Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • BAHRİYE YARBAYI WALTER SCHİRRA Atlas füzesiyle 281 Kim.ye yükselen feza adamı yerden görüldü erikan pilotu Deniz Yarbayı Schirra mn fezadaki seyahati S saat 51 dakika sürdü [RADYO FOTO-A.P.J Feza etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • ass?90109 İKAZ Ankara'dan kalkan otobüslerin tarifelerini bastırmak İsteyenler arcle etmelidirler.Not Tarifelerin arkasına nerelerde köylü elbisesi satıldığını ilave etmeyi unutmayınızç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • Haydutlar 12* yolcu soydu olculardan biri 7000 lira saklı ayakkabısını,haydutlardan saatini vermek suretiyle kurtardı MUŞ,RAHMİ ÖZKAN bildiriyoı SİLÂHLI bir soyguncu çetesi Muş'tan Bulanık ilçesine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • L İngiltere'de bir ayakkabıcı tarafından,bir mühendisin yardımı ile yapılan yeni tip ayakkabılar fevkalâde ilgi toplamıştır.Sür'allc yürümeyi de kolaylaştıran yeni pabuçların en büyük özelliği,in.ima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • Tevkif edilen İki nümayişçi H.Uzun solda)L.Yıldırım.Tahrip edilen «Yeni İstanbul» gazetesinin Ankara bUrosu Gençlerin nümayişlerde bayrağa sardıkları Atanın Anıtı Camları kırılan ve evrakı yakılan A.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • ALTINDA Bir çek ev yıkıldı.Elektrik ceryanı kesildiğinden Seller Biga'da da hasar yaptı ÇANAKKALE,ÖZEL İDDETLİ yağmurlardan Çanakkale sular altında kalmıştır.Şehirde ve köylerde bir çok ev yıkılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • SON OLAYLAR i 1 H T'N ERHAL belirtelim ki Ankarada evvelki gün yapılan nü-i m y mâyişleri tasvip etmemekteyiz.Demokratik düzenlerde top-i luluklar inançlarını,infiallerini duyurmak için gösteriler 1 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • AKŞEMSEDDfN İÇİN MÜRACAAT YAPILACAK Savcılık,mahkûm milletvekilinin kaçışına yardım eden bâzı kimseleri tesbit etti Adalet Bakanı Ord.Prof.Abdullah Kemal Yörük,Akşcmseddinoğlu olayı içllt,Türkiye,Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1962
  • A.P.İNÖNÜ'YE BİR TELGRAF GÖNDERDİ Gümüşpala,Diyarbakırda «Partimize yapılanları affetmeyeceğiz» dedi ANKARA,ÖZEL A.P.Merkez idare Kurulu dün Ankaradaki olaylarla ilgili olarak Başbakan İnönü'ye telgra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • Müsteşar beye iyi uykular dileriz BÎR gazeteci önceki akşam Atina dakl Iurk Bin ükeiriligini aradı.Kaçak Yassıada mahkumu Akşemtertdinoglu'nun durumunu soracaktı.Telefona onca Kavas çıktı Sonra adının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • SİYASET DÜNYASİNDA So^î Köftem Bulanık sular RUSLAR iMin yıllarda dünyanın en büyük balıkçı filolarından birini kurmuşlardır.Sayısı 30OO'i bulan Sovyet baııkçı gemileri hâlen Atlamikte,Pasifikte ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Sevgili annemiz,müteveffa Doktor Mustafa Şevket Uluevren'ln eşi,Caddebostan gazino ve plajı sahibi Orhan Uiuevren,înayet Uluevren,İhsan Uluevren Ve Handan Aksüt'ün anneleri,Haldun Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • Bu akşam saat 22.20 de İstanbul Radyosunu dinleyiniz.TÜRK TİCARET BANKASI REKLÂMCILIK 41.14 12131
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • KLÖB MUSTAFA Müfit Kiper Orkestrası ile 5/10/1962 Cuma akşamından itibaren emrinizdedir.Cumartesi ve Pazar günleri aile matineleri saat 15.30 dan 19 a kadardır.Tel:47 63 08 ŞİŞLİ BASIN 16798)12092
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • ttÇ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Telâşlı fakat eğlenceli bir akçam,günün en enteresan saati olacak.£fc KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İki klsl sizi övecek ve kıymetlerinizi muhitinize tanıtacak.ÎSS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • raf** YİL SONU CEHiliiiIIE KATIlAIiliSSîliîI NİŞANTAŞI TOPAĞAÇINOA KALOWlPER:PARKE"-SICAK $U.SÜM?8A«f tt ASAN W BEHERİ 70.000 ÜRA DEĞEPlMDE kVADELLHERJOO.ve VADESİZ HER 200 ÜRAYA BİR KURA.NUMARASI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • DOĞUM NECLA ve OKTAY A K H U N Bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdeler 2.10.19fi2 İstanbul MİLLİYET 12123 O W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • HAYVANLARA EZİYET EDİLMEMESİ İSTENİYOR 4 Ekim Uluslararası Hayvanları Koruma günü sebebiyle Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyeti,âeizlere şefkatin insanlık vazifesi olduğunu ve insanların vefakâr dosltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • Fakültelerde Giriş imtihan Günleri çatışıyor Bâzı yüksek okullarla,Teknik Üniversite ve istanbul Üniversitesi Fakültelerinin giriş imtihan günleri çatışmaktadır.Öğlenciler bu durumdan şikâyette olmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • mil nun ili ıtır SON OLAYLAR ff OKAK gösterileri,hattâ sokak itişip ka-Jp kısmaları demokrasi gelcneklerindendir.Düzenli bir devlette zaman zaman kafası jj kızanlar,duygu taşkınlıklarını önleyemeyenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • VEFAT Eski Şeyhülislâm Hayderîzâde ibrahim Kfendl ve eski Ankara Valisi Muhiddin Paşa torunu,Irak eski Adliye Veziri Davud Pasa Hayderi'nin oğlu,muharrir Rcii' Ovad Ulunay'ın yeğeni SÜLEYMAN HAYDERİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • MEVLİD Mukadder Kıral'm sevgili eşi,Jale Olson,Piyale,Kıral ve Füsun Tuncay'ın kıymetli babaları ÖMER ALAEDDİN KIRAL'ın ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 5 Ekim 1962 Cuma günü yarın)öğle namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • lib!MEKTUPLA INGIÜZCE-ALMANCA-FRANSIZCA öğr«npn veya İlerleten Öğrcncltia LONDRA PARİS veya BERLİN'E B'SfUrUmıirt!»ry 2 lirdik pul gMtırırıt İlk 2 dtrılrtiKİ fılıyinır Mitıdumuıu b«n/ırltrıl« muktyaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • KONGRE CHP.ŞİŞLİ İLÇE Başkanlığından îlçe Kongresi 7 Ekim Pazar günü saat 9 da Taksim Sıraselvller Cad.No.101 özeül salonunda yapılacaktır.Delegelere duyurulur.MİLLİYET 12091
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • 15 Ekimde tevziine başlanıyor REKLAMCILIK 4129 12130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • SOLDAN SAcA:1 Yapmacık;Tersi kalın kafalı,anlayışsız.2 Zonguldak'ın bir kazası;Yaşasın İspanyolca)3 Geminin takip ettiği yol;Bir kumaş.4 Tersi bir İlimiz;Sinirli.5 Bir hayvan;Kocaman.6 Bir hâtırayı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 Meğ lodiden melodiye 8.00 Haberler ve ğ hava durumu 8.15 Türküler 8.30 E ünlü besteciler 9.00 Kapanı;E 11.57 Açılış ve program 1200 E Beraber şarkılar 12.20 Sevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • Şirketimiz eski Meclisi İdare Reisi ve Avusturya Rejisi sabık Umum Müdürü GENERAL DİREKTÖR Dr.RİCHAED WLASM'in 29.9.1962 tarihinde Viyana'da vefat ettiğini kemali teessürle bildiririz.Tedfin ve dinî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1962
  • fi SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Şeytanın Maskesi B.Sterle ti EM£K Tel!44 JJ4 39.Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 Mİ:1 Meteliksiz Asıklar M.Nur.KONAK Tul:48 26 06)Yedi Harika Çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • SAYIN İTHALÂTÇILAR GÜMRÜKTEKİ TAKINTILI MALLAR,MÜDDET TEMDİTLERİ,%10 TEMİNAT İADESİ ve Bilumum normal GÜMRÜK muameleleriniz için Gümrük Komisyoncusu M.EZEL AKSU Galata,Işıldar Han No.6 Tel:44 72 66 RE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • SUBAY VE MEMURLARA PEŞİNATSIZ PEŞİN FIATINA TAKSİTLE Elbu»;Trenckot;Palto;PardesU;Ceket;Pantalon;Çobam Bayan Trenckot;Yağmurluk vesaire TÜRK GİYİMEVİ Bahçekapı No.32.T.Ticaret Bankası yanı.Tel:22 21 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • Eleman Alınacaktır Kartal Mutlu Akü Ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.nde çalışmak üzere aşağıda meslek grupları gösterilen,askerliğini yapmış elemanlar alınacaktır.1 Yüksek Makine Mühendisi,1 Yüksek Kimya M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • m 1^ I ^P y SV 28 Aralıktaki Büyük Senesonu Çekilişinde bir talihli,Ankarada Kavakhderede bulunan,9 daireli muhteşem bir apartmanın tamamını kazanacaktır.Fotoğrafını ve bir dairesinin plânını gördüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • Mâdâıt a EKİMİN dördü bütün dünyada hayvanlara yardım tünü olarak kabul edilmiştir.Ben de bu ananeye uyarak bugünkü yazımı onlara hasrediyorum.Yazımın başlığına «mâdûn» kelimesini koyarken tereddüt et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • nın gayesi aya gitmek Dokuzuncu feza adamı "Ay,ben ihtiyarlamadan fethedilme!diyor Başarılı bir yörünge uçuşu yapan Amerikalı feza adamı Schlrra'nin uçuş rotası ve üzerinden seçtiği ülkeler.NECDET GUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • DÜNYANIN EN MÜTMIS EM KORKUNÇ CANILKRİ MüCRÎMuEfi Rt HONGKONS' DADIR CİCOZ» HADİ SÖ5TEP2 KCNOi'nC BAKii EN KÖTÜSÜNÜ APORT w-#oş memo:""Voğrucu nün ideali:DAVUT,JZ HAFTA SONRA EVEREST DAĞINDA*.BÎR.HAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1962
  • HİLBUICİ öizlf.C NAMUSUMUZLA,DüfllİST-LÜĞUMU2LE,AHLÂKiMlîLA/MEWlifiMiZlf OVUWENJ VAiıYoflOR KfcMîllETÎZ-rr\U DûşMANU-NAMUSlUlANN NAMÜV SU2.LAC/TEpELfMfÇÎ LÂZIM U ÜLKEPE.H£MDE m SAM-DA-HALKı UYAWR' MBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • ÜtgMM SftNİ BİZE GfcTORDRüM AMA ÖNCE &îfZ KALABA-i LIKVeRE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • y/v kabuslAXjNA RAİmbj pvyes aAŞASZJVA uuASie,ETME AAAORy.SCN(uyutunca PÛ ^Sı* MÜKEMMEL KADAK.BlR.ÇOK DSKA KABUS «Öfc.OÜM AWA Mfe BÖVlESi OUSNAdi MERsey BEN i M İçJm KORKUNÇ.AŞTI.CENİN fiı'BÎ KABf.UvE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • ALLAH UK ALI BEY 6ABET M «UZ-Bu AKŞA+A BuuAŞIK vvErcuE EitX İZ.CADDEN FEvKSiu^OE NEFT-Aü BEy.Bl'E.DAWIOL J W K3r A\1 1 fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • M,Perşembe *umI im 4 137» C.«W.I EKjM lylOl 19 82 M VAKİT VASATİ EZANİ OUn»t İktndl Aksam Y»tsı tmsak 7.00 IS.03 18.1» 18.47 an.i» 5.21 12.11 6.18 31 12.00 1.30 10.33 %m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • y &iL Millîuef ¦S 55* Milliyet Gazetecilik A.S.adına w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umum!Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mestti MUdUr ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • TORNA TEZGÂHI SATIN ALINACAK Punta yüksekliği 450 500 mm.ara parçası çıkabilir)Puntalar arası 1500 2000 mm.Tam Norton ve motor gücü yüksek:4-5 KW.Yeni veya çok az kullanılmıı vaziyette mevcut torna te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • PE-RE-JA KOLONYA ve SABUN FABRİKALARI iŞÇj KIZLAR ARIYOR Müracaat:Bomonti Fırın Sokak 49 İLANCILIK 6987 12108
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • ®smbii 6.5 860 KVA TAKATINDA DİZEL ELEKTROJEN GRUBLARI MÜSAİT FİATLAR KISA TESLİM MÜDDETİ MUNTAZAM SERVİS ve BOL YEDEK PARÇA İhracatçısı:STROJEXPORT SA.Pıaha Çekoslovakya TÜRKİYE MÜMESSİLİ:Makina Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • Çorapları hususiyeti itibariyle en iyi en ekonomik çoraplardır.Türkiyede taklidi yapılamıyan 600ENYE KAZOVA SİS çorapları Liseli Üniversiteli ve bütün Çalışan Hanımların emrindediri emnnucaır.Giyimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • İLAN TARİFESİ ABONE TARİFESİ 3,3,4,5 İnd tayfalarda fantimi 30 T.L.8,7 ind tayfalarda 25 T.L.3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.200 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memle-DUgun,Nisan,Nikah,Vefat T* Teşekkür ilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • I RENKLİ İLKOKUL ANSİKLOPEDİSİ TURKER ACAROGLU i EE Altı İtalyan kitabının yazıları ve resimleri tara-5 EE narak hazırlanan bu güzel ansiklopediyi,Arkın ki-tabcvl yayınladı.Hazırlayanlar arasında Mefh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA BB Türkçes'* Selâmı İzzet SEDES Kadın güzelliği uzmanı olan Valldo,bir Çinli île bir Portekizlinin çiftleşmesinin iyi sonuç verdiğini takdir etmeliydi.İki saat çene çaldılar.Greg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1962
  • GELİN YAMAN KORAY EDEBİ ROMAN QUQ| Hani çıkmışlardı Alkoza da,oradan soyunup her bi tarafları meydanda,manyoylan denize girip yıkanmışlardı?Fransız mı,Alaman mı ne vardı hele bir tane içlerinde Hani Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.10.1962
  • ıoo Merinos yününden ı OUBLFAS Battaniyeler Fantazi SEYAHAT Battaniyeleri ve diğer çeşit Battaniyeler Toptan satış yeri RİZAPAŞA YOKUŞU GEÇİT HAN Hilion sırası Elmadağ KISMET 34 12097
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1962
  • TOROSLAR TİCARET T.A.Ş.den:Adana Fabrikamızda vazife verilmek üzere askerlik hizmetini yapmış bir YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSİ alınacaktır.İki yıl çalıştıktan sonra asgari bir yıl İçin Avrupa'ya staja gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1962
  • YAZI SIRA NUMARASI:8 VRT B ÎSİKLET insan hayatındaki yerini kaybeı sıcaklarında bisiklete binmesini,yeni yeni öğrenmeye başlamıştım,içimde;bisiklete binip,Tokat'ın toz kalkmayan asfalt yolunda uzaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1962
  • ALİ NACİ KARACAN YARIŞMASI'na katılan yazılardan ELEME KURULU'nca seçilenler bu sayfada YAZI SIRA NUMARASI:7 KARACM ARMAĞANI KARAYAN TAZIR KÖYÜi B URASI Yazır köyü.Cog-KENAN AKINCI Yazır KtijÜ öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.10.1962
  • TELEFON 27 42;10 SATILIK EMLÂK FLORYA Senlik Mektep sokağı devamında 660 M2 köşk,artlzyenll,şahine bahçeli 22 77 44-21 49 94 PENDİKTE bahçeli kârırtr ev,40.00C lira Hatboyu No.50 Pendik Garanti Emlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • DÜNYA SOĞUTMA SANAYİİNDE İFADESİ BUZDOLAPLARI SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR GENEL SATICISI:ELEKTRIKA TİCARET TAŞ.Bankalar Şair Ziya Paşa Cad.55 GALATA İSTANBUL Tel:4922 18 4822 19,Telegraf:Elektrika İstanbul A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • BUHAR KAZAN!SATIN ALINACAK İçletme basıncı 5 6 Kg.Cm.2;Buhar miktarı 600 800 Kg.saatte olan kazan alınacaktır.Tekliflerin Emayetag Bakırköy/İstanbul adresine yapılması rica olunur.İLÂNCILIK 6998 12124
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • ÇiFTEMNİYETLl KAYSERİ DODOKLÜ fENBERİLERİ' Omur boyunca.igarantili r^Z Emsalindent^ylf,Üstündür.tafifâL* 'Toptan.Satış Yeri:J Şasmısırli^'Tahfakal'e1 Tömtuk sok.Boyacı 2ı FABRİkA:V i.22 29 90 j,j'i ^f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • Dünyaca maruf Chiraifn Dişçi,Tıbbi Cihazlan ile Röntgenlerini Sayın Diş Tabibi ve Doktorlarımız daima tercih etmektedirlerr« Devamlı bakım servisi Bol yedek parça TOrklye Mümessili MEHMET KAVALA Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • o Yeni SÜMER Manifatura Yalnız 5 kârla tanzim satışlarına başladı.Yeni SÜMER Manifatura Kadıköy,Kadıktfy Palas Geçidi No.12 de Halk hizmetindedir.Sümer fiatları Nazilli basması 100 sm.Ereğli patiska 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • RADYO ve ELEKTRONİK MALZEMESİ Toptan ve Perakende Satı?VEDAT URAS ve ORT.Adres:Şehit Teğmen Hüseyin Sofu sokak Eski Mertebani sok.No:15 Galata Tel:44 53 78 44 96 03 istanbul İLANCILIK 6978 12107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • Sayın Doktor ve Eczacılara MİLLİYET 12080 AstmatHc durumlar dahil olmak üzere,hastaları süratle rahata kavuşturur,öksürük söktürücü ve kesici bir müstahzardır.Piyasaya arzedilmiştir.Or.İHSAN SAMİ LABO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • LEVENT LAMBALARI Bol ışık verir,sağlam ve garantilidir 5-7-14 numara ay-f^^k nal» ve aynasız LEVENT lâmbalan çok ucuz i JBbiaNo.14 No.7 Nn.6 olarak nıvasava ar-No.5 olarak piyasaya ar* zedihmştir.Taht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • EN BUL SES REKLAM ü YünO ¦Î&2" o Ö flj F7 Kî 92 d)3 0-0 5ğ?V2 sz REKLAMCILIK 4038 12098
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1962
  • 4t Amerikalı mülti milyarder Howard Hughes kendi başına çalışarak uçak mühendisliği öğrenmişti,havacılık tarihinin önemli simalarından biri oldu.Sinemaya merak saldı,beyaz perdeye en ünlü yıldızları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Diğer illerde de tedbirler alındı I Ankara olayları dolayısiyle yurdun muhtelif bölgelerinde sıkı emniyet tedbirleri alınmıştıristanbul,izmir ve Kayseri'de polisin izinleri kaldırılmıştır.Kayseri ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • bildiriler Izmir Ticari ve iktisadi ilimler Akademisi Talebe Cemiyeti yayınladığı bildiride,Ankara'daki olayların gençliğin sabrının sona1 ermek üzere olduğunu gösterdiğini,kin ve intikam gayesiyle 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • GAZETECİLER CEMİYETİNİN TEBLİĞİ Gazeteciler Cemiyeti tebliji de 27 Mayıs ve Anayasa rejimini yıkmaya matuf neşriyatlar devam ederken tertip edilen hükümet aleyhtarı nümayişin,halkın tepkisi ile karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • TOPLATMA KARARI Yeni istanbul gazetecinin dünkü sayısı,mahkeme kararı ile toplatılmıştır,Mahkeme,olayları yazan gazetenin haberlerini kışkırtıcı mahiyette görmüştür.Gazetenin sorumlu müdürünün bugün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • TEŞEKKÜR Büyük çapta böbrek taşları sebebiyle bana senelerden beri ızdırap çektiren,hekimlerce kat'i olarak alınmasına karar verilen,sol böbreğimin:memleketimizde yegâne,Parciel Nephectoffîie ameliyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • TEŞEKKÜR Kıymetli esini,sevgili babamız Emekli Hava Albayı AVNİ OKAR'm gerek hastalığı sırasında gerekse vefatını müteakip bizlerden alâkalarını esirgemeyen,cenaze merasimine iştirak eden,bizzat veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • TEŞEKKÜR Eşim Turan Kaıamuz'a,seneliğinde gösterdikleri yakın alâka dolayısıyle,basta OH.Trof.Dr.NAŞİD EREZ'e ve doğ'um esnasında İladır bulunan ve vukufu ile doğumu kolaylaştıran Kadın Hastalıkları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • VEFAT Bay ve Buyan Rafael Gaston ve çöcUklarİ,Bay ve Bayan Salamnn Sa vary ego,Bay vt Bavan Jak Paiaçi ve çocukları Milano)Bay ve Bayan Henri Zakay ve çocukları Kanada)Dul Bayan Yafa Gaslon ve çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • 1955 model Chevrolet Wagon,iyi vaziyetle.5 tonluk Desoto kamyon,yarım motoru yeni vaziyette.Komple bisküvi fabrikası tesisi acele satılıktır.Müracaat:Tel:2124 17 21 20 ıs İLANCILIK «919 12U2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • B Ü Y Ü K FELSEFE LÜGATİ T a m a m 1 a 11 d ı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İsıkılâ^ Kiüabsvleri MİLLİYET 12117
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Liın j-nm—umumunum SBSBSICOTtnl 1 S.B,İstanbul Sirkeci Demirkapı 1 No.v Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnameleri »misyonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • DÜZELTME 30 Eylül 1962 tarihli gazetemizde.Tabii Senatör Haydar Tunçkanat'ın aldı aı iddia edilen hakemlik ücreti konusunda çıkan bir haberde OTTAŞ şirketinin adı geçmiştir.öğrendiğimize göre mevzubah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • DUR UM Baştarafı Birincide gerekirse bunları evvelâ aylardır devam eden insafsız ve ölçüsüz tahrik kampanyasının yöneticileri arasında aramak lâzımdır.Nitelcim Adalet Partisinin Meclis Grupunun dün te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Ankara'da dün de nümayişler oldu Baştarafı Birincide DÜNKÜ YÜRÜYÜŞ Ankara'da dün binlerce genç İkinci bir gösteri yapmıştır.Başbakanın Çankaya'daki evine gitmeye hazırlanan gençler,inönü'nün evde olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • e &lcctia t etc ~ZR5TRVR-Minibus Kapalı Kamyonet ve Kamyonetler f I kifflık Mmlbuı.f tanluk 5,2i m hacminde kopalı komyonet.Iı ı »e 2 tonluk kamyonet.Haıto nakil arabaları,huıuıl nakliyat i ;in Imil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • FIAT KJ&EİYON SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Fiat kamyonlarının bilumum bilyeleri en uygun fiatlarla satışa arzedilmiştir.Adres:SABRI ÖZ&ARAMAN Sirkeci,Nöbethane Cad.11/2 Tel:27 42 88 İstanbul İLÂNCILIK 6985
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Asgari 800 m2,içinde suyu ve 80 ilâ 100 k\v.elektrik cereyanı mevcut boş müstakil kiralık FÂBBİM BİNASI AKAKIYOB Müracaat:Tel.47 75 00 47 25 65 İLANCILIK 6980 12108
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Reyon,Viskon Ve Selon Deşeleri İle Hurda Malzeme Satılacaktır Satış 17/10/1962 Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemizde pazarlıkla yapılacaktır.Şartnamesi Müessesemizden veya Istanbulda Sümerbank Alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • BE*»" Ti W irfT» ¦S ÜF n'ınıııııı ıı^ i l S jKp* rAU 111 LUl ne F 60' ı Ur i g* WCfcrEUft PARİS vko.teı^d^ı.sadene kolonya değil,bir parfüriı kolpıiyasıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den 12.500 Ton Amonyum Sülfat Sunyî Gübresi Taşıttırıİacaktır.Derince Samsun ve Trabzon Limanlarına gelecek cem'an 12500 ton amonyum sülfat;sun'î gübresi Adapazarı,Amasya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • ELEKTRİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR Sisli I.E.T.T.Garajı yanındaki 66 daireli inşaatımızın TL.515.827.kesif tutarlı elektrik isleri eksiltme suretiyle ihale edilecektir.İhaleye iştirak edeceklerin:1;1962 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • ÛSTIKLERIHK' YEttiLEYINIl GOODYEAR metodu ile kaplanan lâstikleriniz diğer bütün kaplama metodlarına kıyasla size DAHA FAZLA KILOMET-RE hizmet eder ve umumi lâstik masraflarınızda BÜYÜK EKONOMİ sağlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • İLÂN t.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden Y.Kimya Mühendisi Alınacaktır.Münhal bulunan kadrolara bu görevlerle ilgili kanunlarla aylık ücret verilmek ve ayrıca ücretsiz lojman tahsis edilmek veya lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • e pi» 5 SENE GARANTİ İÇİ EMAYEDİR iKOKU YAPMAZ •OTOMATJKDEEROST ODEON MAĞAZALARI BEYOĞLU İstiklâl Cad.No.73 Tel:44 53 57 HftRBIYE Halaskfirgazl I SİRKECİ Hamidiye Cad.I KADIKÖY Kadıköy Palas altı Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 T.K.İ.Mahdut Mesuliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi tarafından mevcut şartnamenin son sahifesinde yazılı fabrika ve atölyelerin kömür stokları için tahsis olunup Zongu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN TEBLİĞ OLUNMUŞTUR Diş Teknisyenlerinin Nazarı Dikkatine 1959 takvim yılma taallûk eden götürü serbest meslek kazançlarına ait vergilerin ödeme süresi geçmiş bulunduğundan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Mississîppi'de dün yeni b i r olay oldu WASHINGTON,A P.A.A.RADYO Zenci talebe James Meredith'in kaldığı Mississippi üniversitesinin yatakhanesi önünde dun bir nümayiş' yapılmış,SO kadar beyaz talebe,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • İki jet uçağı çarpıştı,pilotlar kurtuldu ADANA,AA İncirlik Hava Alanına mensup İki C-84 Türk let uçağı Karaisalı ilçesinin Karsantı bucağına bağlı ibrişim köyü semalarında çarpışmış ve uçaklar yanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • AKSEMSEDDiN i CİN MÜRACAAT YAPILACAK Baştarajı Birincide Adalet Bakanları toplantısına katılmak üzere' Roma'ya gitmekte olan Bakan,Aksemsrddinoğlu'nun Bolu ve dolaylarında yeni suçlarının tesbit edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • SAVCILIK TAHKİKATI ANKARA,ÖZEL Ankara Cumhuriyet Savcılığı Rr^at Aksemseddinoğlu'nun Yunanistan'a kacışiyle ilgili tahkikatına dün de devam etmiştir.Firarda en büyük rolü oynayan şebeke üzerinde dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • ASKERÎ GARNİZONDA DEDEAGAÇ,ORHAN TÜREL bildiriyor Yunanistan'a firar eden sabık D.Pmilletvekili Reşat Akşemseddirıoglu dün Dedeafcac dışında bir askeri garnizona nakledilmiştir.Akşemseddinoglıı,Yunani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • Amerika fezaya yeni bir pilot fırlattı Bnştarujı Birincide TEHİRSİZ KALKIŞ 3 üncü Amerikan feza adamı,bundan öncekilerden farklı olarak,tehirsiz olarak yolculuğa başlamıştır.Havanın iyi oluşu ve bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1962
  • A.P.inönü'ye bir telgraf gönderdi Baştorctfı Birincide m ize.u ayıîl zamanda basınımıza karşı Eirişilcn hu tahripkar hareket,fiil ve hukuki mânâda Anayasaya tecavüzdür.Türk milletinin demokratik nizam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.10.1962
  • Sözde yi r» sozcusu A YIP derler bu sizin I Jf\yaptığınıza bay Se-I mih Bayülken.Ayıp.I Çünkü,siz Fenerbahçe idare B heyetinin aldığı kararlan tele-B fonla soran bir Milliyet mensu-B buna.«Nedir sizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • Galatasaray 11 ve Kasımı teklif etti Rüçhan Adlı,Gündüz Kılıç ve Coşkun Ozan,Bytom'u seyretmek üzere Polonya'ya gidiyor AVRUPA Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci tur eleme maçının ilkini Polonya şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • il 1953 yılında Arjantin'den transfer edilen Beyaz Şimşeklerin şöhretli Santrforu Real Madrid'e 424 gol kazandırdı.Bunun 23 ünü penaltı,22 sini frikik,73 ünü kafa,gerisini de şutle kaydetti ALFREDO Dİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • YARIN fiELİYnRI-AR V)Ekira«e milli takımımız ile karşıla-Miımi şacak olan Habeşistan milli takımı yarın aksam Türkiye'ye gelecektir.milli takımı namzetlerimiz ise,bu karşılaşma için bu sabah 10.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Fenerbahçe ile All Stars takımları arasında oynanan dün geceki karşılaşmada Sarı Lacivertli forvetin iki elemanı Hüseyin ve Mustafa bir gol kaçırıyorlar.Müsbet bîr intiba bırakan misafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • Beykoz'un İzmir Ülküspor'u 1-0 yendiği Türkiye* kupa maçından bir görünüş.Türkiye Kupasının Beykoz ile İzmir ülküspor arasındaki karşılaşması dün Mithatpaşa stadında oynanmıştır.Hakem Nejat Şener'in i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • Millî Lig'de bu hafta 7 maç var Milli lig beşinci hafta karşılaşmalarından 7 maça 3 şehirde birden devam edilecektirizmir'de sadece pazar günü bir maç,Altny Karşıyaka müsabakası yapılacaktır.Haftanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • Ferruh UYGUR 100 metre Perihan TANGUR Nihal FİLİZ 800 metro Muharrem Dalkılıç S0O metr» Bu gece saat 20 de başlayacak olan müsabakalarda Türk,Bulgar ve Yunan atletleri mücadele edecek YW1 CEZM* °r En-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • G.Saray,Zonguldak'a gidiyor Türkiye Kupasındaki ilk maçını Pazar gür.ü Kömürspor ile yapacak Galatasaray profesyonel takımı bugün saat 18 de Zonguldak'a hareket edecektir.Kulüp ikinci reisi Rüchan Adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • Atletizm Genç Takımı dün gitti 6-7 Eylül günleri Roma'da yapılacak İtalya,Türkiye ve Yunanistan'ın iştirak edeceği üçlü gençler atletizm müsabakalarına katılacak olan millî takımımız dün italya'ya har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • Venezia,AtaSanta i!e oynayacak ROMA,ÖZEL italya ligindeki son iki maçını farklı neticelerle kaybeden Venezia bu hafta Bergamo şehrinde Atalanta ile oynayacaktır.Antrenör Quario,Venezia'nın başarısız o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.10.1962
  • A Haziian 196».Mithatpafa «tadı.Y.Dixek 9.Hilâl maçı-22 Nisan 1962.Mithatpasa JSTANBUL Hakem Kulübü,I hakemlere fiilen ve lisanen yapılan tecavüzlere kargı bir tedbir alınmadığı gerekçesiyle resmî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor