Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Görgün,Genel Müdürlerle savaşında mağlûp oldu içişleri Bakanı,"Yeni Başkan bîr kaç güne kadar açıklanacak,dedi ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata dün İstanbul Bele^ I diye Başkanı Prof.Kâmur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • KARDA 6 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER Fotoğraflar:ÖZDEMİR GÜRSOY ijwww^viWfliiw/wwpiiiwpsyiwwEiiayjiA'1 ^t^afyy.sw.ııWıt*nnflnıw.|l.1.1lnumumi u p KURTARAAA ÂAÜFRF7FÇİ F AAİI I İYFT FtfİRİB'nbasl Turan Tütel ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • DEPOLARDA ODUN KALMADI On gündür devam eden kar fırtınası ve soğuk,şehirde yakaoak stoklarını tüketmiştir.Onbeş gün İçinde 1 milyon çeki odun satılmıştır.Belli başlı odun depolarının bulunduğu.Yenikap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • GAZETECİLER BİR PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ YAPTI Basın işinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 212 sayılı kanun aleyhinde yayın yaptıkları veya teşebbüse geçtikleri için bâzı işve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • G.H.P.Grubu Afiı bayram Ertesi görüşecek Son ihtilâflar üzerine Grup yeni bir komisyon teşkil etti.ANKARA,ÖZEL XH.P.Müşterek Meclis Grubunun dünkü toplantısında,«İkinci kısmî af» konusunun Ramazan Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Avukat Nuri Erogan A.P.İl Başkanı oldu Mümtaz Tarhan'm İstifasıyla boşalan A.P.İstanbul 11 Başkanlığına avukat Nuri Erogan getirilmiştir.Dün akşam toplanan 11 İdare Kurulu kapalı oyla başkan seçimi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • DURUM z:t^İ:İ-ü CHP' nin KARARI ve AF i "NT TT*^ GRUBUNUN dün,113 sayılı kanunun şümulüne I y|"f girenlerin affı konusunda yapılacak çalışmaları I bayram ertesine bırakmasının bâzı gelişmeler» |i;İ yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Köy Enstitülerinin faydalı tarafları uygulanacak ANKARA,ÖZEL Millî Eğilim Bakanı Hatipoğlu,C.H.P.Grubunda,Köy Enstitülerinin açılıp açılamayacağı konusundaki bir önergeye verdiği cevapta Köy Enstitüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Kayhan Saglamer dün tahliye edildi Eski Adalet Bakanının da savunduğu Sağlamer'le birlikte tevkif edilen yazının sahibi ise serbest bırakılmadı BİR yarışma yazısında komünizm propagandası olduğu idida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Â.P.li Senatör «6 değil,1 gecekondum var» dedi ANKARA,ÖZEL A.P.İstanbul Senatörü Rlfat öztürkçlne,dün bir basın toplantısı yaparak,Zeytinbumunda 6 değil,1 gecekondusu bulunduğunu açıklamıştır,öztürkçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • BİR C.K.M.P.MİLLETVEKİLİ MEVLiD i(iH İSTİFA ETTİ Radyodan naklen yayın yapılmamasına kızan Şevki Gü/er APyi zayıf bulduğu için önada girmeyeceğini söyledi ANKARA,ÖZEL CK.M.P.Grubunda,«Radyodan Mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • NE DE OLSA Gecekondulara tapa verilmesini isteyen bir A.P.11 Senatörün,altı tana gecekondusu olduğu,bunlardan birini de tmar Bakanlığına 600 kâğıda kiraya verdiği ortaya çıkmış.Durum bakımından bu dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • BİR YUNAN ŞİLEBİ AĞLARA BİNDİRDİ Yunan bandıralı «North Entress* İsin» 11 bir şilep dün akşam boğazdaki mania ağlarına blndirmiştir.Rotasını şaşıran şilep daha önce Büyükdere önlerinde demirli bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Eski Milletvekillerinin borcu takside bağlandı ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu dün 10 vt 11 inci dönem Milletvekillerinin Ziraat Bankasına ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının 10 yıl taksite bağlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Bîr kadın 10 çocuğu ile yanarak öldü CHANDLER KANADA)AJ.Bir ailenin 11 ferdi,evlerini taran ani bir yangın neticesinde can vermişlerdik Mrs.Fernande Dupuij adlı 33 yaşın daki bir kadın evvela eçl ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Avrupa Birliği tehlikeye düştü Ortak Pazar görüşmeleri neticesiz kesildi BRÜKSEL,RADYO ORTAK Pazar müzakereleri dün netice alınmadan kesil» mistir.Bir sözcü dün aksam,Fransa İle diğer 5 üyenin,ingilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1963
  • Her Çekil i ş te APARTIMAN DAİRELERİ CAZİP P AR a" İKRAMİYELERİ TÜRKİYE KREDİ BANKASI İLÂNCILIK 9261 128«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Plânlamada Siyaset Adamları ile Teknisyenlerin Münasebeti P TAVLAMA,iktisadi ve sosyal politikada uzun vadeli hedeflerin,kaynaklar ve kullanılabilecck vasıtalarla tutarh olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • Ördek Yahnisi güzel yemektir!TOBUS Hayma-Ina'dan Ankara'ya geliyordu.Arkada duran muavin vı.lun kenarında dört,ne* klanını beklediğini görünce şoföre bağırılj:Usla!Birer liradan beş ördek var alayım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Yenikapı Deposu 228001—230800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • PORSELEN 69 11 10 Ellerinde POLONYA'dan porselen tahsisleri bulunanların acele 22 95 56 No.ya telefon etmeleri menfaatleri İcabıdırtLANCIMK 9764 1305
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • OLUM Şirketimiz İdare Meclis!âzası tSPARTALI)TEVFİK NOYAN Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 30/1/1963 Çarşamba günü,öğle namazını müteakip,Sultanahmet camiinden kaldırılarak Zlncirlikuyu mezarlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • İKTİSAT ve TICAMET İKİİÜMr ve TİCARET İKTİSAT ve TİCARET PİYASADA BUGÜN Kış ve kardan piyasada işler durgun KAR ve şiddetli ki» dolayısiyle piyasada bir durgunluk görülmektedir.Trakya ve Anadoludaki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • «Bu aşk bana nereden geldi?Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A.Ş.Matbaasında harikulade nefis bir şekilde tabedilerek halkımızın istifadesine arzedilen Kur'anı Kerim'i on beş sene emek sarfederek Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • BELÇİKADA ÇALIŞMAK ÜZERE;muhtelif meslekten işçi aranmaktadır.Kayıtlarını yaptırmak ve bu hususta etraflı malûmat almak için müracaat:OTO AMİR Taksim Şehit Muhtar Cad.No.12/1 MİLLİYET 1299
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • ZARİF KADİNİN SIRRI ÇAMAŞIRLARI REKLAMCILIK 278 1272
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • Okullarda dersler yarın başlıyor Şiddetli kıç.dolayısiyle tatil edilen İlk,orta ve lise derecesindeki bütün okullar yarın sabahtan itibaven tekrar öğretime başlayacaklardır.Tatil süresince okul idarel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • S KİŞİ DEMİRYOLLARININ SİNYAL TELLERİNİ ÇALDI Muharrem Bayrak,Yunus özçelik ve Ali Asan isimlerinde üç kişi.Kartal'da Devlet Demiryollarına ait sinyal tellerini çalmak istemişlerdir.5 bin metre kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • ŞİŞLİDE BİR HASTA İĞNEDEN ÖLDÜ îğne yapılan bir hasta kaldırıldığı hastahane'de ölmüştür.Şişli Yıınusbey sokağında 5 numaralı evde oturan Tanaş.Kenanoğluna hasta olduğundan lğne yapılmıştır İğne yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • SİMİTÇİ FIRINLARI DA PİDE İMAL EDECEK Simitçi fırınlarının bir kısmına da Ramazan pidesi yapma izni verilmiştir.Fırınların ekmek imalâtını aksatmıyacnk şekilde İma!ettikleri pidelerin Ihtlyao karşılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • BİR YANKESİCİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI Sabıkalı yankesicilerden ismail Karasoğiıt,Kasımpaşa'da bir fırının önündeki «ekmek kuyruğunda» sıra bekleyen Nihat Sefer isimli bir şahsı çarpmak islerken görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • HAN AVLULARINDAN DÜKKANLAR KALKACAK Pasaj ve lşhanı gibi yerlerin kapımerdiven ve avlularına yapılan dükkân ve benzeri yerlerin kaldırılması için Belediye 6 aylık mühlet vermiştir.Belediye Zabıta Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • MEMLEKET EKONOMİSİNE FAYDALI OLMAĞI GAYE EDİNEN AKBANK 16 FÂALİYET YILINA BUGÜN BAŞLAMASI MÜNASEBETİYLE SAYIN HALKIMIZIN ESİRGEMEDİĞİ YAKIN ALÂKA,TAKDİR VE TEŞVİK-LERİNE ŞÜKRANLARINI ARZEDER,DAİMA HİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1963
  • İtil.Ml III II I 1)111 I Ml II HI I II I Her bozukluğun sebebi toplumsal değildir I"ZMİT körfezinde çocukların kâğıt kayıklarımdan da çürük olduğu sonradan anlaşılan «Üsküdar» vapuru battığı zaman,bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Kar fırtınası yüzünden sahile vuran balıkların fazlan denize dökülüyoı.KÂRAYA VURAN BALIKLAR ZEHİRLİ DEĞİL B UGÜNLERDE istanbul Boğazında balıkların deniz yüzünde yarı ÖIU halde yüzdükleri veya karaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Dul yaprağı,Şeker hastalığına iyi geliyor Mısırlı doktor Abdülâziz Şeref,dut yaprağının kandaki şeker miktarını düşürdüğünü iddia etti KAHİRE,AA.Mısır Millî Araştırma Merkezinin yayınladığı bir rapord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Prof.PİCCARD DÜN ÖLDÜ Profesör,balonla stratosfere çıkarak incelemeler yapmıştı SPOLlS,A.A.Stratosferde yaptığı denemelerle tanınan Prof.Jean Felix Piccard,79 yaşında iken ölmüştür.Prof.Jean Felix Pic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • İsyan çıkaran mahkûm 15 gün prangaya alındı İZMİR,ÖZEL îzmlr Bölge Cezaevinde İsyan çıkarmaya teşebbüs eden katil suçundan 34 yıl hapse mahkûm Necip Deren'ln mahkemece 15 gün prangaya vurulmasına kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Sigara,kanserin sebebini 50 misli arttırıyor BUFFALO,NEW YORK,A.P.Nikotinin kanser meydana getiren «ebeplerl 50 misil arttırdığı hayvanlar Üzerinde yapılan tecrübelerden anlaşılmıştır.Sigara ve tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • İftar topu yüzünden Bingöl karanlıkta kaldı BİNGÖL,ÖZEL önceki gece alçak zaviyeden atılan İftar topu elektrik tellerini koparmıştır.Bu yüzden çehlr sabaha kadar karaalıkU kalmıştı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Sayın Doktor vfl Eczacılara Grip,Nezle Soğuk algınlığı Romatizma ve bütün ağrılarda CENOKİN DRAJE Piyasaya bol miktarda arzedilmiştir.fbınçet'laboratuarı İLÂNCILIK MSI 1|87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • B.B.nin m terzisi 2parçalı iskarpin yaptı B RÎGITTE BARDOT'nun terzisi Jacques Esterel Estere!aynı zamanda şarkıcı olarak tanınmıştır.Yalnız moda yaratmakla kalmayıp şarkı da besteler)yeni bir ayakkab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • İtalya'da bir yılda 164 milyon 189 bin iş saati kaybedildi ROMA,AA.Kalyada 1902 yılındı çıkan grevler ve sosyal karışıklıklar sebebiyle kaybedilen İş saatlerinin tutarı 164 milyon 188 bini bulmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Artist olmak için Amerika' ya kaçarken yakalandı Amerlkaya gidip artist olmak isteyen 14 yasında Ahmet Ateş isimli bir çocuk gizlice bindiği Amerikan gemisinde yakalanarak Plre'de Türk makamlarına tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Annesini vuran bekçi mahkemede «Babamın vasiyetini tuttum» dedi İZMİR,ÖZEL Kemalpaşa İlçesinde bask* erkeklerle düşüp kalkan annesi Ayşe'yi beylik tabancası İle öldürmeye teşebbüs eden gece bekçisi Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • 15 yaşındaki kadın üçüz çocuk doğurdu NİZİP,ÖZEL Gülizar Gören İsminde 15 yasında bir kadın önceki gece Devlet Hastahanesinde 8 erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.GUlizar'ın İlk doğumundan olan üçüzlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Hie TANıMAMt ftü MüHiJTp ker vmm LAfL KUlA&KA Hc&İFİM flu^ İSİ NE M.HE$£t#WJl KOKüYO HALfcNİrt l\lbz «nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • İSTANBUL CİVATA ve SOMUN FABRİKASI LIMITED ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan Birinci İlân Şirket Ortaklar Umumî Heyeti 22.1.1963 tarihli toplantısında şirketin fesih ve tasfiyesine ve tasfiye memurluğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Salvador Dali deli değilmiş 7 yıl kendisini Fransız doktorlara tetkik ettiren ressamın hükmü:«En iyi beyine sahibim» NEW YORK,A.Pa 8PANYOL asıllı ressam Salvador I Dali hakikaten deli mi?Yoksa herkesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • MODERN Bir Alman firması yaptığı mikrofon sayesinde annelerin,çocuklarının uyanıp uyanmadıklarını öğrenebilmelerini sağlamıştır.Alet çocuğun yatağına veya oda içinde lıerhangi bir yere takılmakta kabl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • "Şiş kebabı kralı,12 yıla mahkûm oldu Kazakistsnlı bir devlet lokantasının müdürü,50 gram olması gereken şiş kebabını 25 gramdan satarak servet yapmış MOSKOVA,AA Kazakistan'ın merkezi Alma Atada bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • 5 Yaşında bir çocuk Timsahın ağzından 3 defa alındı NAtROBt,A.A.John Gordon «dında bej yaşında bir çocuk lam üç kere koca bir timsahın ağzından alınmıştır.Kuzey Kenya'da bir çiftçinin oğlu olan John G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Londra'da gönüllülere nezle mikrobu aşılandı LONDRA,ÖZEL îngiltererün Salöbury şehrinde faaliyette bulunan nezle ve grip araştırma merkezinde yapılan tecrübelerde,nezle tevlit ettiği bilinen virüslerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Sahte diploma ile polis olan adam yakalandı İZMİR,ÖZEL Sahte belg« tanzimi İle emniyet teşkilatına giren Kemal Çamderell İsminde bir stajyer polis yakalanmıştır.Sahte ortaokul diploması İle polis memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • Karakışta en mükemmel dostunuı ŞAKIR ZÜMRE SOBALARIDIR.Her yerde ısrarla arayuuz.Tel:44 06 12 milliyet ırra_j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1963
  • "Huzur Çıkmazı» HALDUN Taner'in Teni Tiyatroda temsil edilmekte olan bn nefis eserini alkışlayabilmek için günlerden beri İstanbul» musallat olan kar fırtınasını «atlatmaca» ya getirmek lâzım geldi.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • NEDEN SuSACASfZ—ADA.T SUSUN,MIN YAPTIKl-ARINi GÖSZr Al 1,AH MEMEZtJkTEN MI SE-AŞKINAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • acaba SUVUN fç/N„ DS ClHAZ.Bozulmuş ola?UK *^r*8 w*m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • YAZAN:Christiane ROCHEFORT TÜRK ÇE Sİ:Selâmı İzzet SEDES bh Yola çıkana kadar güvercinlerin korosuna dinledik.Simon volanda,viraj aldık,uzaklaşıyoruz.Hararetim üç günde düştü.Alex:Belki de griptir dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • Elbette bunun bir yolu,bir İzi olacak.İşte düşman kaTalarının çoğu çöktü,kuleler harap oldu.Kavel kulesi içinde yoldaşlarımız durmadan dönüşürler Akşama sabaha bir hayır haber gelmek beklenir.Deminden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • JIMI!iill!ll!i!l!IIIMIIM|l!l!lii!iji!||ll!l!i!lliii!i;iil|i;T^ BALIKÇILI lan ve yardımcı araçlar!27)SITKIÜNER Yemin oltaya takılması usulü:Orkinosa yem olacak balığın,meselâ Toriğin sırtı,ensesi hizas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • İSTANBUL RADYOSU p=j JF~-7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava du-7.35 Melodiden melodiye 8.00 Sabatl şarkıları sa haberler ve hava B 20 Haberler ve hava du-durumu rumu 17.05 Vurdun sesi kadın-8.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • J OĞLAK BURCU T23 Aralık 20 Ocak] Kıta bir tartışmadan sonra bir ar» sunuzu «İde edeceksiniz.Hg YENGEÇ BURCU J21 Haziran 21 Temmuz] mi bir lnaanla temastasınız.Arzularınızı hoı karşılayacakffh KOVA BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • SOLDAN SAĞA:1 Yüzü başka sekle tokmak güzelleştirmek için boyamak;Tersi İlave.2 Büyük süslü balıkçı kayığı;Hububat tozu.3 Halk Eski dil)Kalitesi 'düşük aşağılık mal mânasına.4 Tersi bir Dİran failimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • Hicri Çarşamba MM Rama-30 OCAK ıtri Oaak 4 1963 tr VAKİ r vasatÎ EZAN] mı «44 18.27 16.00 18.3S 19.55 e.sı 1.93 TOS 44 13.00 1.34 12.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • Milliyet OM.t.cil.k A»,adına 5aMW* ERCÜMENT KARACAN Umuna Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Hab«r,Fıkra Makalelerden Masal Müdür ı HASAN YILMAIR Spor kısmından Marul Müdür i L)II,NAMIK SIVIK Magazin kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 9,3.4,8 met sayfalarda SO T.L.T ta«4 Myfalarda 23 T.L.BlrinaJ sayfada baslık 300 T.Le Dü*ün,Nisan,Nikâh,Vefat t» Teşekkür İlanları B ı antta* kadar T.aajrfada)«0 T.L.Küçük Hânla* k.Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için fidi posta İle bu ücretj»rin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun flefierjn» Töre de&ljir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1963
  • MEŞHUR ME:0DİJA MENGES ve AKORDEONLARI Müsait şartlarla toptan ve perakende satışa arzedilmiştir.UNİON TİCARET Asmahmescit Sokak 83/3 Tepebaşı İstanbul Tel:44 76 55-49 2913 REKl.Â;Triî.TK «3 1271 sm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1963
  • YÜZ YIL ONCE VE BUGÜN BELİRİYORDU!Japonya'da devlet olmak e t gmuştıı Bu yazı Ankara Üniversitesinden Prof.Halil İnalcık tarafından hazırlanmıştır B OSMANLI Sultanları Orta Asya ve İslâm geleneğine uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1963
  • SATILIK EMLÂK ı n ı,im ı ıı ı ı ı BEYOĞLUNDA İkinci sınıf lokanta,azimet dolayısiyle «at.494034 H KADIKÖY Bahariyede yeni bitmiş kelepir lüks daireler.3 oda hol yarısı peşin yarısı 3 sene vadeli 25.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1963
  • 14 PUNTO KELİMESİ 6 URA 10,PÜNTÜ KELİMESİ 3 URA AYRICA ÇERÇEVE İÇİNDE VERİLMEK İSTENEN İLÂNLARDAN 25 LİRA FARK ALİNİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • YATAKTAKİ KADIN MARİLYN DEĞİL MARİLYN MONROE SAHNEDE M Italyada oynanmaya başlıyan piyeste Marilyn Monroe'yı EVA VANİCEK canlandırıyor ve Marilyn Monroe'nun;doğumundan ölümüne kadar bütün;hayatı ele a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • Uf IN KLEOPATRA BU YIL OYNAMIYACAK NEW YORK,AP.TWENTIETH Century Fox film şirketi,önümüzdeki Ağustosun sonuna kadar piyasaya 16 yeni film çıkaracağını ilân etmiş bulunuyor.Fakat bunların arasında baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • Harbin cehennemden farksız olduğunu,bu filmi gördükten sonra daha iyi anlayacaksınız.CEHENNEM SAVAŞI YESTERDAY'S ENEMY)SİNEMASKOP Stanley Baker Guy Rolfe Leo McKern Gordon Jackson İkinci Dünya Harbind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • DORIS DAT INGRİD BERGMAN SOPHIA LOREN "Onun icin hayatımın kadını diyebilirim,"Hiç bir zaman yapmacıktan hoşlanmadı,"Beyaz perdede daima yanlış anlaşılıyor,GARY GRANT KADIN Gary Grand,Sophia Loren'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • ^kirkit İ MELEK FİLM Takdim Eder J DİLBERLER YUVASI İ Leylâ Sayar Kenan Pars Yılmaz Duru Serpil Gül ve Ulvi Uraz î Sevim Emre Ayfer Koray Ece Han Ersun Kazançel Tamara Şen Necdet t Tosun ve SUPHİ KANE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • HER AKŞAM Fransız sarkılan yıldızı Bettina Borg'u takdim etmekle şeref duyar.Her Pazar tenzilâtlı matine.16-19)Tel:4716 30-4716 31 REKLÂMCILIK 425 1301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • Bu akşamdan itibaren KADIKÖY EhSEE&Sİ SİNEMASINDA 20 nci asrın unutulmaz müstesna bir hârikasını seyredeceksiniz.TORPİDOLAR GELİYOR RENKLİ SİNEMASKOP Baş Yaratıcısı:GLEEN FORD Bütün hafta için biletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • DURU FİLM milyonların okuduğu bir romanı filme aldı İKİ ÇALGICININ SEYAHATİ Leylâ SAYAR A.Tarık TEKÇE Sami HAZİNSES REKLÂMCILIK 426 1309
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • KERVANSARAY Zengin programa ilâveten striptiz yıldızı LOU LOU SANTİAGO'yü görmenizi tavsiye edert Telefon 47 16 30 47 16 31 REKLÂMCILIK:425 1302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • 11 ı 11 11 ı 111 11 111 t 1111111111111 11 1111 ı i ı 111 11 ı ı ı 1111 11 111 111 ı rı ı 11111111 t 111 i 11 i i J I Hanım Müşterilerimizin Dikkatine PARİS'e yeni senenin modellerini yerinde tetkik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • toprak)TRİKO FABRİKASI Yüksek kalitede İmalât yapan Avrupa triko fabrikaları İle beraber hususi olarak imâl ettirip ithal ettiği CASHMERE effect 0*lari İPLİKLERİ İLE ÖRÜLMÜŞ ERİŞİLMEZ KALİTEDEKİ TRİKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • «EVLÂT EVLÂTTIR» filminde başrolü oynayacaklar secimden sonra.KAYBEDEN FÖTRLt)60'lık nine de artist olmak istiyordu GÜNAY ŞİMŞEK ALIKESİR'DEN,Manisa'dan,Aydın'dan,Denizli'den,Muğia'dan,Konya'dan bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • BUGÜN J RÜYA ve SİTE RENK'te Sinemalarında Suarede Orijinal Matinelerde Türkçe UYGUNSUZLAR If The Misfits)J CLARK GABLE MARİLYN MONROE—MONTGOMERY CLİFT t y fJL¥-f¥
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS:Tel:44 08 35)Parisln Esrarı J.Marala D.Robln R.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Akasyalar Açarken F.Akın G.Arsoy Suarede:Dilberler Yuvası L.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • e GÜLSÜN IŞIK İle ERGÜN OKU-TAN nişanlandılar.29/1/1963,Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • VEFAT Merhum Yakup Baydur'un eşi,inayet Tnkgözoğlu'nun,Emekli Albay Mustafa Hilmi Kasey'in,Hasan Kasey'in ve merhume Pakize Süka'nın hemşireleri,merhum Dr.Phil.Suat Baydur'un,Dr.Nihat Baydur'un,Kimya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • ACI KAYBIMIZ Merhume Ayşe ve Nizehe Temelü'lerin sevgili eşi.Remzi,Emin,Rasim,Enver Temelli,Altun Kırali,Şöhret Kurşunoğlu,Nazmiye Güngör ve Şadiye Temelli'nin çok sevgili babaları,Fatma Kırali'nin ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Otofiks nikel tuzu müstahzar)ve sarı tuzu pirinç çifttuzu)yeni ithal edilmiş olup satışa arzedilmiştir.Richard Ehrngruber Galata,Perşembepazarı Cadd.Yoğurtçu Han No.20/7 Tel:44 54 36 REKLÂMCILIK 420 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN BAKIMI İÇİN SERVİS İSTASYONLARI HİZMETİNİZDEDİR ANKARA Serviti Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No 94 Tel 1204 85 T t KAYSERİ Servisi Kale Önü 7/9 Tel 1124 f t İZMİT servisi Hürriyet C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Sucuklarımı!Valnıı Sıfır v* Koyun kuyruğundan Otomatik MaklnalarU v« fonnt flurttU imil edihr T.l.ion 22 7172 Namlı Sucuk t lıtanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Mi:ianınmığ marka,muhtelif cins ve kapasitede İTHAL MALI TELEFON SANTRALLARI İhtiyacınız için telekomünikasyonda ihtisas sahibi yegane müessese TURKTELEFON I Ltd.Şti.ve şubeleri emrinizdedir r Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • NMLE Askerliğini yapmış,türkçeyi ve fransızcayı iyi bileri tercihan tecrübeli genç MUHASEBE YARDIMCISI aranıyor Taleplerin el yazısı ile ve fransızca olarak tercümei hal ye_talep edilen ücreti bildire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Onsekizinci Haftada Spor Toto İkramiyesi Kazananların Nazarı Dikkatine Onsekizinci hafta Spor Toto ikramiyesi ödemelerine devam edilmekte olup Başbayiliğimize bağlı bayilerden oynayarak ikramiye kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • KEYİFLİ GÜNLERİNİZİN ANAHTARI İLANCILIK 9042 1290
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Bir sabıkalı,sinema kontrolünü bıçaklr/Jı Sabıkalılardan Mehmet Osma,evvelki geee Beyoğlundaki sinemaların birinde sigara içerken kendisini tkajr eden kontrol memuru Enver Benli'yi ustura İle yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Haber kaynağını açıklıyan gazeteci hapisten kurtuldu LONDRA,ÖZEL Dally Sketch muhabiri Desmond Clough,donanmayla ilgili bir casusluk haberinin kaynağını kaynağın izni ile)açıklayarak altı ay hapis yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Karagümrük Teknik Komite Başkanı Sevin dün istifa etti Karagümrük Teknik Komite Başkanı ibrahim Sevin sıhhî sebepler ileri sürerek vazifesinden istifa etmiştir.Takımın son haftalarda aldığı kötü netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Kıbrıs Rumları,Anayasa Mahkemesine başvurdu LEFKOŞA,AA.Kıbrıs Rum cemaati liderleri,Belediyeler meselesini Anayasa Mahkemesine götürmeğe karar vermiştir.Daha önce Türk cemaat liderleri de aynı konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Bir profesör,10 lira cezaya çarptırıldı «Hancı» adlı gtlr İçin 7.Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dâvada bilirkişiliğe tâyin edilen Prof.Nurullah Kunter,bu vazifeye gelmediği İçin 10 lira para cezasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Bir C.K.M.P.Milletvekili mevlid için istifa etti Baştarajı Birincide verdi,istifamın pek çok sebepleri ve anlaşamadığım noktalar vardır» demiştir.Şevki Güler,istifasına sebep olan hususları söyle sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • İstanbul Belediye Reisi istifa etti t Baştarafı Birincide kesin bir şekilde İfade ettikten sonra1 Görgün bu görevinden İstifa etmeye mecbur kalmıştır.Dün bu konuda kendisiyle görüştüğümüz İçişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Köy Enstitülerinin t Baştarafı Birincide at âletleri verilmiyecek.öğretmene çiftçilik yaptırma usulleri diriltllmiyccektir.Vatılı bölge okullarında meslek eğilimi yapıldığı takdirde,köy enstitülerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • YALNIZ PLATA radyosunda mevcuttur.PLATA Dün/anın en transistor ra PLATA Yalnız büyük salon bulunan Mikrometrik 4 dalgalı 2 kısa,9 transistorlu Ton kontrol tertibatlı Kadran lambalı,Göz lambalıdır.RA-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Soâi^ffi arda Vücudunuzun azla ısı ihtiyacını temin edecek bol kalorili gıdalar y ey iniz HİNDİSTAN CEVİZLİ 8 bisküileri 'tav tğSFi***'-i Jl^ î J j^iRBBösiı» Bol kalori 'T-temin eder,ı kanı.vücudu 1_ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • ı Bagdad y akınlar ınd a-IKAK l3 ki Raşit kampında tutulan 1000 Iraklı öğrenci açlık grevine başladı.Bunlar,Kasım aleyhtarı bir nümayiş esnasında tevkif edildiler.HİNDİSTAN'ın SSf'&'î çaklarından 4'U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Kayhan Sağlamer dün tahliye edildi Baştarajı Birincide kapıda kendisini bekleyen eşi ve arkadaşlarına kavuşmuştur.İlk defa sorguya çekilen Alkılıç:«Kendisinin ezeli sosyalist olduğunu,hu üzden Harh Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • ALİYE ve FARUK OKGİL'in,NES-RİN adında bir kız çocukları dünyaya gelmiglir.Akraba ve dostlarına duyururlar.29/1/1963,Fatih.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • YÜKSEL TAYLI ve TALİ TAYLI Mehmet'in doğumunu müjdelerler.Burhaniye 26.1.963 MILLÎYET 1277
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • M E V L 1 D Ailemizin unutulmaz acı kaybı sevgili annemiz SELVET Kondoz'un vefatının ikinci senei devriyesi olan 30 Ocak 963 Çarşamba günü bugün)öğle namazını müteakip Kur'ânı Kerim ve Mevlidi Şerif k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • ME VLİD Ailemizin unutulmaz acı kaybı sevgili annemiz FATMA SABİHA ERDENİZ'in Ölümünün 40'ıncı gününe tesadüf eden 31 1/1963 Perşembe günü ı yarın)öğle namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde îsîanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • SATILIK Kullanılmamış oto kar lâstiği,cila v.s Tel:47 53 30 Saat 9-18 arası MİLLİYET 1307
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • DEPOLARDA I Baştarafı Birincide lerinden artırmışlar ve odunun çekisini 40-45 liradan satmışlardır.Belediye iktisadi Murakabe Müdürlüğüne bağlı murakıpların son onbeş gün içinde odun depolarında yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • CHP grubu ve af 4 Başiarafı Birincide ÜYELERE DAĞITILDI ikinci kısmi af taslağı dün CHP.Grubunda üyelere dağıtılmıştır.Taslakta siyasi mahkûmlarla ilgili bir madde bulunmamaktadır.Af Kanununa girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1963
  • Trakya'da kar tekrar başladı Baştarajı Birincide sine devam edilerek yol Kurfallıya kadar tamamiyle açılmıştır.Kardan tıkanmış olan yolu açmak için 75 Demiryolu amelesi ile 60 asker 7 gün durup dinlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.01.1963
  • Basketbol tehir müsabakası:D.Şafaka Moda Bu gece oynuyor Basketbol liginin İlk tehir karşılaşması bu gece saat 20 de Spor Sarayında Darüsşafaka ile Modaspor arasında yapılacaktır.t.T.Ü.ye 65-52 yenile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • Milli ligde maçı bulunmayan Beşiktaş profesyonel futbol takımı bu hafta istirahat edecektir.Siyah Beyazlılar bugün ve Cuma günü antrenör Spajiç'in nezaretinde İki antrenman yapacaklardır.Yüzme Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • G.Saray,bir İtalyan futbolcusu ile anlaştı 2.kümeden Alessandria'nın santrhafı,amatör olarak Sarı Kırmızılı takımda yer alabilecek.Milan maçı revanşı için çalışmalar başladı GALATASARAY Kulübü,İtalya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • Yarın Rapid ile yapacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler maçı İçin Cuma günündenberi kampta bulunan Galatasaraylı voleybolcüler görülüyor.G.Saray Rapid Yarın gece Karşılaşacak Beynelmilel Federasyondan müsbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • K.Yakalı Vural ve Ahmet 15 gün cezalı ANKARA,ÖZEL Merkez Ceza Heyeti dünkü toplantısında Karşıyakalı Vural ve Ahmet'e 15'er gün,Altaylı Nail.Önder ve Ankaragücünden Hayrl'ye birer ihtar cezası vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • Millî Ligde ikinci kümeye düşme korkusu başla Bu hafta Ankara ve İzmir'de K.Gümrük,Ş.Hilâl,Vefa'mn maçları hayatî bir değer taşıyor.D.Spor ve A.Gücü kampta CUMARTESİ ve Pazar günleri İstanbul,Ankara v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • 1%1'de yılın sporcusu seçilen ivori'nin TALYA liginde şampi-I yonluğa giden Juventus takımının dünya çapındaki soliçi Sivori,İspanyol santrforu Di Stefano'yu taklit edeceğini açıklamıştır.Sivori «Alfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • Necini,Oral ve Orhan için Müsaade çıktı Üç futbolcu 1 Şubattan itibaren Ordu takımı kampına katılacak ANKARA,ÖZEL Millî Eğitim Bakanılğı.Beşiktaşlı Necml,Gençlerbirliğlnden Orhan v« Oral'ın 1 Şubattan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • 1963 64'te yapacağımız millî maçlar belli oldu Milli takımımızın bu sene ve 1964 yılında yapacağı maçların programı tesbit edilmiştir.Programa göre bu sene ve gelecek sene yapılacak müsabakalar şöyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • İZİA'LI CAM,İTALYA'YA KARŞİ OYNAMAK İSTİYOR Millî futbolcu,değişik mevkilerdeki listede Sormani ve Szymaniak'tan sonra üçüncü CAN BARTU İtalya'ya karşı oynamak istiyor VENEZİA'da başarılı maçlar çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • milli kadroda yeni isimler ŞÖHRETLER:Turgay,Suat,Metin,Mustafa G.Saray)Şeref F.Bahçe)Birol,Şenol,Özcan Beşiktaş)GENÇLER Nedim,özer F.Bahçe)Yüksel Beşiktaş)A.İhsan,Adnan K.Paşa)Mahmut Feriköy)Güngör B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1963
  • Toto'da 12 bilenler 79.900'er lira alıyor ANKARA,ÖZEL Spor Toto'da bu hafta 12 bilen bej kişi 79.900.50 şer lira alacaklardır.Diğer neticeler şöyledir:11 bilen 112 kişi 3567 şer lira 10 bilen 1611 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor