Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • ALİCAN,İNÖNÜ'YE MUHTIRA VERDİ ANKARA,ÖZEL Başbakan Yardımcısı Y.T.P.Genel Başkanı Ekrem Alican,CHP.Genel Başkanı Başbakan ismet inönü'ye bir muhtıra vererek,«iç politika meselelerini görülmek üzere» k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • I/ADI AKI l/AMI ICTI I Şehrimizde bulunan 14'lerden Mustafa Kaplan KAtLAIN VUrMU^lU dun 14'ler beraberlik ruhu içindedir» demiştir.14'lcr arasında ihtilâf çıktığı söylentilerini yalanlayan Kaplan şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • ından en aya Galatasaray ve Halde çıkan yazıhane ile dört katlı MERKEZ Hal binasında ve Galatasaray'da çıkan iki yangında dört yazıhane ile dört katlı bir bina yanmıştır.Galatasaray'daki yangında üçün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • BİR CiFTCi DOKUZ ÇOCUĞU İLE YANDI BKOUGHTON,Kanatla)A.P.Robert Bateman adındaki çiftçi küçük evinde 9 çocuğu ile yanarak ölmüştür.Yangından sadece çocukların-annesi kurtanlabilmlştir.Yerin yarım metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • Pazar günü yaralanan işçi dün hastananede öldü Uç gün önce Elmadagda meydana gelen yaralama olayı,dün gece yaralının ölmesiyle cinayet olmuştur.Ahmet Dikmen adındaki bir şahıs pazar günü Nurettin Taşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • KIBRIS'TA MÜSTAKİL BELEDİYELER iCiN GÖRÜŞME YAPILIYOR LEFKOŞA,AA.Kıbrıs'ta Türk ve Rumlar için ayrı Belediyeler kurulması konusunda Cum hurbaşkanı Makarios ile Başkan Yardımcısı Dr.Fazıl Küçük arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • Reşide Bayar,yarın defnediliyor ANKARA,ÖZEL Trenle İstanbul'dan Ankara'ya gelirken kalb kifayetsizliğinden vefat eden Celâl Bayar'm eşi Reşide Bayar'ın cenazesi,yarın kaldırılacaktır.KAYSERİ'DE KAYSER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • ALMANYADAN DÖNEN ÜÇiŞÇiYUGOSLAVYADA TRENDEN İNDİRİLDİ Almanyadan dün yurda dönen 173 kişilik işçi kafilesindeki üç kişi,saat ve saat bileziği kaçırdıkları iddiat,iyle Yugoslavyada trenden indirilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • w Gazetesinde ağılan bir yarışmaya katılan şahsın yazısı sebebiyle tevkif edilen Cumhuriyet Gazetesi» Yazı İşleri Müdürlerinden Kayhan Sağlamcr,cezaevine gitmeden evvel avukatı ile konuşurken.Yazının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • rM^İ-ÇFMPİN riÖRC^İKinC Cemberlitas'taki «Atikall» camiinin duva-ŞCnKIIN OUbt^JNÜt rında hlr kadln karoet ediyor Fvi fstilnlakde yıkılan kadın,akıldan da yoksun kalmış,«Ne ismim var,ne cismim.Benzaval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • öğreten İŞ BULAN ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI'nm KADIKÖY ŞUBESİ Altıyol,Kuşdili Cad.No.8 10.Kat 2 de açıldı Merkez:Lâleli Kemalpaşa Mah.Ağayokuşu Cad.No.14 Beyoğlu Şubesi:Lâle Sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • ğ&!DEVRİLEN LOKOMOTİF VE VAGONLAR Haydarpaşa'ya gelirken Karaköy İle Bilecik arasında tren yoluna yığılan toprağa çarpıp yardan yuvarlanan Toros Ekspresinin lokomotifi ile furgon ve dört vagonunu kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • Adalet Bakanı ise,İnönü'nün sözlerinin tahkikat için sebep teşkil etmediğini söyledi ANKARA,ÖZEL CUMHURİYET Senatosunda Kars Senatörü Turgut Göle,dün İsmet İnönü'nün C.H.Pkongrelerinde ve Kurultayda k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • Maliye Bakanı N Melen,çiftçilerin yüzde t inin vergi ödeyeceğini söyledi ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Melen,dış yardımın ziraî sahadan vergi alınmasına geniş ölçüde bağlı olduğunu söylemiştir.Vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • mı îstenen bîr in beraat etti Sevgilisi ile evlenebilmek için kocasını ve kızını zehirlemekten sanık kadın,karardan sonra ağladı BURSA,OZEL 3 DAM talebi ile yargılanan bir f kadın ve sevgilisi hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • REKABET Gazeteler:Japon Kıur Gemisini {ezebilmek tein sır.ıya girenler «on senelerin en uzun kuyruğunu teşkil ettiler,dlyr yazıyorlar.Biz zannetmiyoruz.Son senelerin en uzun kuyruğu,27 Mayıs'tan bu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • ŞİİRİNDEN SANIK Kadın şairlerimizden Şükûfc Nihal,Yeni İstiklal adlı haftalık hir gazetede yayınlanan «Vatan Hainlerine^)adlı şiiri yüzünden dün 5.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmıştır.Şaire isııad ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • Seydişehir'de sel 20 evi yıktı Kadirli'nin Kesikelli köyünde sular tarafından muhasara edilen köylüler,iki helikopterle kurtarıldı YURDUN bâzı bölgelerinde karakış bütün şiddetiyle devam etmektedir.Bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1962
  • Vakıflar ve istatistik Bütçeleri Kabul Edildi Camilerin tamirinin 20 yılda tamamlanabileceği,1963 de tarım sayımının yapılacağı açıklandı ANKARA,ÖZEL VAKIFLAR Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülürken dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • Devrim Şehidi Kubiiay'ı anıyoruz B ZMtR'li bir gazeteci I dün Vali Enver Saatçıgil'e telefon etli,«Rahattır ediyorum» dedi.«1954e kadar her yıl Aralık ayının 23'üneü günü Devrim Şehidi Kubilây.Mebemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • Türk parasiDin dış kıymeti B ÎR memleket parasının İç kıymeti,toptan fiyatlar endeksi vasıtası ile hesaplandığı halde,dış kıymeti serbest kambiyo rayici üzerinden ölçülür.Türkiye'de paranın dış kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • SEKRETER ALINACAKTIR İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda çalıştırılmak üzere bir Sekreter alınacaktır.Lisan bilenler tercih edilir.İlgililerin okulumuza müracaatları ilân olunur.BASIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • Gece YATILI MİLLETLERARASI Gündü* YATISIZ Telsiz Operatörü Radyo Elektrik özel Kursları Seçkin öğretmen kadrosu ve en geniş teknik imkânları ile yeni devre Kayıtlarına başlamıştır.13 yaşından yukarı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • Bir camide iki tabanca lie iki kama bulundu Bir cinayet tahkikatı İçin Beykoz'da bir köy kordon altına alırumj,camide yapılan aramada ise iki tabanca ele geçirilmiştir.Ağustos ayında Beykoz'un Çavuşba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • İŞÇİ İKRAMİYELERİ YARIN DAĞITILIYOR Devlet Sektöründe çalışan işçilerin 1962 yılına ait ikramiyelerinin ikinci yarısı yarından İtibaren dağıtılmağa başlanacaktır.TekeJ.I.E.T.T.Denizcilik Bankası.Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • KIZIL İHBARININ YANLIŞ OLDUĞU ANLAŞILDI Doktorların teşhis ve tedavi «onucu,Moda ilkokulunda yapılan kızıl İhbarının yanlıg olduğu anlaşılmıştır.Okulda derhal tedbirler alınmışsa da hastalığın Üeri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • KADINLARIN SAÇI ELEKTRİKLE YAPILACAK istanbul Belediyesi Fen Zabıta Yönetmeliğine konulan ek bir madde İle kadın berberleri ve güzellik enstitülerinin âletleri belediye damgası taşıyacaktır.Bu müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • t E.T.T.VASITALARI İLE TAŞINAN YOLCU AZALDI Istanbulda 69C2 yılı içinde l.E.T.Taraçlariyle 167.200.000 yolcu taşınmışlır.Otobüslerle 125.000.000,troleybüslerle 21.900.000.tramvaylarla 13.800.000 ve tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • FATİH KIZ LİSESİ,ÜÇ GÜN TATİL EDİLDİ Fatih Kız Lisesi bugünden itibaren 3 gün tatil edilmiştir.Millî Eğitim Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre okulun tatil edilmesine sebep kaloriferlerin bozuk olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • YILBAŞI İÇİN ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ Yılbaşı münasebetiyle zamlı tarife İsteyen bâzı içkili yerlerle,lokantaların teklifi reddedilmiştir.Zamlı tarife yalnız eğlence yerlerine verilecektir.Her İlçede yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • BOĞAZ'DAKÎ YANİK TANKER SATILAMADI İki sene önce Boğazda bir çarpışma İle yanan Yunan handrail «World Harmony» isimli tanker,dün Beykoz İcra Memurluğu tarafından satışa çıkarılmıştır.Dünkü artırmada t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • I FRANSIZ MALI f Naylon korseleri 65 TL.J f KORSECİ DİLBER'de t c Beyoğlu,İstiklâl Cad.Galatasaray J Ş 297-1.Tel:49 38 64 5 J İLANCILIK 833.1 16515 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • sUwt BUGÜN KA* MİLLANÜ JEAN IIA GEN FRANKİE AVALON «^err flRKIYAMET O Sinema At B PANİC İN YEAR ZERO)filminde bir atom savaşım.Holivut'taki tahribatmı ve insanların durumunu aydınlatmakta ve böylece h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • İşte uzun zamandır beklediğiniz SANA-VİTA Unilever,aylar süren çalışmalardan sonra hazırladığı yeni ve cidden güzel SANA VfTA ye» mek kitabını sizlere takdim etmekle şeref duyar.Bir cok renkli fotoğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • mm VİTAMİNLİ BLENDAX i kremleri halinde Piyasaya Parzedil-1 mistir.BLENDAX Werka MAINZ Almanya İLANCILIK 8804 J6514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • W»\*V\W\EVKET rkoJI TOPLULUĞU BÜYÜK SÜRPRİZLERLE BU AKŞAM AÇILIYOR ŞEMS!KEŞANOCLO Rezervasyon Tel:44 56 81 BEYOĞLU İMAM SOKAK İLANCILIK 8954 16510 %3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 83703—89981 istanbul 102867—105 fH.O Venikapı 93501—96300 Bakırköy 220985—223292 Kadıköy 86890—92031 İ Üsküdar 118134—129185
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • BİR İSİM BENZERLİĞİ önceki günkü gazetemizde bahis konusu edilen kendisini futbolcu olarak tanıtan hırsız Namık Kemal Sönmez ile avukat Kemal Sönmez'ara.sında isim benzerliğinden başka bir İlgi olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • Reddettiği dâvaya Dün bakıldı Üç yıldanberi devam eden ve dedikodu yüzünden iki Ağır Ceza Mahkemesinin reddettiği Kahve Kaçakçılığı dâvasına,dün 5.Ağır Ceza Mahkemeiinde başlanmıştır.1959'da Balat böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • YENİ YILI 1 KLÖB X TE î KUTLAYIN.Tel:48 44 47 REKLÂMCILIK 5310 16504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS:«Tel:44 08 35)Kan Dâvasının Sonu K.Douglas A.Qulnn R.t.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat Holayısiyle kapalıdır.İNCİ:Tel:»8 4» 95)Çii'te Nikâh U yar A.Işık.Suarede:Bardaktaki Adam T.Sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • Mayaoğlu *REKLAMCILlK 5339 lfi506 E L H A M R A ISTANBUL TİYATROSU Çarşamba matineden itibaren Pazartesi hariç her gece 21 15 de Bugün matineden itibaren ÇAPKIN BAKKAL KOMEDİ 4 PERDE Hazırlayanlar:Vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • r ı ıı ı ıı 111 m ı m ı ıı 111 ıı ı ıı ııı 111 ııı ı mı m ıı 11 ıı im.1111111111 rı i in 11 ii il ninninin Hayal bir katakulli midir?ESKİ Maarif Vekillerinden Necati'nin yemekli bir toplantıda söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • ENCYCLOPAEDIA j BRITANNICA İ SON BASKI g 65 CİLTLİK BİLGİ HAZİNESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1962
  • HEMŞİRE ALINACAK MOBİL OİL TÜRK A.Ş.'nin Harbiye Cumhuriyet Caddesi 26 numarada bulunan Merkez Yazıhanesinde istihdam edilmek üzere Kızılay Hemşiıe Okulu veya muadili okullardan mezun,İngilizce bilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • I GO©»/SMfc GOODYEAR LÂSTİKLERİ T.A.Ş.ne Ortak olunuz.İZAHAT İÇİN:GARANTİ B ANKA S i Şubelerine müracaat ediniz.BT«W1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • KennedyVıin babasının serveti 300 milyon dolar NEW-YORK,A.A.Amerikanın tanınmış mail dergisi «Fortune»,Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy'nln babası Joseph P.Kennedy'nln servetinin 300 milyon oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Olaylardan birinde,banka müdürü rehine olarak götürüldü.Polis soyguncuları yakalayamadı VANCOUVER İng.Kolombiyası)A.A.GLEDEN sonra maskeli iki haydut Canadian Imperial Bank of Commerce» bankasının Van
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Bir lokomotifin kazanı patladı ÇANKIRI,ÖZEL Makinist İsmail Atakul İdaresindeki katarın makine kazanı,Dümbelek İle Alibey İstasyonları arasında patlamıştır.Kazada makinist îsmall Atakul derhal ölmüş,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Bahçede pusu kurup akrabasını öldürdü ANKARA,ÖZEL Çerefll Koçhtsar'da dün bir cinayet İşlenmiş,Hamza Bozkurt adında bir genç amcasının oğlu îşler Bozkurt'u av tüfeğiyle öldürmüştür.Bir süre önce arazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Ale O Hea,çalınmaktan korktuğu için altınların arkasından posta ile gönderilmesini istedi ORHAN TÜREL DÜNYANIN «ayılı kollekslyon satışı yapan firmaların mümessili olan Barney Mc O'Hea.Darphaneden ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Beklenen GAZ 69 Bus menşeli ARAZİ ARABALARIMIZ geldi ve satışa arzedildi çift diferansiyeli!65 beygir gücü motor geniş taşıma kapasitesi her işe elverişli Türkiye Mümessili Bima Ticaret A.Ş.Galata,Tün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyeti Başkanlığından Cemiyetimizin 1962 yılı umumi heyet toplantısı 29/12/1962 Cumartesi günü saat 15 de cemiyet merkezinde yapılacaktır.Ekseriyet bulunmadığı takdirde İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • 73.Gümrük pozisyonlu lisans sahiplerinin 49 45 telefon numarasına müracaatları rica olunur.İLÂNCILIK 8912 16512
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Yılbaşı Sayısındaki Yazarlar:AZİZ NESİN,BEDİİ FAİK,BURHAN FELEK,ÇETİN ALTAN,DOĞAN NADİ,NİMET ARZIK,RİFAT İLGAZ,SERMET MUHTAR,ŞEMSİ BELLİ,ULUNAY,YUSUF ZİYA ORTAÇ BUGÜN Yılbaşı Sayısındaki Karikatüristl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • AİDUICAH*A*1K MAC* um tm MDütttolÜM BU.%ÎZ MİSÎRİZ.KİMDE* MEKIUniUINT PlEULtAAHSW AÛDÛUAM8A2;J »W.HATlIUADiK Mİ ARSEH lüpEMıM EüHl&l Mu Bizi B»-re hepîye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Bir Muvaffakiyet Âbiâesi 0* ECEN Cuma ünü Tuzla porselen fabrikasının to marrm ^J?lâtmın matbuata takdim merasimine davet edildim.Türkiye'de ilk defa kurulan bu yüzde yüz Türk müessesesi bütün memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • ft GAZİANTEPLİN KURTULUŞU Gaz,an,p',n dll'ma» İstilâsından kurtuluşunun 41'lncl yıldönümtt dün törenle kutlanmıştır.Basın Yayın ve Bayın dırhk Bakanlarının da hazır bulundukları törende,milis kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • mmm KUMARHANE Ol ATAK Bankası ile bir Alman grupu i\W/¥IHîtnM^E MrV «raslI1da yapılan anlaşma Üzerine memleketimizde yalnız yabancıların devam edebilecekleri üç kumarhanenin hazırlıklarına başlanılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • ecavüz edenlerin edilmesi istendi İstanbul Milletvekili Saadet Evren taraf ından hazırlanıp Meclise verilen teklifin gerekçesinde suçların artışı üzerinde duruluyor ANKARA,ÖZEL jp YAŞINDAN küçük kızj|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • ¦û İLK YARDIM KURSUNU BİTİRDİ l Trafik kazalarında yaralananlara İlk yardımda bulunmak İçin Kızılay tarafından kurulan İlkyardım İstasyonlarından Edirne İstanbul yolunda olanlardan ikisi açılmıştır.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • BEDAVA YILBAŞI HEDİYESİ Buzdolapları Çamaşır Makineleri Dikiş.Makineleri Elektrik Süpürgesi Radyolar Pikaplar Gaz Sobaları Fotoğraf v« Sinema Makineleri Saatler Yazl Makineleri v.s.v.s.HERŞEY PEŞİNATS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1962
  • Tercihan Yüksek Ticaret mezunu,âzam!32 yasında,şoför ehliyetli olan,iyi aile mensubu,sağlam kefil ve referans verebilecek,gösterişli ve kabiliyetli elemanlar aranıyor.Plâsiye tecrübesi olanlar tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • Etmezse cnün 3{sr BfR Düz/Ne R3TOSRARçı Bulu.Rum vç MARyyi Epçaû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • CİSCÖ Kİ Ö CSO Bu WZIN ADI ¦CİTTV MÜKEMmel.©ıe trapez cam.B/NuAAARAUa«Q OA ÇOK SÜZEUDıC-B4N4 BİRVA2 4AUSA-ÛDE.B/R v^BL.jpse SAUNAS;ROöRECİ tJ&ED ÇT/T/VOÛ ÇOK YAKlŞlKa-lSir*-TEMSIL-DEN SONRA SUUUŞALlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • Çarşamba Rumi 1382 26 1378 R«cep ARALIK Aralık a» 19 6 2 13 VAKİ r VASATİ ezan! iilnos 8.25 2.38 13.18 7.28 İkindi İS.34 8.48 Ak.am 17.46 12.00 Yalsl 19.25 1.39 tmsAk 637 12.31 nr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mcsûl Müdür:HASAN YILMAER 6por kısmından Mesul Mildür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 6,7 inci sayfalarda santimi 25 T.L.C Birinci sayfada baslık 200 T.Lm DUJlIn,Nisan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.O Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • î "2 3 "4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SAGA:l Hangi ve ne yolda çalışılacağını bildirir söz veya ynzı.2 özür dilenip;Kraliçe.3 Tersi bir Kaz;Bir mânada kadın karı.4 Sakat;Bir kimsenin giyinişi ve dil görünüşü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • ^m m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Bir hadise bir insana olnn haftınızı kuvvetlendirecek.M& KOVA BURCU [21 ocak 19 Subnt] Aklınıza ua.vet jrîizt-1 bir fikir gela-bilir.Yıldızların ekanızdaki bu te-»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • v ^r:Jk^.^L 38m*^-^f-A^ ISTANBUL RADYOSU 7.30 A ;ilij.program,kısa haberler ve hava rtu rumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Türküler 8.20 haberler ve hava durumu 8.30 folil İcracılar Mo-7-M't «Do minör»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • I m& Bft*4&ÇİUK ve YARDIMCI I 22)I SITKI ÜNER İ S Lüfer zokadaki yemi Palamut,Torik gibi bir ham-E E lede ağzına alıp yutmaz.Keskin dişleriyle parçalıya-E ş rak yemeğe çalışır.Bu sebeple yeme geldiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • mı YAZAN:Christianc ROCHEFOET T Ü R K Ç E S İ Selâmı İzzet SEDES Hayır,ona yeösemeyecek,onu kurtaramavacaktım,sadece vmarK-mmasın!seyredecektim.Sanki bunu evde görmem yetmiyormuş,gibi,üstelik meyhanel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1962
  • Hafif mum ışığının gösterdiği yerde yürümeğe başladılar.Ancak bir te-k kişinin geçebileceği kadar dar bir yoldu bıı.Müşk-i Lâal iki elini de Osnınnıtı belindeki kuşağa arkasından geçirmişti.Onun ayakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • ıMkt ^Lv »Mr* V 3**M* Ş* r**'i.r,f ^ı»'ÇM •V/t im •if *y x w* x.tit's ğ HI»i "ş.»M'1j:kili»*:»l.l.f İB& 3Kft$ Hi ii '»in-nirıii fir.H mf 4,f i» y •i,i* *t-IBj»*:IT i |l.P-'1l«y« ii*».i.4l.•v;'j,H u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • Eksik uzuviu çocuk doğumuna sebep olan Thalidomide ilâcı şimdi İsrail'de kanserin tek devası olarak görülüyor i llac,tatbik edilen kanserli lıir lıasta.UZUVLAR] eksik,İç organları bozuk çocukların doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • ve Soya fasulyesi ile lyasianaeak kadar bol Proteine ve vitaminine sahip olduğu anlaşılan PETROLDEN BİFTEK YAPİLACAK Bir dakika,sandviçim için bit parça verir inisiniz?PETROLCÜLER eskiden beri bilirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • 1 B İ İICTi Hastalıklarınızı elektrikle şifalı hava tedavileri win fil ma maske ile evinizde emniyetle tedavi edebilirsiniz ECZANELERDEN ARAYINIZ.NEDİM GÜDEN Telefon 449641 İstanbul Beyoğlu istiklal C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • KARO SERAMİK ve MARLEY İTHÂL EDİLECEK Mümessillerin numunesi ve kataloklan 11» 31.12.1962 tarihine kadar müracaatları.Tel:U 56 31 1st.tmar Ltd.ştl.«^^wOItLLtYET 16520
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • YENİLİK KARTON KUTUDA ÖMÜR REÇELİ ^î O AA UR REKLAMCILIK 5370 16521
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • T.C.ADANA İCRA HÂKİMLİĞİ Hukuk Kısmı)M1/73S Necmettin Pazarbaşı Vekili Avukat Aziz Taştepe'nln Kırıkhan Kanatlı Cadde No.60 mukim Esat Dokıızoğlu aleyhine yaptığı İcra takibinde borçlunun İtirazda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • DERİ ELBİSELERİNİZİ Sili Q*I «h de IOYATINIZ i J Şubeleri:BOMONTİ ŞİŞLİ YENIKAPI FATİH CAĞAL-t OĞLU KURTULUŞ-SAMATYA FINDEKZADE OSMANBEY t TAŞRA MÜŞTERİLERİMİZ BROŞÜR İSTEYEBİLİRLER.ww TEL:48 63 29 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • SATILIK EKSKAVATÖR 1 mS kapasiteli B.310 model tDemag» marka Ekskavatör yedekleriyle satılıktır.Tel:22 12 58 İLANCILIK 8955 16511
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1962
  • KELİMESİ ÎOOKURUŞ SATILIK EMLÂK DÖRT odalı konforlu daire.Mecidiyeköy Güvenevler Birinci kısım parsel 3 4 No.5.KADIKÖY Yeldeğlrmenl Karakolhane Cad.No.85 teki ev,ayni yere müracaat.FINDIKZADEDE 24 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.12.1962
  • SAĞLAM VE KUDRETLİ,6 TONLUK 963 DİZEL KAMYONLARINDA» MAHDUT BIB PARTİ GELMİŞTİ Meşakkate dayanan.çetin işleri başaran Mercury kamyonlarının rakipsiz 2 hususiyeti:jA Dünyaca tanınmış Amerikan şasi ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1962
  • BOYA SANAYİİNDE yenilik ve damping BEZİRYAĞI YERİNE çok daha ucu» kat kat üstün BEZİR TIPI FABRİKA Fİ ATI ı KİLOSU KURUŞ Nasıl pervaneli uçak yerini jet uçaklarına bırakttysa boyacılıkta da bezi ry ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1962
  • Hollywood'u sekiz sene önce terketmişti.O zamandan beri İspanya'da yaşıyor.Arzuladığı her şeye sahip olan kadın diye tanınan güzel Ava GARDNER'in davranışlarında son zamanlarda bir başkalık,önemli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • NURSEN ve HALİT GÜLAY,kızları ZEYNEP ARZU'nun doğumunu müjdeler.Güzelbalıce.22 12 1962.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • TEŞEKKÜR Refikamın hastalığını tedavi hususunda gösterdikleri müşfik alakadan dolayı kıymetli Sinir Hastalıkları Mütehassısımız Doçent Dr.Burhanettiıı NO YAN ile Dr.Erdoğan Tek ben ve Dr.Halil Deger'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • ŞÜKRAN BORCU E Ansızın nastalanan kızımız E Güzide hakkında Dr Mehdi Be-E ner'in isabetli teşhisleri ve kıy-E i metli alâkaları ile koma halinde î î Numune Hastahanesine götürü-E len hastamızın;itina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • ŞÜKRAN BORCU i Kızımız Güzide'ttin koma ha-E linde yatırıldığı Numune Has-E jj tahanesinde ve ayrıca evimizde E kendisini ziyaretle taltifde bu-E i lunmak suretiyle gösterdikleri E E kadirşinaslık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • ACI BİR KAYIP Bayan Şuşan Kalaycıoclu.Bay ve Bayan Nubsr Kalaycıoğlu ve evlâdının sevgili ağabeyleri ve amcası BAY HAYK Kalaycıoğlu'nun Demırbalık Onnik Balıkcıyan Müessesesi Müdürü)vefalını akraba ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • BEYHAN TİRİT İle COŞKUN 1LI-CALI nişanlandılar.22 12/1962,Bergama.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • GÜLSEN DEMİRTAŞ ile ALİ BA BAOĞLU evlendiler.21,12,1962.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • SERAP ÇÖL ile İLHAN DEMİR nişanlandılar.25/12/1962,Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • ÇİĞDEM ÇOLPAN ile R1FKI FA-TİH nişanlandılar.25.12 1962.Bebek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • BETÜL İSLÂM ile FARUK İSLÂM evlendiler.25/12/1982 Yrsilvurt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Haydutlardan kaçan 248 aile Siirt'te yerleştiler Sten Makineli tabancalı 12 kişilik Ömer Bezek çetesi bu ailelere ölmemeleri için köylerini terketmelerini ihtar etmişti SİİRT,AA.Siirt havalisine dehşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • «KALDORU BİR MEMLEKET KABUL ETTİ,ORADA DA İHTİLÂL OLDU.Melen uzun konuşmasında Kaldor'* da hücum etmiş «Knldor 200 yıl önce Turkiycde uygulanan hir vergi sistemi ni tavsiye etti.Gana hile Kaldor'un si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • ÜYELERİN KONUŞMASİ Toplantıda,söz alan üyeler.zira)kazançların vergilendirilmesinde tanınan muafiyet sınırının darlığından şikâyet ermişler ve genişletilmesini istemişlerdir Hasan Fehmi Ev'ıya zirai v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Vakrflar ve istatistik bütçeleri kabul edildi p Baştarafı Birincide vardır.Vaki gayrı menkullerinin miktarı 19.163 tür.Bunların ki* met takdirleri,1 milyar 5 r*!n lira kadardır.demiştir.Vakıflar Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • BİR OiFTCi DOKUZ ÇOCUĞU İLE YANDI t Baştaraft Birincide İKİ ÇOCUK YANDI NEVŞEHİR,ÖZEL Nevşehir'in Ferikli mahallesinde 7 yaşında Serpil sobadaı etekleri tutuşarak.Acıgöl İlçesinden 2 yasında Seyfi Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Kimya Mühendisi ve Laborant Alınacak Soma İşletmemizde çalıştırılmak üzere bir Kimya Mühendisi ile Tunçbilek İşletmesinde bir ve Soma'da iki adet Kimya San'at Enstitüsü mezunu elemana ihtiyaç vardır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Cinsel öğretim konulu açık oturuma mâni olunmak istendi SAKRANBOI,L\ÖZEL İlçemiz Öğretmenle!Derneği tarafından tertiplenen «Cinsel öğretim,öğrencilere verilmeli midir,verilmemeli midir?konulu açık otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Turgut Göle:"Suçlu isek tahkikat açılsın» t Baştın afi Birincide değiştirmek gibi ağır bir isn tur» demiştir 14 LER VE 22 ŞLBATÇ1LAR inönü'nün Kurultaydaki sözlerine de cevap veren Güle şunları söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Denize uçan otomobili dalgıçlar bulamadı Pazar gecesi Akıntıbunıandarı denize uçan 60572 plâka sayılı taksi ve Kutlu Bozkurl isimli genci çıkartmak İçin dün de yapılan çalışmalar bir srmeıe vermemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Kayıp pilot için açıklama yapıldı ANKARA,ÖZEL Milli Savunma Bakanlığı Bürosu dün bazı gazetelerde «Kaybolan Havacı Rusyaya İndi» baslığı altında çıkan haberleri yalanlamıştır.Bugüne kadar kayıp havacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • YANGINDAN KAÇARKEN BACAKLARI KIRILDI Baştarajı Birincide yangın sonucunda tamamen vanmıstır.Yancın sırasında üçüncü katta bulunan Apel Temoglu İsimli bir terzi çırağı,kenı'isini sokağa atmiî ve ayakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • BEŞİKTAŞLILAR,GALATASARAYLILAR ve FENERBAHÇELİLERE MÜJDE En kıymetli Yılbaşı hediyeniz,1963 yılının Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe'lilerin tam takım hâlinde 30X40 ebadmda hakikî fotoğraf tablosu ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Emniyet Sandığından Dosya No:1961/828 Eşref Balkan tPV.5G8 hesap No.lu borç senediyle Sandığımızdan-istikraz ettiği paraya mukabil Beyoğlu Kurtuluş Eskişehir mahallesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Şehir Hatları İşletmesinden Şehir Hatları vapurlarında parasız yolculuğu sağlayan serbest kartlar 31.1.1963 gününe kadar geçerlidir.BASIN 22346)16523 DENİZCİLİK BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTINA Alınacak Uzman,Uzman Yardımcısı,Araştırma Asistanı Müracaat Müddeti Uzatılmıştır 1.iktisadî ve Sosyal meseleler araştırma.Toplum Kalkınması,Demografi,Eğitim Plânlaması,Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Dış yardım geniş ölçüde tarım vergisine bağlı Baştarajı Birincide Bu sektörü tamamen vergi dışında tutmamıza imkân yoktur.Günde 3-4 Ura kazanan bir işçiden dahi vergi alırken,zaman zaman yılda milyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • 20 TAKSİTLE.AKÇELİK 2 boy)ARSENAL,AMBRA' 2 boy)ELEKTROLUX.YU-MAN,ZOPPAS 3 boy)Buzdolapları ve uzun vâde ile ARÇELİK,AEG santrifüjlü)MÎELE,NURMETAL Çamaşır Makinaları,SCANDALLI v« VELTMEISTER Akordeonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • PARKER YIKANIR MAVİ» MÜREKKEBİNİN LEKELERİ.TEMİZLENEBİLİRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • ERZURUM BELEDİYESİ E.SO.İŞLETME MÜDÜRLÜSÜNDEN 1 İşletmemiz şehir İçi çalışan aşağıda cins marka ve muhammen bedeüerüe geçici teminatları belirtilen 4 adet Skoda otobüsü 24/1/1963 perşembe günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • İZMİR VİLÂYETİ İDARE HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İzmir bekçileri için komple 209 takım kışlık elbise yaptırılacaktır.2 Biı takım kışlık elbise muhammen bedeli 115)lira olup tutarı 24035)lira ve geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemiz Fiziko Kimya Radyokimya)Jeofizik,Genel Fizik,II Kimya,Genel Jeoloji,Tatbiki Jeoloji,Farmakobotanik ve Genetik,Anorganik Kimya kürsülerinde asistanlık münhaldir İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • SEYDİŞEHİR'DE SEL 20 EVİ YIKTI Baştarafı Birincide larda geçirmiş,kendilerine iki helikopterle yiyecek verilmiş ve 20 kişi helikopterle evinden alınmak köyün arkasındaki düzlüğün üzerine bırakılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • Gençlik teşekkülleri 27 Mayıs'a karşı olanlara ihtarda bulundu M T.T.Federasyonu halkanı Eıdopan Tuncer'in izmir Ticarî ve iktisadi ilimler Akademisi Öğrenci Demeği konpresinde A P.li oldukları iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • İŞÇİ SİGORTALAR;KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun aşağıda yazıh sağlık tesislerinin bir yulık ihtiyacına binaen hizalarında gösterilen miktarlar üzerinden süt ve yoğurdu şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • ÖLÜM Dul Bayan Viktorya Kohen,Bay ve Bayan Viktor Kohen,Bay ve Bayan Şarl Kohen,Bay ve Bayan Alber Levi anneleri,kayın valideleri,büyük anneleri ve akrabaları DÜL BAYAN ELİZA KOHEN'in Dorusu Krespi)ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • istanbul Sular İdaresinden:Kış mevsimi dolayısiyle su sayaçlarının dondan arızalanması muhtemeldir.Bu şekildeki arızaların giderilmesi için fuzulî tamir bedeli ödenmesine mecbur kalınmamak üzere,sayaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • DİYARBAKIR VAKIFLAR MINTAKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Teşkilât itibariyle Mıntaka Müdürlüğümüze bağlı SİİRT ilinde ULU Camiin 19K2 yılı ikmal onarımı kapalı zari usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif-bedeli 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Kurumumuzun 1963 yılı nakliyat işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.2 ihale 7/1/1963 Pazartesi günü saat 16.00 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • "Cumhuriyet„Yazi İşleri Müdürü tevkif olundu Baştarafı Birincide kiyenln tek Kurtuluş Yolu Sosyalizm dlr» başlığı altınd' yayınlanmıştır Sanık Sadi ve Yaz-İçleri Müdürü hakkında TC Kanununun 142.madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1962
  • YILIN SPORCUSU t Baştarajı Sekizincide METL\OKTAY:Kıbrıs Lefkoşa'da antrenör Bülent Glz'in topladığı 202 istanbul Bölge Ziraat Okulu 51,Ankara Samanpazan esnafının topladığı 188.Denizli İstiklâl mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.12.1962
  • TÜRKİYE KUPASININ 3.rTUR ELEME MAÇI "METİN Metin Oktay,takımının bugün Karşıyaka ile yapacağı maçta oynayacaktır.Resimde,Oktay'ı dün yaptığı çalışmadan sonra giyinirken görmektesiniz.TÜRKİYE Kupası üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • Polonya p Apak,Federasyon toplantısına katılmak üzere şehrimize geliyor OLONYA millî maçlarının tarihleri değişmiştir.İki Federasyon arasındaki anlaşmaya göre Türkiye ve Polonya arasındaki ilk maç 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • İki yabancı,fi!Takıma antrenör Olmak istiyor ANKARA,ÖZEL Yugoslavyalı Stankovic ve Avusturyalı Kari Pannagl,Futbol Federasyonuna gönderdikleri birer yazı millî takım antrenörlüğüne talip ol* muşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • Uludağ kayak müsabakaları BURSA,ÖZEL 5-7 Nisan arihleri arasında yapılacak «Yedinci Uludağ Kupası» beynelmilel kayak müsabakalarına,Avusturya,ttalya ve Fransa Federasyonları iştirak edeceklerini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • Venezia'h futbolcu,27 Martta İtalyanlarla yapacağımız maçta yer almak istiyor VENEDİK,ÖZEL VENEZIATJ Can Bartu:«Türk millî tekımınm,27 Martta İtalyanlarla,Mithatpaşa stadında yapacağı revanş maçında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • YEŞİLDİREK KADROSU 18 KİŞİYE İNİYOR Yeşildirek profesyonel takımı kadrosu 18 kişiye İndirilecektir.Dün futbolcular'a bir konuşma yapan yeni umumî kaptan Çetin Koni,şimdiyi.kadar kaybedilen puanların u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • 1962 YILININ BEDBAHT YILDIZI u bırakmıyor Heims'Ii futbolcu,Lösemi hastalığına tutulan 3 yaşındaki oğlu Denisse'in üzüntüsü yüzünden sokağa bile çıkmıyor BUGÜN Fransa'nın en kederli adamı şüphesiz Ray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • Bu hafta yapılacak basketbol lig maçları Basketbol lig maçlarına bu hafta Spor ve Ser^i Sarayında yapılacak müsabakalarla devam edilecektir.Karşılaşmaların programı şöyledir:CUMARTESİ:Saat 15 de Darüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • DÜNYANIN EN İYİ FUTBOL TAKIMLARI VİYANA,A.P.Burada çıkan Arbeiterzeltung gazetesi 1962 yılında Brezilyanın Dünyanın en üstün futbol takımı olduğunu yazmıştır.Gazete Dünya Futbol klasmanını çu şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • ORDU MAÇLARİNİN TARİHLERİ AÇIKLANDI ANKARA,ÖZEL 1963 Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasında,Türklyenin,kendi grubunda bulunan Lüksemburg ve Hollanda İle oynayacağı maçların tarihleri belli olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • [SAMİ ÖNEMLİ] D1IEV fiCT îlf h„erervbahÇe"Jn,f,tho,"n!r",dan Fer,f,m Al™«ya'dan »ehrünlze dönmü,ve Fenerbahçe'de fut-A U£|&JAJI ™oynamak »»tiyorum» deml8tl,Tahsilini tamamlamak için gittiği Stuttgart'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • Zenith Gençlerbirliği bugün karşılaşıyor ANKARA,ÖZEL Pazar günü 19 Mayıs stadında Galatasarayı 1-0 mağlûp eden Rus takımı Zenith,bugün saat 14.30 da Gençlerbirliği ile karşılaşacaktır.Maçı müteakip Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • Güven dün idmana çıktı Beşiktaş profesyonel takımının dün Şeref stadında yaptığı antrenmana,uzun zamandanberl sakat olan Güven de katılmıştır.Hafif bir antrenman yapan genç futbolcu,sakatlığı devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • YILIM İKİ GÜN KALA.SPORCUSU mmm 1 CAN BARTU 2 UĞUR ÇİLİNGİROĞLU 3 METİN OKTAY 4 YÜCEL CAVKAYTAR 5 SELÂHATTİN AAORKAL 40.115 39.854 38.316 36.892 35.083 Uğur ikinci Metin üçüncü MİLLİYET Yılın Sporcusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • İranlılar,serbest stilde yapılacak karşılaşmanın tehiri için Ramazan ı ileri sürdüler TÜRKİYE İran millî serbest güreş karşılaşmaları Nisan ayına tehir edilmiştir.Ocak ayında tstanbulda yapılması ieab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1962
  • 12 bilenler 115.786'şar Lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun 16.haftasına alt tasnif ve değerlendirme dün sona ermlj,13 maçı bilen kimse çıkmamıştır.Diğer derecelerde isabet ettirenlerin yekûnu ve ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor