Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • KALİTE HARE ŞARAPLARI'nı Piyasadan ısrarla arayınız Beyoğlu,Yenişehir,Serdar Ömer Cad.133 Telefon:49 32 74 44 89 82 REKLAMCILIK 4589 14517
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • İnönü "Plânın gözden düşmesine çalışılıyor» dedi C.H.P.Gruplarının ortak toplantısında,plân konusunda iki ters cereyan olduğu belirtildi.ANKARA,ÖZEL CH.P.Senato ye Meclis Gruplarının dün sabah yaptıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • HANGİSİ KADIN HANGİSİ ERKEK İki turist.Her İkisi de pantalon giymiş.Birinin saçı kısa,diğerinin uzun.Arkadan görenler,hangisi erkek,hangisi kadın anlamakta güçlük çekiyorlar.«Saçı uzun,aklı kısa» tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • Kübalı liderin U Thant'a göndermiş olduğu mektup,anlaşma ümitlerini yeniden azalttı WASHINGTON,A.P.A.A.RADYO KÜBA Başbakanı Fidel Castro B.M.Genel Sekreteri U Thant'a gönderdiği mektupta Küba'nın mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • A.P.Büyük Kongresi tehir edildi ANKARA,ÖZEL A.P.Merkez Yönetim Kurulu,Genel Başkan Gümüşpala'nın rahatsızlığı gerekçesiyle genel kongreyi daha ileri bir tarihe almağa karar vermiştir.Gümüşpala dün has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • ass?oaaa YAVRULADIKÇA.Gazeteler:«Halk Partisindeki kopukluk» diye başlık atıyorlar.Aman aman sakın ha.Hatırlarsınız 1945 de böyle bir kopukluk yapmıya kalktı da acısını on beş yıl çekmek zorunda kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • 14'Ierden Baykal,dün izmir'e geldi IZMIR,ÖZEL Sabık M B.K.üyesi ve 14'lerden Rıfat Baykal,dün Tel-Aviv'den şehrimize gelmiştir.Vapurla îzmire gelen Baykal,gümrükte gazetecilere,«Devlet memuriyeti bitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • KIZIL CİN TEKRAR TAARRUZA GEÇTİ YCNI DELHI,A.P.AA.Komünist Çin Kuvvetleri dün Himalâyalar cephesinin Doğu ucunda şiddetli bir taarruza geçmişlerdir.Kızılların VValong yakınlarındı Hind mevzilerine kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • BULGARLARA CASUSLUKTAN SANIK S kııp Ülkcray dün sabah Ankara'da Askerî Siyasi Mahkemede gizli olarak yargılanmıştır.Duruşmada,Savcı Yüzbaşı Mehmet Turan,Mahkemenin Türk Ceza Kanununun 136/1 maddesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • TOYNBEE BİR «DÜNYA DEVLETİ» Nİ SAVUNDU ANKARA,ÖZEL Prof.Arnold Toynbee,dün Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde üçüncü konferansını vermiş,insanlığın bir atom harbiyle mahvolmadan bir Dünya Devleti kurulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • KOÇERO VE ŞAKİLER İÇİN AF TEKLİFİ ANKARA,ÖZEL C.H.P.Mardin Milletvekili M.Ali Ankan,Koçero,basta olmak üzere,dağlara çıkan şakilerle yurt dışında bulunan kaatlllerin atlarıyla ilgili bir kanun teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • *"OPim TİNBERCEN'İN ENDİŞELERİ BEŞ yıllık kalkınma plânının Meclis'te görüşüldüğü şu günlerde Türkiye'ye yardım için kurulmuş Konsorsiyum da,önümüzdeki Sah Paris'te yapacağı toplantıya hazırlanmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • KAATİL HAPİSHANEDE YAKALANDI S" ligi mevkiinde yaşında Muzaffer T;tş isimli bir şahsı atkıyla boğarak öldüren 22 yaşındaki cinsi sapık Rahim Yetim dün polis tarafından yakalanmıştır.Bilccik'hı Bozüyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • Yumruklaşmaya kadar giden münakaşalar sonunda,iki grup ayrı ayrı toplantı yaptı.Bakan Karasapan,görüşmeleri belirsiz bir tarihe tehir etti ANKARA,ÖZEL BASIN Yayın ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen «Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • HÜSEYİN KIRCALIJ ÇIIPİYP'YC tfAf IYOBI APHI Divarbaklr' Savur,Mardin ve Midyat'ın köylerinden 48 kişilik bir kafile,Nııseybin'in Kanikat Değirmeni mevkiln-3UKITC TC l\AVj.l T V^KI«MI\U/I den kaçak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • Silâhlı mühendis kadının intiharından korkuluyor Harbiyede,Teknik üniversitede asistan olan başka bir mühendis kadına sokak ortasında ateş ettikten sonra kaçan Yıldız Asena dün bulunamadı AĞIR Suç Mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • tenkidini yapU ANKARA,ÖZEL 5 yıllık Kalkınma Plânının görüşülmesine dün Millet Meclisinde başlanmıştır.Görüşmeler 8 gün devam edecektir.Plân hakkında ilk konuş-mayı Başbakan Yardımcısı Feyzioğlu yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1962
  • Plânlama uzmanları ise,yeni vergiler koymanın mümkün olduğunu söylediler.ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Melen maliye uzmanları ile plân uzmanlarının ortak toplantısında «Mecbur kalırsam istikraza gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • K l KINMA Plânı Senatoda görüşülürken A.P.Istanbul Senatörü Rıfat Oztürkçine ktırsüve çıktı.Plânı tenkid ettikten sonra sö.le devanı etti:»Kalkınmamızı madem plfte ı başaracağız ve bunun BBCEB3I UTANG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • 4r^+ir+ir+ic+k-ir HAFTANIN FİLMLERİ TwneaucOKoul:CASUSLAR ÇARPIŞIYOR «Londra Clıiama Polo Nord» Dııilio oletli idaresinde Sinemaskop tekniği ile çevrilmiş renkli Ferraniacolor)bir Excelsa Film İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Türkiye'nin ve Yakın Şarkın en mükemmel ve konforlu olmasına rağmen en ucuz KIZ TALEBE YURDU Nişantaş,Vali Konağı Caddesi No.77 de açılmış ve TALEBE KAYDINA BAŞLANMIŞTIR Telefon:48 05 88 İLÂNCILIK 810
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • güneşten,yağmurdan,havadan müiessir olmtyan ve solmıyan yegâne dış plâstik boyadır ou«mus v,OGutiflfli FAAL:7329 14525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Nişantaşı semti i6 saat Elektriksiz kaldı Nişantaşı ve Tesviki.e semtleri evvelki gece saat 20 den dün saat 12 ye kadar elektriksiz kalmıştırilgililer kabloda meydana g.elen bir arıza sebebiyle bu sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • PEvRE\JA KOUONYA FABRİKASI F4 wM® ÜRAJ-IK V^CŞITU İKRAMİYE DAĞITIYOR:PE;R.UA^:kqiyiyalafinı;'daiıjijâ;kapalı '¦ambaİ'aiv'ahHiz.'1 İçinden'.çıkacak kuporfâ\y'.'jftiM*'?^f,in^.K'y^etli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • SAHTE 50 DOLARLIK VERİRKEN YAKALANDI Adem özuğurlu isimli 63 yaşındaki bir leıiikçi dün tatil saati yaklaşırken Merkez Bankası veznesinde 50 doları bozdurmak islemiş,fakat sürdüğü dolarların sahte old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Mobilya Marangozu ARANIYOR MODERNO Hilton karşısı REKLÂMCILIK 4736 14554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Dr.Ahmet Akkoyuniu Avrupa seyahatinden dönmüş ve hastalarını kabule başlamıştır.MİLLİYET 14549
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Ana Baba ve Öğretmenlerin Dikkatine pTİN Matematik Yabancı Dil Fizik Edebiyat Felsefe ve diğer derslerden talebe muvaffakiyetini temin için yazılmış tek kitap.ödemeli tevziat SANTRAL YAYINEVİ Cağaloğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • İTHALÂTÇILARIN NAZARI.DİKKATİNE 9 unci Kotadan Kota No.92.01 den 92.07 ye kadar MATTH.HOHNER A.G.trossingen Batı Almanya)Dünyanın en büyük Ağız Armonikalar ve Akordeonlar Fabrikası Müracaat:EWALD MEYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • TÜNEL SIRASI)19 Kasım 1962 Pazartesinden itibaren muhterem müşterilerinin emrindedir.İLANCILIK 8123 14542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • ÜZ UM KADI N SAÇI Elimizde mevcut pk miktarda uzun kadın saçı kilosu 30' liradan satılacaktır.İlgililerin aşağıdaki adrese mektupla müracaatları ilân olunur PAR İS KUAFÖR SALONU P.K.24 Ak saray istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Dul Bayan Nıvart Boncuk ve Silva'mn sevgili esi ve babaları,Evlâtları Onnlk Levon Ver.iin ve ASKASER BONCUK Ani vefatını akraba ve dostlarına teessürle bildirirler.Cenaze merasimli bugün)17 Kasın)1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • BİR KADIN KEZZAP İÇEREK İNTİHAR ETTİ Galata Talarbcy sokak 1 2 numarada oturan 'ff yaşındaki Mcdiha Aydogan itttnli bir sinir hastası dün pvinde geçirdiği kriz sırasında kezzap jgerek intihar etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • istanbul'un Kâzım plânı Yaptırılacak lstanbulun «Nâzım Plânı» nın yapılması yeniden ele alınmıştır.Nazım plân,İtalyan şehircilik uzmanı Piccinato tarafından yapılacaktır.Dün,Belediyede Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Dördüncü Levent Eminönü Troleybüs itibaren başlanacaktır.LETT,idaresi yeni hatta 20 trol-ybüs arabası tahsis edecektir.4 üncü Levent Eminönü troleybüs seferlerinin başlamasıyla şehirde so troleybüs ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • AMERİKA'YA MERMER İHRAÇ EDİLECEK Amerikaya mermer ihracatı yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır.Numune partiler halinde sipariş alınmıştır.Amerika blok ve levha halinde mermer talebinde bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • 10 AYDA 220 MİLYONLUK İHRACAT YAPILDI ihracat mevsiminin en hareketli devresi olması dolayısiyle yükleme ve şevketine faaliyeti hızlanmıştır.Ekim ayı içinde istanbul limanından mulıtrlif memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Diktatör Hâkimlere teminat verdi.MİLLÎ KET 14556.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • KORDON BLÖ Folies Bergere'in vedet Şantözü SILVANA BLASİ SON 4 GÜN)DİKKAT:Restoran Pavyon büyük salondadır.Yemekten sonra ayrıca Konsomasyon Mecburiyeti yoktur.İLANCILIK:810» 14.ı41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • HANIMLAR DİKKAT l Plâstik Kola tatbik edilen çorap kaçmaz Telefon:27 23 30 İLÂNCILIK 8066 14535
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Büro,Sekreter,Ofis Karbon Kâğıtları ve Makine Şeritleri tam 80 senelik bir tecrübenin kalite ve garantisini hizmetinize arzediyor.Husus» M/s/r pamuğundan imâl olunan makine şerifleri kal iyen kurumaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ş ATLAS Tel:44' 08 35)Maceralar Yolunda D.Kerr Y.Bryner ft.1.tkinci hafta)EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 S)Cam Sakın N.Koksal O.Gunsiray.KONAK Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Herkes tarafından sevilen ve takdir edilen JORJ STİL ORKESTRASI Nefis ve ucuz yemekleri,MAYÎMUNLU salonları,NİYET KU-YUSU ve büyük sürprizleriyle sizleri bekler.Telefon:21 46 87 BASİN 19881)14564
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Bu gece föulup K'da Dansöz RUHSAR ÇINAR MİLLİYET:1J555 HM—OBWBB*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1962
  • Üç tutam örnek TÜRKİYE'de en büyük tenkid hürriyeti yazı yazanlar hakkında mevrut olduğu,bu hürriyeti kısıtlamak da hiçbir yazarın ne gücüne sığdığı,ne haddine düştüğü için,tanıdıklar ve tanımadıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • t$âtfbl B^0 jsi iff mi WflPOTfi* 48 suçu olan hırsız,teşekkür etti ve «Ben 35 yıl bekliyordum» deditZMIB,ftZEL Snvcı tarafından 153 yıl hapsi istenen hırsız Olcay Çiftllkçi,dün Birinci Ağır Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • 60 yaşındaki adam,15 yaşındaki kız için amcasınrn oğlunu öldürdü URFA,ÖZEL 60 yajmda Hüseyin Yaşar kendisine İS yakındaki kızını vermlyen amcasının oğlu İsmail Yaşar'ı dün Harran Kapısında 20 yerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Bir okulda dersler ayakta yapılıyor ŞEMDİNLİ,ÖZEL Bu yıl İnşaatı tamamlanarak tedrisata açılan yeni Merkez İlkokulunda ayakta dera yapılmaktadır.Buna sebep Okulda sıra,masa,sandalye,kara tahta gibi hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • İyiliksever eri,tren çiğnedi İZMİR,ÖZEL Bornov* 57.Topçu Tugayı hizmet bölüğünden Fikri Sevin adında bir er,Bornova tren istasyonunda ihtiyar bir yolcuya yardım etmek İsterken hareket eden trenin altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Istanbul* da güneş ve denIz şehri DE BİR DAİRE SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ.Geniş bilgi için bütün şubelerimiz emrinizdedir.TÜRKİYE EMLÂK m KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Tıbbî Müstahzarat Lâboratuvarına ORTAK ARANIYOR Anlaşmalı tam tesisli ve faaliyettedir.Tel:55 47 60 S.9-11.17-22 MİLLİYET 14512
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • DOĞUBANK TASFİYE HEYETİNDEN Satılık Kıymetli Gayrimenkuller Haliç Fener Vodlna Caddesinde İmarın 275 pafta,2329 ada ve 7 parselinde kayıtlı Doğubank Balat Şube Binası ve iş hanı ile Kasımpaşa Bahariye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Diktatör ¦mom om Iktiyyysadl kalkınmayı Öyle bir sağladı ki.MİLLİYET 14556
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • VİNÇ KOTA 193 Gümrük tarife 84.22.2p lisansı olup devretmek istiyenler 44 47 20 den 12 ye müracaatları.İLANCILIK:8122 14546
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Deniz Harb Okulunda Atatürk Anıtı açılıyor Deniz Harb Okuluna dikilen «Atatürk Anıtı» bugün saat 14 de törenle açılacaktır.Törende Milli Savunma Bakanı llhami Sancar'ın da bulunacağı öğrenilmiştir.Göl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Almanya'ya hususî ambalajlı mandalina ihraç edildi ÖZEL îzmlrden İlk defa olarak özel ambalajlar İçinde Almanyaya mandalina İhraç edilmiştir.Narenciye İhracatının büyük önem kazanmaya başlaması üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Meşhur HoHywood desinatörü İrehe intihar etti HOLLYWOOD,A.P.Hollywood film dünyasının ünlü elbise deslnatörlerlnden İrene dün kendini bir binanın damından aşağıya atarak intihar etmiştir.Polis,îrene'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Dalgıç ve balık adam olabilmek için bir gazeteyi okumak ve anlatmak gerekiyor ANKARA,ÖZEL «Balık Adamlar Yönetmeliğine» güre,dilsizler balık adamlığa ahnmıyacaklardır.Ayrıca aşırı derecede şişman veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • S-İEM YÂ Okmeydamnda yeni yapılan Kaptanpasa İlkokulu,Bayındırlık Bakanlığı ile müteahhit arasında çıkan bir ihtilaf yüzünden öğrenim yapamamaktadır.1961 yılının Kasım ayında bitirilmesi gereken okul,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • SOYGUNCULARIN SÖ-ZÜNE uydu STuAS jehre dönerken,dipçikle başına vurulmak suretiyle üç soyguncu tarafından soyulan tüfekçi ustası Salih Sütlan hnstalıaneden taburcu edilmiştir.Salih SUtlan'ın ilk işi,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Sdisi ^r w Hi r,eı v.Uahlli $ier &km SADOSAN sabunlu su ile silinir ve daima pırıl pırıl halini muhafaza eder u«mtıs tftıtı« OfiDiififli FAAL:7329 14525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Trafik kazasında 3 kardeşten ikisi öldü biri ağır yaralandı ANKARA,ÖZEL Ankara'da dün blı kazası olmuş,İki çocuk ölmüş,bir çocuk da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır.Ankaradan Çubuk'a,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • TAKVIMD ÇALINAN ELMAS GEÇENDE bir gazete Sultan İkinci Abdülhamidden ealmea «Mabudun Gözü» adlı 70 kratlık elmasın müzayede ile satılacağını yazıyor ve bu elmas hakkında su malûmatı rlyordu:Elmas Hind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • K£NDİlf&i«İ BÎR.BİNAHiN-İlİMPE ABDÛUArtSAL VE EFRüZgfy YAM ODAYA KOVARIMI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Bu güzel m.Alabilirsiniz I IV Bunun İçin iki tüp DİŞ MACUNU Al man ir Kâfir?ACtLE EDİNİZ,MİKTARI AZDIR EcfJneye,parfümeriye,bakkala uğrayarak bedava ptasun y» daklı Kolynos Super White diş macunundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • BAYANLAR cin 30 sene garantili yorganlık Atlas Satenlerimizin)seri renkleri çıkmıştır.Lira Krj.Düz Tafta 5.50 Birinci Tafta 6.0G Astarlık Sof 8.50 Astarlık Birinci Sor 4.00 Manto Astarlığı Saten 5.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1962
  • Yanan Yunan gemisi I ı L a I ft I Şiddetli fırtına ve yağmur yüzünden kurtarma gemileri kazazedelerin yardımına yetişemiyor Bir Amerikan denlzaltısı dün şiddetli bir yağmur altında «u üstüne çıkarak,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • musiki öğretenlerle Müzik j tahsili problemi Konservatuarlara chiş imtihanları yapılırken,ğ• kabu!edilemeyen çocukların ebeveyni ile imtihan heyeti arasında sık sık gerginlikler çıkıyor.Ana,ba-EŞ ba b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı?program,kiv« haberler ve hava durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Saz eserleri ve oyun havaları 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah konseri 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • ag OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Size hir küdın fenalık etmek İstiyor.Bugünlerde ağzınızdan söz kaçırmamaya dikkat edinizd& KOVA BURCU [21 Ocak 19 Juh.ıtı Akrabalarınızla aranız çok iyi.Fakat es dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • SOLDAN SA6A:1 Avrupa'da bir devlet.2 Büyüklük kemiyet değer İtibariyle İHI sey arasındaki veya parça ile bıftüıı arasındaki bağıntı,tenasüp;Kaba saba baslon.3 Teı i eski Mezapotamya'da tarihi bir devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • İLAN TARİFESİ ABONE TARİFESİ 2,3,4,5 tncl sayfalarda santimi 6,7 Ind sayfalarda 30 2Ü T.L.T.L.3 Ayhk Ti l.L.6 Ayhk 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı Memle-0 200 T.L.ketle^ İçin adi posta İle bu ücretle-Düğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • iigL% Milliııet HI—I'lWHWilHI Milliyet Gazetecilik A.ş.adına 9 Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • VAKİT VASATI EZANÎ Cumartesi 17 KASIM 19 6 2 r VASATİ HI eti 1382 C.âhır 1* Güneş ÖJ1» Aksam Yatın 7.50 12.59 15.34 17.40 19.25 6.07 Rumi 1378 Kasım 4 2.00 7.09 9.44 12.00 1.55 12.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • YAZAN:Christiane ROCHFORT TÜRKÇESİ:Selâmi İzzet SEDES m Bana hakverin.Tanımadık insanlar içindeyiz.Biz otelciler zihnimizde roman yazarız,çok kere de aklımıza gelenler doğru çıkar.Sizin hakkınızdaki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • Onun maksadı sırtını Osmanlılara dayayarak imparatorumuzun idaresindeki bir kısım Macar topraklarını almaktır.Veziriazam bu sözü duyunca büsbütün kızdı:Bre ne söyler gol kâfir?Tökeli İmre bizim küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • fÇfN ANlAŞ wA vAPACASINi 5ÖY.MEMt'ŞMıyDİN?«Hû.EVETİ.SOYlE.V\IŞTi'/V\C3EMEK ALTİN ÇATO DA ŞE 8AŞLAN\Ak.ı sn'.YORSUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • BuYUK.tCÛLOıPMAK Ç(KJ ANTH?VARACAĞIM W.lt DtoMI Prod,•v-j igftoflggjgf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1962
  • Hû* ALUÛM ViMH ŞOFÖRLE* GREV VAPAAkS kAK.T-4AA csRev v,apa_CAK.ZAAA.ANI Bul.lAR ölDüv,Eva GİRİMCE BW MAT KOLTUiuM4 OTuKup A»AvcLAJ2lAAJ UZA teW&L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.11.1962
  • Önce bir kararname ile memurlara şapka mecburiyeti konmuştu İti uhalif E3 ATATÜRK,1 Eylül 1925'de Ankara'ya dönmüş vo hemen ertesi günü Vekiller Hcyeti'nin bir kararname çıkarmasını sağlamıştı.2 Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1962
  • SATILIK EMLÂK HERTÜRLU inşaata elverişli Sat.Büyük arsa Tel.48 63 36 saat 15-17 arası ÜSKÜDAR Azlzmahmut efendi ¦ok.No.40 da hoş ev,merkezi yerde 7 oda,hahçeslyle 165 M2 ÇlFTEHAVUZLARDA Sat.Daireler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1962
  • ISTANBUL DEFIEBDABUeiNDAN Mükellefin veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Bilinen adresi Verginin Nev'i Cezanın Nevi Muradiye Kemalli Bahri Sünger Erdoğan Koksal Kaya Durtaş Ziya Düşünel Müslim İpekçi Semih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1962
  • ETİBANK İSTANBUL ALİM SATİM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Beşiktaş,Kuruçeşme caddesi No.87 deki telefonlu,nhtımlı 252 M2 lik depo kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiraya verilecektir.Tekliflerin,en geç,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1962
  • Gelecek yazı ŞAPKACILAR SABAHA KADAR SATIŞ YAPIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1962
  • BÖZULMAYAN DÂİMİ ÜTO TERGflLLEÎMİZ SES*ÜFI LÂM Pepo Kuru Temizleme Boya ve Tergal Fabrikası Muallim Naci Cad.81/1 2 Ortaköy Tel:47 30 25 Şubeleri:Taksim Osmanbey Sirkeci Aksarav Yüksekkaldırım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • geliyor Erkek giyiminin ana haflan Avrupalı erkek moda uzmanları tarafından tesbif edildi ve açıklandı.Hanımlar Eşinizin,nişanlınızın ve çevrenizdeki I I 11.II II W—erkeklerin giyiminde onlara rehber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • Boğaziçinde SATILIK YALI Paşalimam Sahibi eliyle:440248 444891 İLANCILIK:7581 14538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • ^adosa J* Plâstik t* s?¦evinizin duvarlarına kadife bir dekor sağlıyacak yeni bir DYO çeşididir üfifTîüS »ı O^Ullflfll FAAL:7329 14525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • İstanbul Çocuk Hastanesi Döner Sermaye Muhasipliğinden 1.istanbul çocuk hastanesi bahçesinde yaptırılmakta olan Çelik binanın noksan kalan inşaatının ikmali işi 134299.72)lira keşif bedel üzerinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • 2/43 üncü Süvari Alayı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından MARDİN 1 Aşağıda cinsi,miktarı,muhammen bedeli ve kati teminatı yazılı katır 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin P fıkrasına göre pazarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • ROOTES GRUBU MAMULATI TONLUK MİNİBÜS ve PANELLERİ Ocak ayından itibaren teslimine başlanacak olan vasıtalar için sipariş kaydına başladığımızı sayın müşterilerimize bildiririz.EDİRNE.KIRKLARELİ.BOLU.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • SİVAS İL DAİM!KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN:22500)lira muhammen bedelli ve 1687.50)lira geçici teminatlı Sivas merkezinde bulunan eski Cumhuriyet İlkokulu binasının enkazı kaparı zarf usulü ile satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • Yeni buzdolabınızı seçerken:Ekovatının M£ipiM Pî-Vi olmasını İsrarla isteyiniz sayesinde volfaj düşüklüğü Trik TEHLİKE değildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • Kiralık Aranıyor Standard Elektrik ve Telekomünikasyon firması tercihan Galata,Beşiktaş,Levent,Şişli ve Beyoğlu semtlerinde büro,atölye ve garaj olarafk kullanmak için asgarî 500 m.2 toplam yüz ölçümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • TERCÜME İŞLERİ Türkçeden Fransızca,tnfflizo*,italyanca ve Almancaya ve bu lisanlardan Türkçeye her nevi tercüme İsleri kabul edilir.Ciddiyet,ehven flatlar,kati ketumiyet.Adret Sark Aynalı Pasajı Na.9/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1962
  • SAVAŞ İlaç.Çil ve" sivilcelere karşı İLANCILIK:7733 14533
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • Gazeteci Arkadflslarımızdan MA-RUF EVREN,MÜBECGEL UÇA» evlendiler istanbul 16.11.1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • SEVİM ONBEK ile YÜKSEL AKÇA nikahlandılar.Beyazıt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • AYSAN OKTAR TUNA)İle IŞIK TUNA evlendiler.Osmanbey.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • O AVLA GURF.L ile KNGIN DUŞUN nişanlandılar.Kadıköy.14.11.1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • INCI KARPAT ile SUAT KALAN nişanlandılar.Üsküdar.14.11.1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • MERY ile EMİN evlenip Dies'Ut olduklarını dostlarına müjdelerler,Büyukdere.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • ALEV ve ERDOĞAN OZMEN HK-RKT'in dokumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.Ankara.12.11.962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • RUKIYE vp SIXAIJATUN OM.VV,kızları BELKIS'lH doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • ACI BİR KAYIP Tiryaki Hasarı Paşa a/fadmdan,Eskişehirli merhum Alay Bey zade Osman Bryiıı oğlu,Emekli Tümgeneral merhum Necip Kadri Demirkazığıf)yeğeni,Münevver Tirytki'nin esi,Solmaz Zeytinoğlıı,Suna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • VEFAT Derneğimizin kurucusu ve fahrî başkanı,memleketimizin mâruf tüccarlarından Bay Askaser BONCUK 16.11.1962 Cuma günü vefat etmiştir.Cenazesi Beyoğlu Üç Horon Ermeni Kilisesinden bugün 17.11.1962 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • Şubemizin çok kıymetli îdare Heyeti Veznedarı ve onursal üyesi ASKAN Askazcr)BONCUK 16 11 962 Cuma gecesi vefat etmiştir.Cemiyetimize her vesile ile büyük yardımları dokunan mumaileyhin 17.11 962 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Müteveffa Avni kızı ve Cemile Ağacık'ın çok sevgili kızı,Ömer ve Müberrn'nın sevgili kardeşleri,T.C.Ziraat Bankası Galata Şubesi memurlarından Kâzım Aydoğdu'nun sevgili eşi,T.C.Ziraat Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • ÖLÜM Çok sevgili ve kıymetli büyü-I ğümüz Emekli Albay Doktor ZEKAİ TARAKÇIOĞLU 16 Kasım VJ62 günü İzmir'de İ Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Aziz naşı İR Kasım 1962 Pazar günü Şişli Camiinde kılınacak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • VEFAT Kafkas-eşrafından merhum Hacı Mehmet ağanın damadı,Hacer Çakaıı'ın krymetli esi,Naciye ttaanadoUı,Necmettin Çakan,Müh.Saim Çakan,Gülsen Çakaıı'ın sevgili babaları,Hüldan Çakan ve Mehmet Özansdol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • M E V L I D Muhterem büyüklerimiz Nuri KOZİKOĞLU ve Refika Kozikoğlu'nun arız ruhlarına ithaf olunma* üzere bugünkü 17 Kasım 1962 Cumartesi günü Şişli Camii Şerifinde ikindi namazını takiben okunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • ÖZEL TARİFE:Çerçeve içinde verilmek istenen ilânlar 5 santime kadar 80 liradır.l r.iMıı.ıım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • Diyarbakır Tekei Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlük mâmulât ambarlarının onarımı ve yeni he'a yapılması işi şartnamesi gereğince açık eksiltmeye konulmı ğtur.Muhammen ücdeli 23395.48 lira olup muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • HALATÇILARIMIZA Zeytinburmı Çimento Fabrikası Yed-î Âdil Başkanlığından Cemiyetimiz adına aldığımız cünlük yüz tonluk çimento tahsisi,Cemiyetimize mensup imalâtçılarımıza Kooperatifimiz tarafından 750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • VEFAT Merhum Miralay Hamicl bey ve Merhume Hidayet hanımın oğulları.Servet Süral'in eşi Yüksek Mühendis Mimar Erdem SÜra] in kıymet-babası,Hııri-Akduırıan,Feyziye Yüzgülun karck-sleri,Kadriye Aktar,Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Hidayet ve Hasibe Banıtçu'nun oğulları,Osmanlı Bankasından Fatma Banıtçu'nun çok kıymetli eşi,Mustafa Banıtçu'nun muhterem babası,Yusuf ve Hasan Banıtçu'nun ağabeyleri.Hüsnü Barutç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • I—M—i m—w—M EVLİD Muhterem babamız FAİK GÜRDÖL'ün azİ2 ruhuna ithaf olunmak üzere 18.11 1962 Pezar günü ikindi namazını müteakip Pasabahçe Camiinde Mevlidi Şerif okutulacaktır.Arzu eden akraba,dost ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • WllWIII IPJIIIMIIiailllMIIIIIIIIIHILHWMMI M E V L İ D Büyük kayıbırnız SİYAMI ARDA'mn ölümünün 52 nci gününe tesadüf «den 18 Kasım 19f.2 Pazar Rünıi öyle namazını müteakip Kadıköy Moda Camiinde Mevlid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • "Basın kongresi,ük toplantısında dağıldı Baştarajı Birincide rılerak bir grup Turk Ocağında;Istanbul,Ankara,îzmir Gazeteciler Sendikaları ile Cemiyetleri ve işverenlerin temsilcileriyle bazı Anadolu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • |t Bnştnrajı Birincide milletçe büyük çaba gösterilmesine ve bası fedakarlıklara katlanılmasına haçlıdır» MP.SÖZCÜSÜ M.P.grubu adına istanbul Milletvekili Zckâi Dormen,bir konuşma yapmış ve şunları sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • İNÖNÜ "PLÂNIN GÖZDEN DÜŞMESİNE ÇALIŞILIYOR,DEDİ 0 Baslarajı Birincide «Enflasyon enirini daha zeıiftin,fakiri daha fakir yapar.enflâsyonda sosyal adalet teessüs etmez,enflâsyonun tehlikesi başlangıçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • Castro,Küba'da hiç kontroSa yanaşmıyor Baştarafı Birincide larının düşürüleceğin)de İhtar etmiştir.Castro.Amerika,Kübanın S şartını kabul ettiği taktirde münasebetlerin düzelebilcccRini belirtmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • KIZIL CİN Baştaraf\Birincide dirmis ve «hu anda şiddetli çarpışmal.ır devam etmektedir.demiştir.HİM)KOMÜNİST PARTİSİ PROTESTO ETTİ Of yandan Hindistan Komünist Partisi Başkanı S.A.DaıiRe.Dünyada mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • rAffım için kimse uğraşmasın» Sakıt Kıral MİLLİYET 14556
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • mükellefin veya Sorumlunuu Adı ve Soyadı Bilinen Adresi Ödeme Emrinin Numarası SeJduman İsmail Karaman İsmail Yeğenoğlu İsmail Giray Lütfü Fındıkoğlu Ahmet Tekel M.Sıddık Ulutürk Recai Köstebekoğlu Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • boya sanayiinde bugüne ar keşfedilen boyaların en modernidir ij«ıiius unu* ocumun FAAL:732a 14525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • Siyâsi İlimler Uzmanı Vergi Reformu yapacak MtLLÎYET 14556
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • MALİYE BAKANI Baştarajı Birincide tılan teknisyenlerden çoru da,Türkiyede vergi alınmıyan kaynağın hemen hemen kalmadığı,meselenin bunları en iyi seklide değerlendirmek olduğu görüşünü savunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • S ilâ hh mühendis kadının intiharından korkuluyor Başlarajı Birincide olarak çalışan Yıldız Asena altı ay kadar önce Harbiye karakoluna müracaat ederek «irfan Tımca» dan şikâyetçi olmuş ııu vıuai'Rçım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • İşçi Partisi bir bildiri ile iddiaları reddetti Türkiye İşçi Partisi,dün bir bildiri yayınlayarak,partiden istifa eden Gıda İsçileri Sendikaları Federasyonu Başkam Ahmet Muşlu'nun «Türkiye işçi Partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • İzmir Valisi dairelerde meşrubat!yasak etti İZMİR,ÖZEL izmir vali ve belediye başkanı Enver Saatçigil dün daire müdürlüklerine gönderdiği bir tamimde,mesai saatleri dahilinde memurların çay,kahva benz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • Vergi Islah Komisyonunun yeniden teşkili isteniyor Marmara ve Trakya bölgesindeki 32 Ticaret ve Sanayi Odası ve Borsaları Başkanlarının üçüncü müşterek toplantısında Vergi Islah Komisyonunun yeniden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • «Devlet Gemisini ancak ben kurtarabilirim» tiTiza mm MİLLİYET 14556
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • hakiki plâstik boya olduğundan di;işlerde tecrit vazifesi görür JuMî OGULLflfl!FAAL 7329 14525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • limanKm İSTİ!Mükellef veya Sorumlunun Adı,Soyadı Dairece bilinen adresi Ödeme Emri No.Salim Palabıyık Cafer Şanlı İsmail Taktak H.Rüştü Konca Aziz Aygün Şerife Akkermao Mahmut DidiK Şaban Eklil Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • M.S.B.1st.4.No.lu.Sat.Kom.Bşk.dan 1.Aşağıda yazılı üç parti iş hizalarında gösterilen saatlarda 21/11/1982 Çarşamba günü pazarlıkla ihaleleri Demirkapıda M.S.B.1st.4.JJÎos tu Sat.Kom.da yapıL icaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • istanbul Belediye Reisliğinden Evvelce onanlı Fatih,Arpaemini mahallesi 422 pafta,3008,3009,3010 sayılı yapı adaları için hazırlanan mevziî imâr plânının izah raporu İmâr ve İskân Bakanlığınca onandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • YAPI İLAHI Bitlis Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Bitliste yaptırılacak 297811.62 lira kesit bedelli Jandarma Subav ve Astsubay loimanları inşaatı işi olup işin 90000.00 liralık kısmı 1962 yılında geriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • TAMİRHANE VE DEPO ARANIYOR Oto tamirhanesi ve yedek parça deposuna elverişli asgari 800 metrekare bina kiralanacaktır.Şişli semti tercih edilir.P.K.205,Şişli)adresine müracaat REKLAMCILIK 4787 14522
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • ASLANLI KORNİŞ SANAYİİ Yaldızlı Korniş-Modern,klâsik ve reprodüksyon tablo çerçeveleri fabrikası.SATIŞ MAĞAZASI,SİRKECİ HÜOAVENDİG&R Cad.26 Tel.274006 £«l i İLÂNCILIK 8049 14545
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1962
  • 1963 IZMIR FUARI 1963 Izmir Fuarı Amerikan Pavyonuna iştirak etmek isteyen Türk iş Adamlarının 9.cu ithalât Kotası esasları dahilinde yapacakları müracaatlar istanbul Amerika Başkonsolosluğu Ticaret K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.11.1962
  • GÜNDÜZ KILIÇ t İLE YAPILAN RÖPORTAJ NECMt TANYOLAÇ bildiriyor Polonya basını Galatasaray Bytom maçı dolayısiyle geniş neşriyat yapmaktadır.Bu arada Katoviç'de çıkan Sport gazetesi dün.Gündüz Kılıç ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • SARI-KIRMIZIULAR ÇAUS1IERGUN OYNAMIYOR Galatasar Galatasaray'ın dün maçın oynanacağı 100 bin kişilik Silezya Stadında yaptığı antrenmandan bir görünüş.[TELEFOTO:T.H.A.SİZE MYIELI mmERUEUi Bytom maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Sanfrahafta Sual veya Bahri oynayacak,maçı 180.QG9 kişi takip edecek YARIN Bytom ile Avrupa Şampiyon kulüpler kupası eleme turunun revanş karşılaşmasını yapacak olan Galatasaray,bu müsabakaya Ergun'su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • I Basketimizin i I ilerisi.ğ SAMİM.GÖREÇ şş Dünkü yazımı,Romanya gali-r S biyetinden evvel gazeteye ver-8 mistim.Basketbolümüzün,spor ğ branşlarımız içinde kuvvet ve S g teknikçe en müstesna mevkii iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • klİlHABiRtER İstanbul mahallî liginin üç karşılaşması yarın Şeref Stadında yapılacak ve saat 10.15 de Adalet Eyüp,12 de Taksim Anadolu,13.45 de Beylerbeyi Hasköy karşılaşacaktır.İzmir mahallî liginin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • dün kamp Naci,Şeref Özcan,Şenol,Birol,S müteşekkil kadro,yarın antrenman yapacak 2 ARALIKTA Avrupa Mîllî Takımlar Kupasının ilk maçını İtalya millî takımı ile oynayacak millî takımunızın altı futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Beş yıldan beri Santos'a yenilen Sao Paola kulübü idarecileri Pele'nin lig maçlarında oynatılmamasını istiyerek,Siyahî inciyi istenmeyen adam ilân ettiler.Pele'nin ağlar önünde topla artistik'bir pozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Jones,Basket takımımızı beğendi Balkan Basketbol Şampiyonası münasebetiyle şehrimizde bulunan F.l.B A.Genel Sekreteri Jones.«Romanya karşısında elde ettiğiniz basarı küçümsenemez,fakat 1951 yılından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Ismail Ogan,Güreş kampına alındı Güreş Federasyonu,millî güreşçi İsmail Oğan'ın mazeretini meşru bulduğu için dün gece kampa almıştır.Serbest takım antrenörü Adil Candemir,«Hamit Kaplan kısa zamanda f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Karagümrük Selçuk ve Dursun la bugün mukavele imzalayacak Karagümrük kulübü,Kasım transferinin kendisine verdiği haktan İstifade ederek bugün Galatasaray'lı Dursun ve Selçuk'la mukavele imzalayacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • SPOR TOTONUN 13 ÜNCÜ HAFTA MAÇLARI ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun 13.halfasında yapılacak karşılaşmalar tesbit edilmiştir.1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı* şöyledir:ttalya Türkiye,tstann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Türkiye Boks Birincilikleri bugün başlıyor ANKARA,ÖZEL 1962 Türkiye ferdi boks şampiyonası bugün saat 20 de Amerikan Okulu Spor Salonunda bashyacaktır.Şampiyonaya İstanbul ve Ankara takımları ile Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Bir hakem,bir m ve allı futbolcu ce.MERKEZ Ceza Heyeti dün-kü toplantısında altı futbolcu,bir hakem ve bir meneceri cezalandırmıştır.CEZA ALANLAR Hakem Faruk Talû,sebebi açıklanmadan bir ay müsabaka i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN BEYOĞLUSPOR İLE KARŞILAŞIYOR Beşiktaş profesyonel futbol takımı bugün saat 15 de Şeref Stadında,Beyogluspor ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.Siyah Beyazlılar maça millî takım kadros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Basketbol Kız Takımımız parasızlıktan Avrupa Şampiyonasına katılamıyor Türkiye Şampiyonu Üniversite Spor Kulübü Kız Basketbol takımı parasızlık sebebiyle Avrupa Şampiyonasına katılamayacaktır.Şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Aitinordu bu.u'im Mithatpaşa stadında Vefa ile karşılaşacaktır.Resimde İzmirli futbolcular topluca görülmektedir.Ankara'da Demsrspor-Karşıyaka ve Ş.Hilâl-Göztepe ile karşılaşacak.Vefa yeni transferler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1962
  • Balkan şampiyonasında takımımızın 2.zaferi Devreyi 36 33 mağlûp İsi:mükemmel bir oyundan ekibimiz ikinci yarıda rakibini sahadan sildi [ÖZDEMIR GÜRSOYI Bulgaristan'ı 70 62 mağlû pettiğimlz dün geccklB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor