Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • KALİTE o J?L K ŞARAPLARI'nı Piyasadan ısrarla arayınız Beyoğlu,Yenişehir,Serdar Ömer Cad.133 Telefon:49 32 74 44 89 82 REKLÂMCILIK 4589 14287
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Bir önerge üzerine Mecliste "Nurculuk,görüşüldü ekatar Nurcuların şeriata dayanan hir devlet kurmayı arzu ettiklerini söyledi Bir A.P.Milletvekili hasta ve kocamış siyasî mahkûmların affını istedi ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Safır'a göre Gülek Parli'yi Bölmek istiyor KIRŞEHİR,ÖZEL CH.P.Kırşehir il kongresinde konuşan Genel Sekreter Dr.Kemal Satır CH.P.vaadlerini tutmadı» diyen Ka-sim Gülek'e cevap vermiştir.Satır,şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • KÖMÜR ALTINDA KALAN BEŞ KİŞİ ÖLDÜ ERZURUM,ÖZEL Oltu'dan kömür yüklü olarak şehrimize gelmekte olan şoför Mehmet Bilgin idaresindeki Erzurum plâkalı kamyon,70 kilometre mesafede benzin pompası civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • BİR OTOBÜS DEVRİLDİ Ankara asfaltının Merdivenköy kesiminde dün gece 19.30 da 29 yolcu ile t Devamı Sa.7,Sü.4 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • DURUM I Pi vl a^vfl 7i I MAHALLİ SEÇİMLER T AŞBAKAN Yardımcısı Hasan Dinger,mahalli seçimlerin i fj ilkbaharda yapılacağını açıklamıştır.Bu seçimlerin,içinde ğ bulunduğumuz aylarda yapılacağı,çok önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Gümrük muameleleri yüzde 80 azaiacak Edirne'den dün sabah şehrimize dönen Giimrük ve Tekel Bakanı Orhan Oztrak «gümrükteki işlem »üresinin eskiye nisbetle yüzde 80 kısaltılacağını,yirmi masanın yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • S ilâh;arın ı alanlar tahsisat olmadığından ruhsat çıkartamıyor ihtilâli müteakip teslim ettikleri silâhlarını geri almaya başlayanlar,içişleri Bakanlığı tahsisat vermediğinden ötürü,taşıma ve bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Üniversiteye giremeyen öğrenciler dün Başbakanlık önünde bir gösteri yürüyüşü yapmışlardır.Resimde,Başbakanlık önünde İstiklâl Marşı söyleyen gençler ve «Cehalette onuncuyduk,birinci olalım» ibareli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • SUZANNE VANDEPL'T Çocuğunu öldüren l annenin beraeti tepki uyandırdı LONDRA,AA.1 Hamileliği esnasında aldığı 9 1 «Thalidonıinc» ilâcı yüzünden 1 kolsuz olarak dünyaya gelen çocuğunu öldüren Suzanne Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • İleriye bakamayınea.Ege'de yüz yıl önceki iktisadi durum incelcniyormuş.Bunun için ilim adamları arkeoloii müzesinde sakil duran şeriat mahkemelerinin evrakını güzden gcçirmiye haşlamışlar.Halimize ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • 17 yaşında bir kızr polisten koca bulmasını istedi Erkeklere satılmak istemeyen genç kız,Çocuk Bürosundp tanıştığı kadının himayesine girdi YAŞINDA Melâhat Torunlar isimli bir kız dün Emniyet Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Kesimde görülen t;iftlcrin hepsi halayı'nda olan yeni evlilerdir.Miami'dc bir otelin yüzme havuzunda toplanmış olan bu çiftler,Florida'ya balaylarını geçirmeye gelmişlerdir.Hemen hemen yüzme havuzunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • ii:ill!ilillllll!lllllillllillliillllllli:i!ii!Şahın,Türkiye ziyaretini kısa i kestiren İran Başbakanının verdiği karar I İıandal seçim] yapılacak İslâhata karşı koyduğu için Jah Parlâmentoyu kapatmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Abdülhamid'in elması satılıyor Dünyanın en kıymetli mücevherlerinden biri olan gerdanlığa 5 milyon lira fiat takdir edildi NEW YORK,A.A.DÜNYANIN en meşhur elmaslarından «Mabudun Güzü» yarın açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • MAYMUN Lomlrada Earls Court'ta açılan Motor ınnuflUll vc otomobil Sergisinde temhir edilen Japon yapısı hu motosiklet büyük ilgi uyandırmıştır."Hondo,«Maymun,adı verilen hu motosiklet saatte 75 kilome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Pakistan Elçisi Başbakanlıktaı ayrıldığı sırada gazetecileri' konuşurken.İnönü,ayrıca Milli Savunma,Dışişleri Bakanı ve Güvenlik Kurulu Sekreteri ile de görüştü ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İsmet İnönü dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • Â.P.li mutediller in bugünkü seçime katılmaması muhtemel ANKARA,ÖZEL Aksine bir karar alınmadığı takdirde A.P.li mutedillerin bugün Grup idare Heyeti seçimlerine katılmamaları muhtemeldir.A.P.li muted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1962
  • ÜRDÜN HAVA KUVVETLERİ Komutanı,Mısır'a iltica etti KAHİRE.RADYO Ürdün Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Süheyl El Azzavî dört motorlu bir uçakla Mısır'a iltica etmiştir.General,Yemen'e gönderilmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Türkiye'de olsaydı ceıa 24 yıldan ballardı I.MANVVdaki Turk ist ilerinden Avni Errioğan evo geç gelen karısı Christa'\ı ekmek bıçağı ile ağır paraladı ve araya giren 62 aptadaki kaynanası Ida l)ıı-H-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • X t Ticarei Esnaf Konfederasyonunun çalışmasından şikâyetçi Muhlis Ete,Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu taslağının kaplumbağa süratiyle incelendiğini söyledi Ticaret Bakam KuhH-BU F.Miaf e Kııeiık Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Eyüp İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 962/363 Dâvâcı Bahriye Güneyler tarafından kocası Kemal Güneyler aleyhine açılmış olan boşanma dâvasının yapılan muhakeme-»tnde:Dâvâlının İkametgâhı meçhul olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • PANTALONLARINIZ!TERGALLETTiRiNîZ REKLÂMCILIK 4fifiO 142S9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Jm,i^K.A K^LKŞI FİLMİNDE ve BELGİN OOİl&JBC'&ı fakd im eaer d REJİ VE SENARYO HULKİ SANER Bugün Taksim)ŞAN,YENİ ATLAS Kurtuluş)KULÜP Şehzadebaşı)Paşabahçe)YENİ,14 Kasım LÜKS Beyoğlu)YURT Kadıköy)YILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • ŞİSLİ'DE 106 ARSA İSTİMLAK EDİLECEK İşçi Sigortaları Kurumunun inşa ettireceği yeni bir hastahane yeri için Şişlide 106 arsa ve 5 kargir ev istimlâk edilecektir.Şişlide Kaplanpasa mahallesinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • KAYIŞDAĞI SUYUNA mazot karıştırıldı •Kayışdağı suyuna mazot karıştırıldığı için Anadolu yakasında Kayışdağı suyu akan çeşmeler kapatılmıştır.Pazar sabahı Kayışdağı suyunun aktığı çeşmelerden su alanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • T.M.G.T.İC TURİZM İÇİN KAMPANYA AÇTI T.M.G Teşkilâtı 1963 turizm mevsiminde gençler arasında «iç turizm» fikrini canlandırmak ve gençliği yurt içi gezilerine teşvik için kampanya açmıştır Teşkilât,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • 962 PONTIAC PARİZYEN SIFIR kilometrede otomatik DİREKSİYON Fren havalı 48 50 30 MİLLİYET 14318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Prof.Dr.OSMAN CEVDET ÇUBUKÇU Pratikte ROMATİZMALAR GAMMA NEŞkIYAT,Cağaloğlu Servilimescit 20 Ciltli 15 Lira Başlıca Kitabevlerinde MİLLİYET 14335
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • TAKSİTLE SATILIK APARTMAN DAİRELERİ Emlâk Bankasında vâdesi gelmiş yapı tasarrufu kre* dileri peşin bedele mahsup edilir.Namzet kaydı devam etmektedir.İBA Ltd.Şir İstiklâl Cad.465 Hıdivyjl Palas Kat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • DORMEN TİYATROSU SES'te AYI MASALI Son İki Hafta Her gün 21.15 de,Çarşamba,Cumartesi,Pazar 15.00 de matine BATEŞ 292 14291
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Beyaııt AZAK TİYATROSU UYAN SÜLEYMAN 50 nci TEMSİL Muvaffakiyetle devam ediyor.Iel:22 62 46 REKLÂMCILIK 4748 14312
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • TAVERNA MÜZİĞİNİN YUNAN TEMSİLCİLERİ KLOB-X de Her Pazar Çarşamba ORHAN BORAN Televizyon Yıldızı Kıvrak Şantöz S A S A Beynelmilel Şuh Şantöz MERY CHRISTIAN Türk Folklor danslarında rakipsiz TRİO YILM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN Sinemasında hâtırasını unutamayacağınız renkli bir şaheser.Artistleri:PECHEE D'AMOUR)SARİTA MONTİEL MARİO GİROTTİ İLÂNCILIK 7959 14302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU I ATLAS:Tel:44 0* 35)Maceralar Yolunda D Kerr Y.Bryner Ilı.ikinci haiia)f.MtK;Tel:44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.INCı:Tel:48 45 95)Allah Seviniz Dedi T.Soray A.Işık.KONAK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Hidrolik» Hidroliksiz TÜRK TRAKTÖRÜ,Milli Kuvvetler *l BALIKESİR AU CUMAUda İLANCILIK 8009 14323
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Atatürk ve bayrak BAZAN aklımızı çok uydurma,çok ucuz işlere takıyor,sonra da bir marifet yaptığımızı zannediyoruz.Atatürk'ün ölüm yıldönümü arifesinde kaç kişi telefon etti:Ata aramızdan eski RaaÜe d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • tik oyun 13 Kasım 1962 Salı günü 21.15 de ARENA TİYATROSU ALFRED JARRY' DEN Müzikli Hiciv ı Pazartesi ve Perşembe günleri Öğrenci Matinesi saat İ8 de Çarşamba ve Cuma günleri Halk Matinesi saat 18 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • İHRAÇ MALLARI DIS PİYASADA TANITILACAK İhracatın arttırılması ve turizmin gelişmesi bakımından yapılan çalışmalar arasında muhtelif memleketlerde «Türk Haftaları» tertiplenmesi kararlaştırılmıştır.Yab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Galata Kulesinin r m famın için 145 cin lira Sarfedüecek Galata Kulesi 144.759 liraya tamir edilecektir.Yıkılma tehlikesi arzettiği için kapatılan Galata Kulesinin tamirine yakında başlanacaktır.Yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • ZEKİ ŞAHİN RÜŞVETTEN YARGILANDI Bir lokantadan 500 lira rüşvet istedikleri iddiasıyla 4.Ağır Ceza Mahkemesinde yaıgılanan Zeki Şahin,Niyazi Altıok ve Abdulşcnü Güvendik dünkü duruşmada etbir komplo il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • METRESİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Üçüncü Levent Şakayık sokak 1 numarada oturan 42 yaşındaki Mehmet Kamettin Akansu önceki gece yarısı Eimauafc'da Yeni Nalbant sokakta oturan metresi G.K.nin evinde ölü ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1962
  • Şehir içindeki ruhsatsız 128 iş yeri kapatılacak Şehir içinde ruhsatsız çalıştıkları tespit edilen 128 fabrika ve atölye 15 gün içinde kapatılacaktır.Belediye Makina Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • Yemen,Arap Dünyasın ngo„su Melikesinin ülkesinde durum Arap saçı gibi karışık YEMEN'de 1102 yıllık müstebit krallık idaresini yıkan İhtilâlden 7 hafta sonra,bu ülkedeki durum Arap saçı gibi karmakarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • Sayın Ankaralılara Ankara'da ve çevresindeki illerde bulunan ARÇELlK Buzdolabı,ARÇELİK Çamaşır Makinası,ARÇELİK Gaz Sobası ve ARÇELİK Termosifonu sahiplerinin her türlü bakım ve servis ihtiyaçlarını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • Büyük bir hususî şirket,Diyarbakır,Erzurum,Trabzon ve Samsun vilâyetlerinde idari vazifeler için yetiştirilmek üzere elemanlar aramaktadır.Aranılan Vasıflar:1 En az lise mezunu olmak,2 Askerlik vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • KERESTE SATIN ALINACAKTIR Bursa Merinos Fabrikamızın ihtiyacı bulunan muhtelif vasıt ve eb'atta 7 kalem kereste satın alınacaktır Buna ait dosya AL/5 servisinde görülebilir.Kapalı teklifin üzerine Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • MEMUR ALINACAK Askerliğini yapmış olması ve muhasebe bilgisi şarttır.GENEL SİGORTA Yeni Postanene karşısı,Sirkeci İLÂNCILIK 8003 14306
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • Dünyanın her tarafında ısrarla aranan,kullananı daima memnun bırakan Danimarka malı 1 SADOt/m ofset ve tlpo İçin her cins matbaa mürekkebi çeşitlerimiz hizmetinize amadedir komple renk çeşidi)c/uflmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • YAPI İLÂNI Bitlis Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Bitliste yaptırılacak 297811.62 lira keşif bedelli Jandarma Subay ve Astsubay loimanları inşaatı işi olup işin 90000.00 liralık kısmı 1962 yılında geriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • BEŞİKTAŞLILARA MÜJDE Çarşamba günü çıkacak olan BEŞİKTAŞ SPOR GAZETESİ sizler* »evdiğinlz Beşiktaşlı sporcuların tablosunu hediye olarak verecektir.YARIN ÇIKIYOR REKLÂMCILIK 4703 1428S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • p—^Pfc.t Suz-1 B U PAZAR,«Şan» sinemasında verilen Türk musiki konseri «iğne atsan yere düşmez» tâbirine uygun bir halde idi.Yersiz kalan pek çok musiki âşıkları ayakta kaldılar.Türk E musikisinin gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Beyoğlu 5.Noteri huzurunda yapılan Bankamızın 12 Kasım 1962 tarihli ikramiye keşidesinde,MÜŞTERİNİN İSTEDİĞİ ŞEHİRDE arzu ettiği Gayrimenkul 000 Liralık Üsküda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • GOODBYE AR ESKİ TRAKTÖR LÂSTİKLERİNİZİ YENİLEYİNİZ Türkiyede GOODYEAR'e münhasır VACU LUG usulü diş takma size binlerce liralık ekonomi sağlar ve yeni bir lâstik kazandırır.VACU-LUG DİŞ TAKMA işçilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • İki kardeş bir Adamın başını Taşla ezdiler Dikili'de bir adam da karısını öldürdükten sonra çocuklarına hediye verdi ANKARA,ÖZEL Haymana'nın Dere köyünde İki «ardeş bir adamın başını taşla ezerek öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • TOZ PUMAM Wtf-llPIKTArt SONİ^A APPLİL İMdM KİB-RİTİ VAKAP-Piijc.AVNÎZAMANPA OLUM P£M„ COk VAKİT KA^r-îTM^İNfc TıV.&EÖY£PÖNLİP OSMAN E&ijlMEN-BH71W TİİrüJHe SlREÜM^/zkJ kftgtilA Afl^Ff l3id MÜPDET |Lrt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • V ÇÜNKÜ SE^ OE TURP Sİ& KARAN UKTA hEISKESiN GOZLERl'MOehi IRAK YAŞAAAAK ZORUNDAYIM.Gil^c)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1962
  • SL'iUHııııııın IIIINLü Suudi Arabistan Kralı Suud r korkuda EMEN'de çarpman kuv-ŞE ^y vetler sadece genç İmam E m Muhammed el Bedr'e ŞjŞj E sadık ckralcılar ile,ŞE E eski rejimi deviren General Ab-ES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • AtLAHLIKALİBEY Bı'e SAATTEN8ERİ SİZİ takİp eoiyoRuw dikkatli' otomoBİl.kuu,A-NışiNllZA HAyRAM OLDUM,BAVIM.SIZI AVIN EN 'VI ŞO~ P^BÜ» İUAN ETTftgE&E. SiM TEBRİK EDF.Rl'AA BAVIM îi_AWi* MEMUR BEY ONA EM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • Adam memnun bir tebessümle yürüdü,kadının yanıma yaklaştı:Sizi tebrik ederim.Yalanım/ve imparatorunu/uğruna canımızı tehlikeye soktunuz.Bana öyle ürkerek bakmadınız.Ben Avusturya elçisi Caprarayım,Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • YAZAN:Owistiane KiOCHFORT T Ü R K Ç E S I Selâmi İzzet SEDES Beyaz perdede Brigitte ve Robert Hosscin Liralın d an canlandırılan «Le repos du guerricr» romanının tercümesidir.Türkiye'de yayın hakkı 'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • istanbul'da bir oturum FARUK YENER Masada dört kişiyiz,ikimiz Türkü/Karşımızdaki-lerdcn biri uzun boylu,sarışın,sevimli bir adanı.Di-geri orta boylu,uzun yüzlü)BÜr kaşlı,Akdeniz tipli.Konuşurken Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı?program,kısa haberler ve hava durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Şarkılar Recep Birci t 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Operetlerden seçmeler 9.00 istanbul'un sesi Yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • M m OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 OcakJ Size evvelce bir fenalığı dokunan İnsandan sakınınız.Yeni bir dert açmak niyetinde.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Subatl Saflığınızın cezasını çekeceksiniz.İnsanlara körü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • SOLDAN SACA:1 Günahsız;Alaturka musikide bir makam.2 Elden çıkmış bir soy İçin veya başkası hesabına üzülme;Tersi faydası olabilecek bir şey üzerine yeri bir kim şeyi tavsiye.3 Aritmetik.4 Eski;İki gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • Hicri SALI Rumi 1382 13 1378 C.Shır KASIM Ekim 15 19 6 2 11 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.45 İ.52 Öğle 12.58 7.05 İkindi 15.36 9.43 Aksam 17.53 i2.no Yatsı 19.27 1.34 İmsak 6.03 12.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • ığ*S IW i I â «ji uaîanBm Milliyet Gazetecilik A.5.adına TSolıiM:ERCÜMENT KARACAN Ultomi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 J,7 İnd sayfalarda santimi 25 T.L.0 Blrind sayfada baslık 200 T.L.0 Düfiün,Nisan.Nikah,Vefat Teşekkür ilânları 5 santim» kadar.80 T.Lf Küçük HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık Ti IX.6 Aylık 4(1 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler H'in âdi posta ile bu Ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.11.1962
  • TELfclrÖri imim iö SATILIK EMLÂK HARBİYE Pangaltı Zafer Sok.9 numarada bos teslim ev,mutavassıt kabul edilmez 27 20 43 BEŞİKTAŞ Çarşı içinde 850 M2 si depo ve garaj inşaatına avan projesi mevcut ve im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1962
  • TELEFON ARANİYOR 48 ile başlayan telefon aranmaktadır.MGBİL OiL TÜRK A.Ş.Mübayaat Müdürlüğüne müracaat.Tel:48 32 50 İLÂNCILIK 7972 14301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1962
  • usfafa ine sek ve mühim İfSC Mustafa Kemal,İnebolu'ya sivil elbisesiyle ve şapkalı gelmişti.Fakat ertesi gün balk onu Müşir Mareşal)üniformasıyla gördü.|Foto:SABRİ CEBECİOGLU| ıceye varma verelim."Kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • i m Bir ağa yüzünden Hüseyin Akkalp 6 yıldır köyle ilgisini kesmiş Abdürrezzak Ensarloğlu'nun 27 Mayıs derrimine kadar oturduğu Yesilsırt köyü.Atatürk ilkelerine candan bağlı olan Akkalp,Aydınlar Kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • t-t-T iti-My 1 YALNIZ PAN AMERICAN JfciÜ—MMPWi'W.^lMlJIW^ M.Ve böylece sizin daha fazla rahat etmenizi sağlar.Pan Am ayrıca 3 bakımdan Almanya'ya yapacağınız yolculuğun daha kolay,daha dinlendirici ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • şjıııiiiiııım epyeni bir otomobil Mustang'm onu arkası birbirinden farksız BİRLEŞİK Amerika'nın belli başlı otomobil firmalarından biri tarafından tecrübe safhasına getirilen «Mustang» tipi otomobille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • BELEDİYELERİN VE SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Frigorik kamyonları,soğuk hava depoları,buzhaneleri,her türlü havalandırma tesislerini Türkiyenln her yerinde italyan Ekonomik Anlaşması esasları aitında kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • VŞ OPON bir çok fenalıkları önler OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki ağrı ve sancılarında faydalıdır günde 6 tablete kadar alınab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • Bir adam 70 metrelik kuyuda 14 saat kaldı COLORADO,A.P.23 yaşında New Yorklu bir havacı,40 yıldanberi kullanılmıyan eski bir altın madeninin 70 metre derinliğindeki şaftına yuvarlanıp dürmüş,fakat muc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • istanbul yakası siparişleri için 47 75 47 47 13 69 48 02 21 İLÂNCILIK 8000 14303
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1962
  • CEVİZ KÜTÜĞÜ ALIYORUZ TEDİYAT PEŞİNDİR)MÜRACAAT:istanbul,Sultanhamam Hamdibey Geçidi No.13 TELEFON:22 85 03 22 79 23 TELGRAF ADRESİ:Karimport/Istanbul MİLLİYET 14308
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • C HÜSEYİN SİDAR ile GÜLDEREN BADEMCİ evlendiler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • O FİGEN DURSUN ile YKŞAN AN-GUNER nişanlandılar.Park Otel,Karabük.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • nofiUM ve SÜNNET:JANET ve' MORİS BAHAR,oğullan SELİM BAHAR'ın sünneti 13 Kasım Pergembe günü s;ıat 14 de Fransız Pastor Hastahane?inde yapılacağından akraba,dost ve arkadaşlarını davet ederler,Doğum 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Adana'nın tanınmış çiftçi ve fabrikatörlerinden,Paktaş Müessesesi kurucu ve ortaklarından,Emine Genc'in esi.Sevim,Şeref,Servet,Sevgi,Erol Bilse ve Hasan Genc'in babaları,Sabri Yenice ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • ACI BİR KAYIP Adann'nın tanınmış çiftçi ve fabrikatörlerinden,aile büyüğümüz,kıymetli eniştemiz,MUSTAFA GENÇ 11 Kasım Pazar günü saat 17.30 da Londra'da tedavi edilmekte olduğu London Klinik'te' Hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Şirketimizin kurucusu ve ortaklarından,Adana'nın kıymetli çiftçilerinden,iyi insan,MUSTAFA GENÇ 11 Kasım Pazar günü saat 17.30 da Londra'da tedavi edilmekte olduğu London Klinik'te amansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • israil ve İtalya'ya karşı çıkacak kadro açıklandı t Buştarnjı Sekizincide ve çalışma pıograınının daha sonra ilân PdıİPCKİni söylemişindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • isveç,israili 4-0 mağlûp etti 25 Kasım Pa/ar günü millî takımımızla oynıvacak olan İsrail millî takımı evvelki gün lsveçle yaptığı karşılaşmayı,4-0 kaybetmiştir.Kalabalık bir seyirci önünde Tel Aviv'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Basketbol Şampiyonasının kur'aları çekiliyor Baft&rafi Sekizincide da bu gece 5chrimi7.de olacaktır.F.vvelce şampiyonaya İştirak edeceğini bi'.diıcn Arnavutluk'un gelip EPİmiyecegi henüz belli olmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • İKİ BEYNELMİLEL HAKEM GELDİ B 1B.A.tarafjndan Balkan Şampiyonası için vazifelendirilen iki bitaraf beynelmilel hakem dün şehrimize gelmiştir.Bunlar isviçreli Weber ile israilli Pistiner'dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • MİLLÎ TAKIM AÇIKLANDI Basketbol milli takınılmışın 14 kişi olan namzet kadrosu dün 12'ye indirilmişin-Kadrodan Fenerbahçeli Halil Dağlı ile I.T.Ü.lü Ferhan Bara» çıkarılmıştır.Basketbol millî takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • E.Fabbri "Hedef Türk maçı,dedi Baştarajı Sekizincide kımlar kupasında ayni takıma çans tanıyacağını açıklayan Fabbri.gençleştirme ve yabancı uyruklu futbolcuların kadroya alınmaması kararının İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • AVUSTURYA BASIM İTALYA'YI ÖVÜYOR Avusturya basını,italyanları 2-1 İlk galibiyetten dolayı övmekledir.1935 yılmdanbcıi ilk riet'a olarak Viyana'da italyanlara mağlûp olan Avusturyalılar hayret teinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • MÜŞAHİT KOLOĞLU RAPORUNU HAZIRLIYOR Türk Futbol-Federasyonu tarafından 2 Aralıkda italyanlarla oynayacağı m iz Avrupa Milli Takıınbr Şampiyonası dolayısıyla Avusturya italya maçına müşahit olarak gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TALEBE BİRLİĞİNDEN İstanbul Üniversitesi Merkez binasında bulunan,asgari 2500 öğrencinin yemek yediği ÖĞRENCİ LOKANTASI KAPALI ZARF USULÜ İLE 21/Katım/1962 günü ihaleye çıkarılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • SİVAS İL DAİMÎ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN:22500)lira muhammen bedelli ve 1687.50)lira geçici teminatlı Sivas merkezinde bulunan eski Cumhuriyet İlkokulu binasın ti enkazı kapalı zavf usulü ile sat/şa çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlük mâmulât ambarlarının onarımı ve yeni he:â yapılması işi şartnamesi gereğince açık eksiltmeye konulmuşturi Muhammen bedeli 23395.48 lira olup muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • KAYIP Ordu Merkez Başkanlığında mevcut kuruşlu belgelerden 001902 cilt ve 1 6ira numaralı K.K.için kuruşlu belgenin 1.2.3 üncü nü haiarı zayi olduğundan hükümsüz olduğu ilân olunur.M.Kemalettin Karaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • İTHALÂTÇI ve İMALÂTÇILARA Japor menşeli Sanayi Dikiş Makineleri Zigzag Dikiş makineleri bunların Nation markalı motörleri,çıkartmaları ve porselen eşya için Proforma verilir A.JEMALY Tel:22 70 35 ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Lüks Lambalar Damping Hatlarda «SOLEX ve «ZEENAT» markalı 350 mumluk Cif istanbul Dolar 3.65.numuneler mevcuttur.Proforma verilir.A.JEMALY Tel:22 70 35 ve 22 92 12 İLÂNCILIK 8012 14324
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • KELİMESİ 1 LİRA DOĞUM.NİŞ AN NİKAH ÖLÜM İLANLARI İÇİN MİLLİYET'e bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Fenerbahçe Levski ile karşılaşıyor ğ Buştarajı Sekizincide ğunu unutmamak gerekir.Saha ve seyirci avantajına rağmen Fenerbahçenln Levski karşısında bir galibiyet İması çok güç olacaktır.Bugünkü maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • VEFAT AH Akay'ın eşi,Müzeyyfn,Muazzez,Müşerref,Muallâ,Nuran,Türkân ve Mehmet Akay'ın sevgili anneleri NAZMİYE AKAY Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Feriköy camiinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Gayrimeşrû çocuğunu boğup helaya attı TARSUS,ÖZEL Tarsus'da Perihan Duru adında bir kadın gayrimegrû dünyaya getiju;â'.erkek çocuğunu boğduktan sonra evinin helasına atmıştır.Pprihan Duru,«Çocuğun 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Tecavüze yelteneni ağır surette yaraladı SALİHLİ,ÖZEL Bir kadın,kendisine tecavüze yeltenen şahsı ağır surette yaralamıştır.Coviu köyünde Ahmet Salını isminde bir genç EŞ.ismindeki kadına tecavüze yel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Bir Alman kızı,Müslüman oldu ANTALYA,ÖZEL Almanyada tahsil yapan bir yüks'k mühendisle evlenen Juliana Manana isimli genç kadın,îslâmiyeti kabul etmiş ve mahkemeye başvurarak Jale ismini almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • TEŞEKKÜR Biricik annemiz S.Ayşe Türk-ğ ogiu'na yapmış olduğu mükem-E mel bir ameliyatla böbrek ra-E hatsızlığından kurtararak sırı-E hate kavuşturan pek kıymetli E sayın E Üı-oloğ Opr.CAHİT ULUKÖK'e v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • FEYZİÛĞLU PLÂN RAFLARI SÜSLEMEK İÇİN YAPILMADI,DEOi İZMİR,ÖZEL Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu bes yıllık plân için «Bu plân Milli Meclisin kütüphane raflarını süslemek itin yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Sibirya'da 47 bin işçi,işini terketti MOSKOVA,AA Rusya Federatif Cumhuriyetinin resmi organı «Sovietıkaya Russia» gazetesi Sibiryanın Kemerovo bölgesinde,memnuniyetsizlik yüzünden 47 bin işçinin ijlcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Mehmet Ali Aybar'ın dün ifadesi alındı Türkiye îşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar,komünizm propagandası yaptığı iddiası ile dun 3.Asliye Ceza Mahkemesinde ifade vermiştir.Aybar'ın yayınladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Norstad «Atom harbi birkaç gün sürecek» dedi PARİS,A.P.AA.NATO Parlamenter Birliği sekizinci donem toplantısı dün açılmıştır.Biı konuşma yapan Başkumandan General Norstad,atom harbinin «Ancak birkaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Film için kuyrukta bekleyen öğrenciler hâdise çıkardılar İZMİR,ÖZEL Bir film için kuyrukta bekliyen öğrenciler hadise çıkarmışlar,polisin karakola götürdüğü arkadaşlarını kurtarmak için de Konak polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Hindistan Amerika'dan ve Rusya'dan uçak alıyor YENı DELHI,A.A A.P.RADYO Başbakan Nehru,Hindistanın Amerikadan Kızıl Çin ile savaşabilmek için uçak istediğini açıklamıştır Nehru,ne miktarda ve ne tipte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Kömür altında kalan t Baştarafı Birincide Ankaraya Bitmekte olan.Osman MalıınutoKİu isimli şoförün idaresindeki Nevşehir 80037 plaknlı otobüs,öndeki kamyona çarpmamak için fren yaptığı sırada yolup sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • İLÂN İstanbul 12 nci İcra Memurluğundan 1962/615fi Leman Hürmüz Sevik'e masraf hariç 15 000 lira ödemeye borçlu Fener Avcubey mahallesi Yanbolu sokak 14 numarada iken adresi meçhul kalan Yasef oğlu Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • 2/43 üncü Süvari Alayı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından MARDİN 1 Aşağıda cinsi,miktarı,muhammen bedeli ve kat'i teminatı yazılı katır 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin P fıkrasına göre pazarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • istanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 istanbul Vilâveti dahilinde Şile kazasının Agva Köy okulu tamirat ve ilâve-i inşaatı ile Çataklı köy okulu bina tamiratının 102.553,98 lira keşfi dairesinde yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • ftbdülhamid'in elması satılıyor t Baştarafı Birincide mer bir sarayda yaşıyan bayan Stanton,her biri 34.5 ki çıtlık 86 elmasın süslediği ve ortasında Malındım közü» adındaki meşhur pırlantayı taşıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • 1 MİLYONLUK İNCİ TFJKSAS'TA polis,Fort Worth otelindeki bir odadan bir milyon dolarlık bir inci koleksiyonunun çalındığını bildirmiştir.Bir Japon şirketine ait olan ve teşhir edilmek üzere Amerika'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • MARAŞ VALİLİĞİ BAYİNDİRLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Tilmizin Pazarcık kazasında yaptırılacak Jandarma Subay ve Astsubay lojmanları iruşaatı 1963 yılına sari olmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Otisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Vize işyerimizde mevcut hububattan 2000 tonun İstanbul ve/a Tekirdağ'ına taşt/ıması işi,açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • MENSUCAT BOYASI ALINACAK Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.Tekstil Fabrikası ihtiyacı için:25 Kg.Indanthrerı Rot.FBB Plv i.f.Fbg 200 Indanthreu Braun BR Plv.U fin 100 Indanthreo Olive Grun G G.Plv.f.f.Fbg 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • OTOMATİK İPLİK GEÇİRME TERTİBATI ETİJVA4 I ıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • ATIR'A GORE GULEK Bnçtarafı Birincide mak ve bunun gibi düşünenleri saflarımızdan sokup atmak mecburiyetindeyiz.Ve bunu mutlaka yapacağız.DİYARBAKIR'DA 70 KİŞİ C.H.P.DEN AYRILDI DİYARBAKIR,ÖZEL C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • BAHARDA İRAN'DA SEÇİM YAPILACAK t Baştarafı Birincide Alam'ın sözleri.Tahran siyasi çevrelerinde memnuniyet uyandırmıştır.Siyasi partiler,basın ve gençlik ötedenberi yeni seçimlerin yapılmasını istiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • ÜNİVERSİTEYE GİREMEYENLER Baştarajı Birincide gerginlik yaratıldığını söylemiştir.Teşkilâtın bütün dertlerini dinleyen Dinger,Ankarada bu konuları ilgililerle görüşeceğini,gereken tedbirlerin alınması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Nurcuların faaliyeti açıklandı Baştarafı Birincide Meclisinde,hasta ve kocamıs siyasi mahkûmların Devlet Başkanı tarafından affedilmesini istemiştir.Ozarda'nın sorusunu cevaplandıran Adalet Bakanı Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • GÜRSEL VE ALEVÎLER BOR,METİN AKÇAN bildiriyor Güney illerinde geziye çıkmış olan Cumhurbaşkanı Gürse!Ankara'ya dönerken trende Alevilik konusu hakkında s.unları söylemiştir:Tlu mesele,kotu yönlerden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Almanya'da afyon kaçıran iki Türk işçisi yakalandı ML'NİH,Özel Muhabirimiz MUSTAFA E.AYDIN'dan iki Türk isçisi Alman plâkalı bir otomobilde 200.000 mark değerinde 11 kilo afyon kaçırırken,Schwarzbach'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • 25 KİŞİ TAŞIYAN bir uçak kayboldu SAYGON,A.P.RADYO Uçuşundan kısa bir müddet sonra içindeki 25 kişi ile beraber kaybolan Vietnam uçağına kayıp nazariyle bakılmaktadır.24 saatlik bir araştırmadan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • 17 yaşında bir kız t Baştarafı Birincide Dün Çocuk Bürosuna gelen Melâhat Torunlar «Erzincana,ablamla enişte* inin yanına dönmek istemiyorum.Beni burada evlendirin» demiştir.Genç kız müracaat tıraşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1962
  • Çelikbaş hakkında «Gensoru» C.H.P.Grubunda ANKARA,ÖZEL C.H.P.Meclis Grubu bugün toplanarak.Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş hak kında Sabri Vaıdarlı ve arkadaşları tarafından verilen «Gensoru» önergesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • IÖZKAN ŞAHİNİ Galatasaray profesyonel takımı Bytom ile ikinci maçı oynamak üzere bu sabah 9'da uçakla'Polony ay a hareket edecektir.Resimde,Sarı-Kırmızıhlar çalışırken.Galatasaray revanş için bugün gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • J of o'da 13 ve 12 bilen çıkmadı ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun sürprizli geçen 10hafta maçlarına ait ilk tasnif dün yapılmış,13 ve 12 maçı doğru tahmin eden kimseye rastlanmamıştır.11 maçı bilenlerin adedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • Ara transferde en Faal kulüp:Vefa Ara transferinin İlk gönlerinde Vefa diğer kulüplere nazaran öne geçmiştir.Yeşil Beyazlılar dün de Karşıyakalı Ayhan ile Haziran ayı nihayetine kadar mukavele imzalam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • GENÇLER,FİNALİ BUGÜN OYNUYOR ANKARA,ÖZEL Türkiye genç takımlar futbol şampiyonasının finali bugün saat 15.30 da 19 Mayıs Stadında İstanbul ve Ankara takımları arasında oynanacaktır.Dün oynanan şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • 200 YARALI VE 150.000 LİRALIK TAHRİBAT Î^SÎSS ^it,atPaşa ^yircisinin iki aylık bir zaman içersinde,stadvomcia 150.000 liralık tahribat yaptığını açıklamışlardır.Beşiktaş Fenerbahçe maçında ise,zararın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • Basketbol Şampiyonasının Kur'alan çekiliyor IV.Balkan Basketbol Şampiyonasının kur'alan bugün saat 13 de çekilecek ve fikstür ilân edilecektir.Şampiyonaya iştirak edecek olan Yunanistan,Yugoslavya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • Balkan Kupası için bugün saat 18 de Fenerbahçe ile karşılaşacak Bulgar Levski takımı dün Mithatpaşa stadında antrenman yapmıştır.Resimde Bulgar futbolcularını çalışmadan evvel toplu halde görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • ı KISA HABERLIR ATLETİZM Federasyonu,A ve Genç milli takımların seçilmeleri ile bunların çalışmalarını tanzim için Naznıl Tiifekçi'nin başkanlığında Doğan Acarbay,Safa Hazencioğlu,Kâmuran Tekirden müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • Ankara Mahallî Lig Puan cetveli Takımlar O G B M A Y P Güneşspor 6 4 1 1 26 8 a Petrolspor 6 4 1 1 13 5 9 Altındağ 6 4 1 1 9 S 9 Yolspor fi 4 0 2 15 4 8 Toprakspor 6 4 0 2 20 3 8 B.Gençlik 6 3 0 3 8 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Galatasaray 7 5 2 0 15 6 12 Beykoz 6 5 1 0 7 2 11 B.Spor 7 4 0 3 10 9 8 Demirspor 4 3 0 1 10 6 fi Göztepe 7 1 4 7 9 fi G.Birliği 5 2 1 2 10 6 5 Altay 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • BEYAZ GRUP PUAN DURUMU Takımlar 0 G Iî Al A Y P Beşiktaş 9 7 1 1 19 6 15 F.Bahçe 8 5 3 1.3 3 13 Hacettepe 3 2 •i 15 13 S Kasımpaşa 7 2 4 1 6 7 S PTT 9 3 2 4 9 12 S Izmirspor 6 3 1 2 5 4 7 AHınordu 7 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • MAHALLÎ LİGDE PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Taksim 6 4 117 2 9 Beylerbeyi 6 4 1 1 14 6 9 Eyüp 7 4 1 2 12 6 9 Sarıyer 6 3 2 1 10 8 8 Y.K.Emniyet 7 2 3 2 7 7 7 Anadolu 7 2 3 2 7 8 7 Adalet 6 3—3086
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • 16 Kasımda kampa Takım 21 Kasım'da girecek olan Millî Kıbrıs'a gidiyor ıkacab İSVEÇ İSRAİL'İ 4-0 YENDİ 2 ARALIKTA Avrupa Milli Takımlar Şampiyonasındakiilk maçını italya ile yapacak olan milli takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • İtalya Millî Takım rgı f C l ek seçicisi E.Fabbri m&çıry Gençlerden kurulu kadroya güvendiğini söyleyen antrenör takımda büyük değişiklik yapmayacak.Avusturya Basını italya takımını Ne c mi la n yo la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1962
  • MİL-ÜYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAM MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın Hüg son maçları jKja Numaralı takımın ffl^ffi son matları MAÇ HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8