Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • YENİ ÇIKTI Bu yılın,hafızalardan silinmeyecek btr romanını daha iftiharla sunarız.HEP SENİN tÇİN FRANK YERBY Fiatı:10 Lira HALK KİTABE Vİ Ankara Cad.No.45/9.Günçer Han İstanbul REKLÂMCILIK 153 773
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • MAHALLİ SEÇİMLERİN BİRAN EVVEL YAPILMASINI İSTİYOR Gümüspala Gürsel ve İnönü ile görüşecek A.P.Lideri,aftan siyasî suçluların da yararlandırılmalarını talep edecek ANKARA,ÖZEL ADALET Partisi Genel Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Servet beyannâmesi tamamen kalkıyor Senato Komisyonu,kaçakçılığı önlemediği için bir daha alınmamasını kabul etti ANKARA,ÖZEL CUMHURİYET Senatosu Malî ve İktisadî İşler Komisyonunun dünkü toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • C.K.M.P.özür dileme konusunda ısrar ediyor ANKARA,ÖZEL C.K.M.P.Grubu dün fevkalâde bir toplantı yaparak Yürük Bekata meselesini görüşmüş ve eski kararında ısrar etmiştir.Bunun,İçişleri Bakanının kelep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Erkiriin konuşması Rumları kızdırdı LEFKOŞA,A.P.Kıbrıs Rum basını,Makarios'u Anayasayı ihlâlle itham eden Türkiye Dışişleri Bakam Erkin'e şiddetle çatmıştır.Sağcı Eieftheria gazetesi.Erkln'in Mecliste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • DURUM KELEPÇE VE KOALİSYON YAPTIĞI işin önemini jarkedemeyen bir jandarma erinin,iki fikir suçlusuna taktığı kelepçe,son günlerde.Koalisyonu tehdit eden gelişmelere yol açmıştır Kelepçe olayının Basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Akşemsettinoğlu Yunanistan'dan ayrılıyor ATİNA,T.H.A.I özel muhabiri bildiriyor)I Türkiyeden kaçan Yassıada I mahkûmu Reşad Akşernseddinoğ-1 lu Yunanistanı terketmeğe karar 1 vermiştir.Atina'da lüks b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Ruslar,100 megatonluk dev bir bomba yapmış BERLİN,A.P.Sovyet Başbakanı Kruşçev,Doğu Almanya Komünist Partisi kongresinde yaptığı konuşmada «Rusyanın elinde 100 megatoluk dev bir bomba bulunduğunu» açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Avrupa Konsey inde af meselesi konuşuldu STRASBURG,AA.Avrupa Konseyi Istişari Meclisinin dünkü toplantısında,af ve mahkûm milletvekillerinin tahliyesi konusu ele alınmıştır.Daimi Komisyonun bu konudak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Bir Gazeteci 10 ay'a mahkûm oldu «Yeni İstanbul» gazetesi yazı İşleri müdürü Yücel Hacaloğlu dün 10 ay hapis cezasına mahkum edilmiştir.Hacaloğlu'nun Menderes'in idamı ile ilgili resimleri gazetede ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • »iiwiWOMOuOuujw^WWWWWWWMIPW evir "Türk Sağandı Bir Fransız şirketi tarafından çevrilecek filmde kendi hayat hikâyesini canlandıracak."1 i SUZAN SÖZEN Hayatının filmini çevirecek OĞUZ ONGEN ÜRK Sağan»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Üçler CHFden temelli olarak ihraç ediliyor CHP Merkez Yönetim Kurulu,yazılan ihtar mektuplarına uymayan Erim,Gülek ve Doğanın,Haysiyet Divânına şevkini inceliyor ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor CPfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • AP Örtülü Ödenekten 30 bin lira istedi ANKARA,ÖZEL Adalet Partisi Başbakanlığa baş vurarak,2-3 Ekim olaylarında tahribe uğrıyan genel merkez binasının tamiri için örtülü ödenekten para verilmesini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • İstanbul'a gelen Saray Halfon solda)«L'immortelle» İn artistleriyle.Türkiye L'immortelle ile festivale katılıyor İstanbul'a gelen Prodüktör Samy Ha/fon,"İnce Memed,i de filme alacağını söyledi ORHAN T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • o ALIŞKANLIK A P.örtülü ödenekten otu» bin lira istiyormuş.Hemen vermeli hemen.Ne de olsa çok ucuz bir Hattır.Neye göre mi;gayet tabii,iktidarda olsalardı alacaklarına göre.ç-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Kısmî Affın Esasları Belli oldu 27 Mayıstan sonra mahkûm olanların cezalarından beşer yıl indirilecek ANKARA,ÖZEL GRUBU tarafından ikinci kısmî af tasa-sı metnini hazırlamakla görevli omisyon dün topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Milliyet Gazetesi Yazı İsleri Müdürlüğüne,istanbul.Gazetenizin r/Ocak/1963 gün ve 4532 sayılı nüshasının birinci sahifeslnln sekizinci sütununda,Sivasta çiçekten dokuz çocuk öldü)başlığı altında intiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • Edirne'de ısı 6 ya kadar düştü.BATİ'DA III İlli II III IIII İlli İMİ IHIM Yollar tıkandı.Avrupa ile kara trafiği durdu.Her yer kar altında.Şiddetli tipi devam ediyor.Gö-KARADENİZ'DE rüğ mesafesi 25 hm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1963
  • tVrtrffifcfi8fi#fa^'-V 1 jgpsğı m* I âm imp wM M 21 Jİâ emM:Büyük Postahancleki memurlar kaloriferler yanmadığı için paltolarla çalışmak zorunda kalmışlardır.Başmüdürlüğün bulunduğu binadaki memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Radyonun geleceği ve Yıl evvel kurulan Türkiye ^t F Radyoları,dünyanın en ki.d emil radyoları arasında yer alır.önce özel teşebbüs olarak,1938den sonra da,Devlet radyosu olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • BEDAVADAN DAHA UCUZ NE OLUR LK Türk posta I pulu bundan tam yüz yıl önce basıldı,tik Türk pulunun baskın «Tas baskısı» İdi.Türk pulunun yüzüncü yıldönümü İçin P.T.T.İdaresi hâtıra pulları çıkarmağa ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • İKTİSAT ve TİCARET İKTİSAT we TİCARET L Plancılık Denemesi Prof.HALUK CILLOV 1M0 YILI «onunda til sayılı kanunla kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtı,milli heyecanla bağra basılımı,nadir müesseselerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • r MEMLEKET 1 BORSALARI İZMİR Borsası kısmen hareketlidir.Alıcılı olarak açılan piyasada 100 ton hazır standart I.pamuk dün 560 kuruştan •atılmıştır.Yuvarlak masa görüşmelerinde büyük parti halinde iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 96.75 97.00 25)Reşat lira 13R.00 138.50 ayni)Hanıit lira 106.50 107.00 ayni)İngiliz Kral 115.50 İ16.0Ö ayni)Fransız N'apnlyon.94.00 94.50 ayni)24 ayar külve altın 14.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • NAYLON Torbalık ve örtüiük 6 cm.den 200 cm.e kadar her ebat v« kalınlık imâl yerlerimiz İSTANBUL ANKARA merkez)mus Telgraf »o.No Şişli meydanı 199 Tel:11 53 11 Tel:471639-484553 20 izmir Anafartalar C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • W A r f*,^BORNOVALİ BATTAN BORNOVALİ BATTANİYELERİ REKLAMCILIK 262 8C:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • İmalât ve ayniyat muhasebesine vâkıf,tecrübeli,azamî 35 yaşında MUHASEBE MEMURU Jl Alınacaktır.Müracaat:P.K.1063 Gakta REKLÂMCILIK 255 805 t*vw\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • MEKTUPLA İNGİLİZÇE-ALMANCA-FRANSIZCA Dersleri bitirenlerden her 40 öğrenciden t Öğrenci AVRUPA YA günderjlir.Broşürümüzü veya 2 liralık pul göndererek ilk iki dersimizi isteyiniz.Metodumuzu benzerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • TÜRKİYE Alındığı^ tarih saaL İmza YENİ YILIN İLK ZENGİN ÇEKİLİŞİNE KATILABİLMEK İÇlN 2 GÜN KALDI 20 MARTTAKİ 2 MİLYON LİRALIK BU ZENGİN ÇEKİLİŞE KATILABİLMEK IÇİN CUMA AKŞAMINA KADAR İŞ BANKASINDA ASG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • t mıf »ut Elektrometallürji Sanayii Anonim Şirketinden Antalya Fabrikamızın karpitlerinin yüksek kalitesini sanayicileri-S mize tanıtmak maksadıyla Şubat 1963 nihayetine kadar yapılacak z siparişlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • I Çcşmi bülbül sürahiler M ENDİSİNİ şahsen hiç tanımadığım,fakat sık ğ g% sık aldığım mektuplarından yaşlı olduğunu tahmin ettiğim bir okuyucum var.Benim için oldukça enteresan bir tipi temsil ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • Kaiden çıkarılan Kabzımalların Durumları İnceleniyor Halden çıkarılan kabzımalların tekrar Hale alınmaları Hal İdaresince mümkün görülmemektedir.Hal Mür|irü Zihni Tiryakioğlu «Hal hucünkü durumu ile 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • BÜYÜK İŞ YERLERİNDE KURSLAR AÇILACAK Yüz ve yüzden fazla işçi çalıştıran sanayi ile iştigâl eden şehrimizdeki 1,62 işyerinden 138 inde İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından mesleki kurslar açılmıştır.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Brvojrhı Deposu 176443—18181S İstanbul 186462—189846 Yenikapı 175001—180000 Kadıköy 185261—1M628 1 Üsküdar 206069—210446 ^v.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1963
  • Kıyık.Kıyık.Kıyık Müessesemiz geceleri ve Pazar günleri de açıktır.Evlere servis yapılır.Tel:48 40 56 REKLAMCILIK 254 792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • JAPONYA'DA KANLARINI SATARAK GEÇİNENLER TOKYO,A.P.Weseda üniversitesi Öğrencilerinden bir grubun kanlarını satarak geçinen insanlarla yaptığı anket büyük İlgi uyandırmıştır.öğrenciler «Ahtapot» adı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • Sivaslı bir genç cam ve jilet yiyor SİVAS,ÖZEL Sivas'da bir tekniker öğrencisi olan Şener Genç,ekmek yer gibi cam ve jilet yemekle Sivaslıların dikkatini üzerinde toplamıştır.Şener Genç,midesinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • LEYLEKLERİN NESLİ TÜKENİYOR HAMBURG,DAD)Leyleklerin takip ettikleri göç yolları,ayaklarına halka takmak »uretlyle tesbit edilmiştir.Buna rağmen bazı kuşların uçuşu hâlâ bir sır teşkil etmektedir.Mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • T.C.ZİRAAT BANKASI 9.OCAK v V V TALİHLİLERİNİ I TAKDİM* EDER LİRA KAZANAN U^A Konya No:20618)Mustafa Şener ös^r^ öss* ^•fKKSi^ Erhan V7C^4 h!*A 0 10-000 Artvin Havran Karahaü» KesWn U)Koçarb Mardin M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • Twist Kralı yüzünden Lübnan içişleri Bakanı Danıştay'a verildi BEYRUT,A.A.Fransız şarkıcısı «twist kralı» Johnny Halllday'ln Lübnan'daki konserine engel olan ve Halllday'ln Lübnan'dan çıkarılmasına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • Karısının göğüslerini kesen doktor fenalık geçirdi SAN JOSE,California,A.P.Aldatıldığı iddiasıyla karısını asitle yaktıktan sonra göğüslerini kasap bıçağıyla kesen Dr.Geza de Kaplany dünkü mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • Dört gün uykusuz kalan polisler kaatili buldu StVAS,ÖZEL önceki pazar günü bası gövdesinden ayrılmak suretiyle öldürülen demiryolu fabrikası işçilerinden Salih Kurt'un kaatili dün yakalanmıştır.Zâkir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER Kadın Erkek ve Çocuklar İçim Palto Trençkot Yağmurluk Deri,atlet manto ve ceketler Kazova mamulleri Orlon,dralon va yün çeşitleri Her nevi tuhafiye Kundura Çanta Kumaş Ayda 150 Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • HALKIMIZA MÜJDE KARTAL MARKA 39 ilâ 44 No.ya kadar eskimeyen Napoli tipi botlar »atışa arzedilmiştir.Meziyetleri:1 üst derisi Avrupa'nın Km icadlarından RELAKS KROKODİL VİDELADAN 2 Altı yüzde yüz ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • PRA0AZ-PRAQAZ-İPRAGAZ-İPRAaAZ-İPRAGAZ-İPRAGAZ-İPRA0AZ-İPRA6AZ fc 1 Yurdun her köşesinde muntazam servisi ve üstün i vasfiyie halkın teveccühünü kazanan LP.G.önderi 13 I I PRAGAZ 1 T jbl Taksitle ve Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • V-«X-j!V-«t-V«T.Vr.ama EN ILXSEL tNSAN TİPİNİN MODEL-fMl NEREDEN BULMAL-I OVLB BİR İNSAN Ki;İNSANLIĞI OLMASIN GÖZLERİNDE SADECE MANASIZ VAHŞET İR*.v DESI BUUJSSUN J SL'^Û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • MOLLA CARM KEU&MEgıJ-WPAKi HEtAfiü ICOr MlUMliTıH.EMET MÛHıH t COK MUHıf4 frUHlEft.YMfıf»RUZ^ ı)iiL ııMiK kvTAH AfcABASI NAMI ALTIN W,îKİ imillt-uVTÛMDE MiNEJElt MUKADDES VMWAIUMII UZERÎMIS VEEE,Bu KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • rt|(s Beyoğlu Temizlenmeli EVVELKİ günkü «Milliyet» in birinci sahlfesinde yükte hafü bahada ağır bir haber vardı:Beyoğlunun göbeğinde gelirin ahlâk ve iffet mefhumuna küstahça posta okuyan bir levs l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • yaşındaki Hafice Nine'nin dişleri 12 çocuğu ve 102 torunu olan Nine,bütün alışverişini hâlâ kendisi yapıyor SİVAS,ÖZEL Altıntabak mahallesinden 118 yaşındaki Hatice Oskay adındaki kadın kuzu dişlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • 20 santimlik çocuğu a!ma3 isteyen çıktı ANKAHA,ÖZEL Nazik Merî adında 40 yaşlarında Tokatlı bir kadın dün,70 santim boyundaki cüce Havva Tütüncünün oğlu Ömer'i evlât edinmek İstediğini açıklamıçtır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • Dedikodu yüzünden bir kadın öldürüldü AYDIN,ÖZEL Bozdağan İlçesinin Kılavuz köyünde Nurten Akgün İsminde bir kadın,dedikodu yaptığı ve çalışmadığı için görümceleri Zehra ve Nedime İle birlik olan koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1963
  • ALTI JANDARMAMIZIN KATİLİ Öldüğü bildirilen Molla Bancani'nin yerine kuvvetlerin hareket kumandanlığını,altı Türk jandarmasının kaatili Şeyh Hacı Dinç yapmaktadır 3 Ekim 1960 yılında Şemdinli'nin Gira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • BONCUK Sa 33 ftj a« EfflSagms^^^gHsflfiyB ^g i?UNUT/WU V KANiiTL-A-II ini v—1 v Aç" r s A Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • general Bundan son.peki'.eMReA «A BURADA WADISE Ç K-J OEjŞSjNliZ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • EVET K£ZMİ.SER LOH 3f=AKAT SEN Bu KANpCVUXA BEN(OAHA SIKI l«3NrROLeot'N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • CûBUK OL.KAPIDAKİ* ŞU Ef?ICEKLER.wHEt-E SF.ûR EVL-lUlGlN KlVME TilMİ HİÇ BİL-AAIVORt-AK-kcıVMETiNİrf Biz.BiLMez.SEK.Kim BÎUECEK BE_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • fö OĞLAK BURCU m Aralık 20 Ocak] Sini şahsen ilgilendirmeyen bir ma-»eleye karışmamama daha İyi Olacak.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubatl Dost ve yakınlarınız kendilerine karıı soğuk davrandığınızı düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • Hicri Perşembe Rumî 13» 17 1378 aban OCAK Ocak aı 19 6 3 4 VAKİ' r vasatî EZANÎ Iııfil 8.23 13.24 1.V52 IS.Ofi 19.42 6.38 2.17 7.18 9.48 12.00 1.37 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • Milliyet Gazetecilik AS.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra vf Makalelerden Mesul Müdür i HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SBVİK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci tayfalarda santimi 30 T.Ld fl,7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.O Birine mu fada baslık 200 T.L.0 Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santime kadar 80 T.L.ABONE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • SOLDAN SAGA:1 İnsanda beğenilen üstünlük veya canlı bir şeyin emsalinden üstünlüğünü ortaya kuyan maddi manevi keyfiyet;Lahza.2 Yaltaklanmak.3 Bir nota;Boyunun geri tarafı;Suçu bağışlama.4 Gaye;Nebatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • HBBi«u.W-Jaui İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,prosram,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Saz eserleri 8.20 Haberler v» hava durumu 8.30 ünlü bestcetler 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Nel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • İ EDEBİYAT YILLIKLARI j TÜRKERmACAROGLU I VARLIK YILLIĞI 1963 E Varlık dergisi ve yayınevinin dördüncü yıllığı da E basıldı 1950-59 yılları arasında «Yeni şiirler» ve E «Yeni hikayeler» adlarıyla çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • YAZAN:Christiane ROCHEFORT TÜRKÇESİ:Selâmi İzzet SEDES Çok İyi muhafaza ediliyorlar.Çok müsait fırsat gözlemek lazım:Bu fırsat da ancak aile yuvalarında bulunuyor.Beni kızdırmak,kıskandırmak,kendine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1963
  • Uşakla konuşacak bir jeylm yok.Hım,o halde evine uğrayım*.Bu sahalı vazifeye gideceğini biliyorum.Kont,belki gitmemiştir diye beni araştırmaya memur etti.Yalıudinin kurnazlıkla pırıl pırıl parlayan gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Şartnamesinde gösterilen memleketlerden 75.000 ton ekneklik buğday ithal edilecektir.Bu ithalâta ait şartnameler 15/1/1963 günü saat 9.00 dan itibaren Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • HAKİKİ ORİJİNAL Dikiş Nakış makineleri Bîr harikadır Bir dikiş makinesi almadan evvel Minervayı muhakkak görünüz.En sağlam ve mükem^ mel dikiş makinesidirtoptam SATIŞ YERİ ABDURRAHMAN KIZILAĞAÇ ve Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Aşağıda cinsi,miktarı,ihale tarihi ve kat'î teminat miktarı gösterilmiş oJan malzemeler pazarlık suretiyle satın alınacaktır.Cinsi ihale ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • Erkekler büyük çoğunlukla eviRFKADFT lenecekleri ki-HAKİ.I zm bakir olmasına önem veriyorlar.NİŞANLILIK Erkekler ço ğunlukla aile toplantılarında gör dükleri kızlarla nişanlanıyor.MÜNÂSEBET Konuştuğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • Bayan Spiker Aranıyor Anten Reklâm'ın Radyo programlarında çalıştırılmak üzere en az lise mezunu bayan spiker alınacaktır.Ücret dolgundur.Lisan bilenler tercih edilecektir.Müracaat:P.K.558-Beyoğlu Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • 1 I I I I I 111 II IMIII If i II I I II II I I I I I 1 III I IX I XI I I I I r III I I I BÜTÜ K FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her Uç cildinin başlıca satış yerleri ş Kanaat ve İnkılâp K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • Radlolog Dr.Hayri Murat AYBERK Avrupa'dan dönmüştür.MİLLİYET 775
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • Sekreter aranıyor Tanmmıs bir Fransız Şirketi Ankara'da çah?mak üzere Türkçe ve Franaıuayı mUkemmelen bilen Daktilo Sekreter aramaktadır,ücret dolgundur.Mlthatpasa Cad.58 Ankara adresine acele müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • MAKİNE MÜHENDİSİ veya TEKNİSYENİ ALINACAKTIR Yaşı 45 ten yukarı olmaması,makine imâl ve onarımında ihtisas sahibi bulunması lâzımdır.Bizzat EAS Akûmülâtör Fabrikasına müracaatları.Yakacık/Kaı İu»w»»vv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • 14 PUNTO KELİMESİ 6 LİRA 10 PUNTO KELİMESİ 3 LİRA AYRICA'ÇFRCEVE;İÇİNDE VERİLMEK İSTENEN II ANI ARDAN 25 LİRA.FARK ALINIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1963
  • SATILIK EMLÂK ACELE Sat.Bakkaliye,ortakta alınabilir.Beşiktaş Balmumcu durağı No.8 6 Tel 22 51'90 ACELE sahibinden 35.000 he ev Bakırköy Zeytinlik Odabaşı Sok.57 KAIJIKÖYDK l.kekve yakın Rfcaİ7;ule so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • o DEVLET TİYATROSUNDAN Nursen özkul Ue Operadan Hilmi Girjçinkoç geçenlerde ¦essizce nisanlanıverdiler.Haber vermedikleri için kendilerine sitem eaen dostlarına,genç nişanlılar «Biraz bekleyin» diyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • SEVtıMÇ TEVS ŞERİF YÜZBAŞIOĞLÜ O EŞLİĞİNDE Şair Nigâr sokak 59 Osmanbey Not:Kızılay Apt.altı,eski Galeri Proteks Sokağı Şişli Belediyesi yanı.İLÂNCILIK 9527 802
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • Emek Sineması ile karışıklığa sebebiyet verdiğinden ismi HUYJ& SİNEMASI Olarak değiştirilen eski KÜÇÜK EMEK pek yakında büyük yeniliklerle ve GARY COOPER DEBORAH KERR çiftinin yarattığı KORKUNÇ ŞÜPHE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • BARBARA HİLTON KULÜP REŞAT'TA Tel:44 76 46 r—^MILLIYET 772
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • ORHAN BORAN 'in Sürpriz Programı BU AKŞAM 22.20 de İstanbul Radyosunda İLANCILIK 9512 783
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • Kış kampanyamız 28 ŞUBATta sona eriyor.Tel 1?ed BUZDOLAPLARIMIZ 150 lira Aylık taksitle ancak şubat1 in sonuna kadar satılabilecektir.Siz de,binlerce vatandaş gibi,bu müstesna satış şartlarımızdan ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • J.i.jf bir deterjan to temizleme Kuvvet.Topkap.Mithatpaşa 83/22 Tel 212356-220573 İLANCILIK 9351 784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • nupAZARrm azax tjyawosi/npa SAtiwrm ûbcbsj *1 gfV/Ai CqiAL-AZİZ SİVİ M C£VAT 460P SAP/TANUREH ŞAHİN BASMACI ŞENGÜL MfiTUlUS CANfCOG T£H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS:Tel:44 08 35)üç Sllâhşörlerin Devamı M-Demongeot R.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolasiyle kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Zorlu Damat T.Soray A.Işık KONAK Tel:48 26 06)Yastık Sohbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • ııce Sinema tiyatro sanat eğlence Sinema fiyafro sanat eğlence Sinema tiyatro sanat eğlence Sine Marilyn Monroe uyku ilâcı almak suretiyle intiharı kararlaştırdıktan sonra bunu arkadaşı Eeiith Evanson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • "My Fair Amerikalı aktör James Cagney'in filmde bir İngiliz rolünde görünmesi,bâzı çevrelerde hayret uyandırdı HOLLYWOOD,A.P.«My Fair Lady» adlı müzikal filmi görmek için daha şimdiden hazırlanmanız v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1963
  • REFİK AHMET SEVENGIL m,ESAT Nuri Güntekln 1892-[Lw 1956)önce okulda hocamdı,İa sonra basında arkadaşım oldu;en sıcak sevgi ve saygı duyguları ile bağlandığım bir büyük dost.Ölümüne kadar ondan aralıks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • ÜLKÜ ve TUNCAY İNAL,kızları FATMA'nın doğumunu müjdelerler 12 Orak 1963.Bursa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • i ALİ YAŞIN'ın 51 yıllık eşi.MÜ-NEWER KSİ ve HATİCE ARGON'un ablaları.GÜLZAR YASA'nın annesi.İstanbul HâKimi TAYYAR YASA'nın kay ınvaldesi,DOĞAN ve ÖMER YASA'nın anneanneleri,HALİL ESİ'nlll yengesi.İB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • YILDIZ ELİBOL İle AHMET AKARTUNA nişanlandılar.İstanbul,16.1.1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • O I L'LYA BİLGE ile Stj.Dr.ERDO-ĞAN DEMİRKIRAN nikahlandılar.Belediye Sarayı İst.17 Ocak 1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • M E V L İ D Hava Alaybeyi esi,Müşerref,Müzeyyen,Diş Tbb.Ali İhsan Alaybeyi'nin babaları,Diş Tbb.Perihan Seher Alaybeyi)nin kayınpederi,Konya eşrafından merhum Rahim Alaybeyi'nin kırkıncı olünı gününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • ME VLİ D Aile büyüğümüz sevgili eşim ve babam İstanbul Levazım Anıirliğinden emekli eski muharip General Ahmet Sağın'ı ebediyen kaybettiğimizin kırkıncı gününe tesadüf eden 20.1.1%3 Pazar günü öğle na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • VEFAT Bay ve Bayan Ermuş Tırpan ve evlâtlar»,Bay ve Bayan Levdn Tırpan ve evlâdı,Bay va Bayan Diran Tırpan ve evlâdı,Bay ve Bayan Yervant Tırpan ve evlâtları,sevgili anneleri,büyük anneleri ve teyzele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • MEMUR ALINACAKTIR!Yabancı Sermaye iştirakiyle kurulmuş olan limitteki TÜRK PİRELLi LÂSTİKLERİ Fabrikasında çalışmak üzere:1 Yemekhane ve Tabldot Memuru a «t Yaşı 40 tan fazla olmamak,b Memur tabldot'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Emniyet Sandığından Dosya No:1961/1376 Nimetullah Serpen İPC.696 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Eminönü Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil;Fatih,Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Korumu İstanbul Yurtlar Müdürlüğünden 1 350.000.lira keşif bedelli Ortaköy ögL-enci yurdu tâdil ve onarımı işi kapalı zarf usulü ile eKsüt.meye çıkarılmıştır.2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Bakırköy İcra Memurluğu Dosya No:962/1162 Bir borcun istifası temini için Bakırköy,Bağcılar köyü,Köyiçi mevkiinde kâin şimal,garb ve cenuben köy içi yollan ve sarkan 1971 parse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Antalya Belediye Başkanlığından 1 Belediyemızp ait 600 ton çimenton un kapalı zari usulü ile Afyon Çimento fabrikasından nakli yaptırılacaktır.2 ihale 4/Şubat/963 Pazartesi günü *aat 15 de Belediye bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • İLÂN Şirketimizin İstanbul depolarından K»ıabuk ve Kırıkkale'ye-bir yıl müddetle 2000 ton civarında hurda demir kamyonla taşıttırılaeaktiî.Kapalı zarfla verilecek-tekliflerin «ngeç 30.1.1963 günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • TERMOSTATİK VENTİLLER M.GESAR ve Ortakları.Tünel cad.48 Galata İLANCILIK 9347 780
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.ğ.nien FUEL OIL YAKMA TESİSATI YAPTIRILACAKTIR Adapazarı,Kayseri ve Susurluk Şeker Fabrikalarımız buhar kazanlarına ilâve ettirilecek tesisat için Yun içinden veya ithali t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • PİLOT İstanbul'da toptan satış yeri:Sabuncu Han Cad.Fındıkçılar Sok.Gençay Han 3 SAĞKOL MÜESSESESİ Telefon:22 04 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Üçler,C.K P/den temelli olarak ihraç ediliyor Baştarafı Birincide zılarının incelenmesine karar vermiştir.Erim hakkındaki iddia.Grup izni almadan genel görüşme önergesini Meclis Başkanlığına vermesi,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • TRAKYA'DA NEHİRLER DONDU Baştarafı Birincide mesafesi 25 metreye kadar düşmüştür.Kefken'e sığınan teknelerin sayısı 60 a yükselmiştir.İSTANBUL'DA DURUM Şiddetli tipi halini alan kar dün öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Bir yolcu uçağı evler üzerine düştü SAN PAULO,A.A.A.P.İçinde 45 yolcu bulunan Brezilya hava yollarına ait bir uçak,şehir civarında evlerin üzerine düşmüştür.Üç ev yıkılmıştır.Enkaz arasından 10 ceset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Afyon kaçıran motorun kaptanı Kıbrıs'ta iki yıla mahkûm oldu LEFKOŞA,TEKİN YÜKSEL bildiriyor Istanbuldan Suriyeye 1500 kilo afyon kaçırırken yakalanan Kemerli motorunun kaptanı 64 yaşındaki Hasan Fehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Konsorsyum üyeleri ile ikili görüşmeler yapılıyor ANKARA/ÖZEL Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının konsorsyum memleketleri ve teşekkülleri ile «özel ikili» temaslara başladığı bildirilmiştir.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Türkiye "L'immortelle,f ile festivale katılıyor Başlara ft Birincide Samy Halfon,baş.rollerini Françoise Brion ile J.Valcroze'ıın paylaştıkları bu kordelânın gösterilişi sırasında,sık sık alkışlandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • C K.M.P.özür dileme konusunda baştaraft Btri?ıcicZe özür dilemesi olduğu sanılmaktadır.Toplantıda Genel Başkan Vekili Hasan Dinçer,Başbakan tnönü ila yaptığı görüşmeyi nakletmiştir.Dinçer.İnönü'nün C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Akşemsettinoğlu j tiaştarafı Birincide imkânını bulacağını» söylemiştir.I Müebbed hapst mahkûm olan Akşcmseddinoğlu c27 Mayıs» ı I yapanlara nücum etmiş «Benim i ve Kayseride bulunan arkadaş-I tarımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • Kılıç,Galatasaraylı futbolcuların Baştaraft Sekizincide kimimizi Milan takımının oynadığı sistemle vazifelendirdik.Böylece,maçta sonra A)tertibi elemanlarına bu taktik macında neler gördüklerini sorup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • VEFAT Bankamız Başmüfettişi,kıymetli mesai arkadaşımız ZEKİ BERKSOY' 16 Ocak 1963 Çarşamba günü vefat ettiğini derin teessürlerimizle bildiririz.Cenazesi 17 Ocak Perşembe günü bugün)öğle namazını müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • ¥EFÜ T Uzun senelerdenberi Şirketimiz Umum Müdürlüğünü büyük bir liyakat ve fedakârlıkla yapmış bulunan büyük insan EKİ BERKSOY 16.Ocak.1963 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesinin bu günkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • VEFAT Uzun seneler denberi Şirketimiz Umum Müdürlüğünü büyük bir liyakat ve fedakârlıkla yapmış bulunan ZEKİ BERKSOY'un 16.Ocak.1963 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşmuş olduğunu teessürlerimizle haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • VEFAT Kesber Berksoy ile merhum Refik Berksoy'un oğlu,Nezahat Berksoy'un eşi,Ülkü Berksoy'un babası,eczacı Mükerrem Berksoy'un kardeşi,Sadettin Berksoy'un biraderzâdesi,diş tabibi Hayrettin Taylan,Ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • VEFAT Uzun seneler Şirketimizin Umum Müdürlüğünü ifası sırasında her birimize gösterdiği sevgi ve muhabbetle gönüllerimizi teshir etmiş bulunan büyük insan ZEKİ BERKSOY Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • VEFAT Uzun şenelerdenberi Şirketimiz Umum Müdürlüğünü büyük bir liyakat ve fedakârlıkla yapmış bulunan büyük insan ZEKÎ BERKSOY 16.Ocak.1963 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesinin bu günkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1963
  • BU SEZON OA PANTALONLUK apki SANAYİİNDE UNUTULMAYACAK İSİM AKIN TEKSTİLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.01.1963
  • iye Kupasının uncu turu Şubatta İlk maçı M.Paşa'da Fenerbahçe Göztepe oynuyor.Kazanan lakım hasılatın yüzde altmışını alacak TÜRKİYE Kupasının dördüncü turu,13 Şubat Çarşamba günü Mithatpaşa stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • DÜN YAPILAN OKUL MAÇLARI Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvaları faaliyetlerine dün de muhtelif salonlarda yapılan müsabakalarla devam edilmiştir.Kar sebebiyle bu hafta oynanması ic"ap eden futbol maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • B,v„.P,e„,olmo,M)ohml,J*2Ti*rr^.40 milyonluk Milan a m OCAKTA G.Saray'a Jb+J karşı seyredeceğimiz İtalya şampiyonu Milan,dünyanın en pahalı fut-bol takımlarından biridir.İtalya futbol borsasında bu şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • KISA HABERLER 6 Aralık 1962 Perşembe günü hayata gözlerini yuman büyük spor adamı Sulhi Garan'ın ruhu için bu gece Beyoğlu Ağa Camiinde kılınacak yatsı namazını müteakip Mevlid okutulacaktırizmirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • K.Gümrük Y.Direk bugün karşılaşıyor Yeşildirek ile Kcragümrük profesyonel futbol takımları bugün saat 11 de Şeref Stadında bir antrenman maçı yapacaklardır.Millî ligde durumları kritik olan her iki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • TAKTİK MAÇI YAKINA KALDI Sarı Kırmızılılar dün de kar altında çalıştı MILAN maçına hazırlanan G.Saray,dün sabah Mithatpaşa stadında bir antrenman daha yapmıştır.Bütün gün devam eden kar fırtınası altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • Apak,hâdiseli maç için İzmir'e gidiyor ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,miUl lig fikstüründe bir değişiklik yapmaya imkân olmadığını bildirmiş ve «Milli takım çalışmaları futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • Vefa kulübü umumi kaptanı Kemal Babacan,dün kulüp lokalinde yaptığı halin toplantısında «Vefa kritik durumdan kurtulacaktır» demiştir.Resimde,Babacan,kendisini dinleyen basın mensuplarından bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • Kar Millî Lig'i aksatmayacak Ankaragücü 6 futbolcusunu kampa aldı.K.Gümrük'te Zekâi bu hafta,Aydın,İzmir maçlarında takımlarında yer alacaklar ŞEHRİMİZDE kar yağışı Cu-mailesi ve Pazar günleri devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • MİLANO'dan bildiriyor MILAN Kulübü,bugün çeyrek final maçı için İstanbul'a götüreceği kadroyu açıklayacaktır.Kırmızı Siyahlılar Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etmektedir.Dün de kendi sahalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1963
  • "23 Ocaktaki rakibimiz Milanm karkmast bizim için bir dezavantajdır,diyen e^î^MZıMm i^rş* Üfei «Çok şükür hepimiz iyiyiz.Milan'a karşı ciddi bir hazırlık yapıyoruz.Kadromuzda yer alan bütün futbolcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor