Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • [GUNGOR GEZER] BANDIRMADA TOPRAK KAYDI BSWfaSTSjoj lunduğu Moloz semtinde büyük bir heyelâı olmaktadır.Çökmeler sonunda evler oturulmaz hâle gelmiştir.Yalı caddesinin yarısı denize uçmuş,çatlayan beto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • DURUM YARDIMI SAĞLAMAK İÇİN TURKIYEYE verilecek krediler için kurulan konsorsyumun I 14 Şubatta yapacağı toplantıda artık kesin bir sonuca eriş-mest ve yapılacak yardımın belli olması gerekmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • BEKATA'nı» ARABASI GECEKONDULARDA ÇAMURA SAPLANDI Gecekondu sakinleri kendileri saplanıp kalmaya alışmışlardı ama Bakanlarının arabasını çamurda bırakamazdılar.Birkaçı bir araya geldi ve koca arabaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • İnönü,Grubu olağanüstü toplantıya davet etti ANKARA,ÖZEL CHP Genel Başkanı İnönü Senato seçimleri konusunda CHP 11 Senatörlerle Milletvekilleri arasında ve YTP ile af konusunda çıkan ihtilâf İle ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • ASDİKE SUNULAN ZAM LİSTESİ Birinci Mevki Mevk)İHatlar Eski Yeni Eski Yeni E Boğaziçi hattı Köprü Bebek Vanlköy 60 100 85 60 I E Köprü Kavaklar 80 120 55 80 3 E Marmara hattı E Kadıköy Haydarpaşa 60 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • ATO TCEYİ L ETTİ İnönü bu bütçenin Cumhuriyet tarihinin en verimli yılını yaratacağını söyledi.ANKARA,ÖZEL CUMHURİYET Senatosu dün,1963 bütçesini 52 ye karşı 98 oyla kabul etmiştir.A.P.li Senatörler r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • Ilk alamayan okurlarımıza Kur'&n-ı Kerîm'in Türkçe anlamı,ilâvelerimiz büyük bir ilgiyi* karşılandı.Bütün imkânlarımızı kullanarak çok fazla sayıda baskı yapmamıza rağmen okuyucularımızın taleplerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • Vapur zammı yüzde 70-80 öğrenci,Subay ve hergün seyahat edenlere tenzilât yapılacak ANKARA,Nilüfer YALÇIN bildiriyor ULAŞTIRMA Bakanlığına bağlı Genel Müdürlükler,kendi işletmelerinde uygulanacak yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • Kaza kurbanlarından dört kişi daha öldü ANKARA,ÖZEL Uçak kazası kurbanlarının sayısı dün 91'e yükselmiştir.Dün de Hacettepe Hastahanesinden İki,işçi Sigortaları ve Ankara Hastahanelerlnden birer yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • ass,Bak ne demişler Oktay Rıfat eski LAtln ozanlarından çevriler yapmış.Çok çok tüzelleri var içinde.MeselA Martialiı'in Kaplıca adlı şiiri söyle:O suyu kirletmeye kıçın yetmez Kafanı daldır,Zolle,kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • VELİAHT BİR YAŞINDA ^tu^& yaşına basmıştır.Prense doğum günü dolayısile Ürdün'ün ünlü Arap Lejyonunun Prens Abdullah alayı subayları tarafından bir oyuncak zırhlı araba hediye edilmiştir.Oyuncak,bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • Sancar "Orda her tarla siyasî cereyanın dışındadır,dedi Milli Savunma Bakanı llhaml Sancar darbe söylentileri hakkında kendisinin hiç bir bilgisi olmadığını söylemiş ve ordunun her türlü siyasi cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • W1 nci "KUR'AN-I KERIM'IN TÜRKÇE ANLAMI» İLAVEMİZİ BUGÜN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • 10 uncu ve 11 inci devre Milletvekillerinin borçlarının faizsiz ve masrafsız 10 yıl taksite bağlanmasına dair kanun Meclise iade edildi GÜRSEL KULLANDI Cumhurbaşkanı,kanunun Anayasaya,hukuk prensipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • Lise tahsili Paralı hale Getiriliyor ANKARA,ÖZEL MÎLLÎ Eğitim Bakanı Şevket Hatipoğlu dün «Varlıklı ailelerin çocukları için liselerin paralı olacağını,bu konuda çalışmalar yapıldığını» söylemiştir.Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • Konsorsyum Heyeti Temaslara Başladı ANKARA,ÖZEL VON Mongoldt başkanlığındaki konsorsyum heyeti dün Başbakan yardımcıları Ekrem Alican ve Turhan Fevzioğlu ile Ma-n i mil f t,ı ı KONSORSYUM HEYETİ üye,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1963
  • MECLİS UÇ YERGİ tasarısını kabul etti Veraset,akaryakıt stok vergisi ve seyahat primini vergiye çeviren tasarılar kanunlaştı ANKARA,ÖZEL VERGİ Reformu kanun tasarıları dün Mecliste görüşülürken akarya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • İKTİSAT ve TİCARET İKTİSAT ve TİCARET İKTİSAT ve TİCARET PİYASADA BUGÜN PİYASA yılbaşından beri kendi günlük hayatını yaşamakta ve genel olarak küçük hareketler görülmektedir.SON günlerin başlıca komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • KONSERVELERİ Sayın müşterilerine Şirketimizin ticarî unvanı ve kıymetli teveccühlerinize mazhar olmuş çeşitli konservelerimizin kanunen müseccel markasını teşkil eden TANiEK kelimesini aynen kullanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • Seri daktilo yazabilen,Türkçeye bihakkın vâkıf asgarî lise mezunu MUHABERE ELEMANI ARANIYOR ingilizce bilenler tercih edilir.i Türk Telefon Ltd.Galatasaray Yeniçarşı No.40 Müracaat:17 18,30 arası Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • Leke ilâcı iz bırakmadan temizler K2r in kumaşa zararı dokunmaz CHEMIROAG İSVİÇRE N E D kd)0)I İLANCILIK 9978 1674
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • Ruhî Mevzularda Bir Otoritedir.Iv ı İr Ruhî mevzularda bütün dünya basınında çıkan yazılar ve haberler ilk defa PUH DUNYASI'nda İr Ruh huzurunuzu vt saadetinizi sağhyan yazılar RUH DUN-YASI'nda İr Ruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • j^^L I* Yerem hastalarına lasteks mayo!GEMİLERDE bu.Ilınan kaçak ve sahipsiz lastekı mayo,naylon gecelik ve kombinezonlar,dan bir kısmı gümrük teşkilatı tarafından «Verem Savaş Derneği* ne verildi.Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • ORUÇ ve TERAVİH ORUÇ'un toplum hayatındaki etkilerinden bahsedeceğim:Karnı aç iken lokantaların vitrinlerinde iştahı çeken yemekleri,pastacı dükkânlarında özenle sıralanmış şeyleri,turfandacılarda öze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • SENELERCE DAYANAN GLİTSA PARKE CİLÂSI'ni Kullananlardan Sorunu* YALNIZ Karaı öy Fermeneciler 38 DA Tei 44 l(J 40 44 67 44 REKLAMCILIK:508 1693
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • Bulana Mükâfat 44200 1st.plâkalı 962 model mavi Chevrolet Impala otomobil çalınmıştır.36 01 39 telefona malûmat verenler memnun edilecektir.MİLLİYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • T.Hava Yollan Bilet ücretlerinde İndirim düşünüyor T.H.Y.Genel Müdürlüğü yetkilileri yurt içi uçak seferlerinde yeni bir ücret indirimi için çalışmalar yapmaktadır.Dün Ankara'dan dönen Genel Müdür Şal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • MAARİF MÜDÜRÜNE BASKI YAPILIYOR Şehrimizde okul inşaatının ağır yürümesi' üzerine Millî Eğitim Müdürlüğü harekete geçmiş ve müteahhitlere süratli çalışmalarını ihtar etmiştir.Bu arada kullanılan malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • ŞÜPHELİ İKİ ÖLÜM OLAYI İNCELENİYOR Fat.ih'de İmam Mes'ııt sokanında bir gecekonduda kundurn tamirciliği yapan Salih Koçak,aynı gecekondunun bir odasında ölü olarak bulunmuştur.Şişli'de de Hanımefendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • ŞEHRİMİZDE GENÇLİK HOSTELLERİ AÇILACAK Uluslararası Gençlik Hostelled Federasyonu Başkanı Dr.Anton Grassl,memleketimizde gençlik hostellerinin açılmasını teşvik etmek maksadiyle şehrimize gelmiştir.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1963
  • Sosyalizm ve komünizm tarifleri DÜNKÜ Yeni Sabahın başyazısı Komünizmi şöyle tarif ediyordu:«Bütün topraklar,madenler,makineler,fabrikalar,bankalar yani bütün canlı istihsal vasıtaları üzerindeki ferd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Uzun müddet bekledi.Şimdi eline "Çifte fırsat,geçti.SİYASET DÜNYASINDA Sox***-Kpfiett FRANCO,Arena,ya çıkıyor BİR türe ortalıktan çekilen ve kendini göstermek için fırsat kollayan bir «Matailor» gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Düşman dostlar GEÇEN ay Doğu Berlin'de yapılan Alman Komünist Partisi Kongresinde Sovyet Başbakanı Kruşçev,Rus-Çin anlaşmazlığında bir «mütareke» teklif etmişti.Son günlerde cereyan eden olaylar,Çinli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Kraliçeyi gördüler ve Öldüler AUCKLAND,A.P.Kraliçe Elizabeth'i karşılamaktan dönen 33 kişiyi taşımakta olan bir otobüs 40 metrelik bir uçurumdan yuvarlanmıştır.Yolculardan 20 si ölmüştür.Geri kalan di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Türkçe ve Japoncanın kökleri aynı imiş BERN,AA.Zürih'te yayınlanan bir sabah gazetesinde neşredilen bir ilmî makalede Türkçe'nin ve Japonca'nın ayni kökten gelen lisanlar olduğu iddia edilmiştir.Yazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİNATSIZ PEŞİN FİATINA TAKSİTLE Elbise,Trençkot,Palto,Pardesü,Caket,Pantalon,Çoban,Bayan Trençkot,Yağmurluk Süet Deri Ceket ve Manto BOZKURT TERYLENE Pardesüler ERTÜRK GİYİMEVİ Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Antalya Belediye Başkanlığından Onuncu dereceden 74 lira yevmiyeli biı adet Yüksek Mimar veya Yüksek Mühendis ve 6 ncı dereceden 40 lira yevmiyeli iki adet inşaat Fen Memuru kadrosuna tâyin yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Motorlu Pülverizatör ve Atomizör alınacaktır.Şartnameler bedelsiz olarak Genel Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden ve istanbul Bürosundan alınabilir.Teklifler 1/3/1963 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • OTOBÜSÜ jj 1962 model Dodge,benzinli,8 silindirli,5 ileri takviyeli vites,«J S 42 kişilik,Avrupa karüsör,otomatik kapı,kalorifer,rahat koltuk,sıfır kilometrede.Satılık.JÎ Müracaat:Doğubank İş Hanı Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • IZMIR,OZEL.Yaşını büyütmek için mahkemeye müracaat eden P.adındaki bir kız,hâkime büyük görünmek için komşusunun elbiselerini çalmıştır.Komşusunun şikâyeti üzerine yakalanan genç kız dün Sulh Ceza Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • ^T MEYVENDEN DüÇÎUM Agî.YARIM SAAT BAY&lN BMMiK KöiUH SAPA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • ARTIK eORE-BfubiensHz ûçfN SIZ»'» İÇİM RA-HAT,BlRAKA-BiLİRi'M 3 ama go/ze-MÎYO&UM Kî-O YADIMDA KAL-SIN ONE YAl AN SÖVlrEDtM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK?HAZiaitYAM:AÜ ESİN O AÇIK HAVA 0 KAPALI NAVA O BULUTLU HAVA T DOLU S YAĞMUR DEVAMLI YAĞMUR GETİREN KOTU HAVA SINIRI Trakya ve Marmara bölgesi bulutlu ve bilhassa sabah erken sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Şimdiye kadar 180 defa evinden kaçan Aziz,daima başka isim kullanıyor.SUAT TURKEB BÜYÜKLER sordu:«Adın ne senin?Çocuk cevap vermedi.Sonra,gözlerinde muzip ışıklar yandı,söndü «Burhan» dedi.Kafasını çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • İtalya'da bir yılda 175 film çevrildi ROMA,A.P.Resmt makamların dün bildirdiği rakkamlara göre İtalyada film imalâtı geçen yıla nazaran yüzde 9 bir artış göstererek 175 filme yükselmiş bulunmaktadır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Dilencilerle Kiptiler meydan kavgası yaptı İZMİR,ÖZEL Dilenciler dün sabah İzmir'in en kalabalık semti olan Konakta yer kapma yüzünden meydan kavgası yapmışlar ve bir süre de yaya trafiğin aksamasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • Gürsel 2 okul öğrencisine birer çanta armağan etti DİYARBAKIR,ÖZEL Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel yeni yılını kutlayan Murat ve Mehmet Koçak adındaki 2 ilkokul öğrencisi kardeşe içi okul malzemesi dolu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1963
  • II I I iti 1 1 İl 1 til I 1 I II 1 II I I II I I I M I I I I I II I II II I I I 4 t I MI t I I I t 1 I I I M J t I IJ t II I Ml 4 I I II SM Evliya çelebi komprimesi ALLAH şu Server İskit'ten razı olsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • AVÛSRArtAN NEDEN BUI W.SECfyoRSUN.tAAuiVET HE.SAPLARİMÜ MiÇ YÜKSEK OEÂiL.VAHA WC 0fR TA-EiHTiN R&ÇZA ALDU.ĞI/VUZ.XOK AAAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • ALtAHUK ALI BEY sekerm'm,SlJ JCIŞ jÇıiiM^İ İÇİM TEüBfR.AL.OIM,HÎÇ HERHALDE BAHA YENİ BiK.KUKK MANTO AL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • Hicri CUMA Rumi 1383 8 1378 zan ŞUBAT Ocak 13 19 6 3 26 VAKİ' r vasatî EZANİ Güne» 8.03 1.33 ö*lt 13.28 6.55 lifindi 16.1S 9.41 Akşam 18.33 12.00 Yatsı 20.05 1.33 İmsak 6.24 11.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ç.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN m Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür;NAMIK SEVIK Magazin kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • İLAN TARİFESİ t 8,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.Lq 6,7 İnci sayfalarda santimi 23 T.L.Birinci sayfada bağlık 200 T.Lt Dü&iln,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.sayfada)80 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık t 75 T.L.Yabancı memleketler İçin Adi posta İle bu ücretlerin bir ml«;ll alınır.Uçak postası için ıdrife,kul1v.n lerak pulun deflerine »öre deglsir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • m?m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Oc.ıkl Bir se.vchat ümidi belirecek.Gerçekleşirse çok güzel bir yolculuk olacak.h KOVA BURCU 121 Ocak 1» Subatl Haber alamadığınız birinden İyi bir haber alacaksınız.2S B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • SOLDAN SACA:1 Dine karıtmış uydurma hikâyeler;Hatları vazıh gö rünmı'.vpn.2 Hoş vakit geçirmek İçin yapılan eğlendirici,öğretici,hayranlık uyandıran duygular,okşayıcı hüner;TJERg| kansızlık.3 TEHSt bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • mm-ISTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler va hava durumu 7,35 Neyler 7.40 Kur'Anı Kerîm 7.50 Saz eserleri ve ş»rkılar 8.20 Haberler ve hava du rumu 8.J0 Bale müziği Rn««lni «Giyomtel» Chop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • YAZAN!Christiane ROCHEFORT TÜR KÇE Sİ:Selâmi İzzet SEDES Ama bun» rağmen gebe kalmak İçin elimden geleni yapmıştım.Beni huni» insicamsız duygular sevketmişti,bunların başında,ön plânda.Renaııd ile her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • musiki ftı-I Musikimizde Makam Gerdaniye makamı:Bu mnkam.Neva Re per-3 desi üzerindeki bir Rast beşlisine,Dügnh La per-Ş desindeki bir Uşşak dörtlüsünün birleşmelinden mey-3 dana gelir,Makamda güçlü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1963
  • Kırım Hanı dolu dizgin bu donmuş,taş keşlimi» kafilenin önüne gelince,atını şahlandırarak Veziriazama doğru bağırdı:Devletlü Vezir,düşman Tunayı geçt»,köpek gibi ardıma düştü geliyor.Yürüyüşlerine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.02.1963
  • KELİMESİ î00KURUŞ TELEFON 27 42 İö J SATILIK EMLÂK KADIKÖY Bağdat caddesi üzerinde banka kredisine uygun,derhal teslim kaloriferli ve kalorifersiz daireler,tediyede muazzam kolaylık.Tel:27 37 83.UNKAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1963
  • ÂUER Memleketimizin her tarafında!HAVAGAZI OLAN YERLER İÇİN HAVAGAZI OLMIYAN YERLER İÇİN HAVAGAZI FIRINI BÜTANGAZI* FIRINI Beyaz emaye saç ve dökümden mamul modern ve şık gövde Pratik ve sağlam tabla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1963
  • MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN ZEYTİN SATIŞ İLÂNI Birliğimize bağlı 189 sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi depolarında mevcut muhtelif yıllara ait muhtelif kaliteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1963
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Sahalarımızda yığın halinde mevcut kömür küspe v.smaddenin bulunduğu mahalden kamyonlara yüklenmesi ameliyesini görecek kapasitede 1 adet Lif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1963
  • YUGOSLAVYA'DA KISA BİR GEZİ ALIŞIYOR Bir ihtilâl havasında çalışan ve bol bol twist yapan gençlerin yanmda,kralcılar ahlâk buhranından şikâyetçi Yugoslavya'da gençlik çalışıyor,eğleniyor ve sevişiyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1963
  • KAYSERİLİ A.veH.OĞLU KARDEŞLER Sıhhî Namlı A SUCUK A SALAM ve A SOSİSLERİ Yani Adr*t t EmlnönU,Unkapan Asfaltı 50» 58 m jîisjî t.i5.i n*mlisucuk İLANCILIK 9930 1669
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1963
  • y Avrupa karoserli,Tam Konforlu L KOÇ OTOBÜSLERİ ile 5 NİSAK'DA MUAZZAM HAC SEFERİ Cazip Seyahat Programı:Konya Mevlânâ'yı ziyaret)Halep Şam Amman Kudüs Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere Arafat Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • C1C1CAN,HURİ YE EVLENECEK Milliyet okuyucuları Bedri 'ye daima sordu:'Neden evlenmiyorlar,tVtAl t*A#lı-4 I.jt_İZİM Bedri Karaman,bu gün lerde fazla telâşlı Sebebi:Resimli romanı Cicican'ın filme alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • PARIS PARFÜMLERİ MISS RENAUD.JOLIE FİLLE.CHIN.İLANCILIK 9791 1673
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • BOCAZICI GAZİNOSU «2 40 01/125)1 Yusuf Deyiz Orkestrası.Ramazan eğlenceleri.Yemekli.Bir içld 8,3.viski 10 Ura)BÜYÜK LONDRA »S Adnan Pekak.illüzyonist Abra Kadabra.Kukla,hokkabaz.Sadlye Arçıman.Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • HUHTEBEH MKIMLÂR Arzuladığınız Müzik,kendi çatınızdaki Rahatlık ve Huzur ÇATININ Müzikli BEŞ Çaylarında.Unutmayınız Çatı çatınızdır.Tel:48 32 27 MİLLİYET 1679
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • Kaçmak bilmeyen f\çorap LoVC KAÇMAZ İLANCILIK 9498 1670
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • ASLAN ASK î Şvayk'da Genco Erkal'ın seyrine doyum olmuyor.Etrafını saran irili ufaklı rollerde bütün ekip ise aynı üslûbu tutturmaya çalışıyor ARENA sanatçılarının çıkardıkları üçüncü oyun özel sanal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ATLAS:Tel:44 08 33)Kamelyah Bir Kadın S.Montlel H.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Zehir Hafiye L.Sayar F.Hakan.KONAK Tel:48 2i 06)Yalnız ve Cesur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • {kervansaray!Bu Akşamdan İtibaren Zengin programına ilâveten 7 kişilik resmî trup CARROUSEL DE PARİS Revüsünü takdim eder.Lütfen masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:47 16 30 47 16 31 fiatlar normaldir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • SPOR-TOTO PULU BASTIRILACAK SPOR-TOTO MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Spor Toto Teşkilât Müdürlüğü ihtiyacı için 35.000.000 adet pul bastırılacaktır 2 Bastırılacak pulların muhammen bedeli 250.000.lira olup,geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • KLÖB MİNİ Yarın akşam ve Pazar günü matinede Erol Büyükhurç Vokal Grubu nu takdim eder.Yeşilyurt,Tel:73 81 46 FAAL:864 1658
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • Bu akşam sabaha kadar DAĞ KLÜFİe Avrupaya giden şantöz BERTA'nın VEDA GECESİ Bütün müzisyen ve müzik severler davetlidir.Ad:Osmanbey,Eski Galeri Proteks'in sokağı İLANCILIK:9974 1666
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • t t 1i» f Wr deterjan Toökapı Mithatpaşa 83/22 Tef 212356 220573 t İLANCILIK 9940 1672
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1963
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ofisimizdeki Muhtelif Tip Deııtz Motorlar İçin 10 Kalem Yedek Parça Satın Alınacaktır.Şartname Ankarada Ulus Sanayi caddesi Paket Postahanesi üstündeki Malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • TEŞEKKÜR 1 Şubat 1963 günü fecî uçak karasında vakitsiz ölümü ile bizleri derin acılara garkeden biricik kızımız Selçuk KARAFAKIOGLU nun hazin cenaze törenine bizzat İştirak eddı çelenk gönderen,evimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Öğretmen LÜTFİYE İZGİ,Yüksek Mühendis BEKİR ALUS nikahlandılar.7/2/1963 Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • VEFAT Sarıyer ve Karaköy börekçisi sahibi Hacı Mehmet Ali Odabaşı'nın gelini,Ahmet Odabasının kıymetli eşi,Sezer,Semra Odabaşi'nin anneleri ve Saim Çetin'in kainvalidesi NEZAHAT ODABAŞI 7.2.1963 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Konsorsyum Heyeti temaslara başladı Baştarajı Birincide sonra konsorsyum heyeti ile görüşmelere başlanmış,heyete 1963 bütçesi hakkında izahat veıilmiş,sorular cevaplandırılmıştır.Mongoldt.bugün de Plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • TEŞEKKÜR İki senedir çocuğumuza İstanbul Kocamustafa Paşa Bakımevinde sonsuz bir şefkat ve merhametle bakılmaktadır.Kimsesiz veya mazeret dolayısile oraya bırakılmış çocuklarımızla yakından alâkadar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • TEŞEKKÜR 1 Şubat 1963 günü feci uçak karasında ömrünün baharına doymadan vakitsiz ölümü ile bizleri unutamıyacağımız derin acılara garkeden biricik kızımız Selçuk KARAFAKIOĞLU nun hazin cenaze törenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • BAYRAMDAN EVVEL T Şimdiki fiatlanmızdan istifade ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • BUZDOLAPLARINI!150 lira Aylık taksitle ancak şubat'ın sonuna kadar satılabilecektir.Siz de,binlerce vatandaş gibi.bu müstesna satış şartlarımızdan istifade ediniz.MAĞAZALARI HARBİYE H«i»5«.«rgazi Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • ö*ü* m* e1 1^ Sadece "ampul"veya "fluorssant" demektense isteyiniz!M:r .o%,K:4Vj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Lise tahsili paralı hale getiriliyor Baştarafı Birincide Bakarı,dün verdiği demeçte «Liselerde yeniden olgunluk «istemine dönüleceğini ve sınavla öğrenci alınacağını» söylemiştir.öğretim sisteminin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • VAPUR ZAMMI Baştarajı Birincide WM Daimî işleri dolayısiyle Şehir Hat-larında her gün seyahat eden kimselere takriben 25,öğrencilere,okul ile evleri arasındaki seyahatlerde 75,Memur ve subaylarla okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Meclis üç vergi tasarısını kabul etti t Bnştarafı Birincide Asım Eren cevaba,yabancı pet şirketlerinin Türk milletinin atıfetim asarak,İstismara saptıklarını,bunların gümrük vergisi ve İthal vergisi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Kıbrıs hükümeti İsrail ile AAlSir,münasebetlerini Elçilik seviyesine yükselttiği için,Dışişleri Bakanı S.Kiprianos'un Kahirc'yi ziyaretini «tehir» etmesini istedi.I t Kahire Büyükelçiliğinde Itâk İÜ ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar MilH Piyango'nun 7/Şubat/1963 çekilişi.dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır,ikramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:075148 Numara 1.000.000 lira 067166 Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Kavel kablo fabrikası faaliyetini tatil etti Istinye'deki Kavel kablo fabrikası işvereni dün Bölge Çalışma Müdürlüğüne bir yazı yollayarak,işyerini süresiz olarak tatil ettiğini bildirmiştir.173 işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Sancar "Ordu her türlü siyasî cereyanın dışındadır,dedi Bağtarafı Birincide lan Söylemiştir:«Prtlari»-«İstemine NATO Camiası içititle girilecektir.NATO camiasında bulunduğumuza güre,bir kurara varıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Kaza kurbanları Bastarafı Birincide Etimesgut Askerî Hava Alanı,Hinden İtibaren alandan havalanan her uçağı Esenboğa hava alanına bildirmeye başlamıştır.Alman hükümeti.Ankara Hacettepe Çocuk Hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Emlâk ve İnşaat Müdürlüğünden Kurumumuzun Fındıklıda Atatürk Kız Lisesi karşısındaki Işhanınm 211 ve 307 No.lu Odaları kiraya verilecektir.Müracaat:Teşvikiye,Teşvikiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • lEfcZEÇ» m Daima d ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 1 'İL M F jM fğ f m AL A ü aha iyi ve daha ucuzdur L| ^3 i uğğME X 'i nü J I^BLtd İLANCILIK 9956 S 1 j ^v,ili g| |Sf| P&K bOLAPLARİ ÇELİK EŞYA M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Gecekondu bilen bir "Başkan,aranıyor Baştarafı Birincide İçişleri Bakanı «Vazifelerinizi yapmıyorsunuz.78 yaşındaki tnönüye itibarından kaybettirmeye ne hakkınız var.demiştir.Konuşması,Belediye memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Gürsel Baştarafı Birincide Veto gerekçesinde borçlar hakkında esaslı izahat verilmekte ve özetle şu hususlar ileri sürülmektedir:Anayasanın 40 inci maddesi,kişiler arasında sözleşme hürriyeti esasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • SENATO BÜTÇEYİ KABUL ETTİ t Baştarafı Birincide himmet ve yardımlarını esirgememesi gerekmektedir.ÇATIŞMALAR Bütçenin tümü üzerinde A.P.adına bir konulma yapan İhsan Sabri Çağlayangil,bütçedeki masraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • TAKSİTLE Memurlara DERİ MANTO ve CEKET Erkek Kadın)ÜNİVERSİTELİ hanımlara Trençkot.E.Hakarar,Sultanahamam,Dağofclu Han Kat 2 No.24 Tel:22 48 82 22 ve 22 57 19 22 İLANCILIK 999 1697
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • Makine Bölümünden.Enstitü Bölümünden askerliğini yapmış genç elemanlar alınacaktır.Müracaat:Tel:716418 saat 13-rl7 arası.İLÂNCILIK:9937 1671
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • TAN VAPURU SATIŞINA AİT İLÂN Zonguldak'tan yüklediği kömür hamulesiyle 30/1/1963 günü saat 05.15 de Karadenızde Elmas Burnu Adacıklar mevkiinde 7 No.lu Sahil Kurtarma istasyonu önünde sahne takriben 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • ııiMiıııunra Ayakkabı açma makineleri Frezeler Ucuz yapıştırma Presleri Yarmalar Foralar Saya Traş ve Şerit Kesme MAKİNELERİ.Müracaat:Tosta Kutusu 357 Sirkeci 1st.Telefon:22 30 69 j İLANCILIK 9888 167
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1963
  • DOĞU ALMANYA'DAN İTHAL EDİLECEK TESİSLER HAKKINDA Doğu Almanya'dan yatırım malzemesi ithâli için 31/12/1962 akşamı sona eren talep kabul müddeti,Odalar Birliğince 30/6/1963 akşamına kadar uzatılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.02.1963
  • ^^tolWIMttlOW^^ Türk Spor Hekimliği Cemiyeti,Beynelmilel Federasyona alındj.Besimde,dünkü toplantıda Beynelmilel Federasyonun statüsünün okunuşunu dikkatle dinleyen Bajkan Profesör Münir Ahmet Sarpyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Candemir ve Güngör C.Heyetine verildi ANKARA,ÖZEL Galatasaray Karşıyaka maçında hakem tarafından oyundan çıkarılan Candemir ve Beyoğlusporlu Güngör,Merkez Ceza Heyetin» levkedllmlslerdlr.Her iki futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Kİ S A HABERLER YEŞILDIREK kulübü idare heyeti,eski kulüp reisi Bekir Ozavar'ı vazifeye davet etmiştir.Ozavar dün takımının Şeref stadında yaptığı çalışmayı takip etmiştir.İKİ maç için İsrail'e davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Şampiyon Kulüplerin çeyrek finalinde Feyenoord,Reims'i 1-0 mağlûp etti 37 yaşındaki Macar boksörü Papp,İngiliz Aldridge'i 15» rauntta nakavt etti-Santos,Colo-Colo'yu 2-1 yenerken Pele harikaydı W$ San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Millî takım menecerliği ihdas ediliyor Millî Takım menecerliği İhdas edilecektir.Teknik Komite,menecer ve antrenörler.Federasyonun teknik heyetini teşkil edecektir.Diğer taraftan Milli Takıma futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • G.Saraylı,kızlar nihayet gidebildi Galatasaray Kız Voleybol takımı,Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinci turu için Dinamo İle oynıyacağı İki maç İçin dün Doğu Almanya'ya hareket etmiştir.Pityon tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Feridun,F.Bahçe ile ön mukavele yaptı Almanya'nın Stutgart Kickers kulübünden bonservisi gelen Feridun Buğeker,Fenerbahçe ile ön mukavele imzalamıştır.Alman Futbol Federasyonu Genel Sekreterinin imzas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Kılıç,G.Saray'da Reform yaratacak Milan'la yapılacak revanş maçına şeref misafiri olarak F.Kırcan götürülüyor Galatasaray profesyonel takımı teknik menecerl Gündüz Kılıç ve antrenörü Coşkun özarı,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Dünya şampiyonası hazırlıkları başlıyor Güreş Federasyonu,bütün bölgelerin 2-3 Mart'taki Tayyar Kupasına katılmalarını istedi.Berksoy,istifa etmeyecek G ÜREŞ Federasyonu Sofradaki Serbest Güreş Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • 9 ay boykot aldığı İçin Nedret bırakıyor Bölge Ceza Heyetince 9 ay boykot cezası verilen Darüşşafakalf Nedret Uyguç,Basketbolü bırakacağını söylemiştir.Hakkında verilen kararı çok ağır bulan,Millî Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Pazar günü Mitlıatpasa stadında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray profesyonel takımı dün Mitlıatpasa stadında çalışmıştır.Resimde,antrenman sırasında Metin ve Turgay Kadri'yi beraberce yere yatırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • Vefa Ankara'ya,PTT İstanbul'a G.Birliği izmir'e hareket ederken G.Sarayhn çift kale maçı berabere bitti.Beşiktaş bugün AnkarcCya gidiyor YARIN Ankara,İstanbul ve İzmir'de başlayacak millî lig'in zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1963
  • şpıııııı ŞENOL,LEFTER ve METİH i Gol Kralı kim olacak 2 Şenol.14 Gol.Lef ter.11 Gol.Metin.9 Gol.Bu tabloya göre;Millî lig' in gol kralliğina şimdiden 3 şöhretli namzed var.«Şenol,Lefter,Metin.Metin'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor