Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • ARMAĞAH KAZANDI Amerika'nın sarışın bomba» Jayne Mansfield İtalyan gazetecileri tarafından tertip edilen «Gümüş Maske» armağanını kazanmıştır.Resimde,Jayne Mansfield armağan şerefine verilen partide g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • D URUM TAHRİKLER i HEM 27 Mayıs Devrimi'ni korumak,hem de vatandaşlar ara-î sında intikam ve husumet duygularını önleme/c amacıylt çıkarılan «Tedbirler Kanunu»,bugüne kadar pek uygu* lanmamış,Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • Mehmet Şori,''Koleje liremezsem tekrar |kaçarım,dedi DİYARBAKIR,ÖZEL t Bir yıl ayrılıktan sonra dün memi leketi olan Diyarbakır'a gelen Mehmel Şori Çangıllı)nın,kendisini istasyonda kucaklıyan babasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • Şiirsel,sözlerinin ınlış yazılmasından fkâyet ediyor izmir,özel Hrlet Başkanı Cemal Gürsel dün HŞr Ankaradan şehrimize gelmiştir.Okürıel,hava alanında gazetecileri yan)ına çağırarak sohbet toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • m V'.'Tü flITIII nfl İl U fiİİN dün ''t'1" «kulda yapılan törenle yeni "«UtUM ILIV M Ull 'iftjjra yılımı «irnıis ve okul çağına giren binlerce çocuk tahsil hayatının ilk fütaüntt yalamıştır.Kesimlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • NÜMAYİŞ Gana başkenti Acera'da 25 bin kişinin katıldığı bir nümayiş yapılmıştır.Başkan Nkrumah'a suikast teşebbüsünden üç eski Bakanın ölüme mahkûm edilmesi dolayısile yapılan nümayişlerde üç mahkûmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • Tekel Bakanı günde bin ihbar mektubu alıyor Öztrak,suiistimali görülenler hakkında tahkikat açıldığını ve rakıların dinlendirileceğini söyledi ANKARA,ÖZEL GÜMRÜK ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak dün bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • SSS?aaçıa NETİCEDE Devlet yetkilileri:Oll beş yıl sıkıntı çekeceğiz,diyorlar.Ya sonra?Sonrası falcının hikâyesi;hani adamın biri fal baktırıyormuş da falcı:Sen,demiş,tosunum,önce uzun yıllar sıkıntı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • KTP CKMP BİRLEŞMESİ GERÇEKLEŞİYOR Perin,A.P.li mutedillerin de katılacağı partinin başkanlığına Alican'ın getirileceğini söyledi YT.P.basın sözcüsü Bursa milletvekili Cevdet Perin dün Y.T.P.C.K.M.P.bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • Danışma Kurulu,Beş Yıllık Plânı ele aldı Odalar Birliği sözcüsü,plânı açık ve realist bulmadı.Türk İş temsilcisi kalkınma hızının az olduğunu söyledi ANKARA,ÖZEL KALKINMA Plânının «Danışma Kurulu» nda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • Haksız iktisap Davasındaki Olaylar ANKARA,ÖZEL Menderes ile Zorlu'nun «Haksız iktisap» dâvalarının dünkü duruşmasında 3.Ağır Ceza Mahkemesinin salonunu dolduran dinleyiciler gösteri yapmışlar ve hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • Menderes dâvasında dinleyiciler gösteri yaptı.Dört gazete toplatıldı,bir gazeteci tevkif edildi.Menderes' in resmini neşreden gazeteleri gençler KLER YURTTA Adnan Menderes vt F.B.Zotlu'nun Haksız İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1962
  • TP «1 Tl I I C o I L* 1 ARİTMETİK p r o b 1 e m 1 Yar.D,REMZİYE YIĞİT eri IlicokulJ GÜı arın 2.ve 3.sınıfları İçin baştan başa dört renkli olarak basılan j^k bu kitaplar aritmetik öğretiminde her öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • Eminsucu değil Madensucu!Mayıs ıı,iıi.ı,J M den sonra emek.liye »evkedileıı bir Jandarma albayı geçenlerde Ankaraya geldi.Ordueviue uğradı Kendisi gibi emekliye sevkcdilen bir arkadaşına rastladı.Arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • Balık Hatları Sür'atle Yükseliyor Balık flatları yükselmekledir.Geçen ay içinde çifti 400 gram gelen palamutlar 13-15,5 liradan satılmıştır.Çifti 5 kilo gelen torikler İse toptan 14,50 15 liraya veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • BİR ŞOFÖR,ARKADAŞINI DEMİRLE YARALADI Üsküdar'da dün şoförler arasında çıkan bir kavgada bir şoför başından ağır şekilde yaralanmıştır.Ömer Sar ikaya ve muavini Mehmet Ak^ül,arabalarının çarpışması yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • FABRİKAYI SOYAN DÖRT HIRSIZ YAKALANDI Geçtiğimiz hafta içerisinde Aksaray Namık Kemal caddesindeki bir plâstik eşya fabrikasından 40 bin lira değerinde mal çalan ve bunları kamyonla Anadolu'ya sevkede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • fcYDA i(JO(i HASTA ifiLK YK YATIRILDI W mt~ İeİMCİr Belediye lıaslahaneleılBftk fosıa vatııılarak tedavi yiiıria *İ liffi S bin ÜL'H kişi de ınuayeı^jp w Strıekli tedavi yapi İm ıştır;n Bk* Şehrini ı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • I Hey bre memleket sevgisine bakın siz!f% AZI gazeteler birkaç gündenberi çarşaf Cg çarşaf portrelerle idam resimleri yayınlıyorlar.Yayınlarlar yayınlarlar,buna hiç-E bir diyeceğimiz yok bizini.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • mmmm TIBBÎ BAHİSLER Dr.Illilllll ERCÜMENT BAKTIK Sorulara cevap I Yanardağ istanbul)Cinsi unu ve bunun Ut-nıini her İnsanın fizyolojik ihtiyacıdır.Sizin durumunuz bir şanssızlık eseri ola-rak İzah ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • KADIKÖY ÖZEL TİCARET KOLEJİ ve Gazetecilik Okulu Müdürlüğünden 1 Okulumuz resmî Ticaret Liselerine muadildir.2 Okulumuzun şubesi yoktur.3 Okulumuzun geçen seneki mezunlarının ÇEŞİTLİ İKTİSADÎ İLİM-LER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • GOOD lYEAR Ol eski kamyon lâstikleriniz» yenileyiniz ı rs^^ Bıze DAHA uınUmi lâs-S KADAR DAYANIR good/year GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.MECİDİYEKÖY-İSTANBUL Tel:Fabrika:4721 75 Müdüriyet:485300-485351-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN-YEM!MEİEE R™5rai AĞABEYİM DUYMASIN WENN DAS MEİN GROSSER BRUDER WÜSSTE)Artistleri:CONNY PBOBOESS FRKD BF.RTELMANN İLÂNCILIK «5B8 11331
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • ELEMAN ALINACAKTIR ^r I-Jse mezunu yazısı düzgün genç bayan İT Nakdi kefalet verebilecek şoförler ve it Şoför muavinleri İf Krkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümü mezunları nıotorsiklet ehliyetini haiz)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • İZMİR FUARI Kontenjanından 46 Kota ve 32.09.11/12/21 pozisyonlara dahil Avrupa malı Sellulosik Boya ve Verniklerle ilgilenenlerin 49.18.01 telefona müracaat etmeleri tavsiye olunur.ADRES:Galata,Kürekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • ninnim ıı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Melodiden melodiye a.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Operetlerden seçmeler 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12 00 Şarkılar 12.20 Sevile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Bir İsrar karaltında İstemediğiniz bir şeye razı olacaksınızd& KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Butun bayatınızda İsini bırakacak mühim bir hâdise olması mümkün S» BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • BU t M AC SOLDAN SA&A:1 Kur-»un kalemin içine konan siyah madde;Eski Türklerde kıral.2 Ondördüncu I.oııis zamanı ııidd.ı olmuş bir tezyinat üslûbu;Fasıla.3 Dolayısiyle anlatma;Kaybolan bir şeyi bulmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS T«l:44 08 35 Tehlikeli Tuzak R.WI 1 mark R.1.EMEK Tel:44 84 39ı Tamirat dolayısıyla ki' palıdır.İNCİ Tel:4B 45 95 1 Harmandalı Efem Ge llyor ö.Tekffül.2 Haı mandalının İntikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Yanyalı merhum Avukat Emin Efendinin kızı,inerinim Silivri Eczanesi sahibi Eczacı Mıırteza Hamzanm eşi,Abiclin,Vasfiye,Avni,Necati,Sabriye,merhum Eminin sevgili anneleri,Sabahattin,Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • EN AZ İLKOKUL MEZUNU İSENİZ GECE GÜNDÜZ MİLLETLERARASI Telsiz Telgraf Radyo Elektrik özel Kursları Yeni devre kayıtlarına başlamıştır.Tafsilât için broşür isteyiniz.Kurslarımız mezunları;gemilerde tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • KAYSERİ ve H.APl s,KAR DEŞLER biö SUCUK fabrikasının manıûlleıinden SALAM,SOSİS ve KAVURMALARINI bakkal ve mezecilerden ısrarla isteyiniz.MARKAYA DiKKA°f^ Benzer ve taklitlerinden sakınınız.Halefi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • UĞUR GİRGİN ile HALİL GÜREL**^)Nikahlandılar.Kandıra 16.9.1%2 MİLLİYET 11.151
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • YÜCEL GÜNSEL ile EVREN ARTAM Nikahlandılar.İstanbul 17.9.İİH12 Mir.HTîtîH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • BİR DEDE İLE TORUN JLARAK ÖLDÜLER Bİ'ı dede il»-beş yaşlarındaki torunu dfiftVsabgh l,Vngelkov'de feci peklide fıogulai'İR ölmüşlerdir.Çeiı^Iköy Tanrıveıdi sokak 10 nu-ı 70 yaşlarındaki Düşan abah.saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • SafiliKsfy'eva kiralık GR&D E R 1:'4^93iAt 49 50 92 t B»&fo 15803)11352 y 'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • Geçen yıla nisbeile ithalât ve ihracatımız arttı Yılın ilk 7 ayındaki ithalât ve ihracatımız geçen yıla nisbetle artma göstermektedir.Bu.yıl Ocak ile Ağustos ayları arasında 1 milyar 653 milyon 855 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1962
  • Sabun,soda ve çamaşır suyu fabrikası çalışır vaziyette.Tel:47 22 98 MİLLİYET 11338
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Bir genç kız,kuyuda boğuldu İZMİR,AA.Ödemiş'in Aktepe köyünde oturan 18 yaşındaki Türkân Yılmaz,köy civarındaki kuyudan kovayla su çekerken,muvazpneslnl kaybederek kuyuya düşmuş ve kurtanlamıyarak boğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • 210 iş yerinde,asgarî ücretlerin verilmediği ileri sürülüyor İZMİR,ÖZEL Türkiye Maden-Iş Sendikasının yıllık genel kurul toplantısında işçiler,grev ve kollektif iş akdi kanunlarının biran evvel çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • SAVAŞuc.Çil ve sivilcelere karşı İLANCILIK 6214 11326
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Adana'da trafik kazasında iki kişi öldü ADANA,ÖZEL Şehrimizde iki trafik kazası olmuş,İki kişi ölmüştür.Mersin Adana asfaltı üzerinde şoför Ahmet Yılmaz,Gaziantep plâkalı kamyonu ile Tunceli'nin Ferte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • İki deveci,orman yangınına sebep oldu ANTALYA,ÖZEL Elmalı mahallesi Kitapçı sokağında Osman Çandır'a ait evde gece saat 2 sıralarında çıkan yangın kısa süre İçersinde civar evleri de sarmış 3 ev tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • POCTEUR PARİS FÖN DÖ TENieri V TEINTFLUID Piyasaya arzedilmistir İLANCILIK 6370 11332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Banliyö treni bir genci,ikiye böldü tZMiR.ÖZEL Karşıyakada bir trenin çarptığı 18 yaşındaki bir genç,ikiye bölünerek ölmüştür.Saat 13 sıralarında Çiğli'den Basmahaneye gelmekte olan 2402 numaralı banl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Çok iyi Almanca,Türkçe bilen BAYAN SEKRETER aranıyor.44 92 17 44 00 18 MİLLİYET 11343
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Yere düşen amelenin bıçağı boğazına saplandı ADANA,ÖZEL Cihanbekirli köyünde pamuk toplama ameleliği yapan Müslim Karakaya ve 3 arkadaşı,bir bostana girerek karpuz yerlerken uzaktan gelen seslerden ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Vagonetten atlayan 5 işçi yaralandı MANİSA,ÖZEL Alaşehir istikametinden gelmekte o)an 1172 numaralı trenin hareketinden sonra,yol kontrolüne çıkan 8 kişilik işçi gıubunun bindiği vagonetin fren idi J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • OVYETLER IRAK' KÜRTLERİ DESTEKLİYOR "Newr-York Times"e göre Irak'lı komünistler Halk Cumhuriyeti kurulmasını ve kürtlere muhtariyet verilmesini istiyorlar NEW YORK,ÖZEL «New York Times» gazetesi,Irakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Batı Berlin ile Doğu Berlin'i ayıran meşhur «Utanç Duvarı» nı firar hâdiseleri üzerine Doğu Berlin polisi takviye etmek lüzumunu hissetmiştir.Resimde,duvarın üzerindeki dikenli telleri kuvvetlendiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • 1^1!Türk Hava Kuvvetlerinin yeni F 104 savaş uçakları ile İSTANBUL 10 DAKİKA İRLEŞİK Amerika Hava Kuvvetlerinin bugün için en kudretli vurucu silâhını teşkil eden F-104 tipi uçakların Türk Hava Kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • toplan nSSmiS rımcııc US9C Dışişleri Bakanımız Genel Kurul Başkanlığı için Pakistan'ı destekleyeceğimizi ve Dean Rusk ile görüşeceğini söyledi NEW YORK,Muhabirimizi İSKENDER SONGUR'dan Birleşmiş Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • VEMİ IIÇil I Amerikan Feza Araştırma Teşkilâtı tarafından fczâ kap-I CI1I UdUla sütlerinin atmosfere rahat girebilmesi için yeni bir usûl tecrübe edilmektedir.«Paraglider» adı verilen bu sistem,motors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • EN UZUN KÖPRÜ Amerika'nın en uzun köprüsü,Maryland eyaletinde Clıesapeah koyu'nda yeni yapılan yedi mil uzunluğundaki bu köprüdür.Aşağı yukarı 12 kilometreyi bulan köprünün ayakları 70 metre yükseklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Sivil bir Üsteğmen tabanca ile bir Assufaayı kovaladı Hâdiseye,bozuk kıyafetle dolaşan Assubayın Merkez Komutanlığına gitmemesi sebep oldu İZMİR,ÖZEL Sivil giyinmiş bir üsteğmen dün Kemeraltı caddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Güney Kore'de 5 yıllık plân hazırlandı SEUL,ÖZEL Kore tarihinde İlk defa olarak,beş yıllık bir kalkınma plânı hazırlanmıştır.Plânın gayesi,Güney Korenln İktisadî ve sosyal gelişmesini uzun vadeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Düğün alayına karışan mahkûm cezaevinden kaçtı İZNİK,ÖZEL İznik cezaevinde hırsızlıktan tutuklu Recep Kırat din.enme saatinde koğuşun çöplerini l.cşa)tmax üzere sokağa çıktığında sokaktan geçmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Farelerden alınan bilet ücretlerinin indirilmesi istendi LONDRA,A.P.Demiryollarında fareler için alınan bilet ücretlerinin indirilmesi için kampanya açıldığını «Fare» kulübünün 73 yaşındaki başkanı Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Pasifik'i geçen Japon genci,sorguya çekildi OSAKA,AP.Pasiflğl 7 metrelik bir yelkenli ile geçerek San Francisco'ya giden 23 yaşındaki Japon genci Kenichi Hoıie,emniyet makamları tarafından Japonyayı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Nun r'DEALı:OAVUT KIZl/VA oa SANA R£.^AKAT EDECEK C KEH KEH KÜÇÜK KfZ.ONu BAŞ/AA.DAN çabuk:ATARİM BEN.L TABİİ ^ATKONİ MEMNUNİYET LE SEMI M K1Z.1N HEE.HAuDE ÇOK ŞEKERDİR.HUZURUNUZ.OA ARZI UBÛ DİVET EDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • KutfUfR.i U HAPSREM VE HtolNA MD?EîVı Di.KâKMbfiLtAHBAlfcüH-IMUfl YANİNA DöHSR.f APP2U/WAZ« l ÖLECEKTİM.NEOtDu?hJv NETİCE İTÎ&AfchLE KAZANDIK îîüAMA,6EIMİJ Wi%tfK WAM DE&lEfc ÎU£ C-OK-CEGÎI A8DÜLCAN8A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Antalya'da üç ev yandı MANtSA,ÖZEL Saruhanlı ilçesinin Karatepe mevkiinde İki deveci tarafından atılan sigaralar,3 bin dekarlık bir orman sahasının yanmasına sebep olmuştur.Yangına sebebiyet veren Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • Kasırga bir evi 30 metre uçurdu Kullanılmaz hale gelen iki katlı evde uyuyan altı kişilik aileye bir şey olmadı ROCHESTER Minnesota)A.P.Evleri kasırga tarafından havaya kaldırılarak 30 metre ileride y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Dep 1 Poligon Kadıköy a Üsküdar ı i Maltepe S Beykoz istanbul Venikapı i Bakırköy ı astı 2U7G6 213440 210190 211500 220887 222171 212214 213835 224964 225844 223814 22447
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • 200 Ton Sodyum Sülfat İçin Teklif Alma tlânı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum Müdürlüğünden:Çayırova Pencere Camı Fabrikamız için 200 ton Kalsine Sodyum Sülfat hakkında teklif alınacaktır.Alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1962
  • BALKAN Harbinin bedbaht günlerinde yaralı yüreklerimize biraz şifa veren büyük mücahid «Hamidiye» nin parçalan-masına karar verilmesi üzerine yazdığım yazının devamı i olarak edindiğim malûmat bende b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • Daha balıkların hepsini senin kayığa yükleyeceğiz de,varıp Erdeğe gideceksin.İş çok daha.Akşam oluyor.Ama iyi iş be.İki yüz kiloyu geçtik bugün be!Hadi oğlum Halit,al bakalım kürekleri bir iki kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • MİKROFON YANKILARI SAYILAR KONUŞUYOR 5 FARUK^YENER A-Unesco'nun uzun İncelemelerden sonra dericiliği bâzı sayılar ber sene özet halinde küçük bir kitapta yayınlanır.Verili» bilgi özellikle kültür ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • Muayyen zamanlardaki sancılarda faydalıdır OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder.OPON,yorgunluktan ileri gelen vücut kırıklığına karşı başarı ile kullanılır.OPON,günde 6 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.MÜDÜRLÜĞÜNDEN MEMOR ALINMAKTIK.Şirketimizde istihdam edilmek üzere asgarî lise mezunu askerliğini yapmış,malzeme işlerinde ve bu sahada yetişmiş talipler arasından imtihanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • Tekel Gene!Müdürlüğünden 1 istanbul Kutu Fabrikası için mevcut şartnamesine göre bir adet Kilise Atelyesi tesisatı dış piyasadan pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 1611/1962 Cuma günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • Gerze Ortaokulu Müdürlüğünden Gerze Ortaokul için alınan 1 adet Çelik Barakanın kurulması 2490)sayıh kanunun 41.maddesine uyularak eksiltme auretiyle ihale olunacaktır.1 Muhammen keşif bedeli 24.000)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • Maurice DEKOBRA E^O Selâmi Bir iki dakika sonra kapı vuruldu.Usulca vuruldu.Cevap çıkmayınca kapı aralandı.Piccadilly Palacenin güzel kaçakçısı girdi.Kendisine oyun eden kadının rahat rahat cezasını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 t,T inci «ayfalarda iantimi 25 T.L.0 Btıiuci sayfada ballık 200 T.L.0 DüğUn.Nişan,Vefat v« Teşekkür İlânları 5 «aotlm« kadar 80 T.L.0 KUcuk İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 TL.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta İle bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine cör« de&islr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • miliieıef ¦JJ jJİİ Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN 1 Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • AMORV' vı P2X.LAN UNUT ARTIfC VARIN SABAH pROvava Dinlenmiş OLARAK SELMEMı' 'STıVOK-UM GAyEHT EDECİM ıW;İCOKKA.R'M BEN DE AMOEVYE BEN-ZE/ECEÖI AA ftj 49*04!AR77/Ç KOŞACdfc hiAU'fsA OE ACAL/VlAD/ÇOfc y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • xaas cınvsıt-u.ta* İTINP IN12Q-1 İaa~IA03 N)23Qlci3 SN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • %fc iösımyı^As,m® ite& @U ESMADA CUZ U?*NTN BENZERİ DE HAPİSHANEDE SMZ.IKA çAi.AR-SU ZIMBIRTI-V1.B1R1S1' SENİ SÖKMEK STIVOK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • ME'y Çipı ÖLJNL.ER.MEV.BOYl-E AAtYof 2.HE.SZ.ŞEV BXZ KAÇOÇFA K\SA zL yARETL.BR.ıç/N GEL-OfM-UZAKi-ARDAKı DOSTUAKlfA ne y^pıvoe-LAK.ACABA.ÇOK ÖZLE-DİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1962
  • Hicri ıstı Reblül'-«hır it VAKİT VASATÎ EZANİ GUnaf 8.43 11.28 ö£le 13.08 53 İkindi 16.37 9.22 Akgaıa 19.14 12.00 Yatsı 20.48 1.32 lıus&k 5.03 9.47 18 EYLÜL 19 6 2 SALI RumT 137* Eylül I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.09.1962
  • to»vr.W,^ivj^jijiij:Kaptan Carlos Etayo ve 2 arkadaşı w."u I Kolomb'un Yolunda A yolunu takip edecek olan «Nina».MERİKA Kıt'asının Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesinden 970 yıl sonra,S gemici,meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1962
  • rzular Öğrencilerin 38.5'i arzu ettikleri fakülte ve yüksek okula girebilmişler,bunların 12,4'ü bölümünü değiştirip sonradan istediği yere girebilmek imkânlarına ulaşmış.idealler Teknik Üniversiteye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1962
  • Çamaşır bir derttir HOOVER PÜLSATÖRO i YENİ MODEL HOOVER ÇAMAŞIR MAKINASI Büyük bir çamaşır makinasıdır 3,5 kilo kuru çamaşırı 4 dakikada yıkar Çok iş görür az yer tutar Kazan paslanmaz çeliktendir Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1962
  • SATILIK EMLÂK SAHİBİ elife Cihangirde ikamete hazır ve İnşa halinde deniz manzaralı kaloriferli Daireler,ödemede kolaylık yapılır.Mür:11-12 arası 44 53 93.SATILIK kelepir müstakil Apartman ve Daireler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1962
  • KIZILAY İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:RÖNTGEN FİLMİ ALINACAKTIR Şartnamesinde tafsilâtı yazılı muhtelif eb'atta 8100 kutu röntgen filmi ile 1500 kutu diş filmi alınacaktır.Teklifleri her cins ve eb'ad için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.09.1962
  • Errol Flyım'ın "Casfro ile çalışıyoruz,demesi Kübalı ihtilâlciyi kızdırmıştı CASTRO'nun başarısını New Orleans'da güzel bir mankenle geçirdiğim nefîs bir gecenin sabahında öğrendiğimi söylemiştim.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1962
  • Alman kızları evlenecekleri gençte saadet arıyorlar.Almanya'da kızlar İçin nişanlılık kursları açıldı İmin'.ivjH PSİKOLOG ve pedagogların Batı Almanya'da lise öğrencisi,genç satıcı,isçi ve memur kızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1962
  • Geçtiğimiz Cuma günü Mexico City'de 11 yıllık kocası Tony Curtis'den ayrılan Janet Leigh'i ayni gün uçaktan ı a inerken,1 gün sonra evleneceği sevgilisi iş adamı Bob Brandt karşılamış ve gazeteciler f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Kın;ı c\'c kafa tutau Kızıl Çln'da doğum kontrolü imkânsu hale geldiğinden her adım başında bir çocuğa rastlanmaktadır Yıfcfa 14 milyon nüfus artışını idareciler tedbir alırken aşk önlemek i%in komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Gürsel,sözlerinin yanlış yazılmasından şikâyet ediyor,t Baştarufı Birincide dılar Eğw lı neşriyat maksatlı yapıl-LıiT.iH memlekete İhanettir.Orduyu birbirine düşürmek isliyorlar.İznılıe ev hasretini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Hassas Aletler Bakım Ve Tamir Kısım Şefi Stajyeri istihdam Edilecek ATAŞ,Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.nin Türkiyenin en yeni ve en büyük Mersin Petrol Tasfiyehanesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki vasıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Seyyar servis arabalarımız ve memleketin her tarafında servis istasyonlarımız 'müşterilerimizin emrindedir HEPSİNİ GÖRDÜKTEN SONRA VERECEĞİNİZ kARAR:mm B B m BBesmı Bm m dir 9 üh£cİ Vc6Îmefa& V;EN İY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • TEDAVÜLDEKİ PARA 83 milyon arttı Tedavüldeki para miktarı geı^en haftaya nlsbetle 83 milyon lira yükselmiştir.Merkez Bankasının yayınladığı bültene göre tedavüldeki para miktarı S milyar,86 milyon,136
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • i—ı—r Devamlı Akaryakıt nakliyatı yaptırılacak Tel:22 23 59 FAAL 5752 11336 i II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • VEFAT Emekli Binbaşı Rıza Bayraktaroğlu eşi Bedia Yıldırım Eıtugıul,Orhan.Hilmi,Halûk,Bedii.Sevim Bayraktaroğlu'nun sevgili anneleri,Hasip Yıddııım,Mubahat,Nevin,Muallâ.Rikkat Nadide Bayraktaroğlu'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Danışma Kurulu,Beş Yıllık Plân'ı ele alili I Baytara fi 'Blfi,i ?t' yâsa'd^ da yer almış olduğunu haiıtlatmıştır.Başbakan',toplantıya katılanların büyük çoğunluğu tarafından üzerinde!diuitlan bir nokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Müjde!Müjde!Gençlere Yıllarca boşluğunu hissettiğiniz Müesseseye kavuştunuz.Gerek danı'ınızla,gerek yalnız gelip dans edebileceğiniz,seçme caz topluluğu İle salonumuz her gün İVden 24'e kadar cok müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • UCUZ İMPERTEX YAĞMURLUK Perakende Astarlı 80 Lira Perakende Müflonlu 90 Lira Mahmutpaaa,Taraksılar İfa.55.Tel:22 85 58 İLANCILIK 8582 11330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • G.SARAY 2.TURA HAZIRLANIYOR t Başîaraf\Sekizincide ROMENLER G.SARAY'I ŞANSLI BULUYOR Evvelki gece verilen ziyafette Dinamo İdarecileri Galatasaray'ın diğer turlarda da şansı olduğunu ifâde etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Millî Takım kadrosu açıklandı t Baştnrafı Sekizincide NAMZET KADRO 8 EKİMDE ANKARA'DA OYNAYACAK Futbol Federasyonu azaları ve müşahldlerinden alınan raporlara göre önümüzdeki hafta tesblt edilecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Rus atletlerine doping yapıldığı iddia ediliyor t BiL-ftctrufı Sekizincide nın bir çok kim e tarafından görüldüğünü sözlerine eklemiştir Atletizm milli takımımız dün saat 15.4.0 de tıenie istanbul'a h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • G.Saray izm'r'us oynuyor Başlara/ı Sikirin pide Millî lig ataçlarının bu hafta ıjrogtaım şöyledir:Cumartesi Miüıatpa-¦jatia:Saat:15 00 Beyko2 Beyogluspor.Saat:17.00 Beşiktaş tstanbulspgr.Pazar ıVlilıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • FiORENTiNA CANI GERİ İSTEDİ t Baştarafı Sekizincide lan'a kar$ı oynasan futbolcumu!gazeteler tarafından HR haftanın f ea iyi oyuncuları arasında goste-i ilmisin-San Siro stadını dolduran Ijü-Ş tun sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Tahrikler Yurtta huzur havasını bozuyor Baştarafı Birivıcide Yazı tşleri Müdürü tevkif edilmiştir.Eski M.B.K.üyeleri olan tabii senatörler dün kendi aralarında yaptıkları toplantıdan sonra İnönü'yü zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Haksız iktisap davasındaki olaylar Baştaraft Birincide lerdlr.ikinci duruşma ırza.geçmekle ilgili bir dâvaya ait olduguneîan.hâkim bı^dueusmanın gizy^laeağını söylemi?ve dinleyicilerin salondan çıkmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • İlkokullar dün acıklı t Baştarafı tsirmcıae lıdır.1961 196!ders yılında İlkokullardan 23 bin 696 öğrenci mezun olmuştur.İlkokullarda kayıtlar Kasım ayı sonuna kadar devam ettiği İçin bu yıl okuyacak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Tekel Bakanı günde bin Başuuajı Butnctde öztrak.bahis konusu yakıdaki kilit ve teyp ithallerini anlatmış ve yakında Meclise sevkedllecek olan yeni kanunu lıakkında bilgi vermiştir GÜMRÜK TASARISI Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • Mehmet Şori,"Koleje diremezsem tekrar kaçarım,dedi Baştarafı Birincide terimi bırakıp Almanyaya gitmek zorunda kalacağım.Mehmet Şori'nln fakir babası 50 yaşında Bahri Çangılh.ilgililere başvurarak,oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1962
  • YTP-CKMP BİRLEŞMESİ Baştarajı Birincide larea görüş birliğine varılmıştır.Genel Başkanın Ekrem Alican olması fikri ittifakla kabul edilmiştir.demiştir.Perin,her İki parti teşkilâtının,idarecileri birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.09.1962
  • Millî ligde bu hafta G.Saray İzmir'de Oynuyor İstanbul'da Beşiktaş-Ist.Spor» F.Bahçe Y.Direk karşılaşıyor MİLLÎ lig maçlarına bu hafta üç şehirde birden devam edilecektir.Galatasaray milli ligde ilk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • A L L S T A R S MEMLEKETİMİZE GELİYOR Büyük bir turneye çıkmış bulunan Amerika Futbol Şampiyonu Ali Star»,Şam ve Amman'da yapacağı karşılaşmaları müteakip memleketimize gelerek üç maç oynayacaktır.AH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • TORiNO,ŞEREF'i TEKRAR ÇAĞIRDI ltalyanın Torino kulübünden transfer teklifi alan Fenerbahçeli Şeref Has.bugün İdare heyetine müracaat ederek tekrar izin isteyecektir.Torino kulübü ikinci başkanı Rog Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • KİŞİ 13 MAÇI BİLDİ ANKARA,ÖZEL Spor Totonun İkinci haftasının İlk değerlendirmesi dün yapılmış ve 13 bilen 8 kişiye rastlanmıştır.Diğer neticeler şu şekildedir:12 bilen 383 kişi 11 bilen 4.787 kişi 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • Rus atletlerine Doping yapıldığı İddia ediliyor Alman idarecileri,bu iddialarını isbat edecek delillere sahip olduklarını ileri sürüyor gp ^NURHAN AYDIN BİLDİRİYOR ıiiXGKAD ALMANYA atletizm takımı ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • I ilk f ur,1 Atlayan 1 Takım G.Saray 1 Sarı Kırmızılıların ğ ikinci turdaki rakibi e 30 Eylûl'de belli olacak AVRUPA Şampiyon Ku-S lüpler Turnuasının 26 S Ağustosta başlayan ilk E turunda maç yaparak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • KİSA HABERLER İtalya liginin ilk haftasında hüviyeti henüz tesbit edilememiş bir Romalı İle,Luigia Viviani adında 38 yaşında bir daktilo,totoda 13 doğru tahminde bulunmuşlardır.Her İki şahıs 54.791.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • hazırla Kulüp Başkanı Yenal,ikinci tur kur'alarım takip etmek üzere UEFA'ya bir temsilci gönderileceğini açıkladı.Futbolcular 1500'er lira prim alıyor GALATASARAY Kulübü Balkanı Ulvi Yenal,Avrupa Şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • çsnmudaûN ESKİ 8t& $M6İüfE RASTLADIM.Hse hâülb geçmîş güzel GüvlER!fiNpıRMOROU.ÇOK ÇOK SevîsiPfM.&ZLEM/Ş/MJ.SİZ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • TÜRKİYE KUPASI «KİNCİ TÜRÜ YARİN DEVAM EDİYOR Türkiye Kupasının ikinci tur maçlarına yarın Mithatpaşa'da saat 16.00 da Istanbulspor izmir Karagücü,saat 18.00 de Altay Adalet karşılaşmaları ile devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • Cihanoğlu «Maçları tatil stmek zorundayız» dedi Bölge Müdürü Sait Selâhattin Cihanoğlu Galatasaray Dinamo maçında halkın dışarıdan Stadyoma hücumu karşısında:«Bizim için yapılacak lıir tek şey yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • PİKRFT IfIRftAN Al MANYA'YA IÎİTTS ski-m,î ak,n ve Fenerbahçe kaptanlarından arkadaşlar MnUAH ALMAKTA TA eiTTI mlz Flkret Kırcan,dün tedavisine devam edilmek üzere Almanya ya gitmiştir.Kırcan hava al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • Can Bartu,yeni takımı Venezla'nın,geçen yılın şampiyonu Milan ile oynadığı lig maçında fevkalâde bir oyun çıkararak,seyircilerin büyük takdirini toplamıştır.Resimde Can,bir hazırlık macında FIORENTINA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • MİLLİYET SPORsTOTÖaSERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı Ti.kım O Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1962
  • CANDEMİR BERKMAN KADRİ AYTAÇ gENOL BİROL 17 kişilik Namzet kadroya G.Saray 10/Beşiktaş S,Fenerbahçe ve Karşıyaka birer futbolcu verdi EKİMDE Ankara'da Habeşistan'la yapılacak karşılaşma için tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor