Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • h »şaş m PİPİ MkTiB f YEMEN'DE İHTİLÂL 1 ı i S~\RTA Doğu'nun,kendi hâlinde yaşayan,küçük bir ülkesinde I M çıkan ihtilâl,bütün dünyanın dikkatini buraya çekmiş bu-I I ^^lunmaktadır.Yemen,İkinci Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • Türk gemileri küha'ya eşya taşımıyacak NEW iOHK,A.P.RADYO Türkiye,Küba İle ticarî münasebetlerini kesmeğe karar vermiştir.Türk Hükümeti,Kûbaya Türk malları taşıyan Türk gemilerine,hamuleyi Küba limanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • Bir kıza babasının gözü önünde tecavüze kalktı Ankara'da Etlik'de otobüs saatini bekleyen kızı yaşlı babasının elinden ekerek bir çukura sürükleyen zorbayı yetişen halk linç etmek istedi ANKARA,ÖZEL A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • n V/KABUL ETMEYECEĞİZ.BU NE BİÇİM İSTİFA?HANİ BUNUN SIHHÎ SEBEBİ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • Pendikte bir işçi karısını öldürdü t)ç çocuk babası olan Adem Sancak İsimli genç bir fabrika isçisi dün gece Pendik'deki evinde karısı Vezime Sancak'ı kıskançlık yüzünden bıçaklayarak ağır yaralamış,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • Van'ın Arnas dağlarında,fundalık bölgede saklanan Koçero'yu bombalayan uçağın pilotu ilgililere "İsabet kaydettiğini» söyledi DİYARBAKIR,İBRAHİM ÖRS,BİLDİRİYOR JLT OÇERO'nun saklandığı tesq\bit edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • Meksika Cumhurbaşkanının eşi siyah elbiseli)Alemdar Çocuk yuvasını geziyor Çocukları Koruma Konseyi delegeleri,yuvaları gezdi DÜNYA Çocuklarını Koruma Konseyi Genel Kurul toplantısına dün de Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • BlR ÇOCUKİ İKİ HASTAHANE 1 ARASİNDA ÖLDÜ I ANI olarak difteriye ya-ğ kalanan 7 yaşındaki 5 Halûk Güner,yetkili doktorların bulunmaması yü-Deııamı Sa.7,Sü.1 de 999999999999999999999 882812683051
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • Benzete benzete Rıfat öztürkçlne diye bir A.P.11 Senatör istanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami ünaı'ı Koçero'ya benzetmiş.Satmamak gerekir,bu bir alışkanlık meselesi.Netekim aynı kadrodan başkalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • PRENS HASAN Krallığını ilân eden Prens Hasan'o cevap veren Yemen Radyosu "Gelin ve başınıza gelecekleri görün,dedi DIŞ HABERLER SERVİSİ ÖLDÜRÜLEN genç Yemen İmamı Muhammed'in amcası ve Yemen'in Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • M0T0R-TRAF1K SORU ve CEVAPLARI Trafik Kanunundaki son değişikliğe göre hazırlanan kitabın renkli kapak içinde ikinci baskısı çıkmıştır.Fiyatı 400 kış.Yazan:Selâhatün SARKUN Kitapçılardan arayınız.Adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • AYLA İLE İLGİLİ YENİ BİR İHBAR Vl 4r**^,¦dttjtii*&.5 A,İ/V-Kayıp Ayla Ozakar'ın babasına gazetemiz vasıtasiyle gönderilen mektup.JJ aşıyor s s 4% ırcıımr B Kayıp Ayla'nın babası kızı için herşeyi vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • Uç Daire Başkanının istifalarını geri almaları için Torundun dönüşünü şart koşmaları üzerine ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü,Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Osman Nuri Torun'dan sonra dün üç daire başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1962
  • AT ATİİDIf AMİTİ AfMI III Cumhurbaşkanı Gürsel Eskişehir'de Vilâyet Konağı önüne dikilen Atatürk MİMİ UnfV ARI I I Mİ£İLU1 heykelini dün açmıştır.Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada Atatürk'ün büyüklüğü ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • GÖRME,SÖYLEME!HİNDİSTAN Plânlama ıı/ıı W.id Hüsseyin bir sureden beri Ankara'da,Devlet Plânlama Teşkilâtında lııı rlrııırlt-ı ılı-İnil il lı M ol Hintli uzman dün teşkilat bmjsına geldi,basın Bürosuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • HAFTANIN FİLMLERİ 'ff1 Tu4ieauc Ökjout,YÜZ ÇEHRELt SAHTEKAR «II Matatore» Dinu Kişi idai iinlo çevrilmiş bir Filin S.G.C Cel Incoın italyan)prodüksiyonu.Oynayanlar:Vittorio GusMiıan,Giray,Anna Maria l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • r\r\m' ^BORNOVALİ BATTAN BORNOVALİ BATTANİYELERİ REKLAMCILIK 3795 118:$4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA ÂSEGAN Antl Rhumatizmai Analgesique)20 Tabletlik Tüplerde Piyasaya arzediirniştir.Aksu Tıbbî Müstahzarat Laboratuarı MİLLİYET 11823
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • UGLAK BUKCU [22 Aralık 20 Ocak] Hâdiselere lüzumundan fazla deter veriyorsunuz.Slnlı lerinU bu yUzden yoruluyorg& KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sevdiğiniz İnsanla aranızdaki butun anlaşmazlıklar düzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • Her diiralit ELKA değildir ELKA çift yüzlüdür i Yen)Elka Tahta Levhaları llardbuard Fibtrbuaıd)çalışmaz,peşleşmn 0 rutubete ve «uya mukavimdir çuk dayanıklıdır işçilik süresinden azami tasarruf sağlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • BU#MACA 23456789 10 SOLDAN SACA:1 Osman lı İmparatorluğunun eski devirlerinde Anadolu'da osmanofcullarına k.ıf'.ı tutan halk;Maddî neticeler elde edebilmek üzer» İlmi.tatbik sahasına koyan bilgilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • II 11 llllil t IHI İSTANBUL T.37 Açılı* ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve havn durumu 8.15 Oyun havaları 8 30 Sabah konseri 9.00 Kapanı».11.57 Açılı» ve program 12.00 Şarkılar 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • TEŞEKKÜR Senelerden beri duçar olduğum safra kesesi haslalığım ıstıraplı bir durumda iken beni tedavi altına alarak nazikâne müdahalesi ile son derece muvaffakiyetli bir ameliyat yapan ve beni yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • MEVLİD Ki ymetli aile büyüğümüz,merhum ECZACI SİNASİ RIZA BİRBİL'in vefatının kırkıncı gününe tesadür eden 3ü Eylül 19C2 Pazar güni] İkindi namazını müteakip,Büyükada Camii Şerifinde aziz ruhu için ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • imi ¦imiimiii m MEVLİD-İ ŞERİF Kemaliye Hudıı köyü eşrafından olup 20 Mayıs 1962 tarihinde Hac farfzeslni ifa edeıek Mekke-i Mükerıenıede sevgili Allahımızın vasi rahmetine kavuşan kardeşini merhum Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • ¦I II I 1 TEŞEKKÜR Kayınpederim Diş Tabibi Kazım Ağrah'yı.boğulmuş tilkini yaptıkları başarılı ameliyat neticesinde mukadder akıbetten kurtararak yeniden hayata kan •V,U«ÎW«B1T ijrişü Çoçnk Üas i a i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • MEMURLARA 10 taksitte elbise DANİŞ'te Lüks Dikiş,italyan Kupistiklâl C.imam S.4 Tel:44 92 07 İLANCILIK:«900 11855
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • ŞEHİR OPERASI Tepebaşı Tiyatrosunda FERHAN ONAT Misafir Devlet Operası Sanatçısı)RİGOLETTO'da BASIN 16607)11852
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • M E V L İ D Vefatıyla bizleri sonsuz acılara garlceden,kıymetli eşim,H;v.*İH.twUann;j CEMAL OKAN'ııı yımûna İthaf e(J!İ'mek'-A8İİ$^S0 %Stfâ?günü:^öfNr"«Kl8t»ını müteakip Sultanahmet,Yerebatan Camiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • TEŞEKKÜR Düşmek suretiyle geçildiği bir kaza neticesinde sol kol ve sağ bacağı kırılarak muhtelif yerlerinden yaralanan kızını B1R-SıN'i ameliyat ve tedavisini yaparak cuk kısa bir zamanda yeniden sıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • YAKUP Kadrinin Ahmet Haşim'e yazdığı bir mektup vardır.Orada bir Fransız şahinin ki zannedersem Henri de Regnier'dir bu şairi havuza taşlar atan bir insana benzettiğini anlatır.Şairin havuza attığı he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • Sanayi Eğitim Sitesi için S milyon Ura Ayrıldı Sanayiin kalifiye eleman İhtiyacını karşılamak Üzere Sanayi Odası ile Milli Eğitim Bakanlığının müştereken yaptıracakları Sanayi Eğitim Sitesinin hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • KOT ELBİSE FABRİKASI Soğuk bölgeler için içi tüylü kırlık kort kumaşından maınûl pantolünlarını piyasaya arz etmiştir.Bütün elbisecllerden arayınız.KOT markasına dikkat Adres:İstanbul Bankalar Cadd.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • MOTORLU MAKAS KULLANABİLEN TECRÜBELİ MAKASTAR Alınacaktır.Müracaat:Telefon:71 64 18 saat 13-17 arası İLANCILIK 6864 11840
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1962
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kızım İçin E.Constan-lne R.T.IMEK Tel:44 S4 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ:Tul:48 45 95)Çocuk Hırzısı Cafer S.Kaner.KONAK Tel:41 34 06)1 Yüz Çelırell Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • i;İjSŞ:î Yine böyle bir yaş büyütme dâvasında Nebahat ve Mak sinde,hem de davacılara ayrılan kösede velileri ile bera bııle Ekşioghı isimli kardeşler 20.Asliye Hukuk Mahkeme* ber haklarında hakimin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • o miiiımıımııımımııımmıııııımmıiMiı.ıımıımtm Hicivler ve Heccâvlar ESKİDEN edebiyat ve şiir meraklıları bir araya gelirler,aralarında şiirler okurlar,Tavukpazarmda eski saz şairlerinin mazmun yarışmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • AZAK BEYAZIT AZAK TİYATROSU Ovun 3 Perde Yazan:P.A.Breâl Dekor:T.Atalay Tercüme:Z.Küçümen Bugün açıldı.Suare:21.15 Her Çarşamba Cumartesi ve Pazar matine 16.15 Oynayanlar Valıl ÖZ Birsen MENEKŞELİ Nec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • HAREM RESTAURANTDA GASKOHYÂLI TONA Torna,Harem Restorant'ın muhteşem salonlarında bu geceden İtibaren sabahlara kadar sürecek GASKONYA eğlencelerml açıyor.HAREM PAVYONDA Necdet Karar Orkestrası:Nejat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • kadim irkek.MÜNAgtfEm.İÜ Du HAIE tt ÜMCE MMtA KADIM' LARA tiUMRi" MEHEKlMiSîi.MÜTECAVİZLER BîjKtffii!KARllARlrtl EVE KAPATIYOR,&ASKAMftiNtN WltA^,K-ıZlAHlMÛALDl-RlYOIUAP.Pi.rm BAZiURiMıM tÇE BûYLESEYl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Woi memoI DOĞRUCU nusj İDEALİ' DAVUT Bu ĞÜNL.ER.DE ÎŞlER.AM/V\A DA KESAT SÎDtvoe BE CtCOZ-M' MEP EU-1 BÎN DOLAR MÜKAFAT.BüNLAR ÇOCü OYUNCAĞI BE^ cicoz'un Bulduğu RATU yAKAl-AO' J jtOO-OOO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • SÜR PRİZ'İN PAZEN PİJAMALAR 23.50 TL YÜN,VİSKONGÖMLEKLER 30.50 EKOSE FAN T AZİ GÖMLEKLER 18.75 ÇİZGİLİ POPLİN GÖMLEKLER 29.50 PAZEN GÖMLEKLER 17,50 v BEYAZ POPLİN GÖMLEKLER 24.SO POPLİN FİTİLLİ PİJAMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Fethiye'de halka 176 ev dağıtıldı FETHİYE,ÖZEL Bir süre onca deprem felâketi geçiren Fethiye'de,hükümet tarafından yaptırılan 176 ev dün törenle halka dağıtılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Muğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Evlâtlık verilen Kızı,ana ve babası Kaçırmak isledi 9 yıl önce Nişantaşında bir aileye evlâtlık olarak verilen bir kız çocuğu dün kendi anne ve babası tarafından kaçırılmak istenmiştirünzüle Demircan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • BİR DE KADINDAN Bir yerde lk!^e rakl ^tikten sonra ı V Ü5 UH,1• Beyoglunda gelip geçenlere sataşan ve rezalet çıkartan bir kadın,polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.Bir gece Emniyet Müdürlüğünde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Konya'da iki cinayet işlendi İsparta'da da bir otobüs işletmesi sahibi rekabet yüzünden gece yarısı öldürüldü KONYA,ÖZEL Ilgın ve Bozkır İlçelerinde,İki kişi öldürülmüş bir kişi de ağır yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • GEN AR KLÜBÜ Bu akşam saat 22 d* Azalara açılıyor MİLLİYET 11843
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • PROPAGANDİST ARANIYOR Büyük bir ilâç imalât müessesesi İstanbul ve Anadolu'daki münhal yerleri için propagandistler aramaktadır.İlâç propagandası işinde tecrübeli,yüksek tahsilli olan namzetlerin P.K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • ATLAS'TA!Pazartesi günü suareden itibaren Uzun senelerdir emsali görülmeyen korku filmlerinin en müthişi,asırlar boyunca ölümden sonra bile sönmeyen bir kin,ruh âleminin hal edilmeyen muamması,aşk.ıst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • ŞEHİR OPERASI Tepebaşı Tiyatrosunda TADDEI OTTAVIO İtalyan Tenor)RİGOLETTO'da BASİN 16607)11852
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • kolonyasının bir tek kalitesi mevcuttur:EN ÜSTÜN KALİTE Em 4* Colognti.Parf üoıerle l'abrik 'OLOCKENOASSB No.4711" Cologne od Rhine İLANCILIK 6527 11805
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Dünya Bankası,İsrail'e 22 milyon dolar veriyor KUDÜS,AA.Resmen açıklandığına göre.Dünya Bankası,israil'e 22 milyon dolarlık bir kredi açmayı prensip itibarı il» kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • AKSARAY KÜÇÜK OPERA Bugün 16.15 ten itibaren Suvareler 21.15)te TİYATRO ALPAGO HAYAT TATLIDIR Komedi 2 Perde Sahneye koyan:SAİM ALPAGO)Pazar Cumartesi Çarşamba Matine)Biletler satışa arzedilmistir.Giş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • SATILIK Yepyeni,dört başlıklı TAM OTOMATİK her desen yapan SANAYİ DİKİŞ MAKİNASI ithalâtçı kân ile satılıktır.Mür:Sirkeci,Doğubank iş Hanı Kat 1,No:137 MİLLİYET 11822
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum Müdürlüğünden İŞÇİ ALINACAKTIR Çayırova Pencere Camı Fabrikamızda istihdam edilmek üzere aşağıda meslekleri yazılı kalifiye elemanlara ihtiyaç vardır.İlgililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Yeniden ithal ettiğimiz STA-PAS'LAR piyasaya arzedilmiştir.Perfüzörü ile perakende satış fiatı 13.liradır.SAĞLIK MÜESSESELERİ T.A.O.Telefon:22 42 80 İLANCILIK 6827 11804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1962
  • Bir zenci için,Amerika bir kuvvet gönderiyor 110 kişilik istihkâm birliği öğrenciyi mahkeme kararı ile okula sokmağa çalışacak olan şerifleri destekleyecek WASHİNGTON,A.A.RADYO Mississipl eyaletindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • HAYRET COL UECEK ŞEV KÜVAt-Aie VUZUN.OEN *Al BAYluA.CA KADAR GÖ-ZÜNÜ KIRPMADI ve UYKUSUZ KAua L ŞUNUN YÜZÛNH BAK,«NİCE i-ti n AVA RASMEN RAHATstz uyuyoe-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • toN a çok.tyı BİR çocjk-OElVUfc OE KUS/VETUrakat eıtç.MESİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • liliilliliiiliilıi %m tf« M 1 u j yı/v\AwA,1 DOKTOR oı» V\AuujV\efe an KÛL.UMOAN İM iVl ÇIKAET.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • tHTiVArz pot Is/ypg.Su müzik:de Nsçe.Q&J 3SiJyoiZ 2.CUR.UY KES ŞU ARTIK**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • BULAÇlfeLARı KURULAMA SlRASl BUGÜN HASTAV1M.ÜŞUTMÜSÜM_BASIM AĞ.RiYOR,ML.DEM ALT İJST OUI.V©Ri ZAvûLi-i yAveuM_CM^EVse EBKENDEN VAT_feTİKAWATA ImtI vACiNI VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • Harb Akademileri Komutanlığından Harb Akademilerine imtihanla bir mütercim,ikj Daktilo,bir rütüşçü ve iki kâğıt verici alınacaktır.Alınacak personele tahsil durumlarına ve imtihanda göstereceği başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NIGHTINGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1962 1963 ders yılı için öğrenci kaydına başlamıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜ YAPI tŞLERİ İLÂNI 1 Eksiltmeye konulan iş Bankanın mülkiyetinde bulunan Adana Abidin Paşa caddesinde kâin gayri menkulünün Şub« lokali haline ifrağ edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • Hasanın heyecanını,ürküp sulara atlayan kurbağalardan başka farkeden olmadı.Karşıdaki evin gün ışığında yüzen üst kat balkonunda,bir insan şekli kıpırdıyordu.Yüzü,havaya kalkmış renkli renkli bezler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • musiki Müzik Dünyasından Haberler BÜLENT TARCAN Yeni eserler:Igor «on olarak Tht Flood)Tufan)İsimli orkestra,koro,solistler,splkarler ve bale İçin bir eser bestelemiş,Balanchlne tarafından koregrafisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • Yazan:E3SI Maıırice DEKOBRA Selâr Hong-Kongdaki Entellijans servisin dedektifinin ismini de söyledim.Gregoriye göre bu:«İki kursunla kaplan avına çıkmaktı.Ama bir işi merak etti mi,hiçbir şeyden sakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • KOT ELBİSE FABRİKASI Fabrika v« atölyeler İçin 1 zincir dikişli K«ten la elbiseleri siparişlerini kabul etmektedir.Sn sağlam dikiş,en ucuz flat Adres İstanbul Bankalar Cadd.Sanpiyer Han Tel:44 06 55 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • ŞEHİR OPERASI Tepebaşı Tiyatrosunda MONTEFUSCO İtalyan Bariton)RlûOLETTO'da BASIN 16607)11852
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • İstanbul Asliye 12 nci Hukuk Hâkimliğinden:957/1082 Maliye Hazinesine izafetle İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından Fatma Bülbül mirasçıları Asliye Bülbül aleyhine ikâme olunan Tapu sicilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • M.M.B.4 No.iu Sat AL Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile Çubuk'ta 3 adet 6 şar daireli lojman inşaatı yaptırılacak.Keşif bedeli 478.457.74 lira olup geçici teminatı 22.900 liradır.'İhalesi 8/10/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • Cumartesi Rwm1 29 EYLÜL "y'01 19 6 2 m VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» 6.53 11.87 öfile 13.04 6.08 İkindi 16.24 28 Aksata İK 53 12.00 Yatsı 80.28 1.31 İmsak a.16 10.19 Hicri 1382 Rebiül'ahır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • ıııef Milliye» Gazetecilik A.5.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul MUdttr I M.M HASAN YILMAFR Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1962
  • tLÂN TARİFESİ 2.3,4,3 İnol sayfalarda lantiml 30 T.L.0 S,7 İnci sayfalarda santimi 23 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.Dutun,Nisan,Vefat va Teşekkür ilanları san-80 TXa Küçük Ulular kallmesl mm 1 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1962
  • ite Eski F.Bahçe Futbolcusuna Bartu çifti Lido'da Via Duovu caddesinde bulunan bej odalı sah An* evlerinde çok bûküı bir hayat geçirirken mahallenin gene sevgilileri olmuşlardır.Hayranları Diplomat di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1962
  • SATILIK EMLÂK CİHANGİRDE 3 odalı bos kat kalori/eril ve Apartman sahihinden Tel-•49 21 45.LOKANTA,EtUerde İyi 1,1er vaziyette MUr:Yenlcarjı No.3 Etiler Yasar.KELİMESİ İOOKURUŞ lÜÇÜKl İLÂNLAR TELEFON 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1962
  • KIYIK.KIYIK.KIYIK-Anneler oOkullar açıldı,çocuğum da kuvvetsiz,ne yapmalı?diyorlar.Biz d« «En kuvvetli vt taze malzemeli mamullerimiz bu endişeyi kat'iyetle halleder.diyoruz.KIYIK Erenköy Tel:55 31 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1962
  • ŞEHİR OPERASI Tepebaşı Tiyatrosunda PINO TRÖST İtalyan Orkestra Şefi)RİGOLETTÛ'da BASIN 16607)11852
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • TRANSİSTORLUfc3^ TONFUNK u dinlemek bir zevktir Senelerden beri yüksek kalitesile tanınmış Tonfunk radyoları tekrar piyasamıza arzedilmiş bulunmaktadır.İl Ancilik Konser ve konuşmalar için alçak ve yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • DAİMA EN USTUN İS£& PEK YAKINDA EN SON TRANSİSTOR RADYO MODEL-LERİLE TEKRAR PİYASAMIZDA İLANCILIK 6594 11808
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Lisan bilen tercih edilir.MEKTUPLA «Hürriyet Reklâm Ajansı,Ankara Cad.47» ye müracaat.İLÂNCILIK 6873 11839
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • Denizli As.Sat.Al.Kom.Başkanlığına Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan yiyecek maddeleri hizasında yazılı gün ve saatte kapalı zarf usulü ile Şehir Stadyoznu yanındaki binada ihalesi yapılacaktır.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • YENİ LALEde TAKSİTLE Saat.çatal,bıçak,ütü,elektrik traş makinesi İst.çarşı kapı Yeniçeriler cad.97/2 Tel:22 51 88 TAKSİTLE giyim eşyası YENİ LALEde İst.çarşı kapı 'Yeniçeriler cad.97/2 Tel:225188 İLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • BURSA LEVAZIM AMİRLİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Tahmini Geçici teminatı Cinsi Miktarı Tutarı Lira Lira Krg.ihale tarihleri Saati Hamam takımı 124000 Liralık 9300 3/10/1962 11 de Öğrenci yüz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • mütemadiyen azalmaktadır.Halâ ev sahibi değilseniz jırsatı kaçırmayınız.NORMAL KATLAR:3 oda,hol,mutfak,tııvalet-hamam balkon,kömürlük 32 bin liradır.20 Bin lirası KREDİLİDİR.Anahtar tesliminden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • Fabrika ve müesseselere Sağlam,Ucuz,Çift Dikişli İşçi Elbiseleri Türkiyenln her yerinden sipariş ahnır.Toptan satış:EGE İŞLET-MELER Ticaret ve Sanayii A.Ş.Necatibey Bul.Kısmet Han Tel:34480 izmir.REKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • KÎftT'"—Ipr^fev ^J ^w ^v/^ss.Mal r y^ t ımeas© ©vfl KÜÇÜK PARMAKKAPI No,8 BEYOĞLU Tel.44 39 35 REKLAMCILIK 4030 11833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1962
  • Eski Kral İmam Ahmet'e tertipledikleri sulkastte muvaffak olamayınca,kellelerini kaybeden iki sulkastçlnin basları.1001 GECE MASALLARI ÜLKESİ ARAP yarımadasının güney batısmdaki «Binbir Gece Masalları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • t Baştarafı' Birincide beslemesine imkân vermiştir.Ancak son ihtilâlde Nâsır'ın ne ölçüde tesiri olduğu henüz anlaşılmış değildir.Bu hareket.Nasır taraftarı lıüvlyet taşıdığı takdirde,Yemen'in yakın r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • İmamın amcası karsı harekete geçiyor Buştarufı Birincide dıkları Prens Hasanı desteklediklerini açıklamışlardır.Bonn'daki Yernen Elçiliği yayınladığı bir bildiride,ihtilâlin hiçbir şekilde halk tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Emekli bir Albay ile torunu kazada öldü Şoför Azmi Ba.vkara idaresindeki İzmir 52308 plaka sayılı kamyonet dün Kadıköy Kpşuyolu son durağı civarındaki 15 metrelik yardan Yeni Ankara asfaltına uçarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • I Bir çocuk iki hasta-hane arasında öldü İ Baştarafı Birincide:S zünden Numune ile Zeynep E Kâmil Hastaharıeleri aracında S iki saat süren yaşama sava-S şından kurtulamamıştır.S Kemal Güner isimli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • ÇOCUKLARI KORUMA Baştarafı Birincide özetlemiştir.Cumhurbaşkanının eşiçocuk konusunda yapılan çalışmaların hiçbir aman durmaması ve inkişaf etmesi icap ettiğini söylemiş ve toplantıdan duyduğu memnuni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Bir kıza babasının gözü önünde tecavüze kalktı Baştarçıfı.Birincide rafından linç edilmek istenen Mehmet,ilk sorgusu yapıldıktan sonra cezaevine gönderilmiştir.Topraklı semtinde de bir bakkal 7 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Gümrüklerdeki Panel tipi arabalar çekilecek Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak,gümrüklerdeki vasıtalardan sadece «Panel» kapalı kamyonet tipte olanların serbest bırakılacağını açıklamıştır.Bakan,Stat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • TÜRK GEMİLERİ Baştarafı Birincide pek yakında Batı Alnıanyanın takip etmesi beklenmektedir.Amerika.Kûbanın son zamanlarda bir Rus askerî üssü haline gelmesi üzerine NATO müttefiklerinin Castro rejimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • ŞEHÎE OPERASI TEPEBAŞl TİYATROSUNDA Perşembe Cumartesi saat 21 de)GİUSEPPE VERDİ RICOLETTO Opera 4 Perde)FERHAN ONAT TAODEİ OTTAVİO Gilda Duka Devlet Operası San'atçısı)italyan Tenor)MONTEFUSCO RİGOLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Şerefi Napoli istiyor Baştarajı Sekizincide tadııiar.Ancak,idareciler bu şekilde konuşurken,gazeteler Torinonun büyük isimler peşinde koştuğunu,fnterden Hitehens'i,Atletlco Madrid'ten Pelro'yu almak İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • M.DALKILIÇ 800 t Baştarufı Sekizincide 4 Yunanistan 4,5 Türkiye ü Müsabakaların teknik neticeleri şöyledir 2ü kilometre yürüyüş:1 Starrıeis Bulgar)1.42.08.8,2 Ispopa Romen)1.44.12.4,3 Trayco Bulgar)1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • CAN BARTU,MiLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI Btiştarali Sekizincide Maçların programı sıı şekildedir:İÜ Ekim 1962 Türkiye Habeşistan Aııkaruıtu)25 Kasım 19Ö2 İsrail Türkiye Tel-Aviv'de)2 Aralık 1İH32 Türkiye 'Mafy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Başbakan,istifaları Kabul etti Başturajı Birincide vekili Ahmet Aydın Bolak,İstifalarla ilgili olarak açıklama yapılmasını istemiştir.Bunun üzerine grup başkan vekili şunları söylemiştir:«Plânlama Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • yuvanıza öaadet getirir^ Zevkinise göre 0 w liflisi seçınrs 00 «o I E5 TR 94 T Plano Transistor,lüks möble salon radyosu.7 transistor,2 germanium diodlu.4 dalga bandı.Çift hoparlör.FİATI TL.990,L4 TR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Sayın Doktor ve Eczacılara MİLLİYET:11 »t:Astmatık durumlar da dahil olmak üzere hastayı sür'atle rahata kavuşturan,öksürük kesici ve söktürücü modern bir müstahzardır.Piyasaya arzedilmiştır Dr.İHSAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • 3)i1okat!dikkat!Zengin ikramiyeli Satış Hmtopu örgü yünleri z Muazzam Mevsim Yeniliklerine ilaveten Buı Dolabı,Orgu Makması Diki} Makın.v.ı Kadın Saatian »e birçok Fevkalade Zengin ve Cazip ikramiyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • M.S.B.İstanbul Sirkeci Demirkapı 1 No.h Sal.Al.Kom.Bşk.lığından:Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri,kapab zarfla satın alınacaktır.Şartnameleri Komisyonda görülebilir.Tekl.f mektupları ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Fotoğrafçılık Dergisi 4 üncü sayısı çıktı ANKARAÜA KİTAPÇILARDA.İSTANBULDA Sirkeol.Ankara Cad.Foto Nur,Ak Kitabevi Karaköy,SA-HA Osnıanbey.Enis Togay Dlvanyolu,Köse Aksaray Kitap,Kitabevlerinde.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • ıçm Yalnız bu aya mahsus ipekli ve yünlü fiyatlarımız Manto astarlığı Saten 5.50 İpek Organze 4.00 Birinci astarlık Kristal İpek Organze Birinci 5.00 Saten 7.10 Viskon Koptuk 140 cm.8.50 Astarlık Soi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • ELBİSE FABRİKASI Amerikan sistemiyle imâl ettiği takım elbise,spor ceket,palto,pardesü mevsimlik çeşitlerini takdim eder.Mamullerimiz içirt mümessillik verilir.Toptan satış veri:Neeatibey Bul Kısmet H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • Satılık Arsalar ve Apartman Dairesi Erenfcoyüf» en havadar semtinde 3 arsa ve Kurtuluşta 1 ilâve kat satılacaktır.Taliplerin Demirbsnk Umum Müdürlüğüne müracaatları İLancilik ma 11M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1962
  • AGI BİR KAYIP Senelerden beti muzdarip o)cluğu hastalıktan kurtulamıyarak 28.9.962 Cuma günü Hakkın rahmetine kavuran İZZET OĞLU Mustafa Tuncahlar'ın cenazesi 29.9.9C2 Cumartesi günü öğle namazını müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.09.1962
  • i'-i ı XXL Balkan oyunları Ankara'da dün büyük bir törenle açddı Yüksek atlamada Romen Duko Ören 2.02 ile birinci olurken Balkan rekorunu da egale etmişti*.Besimde Duko Ören çıtayı geçerken görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • Szekelly ile organizatör Morelli münakaşa eiti.Şeref'in morali bozuk ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMAdan bildiriyor NAPOLİ Kulübü,Torino'da bulunan Fenerbahçe'ü Şerefi kontrat imzalamak üzere Napoli'ye davet etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • BASKETBOLDE PERU MİLLÎ MAC İSTEDİ 3 Peru Basketbol Federasyonu.20-21 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Milli takımımız ile 2 maç yapmak İstediğini bildirmiştir.Manllla'da yapılacak Dünya Şampiyonasına iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • Kız voleybol mîllî fakımı ilân edildi 13-27 Ekim tarihlerinde Rusya'da yapılacak Dünya Voleybol Şampiyonasına İştirak edecek kız Millî takımımız belli olmuştur.Riga grubunda eleme maçlarını oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • ERm IfANFR EVİ Ellili Yen Sabah Gazetesi Spor Servisi Şefi EflU!E\Mi*£Sî LtfLkllUE Erol Kaner dün saat 15 de Belediye Sarayı evlendirme salonunda bayan Nazan Görgün ile nikâlılanmıştır,MİLLİYET,Kuuer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • güreşte millî temas istedi çalıştıran antrenör Erkmen,teklifi Federasyona Başkan Lopez,bir otomobil hediye etti Meksika Millî takımını bildirdi.Erkmen'e mexİco cİtV,özel fl¥t EKSİKA güreş milli takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • Mahallî ligde yarın 3 maç var İstanbul mahallî ligine yarın Şeref stadında oynanacak üç karşılaşma ile devam edilecektir.Son ikisi Spor Toto*ya dahil olan müsabakaların programı şöyledir:Saat:10.00 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • Satrançta Porto Riko'ya 1 0 yenildik SOFYA,AA.Dünya satranç olimpiyatlarının final turunda C gurubunda bulunan satranç takımımız dün Porto Rikoya 1-0 yenilmiştir.Takımımız bugün üç maç daha yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • GENÇLERDE ANKARA FİNALE KALDI AFYON,ÖZEL Türkiye Genç Takımlar Şampiyonasının Afyon grubuna dahil müsabakalarından ikisi,dün şehrimizde yapılmıştır.İlk karşılaşmada Ankara Afyon'u 2-0,ikincisinde ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • Futbol Federasyonu,İtalyan Federasyonundan Çan'a izin verilmesini istedi.1962-64 yılları arasında 12 Millî maç yapacağız FUTBOL Federasyonu Reisi' Orhan Şeref Apak,Torino Kulübü ile transfer için müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • llllülllllllüllllllllüli AW$WRYA'DA HAHAMIM ADAMI:KALECİ ŞÜKRÜ VİYANA,FRİTZ WERNER bildiriyor U haftaki Avusturya lig maçlarında,kalesini Fenerbahçeli Şükrü'uün koruduğu,sağiç mevkiinde de Karagümrükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • D.Spor'la oynayacağı Türkiye Kupası maçı için IENEBBAHC Umumî Katip Bayülken "Bu müsabakanın tarafsız sahada yapılması gerekir,dedi FENERBAHÇE futbol takımı yarın Adana Demirspor'la oynayacağı Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • G.SARAY'I BERN'DE VEYSi SELiMOĞLU TEMSİL EDECEK Galatasaray kulübü idare heyeti Avrupa şampiyon kulüpler ikinci tur kur'a çekilişlerine eski İdare heyeti azalarından Veysi Selimoğlu'nu göndermeğe kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • ADAPAZARI YAĞLI GÜREŞLERİ Adapazarı Tozlu Camiikebirl yararına yağlı güreşler tertiplenmiştir.Tanınmış yağh pehlivanların iştirak edeceği bu güreşlerde başa 2000,baş altıya 1000,büyük orta 750,küçük o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • Arkadaşımız ORHAN TÜ-REL'in CAN BARTU ve eşi OYA BARTU ile Venedik'te yaptığı resimli röportaj 5 inci sahifemizdo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • h-r-v.v-ıı-r V.'{ff-SONY LİSTON PARA SİKİNTİSİ ÇEKİYOR $İKAGO'da Patterson'u knock-out ederek Dünya Şampiyonluğunu kazanan ve bir yumrukla dünyanın isminden en fazla bahsedilen adamı haline geliveren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • Romen hakemlerin maç idaresi teklifi reddedildi Çarşamba gecesi Altay ile Roma arasında oynanan Avrupa Fuar Şehirleri kupası maçının hakemliğini yapmak üzere şehrimize hareket eden,fakat geç kalmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1962
  • mm imtihanın İstanbul'da saat 15'de Beyoğluspor-Âltay,17'de de Göztepe-K.Giimrük oynayacaklar.Siyah-Beyazlılar izmirde A.Ordu karşısında daha şanslı MİLLÎ lige bugün İstanbul' da Beyoğluspor Altay,Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor