Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • EKREM MUHİTTİN YEĞEN ALATURKA ALAFRANGA YEMEK ÖĞRETİM!ALTINCI BASILIŞ Yemek kitaplarının en mükemmeli,en mufassalıdır.Hiç yemek pişirmesini bilmiyen kimse bu kitabın rehberllğiyle 737 çeşit yemedi en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • İngilizler DeGaulle'e çalıyor İngiltere'yi Ortak Pazar'a istemeyen Fransız Cumhurbaşkanının sözleri iyi karşılanmadı DIŞ HABERLER SERVİSİ FRANSA Cumhurbaşkanı General De Gaulle'ün önceki geceki basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • Kennedy^Komünist Metodiarı Değişmedi,dedi WASHINGTON,A.P.Başkan Kennedy önceki gece kongrede okuduğu yıllık Birlik mesajında di)meselelere temasla,komünist dünyasının karışıklık içinde olduğunu,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • Kruşçev,komünizm için Rusya savaşa Girmeyecek,dedi BERLİN,A.A.Doğu Almanya Komünist Partisinin 6.kongresine katılmak üzere Doğu Berline gelen Kruşçev,tren İstasyonunda yaptığı konuşmada «Sovyetler Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • KÖYLÜ BORÇLARI TAKSİTE BAĞLANACAK GAZETELERDEN)EMMİOGLU,ÜÇÜNCÜ TAKSİTİ DE VERMİŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • 141 ve 142 nci Maddelerin Tâdili için Harekete geçildi ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral,Ceza Kanununun 141 ve 142.maddelerinin tâdili için hazırladığı teklifi grup başkanlığına ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • TÜRKEŞ GELİYOR YENî DELHt,A.P.Alpaslan Türkeş,26 aylık bir ayrılıştan sonra memleketine dönmek üzere bugün Hindistan'dan ayrılacaktır.44 yaşında olan Türkeş.albay rütbesi İle vazife gördüğü Türk Ordus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • RKEKLER KADİN Monokllssia adlı Yunan kasabasında yılda bir gün kadınlar erkeklerin,erkekler de kadınların yerini almaktadır.Her sene Ocak ayının 8 inde tekrarlanan âdet çok ilgi çekmektedir.Gün doğusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • İSTANBUL,1 ERZURUM+10 Şehrimizde kar'ın yüksekliği 15 santimi bulurken Güney bölgesi"Bahar havası Jçinde STANBUL'da karın yüksekliği bâzı yerlerde 15 santimi bulurken,dün Erzurum'da ısı f 10 derece ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • İnönü,turist celbi için Almanlara rapor hazırlattı ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü,«Avrupadan Türkiyeye turist nasıl celbedillr?konulu bir rapor hazırlatmıştır.İnönü'nün şahsi ricası Üzerine Alman Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • SUÇ ÜSTÜ DERLER BUNA İçlileri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata,Adalet Bakanlığına:Fikir adamlarına kelepçe takmayın,diye bir yazı yazmış.Adalet Bakanı Yörük,buna verdiği cevaba şöyle başlıyor:Fikir suçundan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • Alman Büyükelçisi,İzmir'de NATO Karargâhını ziyaret etmiştir.Büyükelçiye,Alman yemeklerinden müteşekkil bir öğl« yeme&i verilmiştir.Resimde,Büyükelçi ve Kumandan Yardımcısı Tuğgeneral Hamza Gtirgüç İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • De Gaulle'ün Paflattığı Bomba FRANSA Cumhurbaşkanı de Gaulle'ün batı âleminde bomba I tesiri yapan açıklaması gerek NATO ittifakına,gerek Ortak 9 Pazarla başlayan Avrupa Birliği hareketine büyük darbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • Polaris füzelerini taşıyan atom denizaltılarından biri seyir halinde.Türkiye'ye Jiipilerler yerine daha tesirli silâhlar teklif edildi Mesele,Türk Genel Kurmayı tarafından incelendikten sonra kat'ı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • C.K.M.P.Bekata'nın Tutumunu Takbih etti Kelepçe olayı dolayısiyle İçişleri Bakanının,Adalet Bakanından özür dilemesi isteniyor ANKARA,ÖZEL 2 İKİR adamları ile basın mensuplarına kelepçe takılması konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1963
  • Affın şümulünü tesbit için teklifler gruba getirilecek N Feyzioğlu ve Yılın Kadını için tahkikat açılması istendi Adalet Bakanının tutumu grubça tasvib edildi l Öçten hakkında iddiaların aydınlanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Karamsarlık nerden geliyor de bâzı aydınlar deun bir karamsarlığa gömülmüştür.Memleketin büyük bir kısmı geriliğin,cehalet ve sefaletin pençesinden henüz kurtulmamıştır.Köyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • Sayın Sancar,siz olsanız ne yaparsınız?KİM söylemlşse söy lemis «Yabancı bir uzmana avuç dolusu para verip Türkiyeye getlrtsek» demlş «Bizimkilerin bir imza ile karıştırdıkları,içinden çıkılmaz hâle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • Cumhuriyet M.60 97.00 TO)Re»at lira 138.00 13850 ayal)Hamit Ura 100.50 107.00 ayni)İngUl* Kral m~.115.50 116.00 ayni)Fransız Napolyon 94.00 94.50 ayni)U ayar kulca altın 14.64 14.66 8)Bu flatlar Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • İKTİSAT ve TİCARET İKTİSAT ve TİCARET YORUM İ Özel sermayeye j Amerikadan yeni dış yardım j DÜNYA Bankasının bir kolu olan f Milletlerarası Maliye Teşkilâ-ti I.F.C.ilk defa olarak Tür-klye'ye mail yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • Dış memleketlere İSTAKOZ,BARDAK ve Bağırsak satıldı Lübnan'a dün 276 Ura değerinde 20 kilo lstakd£;Yunanistan'a ice 5.790 lira karşılığında 2480 kilo taze balık satılmıştır.Bulgaristan da 39.047 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • Iwut&oCuv ci İNGİLİZCE OkvU dt etmi/tnlfe m lurtlı BATI DİLLERİ DERSHANESİ Swlviiw CaıiJtıl Ko,SO Tulutm REKLÂMCILIK 223 755
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • •PİVÂS&VÂ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ATA7HJ.MC CAD.38 BİR SAN HAN)70i TtUfOK '37704 teh,|R ILAÎİÇJMK 9502 W»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • SPIRAL HORTUM ALINACAKTIR Motopomplarda kullanılmak üzere 250 adet 3" ve 150 adet 4" spiral hortuma ihtiyaç vardır.Taliplerin AJpullu Pancar Kooperatifine nrüracaat ederek şartname istemeleri ve ay so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • SANTRİFÜJ ÂLÎNMMT11 Wisconsin ve Gümüş motörierine bağlanmak üzere 200 i'.d-3" ve 100 adet 4" üstten klâpeli santrifüje ihtiyaç,vard-r.Tekliflerin ay sonuna kadar Alpullu Pancar Kooperatif Mülür'i^ 'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • SANAYİ MUHASEBESİ SERVİS ŞEFİ ALINACAKTIRişyeri:istanbul yakınında bir Vilâyette bulunan fabrikamızda istenilen vasıflar:iktisadî ilimler Akademisi veya muadili mezunu olmak,Bir ecnebi dilini iyi konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • ŞİMALİ AMERİKAYA BOAG JETLERİ İLE UÇUNUZ,VE YOLDA LONDRA'YI DA GÖRÜNÜZ İSTANBULDAN HAREKETLE 17 GUNLUK EKONOMİK JET NEW YORK TL.5850,GEZİ SEFERLERİ:LOS ANGELES TL 8381 CHİCAGO TL.6526,JET-PROP BRITANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • NAYLON Torbaiık ve örtülük 6 cm.den 20ü cm.e kadar her ebat ve kalınlık imâl yerlerimiz ISTANBUL ANKARA IZMIR merkez)Ulus Telgraf so.No:20 Anafartalar C.Şişli meydanı 199 Tel:11 53 11 Dönertaş 945 S.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • İnşaat Müteahhitlerinin ve Bakır Alıcılarının Dikkatine Her nev'i ÇATI BAKIRI.TERMOSIFONLUK BAKIRI ve İNŞAAT DEMİRLERİNİ EN YÜKSEK KALİTEDE YALNIZ RAMAZANOĞULLARINDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.Tel:44 39 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Heyuğlu Depom 171205—176412 İstanbul 182766—186461 1 Yenikapı 176001—175000 1 Kadıköy 179195—185^60 Üsküdar 202735—206068 i 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • 10 YASINDA YANKESİCİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI 10 yaşındaki yankesici Hamiyet Seymerıer evvelki gün Beşiktaş otobüsünde «vurgun» yaparken suçüstü yakalanmıştır.Fevzi Barlok isimli bir şahsın cebinden 700 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • İç hatlarda Vapur biletleri Karaborsaya Düşüyor Denlzyolların-n iç hatlarda çalışan vapur biletleri sık sık «Karaborsa» ya İntikal ettirilmektedir.İşletme yetkilileri bu sebeble bir kişiye 2 taneden f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1963
  • Adımlar atılıyor Q EN şahsen bugünkü Türkiye'de bir gazete-0 cinin mevcut partilerden birine girdiği,aktif politikaya atıldığı takdirde görevini tam E olarak yerine getiremeyeceği inancındayım.Çünkü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • 15 Litre sü PROTEİN MUHTEVİYATI BAKIMINDAN lkilo SOYA"*"' eşittir OYAMILi bütün yiyeceklerinize katarak,gıdanızı kalori miktarı,Vitamin,Protein ve Amino asitler bakjmından zenginleştiririz.SOYAMIL her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • Dış ve İç uçak biletleriniz İçin TÜRHOL SEYAHAT ACENTESİ yeni bürosunda emrinizdedlr.Cumhuriyet Caddesi No.161 Hilton karşısı,Harbiye Telefon 48 11 28 MİLLİYET 740
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • KANAT PLÂSTİK SANAYİİ IMPER-TEX i Kumaslarıyle yap'lmıg mamulleri İstediğiniz yerden alabilirsiniz.Direkt olarak garantimlzdlr.Şişli Meydanı 199 Tel:47 16 39 48 45 53 S REKLAMCILIK 191 750 w\V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • Kotu haberim var\r\MEDEÎ."İNSAN ER|"»' KfTABlMIZ IÇ(N YAFL MIŞ OLDUĞUN BÜTÜN RESfMLER iyt tof,AMA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • Türkiye TELGRAF Yol:Servis işareti:Adresi:TASARRUF SAHİPLERİNE BANKASI Kelime Verıia^ı J-Ttarih saat İmza 1 1 i—i—ı.YENl YILIN ILK ZENGİN ÇEKİLİŞİNE KATILABİLMEK İÇİN 3 GÜN KALDI 20 MARTTAKİ 2 MİLYON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • Alameti TÜRK SUCUKLARI Tetofan Tel.İlamlı SüCük'227872 REKLÂMCILIK 231 760
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • karısını kesen doktor yargılanıyor Eski bir boksör olan Macar,kıskandhğı karısını daha evvel karyolaya bağlamış ve asit döktükten sonra da göğüslerini kesmişti CALIFORNIA,A.P.Karısını fecî bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • Süreyya'nın hayatına bir Meksikalı girdi MEXICO CİTY,A.P.Prenses Süreyyamn hayatına yeni bir kimse girmiş,fakat bu şahsın tesiri uzun veya mühim olmamıştır.Süreyya İle Meksikalı Hugo arasında yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • İlkokul öğrencileri müdürü istifaya davet ettiler ADANA,ÖZEL Yamaçlı İlkokulu öğrencileri bir sessiz yürüyüş yaparak müdürlerini İstifaya davet etmişlerdir.Öğretmen Halil Tekin'in okuttuğu beşinci sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • Kumar oynayan komünist idareciye işten el çektirildi MOSKOVA,AA.Pravda gazetesine göre,Kazakistan'ın bir bölgesinde «kâğıt oynayarak ve diğer bâzı uygunsuz hareketlerde bulunarak sosyalist ahlâka aykı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • Grev yüzünden Londra'da ışıklar söndürülüyor LONDRA,A.Pişveren işçi anlaşmazlıkları ve fevkalâde soğuk bir hava içinde işkence çeken memlekette elektrik sarfiyatından tasarruf etmek için Piccadilly Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • IIIIMIIIIMIIIIIM III IHIMI Bir münâkaşa hakkında K ÂNİ Karaca hakkında bir gazetede intişar eden yazı üzerine bu ses hârikasına ait ben de bir fıkra yazmıştım.Kâni'nin muarızları bununla iktifa etmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • "Nasıl olsa soyulacaksınız,Bir kumarhaneyi basan gangsterler böyle diyerek 14 kumarbazı yarı çıplak bıraktılar L03 ANGELES,AA.Los Angeles'te Uç gangster,kumar oynanan bir apartmanı basmış ve poker oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1963
  • KARDA DENİZE GİRDİ RÖPORTAJ:SUAT TÜRKER RESİMLER:İLHAN BAŞTAN lluvU UUZ £11)1 SOgUlUU.İncecikten kar yağıyordu.Beyaz,beyaz.Kelebek,kelebek.Küçük minnacık kar taneleri.Palto yakalarında kaybolmuş insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • lllllliiijiili Kanasuae.sqvle.c OEQl*L-W\KAMUMA TiXAT vEOERjZ.BlZ.?Eğu.m[ 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • JOHNNY HAZARD BAŞıHDA 9'k ARABA OU.ŞEV BılZAKıK. JE G/VEfZ.Af^TiK W TA(ZAf=OA Bi'RSİRtNDENİ KÛBERJD4RL.HE-MEN H4REKETE W4Z(KJ_ANMALIVIZ.ÇÜNKÜ ÇOK fc-ÜZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • ALLAH UK ALİ BEY F UL T KAytNBltZA.DE YİNE AM'SAFfc- 3EuV\ı*S~ BENİM Pu.ROLAKlMDAN fçivofc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • İLAN TARİFESİ t 3.3,4,3 İzm* sayfalarda lauüıul 30 T.Lm S.T İnal sayfalarda sentimi U T.L.Blrlnei sayfada »aslık 200 TL.41 UUJÜn,Nisan.Nikth.Vefa* ve Teşekkür UlnUn santime kadar 80 T.L JCüçak k«Ua Mt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.5.adına SahiK i ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magasln kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • Hicri 1" Rum!1333 OCAK 137.«¦ban 19 6 3 Onk ao Çarşamba VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» Ö2I.İkindi Akşam Yatsı İmi Ak 8.23 13 23 18.31 18 00 19.41 «33 2.19 7.18 48 12.00 1.37 1234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • 8Pii^fc!lll 23456789 10 1 B—2 3_5 ¦jmm '^Harm J 8 U 9 SOLDAN SAĞA:l Yalan dolanla çevrilen iş.a Sinirlilik.3 Birbirine fenalık etmeye kadar varan anlaşmazlık;Klor'un kimyadaki rumuzu.4 Tersi Anadolu'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • mmmm £Ç OĞLAK BURCU Aralık 20 Ocak] Hatıı ını/ı kıran biri sizden af isteyecek.Memnun ve rahatsınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bilmediğiniz bir muhitte sizden hayranlık ve takdirle bahsedilecek.Î55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • 7.35 Melodiden melodiye 0.00 Sabah sarkılan 8.20 Haberler ve hava du rıı mu 8.30 Solodan orkestraya Richard Wagner •İFa Diyez Minör» Fantezi Felicitas Karrer piyano» Moussorgsky «Çıplak Dağda Bir Gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • BALIKÇILIK I OLTA TAKIMLAR!ve YARDIMCI ğ ARAÇLARI 25)j SITK^ÜNER j Orkinos oltası ve avcılığı:Memleketimiz denizlerinde,köpek balıklarının E.E bâzı türleri istisna edilirse,cüsse bakımından en bü-E E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • im YAZAN:Chıistiane ROCHEFORT TÜRKÇESÎ:Selâmi İzzet SEDES v,„nBİr uu»lmadl*' l^n varım,ama ben başkayım,ben XS*3E« heryeniBiintibe,m,ebasl,yür:Unuv.v.Bl'.fÜ,'eklİ sls,cn,e' M« tereddütsüz benimle ıayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1963
  • Mudlen'in içeriye girişi ile Osman,ayağa kalkmak gibi,l ir Hristiyan incelisi göstermesine lüşk-ü Lâal şaştı.Gene kız,bu uzun boylu,siyah kıvırcık saçlı adamın geniş omuzlarına,sert çenesine ve derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1963
  • TELEFON 27 M.10 SATILIK EMLÂK YEŞİLYURTTA ve Yeşilköydt Yapı Tasarrufçulara kat 73 83 7ü 22 83 68.YEŞİLYURTTA ^ycuı çatı katı 73 83 70 22 83 68.SAHİBİNDEN Fındıklı ve Cihangirde konforlu1 deniz manzar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1963
  • EVET ANNEANNECİGİM YAĞI,KİRİ YOK EDİYOR!Ekstra VIM,bütün mutfak eşyanızı tertemiz ve pırıl pırıl yapan yegâne temizlşme tozudur.Oksijenli köpüğü sayesinde yağ ve kiri aniden yok eder.Kapkacağınızı,ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1963
  • Flörtte kızlar,erkeklerden daha cüretkâr davranıyorlar.Çünkü onlar flörtü evliliğe giden bir yol telâkki ediyorlar.Erkekler ise flörtü bir nevi «eğlence» veya «dalga» telâkki ettikleri için flörtler ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • t KADIKÖYE MÜJDEMİZ BU AKŞAMDAN İTİBAREN î Dünyanın büyük filmler serisinden Büyük Katerlna devrindeki kanlı Rus ihtilâlini canlandıran ve mevsimin hâsılat rekorunu kıran)Silvana Mangano*nun Van Hefli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • ÇAMAŞIR DERDİNDEN KURTULMAK İÇİN rasgele bir çamaşır makinası almak kâfi değildir.alacağınız makinanın kalite bakımından İYİ,fiat bakımından ELVERİŞLİ olması ilk şarttır.O HALDE TERED-DÜTSÜZ BİR ARÇEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • Ünlü Amerikalı şarkıcı Eartha Kltt önde)Amerika'da kadınlara vücutlarını nasıl kullanmaları hakkında dersler vermektedir.Kltt genellikle kadınların vücutların» nasıl kullanmaları gerektiğini bilmedikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • Sophia Lor en e n sutiyen zor bulundu.|III|IH.1!1,li Amerikan film âmillerinin İtalya'yı AMERİKAN prodüktörleri ve şirketleri filmlerini ttalyada çevirmeyi tercih etmektedirler.Bunda şüphesiz masrafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS:Tel:44 08 35)Üc Silâhşörlerln Devamı M.Demongeot H.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolaslyle kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Gümüş Gerdanlık G.Arsoy L.Sayar.Suarede:Zorlu Damat T.Şoray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • Lawrence Filmi 1962'nin En iyi filmi Seçildi LONDRA,A.P.Film Münekkldleri Cemiyeti dün.«Lawrence of Arabia» Arabistamn Lawrence'l)ve «A Kind of Loving» Bir Nevi Aşk)filmlerini 1962 yılının en İyi film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • BARBARA HİLTON KULÜP REŞAT'TA Tel:44 76 46 MİLLİYET 741
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • 'Türkün aşkı başkadır„ filmim çevirdikten sonra Başkente dönecek olan ANKÂR Mete AKYOt RAMAZAN geliyor,Veronique gidiyor.Artık birkaç gün sonra choşgeldin Ramazan,güle güle Veronique» diyeceğiz.Veroni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • DAĞLARIN ASLANI SEPETÇİOĞLU i OSMAN EFE Büyük yıldızların hazırladığı tarihî büyük film ÇOLPAN İLHAN YILMAZ DURU A.TARIK TEKÇE Bugünden itibaren:Üsküdar HALE Beşiktaş GÜREL Karagümrük AYSU Pendik ÖKME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1963
  • SANAT ALTAN İLKİN Müren ve Dormen Bir müzikal hazırlıyor H ALDUN DORMEN ve ZEKİ MÜREN,gelecek mevsim,bir.İlkte bir müzikli komedi hazırlamak için görüşmelere başlamışlar ve prensip anlaşmasına varmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • GÜLÜMSER ÖZSEÇK1N ile YIL-MAZ DEMİREK nişanlandılar.15.1.1963 İzmit.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • LALE TEMtZEL İle UFUK CAN-DAN nişanlandılar.15.1.963 Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • AYŞE GÜLERYÜZ ve DOĞAN GüLERYüZ kızları doğumunu akraba ve dostlarına duyururlar.15.1.963 İstanbul.ECE ÖZGÜR ve ATILA ÖZGÜR,oğulları TURGL'T'un doğumunu duyururlar.15.1.963 Şişli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Safi kazançları 8 bin lirayı aşmayanlar götürü vergi verecek ANKARA,ÖZEL Vergi reformun» gerçekleştirecek tasarıları inceleyen Geçici Karına Komisyon,«Ticarî ve sınaî islerde safi kazançları 8 bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • î RTİ HÂ L Ceruıetmekân 2 nci Abdülhamid Hanın Ser Ressam ve fotoğrafisi Abdullah Biraderlerden merhum Abdullah Şükrü Beyin ve Havva Nemizer Hanımın oğulları,Kudusu Şerif Mutasarrıfı merhum Reşat Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Boston canavarı bir kadını daha boğmak istedi BOSTON,A.P.Boston canavarı olduğu tahmin edilen İyi giyinmiş tıknaz bir adam 66 yaşında bir kadını boğmak istemiştir.Kadının boğazına bornozunun kuşağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • OLUM Muharrir merhum Selânikli Tevfik bey kerimesi,merhum Nevres Baysal'ın eşi,merhum Leıııan Koyuncu,Nlgâc Demir,Râna Önder'in hemşireleri,İbrahim,Nihan,Murat,Mehmet Baysal'ın,Şeref Önder,Behin Teğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Aşağıda cinsi,miktarı,ihale tarihi ve kat'î teminat miktarı gösterilmiş oJan malzemeler pazarlık suretiyle satm alınacaktır.Cinsi ihale tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Adana İkinci İcra Memurluğundan Sayı:»62/3075 Mahmut Hocaoğlu'na 4000)liraya borçlu Adana' Çınarlı mahallesi 123 sokak 6 No.lu evde mukim Feride Balkaner'in aleyhine yapılan İcra takibinde borçlu Feri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • REMINGTON Portatif Yazı Makineleri geldi.Remington'un her keseye uygun yeni portatif modelleri geldi.Müracaat:Remington Bankalar Hezaren Han Galata Istanbul Tel:44 96 25 49 41 29 İLÂNCILIK 9486 727
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Mİ Y b A iâ MERKEZ SATIŞ MAĞAZASI AÇILDI AYGAZ AYGAZ OCAKLARI ir AYGAZ TERMOSTATLI FIRINLARI TAKSİTLE SATILIYOR AYGAZ hakkında her türlü bilgi edinmek ve sipariş vermek için AYGAZ personeli hizmetiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Bursa Vakıflar Mıntıka Müdürlüğünden Ada Parsel Mevkii Cinsi Mesahası Muhammen B.Teminatı Lira Krş.Lira Krş.21/8/941 Ta.C:16,S:90 Eşrefiler Hüsamettin Tekke civar» Tarla 28200 m2 28200 00 2115 00 21 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığından Deniz tipi General motorlarına mahsus 33 kalem yedek parça kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 31514 Urn 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • KUZU DERİSİ SATİŞİ İLÂNI Bursa kasaplarının 10/1/1963 tarihinden,31/9/1963 tarihine kadar,mezbahada kesecekleri yeni kuzu derileri,23/1/1963 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da mezbanadaki Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Almanlar oto montaj fabrikası kuracaklar Baştarafı Birincide mobil firmalarının Türkiye'de montaj fabrikası kurmayı düşündüklerini,fakat burada yapılacak otomobillerin İthal edilenlerden daha pahalı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Türkeş geliyor Baştarafı Birincide kete dönmeleri için emir verdiğini de söylemiştir.Türkeş,karısı ve çocukları ile bugün Ankarada olacağını,fakat kalmıyarak Avrupaya doğru yoluna devam edeceğini,şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • C.K.M.P.Bekata'nın tutumunu takbih etti Baştarafı Birincide partiyi de rencide edeceğini bilmesi icap eder.H Grubumuz,fikir İsçisi sanıklara kelepçe takılmamasını vazifelilere defalarca tavsiye ve tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • KENNEDY:"Komünist metodları değişmedi dedi Baştnrafı Birincide Başkan Kennedy,dünya nizamının kurulması için yapılan çalışmaların İnkişaf kaydettiğin' söylemiş ve «Fakat burada takılıp kalamayız.Buras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • öğretmenler,Hükümeti İnönü'ye şikâyet etti ANKARA,ÖZEL Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri dün Başbakan İnönü'yü ziyaret ederek,son altı ay içinde meslekdaşlarına yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • MİLLÎ PİYANGODA kazanan numaralar Millî Piyangonun çekilişi dün Anka rada yapılmıştır,İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:1.000.000 Lira 095990 100.000 Lira 015287 121170 50.000 lira ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • II artlarla p baştarafı Birincide lâk savlan,yani rüşvet,irtikâp,ihtilas gibi suçların dışımda bırakılması partiyle çıkarılmasında fayda görürüm» demiştir.İnönü şunları söylemiştir:«Bariz ahlâk suçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Senato'da dış politika görüşmeleri başladı ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunun dünkü oturumunda dış politika ile İlgili genel görüşmeye başlanmıştır.Genel görüşmenin açılmasını isteyen önerge ıhlbi A.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Ali İpar,Amerika'da bir türlü bulunamıyor Aleyhine haksız lktisab davası açılan AH tpar,Dışişleri Bakanlığınca ladel mücrimin anlaşmasına dayanılarak Ame rika'dan istenmiştir.Interpolün aradığı Ali tp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Türkiye'ye Jüpiterler yerine daha tesirli Baştarafı Birincide Bu konudaki teklif Ttirk Genel Kurmayınca yerinde görüldüğü takdirde,kaldırılacak füzelerin yerine konmasını arzu ettiğimiz silâhlar hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Fakir çocuklara bedava Saik aşısı yapılacak ADANA,ÖZEL Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu dün Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı basın toplantı nda,fakir ailelerin çocuklarına ücretsiz Saik aşılarının yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • 141 ve 142 nci maddelerin tâdili için Baştarafı Birincide kaldırma veya memleket içindeki müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi hirini cehren devirmeye matuf cemiyetleri,her ne suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • ingilizler,De Gaulle'e çatıyor Paştarafı Birincide rine dün sabahki İngiliz gazeteleri De Gaulle'e şiddetle çatmaktadırlar.Fransa'nın resmen açıklanan muhalefetine rağmen ingiliz heyeti Brüksel'de Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • 1 YANGIN SÖNDÜRÜCÜ Bir dokunma kâfi ı&İtâi*5SSiVi JB/ili!CANINIZIN VE MALINIZIN EMNİYETİDİR lı OTOTE* I i TÜRK ACflOSOL J SANAT İİNOE KALİTINİN J CANANTISİOİR I Jtl tu-uı cjuk *m im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Şartnamesinde gösterilen memleketlerden 75.000 ton ekmeklik buğday ithal edilecektir.Bu ithalâta ait şartnameler 15/1/1963 günü saat 9.00 dan itibaren Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Hacettepe Çocuk Hastahanesi Hemşirelik Müdürlüğünden Altı hemşireye ihtiyaç vardır.Şartlar caziptir,mecburî hizmeti olmayan Kızılay veya Bakandık Hemşirelik Okulları mezunlarının Ankarada Hacettepe Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • Transistor HERMES MODELİ modern stilde zarif bakalit möblelidir.Ferit teleskopik,ve harici antenli olup pikap çalar tertibatını haizdir Çıkış takati 1 Watt 1000 mW dir)6 adet 1,5 volt U2 tipi kalın fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • İstanbul 7 nci İcra Memurluğu 961/3544} Teknik bakımdan telefon idaresince tesisatın.icrasına müsade edildiği ve normal devirlafde olduğu gibi bilcümle tesUût masrafları satış bedtll haricinde müfteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂM tstanbul Dokuzuncu tcra Memurluğundan Dosya No:1961 '324 Şişli Mecidiyeköyü mahallesinin Şişli Büyükdere caddesinde eski:93,93/1,yeni:93,93/1 kapı 1959 ada 19 parsel sayılı 883
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.01.1963
  • G.Saray kongresi:Y e n a 1,rakipsiz namzet Galatasaray kulübü kongresi Cumartesi günü saat 14.30 da kulüp lokalinde yapılacaktır.Profesyonel takımın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncü turuna yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Beşiktaş bu hafta Taksim ile oy d uy or Siyah Beyazlılar bu maçta Necmi,Erkan,Nedim,Yavuz ve Mustafa'ya yer verecekler Beşiktaş profesyonel futbol takımı Pazar günü saat 10 da Şeref Stadında mahalli l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • m gJlEıliMilM3li Vatani vazifesini eksik yaptığı için bir mttddettenberi mevkuf bulunan ve evvelki gün tahliye edilen KaragümrUklU Aydın dUn kıtasına İltihak etmiştir.Aydın,28 gün sonra teskere alacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • İtalyan liginde bilhassa golcü forveti ile Milan takımı göze çarpmaktadır.Resimde,çamur deryası halindeki San Siro'da Catania'ya gol atmak için uğraşan Altafini ve Rivera görülmektedir.istanbul'da ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Amerikan Güreş takın Tam kadre İle gelecek 7 Haziranda istanbul'da olacaklarını bildiren Amerikalılar,4 müsabaka yapacak OLİMPİYAT ikincisi Amerika Serbest ve Greko Romen güreş takımı 7 Haziranda şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK OKULLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 24 OCAKTA ŞEHRİMİZDE OLACAK Üniversite ve Yüksek Okullar Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası 24 Ocakta îstanbulda yapılacaktır.Teknik üniversite salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • 12 bilenler 132.865'er Lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun 19.haftasına alt tasnif ve değerlendirme dün sona ermiş ve 13 maçı bilene tesadüf edilmemiştir.Diğer derecelerde isabet ettirenlerin yekûnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Mahallî lig maçları Cumartesiye alındı İstanbul mahallî liginin iki karşılaşması,Cumartesi günü Şeref Stadında yapılacrktır.Spor-Totoya dahil müsabakalardan İlki saat 13.30 da Eyüp Beylerbeyi,diğeri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Teknik Komite,İtalya maçına çıkacak kadronun tesbitine bu hafta başlıyor TEKNİK Komite millî takım kadrosuna davet etmeyi düşündüğü namzet futbolcuları 3 haftalık bir kontrolü tâbi tutacaktır.Millî ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Haftanın voleybol lig maçları Voleybol gençler,kızlar ve birinci küme ligine Cumartesi ve Pazar günleri devam edilecektir.Müsabakaların programı şöyledir:Cumartesi l.T.ü.Spor salonu)14.00:Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Beş fakım antrenman yaptı F.Bahçe,Beykoz,1st.Spor,Kasımpaşa ve Beyoğluspor dün kar altında çalıştılar ENERBAHÇE,Beykoz,İstanbulspor,Kasımpaşa ve Beyoğluspor,dün yaptıkları antrenmanlarla haftanın hanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Türkiye Voleybol Şampiyonası 10-14 Nisan'da Voleybol Federasyonu Erkekler Türkiye Şampiyonasına İstanbul ve Ankara İkincilerini de doğrudan doğ rüya iştirak ettirmeyi kararlaştırmıştır.10-14 Nisan tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Yıldız takımı topluca Ceza Heyetine verildi Pazar günü Â*libeyköy «Kemal Halim Gürgen» sahasında Alemdar ile karşılaşan Yıldız takımının bütün futbolcuları topluca Ceza Heyetine aevkedilmlştir.Müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • LEFTER Kaza geçirdi Fenerbahçeli 5 futbolcu kaza geçirdi Fenerbahçel' bej futbolcu îzmir dönüşü mühim bir kaza atlatmışlardır.Altınordu ile Pazar günü oynadıkları lig maçından sonra uçak seferlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Baskette liderlik savaşı F.Bahçe G.Saray Cumartesi,İTÜ-D.Şafaka Pazar gecesi karşılaşıyor BASKETBOL liginde sekizinci haftanın en mühim maçları G.Saray F.Bahçe,İ.T.Ü.Darüşşafaka arasında oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1963
  • Maçı Avusturyalı Seipelt,Hausman,Sieci idare edecek.Hakemlerin bileti bugün gönderiliyor Maçı 43.500 kişi sey-CFVf Sn redecek.Tahminî hesas saplara göre G.Saray 420.000 lira net kazanç sağlayacak Vian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor