Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • T E S T L İ-ARİTMETİK Problemleri Yatan.REMZİ YE YlûtT ilkokulların 2.ve 3 sınıflan için baştan başa dört renkli olarak basılan vej-x bu kitaplar aritmetik öğretiminde her öğretmen ve ûÇ p öğrencinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • VEDA ETTİ ^"Cl °rdu Kum»nd«n,tâyin edilen Birinci Ordu Kumandanı Korgeneral Cemal Tura!dün Ordn mensuplarına veda etmiştir.Resim,Tural'ı nıbay arkadaşlarına veda «derken röaterlyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • Kasımda memleketimizi ziyaret edecek olan Dr.Lübke ye,Uzmanlar Heyefi refakat edecek ORHAN TÜREL FEDERAL Almanya Cumhurbaşkanı Dr.Heinrich Lübke Kasım ayının ortasında memleketimize resmî bir ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • GENERAL NORSTAD dün Ankara'ya geldi ANKARA,ÖZEL NATO'nun Avrupa Kuvvetleri eski Başkomutanı General Norstad dün sabah saat 10.30 da Amerikan Hava Kuvvetlerinin bir uçağı ile beraberinde eşi ve kızı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • £KMuHΣü£M ZEVAT,CENABI MJfJfA HAMD ÎPELlM K.Î DıL îHKHÂBl KEBîMNîN OTUZUNCU SENE HAK EDMIUIZ İİMiİM}^^ ir-fritr.1fti#f?ı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • 8S* Perdahlı olsun Meclisde berber yüzünden iki milletvekili az daha yumruk yumruğa geliyorlarmış.Milletvekillerinden biri traş olmak için berberi odasına çağırtmış)Öteki de aşağıda bekleye bekleye si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • GUnUn ilk ışıkları il* İstanbul Üniversitesi fakültelerine kaydolmak için koşan öğrenciler,büro v* vezne açılıncaya kadar »ıraya girip beklemektedirler.Üniversiteye girmek isteyenler 20 bini buldu öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • GÜMUŞPALA İÇİN TAHKİKAT AÇILDI ANKARA,ÖZEL Senato'nun dünkü toplantısında tabi!senatör Ahmet Yıldız'ın A.P.lideri Gümüşpalanın konuşmaları ile ilgili sorusunu cevaplandıran Adalet Bakanı Yörük.GümUşpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • I Tvp|JAN^lü/k i Abdülcanbaz'ın yeni macerası yarın başlıyor ı i 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • AVNİ DOĞAN ISRAR EDİYOR ANKARA.ÖZEL Avnl Doğan dün bir basın toplantısı yaparak C.H.P.merkez yönetim kurulunun açıklamasını cevaplandırmış,«ihtilâli biz yapmadık diyorum.Doğrudur.Fakat ihtilâlin olusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • Af tasarısı Başbakanlığa Dün verildi 10 yıllıkların meşrûten tahliyesi kabul edilirse cezaevlerinde 55 Yassıada mahkûmu kalacak ANKARA,ÖZEL ÖZEL af tasarısı Başbakanlığa verilmiştir.Tasarı,Alican'ın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • Kızamıktan gözleri kör j ve felç olan çocuğunu j tedavi ettirmek için 1 Cebinde sadece 5 lirası olan baba,hastahaneleri dolaşıyor HALİT ÇAPIN 45 Mustafa Kırboğa,Konya'h Mustafa Kırboğa,C51 kilometre s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • h PMKImJIM İTA m DİL BAYRAMI TÜRK dilinin yabancı deyimlerden kurtarılma»!yolundaki çalışmalara öncülük eden Atatürk,12 Temmuz 1932 de «Türk I Dil Kurumu» nun doğmasını »ağlamıştır.Ayni yıl topla-I na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1962
  • Alican "Plân yürürlüğe girer yardım başlayacal ALİCAN MELEN AMERİKADAN DÖNDÜ Dünya Bankası da Türk Konsorsiyumuna katılmaya hazır AMERİKA'da Para Fonu ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • OSMANLI BANKASI A.Ş.Mekanograf yetiştirmek için 25 yaşından büyük olmamak üzere Türk,BAYAN MEMURLAR ARAMAKTADIR İsteklilerin Galata'daki Organizasyon Servisine 24 Eylül Pazartesi ve 27 Eylül Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İnsan* lan fena yollara teşvikle meşgul olduğuna inanılan kutsal bir varlık;Ceviz.2 Avnıpada bir devlet.3 Eski yazıda bir «ekil;Kadınların sim eşyasından.4 Piramit.5 Karaya falan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • oraloğtu tiyatrosu Gördüğü rağbet üzerine 2 Ekimden itibaren suareye ilâveten heıgün 18'de de oynanacaktır.KARANLIĞIN İÇİNDEN Bas Rolde:ALEV OKALOĞLU Kör sağır dilsiz rolünde Tel:49 49 35 MiLLiVKT 11(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • JVe memteketimixde% ne Avrupada,ne de Amertttada.bu pikapın üstüne pikap yoktur!pikap'lanndan mahdut bir miktar müzik meraklılarının istifadelerine amadedir.FAAL 5933 1Kİ75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • OĞLAK BURCU Hg YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] üzUntünüzU biri İle paylaşacak,bir hal çaresi bulacaksınızgfc KOVA BURCU f [21 Ocak 19 Şubat] Sıhhatlnlzdekl aksaklıkları Kolunuzda büyütüyorsunuz.2£ BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • ninnin ı ıımılııuııı mı ııı IIII in un ıı ııı ıı 11 l.m İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Me-İmliden melodiye 8 00 Haberler ve hava durumu 8.19 Sabah sarkılan 8.30 Solodan orkestraya Ö.Ü5 Ka* psni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OB 35)Kı/ıiıı tgin E.Constantlne H.F.EMEK Tali 44 84 39)Tamirat dolayıslyle kapalıdır.INCı:Tul:48 45 95)Çocuk Hırsızı Cafer S.Kaner.KONAK T»l:48 36 Ot)1 Yüz Çehreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • KUMAŞ MAĞAZASI Sayın müşterilerine en yeni ve en zengin mevsim çeşitlerini iftiharla takdim eder.Beyoğlu-İstiklâl Cad.No.109-Tel:49 31 19 İLÂNCILIK 6745 11682
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • Sayın Doktorlara SCHERICUR POMAT Antiallerjik ve antitlojistik cild pomadı BydrucortisoD bir bakterisiti antihistaminik derivesi 20g lıktüplerde Perakende satışfiatı 645 kr.Eczanelere dağıtılmıştır.Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • B—t—Omı m Türk şoförlerinin namuı örneği I OSMANBEY'U B.Münir YALÇI'ya AÇIK TEŞEKKÜR 21 Eylülde Taksim Şişli,arası dolmuşunda unutulan ve kıymeti SOOü lirayı aşan para ve mücevheratı havi çantamı bukı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • mmıtmmıtı^mmmamamammmmmfmatammii TEŞEKKÜR Bakırköy Efnan Deısevl İdarehanesi ve öğretmenlerinin talebelerine gösterdikleri alâkadan dolayı tefekkürlerimizi gazeteniz vasıtasıyla rica ederiz.ARAT AİLES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • İNŞAAT DEMİRİ FİATI YÜKSELİYOR Memleket piyasalarından Ticaret Bakanlığına gönderilen raporlarda İnşaat demiri Hatlarının günden güne yükselmekte olduğu bildirilmektedir.Bakanlığın piyasa ihtiyacını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • ŞEHRİN BİR KISMI DtİN SUSUZ KALDI Evvelki akşam Kemeburgazda Kuyudere mevkiinde fehre su veren 1 metre çapındaki borulardan birinin patlaması üzerine dün şehre verilen su miktarı azalmış ve bazı semtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • TÜRK DİL KURUMU SERGİLERACIYOR Türk Dil Kurumu,Dil Devriminin 30 uncu yıldönümü sebebiyle 20 yerde sergi açacaktır.Türk Kültür Dernekleri,Halk Eğilim Merkezleri,Türkiye Milli Talebe Federasyonu ile iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • i İyimser bir konuşma f% İR Bakan dostum var.Kendisiyle ne zagJ£ man konursam içimde iyimserliğin güneşj leri açılıyor.E İktisadî dıırıfm ne âlemde,diyorum.Ma-lûnı ya ben öyle fazla edebiyat sevmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • i.m%mm?6M* Yerli sanayiin himayesi TÜRKtYE'de 1950 den sonra ve özellikle ithalâtın tıkanıklık arzettiğl 1903 den İtibaren sanayileşme hareketinde büyük mesafeler katledildiği bilinmektedir.Bu gelişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • Bütün büyük sinemalar sezonu Hulki Saner'in hazırladığı senenin en güzel komedisi ile açıyor.CAFER ÇOCUK HIRSIZI SUPHİ KANER SERPİL GÜL KADİR SAVUN LÜKSİNCİ-BULVAR ŞIK OPERA EYÜP MELEK Not:Filmin ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • LİMASOLLU NACİ BAT!DİLLERİ OKULU OKULA GİTMİYENLER,BİR SENF BEKLİYENLER İÇİN İNGİLİZCE OKULU ^ayıtlar başladı.Sıraselvlier cad.No.50 TAKSİM REKLÂMCILIK 4026 11693
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • Jf.Norsfad yetişecek,inönü bekleyecek NöNü ve Norstad I İkisi de asker.Biri I dun 79 yasının iik gününü yaşadı,diğeri dün Türklere vedft etmek için Türkiye'ye geldi.Bu samı Türkiye'ye ikinci gitH şı.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • Öğrenciler Kitap sıkıntısı Çekiyor Bu yıl kitap konusunda bütün tedbirlerin alınmış olduğunun söylenmesine rağmen,öğrenim yılı başında bulunulduğu halde bazı kitapların tükenmiş olduğu görülmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • AMERİKA'DAN 480 BİN TON BUĞDAY ALINDI Yılbaşından Teinimiz sonuna kadar geçen devre İçinde Amerlkadan muhtelif partiler halinde 480 bin ton buğday ithâl edilmiştir.Değeri 319,5 milyon lirayı bulan buğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • YÜZER HAVUZ?BUGÜN HALİÇ'TEN ÇIKARILACAK Camialil tersanesinde İnşa edilen yüzer havuzun 10 bin tonluk kısmı tamamlanmıştır.Hava şartları müsaade ettiği takdirde yüzer havuzun İnşası tamamlanan kısmı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1962
  • Bütün içyüzü ile IRAK İHTİLÂLİ İlk kanlı günlerin bilinrniyen tarafları,görülmemiş resimleri Ayrıca Kasım ve Barzanî mücadelesi Yann REKLÂMCILIK 4029 11694
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Y.fatt+i^wı.j Bîr gencin 79.yaş günü İnönü,yanında eşi olduğu halde kadeh kaldıranlara mukabelede bulunuyor.İnünü,yaş gününde etrafını saranların Mnlaltıkları fıkraya kahkahalarla gülüyor.Kayseri mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Konya cezaevinde bir ziyaretçi öldürüldü Gardiyanların gözü önünde mahkûm iki kardeş,eniştelerini kunduracı bıçağı ile bıçakladı.Uç kişi de hasımlarını vurdu Yurdun muhtelif yerlerinde dün üç cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Satılık Mercedes Sahibi eliyle 1961 Mercedeı tip 220,10.000 kilometrede diplomat arabası satılıktır.Cumartesi ve Pazardan maada her gün saat 13-15 arasında 22 5187 telefona müracaat.İLANCILIK 6750 116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Trençkot-Palto-Pardesü Manto,Çoban-Süet ve Deri Manto-Elbiee-Kumaş-Ceket-Pantalon Yağmurluk Çocuk Elbiseleri-Gümi ek-Pijama Saut-Ayakkabı-Trikotaj v.s.ZARİF GİYİM EVİ ıSultanbamaıa Hacopuio han aitınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • 1 L N-NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR Aşağıda gösterilen hatlar günlük gazete ve mecmua dağıtımı için 27 Eylül Perşembe günü saat 15 te eksiltme suretiyle ihale edilecektir.Taliplerin GAMEDA LTD.ŞTİ.Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Yollarımızın önderi SCANIA-VABIS ı Kullananlardan sorunuz BOL ve UCUZ YEDEK PARÇA 8 Tonluk 120 10 165 bey9İrlİk f kamyon şasileri 120 ve 165 Beyg KISA veya UZUN OTOBÜS ŞASİLERİ Türkiye distribütörü:Dİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • YARIN 1 KÖMÜR ALACAKLAR 1 Is Beyoğlu Deposu 225C49 227500 si Poligon 221986 224580 8 Kadıköy 228198 228780 1 Üsküdar 223895 225418 i ¦1 Maltepe 228510 228G47 I I Beykoz 228148 228402 i 228550 230000 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • 300 doktorun katıldığı ve Sağlık Bakanı tarafından açılan toplantıda cüzzam,halk sağlığı,kanser,kızıl gibi önemli konular ele alınacak 17.Millî Türk Tıp Kongresi dün' saat 9 da Fen Fakültesi konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Pî ABPÛU.ANGA?U)ÜVü|cN/İLTİFAT EDÎYötyü ^ÖHRETıNİZî PiJVMUS FA-I NU2 KCMSEPJMk^Af [AMMA StfcEFÎNE K.&A^ARHA£lN!zı ÂÖDüUAMBtt Ltti 6ÎRÎMCE KARSISimPA İSTAN^UlüM ünlükom!SEdi 04MANI Bulun.X F gifcilcîfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • &OŞ METMOl OOG&UCU SJUN îOEALt:OAVUT.BEN DAVET-J OEGiLfM BABALIK AMMA.ZivANi yotc,BÜVU» CUN.HERKESE KAPI-MIZ.AÇ»K.fLMAAA GENCER VE ARKADAŞ-LARİ CALİMDE,AMA.ARADA SIRADA.l STOKOVVSKÎ DE fDARE' EpL VOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Pendikte deniz kıyısında SATILIK 40 PARSEL 4464 M2 ARSA Müracaat 44 37 18 REKLÂMCILIK 4022 11685
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • Gelinini boğan kadın,16 yıla mahkûm oldu KONYA,ÖZEL Cihanbeyli Halikanh köyünde gelini Nuriye Danışman'ı iple boğarak öldüren Nuriye Küçükyasar 16 yıla,kızı Sultan Küçükyasar İse 10 yıla mankûm edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • FRANSIZ MALI Mide ve karın korseleri Korseci DİLBER'de İstiklâl Cad.'297-1.Beyoğlu,Galatasaray Tel:49 38 64 İLANCILIK 5955 11656
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • üç işçi,inşaatta bir çömlek altın buldu Hâdise,işçilerin ertesi gün çalışmaya gelmemesi üzerine meydana çıktı.298 altın müsadere edildi İZMİT,ÖZEL Şehrimiz Çukurbağ mahallesinde Muhammed Uzar'a ait ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1962
  • JJT vŞm| •m.ı«nı^ TİYATRO mevsiminin piyeslerini takibe İstanbul Tiyatrosunun bu sene ilk temsil olarak verdiği «Canbazoğlu» vodvili ile başladım.Malûm olduğu üzere bu teşekkülün oynadığı hafif komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • C&Lİ SSVADA KÖŞE BAŞinOA.Su AOAV\MEMEN ÇeVtCi'N.MERL Evi" Tc"KESL TE«EK AZA^ VACAĞlZ.kaçakçj* UAKı Bu SEKFR.VAKAuAAAAL-iyiZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • NCBME Bu B4 tGâL.AVlSEûFUAfc.VETEfc.4fCr«C BU •cePAzetjK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • TRAVERS ÇİVİSİ ALINACAK Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğü İst.Satmalına Bürosundan 118 ton travers çivisine ait resim ve şartname her gün Satınalma Servisimizde görülebilir.Tekliflerin en g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • 31 Kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi Alınacaktır.Çanakkale Valeks Fabrikası için 31 kalem muhtelif Elektrik malzemesi alınacaktır.1 Buna ait dosya Müessesemiz AL.V.«ervisinde görülebilir.2 Kapalı tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Paşabahçe Hastahanesi ihtiyacı bulunan cins ve miktarı 1 No.lu Satınalma Komisyonunda mevcut listede yazılı 161)kalem tıbbî âlet,ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA 00 Öyleyse buradadır.Bütün emin katı ve bodrumu aradılar.Tabut ambarında Gregori müfettişin kolunu tuttu:Dinleyin.Tabutlardan birinden bir inilti duyuluyordu,pek hafif bir inilti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • OLTA TAKIMLARI ve YARDIMCI ARAÇLARI 9)SITKIÜNER Çaparl oltası:Uskumru,Kolyoz,İstavrit,İzmarit çapurilcriııin oltası,ayrı ayrı olmayıp bir tiptir.Bu olta 45-5Ü numara donuk renkte naylondan yapılır.Seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • 8 Onsluk Kanaviçe Alınacaktır ÇUKOBİRLÎK UNUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kapalı zarfla teklif almak suretiyle 75 Balya kadar 8 Onsluk Kanaviçe mubayaa olunacaktır.1 İhale 3/Ekim/1962 Çarşamba günü saat 10 da yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • Denizli As.Sat.Al.Kom.Başkanlığma Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan yiyecek maddeleri hizasında yazılı gün ve saatte kapalı zarf usulü ile Şehir Stadyomu yanındaki binada ihalesi yapılacaktır.Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul ikinci İcra Memurluğundan 2-0,62/4872 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 1 adet M.A.N.POLY AUTOMAT markalı 962 model matbaa baskı maklnasının 25.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • CELİN TAŞI YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN tpi sarıp,çekmişti Nizam.Bir,iki,üç,beş,on,elli.Kanter içinde kalana kadar,sırayla,hepsi,sarıp sarıp asılmışlardı ipe.Çalışmamıştı motor.Daha ilk gününden,köyde habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • İLAN TARİFESİ ABONE TARİFESİ 2,3,4,3 İnol sayfalarda santimi 30 T.L.a,T İnat sayfalarda santimi U T.L.3 Aylık t 22 Tl.6 Aylık ı 40 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.Yıllık i 78 T.L.Yabancı memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • ¦liret Milliyet Gazetecilik A.3.adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Umumt NeSrlyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür ı M.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1962
  • Hicrî 1382 RebiUI'ahır Çarşamba 26 EYLÜL 19 6 2 Rumt U7t ylûl M VAKİT VASATÎ EZANÎ GUneı ası 11.30 13.03 6.04 İkindi 16.27 8.27 Aksam 19.01 12.00 Yattı 10.33 1.31 İmsak s.ıa 10.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.09.1962
  • ESKİ TRAKTÖR LÂSTİKLERİNİZİ YENİLEYİNİZ Türkiyede GOODYEAR'e münhasır VACU LUG usulü diş takma size binlerce liralık ekonomi sağlar ve yeni bir lâstik kazandırır.VACU-LUG DİŞ TAKMA işçilik ve malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1962
  • $&is*t-2000 İĞNE 6 aylık bebek iken çocuk felcine yakalanmıştı.Yediği iğnelerden vücu-22 Nisan 1962 du eleğe döndü.Bir gün Bursa'ya v® gelen 15 Alman,bu talihsiz küçükle 22 Ejflİİl 1962 ilgilendiler.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1962
  • 11 ir tS â S J ¦i OKSİJEN KARPİT i HORTUMLARI ğ Avrupa hortumlarına kıyasla daha ucuzdur.en ağır çalışma şartlan altında dahi en rahat şekilde işinizi görür.kaynak işlerinizde kullanabileceğiniz en yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1962
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sağlık tesislerinden Kayseri,Aydın ve Eskişehir Hastahanelerinin ihtiyacı olup listelerinde ayrı ayrı miktarları belirtilen 69 kalem 5282 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1962
  • SATILIK EMLÂK ŞİŞLİ Sanayi mıntakasında boş Fabrika Binası 330 208 M2 trifaze ceryan,havagazı,100.000 Ura İpotekli,devir yapılır.47 31 45.ÜSKÜDAR ve Ortaköyde deniz manzaralı vakflyell birinci sınıf i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • ^¦¦i^W.TUNCAN OKAN'IN XXIII.VENEPİfc FESTİVAL.NOTLARI Gazetecileri hiç sevmeyen MONİCA YİTTİ,Monlca Venedik'te kendilinden İmza İsteyen bir çocuğun bu arzusunu yerin* getirirken.Monlca Vitti,7 yıldanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • TV 196+OLİMPİYATINA HAZİRLANİYOR TELEVİZYON tarihinde İlk defa olmak üzere 23 Temmuz 1962 de Amerikan televizyon programı Avrupa'ya.Avrupa programları da Ameıika'ya direkt nakledilmiştir.Bu başarılı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • NET 1750 URA MAAŞ iyi ingilizce,seri daktolo,kambiyo ve akreditif muamelelerini bilen tahsilli,tecrübeli büro şefi aranıyor.Boy fotoğrafı,mufas-•al ha İtercümesi ile «EP» rumuzu ile istanbul 176 Posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • Un Değirmeni Alınacak 25-30 ton kapasiteli faal vaziyette komple un değirmeni »atın alınacaktır.Tekliflerin PJL 176 ya «Değirmen» rümûzu Ut yapılması.İLÂNCILIK 6735 11661
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • KOKUSUZ Sonbaharın tatlı,sıcak pastel renklerinden ilham alan bir peri gibi.Yuvanızı daha sıcak,daha cazip,dekoratif renklerle boyayınız.r'it,PLASTİK BOYALARI ^^SBâH?Boyacılardan ÇBS PLASTİK Boyaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • I Bir CnEKB)mamu/âf/dır.Tel:212356-220573 HER ZAMANDAN DAHA TESİRLİ DAHA KUVVETLİDİR İLANCILIK 6160 11664
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • B E Y A Z I T T A KARDEŞLER KADIN ERKEK ve ÇOCUKLAR İÇİN:PALTO TRENÇKOT YAĞMURLUK DERİ,SÜET MANTO ve CEKETLER KAZOVA MA-MULLERİ ORLON,DRALON ve YÜN ÇEŞİTLERİ HER NEVİ TUHA-FİYE KUNDURA ÇANTA KUMAŞ RAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • İNŞAATIN HER VERİNDE OLDUĞU GİBİ BANYO ve MUTFAKLARDA MOZAİKLERİ tel.2221 RENK REKLAM 371 11686
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1962
  • GENEL SEKRETER ARANIYOR Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu Komisyonu)için Genel Sekreter aranmaktadır.Taliplerin mükemmel surette konuşup yazması,İdari islerde geniş tecrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Irakta kurup Âdana'dan 800 kilometre mesafedeki üssün gerekli zemesi Rus gemileri tarafından Basra'ya getirildi PARİS,ÖZEL ansa'nın meşhur Orta Doğu İşleri uzmanı muharrir Edouard Sablier,«Paris Press
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Bir bekçi,beş kişiyi bıçakladı İskilip'teki hadiseye rüşvet olayı sebep oldu.Bekçi arka kapıdan kaçırıldı ÇORUM,MUZAFFER AKTL'K bildiriyor İskilip ilçesinde bir bekçi bıçakla beş kişiyi muhtelif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • 35 BİN MADEN İŞCiSi 10 LİRADAN AZ ÜCRET ALIYOR ANKARA,ÖZEL 46555 maden İsçisinden 35750 sinin on liranın altında gündelik aldıkları dün açıklanmıştır.Bu İsçilerden sadece 2490 işçi 13 liranın üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • HİNDİSTAN'DA SELDEN 100 KİŞİ ÖLDÜ YENİ DELHtı AA Son günlerde Hindislanda şiddetli Muson rüzgarları sebebiyle 100 kişi tthnUftUr.Yeni Delhi'den geçen Jumna nehri kabanın} va 25.000 kişiyi evsiz bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • GENERAL NORSTAD l Baştaraft Birincide dindeki baş delegemiz Muharrem Nuri de refakat etmektedir.Esenboğa lıava alanında Kara iCuvvetleri Kuınandur Korgeneral Ali Kc";kiner,K.K.Kurmay Başkanı Tütngener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • ftvni Doğan İsrar ediyor I Baştarajı.Birincide larınuı.büyük çoğunluğu ile basınımızın,Türk Silâhlı Kuvvetlerinin zulme karşı direnme hakkına dayanılarak Türk milleti adına yanılmıştır.Bunda seneliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Heyeti İnönü karşıladı Bustarafı Birincide Alican,daha sonra sorulan sualleri cevaplandırarak,beş yıllık plânın AT^clis'te değiştirilmesinin noım olduğunu bildirmiş ve »Meclisin,plânın ikmali hakıımnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Af tasarısı Başbakanlığa dün verildi Baştarafı Birincide Tasarı,bu ay sonunda Meclise sevkedilecektir.Bakanlar Kurulunda tasarı,nın ne şekil alacağı,10 yıllıkların irk afta mı,yoksa daha sonra hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • i GÜMÜSPALA İÇİN TAHKİKAT AÇILDI I Baştarajı Birincide ğıına İnanıyoruz» dediğini söylemiştir.Bakan.A.P.Genel Başkanına Trabzon'da seçmenlerin «Biz sana intikam alasın diye oy verdik.Bunu yapmazsan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Sarkıntılık yapan Amerikalı denizciyi halk linç ediyordu KARADENİZ EREĞL'Sİ.ÖZEL Ereğli Demir Çelik Fabrikasına malzeme getiren şileplerden birinin Manuel Frank Lopez isimli tay fası,önceki akşam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Bir baba,kızını 651 kilometre taşıdı Baştarafı Birincide Bu yıl okula gidecek olan Ayşe kalakahvermlş öylece.Beklemiş anası,babası,kardeşleri başında,Ayşe İyi olur diye.Ayse İyi olmamış.Bir süre de «A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Kara Kuvvetleri Komutanı Korg.Ali Keskiner dün Koreye gitti ANKARA,ÖZEL Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ali Keskiner dün beraberinde K.K.Genel Sekreteri Kurmay Albay Sedat Celâsun olduğu halde uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Gütey,İnönü'nün çekil* meşini istediğini açıkladı ANKARA,ÖZEL C.H.P.müşterek Meclis grubunun dünkü toplantısında,bir önerge üzerine Ferda Oüley,parti meclis toplantısında yaptığı konuşmayı açıklamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • SİLÂHLARIN İADESİ için talimat geldi Toplanan silahların rahiplerine iadesi için Bakanlıktan Vilâyete talimat gelmiştir.Silâh taşıma,silâh bulundurma ve hâtıra silâhı vesikası ulanlar,evvelce vermiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Amerika,Laoş'taki personelini çekiyor WASHİNGTON,AA Amerika Laos'takl müşavir ve personelini ü Ekime kadar tamamen çekmiş oliicaktır.Sayısı lüOO'l bulan Amerikan personelinin Laos'u tahliyesi başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Müşterek NATO Tatbikatı başladı SELANİK,AA.Türk,Amerikan ve Yunan kara,hava ve deniz birliklerinin katidığı NATO «Falltrap» müşterek tatbikatı dün başlamıştır.Güneydoğu Avrupa NATO'Kuvvetleri Kumandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • ALMANYA DEVLET BAŞKANI GELİYOR Baştarafı Birincide görürken Hitler iktidara gelince,bir çok arkadaşı gibi Nazizmi benimsememiş,bu rejime karşı cephe almıştır.Bu sebepten Gestapo tarafından hapishaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • üniversiteye girmek isteyenler 20 bini buldu k Baştarafı Birincide ra kaybolacakları fakültelerin kayıt büroları önünde sıralanmaktadırlar.Evrakta bir eksik veya yanlışlık,bu kuyrukta yeniden sıra alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • [LÜYETİN ÎURtZM İLÂVELER!ISTIR afili* TEVZİ YERt ANKARA CAD.VİLÂYET HAN MİLLİYET TEVZİ BÜROSU MİLLİYET UG7«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • M Ecnebî ortağımız,İsviçre'de kâin "Fabrique de Machines Outİls Oerlİkon Bührle et Cie.fabrikalarından getirtmiş olduğumuz Kaynak iMütelıassısının 1.10.62 Pazartesi günü saat 10 ilâ 12 ve 14 ila 16 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • ımımiMiıııın»iııir-ıfııMı»» VEFAT T.C.Merkez Bankası AŞ.veznedarlarından Orhan Tanju'nun eşi,Jale Asal'ın annesi,Emekli Yarbay Nurettin Gör Seval'in baldızı ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş,Müdürlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • SAVAŞ İlaci Çil ve sivilcelere karşı İLANCILIK 6214 11660
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • SATILIK Erenköy'ün en havadar semtinde 3 arsa ve Kurtuluş'ta 1 ilâve kat satılacaktır.Taliplerin Demirbank Umum Müdürlüğüne müracaatları.İLÂNCILIK:U772 11G95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • REAL MADRİD i ANDERLECKT i RÖVANŞI BU GECE Bttftarafı Sekizincide E E «Şampiyonlar Şampiyonu» ün-E E vanını/lki sene evvel kaybeden E bu şöhretli kulüp en ağır mağ-jj lûblyetl geçen sene Amsterdam'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Ağalar için gizli oturum yapılacak ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu dün 21)dakika süren bir «giîli ulurum» yapmıştır.Oturumda âti ağa hakkında «özel bilgi» vermek isteyen tabiî senatörlerin önergesi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Grev için savcının Anayasa Mahkemesine müracaat talebi dün reddedildi Sümerbank,Defterdar Fabrikasında çalışan 26 işçi için ı.grev iddiası» İle açılan dâvanın duruşmasına dün Eyüp Asliye Ceza Mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • Düğün evinde 25 kadın ve çocuk yandı ŞAM,AP.Kuzeydoğu Suriyenin bir köyünde,düğün hazırlıkları yapılan ahşap bir evi saran âni yangın neticesinde 25 kadın ve çocuğun diri diri yanarak öldükleri bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • BALKAN ATLETLERİ Ankara'da toplanıyor I Baştcnajı Sekizincide Maraton:Mustapiç Yugoslav)2.iO 23.4 Şkiriııjar Yugoslav)2.36.14.8 20 kilometre yürüyüş:Vlster Yugoslav)1.5G.21.4.3000 steeple:Vamos Romen)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • YABANCI KAFİLELER BUGÜN GELİYOR ANKARA,ÖZEL Cuma günü 19 Mayıs Stadında başlayacak Balkan Oyunlarına katılacak olan Yugoslavya,Romanya ve Bulgaristan atletizm kafileleri bugün Aııkaraya gelecektir.Bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İSTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No:1962/102 Eminönü Sururi mahallesinin Sultanmektebi sokağında 13-15 kapı 313 ada 1 parsel numaralı Cağalzâde Rüstempaşa vakfından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • DİKKAT dikkat FOSFORLU OYMA GELMEZ ACAR FİLM İLÂNCILIK 6775 11G96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • *"""Tamamen yeni bit tuk-ifrağ edilen SARAY SİNEMASI Bu akşam saat 21.15 ten itibaren en son Avrupa filmleri serisine KEİTH MİCHELL ve ADRİENNE CORRİ Tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan CEHENNEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1962
  • SATIŞ DEPOSU BİSİKLET TİCARET KOLLEKTİF Şti.Hamidiye Cad.Kafkas Geçidi No.7 Tel:22 40 40 SİRKECİ İSTANBUL ADANA SAMSUN Sırrı ve Süreyya Dilmaç Mahir Atlı Saydam Cad.No.64 Yeni Hamam Sok.No.31 REKLÂMCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.09.1962
  • FUAR ŞEHİRLERİ KlüP^SD CV1AÇI AL İWaf saat 20'de.İtalya'nın Bu gece Mithatpaşa stadında Altay ile Fuar Şehirleri Kupası için karşılaşacak olan Roma takımı dün antrenman yapmıştır.Resimde,Koma futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • 'Italya'daki Futbolcuları Takviye Etmelisiniz,Roma Kulübü Teknik Direktörü Bianconi,Türkiye'ye müteaddit defa geldiğini,Çan'ı beğendiğini,Metinin ltalyada muvaffak olamayışına akıl erdiremediğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • Ali Stars,Orta-Şark'taki 6 maçını da kazandı 1 Ekimde Beşiktaş,3 Ekimde ise Fenerbahçe ile karşılaşacak oları New York Ali Stars futbol muhteliti Orta Şarkta yaptığı altı maçın hepsini kazanmıştır.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • CAN İYİ OYNAMADI Geçen hafta Venezia'nm Bologna'ya 3-0 mağlubiyetiyle biten maçta Can Bartu tatminkâ* bir oyun çıkaramamıştır.Bu yenilgide,antrenör Quairo'mın,Çan'ın en iyi arkadaşı Santisteban'a antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • Beyaz Şlmşekler'in Uç ortası,bir zamanlar ortalığı kasıp kavıırur- iu.Resimde,Kupa Di Stefano Puşkas bir maçtan önce görülüyorlar.REAL MADRİD AHDERLECHT RÖVANŞI BU 5ÖHRETL1 REAL Madrid'in Avrupa Şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • Türk Yunan yüzme yarışları yağmurdan tehir edildi ATINA,ÖZEL Türk Yunan millî takımları ara« sında evvelki gün başlayan yüzme v« Sutopu müsabakalarına dün Atinaya ve civarına yağan şiddetli yağmur w*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • 13 maçı bilen 221.784 lira Kazandı ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun üçüncü haftasında 13 maçı bilen bir kişi 221.784.50 lira kazanmıştır.Diğer neticeler şu şekildedir:12 maçı bilen 75 kişi 2957'şer lira 11 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • Ankara'da bu hafta maç yok.Beşiktaş ve İstanbulspor İzmir'de Altay da Göztepe ile şehrimizde oynayacak MİLLÎ ligin dördüncü haftasında 8 profesyonel takım puan mücadelesin* girişeceklerdir.Alsancak St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • i'v„.CARNİGLİA NE?ALTAY KALESİNİ VAROL MU KORUYACAK?YANDIK!ROMA'NIN ANTRENÖRÜ KONUŞTU:Altay kalecisi Varol da,"İkinci bir Real-Madrid maçı oynayacağım,dedi NECATİ KARAKAYA v| ANTRENÖR Carniglia bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • G.Saray,Sarajevo Kadrosunu seçti Sarı Kırmızılılar Balkan Kupasının ilk maçını Pazara yapacaklar Pazar günü Sarajevo İle Balkan Kupasına dahil İlk maçını yapacak olan Galatasaraym Yugoslavya kafilesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • M.CEZA HEYETİ 11 FUTBOLCUYU CEZALANDIRDI ANKARA,ÖZEL Merkez Ceza Heyeti dünkü toplantısında 11 futbolcuya çok ağır cezalar vermiştir.Geçenlerde Muhafı/giicü İle Trabzon ldmanocağı arasında oynanan Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • I YALÇIN GRANİT j İsviçre'den isteniyor I İSVİÇRE 1 GRANİTİ I I İSHYOR a SVIÇRE Basketbol Fede-E şş rasyonu Yalçın Granlt'e,İ rnlllî takım antrenörlüğü-E nü teklif etmiştir.Basketbol millî takımımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • ŞEREF HAS'IN TRANSFERİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN F.Bahçe,Torino'dan resmen garanti istedi İsmet Uluğ,"Teminat mektubu gelmezse Şerefi bırakmayız,dedi.Millî futbolcu bugün deneniyor FENERBAHÇE kulübü,Şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1962
  • Cuma günü Başkentte başlayacak Balkan Şampiyonasına katılan atletler içinde Balaş,Vamos,Lorger,Leşek gibi şöhretler var CUMA günü Ankara 19 Mayıs stadında başlayacak olan Balkan Atletizm Şampiyonasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor