Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • D URUM SANCILI KURULTAY •m-NONU bugünkü Kurultaya kesin bir kararla gitmektedir:M Dörtler hakkında verilen geçici uzaklaştırma kararırım değiştirilmesine,Parti Meclisine onların taraftarlarının seçild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • Annesini kesen asker,babasını öldürmeye giderken yakalandı "BURDUR,ÖZE' Önceki gün annesini,boğazını kes rek öldüren Uğur Nanay,Taşköprü kö yündeki babasını öldürmeğe giderkct gece,köy bekçileri tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • 1963 Bütçesinde tahminler yüksek açık 500 milyon lira ANKARA,OZEI 1963 bütçe gerekçesi basılmış ve dü:basına verilmiştir.Gerekçede yenilik olarak,yeni ka nun tasarıları hakkında bilgi veril mektedir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • ardımın bir Konsorsyum toplantısından dönen Müezzinoğlu,1963 de yardımın fiilen kullanılacağını söyledi SEDAT AĞRALI P AKİSTEKİ Konsorsyum toplantısından dün uçakla yurda dönen,Devlet Plânlama Teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • DEVRİLEN OTO Doktor Akkıhç idaresindeki 44134 plâka sayılı hususi oto dün V^mopİ.nnrd cü Leventte fazla sür'at jrtef den devrilmiştir.Kazada »aralanan Doktor MmaUer kılıç tedavi «ltiM alınmıştır,Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • Sipahipala'nın idamının geri bırakılması tenkid ediliyor Kandemir Sipahipala'nın kurbanlarından Birsen Kaldemiı'in iki müdahil avukatı,dün bir basın toplantısı yaparak,idamın durdurulması kararının ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • YILDIZ ASENA TEVKİF EDİLDİ Yıldız Asena.polis refakatinde Adlî Tıb'tan Adliyeye götürülüyor.Adlî Tıp cezaî ehliyeti vardır kararını verdi Yıldız Asena,Adlî Tıpta iken irfan Tunca'dan geçmiş olsun mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • NATO onseyi gizli Toplantı tie açıldı Feridun Cemal Erkin,Amerikanın Küba tu* tumunu övdü PARİS,A.P.A.A.RADYO NATO'ya üye olan 15 memleketin Dışişleri ve Savunma Bakanları 3 gün sürecek olan toplantıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • Xapanh'mn durumu için hukukçuların fikrine müracaat ediliyor ANKARA,ÖZEL Senato Anayasa ve Adalet Komisyonu dün toplanarak bağımsızların adayı olarak Senato Başkan Vekilliğine seçilen Sakarya Milletve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • «ata ta Biraz anlayış lütfen Ulus'a son günlerde bir huy arız oldu.Halk Partisinden çok,partinin iktidardaki kadrosunun avukatlığını yapmıya savaşıyor.Bu yüzden de o gazetede yıllarca çalışmış olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • CHP'DEKI İHTİLAFIN DUNKU GELİŞMESİ GÖLE'NİN İHRACI.GERİ BIRAKILDI-ANKARA,AA Cumhuriyet Halk Partisi Müşterek Haysiyet Divanı,Kars Senatörü Turgut G-öle'nin durumu hakkmda bugün de bir karara varamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • ANKARA,ÖZEL &J I d Kurultayına bir gün Vll I Br kala dün Ankara'da «Dörtler» le ilgili gelişmeler şunlardır:t 10.Asliye Hukuk Mahkemesi,ihraç edilenlerin Kurultaya girmelerini sağlayacak "ihtiyati ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • ı 6 Ciltlik Muazzam Bir Eter Haritalı Resimli Mufassal OSMANLI TARİHİ Her ailenin,münevverin,öğretmen ve öğrencinin en lüzumlu ana kitabı.5.cildi çıkmıştır.6.ve son cildi de basılmaktadır.Her cildi 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • DOĞAN konuşlu «İdamlık suç isnat edecekler,damat bey yazacak,ben de susacağım Buna ölüler güler»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • ÜÇLER reddedildi Onuncu Asliye Hukuk Mahkemesi Üçler'in «İhtiyatî tedbir» kararı isteğini reddetti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • GÖLE Kurultay'da İhraç karariyle Senato Haysiyet Dîvânına verilen Göle'nin ihracı Kurultay sonuna kaldı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • İNÖNÜ konuşlu C.H.P.Lideri,İl Başkanlarına Genel Merkez lehine müdahale edeceğini söyledi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1962
  • VE "Dörffer,in durumunu Komisyon inceleyerek rapor hazırlayacak.Mahkeme "Üçler,in talebini reddeffi Üçlerin avukatı Şinasi ÖzdcnoğHı dün Asliye Hukuk Mahkemesinde «İhtiyatî tebbir kararı» için savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • ŞEREF ÖNEMLİ KİŞİDİR!UMUMİ Neşriyat Müdürümüz Abdı Ipekçi'nin 15 günde hır istanbul radyosunda bir Açık oturum,düzenlediğini her halde biliyorsunuz.Abdi İpekçi bu Pazartesi ffunku Açık oturum.için,kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • HAFTANIN FİL ML ER î ÇIPLAK MI,DEĞİL Mİ?«Vacanze Ad Ischia» Mario Hincimi idarecinde renkli ve To La I »cope sistemiyle çevrilmiş bir Rizzoli Francinex Bavaria Filmkunst İtalyan Fransız Alman)ortak pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • MOTORİN ALINACAK Diyarbakır Fabrikamız için 400 TON MOTORİN kapalı teklif alma suretile satın alınacaktır.1)Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV servisinden öğrenilebilir.2)Teklifler 22.12.1962 günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • BASIN YAYIN ve TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Yeni kurulmakta olan tesislerin Etüd,proje ve tesis işlerinde çalıştırılmak üzere Elektronik ve İnşaat Mühendislerine ihtiyaç vardır.10195 sayılı Kararnameye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • 1 AYDA İ.E.T.T.ARAÇLARI 14 MİLYON KİŞİ TAŞIDI Kasım ayında İ.E.T.T.araçlarında 14.288.986 yolcu taşınmış,İdare 5.281.126 lira gelir sağlamıştır.Yolcuların 10.293.577 il otobüsle,1.126.000 1 tramvayla,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • BELEDİYE 240 ESNAFI DÜN CEZALANDIRDI İstanbul Belediyesi ekipleri tarafından bugün yapılan kontrollar sonunda,caddeleri kirleten 266 kişi ile Belediye nizamlarına uymayan 240 esnaf cezalandırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • I MİNNET VE ŞÜKRAN BORCU Kızını Nuran Uysal'ın kulağındaki arızayı dört saatlik uzun bir ame-liyatlan sonra eski sıhhatine kavuşturan memlekeHn medarı iftiharı bü-j ş yuk insan,pek muhterem Profesör D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • CAMLICA'NIN İMAR PLANI HAZIRLANIYOR Belediye İmar ve Plânlama Müdürlüğünce,Çanılıcanın Kısıklı ve Ümraniye'ye kadar olan kısmının plânlarının hazırlanması iğin çalışmaya başlanmıştır.Plân,19K3 yılı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • H.PAŞA İSKELESİNE TURNİKE KONMAYACAK Haydarpaşadakl vapur iskelesine turnike konulmasından şimdilik vazgeçilmiştir.Şehir Hatları İşletmesinin inşaat sahası olarak Devlet Demiryollarından İstediği saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • TİFO VAK'ALARI SON GÜNLERDE ARTTI Kü ,ükköyde görülen tifo vak'aları son günlerde birden artmıştır.Hastahaneleıde 30 tifolu hasta tedavi altında bulunmaktadır.13 ü Haseki,6 sı Cerrahpaşa,6 sı Numune,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • Anayasa Mahkemesi Satmalına Komisyonu 1 Aşağıda citıS miktarı yazılı eşya kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 26.12.1962 Çarşamba günü saat 10.30 da Anayasa Mahkemesinde Komisyon hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • TAMİR USTALARI ARANIYOR 1 Dizel motorlu kamyonların motor tamircisi,2 Diferansiyel ve vites kutusu tamir ve montajcısı,3 Muhtelif tip pompa ve enjektör tamiratı ile iştigal etmiş ve tercıhan BOSCH pom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • ARKA ARKAYA 2 BÜYÜK ÇEKİLİŞTE APARTMAN DAİRESİ CEMAN 7 MİLYON LİRA yalnız İŞ BANKASINDA TÜRKİYE BANKASI en fazla ikramiye veren Bankadır 28 Aralıktaki senesonu çekilişinde şansınızı kaybetmemek için 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • Gümrüklerden çekilemeyen otomobil sayısı 1680ü buldu Gümrüklerde bekleyen otomobil sayısı İfiOO'e yükselmiştir.İlgililerin verdiği bilgiye göre arabaların maddi değeri 20 25 milyon lira civarındadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • g SÜET ve DEKİ Elbiselerimizi her i* i renge ancak Z A F E R de boyatabilirsiniz.Tel:55 12 2fi Kadıköy Rcks Sineması yanında jj Broşür isteyiniz.1 WW MİLLİYET 15842
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • BİR KADININ SİNEMADA 1500 LİRASI ÇALINDI Müzeyyen Üçoluk adında bir kadın dün polise miıracaat ederek Yeni Ar sinemasında verilen arada oturduğu koltuğa bıraktığı çantasının içerisindeki 1500 lira ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • FBI I »IT» şevklime Karar verilen Bir dolandırıcı aranıyor «Vakıflar Murakıbı* olduğunu söyleyrırk üç imamı dolandıran Hamdi Tanrıöver hakkında,dün gıyabî tevkif müzekkeresi kesilmiştir.7 nci Asliye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • tu m ııı um ııtıttıııııtırıııı ıtı ıı ııı tınını ııı ııı ıııu ııı ıı 11 ç yüzü Dış yüzü TTJRKFİ'EDE hemen her müessesenin,hemen her işin bir iç yüzü var,bir dış yüzü.Bu iki yüz,siyah yüzle beyaz yüz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • ŞOFÖRLERE DADANAN SABIKALI YAKALANDI Çivi Ahmet ismiyle tanınan sabıkalı bir dolandırıcı dün muhtelif yeni dolandırıcılık olaylarının faili olarak polis tarafından yakalanmıştır.Kendisini Türkiye'deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • DIŞ MEMLEKETLERE 55 TON BALIK SATILDI Bir hafta içinde muhtelif partiler halinde dış memleketlere 200 bin lira değerinde 55 ton balık ihraç edilmiştir.Dış piyasalardan taze bahk isteği devamlı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • TACİRLER TOPTAN SATIŞLARI AZALTTI Yılbaşının yaklaşması münasebetiyle ticari müesseseler envanter ve bilanço hazırlıklarına başlamışlardır.Yılbaşına bir hafta kala müesseseler satışlarını keserek hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • LEYLA SAYAR ADLİYEYE İHZAREN CELBEDİLECEK Hakkındaki hakaret dâvasının,dun 7.Asliye Ceza Mahkcmesindeki duruşmasına gelmeyen film yıldızı Leylâ Sayar'ın ihzaren celbi kaıarlaşmıştır.Leylâ Sayar,Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Merhum Edirne Müftüsü Mustafa Beyin ve Süreyya Ozger'in kızları,Edirne eşrafından merhum Bekir Kara'nın eşi,Nizamettin ve Selâhattin Ozger'in ablaları,Turgut Ilbars ve Ertan Kara'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • ııı MIIIIIMII1II in ı Miıııı I AÇIK TEŞEKKÜR J Geçirmiş olduğum Bol Kemiği kırığını ameliyalsız olarak hiç bir ân-j za bırakmadan tedavi eden İsçi Sieortaları Kurumu İstanbul Hastahanesi Ortopedi ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • TEŞEKKÜR Şirketimiz kurucusu ve İdare Meclisi Reis Vekili Sayın FAİK ÜSKÜDARLI'nm ani bir kalb krizi neticesi aramızdan ayrılması dolayısiyle Cenaze törenine iştirak eden,mazeretlerine binaen gelemeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • 100 kilometre telefon telgraf teli çalan iki hırsız yakalandı Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası memurları dün yakaladıkları Rıza Yükseloğlu ve İsmet Cebir isimleı indeki iki sabıkalı hırsızın şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • ŞEHİR BANYOSU MODERN HAMAMIMIZ Berber Ütü Lostra Çay Salonlarile emrinize açılmıştır.I Tek kişilik Banyolu Duşlu Kurnalı odalar 6 T.L.Bahşij yoktur)Abidei Hürriyet Cad.2.VJ Şişli İmi.STtL-TEKS mı.REKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS:Tel:44 08 35)Çıplak Mi,Değil ini?V.De Slea n.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Hodri Meydan T.Gürsu.KONAK:Tel:48 26 OA)Kapıyı Vurmadan Gir E.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • KELİMESİ ı Ura OLAN NİŞAN NİKÂH İLÂNLARI 7.sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1962
  • i.MMlıııııiiimıılıııııılı.Minin SATILIK İ KANYON İ Çok iyi vaziyette 5 tonluk E FARGO 1954 model satılıktır.Müracaat:Halaskârgn/i Caddesi i No.32P/1 ŞtŞLİ REKLAMCILIK 5135 15855
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Feza Gemisinin göndereceği sinyaller sayesinde Venüs'te hayat olup olmadığı belli olacak WASHINGTON,A.P.«Mariner II» feza gemisi bugün Türkiye saati İle 22.01 de,Venüs'ün 20 bin mü kadar yakınından ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • TANIDINIZ Ml?Şimdiye kadar herkesin lanşın olarak tanıdığı Fransız filmciliğinin seks bombası Brigitte Bardot yılbajı İçin hazırlanan bir televizyon filminde rol icabı siyah saçlı olarak görülecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Uç yıl önce.yapılan Assubay Hazırlama Okulunun Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine ve öğretmen okulu olarak kullanılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmiştir.Karar ilçeye tebîij* edilmiş ve okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • o ROMANLAR Eserler KİTAPLAR» ^tenl kitap KADINLIK SIRLARI Bu kitap bütün dünyada milyonlarca kadın tarafından kapışıldı.Çünkü bu eser,kadınların cinsiyete ve evliliğe dair bütün sorularına cevap verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • DİKKAT!DİKKAT!ACELE ETMEYİNİZ Orijinal Amerikan Dünyaca maruf Soğutma makinelerimiz yoldadır.1/4 1/3 1/2 3/4 beygir 110 ve 220 volt DERHAL DEPODAN TESLİM 1 Orijinal Amerikan MULTİCOLD Kompresörlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Bir adam,kar fırtınasında kayboldu BÎTLİS,ÖZEL Mutki İlçesinden Bitlis'e gelen 25 kişilik bir yolcu kafilesinden Abdiilkerim özel isimli bir yolcu,Çartçınbası mevkiinde tutulduğu kar fırtınasında kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Bir Türk Heyeti Kuveyt'e gidiyor BEYRUT,AA.Dışişleri Bakanlığı İkinci Daire Genel Müdürü,Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlerinden Selçuk îman ve Odalar Birliği Umum Kâtibinden müteşekkil bir Türk heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Arjantin'de âsi general teslim oldu BUENOS AİRES,A.A.Hükümete sadık hava kuvvetlerinin Cordoba üzerindeki bir gösteri uçucu üzerine,âsi General Cayo Alslna teslim olmuştur.Hava Kuvvetleri eski Başkomu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Bir kadın,Hilkat Garibesi doğurdu BİTLİS,ÖZEL Gülay Yoldaş İsminde 25 yaşında bir kadın,dün Devlet Hastahanesinde tek gözlü,tek kulaklı,burunsuz,bası 55 santimetre çapında bir kız çocuğu dünyaya getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Suriye ve İsrail sınır birlikleri «Hazır ol» durumunda BEYRUT,AA.Suriye ve îsrall arasındaki gerginliğin çu günlerde hissedilir derecede artmasından sonra her iki memleketin,sınır birliklerinin «Hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Güney Afrika'da Maden kazasında 34 işçi öldü JOHANNKSBURG,A.P.Johnnnesburgun 50 mil batısında çöken bir altın madeni ocağı 34 Afrikalı madenciye mezar olmuştur.Şimdiye kadar 5 işçinin cesedi çikarı'mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • SAÇI KORDELÂLI SAVAŞÇILAR Kızıl Çin'in Hindistan'a saldırması üzerine Hindliler bir bütün halinde topraklarının savunmasına koşmuşlardır.Hindistamn en savaşçı kabilelerinden sayılan «Sikh» 1er de sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Mavi küf yüzünden bu yılki rekolte geçen yıla göre düşük.Müstahsil baş fiat olarak 16 lira isiiyor İZMİR,ÖZEL GE ekici tütün piyasası pazartesi günü 60 mıntakada birden açılacaktır.Piyasa ile ilgili b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Bir trafik kazasında iki ölü,üç yaralı var İZMİR,ÖZEL Karabağlar semtinde dün vukubulan trafik »kazasında iki kişi Ölmüş ve 3 kişi ağır surette yaralanmıştır.İzmirdetı Aydın istikametine gitmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • Zeytinyağı ihraç fiyatları 800 doların üzerine çıktı ÎZMÎR,ÖZEL Zeytinyağ İhraç fiyatları 800 doların üstüne çıkmıştır.Bir hafta öncesine kadar 550 650 dolar arasında ihraç edilen zeytinyağın birden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • UNUTULMAYAN HEDİYE PHILIPS İte en lezîz yemek ve İçkileri zevkte hazırlayabilirsiniz.Mutfağınızın en faydalı bir yardımcısı olan bu eş* siz portatif karıştırıcı yumurta,kek,pasta hamuru,taze krema,ma*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • SONDAJ MAKİNASI ALINACAK JOT tipi veya muadili Karot çıkartan 150 metrelik sondaj alınacaktır.Müracaat:P.K.1118,İstanbul.İLANCILIK:8707 15882
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • ÇeueSSK.GER.EGİNCE AUK ZAZlYE Gl/NÜ J 7 AfZAUK 8EKÂR KIZ.lAk] ANTSZEMANDA,8EKAFZ OEUKAsJL.iL.Afj HOAMJ/ZDAM MAKTA f 0£\ŞU OİŞSİZ SEKEN f SEV/YAKALAMAYA ÇAUŞu NE KûDAÇ ISTERSE.N BÜTÜN SEKvETriMU Zî Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • DÜNYACA MEŞHUR ORİJİNAL İNGİLİZ EK0VÂTLÂÜ1 Her çeşit TİCARİ BUZDOLAPLAR İçin 1/4,1/3,1/2,3/4 HP takatmda depolu komple ekovat ve ekovat başlığı CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI Sultanhamam Katırcıoglu Han Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1962
  • IMllllMrtlHHIIIIttHmnUIIIIttMMI!IIMMtlll««IIIIIIIIUIH»" TÂKV Okuma bilen l ğpt EÇENLERDE bir gazetenin yaptığı ankete verdiğim cevaba dair aynı gazetede gördüğüm ta'riz hatırıma pn fıkrayı ga-İ tirdi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • AAlNlZ.1 3Ö^MÜŞİ.J TÜM—MAVXJ KORKUNÇTU A\A ÇOK B*\CA OH,ÇOK TESEKKÜf?we,kinlOU Sİ2 CE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • iQSf;Mt!NAŞi;iiR0t i;|$EEl5;KENDİMİZİ AL.OAT.MAVİM-UVV.BJ Güç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • ALLA HU K ALİ BEY *U&9& GE1-M1Ş SÛU3A.YUJOA AO BİN L-teû KA-ZANIYORUM v-BU RâRA tLE Ev/tAAİ GEQMDieEBiUeiM.DEĞİL» BlZİ BfUE J ĞEÇ1NEJIREBÎL.1RSÎN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • MIert CUMA Rumi 13B)14 1378 Rteep ARALIK Aralık.17 19 6 2 1 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 8.İR 2.37 öile 13.09 7.27 İkindi 15.29 9.47 Aksam 17.41 12.00 YaMı 1920 1.39 İmsak 6.30 12.49 ill II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • Milliyet Gazetecilik A,S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN es Umvmî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Me*ûl Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • İLAN TARİFESİ 3 2,3,4,5 lnel sayfalarda santimi 30 T.L.6,7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada baslık 200 T.L.DUftün,Nisan.Vefat ve Teşekkür ilanları 5 santime kadar 8l T.L.0 Küçük İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • SOLDAN SAĞA:1 Sopalarla oynanan bir top oyunu;Birdenbire.2 Bir tiyatro heyetinin oynamak üzere hazırladığı piyeslerin Üstesi veya bir müzik teşekkülünün çalacağı hazırlanmış parçalar.3 İndifa!taş külç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • m*fiİ0Lt* j$ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yakında sevdiğiniz bir İnsandan ayrılacaksınız.Çok üzüleceksiniz.Fakat «hayat bu» diyeceksiniz.#h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün «izin hurruıuızdakile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • m İSTANBUL RADYOSU 7.S0 Açılış,program,kıs» haberler ve hava durumu 7.35 Neyler 7.40 Kur'an-ı Kerim 7.30 Saz eserleri ve şarkılar t.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Bale müziği Lalo «Namounna» Bale sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • Ul!illl!l!lll!l!l!musiki MUSİKİMİZDE MAKAM SADEDDİN^HEPER S Bcyati makam:Bu makam da aynen Uşşak ma-ŞJ kamında olduğu gibi Neva m Re perdesi üzerinde bir EE Buselik beklisi riizisnie Dügâh La,perdesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • Bre kâfir güzel söylemiş.Yahut-hu mu?Tatar Hanı İle koca reztr İbrahim Paşa ne demiş ise aynını söyledi.Bu yıl etrafı yakıp yıkın,düşman memleketini «ilip süpürün,gelecek yaza Beç'e yürüyün!dedi.Fesup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1962
  • YAZAN:Christiane ROCHEFORT T Ü R K Ç E S t Selâmi İzzet SEDES 00 Ne dediğini bilmiyor,saçmalıyor ama,İçki almayı unuttuğumu,aklıma bile gelmedi dediğimi hafızasına kazımıj.Giderken,alırız.Reııaud'yu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • BOZCAADA'DA ARKEOLOJİK BİR PARK AÇILIYOR NECMETTİN ÇENAY Çanakkale Muhabirimi* ZENGİN,çok eski bir tarihe ve tabii güzelliklere «ahip olan Bozcaada'dakl tarihi eserler,adada bir müze binası açılıncaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • Asırlarca önce yapılmış bir eser,MERIKAN Hava Kuvvetlerinin Sekizinci Teknik Keşif Filosu Harita Kısmı ekseriya yüksek sür'atli tepkili uçaklarda kullanılan yüzlerce haritayı hazırlar.Fakat bu filo ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • KELİMESİ ¦100 KURUŞ 9 f Aİ 1 m& a1 SATILIK EMLÂK KADKOYUN Maltepestnde* şahane villâ 40.000 tediyede kolaylık 36 99 42 MÜHÜRDARDA 4 oda hollü kaloriferli kelepir 45.000 daire 36 99 42 ÇITTEHAVUZLAR Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • ELEMAN ARANIYOR Askerliğini yapmış birinci sınıf TESVİYECİ-PLANYACI-KAYNAKÇI alınacaktır.Tel:71 64 18 Saat 13-17 arası ÎLANCIMK:8714 15883 vw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • VOIATO DIESEL KOMPLE KAMYON MOTORLARI GELMİŞTİR D 47 A-95 HP D 67 C-125 HP D 96 B 162 HP Türkiye mömessili:MEHMET KAVALA Galata Nesli han İstanbul Tel:44 75 54 Telg LAMET-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • BÜYÜK RAĞBET GÖREN ALİSİA PİYANOLARI Yalnız NECATİ Mağazasında Ödemede büyük kolaylık ANKARA,Tel:11 44 04 [BASES 21660)A.13S14 15886
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • M.S.B.4 No.i!Sat.Al.Kom.Bşk dan ANKARA Kapalı zarf usuliyle Gölcük'te lojman inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 695.960.79 lira olup geçici teminatı 31.600,liradır.İhalesi 25/12/1962 Salı günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • İstanbul'lu Ahmet'in Berlin'de kendi tdını vererek açtığı gece kulübünün dışarıdan görünüşü.Tpgay BAYATLI EĞER bir gün yolunuz düşer de Batı Berlin'e uğrarsanız akşamları şöyle bir tur yapmak için gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • YEŞİLKÖY HAVA LİKANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1.Eksiltmeye konulan iş:Yeşilköy Hava Limanında itfaiye binası tevsii olup inşaatı keşif bedell 68G10.40 TL.dır.2.Eksiltme günü 2L12.1962 tarihine müsadif Cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • ADANA VALİLİĞİNDEN 1 İlimiz il ve köy yoları ile bu yollar üzerindeki köprülerin yapım ve bakımı işlerinde çalıştırılmak üzere Bayındırlık Müdürlüğü ihtiyacı için fennî ve hususî şartnamesine uygun'ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1962
  • İSKENDERUN KARA SAT.AL KOM.BAŞKANLIĞINDAN Aşağıda yazılı garnizonlar için hizalannde belirtilen miktarda zeytin tanesi satın alınacaktır.Kapalı zarf usulü ile ihaleleri 27 Aralık 1962 Perşembe^ günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1962
  • NATCXya dahil 15 devletin Dışişleri ve Savunma Bakanları yılda iki defa toplanarak,müşterek meseleleri görüşürler.«İlkbahar» toplantısı her yıl üye memleketlerden birinin başkentinde yapılır.«Kış» top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1962
  • Mutfağınız için zarif ve çok faydalı bir demirbaş HAVAGAZI FIRINLI OCAKLARI Türkiye Distribütörü:JAK GRÜNBERG HALEFLERİ HUGO VE LEON GRÜNBERG Rızapaşa Yokuşu,Milas Han,tstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1962
  • ANKARA CEBECİ SAĞLIK 1 Kolejimiz atılı kız öğrencileri için yaptırılacak olan 78 adet manto vt-78 takım tayyör ceket-etek)kumaşı müessesemizder astar ve diğer le/azımaü dikene ait olmak üzere kapah za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1962
  • DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTINA 3 Uzman,Uzman Yardımcısı ve Araştırma Asistanı Alınacaktır.1.İktisadî ve sosyal meseleler araştırma,toplum kalkınması demografi,eğitim plânlaması,proje tahlili,sektör progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1962
  • SORUŞTURMANIN MUVAKKATEN TATİLİ VE HACİZ KARARI SUÇ:Bakaya SANIK:Recep Kalaycı.Temel oğlu 1940 Doğ.lu Samsun/Alibeyli kökünde nüfusa kayıtlı ve terhislL Yukarıda müsnet suçu ve açık kimliliği yazılı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • 6 FATMA TÜRKER İle ZİTA ER-YURT nişanlandılar.13.12.1962,Sisli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • GÜLÇiN TOMRUK İle FARUK YİĞİT nişanlandılar.13.12.1962,Yeşilyurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • e FERİHA GÜZELER ile ABDUL-LAH GUZELER evlendiler 13.12.962 Beyoğlu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • e SKRPıL GULOK ile Dr.FAHRİ GULOK evlendiler.12.12.1962.Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ill ıı ııımı MiMmıımMimııiMMilıiMiııııııııımıııı& ALENÎ TEŞEKKÜR Gülseren özseven'in fevkalâde Ş I nazik doğumunu büyük haza-ş katle yaparak hayatını kurtaran E ve aileye bir jrkek evlâd kazan-E dirai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • 111II I III II11 III!11.II11'/AÇIK TEŞEKKÜR 5 seneden beri çekmekte oldu-E i ğum sağ diz mafsalımdaki mafsal E ş T.b.c.sini yaptığı ameliyat İle ğ 2 &y gibi kısa bir zamanda ge-ş çlren İşçi Sigortalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ACI BİR KAYIP İhsan ve Sahne Şahingiray'ın kıymetli evlâtları,Necla Koyunpınar'ın ağabeysl,Eymen Şahinglray'ın eşi,Muştala Koyunpmar'm kayınbiraderi.Azize Yütenin damadı,Kemalettin Dirin'in bacanağı.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ÖLÜM Diyarbakır eşrafından merhum Halil Genç Ağa^ade oğlu,Şahverm eşi,Engin;Neşe ve Sevgi'hin sevgili babaları,binerin ağabeyi,Yılmaz ve Halil'in amcaları,Abdiilkadir ve Hakkı Tusavul'un enişteleri,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhum Naciye Hanımefendi ve Hüseyin 3eyin oğlu,Frida Çetinkaya'nın öevgili eşi,Hayriye Buyan ve inci Stanitzke'nin sevgili babaları,Hayriye Akbaş ve İsmail ÇetinKaya'nın ağabeysi,Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • MEVLİD Aile büyüğümüz,kıymetli eşim ve babamız.İstanbul Deniz Nakliye Müteahhitlerinden merhum Mehmet TOPAL Menşur Ağa'nın)vefatının 40'mcı gününe rastlayan 16 Aralık Pazar günü öğle namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ÖLÜM Merhum Emniyet mensuplarından İbrahim Candan ile Kadriye Candan'm oğlu.Lâmia Candan'ın eşi ve Atillâ Candan ile Zuhal Sayınrr'in babaları,Osman ve Sabahattin Candan'ın kardeşlen,Fuat Sayıner'in k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • JALE ve HAVİM GERON HE-ROL)oğulları JAK'ın doğumunu müjdeler,dost ve akrabalarını 15/12/1962 Cumartesi günü saat 11 de Şişli Pakize Kliniğinde yapılacak sünnet düğününe davet ederler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ADANA ve CEYHAN'DA SELLER HASAR YAPTI ADANA,ÖZEL Sağanak halinde yağan yağmur dün Şiddetini artırmış,bu yüzden kenar mahalleleri su basmış,ana caddeler göl haline gelmiştir.Yağmur telefon hatlarını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • 1963 Bütçesinde tahminler yüksek açık 500 milyon lira t Baştarafı Birincide Ba?tora/t Birincide H Bütçenin yıllık programa göre hazırlanması gerekirken yıllık program tamamlanıp Bakanlar Kurulunda gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • Öğrenciler,Özel Yüksek Okulların açılmasını protesto ediyorlar ve Ticaı-i İlimler Akademisi öğrencileri,dun özel Ticaret Okullarının açılmasına karşı,dövizlerle bir yürüyüş yapmışlardır.Vilâyete kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • Bir medyum,Aylanın iğneli fıçıya atıldığını söylüyor İzmir Savcılığı,22 yaşındaki kadın medyumun isim vermesi üzerine,gereken ifadesini aldı İZMİR.GüN'AY ŞİMŞEK bildiriyor 22 yasında izmirli bir medyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • "Âhır zaman Padişahı,İzmir'de yakalandı İZMİR,ÖZEL Kendisini «Ahırraman Padişahı» ilin eden ve elindeki el yazması beyannameleri İkiçeşmelik'te halka dağıtan 28 yaşında bir genç dün Emniyet 1.Şube mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • A.P.İl Başkanı Tarhan,istifasını geri almıyor A.P.İstanbul II Başkanı Mümtaz Tarhan dün istifasını geriye alması için genel merkezden yollanan iki milletvekiline «hayır» cevabını vermiştir.Bir süre ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • Ve Kurultay bugün İf BaşUirajı Birincidı kimsenin inkâr edemeyeceği hu zevat meşru müdafaa durumuna girmişlerdir Bu halde,asıl mcs'uliyct,onları hıı müdafaaya mecbur eden ağır ve kırıcı beyanlarda ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ADLİ TIB Baştarafı Birincide sanıklara tatbik edilen kanuni işlemdir.59 uncu madde se,olayda hafifletici sebep düşünülerek cezanın altıda oirden fazla olmamak şartiyle indirilmesidir.Raporda bir üye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • BUTUN KALBUR.B0YAC1LARDA ARAYINIZ ARLAK BOYA SANAYİ Sıbs yen Galata Mumfcaa» cal No.104 Til 41919S rob Tel I1U19 İLANCILIK:8683 15873
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 1961/250 M.S.Bakanlığma izafetle hazme vekili Av.Lütfü Mirasoğlu tarafından Samsun Kozluk Kale mahallesi 6 numarada mukim F'evzi Güzel aleyhine açılan 427.W)liranın ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çimi_Muh.Bedeli Miktarı Teminatı İhale tarih,saati 0)NO Caltex marfak 4834.4834.Kg.365.26/12/1962 11.00 Gres yağı Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme 2490 sayılı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • PORTAKAL MOBİLYA EVİ Aylardanberi beklenen ve dillere destan olacak harika eşya,Biblo,Halı,Tablo.MÜZAYEDESİN!iftiharla organize etmekle şeref duyar.Adı-es:Moda Atıfet Sok.9,Zeki Sporel Apartman 18/11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ORİJİNAL AMBALAJINDA HİÇ KULLANILMAMIŞ SATILIK KAZAN Akuple iki adet Lancashir tipi)yatık buhaı kazanları.Beherinin kapasitesi 10 atü ile verimi saatte 2000 kilo.beraberinde ekonomalserleriotomatik kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Bursa,Bandırma,İzmit Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyeleri Elek,Karusel ve Tonga Presleri temini ve montajı işi birim fiyat esası üzerinden pazarlık usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • ET ALINACAKTIR Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 1 Fabrikamızın 1963 yılı ihtiyacı bulunan 15 ton koyun,kuzu eti ile 8 ton sığır eti kapalı zarf usulile eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Bursa Yaprak l'ütün Bakım ve işleme Atölyesi Tütün işleme tesisatı)işi birim fiat esası üzerinden pazarlık usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltmesi 9/1/19*53 Çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 15000 kg.Külçe Kurşun 26 Aralık 1962 Çarşamba günü saat 15 de Sirkecideki Komisyon binasınaa kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • Yardımın bir kısmı Baştarafı Birincide çalınmalar yapıp neticeyi getirecektir.Konsorsyumdan sağlanacak yardımın yarısına yakın bir kısmının hibe edileceği tahmin edilmektedir.İNÖNÜ AMERİKAN ELÇİSİ İLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • Sipahipala'nm idamının geri bırakılması tenkid ediliyor t Baştarafı Birincide Sipahipala bir yalan söyleme hastalığına müptelâ olsa İdi,mahkemedeki inkâra ait ifadesi de yalan olabilirdi.O aman hangis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • KAYSERİ VAKIFLAR MINTAKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hacı Bektaş Vakıf çeşmelerinin 23.224.80)lira keşif bedelli onarıma kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur,ihalesi 5 1 1963 Cumartesi saat "11)de Kayseri Vakıflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • Doğan,İnönü'ye şiddetle çatlı Baştarafı Birincide nın görüşlerini de aldıktan sonra vardığını açıklamış ve şunları söylemiştir:isviçreli müelliflerin büyük bir ekseriyeti,parti içindeki anlaşmazlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan Dosya No:1962/224 1 Fatih Muhtesıp İskender mahallesi Hacı Lütfullah ve Kırtay sokağında eski:14,2,4,Yeni:16,4,Taj:4-6 kapı 1538 ada 1 par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.12.1962
  • MİLLİ TAKIM HABEŞİSTAN'A Apak hava ai&mnda Basın mensupları ile konuşmadı.Spajiç galibiyet bekliyor AZAR günü Habeşistan ile karşılaşacak Millî Futbol Takımımız dün sabah uçakla Adis-Ababa'ya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • NETOTta Dorumu Güzeliyo?AAenecer Kılıç,millî futbolcunun bir hafta sonra maça çıkacağını açıkladı.KALB Spazm'ı geçiren ve bu sebeple Millî takımın Danimarka ile yaptığı karşılaşmada yer alamayan Metin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • GENÇLEŞTİRME DEVAM EDECEK Futbol Federasyonu Teknik Komite Başkanı Ad-ıan Akın,«Kafiyen eskilere dönmiyeceğiz,gençleştirme hareketine devam edeceğiz» demiştir.ŞÖHRETLER FORM TUTARSA KADROYA ALINACAKLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • Namlı tuş ün yapılan F.İ.L.A.toplantısında kontrollü tuş kabul edildi.Greko Romen'ler bu gece bitiyor Yavuz BAYRAKTAR BELGRAD'TAN Bildiriyor BELGRAD Güreş Turnuasırıın ilk gününde güreşçilerimiz Greko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • Fenerbahçe,Rasimpaşa ve Beşiktaş Kızları Voleybol Lig'ınden çekiliyorlar Pazar günü Galatasaray kız voleybol takımının,Beşiktaşa karşı hük men mağlûp olduğu karşılaşma Bölge tarafından tekrar edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • NAPA CALIFORNIA,A.P.5ÖHRETLİ ağır sıklet boksörlerinden Eddie Machen intihara teşebbüs ettiği bir sırada,şehirlerarası yolda devriye gezen polisler tarafından yakalanmıştır.Machen.kendisini ölümden ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • KISA HABfR SPOR-TOTO'ium onbcşinci haftasına dahil bulunan Ankara ve İstanbul'un 6 mahalli lig maçı da yarın yapılacaktır.Bu karşılaşmaların programları şu şekildedir:İstanbul'da:11.30 da Hasköy Davut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • Türkiye Hentbol Şampiyonası bugün başlıyor ANKARA,ÖZEL Türkiye Hentbol Şampiyonası bugün Ankaragücü Stadında başlıyacaktır.Şampiyonaya Ankara birincisi Harb Okulu,İstanbul birincisi PTT ve Balıkesir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • G.Saray Beşiktaş yarm karşılaşıyor Beşiktaş ve Galatasaray profesyonel futbol takımları yarın Mithatpaşa stadında yapacakları hususi maç İçin dün çalışmışlardır.Sarı kırmızılıların dün sabah Mithatpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • İtalya şampiyonu,Şuhat sonu ve Mart başında oynamak istediğini bildirdi G D.BENBY MİLANO dan bildiriyor ALATASARAY'IN Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncü turundaki rakibi Milan,Sarı Kırmızılı kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1962
  • HONVED'İN DARÜŞŞAFAKAYI 85 IÖZDEMÎR GÜRSOY] 52 MAĞLÛP ETTİ Ğİ DÜN GECEKİ BASKETBOL MAÇINDAN BİR GÖRÜNÜŞ Macar şampiyonu Honved,Nedret ve faulle çıkmasından sonra rahatça fark SEYİRCİ:2000 HAKEMLER:Laz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor