Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • işçi Partisinin dünkü «Açık oturumu» lıâdiseli geçmiş ve kavgalar çıkmıştır.Oturuma gelen bir grup,hatipleri konuşturmamıştır.Resimde,kavga edenlerartisi„nin açık mu kavgalı geçti Bâzı kimseler salona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • ORHAN TÜREL M ER gittiği memlekette «Sevgilim» diye çağırılan bir İngiliz mühendisi şehrimize gelmiştir.Hayatından çok memnun olduğunu belirten Sunderland'h genç kerameti soy adında bulduğunu ifâde et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Amerikalı balık adam Çanakkale Boğazını geçti ş ÇANAKKALE,AA.Amerikalı balık adam Fred Baldasarp.dün sabah Çanakkale y)ğauiiı dipten geçmiştir.Amerikalı balık adam,yanında Türk Balık Adamlar Kulübünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • W A ATİMATAA r-Cl EMI/l/AVni II AD Yunanistan Dışişleri Bakanı Averof'un davetlisi olarak Atina'da bu-AIİINA UA V-EL t INK.ftVJTUULAK ıunan Vali ve Belediye Başkanı yarın İstanbul'a döneceklerdir.Reim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • m ATATÜRK «MUTEDİL DEVLETÇİ» İDİ İNÖNÜ'NÜN KONUŞMASINDAN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Gürsel Adana'da «İyi günler ilerde» dedi ADANA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dün saat 17.50 de Toros Ekspresine bağlanan özel vagonla Ankaraya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Cumhurbaşkanı gard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Küba önlerinde 3 Rus gemisi Kontrol edildi WASHINGTON,A.P.AA.Sovyet gemilerine yüklenerek Kûbadan çıkarılan Rus füzelerinin sayısı önceki gün 41 e baliğ olmuştnr.B.Amerika donanması önceki gün de üç R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • m-ım/î.|A vrnırCTİlCD iki «ün önce Zonguldak'tan güç eden DÜKKANA iki coc„kiu bir aile Tophane'deki Kıhçali Pasa camiiııin karsısında yeni yapılmakta olan dükkânlardan birisinin içinde yasamaktadır.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • TALÂT AYDEMİR ANKARA'ya DÖNDÜ Harb Okulu eski kumandanı Talât Aydemir «Türk Ordusu C.H.P.niıı âleti olamaz» demiştir.Bir siyasî derginin «Türkiyede ihtilâl ancak C.H.P.ile Ordunun müşterek hareketi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Akaryakıt'a yapılacak zam tesbit ediliyor ANKARA,ÖZEL Akaryakıt fiatlarına yapılacak zam dolayısiyle Maliye Bakanlığı Ticaret Bakanlığına başvurmuş ve bu konuda Bakanlığın görüşünü bildirmesini istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • noîiıısorumsuz idareci devri geçti,dedi C.H.P.Ankara,Edirne,Aydın,Eskişehir ve Sakarya kongreleri yapıldı.ANKARA,ÖZEL CH.P.Ankara il kongresinde konuşan Genel Başkan İsmet İnönü «C.H.P.içinde sorumsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • İMALÂTÇILARA MÜJDE!Impor-teks Ru-bo fabrikasının faaliyete geçtiğini iftiharla sayın imalâtçı dostlarına bildirir.1 Impor-teks Sanayiinin en son sistem ve mükemmeliyetle Tirkiyede ilk defa olarak Impr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • APAYDININ İHRACI AÇIKLANAMIYOR ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇt Bildiriyor Burhan Apaydın'ın A.P.den ihracı Yüksek Hakem Kurulu taralından resmen açıklanamamaktadır.Apaydın'ın ihracı ve Muallâ Akarca,Cemal Baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Başbakan Yardımcısı Dinçer,Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Karasapan'fa birlikte dün dert dinledi ve açıkladı.Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer sağda)arkadaşımız Orhan Peksayar'a izahat verirken görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Kuyusunun başında tüfekle nöbet tutan ihtiyar ve yanıcı yakıt çıkan kuyutüfekle bekliyor Su bulmak için somda] yapılan kuyudan yamçı bir yakıt fışkırınca.80'lik ihtiyar nöbete geçti Hüseyin KIRCALI İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Yumuşak yumuşak Ticaret Bakanı Muhlis Ete,Zeytinbıırnu'ndaki vatandaşlarla yaptığı bir konuşma'da:Türkiye'de halkın bir kısmı açlıkla karşı karşıyadır,demiş.Bu,itidalden uzak,acı,keskin ve sert bir if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1962
  • Konsorsium toplantısı 20 Kasım'a tehir edildi Uzmanlar beş yıllık plânı 13 Kasım'a kadar inceleyemeyeceklerini bildirdiler ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE'ye Yardım Konsorsiyumun toplantısı tehir edilmiştir.Topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • Turistik Kazıklama Müesseseleri!BAŞBAKAN Yardım,cısı Hasan Dinler ile Basın bayırı ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasapan dun Eyüp' te bir kahvede vatandaşların derdini dinlediler.Dert dinleme toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Geçen Pazartesi Çetin Altan getirdiği otomobil kazasun müteakip ambulansla yaralı eşini ve kızını İstanbula getirmeye hazırlanırken Gerede hastahanesinde son telefonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • YIL SONU ÇEKİLİŞİNE İŞTİRAK İÇİN NİŞANTAŞI TOPAĞACINDA yarim ^||LY0Nl,rauk PARA İKRAMİYELERİ 1 KİŞİYE 250.000 LİRA VADELİ HER 100,VADESıZ HER 200 LİRAYA BİR KURA HAKKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • TAKSİTLE SATILIK APARTMAN DAİRELERİ Emlâk Bankasında vâdesi gelmiş yapı tasarrufu kredileri peşin bedele mahsup edilir.Namzet kaydı devam #»mektedir.J* İBA Ltd.Şir.İstiklâl Cad.465 Hidivyal Palas Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • MJP" WLr ANASON jSjJ İhT PANASON ^jj REKLAMCILIK 4«20 14260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • L.C.C dkksiiam;sİM)i:TURKİYEDE İLK DEFA MODERN TESİSLERDE MODERN ÖĞRETİM SİSTEMİYLE BALE PİYANO İNGİLİZCE Prof.L.Krasca RANA ERKSAN Mr.Edward JAMIESON ARZUMANOVA 3 BRANŞTA 3 BÜYÜK OTORİTE NİŞANTAŞI.EM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VİLÂYETİ DEFTERDARLIĞI Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Sayı:9010 962/445 SATIS İLANI Adet Cinsi Radyo aksamı fenniyesi Radyo parçalan)800000.Lira 5000 Radyo kabinesi ağaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • T.C.Devlet Demiryolları Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden ZIMPARA TAS!SATIN ALİNACAKTİR 1 Hariçten tcklifalma suretiyle muhtelif ölçü ve miktarda zımpara taşı satın alınacaktır.2 Tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • if» Saçlarınızı yağlamaz Saçlarınıza fevkalâde bir parlaklık verir.Saçlarınızı besler.BRİYANTİN LORE.AL-PARİS BIOPOF TRAITANT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • SES TİYATROSUNDA Bugün 18.00 den itibaren f NALINLAR 5 YALNIZ 5 HAFTA İÇİN S Pazartesi 18.00 ve 21.15 Çarşamba hariç diğer günler 18.00 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • E L H A M R A İSTANBUL TİYATROSU BU AKŞAM'dan itibaren Her Pazartesi,Sah 21.15 de ve her gün 6 da 6 OYUNLARI SAİM ALPAGO ve ARKADAŞLARI Haytit Tatlıdır KOMEDİ 2 BÖLÜM Yaran:Aldo Nicolai.Türkçesi:Melih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • HAREM Restoran Pavyon.ÖasTconyalı Toma Harem Restoranda Meşhur 6.AS Orkestrası Harem Pavyonda Harem Nefis yemekleri,kusursuz servisi ve unutulmaz güzellikleriyle sabaha kadar açıktır.BASIN 19364)14269
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • KELİMESİ 1 L İ R A OLAN NİŞAN NİKÂH İLÂNLARI 7.sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • ŞAPKA GİYMESİNİ BECEREMEYEN İHTİYAR Önceki gun saat 16.30 sıralarında Kabataş Araba Vapuru iskelesinde,basında takke ile dolaşan bir ihtiyar,Şapka Kanununa aykırı hareket ettiği için yakalanmış,nezare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • Tamir arabası ile otobüs,bir genci ezdi Önceki gün,saat İP.30 sıralarında Ka dıköy'ün Rıhtım caddesinde yolun karşı tarafına geçmek İsteyen Ali Ekrem Yalçın i^iırıli genç,I.ET.T.'nin tamir arabası ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • llllllltlllUIMIillllllllHIII Yazar oıntaK mı,tahtaya vurunun.BÂZAN bir yazar,toplunla çok aykırı gelebilir.Yazılmasına,konuşulmasına alınılmamış şeyleri,onun yazıp konuşmaya kalkması herkesi yadırgatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • DENİZDEN BİR ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI Önceki gece saat 20 sıralarında.Sirkeci Araba vapuru iskelesi civarında denizde bir erkek cesedi bulunmuştur.Muharrem Tiraman isimli,Samatya'da Hncınin sokağındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • AKI VE GÖRGÜN YARIN GELİYORLAR Yunan Dışişleri Bakanı Averof'un daveH'i üzerine bâzı tetkiklerde bulunmak üzere Atina'ya giden istanbul Valisi Niyazi Akı ve Belediye Başkanı Kâmran Görgün yarın istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • Bugün matinelerden itibaren FL'GAR ALAN POK'nin ölmez eseri.Beklediğiniz film.insan akimin tahayyül edebildiği en büyük dehşet.RENKLİ PANAVİSİON İNGİLİZCE ÖLMEDEN 6ilfi.ili.ll «The prema ture Burial»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • VEFAT Merhum Binbaşı Şevki Sirmen'in eşi,Y.Mühendis Edip Sirrriffri.Dr.Necdet Sirmeri ve Selâhaitin Sirmen'in anneleri,Zübeyde Sir'ıft«ı.Ssbahat Sirmen ve Selma Sirmen'in kayınvalideleri,Ergin Sinrie'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1962
  • SİNEMAUR BEYOĞLU ATLAS:Tel:44 08 35)Maceralar Yolunda 11.Kerr Y.Br.vner R.Î.ikinci hafta)EMEK:'Tel:44 84 37)Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Allah Seviniz Dedi T.Sjoray A.Işık.KONAK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • K AZOV A MAMULÜ NAYLON Dante Kumaşlar GELİNLİK TUVALET ve GECE ELBİSELERİ içinEmrinizdedir Harikulade Yüksek Kaliteli KAZOVA Naylon Dantel kumaşlarının 20 rengi mevcuttur.Piyasada birçok yerlerde Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş.Fındık ihracatçı Tüccarlarımızın Dikkatine:Konferans âzası olan Şirketimizin DENİZCİ şilebi aşağıda bildirilen tarihlerde Karadeniz limanlarında bulunacaktır.Hamburg,Bremen,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • r*tii~ im.lint-BONCUKLARA Ş-dR&K V^KTI VARIRIZ.ŞEKERİM W ym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • PANTALONLAAINIZ!TERGALLEÎÎiRiNjt REKLAMCILIK 4660 1425V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • •jnıtıımı e.Mevzuat müsaade etmiyor!E ERŞEMBE günkü «Milliyet» İn birinci sahifeslnln sag baş sütunundaki iki fotoğrafı görüp resim altını da okuduktan sonra insanın kafa tasında bir uğultu oluyor.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • FR su.Otomatik Kontrol Cihazları Geldi EGEMAL LIMITED ŞİRKETİ Mithatpaşa cad.58/B Ankara Tel:12 45 02 MİLLİYET 14271
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • imam "Yemen,Mısırlı istilâcılara mezar olacaktır,dedi KUZEY YEMEN,A.Aihtilâlciler tarafından öldürüldüğü iddia edilen,Yemen imamı El Bedr,önceki gün,Yemen'in kuzeyinde adı açıklanmayan bir yerde,yaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • nfSKIHYOD Tanınm«S İtalyan film yıldızı Silvana PamrCi.Utl t UUINUTUK paninl bir süre uzak kaldığı beyaz perdeye dönmüştür.Bir İtalyan İspanyol ortak prodüksiyonunda oynayan Pampaninl hâlen vaktinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1962
  • ARKA ARKAYA BÜYÜK ÇEKİLİŞTE 38 ARALIKTA 5 MİLYON* 20 MARTTA 2 MİLYON' 7 MİLYON TÜRKİYE BANKASI EN FAZLA İKRAMİYE VEREN BANKADIR 5 Milyon liralık büyök senesonu keşidesinde şansınızı kaybetmemek için 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • ç2/aw/v/vy ZA YO ÎLE BSETON'.LA KONUŞUZ Vf ALÇALIR.ZOHNNY;dikkat azr.TAM KABLO.NUN HİZASIN DA OUB.tas\An\Sİ7.DOKTOR.SER.BEST BEN DE.İLAÇLA.Rl VEREY/'Mo/vce-ilaç.LAfZı vKıfe.Si'n,sonra kadını teslim eo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • mm&amm SAKLA-AAAK »1 feoi'M AMA o ^cea oönoû^/^Z&T3pr~~ l JF v7' AV'.w ^Jj7Âttt& 4QSE SALI I^S^Ö^#6D?»CANUM^ KAe.J Sı ĞEl-E^ EA\J.|Üf Ü^J ^Ih'aMS R/r3 y^ ffl" f 'ffr/wif yw M ™f OELl'KANUt Su HAREKE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • ALLAHLIK ALI BEY y ı aeDs?ıN Busun beniMle konuş.MAtt İSTlVoR/VVJS-NE »'STlVE.CEK Aov SAYIN PATRON SİZDEN ZAM TALEP EDİYORUM.OAWA S=LEU ÜÇ Ay-TZ v Ol~WUŞ_UTAN BE L jf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Müşk-i Lâal» adlı cariye,sevgilisi Osman'ın yardımıyle Topkapı Sarayı'ndan kaçar.Karanlıkta güçlükle yürüyerek demir kapıya gelen iki sevgili,binadan da çıkar ve sahildeki kayığa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • YAZAN:Christiane ROCHFORT TUR.KÇESI:Scîâmi İzzet SEDES Beyaz perdede Brigitte Bardot ve Robert Hosscin tarafından canlandırılan Le repos du guerrier» romanının tercümesidir.Türkiye'de yayın hakkı MİLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • KENT OYUNCULARI «NALINLAR»!TEKRARLIYOR ALTANjLKİN j KENT OYUNCULARI,bu geceden itibaren «Ses Ti-ğj yatrosu» nda.geven mevsim sonuna rastlaması dola-EJ yııiyle mecburen afişten indirdikleri başarılı oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kısa haberler ve hav» durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Saz eserleri ve.oyun havaları 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah konseri Leopold Stokowskl yönetimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • 'Ptibt* *9 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntüsüz,huzurlu bir gün geçireceksiniz.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Beklemediğiniz bir ziyaret nes'e getirecek.Para düşünceleriniz de hafifleyecek.£5 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • SOLDAN SAĞA:1 Kalp çarpıntısıj Tersi notada duraklama işareti.2 Namaza davet için okunur;Madeni yemek kabı.3 YUrekll delikanlı;Bir renk.4 Bir seyl korumak için başkasına bırakmak;Tersi bir «ayı.5 Fili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • 1 Hicri Pazartesi Rum)1382 12 1378 C.Ihır KASIM Ekim 14 19 6 2 30 VAKİ T VASATİ EZANİ Oünej 7.44 1.50 ÖJle 1258 7.04 İkindi 15.37 9.43 Aksam 17.54 12.00 Yatsı 19.28 1.34 İmsak 6.02 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • MIIPJP VBH^MU Milliyet Gazetecilik A.5.adına •y Sahibi:ERCÜMENT KARACAN 4 Umumt Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,3 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.6,7 lnd sayfalarda santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.O DUlUn.Nisan.Nikah,Vefat ve Teşekkür ilanları 9 santime kadar 80 T.L.Küçük keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1962
  • ABONE TARİFESİ I Aylık 22 f.L.6 Aylık l 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı meı ketler İçin âdi posta ile bu ücretle-•in bir misil alınır.Uçak postası İçin tArife,kullanılacak pulun değerine Köre deftlsir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1962
  • '04 ROLEX DÜNYACA MARUF İSVJÇRE KRONOMETRELERİ Eli Bıirla 1 İTİ MÂ T ye JOtftaldâri üOmOf vıMOcevharat Mağazası GALATA İSTANBUL İSTİKLÂL CAD.417-BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1962
  • ÎOOKURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK BEYOĞLUNOA Balo SokaSında Saray Lokantası azimet dolayısıyla acele sat.49 40 34.BuYuKADA Yah Mahallesi Konuk Sok.10 numaralı 1863 metrekareli üç blok İnşaata mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1962
  • Tarihî şapka nutku başlıyor 27 Ağustos 1925 günü İnebolu Türk Ocağı salonunda.Öğretmen Şükrü Tekant,İnebolu Türk Ocağı salonunda,Ata'nın Şapka Nutkunu söylediği köjede,Halit Kıvanç'a «İşte böyle,diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1962
  • 1*Sİ Kaybolmuş işitme f 4 Transistorlu işitme cihazları ile kavuşabilirsiniz Ailenizin neş'eli hayatına,çocuklarınızın oyun ve sözlerine zevkle katılınız.İyi işıtememekten dolayı,personeliniz,amirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1962
  • Yazın olduğu gibi kışın da arabanızın motorunu korursanız,otomobilinizden beklediğiniz randımanı alabilirsiniz.En şiddetli sıcaklarda fazla incelmeyen MOBİLOIL SPECIAL dondurucu soğuklarda da fazla ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1962
  • MÜTEAHHİTLERE ve İNŞAATÇILARA MÜSAİT ŞARTLARLA Metaş İzmir Metalürji Fabrikası mamulâtı İNCE BETON DEMİRİ Münhasır Satıcı DEMİR KERESTE TİC.A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han No.18 Galat* Tel 49 11 41 Telgra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1962
  • FABRİKA ARSASI ARANIYOR 15 ilâ 20 bin metrekare,Topkapı ve civarında elektriği,«uyu bulunan arsa alınacaktır.Mutavassıt kabul edilmez.Fiat ve şeraitin yer tasrihi ile P.K,572 ye arsa)rumuzu ile yazılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1962
  • İTHAL MALI DÖKÜM KALORİFER KAZANLARI MAHDUT MİKTARDA BİR PARTİ BATI ALMANYA MAL» ORİJİNAL MEŞHUR 8 T REBEL MARKA DÖKÜM KALORİFER KAZANLARI MÜSAİT ŞARTLARLA PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.KLİMA TİCARET Koli.ŞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1962
  • Tuzla Belediye Reisliğinden 1 Tuzla Sahil yolunun mevcut proje'ye göre birinci kısım inşaatının 2490 saylı kamın hükümleri dahilinde kapalı zarf usuli ile eksiltmeye Konulmuştur 2 Eşin keşif bedeli 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1962
  • c:GÜMRÜK TARİFE NO.90.16 ORİGİNAL RİCHTER PERGEL TAKIMLARI Umumi Mümessil ALBERT SALTO Tahtakale,Cedid han 37 İstanbul Tel 22 89 28 İhracatçı Deutsche Export und Importgesellschoh Felnmechonik Optik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1962
  • Londra'da seçilen Kraliçe 70 bin lira,bir gümüş kupa armağan aldı bir filmde rol ve kendisine teklif edildi EÇTİĞİMIZ haftanın sonunda,Cumayı Cumartesiye bağlayan gece Londra'nın Lyceum Ballroom isiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • NURIIAYAT TEKIX lip Kıbrıs Muhabirimiz YÜKSEL TEKIN'in oğulları TAMER Dünyaya geldi.Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • NECLA YIRTMEV ile ORHAN nişanlandılar.11/11/1962 Cihangir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • VEFAT Pek sevgili annemiz,merhum Samih Türkdoğan'ın refikası,FATMA HALİDE TÜRKDOĞAN'ın 9 Kasım 1962 Cuma günü saat 23.15 te ebediyete intikal ettiğini ve ar7.ıısu veçhile kimseyi rahatsız etmeden Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • VEFAT Kıymetli aile büyüğümüz,Vangel KUZULİDİS 11 11.1962 Pazar günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 13 Kasım Salı günü saat 15 de Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks kilisesinden kaldırılacaktır.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • Her yerde "Sevgilim diye çağrılan genç istanbul'da Baştarafı Birincide insanın doyabileceği en güzel söz «Sevgilim» degi'midir.Ben bu şekilde çağırıldığım için çok bahtiyarını.Dünyada eşine rast-lanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • MAHALLÎ SEÇİMLER İLKBAHAR'DA Bastarajı Birincide ASAYİŞ MESELESİ Basın Yayın Bakanı Celâl Tcvfik Karasapan ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer Eyüp'te yaptıkları konuşmalarında özellikle âsâyiş konusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • "işçi Partisi,nin açık oturumu kavgalı geçti Baştarafı Birincide bütün yükün emekçi halkın sırtında olduğunu söylemiştir.AZİZ NESİN KONUŞTURULMADI Aybarın konuşmasından sonra Aziz Nesin mikrofona gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • TALÂT AYDEMİR it Baştarafı Birincide İle ilgili bir suali cevaplandıran Aydemir çnyle demiştir:«Türk Silâhlı Kuvvetleri her tirrlıi siyasî düşünce ve tenıavüllerin üstündedir.Aksi düşüncede olanlar er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • KUYUSU BAŞINDA Baştavafı Birincide «Ben tarlanın sahihi Mehmet'in babasıyım.Burada petrolü bekliyorum.Bundan bir ay önce 100 metre ileride bir sondaj yapılmış ve toprağın içinde kaynaşana meydana gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • Konsorsîum toplantısı Bnşlarniı Birincide olduğu,gerekli vergilerin «nnıtlakn» temtn edileceği belirtilmiştir.Konsorsiyum Başkanlığı henüz kesin bir sonuca bağlanamamış,seçim yapıla,mamıstır.Baslansîi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • YANGIN İHBAR iti 10-15-20-25 ve 30 devreli mevcut bulunur.T.HANYOTIS Tel:44 45 11 Galata REKLAMCILIK:4682 14272
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • SAĞLİĞİNİZ İÇİN &NÂSÖN:İ ÇAYI İÇİNİZ REKLAMCILIK 4620 11260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sinemaları ihtiyacı için 5 adet sinema makinesi idari ve fenni şartnamesi esasları dahilinde kapalı zari usulü ile satınalınacakür.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • TÜKENMEZ KALEMLERİ TUNGSTEN KARBÜRLÜ YENİ BİLYASI MUHTELİF RENKLER SAYESİNDE DAHA UZUN OMUR OAHA GÜZEL VE KOLAY YAZI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • WERKE Tek fazlı,kısa devreli,Bileçikli Elektrik MOTOR,TRANSFORMATÖR,ŞAL-TER için sipariş alınır.Tel:44 45 11 T.HANYOTİS Galata REKLAMCILIK:4682 14272
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 962/21 Bir borçtan dolayı hacizli:1 Fatih Koca Mustafapaşa mahallesinin Pamukçu sokağında 33 kapı,1201 ada ve 5 parsel sayılı 340 M2 mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • Küba önlerinde 3 Rus gemisi kontrol edildi f Baştaralı Birincide ihtimalini göz önünde bulundurmaktadır.KONTROLLERİ KIZIL HAÇ YAPACAK Birleşmiş Milletler Genel Sekreter vekili Thant Küba'ya giden gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • KF,Y WEST'TEKI YIĞINAK KALDIRILIYOR Küba buhranının başlangıcında,Key W«*t civarında Birleşik Amerika toprakları ile Küba arasındaki en yakın noktaya yığılmış olan Amerikan roket,makineli tüfek,radar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • Baştarajı Sekizincide etti.Güvenle birlikte daldılar.Eğer Hazım biraz gecikse hiçbir şansı olamazdı.Fırladı.Ceza çizgisine kadar geldi ve bloke etti.üç dakika sonra Birol sol tavafta korner noktasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • DIŞ DOKTORU OKTAY TUNCER İstiklâl Cad.No.193/2 Tel:44 90 29 MİLLİYET 14279
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • PANASON HER YAŞIN SAĞLIK ÇAYI REKLAMCILIK 4620 14260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • KOTA 189 84.17 Lisans alınır ve ASCOT İngiliz Şofbenleri fabrikasının Acentesi olarak proforma verilir.Tel:22 15 71 İLANCILIK 7969 14252
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • HERYÂŞINC r ŞA^ÎLİK ÇAYİ REKLAMCILIK 4! J.14260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • 9 uncu KOTA Gümrük Tarife Nr.46.06.29,84.10.22,85.01.31 33,85.17,85.19.10,91.06 için sipariş alınır.Tel:44 45 11 T.HANYOTİS Galata REKLAMCILIK:4682 14272
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Mükellefin veya sorumlusunun Adı ve Soyadı_Davut ve Cumhur Hisarlı Kol.Ş*.Antuan Dimitrakopulo Agop Dikran Biberyan Belkıs Bilgiçler V,Harutyan Haçaduryan Ömer Kopuz Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • TELEFON ARANIYOR 48 ile başlayan telefon aranmaktadır.ı MQBiL OiL TÜRK A.S.Mübayaat Müdürlüğüne müracaat.Tel:48 32 50 İLANCILIK 7972 14251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • SAĞLIĞINIZ İÇİN PANASON ÇAYI İÇİNİZ REKLAMCILIK 4620 14260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • İnönü,"C.H.P.'de sorumsuz idareci devri Baştarafı Birincide inönü,«Hafif gösterilerle halkın güveni kazanılmaz» diye ilâve etmiştir.GÜLEK VE PAKSÜT Kongrede,ismet inönü'den önce Kasım Gülek ve Emin Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • BÜTÜN KÜRKLERİNİZ ve Bütün Kürk işleriniz için TANATAR Kürk FABRİKASI V* Peşin ve Taksitle Manto,Truakar,Ceket,Etol Şal,Fason Garnitür 2 Şube 18 Acente 46 Mağaza emrinizdedir.Satış yerlerimizden i baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • BEŞİKTAŞLILARA KtfJDE Çarşamba günü çıkacak olan Beşiktaş Spor Gazetesi sizlere sevdiğiniz Beşiktaşlı sporcuların tablosunu hediye olar?k verecektir.YARIN ÇIKIYOR REKLAMCILIK 4702 1425S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1962
  • BEYAZITTA KARDEŞLER KADIN ERKEK ve ÇOCUKLAR İÇİN:PALTO TRENÇKOT YAĞMURLUK DERİ,SÜET MANTO ve CEKETLER KAZOVA MA-MULLERİ ORLON.DRALON ve YÜN ÇEŞİTLERİ HER NEVİ TUHA-FİYE KUNDURA ÇANTA KUMAŞ Ayda 150 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.11.1962
  • özcan."F.Bahçeli Seyircilere Küskünüm,dedi Beşiktaş kalecisi Özcan Arkoç,«Fe" nerbahçeli seyircilere küskünüm» demiştir.Millî kaleci,dört sene Sarı Lacivertli formaya hizmet ettiğini ve taraftarlara h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • TÜRK Atletizminin 1 numaralı siması merhum Ömer Besim ^toşalay'm altıncı ölüm yıldönümü münasebetiyle,dün Topkapı Kozlu mezarlığında bir anma töreni yapılmıştır.DÜN sabah Mithatpaşa stadında yapılan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • HBCMİ TANYOIAÇ RAKİBİMİZ İtalya,dün Vlyana'nin Prater stadında Avusturya ile oynadığı milli maçı 2-1 kazanmıştır.Resimde,dün başarılı bir oyun çıkaran Avusturya santrforu Rafreider'in bir gutu görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • İzmir'de oynanan milli lig maçında Hacettepeyi 3-1 mağlûp eden A.Ordu oııbiri.A.Ordu H.îepe'fi 3-1 yendi SEYİRCİLER sadece ikinci devrede gol ve biraz oyun görebildiler.Zira,ilk devrede futbolden başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • ITOTO neticeleri!Fenerbahçe Beşiktaş a Altmordu Hacettepe D Beylerbeyi Y.K.Emniyel n Taksim Eyüp B Sarıyer Hasköy B Galata Anadolu m Süleymanij •e Davutpaşî B Yenimahalle Sincanspoı 0 Toprakspor Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • Mahallî ligde sürpriz:Hasköy:3 Sarıyer:1 Mahalli ligin bu haftaki maçları hayli sürprizli geçmiş ve lig sonuncusu Hasköy,iddialı Sarıyer'i 3-1 mağlûp etmiştir.Günün diğer müsabakalarına Eyüp Taksim'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • Hayatının Oyununu oynayan Bir kaleci EBBEESUa özcan'ın maçını seyretmek için sahaya koşanlar,«hayatının oyunu» nu çıkaran Hâzım'ı seyrettiler.Hazım tek başına tam 45 daktk» Beşiktaş forvetinin karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • Islak maçtan Notlar.Halit KIVANÇ Niçin mi bu kadar kalabalıktı?Milli lig'i İki gruba parçalayınca,seyirci de parçalanmıştı.Gruplarda da tek amaç,ilk altıya girebilmekten ibaretti vo grup şampiyonu olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1962
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Maçm 58.dakikasında Şenol'un ortalarda aldığı topla dalması ve topu sola aktarması,pozisyona imkân verdi.Ahmet,topu kaptı ve daha sola kaydı,sonra topu ustaca bir vuruşla köseden ağlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor