Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • KURUM H9 ^M V jEİ m fi ki AP'de YENİ BİR GELİŞME BJR haı/li geç kaimaJcIa beraber bugüne kadar çok zararlı tahriklerde bulunmuş Adalet Partili bâzı müfritlerin,gerçekleri görmeye başladıkları anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • Şişli Elektrik Dağıtım Merkezi dün infilâk etti Şisli'de,Hürriyet Tepesindeki elektrik dağıtım merkezinde dün büyük bir patlama olmuştur.Saat 14.30 daki olay.Şişli,Harbiye,Mecidiyeköyün bazı kesimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • PLÂNLAMADA DÜN TÂYİNLER YAPILDI ANKARA,ÖZEL Devlet Plânlama Teşkilâtından istifa eden üç Daire Başkanının yerine dün vekâleten yeni tâyinler yapılmıştır.Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Maliye Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • Dün de beyanname dağıtıldı Şehrimizde,dün sabah bâzı idarehanelerin,talebe teşkilâtına ait binaların ve Üniversite içindeki duvarların üzerine Milli Devrim Ordusunun istanbul Teşkilâtı» başlığını taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • aaat» Nihayet anlaşıldı İnönü,radyo konuşmasında:Kuvvetli olmıvaıı hükümet gazete kapatır,topluluklara ateş açtırır,dedi.Demek bizim şimdiye kadar gördüklerimiz,Halk PartUi Jerri de tfahil,kuvvetli hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • DiSCi OKULUNDA 575 kişinin sınavı İPTAL OLUNDU imtihan sorularının çalınması İhtimali yüzünden Dişçi Okuluna girmek isteyen 1029 aday öğrenciden 575 inin İmtihanı dün İptal edilmiştir,imtihan Cuma sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • 40 Valinin nakil ve tâyini yapıldı ANKARA,ÖZEL Valiler arasında yapılan değişikliklerle ilgili kararname dün Yüksek Tasdiklen çıkmıştır.Yeni kararname ile 40 Vali nakil ve yeniden tâyin edilmekte,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • M tasarısı Bugün Komisyonda Görüşülecek ANKARA,ÖZEL «Özel Af Kanunu Tasarısı» bugün saat 10 da Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşülmeğe başlanacaktır.Tasarı,Cuma günü Meclis gündemine alınacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • HADİSELER BOYLE BAŞLADI [ÖZKAN ŞAHINJ Dün Un yapılan yürüyüş,Üniversite bahçesinden Şişhane'ye kadar hiçbir olay meydana gelmeden geçmiş,ancak burada bası tahrik edici sözler kavgalara yol aÇıstır.Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • içişleri Bakanı İstifa etti Kurutluoğlu,istifasını C.H.P.Grubundaki 'i tenkidlerden sonra verdi ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Sahir Kurutğ luoğlu dün gece istifasını vermiştir.C HP.Grubunda yapılan tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • Grubun dünkü toplantısında m C.H.P.Grubunda da inönü,çok önemli unu söyledi ANKARA,ÖZEL ve A.P.Gruplarında dün son olaylar görüşülmüştür.A.Pli hatipler kritik günler yaşandığını söylemişler,Hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • T'E ST L İ-ARİTMETİK Problemleri Yramı REMZİYE YİÛİT ilkokulların 2.v« 3 sınıflan İçin baştan başa dört renkli olarak basıla» bu kitaplar aritmetik öğretımınd» her öğretmen vt İğrencinin en büyük yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1962
  • Dün Şişhane'de yürüyüş yapan gençlere karşı koymak isteyen bir grupla Üniversiteliler arasında cereyan eden [RÜÇHAN ÜNVER] mücadele.erici y ur uyuş Yeni İstanbul Gazetesi önünde bir AP.grubu ile ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • Mersin tasfiyehanes DEVAMLI artan petrol İstihlâki,dünya memieketlerindeki tasfiyehane sayısının çoğalmasına yol ıçmak*»dır.Bilindiği gibi kara çamuf-ifelinde istihsal edilen ham petrolden iktk»dî kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • SAYIN İTHALÂTÇILAR GÜMRÜKTEKİ TAKINTILI MALLAR,MÜDDET TEMDİTLERİ,TrlO TEMİNAT İADESİ ve BiiJrhum normal GÜMRÜK muameleleriniz İçin Gümrük Komisyoncusu M.EZEL AKSU Galata,Işıldar Han No.6 Tel:44 72 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • PE-RE-JA KOtQNYA ve S A B U N L A Rf F A B R 1 K AS I İŞÇİ KIZLAR AR!YÖR-Bomonti Fıan s 49 İLANCILIK 7080 12388
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • YENİ NESİL İLKOKULU f/onılpn rağbet münasebetiyle BİRİNCİ ve İKİNCİ sınıflara birer şube ilâve e"dilhıiştir.YUVA kısmında da yeniliklerle kayda devam edilmektedir NLELOSMANİVE Cad.No.67 Tel:22 92 04 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün kimseye boz vermeyinla.Yerin* getlremiyecekslnlı.KOVA BURCU [21 Ocak 19 5ub»tl Bugün başlayacağınız 'isler çok rast gidecek.22 BALIK BURCU rîO Şubat 20 Mart] Eüki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • Akbaba'nın Parasız ilâvesi:SPOR ALBÜMÜ!20 SAYFA 5 Bu albümde:Metin G.S.Naci F.B.Turgay G.S.Birol B.J.K.Lefter F.B.Ahmet G.S.Şenol B.J.K.ve daha birçok ünlü futbolcular en sevdikleri fıkraları anlatıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • TAKSİTLE PEŞİNStZ ayda 95 T.L.Taksitle ERİKA Yazı Makinası BERKİN Ticaret Koli.$tf.Balaskargazi Cad.No.297/C.Sit» Sineması yanında Tel:48 11 58 MİIjMYPT 123ÎMÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • Taksim Belediye Gazinosu Pavyonu Görülmemiş ZENGİN ATRAKSİYONLARLA 18 Ekim Persemb» akşamından İtibaren büyük sürprizlerle açılacaktır.İLÂNCILIK 7089 12384 i—ıı ı ı ııı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • GURLARA PEŞİN FIATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE Trençkot-Palto-Pardesü Manto,Çoban-Süet ve Deri Manto-Elbifie-Kumaş-Ceket-PantaloD Yağmurluk Çocuk Blbiseteri-Cömİek-Pİjama Saat-Âyakkabı-Trikotaj v.s_ZARİF G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • II I ıı III I İSTANBUL'DA tlvR DEFA TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU PARİS MÜZİKAL REVÜ VARYETE Progra'mlarini Mi Ekim Perşembe aksamından İtibaren takdim edecektir.İLÂNCILIK 7089 12İS85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • V» arm 11 f 11111111 a 11:11111 nTTT!T!Tm iîTi ı îim t fi n fî it m i f ı in m^-j MINIMA MESELESİ I İstanbul'a gelen bir turist kız,burada bir Türk genci İle arkada* bMu.Genç,km tarihî yerleri gezdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • Çarşıkapı'da Otobüsler icm Alt geçit Yapılacak Hürriyet Meydanı ile Çarçıkapı arasında Belediye otobüslpri için bir alt fceçit yapılacaktır.Aksaray istikaıneflncıen gelen ve Hürriyet Meydanından geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • ÇALIŞMAYAN MEMURLAR CEZALANDIRILACAK Belediye yasaklarına m mayanları takip etmeyen ve gerekli tedbirleri almayan Belediye memurlarının cezalandırılması cihetine gidilecektir.Belediye Başkan Yardımcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • GEMİ ADAMLARI BANKADAN ŞİKAYETÇİ Türkiye Gemi Adlanılan Sendikası,Ulaştırma Bakanlığına gönderdiği bir ^dilekçede,çeşitli gemilerdeki yemek ve yemeklik İşlerinin yolsuzluk hır içinde yürütüldüğümü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • TEDAVÜLDEKİ PARA 152 MİLYON ARTTI Tedavüldeki,para tyr önceki haftaya nâ7.aran 152 milyon lira artmıştır.^5on "fi'rlfşla tedavüldeki para miktarı 5.148.829.230 liraya yükselmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • OLUM £zm Ventura'run s*vj?Hİ trÇÎ.Yük.Müh.Elio Ventura va Müh.Jak Ventura'nın anneleri.Stella ve Lteet Ventura'nın kayınvalideleri,Tonl ve Daninin babaanneleri,Yasef ve Mordo Ventura'nın İle Jüdlt Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • DOĞUM ve NEZİHİ ÜÜSAt Kızları YONCA ÜM5AL' in doğumunu akran* vp nft?tian-"na "müjdelerler.AI^IAN H« taliiineM 8 Ekim 1!62 MÎLLÎYE* 12399
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • ACİ m KAYİP Okulumuzun kıymetti öğretmeni &asa*ı GÖNÜLLÜ 7/1071962 Pazar günü Hakkın rahrrrfetine kavuşmuştur.raa*ı f 10 19fl2 Pazartesi günü Kuleli Camiinde kılınan iknidi na'mâzını müteakip Kuleli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Ceyhan etrafından Hanefi öz-İMttU ItjarîfcuThu.yPnl tferaîıyla • iir. Urv4 difrmh *6*H *wf 'Hornet,Şahin,Orhan,Erdal b'zbilen'm,Halit Yetkln'in «evgill "BPa'Se'rlerl KAYA ÖZBİLEN Kayseııd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • mmum wiiiii—a—hiii.ijjmll TEŞEKKÜR ScvrİIİ t} iyü£unniE Avukat Abdurrahman Yota'run gerek hastalığa sırasında gerekli ihtimamı gösteren Sayın Old.Prof.Kkrem Serif Kgeli,Oı'd.Prof.Arif imik i Çctingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • KAYIP BergAmalı Kosap Abrhhjrmin kızı Diruhi Kirikoryan Abrahamyan)}922 yılında kayıp olmuştur.Kendisini tanıyanların insaniyet namına kardeşi Mıgırdıç Kirlkoryan'a bildirmeleri rica olunur.Lldavikn M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • BULMACA SOLDAN SA6A:1 Her türlü kumag ve bez dokuması.2 Eski Mısır'ın bir mabudu;Sonraya bırakma.3 Teril bir deri;Bir peygamber.4 Tersi yemin;Kuru soğuk.r\5 Jimnastik;Bir not».6 Tersi ayı evi;Anlayış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • ISTANBUL 7.27 Açillf ve program 7.30 MeloTiideh ıri'clodiye 8.00 Haberler v'e hava durumu 8.15 Türküler 8.S0 Piyano sololar» 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve pıcrgranı 12.00 Şarkılar îa.BO.Sfeyilen mHodll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU ATtfc«5 Tel:"44 0» "35)Aliki Bahriyede A.Vuyuklaki "R.Rumca.*M€K 'Tel:44 W A9f)Tamirat dolayıaryle kttpalıtlır.İNCİ Tel:48 44 95)Meteliksiz Alıklar M.Nur.SUARE'de:Cengiz.Hanın Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • TEŞEKKÜR i Senelerden beri burnumdan çektiğim rahatsızlığı:ıjıık fiuzel "b)r armMjy'atlfl *Eftic TP"h Ve rahat 'lıefes almayı temiTİ edeıl Eskişehir Hv.Hst.K.B.B.Mut.Dr.Mecit Kurter-e Başhemşire SaMha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz MAYHt GAOîSrvun vefat] d*olayısiyle cenaze merasimine iştirak eden.çelenk Tsfr Yıderen ve çelenk yerine hayır müesseselerine teberruda bulîi-hnn akraba,dost ve tanıdıklarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1962
  • »j j Ziıppe beyler PJ İR zaman var ki bizim memlekette bir ga-£p rip aydın tipi türedi.t^ok derin,çok "pırıltılı,çok kaVmak bir aydın tipi.EHeri o I kadar narin,düşünceleri o kadar ufuklar ötesi ki,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Sizli Ordu e Saıaile'ü lüme ahkâm etli Askerî Mahkemenin kararının,güvenlik sebepleri yüzünden geri kaldığı açıklandı PARIS,A.A.A.P.Kanım dışı «Milli Mukavemet Konseyi» Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün «vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Hürriyet nehirini geçmek isteyen bir Alman öldürüldü BERLİN,RADYO Bir nehri yüzmek suretiyle Batı Berline kaçmağa teşebbüs eden bir Alman mültecisi,komünist polisi tarafından vurulmuştur.Mülteci aldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Lütfen Dikkat.Dikkat.ERLER FILM'in Şaheseri Bir haftadanberi BULVAR ŞEK OPERA sinemalarında gişe rekorları kırıp,hâdiseler yaratan ve 80.000 sinemaseverin alkışladığı'film 33 Bugün Matinelerden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • En uygun E KİMYEVİ GÜBRE g İHTİYACINIZ İÇİN EMRİNİZDEYİZ ırOnoAsr 1 BEYOĞLU,İSTİKLÂL CAD.NO.386/5 TEL,44 46 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • RADYOLARI PİYASAYA ARZEOİLMİŞTİR WEBER TİP C 63 6 Lambalı 3 dalgalı UZUN,ORTA,KİSA vo FU,beyzi hoparlörlü ve tam transformutörlııdür.TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ V.GESAR ve ORTAKLARI SAHİBİNİN SESİ)Mumhane Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İstanbul Âlım ve Satım Komisyonundan 1 4 kalem cem'an 14500 adet Buşon Füzibl 31 Ekim 1962 Çarşamba günü saat 15 te Sirkeci'deki komisyon binasında kapalı zarf usuliyle satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • İMALATÇILARA 1-i¥î i» E ü TEX YAĞMURLUK KUMAŞLAR Mükeınnıclleüiniş yeni kalitemizi muhakkak görünüz.Kanat Plâstik Sanayii,Şişli Meydanı No 1!Tel:48 45 53.REKLAMCILIK 4205 12379
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Öikfaıt!^Dikkat/Zengin ikramiyeli Satış örgü yünleri Moazzam Mevsim Yeniliklerine ilaveten Bin Dolabı,Orgu Makınası.Diki} Makınası.Kadın Saatlan «0 birçok Fevkalade Zengin ve Cazip İkramiyelerle Satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • M.S.B.İstanbul Sirkeci Demirkapı 1 No.lu Sat.Âl.Kom.Bşk.lığından:Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnameleri komisyonda görülebilir.Teklif mektupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • 4 üncü Soğuk Tekniği Tejknisyen kursu mensuplarına Kursun İkinci kısmı 22 Ekimde derslere başhyacaktırönceden ilân edildiği gibi kurs aidatlarını yatırıp kitaplarını dernek merkezinden almıyanlar Yöne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • ill pp-DÜKKANIN AP^ARAP/51 8l ZAKS ZAMANiMPAN KAlMA 8İR SAW HARAMİMİN mtâttl bm\W-Bu SAH^nfi AWWE,rtBI ^üUANiyoKMus.ÇARAV «ARABKi feîlt WıN P£C-PHRtER.güVİİZ.DEN MAUAWMI EMNıYEîTf MİS &İ1ÎM TÛOLA^.BtN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • ŞARKICI EDITH PIAF EVLENDİ 146 yaşındaki hasla şarkıcının yeni eşi 26 yaşında 1 PARİS,AA.ANINMIŞ şarkıcı Edith Piaf,Yunan asıllı ve eski berber Theo Sarapo ile dün evlenmiştir.Piaf 46 ve Sarapo 26 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Morrison irkeii Mahkûm oldu Yolda geçen müddetin mesaiden sayılması üzerine şirket 800 bin lira ödeyecek izmir,özel Morrison Şirketi 800 bin liralık tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir.Bir yıl önce,yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • 3 çoban düello etti,biri öldü ANKARA,ÖZEL AnKaranın Halkavun İlçesine bağlı Kınık köyünde dün üç çoban arasında koyıuı otlatma İhtilâfından 15 dakika süren tabancalı bir düello olmuş,bir çoban ölmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Suriye'de öğrencilerin siyaset yapması yasak ŞAM,A.A.Suriye MİM Eğitim Bakanı Reşat Barnıada,bundan sonra öğrencilerin hiçbir siyasî partiye glremlyeceginl ve orta öğretim üyelerinin de siyasî faali,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Karısının yüzünü usturayla doğradı İZMİR,ÖZEL Urla Kemik Veremi Hastahanesinden dün taburcu edilen Fehmi Ayaz adındaki bir şahıs,Bahribaba parkı önünde karşılaştığı evini karısı Necla'yı ustura ile ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Bodrum'da 3 bin yılîık eserler bulundu İZMİR,ÖZEL Bodrum'da yapılan kazılarda S bin yıllık eserler bulunmuştur.Kireç tabakaları arasında,Milâttan Evvel 10 ve 9 uncu aşıra ait çanaklar,testiler ve vazo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • izmir Dans Kralı dövüldü IZMIR,ÖZEL Pavyon artistlerine dans dersi veren İzmir Dans Kralı önceki gece feci jekilde dövülmüştür.Pavyondaki artistlerin dostları tarafından kıskançlık sebebiyle dövülen D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • EDDİE CONSTANTİNE EDDIE YOSMALAR BEKÇİSİ 3 üncü hafta L Â L E d 6 devam ediyor İLÂNCILIK 7120 12418
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • SATILIK ECZANE Merkez nüfusu 10000 olan kasabada tek ECZANE sıhhî sebeplerden devren satılıktır.Eczacı EKREM OK Bozüyük MİLLİYET 12375
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Kıyık.Kıyık.Kıyık TEŞVİKİYE Merkezimiz mütevazi bir değişiklikle pek muhterem müşteri ve dostlarımıza hizmete başlamıştır.Teşvikiye:48 40 56 Erenköy Şubemiz:55 31 23 REKLAMCILIK 4196 12378
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Kocabıyıkoğlu ve Kayalar beraat etti ANKARA,ÖZEL Eski DP devrinin hükümet sorumlularından Mazlum Kayalar,Ahmet Kocabıyıkoğlu dün Ankarada,haksız mal iktisabından yargılandıkları 3.Ağırceza Mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • TEPEBASI CUMHURİYET PAVYONU Bu akşamdan itibaren Londranm en büyük VEDETİ Raymond Revüe'sünün Strip tease yıldızı f «run yi Memleketimizde İlk defa olarak takdim etmekle şeref duyar Rezcrvation Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Uç sarhoş İzmir Adliye Sarayını bastı Savcıyı öldürmek isteyen mütecavizler,onu bulamayınca bekçiyi fena halde dövdüler İZMİR,ÖZEL Üç sarhoş evvelki gece İzmir Adliye Sarayını basmak İstemiştir.Gece b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • Birleşmiş Milletlerde Castro'ya karşı gösteri NEW-YORK,A.P.Castro aleyhtarı nümayişçiler.Birleşmiş Milletler binasının önünde Castro taraftarlarına taş ve yumruklarla tecavüz etmişler ve bunları çürük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • YAŞADIĞIMIZ devrin şerirleri de bir acaip.Herifler,hırsızlığı,cinayeti peynir ekmek yer gibi yapıyorlar.Ne kanundan,ne polisten,ne jandarmadan korkuyorlar.Helo vurduklarının veya soyduklarının onlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • AKba Tercüme Polls Romanları AGATHA CHR1STÎH BRİÇ MASASI CİNAYETİ A.en beğendiğim kitabım dedljl roman Büyük boy 230 sahife 5 Ura Kitapçılarda arayınız Posta İle gönderilir Evinize,işyerinize getirili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • MÜTEAHHİTLERE ve İNŞAATÇILARA METAŞ İzmir Metalürji fabrikası mamûlâtı BETON PİMİMİ Müsait şartlarla ileri aylar için bağlantı yapılır.MÜNHASIR SATICI DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.REKLAMCILIK 4181 12381
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1962
  • JSfef*-İNŞAATIN HER YERİNDE OLDUĞU GİBİ BANYO ve MUTFAKLARDA!betebe MOZAİKLERİ tel.222111 REXK REKLAM 395 12409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • GELİN TASI YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN Q|]Q Gidip dipte,yıldızların kırpışık gözlerinin bile göremeyeceği kuytulukta;çakıl,ince kuru yosun,tahta,çöp,sünger,bir de denizde paralanan İstakoz ağlarının dalga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA mSl Çeviren:B™ Selâmi izzet SEDES Aynı serinkanlılıkla sözüne devam etti:Bayan Vong'suz Macao,sisli Londraya benziyor.Melez kadının sesi fiııgiıdedi:Valldo Sahip,ne güzel şeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • BALIKÇILIK ve YARDIMCI I 11)SITKI ÜNER i Su üstü Palamut çapaıisl EŞ Palamutlar vonoz halimle ve gerekse normal boy-33 ela iken Karadcnizdc lgııcada'dan Şile'ye vo dalıa ES doğuya kadar olan sahil böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Sahnalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinden Buca Hastahanesl ihtiyacı için iki adet hasta asansörü hususî ve fennî şartnamesi esasları dahilinde kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • M.S.B.1 No.Sat.Al.Ko.Bşk.dan ANKARA 6000)kilo Şekerpare kuru kayısı ile 6000)kilo Amesgen eriği satın alınacaktır.Talimini tutarı 57.600 Ura ölüp geçici teminatı 4.150 liradır ihalesi 19/Ekim/1962 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • HEP SE.nv BAŞkA TURLU BfR.NıN StBf.J ADAfliV-BAMA O,DÜN,QÎR—J yAMlM EM GÜZEL KADIMLA.KiNİ TJlfcUYO.R 6İBİ GELİVOE.«Arua;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • ^İllliİİl m^y-m mtöwm0 y W.nd Mr 'i R«Mrv*4 m LJ -X PuPL vûi cek v-ıAı V vcAi_v\Ar 7-Z8 iW£ fe^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • iwwgpfflgafigWK»^^ Bu "İÇ AKLIAMTA GBt~.J A,EMl'$Tı' İSTE g* •mrnm0mMmMm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİ MÜSABAKA İMTİHANI İLÂNI 1 Bankamız Teftiş Heyetine İktisat,Hukuk,Siyasal Bilgiler Fakülteleri,Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • Tekel Genel Müdürlüğünden 1 Maltepe Sigara Fabrikasına Elektrik Enerjisi temini için yüksek gerilim 4200 metre yeraltı kablosu,buat ve başlıkları dlf piyasadan pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • HI «d Çarşamba Rumi im 10 1371 C.»wal EKİM RylOI 11 19 6 2 tr VAKİT VASATİ EZANİ 0ün«ff T.M 12 27 öğle 13.01 623 İkindi 16.11 9.33 Aksam 18.37 12.00 Ya t M 20.0?1.30 tm«Ak 5.28 10.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVİK.Magazin Kısmından Mesul Müdür DINÇER GÜNER İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,3 Incd sayfalarda «antlml 30 T.L,0 8.T Incd tayfalarda «antlml 2S T.L.0 Birinci tayfada baslık 200 T.L.0 Düfiün,Nisan,Nikah,Vefat va Teşekkür İlânları 9 santim* kadar 80 T.L.0 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta İle bu ücretlerin bir misil «lınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • M.S.B.İst.4)No.Iı Sat.Ko.Bşk.dan:1 Shh.Tesisat onarımı isçiliği yaptırılacaktır.Keşif bedeli 2835 lira olup kat'î teminatı 430 liradır.2 Pazarlıkla ihalesi 12/10/1962 Cuma günü saat 10.00 da Dernirkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1962
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaniığmdan:Fakültemizde münhal bulunan 1100 lira aslî maaşlı Sekreterliğe bir sekreter alınacaktır.Alınacak sekreterin Üniversiteler Kanununun 43 üncü maddesi ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1962
  • YAZI SIRA NUMARASI:19 "ÖYLE KAFAYA BÖYLE KÜLAH» RAMİZ ARDA unun mimimin ı.m linininim ÖĞRETMEN)MASA basında,sacları dökük,uzun boylu,sarısın bir adanı oturuyordu,ününde New-York Times büyüklüğünde,dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1962
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 A2 10' SATILIK EMLÂK EMLÂK ARAYANLAR B OSMANBEYPE demler büyük odalı kalorifer,parke,gorımıç ban:sıcak su.Banka kredisiyle 70-90.000 lira.44 69 72 icmal tşgüdena ÜSKÜDAR F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1962
  • v Jüte' ALİ NACİ KARACAN YARIŞMASI'na katılan yazılardan ELEME KURULU'nca seçilenler bu sayfada YAZI SIRA NUMARASI:18 yayınlanmaktadır.Yarışmanın birinci,ikinci ve üçüncüsü bu yazılar arasından,JÜRİ t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1962
  • Mr Londra'da,Tarayan isimli bir İranlı'nın açtığı Ömer Hayyam lokantasında IstanbuVlu Güler Kardeşler,müşterileri coşturup,eğlendiriyorlar LONDRA'da Tarayan İsimli Iran asıllı bir Türk'ün sahibi olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.10.1962
  • Do Baştarafı 5 înoi sayfada ¦italar temin edilir.Tabii bu iğ zorla olmaz,tekrar ediyorum sadece isteyenlere teşmil edilir işte biz de ancak böyle bir teşkilâtla,plânlı bir şekilde bu mevzuu bafarabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • VALİNİN NA t Baştarajı Birincide Sivas,Urfa Valisi Alâattiıı Kıral Adıyaman,Antalya Valisi Turgut Ktlıçer Ağrı,Çanakkale Valisi Niyazi Dfcînkay Amasya,Bursa Valisi Enver Kuray Ankara,Ankara Valisi Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Şişli Elektrik Dağıtım Merkezi dön infilâk etti fr Baştarufı Birincide de tedavi altona alınmıştır.Yaralrtaın sağlık "Mfunıu f?Wîkeli tlAğüdir.Patlamanın sebebi henüz belli değil,dır.Patlama ile bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Dişçi Okulunda 575 kişinin imti&mı t Bactrim fi Birincide jj^gırıfth ISb FaktfttiSM Del&nı H^lit Ziva Konur"alp sınavın iptal efrntffğini bildirmiştir.ÖĞRENCİLERİN DİLEĞİ öğrenciler,soruların bıılunri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Help afaıtifrgrend 111 iMllH I rff fc I I I 1 J I 1 ımniuni ınç&ın&üi rftY.IKifcAKIR.ÖZEL Şehrimfk llkoğı'elnfcn Okulu Mudijnj dün sınıffll-kalan bir öğrenci tarafından bıçakla ağır yaralanmıştır.Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • US'11' temizler,parlat» dezenfekte ede BİR TECRÜBE YfeTER &£jE3jtt$tâj4&A Kiril bir tâ^nm ysmım »tıa ile,dlğ-er ya Vısını herharfgi biT *lY1ıı leme t«ıe ile temiîler""' Aradaki fark derhâl {|Ö2e terp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • AF TASARISI Bcuftarafı Birincide tasarısı He atffetWmektf».7 y-ılhk mahkûmlar da maanıfen t«h4iy« *«Wlrnekt£diı.Tasan,siyasî mahkûmların cwn'firından 4 er yıl Mü»l bet mahkûmların cezaları da 32 yıl o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • MEZARLARDA YER KALMADI Şehirdeki mezarlık sıkıntısı had safhaya gelmiştir.Bilhassa Rumelihisarı ve Erairgân semtlerindeki mezarlıklar ustüste denecek şekilde dolmuştur.Tîtin Belediyede,Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • A.P.liier inönü'nün desteklenmesini istedi Baştarajı Birincide İsmet Paşadan sonra ne olacağını sonra düşünürsünüz.Şimdi İsmet Pftşayla ne yapabiliriz?Mühimdir.İsmet Pahayla bir şeyler yapmaya muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • isianfm!Belediyesinden 1 Karaağaç Kurumları dahili yolları tamir ve inşaatı iş-BH ^1817,03 liralık keşfi dâhilm'de yaptıriîac&k'tir.îlk teminatı 3830,85 liradır.Kafaağaç Kurumları Müdürlüğünde 130 fru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • 17 Kg.Jfk 1000 Teiseke Ekstra Ekstra Yağ;Alınacak Ereğli Kömürleri işletmesi Ticaret Nlüdistanbul Satınalma Bürosundan Y^farm ht-r gtin Satmalına Servisimizden temin «ttfebftif.TöklillcMİn eh pjj 1810
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • TEKLİF İSTEME •RunteH ¦Feneri Ra4yo*er İetsayonu anten direklerinin İçin kaide betonları ^yaptırılacaktır.TekiflTer 19.10.1962 «unu saat 15 e kadar kabul edilir.DENİZCİLİK BANKASI BASIN 17311)12112
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • A.P.BALIKESİR'DE DE DÜN MİTİNG YAPTI BALIKESİR,ÖZEL A.P.Balıkesir teşkilâtı tarafından düzenlenen «Tahrikçileri ve komünizmi tel'in mitingi» dün saat 12 de yapılmış,bâzı gazete idarehaneleri önlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • ADANA MİTİNGİ HAKKINDA TAHKİKAT ADANA,ÖZEL Pazar günü Adann'da yapılan A.Pmit in.einde konuşan hatiplerden Adana Milini veVili i m.Urtfi SPrrtloıü Kadri Erogarı ve Ceyhan U;e Br*tamı oxtitrk liwMuntta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Suphi Gürsoytrak «affın zamanı gelmedi» dedi ANKARA,Ö0EL Tabi] Senator Suphi Gürsoytrak «i*n vrıdici Semeçta,«ilaha affın lamanının "gWlfafediğini» söylemiştir.«Ya.ssıada mahkumları için ilk affın 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Türkiye Habeşistan bugün oynuyor Baştarajı Sekizincide madiği takdirde,Türk "milli takımı sahava su onbirle çıkacaktır:TurgV Callflelfıir,¦fflfirie't Suat,Sabahattin,Mustfffa Uğur,Tft-ol,Metin.Tâlâ't,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Başınız ağrıyorsa.Kırıklığınız varsa.1 ADET HUZURA KAVUŞTURURA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin aşağîHâ yazılı ilim cTallaı;ma imtihanla asistan almacktır.Zirai Ekonomi Bölümü için 4 Asistan ¦Fepgak ikm •Bolümü için 1 Asistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • İstanbul üçüncü icra Memurluğundan MENKUL SâtIŞ İLÂNI 930/J Merhun olup satılmasına karar verilmiş olan 65089 No.lı U kasalı Linotyp başlık makinesi 275.000 lira değerinde,13305 No.lı j üç mağazalı Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • SAYIN YAŞlILâBMIZA frrtiy'ârl* Muiur Derrfefi ilk Tfcoşfcö Ankara'da Balı-çelievlerae â'çmtş olduğunu müjdeler.Bu köşkle kalmak isteyen yaşlıların Ankara Necatibey Caddesi 44 numarada Bacağa Klrniğme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Mukayese kabul etmeyen bir fark Bazı değerler arasında"?i farklar o kadar bariz kadar büyük ki,aralarında mukayese yapmak kabil değil.STE t bir GRUnDIG ile diğer bir portatif rad yo arasındaki farklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • 411 III III I III II.IIII III III!I III 11 III I III HIM I III III Nil I lining I SANTOS BENFiCA BttStarytfi Sekizincide E E futbol yıldızından hangisinin üstün E E clduğu sualine Rio maçı cevap teş-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1962
  • Gençler af m gerici basın aleyhinde yürüyüş yaptı fr Baştarafı Birincide İlkelerinin korunması için,hiç kimsenin İİİbcbki tedbire İhtiyacımız yoktur.Bunları kanımız,canımız pahasına korumaya nıimliy i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.10.1962
  • Futbolculara İhtarda Bulundu Lefter,Teknik Komiteden 1 ay izin istedi FENERBAHÇE Antrenörü Kokotoviç,son antrenmanda profesyonel kadro futbolcuları ile bir konuşma yapmış ve «daha sıkı çalışmalarını,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • l/mirspor takımı,bugün Mithatpaşada Beylerbeyi ile Türkiye Kupası ikinci tur maçını oynayacaktır.Resimde,İzmirspor'un »on kadrosu görülmektedir.Lâcivert Beyazlıların,zayıf rakibini yenerek 3.tura çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Amatör millî takım h genç millî takım oynuwr ANKARA,ÖZEL Amatör millî takım namzetleri ile genç milli takım namzetleri bugün bir hazırlık maçı yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Türkiye Gençler Yelken Şampiyonası başladı Türkiye yerli pirat.gençlerarası birinciliklerine dün Kalamış koyunda başlanmıştır.Yarışlara izmir'den iki.Kocaeli'nden bir tekne katılmıştır.Sabahki müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Ma?F.Bahçe maçı ip kampa girecek Vefa profesyonel futbol takımı Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı Millî lig maçı için kampa girecektir.Dün Şeref Stadında antrenör Kutik'in nezaretinde çalışan Yeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Mithatpaşa Stadı 40 bin kişi alacak Mithatpaşa stadyumu 1 Kasım günü 4O.OÜ0 kişilik olarak teslim edilecektir.Hâlen iki kademe üzerinde yükselen ilâve tribünler bu tarihte tamamen bitirilmiş ve kapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • SPOR-TOTO NETİCELERİ Spor Toto'nun besinci hafta sonuçları belli olmuş ve kat't olarak 13 bilen çıkmamıştır.Bu duruma göre 12 büen J9 kitf 18.125.50,11 bilen 250 ki-ji 978,10 bilen 3255 kişi 105.50 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Hakemler iki gün izin istedi Cumaya kadar Bölgeye müracaat etmeyen hakemin giriş kartı iptal edilecek jSTANBUL Hakem Kulübü,I boykottan vazgeçmeleri için Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün dün akşama k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Pele ve Eusebio' nun takımları Dünya Şampiyonluğu mücadelesinde:BENFİCA REV ANSI OYNUYOR Avrupa Şampiyonu,Rio'daki 3 "2 lik mağlûbiyetin karşılığını yarın Lizbon9da beklerken Güney Amerikanlılar Pele9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Bu koyu renk formaları kim giydirdi bunlara yahu?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • mm BUGÜN KARSI Antrenör Quario,Can Bartu'yu methetti.Venezia'nın bu hafta Mantova ile yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük bir önem veriyor TORINO,ÖZEL FENERBAHÇE'» Şeref Has,Torino'nun bu gece ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • TURGAY SEREN Takım kaptanı 1962-63 Futbol Mevsiminin ilk Millî Maçı:TÜRKİYE-HABESİSUN CANDEMIR AHMET SUAT SABAHATTİN MUSTAFA UĞUR BIROL METİN TALAT ŞENOL imiz cmcfemir,Âhmeî rf Bimi¥ Metmff Maç saa Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • 1 ANKABA,ÖZEL 1 Merkez Ceza Heyeti dün top-s lanmış ve Fenerbahçeli Selim S Soydan'a iki ay müsabakadan j=S men cezası vermiştir.Sarı Lâ-clvertli futbolcuya bu ceza,Fe-Bj nerbahçe Kasımpaşa maçının E:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1962
  • Polonya şampiyonu gönderdiği telgrafta revanşm 2\Kasım da Bytom'do yapılmasını istiyor.G.Saray yarın cevap veriyor GALATASARAY'IM Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turundaki rakibi Polonya şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor