Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • 15 inci "KUR'AN-LKERIM'JN TÜRK(E ANLAMI,İLAVEMİZİ BUGÜN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • Peygamberlerin hayatını en güzel anlatan eset\Yazan Nezihe ARAZ GÜVEN YAYINEVİ eygavnb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • Bir canbaz telinden Muhafızların başı üzerinden atlayan canbaz elleri uyuştuğundan teli tutamadı,düştü ve kolları kırıldı.BERLİN,USIS DOĞU Almanyada sirkte canbazhk yapan 36 yaşındaki Horst Klein terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • Şoförler de zam istiyor Benzin ve yağ fiatlarına yapılan zam üzerine dolmuş ve taksi ücretlerine 125 zam yapılması istenmiştir.Şoförler ve Otomobilciler cemiyeti zam için bugün Belediyeye başvuracaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • J.P.BELMONDO ve Maxmillian Schell istanbul'a gelecek ORHAN TÜREL Rejisör Jules Dassin şehrimize gelmiştir.«Jamais Le Dimanclıe» in yaratıcısı olarak tanınan sinema adamı memleketimizde çevireceği The
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • Yeşilay Genel Başkanı zamları az buldu Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Abdiilkadir Karahan,içki Hatlarına yapılan «zamları çok az bulduğunu» açıklamış ve «Bu bakımdan hükümete müteşekkir değiliz.demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • 3SS?aaaa İBRET «Hazine bulmak için bilmediği karanlık ve karışık yollara girdi ve macerasını canıyla tfdiyerek kayboldu.Hu bir siyasinin bayat hikâyesi değil,sadece bir gazete havadisidirç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • KOLTUK MEYHANESİ.ı ¦s-t^.w,iv,ltf.g,v,v;i.l'-va-i,'ii»-i-AJMaa&ifföB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • İzmir ve Âdana'da iki kazada dün 16 kişi öldü Bir belediye otobüsü fazla sür'atten kamyonla çarpıştı.Frenleri patlayan tomruk yüklü bir kamyon da devrildi Memleket Haberleri Servisi)ZMİR ve Âdana'da i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • rODCWI PPİKIP RACI AHU AD Yeni Beled,ve Ba! kanı Necdet Uğur ile yeni Emniyet Müdürü Haydar v^uKtVLEKIINC BA^LAUILAK ö/kıtı dün görevlerine başlamışlardır.Uğur,gazetecilere,Belediye teşkilât ve kadrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • DURUM ZAMLAR DEVLETİN 1963 yılında normal kaynaklardan 9 milyar liralık gelir sağlaması gerekmektedir.Bu,bir zarurettir.Zira aksı takdirde Derlet,toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak görevini yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • i ve Akaryakıta zam açıklandı Yenihaman 70,yenice,baha,gelincik 20 birinci 15,küçük rakı 100 büyük rckı 250 kuruş,viski 10 lira arttı ANKARA,ÖZEL TEKEL maddelerine yapılan zam dün Gümrük ve Tekel Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • 3JIIIIIIIIIIIIIIII ZAMLI AKARYAKIT HATLARI YENİ fiatlarla akaryakıt satışlarına dün başlanmıştır.Bölgelere göre benzine 19 kuruş 30 santim ile 60 santim,gazyağına 1 kuruş 30 santim ile 40 santim,motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • Kış bir felâket halinde geri geldi Yeni bir soğuk dalgası yurdun büyük bir kısmını kapladı KAPANDI,İNSANLAR MAHSUR Anadolu yakası ile ŞişlVde kablolar koptuğu için elektrikler kesildi [ÖZDEMffi GÜRSOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1963
  • Çanakkale yolunda iki otobüs karlara saplandı Mahsur kalan 40 yolcu henüz kurtarılamadı YURT HABERLERİ SERVİSİ)TİPİ halindeki kar yağışı Trakya,Kuzey Batı Anadolu bölgesi,Orta Anadolu'da hayat felce u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • Bu sene gene en fazla ikramiye veren banka,Türkiye İŞ Bankasıdır.100 APARTMAN DAİRESİ 10 ADET 100.000 LİRA 200 ADET 5.000 LİRA 400 ADET 1.000 LİRA ve 49 290 adet çeşitli para ikramiyeleri CEM'AN 10 Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • İLÂN Jandarma Subayları Balmumcu Kooperatif Evleri kanalizasyonu 420 metre İlâvesi 8 Mart 963 Cuma günü saat 15 te açık eksiltme İle ihale edilecektir.Proje ve şartnamesi Kooperatifte de görülebilir,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • TEKEL BAYİLERİNE İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden Tekel maddeleri satıcı ruhsat tezkerelerinin 1903 malî yılı harçlarının tahsiline 1/Mart/1963 tarihinde başlanmıştır.Baviierin bölgelerindeki Satış Dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Devlet Personel Dairesinde açık bulunan aşağıdaki memuriyetlere Mart 19G3 ten itibaren eleman alınacaktır,isteklilerin 5 Mart 1963 Salı gününe kadar Devlet Perso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • TEKEL BAYİLERİNE İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden Tütün bayileriyle kapalı ve açık içki satan bayilerin 1 Mart,963 cuma günü sabahı ellerinde bulunan her nevi sigara,içki ve ispirtoları bir'beyanname i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN TEBLİĞ OLUNUR f 3/3'963 Pazar günü sat 8-16 arası I.E.T.T.idaresince Elmalı muhavvile merkezinin yılık temizliği dolayısiyle elektrik cereyanı kesileceğinden şehrin Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • İSTANBUL HANIMLARININ ÖZLEDİKLERİ GPN Mağazasında MEVSİM SONU Maliyetten aşağı VİCuZ.SciîlSt Sultanhamam No.11/13 Kısa bir müddet için)3 İ s i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • fBASİîMİZ.M,BASIN OLMALIDIR E TP URKİYE'nin bugün başında bulunan tatğ bikatçıları dört grupta toplamak mümkün.1 Fırsat fırsattır ben çıkarıma bakağ yım,diyenler.2 Etliye sütlüye fazla karışmadan duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • Denizcilik Bankası Geçen yıldan Az kâr etti 1901 yılında 14.851.000 lira kâr sağlayan Denizcilik Bankası,19(32 yılı bilançosunu,7—8 milyon liralık bir kâr ile kapatabilmişür.Bankaya bağlı işletmelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • GEMİ PERSONELİNİN İŞ SAATLERİ İNDİRİLDİ Bakanlar Kurulu karariyle 6379 sayılı Deniz—İş Kanununa tâbi gemilerde çalışan kamara personelinin günlük mesaisi 12 saatten 10 saate,güverte personelinin 1(1 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • 2v.2„ 6-1 6,1-TELEFON NUMARASI İSTANBUL REKLÂM REKLAMCILIK:934 2660
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • Sağlık bakanının Makam şoförü DOKTOK Salt Erınete Sağlık Bakanının makam şolorlnğüne talip!Kendisi 9 yıl Amerikada kalmış ve dürt yabancı dil biliyor.Yurda döndükten aonra muayenehane açmamış ve Devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1963
  • DÜŞÜNCELERİ Böbrek SUN'Î böbrek son zamanlarda gazeteleri en çok meşgul eden konulurdan biri oldu.Bu arar yanlış olarak Ankaradaki uçak ka/asıııda yaralananların hayatlarını kurtaracak tek çare sanıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • ASKERLER S İR askerî cunta ne zama-na kadar iktidarda kal-j malı?Askerî rejim,demokratik nizamın tesisi i maksadını güden geçici bir rejim mi olmalı,yoksa memleketin durumunu ıslâh etmek için dört ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • EVET ABPÜUANBAL MÜPMAlE İTMESİ iü)l BEN kiCA ETTİM e^6ÂM^ HMlUlKTi SAHA WTliUAfcl AılESıNEVE MUAFINA m UMMASI ABDükAM.DALIN MAKE-VÎNATiKl KUV-YETLENflill-BüAHA.NİfcİH-M «ELOSİPETİ TMUi^?MUHMtf ME KETi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • her türlü SİNEMA MAKİNESİ İhtjyaciniz İçin I 18 Senelik Tecrübesi ile f»7:1 J di g Şirketi ve Teknik Servisleri ile Şubeleri Daima Hizmetinizdedir Merkez Adresi Galatasaray Yeniçarşı No.40 İstanbul Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • 3ÖÖ TL Oı Ki 5 ÎLKİNE Si fST-KUMKAP)E i t.m¦ Ç h» MİLLİYET:2670
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • Tain 4 yıldanberı Istanbul programlarını bir gün dahi aksatmadan yayınlamıştır Bu başarımızla iftihar,«diyoruz.22 61 61 22 52 Ü^2 ^22^59 48 REKLAMCILIK:934 2G60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • 15.000 Ton Odun Naklettirilecektir.Sun'î Tahta Sanayii T.A.Ş.Bolu Fabrikası Müdürlüğünden Bolu Orman Baş Müdürlüğüne bağlı muhtelif işletmelerden Fabrikamıza 15.000 ton odun taşıttırılacaktır.Bu işe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • W-S ku«andi9« butdolab» mar^aş^ Electrolux Dünyada 36 fabrikası ile buzdolabı sanayiinin öncüsüdür.Electrolux Türk İsveç işbirliği ile imâl edilmiştir.Electrolux 5 sene garantilidir.AZİM KOLL.ŞTİ.DURM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sayın Prof.Dr.Macit Gökberk tarafından,1 Mart.1963 Cuma günü saat 17.30 da Üniversitemizin Merkez Binasındaki Taşkışla)111 numaralı anlide «Değişen Dünya» m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • KABA İŞÇİLİK YAPTIRILACAKTIR 1 İstanbul Operası inşaatında kaba işçilik yaptırılacaktır.2 İhale 6.3.1963 tarihinde saat 11 dedir.3 Bu işe ait izahat 28.2.1963 ve dosya ise 2.3.1963 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • 100.000 Liralık PazâR Tafsilât li mayanı Mecmuasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • TOGO MAĞZASINDA MEVSİM SONU DOLAYISİYLE SERMAYESİNE SATIŞ Son model kadın kunduraları 95 v« 80 lira.Erkek kunduraları 87 ve 75 lira.Son model kadın videla çantaları 100 liradan başlar.Zengin Tuhafiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • ^*it YARIM HAVA HÂSIL OLACAK i O AÇIK HAVA 0 KAPALI HAVA 1 lâ BULUTLU HAVA Er StS KAt DOLU ABAUKU YAĞMUR.SAĞANAK GîTİRfN KOTU HAVA SINIRI Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri Avrupadan sarkan yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • rezilya ila Fransa Arasında Istakoz Harbi,başladı Fransızların Brezilya sahillerinde Istakoz avlanmaları,siyasî bir ihtilâfa sebep oldu.RİO DE JANEIRO,A.P.AA.Brezilya ile Fransa arasındaki «İstakoz ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • Modern bir kadınla evlilik çekilir mi?HAYFA,AA Hayfa dini mahkemesinde karısından boşanmak isteyen adam şikâyetini şöyle ifade etmiştir:«Sayın yargıçlar,hikâyem kısa süreceklir.Boşanmak istiyorum,eiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • Tahliye edildikten 1 saat sonra suç işledi ANTALYA,ÖZEL Af kanunundan faydalanarak serbest bırakılan Yusuf Merza tahliyf edildikten bir saat sonra 10 yaşında bir kız çocuğuna sarkıntılık ederken yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • Kayaların altında kalan üç kişi öldü ANTALYA,ÖZEL Kumluca İlçesinde heyelan yüzünden 3 kişi ölmüştür.Yenice köyünden Şahsene Gökçe isminde 75 yaşındaki kadın keçilerini otlatırken yukarıdan kopan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • HAMAMDA BOĞULDU ESKİŞEHİR,ÖZEL Yüzme havuzu bulunan Yeni hamamda 21 yaşında onbaşı Mansur Taşdemir boğulmuştur.Yüzmek İçin girdiği havuzdan cesedi çıkarılan onbaşının ölümüne Merkez Kumandanlığı el ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • BİR AÇİKLAMA 23 Şubat tarihli gazetemizin üçüncü sabitesinde «Genç bir kadın,kaçırılan kocasını arıyor» başlıklı yazıda adı geçen Nejat Evirgen olayla İlgili olarak yaptığı açıklamada,«Aile adının ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • JSSİ»„ KQBL TARİHTE şöyle bir hurafe vardır:İstanbulu kuran Byzas,şehri nerede kurmak gerektiğini j Hâtefe sormuş.O da «Körler diyarının karşısında.demiş.Byzas gezmiş dolaşmış şimdiki Kadıköyüne gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • or os ı GEÇEN Aralık ayında,Hint Çin hudut çarpılmalarının sebep olduğu gerginlik devam ederken,Pakistan ile Komünist Çin atasında yakınlaşma emareleri görülüyordu.Özellikle Keşmir meselesi dolay isiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1963
  • SİYASET DÜNYASINDA oumu Ko«e*v TIKT YILLAR boyunca NATO'nun askerî stratejisi,«kılıçkalkan» esasına dayanmıştır,buna yöre,Amerikanın ni'.leer vurucu kuvveti «kılıç»,Batı Avrupadaki klâsik ordular da «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • BIK.YE.KE OTURUP KONUŞAujisa oaha îy« OLUR.PEKİ.ISTEDI.ĞlN» 5CSf YA-PA »i-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • Ç&İRAZ.SON/Zd-BEN DE İSİ j.y DHCS/L/M BANA tig 3AUBA ÇO-HEBVL 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • L?^S-J&f BÖVi_ET ĞAR.İP İŞLER.BEt?ÇZ4gr\Nt ÇO fL ŞİL_ENDlfe.İR.ZA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • KEN GEÇİLMEZ.AVİÜİL Wi PRENDE «AUOiPZMA—KORMâ ÇÂ1 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • *Ş OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sıkıcı bir günün akmamı çok taüı geçecek.Bir tereddUttan kurtulacaksınız.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sanatına hayran olduğunuz biriyle temaa edeceksiniz.Hüzne m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • Hlert CUMA Rumt 1351 1 1378 Şevval MART Şubat 19 6 3 M VAKİ' r vasatî EZANÎ GUıiBf 7.33 12.37 öeı* 13.27 6.20 İkindi 16.35 9.34 Akçam ıe.oo 12.00 Yataı tO.29 1.31 lauaJı 6.1.0 10.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • Umum!Nesviyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEViK Magazin kısmından Mesul Müdür:DINÇER CÜNER tdare Müdürü:NURETTİN DEMIRKOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • İLÂN TARİFESİ 2,3,1,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.•i 6.7 net sayfalarda santimi 25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.8 Düğün,Nişan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.sayfada)80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • SOLDAN SAÛA:1 Doğru yol.Müslümanlık yolu;TEIRSİ su.2 Anlaşma,uyuşma;Lisan.3 Eskiden Yeniçeri ocağına İlk girmiş delikanlı.4 Fena değil;TERSİ bir renk.9 İtalya hudutları içinde İkinci bir cumhuriyet;TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • İSTANBUL RADYOSU' 7.30 Açılı*,program,kısa haberler vu hava durumu 7.35 Neyler 7.40 Kur'ânı Kerîm 7.50 Saz eserleri ve şarkılar 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Konserto Grieg «I.a minör» piano kon-F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Düşmanın hava hücumları sıklaşmıştı.O akşam Clare'in nöbeti henüz bitmemişti ki,alarm sesleri duyuldu.Güzel,alımlı hastabakıcı perdeleri kontrol etti.Aynı anda yarah subaylardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • Ağam,sen kasavet çekme,buradan,şu bayırı çıktıktan sonra bir bağ var,düşmanın da pek yolunun üstü değildir.Oraya sığınırız.Sonra da ver elini Bu din.Yollara düşeriz.Yaya mı gideceğiz MehmetT Onu da de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1963
  • EE Muhayyer nıakumı:Kıı makam,Hüseyni Mi EE Ejj perdesi Üzerindeki ir Uşşak dörtlüsüne,Dügâh La EJ perdesi Üzerindeki bir Hüseynî beşlisinin birlenmesin-EE S!den doğar.'Makama Muhayyer La perdesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • ¦9-I Daima d I illlS aBİ "Cv^Îl,x/1 y 3 i TF ^ÇAMAŞIR JL_D [aha iyi ve daha ücıizdıiM ¦3 BÜZ DOLAPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI 1 k*ı SAĞLADIĞI FAYDALARDAN BİR KAÇI 1.Azami 50 atüye kadar muhtelif basınçlarda imal edilebilir.2.Azami yüksek randıman dolayısıyla İKTİSADİ işletme.3.Süratli buha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • o4i H scğuk.eMekmikM?otıiüma^do&.Kış mevsiminde,Traitane çatlakları izale eder,ellerinizi suyun ve soğuğun tesirinden koruı\TRAİTANE bir L'OREAL-PARİS Müstahzarıdır.W9r a&ffl P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • PERSONEL ARANIYOR İzmit'te kurulmakta olan Good-Year Lâstikleri T.A.Ş.'nln Lâstik Fabrikası için aşağıda yazılı elemanlara ihtiyaç vardır.Taliplerin yeni çekilmiş bir vesikalık fotoğrafları ile İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • SATILIK EMLÂK İZMİR Basmanede Sat.Otel.İzmir Tel:35926.KADIKÖY Altıyola çok yakın,4 oda 1 hol,3 oda 1 hol,yarı bedeli peşin,yarısı 3 sene vadeli taksitle daireler,36 31 02.1200 iratlı düğün salonu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • Muhterem Hanımlar Hergün Müzikli Beş Çayları Unutmayın ÇATI Çatmızdır.Tel:48 32 27 MİLLİYET:2636
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • swq SAuiBiyaptfKtTtftMi f-lMAL&T ANtİKLOpCOlth •4000 «UMVL İOOMT109 J0-1V BCTON MAMULLCRİ-100 ROM *MMU t» 5ti'*tu tiwujun.P.K.gîZ ANKARA MİLLİYET:2667
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • ZEMİN KAT KİRALANACAKTIR Tünel ile Şişli arası tercihan zemin kat ve 1 ci kat olmak üzere cem'an 350/450 M2 lik trifaze cereyan ve kaloriferli bir veya 2 kat aranıyor.Telefon:Akşamları 17.00 den sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • SATILIK OFSET MATBAASI Tam komple fotoğraf makinesi,Turnet,Kontakt,şasi ve saire kısmen anbalâjda ofset makinesi ile satılıktır.Ankara Cadd.No.111 AFİTAP.İLANCILIK:457 2652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 351:Kaptan Morgan S.Raves R.l.EMEK Teli 44 84 39)Tamirat dolayısiyl* kapalıdır.İNCİ Tel:48 41 »5)î Ayşecik Canımın ioi Z.Deglrmencioglu ONAK Tel:48 24 06)1 Ask Rüzgârları R.Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1963
  • «insanın 75 yaşında olması mühim değil,mühim olan aranması ve istenmesidir» diyor Fransız aktörü Maurice Chevalier.Yaşına rağmen gönlü genç kalan ünlü yıldız resimde,çevirmeğe başladığı «Yeni BLr Nevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1963
  • Puro Tuvalet Sabunu ve Fay Temizleme Tozu Fabrikaları M W m ¦m *l ı* ı*l We 1*1 M M m X.PİYANGOSUNU TAKDİM EDER e H "Mi 'H C ğ^M n/T"-c "e.'Vri®;r Jt V PURO TUVALET SABUNU Amerikadan yeni ithal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • alırken,jvorsunuz Yüzlerce transistor radyo markasj arasında GRUNDİG daima kalitesinin üstünlüğü ile temayüz etmiştir.GRUNDİG STANDARD BOY Maroken den çantalı el radyosu 8 Transistor f 2 dlod.3 dalga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • SEVİM ALTINBAŞAK İle METİN ŞENER nişanlandılar.Levent 25 2 19G3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • SERPİL SİI.İT ile CENGİZ AS nişanlandılar.Aydın,28/2/1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • NERİMAN ALt'AN'ile İSMAİL KOÇ nişanlandılar.27/2/1963,İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • DUYGU TATUDİL ile RAMAZAN NURİ TUGAY nikahlandılar.Ankara.23/2/1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • ra GÜRCAN BARAN i lle y*j Makine Yük.Müh.Q Burhan Cahit GÜREL n Nişanlandılar.û 28 Şubat 9G3 tstanbııl Hilton HANCILIK:518 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • SEMA ERDARCAN İle İnş.Yük.Mühendisi TANJU ONARCAN Evlendiler Nls Salonu 23.2 1963 MİLLİYET:2C69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • ZUHAL İNAN İle BAHATTİN İNAN Nişanlandılar 26.2.1%3 Erzincan MİLLİYET:2ü:i7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • I Elgiz KONUKSEVER He Tuncay FENERCİ K Nişanlandılar Edirne 28 2.963 MİLLİYET:2623
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • TEŞEKKÜR Bayramın üçüncü günü toprağa verdiğimiz kıymetli varlığımız Kazlıçeşme tapaklarından Süleyman YOLAR'ın cenaze merasimine iştirak etmek lûtfunda bulunan bütün vefakâr dost ve akrabalarına ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • ÖLÜM Seniye Ulutin'in eşi.Doçent Dr.Orhan Ulutin'in babası.Türkân Ulutin'in kavınbabası ve Turgut Ulutin'in dedesi Bursa Askeri Lisesi Işıklar)riyaziye öğretmenliğinden emekli.1314—35)Osman NURİ ULUTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • REYHAN ve EROL PERK,kızlarının doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.Zeynep Kâmil Hustahstneıt].2(i ShHbI W3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • Çanakkale'de 2 otobüs kara saplandı denberl devam eden kar yüzünden ilçe ile köyler arasında irtibat tamamen kesilmiştir.Beşağaç küyüne hücum eden kurt sürüleri 50 koyunu parçalamışlardır.TATVAN Gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • BİR CANBAZ Başfara/ı Birincide makta olduğunu bilmediği için büyük bir korku İçinde,elleri donmuş vaziyette bir diğer kuleye atlamıştır.Altında bulunan Doğu kesiminin iki hudut muhafızı tellerden kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • İSTANBUL REKLÂM 22 6161 İstanbutda tam 30 sinemada biriden hizmetinizdedirtû r REKLAMCILIK:934 2659
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • YEN!VERGİLER yürürlüğe girdi ANKARA,ÖZEL Kalkınma Plânının iç finansmanını tamamlayacak olan vergi reformları ve yeni vergi kanunlarından besi daha dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • Fransız Başbakanına suikast teşebbüsü PARIS,A.P.Fransız Başbakanı Georges Pompidou ile birçok Fransız İdarecisini öldürmekle görevlendirilen 9 Gizli Ordu mensubu tevkil edilmiştir.Belçikadakl Gizli Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • *«WMÜ ANTALYA THSTİL FABRİKASI {EKMEZ POPLİNLER ZARİF EKOSE VE W* ELBİSELİKLER î# LÜKS MENDİLLER SOLMAZ PİJAMALIKLAR ZARAFET,KALİTE VE UCUZLUK SEMBOLÜ Sümerbank mağazalarında ve piyasada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • SAYIN KADIKOYLULER ÇAĞLAYAN MAĞAZALARI BUGÜN AÇILDI TAKSİTİ P Buzdolapları Çamaşır Makinaları Rad-1 J-lIVuJl i luiu yûlar Teypler Dikiş Makinaları v.s.Bilumum ev ihtiyaçlarınız ve herşey HALİM ULUTÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • ACELE TİPO VE MAŞALI HEİDELBERG İÇİN KALİFİYE USTALAR ARANIYOR Telf 22 23 62 Telf 22 23 62 REKLAMKOL:22 2676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:1 İstanbul ve Ankara Üniversiteleri Fen Fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteleri ve İstanbul Yüksek Teknik Okulu Yıldız)şubelerinde çalıdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • ftIYAD SANSÜL Okuduğu en son eserler 45 DEVİR 117 78 OEVİR 1213 FEL FİLU HUVEYOELEK PLAKLARINDA İLANCILIK:516 2653
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • SANAYİCİLERE İŞLETME KREDİSİ 344 sayılı kanun gereğince işçi Sigortaları Kurumu raeııabiinden sanayi sektörüne işletme kredisi olarak tahsisi mukarrer mebaliğin 24,8.1961 tarihli Resmî Gazete'de neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden Bu müddete kadar lan muhammen aisbî ve mukarrer Geçici Parsel Mesahası Ruhsat rüsumu Teminatı MEVKİİ No.M2 Müddeti Lr.Krş.LiraKrj.Çankaya kazası Dikmen 1 115750 1/3/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • 45 UEVIR 120 121 YILDIZ TEZCAN ¦W PLAKLARINDA OKUDUĞU en son Türküler ŞAHİN İDİM TOSUNO KADERDE YAZILAN GELİRMİŞ BAŞA AĞLAYARAK DÜŞTÜM GURBET ELİNE İLANCILIK:516 2653 78 DEVİR 1216 1217
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • DURUM Baştarafı Birincide i Devletin,memleketin zarurî ve hayatî dâvalarını halletmek için muhtaç olduğu geliri vatandaşlarından istemesi,onlart bütün 1 toplumun yararına bir iş için fedakârlığa davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • Arçelik,modern tesisleri,seçkin teknisyenleri ve elemanları,titiz kalite kontrol sistemi ile Avrupanm en ünlü fabrikaları ayanndadır İşte bundan dolayı memleketimizin en üstün kaliteli buzdolabı Arçel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1963
  • Yollar kapandı Başta rujı Birincide kuyruklar meydana gelmiş,kavgalar çıkmıştır.Yetkililer,Otisin elinde 14 günlük un ve buğday stoku bulunduğunu söylemişlerdir.ELEKTRİK TELLERİ KOPTU Etlbank'ın Adapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.03.1963
  • aray,öslence'de arııl ile nuyor Voleybol ve Basketboldeki iki maçı da kaybeden Sarı Kırmızılılar için Romen basını «Mücadele kudreti yüksek,tekniği zayıf.diyor.Galatasaray ve Romen Rapid kulübü idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • F.Bahçe K.Paşa İstanbulspor Vefa Salı akşamı oynuyor Millî ligde tehir edilen Fenerbahçe Kasımpaşa,istanbulspor Vefa karşılaşmaları Salı akşamı Mithatpasa stadyomımda oynanacaktır.Günün programı şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • Bahçe,Hakem Ali mur'dan Si Sarı Lacivertliler,Beşiktaş maçında Timur'un taraf tuttuğunu iddia ediyor.Naci ve Basri de Millî Lig'de oynatılacak BEŞİKTAŞ maçında hakem' Ali Timurun taraf tuttuğunu iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • FARUK İLGAZ İstifa ediyor İLGAZ,FUTBOL Federasyonundan İSTİFA EDİYOR Futbol Federasyonu azalarından Faruk İlgaz,Beden Terbiyesi Umum Müdürü Fikret Altınel'e vazifesinden istifa edeceğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • Yalaz Kupası güreşleri 8-10 Martta yapılacak ANKARA,ÖZEL Güreş Federasyonu Dünya Şampiyonası hazırlıklarından olan Tayyar Yalaz kupası İçin hazırlıklara basmamıştır.8-10 Mart tarihlerinde Sivas'da ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • F.Bahçeli Ragıp Ziya dün defnedildi Evvelki gün vefat eden eski milli futbolculardan ve Fenerbahçe kulübü azalarından Ragıp Ziya Mağden,dün ebedi istirahatgâhı olan Karacaahmettekl aile kabristanına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • G.Saray 6 Mart'ta kampa giriyor Galatasaray profesyonel takımı Milân'la 13 Mart'ta yapacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası UçüncU turu revaıış karşılaşması İçin önümüzdeki Çarşamba günü kampa girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • HABERLER ROMANYA lig şampiyonu Dinamo,Tel-Aviv'de İsrail karmasını 2-0 yenmiştir.ARAP ülkeleri önümüzdeki yıl Tokyo'da yapılacak Ollmplyad Oyunlarına katılmamağa karar vermiştir.Arap ülkelerinin bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • Basket liginde 4 maç var Basketbol ligine yarın ve Pazar günü spor sarayında yapılacak karşılaşmalarla devam edilecektir.Yarın ve Pazar günü yapılacak maçların programı şu şekildedir:Cumartesi:19.00:Î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • F.Bahçeli Ergun Mayısta terhis oluyor Askerlik görevini Sivas'ta yapmakta olan Fenerbahçe'n Ergun öztuna fizik tedavi İçin İstanbul'a gelmiştir.Dizindeki rahatsızlık sebebiyle Sivas'ta antrenman yapam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • V I A N 1 Kazadan önce Otomobil kazası geçiren ve YİANS'NİN DURUMU D Milan'ın değişik tertibi,inter karşısında başarı gösterdi.Can son maçta çok müsbet not aldı MİLANO,BİR OTOMOBİL kazası neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • FENERBAHÇE İSRAİL' E DAVET EDİLDİ Şehrimiz* gelen bir organizatör,Fenerbahçeyl 2 karşılaşma için israil'* davet etmiştir.Ml that paşa'd a oynanan milli lig maçlarını takip eden Tel-Avlv'li organizatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • İstanbul Kulüpleri Millî Lig ikinci kademesinde 18 takım istiyor İstanbul kulüpleri Milli Ligin İkinci kademesine 18 takımın iştirakini İstemektedir.Kulüp başkanları,Federasyonun hazırladığı ctatüye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • "1,r,J-Milan'ın teknik direktörü Vianl'nin otomobilinin kazadan sonraki feci hall.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • Avrupa şampiyon kulüpler çeyrek finalinde ReimsM 1-0 yenen Feyenoord takımının idarecileri 13 Mart'ta yapılacak İkinci maç için sahalarının üzerine resimde görüldüğü gibi plâstik bir örtü serdirtmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • Galatasaray,Feriköy Ankara'ya,Beykoz izmir'e Altınordu ve İzmirspor İstanbul'a deplasman yapacaklar.Y.Direk prestij maçı oynayacak Bı-şiktas profesyonel takımı dün antrenman yapmıştır.Resimde,Siyah Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • Beşiktaş Fenerbahçe maçının çok kötü şartlar altında geçtiğini belirten Saim Kaur,"Acele etmek istemiyoruz,dedi TEKNİK Komite,İtalya maçı' kadrosunda yapılacak değiliklikler için bir müddet daha bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.03.1963
  • i Ttvı«ıı' h nf.w ftafttettr Genç milli takım çalışmalarını takip etmek Üzere Mersin'e giden arkadaşımız Togay Bayatlı,antrenör Satiri Kiraz İle konuşurken görülmektedir.6 Martta Atinada Yunanistan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor