Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • 50 60 öğrenci dün lisan okulunu işgal etti CAHİT ÜZEN Yazılı lisan muafiyet İmtihanında basarı gösteremeyen Üniversite öğrencileı inden 50—60 kişilik bir grup,dün üç buçuk saat süre ile Yabancı Diller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • 72 lik ihtiyar 17 lik kızı kaçırdı MARDİN,AAidil İlçesinin,Ulak köyünden evli,yedi çocuk ve onikl torun sahibi 72 yaşındaki Ramazan Saman,ayni köyden 17 yaşında bir kızı kaçırmıştır.Sevgilisini dağa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • DURUM DURUM AYDINLANIYOR JRAKTAK1 yeni idarenin rengi dün belli olmuştur,isimleri açıklanan hükümet üyelerinin kimliklerine bakılırsa,ihtilâlciler «Sosyalist Arap Milliyetçiliği» ilkelerinden yanadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • Afyonda kreşteki 9 kız çocuğuna tecavüz edildi ANKARA,ÖZEL Bağımsız Afyon Milletvekili Halûk Nurbaki dün gece Meclis koridorların da gazetecilere Afyon Çocuk Esirgeme Kurumu kreşinde bulunan 8—12 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • Kurdaş «1967 de Ankara' nın %75 i gecekonduda oturacak» dedi ANKARA,ÖZEL Eski Maliye Bakanı,Orta Doğu Teknik üniversitesi Rektörü Kemal Kurdaş,dün verdiği bir konferansta,«özel sektörün görülmemiş yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • Rus Elçisi Rijov İnönü ile görüştü ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor Sovyet Rusya'nın Ankara Büyük Elçisi Nikita Rijov.dün Başbakan îsmet İnönü ile Türk Rus münase betlerinin geliştirilmesi konusunda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • ısa If" A 1/1 AÇTII AD İçişleri Bakanının şehrimizdeki temas ve tetkik-IxULiMlxLMy ILMIC ıerj devam etmektedir.Bakan,dün de İstanbul'a tâyin edeceği Belediye Başkanını bulamamıştır.Vilâyette,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • 83* aaata YAKIŞMIYOR Bizim bildiğimiz trafik polisi sadece yol gösterir.Beyoğlunda bunların bazı bıçkın cinsleri türedi ki arabalardan içeri kafalarını sokup:Muhabbeti kes,çek bakalım,yürü ulan,diye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • I flf» İz YURTTA TOPRAK KAYMALAR] ÇOĞALDI GAZETELERDEN)i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • "KURÂH-I TÜRKÇE ANLAMI» İLÂVEMİZİN 8 incisi YARİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • KURÂN-I KERİM ilâvemizi alamayan okuyucularımıza «Kur'ân-ı-Kerîm'in Türkçe anlamı» ilâvelerinden birinci ve ikinci sayıları elde edemeyen okuyucularımızın adreslerine bu ilâveleri postalamamız için aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • m dr Von Mongold başkanlığındaki Konsorsyum Heyeti dün Başbakan İsmet İnönü'yü makamında ziyaret ederek 40 dakika görüşmüşlerdir.Toplantı sırasında,1!X 3 bütçesini kabarık bulduklarını,eâri masrafları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • Ut AK'İN ANKARA ELÇİSİ TALİP MÜŞTAK IRAKLI ÖĞRENCİLER İHTİLÂLİ TASVİP ETTİ BAĞDAD'DAKİ ihtilâl hareketini ilk tanıyan Irak Elçiliklerinden birisi Ankara Elçiliği olmuştur.Büyükelçi Talip Müştak,Elçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • Gelir Vergisi tâdil tasarısının bâzı maddeleri kabul edildi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde dün Gelir Vergisini tâdil eden kanun tasarısının bâzı maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.Kabul edilen madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ KİTAPSEVERLERİN HİZMETİNDE AMBER DRİNA KÖPRÜSÜ •ir JANE EYRE GENÇ KIZLAR PİKVİK'in MACERALARI Adres:Babıali Cad.39 REKLAMCILIK:537 1797
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • Erkin Meclise Bilgi ver Bakan «Hâdiselerin ihtilâfa meydan vermeksizin halli en büyük arzumuzdur» dedi ANKARA,ÖZEL DIŞİŞLERİ Bakanı Feridun Cemal Erkin,dün Millet Meclisinde gündem dışı bir konuşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • Harekâtın çük kanlı geçtiği anlaşılıyor.Radyo bütün doktorları hastahanelere davet ediyor Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin,Mecliste Irak olayları hakkında konuşurken.geçirilen Kasım Dîvanı Harbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • TURHAN AYTUL BİLDİRİYOR ir zamanın idam mahkûmu şimdi lider Beyrut'a gelen haberlere göre Bağdat'taki çarpışmalarda 600 kişi ölmüş.Umumî kanaat hareketin Suriye'ye sıçrayacağı merkezinde Lübnan Irak't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1963
  • SON DAKİKA SURİYE DE KARIŞIYOR Şam'da Irak ihtilâli lehinde yapılan nümayişler üzerine bütün okullar kapatıldı BEYRUT,TURHAN «AYTUL Bildiriyor ORTADOĞUDA ikinci bir ülke daha karışıyor.Dün sabah Suriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • BAYRAM DOLAYISİLE SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE HER NEVİ Palto,PardesU Trençkotlar Bozkurt Terylene PardesU Mantolar Çobanlar Deri Manto ve Ceketler Spor Ceketler Tek Pantalonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • ÜC MAYMUNLAR POLİS ROMANLARI 2 SAPIK Hitchcock'un filme aldığı R.Bloch'un Psycho adlı,eserinin kısaltılmış ve doğru tercümesi.Umumî dağıtım:Bateş Bayilik Teşkilâtı MİLLİYET:1760
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • PLANYACI TESVİYECİ Makine Bölümünden.Enstitü Bölümünden askerliğini yapmış J?enç elemanlar alınacaktır.Müracaat:Tel:71 64 18 saat 13-17 arası.İLÂNCILIK:9937 1769
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • Bu Şubemiz için NI$ANTA$I TOPAĞACINDAKI TAM KONFORLU BİR APARTMAN DAİRESİNİ DE BU ÖZEL KEŞİDESİNE İLÂVE EYLEDİĞİNİ SAYIN HALKIMIZA MÜJDELER Cmm in 75.000 LİRALIK HUSUS!ÇEKİLİŞ ©Bu çekilişe iştirak İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR HIHHIIIIIMIHIUIIUIİMIIIU.I II I II M II I I I II II I I I II I Donmaya karşı çâre URDUMUZDA şiddetli bir kışın hüküm sürdüğü,bugünlerde donmalar ve bndan kurtulma par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • Sosyalizm ve Komünizm B UGUNKU durum bir kördöğuşudur.Kim komünist,kim osyalist.bunu kesinlikle sövüşebilmek hemen hemen imkânsız bir hale getirilmiştir.Bu vuzuhsuzluk,memlekette yıkıcı teres anlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • İLÂM Kendilerine iyi istikbal temin etmek isteyen,muhasebe bilgisine sahip Ingilizceyc vâkıf,askerliğini yapmış 24 ilâ 35 yaş arasındaki gençlerin mektupla P.K.759 Galata adresine müracaat etmeleri ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • VE ŞİMDİ DE TÜRKİYEDE TAM 18 AY GARANTİ ROTA AKÜLERİNDE FABRİKA:VEFA,KATİP ÇELEBİ CAD.MUHADDİS SOK.NO.3 TELEFON ı 33 63 50 A/OT:mümessillik verilir,İLANCILIK:57 1789
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • OSRAM CIVA BUHARLI Tip HWL KARIŞIK ZİYA AMPULLERİ REKLAMCILIK:385 1748
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • TEŞEKKÜR Vefatı ile bizleri derin bir teessüre kıy.£jP ıi'ttü i""'1 ada-C emekli vali ve Devlet Deniz Yolları Tekaiid Sandığı sabık Müdürü,Yanyalı Ali Kemali Aksüt'ün cenaze törenine iştirak ederek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • İELyUK kefein VETERİN 10 c.c.0/0 25)Flakon ECZACIBAS!Piyasaya verilmiştir VETERİNER İLÂÇLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • SUNAR VezüV ŞİMDİDE HER ZAMAN HAZIR YEDEK PARÇA HİZMETE AMADE TEKNİK SERVİS SATİŞ YERİ Emayetaş deposu Tahtakale Cad.Cömert Türk Sok.18,20,22 Telefon 22 03 52 Telgraf:Emayetaş:İSTANBUL istanbulda pera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • aramızdan ebediyyen ayrılışı dolayısiyle gerek cenazesine gelmek ve çelenk göndermek suretiyle gerekse telgrafla,telefonla veya bizzat eve gelerek büyük acımıza iştirak eden dost ve tanıdıklarımızla,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • Şarkın ezelî keşmekeşi YİRMİNCİ yüzyılın ikinci yarısına gireli on Uç yıl oluyor.Toplumlar artık meselelerini insanlara yakışır bir anlayış ve olgunluk içinde ilmî ve aklî olarak halletmeli değil mi?H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • Evlenmelerde Askı müddetinin Kaldmlması istendi EvlcndiiTne memurları «Evlenmeyi kolaylaştırıcı» bir kanun teklifi yapılmasını İstemişlerdir,yürürlükte olan evlenme işlemine dair mevzuattan şikâyet ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • DARÜLACEZEDEKİ ÇOCUKLARA HEDİYE Cağalophı Kız Enstitüsü öğrencileri,Darülacezedeki Çocuklara dağıtılmak üzere çocuk giyim eşyaları hazırlamışlardır 100 çocuk için hazırlanan muhtelif giyecek eşyalar,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • KONTROLLERDE 1571 ŞOFÖR CEZALANDIRILDI Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollarda klakson çalmaktan yasak yerdîe park yapmak ve yolcu almak-I tan 85.trafik kaidelerine uygunsuz haj reketten 226 şoför cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1963
  • RIHTIM OLAYLARININ DURUŞMASI BAŞLIYOR Rıhtım olayları ile ilgili 82 sanıklı dâvanın ilk t;ıhkikalı tamamlanmıştır.Dâvaya yakında 5 inci Aûır Ceza Mahkemesinde başlanacaktır.Dâva sanıklarının ekserisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • Fp Hazırlayan ALİ ESİN Sahillerde yağ içte kar Geçen haftanın normali aşan sıcağı görünmeyecek ama evvelki haftanın normalin altındaki soğukları da olmayacak GEÇİRDİĞİMİZ hafta bütün Avrupa ve bütün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • fclKiN TAtlLiRLAR.KALABAUK/AW Ğl KATIN YO-Lunu unu ARAPTAHit ABPilUAHBAziNWiU NtoLTEKP.1 PÎ tlEp KE-TEMİ telW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • good/vear *Siz d® İ gooöyear:Ortak olarak iyi bîr yatırını yapabrlirstoî* İZAHAT WIN LUTFEIS BATEŞ:51 1756
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • mm-imm-KUPON KUMAŞ t i Daima yeniliklerle Piyasaya arzettiği AVUSTRALYA yününden mamul solmaz,buruşmaz,zarif zengin renk ve desenli ERKEK KUMAŞLARl'nı mağazalardan arayımz,»To P KUMAŞLARIMIZ EN ÜSTÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • ANKARA İSTANBUL ^şamt^ TURİZM ve SEYAHAT i OTOBÜSLERİ HİZMETİNİZDEDİR I Rezervasyon için:I ISTANBULDA:ANKARA'DA:Lâleli'de FUNDA AKBA Kitabevi 1 Taksim'de ANTAŞ FEZA Seyahat I Kadıköy'de Türk Petrol Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • v% 2 V V *mtm00 Wilin ilk çekilişinde I 350000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Jc/j/yeı 100.000 tl B/r c/ş/yer 50.000 tl Beş kifiymı 10.000 V n 1000e r/r.A YRİCA:1388 it^e zengin para ikramiyeleri Yılın ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • leke ilâcı iz bırakmadan temizler n temizlediği kumaşla HALİS İPEK LK5*!L dralon REDON Diolon TF.l**N-l.OIN YUn nylon] pğ/em Orlonl TREVlRA RHOVri Oidaııca.K2rln kumama zararı dokunmaz H«r yarda arayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • Köprü yıkılınca gaz bidonundan sal yaptı ÇORLU,ÖZEL Ergene nehrinin bir kolu üzerinde bulunan Misilli,Pınarbaşı,Slnanh ve Yulaflı köprüleri yıkılmıştır.Bu yüzden köylerle İlçe arasındaki gidiş geliş d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • Rus gazetelerini satın alacakmış!LONDRA,A.A.Yeryüzünde 100 den fazla gazetenin sahibi oian Kanadalı tanınmış gazeteci Roy Thomson,Sovyetler Bir!iğini ziyaret etmek üzere dün Londra'dan hareket etmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • Dünyaya çocuk Getirdiğinden Habersiz öldü SAN ANTONIO Teksas)A.Piki yıldan fazla bir zaman evvel geçirdiği trafik kazasından sonra bir türlü kendine gelemlyen genç bir kadın bu arada bir erkek çocuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • t.jC* Irak ve Tarih I RAK.Arap ve İslâm tarihinin en kanlı diyarıdır.Abbasî-I 1er «Bağdad» ı kurmadan evvel Irak'ın merkezi olan «Küfe» de İslâmın büyük halifesi Hazret-i-Ali şehit edilnıij,Emevîler A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • PENDİKTE TELEFON ARANIYOR Devretmek İsteyenlerin 44 74 27 numaraya telefon etmeleri rica olunur.İLANCILIK:10000 1771
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1963
  • İST.3.CÜ İCRA Memurluğundan 961/4442 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 1 adet vltrinli buz dolabı 8000 lira olup birinci açık artırması 18/2/1963 Pazartesi günü saat 11-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • 1 mi tONDBA'DAÎlimit EVİNİZDE gürül gürül yanan odun ya da kömür sobasının kıymetini bilin,kıymetini.İnanın ki,anavatandaki yakınlarım kadar «izledim şöyle kıpkırmızı bir sobayı.Londra'"da soba yok de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • SON BASKI J3ÜNBSİN YÖRÜN^ v\uhAKkAK GCSfNOEN Ç/ÇT/Ğ/N/M yJe DÜNYAYA Rl DOĞRU DUŞAAEKTG,VAPfiM OLÖL/G*-WU V^Z/YOOO^Tf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • m OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocakj Eğer son günlerde bir rahatsızlık hissettinlz.se bugün geçecek.His meselelerinizde de aydınlık var.#h KOVA BURCU f2l Ocak 19 $ubat]\Çabucak ümit ve heyecanlara kapılıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • SOLDAN SAĞA:1 Operada bas kadın rolünü oynayan sanatkâr.2 TERSt göz değmesi;ödünç verilen bir paranın kira karşılığı.3 Elektrikte bir kanun;Afganistan'ın başkenti.4 llcililer tarafından bir emrin alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Jahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • Hicri PAZAR Rumi 1383 10 1378 Ramazan ŞUBAT Ocak 15 19 6 3 28 VAKİ' r vasati EZANÎ Günej 8 02 1.27 öfcle 13.28 6.53 tkindl 16.17 9.41 Aksam 18.38 12.00 Yalaı 20.07 1.33 tmıak 6.22 11.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • ISTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Tatil sabahı I S.00 Sabah sarkılan 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Plâk dolabından 9.00 Müzikle dün ve bugün 9.30 Türk musikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • lll!i:il!l!I Y1^,K1R,^S11:IJİJi^y GARANTİLİ MESLEK Detra Şirketinin 20 senelik hir garanti sağla-yan astronomik teklifini kabul ederek kontrat imza-E layan Kick Nelson,bu hareketi ile diğer E daşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • MUşk-i Lâal,tâ gece yarısına kadar bu çan kulesinde kaldı.İliklerine kadar soğuk geçmişti.Buna rağmen üşüdüğünü hissetmiyordu.İçi,yüreği yanıyor,karnında taşıdığı çocuğun bile bu acı bozgundan teessür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • YAZAN:Christiane ROCHEFORT TÜRK ÇESİ:Selâmi İzzet SEDES Hükmü verdini:Şehir yaramıyor bu kadına,bu kadın cebire yaraşmıyor.Pikap aldığımı yazmıştım,plâk getirmişti.Bu benim istediğim bir anıtsal orato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,9 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 8,7 İnci sayfalarda santimi 29 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikah,Vefat ve Teşekkür İlânları S santime kadar 7.sayfada)80 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1963
  • cümbüş i N$AAWiCARET°Ko!J.Ş ti Vük.Müh ULUER' CüMB üŞ Yük:MÜK,HAYDAR CÜMBÜŞ ve NACİ CÜMBÜŞ Denize Nazır Betonarme Modern ve Kaliteli 22 HBPIYEÜ SAT/UK APARTMAN DAİRELERİM 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1963
  • TELEFON 27:42 10 SATILIK EMLÂK İRADLI apartman,40.000 kontratlı 300.000 iki yılda,22 74 74.İRADLI Han,78.000 kontratlı,475.000,22 74 74.AŞİREFENDİ caddesinde mağaza.22 74 74.YALILAR,her semtte,22 74 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1963
  • Türk Posta pulunun 100 üncü yıldönümü bir seri pulla kutlandı ismw-x-so T.T.idaresi Türk posta pulı larmm yüzüncü yıldönümü dolayısıyle bir seri pul çıkardı;bu pulların üstünde Türkiye Cumhuriyeti pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1963
  • ÜSTÜN KATTTFNIN SEMBOLÜ ELBİSELİK POPLİNLERİ REKLÂMKO 4 1804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1963
  • ut** ttU^ktSi İtimat,Emniyet P t R E L L t Lastiklerindedir BASIN 1901)1792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1963
  • Radyoların Prensi RADIALVA PRINCE TOPTAN SATIŞ YERİ ELİAÇBKLAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ 0rK PRINCE Modeli Lüks Çantalı ^AÇILIŞ ve KAPANIŞ İÇİN HUSUSİ MARŞ DÜĞMELİ CAZİP 5 RENKLİ 7 TRANSİSTOR 2 DİOT Mk 3 DALG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • Yuki'nin Orhan Boran Yuki'yi hazırlıyor.Yuki ne erkek ne de dişi.Sadece bir aesten ibaret.Yediği »eye gelince:Orhan Boran'ın başı Hayatım fıkra anlatarak kazanan Boran aslında fıkra anlatmaktan dinlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • Kullanabilecek yaşa gelince.babasının bu yazı makinesi hâlâ yeni olacaktır I cı YAZI MAKİNESİ isveç çeliğinden mamul ve bir büro makinesi kadar sağlam ve elverişli olan Facit yazı makinesi,senelerce m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • küfük sahne AKLIN OYUNU 59.TENS Salı Çarşamba 18.00 ve 21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • ANTIDOTTiPOMAT GRİP.NEZLE DİŞ AĞRISI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARI-BÖCEK SOKMASI ADALE ROMATİZMASI YARALAR.KESİK PİŞİK.KAŞINTI I EKZEMA,ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLA-RINDA VE TRAŞTAN SONRA KULLANİLİR İLANC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • 1962 1963 modeli Chevrolet şasisi için ŞOFÖR MAHALLİ aranmaktadır.Ellerinde olanların İstanbul'da Posta Kutusu 32 Beyoğlu adresine müracaatları.İLÂNCILIK:39 1765
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • TÜRKİYEDE İLK DEFA ARTİST OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK FIRSAT Mektupla müracaat:P.K.142 G.S.1st MİLLtYET:1787
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • Pazartesi suareden itibaren Renkli Technlrama SEVGİLİM «MY GElSHAı Shirley Yves Edward G.Bob Mac Laine Montand Robinson Cummings Seanslar:12,2.15,4.30,6.45.9.15 İLANCILIK:58 1783
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • ALPAGO ve ARKADAŞLARI Elhamra istanbul Tiyatrosu 6 Matinelerinde ACELECİ KALE Komedisini.takdim eder.SON HAFTA 85.TEMSİLLER YENİ OYUN:HARPUTTA BİR AMERİKALI Yazan:CEVAT FEHMİ BAŞKUT Çarşamba hariç htr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kamclyalı Bir Kadın S.Montiel R.F.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Zehir Hafiye L.Sayar F.Hakan.KONAK Tel:48 26 06)Yalnız ve Cesur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • ¦NAYLON-TORBA İMALATÇILARINA Süratli ve hesaplı RULO BASKİ YAPILIR.Sirkeci.Hüdavendıgâr Cad 4,A İLANCILIK:9867 1766
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • SİNEMA liüteouc Okjûuv ÇILGINLAR KRALİÇESİ «Breakfast At Tiffany's» Blake Edwards idaresinde çevrilmiş renkli bir Paramount Amerikan)filmi.Oynayanlar:Audrey Hepburn,George Peppard,Patricia Neal,Buddy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • t ATEŞLİ İ DAĞLAR i T Les Rendez Vous Du Dlable)J J adlı filmimizin müstesna değe-jf rinl takdir ederek,Beyoglu'nda jf T binlerce-kişi tarafından ilgi ve J î hayranlıkla seyredilmesine İm-jf kân veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1963
  • MİMİİ i' İSİM SOYADI YASI.DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ TAHSİLİ MEDENİ HALİ SAÇ RENGİ GÖZ RENGİ BOYU Bel,kalça,göğüs)KİLOSU.ADRESİ KİSA HAL TERCÜMESİ HURİ YE'Yi ARIYORUZ MlLLlYETİn tertiplediği «Cicican fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • O SERPİL GÜNEŞ İle Dr.ADİL CANITEZ nişanlandılar.9/2/1963,Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • MEVLİD Esim Şükriye DURU'nım vefatının kırkıncı jfünü olan 11 Şubat 1963 Pazartesi günü Şişli camiinde öğle namazım müteakip okunacak mevlide akraba,dost ve arzu edenlerin iştiraklerini rica ederim.Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • NURAN URGANCI ile l NEJAT AKINCI Nişanlandılar U Bakırköy:9.2.1963 1 MİLLİYET:1778
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • VEFAT Mrrhum Atiye hanımla Davut beyin oğıu,Kadıiye Başaran'ın sevgili esi.Azize Göksan,Hikmet Cura.Kudret Orpenin ağabeyisi,Göksanların,Curaların,Orpenlerin dayısı,Çadırcıogullarının.Erdemgillerin.Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • ÖLÜM Lütfü ve Fatma Göktuna'nın babaları.Ender,Elhan.Halim Göktuna'nın dedeleri Yağar Aktuna ve Dr.Fikret Aktuna'nın amcaları Eski Saraçhancbaşı kunduracılarından Hafız Osman GÖKTUNA Hakkın rahmetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • TEŞEKKÜR Elim ziyaı İle bizleri derin teessürler içinde bırakan kıymetli Aile Büyüğümüz,Aziz Eşim,çok Sevgili Babamız,Değerli Ağabeyimiz,Faziletli Kavınbiradeı imiz ve Müşfik Dedemiz,Ekrem Topaloğlu'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • TEŞEKKÜR Kıymetli arkadaşımız Ankara Askeri Tıbbiye V.devre öğrencilerindaa Mehmet ULUSOY'un ölümü dolayı^ ile yakın ilgilerini esirgemeyen Ankara Garnizon Komutanı sayın general Nuri Hazer'e,Harita G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • 111111111111 j TEŞEKKÜR Büyüğümüz,Prof.Ali Kemal Arar'ın rahatsızlığı sırasında ve Hastahanede İken alâka ve ihtimamlarını esirgemiyen kıymetli mütehassıslarımıza,hemşirelere ve yardımcılarına,cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • VASITA SAHİPLERİNE I Aşman lâstiklerinizi çok ucuz bir fiata yenilemek elinizdedir.Lâstiklerinize yenileri kadar KİLOMETRE GARANTİSİ veren yegâne gırt Ajeçtoany^abrikası ile hemen temas ediniz,t»;İNGİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • Bir zamanın idam mahkûmu şimdi lider Baştarafı Birincide ikinci katındaki büyük holün sol tarafındaki bir odada çalışıyordu.Kasım ihtilâlinin İkinci adamı olarak gözüken Arif,ihtilâlin 5 inci günü oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • SATILIK ARSA Pendikte.ökmen sinemasının çarşısında,cephe 9.25,3.5 müsaadeli 169 M2 sahibi satılıktır.Tel.27 42 49 16 arası)Zinnur Ateş FAAL:912 1754
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • Suriye de karışıyor Başlarajı Birincide Samda günün erken saatlerinde yapılan mitingde Kasımın paçavralardan yapılan bir kuklası ayaklar altında çiğnenmiş,sonra da yakılmıştır.Şimdiye kadar yalııız Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • AVLA ve SAIIİR EHOEM,kızları SİBEL'in doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.31 Ocak 19G3.İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • BAĞDAT'A GİTMEK İÇİN BEKLİYENLER Yüze yakın gazeteci Bağdat'a girebilmek için imkân arıyor.Beyrut hava alanında bir MEA uçağı hepsi gazeteci olan 78 yolcusuyla Bağdat'dan gelecek izni bekliyor.Irakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • IRAKTAN SURİYE'YE İLTİCALAR NUSAYBİN,ibrahim ö H S Bildiriyor ihtilâli müteakip Irak'tan ilk iltica dün olmuş ve ikisi yaralı olmak üzere 11 Iraklı Kasım taraftarı subay Suriye'ye sığınmıştır.Telköçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • TE Dİ YAT TA KOLAYLİK!AMERİKAN TİPİ KAUÇUKLU BRANDA veTENTELİK BEZLERİ MEVCUTTUR Tel Fab 2141 93 Büro 22 77 67 EMİNÖNÜ CAMBAZHANE îol,2 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • Rus Elçisi Rijov t Baştara/t Birincide Dışişleri Bakanlığına mensup bir yetkili dün hu konurla,«Rusya ile İyi komşuluk münasebetlerinin geliştirilmesi Batı dünyası içindeki ycrimi/e hiçbir şekilde tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • M OLMAK ELE GEÇİRİLEN DİZİLDİ Baştarafı Birincide bulunanlardan Hava Kuvvetleri Kumandanı General Celâl Avkati,Gizli Haber Alma Servisi Başkanı Albay Mubsin el Rifai,Askeri Polis Teşkilâtı Kumandanı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • KAVEL İHTİLÂFINI İÇİŞLERİ BAKANI DÜN HALLETTİ Baştarajı Birincide lilâfııı hallinde yol bulmuşlardır,Pazartesi günü işçiler fabrikada çalışmağa bağlayacaklardır» demiştir.Anlaşmaya gore işveren,çıkard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • Iraklı öğrenciler ihtilâli tasvip etti Baştarajı Birincide IRAKLI ÖĞRENCİLER TASVİP EDİYOR izmir,özel Irak'taki ihtilâli,Ece üniversitesine devam eden Iraklı öğrenciler beklenen bir olay şeklinde vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • ERKİN,MECLİSE BİLGİ VERDİ ^ı Baştarafı Birincide rın muhafazası hususu üzerinde titizlikle durmaktadır.Hu itibarla Irak'daki hâdiselerin kendisi ile tarihi bağlarla hanlı olduğumuz Irak milletinin ııc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • GELİR VERGİSİ Birincide Kabul edilen bu maddeye göre vergi dilimleri ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Gelir dilimleri Vergi oranı İlk 2.00 İra için 10 Sonra gel en 2500 lira için 15| 5000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • SATILIK KIYMETLİ MÜLK YEŞİLKÖY'ün mutena semtinde 1726 M2 köşe arsa üzerinde 195 ve 240 M2 inşaat sahalı dörder katlı 1.449.124.00 muhammen bedelli,mamur bahçen,arteziyen tesisatlı,konforlu iki villâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • KAROSERİ ATELYELERİNİN DİKKATİNE OTOBÜS ve PANEL KAROSERİSİ YAPTIRILACAKTIR Chevrolet C3G02 tipi Otobüs şasisi üzerine 10 adet Otobüs ve Paneİ Karoserisi yaptırılacaktır.Alâkadar firmaların İstanbul P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • ^1 111111111111.1.11111111111 t I 11111.I 11111 1111 11.11 11111111111111111 11111.1111 111111 111 11 11 11A SUNGURLAR KAZAN VE TESHİN I I CİHAZLARI FABRİKASI z r Tecrübeli,askerliğini yapmış,1.sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • marnım nDAN 1 Şubat 19(13 Cuma günü Ankara'da vukubulan ve Ankara Merkez Şubemize mensup onbir gene memurumuzun ebediyen aramızdan aynlmalanyla neticelenen fecî uçak kBZaB)dolayısiylc gerek yangın sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • BUZDOLABI ALIRKEN TAM E SABET ARÇELİK f/m-Modern,seri,rasyonel imalâtın sağladığı UCUZLUK ve görülmemiş Ödeme kolaylığı ^ Mükemmel tesisler,değerli teknik elemanlar ve kalifiye işçiler sayesinde ulaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • r Alacağınız kumaşın Saf 100 Avusfralya Merinos yününden imâl edilmiş bulunmasını Buruşmaz,çekmez ve solmaz olmasını Günün zevkine göre en güzel desenleri ihliva elmesini istiyorsanız,kumaş üzerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • REFİK ÇELÎKKOL GARANTİLİ SAAT TAMİRİ Otomatik Silme ve Ayar Bulma makineleriyle yapılmaktadır.Sirkeci,Doğuhank İş Hanı No.34 İSTANBUL 1784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • AHSA A Etiler,Nişantaşı,Teşvikiye,Ayazpaşa scmtlerirıde.imâr durumu çok katlı,müteaddit daireli blok inşaata inüsait arsalar aranıyor.i Teklif edilecek arsaların kanalizasyon,h;ı iç»?ızft Vf *«lektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1963
  • K U R D A Ş fy Baijtarajı Birincide Kurdaş,«Bugün Avrupada bizini anla-11gım17.mânâda özer'teşebbiis yoktur» demiş,özel Sektörün yapacağı işlerin limitlerinin tesbit edilmesini,ancak ondan çok şey bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.02.1963
  • SARI-LÂCİVERTLİLER BEYAZ GRUPTA LIDER SİYAH BEYAZLILAR,AZ DAHA YENİLİYORLARDI 6.SARAY,BUGÜN GÖZTEPE KARŞISINDA F.BAHÇE GALİP:3-1 Yeşildirek'in bütün başansi f-f'e kadardi.Nedim çok iyi o Hacettepe,Zah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor