Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • Başbakanlık,her ihtimali bertaraf a muktedir bulunulduğunu bildirdi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKANLIK dün,hükümet darbesi konusundaki söylentiler hakkında bildiri yayınlamıştır.Bildiri şöyledir:n Bugün intihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • SENATO SEÇİMİ 15 Ekim'de yapılacak ANKARA,ÖZEL C.H.P.Meclis Grupları dün Senato yenileme seçimlerinin 15 Ekim 1963 de yapılmasına ekseriyetle karar vermiştir.Haziran ayında Senato'nun yenilenecek kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • BİTLİS'TE KURTLAR ŞEHRE İNDİ BİTLİS,AA.Karla kaplı dağlarda yiyecek bulamayan kurtlar,bir kaç gündenberi genre İnmeğe başlamışlardır.Şehrin muhtelif yerlerine zehirli yiyecekler konmug,böylelikle dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • Ej DURUM l Darbe söylentileri ve gerçek.H İ Tl r EMLEKET meselelerinin Jıallinin ve kalkınma hamlele-S I vf rltiin gerçe7cJeştiritmesinin mevcut düzen içinde başarı-1 lamayacağtna,lıele Parlâmentonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • Edirne de buzlar dinamitle atıldı Bulgarlar barajları açtığından yeni su baskınından korkuluyor EDİRNE,ÖZEL BULGARLAR imzalanan protokola rağmen,tek taraflı bir kararla Tunca ve Meriç üzerindeki iki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • MODASI İngiltere'deki görülmemiş kış,kadın modasına da tesir etti.Son günlerde teşhir edilen «Yash-eat» isimli bir başlık İnimin en canlı misali.Başlık hakkında modaevi yaratıcısı şöyle diyor:Bir kedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • Vergi tartışmalar oldu A.P.liler Maliye Bakanının isteğine rağmen vergi konusundaki görüşlerini açıklamadılar.ANKARA,ÖZEL YENİ vergi tasarıları üzerinde dün Mecliste A.Pve C.H.P.sözcüleri arasında ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • ücretlerine zam pılacağı açıklandı öçten,mektup ücretlerinin 50 fcuruşa çıkarılacağını" söyledi.ve Telgraftaki zam ise yakında belli olacak U ANKARA,ÖZEL LAŞTIRMA Bakanı Rıfat Öçten âdi mektup ücretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • HERKESİN AVUKATI CEMİL BÜRGE Her sınıf halkı alâkadar eden mevrutar üzerinde:Vilayet,Kaymakaımlık,Belediye gihi mfekamlara müracaat şekilleri,ana kanunlarla alâkalı ihtilâflarda,mahkemelerde dâvâcı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • Tahkikat Heyeti "Çubuk-28„ uçağının Etimesgut ile olan konuşmasını dinledi ve bantı mühürledi Cenazeler geçerken halk,yol boyunca pencerelerden kaza kurbanlarına çiçek affı Ankara uçak faciasında şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • Konsorsyum'un yardım için henüz bir kararı yok OECD iktisadî işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı)Teknik Daire Başkan yardımcısı Günther Kaiser ı.Konsorsyıııtuın Türkiye'ye yapacağı yardım konusunda henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • Hâmile karısını bıçak ve çatalla öldürdü İZMİR,ÖZEL Kocasıyle sık sık kavga ederek her defasında evden kaçan Muzaffer Göksay İsimli hâmile kadını,kocası Hasan dün bıçak ve çatalla delik deşik ederek ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • 3SS?Ziyaret karşılıklı olur Bir deli usulca Meclis salonuna girmiş görüşmeler sırasında:Ben de sos İstiyorum,gençlik dâvası,demokrasi,din ve isçi dâvası ben konulmadıktan sonra halledilemtt diye bağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1963
  • NE KIZIYORSUN BE ADAMTÎ.ELİN OĞLU KOSKOCA GÖKYÜZÜNDE UÇAK ÇARPIŞTDUYORttSJiWrtM-y.fc x*u y .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • MÜCADELEMİZ VE A.P.Büyük kongresinin getirdikleri ADALET Partisi Ue seçimlere pirdim,vefalı vatandaşlarımdan hususi alâka gördüm.Ha. atımın sonuna kadar saklı-yacağım en kıymetli hâtıralarım ogtınlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • JJ Hasan Efendinin yeni görevi EYÜP karşısında dükkânı bulunan «Berber Hasan efendi» nin yeni bir görevi var:«Yanındaki fırından pide almak için kuyruğa girenlerin,Rama/an'ın birinci gününden bugüne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • İKTİSAT ve TİCARET İKTİSAT ve KTİSAT ve TİCARET Otomobil ve eşya getirecekler için.Yeni Halkın ancak yüzde kırkbiri okur-yazar I960 NÜFUS SAYIMI nlsbî sonuçlarının yayınlanması üzerine,nüfusumuzun bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • Tel:MAGI RUS-OEUTZ 'V^ui-i m KAMYON OTOBÜS DEUTZ TRAKTÖR VE MOTORLARI FAUN AFAG KAMYONLARI FAHR KRAMER TRAKTÖRLER ORIGINAL YEDEK PARÇALARI EN UCUZ İTHAL FİATLARİYLE ERİŞ Müessesesi KÂZIM ERİŞ Receppaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • Yepyeni bir kapak içinde yaşadığınız,belk^ de beğenmediğiniz hayatın sınırsız imkânlarını sizlere tanıtacaktır.İr Olmiyeceksiniz,İr Istıraplarınızın sebebini kendiniz bulacaksınız.RUH ve MADDE'DE EILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • Bugün sizlere okumaya ve seyretmeğe doyamayacağınız fevkalâde bir sayı takdim ediyor:HAFTANIN BAŞYAZISI:I!YUSUF ZİYA ORTAÇ RAMAZAN SOHBETİ:R.C.ULUN AY SANAT SAHİFASI:ÜMİT YAŞAR Beş renkli şaheser bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • Cildin hakiki temizliği için ÖÖCTÇÜİ* İLANCILIK 9791 1585
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • İlkoküllaYdaki Öğrenci sayısı 260 bini aştı İstanbul İli dahilindeki resmî llkokııllaıda okuyan öğrencilerin sayısı geçen yıla nisbetle 1G.9İ5 artmıştır.Hâlen şehir ve köy ilk okullarında 202.594 öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • BİR ÇOCUK,KAMYON ALTINDA EZİLDİ Beş yasında Bircan Yapar isimli bir çocuk evvelki gün Zeytinbumunda 11373 plâka numaralı çöp kamyonunun arkasına takılmak isterken tekerlekle,rin arasına düşerek ölmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • ¦J)III 111 İlli İlli III İlli I İlli I İlli İlli I İlli l« III11IIII İlli III IIII III 11II II MU II I III Mil I III I III I İlli 111 I IHI UM şıklı yollar görünmiye İZİM partilerin beş aşağı beş yuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • 11 DEPODA LİNYİT KÖMÜRÜ SATILIYOR Kok kömürlerini vaktinde alamayan İstihkak sahiplerine,bakiye kömürleri Şubat ayı içinde verilecektir,Şehrimizde odun depolarında yeteri kadar odun ve mangal kömürü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • KAPALI DURAKLARIN SAYISI ARTTIRILIYOR Karaköy ve Kadıköy İskelesi yanındaki otobüs durakları kapalı durak haline getirilecektir.Î.E.T T.idaresi kendi vasıtalarına alt durak yerlerini tanzim etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • No U Bol ışık verir,Sağlam ve garantilidir.5-7-14 numara aynalı vs aynasız İthal malından çok Üstün olan LEVENT lambalarını her yerde arayınız Tahtakale Oeveoğlu yokuşu Tel 27 14 04 REKLÂMCILIK 518 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1963
  • Gazetemizin 2.2.1963 tarihli nüshasının 2 nci tayfasında çıkan Doç.Dr.Muharrem Ergin Kitap ilânında yanlış çıkan kitap isminin OSMANLICA DERSLERİ olarak düzeltir özür dileriz.MİLLİYET:15» I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Annesi öldükten 20 dakika sonra doğdu Kocası tarafından vuru-Laıı kadını muayene eden doktor,çocuğun oynadığını görerek hemen sezeryan ameliyatı yaptı WASHINGTON,A.A.VTashlngtonda kocan tarafından Öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • israilli orkestra şefi Naillerle işbirliği yapmaktan sanık bulunuyor TELAVİV,AA Harb esnasında Nfizllerle İşbirliği yapmaktan sanık IsraU Operası orkestra s«fi H.Bernblatt'ın yargılanması Tel-Aviv mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Akrabalarını kurtarmak için 100 kişi nezarethaneye saldırdı AYDIN,ÖZEL Karpuzlu bucak müdürünün tvlni tasladığı İçin nezarete ahnan bir çabam 100 kadar yakını,nezarethaneye hücum Ali Meydan isimli san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • İçkili otomobil kullanan mebus hapis yatacak BONN,A.A.Sosyal Demokrat mebuslardan Herbert Haufft içklM halde otomobil kullandığı için 15 gün hapis cezasına mahkûm edilmiştir.Bu işte sabıkalı olduğu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Pakistan'da Haydutlara karşı Top kullanıldı HAYDERABAD Batı Pakistan)AA.Silahlı soygunculara karsı büyük bir mücadeleye girişen batı Pakistan polisi ormanları,eskerl birliklerin yardımı Ue temizleme h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • İLÂN Endişeye mucip bir durum yoktur.Dostlarımıza sevgiler.Diş Tabibi Em.Alb.Süreyya Kıral MİLLİYET:1591
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • KRALİÇEMİ,ÖĞRETMEN Mİ!i Bir süre önce katıldığı bir yarışmada 1963 Fransa güzeli seçilen Angoulem'll öğretmen Huguette Fabris'nln mesleğine devam edip edemeyeceği tartışılırken genç kız okulunu terket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Genel Müdürlüğünden:Bankamıza alt İKBAL Vapurunun GEMİ TASDİKNAMESİNİN yenisi lüzumuna binaen Marmara Bölgesi Liman ve Deniz İşleri Müdürlüğünden temin edileceğinden eskisi hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • ¦NAyL&H TOBBAMMA^ATÇIL-Apl^A' f^L!OB?A^Kil^APt1irIR»" tLANCILIK 9867 1571
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Aylık,renkli,resimli ve nefis baskılı RUH Çok güzel ve faydalı yazılarla dolu olarak çıktı.Çıkaranı Dr.REFET KAYSERİLtOĞLU Bu »ayıdaki yazılardan bâzılara ir ALLAH ir iyilik v» karşılımı ir Mevlânâ'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • B-âNA BAKIN L BANA SÖZ.VERDf-NİZ 24-SAATTE KÖR OLACAM D^E AMA BEN DE O ZAMAN ÇAMA-ŞIRIMA DÖNECEK-EM BuRA A OE-yANl «Şl l_EiJ £A SAATİ GEÇ-1/ACEJ-EYE T» 81 RARÇAOK.GETİRMEK TA KÖR OLMADINIZ V ISTtEMbö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • MERtıMEfc hDsnu m Dö&fcülMAM TOKADIN pi İJEîi Aklini ALMliTlR-FAUA KOHUjrAKlAl.ABPURANBAllN i KTMet is utuNcâ SlUBî T E VüfcATıNPA PATIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • İşçi Sigortaları Kurumu istanbul Emlâk ve İnşaat Müdürlüğünden Kurumumuzun Fındıklıda Atatürk Kız Lisesi karşısındaki Işhanının 211 ve 307 No.lu Odalan kiraya verilecektir.Müracaat:Teşvikiye,Teşvikiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • mil.riMtı Ayakkabı açma makineleri Frezeler Ucuz yapıştırma Presleri Yarmalar Foralar Saya Traş.ve Şerit Kesme MAKİNELERİ.Müracaat:Posta Kutusu 357 Sirkeci İst Telefon:22 30 69 A.t.1,İLANCILIK 9888 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • mm YARIN HAVA HASIL OLACAK ffAZIQUrAM:Ali CSİH O AÇIK HAVA KAPAUHAVA 0LH.UTUJ HAVA 2 TAÛMUf S m »KA« OOUÎ A«Attiril YAÛMUt.»ACUNA!OÎIIREN KÖTO HAVA {İNİM MARMARA v« Ege denizindeki lodos fırtınası,yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Kur ana Hiirate!BU ıen« mübarek Ramazanda gazeteler,mecmualar dini mevzulara büyük ehemmiyet verdiler.Kur^an-ı-Kerîm tercümeleri,âyetler,hadîs-i-şerifler,Hazret-i-Peygarnberin hayatına ait tafsilât,ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Topal taklidi yapan dilenci,polisi görünce koşup kaçtı Güçlükle yakalanan filencinin üzerinde bir günlük hâsılatı olan 301 lira bulundu BANDIRMA,ÖZKL Bandırma pazarına peien dilencileri Belediye zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Çalınan 9 pikaba 36 kişi talip çıktı Bir »üre önce yaka)anan dört otomobil hırsızının çaldığı dokuz pikap Emniyet Müdürlüğünün basına dert olmuştur.Emniyet Müdürlüğüne başvuran 36 vatandaş pikapların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • 32 yıl sonra ayrıldı Geçen seneye kadar High School Kız Lisesinin Müdiresi olan v* bu mektepte 32 sene hizmet gören Miss E.Thompson,emekliye ayrıldıktan sonra,dün Türkiye'den ayrılmıştır.Kendisini hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • Axaorlkablfcx f«d femllerlnde gelecek ftnzalaiin fexa pilotları tara-fındaa nçnı «anasında giderilmesini »atlamak amacı ila çalışmaktadırlar.Feza AYDA TEK BAJINA DOLAŞACAK Astronot bu gezisini sırtınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • tv-'V:^x^y:KAR TEMİZLENİYOR Japonya'nın bilhassa batı sahillerinde hissedilen şiddetli soğuklarda 5500 Japon as-rTiiA.ı.h.1^1 ı v^ı\kerj karlarI açnıak ve buzlanmış demiryollarını temizlemek İçin göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1963
  • BİR DE KARDAN CANAVAR ffS£T3&1rt£ »Arl.ıra,insan ve mal kaybına yol açmıştır.Yukarıdaki resimde,Michigan gölünde buzların meydana getirdiği acalp şekiller görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • lBO*feÜK nTT fi SESİ ^v^L KlSU-MlS.Lİ fi i 11 i T' J kg Vttt ÎHtMy Pr^uetloft» ıı 1-7 V«iaii[lcıKn ^ 11*1/«5 IMS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • ffi\KAT LAMBAMIN SÖNMESÎ İLE JOHNNY1 DE OLDU Su YERE YfâlUR.K4LIIZ.nw «e 9 ju
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • AU,BANA Bo?BfK.ÇEK VERDİN Af AA KENDİME.HEDiyE A\AC,Aft-Ml SOVUEMeDlN-nw7 i t:«v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • Çarşamba Rumî 1383 Rama-tan 6 ŞUBAT 137S Ocak 11 19 6 3 24 VAKİT VASATİ EZANÎ Gttnaf 8.07 1.37 13.28 «57 İkindi 18.13 9.42 Aksam 18.31 12.00 Yataı 20.04 1.33 İmsak 26 11 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • supers Milliyet Gazetecilik A.9.adına Sahibi ı ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerdan MesÛl Müdür i HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 1,3,4,8 tad sayfalarda SO T.L.4,8,T inci sayfalarda santimi ta T.L.Birine!sayfada baslık 200 T.Lt Dülün,Nisan,Nikah,Vefat ve Tefekkür İlânları 8 santime kadar T.tayfada)80 T.L.Kütük İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • ABONE TARİFESİ 5 Aylık 22 T.L.6 Aylık ı 40 T.L.Yülık ı 75 T.L.Yabancı memleketler için ûdl posta İle bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası için tarife,kull-ıi'iacak pulun değerine öre deüslr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • YAZAN:Christiane ROCHEFORT TÜRKÇESÎ:Selâmı İzzet SEDES EH öteki odada büyük,geniş bir büro vardı,vardı ama Rcnaud o büroyu yatağının yanına getiremez,yatanından uzakta da çalışamaz,karyolasını görmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • Find ıklıh oturduğu yerden dehşeti* nendi t Geçti mi?Bre hay aman efendi!Bu nasıl sJ5*T Bu bayağı söı ağa etendi,Kırım Hanı bize İhanet etti.Aman efendi,inanmam.inan ağam İnan.Murad Giray Osmanlıdan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • a!i!ll!ll!ll!lll!l!l!l!ll!lilHII!lll!i!'i;Ş E Orklnos'un olta takımının yardımcı araçları,E s zıpkın,zıpkın İpi,zıpkını takmağa mahsus gönder E E ve uçkurluk ile balığı askıya almayı sandalın ya-E E n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Sabah şarkıları 8.20 Haberler ve hava durumu t.30 Sabah konseri Boecherinl «Sİ Bemol Majör» Violonsel kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • mm OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Blraı heyecanlı fakat iyi bir ırün geçireceksiniz.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün çabucak ümitlenecek o nl»bette de çabuk ümitsizliğe düşeceksiniz.£S BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1963
  • SOLDAN SAÛA:1 Çok uzun man toprak altında kalarak taslanmis hayvan veya nebat bakiyesi;Tesir.S tnanç;Afrika'da bir devlet.Masonların toplantı yeri;Tersi bir gün öncesi.4 Tersi candan severek.5 Tersi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.02.1963
  • Osmanlılarda siyasî partiler ekonomik hayatın doğurduğu baskının tepkisinden ziyade idareci grupları arasındaki kuvvet mücadelesinden doğmuştur.1889 yılında gizli bir cemiyet olarak kurulan İttihat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1963
  • 'II.I.Ill.Ill III 1.Tl M I l I I 1 I 111 I I I I I I I I I I I.Ill I I I 11 I I I 1 I I I I I I I I.INI-PLANYACI TESVİYECİ Makine Bölümünden,Enstitü bölümünden askerliğini yapmış genç elemanlar almac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1963
  • SATILIK EMLÂK TEŞVİKİYEDE sahibinden Göknar Sok.42 konforlu 45,55,75.000 ne daireler.Mür:Kapıcıya 44 26 54 47 29 80.BEBEK Koru durağı Tutum apartımanının bir ve üçüncü daireleri tediyede büyük kolaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1963
  • Yakalar yuvarlak ve hol.Uzun tuvaletler bele kadar yırtmaçlı ğişik.Çok kısa olanlar görüldüğü gibi kalçaya kadar uzatılmışlara da rastlanmıştır.Diğer bir özellik de ceketlerin hiç bir zaman kemerli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • İ(AN„ 25 Martta çevrilmeye BAŞLAMA Mart tarihinde çekimine jk C haşlanacak olan Ciciran mm am filminde Cicican'ın gürel sevgilisi Huriye'yi oynıyacak genç kızı Milliyet okuyucuları seçecek,yarışmada d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • illlll S Halkın yaşayışını canlandıran koma-dide rol alan bütün sanatkârlar iyi idi DEVLET Tiyatrosu tan'atçılan Ankara'da Oda Tiyatrosunda Kulaktan Kulağa adında bir komediyi oynamağa başlamış,tır.Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • EBS5SI BEYOĞLU:ATLAS:Tel:44 08 35)Kamelyah Bir Kadın S.Montlel R.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 48 95)Dilberler Yuvası L.Sayar K.Para.Suarede:Zehir Hafiye Jj.Sayar F.Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • Bu Akşamdan itibaren TAKSİM i GAZİNOSU DOLLY BELL Tel:48 29 04 |j İLANCILIK 9925 1567 J|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • 8.2.963 Cum* aabaha kadar DAĞ KWP'ie Avrupaya fiden şantöz BERTA'nın VEDA GECESİ Bütün müzisyen ve müzik «*verier davetlidir.Ad:Osmanbey,Eski Galeri Proteks'ln sokağı MİLLİYET:1615
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • İki buçuk saat süren yeni programları İle KARMON İSRAİL Büyük fedakârlıklarla EXODUS turnesine Istanbuldan başlıyor 11 Şubat Pazartesi gününden itibaren ŞAN Sinemasında' Yerlerinizi evvelden ayırtınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • BU HAFTANIN SEYREDİLECEK EN GÜZEL FİLMİ R Y FİKRET HAKAN LEYLA SAYAR Bugün:LüKS-İNCİ KULÜP-ŞIK-K.M.Paşa İstanbul Kadıköy OPERA Bakırköy YENİ Reji:Dr.Alyanak Operatör:M.Yükman İşletme:ERMAN FİLM m" ıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • fÎA^T|i REKLÂM İ Bu Akşam i İstanbul Radyosunda Saat 22/10 22/20 arası Meşhur sesler beşhur melo-v ıV diler programımızda 'iı\İÜ Los Machucambosları il' I{ı mutlaka dinleyinizıV Hazırlayan ve sunan:F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • ANKARA DA VUKUU BULAN MÜESSİF UÇAK KAZASI FİLMİ Bu filmi sinemalarında göstermek istıyen Sinemacıların MILLS FİLM SABAHATTİN TULGAR'a müracaat NOT:Bu geliri tamamen Kızılay» teberru edilmiştir.Millî F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • 3 R&Bfi^îPJSL SİNEMASINDA Gördüğü büyük rağbet üzerine UYGUNSUZLAR J The Misfits)jj Clark Gable Marilyn Monroe Montgomery Clift J J Bir hafta daha gösterilecektir.J Seanslar 11,30 14 16.30 19 21.30 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • 4 Bu akşamdan itibaren jj.KADIKÖY RtESCS SİNEMASINDA J Bütün dünyada muazzam bir heyecan dalgası yaratan,kalpleri büyüleyen v« milyonlarca »atılan Suzy Wong'un Dünyası)şaheser romanından filme alman İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1963
  • 15 yıllık bir ara sonra "Paydos Şehir Tiyatro VE VASF RIZA YİNE VASFI RIZÂ "PAYDOS„UH VASFİ RIZA VE RİZA TÜZÜN YENİ «PAYDOS» UN PROVALARINDA.Halit ÇAPIN CEVAT Fehmi Başkut'un ünlü piyes)«Paydos» İlk o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • O OVA VI KAL ve Dz.Tgm.TUNÇ TİMUÇİN evlendiler.4/2/1963 Kadıköy.NİŞAN N İK ÂH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • ı ııımı milimini imi ıımıiMiıı 11 um.TEŞEKKÜR Eşim Nihal Atamer'in 10 yılda;E beri çekmekte olduğu Erni disş kal hastalığını derhal ve çok nâî zikâne bir ameliyatla,dört disk almak suretiyle başarı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • TEŞEKKÜR 1 Şubat 1963 de Bostancıda Pendik asfath üzerinde hepimizi ierin ızd iraba or.ğan ve faili ueçhûl bir tratik kazasına kurban giden.Esat Selâmi SAĞIROĞLU'nun 3.219tî3 günkü cenaze merasimine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • TEŞEKKÜR Zamansız kaybı ile bizleri derin üzüntüye garkeden Ali Fuat ÜNTAK'ın vefatı dolayısile,çelenk,telgraf,telefon,mektup göndererek veya bizzat evimize kadar gelerek acımızı paylaşan ve cenaze me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • TEŞEKKÜR Genç yaşında hayata gözlerini vuman sevgili kızımız Art em iz EKİN'ln vakalandığı çaresiz hastalığı sı rasında,meslekî göı evlerinin çok üstünde büyük bir ilgi ve fedakârlık gösteren sayın op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • LÜBNAN'dan kan bağışı Ankaradakl feci uçak kazası ve kan istendiği haberi Beyrutta duyulur duyulmaz MEA havayolları mensupları derhal kan vermek için Beyruttaki Kan Bankasına müracaat etmişlerdir.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • ACI BİR KAYIP Merhume Emine ve merhum Mahmut oğlu Adanalı ve Kadıköyde KAMER Kundura Mağazası sahibi Abdullah Günyaşar ani bir kalp krizi neticesi kaldırıldığı Numune Hastahanesinde 4 2.1963 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • ¦¦mı 11 a—i ME VLİD Merhum Avukat Mustafa Halit Camcıoğlu eşi,Annemiz AYŞE SAFFET CAMCIOĞLU'nuıı vefatının 40 inci gününe müsadif 7 Şubat 1963 Perşembe günü Yarını öğle namazını müteakip Şişli Camii Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • MEVLİDİ ŞERİF Ablam Sclnıa Kocareşit'irı ruhuna ithaf edilmek üzpre 7.2.19Sİ3 Perşembe günü öğle namazını miıteakip Emirgân Camiinde Hafız Kânl Karaca.Hafız Zt kâi.Sebilci Hüseyin taraflarından aziz r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • ggwtaw—«at TEŞEKKÜR Elim Kaybımız Mühendis Maksut TAKİ'nin vefatı dolayısiyle cenaze merasimine bizzat gelen,çelenk gönderen,ziyaret,telefon veya telgraf ile tâziyette bulunan dost ve akrabalarımıza a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • TEŞEKKÜR 1 Şubat 1963 Cuma günü ebedi lstirahatgâhına tevdi edilen eşim ve babam Ord;Prof Dr.tng.Naıııi Srrdaroğlu'nun cenaze '•töreninde çok yakın ve candnn alâkalarını esirgemeyen Teknik Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • »¦¦Hi TEŞEKKÜR Hakkın rahmetine kavuşan Sevgili Annemiz Kâmile ERTAN'ın Cenaze merasimine bizzat iştirak eden,çelenk gönderen,evimize kadar gelen,mektup,telgraf ve telefonla uzaktan ve yakından tâziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Ana Sütüne En Yakın Çocuk Gıdası m en son Amerikan fş^ gıda metodlanna üöre en 'fenni şekilde îS&Ekate imâl edilmiştirf-i CiWri-K ¦1;İ,l 1 M fifc&&«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • SANAYİ BAKANLIĞINDAN 7426 sayıiı kanuna müsteniden iki yıl müddetle şahısların aramalarına kapatılmış olan,aşağıda Vilâyeti,madenin cinsi ve sınırları gösterilen saha,Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • GOODjftÛEAR Yol veya arazi SUPER ROAD LUG için farketmez SUPER ROAD LUG GOOD,*YEAIt HANCILIK 9911 1586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Edirne'de buzlar Baştarajı Birincide Valilik Uzunköprüde bâzı mahallelerln boşaltılmasını istemiştir.İki gun evvel Türk ve Bulgar subayları nehirlerdeki buzların kırılmasında müştereken çalışmayı kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • DARBE İHBARI t Baştaraft Birincide umumî efkârın hassas olması tabiidir.Bütün hu olaylar dikkate alınarak,Başbakanlık şu hususu umumi efkâra kesin hir karar ve kanaatle tebliğ eder:Hükümet,bütün şayia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • S.mm Halep şehrinde,Nâ-UNye nil!sır taraftarları yeni nümayişler yaptılar-Polis 19 kişi tevkif etti.Güvenlik kuvvetleri nümayişçileri dağıtmak için halk üzerine ateş açmak zorunda kaldın A Anayasa tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • i i tiaştarafı Birincide Cenaze namazları dört grup halinde kılınmış ve dua sırasında halk gözyaşlarını tutamayarak ağlamıştır.Cenazeler Türk bayraklarına sarılı olduğu halde Gima mağazasının önüne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • 1963 transistor tekniğinin zaferi transistor radyoları Evinizde işinizde,gezintinizde Otomobilinizde sizi neşelendirir.Toptan satış yeri ı ÜÇKEN KOUEKTİF ŞİRKETİ İstiklâl Cad.30 Beyoğlu İstanbul Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Mısır anlaşmasından Odamız emrine &9.03.12 pozisyonuna giren Yalnız sıcak tatbiki suretiyle yapışan selefon)kâğıdı tahsisi verilmiştir.Talepte bulunacak sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Türk Alman Kültür Merkezi MANFRED DELLİNG «Çağdaş Alman Filmi» ÖRNEKLERLE)6.2.1963 Çarşamba,18.15 Giriş serbesttir.Adres İstanbul Teknik Üniversitesi Giimiişsuyıı,Makine Fakültesi konferans salonunda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Avrupa karoserli,Tam Konforlu KÂMİL KOÇ OTOBÜSLERİ ile 5 NİSAN'DA MUAZZAM HAC SEFERİ Cazip Seyahat Programı:Konya Mevlânâ'yı ziyaret)Halep Şam Amman Kudüs Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere Arafat H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • W;"Si's İP?4* daha iyi yazmak için PARKER t um mürekkebi kullanınız SOLMAZ TIKAMAZ KALEM/KORUR ir SOLVEKSÜDIR İLANCILIK 9881 1572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Kıbrıs Anayasa Mahkemesi,Türk cemaatinin açtığı dâvaya bakmağa başladı LEFKOŞA,Özel Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL BİLDİRİYOR Türk Cemaat Meclisinin Belediyeler meselesinde Hükümet aleyhine açmış olduğu dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Casusluk iddiası ile dört kişi tevkif edildi HAKKARİ,ÖZEL Uhıdere ilçesinde Ömer Salih Kaplan,Ahmet Kaplan,Murat Kaplan ve Hamit Tak Barzani hesabına casusluk yaptıkları iddiası ile yakalanmış ve tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Namaz kıldırırken öldü URFA,ÖZEL Şehrin en büyük camii Hasanpaşa cami inin emektar imamı Hacı Abdullah Hindistanlı dün öğle namazını kıldırırken secdede ölmüştür.30 yıllık imam bir hafta önce kendi el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Koîisorsyum'un t Baştarajı Birincide Ankara'da ilgililerle konuşmak üzere memleketimize gelen ve Konsorsyum Genel Sekreterlimi vazifesini de üzerine almış bulunan Kaiser,«Yardım konusunda» konuşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Vergi konusunda t Baştarajı Birincide riıı ispat etmiştir.Vergi tahsilatı son üç yılda devamlı surette düşmüştür.Vasıtalı vergilere zamlar,hükümeti tazyik eden mali bir zaruret sonucu yapılmaktadır ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Türkiye Mümessili Salih Binbay Müesseseleri GÜVEN NARKOZ KOLL.ŞİRKETİ Sirkeci,Yenipostahaue Caddesi No.6-8 İstanbul Tel 27 İÜ 41 SUNİ BÖBREK CİHAZI ütün dünyada yapılan kette birinciliği kazanan AMERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • I Kalamış Koyunda Çok Kıymetli Satılık Arsa ve Bahçeli Köşk Kalamış koyuna nazır,üç cephesi yol olan ve İmarca ifrazı müsait fevkalâde kıymetli arsa ve bahçeli köşk 12.2.1963 Sab günü satılacaktır.Mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1963
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den 1500 Ton Zirai Mücadele İlâcı Alınacaktır Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden ve İstanbul Büromuzdan alınabilir.Teklifler 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.02.1963
  • 13 bilenler 69 bin lira alacaklar ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun yirmi İkinci haftasına alt değerlendirme dün sona ermiş ve kafi neticeler belli olmuştur Tasnif neticeleri şöyledir:13 bilen 5 kişi 69.214 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • Basketbol liginin 2.devresi başlıyor Baskttbol İlginin İkinci devresi Cumartesi g inü saat 17.30 da Spor Sarayında yapılacak Vefa Kadıköy-¦por karşılaşması 11c başlayacaktır.Tertip Komitesi,haftanın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • BASKETBOL LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A T P Fenerbahçe 9 M 1 «20 449 25 l.T.Ü.9 8 0 1 685 461 25 Darüjşafaka 9 7 0 2 580 491 23 Modaspor 9 0 S 523 494 21 Galatasaray 9 5 0 4 562 524 19 Dz.H.Ok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • H Benfica'nın Dukla ile yapacağı çeyrek final maçına 3 hafta kala 1 Eusebio Doktorlar,Siyah inciye 15 gün istirahat tavsiye etti Reims,Paris'te Feyenoord'la;oynuyor Totoda hile yapan 67 Yugoslav futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • OLİMPİYAT KOMİTESİ Nairobi'de toplanacak Beynelmilel Olimpiyat Komitesi,MiHI Olimpiyat Komiteleri ve Beynelmilel Federasyonlar il» birlikte 11-23 Ekim tarihlerinde Kenya'nın Nairobi |ehrlnd« bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • 1963 yılı sonuna kadar tesisler için 119 milyon lira serf edilecek Alfınel "Hakkâri da plânımıza dahil,de BEDEN* Terbiyesi Umum Müdürü Fikret Altınel 963 yılı sonuna kadar spor tesislerine 119.000.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • Apak,ağır cezalardan bahsederken,Karagümrüklüler İzmir'de bileğimizin hakkıyla maç kazandık,dediler ANKARA,ÖZEIy FUTBOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak «Şike maç yapan kulüplere ağır cezalar veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • tst.Sporlu Salih'e 15 gün ceza verildi ANKARA,ÖZEL Merker Ceza Heyeti dünkü,toplantısında Beyoğluspor'dan Teoman'a bir ay,Şekerhilâl'den Kâmll'e 21 gün va Istanbulspor'lu Salih'e 15 gün ceza vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • Sanyere 10000 kişilik bir stadyom yapılıyor Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Boğazlçlnln Rumeli yakasında saha kifayetsizliğini göz önünde tutarak,Sarıyer'e 10.000 kişilik bir semt stadyomu inşa ettirec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • Akdeniz Oyunları tesisleri tamamlandı 21-29 Eylül tarihlerinde Napoli'de yapılacak IV.Akdeniz Oyunları İçin hazırlanmakta olan spor tesislerinin inşaatı sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • G.Saray kız takımı dün Almanya'ya gidemedi Sel sebebiyle Pityon tren hattı trafiğe kapatıldığından Galatasaray ku voleybol takımı dün Almanya'ya hareket edememiştir.Tren hattının ne zaman açılacağı be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • Atletizm millî Takımımız 17 Mari'ia seçiliyor 31 Martta cehrimizde yapılacak Balkan Kros Şampiyonasına iştirak edecek gençler,kızlar ve büyükler millî atletizm takımımızın tesbitina 17 Şubatta başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • Letter kadro Teknik Komite,Bartu'nun İtalya maçına getirilmesi için Federasyona başvuracak TALYA millî maçı için tesğ bit edilen ve ciddî bir kontrol altında bulundurulan namzet kadro,form gösteren bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • I Dünya Şampiyonası için hazırlıklara başlayan Güreş Federasyonu başkanı Seyfl Cenap Berksoy,«Rusya seyahatinin iptali çalışmalarımızı aksatmayacaktır.demiştir.Resimde,Güreş Federasyonu Başkanı Berkso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • 0 Genç Takımlar Türkiye Voleybol Şampiyonası 12—17 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.Müsabakalara İstanbul,Ankara birincileri ve ikincileri ile İzmir Şampiyonu iştirak edecek* tir.0 Maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • YENİ BİR HEYECAN HAFTASI Beşiktaş hedefi:Üç büyüklerden G.Saray,Gö düşme tehlikesine uğrayan Y Bu hafta Ankara'da iki deplasman maçı yapacak olan Beşiktaşlılar dün Şeref stadında çalışmışlardır.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • Fenerbahçenln 58.yıldönümüne davet edilmesi kararlaştırılan şampiyonlar şampiyonu Benfica.F.BAHÇE,YIUMMME BENFİCA'YI GETİRTECEK Başkan Uluğ,stadın temel atma töreninin de 56.kuruluş senesine rastlanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1963
  • FERİDUN 4 kulüpten teklif aldı FENERBAHÇE'!FERİDUN'UN w—TALİPLERİ ÇOK Stuttgart Kickers'ten bonservisini bekleyen millî futbolcuyu G.Saray,B.Spor ve iki İzmir kulübü istiyor Almanyanın Stuttgart Klcke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor