Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • BOĞAZDA BİR SU BOMBASI BULUNDU Boğazdan geçen gemiler ve Boğaz •âkinVeri dün deniz üzerinde görünen •Mayın'a benzer ''cisimler» yüzünden orkulu dakikalar geçirmiştir.Balıkçı motorları önce Rumetideki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • "KCCERO YAKALANDI,MESAJINI VEREN TELSİZ BULUNAMIYOR DİYARBAKIR,ÖZEL Güney Doğu jandarmasını 24 saattenberi seferber hâle getiren «Koçcro» nun yakalandığı hakkındaki telsizin bir muziplik» gayesiyle çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • i URUM YARDİM ve ORTAK PAZAR Ç politika kavgalarının alıp yürüdüğü bir sırada,Pariste 8 memleketimizin iktisadi geleceği bakımından çok önemli mü-1 zakereler yapılmaktadır.Bunlardan biri Türkiyeye yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • Kaçakçılık yapan bir Suriye motoru,ateş açılıp yakalandı iskenderun,özel Suriye'den Türkiye'ye deniz yolu ile yapılan kaçakçılığı takip ve önlemekle görevli bulunan Deniz Kuvvetlerimize ait J-13 hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • hipalcTnın en Asılma hazırlığı yapılırken,avukat tashihi karar talebinde bulundu KANDEMİR Sipahipala'nın idamı,avukatı Yılmaz Dereli'nin tashihi karar isteği üzerine dün geri bırakılmıştır.Dosya bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • ÖZDEN KARARA "UYGUNDUR,DEDİ İstanbul îl Başkanı Ekrem özden dün «tnönü'niin sözlerini tahrif ederek,Atatürk'ün en yakın silâh arkadaşını Atatürk aleyhtarlığı ile ithama kalkışmak siyasî densizliğin şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • AKTÜREL "BEN D.P.'DEN ÇIKARKEN ERİM GİRİYORDU,DEDİ ANKARA,ÖZEL C.H.P.Müşterek Haysiyet Divânı Başkanı İhsan Aktürel dün,partiden geçici olarak ihraç edilen Nihat Erime cevap vermiş ve çunları söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • CHP'DEKI İHTİLAFIN DUNKU GELİŞMESİ Meclis grupları ve Parti Meclisi İnönü'yü desteklediğini açıkladı Senatör Turgut Gole'nln ihracını görüşüp karara bağlamak için toplanan müşterek Haysiyet Divânları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • Örüp kararına Rağmen Senato Toplantısına iki A.P.'li katıldı ANKARA,ÖZEL Bağımsız Sakarya Senatörü Turhan Kapanh başkanlığındaki Cumhuriyet Senatosunun dünkü toplantısına da iki senatör hariç A.P.lile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • TEŞKİLÂT TARHAN'IN İSTİFASININ KABUL EDİLMEMESİNİ ıSTEDi A.P.İstanbul îl îdare Kurulu 11 Başkanı Mümtaz Tarhanın istifasının kabul edilmemesini genel merkezden istemiştir.11 İdare Kurulu üyeleri istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • SÜREYYA ENDİK C.H.P.'ye GiRDi ANKARA,ÖZEL A.P.den bir süre önce istifa eden Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik dün C.H.P.ye katılmıştır.Endik,CHP.ye katılmasiyle İlgili olarak şu beyanatı vermiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • AKŞEMSETTİNOĞLU Bir süre önce tedavi edilmekte olduğu Ankara'deki hastalıaneden kaçarak Yunanistan'a sığınan müebbet hapis mahkûmlarından sabık D.Pmilletvekili Reşat Akşemsettinoğlu Atina'da bir demeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • onsorsyum dün toplandı 282 milyon doların üyeler arasında taksimi,kredinin vadesi ve faiz nisbeti bugün belli olacak ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor PARİS'te dün başlayan Türkiye'ye Yardım Konsorsyumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • ANKARA YOLUNDA İKİ ayda 61 kişi öldü ANKARA,ÖZEL Senatonun dünkü toplantısında bir soruya cevap veren içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata,istanbul Ankara yolunda 1 Ağustos ile 1 Ekim arasında 191 kazada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • Arjantin Hava Kuvvetleri KUMANDANI AZLEDİLDİ BUENOS AtRES,A.P.Arjantin Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Antonio Alsına ile Hava Savaş Komutanı Tuğgeneral Gilberto H.Oliva görevlerinden uzaklaştırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • o İŞGÜZARLIK Ankara'da günün dedikodusu şu:Yüksek mühendisler,avukatlar,genel müdürler,senatörler arasından 25 kişi arabaları ile dolmuşçuluk yaparken yakalanmışlar.Biz şahsen buna memnun olduk.Memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • Konya'da Mevlâna ihtifali,geçmiş yıllardan daha büyük ilgi uyandırmıştır Resimde üstte sema' yapanlar,yanda da Refi' Ccvad Ulunay konuşurken.Mevlânâ İhtifalinin biletleri karaborsada Otellerde faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1962
  • TRANSİSTOR I.HAYRİ YELMAN Dünya elektronik teknisyenleri arasında ciddî bir heyecan yaratan bu yarı iletkenler'in mahiyeti,tatbikatı,arızalarının giderilmesi yolları hakkımda mufassal bir eser.Profesy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • ALLAH UZUN VERSİN HAYSİYET Divanı C.ü-Ifk.Erim ve Doğan hakkında karar verirken inönü de aynı binanın alt katında Kadınlar Kurultayına katılacak defegelerle konuşuyordu.Kadınlardan hiri «Maşallah Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • SsSSmEaSl Zeytinyağı fiyatlarına dair ZIHTIN istihsali normal olarak yıldan yıla değişmekle beraber,Türkiye'de ağaçların bakımsızlığı ve oynak hava şartları yüzünden bu temevvüçler daha şiddetli olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 15000 kg.Kûıçe Kurşun 26 Aralık 1962 Çarşamba günü saat 15 de Sirkecideki Komisyon binasınaa kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • BELEDİYE REİSLİĞİNDEN Beyoğlu Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi Anadolu Sokağı 23 Pafta 469 Adanın gabari ve arka çizgi etüdü İmar ve İskân Bakanlığınca onanmıştır.BASIN 21521)15780
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • KONFERANS Fransa Yapılar ve Bayındırlık İşleri Millî Federasyonları,Araştırmalar Genel Müdürü,f 12.Aralık.1962 Çarşamba günü,saat 17.15'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi 21/B dershanesinde,Mühendislik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • 11 «it 9 111 W:h S^Çcuffoâk G mfo Bugünkü AKBABA'nın başyazısı:KONUŞAN YUMRUKLAR!YUSUF ZİYA ORTAÇ Akbaba evinizin nesesidir!MİLLİYET 15786
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • fc* oraloglıı l%afirosu Dün gece oynanmasına başlanan Rüya Doğru Çıkınca komedisinde Lale Oraloğlu ile Esin Eden.Rüya Doğru Çıkınca suarede oynanacaktır.RÜYA DOĞRU ÇIKINCA Komedi:3 Perde Genel istek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • ACI BİR KAYIP Merhume Kâtibe ve merhum Hacı Veliyullah Efendinin oğlu,$ükrüye Sağın'ın eşi,Yük.Müh.Ural Sağın'ın sevgili babası,merhum Rabia Karan,Ummügül Kuvat ve Rukiye Sağın'ın kardeşleri,Yük.Müh.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • AYŞECİK ATEŞ PARÇASI torn ŞEHZADE BAŞI KULÜP SİNEMASI 2.Zafer Haftasına başladığını müjdeler Çarşamba Suarede ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU iştirakiyle GALA Seanslar:11 13 15 17 19 ve 21.30 Tel:22 71 83 Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS:Tel:44 08 35)Çıplak Mlı Değil nü?V.De Siea R.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat' dolayısiyle kapalıdır.İNCİ:Tel:4$ 45 95)Ayşecik Ateş Parçası Z.Degirmcncinglıı.Suarode:Hodri Meydan T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • BEŞ YILLIK PLÂN tarafından fransızca ve ingilizce tafsilâtlı bir hülâsa hazırlanmıştır.Yakında neşredilecektir,ilgililerin şimdiden kaydolunması rica olunur Telefon 44 16 34 İLANCILIK 8644 15747 ıMN^'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN Vize Panayır Sahil deposundan 240 m3 meşe naklettirilecektir.İsteklilerin gerekli belgeleriyle birlikte 14.12.1962 Cuma günü saat 15.te Bahçekapı 27 Mayıs handaki Malzeme Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • I Bu fakülteye yazık olmaktadır ¦STANBUL Üniversitesinde Tıp Fakültesi I denen komiko trajedinin içyüzünü perde kenarından azıcık görür gibi oldum.Profesörlükler arasında en fazla serveti Tıp Fakültes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • Belediyenin İhtiyacı 400 Geliri İSO Milyon lira Hazırlanmakta olan 1963 Belediye bütçesinde 220 milyon lira gelir noksanı bulunmaktadır.Belediye yetkilileri üzerinde çalışılmakta olan bütçede gelir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • DİNÎ KONULARDA KONFERANS VERİLECEK Diyanet İsleri Başkanlığınca tertiplenen Dini konferanslar serisine bugün başlanacaktır.İlk konferans bugün saat 14,30 da Milli Türk Talebe Birliği lokalinde Av.İsma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • TRAFİK KAZASINDA BİR ÖĞRENCİ YARALANDI Şoför Ramazan Uslu idaresindeki 100055 plâka sayılı bir jip önceki aksam Fındıklıdan Dolnıabahçe istikametine giderken Fındıkl-Ortaokul öğrencilerinden 13 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • YALOVA'da BİR CAMİDEN SAKALI ŞERİF ÇALINDI Yalovada Çınarlı camiinln sakal-ı şerifi meçhul bir şahıs tavafından çalınmıştır.Camiin müezzini Rasim Türe polise müracaat ederek saat 14 sıralarında camiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • FRANSIZ MALI Naylon korseleri 65 TL.Korseci DİLBER'de Beyoğlu,istiklâl Cad.Galatasaray 297-1.Tel:49 38 64 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1962
  • TÜRK-HAVA^YOUARI 3 VEnİ TEnZİLRTU UCRK TRRIFESIRDER İS7IFRDE ERİRİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • Toprak altında kalan iki kişiden biri öldü ESKİŞEHİR,ÖZEL Seyitgazi ilçesinin Sarayören köyünden Ali Osman Pehlivan,kardeşi Abdullah İle evlerinin damını döşemek İçin toprak kazarlarken âni olarak kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • 3 Arnavut genci Yunanistana kaçtı ATİNA,A.P.21-24 yaşları arasında 3 Arnavut getıci,Yunanistana sığınmıştır.Memleketlerinde yiyecek kıtlığı ve hükümetin sert ziraat politikası yüzünden kaçtıklarını sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • w 6/r ft i s&^osts Son derece zarif hatları ve tatlı mahun renkli kutusu ile evinize bir güzellik daha katacak olan bu fevkalâde hassas ve kudretli PYE radyosu,1 eşsiz PYE kalitesinin yeni bir ispatıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • DAVETİYE Yeni Mağazamızın açılışı münasebetiyle 13 Aralık 1962 Perşembe günü saat 14.30 da yapılacak törene sayın dost ve müşterilerimin teşrifi rica olunur.KÂZIM KOLBAŞI ve KEMAL KOLBAŞI İstanbul Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • DÜNYACA MARUF TAMBOÜR PAINTS Boya Fabrikalarının X 6 OYA SANA* îf Sentetik Boyaları PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Boyacılardan arayınız TAMBOÜR PAİNTS SANAYİ VE TİCARET Ltd.$ti GALATA.FERMENECİLER No.23 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • J I I I 111 1 b 1111 i I M I I I 1 1 T I I I I I 1 1 1 11 I I I 11.f I!I I L I I 11 111 11111 I SATILIK I ZEPHYR 60 i Ingiltereden bizzat ithal edil-I miş Hakiki 25.000 km.Çok İ temiz Radyo Kalorifer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • ALÂKA KESME Mustafa Göksunun 11.12.1962 gününden itibaren Ortaklığımızla hiç bir İlişiği kalmamıştır.KUM-tŞ Ortaklığı Küçükyalı MİLLİYET 15785
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • SATILIK Geçmiş model Inter Ford Dodge Chevrolet ve Cadillac kullanılmamış yeni yedek parçaları Kuruçeşme depomuzda 12 Aralık Çarşamba günü saat 9 dan itibaren açık arttırma ile satılacaktır.MOBİL Oil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • Yıllık Millî istihsâl artışında Sovyetler şimdi Almanya,italya ve Japonya'dan sonra geliyorlar WASHINGTON,A.P.Amerikan Kongresinde açıklandığına göre,Sovyet Rusya'nın iktisadî kalkınma hızı son 4 yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • İZMİR'DE KLAKSON YASAĞI Yasağa dikkat etmeyen 223 şoför cezalandırılmıştır.Trafik Müdürlüğü tarafından yasaklarla ilgili olarak bütün araçlara el ilânları dağıtılmıştır.Klakson yasağı,İzmirliler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • 10 yaşındaki yankesici kız 525 lira çalarken yakalandı SİVAS,ÖZEL GUnay Durmaz isminde 10 yaşında Bursalı çingene kızı Tan sinemasında bir tacirin cebinden 525 lirasını çalar,ken suçüstü yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • Sakın insan Zengin petrol bölgesi Brunei'nln en kuvvetli siyasî partisinin lideri olan A.M.Ezherl,birçok Asya Afrikalı milliyetçi liderin yaptığı gibi 1953 yılında esaretten kurtulduktan sonra,kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • iş yardım için bir komite kurdu Yeni Komitenin görevi,yardımın "Gayesine uygun tarzda yapılmasını sağlamak WASHINGTON,AJ .Başkan Kennedy,Amerikan dış yardım programının düzenlenmesi ve bu yardımın «ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • İSPANYOL OSCAR'I ispanya'da sinemacılıkta başarı mükâfatı olan «Triuph» adlı bu armadan,Amerika'nın Oscar'ı yerini tutmaktadır.Resimde,hu yıl İspanyol Oscar'ını kazanan Meksika asıllı Amerikan film yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • Güney Kore'de siyasî liderler,demokrasiye dönülmesini istiyor TOKYO,A.P.Güney Korede siyasi liderler,askeri cunta'dan,demokratik İdareye dönülmesml istemişlerdir.Eski Kore Milli Meclis Başkanı îl Dong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • Amerikan Feza gemisi Venüs'e yaklaşıyor LONDRA,A.Radyo Astronomi Merkezi,Venüs gezegenine yaklaşmakta olan Amerikan feza,gemisi Mariner Il'den gelen sinyalleri almaya muvaffak olmuştur.Mariner Cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • f£:l$!ISA HABERLE,ANTALYA Mustafa Bozkurt İsminde 3 yaşında bir çocuk su arkına düşürdüğü topunu almak İsterken ark'a yuvarlanmış ve boğularak ölmüştür.BURDUR üç aylık yetiştirme kursuna katılan ve ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • YAfcAU AOlfc OLAW A^R.£UtvUUKEfl\HİSSETMEÎE BA?LA^.&U MEZAftl OKT-MEI EN ÖLÜRSEM GİDE&İM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • IU£\UK RAZLfYE YAZIŞI HİKÂYESİ C GECJEN SAY/DAN DEVAM.BEKAR DELİKANLILAR!HİÇBİRİNİZ hCIZiAAA EVLENME TEK.LİFİNDE BULUNAMADINIZ-ONUN İÇ İN ZECRÎ TEDBlR.ÛL/VUVM GEREKTİ' AUK KAZİYE.GÜNÜ İLAN EDlJ* YORUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • ANKARA CEBECİ SAĞLIK KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kolejimiz yatılı kız öğrencileri için yaptırılacak olan 78 adet manto ve 78 takım tayyör ceket-etek)kumaşı müessesemizden astar ve diğer levazımatı dikene a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • yr ı 111111111111 1111 11111 1111111111 11 1111 11111111111 t 1111111111111111 ı m 11.it ^y "^jy r,I TAKVI"ftru Kısasla hayal vardır BELKİ bu satırlar intişar eylediği zaman «Salacak Canavarı» diye a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • BURSA LİSESİNDEN YETİŞENLERİ DAVET Bursa lisesinden yetişenlerin mutad yemek toplantısı 15 Aralık 1962 Cumartesi saat 19.30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.Sayın arkadaşlarımızın teşrifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • Anayasa Mahkemesi Satınalma Komisyonu 1 Aşağıda cins miktarı yazılı eşya kapalı tarf usulü il* eksiltmeye konulmuştur.2 İhalesi 26.12.1962 Çarşamba günü saat 10.30 da Anayasa Mahkemesinde Komisyon huz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1962
  • DOĞU ALMANYA CUMHURİYETİ VEB ZWICKAUER MASCHINEN FABRİK DIK.O SEYYAR DİZEL HAVA KOMPRESÖRLERİ CKUI HAVA ve BOYA KOMPRESÖRLERİ PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Türkiye Umumi mümessili MURAT TAKİ sanayİ ve TİCARE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • İİIİ!İ;iİİlİ:İİ!llİ;Bu ESNADA BAŞKA TEL&FONDA.A\AAL BSST=PURDUFSAMA DiK.DE HASL İtahame:se.APTAU-AJZ.BAş/MiZ OEfZ.0£ GİRBCEK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • flcEN.«A/rnre »4MAMOIS&UK i SENlfA fc rHeR^EH 3dT.4 REt^AAlŞUBS^.BÎR.ÇEY SÖJ-UEDtN OKSA?O J^f.BACAKStZ HEE.ŞET» Ö^REMMİŞ.NÇ.REDEN PUYMUŞLAR/BAŞKALARINA KONUŞMALARIN» OINL.EMEK TER» BlYESİa-İKTİB.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • ALLAHHK ALİ BEY SuRAVA BAKÎ.VELİ.Pu «ÇUARlAAl BANVODA SES-BAT ETMfş HAÜMe.F~ B''R.KUTU I DAMA ÇOCUKSUM PURO PUKO çN\EVe,VER)"f5* UTANMfyoR.MU- V\lSİN&?SUN?BABANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • £Ş OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Tahminini» hatalı.Slzt düşündüren hadise müsbet neticeye varacaki g& KOVA BURCU [21 Ocak 1» Subnt] tlri arkadaş arasında vereceglnlı bir karar İkinizin de menfatine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • HSI YAZAN:Christiane ROCHEFORT T Ü R K Ç E S İ Selâmi İzzet SEDES Ama herseyden tince gözlerinin önündeki hayali «ilmek iç n beni hir meyhaneye götür:Bu haya)ışıldıyor,gözleri kamaştırıyor.Bu Tanrının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • meri Çarşamba Rum1 1311 12 1379 ARALIK 19 6 2 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneı 8.18 2.33 öttla 13.08 727 İkindi 13.28 9.47 Aksam 17.41 12.00 Yataı 19.20 1.39 tmtak «20 1248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • Milhyn Gazetecilik a.ç.adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Meaûl Müdür.HİKMET CüLDEREN Spor kısmında Mesul Müdür NECMI TANYOLAÇ Magazin kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,3 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 fl,7 İnd sayfalarda santimi 23 T.L.Birinci sayfada ballık £00 T.L.0 Düğün,Nl$an,Nikah,Vefat ve Teşekkür ilânları 8 santim* kadar 80 T.Lm Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • 123456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Kalemle tartışma;Bir nota.2 Bir çalgı;Alaturka musikide bir makam.3 Vaktiyle kıpçaklara verilen simdi de bazı Türk boylarının adı;Uyku hastalığını yapan sinek.4 Tersi hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • Istanbul radyosu 7.S0 Açılış,program,kına haberler ve hava durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Sabah sarkılan 8.20 Haberler ve hava durumu 1.30 Solodan orkestraya Krelsler «Ask ve Viyana Kaprisi Thoma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • BALIKÇILIK OLTA TAKIMLARI ve YARDIMCI i ARAÇLARI 20)1 SITKI ÜNER 1 Bundan evvelki yazımızda tarifini yaptığımız Lü-fer oltası;ayni zamanda gündüz Palamut yemlicill-j Kinde,urla boy Mercan,Karagöz ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1962
  • Merzifonlu.canı sıkılmış bir halde cevap verdi:Birçok ehil kipler böyle kasaba ve köy yollarını tehlikeli buldu:«Geçeceğimiz,bu yerler bataklık olduğu için geçilmesinde büyük meşakkatler çekilir,mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1962
  • #ıwfl«wwEi ^ nd Kumaş sanayiinde en büyük ısım Kumaş alırken üç metrede bir mevcut İPEK İŞ damgasına dikkat ediniz MENSUCAT T.A.Ş!~ff DAİMA ÜSf ÜN KALİTE en modern desenler v SAĞLAM ve BURUŞMAZ rENK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1962
  • Değeri fiatından kat kat üstün.Buzdolabı oe Çamaşır Makinası Genel Satıcıları BEKO TİCARET A.Ş.BURLA BİRADERLER ve Şsı.Utlklâl Cad.Be 349.Beyoğlu Telefon:49 35 00 Hezaren Cad.No.61-63.Galata Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1962
  • TELEFON 27 42?10 SATILIK EMLÂK FABRİKA Arsası Kartalda afin Sanayi mıntıkasında su ve elektrikli S3 43 15.BOSTANCIDA dükkân,köşebaşı 27 41 85.ŞAHANE deniz manzaralı konforlu telefonlu.bahçe içinde kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1962
  • Bir opera şark/c/s;da Kızıl liderin ölümündeki esrardan bahsetti Ölümüne kadar diktatörün sevgilisi olan Bolşoy operası artistlerinden biri,"Stalin i arkadaşlarının içki ve kadınlarla yıprattığı» nı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1962
  • Amerikan DEV örm memleketim ilk d mine BU DEV MAKİNELER SAYESİNDE KALİTE VE ZERAFET İHTİYACINIZ TAMAMEN TEMİN EDİLMİŞ BULUNMAKTADIR.Kfflycvii,Fabrikaları Her türlü zerafet ve desende triko imâl kudret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1962
  • M.S.B.1st.Sirkeci Demirkapı 2 No.Iı Satmalına Kom.Bşk.dan:Askerî ihtiyaç için kapalı zarfla aşağıda yazılı malzeme satın alınacaktır.Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyona veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1962
  • Balıkesir Âs.Sat.Âl.Kom.Başkanlığından Ord.Okulu hltlyacı İçin 24 ton Kuru Fasulya kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır Tahminî bedeli 60000 lira olup geçici teminatj 4250 liradır.İhalesi 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1962
  • 20.asırda inanılması güç bir hikâye t'M WW99W* i HP vsain Pars dehşet I Afrika'da Nijerya çevresinde yaşayan ve avladıkları 1 insanların kalplerini söken Pars adamlar hâlâ mevcut Pars adamların,deris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1962
  • DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLATINA Uzman,Uzman Yardımcısı ve Araştırma Asistanı Alınacak 1.iktisadî ve Sosyal meseleler araştırma,toplum kalkınmam demografi,eğitim plânlaması,proje tahlili,sektör programlan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1962
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN:Doğu Almanya'dan suni elyaf ithal etmek üzere Odamıza 10.977,dolarlık bir ek tahsiste bulunulmuştur.İhtiyaç sahibi sanayicilerimizin 17/12/1962 aksamına kadar bir dilekçe ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • İI.SEN YURTSEVER 11c BEKİR YÜCELER nişanlandılar.12 Aralık 1982,Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • AYFKR IŞIK İle MUSTAFA KA-YA nişanlandılar.11.12.962,Bebek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • FERİHA EVİMER ve FARUK EVİMER,oğulları NİHAT'ın doğumunu müjdelerler.11.12.962,Şişli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • ŞEBNEM GÜLBUH ve KROL GÜL-Rl'H,oğulları KAVHAN'ın doğumunu akraba ve dostlarına duyururlar.11.12.962.İzmit.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • DOĞUM GÜNER ve MEHMET ŞAHLAN AYŞE SELVA'nın doğumunu müjdelerler.Cihangir Kliniği 11.12.1962 İLANCILIK 8661 15768
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • ACI BİR ÖLÜM tstanbul Omum Berberler Derneği kurucusu ve başkanı,EsTiaf Dernekleri Birliği Başkanı,Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı,Konfederasyon İdare Meclisi âzasından Kurucu Meclis âzasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • HIB'.WI.M Mil miMM İl»—¦¦İMİ ACI BİR KAYIP büyüğümüz,kadın terzisi Husanti Işılak'ın ve Vaso llyas'ın anneleri,Kavel Kablo Fab.memurlarından Kemâl Işılak'ın ve Yoıgo llyas'ın kayınvaldesl Eleni BURBUÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Dul Bayan Meline Lokmagözyan ve evlâtları Telemak,Mısak ve Irnıa sevgili esi ve babaları BAY Zare Lokmagözyan'ın OTO KROM İŞ)vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi bugünkü)Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • ZAYİ Sanayi Vekâleti sicil vesikamı kaybettim.Hükümsüzdür.MİLLİYET 15787 Nazım Süer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • MEMUR ABANIYOR Lise mezunu,askerliğini vap mis,İngilizce muhaberata vâkıf,tecrübeli,seri daktilo yazabilen memur aranmaktadır.Başka lisan bilen teknik bilgisi olanlar tercih edilecektir.Alâkalıların T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Fevkalâde Toplantı T.C.Ziraat Bankası Mensupları Yardım Birliği İdare Hey'eti Başkanlığından:Aşağıdaki mevzuların görüşülmesi için Birlik Umumt Heyeti 15 Aralık 1962 Cumartesi saat 11.30 da fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • VEFAT Denizcilik Bankasından emekli merhum Emin Şayiam ve Neriman Saylam'ın kızı,Pakize Akman ve Güzin Saylam'ın kırkardeşleri.Coşkun ve Ayşecan'ın teyze leri.öğretmen Ilyas Akman'ın baldızı ZAHİDE SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • PHILIPS R MB M ESmL v si F:Bol ışık yerir İLANCILIK 8381 15749
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • POLİETİLEN ARANIYOR Tel:27 16 32 İLÂNCILIK 8(526 15745
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Konya As.Sat.Al.Koni.Bşk.lığından Kapalı zarfla 44 ton K.Soğan alınacaktır Tahmin bedeli 48400 lira geçici teminatı 3630 liradır,ihalesi 25,Aralık/1962 Salı günü saat 16 da Komisyonda yapılacaktır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • KADIKÖY KAYMAKAMLIĞINDAN 1963 yılı Bekçi aidatı listeleri Murtarlıklara asılmıştır.Tahakkuklar 1962 yılının aynıdır.Aidatlar dörder ay süre ile üç taksitte tahsil edilecektir.Süresi içinde borcunu öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜSÜNDEN C i n i Muh.Bedeli Miktarı Teminatı İhale tarih,saati 0)NO Caltex marfak Gres yağı 4834.4834.Kg.365.26/12/1962 11.00 Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme 2490 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • EN ÜSTÜN KALİTE H&ğ$£4$ OTOMATİKLERİ'ni kullanınız «Ö 0 SERİSİ Vakum ve tazyik OTOMATİKLERİ M J D A SERİSİ Ev buzdolabı OTOMATİĞİ F 50 SERİSİ Ev buzdolabı için Butonlu Defrost OTOMATİĞİ r Mümessili:K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • BOZGUN HESABI Baştarajı Sekizincide Anlaşılması gereken nokta;futbolda temiz bir etiket sahibi olan Danimarka'ya karşı çıkarılan kadronun bir reform kadrosu olmadığıdır.Yine bir gerçeğe parmak basmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • YALNIZ YENMEK DEĞİL,FUTBOL DE Baştarafı Sekizincide müş madalya kazandıran İkinciliğe ulaştılar.Bu yıl içinde ise,bizim geçen yıl iki maçta da ek farkla yenebildiğimiz Norveç'i 6-1'lik mağlubiyete uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • 6-O'in izlerini silmek için.t Baştarafı Sekizincide Millî takımımız son turnede formda ve başarılı görünmedi.Ama yabancı sahada oynamanın güçlüğünü ve dezavantajlarını da insafla düşünmek iraheder.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Türk takımı favori Baştarafı Sekizincide hıklarını müşahede ettik.Tıirk futbolcuları için avantaj olan sabanın bu durumu ve seyircinin tezahürattı dikkat edilecek noktalardır.Danimarka için ayni avant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Grup kararına rağmen Senato toplantısına iki A.Mi katıldı Baştarajı Birincide Müzakereler şuasında söz alan bağımsız senatör Ağırnaslı,işçi Partisi toplantısındaki olaylar üzerinde durmuş ve bunları,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Sekiz ÇUVAL KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ Adriyatik seferinden dönen Denizyolarının «Marmara» gemisinde 8 çuval kaçak kadın eşyası ele geçirilmiştir.Geminin hava borularında saklı olarak Gümrük Muhafaza me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Bursa'da esrarengiz bir hastalık BURSA.ÖZEL Keleş ilçesine bağlı Sorgun köyünde henüz teşhis edilcmiycn öldürücü bir hastalık çıkmıştır,üç gün önce düğünü yapılırken ansızın hastalanarak üç dört saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Tarım işçileri,vergiden muaf tutulacak ADANA,ÖZEL Tarım Bakanı Mehmet İzmen «Bu ayın sonuna kadar zirai gelir vergisi çıkmış olacaktır.demiştir.îzmen,vatandaşlık vasıflarından birinin,vergi vermek old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • üçler,Mahkemeye baş vurdu Baştarajı Birincide Milletvekillerine geniş hareket serbestisi vermezsek demokratik rejim çöker,hukuki bakımdan ihraçlar konusunda son derece haklıyız.GRUP BİLDİRİSİ C.H.P.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • HAYSİYET DÎVANİ,GÖLE'NiN İHRACIN!GÖRÜŞMEYE BAŞLADI ANKARA,ÖZEL C.H.P.Kars Senatörü Turgut Göle'nin ihracı konusunu görüşecek olan Yüksek Haysiyet Divânı ile Senato Haysiyet Divânı dün saat 18 de müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • AKTÜREL "BEN D.P.'DEN ÇIKARKEN ERİM GİRİYORDU,DEDİ Baştarafı Birincide ken Nihat Erim aynı tarihte Menderes'ten hizmet kabul ediyordu.Kısaca ben çıkarken o giriyordu.Nihat Erim,Aktürel'in beyanatına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • ÖZDEN KARARA "UYGUNDUR,DEDİ f Baştaraiı Birhıcide H.P.Genel Balkanı Atatürk ilkelerinden ayrılmaya kalkışmakla itham edilmektedir.Bunu yaparken,Genel Balkanımızın İstanbul il kongresinde söylediği nut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Mithatpaşa stadında maç kazanmanın güç olduğunu açıklamış ve «Bu sa" bada bizim için beraberlik iyi netice olur.demişlerdir!Antrenör Poul Petersen bugünkü karşılaşma hakkında «unlan söylemiştir;«Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Sendika yöneticileri tabanca istiyor ANKARA,ÖZEL Türk-lş dün içişleri ve Adalet Bakanlarına birer telgraf çekerek,son zamanlarda bâzı işverenlerin sendika yöneticilerine karşı giriştikleri tehdit ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Bir esrar kaçakçısı 12 küo esrarla yakalandı Elinde bulunan onikl kilo esrarı Yunanistana sevketmek İsteyen bir kaçakçı dün polis tarafından suç üstünde yakalanmıştır.Dündar Altay ismindeki kaçakçının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • Üç kiralık kaaîita,otelinin kâtibini öldürtmek istedi İZMİR,ÖZEL Otelde fuhuş yapılmasına mani olan otel kâtibi,patronlarından biri tarafımdan üç kiralık kaatile öldürtülmek istenmiştir.Güler Palas ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • SiPAHiPALA'NIN İDAM!GERİ KALDI t Baştarafı Birincide Mahkûmun boynuna kararın da.İnfazdan sonra asılması uygun görülmüştür,infaz yeri olarak cezaevi avlusunda mahkûmların göremeyeceği bir yer sevilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • SÜREYYA ENDİK CH.P.'ye GiRDi Baştarafı Birincide ler yaparlarsa onların karakterlerinden Şüpheye düzmek mümkündür.Uzun zamanlı dönüşler ekseriya olgunluğa delâlet eder.Yolu tıkayan bir kayayı elbirliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • KONSORSYUM DÜN TOPLANDI Baştarajı Birincide rüsumuz İse 30 40 sene vadeli ve en fazla yüzde 2 faizli die yardım şeklindedir.Konsorsyum Başkanı Ripken'in ölmesinden sonra dün Pariste Başkanlık için Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • 32 SENELİK TECRÜBE l KURU TEMİZLEMEDE Pantolonlarınız daimi bozulmayan ütü ile 7.5 Liraya TERGAL yapılır.AORES:Şişhane Tutsak Sokak 11,13 ştt.s REKLÂMCILIK 5131 15769
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • SARIYER İCRA MEMURLUĞUNDAN:961/220 T.Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen 1800 lira değerinde 10 kalem menkul emvalin birinci açık arttırması Büyükderede Çayırbaşı Cad.No.250 bakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • SELLÜLOZİK TİNER ve DUKA CELLULOSİC VARNISH C 1007 Chemapol Praque)ALİNACAKTİR Nazilli Basma Sanayii Müessesemiz için masura cilalama işlerinde kullanılmak üzere 4000 kilo TİNER Sellülozik)ile 4000 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • İLÂNDIR Dokuzuncu Sulh Hukuk Hâkimliğinden 961/162 istanbul Muhakemat Müdürlüğü tarafından Besim Teoman Işık ve Lokman Sevinç aleyhine ikame olunan alacak dâvasının yapılan duruşmasında:Dâvâlılardan L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • ADALET BAKANLIĞINDAN Demirbaş Mobilya Yaptırılacak)1 Yüksek Hakimler Kurulu ihtiyacı için 20)kalem mobilya kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.2 Muhammen bedeli 403.480)lira olup geçici teminatı 198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • GAİBE İHTAR Askerî eşyayı kaybetmek suçundan hakkmda ilk tahkikat açılan ve yapılan araştırmalarda bulunamayan Recep oğlu 1930 D.lu İstanbul Kasımpaşa Hacı Hüsrev Mahallesi İmam Etendi sokak No.9 da n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Ankara Hastahanesi ihtiyacı bulunan iki adet orta boy Blok Sterilizasyon cihazı,şartnamesi esasları dahilinde proforma alma usulü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.12.1962
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Sayın İşadamları.19/11/1962 tarihinden itibaren Genel Müdürlük haline getirilen Şirketimiz eski gemilerini seferden çekerek yeni ve motorlu gemilerle iş h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.12.1962
  • a.88 R m SteB Hb *fefflw BL ft ^»ft wk El ft 2 isleniy İLLİ takım kaptanlığına getirilen Metin Oktay'ın bir müddet futbol oynamaması doktorlar tarafından istenmiştir.Doktorlar,yorgunluk dolayısiyle ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • DAHİMARKA'LI GOZU İLE BUGÜNKÜ Favori j POÜL PRÎP ANDERSEN BERLtNGSKE TİDENDE Gazetesi Yazarı)»STANBULDA Danimarkalı-1 İlan çok zor hir maç bekli-yor.Türk 'takımının Bo-|Şi lognadaki mağlûbiyetine p ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Dün Yugoslavya Başkentine giden iştirak edeceği Enternasyonal Turnnada birlikte 11 memleketin lu tuş tatbik olunacak imçtym YARİN 5 bin kişilik Belgrad Fuar Spor salonunda başlayacak olan Enternasyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • iiifâilll|ililiii MERKEZ Ceza Heyeti,Altınordu idarecisi Sadi Oktav'a 4 ay idarecilikten,Beylerbeyi'nden Abdülâziz'e 21,Barbaros'dan Necati'ye 1 ay müsabakadan men cezası vermiştir.YARIN İskoçya ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Dün yapılan toplantıdan sonra Vali Akı,büyük stada ait plânm hazır olduğunu ve istimlâk kararının alındığını söyledi BAYRAMPAŞA'da yaptırılması kararlaştırılan 100.000 kişilik stadia ilgili olarak dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Dârüşşafaka'mn,Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasındaki rakibi Honved takımı.Honved Basketbol lakımı şehrimizde YARIN akşam Spor Sarayında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk tur birinci maçı İçin Darüşşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • SPOR-TOTO KESİN SONUÇLARI Ondördüncii hafta Spor-Toto sonuçları göyledir:13 bilen 44 kişi 7.264.50 lir» 12 bilen 808 kişi 395,50 lira 11 bilen 8.408 kişi 38 lira ve 10 bilen 44.606 kişi 7'şer lira ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Beşiktaşlı Güven meninskus değil Dün son bir muayeneye tâbi tutulan Beşiktaşlı Güven'in sakatlığının meninskus olmadığı anlaşılmış ve kulüp tarafından İtalyaya gönderilmesinden^' vazgeçilmiştir.Genç f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Bozgun hesabı M—M—II II ¦bir tarafa Necmi TANYOLAÇ EVVELA,bir noktada anlaşmamız lâzım;Bugünkü millî maç,Türk futbolu için bir dönüm maçı değil.Milli takımın bağında bulunanların da futbolculara bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Yalnız yenmek değil,futbol de UNUTALIM mı 6-0'ı?Bir fırsat işte bugünkü maç.Unutmak değilse bile,acısını hafifletmek,daha doğrusu Türk futbolunun böylesine bozguna müstahak olmadığını ispat İçin İyi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • ACİ bir mağlûbiyetten tam 10 gün sonra,bir milli maç daha.Doğrusu,millî takımımızın Kıbrıs İsrail İtalya turnesinde gördüklerim,bugünkü maç için fazla iyimser olmamı önlüyor.Örtmeğe çalışmak ne kazand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Yaşasın Dolmabahçe Kahraman BAPÇUM B UĞUN için tonnda olmadıkımız tartışılmayacak kadar açık» tır.Üstelik haritada küçük görünen Danimarka'nın da futbolculukta Avrupa'nın kalburüstü takımlarından aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • Yaralı Aslanlar ACILARIN en acısı,evlât acısıdır derler.Ne acısı olursa olsun,büyük üzüntülerden yakanızı bir an evvel sıyırıp toparlanamazsamz,üst üste binecek yeni küçücük üzüntülerin bile altından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.12.1962
  • I 90.MİLLÎ I I MAÇIMIZ E Türkiye Danimarka milli ta-E kımları,futbol tarihindeki ilk S E karşılaşmalarını bugün Mithat-E paşa stadında yapacaklardır.E Bu,Türk millî takımının 90 S E inci müsabakası ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor