Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • İNGİLÎZ KUPON,PALTO ve PARDESÜLÜKLERl,FRANSIZ ŞAPKALARI:En zengin çeşit Yerli Kumaşları,Tuhafiye çeşitleri ve zarif kadın kunduralarını yalnız mağazamızda bulabilirsiniz.İstiklâl Cad.64 Parmakkapı Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • BUGÜN 2K.SAYFADA Alicaıı'ın özel makalesi Ayrıca İKTİSAT TİCARET KÖŞESİ S.SAYFADA 1 YILDA 1252 KADINLA YAPILAN BÜYÜK ANKET Cinsel ve Sosyal Davranışlariyie Kadın 6% SAYFADA TİYATRO,SİNEMA,SAKAT ve EĞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • BAŞBAKAN IHONU'HUN MİLLİYETE ÖZEL DEMECİ DIJ YARDIMLAR Vergi reformunu gerçekleştirmedikçe dış 'yardımları temin etmeye imkân yoktur.ORDU VE POLİTİKA Ordu şimdi naza-Irî ve fiilî olarak 'siyasetten çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • ORDU'NUN BîR KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA 2 M DİN DİRİ DİRİ YANDİ üç ailenin oturduğu evdeki faciaya yangın kurbanlarından bir çocuğun ahırdaki mısır saplarını tutuşturması sebep oldu ORDU,UĞUR GÜRSOY bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • ÜNİVERSİTELER TENKİD EDİLDİ ANKARA,ÖZEL Bütçe Komisyonundaki dünkü görüşmelerde istanbul ve Ankara üniversiteleri hakkında şiddetli tenkidler yapılmıştır.Üniversite Rektörlerinin Danıştay tara fından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • Geç kaldınız tosunlar Cenaze töreni,tezahürat.Nikâh töreni,tezahürat.Mevlûd töreni,tezahürat.«Gözlerinizden ne demek ediğinizi anlıyoruz.Ama bir defa da siz bizim özümüzün içine bakınız;bakıyor musunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • Topgülle direk Üzerinde konuşurken,parti genel başkan ekili rnerdiveni tutuyor.Saraçhanebaşında,İtfaiye Müdürlüğünün karşısındaki futbol sahasında miting Japan Hür Sosyalist Partisi lideri Cahit TopgU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • Baro Başkanlığına Cahit Arif Tunger seçildi Baro Başkanlığı seçimini Cahit Arif Tunger kazanmıştır.Dün yapılan oylamada başkan adaylarından Ali Galip Taş 205 oyla seçimi kaybetmiştir.Cahit Arif Tır'Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • Dr.Küçük,Belediyeler kararını veto etti LEFKOŞA,AA.Eski Türk Belediye bölgelerini hükümetçe tâyin edilecek altışar kişilik encümenlerin idaresine vermeyi derpiş eden bir hükümet kararını dün Cıımhurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • zmir civarında Şiddetli yağmur Yeniden başladı İZMİR,ÖZEL önceki gece yarısından itibaren izmir ve civarında tekrar şiddetli yağmurlar başlamıştır.Sabaha kadar aralıklı olarak yağan yağmur sırasında U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • 1RADURİN 5 BİN LİRASI YERGİDEN MUAF OLACAK Ziraat işçilerinden vergi alınmıyor.Sanatçı gelirinin on bin lirasının vergiden muaf tutulması kararlaştırıldı ANKARA,ÖZEL GEÇİCİ Vergi Komisyonunun dünkü to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1963
  • DURUM BAŞBAKANIN DEMECİ I NONU,özellikle iktidarda bulunduğu zamanlar olayları da-i ima iyimser açıdan gören,daha doğrusu gösteren bir dev-S let adamımızdır.Bugün gazetemizde yayınlanan demeci m onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • t aymakam,Içede yasak EGE'nin önemli blı ilçesine tur kaymakam tâvin edilir.Kaymakam genç ve teelisttir.Kolları sıvar ve ağlar çalışmağa,önce meurları gözden geçirir.M«lurların çoğu eski devrin adigâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • IIMMIIIUU YORUM 19ti3 YILI ithal kotası umumi-E yetle mtishet karşılanmış ve ğ bir «yatırım kotası» seklinde ğ vasıflandırılmıştır.SANAYİCİLER ham madde İçin 236 milyon dolarlık bir tahsis yapılmaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • İKTİSAT ve TİCARET İKTİSAT ve TİCARET İKTİSAT ve TİCARET Yeni dış ticaret rejiminin esasları belli oldu V ESKİ FORMALİTELERDE DEĞİŞİKLİK YOK m Ocak 19(53 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan yeni Dış Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • IXfMlK BORSASI S ZMIK Borsasında dün pa-mıık istekli durumunu korumuş,kuru İncirde İse hareket artmıştır.Zeytinyagdaki fiyat artışı ise dün 700 kuruşu bulmuşturönceki gün olduğu gibi.diin de «hazır st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • ı.11.ı.1.J.1.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.i.l.i,İİİ1LERİU Ü 11 izahat için GARANTİ BANKASI Şubelerine müracaat ediniz g a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • I Muayenehane nakli J Dr.İffet Nairn Onur Taksim,Talimhane Lamartin Caddesi 5 23/2 ye nakletmistir.Pazardan maada her gün 13-18.BASIN 101)302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • titn&^ouu/ttaci OV'.l» df-e(trt 9 i/«ureli BATI DİLLERİ DERSHANESİ Sfaıtlvtlc CadJaıl A'o ı 50 REKLAMCILIK:85 325
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Bfyoglu Deposu İstanbul Ycnikapı Kadıköy Üsküdar 11H729—123X38 14(1568—14 İ407 135(101—137000 12«n58—132188 1H5631—KİS533 Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • Gazete dağıtıcıları Belediye Başkanını istifaya davet etti İstanbul Gazete Dağıtıcı İşçileri Sen dikası idarecileri şehrin muhtelif yerlerinde gazete satışı için kendilerine yer vermeyen Belediye Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • Bugünden itibaren bu sütunlarda her gün değişik imzalar tarafından değişik konularda hazırlanmış fikir yazılarını bulacaksınız.Amacımız,aktüel meselelerimiz hakkında yetkileri ve bilgileri ile tanınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • İŞÇİ BULMA KURUMUNA 38.864 KİŞİ BAŞVURDU 1962 yılı iyinde İş ve işçi Bulma Kurumu bürolarına 38.864 kişi iş bulmak üzere müracaat etmiştir.Müracaat sahiplerinden 28.375 i erkek ve 10.489 u kadındır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • I Feyzioğlu nasıl unutur ki.MM NÜMDE bir kitap duruyor,adı:«Demokra-^^Jsiye ve diktatörlüğe dair» Birinci sayfada bir ithaf:«Sevgili Çetin Alfana yürekten sevgi ve saygılarla.17.9.1959» Kitabı yazan:P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1963
  • YÜZDE 15 GELİRLİ DÜKKÂN VE YAZIHANELER 12.000 Lirası Peşin BAKİYESİ 5 SENE TAKSİTLE SATILMAKTADIR.Tapuları Müşterilere Derhal Verilir_Müracaat:DOĞU İŞ TİCARET ve SANAYİ T.A.Ş.SİRKECİ,DOĞUBANK İŞ HANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • gŞlŞ:l/^l İKİ] I Al ni Dort gun oncc terkedilmiş olduğu İçin bir ka-^VJk,UUU!U MLÜI dln tarafından Emniyet Müdürlüğüne getirilip teslim edilen üç yaşındaki Kenan isimli çocuğun annesi dün polise mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • Adenauer 88 yaşına girdi BONN,AA.Batı Aimanyayı harp sonrası zorluklarından kurtararak refaha ulaştıran Başbakan Konrad Adenauer dün 87 ncl doğum gününü kutlamıştır.Başbakan 57 resmi heyetin İyi niyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • «İOÇÎKTÎHE BtoupâîiVdu tm fCûKÎMKl4SAHPA,VîKÎV0llftD)Viarabmi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • I 'fi i i i!şıı emaqeli soba boruları fA»«IKA IAIIJ fl»|ttlAHSUl IAHTAKAII CAa hm.I» BEKUkMCUJK 68-206
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • DOKTOR NEJAT ü RAS Elektrik ve Fizik tedavileri mütehassısı Taksim,Talimhane Topçu Cad.No.18 Asri Apt.Daire 4 Tel:47 72 02 Müracaat Muayene 14—18 arası Tedavi ve masa] 10—19 arası MİLLİYET 294
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • GAZ 51 KAMYONLARIMIZ Gümrüklerden çekilmeye başlanmıştır.Sıra numaran alan kayıtlı müşterilerimiz kamyonlarını almak için müracaat etmeleri rica olunur.BIK A Kol.Şii.TEL:49 16 54 s» İLANCILIK:9303 827
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • BEKLENEN KONAK.DUf *Mm AKSARAY l mırTAnt nı'.ıiTUAM riDBKİ TEL:21 36 94 REKLAMCILIK 74 297
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • KONFERANS PHİLİPS INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL STUDIES HOLLAND Müdürü Dr.Ir.A.VanWEEL tarafından «THE TRAINING OF ELECTRONICAL ENGINEERS.Elektronik mühendislerinin yetiştirilmesi mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • İNŞAAT ve DENİZ t BÜTÜN BOVA İ İŞLERİNİZ İÇİN BOYA FABRİKASI mamullerini kullanınız ZİYA GAZZE GALATA MUMHANE.cad 104 Tel:4491 96 İLANCILIK:9283 307
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • Orijinal ambalajında Philips marka gümrüğü ödenmlı OTO PİKAP i •atıhktır.Tel:22 76 17 MİLLİYET 330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • MODERN MÜZİK ÂLETİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İngiltere'de Newcastle'de Northern Senfoni Orkestrası Gerard Hoffnung'u anmak için bir konser verecektir.Gerard Hoffnung,elektrik süpürgesini müzik aleti olarak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • Boston'da sekiz kadını öldüren kaatil bulunamadı 55 detektifin uğraştığı cinayetleri yapanın bir kişi olması en kuvvetli ihtimal BOSTON,AA.Arma Sleser»,Helen Blak,Margaret Davis ve Patricia Blssett'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • TAKVİM BİR Y Pazar Sohbeti ANKARA Devlet Tiyatrosu,teşekkürle zikrettiğim bir kadirşinaslık eseri olarak 1962 de oynadığı piyeslerin programını gönderdi.Bu meyanda büyük edib Çekofun «Vişne Bahçeleri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • Uçan daireler yine ortaya çıktı tki İtalyan,uçan dairelerden parlak elbiseler giymiş insanlar çıktığını iddia ediyor MİLANO,A-A.MÎLANOVum «ndüstri bölgesindeki bir gece bekçisi ile Maggiore gölündeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1963
  • SANFOR VT RAOB R)MARK ÇEKMEYEN KUMAŞ DEMEKTİR SANFOR-BIR AMERİKAN PATENTİDİR^ BÜTÜN DÜNYADA-ÇEKMEZLÎK 0 GARANTİSİNİN SEMBOLÜDÜR,SANFOR LA DİKİLEN GÖMLEK?ELBİSE ve TRENÇKOTLAR YIKANDIKÇA|DARALMAZ ÇEKME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • j^EM GÖZ EARKINDA DEĞİL.KİŞ JBu HAkikaten UĞURSUZ UMUT TUR.O DA KENDİ ÇAPINDA c£M GÖZ KADARI KüD RETL-İDlR.ÇÜNKÜ i UĞuRSuZ UMUT,DÜN.YANINI EH UĞURSUZfcAOEAASTZ kı'ŞiSlDİR.Bu AO AM NEREYE GfOE&SE ORARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • „ler,PAZAR i3aa 6 ban OCAK 10 19 6 3 VAKİT VASATI EZANİ Güne» 8.26 2.32 ö*le 13.19 7.2S İkindi i 1S.42 47 Akiam t* 17.53 12.00 Yatsı •Tl 19.11 1.38 trrunk 6.40 12.4S Rumi 1178 Aralık 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ ITaber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür j HASAN YILMAPR Spor kısmından Meıûl Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • İLAN TARİFESİ 4 2,3,4,8 lael tayfalarda aantiml 30 T.L.4 T İnal tayfalarda aantiml 23 T.L.tayfada baılık 200 T.Lm DIlBün,Nijnn,Nikah.Vefat va Te$ekkUr İlanları 8 tantlma kadar 80 T.L.Küçük İlânlar keU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 28 TLe Aylık 40 T.L.Yıllık ı 75 T.L.Yabancı ıtıemle-ketler İçin adi po»ta ile bu ücretlerin bir misli alınır.I'çak postası için tarife,kullanılacak pulun deleri* ne göre degiftr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • m OĞLAK BURCU *fc SİZİ ilgilendirilip/Kİbl görünen bir meseleye birdenbire karışabilirsiniz.Dikkatli olunuz.KOVA BURCU |2i Ocak i» şubat] Uzak muhitinize karsı daha fazla 11gl gösteriniz.Yanlış kanaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • SOLDAN SAfiA:1 Bir çalgı.2 Hafif mevzulu besteli eğlenceli sahne eaerl;Kötülük.3 KvU hırlstiyan kadını.4 Otomobilin numara levhası;Parisli külhanbeyi.S Eskiden hıristlyan kadınlarına denirdi.B Tersi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Tatil sabahı 8.00 Sabah şarkıları 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Plak dolabından 15 Radyo armoni mızıkası Yöneten:Ferit Baykal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • t s U™ NtO bir feza bilgininin sözüdür:«Ne kadar yükseğe çıkarsanız çıkın,gene de vergilerin üstüne çıkamazsınız.Gerçekten insanoğlu,değil fezâ'ya.halta Merih'e,Güneş'e Ay'a da yükselse,vergilerin alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • YAZAN:Christiane ROCHEFORT TÜRKÇESİ:Selâmi İzzet SEDES mm Hemşire ile beraber odaya giden nöbetçi doktora döndü:Geliyorum.Sözümü bitirdim.Köyde oturuyorum Genevieve.Seninim.Yarın görüşürüz.Kuzum atlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • MUSİKİ 1962 VE CAZ VARDAR TÜMAY t II Geçen haftaki yazımızda 1%2 yılının popüler mü-S zik alanındaki faaliyetlerine topluca hir göz gezdir-3 IBİştlk.Bu yazımızda da gecen yılın caz faaliyetle-3 rini,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1963
  • Bıı «ırak sarılı?ve herahcr ağlayıştan sonra kadın hemen dolabı açıp kendi eliyle yaptığı kekleri bir tabağa doldurup önlerine koydu:Size çok,çok şeyler ikram etmek İsterdim.Ama.işte,elimden bu kadarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1963
  • 1252 KIZ ve KADIN ANKETİMİZE İŞTİRAK ETTİ 250 KIZ Turhan AYTUl CtNSEL VE SOSYAL DAYRANIŞLARİYLE KA-DIN ERKEK anketi uzun suren bir araştırma ve soruşturma neticesinde hazırlandı.Gayemiz,kadın ve erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1963
  • ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ SUNAR "TURK VE DÜNYA MEŞHURLARI» Ansiklopedisi 2.BASILIŞ A danZ ye kadar bütün meşhurlar.Ayrıca Osmanlıca terimleri açıklayan 60 sayfahk ilâve.Nefis lüks kapitone cilt içinde.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1963
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK KATLAR Kahvehane.14—15 arası.21 17 65.SAHİBİNDEN Feriköy Polis Karakolu karsısında 4—5 odalı daireler,40—80.000 lira tedlyatla kolaylık 22 01 53 saat 13—18.1STANBULA 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • Tuvalet masasında makyajını yeniliyor.Ruj,rimel,pudra,krem ve aklınıza gelebilecek her çeşit tuvalet eşyası.Zeki MUren bir şarkıdan sonra ceket değiştiriyor.Bir şarkıdan sonra sahne âmiri terini siliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • I illi.til.11111111.I I 11 1111111 1111 I I 11.I 11 11111.I 1111111 11 11111 11 111111 11 11 i 1111 111 11111 I ŞEHİR OPERASİ Perşembe Cumartesi Pazar PALYAÇO ve CAVALLERIA RUSTİCANA I italyan Sanatkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • Powell'in cenazesi kaldırıldı HOLLYWOOD,Ajanslar ÇARŞAMBA akşamı kanserden ölen aktör Dick Powell'in cesedi önceki gün Hollywood yakınındaki aile mezarlığında törenle yakılmıştır.Yakma töreni esnasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • IL-W.I.B04AZIÇ» GAZİNOSU 62 40 01/125)Orkestra 6.Yemekli.Bir içki 3.5,viski 10 lira.BÜYÜK LONDRA 44 95 69)Müzeyyen Senar.Sevim Tanürek.Ahmet Üstün.Sadly* Arcıman.Mustafa Eroglu.Semra Atılay.Güler Gürs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • GüLRİZSURURl-ENGİNv KÜÇÜK SAH aklın oyunu SALI,ÇARŞAMBA 18 ve 21.15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • BEYAZIT J AZAK TİYATROSU I BEBİŞKO f Komedi 3 perde Ç e v İren:Sahneye koyan:Zihni Necahettin KÜÇÜMEN YAL Dekor:M.Alâeddin 8 Ocak Suareden itibaren Tel:22 62 46 REKLAMCILIK Sİ 319
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • ELHAMRA İSTANBUL TİYATROSU Pazartesi hariç her akşam 21.15 te Çarşamba,Cumartesi,Pazar 15 te Komedi 3 perde Hazırlayan Yusuf Sururî Sahneye koyan:Toto Karaca MİLLİYET:334
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • ALPAGO ve ARKADAŞLARI Komedisini takdim eder.Yazan:John Patric Çeviren:Seçkin Selvi Sahneye koyan:Saim ALPAGO Beyoğlu,Elhamra İstanbul Tiyatrosunda Her gün Çarşamba hariç)Saat 18.00 de Suare:Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • Sinema tiyatro sanat e e^ıencc dinema ffjrafro REFİK AHMET SEVENGIL Ankara'da Büyük Tiyatroda:Andorra'yi Faşizm 'e lanet DEVLET Tiyatrosu san'atçıları Ankara'da Büyük Tlyatro'da günümüz Alman yazarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 Ot 35)Üe Silahşorlar R.F.EMEK:Tal:44 64 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.İNCİ:Tal:4« 45 «5)Ekmek Parası S.Kanar.KONAK:Tal:41 26 06)Acı Zafer K.Burton 1.KUÇOK EMEK:Tal:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • AYHAN GL'NAY ile Yüksek Kimya Mühendisi FAHİR MÜRGEN nişanlandılar.4/1/1963.Ankara.NİKAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • Hidrograf HALİL KUMRAL İle MERAL KUMRAL evlendiler.Sunn'-fi 'ı 1963 Üsküdar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • 1 MERAL ve TAŞKIN KARA,oğulları ALPASLAN'ın doğumunu akraba ve dostlarına müideler.29 Aralık 1962,Elmalı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • LÜTFİYE HEPGÜR ile NUSRET HF.PGÜR,oğulları RIDVAN'ın doğumunu müjdelerler.5.1.1963,İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • DOĞUM VİSAL ve SAKİR UTKU Bir kız çocuklarının doğumunu akraba ve dostlarına duyururlar.Cihanjjir Kliniği 5/1/1963 MİLLİYET 331
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Bayan Leoni Liaços'un sevgili eşi.Bayan Rena Strancali,Eşi Doktor ve çocukları ve Bay Konstantinos Liaços'un sevgili babaları,kayınpederi ve büyük babaları.Bay ve Bayan Stavros Liaços
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • TEŞEKKÜR akıp 30.12.1962 Ü^^H tarihinde vefat eden kıymetli aile büyüğümüz Şükrü Tonınlar'm cenaze merasimine gelmiş olan arkadaşlarına,çelenk göndermek lûtfunda bulunan Hüseyin Hüsnü Aker ailesine,Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • TEŞEKKÜR ölümü ile bizleri büyük acıya garkeden babamız AVUKAT Mustafa Hulusi Kosal'm cenaze merasimine iştirak eden,telgraf,telefon ve mektupla taziyetleıini bildiren akraba ve dostlarımıza ayrı ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • 'iı ^ı ıT 4 Batman Muhabirimi* SADETTİN MALKOÇ ile eşi MJRAN MALKOÇ bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdelerler.1.1.1M8 Batman MİLLİYET 335
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • Kale direklerinin üs Baştarajı Biri.rcide sordu.Genel Başkan Vekili «ayıp ettin tutmaz mıyım» der gibi Parti Ge-j nel Başkanına baktı.Cafer Oğuz'un i parti başkanına gerçekten hürmeti ol-j duğu uzakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • GÖRÜLMEMİŞ ALAKA İZMİR'in ALTI SİNEMASINDA MAĞRUR KADIN Son yılların hâsılat rekorunu kırmakta devam ediyor.Yaratıcıları:MUZAFFER TEMA MUHTEREM NUR Not:Pek yakında Beyoğlu sinemalarında.MİLLİYET 338
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • İradlann 5 bin lirası Baştarajı Birincide şahıslar da,çeşitli vergiler sebebiyle muafiyetten istifade edebileceklerdir.Ayrıca,binalarda gelirden yüzde 2 ile 6 nisbetinde bir amortisman hakkı tanınmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • SİYASÎ İSTİKRAR «Demokratik rejime intikal devri tabii olarak seneler sürer.Bu,şimdiye kadar tarihte Koru)en her ihtilâlden sonra böyle olmuştur.Ben bugün vâsıl OİdugUltiUZ neticeyi ancak 5 «¦ene için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • KONSORSYUM VE YARDIM MESELESİ «Mali ve siyasi istikrar dıs yardırun temelidir.Bu noktada hayâl yapmamak lâzım.En yakın dost,kendisi için fcdakâriık kabul etmeyen ve yarını belli olmayan dostunun iyi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • 13 çocuk,2 kadın diri diri yandı Baştarafı Birincide kısmı merdiven hoşluğuna ılarak alevlerin içine düşmüş,diri diri yanmışlardır,ilk şaşkınlık geçtikten sonra evin eı kekleri pencerelerden atlamayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • Baştarafı Birincide ne kadar tahakkuk ettiğini hir haftadanberl incelcmrkto.v iz.Bu tetkikin neticesi makûl ölçüler İçinde ve ilk deneme senesi olarak mu sail görünüyor;Yatırım kunusıı olarak ne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • Çombe «Taş üstünde taş bırakmayacağım» dedi DIŞ HABERLER SERViSt Katanga Cumhurbaşkanı M.Çombe,Birleşmiş Milletler kuv%*etlerinin bütün eyalete hâkim olmak üzere bulunduğu sırada,müzakere teklifinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • İZMİR CİVARINDA Baştarafı Birincide çarşı içindeki Karaosman camiinln minaresine isabet etmiş ve minareyi yıkmıştır.Saat 24 sıralarında vuku bulan olayda caminin yanından Recmekte olan bir jandarma er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • un wwiMiMm,iinBamwHJi'iiiwii English speaking cook and housekeeper wanted by an American family apply 47-49-51 during office hours BASIN 85)292 masam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA Kan gruplarını ve Rh tâyinini her yerde ve en emin şekilde bizzat yapabilmeniz imkânı Danimârkadan ithâl ettiğimiz:ELDON KARTLARI ile sağlanmıştır.Kolay va çok ucuz olan bu sistem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • MUHASEBE VE MALÎ İŞLER MÜŞAVİRİ Türkiye'nin en büyük Petrol Rafinerisi olan ATAŞ,ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.Mersin'de istihdam edilmek üzere,MUHASEBE VE MALÎ İŞLER MEVZU-ATINA BİHAKKIN VÂKIF TECRÜBELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • i.LADY SECRETARY TO GENERAL MANAGER Thourough knowledge of English and French essential.Salary according to experience.Please apply to:Personnel Manager,Herko inc.P.O.B.348 İstanbul İLÂNCILIK 924 308
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • KONFERANS PHİLİPS INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL STUDIES HOLLAND Müdürü Dr.Ir.A.Van Weel tarafından «Electronical Engineers and Electronical Physicists» elektronik mühendis ve elektronik fiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • M Jf fi ^*âr NOT:AYGAZ IN IKRAMIYELI SATIŞLARINDAN İSTİFADE ETMEK İÇİN LÜTFEN BROŞÜRLERİMİZİ ARAYINIZ.BAYİLERİMİZ HER SEMTTE EMRİNİZE AMADEDİR VE HER TURLU MUTFAK.BANYO İHTİYAÇLARINIZ AYGAZ OCAKLARI S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • ÜNİVERSİTELER TENKİD EDİLDİ Bastnrnjı Birincide «üniversite öğrencileri ilini için değil,diploma almak için okumaktadırlar» demiştir.Prof Onar,kendi hakkındaki trnkidleri de cevaplandırarak politikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1963
  • Tasarruflarınızı Batılı milletlerin yaptığı gibi,hisse senedi alarak toplu yatırım faaliyetine katılırsanız en isabetli hareketi yapmış.Türk Amerikan sermayesi ile kurulmuş olan,memleketimizin en büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.01.1963
  • Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı dün 3-1 mağlûp ettiği karşılaşmada,Lâcivert Beyazlı takım kalecisi özkay rakip forvetin bir akınını önlerken görülüyorikinci devrenin ilk maçında güzel bir oyun çıkaran Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • GÖZTEPE Ş ST AD:Alsancak SEYİRCİ:3.149 HÂSILAT:16.236 T.L.HAKEMLER Semih Zoroğlu Avni Yelkenbiçer Nail Dinçer ALT AY:Varol Bekir Ertan Cahit Kâzım Numan Gönen Yılmaz Nazmi Nail Önder GÖZTEPE:Ali Sümer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • G.BIRLIGI:4 HİLÂL:1 ST AD:19 Mayı» SEYİRCİ:2.751 HÂSILAT:7.675,50 TL.HAKEMLER Necdet Oralalp Sadettin Akay Ö.Lurfi Tunrer G.BİRLİĞİ:Selçuk Cumali Aykut Oral İlısan Tugay Abdullah Tevfik Özkan Orhan Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • Mahalli ligin ikinci devresi bugün başlıyor Mahallî ligin ikinci devresi bugün Şeref stadında yapılacak 4 maçla başlayacaktır.Dördü de Spor Toto'nun onseklzinci haftasına dahil bulunan maçların progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • HADt ÎPEKYÜN] Istanbulspor bir ara 2-1 galip duruma yükselmişti.Bu nrada Reşat'ın bir faul atışını iyi takip eden Tezer,resimde görüldüğü gibi topu kaleye yollayıvcrdi.İsi.Spor,ı puan Zaman zaman asab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • TOTO neticeleri!İst.Spor Yeşildirek m Beşiktaş Kasımpaşa G.Birliği Şekerhilâl a Altay Göztepe a Petrolspor Güneşspor m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • Toto'da 13 bilenler 348.211 lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun 18.haftasına ait hâsılat,Toto Müdürlüğü tarafından 3.058.292 lira olarak tesbit edilmiştir.Umum Müdürlük hissesi ve masraflar çıkarıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • Darüşşafaka 63 Dz.Karp Okulu:50 Basketbol liginin en mühim karşılaşması dün gece Spor Sarayında yapılmış ve Darüşşafaka.Deniz Harb Okulunu 63-50 mağlûp etmiştir.Yeşil Siyahlılar,lik devresini 30-27 ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • Olimpiyat ikincisi Amerika takımı Haziran'da geliyor.Berksoy,kaza geçiren dünya şampiyonu güreşçimiz Kâzım Ayvaz'a geçmiş olsun dedi TÜRK ve Amerikan güreşi millî takımları Haziran ayı ortalarında mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • GÜNDÜZ KİLİÇ MİLANO'DAN YAZIYOR Skuodro Milan 2912.1962 Cumartesi gecesi tam saat 11 de Ferraradaki otelime giriyordum.O gün Romada buluştuğumuz Şükrü Gülesin beni buraya trenle yolcu ederken «Ferra r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • Güneş,Petrolspor'u 4 1 mağlûp etti ANKARA,ÖZEL Ankara mahalli Uginm Spor Totoya dahil karşılanmasında Güneşspor,Petrolaporu 4-1 mağlûp etmiştir.Bun dan önce yapılan maçta Yenljehlr,Xolaporu 3-0 yenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • DiDi TEKRAR FUTBOLA BAŞLADI Dünya Şampiyonu Brezilya miH!takımının şöhretli virtüözü Dldi tekrar futbola başlamıştır.Şili'de yapılan Dünya Kupasından ¦onra «nesin topu bırakarak Peru şam piyonu Christ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • F Bahçe Rasimpaşa bugün liderlik için oynuyor Voleybol liginde liderlik maçı bugün saat 13.15 de Spor Sarayında Fenerbahçe İle Rasimpaşa arasında yapılacaktır.Hâlen ligde birinci ve ikinci sıraları iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • Millî ligde Bugün dört Maç var Millî ligde bugün üç şehirde dört maç oynanacaktır.Şehrimizde günün İlk karşılaşmasını saat 13 de Beykoz ile Feriköy yapacaklardır.Puana şiddetle ihtiyacı olan Kırmızı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1963
  • 6.Saray'ın rakibi Milan bugün Calania karşısında Müsabakayı takip edecek olan Gündüz Kdıç "Rakiplerimiz kuvvetli olduğu kadar centilmen bir ekip,dedi MİLANO,D.BENBY bildiriyor GALATASARAY'IM rakibi Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor