Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Sançar kalp krizi geçirdi ANKARA,ÖZEL Millî Savunma Bakanı Ilhami Sançar dün öğleden sonra kaib krizi geçirmiş ve Gülhane Hastahanesine kaldırılmıştır.Sançar'ın sıhhi durumu iyidir.Başbakan İnönü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • ATATÜRK BÜSTÜNÜ KIRAN GENÇ 7,5 YILA MAHKÛM OLDU SALİHLİ,ÖZEL Bir süre önce Cumhuriyet meydanındaki Atatürk büstünü kaidesinden çıkararak yere fırlatan 27 yaşındaki bekçi Mustafa Madan,ilk duruşmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • GREV TASARISININ müzakeresine başlandı ANKARA,AA.Millet Meclisi Anayasa,Adalet ve Çalışma Komisyonlarına mensup üyelerden teşekkül eden geçici komisyon,dün saat 14 de toplanarak Bursa Milletvekili İbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Islatılıyor hine» isimli yeni bir film çevirmeye başlamıştır.Filmin ilk sahnesinde nehre düsen ve ıslak elbiseleriyle evine dönmesi gereken Nanc.v,bu sahnenin çevrilmesi İçin bir çok defalar sırılsıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Hükümet beş yıüık plânı kabul etti ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu,beş yıllık plânı oy birliği ile kabul etmiştir.Hükümet sözcüsü,üç gündenberi incelenen kalkınma plânının bâzı değişikliklerle son şeklini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Vietnam'da eşek arısı silâh olarak kullanıldı SAÎGON,A.P Güney Vietnam'da bir Hükümet karakoluna hücum eden çeteler silâh ola-rak eşek arıları kullanmışlardır.Çeteler hücumdan evvel karakola içinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • SSfr Değişmez kaide Rivayet ederler ki Sayın İnönü:Bir daha yıla siyasetten çekiliyorum,demiş.Zaten siyasetle siyasi arasında şu fark vardır:Birincisi çekilmez hale geldi mi,ikincisi çekilir.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Tura!aleyhine açılan dâvaya dün başlandı Eski belediye Başkanı Yardımcılarından emekli albay Adnan Çelikoğlunun Korgenaral Cemal Turaî aleyhine 32.Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 1001 liralık tazmina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • rundan kaçarak şehrimize gelen Hasan Göde isimli çocuğa dün Türk Amerikan Kadınlar Birliği tarafından 1000 dolarlık bir çek verilmiştir.Kaçıp Istanhula geldikten sonra polise müracaat ederek durumunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • di cinayette dun kişi öldürüldü Kızılcahamamda bir koca karısına sarkıntılık yapan genci öldürdü ÇEŞİTLİ sebeplerden iki gün içinde dokuz kişi öldürülmüştür.ANKARA Kızılcahamam'da Cemal Demirtaş adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • KİMLERİN SİLÂH TAŞIYABİLECEĞİ BELLİ OLDU ANKARA,ÖZEL Hükümet Başkan ve üyeleri de bundan böyle ateşli silâhlar taşıyabileceklerdir.Ancak «Silâh;tâbiri,dünkü Resmi Gazete İle neşredilip yürürlüğe giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Anıt-Kobri ve Devrim şehitlerini ziyaret eden BB Gençlik temsilcileri AP Merkezinde konuşacakları kimseyi bulamadılar ANKARA,ÖZEL ÜRKİYE Millî Talebe Federasyonu ve teşkilâta bağlı öğrenci birlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Mecliste,Irkçılık ve Turancılık tartışmasından ve Herini MP'liler YTP'li desteklediler ANKARA,ÖZEL IRKÇILIK ve Turancılık tartışması yüzünden dün Mecliste A.P.ve Y.T.P.liler arasında kavga çıkmıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Başbakan «Bu koalisyon benim ve partimizin son tecriibesidir» dedi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü,dün Parti Meclisi toplantısında bir konuşma yaparak son günlerdeki siyasî havaya ve koalisyon partilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • Dün Ankara'da ellerinde dövizlerle protesto yürüyüşü yapan gençk ruyuşe çok erkek katıl Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar,kalabalık toplayabilmek için memureleri yürüyüşe davet ettiler S vizleri ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • DÖISUM PLÂN!KORUMAK İÇİN I TV "T IH AT Erim'in,uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve p.İ I l bütün!üğihıün konm^ıası hakkındaki kanun tasarısında S asa'ya aykırı» hükümler bulunduğunu öne sürmesi,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1962
  • İLKOKUL ÖĞRETMENİNE TEMEL KİTAP YENİ BASKISI ÇIKTI Öğretmenin sınıf İçi ve sınıf dışı vazifeleri Eğitim ve öğretim işleri Köy ve şehir ilkokul öğretmenlerini ilgilendiren;kanun Kararname Yönetmelik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • DERNEK DEĞİL,İANE CEMİYETİ B 15G» ler sonunda derneklerini kujmııslar!Hanı şu sırla ok,basta bork.altta at.elde kımız Orta As\a a gidecek «begler» var ya,işte onlar!Bu mutlu kuruluşlarını dergilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • YOL TAMİK FAALİYETİ 1 EKİMDE BAŞLAYACAK Belediye l Ekimde geni;çapta yol tamir faaliyetine girişecektir.Belediye Şube Müdürlüklerinde yol bakım ve onarım ekinleri önümüzdeki günlerde takviye edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • HAMAM ÜCRETLERİNE 25 KURUŞ ZAM YAPILDI Hamam ücretlerine 25 kuruş zam yapılmıştır.Hamam sahiplerinin şehıimizdeki 79 hamamdan 65 inde kömür yakıldığı ve kömür fiatındaki değişikliğin hamam sahiplerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • MERAL IŞIK TUNCAY AKAL Evlendiler.New York 18.9.962 İLANCILIK 6691 11521 Sâgans^eTO&aseJm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • AYLA OKYAYUZ M ile $â VAHİT YAZAL |ğ Evlendilpr.pS Ankara 21 Ejhı] 1^62 T 11512
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • SÜHEYLÂ TÜZÜN-ALP URAZ)YILMAZ TÜZÜNALP $3 Nikahlandı laı ffi|] J1.9.infi2 Katlık'» Y-1151S fi.s i'- rs s~ tS%:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • VEFAT Çok sevgili aile irisimiz Emekli Jandarma Yarbayı Mustafa BOLKAL Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 22.9.962 Cumartesi günü ikindi namazından sonra Kadıköy Osmanağa Camiinden kaldırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • Galen Poroteks SANAYİ ve ANONİM ŞİRKETİ Harbiye'deki yeni binasının açılımı dolayısiyle gösterilen büyük ilgiye teşekkür eder,diğer teşhir salonlarının da pek yakında zevkinize arzedileceğini müjdeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • M E V L İ D Uçak kari-8| ^lOMOMsmda şehit dü-j ipüWfei şen kıymeti;eşim i 1 W mm Mehmet *ri m Kolayh'mn İ s^!f aziz ruhu için.^S8İp w birinci sene-i flfc devriyesine te-1Iİİİ sadüf eden 23 ğsİ t JL İğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • MEYLİ D Bizleri sonsuz acılara garkederek ebediyete intikal eden sevgili babamız,tüccar ve fabrikatör Abdi ÖZARSLAN ile sevgili annemiz Sababat ÖZARSLAN'ın vefatlarının 2 nci ve 3 üncü sene-i devriyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • E h H A M R A İSTANBUL TİYATROSU Bu Akşamdan itibaren Istanbulda İLK DEFA CAKBAZ06LU Komedi 3 perde Nakleden:Toto KABACA,Sahneye koyan:Ali SL'BUBİ,Dekor:Kenan BÜKE Çarşamba,Cumartesi,Pazar Matine 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Tehlikeli Tuzak R,U'idmark H.t.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)1 Askın Göz Yaşları M.Nur.2 Yaban Gülü G.Arsoy.KONAK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • Yunanistan'ın beynelmilel şantöz ve Taverna müziği Her akşam nefis yemekler ucuz servis Rezervasyon:48 44 47 BOMONTİ REKLÂMCILIK 394fi 11518
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • Kuyu kaldırılacaktır Mür:49 24 00 MİLLİYET 11529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok kıymetli eşim ve babamız,Ömer İskefycli'nin aziz ruhuna 'ithaf edilmek gr.ere,vefatının 40 inci gününe,tesadüf eden 23.9.1362 yarınki İ\'*»rjlünü ogle namazını müteakip Teşvikiye Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • ¦viiijbujih w um m VEFAT Samiye Günbay'ın sevgili esi,Tekel Müfettişi Ne.iat.Yük-Mühendis Besim ve Bora Giinbay'ların babaları.Siizan,Peııhsn ve özhan Giinbay'ların kayın-Vicdcıi,Burak.Oğuz,ÇigJem.Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • bir sarhoş,sise ile kafasını yardı Izmirden şehrimize gezmek için gelen ibrahim Hadi Ozinsan adında biri geçe Sarıyçıdeki Kefcliköy gazinosunda sa,rhoş olup rezalet çıkarmış ve bir bira şişesi ile ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • Üsküdar Meydanının Tanzim plânı Hazırlandı Üsküdar meydanının tanzim plânı hazırlanmıştır.Meydanda büyük bir çarşı yaptırılacaktır.Araba vapuruna girecek vasıtalar dışında,bırakılacak vasıtalar için ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • Sefirimizde üç ilçede sap hastalığı görüldü Bir hafta önce şehrimizin Beykoz,Eyüp ve Bakırköy »emtlcrindekl çift tırnaklı hayvanlarda görülen Şap hastalığı üzerine Vetprlner Müdürlüğü bu boİRolfirde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • I Meşru-gayri meşru mücadelesidir bu.ESELEYİ acık olarak ortaya koymak lâzım.İhtilâl sonrası Anayasasının sağladığı demokrasi,ihtilâli tasvip etmiş olanjj larla olmayanların halk önünde oy yarışına çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • FİİLİ*!i=£SnriVJUJ njNCAN OKAN VENEOİK'Mn YAZ1YOS V.BER6A FİLMLERİ YARİŞMA BERGAMO VENEDİK Film Festivalinin kapanışından bir gun sonra.Venedik'iri 23.kilometre kuzeybatısında,Milano'nun komşusu,şirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • 29 Eylül 1962 Cumartesi akşamından itibaren UYAN SÜLEYMAN Oyun 3 Perde Yazan:P.A.Breâl Çeviren:Z.Küçümen Gişemiz:25,9/1962 den itibaren emrinizdedir.REKLAMCILIK 3964 11505
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • DİKKAT:15 AY TAKSİTLE Muhtelif kapasitede,tam otomatik,garantili OZALİT PiLAN KOPYA MAKİNALARI Karaköy Kırtasiye Eski Gümrük sokak No.2 7 Tel:44 59 18 REKLÂMCILIK 3985 11532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • M.S.B.İst.Sirkeci D.Kapı 2 No.Iı Sat.Ai.Kom.Bşk.dan Kara birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 960 ton Maden Kömürü 590 ton Kok Kömürü Zonguldak'tan İstanbul'a ve 60 ton kok kömürü Zonguldak'tan Geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • OĞLAK BURCU [23 Aralık 20 Ocak] Hayalınıza tad katacak biri Us tanışacaksınız.KOVA BURCU TSİ Ocak 19 Şuha»!hitanlara karşı bir kırgınlık duyuyorsunuz.Yıldızların tesiri.Kendinizi işinize veriniz.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • Jğ8[ Ss?Mi ffi 3 SOLDAN SAÛA;1 Uygun gelme;Bir renk.2 Sanayie alt yapılan şeyler;Crd.3 Tersi buyu;Yürekler acısı.4 Tersi bir deniz;Yunan mitolojisinde bir İlahe.5 Yabancı;Atın en yavaştan yürüyüşü,fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler vo hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Piyano İle hafif me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • DİKKAT:Lüks İstanbul gemisiyle 27 Eylülde Hareketle 7 GÜN ire 7 GECE İSPANYA FRANSA İTALYA KIBRIS İSRAİL YUNANİSTAN Seyahati için SON MÜRACAAT 23 Eylül Pazar günüdür.Büromuz açıktır.EKVATOR SEYAHAT AC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • ^wı ı.ıı ııı ı ı Butun sııııflarııun muadeleti tasdikli gündüzlü ANADOLU LİSESİ xmm Yalnız orta kısmına az miktarda öğrenci alınacaktır.Müessesemiz öjjırtmen,subay,memur çocuklarına ve kardeşlere ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1962
  • KEZ!İSTANBUL:Galata.Mertebani sokak No.6 Telefon:44 19 75 44 82 42 Telgraf:Makeliş İstanbul Sanayi ve diğer is?ler için her tip ve takatta Elektrik Motorları İhracatçısı:STROJEXPORT S.A,Praha Çekoslov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • ptŞ+yy+y C.H.P.Basın sözcüsü Ali İhsan Göğüs Genel Başkanına bir şeyler anlatmaya çalışıyor.Yeni Genel Sekreter Kemal Satır,Parti lideri İsmet İnönü'ye masa basında «merhaba» diyor.Ba$bakan inönü,B.M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • O &ÛN SOKAJC ÎA Bıfc GEZİN-Tİ YAPAN RÜff »RVEABDül tANBAl,m-BAUYI CM &İ1LUHLAR.ABPUUAM8AZ V£\VE BAREMİ Ğtc\VORIAF.AI£YIOİM5E1AmY SftAMUNAtfYKılH ABPÛUANBAl HEMSEÖM VI!7 gU«»L|C lYl V£ İLE-MciPİR ^UHSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • floş AAEMO.MUN İDEALİ:DOĞRUCU OAVUT MAYlR DOĞRUCU DAVUT ARTİK BURADA OTURMUYOR.AMA KEŞKE OTURSAYDI L BuRADAN GİDERKEN UFACIK VAÜZİNI KADİU-AKlNA TAŞIDIM DİYE bana 5 DOLAR BAHŞİŞ VERDİ.2-ZATEN BOYl-E A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Bu ailenin huzur ve emniyeti nereden geliyor crvAB» y M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Müessesemizin isviçre'den getirtmiş olduğu Kaynak Mütehassısı» nın 1.10.962 Pazartesi günü saatlO ilâ 12 ve 14 ilâ 16 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsüyü binasındaki 303 numaralı dershanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • V1 tınım hm mm ııımıımn imini.ııiMiıiMiıılıınımımıımııtımmııııı «F^¦^Vik.mııııt»t«| &4 pfev EMOKRASİNİN tariflerinden biri de «vatandaşların hukukfğjça tam müsavatlarıdır.Dünyada en büyük demokratik d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • izmirde 500 Minibüsçü Grev yaptı Miııibüsçüler,Gürsel'le konuşarak 1800 liralık Belediye vergisinin kaldırılmasını istediler İZMİR,ÖZEL îzmlr Belediyesinin şehir dahilinde gösterdiği hatlarda çalışabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Kuraklık yüzünden bir köy halkı göç ediyor KONYA,ÖZEL Ilgın ilçesinin Ayrancı bucağına bağlı Orzalar köyü halkı kuraklık dolayıslyle Aydın'a göç etmektedirler.5 yıl içinde kuraklık yüzünden hiç mahsûl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Kongo'da bir B.Muçağı düşürüldü STOCKHOLM,AA.İçinde 10 İsveçli bulunan bir Birleşmiş Milletler uçağı Katanganın kuzeyine düşerek parçalanmıştır.Uçağın Katanga kuvvetleri tarafından düşürülmüş olması m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Bir kamyon,kayalara çarpıp parçalandı ANTALYA,ÖZEL Akseki'den Manavgat'a gelmekte olan şoför Mehmet Akın İdaresindeki 70645 plâkalı kamyon,Kazlıçeşme mevkiinde yokuş aşağı inerken şoförün direksiyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Cezayir seçimlerine iştirak nispeti %80 CEZAYİR,A.P.RADYO Bağımsız Cezayirin İlk genel seçimlerine yüzde 80'den fazla iştirak olmuş ve sonuç,beklendiği gibi,Bin Bella için taın bir zafer teşkil etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Çarpışmadan sonra âsilerin istemediği 3 General görevlerinden uzaklaştırıldı.Hükümet istifa etti BUENOS AİRES,A.P.A.A.RADYO Hükümet kuvvetleriyle asiler arasında vuku bulan çarpışmadan sonra dün Arjan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Papa,Türk milletine mesaj gönderdi Papa 23.Jan,Vatikan Devletinin Ankara Elçiliği Hukuk Müşaviri Faruk Haznedar vasıtasiyle Türk milletine bir mesaj göndermiştir.1940 48 yılları arasında Ron Calll adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • 58 Eminsu mensubu,mitinglerdeki konuşmaları tasvib etmiyor Eminsu Derneği mensuplarından 58 emekli subay dün yayınladıkları bildiride,Eminsu mitinglerinde yapılan bazı konuşmaları tasvip etmediklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1962
  • Babasına kızıp,evi ateşe verdi ANTALYA,ÖZEL Bademağacı köyünden Emin Söner,babası Ömer ile yaptığı kavga sonunda oturdukları evin etrafına çalı yığarak ateşlemiş ve evin tamamen yanmasına sebep olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • ÖtMİR YUMRUK SŞbuPÎT&Z HASMIMIN HÜCUMLA t^SIt s,KAfZŞfLA\A SA ÇALIŞJİZ Bı/Z.VAfZ/M SAĞ JUPi'tBIZYM BuBNUSiA KALINMADAN KUETARıN.KEŞ SESlNi 3UPİ-TET2İN YAR-âU uAn D6i5tı_i.WAÇJ DA DüfeoueA-MAr^R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • CİSCO Ki D SEN» KURmR-»hak.ıç(n euaa.Oen sîleni' va-PACA^l/A 7 ÇO*-TEŞEKKÜR—LER~.ÜZÜL.MEYÎN ADALET YERlNİ BULUR.E '«4fcFv.i İM,24 İÖSE SALI «AS,fiöft tffcED Bu.ADAMIN AAAŞO/ft Ol_VAPAM4M OUGUNü »SPAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • ÇO ŞUKUIÇ ARTIK.BAŞKA AA.ASRAF KALMADI I ı/im m 9tf% m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • 1371 Byioı t VAKİT VASATÎ EZANÎ Gün»| «47 11.30 G|l» 13.07 9.59 18.33 9.25 Akjam 19.08 12.00 Yatıı 20.41 1.31 hnsik 8.07 9.59 Hlert 1382 R.biül'-•hır Cumartesi 22 EYLÜL 19 6 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • ¦K.ıs Millicgef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına w SaJıibl:ERCÜMENT KARACAN M Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci »ayfalarda iantiml 30 T.L.6,7 İnd tayfalarda aantlmi 25 T.L.Birinci tayfada baslık 200 T.L.9 TMİCUn,Mjan.Nikâh,Vefat va Teşekkür İlânları 5 santim* kadar 80 T.Lt Küçük İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞINDAN Büyük ve modern bir binanın işletilmesi için teklif isteniyor Istanbulda Babıâli Caddesinde Vilâyet Konağı karşısında Türk Hava Kurumunun yaptırdığı büyük ve mode
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Sözleşme akti tarihinden itibaren bir yıl müddetle İstanbul'da bulunan Fabrika ve İşletmelerden Mülhakat idareleri ve fabrikalarına müteakiben bu idarelerle fabrikalardan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • İŞÇt SİGORTALARI KURUMU istanbul Satmalma Müdürlüğünden Süt Yoğurt istanbul Hastahanesi 60.000 Kg.43.200 Kg.Nişantaşı Hastahanesi 22.000 Kg.21.000 Kg.Bakırköy Doğumevi ve Dispanseri 1.800 Kg.3.500 Kg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • M.S.B.İst.Sirkeci D.Kapı 2 No.lı Satmalma Kom.Bşk.dan 1 Askerî ihtiyaç için 30.000 Mt.Bej elbiselik kumaş satın alınacaktır.Tahminî tutarı 1.500.000 lira olup geçici teminatı 58.750 liradır.22/Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • B E Y A Z I T T A-KARDEŞLER KADIN ERKEK ve ÇOCUKLAR İÇİN:PALTO TRENÇKOT YAĞMURLUK DERİ,SÜET MANTO ve CEKETLER KAZOVA MA-MULLERİ ORLON.DRALON ve YÜN ÇEŞİTLERİ HER NEVİ TUHA-FİYE KUNDURA ÇANTA KUMAŞ RAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • 1 BÜLENT TARCAN S Çağdaş musiki ile ilgilenen amatör,modern Alman sanatını bilhassa bizde pek İyi tanımıyor.Bunun iki sebebinden birisi Alman musikisi denilince Avusturya mektebinin Schoenbcrg,Albaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA SB Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES Tamam,177 Westte neler olup bittiğini az çok öğrendik.Bizim irin şimdilik yapılacak bir şey var.Commodore oteline yerleşip Tedin telefonunu bekleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1962
  • GELİN TASI YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN "Komşumuz Hasan efendi,baba.Sağolsun gene balık getirmiş bize.Zahmet etmiş.Başka bir istediğimiz var mı diye de soruyor.Az bekledi,sonra gene duyuldu o ses içerden:"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.09.1962
  • BÜYÜK FIRSAT 1 Etilerde Garanti Mahallesinde kaloriferli 2 nci blok apartman dairelerinin taksitli satışları başlamıştır.Mesken kredisi olanlar ve olmıyanlar faydalanabilir.S Küçük arsalar,kooperatifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1962
  • ESKİ TRAKTÖR LÂSTİKLERİNİZİ YENİLEYİNİZ Türkiyede GOODYEAR'e münhasır VACU LUG usulü diş takma size binlerce liralık ekonomi sağlar ve yeni bir lâstik kazandırır.VACU-LUG DİŞ TAKMA işçilik ve malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1962
  • Dahilî Dekorasyon İmalât Ve Montaj İşlerine Ait İhale Dosyası Hazırlattırılacaktır.T.C.Emekli Sandığı İzmir Otel İnşaatı Kontrol Şefliğinden 1 İnşaatımızın dekorasyon imalât ve montaj işlerinin bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1962
  • ^KIMINOty ÜSTÜM İfi DAHA UCUZ Skrip ddnyanın 1 numaralı mürekkebidir.Skrip şişelerindeki hususi hazne sayesinde.elinizi kirletmeden dolmakaleminizi rahatça doldurabilirsiniz.EN GEN İŞ RENK ÇEŞİ D T i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1962
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİK TİYATROLAHI Tepebaşı MAKBET Yeni Komedi ÇALIKUŞU SKAPENİN DOLAPLARI İstanbul TARIK BİRAZ GELİR MİSİNİZ Üsküdar MUM SÖNDÜ Kadıköy SEKİZ KADIN Gişeler 24 Eylül Pazartesi saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1962
  • Kaz sırtında isveç,efsanesinin Türk kahramanı Kaya Sarıçalı,vatana döndüğü akşam uçaktan inince dedi ki:O ÜLKELERDE ÇOCUKLARI Selma Lagerlöff'ün roman kahramanı Nils'in maceralarını bir defa daha WMB^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1962
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SAHİBİ elile Cihangirde İkâmete hazır ve inşaat halinde deniz manzaralı kaloriferli daireler,ödemede kolaylık yapılır.Miir.11-12 arası 445393 BAKIRKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • İsviçre'deki Pull kasabasında «Dracula* İsimli bir villâya sahip olan Gunther Sachs Von Opel bu evde oğlu Rolf ve hizmetçileri ile oturmaktadır.Yukarıdaki resimde Opel Dracula» nın kapısında yandaki r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • tNCİLİZ MALI FOLBATE Çim Biçme Makinesi I SATIŞA ARZEDiLMiŞTiR ZİRAAT BONMARŞESİ OENİZBANK SİTESİ NO.6» NUSHETİYE CAMİİ ARKASI.TOPHANE TELEFON 49 17 71 REKLÂMCILIK 3973 11524
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • Sayın Manifatura Tüccarlarına JT A Em m mm £ŞP PAMUK TİCARET ve SANAYİ!A.Ş.ADANA FABRİKASI MERSERİZE,KASAR,BOYA APRE VE İPLİK BOYA tesislerinin tecrübelerini ikmal ederek FASON İŞLERİNİ iürat ve itina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • SOYAMİL tanıtıyoruz/Bütün dünyada harika gıda olarak bilinen Soya Türkiye piyasasına arzedildl.Bilûmum yiyeceklere katıla-bilen Soyamil bir sene zar-finda yalnız Amerikada 17 milyon ton istihlâk edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • YÜKSEK MÜHENDİS ARANIYOR Yabancı sermayenin iştiraki ile kurulmuş,bir sanayi firması işletmede çalışacak YÜKSEK MAKİNE ve ELEKTRİK MÜHENDİSİ aramaktadır.Şartlar müsaittir.Taliplerin tercümel hallerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • DAİMA EN USTUN gcgNöBia PEK YAKINDA EN SON TRANSİSTOR RADYO MODEL-LERİLE TEKRAR PİYASAMIZDA İLÂNCILIK:6594 11485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NIGHTİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1962 1963 ders yılı için öğrenci kaydına başlamıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.09.1962
  • KARBÜRATÖRLÜ)BUTUN ÜSTÜNLÜKLER BİR ARADA.V Ekonomik V Dayanıklı V Zarif V ve Ucuz Teredütsüz Seçebileceğiniz GAZ SOBASI İmalâtta 75 Senelik Tecrübe I SAMURKAS SANAYİ,ve TİCARET MÜESSESEM GALATA PklABi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • AP ve YTP'liler KAVGA ETTİ Baztarajı Birincide sonra sağcı tek dünya devleti fikri iflas etmiştir.Artık ırk,kan esasına dayanan hir devlet kurulmasına imkân yoktur.İrkçı yayınlar vardır diye hııraya ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • j Patterson ile Sonny döğüşüyor Baştarajı Sekizincide lir.100 metre kurbnRalarnaria Mat-E E sumolo'nıın derecesi l.Ofl.8,100 met E E re kelebekte N'akajima'nın dere-E cesi ise 5İI.7 dir.E 0 Olimpiyatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Ronja,200 taraftarı ile geliyor Baştarajı Sekizincide karması ile bir karşılaşma yaparak,Rnma maçının kadrosunu deneyecektir,izmir Siyah Beyazlıları pazartesi günü şehrimize dönerek Mithatpaşada hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • MEMURLARA 10 taksitte elbise DANlŞ'fe Lüks Dikiş,İtalyan Kupistiklâl C.imam S.4 Tel:44 12 «7 İLANCILIK 6707 11534 11 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • SAVAŞjacı Yiizünûzdeki lekelere karcı İLANCILIK:6211 11484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Kıyık.Kıyık.Kıyık.Nefasette rekor kırıyor.En makbul halta sonu hediyesi:Port;ıkallı Sarıburma;nefis su böreği;tuzlu.tatlı çay bisküileri,kekler,çörekler.Erenköy Şubesi:Tel:55 31 23 REKLAMCILIK:31178 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • KAPALI ZARF USULİYLE İLAN İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından Muhammen bedel ilk teminat Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş ihale gün ve saati Çengelköy Karakolu 2.nci kısım inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • B,T.Gn.Md.Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Müdürlüğünden SPOR-TOTO)1962 1963 sezonu 1 inci hafta kuponlarına ait itiraz müddeti,16/10/1962 tarihinde sona örecektir.Bu tarihten sonra vukubulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • I I IH.I| III I I A.PORTAKAL Prens Hasan Paşa Kerimesi izzet Hasan Ismailoğluna ait hârika müzazayedesini tertip etmekle şeref duyar.Tarih 23 Eylül 1962 Pazar günü saat 10.15 le Adres:Ayazpasa Gümüşsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • O R EC O ORDU İSTİHLAK KOOPERATİFİNDEN 1 Merkezi Harbiyede bulunan Ordu istihlâk kooperatifinin ihtiyaçları İMALÂTÇI.MÜSTAHSİL.İTHALÂTÇI ve bunların MÜMESSİLLE-RİNDEN PAZARLIK suretiyle satın alınmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • İNŞAATIN HER YERİNDE OLDUĞU GİBİ BANYO ve MUTFAKLARDA betebe MOZAİKLERİ tel.222111 RENK REKLAM 363 11506
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • İSTANBUL PETROL RAFİNERİSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsleri yazılı kullanılmış Barakalar Makinalar ve nakil vasıtaları teklif almak suretiyle satılacaktır.Alâkadarların mütemmim malûmat için Fındık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Elektrik Mühendisi ve Elektrikçi Alınacak Azami 35 yaşında,asgari S yıl fabrika tecrübesi olan elektrik mühendisi ile azami 30 yaşında,tecrübeli,ikinci sınıf ehliyetli elektrikçi alınacaktır.Bakırköy,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • herkesi ilgilendiren talih müjdecisi.Tevzi yeri:Feıgan Kitabevi Yenipostahane C.19 İst.Tel:21 17 61 22 Gl 20 den REKLÂMCILIK:3975 H325
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Boyu ne olursa olsun.0 0 0 0 0 0 m 0 0 m 0 liradan 0 liradan Q 9 0 0 0 0 Yurdun çeşitli bölgelerinde kurulmakta olan ARÇELİK SERVİS İSTASYONLARI sayesinde,yalnız ARÇELİK,müşterilerine komple bakım ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • MİLLİYETİN TURİZM İLAVELERİ ANKARA CAD.VİLÂYET HAN MİLLİYET TEVZİ BÜROSU MİLLİYET 11328
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • H O 7n N m rn ÇXÇ yo m D 1/1 SAVAŞ RE».LAM ANKARA TEL I 11 95 65 m «I a S!W CD ûj r W M.S' 1 3 O 32 S E* Fî "3 BB fe^^ı» »üiü e^c^ m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • inönü,üçüncü defa Bnştarnfı Birincide lertne de işaret ederek şöyle devam etmiştir:Bu konutla,parti ve grup teşkilatı beni eok sıkıştırıyor.Sanki hcninı elimden bir şey gelirmiş gihi.Tek hasımıza ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • KİMLERİN SİLÂH TAŞIYABİLECEĞİ t Baştarajı Birincide vs mutemetlerine,şantiye şeflerine,akaryakıt depo bayilerine,gezici öğretmenlere,köy ebelerine,adli labiblerle,hükümet doktorlarına,acık denizlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Teknik üniversite Teknik Oknl difler f(kültelere girecek zayıf öğrencileri dahi tecrübeli öğretmen en kuvvetli şekilde yetiştirir.İİcre tin lo.nımı giriş imtihanını kazandırıl diktan sonra alınır.Tel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Gürse!Ooğuya gitmîyen Baştarajı Birincide çekiyorsunuz.Atatürk üniversitesi ise haca sıkıntısı çekiyor,insan okutmak zevki ile dolu ve okumak zevki ile kalbi taşkın oldukça binanın ve yerin ne kıymeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • ATATÜRK BÜSTÜ Baştarajı Birincide Alu-taia,dunuma devamı nca çok az konuşmuştur.Suçunu kabul ettiğini bildiren Atatürk düşmanı genç,savcının bir iddiasına İtiraz etmiş,ve yere fırlattığı büste tekme v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Briç Şampiyonası dün sona erdi Be.vrufta yapılan Avrupa briç şampiyonasına katılan ingiliz briç takımı,briç kulübünün davetlisi olarak şehri,mjze gelmiş ve Türk briççileri ile oynamışlardır.Evvelki ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Birana kız 10 metreden düştü Fener'de Kalıkçı sokağında 2 numarada oturan 32 yaşındaki Edibe Yerlikan ile 15 yaşındaki kızı Beyhan,dün ak^am geç saatlerde hava almak üzere çıktıkları,evlerinin üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Bir CHP ilçe Başkanı ftP'li Başkanı bıçakladı m;v$khir.özel Nevşehir,Derinkuyu CHP.ilçe başkanı Mustafa Aksu A.p.il başkam Yaşar Erdemir'i bıçakla yaralamıştır.İki parti başkanı kahvehanede particilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Gençler,inönü ve M.B.K.atarla görüştüler Baştarafı Birincide kendilerine düsen ödevi yerme getireceklerini açıklamışlardır.FİKİR KULÜBÜNÜN İTHAMLARI 27 Mayıs Fikir Kulübü yayınladığı bildiride ırkçıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.09.1962
  • Yürüyüşe kadından çok erkek katıldı t Baştarvjı Birincide bin.sız deyin ikibüı.Sanki yın'üy ıışu yararak kadınlar değil de erkeklerdi.Yürüyüş İzni İçip Valiliğe dilekçe veren,Güzin Soysal.Türkan Okay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.09.1962
  • Milli takımımızı çalıştıracak.KİRCHRATH "GELİRİM,dedi KÖLN,ÖZEL Türk Futbol Federasyonundan antrenörlük teklifi alan Sepp Herberger'ln yardımcısı Klaus Petcr Kirchrath.«Mensup olduğum Federasyon mukav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • Karakucak Birinciliği 27-30 Eylül'de ANKARA,ÖZEL Türkiye Karakucak grup birincilikleri 27-30 Eylül tarihleri arasında 14 grup merkezinde yapılacaktır.Şampiyonada birinci olanlara 3,ikinci olanlara 2 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • ile anlaşıy F.Bahçe'nin eski antrenörü Szekelly,Şeref Has'm Pazartesi günü mukavele imzalayacağını söyledi TORİNO,ÖZEL MACAR antrenör Szekelly F.Bahçe'li Şerefin Torino ile Pazartesi günü mukavele imz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • BOKS ALEMİNİN FIRTINALI MAÇI:5İKAG0'nun 50.000 kişilik Comiskey Park'ı 25 Eylül Salı gecesi son yılların en büyük «dövüşüne» sahne olacaktır.Rock Marciano'nun ringleri terkedişinden bu yana hakikî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • KISA HABERLER Sonbahar Konkurhipikleri bugün saat 13.30 da Ayazağa Atlı yarışmalar gurubu sahasında yapılacak müsabakalarla açılacaktır.Rasimpaşa kız ve erkek voleybol takımları Köln ve Brüksel'de muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • Amatör millî takım seçmeleri başlıyor Türkiye Kupası birinci tur müsabakalarında amatör takımlarımızda temayüz etmiş ve böylece amatör millî takımımıza aday kadroyu teşkil edecek olan futbolcular.Futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • Yarın Atina'ya gidecek olan Su Topu Milli Takımımız dün Lldo Havuzunda antrenman yapmıştır.Resimde Sutopu takımımız antrenmandan önce görülüyor Yüzme ve Sutopu Millî Takımı Alinaya gidiyor Yüzme Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • Voleybolcular Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor 11-28 Ekim tarihlerinde Rusya'da yapılacak Dünya Voleybol Şampiyonasına iştirak edecek kız ve erkek milli takımlarımızın çalışmaları hızlandırılmıştır.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • Balkan Atletizm Şampiyonasına Katılacak 4 Devlet de iddialı 28 30 Eylül günleri Ankara 19 Mayıs Stadında yapılacak olan Balkan Atletizm Şampiyonasına Yugoslavya,Romanya,Bulgaristan ve Yunanistan 75 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • Fenerbahçe Antrenörü Kokotoviç futbolculara dedi ki:Beni istemiyorsanız derhal ayrılabilirim idare Hey'eti fevkalâde toplantı yaptı.Başkan Uluğ,Naci'ye 10 gün izin verdi FENERBAHÇE Kulübü İda-re Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • i EâSIImF Altaylılar «Mithatpaşa'da biz favoriyiz» diyorlar OMA kulübü idarecileri,Altay maçını seyretmek üzere 200 kadar taraftarın uçakla İstanbul'a geleceğini bildirmişlerdir.Kulüp Başkanı Kont Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • C° o MAARİF NAZIRINA NAZİRE:F.BAHÇE İDARECİSİ ŞÖHRETLERİ TEMİZLEDİK.ŞİMDİ ŞU TRİBÜNLERİ DE YIKTIK MI TAMAM,ARSAYI PARSELLEYİP SATAR,FENERBAHÇE DÂVASINI KÖKÜNDEN HALLEDERİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • iJKI ll|H ıı J BEYOGLUSPOR BEYKOZ BEŞİKTAŞ İST.SPOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.09.1962
  • I MİLLİYET] raıar «ünü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Vefa'lılar dün Şeref Stadında son antrenmanlarını yaptıktan sonra istirahate çekilmişlerdir.Yukarıdaki resimde Yeşil Beyazlı futbolculardan bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor