Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • DURUM TT ATI IT ^1*111 iMIkflin Gerçeği görmek istemiyenler O O NİSANDA ve 22 Şubatta olaylara yanlış teşhis koymuş 1 fj çevreler sonradan yanıldıklarını görmelerine rağmen ğj gs bu seferki gelişmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • 33 YIL SÜREN BİR DÂVA NETİCELENDİ TIRE,SABRI Karagözler bildiriyor 89 senelik ihtilâfın 33 yıl süren mahkemesi nihayet dün karara bağlanmıştır.30'a yakın hâkimin baktığı dâva,Eskioba köyü mer'asının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • I VFftAH OlHAz&UİUMtt KAlfiBiKtfOlWi tAMİllîREAFplü£« Olüdgüîi OluP-KArtUlKAFOl^ KAATiLpAFOmA i M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • sss?Korktuklarına uğrıyacaklar Cemal Gürsel:Kirli eller kırılacak,diyor.t Suya sabuna dokunmayanlar düşünsün,ne yapalım.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • r-r,YEMEN TAHTI a,r inti,allc k|,al,1tf« devirip,cumhuriyeti ilan eden Yemen ordusu meni j IT»,supları Taiz şehrinde yabancı baaın temsilcilerile bir görüşme yapmışlardır.Yemen İmamlığı bin yıllık Feo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • KarsSa bir kulüp binası otobüsün üzerine çöktü KARS,YUSUF KARAOGLU bildiriyor Birlik Kulüp binası dün.içinde 45 yolcu bulunan bir otobüsün üzerine çökmüştür.Kaza sonunda 4 kişi ölmüş,9 kişi de ağır ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • *m Ankara'da gazete bürolarım tahripten sanık olarak tevkif edilenler.Önde görülen makinist Enver Özpulât,onun arkasında polis memuru,geride de tevkif edilen iki sahi» bulunmaktadıraro'da tevkil olund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • öğreten-İŞ BULAN-ücrefi taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI'nın KADIKÖY ŞUBESİ Altıyol.Kuşdili Cad.No.8 10,Kat 2 de açıldı Merkez:Lâleli Kemalpaşa Mah.Ağayokuşu Cad.No.14 Beyoğlu Şubesi:Lâle Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • At tasarısı bugün Meclis'le 139 mahkûmun aftan istifade etmeleri için ''Mecburî tevkif,kararlarının kalkması gerekiyor ANKARA,ÖZEL AF tasarısı bugün Meclis'te görüşülmeğe başlanacaktır.Yassıada mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • A.P/Lİ MÜFRİTLER GENEL AF İSTİYOR ANKARA,ÖZEL A ffr Grubu dün sabah toplanarak af tasa-rısını müzakere etmiştir.Bâzı müfritler genel af çıkarılmasmı istemişlerdir,t Devamı Sa.7,Sil.1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • iki gangster bir kuyumcuyu soydu Bir kuyumcu dün gece Üsküdar'da dükkânından evine giderken iki gangs,ter tarafından tabanca tehdidi ile soyulmuş,100 bin lira değerindeki mücevheratı alınmıştır.Abdurr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • Gösteri Yürüyüşleri Kanununun tümü dün Meclisle kabul edildi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde dün,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanun tasarısının tümü kabul edilmiş,maddelerin görüşülmesine başlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • RB HH B J |P g III Inonu ile Safir dun gençlerle görüştü Başbakan,gençlerden aşırı davranışlardan kaçınmalarını istedi Gençler,"Mahkûmlar kalbimizde ebediyen mahkûm kalacak,dedi BAŞBAKAN İnönü dün Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • $m Atatürk,devrimlerin fc% Bizler bir bütün halinde şuurunu politikacıya değil,meşru temele yönelecek gençliğe emanet etmiştir ^m tecavüzü karşılayacağız qa GENÇLER ORTAK BiLDiRi Bizim muhalefetimiz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1962
  • ü ^R W Turhan Emeksiz'in büstü önünde ilkokul öğrencileri.BİR İLKOKUL ÖĞRETMENİ DUN ÖĞRENCİLERİNE NÜMAYİŞ YAPTIRDI Öğrencilerini Eyüp'ten otobüsle getirerek Hürriyet Meydanında ve Emeksiz'in büstü dib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • Ceyoi Önder'e göre,bütün suç seçmenlerde Krzıırum Millet v ekili C«vat önder Adalet Komi, onunda,af konusu görüşülürken çok ilginç bir mantık silsilesi takip ederek hükünıet tasarısını tenkid etti ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • Genelev kadını Yüzünden iki Gene,sokakta DüeSîO yaptı iki Renç ewelkj Rece Kaşjmpuajda bir genelev ksdını yüzün bıçaklınla düello etmişlerdir.Galata'daki genelevlerin birinde sermaye olarak çalışan Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • şoförleri tehdit eden genç yakalandı Kendisine Kurmay Yüzbaşı süsü verip bjızı şoförleri tabanca tehdidi ile dolandıran bir köy öcnMıneni dün polis tarafından yakalanmıştır.Ayhan Us.Emin Tuna ve Erdoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • AYŞE,BAKIRKÖY AKIL HASTAHANESİNE YATTI Babasının sırtında Konya'dan İstanbul'a kadar gelen ama ve felçli çocuk Ayşe Kırbojüa önceki gün Şişli.Çocuk Hastahanesinden Bakırköy Akıl Hastahane.sine nakledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • ÖLÜM Milli Şair ve eski İstanbul Milletvekili rahmetli Mehmet Emin Yurdakul'un ve rahmetli Müzeyyen Yurdakul'un oğullan.Halide Yurdakul'un eşi,Atilâ ve Erol Yurdakul'un babaları Hüseyin Erluğrul YURDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • TEŞEKKÜR Çok sevdiğini eşim Kulrii A.skcri Lisesi Sp»r öğretmeni Albay Hasan Gönüllünün ani olarak vefatı hasebiyle okul kumandanı ile arkadaşları ve gerekse talebelerinin bıivük acımıza candnıı litiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • k •i f 4 s-İ İ i t i i X» HAKANIN FİLMLERİ luiiaw Ökjûw Gnıa Lollobrigida ve Taolo Stoppa «Asi Kadın» m bir salınesindo ettiği ttir «dişi tarzan» kıyafeti;le Günşiray'ın sevgili»!«Çavdar-m temsil edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • Birinci Sınıf Tesviyeci Alınacaktır Müracaat Telefon:71 64 18 saat 14-17 arası İLANCILIK 7124 12493 n—™«mi—m—i r ¦im ıı ı »ııı ııı ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • ¦I.MIII'll MIIIIMII Mil IIUIHIIIIIIIIlllll ı I.ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7."îd Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Beraber şarkılar 8.30 Sabah konseri 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • £3 OĞLAK BURCU [22 Aralık 30 Ocak)Cadınızı sıkan mesele üzerinde çok durmasaıuz iyi olacakfft KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün alı» verişte sansınıt açık.Is hayatınız da fena deftü.İS BALIK BURCU 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • U L M A C A SOLDAN SAC.A:1 1017 tip Pakistan clcvletini yaratan,kuran büyük adamın ikinci adı ön isimleri Ka:d-i Azam Büyük önder)Jlohammıd)2 Kelebi bir cesil;Mektep.3 Tersi yürüyüp lein bestelenmiş ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • En beğendiği kitabı AGATHA CHRİSTİE'nin BRİÇ MASASI CİNAYETİ çıktı.Akba Yayınevi,Gürsoy Han Cağalnğhı Tel:22 36 î 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • GASKQNYA Sosyete Meyhanesi)Karakteristik Restaurant TOMA'nın eski a i 1 ff' lokali açıldığı gundonberi müşterilerinden gördüğü alâkaya teşekkür ederken meşhur GİTARİST ANTONYUS ve AKOROEONİST ÇLLİK'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • Bugüne kadar müşterilerine hizmetle şeref duyan Değerli S a n' a t k â r.İNCİ ATALAY'ı Cuma akşamlan İstanbul Radyosunda saat 19.20 de Gönlünüze göre)Programlarında en son şarkılarla takdim eder.Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • 18 Ekim.Perşembe akşamı başhyor GİŞE AÇILMIŞTIR Suareler:21.30 Matineler:Çarşamba,Cumartesi.Pazar 18 de.Çarşamba,Cumartesi Tenzilâtlı halk matineleri TELEFONLA YER AYRILMAZ REKLAMCILIK:4227 12173
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • V MllltlllllMIII IIIIIMIIfllllMHU UMItlll Yalancılar ZEYNEP üç yaşına daha yeni bastı.Kelimeler ağzından birer garip ses olarak çıkıyor:Ben dondu,anne atlaaa.Annem beni gezmeye götürdü dondurma yedird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • TEŞEKKÜR Kn aziz Yuılığuuı/İBKAHİM DOĞAN'ın aramızdan breli ayrılışı dolayısiyle büyük acımızı paylaman dostlnı 'imıza,cenaze törenine katılan Parlamento,Ordu.Tekel.Parti ve Basın mensuplarına,uzak di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • KERVANSARAY Lokanta Pavyon Müdüriyeti BU AKŞAMDAN İTİBAREN Yeni pıogranıını tpkdinı eder.Avrııpada rn beğenilen İtalyan Orkestrası BRUNO MOBİGUA Sevimli Fransız Şantözü Genevieve Toussaınt ispanyol Fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • Gilman SAY1N0L ile Sadettin DEMİRKOL Nikahlandılar.H/lfl/062 Belediye Sarayı MİLLİYET 12480 I-iI&^S I m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • f SİNEMALAR j BE Y~OĞLU ATLAS Tel:44 08 35 Aliki Bahriyede A.Vu yuklakt R,Rumca.EMEK Tel:44 84 39ı Tamirat dolayi.si.vlo k« palıdır,İNCİ Tel:48 45 95)Cengiz Hanın Hazineleri O.Günsiray P.Girik.KONAK T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • r,wıw*-VEFAT Dul Bayan Sake Benli ve evlâtİRrı,Bay ve Bayan Sarkis Bcnii ve evlâtları,Bay ve Bayan Aı*:n Bay ve Bayan Kalust Kalmıyan ve evlâtları.Bay ve Bayan Suren Antikacı yan ve evlâtları,Bay ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • TEŞEKKÜR Amansız hastalına tutulmuş bulunan kıymetli oğlumuz ATİL-LA Cosaıı'ı 3 Ekim 1962 Çarşamba günü muvaffakiyetli bir ameliyatla hayatını kazandıran Sayın Operatör Dr.Albay CEMİL AJİSAY'a ameliya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • BİR ÖĞRENCİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA1 DÜŞTÜ Yetkin özgören isimli bir öğrencidün Fen Fakültesinde asansör boşluğundan aşağıya dü^c-ıok munteitf yerlerinden yaralanmıştır.Adajvfdaıi 1irıivcrsiteye kaydolmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1962
  • n jandarma n yaraladı Zeytinburnunda dün,kaçak bir eri kovalamakta olan bir inzibat,genç birkızı tabanca ile ayanından yaralamıştır,Zeytinbıırnu.İ&cnidoğan mahallesinde 46 ncı sokakla oturan r kaçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • HASAD FESTİVALİ s1,ng!t"ed« St-Martln'de her yıl yapılmakta olan I yor An'an.rt«l.ll-VC kra,e seçilmiştir.Resimde,Springfi yor.Anane dolayıslle Festivalin kral ve kraliçesine çiçeklerden yapılmış seı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • iki dost birbirine karşı son derece temkinli davranıyor İLHAN BANGUOĞLU Adı:Roderlc Fuerst Yaş:26 Memleketi:İngiltere.Oturduğu jehir:Londra Londra'da oturuyorum ama pek oturamıyor galiba.Çün kü ömrü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • İrk'."m i':ş;V,¦rawKsawaWaTviS'wtf-Ssw AIMAN fiAMfİÇTFBI FR!Batl A,manya Frankenthal'de 6 kişl- M.IVliMl i *J J I EKLERİ llk blr çetesi ele geçirilmiştir.Çetenin başı Bernhard Klmmel sağda)26 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • Trençkot-Palto-Pardesü Manto,Çoban-Süet ve Deri Manto-Elblse-Kumaş-Ceket-Pantalon Yağmurluk Çocuk Elbiseleri-Gö mi ek-Pijama Saat-Ayakkabı-Trikotaj v.8.ZARİF GİYİM EVİ ıSultanhamam Hacopulo ban altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • MERAL Kundura Mağazasından Loafer'lere olan fazla rağbetten dolayı evvelce imâl ettiğimiz stoklar bitmiş olup hergün çıkanlar da kapışılmaktadır.Bu yüzden satışı,müracaat sırasına göre numara vermek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • saçınızın sıhhatini korur,kepekleri yok eder,taranmayı kolaylaştırır;saçınızı parlatır ve guzelleştirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Merkez teşkilâtımızda istihdam edilmek üzere alınacak İngilizce mütercim ve mütercim daktiloluklar için yapılan imtihandan istenilen evsafta eleman tefriki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • PEN».ATELVENIZ5 Ml' GdTuKuyoRsgN Z *aşa ÖE Bfz KOPEK KOV.L.ÜL.ER MERAKI 5MIZDAN ÇATLA-VACAKTlK SİZE SeVGiL-Efcl'Ml AK^ ZEDERIM SAVIN» BAŞKAN?ULEN BANA BAK BURADA ŞU APTAL 5UKATLI TENE.KEOEN BAŞKA KtMS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • PÜfCHANfM HAMIMIAJIA CuMA SAM MALLARI,0UHAPA MALLARJ,ifcANSALLAm,AMİMEZZAk KK TAWK.1 iM MAUARmDAH SÎÖilETBPBNtiANlMOLMA ft.3PE12WAH ÎCEBİ İCAPlM ftLMAPI.M9M84NBbB RAVT1AM4MIS01MRÜ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • Satranç Müsabakasında Türkiye 11.oldu VARNA,A.A.15 İnci Dünya Satranç Olimpiyadı dün yapılan karşılaşmalarla son bulmuştur.Galipler gurubunda Sovyetler Birliği 31,5 puvanla birinci,Yugoslav,ya 28 puva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • 700 lira çalıp ev sahibini yaraladılar KAYSERt,ÖZEL Yagmurbey köyünde Hacı Hatun'un evine giren Halil Ceylân ve Mustafa Tanerl isimli hırsızlar,evdeki 700 lirayı alıp kaçmak isterken Hacı Hatun'u taba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • KnmaşMagazası,AS_İSTİKLÂL CADDESİ No:203 BEYOĞLU a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • Hükûmei çevreleri,bu kararın memleket içinde huzuru sağlamak gayesiyle alındığını belirttiler BUENOS AİRES,AA.ARALARINDA Peron idaresi sırasında önemli mevkilerde bulunmuş olan birçok devlet adamı dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • Çalınan öküzlerini 6 gün arayıp buldu ÎZNİK,ÖZEL Merkez İlçeye bağlı Mahmudiye köyün den Osman Süzen,6 gün evvel ağılın,dan çalınan bir çift öküzün izini 6 gün takip etmiş ve Gölcük dağlarında hırsızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • 40 Köy İmamı,Kur'ân Kursuna tâbi tutuldu tZNIK,ÖZEL Kültürlü İmamların yetişmesini sağlamak amacı İle İlçemiz Kur'ân Kursu binasında 4 ay süreli bir kurs açılmıştır.Kursa 40 köy imamı iştirak edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • Ablasının kafasını parçalayıp öldürdü UKFA,ÖZEL Suruç İlçesinin Çembe köyünden 16 yaşındaki İbrahim Karadeniz 18 yaşın,dakl ablası Gülizar Karadenizi köy erkekleri İle münasebette bulunduğu iddlası İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • cefikan' din adama 3 bi 92 yıldanberi ilk defa toplanan Katolik Konseyinde,klişelerin birleşmesi istendi VATİKAN,A.A.RADYO PAPA John XXHI dün 92 yıldanberi ilk defa olarak toplanan Beynelmilel Katolik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • Mağaralar devrinde asırlarca yegane ışıklandırma vasıtası ateş olmuştur.Bugün ise.her yerde,uzun ömürlü az sarfiyatlı ve İYİ bir ışık veren EDİSON ampulleri kulla' nılmaktadır.BU V J Sadece "ampur'dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1962
  • JJ,ol ISTANBULU ihata eden sûrlardan,Bizanslılar zamanında Melandizya)denilen kapınm dışında uzanan bir yolda büyük bir Mevlevihane vardı.Bu dergâh Yeniçeri kâtibi «Malkoç Mehmet efendi» tarafından 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • AC^nASt i_BEfy» TAMU öıNta Mı H.BuVfatiaw** ŞuZADA esıcT oosrruBs*.MUZUN ŞeeEFTfMS SIK İicf K5A.DEM tftti.UMU.«r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • 1962 Yılı Üçüncü ikramiye Çekilişi 10.Ekim Çarşamba günü Ankara 6.Noter huzuru ila Umum Müdürlük binasında yapılmıştır.BU ÇEKİLİŞTE Merkez Şubesinden 7410 Numaralı Hesap Sahibi 5 SENE MÜDDETLE 500 LİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • &SS88£Kfö8882£8ra3 Û/VA4 ORAD4 KAÇAKAÇ fT\f 4^* ^l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • Hlerl İMfe C.avvel IS CUMA 12 EKİM 19 6 2 Rumi 1378 lylOI 19 VAKİT VASATÎ EZANÎ Gttnaa 7.M 12.32 ö|la ıs.oı 6.26 İkindi 16.09 9.34 Aksam 18.34 12.00 Yatgı 20.08 1.30 İmsak 5.30 10.85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • Milliueff Milliyet Gazetecilik A.J.stlin* ^f Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kumuldan Mesul Müdür NAMIK SEVIK Mag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,S İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 S,7 inci tayfalarda 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L 0 Dügttn,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür Hânlar» 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • KIRKLARELİ DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 işletmemize bağlı KeşirHk bölgesinin Elmacık deposundan M3 ü 115 liracian 86.000 M3.II.sınıf çok kısa boy,metreküpü 165 liradan 380.000 M3.II.sınıf kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • 1 İMALATÇILARA İMPER TEX YAĞMURLUK KUMAŞLAR Mükemmellesmiş yeni kalitemizi muhakkak görünüz.Kanat Plâstik Sanayii,Şişli Meydanı No.w Tel:48 45 33.REKLAMCILIK 4*03 12475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • ŞEHİR OPERASI Her Perşembe Cumartesi Pazar TEPEBAŞ1 TİYATROSUNDA Giuseppe Verdi RİGOLETTO Opera 4 perde)MİSAFİR İTALYAN ve TÜRK SANATÇILARI İŞTİRAKİYLE Şef:PİNO TRÖST Koro Şefi:Sahneye koyan:Dekor:Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • MUSİKİ 1 MUSİKİMİZDE MAKAM ^SADEDDİNHEPER I 5 Hicazkâr makamı:Bu makam aslında iki Hicaz i S makamıııııı,yâni tizde Neva Re perdesi üzerinde i E:Hicaz veya bir zirgüleli Hica/la pestte Rast Sol j perd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • Yazan:F1E3 Maurice DEKOBRA utLI Selâır Dün akşam otelin barında,Macaolu bir tanıdığımla viski içiyordum;dedi.Bana ne dedi bilir misiniz?Lukreçya kulak kabarttı:Ne dedi?Yeşil kiremitli,beyaz bir evde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1962
  • GELİN TASI YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN QBED Temelli değişim olsa daha iyi,daha karanti.İşte Nizam efendi.Makinanın eksikleri bunlardan ibarettir:Hepisi 1700 1800 lira kadar bir şey tutuyor.Senin hatırın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.10.1962
  • ALİ NACİ KARACAN YARIŞMASFna katılan yazılardan ELEME KURULU 'nca seçilenler bu sayfada yayınlanmaktadır.Yarışmanın birinci,ikinci ve üçüncüsü bu yazılar arasından,JÜRİ tarafından seçilecektir KARACAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1962
  • Transistor radyo sanayiinde inkılâp!8 Transistor 2 Dlod Yurdumuzdaki tekmil 3 Dalga—Fosforlu ibre—istasyonları gayet ra istasyon ayarı için göz hat ve netdinletebilelambası—teleskop anten cek yegâne r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1962
  • YAZI SIRA NUMARASI:21 ABİK KOYLU BAYRAM 11 1.SMJET.GEZLER ASSUBAY lOtil yılı Şubat ayının güneşli bir gün bitimi idi.Onu Büyükçcknıcce yokuşu basındaki kışla kapısına,Hadımköyü'nden gelen bir REO arac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1962
  • Stele fon 27 m 10 SATİLİK EMLÂK ÜSKÜDAR Fıatıkağacında 12 İrat-1» yeni 8 daireli apartmanın tamamı 275.000 veya Yapı tasarrufu hesabı olanlara 25 ile 48.000 Ura arasında sahibi elile satılık daireler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1962
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından:İşletme aboneleri için 40.000)adet plâka kapalı zarf ıısuliyle alınacaktır.Muhammen bedeli 20.000.geçici teminatı 1500.lira ihalesi 1/11/1962 günü saat 16.00 da Encüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1962
  • MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN BURSA ZEYTİN SATIŞ İLÂNI Birliğimize bağlı 189 sayılı Orhangazi Kooperatifimiz depolarında mevcut 1959 mahsulü zeytinlerden 100 ton,1960 mahsulü z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • 'f?s?v Düşen bir uçağın' fotoğrafı çekildi GEÇEN Eylül ayının 13 ünde İngiltere'de vukua gelen bir uçak kazasının fotoğrafları önceki gün İngiliz Hava Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.Bir aya yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • FAY*»*-Cresta 3 FOTOĞRAF MAKİNESİ O Bir film ile 12 poz.Siyah-beyaz ve renkli resimler çeker.Kullanışı gayet basittir.En İyi neticeler İçin t TOr*W» t.0»»*0.B İBA* E* LBB Jf Sarı kut ulardaki KODAK f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • ADNAN İPER'de İO ay'Taksitle giyinebilirsiniz W i:v Üstün kaliteli Kadın vej,Erkel^;kumaşliatj mutena dikiş ısrnarl^mia ve hazır-Trikotaj,vvğörniek ye kundura. çarşıkapı,VYeritiçetller çâd.Tutum banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • Uygunsuz resimlere konu olan ingiliz "Devlet sırlarını,açıklamaktan sanık I memurlarından 38 yaşındaki William John Vassall,şerefini ve milletlerarası bir olayı önlemek için,memleketinin bazı sırlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • SOĞUTMA TESİSLERİ ve İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE TECUMSEH SOĞUTMA MAKİNELERİ 1 HP den 15 HP ye kadar)İZOTEKNİK BEYAZ KÖPÜK MANTAR LEVHALARI eo randımanlı izolasyon)KLİMA TESİSAT ve TİCARET Taksim yeni Tarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • LİSE ve ENSTİTÜ Mezunu,askerliğini yapmış teknik ve imalât İşlerinde vazifelendirilecek eleman aranıyor.Müracaat:lel:71 64 18.Saat 14-17 arası İLANCILIK 7157 12494
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • SAVAŞ İlaci Ergenlikleri yok eder İLANCILIK 6869 12486
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • TIM »UCU IBİİMIJ Al»MIII lAtlll imi riMiiN ikung cou *h» konik makaralı rulmanları RESMÎ DİSTRİBÜTÖRÜ:BURLA BİRADERLER.9* ISTANBUL ANKARA İLANCILIK 6894 12487
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • Bullpup'lar havadan yerdeki hedefe atılan yeni roketlerdir.Boyları 3 metre ağırlıkları 260 kg.olan bu silâhları jet ve helikopterler atıyor Türk Havacılarına verilecek F-104'lerdeki Bullpup' lan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • 1 x- Mv/^SK'jo» i :S:iw *^:gi:HASMIN HAYAT HAKKI:9 DAKİKA;I SAATTE 2,400 kilometre sür'atla giden F-104 Starfighter avcı uca-tının,durduğu yerden kalkıp 275 kilometre uzakta ve 11 bin metre yüksekte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • Sayın Doktor ve Eczacılara MİLLİYET:12503 Astmatîk durumlar dahil olmak üzere,hastaları süratle rahata kavuşturur.Öksürük söktürücü ve kesici bir müstahzardır.Piyasaya arzedilmiştir.Dr.İHSAN SAMİ LABO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1962
  • M.S.B.ist.Sirkeci D.Kapı 2 No.ii Satmalına Kom.Bşk.dan:A-ikerî ihtiyaç için kapalı zarfla aşağıda yazıb malzeme satın alınacaktır.Teklif mektuplarının İhale saatinden bir saat fvvel Komisyonumuza veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • 0 SONBAHAR NEGI Paris ve Roma'nm J963 kış modasının en son yeniliklerini Beyoğluna getiren VAKKO May azasının.EŞARP DAİRESİNDE:Avustralya yününden ve Bursa'nın en iyi ipeklerinden mamul,desenleri husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • İLLER BANKASINDAN ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAKTIR.Sıra Tesisin işin Denjjr Beton Ağaç Geçici Malî No.Adı Mahiyeti Direkli Direkli Direkli Teminat TL)Yeterlik m* 1 Akçaalan Kütahya)Y.G.Şebeke A.G.Şeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • 5 sene:6/İÇl^ÂYEPİR/i KÇKÜ YAPMÂ2 j OtOMATlk OEFjfeST j ODEON MAĞAZALARI BEYOĞLU İstiklâl Cad.No,73 Tel:44 63 67 HARBİYE Halaskârgazi I SİRKECİ Hamidlye Cad.I KADIKÖY Kadıköy Palas altı' Cad.No.113 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • istanbul Vilâyeti ve Belediyeleri Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından 1 153.450.00 lira keşif bedelli Bakırköy Çocuk Sitesi sondaj kuyuları açılması işi 2/11/1962 cuma günü saat 15.30 da,2 360.393
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • HAMARAT Yer süpürgeleri MERS Gaz sobaları SVPLAFON onlu otomatik pikapları.DAĞITICISI:Emek Koli.Ş.ti.Yüksekkaldmm,No.17/1 Telefon:44 13 95 44 95 14 SİPARİŞ İÇİN ACELE EDİNİZ REKLAMCILIK:4244 12497
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • ATLA S'ta Şehrimize AKTUNÇ Film tarafından getirilecek olan Dünyaca meşhur Elen sahne ve film yıldızı 4&İ.İİCİ VUYUKLAKi'nin SAYİN İSTANBULLULARA TAKDİMİ ŞEREFİNE 15 Ekim 1962 Pazartesi 20.30 da MUAZZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • Bildiriler |fc Baştamjı Birincide Atatürk'ün kurdumu ebedi Türkiye Cumhuriyeti,bugün 27 Mayıs meşru temeline dayanan hir Anayasaya salıiptir.Vatandaş olarak,toplum olarak bütün haklarımı/ve görevleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • inönü ile Satır dün gençlerle görüştü t Baştarajı Birincide rarıışlarında önce memleket menfaatini ve memleketin durumunu gözönünde tutmalarını,olayların olumlu akımını bozacak tutumlardan k-'nmnların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • SATIR İSTANBULDA T.M.T.F.TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ* CHP Genel Sekreteri Kemal Satır dün gençlik teşekküllerine bir nezaket ziyareti yapmış ve gençler taralından sorulan çeşitli sualleri cevaplandırmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • 33 YIL SÜREN BİR DÂVA NETİCELENDİ İ Baştarafı Birincide Vârislerden ismail Oncü'nün babası tarafından Eskioba köyü muhtarlığı aleyhine açılmış «lan dâva,bir süre önce ismail Öncü ve yakınlarına,dâvâlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • Bir ilkokul öğretmeni nümayiş yaptırdı ûitiîi l Baştrırafl Birincide Bir hafta önce Kılıçarslan ilkokuluna vpkii öğretmen olarak tâyin edilen Mustafa Bilgili okuttuğu sınıfın öğrencilerini otobüste sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • A.P.i müfritler genel af istiyor Başta raj ı Birincide Gökhan Evliyaoğlu'nun geçen oturumda inönü lehinde sövlrdiği ilpri sürülen sözlerini tavzih ederken mutedillere şiddetle çatması üzerir."VI?r to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • ÖLÜM Nadide Knç'in eşi,Nebilc özkok ile Nn-ime Gürdoğan'ın babaları,Oya ve Güneri özkök ile Öner Gürdoğan'ın dedeleri,merhum Kâmil Özkök ile Mehmet Gürdoğan'ın kayınpederleri.Binbaşı mütekaidi ve Alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • ANKARA'DA 3 KİŞİ TEVKİF OLUNDU Baştarafı Birincide yaptığı anlaşılan Süleyman Özgöz de tevkif edilmişti;Önceki gön sabaha karşı.saat 5'e kadar 1.Şube Memurları tarafından,daha evvelce tesbit edilen ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • Yemen,S.Arabistan ile harb halinde Baştarafı Birincide İl kuvvrtlcrini Yemen hududu üzerine yığmışlardır.Bunun sonucu olarak Yemen Cumhuriyeti kendisini Suudi Arabistan Krajlığiylc harb halinde saymak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1962
  • İKİ GANGSTER BİR KUYUMCUYU SOYDU t Baştarafı Birincide Gangsterler biraz ilerde duran ve içerisinde şo/örü hazır bulunan otomobile binerek süratle olay yerinden uzaklaşmışlardır.Kuyumcu,gangsterlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.10.1962
  • Türkiye Kupasının dünkü temdit maçında:Da DİFlff fJ.ii r 240 dakikalık bir mücadeleden sonra taraflar iki defa 1-1 berabere kaldı.Neticeyi kur'a tâyin etti SEYİRCİ:102 kişi HÂSILAT:450 T.L.Rafet Ayayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • lll)lt POLONYA,1 Ş.İRLANDA'ya 1 12-0 YENİLDİ)Bytom kalecisi Szym-J kowiak Polonya millî ğ takımım büyük bir he-ğ zimetten kurtardı.j Galatasaraym Avrupa Şampi-S yon Kulüpler Kupasındaki raki-jr bl Byt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Voleybol Federasyonu toplanıyor İstifaları Genel Müdür Fikret Altınel tarafından kabul edilmiyen Voleybol Federasyonu üyeleri,gelecek hafta içinde bir toplantı yaparak,nihai kararlarını acıklıyacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • KISA HABERLER L İTıffıiJ i Lj 3 İTALYAN ordu takımı eski antrenörlerinden Crocianj dün Vefa ku-g lübü ile 7 aylık mukavele imzalamıştır.Tam selâhiyetle işbaşına ge-«inlin İtalyan hoca 2500 lira aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Hakemler ot kararmdan cayd.lar MAÇLARI boykot eden İstanbul hakemleri dün şartlı olarak sahalara dönmeğe karar vermişlerdir.Seyirci veya futbolcular,hakemlerin can,şeref emniyetini sağlamadığı takdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Güreşçiler 10 Kasım' da Kampa girecek Macar millî güreş takımları İle iki karşılaşma yapacak güreşçilerimiz,10 Kasımda şehrimizde kampa alınacak' lardır.Güreş Federasyonu,Ankara da Serbestçilerin,şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Beşiktaşlılar,İdare Heyetinden memnun Beşiktaş kulübünün nizamname kongresi Kasım ayı içerisinde yapıncaktır.Siyah Beyazlı azalar b.kongrede yapılacak tüzük değişikliği-ile idare heyetinin yeni baştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • ÖZKAN SEVSAY ALMANYA'DA İCÜNÜN ADAMI GÖPPtNGEN,ÖZEL i A LMANYANIN Göppin-i E gen kulübü ile anlaşan milli güreşçilerimizden Özkan Sevsay.ilk deneme I macında Almanya şampiyonu |j I Ewln'i 3 dakikada t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Vefa kulübünün yeni antrenörü Crociani dün vazifesine Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan İstanbulsporbaşlamıştır.Resinidc Crociani,teknik direktör Kutik ve hilar dün Şeref stadında son çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • İtalyan Millî Takımı antrenörlüğüne getirilen Fabhri "İyi netice alacağız,dedi ŞÜKRÜ GÜLE S İN ROMA'dan bildiriyor TALYA Futbol Federasyo-nu,Türkiye İtalya millî takımları arasında 2 aralık 1962 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Patterson,Listen ile döğüşmeye hazır BOSTON",AP.Eski Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Patterson'un meneceri Cus D'Amato Patterson'un unvanını tekrar ele geçirmek için Liston'la ikinci bir maç yapmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Pazartesi akşamı şehrimizde yapılacak olan temsilî oynayacak 23 yaş takımın elemanları dün tesbit edildi FUTBOL Federasyonu,Pazartesi akşamı Habeş'lerle Mithatpaşa stadında yapılacak temsilî maca Ümid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • r ;aif^ Habeşistan'ı 3-0 yendiğimiz millî maçın son 15 dakikası sert geçmiştir.Resimde,sakatlanan ve 6 dakika oyun dışı kalan 3 golün kahramanı santrfor Metin tedavi edilirken görülüyor.İtalya için Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Şeref rçin karar 0110011 TORINO,OZI.L Torino kulübü,evvelimi geco L'Aarhus takımına karşı santrfor mevkiinde denediği Fenerbahçeli Şeref hakkında kat'i kararını bugün verecektir.Torino'n'un,Danimarka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • S.ERLER,"Karan Organizasyon Komitesi verir,diyor Beynelmilel Olimpiyad Komitesi Türkiye temsilcisi Suat Erler,Akdeniz Oyunlarında Greko Romen ve Serbest stil güreşlerinin dörder siklete indirilmesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1962
  • Siyah beyazlı kulüp Menecerî Tusder açıkladı:Fenerbahçe İdare Heyeli,Siyah beyazlıların bu teklifini bugün karara bağlayacak.Necmi'nin kiralanma müddeti 6 ay.Sarı lacivertlilerin bir miktar ücret ödem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor