Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • İMALÂTÇILARA MÜJDE!Impor-teks Ru-bo fabrikasının faaliyete geçtiğini iftiharla sayın imalâtçı dostlarına bildirir.1 impor-teks Sanayiinin en son sistem ve mükemmeliyetle Tirkiyede ilk defa olarak Impr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • NacNiIlan,bîr cinsî sapık casusla beraber kaçacağı söylenen Bahriye Müsteşarı için tahkikat açtırdı LONDRA,A.A.A.P.RADYO BAŞBAKAN Macmillan,eski Bahriye Müsteşarı Thomas Galbraith'in cinsî sapık bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Bir kamyon taksi ile çarpıştı 2 kişi öldü ANKARA,ÖZEL Ankara'ya 33 kilometre mesafede dün bir trafik kazası olmuş,2 kişi ölmüş,2 kişi de yaralanmıştıristanbul'dan Ankara'ya' gazete getiren bir kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Rusya bâzı şartlarla uçaklarını Kûbadan çekmeye razı WASHINGTON,A.P.AA.Rus Başbakanı Kruşçev,Başkan Kennedy'ye gönderdiği bir mektupta,Kûbadaki 1L-28 tipi bombardıman uçaklarının da,füzeler gibi.Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • BİR BULGAR CASUSU DAHA ANKARADA YARGILANIYOR ANKARA,ÖZEL Bir Bulgar casusu daha bugün Ankara'da Askerî Mahkemede yargılanacaktır.Yakup Ulkeray adındaki Bulgar casusu bundan dör* ay evvel Bulgar hududu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • İMAM VE VAİZLER KONTROL EDİLECEK ANKARA,ÖZEL Yeni Devlet Bakanı Ali Şakir Ağanoğlu,dün verdiği demeçte,«ti ve ilçelerde bulunan müftü,vaiz ve imamların teftişe tâbi tutulacaklarını,bu amaçla.Diyanet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • DURUM MEMURLARA HAKKINI TANIYAN KARAR 1 A NAYASA Mahkemesi,önceki gün verdiği kararla,görülen AA lüzum üzerine emekliye sevkedilen veya Bakanlık emrine y ahnan bir memurun,bu işlem aleyhine yargı orga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • DEVEKUŞU YAPICI GÜ1U V Afrika'da Cudtslıoorn'da yapılan bir deuuvuı.u.yu I #*KI^| vckıışu yarışın» 7 bin meraklı takip etmiştir.Yarışlar çok ilgi görmüş ve turistler için bir eğlence kaynağı olacağı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • II.Abdülhamid'in hazinesinden habercisi tarafından çalınan [TELE-FOTO A.P.CB «Mabudun Gözü» adlı pırlantayı alan Chicagolu kuyumcu karısı ile görülüyor.I Mabudun gözü 3 1375 bin liraya satıldı H Chica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Toprak reformu şehidi için İran'da matem TAHRAN,A.Piran'da toprak reformunun ilk şehidinin kurşun yağmuru altında can vermesi dolayısıyla millî matem ilân edilmiş,sıkı yönetim konmuştur.Melek Abedî ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Bir muhafız,çarpışarak Batı Berlin'e kaçtı BERLIN,A.P.Genç bir Doru Alman hudut muhafızı dün kendisine mâni olmak isteyen arkadaşları ile çarpışarak iltica etmiştir Batı emniyet makamları 19 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • RAGIP GÜMÜSPALA DÜN HASTAHANEYE KALDIRILDI ANKARA,ÖZEL A.P.Genel Başkanı Ragıp Gümüspala dün şehrimizdeki özel bir kliniğe yatırılarak tedavi altına alınmıştır.Gümüspala bir süre önce Istanbulrian Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • aaraa TÜTE TÜTE Bülent Ecevit,Atatürk hakkında yaptığı bir konuşmada:Doktrinleşmek donmaktır,demiş.Yüzde bin haklı.Ancak doktrinleşmek başka,doktrinlerden faydalanmak başka.Biri nasıl donmaksa,ikincis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Pirinç,leri altın diye satan üç defineci yakalandı 200 lira değeri olmayan yirmi parça pirinç kalıbını bir oto yedek parçacısına âsar-ı âtika altın olarak 60 bin liraya satan üç definecim dün polis ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Dinanfii ü gemide 'yangın çıktı Bermuda Adasının 300 mil kuzeyinde infilâk eden geminin yolcularının kurtarılmasına çalışılıyor.NEW-YORK,A.P.AA.AMERİKADAN Mısır'a patlayıcı madde taşıyan bir Yunan şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • BİR SENDİKA BAŞKANI İSÇİ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ Türkiye işçi Partisi kurucularından Gıda işçileri Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Muşlu dün bir basın toplantısı yaparak partinin son 7amanlardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • »i mm ÎİTOTHEff OF IHFORMMIOH BROADCASTING ytifeftJIURISM m m [ÖZKAN ŞAHİN] Pasaportunu Roma'da unutunca hava Alanında kaldı.Sonra izin çıktı Londra'dan,Afrika'da Johsnnesbouxg'a bir dinlenme gezisi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • SENATÖR MANSFİELD İSTANBUL'A GELDİ Dün Istanbula gelen Amerikan Senatosunun çoğunluk lideri Montana Senatörü' Mike MaYıstield «iürkiyenin Küba krizinde bizi enerjik bir şekilde desteklemesi,bütün Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Görevin/kötüye kullananlar için a tasarısı hazırlanıyor Rüşvet,irtikâp ve suiistimal suçları af edilmiyecek.Haksız iktisap dâvaları düşecek.ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor GÖREVİNİ kötüye kullanan» si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1962
  • Göıüşmeleı 8 gün süıecek BEŞ yıllık Kalkınma Plânı bugün Millet Meclisinde görüşülmeye başlanacaktır.Plânın Meclisteki müzakeresi 8 gün devam edecektir.Plân Karma Komisyonu,Cumhuriyet Senatosunun plân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • MEMUR SANINCA.VATANDAŞIN Beledi- ede bir işi vardı.Bcledi e umumi evrak bürosuna gitti,Bakırkıi' şube mudurluğıınden gelen evrakının numarasını istedi.Günlerden Çarşamba saat 11 idi.Büroda bir kadın,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • **ft J St fL j L:ÖL-m^mm A İ HAFTANIN FİLMLERİ I ASKA KARSJ GELİNMEZ Ilıılki Saner idaresinde çevrilmiş hir Birsel Film prodüksiyonu.Oj navanlar:Göksel im».v,Belgin Doruk,Diler Saraç,Atıf Kaptan,üzdem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • KURUTMA FIRINI ARANMAKTADIR Kaolin,Kıl ve Toprak kurutabilecek fırın aranmaktadır.Alâkalıların yazı ile P.K.136 ya müracaatları.REKLAMCILIK 4780 14500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • FİLM 35 mm.NEGATtV.POZITrV ve SES boş film ihtiyaçiarınız için HIKANT NAZAR Firmasına müracaatınız menfaatiniz icabıdır.FRANSIZ MALI Conıpi'osseur Ekovat L'unif£ Hermetique S.A.Fabrikasından gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • gemi satis ilimi D B.Deniz Nakliyat T.A.Ş.'ne ait KOCAELİ.SİNOP ve DEMİR gemileri iç ve dış piyasada ^atılacaktır Son teklif verme tar'i.ı 17.12.19H2 olup şartnameleri Şirket veznesinde satılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • TEKNİK ELEMAN ALİNACAKTİR Kırklareli Pınarhisar Çimento Fabrikasında vardiya ustabaşısı olarök yetiştirilmek üzere Sanat Enstitüsü motor şubesi mezunu Tekniker okulu maJrins bolümü mezunları tercih ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • Su Kulesi İnşaatı Yaptırılacaktır Ataköy 3 ve 4 kısım inşaatımızın sahası dahilinde TL 580.000.keşif tutarlı su kulesi ı malzemeli)inşaatı eksiltme suretiyle ihale edilecektir.1 İhale evrakı 21.11.196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • T.C,DEVLET DEMİRYOLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 kilo Flatinğ Vernik 26 Kasım 19H2 Pazartesi günü saat 15 de Sirkecidejti komisyon binasında kapalı zarf usulile satın alınacaktır.Teklifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • J^2 TÜNEL SIRASI)9 Kasım 1962 Pazartesinden itibaren muhterem müşterilerinin emrindedir.İLANCILIK:8096 14492
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • ARÇELİK ELEMAN ARIYOR Kalite kontrolörü olarak istihdam edilmek üzere,asgari San'at Enstitüsü Boya.Torna,Tesviye veya Elektrik bölümleri mezunu ve 1 3'illık atelye tecrübesine sahip askerliğini yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • ARKA ARKAYA 2 BÜYÜK ÇEKİLİŞTE APARTMAN DAİRESİ CEMAN 7 MİLYON LİRA yalnız İŞ BANKASINDA TÜRKİYE BANKASI en fazla İkramiye veren Bankadır 28 Aralıktaki seııesoııu çekilişinde şansınızı kaydetmemek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • Bosîancı'da fair eve girmek isterken,bekçinin dur ihtarına aldırmayan hırsız,ayağından yaralandı Bir hırsız dün «ece Bostancı'da tabanca ile ayağından vurularak yakalanmıştır.Evsiz barksız takımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • 70 YAŞINDAKİ ÜFÜRÜKÇÜ 3 AY HAPİS YATACAK Müşteri sandığı bir kadın polis memurunu kocası ile barıştırmak için büyü yaparken suçüstü yakalanan Sadık Bulgari isimli 70 yaşındaki üfürükçü,dün 4.Asliye Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • MALTEPE GEMİSİNİN İNŞAASI TAMAMLANDI Şehir Hatları İşletmesi için Istinye TV ısa nesinde inşa edilen 2000 kişilik «Maltepe» yolcu gemisi yarın sefer tecrübesine tabi tutulacaktır.67 metre boyunda,13 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • SAĞLIĞINIZ İÇİN PANASON ÇAYI İÇİNİZ REKLAMCILIK 4620
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • SANATLAR AKADEMİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Akademi Müdürlüğüne ingilizce,Resim Bölümü Başkan] ı-ma ingilizce Dekoratif Sanatlar Bölümü Başkanlığına Almanca,en birer Kâtip)sekreter alınacaktır.Bu iş için açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • CRAZY HORSE SALOON'un 1 No lu Striptease Vedeti PASCALIWE BU AKŞAMDAN İTİBAREN YENİ DANSI İLE KERVANSARAY'^ ayrıca zengin program Lütfen masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:47 16 30 47 16 31 REKLAMCIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Yeni Spazmolitik Müstahzarımız Draje,Ampul ve Süpozituar N-Bütil Skopolamin Bromür=Hyoscine-N-Butylbrornid)Depolara tevzi edilmiştir.BİOFARAAA LABORATUARI LTD.ŞTİ,İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • KOTA:135 TARİFE 84.10.23 Lisansı olup devretmek isteyenler.Tel:44 82 05 MİLLİYET 14457 v.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • TEŞEKKÜR Trabzon Ak-ı;bat Hacı Osman Oruİları eşrafından merhum Abdullah ve merluııne Hafız Cemale Usman oğulları,büyücümüz,eşim ve babamız İsmail İsmet Uş^man'm cenaze merasimine katılmak,bizzat evim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • KIZ YÜZÜNDEN BİR GENÇ BIÇAKLANDI 32 yaşında Haydar özdemir isimli bir şahıs,dün Taslıtarlada Çilek Tarlası mevkiinde kız meselesi yüzünden çıkan bir kavga sonunda 20 yaşındaki Sami Korkut'u bıçakla ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • Denizcilik Bankası 2 milyon lira manevî tazminat ödeyecek Denizcilik Bankası,Üsküdar faciasında ölenlerin ailelerine topluca 2 milyon liraya yakın manevi tazminat ödeyecektir.Bu meblâğ,batan geminin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • [BUBmskMDALDİR CUMHURİYETİN kurulduğu günden bu yana dünyada en çok yabancı uzman davet etmiş memleketlerden biri Türkiye.Şimdi devletin başındaki sorumlu kişilere İ sormak gerekir:1 Bu uzmanların rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • satılıyor Türkiye'ye her yıl milyonlarca liralık kaçak mal sokulmakta v« bunlar birçok dükkânın vitrininde rahatlıkla satılmaktadır.Kaçak olarak yurda sokulan vo ilân edilmiş kotalarda is-imleri mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • SfNEMÂUft;BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Maceralar Yolunda I)Kerr V.Bryner R.t.İkinci halta)EMEK Tel:44 84 3*)Tamirat dolayjsole kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Çam Sakızı N.Koksal O.Günşlray KONAK Tel:48 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • Plâstik kola ile ütülenen pantalonun ütüsü bozulmaz Tel:27 23 30 İlâncılık:8066 14472
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1962
  • DÜZELTME Ikl gün önce Polisten aldığımız bilgiye dayanarak alkolden zehirlenerek olduğunu bildirdiğimiz Poükscni Atanasyadis isünli kadının kalb kri.i geçirip beyin kanamasından öldüğü öğrenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • Mahalle Halkı Elektrik Ye su için 10 ıı Yuruyus Yaptı Sular İdaresinin önüne gelen mahalle halkı,«Suuuuu.yazılı dövizle boş bir kova bıraktı Oleyis İşçileri Yapı Kooperatifine ûye isçiler 176 evlik Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • KULE VİNCİ SATILACAKTIR 1 3 ton kaldırma kapasiteli T.178 Rus menşeli kule vinci kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır.2 Teklif mektupları ihale tarihi olan 26 Kasım Pazartesi günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • Hilton İlâve inşaatı Şantiye Şefliğinden 1 Muhammen bedell 4O.0OO.TL.olan KARO MOZAİK ve EŞİK yaptırılacaktır.2 ŞARTNAME Hilton Oteli tlâve İnşaatı Şantiye Şefliğinden tercin edilebilir S Teklifler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • İstanbul 3.İcra Memurluğundan 959/4372 Bir borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen hepsi 4948 lira tahminî kıymetli büfe radyo,kristal takımlar,halı,v.s.ev eşyası bulundukları Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • T.K.t MAHDUT MES'ULiYETLi Kömür satış ve Tevzi Müessesesinden 1 İstanbul Şubemiz namına deniz ve kara yolu ile gelecek olan taş,kok,kok tozu,linyit ve briket kömürleri ile ziftlerin tahmil,tahliye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • Teklif İsteme İlânı KİTRE ALINACAKTIR Nazilli ve Taşköprü fabrikalarımız için 8600 kg.Kitre kapalı teklif olmak suretile satın alınacaktır.Buna ait dosya ve şartname Müessesemiz Alım VI cı grupta görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • TAKVİMDEN Tazımda kullanmaya mecbur olduğum mû*~ »kreh ve İğrenç kelimelerden dolayı okuyucularımın af vs müsamahalarına dalâlet ederim.R.C.U.ARENA tiyatrosu İlk temsili olan «ÜBÜ» İçin gönderdiği dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • Adenauer ile Kennedy,Küba konusunda anlaştı WASHINGTON,A.P.RADYO Başkan Kennedy lie Washington'u ziyaret etmekte olan Federal Almanya Başbakanı Dr.Adenauer,Küba meselesi halloluncaya kadar,Batılıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • Yemen'de,tek parti sistemi uygulanıyor SAN.A,A.A.Yemen tek parti sistemini tatbik edecektir.Bunu açıklayan Yemen Başbakan yardımcısı El Beydan!«Halk birliği adını alacak olan bu parti halka kendi kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • S.ARABİSTAN'DA AF RIYAD,AA.Suudi Arabistan Kralı Suud'un tahta çıkışının yıldönümü münasebetiyle hırsızlar ve kaatiller hariç tutulmak üzere genel af ilân edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • **İKJA T\A/İCT VADIV^P Roma'da Kxelsior Otelinde verilen bir VJİINA IVVİDİ balo ile Amerikan Deniz Piyadelerinin kuruluşunun yıldönümü kutlanmıştır.Baloda tanınmış İtalyan yıldızı Gina LoUobrigida da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • ft ADANA Feke Mahkemesi Hâkimi Nihat Ağan,6831 sayılı Orman Kanununun Anayasanın 7 ve 132 ncl maddelerinin ruhuna aykırı olduğuna dair bir karar almış,bu kararı Anayasa Mahkemesine göndermiştirft ADAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • YAKALANDI KS.Z t kerllgi sırasında dayısı Şevki Caner'l iskarpcl& ile öldüren ve 16 seneye mahkûm olduktan sonra Adliyeden cezaevine götürülürken kaçan 26 yaşındaki Üzeyir özer Cemali,dün fehrlmlzde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • i-Yunan Başbakanı Karamanlİ» Yunanistan,Batılı ortaklarına yetişmeye çalışıyor Avrupa Ortak Pazarına giren Yunanistan,sanayiini çabuk geliştirip,Avrupa ile rekabet edecek hale gelmek zorunda Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1962
  • Marmara'da,Hocaeünde sanayi te inşa edilecek Bölge Plânlama Müdürlüğü,Tütün Çiflik ile İzmit arasındaki Derince düzlüğünden faydalanmanın uygun olduğunu Kildirdi ORHAN PEKSAYAR MAR ve Iskan Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • p HÛUNÎZ.PEN FEVKALADE MEMNUN 5 5-RdNuYORSU-NuZ.dfiEE.yi'M?MÜKEMMEL.M Bunu BEKl/VOf2DUA\Xd-ÇAl-SŞAcAdif* YERf Bi'UF secti'/w down-i hjy„ BAfCAUM BEĞENECEK-y I o kendin y^RSAN OÛRA «yi' ölürsen söyı_E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • ALtAHLIK Atî BEY S DONOÜK Busun z^siip-E" haniw.UA KARSıLA5Tııv\ALU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • HIert CUMA Rumî 138* 16 1378 C.«hır KASIM Kasım 18 19 6 2 VAKİ T VASATİ EZANÎ '¦unci 7.48 1.58 Ö«l« 12.59 7.08 İkindi 15.34 9.14 Aksam 17.50 12.00 Yatsı 19.25 1.15 İmsak 606 12.İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • MBBWEIM Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Y Sahibi:ERCÜMENT KARACAN I7?nttmî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Mag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,3 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.41 6,7 ind sayfalarda santimi 29 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.0 Dlljün.Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.Lq Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • ABONE TARİFESİ ¦i Aylık 22 L 6 Aylık 40 T.L Yıllık 75 T.L Yabancı ınernleketler İçin âdi pos ta ile bu ücretle rin bir misli alınır Uçak postası İçin tarife,kullanıl»cak pulun defteriıi« göre deâijir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Post.ıcıdan haber var.Telgraf da olabilir.Oldukça mühim.KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Yıldızlar İs hayatınızda muvaffakiyetinizi arttıracak.Göze giriyorsunuz-SS BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • SOLDAN SAĞA:1 Uydurma köz.2 Bir din veya mezhebin inanma tarafını,temelini meydana cetiren inançlar;Tersi namzet.3 Tersi bir t layı;Birinci Dünya Harbinde Osmanlı ordusunda kullanılan bir baslık.4 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Acılıs.program,kısa haberler ve hava durumu 7.30 Neyler 7.45 Kur'an-ı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.20 Haberler ve hava durumu 30 Sabah konseri Granados Manuel De Falla,Alheniz 00 İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • MUSİKİMİZDE MAKAM SADEDDİNJİEPER Sûzldilâra makamı:Bu makam,verinde hir Çar-ğ E gâh dörtlüsü dizisine Rast s=Sol,perdesi üzerinde ğ E bir Çargâh beşlisi dizisinin birleşmesinden meydana E E gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • YAZAN:Christiane ROCHFORT TÜRKÇESİ:Selâmı İzzet SEDES m Müfettiş bana bakıp tatlı tatlı gülümsedi:genç kızların hazan dalgın olduklarını önceden düşünememiş.Aklı has m d a değilmiş ki.Ama,dünyadan eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1962
  • Elçi ile maiyeti Kubbe Altına girince çavuşlar koşuşup yol gösterdiler.Tam karşıda,yüksekçe bir yerde,Sadrazam Kara Mustafa Paşa oturuyordu.Etrafında Divan vezirleri,Şeyhülislâm,Rumeli ve Anadolu Kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1962
  • ATATÜRK DEVRİMİNİN ustaf a Kemal Ank ATATÜRK.DEVRİM GEZİSİNDE BU ŞAPKAYI GİYMİŞTİ mf\Ağustos 1925 1341)günü J^/Kastamonu'da yaptığı konuşmada tekkelerden,şeyhlerden bahseden Atatürk,sözü «kıyafet» e g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1962
  • İSTANBUL KABLO VE BAKIR TEL SANAYİCİLERİ CEMİYETİ Nişantaşı Emlâk Caddesi Demirağ Ap.No.37/5-1,Tel:48 15 89 Sanayi Bakanlığının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu yolu İle Cemiyetimize,kablo ve bakır t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1962
  • S fa/âzAstâfa GİYİM RAMAZANOGLU MÜESSESESİ rıöe GALATASARAY KARDEŞLER HAN K,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1962
  • Kiralık Aranıyor Standard Elektrik ve Telekomünikasyon firması tercihan Galata,Beşiktaş,Levent,Şişli ve Beyoğlu semtlerinde büro,atöly» ve gavai olarak kullanmak için asgarî 500 m.2 toplam yüz ölçümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1962
  • SATILIK EMLÂK BİRİNCİ Levent ve Teşvikiye Topagaeı semtlerinde lüks ve konforlu Sat.«Uirel»r.sahibinden 49 14 10 KAT Taksim meydanına çok yakın 2 oda hol,kalorifer,parke-gömme banyo bos teslim 49 54 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1962
  • 14 PUNTO KELİMESİ 6 LİRA 10 PUNTO KELİMESİ 3 URA AYRICA ÇERÇEVE İÇİNDE V ŞRİIMeR İSTENEN İtÂNLARDAN 25 LİRA FARK ALINIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Mükellef veya sorumlunun Ödeme adı,soyadı Dairece bilinen adresi Emri No:Sabri ve Arif Akçaselim Sultanahmet Nakil Benlent No:2 215/4 Mehmet Küçük Çarşıkapı Hüseyin Ağa Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • Lekeleri su ile çıkan If" fil!I İl ffll YIKANIR MAVl MÜREKKEBİ SOLVEX İHTİVA EDER Bu sihirli madde sayesinde tortu bırakmaz,dolma kaleminizin ömrünü uzatır 1 ons 29,cm')TL.1.80 2 ons 59 cm')TL.70 1/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından BANDAJ ALINACAK 5/11/1962 günü saat 17 ye kadar teklifleri alınacağı ilân edilen Bandajın teklif alma tarihi görülen lüzum üzerine 5/12/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • Adalar Sulh Mahkemesi Başkâtipliğinden 1962/183 Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığından satılarak şuyuunun giderilmesine karar verilen Kınalında Sakibey ve Sahilhaneler sokak ada 21 parsel 5 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • SAĞLIĞINIZ İÇİN PANASON k ÇAYI İÇİNİZ REKLAMCILIK 4620 14475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • KOTA SIRA No.207 Gümrük tarife No.85.01.51 Lisansları devretmek lstlyenler 22 82 84-22 21 84'e telefon etmeleri rica olunur.İLÂNCILIK 8055 14467
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • PANASON HER YAŞIN SAĞLIK ÇAYI REKLAMCILIK 4620 14475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • ELEKTRİK MÜHENDİSİ ARANIYOR İngilizce bilen,tecrübeli ve ehliyetli bir Elektrik Mühendisi aranıyor.Taliplerin Garanti Han No.311/314 Bahçekapı,İstanbul adresine müracaatları rica olunur.İLANCILIK 8090
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • 1.ORDU YAPI KOOPERATİFİ MENSUPLARINA Mühim bir tamim yapılacağından üyeler son adreslerini on gün içinde bildirmeleri,idare heyeti MİLLİYET 14491
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • KOTA 179 Gümrük Tarife No.su 84.06.90 SİLİNDİR GÖMLEĞİ Tel:44 06 40 44 55 78 İLANCILIK 8084 14487
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • PÂNASON HER YAŞIN SAĞLIK ÇAYI REKLAMCILIK 4Ü20 14475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • Gecelerin Kraliçesi,yalnız güzelliğiyle değil,kıyafetiyle de İlgi çekmişti.Süreyya,şahane tuvaleti ile baloya gelirken.İçfi,sanki yarışa çıkmış gibi.Güldü,şimdiye kadar hiç gülmemiş gibi katıla katıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1962
  • GAYRİ MENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul 10 cu icra Memurluğundan:Dosya No:962/428 Mahkemece şuyuun İzalesi için «atışma karar verilen Şişli Bozkurt mahallesinin Seymen ve Kurtuluş caddesinde kâin 125-62-P2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • ŞİMDİ 2 Boy buzdolabı takdiımeder Pırlanta kıymetli.225 LİRA PEŞİN LİRA AYDA TAKSİTLE İÇİ RENKLİ EMAYEDİR Koku yapmaz!çatlamaz!gıdalarınızı en sıhhî şekilde muhafaza eder.Kapısı kilieiîdir 210 LİRA PE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • •MOM İSTİMLAK İLANI işçi Sigortaları Kurumu istanbul Emlâk ve inşaat Müdürlüğünden:Şişli Kapta Paşa mahallesinde Hastahane inşası maksadı ile Kurumumuzca istimlâkine karar verilmiş olan ve Tapu kaydma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • Gayri Menkul Acık Arttırma İlânı KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 961/218 Birinci derecede İpotek olup satılmasına karar verilen Kadıköy Cafer ağa mahallesi Mektep sokağında kâin 6 tas kapı 120 ada 3 parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • M.S.B.İst.4)No.Iı.Sat.Ko.Bşk.dan:1.Deniz Harp Ak.leri binaları onarımı işi yaptırılacaktır.Kefif bedeli 5202 lira 16 kuruş olup kat'î teminatı 781 liradır.2.Pazarlıkla ihalesi 10/11/1962 sah günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • O SEMA ve MUSTAFA KOKSAL,kızları TÜLİN'in doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.15.11.1962.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • MUSAVVKB ve SUAT UTMAN,kızları AYNUR'un doğumunu müjdelerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • GLLCAX YILMAZ ile ÖZER İZGİ evlendiler.15 11 19C2,Istanbul.MÜNEVVER SARMAN TERCAN)ile REFİK TERCAN nikahlandılar.13.11.19«2.Beşiktaş.ESİN KİMEN ile ERGL'N BAK-MAN nişanlandılar.12.11.1962.Fatih.SERPİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • ÖLÜM Kilis Uleması ve Müderrislerinden merhum Hacı Abdullah Efendinin kızı,Kilis eşraflarından Yar ima garı zade merhum Ahmet Efendinin esi,Şehir Öleli sahibi Vakıf ve Akif Yarımağan'm anneleri,Nigâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • ÖLÜM Otelimiz kurucularından Sayın Vakıf Yar'macan'ın kıymetli anneleri,Hatice YAR1MAĞAN Ebediyete intikal etmiştir,Mevlâ rahmet eyleye.Şehir Oteli Müdüriyeti n it t ivvt 14456
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • ıtnnamBm w uhwubiiuihubibi mı ÖLÜM Diyanet İsleri Başkanlığı Müçavere Kurulu üyelisinden emekli merhum Hüseyin Galip Görün'ün eçi.Amerika'nın Sesi Radyosu spikerlerinden Nuvlen Görün'ün ve Orla Docu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • SAYIN OTELCİ ARKADAŞLARA leraiflml Otelciler Cemiyeti îdare Heyeti üyesi ve istanbul'un mümtaz otelcilerimizden Şehir Oteli.Şehir Palas ve Ferah Pala» Oteli sahibi Vakıf Yarımağan'ın anneleri vefat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • VEFAT Bedriye Evlenin esi,General Mehmet Ali Boilisan'ın dama.1i,Neriman Orhon ve Y.Müh.Adnan Erten'in babaları,Y.Müh.Şevket Orhon ve Tüıkiz Erten'in kayınbabası,sabık Derince Travers Fabrikası Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • W MEVLİD Aile büyüğümüz ŞABAN FİLİBELİ'nin vefatının kırkıncı gününe rastlıyan 18.11.962 Pazar günü Kadıköy Osmanağa Camiinde ikindi namazını müteakip yapılacak Mevlidi Şerife kendisini tanıyan bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • BASKI Ll-BASKISIZ RENKLİ Meclisi Mebusan Caddesi No.147 Tel;44 3392 491067 KABATAŞ istmmoui im rr-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • Galatasaray,yağmur altında çalıştı t Baştarajı Sekizincide yapılacak hafif bir antrenmandan sonra kat'i bir karar vereceklerdir.Ergun'ıın oynamaması halinde bu yere Bahri veya K.Ahmet alınacaktır.Byto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • "Pirinç,leri alim diye satan 3 defineci Baştarajı Birincide dolandırıcılar fiO bin lira istemişler ve bunun 30 binini peşin olarak almak istediklerini bildirmişlerdir.Orhan Yuce'ye,kalıplardan birisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • Mabudun göz 375 bin liray t Baştnrafı Birincide Artırmada satılan diğer kıymetli elmas.Venezüella'da bulunmuş taslardan mürekkep olan Kurtarıcı.adlı elmastır.Bu,39 kratlık elmas 185.000 dolara satılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • KEMAL GÜLEN,13 11 1962 Sah günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ailesi Fatma Gülen,kızı Süheylâ Akdemir,damadı Mustafa Akdemir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • milli piyango DÜN Millî Piyango 'nun 15 Kasım 1962 çekilişi c ün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.ikramiye kazanan numaralar aşağıda dır:3 54978 Numara 500.000 Lira 0 51942 Numara 200.000 Lira 1 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • 60 MİLYONLUK MÜCEVHER ROMA,ÖZEL italya'nın şöhretli film yıldızlarından Claudia Cardinale çevirmekle olduğu ı.Kırnıızı Panter» filminde 60 milyon liralık bir mücevher takacaktır.Cardinale bu filmde,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANANLAR Baştarnfı Birincide de.tahliye ölüp da muhtelif suçlardan mahkemelerde muhakeme edilen sabık Bakan ve milletvekilleri affedilmiş olacaklardır.Hırsızlık,rüşvet,irtikâp ve su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • BEŞ YILLIK PLÂN BUGÜN MECLİSTE t Bagtarafı Birincide plâna muhalif oy kullanmıştır.Plâna komisyonda muhalif kalan diğer komisyon üyesi de A.P.Erzurum Milletvekili Cevat önder'dir.Kalkınma Plânının gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1962
  • Bir ingiliz Diplomatı Rusya'ya kaçıyordu Baştarafı Birincide fından şantaj olarak kullanıldığı için,büyük bir skandali önlemek maksadiyle Sovyetlere Bahriye Dairesine ait bazı vesikaları vermek zorund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • MAÇLARI YOK Bu hafta milli ligde maçı bulunmayan Fenerbahçe dim mûtad antrenmanlarından birini yapmıştır.Sarı Lacivertlilerin hu çalışmasına bütün futbolcular katılmıştır.Resimlerde yukarda)futbolcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • İbrahim Sevin CSaray'a vereceğiz» dedi Karagümrük Aydm'a mukabil Selçuk ve Dursunu istiyor.Beşiktaşlı Erdoğan ile Dimitri B.Sporda K ARAGUMRUK profesyonel takımının teknik komite başkanı ibrahim Sevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • B.SPOR ERDOĞAN VE DİMİTRİ İLE MUKAVELE İMZALADI Beyoğluspor kulübü dün Kasım transferinin kendisine verdiği haktan istifade ederek Beşiktaşlı Erdoğan ve Dimitrl ile mukavele imzalamıştır.Sarı Siyahlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • MACAR'LAR İDDİALI GELİYOR Rakiplerimiz az farkla da olsa kazanacaklarını söylüyorlar.Macar güreşçileri 24 25 Kasımda «ehrimizde yapacakları iki mili!karşılaşmayı da kazanacaklarını bildirmişlerdir.Gur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • Enternasyonal Halter turnuası tertipleniyor Halter Federasyonu,iptal edilen «Boğaziçi Kupası Enternasyonal Halter Turnuasu yerine Mayıs ayı içinde yapılmak üzere büyük bir turnua tertiplemek için faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • MAHALLÎ LİG'DE ÜÇ MAÇ YAPILACAK Mahalli lige Pazar günü Şeref stadında yapılacak 3 maçla devam edilecektir,ikisi Spor Toto'nun onbirinei haftasına dahil bulunan karşılaşmaların programı şöyledir:10.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • İstanbul Boks Takımı Ankara ya gitti Cumartesi günü Ank arada başlı yacak olan 1962 Türkiye Boks Şampiyonasına iştirak edecek istanbul Karması dün Ajan Ahmet Cömert'in başkanlığında başkente hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • Federasyonlar Umum Müdürlük bütçesini tasvip etmiyor Federasyonlar,Umum Müdürlüğün hazırladığı yeni yıl bütçesini tasvip etmemişlerdir.Federasyon Başkanları,bütçede tasarruf yapmak gayesi ile milli mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • G.Sarayın muhtemel rahipleri belli olduj San kırmızılılar/Bytcm'a eledikleri takdirde I Anderlechi,Vases,Dııkla Prag,Reims,Bentica Dundee,Milan veya Ipswich Town'Ia karşılaşacak ŞB A VBUPA Şampiyon Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • Bu hafta,Altmordu ve İzmirspor ile karşılaşacak olan Vefa dün kampa girmiştir.Resimde,Yeşil lardan bır grup,Vefa stadında görülüyor.Sol bastakiler Mete ve Ariftir.Vefalılar,yapılacak iki maçtan da uml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • Galibiyetimizle neticelenen dün geceki Türkiye Romanya basketbol matından iki görünüş.Romen potası tehlikede Balkan Basketbol Şampiyonasının 2.gününde Fevkalâde oynayan takımımız,şimdiye kadar hiç mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • MÜJDE SAMİM GÖREÇ Şampiyonadaki bütün takım-ları gördük.Demir Perdeliler,B kaba fizikle oynamaktan henüz bir arpa boyu üzaklasabilmişler.B Bizim basketbolümüz ise esasen sahip olduğu modern tekniğe il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • LEFT ER,"italya seyircisini kazanmalıyız,eliyor Milli takımımızın emektar futbolcusu Letter İtalya milli maçını kazanabiliriz,demiştir.Millî takımda en fazla yer alan gol kralı Letter:«Namzet kadroya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • ŞÜKRÜ GÜL E S IN ROMA'dan Bildiriyor ski Türk millî takım antrenö rü Sandro Puppo İtalyan Futbol Federasyonu tarafından 2 Arahk'ta Bologna şehrinde Türkiye ile yapılacak Avrupa kupası maçı için herhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • Feriköy'de iki grup müşterek hamle yapıyor Feriköy'ün eski ve yeni idare heyetleri kulüp dâvalarının halli için müşterek hareket etmeğe karar vermişlerdir.Dün eski Başkan Necati Karakaya,ikinci Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • Millî Takan Kampı allı ile Jtaşlıyor Ogün,Pazar,G.Saraylı millîler ise Salı günü kampa katılacak.Mustafa İtalya maçında oynayacak.2 Aralık Pazar günü Bologna'da İtalya millî takımı İle Avrupa millî ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1962
  • Bytom Antrenörü Skolik:''Yeneriz,fakat kupadan eleniriz,BYTOM'dan Bildiriyor PAZAR günü Polonya şampiyonu Bytom ile karşılaşacak olan Galatasaray takımı dün maçın oynanacağı 100 bin kişilik Silezya st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8