Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • Nihat su A.P.'den tekrar istifa etti ANKARA.ÖZEL Birinci Koalisyon Devlet Bakanlarından A.P.Antalya Milletvekili Nihat Su,dün partisinden istifa etmiştir.Parti Genel Kurulu ile arasında fikir ihtilâfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • Dükkânda basılan bir kadın çırılçıplak 400 metre koştu tZMİR,ÖZEL 4 erkekle bir dükkânda âlem yapan genç bir kadın,bekçinin dükkânı basması üzerine çırılçıplak sokağa fırlayarak 400 metre kadar koşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • AMERİKALI GÜZEL Akdenizdcki Majorca adasının başşchıi Palmada yapılan Birleşmiş Milletler Güzeli yarışmasına katılan Amerikalı Iînıına Paschka,memleketine dönmüştür.Resimde güzel,hava alanında görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • YÜKÇÜLER YİNE YUMRUKLA KONUŞTU yılki gibi Eminönü öğrenci Lokalinde dün de büyük gürültüler İçinde yapılmıştır.Pötürgell.Sivaslı ve Erzurumlu yükçtilerln teşkil ettikleri üç çatıştığı konprfde tarafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • Toplu Sözleşme ve Grey,Bayramdan Sonra çıkacak ANKARA,ÖZEL SENDİKALAR Kanunu ile Toplu Sözleşme,Grev ve Lokavt Tasarılarını inceleyen geçici komisyon çalışmalarını bitirmiştir.Komisyon Başkanı Şeref B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • s I SELAMI SAVAŞ] Sakarya nehri görülmemiş bir seviyeye çıkmıştır.Resimde,suların şimdiye kadar çıkmadığı bir şekilde Sakarya köprüsünün gözlerini doldurmuş hali.Her an tahliye yapabilmek için askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • C.H.P.İl Başkanına göre,Gülek parti kurmak için temaslar yapıyor C.H.P.11 Başkanı Ekrem özden,dün Anadolu bölgesi ilçe temsilcilerinin iştirakiyle Üsküdar'da yapılan bir toplantıda «Hasını Gülek C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • C" »1111 mm «İşte böyle dedim.«Ben tuver» deyin simde 75 yaş [ÖZDEMÎR GÜRSOYJ oturmuş çamaşır yıkıyordu «Benim çamaşırlarımı da yıka» senin çamaşırını falan yıkayamam.Kendine bir çamaşırcı tuce kanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • ISTÂHBULUN DERTLERİNE CASE ARAYACAK ADAM BULUNDU Belediye oldu İtişleri Bakar?Uğurun-İstanbul'da tecrübe edilmiş ve sevilmiş bir şahıs olduğunu söyledi ANKARA,ÖZEL STANBUL Belediye Başq kanlığına Emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • veCHP'lüer yine eclisfe cafsstılar t I Millî Eğitim bütçesi görüşülürken milletvekilleri birbirlerine "Haltetmişsin,"Yuh,diye bağırdılar ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisinde dün Millî Eğitim Bakanlığı bütçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • İskenderun'da büyük bir vergi kaçakçılığı meydana çıkarıldı İSKENDERUN.ÖZEL İskenderun Gümrükler Başmüdürlüğü büyük bir vergi kaçakçılığına el koymuştur.I960 dan beri Türkiyede muhtelif şahıslara satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • HİÇ AYLIK VERMEMELİ Ulaştırma Bakam son zamlar için:Medeniyet ucuz değildir,demiş.Bunun mefhumu muhalifinden,meleniyetsizlik ucuzdur,hükmü çıkar.Buna inanırsak siyasilerimizin hapı yuttuğu gündür.İçle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • inönü,bir muhtıra ile Irak ihtilâlinden ders alınmasını isteyen ve genel afta İsrar eden Gümüşpalaya cevabında ihtilâlin felsefesini izah etti Af Tasarısını görüşen Adalet Komisyonu toplantı hâlinde C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1963
  • BUGÜNKÜ DİLLE DEDE KORKUT Sadeleştiren:O.SAİK GÖKYAY diyor ki:Ben,bu kitabı aşağı yukarı ezbere bilirim.Fiyatı 400 kuruş REMZİ KİTABEVİ İLÂNCILIK 9810 2138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • Op.Dr.Baha KÖSEBAY Göz Mütehassısı Harbiye Halnskârgazi Cad.No.61/1 TEL.47 68 7S MİLUYKT:2147
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • Sevgili okuyucusu,Aytul üzüntülü,«Bu defa olmadı.di or.Dört yıl içinde iki defa Irak ihtilâline giden ve her ikisinde de ilk gazeteci kafilesiyle Bağdat'a giren arkadaşımız Beyrut'ta tam dört gün yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • GUMUtC l|!VERGİ Bakmışlar »dam,yüz harcıyor,bir vergi veriyor.O yıl vergi dairesinden çağırmışlar «Senin vergin,bu yıl 1000 lira» demişler.Adam «Hayhay!demiş.Ertesi yıl bakmışlar eskisinden daha' fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • Senegal Cumhuriyeti gemi kiralamak için heyet gönderdi Senegal Cumhuriyeti memleketimizden «Yiik ve yolcu» cemileri kiralamak üzere 4 kişilik bir heyet göndermiştir.Meclis Sekreteri M.Tall'm başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • BÜYÜK ÖĞRENCİ YURT-LARI YAPTIRILACAK Topknpı dışında 3000'er kişilik büyük yurt siteleri inşa edilecektir.Bu hususta 5,5 milyon liralık istimlâk ödeneği ayrılmıştır.Kurulan bir komisyon arsa aramağa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELER!Füzesiz Türkiye ve Kuzeydeki sumuz B ATI savunma sistemi/de füzelerle alâkalı olarak duşunu.Jen değişiklik,içerde ve dinarda memleketimiz hakkında çeşitli yorumlara vesile verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • Arçelik,modern tesisleri,seçkin teknisyenleri ve elemanları,titiz kalite kontrol sistemi ile Avrupanın en ünlü fabrikaları ^yarındadır İşte bundan dolayı memleketimizin en üstün kaliteli buzdolabı Arç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • İS YERLERİNİN ÇALİŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Trafik tıkanıklığım önlemek amacıyla İstanbul Ticaret Odasında çalışmalar yapılmaktadır.Çeşitli lııeslek komiteleri toplanarak,işe başlama ve bitirme saatlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • BELEDİYE SARAYINDA SERGİ AÇILACAK Finlandiya'daki «Sok» kooperatifinin düzenliyeceği «Türk Haftana nda teşhir olunacak mallar,26 Martta İstanbul Bolediye Sarayında açılacak bir sergide teşhir edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • i «MHHONM İLAVELİ CocuJl mecmuan yarm çıkıyor Ayrıca 250 Okuyucuya* ÇEŞİTLİ İBCRAMİYJE İzahat r ^b^ha* REKLAMCILIK fi»2 2124
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • UCUZ ALMANYA SEYAHATİ Miinchen 200 TL.Hareket 28.2.1563 Teleion 27 48 72 MİLLİYET 2149=
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • Gecekondulara tamir İzin ve ruhsatı verilme?İçin bir kanun teklifi yapılmıştır.Yürürlükte olan İmnr Kanunu ve Belediye me\zuaî.ı,gecekondulara tamir izni verilmesine müsade etmemekted'ristanbul CHP.mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • JfM\11 III III MM llll IJ ii ii i il i in in in in nun i il un mı 11 im i im i in in IIIIIIIIIIIIIIJII1IIII 111111111111*$' Herdesin canım efendim?IRTIMDA asker elbisesi,cebimde sekiz dokuz y| lira pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1963
  • Maksadımız yolcuyu hedefine iyi ulaştırmaktır:Emsali bulunmayan Lufthansa Servisi Kuzey,veya Güney Amerikaya,Afrikaya,Yakın,Orta ve Uzak Doğuya yapa-LUFTHANSA Servisd© önderdircağınız uçuşlarda bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • jffl!1!M "iw t HOSTES OLMAK İSTEYENLERE BİR NASİHAT İki hostes ve bir kabin memuru adayı imtihandan önce.Suat TÜRKER ÜZEL manzara.ı Boğaza tepeden bakıyor.Martılar.Beyaz köpüklü deniz.Güzel,şık giyinm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • BU MÜ MlS_KIM AENDE BUR.SERSE_RÎ L.qnuN ENEEZHSiNlN VARİSİ YOK SEMDE BEN-DE i.SMON60LVA4 DA BEN SERSERJ FAKAT BURADA OY-NAMAK ÎSTİVOR.KAZASKA.ORADA MEP BUTUN GÜN "TOMURCUK koKL-AYiP DURUR-DUM ORADA YO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • züPPE SANDl&l Mu ADANI AB-DüLcAN&AlM!r-TEVEKKELİ 'ARAPTAHiH-MINI Silip SÜFÜ-ILÜVE^Dî r TOt ÇÖHÜA AflPÜHAN&Al NEHTflUME ftiiUWiK SQHM p^W İÛK.AGill^X IiJucW güMSıKı £S LALI^MC.ÜÇÜMÛJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Bir kız grubu uçurtma uçururken polis müdahale etti WASHINGTON,A.P Washingtonlu kızlardan bir grup,başkanın helikopte-le civarda dolaşırken uçurtma uçurmanın yasak olduğunu ilk defa öğrenmiş bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Kuzey Konseyinde boksun yasaklanması da görüşülecek OSLO,AA.Kuzey memleketleri Başbakan ve Dışişleri Bakanları ile Parlâmento üyelerinden kurulu Kuzey Konseyi çalışmalarına başlamıştır.Bir hafta sürec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • 1864 DEN BU YANA ŞEKERCİ HAFIZ MUSTAFA v Nefis çeşitleri ile emrinizdedir.BAHÇEKAP1 REKLÂMCILIK 578 2136
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • 2 büyük cilt içinde ve sadece bez ve yaldız ciltlerinin değeri karşılığında alabileceğiniz raya mal olan İR TARİH HAZİNESİ K:7 TSS Memleketimizin en selâhiyetli ve kıymetli kalemleriyle,Hazret-i Mevlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • P f'ı* mazisi mim MEMDÜATI EM FAZLİBÂNKÂ RIHI ut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN İTALYAN MENŞELİ SNİA MARKA 100 DENYE PARLAK ÇİLE Sun'î ipeklerimiz depomuzda teslim kilosu 37.50 liradan satışa arz edilmiştir.Tel:1531 1219 Bursa 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Kuduz genci akrabaları hasfahaneden kaçırdı Genç,kaldırıldığı ikinci hastahanede öldü BURDUR,ÖZEL Kuduz köpeğin ısırmasile kuduran bir genç,akrabaları ve arkadaşları tarafından hastahûneden kaçırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Boşadığı karısı ile komşusunun evini soydu İZMİR.ÖZEL Boşadığı karısiyle ev soyan Mansur Garol çaldığı eşyaları bit pazarında satarken polis taralından yakalanmıştır.Mürüvvet Orucu adındaki komşusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • KÜP ÇAMAŞIRLARI rrcyrAPj&AKi't HARBİYE REKLAMCILIK:701 2134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • BAYRAM DOLAYISİLE SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE HER NEVİ Palto,PardesU Trençkotlar Bozkurt Terylene PardesU Mantolar Çobanlar Deri Manto,ve Ceketler Spor Ceketler Tek Pantalonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Yazı Makinesi Alırken REMINGTON İsleyiniz REMİNGTON'un Portatif,Standard ve Elektrikli modelleri gelmiştir.İhtiyaçlarınızı en iyi bir markayı tercih ederek karşılamak menfaatiniz icabıdır.Remington'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Sigara tiryakilerini bekleyen tehlike NEW-YORK,A.P.35 yaşında bulunan Amerikalıların sigara İçtikleri takdirde f 5 yaşından önce dünyadan göç etmeleri ihtimalinin yüzde 27 ile 41 arasında olduğu bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Bir Titan 2 füzesi havada infilâk ettirildi VANDENBERG HAVA USSU,AA.Amerikan yapısı füzelerin en kuvvetlilerinden bir «Titan 2» füzesi,Vandenberg'teki yer altı rampasından fırlatıldıktan hemen bir dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Korsan gemisinin yeri tesbit edildi TRİNİDAD,A.P.Birleşik Amerika bahriyesi uçakları Venezuela bandıralı Anzoategui şilebinin mevkiini tesbit etmişler ve rotasını Porto Riko'ya çevirmesi için gemiye r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • IIIM.I.I.II.lIM.UI.YEŞİLYURTTAN veteriner hekim Fuat Barkır'dan şu mektubu aldım:«Geçenlerde bâzı ehibba ve yaran beraberce toplanmış,muhtelif mevzular üzerinde görüşürken söz dönüp,dolaşıp adalet)mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • Yeniköyde'ki iftar Sofrası ve Tarihî Temaşa Yeniköy Boğaziçi gazinosunda büyük alâka gören tarihî iftar sofrası ve Türk temaşası gösterileri bu lafta Çarşamba,Cuma ve Cumartesi akşamları son olarak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1963
  • O AÇIK HAVA 0 KAPALI HAVA J BULUTLU HAVA SİS KAR DOLU A ALÇAK BASINÇ ALANI Y YÜKSEK BASINÇ ALANI ^jr-RÜZGÂR YÖNLER} 1^ ŞİMŞEK v« GÖK GURLEMESİ DLVAMU YAĞMUR GETİREN KOTU HAVA SINIRI ARAUKU YAĞMUR.SAĞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • DEMİR YUMRUK Dtl-İKANL.ÇAVetç gene.RAl_IL.S.KA.PlŞMAK ÎÇlN Benden vArdi/vs ıstivorsanj ben BU ŞDE.yûKUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • lost saunas,uem mbö ARABAYI BULDURUN Içlu TESEİCKÜRLER ALTIN-LARDAN HABER VAR AM?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • r KAV 4UL-AM KAHKETSlN J.BıR "TEK BALK TUtAWADlM.ŞURADAN W fcı'l_0 LÜFER.VERSENE.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • ®m m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Nes'e verici bir haber alacaksınız.Hig hayatımı cok aydınlık.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün burcunuzun en güzel günü.Ne isteneniz kolaylıkla olabilir.*2 BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Türlü renklerdeki küçük ve Tnııntazanj taşların yanyaııa getirilmesiyle meydana Kelen resim veya tezyinat isi;Duygu.2 Avrupada bir devlet;Valde.3 TERSİ kimyada sodyum klörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.I .6.T ncl sayfalarda santimi 23 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nişan.Nikâh.Vefat ve Teçekkür ilânları 5 santime kadar 7.sayfada)80 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • C 7 »Ui Milliyet Gazetecilik AS.adına bahıbi:ERcÜMENT KARACAN Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür i HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Magazin kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • HIcrt Pazartesi Rumi 1383 18 1378 Ramazan ŞUBAT Şubat 23 19 6 3 B VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 7.53 1.07 ö£!e 13.28 6.42 İkindi 16.24 9.38 Akşam 18.46 12.00 Yadı 20.16 1.32 lnıtak 6.13 11.27 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • ISTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Salon orkestraları 8.00 Saz eserleri 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah konseri 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Neler pişirelim?9.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • YAZAN:Christiane UOCHEFORT TÜRKÇE Sî Selâmi İzzet SEDES beh Korkudan titriyordum,ama Renaud'dan değil,bunun o da farkındaydı.Karyolama uzandım.Mösyö Sartinln vereceği karar umurumda değildi.Ben kendim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1963
  • Clğerdelen Dizdarı sevine İçinde bağrışan,haykıran askerlerin ve kal'a halkının arasından geçerken:Düşman en azından 8 bin ölü bıraktı ovada.diyordu.Ertesi sabah uyandığı zaman Mtişk-1 Lâal'ln İlk İş!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • m PUNTO KELİMESİ mtök ^PUNTO'^LİMESÎ 3 LİRA AYRİCA.ÇERÇEVE jÇİNDE VERİLME* '9E^Ç| I İLÂNLARDAN 25 LİRA FARK ALİNİR^ i £ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • SATILIK EMLAK APARTMAN daireleri,Şişli,Nlşantışi.Teşvikiye,Pangaltıda 50.000 150.000 arası,kaloriferli,bos teslim.48 29 90 Sevil Emlâk Necati Cessurer.APARTMAN,Fatih Maltada 5 kat İkişer oda,mutfak,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • KANLI 14 RAMAZÂN İN HİKAYESİ Röportaj:TURHAN AYTUL HENÜZ ORİAYA ÇIKMAYAN GERÇEK B AGDATTA yüzlerce yabancı gazetecinin su yüzüne çıkart,mak istediği gerçek şuydu:İhtilâlin kuvvetli adamı kimdir?Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • *VV\VVV;HI S Kalamış Koyunda Çok Kıymetli Satılık Arsa ve Bahçeli Köşk Kalamış Koyuna nazır,üç cephesi yol ve imarca üç ayrı parsele ifrazlı ve her parsel dört kata müsaadeli fevkalâde kıymetli arsa v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 1 125 inci Jandarma Er Okulu Alayı Subay Evleri Kooperatifi yolları inşaatı 148,931,35 liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır,ilk teminatı 8398,08 liradır.Fen işleri Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • Azot Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğünden 1 Ulukışla ocaklarımızdan 1.4.1963 tarihinden 31.12.1963 tarihine kadar 110.000 135.000 ton alçı taşı istihraç edilerek 0-30 m/m irilikte kırdırılması işi müteah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • Türk Kırmızı Yağı Alınacaktır İzmir Basma Sanayii Müessesesi için 19 TON TÜRK KIRMIZI YAĞI kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.1 Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV.Servisinden öğrenilebilir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • MİLLİYET KÜÇÜK İLÂN SERVİSİ ANKARALILARIN HİZMETİNDE KÜÇÜK İLÂNLARINIZ İÇİN MİLLİYET ANKARA BÜROSUNA BİR TELEFON KÂFİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1963
  • 21 Adet 9.00X20 14 Kat Dış 66 Adet 9.00 X 20 İç Lâstik Pazarlık suretiyle satılacaktır.Müracaat:22 Şubat 1963 tarihine kadar;9.00 12.30 ve 14.00 18.00 saatlerinde Tel:49 39 00 ¦MİLLİYET:212L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • B.BSYi ANNETTE9!YARATAN VADİM KONUŞUYOR VADİM VE BARDOT BİR DANSİNGDE EĞLENİYOR.SİNEMA dünyasında,orijinal ve hattâ «acaip» denecek kadar aşırı cüretkâr denemeleriyle şöhret yapmış olan Ro ger Vadim ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • İKİMİZE BİR DÜNYA Nevzat Pescn İdaresinde çevrilmiş biı Pesen Film prodüksiyonu.Oynayanlar:Orhan Günşiray,Kadir Savun,Çolpan İlhan,Dielehan Baban,Hüseyin Baradan,Kadri ögciman.Senaryo:Orhan Elmas.Kame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • yumurtacı veya ıspahalcK,A lerınız sçır.48 Î3 99 REKLAMCILIK 689 2126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Amerika'dan Mısır Naklettirilecek Amerika'dan memleketimize ithali kararlaştırılan 14.100 Long ton mısırın %5 noksan fazla 7100 Long tonu Fuleargo bir gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • Tİ YAT Elhamra İstanbul Tiyatrosunda 18 ŞUBAT PAZARTESİNDEN İTİBAREN HARPUTTA BİR AMERİKALI KOMEDİSİNİ TAKDİM EDER.YAZAN:CEVAT FEHMİ BAŞKUT Her gün Çarşamba hariç)saat 18.00 de Pazartesi 18.00 ve 21.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • 19 Şubat Salı suareden itibaren 4 büyük artistin yer aldığı senenin en güzel filmi.SİNEMASINDA AŞK RÜZGÂRLARI W™E ^v™1» ROCK KUDSON-LAUREN BACALL ROBERT STACK DOROTHY MALONE Seanslar:12.30 2.45 5.00 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • TÜKENMEZ KALEMLERİNİ HER YERDE ARAYIN İLANCILIK 98 2141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)İv ir Kamplarında C.Monhcr t.EMFK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısiylo kapalıdır.İNCİ Tel:48 43 95)ikimize Elr Dünya O.Günşiray.KONAK Tel:48 26 06)Demirhane Müdürü A.Vilar V.Lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1963
  • ALTAN İLKİN acn soııstıen ser veriyor A LMANYADAKî «BACH DOST-LARI» tarafından kurulan ve üyeleri Almanyanın en iyi nıüzikçileri arasından serilmiş olan,ALMAN BACH SOLİSTLERİ Deuıclıc Baclıso'.isten)o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • 31.12.1962 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR Ka^a Bankalar Müşterilerimiz Muhtelif Borçlular Alacaklarımız Sabit Kıymetler Sabit Kıymetler Amortismanları Özel Maliyet Özel Maliyet Amorti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalma Müdürlüğünden I Kurumumu?Samsun Hastahanesi ihtiyacı için 25 kalemden ibarer 1070 parça madenî büro malzemesi ihalenin Genel Müdürıüğüminrce tasdikini müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • Gazetemiz Güneydoğu Şefine hudutta makineli tüfekle ateş açıldı DİYARBAKIR,ÖZEL Gazetemiz Güney Doğu Bürosu Şefi İbrahim örs ile Ycnisabah gazetesi Doğu Bürosu Şefi öner Karacadağlı,önceki gün Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Bakırköy İcra Memurluğundan 962/1189 962/1190 Bir borcun temini İstifası zımmında Bakırköy Şevketiye Mahallesinin Tayyareci Nuri ve Baharistan sokağında kain 40 pafta 310 ada 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • ÂP'nin siyasî af teklifini reddetti J Baştarajı Birincide TÜRKİYE'DEKİ DURUM İnönü,cevabında,«Türkiye'deki durumu» şöyle izdh etmiştir:«Türkiye'de ise,27 Mayıs ihtilâlinin sözünde durmadığı ceğil,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • AP ve CN Mecliste baştarafi Birincide dinden Türk öğretmenini kurtarmak Ilatihoğlıına nasip olacaktır.demiş,ona Aydın Milletvekili ve öğretmen Dernekleri başkanı Şükrü Koç'un verdiği cevaplar ve «müft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • Bir otobüs 20 yolcusu ile uçuruma yuvarlandı MANİSA,ÖZEL Şoför Cihat Tökemi idaresinde 78227 Manisa plâkalı otobüs Sabuncu beli mevkiinde aksi istikametten gelen vasıtaya yol vermek isterken uçuruma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • Adapazarmda sel için alarm verildi Baştarajı Birincide ovada suların yüksekliği üç metreyi bulmuştur.Sakaryalım sularının tamamen çevirdiği Kavaklı flrman köyüne yardım etmek için Vali ve Kolordu Kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • 75'lik KOCA,40 YILLIK KARISINI DÜN BIÇAKLADI Basiarajı Birincide kalabalığın arasından geçti ve ortadan kayboldu.Azimcyi cankurtarana koyup İlkyardım Hastahanesine kaldırdılar.Polis,mahallede «Kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • TOPLU SÖZLEŞME Başlarafı Birincide E?Toplu sözleşmede yetkili taraf toplu görügmeye çağırdığı zaman karsı taraf huııa uymak zorundadır.Görüşmede anlaşmaya varılamaması halinde,bir uzlaştırma mekanizma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Milli Mücadele kahramanlarından Merhum Urla Milletvekili Ali Saip Ursavaşin refikası,Demir ve Bozkurt Ursavas'm,Perihan Turkel ve İstiklâl Gökcr'in sevfiili anneleri.Handan ve Nevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • Pek Kıymetli büyüğümüz Deniz Kuvvetleri Kumandanlarından Emekli Oramiral SADIK ALTINCANı kaybettik.Cenazesi 18 2.'J(İ3 Pazartesi Rünu öğle namazını müteakip Şişli cî milndeh merasimle kaldırılarak ebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • TEŞEKKÜR Sevgili büyüğümüz AHMET ŞEVKİ TENGİZERin şifa bulmaz hastalığında ilk müdahaleyi yapan Doktor Çetin Atak ve hemşire Yüksel Atajay'a,Kasımpaşa Deniz Hastahanesi Başhekimi Ali.ay Mehmet Ali Işı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • TEŞEKKÜR Aile büyücümüz MOİZ BARUH BALER)in vefatı dolayısıyle,cenaze mera-Eimine bizzat iştirak etmek lütfuncia bulunanlara,çelenk gönderenlere ve yelenk yerine kaim olmak üzere hayır müesseselerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • VEFAT Samsun eşrafından merhum Zaraloğlu Hacı Baha eşi,Hilmiye Kefeli'nin annesi,Sıtkı Kefeli'nin kalnvaldesi.Mehmet,İlhan Kefeli ve Nur Balkan'ın anneani\in.in,baba sahhaU nisvandan p Alime ZARALOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • Karakola 200 metre mesafedeki ev soyuldu IZ.MİR,A.A.Küçükyalı polis karayoluna 200 metre mesafede Şemsettin Yolcu isimli şahsa ait ev dün gece soyulmuştur.Evde kimsenin bulunmadığı bir sırada İçeriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • İmroz'daki zeytin ağaçları dondu İMROZ Hacer Bilici bildiriyor)Şiddetli soğuklar vt don yüzünden İlçemizin Zeytinliköy.Tepeköy ve Dereköy zeytinlikleri tamamen kurumuş tur.Ağaçların yaprakları dökülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • iktisadî Tfîşekküüerdeki işçilere yapılacak ANKARA.ÖZEL İktisadi Devlet Teşekküllerine ijrıplı kurumlarda çalışan işçilerle personele ayni ve nakdi yardım yapılacağı ıgıklanmıştır.Sanayi Bakanı Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 İstanbul ve Ankara Üniversiteleri Fen Fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteleri ve İstanbul Yüksek Teknik Okulu Yıldız)şubelerinde çalışan veya yeniden al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • EVET ANNEANNECİGİM YAĞI,KİRİ YOK EDİYOR!Ekstra VIM,bütün mutfak eşyanızı tertemiz ve pırıl pırıl yapan yegâne temizleme tozudur.Oksijenli köpüğü sayesinde yağ ve kiri aniden yok eder Kapkacağınızı,ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1963
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA M E R S O L CLeiııture de Merbromin)AMERİKAN TİPİ TENTÜRDİYOT 500 cc Hastane ve 30 cc lik halk tipi anbalâjlarda,bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.MERKEZ LABORATUARI istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.02.1963
  • T-ÜANBUroA I Kas,mPağa Ankaragücü O "un ni Istanbulspor 1 Hacettepe O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • İZMİR'DE Altmordu 1 izmirspor 2 Vefa 1 Yeşildirek O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Demirspor fırsatları kullanamayınca müsabaka 1 1 sona erdi S*Ab:İÜ Mayı.SEYİRCİ:5.5*01 HÂSILAT:27.2 50 T.L.HAKEMLER:Mustafa Gerçeker Nadi Irmaklar Turgay Kaylan DEMİK5POR:Fikret Hayrettin Hakkı Vedat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Mahallî Lig^e Gene müessif Hâdiseler oldu Adalel'in Davutpaşa'yı 2-0 yendi&i maçta 3 futbolcu a t a n hakem tartaklandı Mahalli ligin Spor-Totoya dahil tek maçında Adalet.Davutpaşayı 2-0 yenerken Şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • toto NETİCELERİ Kasımpaşa Hacettepe D İst.Spor Ankaragücü 0 Kasımpaşa A.Gücü 10 İst.Spor Hacettepe D Demirspor Feriköy D G.Birliği Beyoğluspor D Demirspor Beyoğluspor m G.Birliği Feriköy D Altmordu Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Fcrcnçvaroj'Iu futbolcuların Milhatpaşa'daki antrenmanından bir görünüş.Ferençvarcş,Fenerbahçe kin Hifhaipaşa'da çalıştı YARIN gece saat 20 de Fenerbahçe ile karşılaşacak Macaristan lig birincisi Fere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • METİN OKTAY Galatasaravın 2.golünü atlı PTT'yi 3-0 yenen Galatasaray bugün G.Antep'te oynuyor ADANA,ÖZEL Akınspor kulübünün tertiplediği 4 lü turnuva maçlarına dün de devam edilmiş ve PTT ile oynayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • BEYAZ GRUP PUAN DURUMU Tnkımlar O G B M A Y P F.Bahçe Beşiktaş K.Pa^a İzmirspor Ank.Gücü Hacettepe Altınordu İst.Spor PTT Vefa Yeşildirek 5 0 31 7 25 3 1 36 12 25 8 3 14 15 20 3 5 14 12 17 8 7 21 24 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • KIRMIZ PUAN E Takımlar O G;Saray 15 G.Birliği 16 Beykoz 15 Demirspor 17 Altay 16 Karşıyaka 16 B.Spor İS Otiztepe 16 Feriköy 15 K.Gümrük 14 Ş.Hilâl 16 I GRUP URUMU G B MA Y P 10 3 2 40 18 23 10 2 4 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • a Dün Ayazağa Parkurunda yapılan İstanbul kros birinciliğini Galatasaray'dan Cahit önel,Ankara'da yapılan kros şampiyonasını İse,Muharrem Dalkılıç kazanmışlardır.O Dün Kasımpaşa lig maçında sakatlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Kasımpaşa forveti dün,Ankaragiicü kalesini sık sık yoklamasına rağmen gol çıkaramamıştır.Resimde,Erol'un bir atağını Aydın önlerken görülmektedir.Zevksiz ve kalitesiz geçen 90 dakika boyunca iki taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Voleybolde Galatasaray gençleri şampiyon oldu ANKARA,ÖZEL Galatasaray,Harb Okulunu dün 3-1 yenerek averajla Türkiye Gençler Voleybol Şampiyonu olmuştur.Üçüncülük,dördüncülük karşılaşmasında ise Rasimp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • 8,o.bsr defa Sarı Lacivertli voleybolcüler,2 saat 35 dakika süren mücadeleden 15-13,13-15,12-15,15-9,1C-14 galip çıktılar FENERBAHÇE voleybol takımı,dün 2 saat 35 dakikalık bir mücadeleden sonra G.Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • VOLEYBOL LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G M AS VS P Fenerbahçe 11 10 1 32 7 21 Rasimpaşa 10 10 f)30 10 120 Beyogluspor 11 6 5 22 18 17 Bakırköy 11 6 5 25 21 17 I.T.U.10 6 i 22 18 İG Galatasaray 8 7 1 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Ankara'nın kapalı spor salonu 1963 te bitecek Ankara'nın 8000 kişilik kapalı spor salonu 1963 yılının 31 Aralık tarihinde bitirilmiş olacaktır.Yıkılan eski salonun bulunduğu yere inşa edilecek yeni te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • iz.Spor,Sarı-Yeşülileri Zeki ve Cengiz'in Vefa maçında hakemin yersiz bir pena golleriyle 2 0 yendi.1 1 biten A.Ordu ararı Yeşil-Beyazlıları galibiyetten etti STAD:Alsancak SEYİRCİ:4493 HÂSILAT:22.225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Gençle/birliği,ilk golünü Özkan'ın ayağından kazandı.Besimde top,Necdet'in sağından fileleri buluyor.ITele-Foto,Ankara İbrahim özçelik.l B O Kırmızı Beyazlılar,Ankara'da G.Birliği karşısında tutunamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Genç Millî Takım kafilesi belli oldu ADANA,ÖZEL Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası eleme maçlarından ilkini,6 Martta Atina'da Yunanistan ile oynayacak Genç Milli Takım kafilesi dün tesbit edilmiştir.Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Aydın,30 kilometreyi 2.51,6 da yürüdü 10 bin metre yürüyüş rekortmeni Aynur Aydın dün sabah 19 Mayıs ttadında 30 kilometre yürüyüş rekor denemesi yapmış ve bu meşaleyi 2.51.6 da katetmistlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Juvenilis ve inler galip Venezia Mantova maçı 0 0 iken hava muhalefetinden tehir edildi ROMA,ÖZEL îtalya liginde Mantova Venezia,Milan L.R.Vicenza maçları hava muhalefeti sebebiyle tehir edilmiştir.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.02.1963
  • Sarı Siyahlılar soliç İhsan'ın frikikten attığı golle Hacettepe'yi 1 0 yendiler SEYİRCİ:7.917 HÂSILAT:25.570 TL.HAKEMLER:Ali Timur irk)Nazif Oturgan Sedat Özseiçuk İSTANBULSPOR:Yılmaz Ahmet Yalçın kkk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor