,3,4,3 lııd sayfalarda aantlml SO T.L.t,T ad aayfalarda aantlml 89 T.L.Birinci tayfada basfık 200 T.L.9 Düğün,Nisan.Nikah.Vefa* ve Teşekkür B fantime kadar 7.tayfada)80 T.L.Küçük Hânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • ter.3 Bir toplulukta şahıslar ara-'TM •ında gözetilen saygı sırası,silsllel nıeratip.4 Rir hayvan;Çanı.5 Dermanı Bir aydınlatma vasıtası.6 Sodyumun kimyadaki rumuzu;Başıboş.7 Padişahlara mahsus,padişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • Muiwi £g OGLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Evinizi veya kütüphanenizi düzeltiniz.Son günlerde kaybettiğiniz bir şeyi bulacaksınızjA KOVA BURCU T21 Ocak IV Şubat] öğleye kadar işinizi bitiriniz,öğleden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • Istanbul radyosu 7.30 Açılış,program» kısa haberler ve hava durumu 7.35 Salon orkestralarından İ.00 Saz eserleri 8.20 Haberler ve hava durumu 1.30 Konserto.Morart «La ma.iör plano konsertosu 9.00 Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • LADY CHATTERLEYİH KIZI Kendini ne zannediyor araba bu kadın?Kendilerini jefkat timsali sanan bu budala hemşirelerden bıktım usandın artık.Sanki ne diye gelip hu hastahanelerde çalışırlar?Koea bulmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1963
  • Hep bildiği blMIk,yediği yedik.O koea Kırım Hanını da köpek menziline düşüren o,Budln Beylerbeyisl Arnavut Usun İbrahim Paşanın dn,Sarı Süley man Paşanın da tedbirli lâflarını kulak arkası eden o.Köle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.03.1963
  • KELİMESİ SATILIK EMLÂK B SANAYİ mıntakasında arsa.Topkapı Maltepe asfaltı üzermde fabrika kurmaya çok müsait 12363 metrekare.Tel:22 60 64.B YOĞURTHANE,arsa,bina ve makineleri ile,İstanbula 10 Km.mesaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1963
  • BtiTÜN BEŞİKTAŞLILAR Salı günü çıkacak olan Beşiktaş Spor gazetenizi almız.¦ğ Sizlere güzel bir bayram hediyesini bedava olarak veriyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1963
  • âZ«7»™ZZLj THE BRITISH CRANE COMPANY LIMITED London t DİZEL-ELEKTRİK DIZEL-MEKANİK seyyar vinçleri takdim eder HER münasip,^sistem İSTANBUL ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1963
  • 14 PUNTO KELİMESİ 6 ^İRA 10 PUNTOvKELİMESK 3 LİRA AYRICA ÇERÇEVE İÇİNDE VERİU«İ İSTöJEM' KÂNIARDAN 251İRA PARK M'NIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1963
  • i DOĞUBANK TASFİYE HEYETİNDEN j SATILIK KIYMETLİ GAYRİMENKUL i Kadıköy Osmanağa mahallesi Mühürdar caddesinde kâin,İmarın 15 5 pafta,24 aaa,19 parselinde kayıtlı îşhanı açık artırma İle «atılacaktır.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1963
  • RÖPORTAJ:NECMI OMUR RESİMLER:İLHAN OEMIREL 0 O O VAR or Dcp'âa evlenecek erkeksiıis vermeğe mecınır «Karıların seni kıskanmıyorlar mı?«Kıskanırlar.dedi tsmet.«"""avga olmuyor mu?«Nasıl kavga?«Birbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1963
  • her türlü SİNEMA MAKİNESİ îhtîyaciniz içm 18 Senelik Tecrübesi ile I p3 3 di 3 I Şirketi ve Teknik Servisleri ile Şubeleri Daima Hizmetinizdedir Merkez Adresi Galatasaray Yeniçarşı No.40 İstanbul Tef*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • 1962-1963 MEVSİM SONU SATIŞIMIZ BAŞLADI Bugünden itibaren ve çok kısa bir müddet için bütün çeşitlerimiz alış fiatına sermayesine)satılıyor.Fırsattan mutlaka istifade ediniz.1 ûkko BEYOĞLU)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • İFABRİKA ARSASI ARAMIYOR ıV San^v Bölgesinde 5000 M2.den az ve Anadolu yakasında olmamak şartiyle aşağıdaki adrese müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • Op.Dr.Baha KÖSEBAY Göz Mütehassısı Harbiye Halâskârgazi Cad.No.61/1 TEL:47 68 75 ^v-MİLLİYET:2789
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • simiht&m BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OB 35)Kaptan Morgan S.Reeves R.l.Suarede:Avrupa Geceleri R.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslylo kapalıdır.INCI Tel:48 45 95)Ayşecik Canımın İçi Z.Değlrmencloglu KONAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • Bir sinema bileli Parasile dünyanın EN MEŞHUR alraksyonları "K KABARE-STRİPTİZ DANS-MÜZİKHOL ŞARKI-VARYETE^ Avrupa ve Amerikada seyirci rekorlarını kıran eşsiz renkli bir film—CEYLAN FİLM İLANCILIK 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • MUAZZEZ TAHSİN BERKAND'ın eseri MUZAFFER TEMA Muhterem Nur Neş'e Yulaç Öztürk Serengil Aliye Rona Hulusi Kentmen Şaziye Moral Bülben Uz Vahdi Ersin Reji:Burhan Bolan Kamera:Ali Uğur AŞI AŞK ve HEYECAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • HW4\»HH\2 5 Mart Salı suareden itibaren SİNEMASINDA Amerika ve Avrupada hasılat rekorları kıran senenin en muazzam müzikal komedisi LAM RENKLİ SİNEMASKOP COME SEPTEMBER Rock Hudson Gina Lollobrigida S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • KUMAŞÇILARIM DİKKATİME 10 seneden beri 14653 sayılı marka tlmühaberlle,kanunen müseccel vanda mevzu «ÇOBAN KIZI ENDİGOSU 133» markanın hakikî ve ye-"lâne sahibinin ve bu markalı malların satış yerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • YENİ YILIN YENİ PLÂKLARI Eşsiz halk türküleri sanatkârı NURİ SESİGÜZELin SSSBG13 İLÂNCILIK plâklarında okuduğu vesabırsızlıkla beklediğiniz en son eserler PT 137 l MENEKŞELER GİBİ BOYNUM BÜKÜLDÜ IJ' l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • ri üçûcük de Turgut'umu asker ettiler,T.Buralı,kaîın sarı ağızlığından derin bir nefes çekti ve «gidiyoruz* dedi.Hol» ÇAPIN Kırk yaşında bahrîye askeri olan Boralı,zaqlam raporu aSmak için İJitorpilrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1963
  • m «HURİYE YARIŞMASI» na katılan ve ilk elemeyi kazanan 25 adayın resimlerinin neşrine dün başladık.Bugün de ilk elemeyi kazananların resimlerini yaymlamaya devam ediyoruz.Resimlerin yayınlanması tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • VEFAT Kırıkkale As.Fb.1ar mermi mütehassısı merhum Hüseyin Tunralı'nın refikası:Seniye Say gun'ım hemşiresi.Fahrettin ve Hayrettin Tuncalı'larla,Hadiye Denktaş,Fahire Kaıakaya.Firuzan Masrafçı'nın ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • o GÜNAY EVCİMEN Akalın)ile ALPARSLAN EVCİMEN evlendiler.İzmir,22 Şubat 1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • «t 8EMIHA DUZTEPE ile İHSAN TUNKA nişanlandılar.3 3 1963.Beşiktaş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • www—wmwi im iii»m ı ı mm—TEŞEKKÜR ölümü ile bizleri onulmaz acılar içinde bırakan ailemizin kıy metli insanı,sevgili kardeşimiz,halamız ve teyzemiz,Feriha TÜMSOY'un cenaze törenine iştirak edenlere,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • AÇIK TEŞEKKÜR Süreyya pasa Sanatoryumuna gelmek ltitfunda bulunarak verdiği konserile bizlere müstesna bir gün yaşatan biiyıik san'atkâr ZEKİ MÜREN ve saz rkad.ıslaı ma hastalarımız ve müessesem adına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • TEŞEKKÜR 26.2.1963 günü Eskişehirde trafik kazası neticesinde kaybettiğimiz çok sevgili kardeşimiz,Özcan Doğruöz'ün vefatı dolay isiyle mektup,telgraf telefonla ve bizzat gelmek suretiyle büyük acımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Okulumuzun değerli öğretmenlerinden.NEŞET DEKENER 2.Mart.1963 Cumartesi Runü akşamı Hakkın Rahmetine kavu;mustuı.Merhuma mağfiretler,kederli ailesine,dost,meslekta;ve öğrencilerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • VEFAT Merhum İmanı İsmail Efendi ve Hafız Rukiye Hanımın oğullan,merhume Saime Narmanlı,Sabiha Sanbol,Nezihe Aksoy'un ağabeyleri,Nimet Duruk'un eşi,Orhan Narmanlı,Melike Kısakürek,Bilge Alkor'un dayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • ACI BİR VEFAT Merhum çarkçı yüzbaşısı Behçet ile merhume Nebihe Derener'ln oğulları,Aliye ve Nuriye Deıener'in kardeşleri.Sevim Eker ve Necdet Eker'in ağabeyleri,öğretmen Şaziye Derener'in kıymetli eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN 1 Müessesemize ait 14 adet kamyon şasisi üzerine otobüs karasörü yaptırılacaktır.2 Bu işle ilgili teklif zarfları 15.3.1983 günü saat 15.00 de da müessese-merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • İİfâi-V P U OR A!C'AFW,PARFÜM v£ LOSYON J_AR I REKLAMCILIK G35 2763
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • EŞYA SATILACAK T.C.Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden 1 H Paşa merkez anbarında nizami bekleme müddetini doldurmuş o'nn 143)kalem muhtelif cins bulunmuş eşya 18/3 9ö.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • SANAYİCİLERE İSLETME KREDİSi 344 sayılı kanun gereğince İşçi Sigortalan Kurumu menabiinden sanayi sektörüne işletme kredisi olarak tahsisi mukancr mena ligin 'İ4.8.19H1 tarihli Resmi Gazete"de neşredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • istanbul Defterdarlığına İmtihanlr Memur Alınacaktır Teşkilâtımızriakı münhal kadrolara 30 yaşını geçmemiş askerliğini yapmış Lise ve Orta Okul Mezunları arasında imtihanla meır.'iT alınacaktırimtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • ANTİSEPTİK OEZENFEKTAN AMERİKAN TENTÜRDİYODU Reçetesiz «atılır hor eczanede arayınız^ İLANCILIK 552 2772
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • ÖPÜŞ MAKİNESİ Haştaraiı Birincide dalar verilmrkte ve gayet hafif bir elektrik akımı gönderilmektedir.Dudaklar birleşince akım vücutlardan geçerek devreyi tamamlamaktadır,öpüşmenin şiddetine gore maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Bir otelin kâtibi Baştarafı Birincide Olayı görenler tekmenin seyyar satıcı ibrahim Parlak tarafından vurulduğunu söylemişlerdir Daha sonra odasına girip yatağına yatan Kadir Kılıç sabahleyin ölü olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Bâzı Genel Müdürler A Bat/taralı Birincide nın düşünüldüğünü bu «ekspres» yolların müteahhitlere yaptırılarak,işleti-Ifcefcini ve parasının da müteahhitler tarafından alınacağını,bunun İçin müteahhitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • BANGUOĞLU Baslnrajı Birincide Banpunglu,c.H P.Genel Merkezini suçlandırarak şöyle konuşmuştur:Anayasaya aykırı kanunların iptali İrin Anayasa mahkemesine müracaat müddeti,içinde bulunduğumuz Marl ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • C.H.P.tüzüğünde it Baştavcıjı Birincide Kurultayın Mayı?ayı İçinde toplanabileceğini bildirmişlerdir.CHP.programında »Sosyal adalet-İlkesinden başka,Atatürk ilkeleri.Anayasa Mahkemesi,nisbi seçim mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • E.F.T.Derneği Başkanı 141,142 inci maddelerin ağırlaştırılmasını istedi M.T.T.B.ne bağlı Edrbiyat Fakültesi Talebe Derneği Balkanı Nadir Bayır ¦Danyamn en antikomünist memleketi hilinen Tnrki.x eıni/d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Peru'da toprak Kaymasından en az 300 kişi öldü LİMA,AA Lima'ya takriben İOOO kılnmptre mesafede bulunan Apurinac eyaletinde Pampa Acta bölgesinin buyuk kısmı önceki gun ani bir toprak kayman sonucunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Plân semere verecek Baştara/ı Birincide nııştır ve ararlar ill anda mübalâğa ile ürküntü yaratmıştır.Şimdi sular yataklarına kısmen çekilmeğe haşlamış ve ararlar mübalâğalı ölçülerinden oldukça kaybet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Bakırköyde bir kadın tabanca ile vurulmuş olarak bulundu 28 yasında Güler Macur isminde yeni evli bir kadın Bakırköydeki evinde şakağına tabanca ile iki kurgun sıkılmış bir vaziyette ölü olarak bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Define arayıcısının cesedi dün bulundu â Buşlayajı Birincide rine buyuk bir meraklı kalabalığı toplanmıştır.Cavid'in annesi devamlı olarak ağlamış ve sık sık da fenalık geçirmişlir.Semt sakinlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • G.Saray D.Spor Baştarajı Sekizincide ikinci devrede Demlrspor oldukça üstün duruma geçmişti.51.dakikada Ahmet'in Ergun'dan sıyrılarak attığı sütun Turgay'da kalışı Galatasaray lıesabına rahat atlatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • 15.000 Ton Odun Naklettirilecektir.Sun'î Tahta Sanayii T.A.Ş.Bolu Fabrikası Müdürlüğünden Bolu Orman Baş Müdürlüğüne bağlı muhtelif işletmelerden Fabrikamıza 15.000 ton odun tasıttırılacaktır.Bu işe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından Bölgemize ait Salacak kayıkhanesinde bulunan Yıldız,Poyraz ve Karayel isimli motor tekneleri esaslı surette tamir ettirilecektir.Şavtname ve yapılacak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • PiVALE ayıtottra4/&vv £H PABUK V\Stn €H N6FİS PiVALE Adı Ağn Tattı İLANCILIK 524 2766
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden I Kurumumuz Ankara Hastahanesi ihtiyacı için 24 kalemden ibaret 1848 parça madenî büro malzemesi idari ve evsaf şartnameleri esasları dahilinde,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • MEMUR ALINACAK İstanbul Kâğıthane Belediye Başkanlığından 1 3656 sayılı kanun ile Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğü hükümlerine göre fakülte ve yüksek okul mezunları arasmdan 16 Mart 1963 Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • r-BAHÇE SAHİPLERİNE ZİRAATÇILARA-MIST BLOWERS SPRAYERS OUSTERS KYORITSU NO Kİ Toz v9 iulu İlâçlar püikürlen SIRT ATOIVHZÖRÜ PÜLVERİZATÖRÜ GELMİŞTİR SAKİ CANLISOY rüks9k K»Winm Galata,Izmirllojjlu Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Şistanbul Bürosu TEKLİF İSTEME İLÂNI Müessesemizin ihtiyacı olan muhtelif eb'atta cem'an 45 ton kadar NPU,T ve lama demiri ile 15 ton kadar köşebent mubayaa edilecektir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • 25000 TON KİL ve SİFERTON NAKLETTİRİLECEK 1 Filyos Zonguldak)taki Müessesemize;a istanbul Sarıyer,Uskumru köyünden 10000 ton kilin,b Ayazağa mevkimden 2000 ton kilin,c Bilecik Söğüt inhisar Bucağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1963
  • FACIT Bir büro yazı makinesi kadar sağlam ve elverişlidir.îsveç çeliğinden mamul olup,her yerde her türlü yazı işlerinizi görmek için yaratılmış harika bir makinedir.Üstelik meşhur FACİT ismini taşır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.03.1963
  • G.Saray,Dberabere ka Sarı Kırmızılıların kazandığı penaltıyı Netin değerlendirdi.D.Spor'un beraberlik golünü ise 55 inci dakikada santrfor oynayan Ahmet attı ¦h i W w vyC -vv^»i^ Galatasaray dun,Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • Göztepe "İlk a barajı„nı asam Ceyhan'ın golüne Cevdet'in ayağı ile cevap veren Beykoz,İzmirden 1 puanla dönüyor STAD:Alsancak SEYİRCİ:1.205 HÂSILAT:5.615 TL.HAKEMLER:Hakkı Gürüz Nuri Güne?Cudi Yalçıne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • CAN BARTU Fevkalâde idi,fakat.Venezia,Juvenilis,İnler mağlûp Can fevkalâde bir oyun çıkardı.Milan,Sampdorıa ile 1-1 berabere ROMA,ÖZEL Venezia,bütün baskılı oyununa ragmen iki kontratakla,Modena'ya 2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • MİLLÎ LİGDE 11 MAÇ YAPİLACAK Milli ligde bu hafta 11 maç oynanacaktır.Müsabakaların programı şöyledir:istanbul'da Cumartesi:Feriköy Karşıyaka,Karagümrük Demirspor.Ankara'da:Şekerhilâl Altay,Gcnçlerbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • Şenol 1 gol farkını koruyor Şenol,Metin gol yarışması dün de devam etmiştir.Beşiktaş ve Galatasaray santrforları,takımlarının yegâne •ayılarını kaydederken,gol hanelerin» de birer sayı eklemişlerdir.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • Isianbulspor' hi Güngör Milli iıkını almıyor Teknik Komite üyeleri Çarşamba günü kadronun son şeklini tesbit edecekler TEKNİK Komite 27 Marttaki İtalya millî maçı için tesbit edilen kadroya bir santrh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • TORK,SIRIKLA 4.91 m.atladı CLEVELAND,AA.Amerikalı sırıkla atlama rekordmeni Dave Tork,kapalı salon müsabakalarında 4.91 metreyi geçmiştir.Ayni müsabakalarda John Thomas Z.14 nıelre sıçramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • Yeşil Sarılıların galibiyeti,Ankara'nın Sarı-Siyahlı takımının ilk altıya girme şansını oldukça sarstı Ycsildirek dün PTT yi 2-1 mağlûp etmiştir.Resimde,Reşat'ın attı-EŞİLDİREK,ligden gider ğı ilk gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • Dünkü voleybol maçlarında F.Bahçe,R.Paşayı 3-1 yenmeğe muvaffak olmuştur.Resimde,müsabakadan bir enstantane.©Iclef G mpiy@n Sarı Kırmızılılar lig finalinde,Fenerbahçe'yi canlı bir oyundan sonra 3-0 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • G.SARAY YARIN KAMPA GİRİYOR Galatasaray profesyonel takımı 13 Martla Milan'la yapacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler üçüncü tur revans maçı İçin yarın kampa girecektir.Sarı Kırmızılılar Perşembe günü Mitha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • İngiltere lig maçları LONDRA,ÖZEL İngiltere'de yapılan lig maçlarında çu neticeler alınmıştır:B.Rovers M.united:2-2.Blackpool L.Orient:3-2,Ipswich Town Fulham:0-1,L.City Liverpool:2-0,S.Wednesday N.Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • MAHALLÎ LİGDEKİ TOTO MAÇLARI istanbul ve Ankara'da oynanan Spor-Totoya dahil mahallî lig maçlarında çu neticeler alınmıştır:Süleymaniye Y.Emniyet:0-0 Topıakspor B.Gençlik:S-i Güneşspor Sincanspor:3-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • Ankara'da Şekerhilâl'e 2-1 mağlûp olan Kırmızı Beyazlıların millî ligdeki durumu kritik bir safhada HÂSILAT:87.382 Lira.HAKEMLER:Hakkı Çaktırma Rahim Kotan Sadettin Akay ŞEKERHİLÂL:Şeref Kâmil Battal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • Kır koşusu dün yapıldı Atletizm Federasyonu tarafından tertiplenen kır koşusu dün Topkapıda yapılmıştır.Teknik neticeler şöyledir!Büyükler 8000 metre:1 Mehmet Ay GS.25.27.2.2 Üsker Kızıl Dz.H.O.25.38.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • SaaRfSS a H ta afra Takımımız Çarşamba günü Atina'da Yunan gençleri ile Avrupa Şampiyonasının ilk eleme maçını oynayacak GENÇ millî takımımız Çarşamba günü Yunanistan ile yapacağı Avrupa Juniorlar Şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.03.1963
  • t Üttfti« ÜMim6iîSS [ÖZKAN ŞAHIN] Altınordu kalecisi Sefer,yediği hatalı gol hariç İyi bir oyun çıkarmıştır.Resimde Sefer,Güven'in yakın mesafeden savurduğu bir gutu,kendisine şarj yapmaya hazır anan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor