Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • II î Bakanı Melen'in de aynı görüşe katılması ile vergilerin sektörlere dağılışı yumuşatıldı ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulunda dün Ekrem Alican,beş yıllık plâna itirazlarını açıklamış,«yeni vergilere ta"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • AVRUPA'NIN TEPESİNDE Yedi aylık Patricla Gaiddon Avrupacın en yüksek yerinde oturan tek çocuktur.Bir dağ kılavuzu olan Gaiddon'lar,Alplerin Mont Blanc tepesinde 4000 metre yükseklikte oturmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • DURUM m 91V1 K a«Jlri m ÇÖLLEŞME TEHLİKESİ l\karşı karşıya bırakmaktadır.Hakikatte yakacak problemi,orman davasıyla pek yakın ilgisinden ötürü,üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.Ne yazık ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • 1600 ERMENİ'YE RUSYA'yı ZİYARET İZNİ VERİLMEDİ ANKARA,ÖZEL 26 Eylül'de Erivan'da yapılacak törene katılmak istiyen 1600 ermeni vatandaşa Rusya'ya gidiş izni verilmemiştir.Bir süre önce dinî törende bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • MAKARİOS VE KÜÇÜK GELİYOR ANKABA,A.A.Dışişleri Bakanlığından bildirildiğine göre,Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios 22 Kasım 1962 de,Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini Ekselans Dr.Fazıl Küçük ile eşi de 17 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • BİR YIL SONRA YAKALANDI Bir sene önce Edirnekapı'da Kaleiçi'nde bir çöplüğe bırakılan İki aylık erkek çocuğunun annesi,dün polise yapılan ihbar sonunda yakalanmıştır.Bülbül Çakın adındaki kadın «70 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Hâlen Avustralya'ya 17 günlük bir ziyaret yapan Tayland Kraliçesi Sirikit halk tarafından çok beğenilmiştir.Bilhassa şıklığı ve Avrupai giyinişi ile dikkati üzerine toplayan Kraliçe,aynı zamanda iyi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • DÂVA REDDEDİLDİ Zaf6r ga/elesi muhabirine hakaret ettiği iddiasıyle Altay Egescl hakkında açılan dâvaya dün Yargıtay Genel Kurulunda bakılı ı ı nıış,Genel Kurul,usulden dâvayı bozarak red kararı vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Mecliste dün Film çevrildi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde dün sabah film çevrilmiştir.NATO memleketleri Parlâmentolarını filme alan şirket genel kurul salonuna kameraları,ve projektörleri yerleştirmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • millet meclisinin dün yaptığı toplantıda Ağaların 5 bin dönüme kadar olan arazileri kendilerine iade edilecek ANKARA,ÖZEL 1» ğL 'LAR» in memleketlerine dönme-''î#w lerini ve mallarının iade edilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • illf r LOLİTA VEYA SUE LYON Vlademir Nabukov'ıın «Lolita» isimli romanı filme alınırken hikâyenin kahramanını canlandıran Amerikalı genç aktris Sue Lyon,filmin Venedik Milletlerarası Film Festivalinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • öldürülen yüzbaşının kardeşi,üsteğmenin idam edilmesini istedi ANKARA,A.A.23 Şubat sabahı Genelkurmay Başkanlığında yüzbaşı Rahman Şeber'i tabanca ile öldüren üsteğmen Oğuz Bakırburç'un dün idamı iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • 250 iŞCi OTURMA GREVi YAPTI Rami'deki bir motor fabrikasında çalışan 250 işçi iki aydan beri ücretlerini alamadıklarını İleri sürerek 8 saat makine başında «oturma grevi» yapmışlardır.Bu grev,aynı fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Tedavi için Almanya'ya götürülen kadın öldü İZMİR,ÖZEL Bir süre önce özel uçakla Amerikalılar tarafından tedavi için Almanyaya götürülen 23 yaşındaki Fatma Çetindağ dün ölmüştür.Üremiden muzdarip genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • C.Bayar'ın elkonulan bâzı evrakı iade edildi ANKARA,A.A.Eski Reisicumhur Celâl Bayar'ın elkonulan malları arasında,hakkında açılan dâvalar İle alâkalı olmadığı mahkemece tesblt edilen bir kısım evrakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Kadının feryatları üzerine halk,karakola hücum edip mütecavizi linç etmek istedi KAYSERİ,ÖZEL PINARBAŞI ilçesinde komiser Hilmi Kavran,18 yaşlarında bir kadını ifade almak maksadiyle karakola celbeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • ISTOP Eski dostumuz General Sıtkı t'liiN motor teşbihlerine meraklıdır.Demokrasiyi de Avrupai bir motora benzetiyor:«Ama ne çâre ki dişlileri yerli» diyor.Evet,motor dişlileri döndüreceğine,dişliler m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Kennedy yetki aldı WASHİNGTON,A.P.Ayan Meclisi silâhlı kuvvetler komisyonu,başkan Kennedy'ye komünistler tarafından yaratılmış bir buhran halinde 150.000 ihtiyatı silâh al« tında çağırma yetkisi tanıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Gölcük ve Taşkızak'ta 34 harp gemisi yapılacak ÎZMIT,ÖZEL önümüzdeki yıl İçinde Gölcük v« Taşkızak tersanelerinde muhtelif boy» da 34 harp gemisi inşa edilecektir.Bu gemilerin 17'si Gölcük'te,diğer 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Adalet Komisyonu 161.maddeyi kaldırdı ANKARA,ÖZEL Adalet Komisyonu dün,Türk Ceza Kanununun 161 İnci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına da'r Orhan Apaydın'ın kanun teklifini kabul ermiştir.Kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • Tasarruf 1963'de Kalkıyor Maliye Bakanı,bunun karşılığında gelir bulunacağını,bonoların satışının önleneceğini söyledi ANKARA.ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Melen,«Tasarruf Bonolarının önümüzdeki yıl kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1962
  • ııı ıı ilkokul 4.ve 5.sınıfları için ATLASLI COĞRAFYA Yazanlar Sim ERİNÇ Sam,ONGOR ATLASLI TARİH Yazan Emin OKTAY Hem DERS KİTABI,hem ATLAS bir arada.İlkokullara Numuneler Gönderilmiştir GÜVEN YAYINEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • Ill.il.1.11 Haydutluk hikâyeleri arlmıya başladı I" ŞLER iyi giderek,demokrasi içinde kalkınacağız,i olacak,bu olacak.Bunların hep»i geleceğe ait vaadler,tahminler v.s.Ancak bir de bugünkü durum var.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • 3 trafik kazasında 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı Son 24 saat içinde 3 trafik kazasında 1 kişi ölmüş.13 kişi muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Şoför Ahmet Metln'in idaresindeki 20424 plâkalı Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • Yeni Parti PATRİA Yazı Makinelerimiz gelmiştir.BIÇEKLfCK tialata Tel:44 S5 10 49 43 30 MİLLİYET 11040
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • 11-11 I IHI.I I II İlli.II liri II İÜ sene Paris ve New-York HasUıhaııeleıiııde çalıştıktan soıua Kadın Hastalıklaıı ve Doğum Mütehassısı OPEKATÖR DOKTOR VAHİT ANAFARTA hasta kabulüne başlamıştır.Şair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Terkibine XYLOCAİN ilâvesi suretiyle enjeksiyonların tamamen airısız yapılması temin edilen EUPHYLLİNAMP.İ.M.5X2 cenin İlk d&fa olarak ithal edilip depolara tevzi edildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • KAÇIRILMAZ FIRSAT-24 GÜN AKDENİZ TURU KIBRIS İSRAİL YUNANİSTAN İTALYA FRANSA VE 7 GÜN 7 GECE İSPANYA Lük» İstanbul ve Akdeniz gemileriyle.Hareket 27/Eylül 1962 Vapur,yemek,otel ve İspanya gezileri dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • I SİNEMALAR J B E Y O Ğ L V ATLAS Tel:44 00 35)I m tiedolar Hücumda G.Ford t.EMEK Tel:44 84 39ı Tamirat dolayısıyle ka palıdır.İNCİ Tel:44 9})1 Biz de Arkada* mıyız G.Arsuy.2 Ask ve Yumruk T.Şoray O.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • İSTANBUL 7.27 Açılı» ve program 7.30 Melodiden melodiye 8 00 Haberler ve hava durumu 8.15 Sabah şarkıları 8.30 Operetlerden seçmeler Ö.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şafttılar 12.20 Sevilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Bir şeye sıkılıyorsunuz Kimseye açılmanız doğru değil.0k KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatl Hayata karşı bir küskünlük duyacaksınız.Sebebi sinir yorgunluğu.Dinleniniz.35 BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • Hakikî bir FOTOĞRAF MAK N E S Kodak Siyah beyaz resimler çeker.Kullanışı gayet basittir.Kodak Cresta 3 En iyi neticeler için O/«"'b0t«r San kutulardaki KODAK filmini ısrarla isteyiniz.j?ade Hle PERAKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • BULMACA SOLDAN SACA:1 Cana kıyan;Parazit bl rhayvan.2 Purlak beyaz ışıkla yanan kukulu bir gaz.3 Gemilerin barınağı;Eski yazıda bir se kil.4 Bir goz rengi;Bir ce «İt top mermisi.5 Tafsilât teferruat;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • AÇIK TEŞEKKÜR Çuk sevgili,kıymetli büyüğümüz Hami KARAYAKA Ali Çavuşzade)nin gerek hastalığında gerek vefatında yakın alâkalarını esirgeınlyen Ord.Prof.Ekrem Şerif Egeli ve Doç.Dr.Reha Uzel,edavl Klin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • AYŞE GÜLGÜN Ve AYHAN GÜLGÜN Oğulları AHMET GÜLGÜN'üıı Doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.M1U.1YKT' îrtuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • VASITALARDA EN FAZLA ÇANTA UNUTULUYOR I.E.T.T.vasıtalarında yolcuların en fa/la çantalarını unuttukları görülmektedir.Ağustos ayı içinde vasıtalarda unutulan çanta sayısı İH dir.Geçen ay içinde tramva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • ÇATALCA'da 100 HEKTAR FUNDALIK YANDI Çatalca'ya bağlı Inceyeş köyünün Uımııtepe mevkiinde.16 yaşında Raşit Değer'in tutuşturduğu otlar,bir fundalığın yanmasına sebep olmuştur.100 hektar fundalık yandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • I.TEKNİK ÜNİVERSİTE TALEBE BİRLİĞİ Giriş imtihanlarına hazırlama kursları 19.Eylül 3 Ekim Son devre kayıtları kapanmak üzeredir.Acele ediniz.Teknik Üniversite Gümüşsüyü Tel:48 58 21 MİLLİYET 11049
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • I I I ı ı.ı ı ı ıı.ıı Düğme Fabrikası Yeni çeşitleri ve ucuz fiatlariyle müşterilerinin emrindedir.Adr.S*tka Çeşme Sok.Emek Han No.10/İti Sultanhamam İst.T«l:22 34 53 RKKLAMCILIK 3750 11051
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 39 uncu hizmet yılı İngilizce Almanca Fransızca Muhasebe ve SPOK dersleri için Kayıtlara başlanmıştır.Lisan dersleri 6 çeşitli seviyeye göre tertiplenmekte ve lisan laboratua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • MEKTUPLA YABANCI DİL ÖĞRETİM SERVİSİ İNGİLİZCE-ALMANCA-FRANSİZCA öğrenen veyafiierleten her £2 I üğıenciden birini LONDRA PARİS BERLİN e göndermektedir Broşürümüzü veya)2' liralık pul göndererek ilk 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • ZABITA MEMURLARI İÇİN KURS AÇILDI Belediye zabıta memurları için tekâmül kursu açılmıştır.Kursta memurların,kontrollar sırasında tatbik edecekleri talimatnamelerin izahından başka çeşitli meslekî konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • 6 AYLIK BİR ÇOCUK HAŞLANARAK ÖLDÜ Fener'de Karadeniz caddesinde oturan Mehmet Kazancı'nın altı aylık oğlu Hasan,halası Safinaz Çakar'ın pişirmekte olduğu mama tenceresinin devrilmesiyle muhtelif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • KAYINBİRADERLERİNİ BIÇAKLA YARALADI Vefatta Kâtip ;elebi sakağında oturan Abdullah Öksüz,bu semtte Baltalı sokağ'iıjtfcr oturan kayınbiraderleri ÎUı.şeıı GerfMU Katmil Geri'nin evlerine gitmiş ve aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • Şehir hatlarının 13 gemisi tamir için tersanede Sıra bekliyor Şehir Hatları İşletmesi vapur sıkıntısı ekmeye başlamıştır.Hâlen işletmenin elinde günlük seferleri idare eden 45 vapur bulUPrhektHdır.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • ÇENGELKÖY'DE BİR EVE KUNDAK SOKULDU Çengelköyde oturan Fatma Savcıoğlıı ile kaidesi Hayrettin Aksu'nun,bu senitte Kireçocaklarında 4 numarada oturan Salih Kartal'ın evini,gazlı paçavralarla yakmağa te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • r TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Hareketleri ağırlaştıran bir hastalık:Parkinson B U hafta Parkinson denilen sinir rahatsızlığından bahsedeceğini.Beyindeki bir bozukluktan ileri gelen bu rahatsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1962
  • DİKKAT!DİKKAT!KOÇERO'NUN TEMSİLCİSİ ANKARA'DA B L köşenin okuyucuları,Anketi ııev'l 'şahsına mahsus ki şi»i şiium Nalıit Berker'i ve hikayelerini vakından bilirler.Mtpderae devrinin en ui.hapse m ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Kız meselesinden çıkan kavgada maktullerin cesetlerine kapanan karıları da ağır yaralandı ADANA,ÖZEL Kozan ilçesinin savda köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden iki kardeş.İki kardeş tarafından tabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • B.Almanya,NATO'ya iki tabur verdi BONN.AA.Batı Almanya ordusu.NATO Savunma Kumandanlığının emrine,dün «Nike» füze savar roketleriyle mücehhez iki tabur vermiştir.Almanlar,yakında yine NATO Kumandanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Mısır,Arap Birliği Toplantısına katılmıyor KAHİRE,A.P.Mısır Arap Birliğinin önümüzdeki Perşembe günü yapacağı sonbahar toplantısında temsil edilmiveceğini resmen bildirmiştir.Bu toplantı 1 Eylülde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Mezarlıkta çocuk bulundu ADANA,ÖZEL Salmanlı köyü mezarlığında yeni dolmuş canlı bir kız çocuğu bulunmuş ve ilgililere teslim edilmiştir.Yeni doğan çocuğu bezlere sararak mezarlığa bırakan kimseler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Köy Öğretmenleri,bildiri yayınladı İMZIR,ÖZEL Türkiye Köy öğretmenleri Federasyonu tarafından dün yayınlanan bildiride;«Türk öğretmenlerine yapılan saldırıların arkasında sömürücülerin ve gericilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Yangın Komitesine verilen paralar geri alındı DEMİRCİ,ÖZEL Yangın felâketi üzerine İmar ve İskân Bakanlığı tarafından tahsis edilen 100 bin liranın dağıtılmasını üzerine alan Komite,yangın sırasında ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Çalınan kamyonla kaza yaptılar İZMİR,ÖZEL önceki gece bir benzin İstasyonundan çaldıkları kamyonla eğlenmek isteyen iki kafadar,çaldıkları kamyonu yarım saat sonra bir ağaca çarparak parçalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • 10 Eylül çekilişinde:BEDAVA^YAHATI kazanan talihliler:ROMA'ya Ahmet Hamdi Bayraktaroğlu nT 21414 Doğu Mahallesi istiklâl ara Sokak No.5 KIRKLARELİ FRANKFURT'a Hüseyin ve Nuri Taner Kura no.20696 Nur B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • m*M TEHLİKELİ TECRÜBE Amerika'da deniz kazalarında kullanılmak üzere yeni tarz bir kauçuk sal İmâl edilmiştir.Havuz ortasında,canlı bir köpek balığı ile yapılan tecrübe de muvaffak olmuştur.Salda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • İki zenci kilisesi yakıldı GEORGIA,AA.Amerika'nın güney eyaletlerinden Georgia'da iki zenci kilisesi beyazlar taralından yakılmış ve olayı tahkik etmeğe gelen Federal Araştırma Bürosu ajanlarından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Karabük Demir Çelik Fabrikaları Mamullerinden her kalınlıkta fabrika fiatından tonunda 130.Lira eksiğine satışa başlamıştır.UMUMİ MAĞAZALAR T.A.Ş.BASIN 15383)11047 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • GENÇ HANIMLARA MÜJDE!BERLİTZ LİSAN DERSANESİNDE Okula gitmiyen genç kızlara mahsus ve her gün öğleye kadar olmak üzere modern ve pratik İngilizce ve Daktilo Sekreterlik Kursları Tertip edilmiştir.Ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Sayın Manifatura Tüccarlarına PAKTA n PAMUK TİCARET ve SANAYİİ A.Ş.ADANA FABRİKASI MERSERİZE,KASAR,BOYA APRE VE İPLİK BOYA tesislerinin tecrübelerini ikmal ederek FASON İŞLERİNİ sürat ve itina ile tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Bu akşam saat 21.15 ten itibaren YC y M T I r V Sinemasında iki meşhur L PJ I İTİ L L L II artistin çevirdiği KADERİN CİLVESİ CHANCE MEKTİNG Artistleri:HARDY KRÜGER MİCHELİNE PRESLE Bu film,aboneman h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • DOĞRUCU ÇİÇEK DÜŞMANI DELILEK.ŞİSSOİ DE TARWLARlWt HAVUZA UCUI?DULAR.OCOS KEMİK.ARAYAN BfR KO 3İBl* ÇUKURA 1 Dl-t-ı PEKİ Q r9 7 l/A s HAVCET.BıR ¦KEAAi'K.BULDU 3 MIİİİ "L HAVDUT ORADAV.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • K,piRl AVAVlM ^MEÎiı^TlNft OTOMDiJÎı Hfl(H Nuni^uöü NEFSİN,y ÖlDEFE&TAR ZAHA PüMf-vv^ P-EI4 Sı^AH GÖZLÜĞÜ t|-7^ 1 İK KA&MlNI sîyieü X W AVT 1 IENi İTİMUAR ûztfİNF OTOMOBİLflöCA ADAMLARIN-DAN ftRİHİN M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAK LAR Beyoğlu deposu 199121—202215 Poligon 201533 202965 Kadıköy 212257 213099 Üsküdar 202559 203739 Maltepe 220204 220995 Beykoz 220078 220492 İstanbul 211795 213387 Yenikapı 208221
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • MODA OLDU Amerikalı yelken meraklıları arasında "Balon yelken• tâbir edilen tip moda olmuştur.Büyük bir yüzeyi rüzgâra mâruz bırakıldığı için,kullanılan teknelere sür'at temin eden bu tip yelkenler,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • İki Maskeli,Benzin istasyonunu soydu Memuru dipçikle yaralayıp kasanın anahtarını alanlardan birinin maskesi düştüğünden yakalandılar İZNİK.ÖZEL Bozöyük İlçesine 200 metre mesafedeki Muştala Şeker'e a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • GAZETECİLERİN KONGRESİ İstanbul Gazeteciler Sendikasının yıllık kongresi dün yapılmıştır.Seçimler sonunda,Sedat Ağralı,İhsan Ada,Nail Güreli,Kmil Galip Sandalcı,Ziya Nehioğlu,İlhan Selçuk,Semih Tuğrul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • İran'da deprem bölgesinde yangın çıktı Yardım servislerinin toplandığı bina yandı GAZVİN,AA.RAN'daki depremden en faz-la zarar gören Gazvin bölgesindeki Iran Kızılayı merkezinde dün çıkan bir yangın,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Cezayir'de toprak reformu yapılacak CEZAYİR,THA.Forum Meydanında bir konuşma yapan Siyasî Büro Başkanı Bin Bella,Cezayirde 20 Eylülde yapılacak seçimleri müteakip ilk ele alınacak işin toprak reformu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Ankara'da dört lâstik atölyesi yandı ANKARA,AA.Soğukkuyu semtinde çıkan bir yangın sonunda dört lâstik atölyesi tamamen ve iki atölye İle bir depo da kısmen yanmıştır.Dün saat 04.13'de Tahsin Sesalan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Güneşte üç grup leke meydana geldi Bu lekeler yüzünden telsiz görüşmelerinde hava durumunda bozukluklar başgösterdi MOSKOVA,AA.Tacikistan'daki bir inceleme merkezi dün iyonosferde çok şiddetli bir fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • İğdır'da hafif bir sarsıntı oldu ANKARA,AA.Dün sabah saat 06.42 de İğdır'da,dipten gelen ve bir saniye kadar süren bir sarsıntı olmuştur.Hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • 76 Milyonun ölümü I DÜNKÜ yazımda Devlet Demir Yolları ile Vestinghavz mü-essesesi arasında inkıtaa uğrayan mukavele yüzünden ya dirilmeyi yahut da gömülmeyi bekleyen 76 milyonun elim j vaziyetinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • DİKKAT MÜHİMDİR Doğru emniyetli ve işinin ehli olarak şöhret kazanan herkesin endişesiz itimat edebildiği müessesemizin her türlü EMLAK,İPO-TEK ve idarî muameleler takibi işlerinizde rakipsiz olarak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1962
  • Demir Satışı Yapılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden:1 Ofisimiz Tekirdağ Şube Müdürlüğünde mevcut muhtelif çapta 555827 kilo hiç kullanılmamış demir kapalı zarfla teklif alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • GELİN TASI YAMAN KOBAY EDEBÎ ROMAN EK3ED Aşağıda,yalnız bir kaç tane beyazlık kaldı.Onlar da çok açığa,derine kaymışlardı.Nizam,kolunu omuzuna kadar soksa,kepçenin yetişmeyeceği belliydi."Ermez kepçe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA BU Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES Laura Sıııitlı.arkadaşının kocasına,bugün size iade ettiğim dört pırlantayı verdi sanıyorsanız aldanıyorsunuz Bay Collins.O pırlantaları sııçortağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • lll!llill!l!MİKROFON YANKILARI ONLAR VE BİZ FARUK^YENER it Bazı yabancı radyo İşletmeleri basılı bat'talık programlarını gönderirler.Son gelenlerin arasına renkli kâğıtlar üzerinde bazı bildiriler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • CİCİ CAN GÜlEGÜlE DuBSUN/BENDE HUKıYF.Yf SENİN KADAK SEvlvoeuf*.W ANNAOIM/vessaaa ABİ DE HUyiVE ÖYy£,TMENİ ME AŞIK/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • Cİ SCO Ki D JOSE SALINAS,ROD REED Burada İdam edîi m ek üzereE OLAN 3ıi?ı vAte Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • BA\M_l BAMYA MI DEOlN N RESı ORASI Z TARı'F ET.HtÇ OUYMADIM_P^ZuA V\1N.CiKt_AMA.DA.MA YENı' SA-MANLA OOL.DURTTuK RAhatmisin 2.Bizimkinin VAR Tufl ŞAKANIN TADI DA ıçEeoe molde. 3El_l'N ORADA İLK.VAROlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • TUTUM BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİ MENKUL SATIŞ İLÂN!Bankamız malı bulunan:1 Galata Hacı Mimi mahallesi Beyazıt sokağında,pafta 115,ada 124,parsel 19 da kâin 10 ve 12 kapı numaralı kârgin iki evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • Muhtelif Madenî İşletme Teçhizatı Yaptırılacaktır 1 Bu işe ait teknik idarî şartname ve resimler müessesemizin Beykozdaki merkezinde veya Sirkecide 5 inci Vakıf Han altındaki irtibat Bürosunda görüleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • Hicrf 1382 RebiUI'-«hır SALI 11 EYLÜL Rumi 137i Ağustos 12 1 9 6 2 1» VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş 6.38 11.09 öel» 13.11 5.44 İkindi 16.45 9.19 Aksara 19.26 12.00 Yatsı 21.01 1.33 İmsak 4.54 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • Miliiııef Milliyet Gazetecilik A.ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVİK Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnd sayfalarda santimi 30 T.L.0.7 İnd sayfalarda santimi 25 T.L.4 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düjiin,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santim» kadar 8U T.L.9 Küçük il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.I.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • İş Hayatında Yeni Ufuklar Arayan Müteşebbis Üniversite Ve Yüksek Okul Mezunlarına İşletmecilik İhtisas Programına öğrenci Alınacaktır İstanbul Üniversitesi,iktisat Fakültesi,İşletme İktisadı Enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1962
  • TÜRK HAVA YOLLAR!ANONİM 1 Kapah zarfla teklif almak suretiyle THY A.O.personeli için,provalı olarak,aşağıda yazılı yerlerde ve miktarda elbise diktirilecektir.İstanbul Ankara İzmir Yekûn Lâcivert elbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.09.1962
  • Prudential Lines İne.New York KUMPANYASI GEMİLERİNDEN İstanbul'a gel1 istanbul'dan gldif tarihi tariiıi S S ATTLEBORO VICTORY 17/9/1962 19 9 1962 S,S NEWBERRY VICTORY 26/9/1962 28 9 1962 S/S BIDDEFOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1962
  • Proje Yarışması Konu ı Trabzon'da inşâ edilecek Karadeniz Teknik Üniversitesine ait yapıların yerleştirilmesini belirten şehircilik bölge plânları ile inşası kararlaştırılmış bulunan Temel Bilimler Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1962
  • KELİMESİ ÎOOKURUŞ r ÖZEL TARİFE 14 punto kelimesi 6 lira 10 punto kelimesi 3 lira Ayrıca çerçeve içinde verilmek istenen ilânlardan fark alınır.25 lira SATILIK EMLÂK BEYOGLUNDA daire.4 oda,hol' 40.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1962
  • YAZİ w© FOTOĞRAF:NECMI ONUR Musiafa Berzanî'nin kumandanı Abdullah Fana soıuno Abdullah Fana'ya göre Kasım,14 Temmuz ihtilâlinden sonra bağımsız Kürt Cumhuriyeti vaadetmiş le ki «Mavata» köyündeki Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • Bana Don luarihk öğütleri veren büyük babam,beni bugün görse iftihar ederdi Hovarda vo »an'atçı Baron Sepy Dobroynl,stüdyolarından birinde,tablosunu yaptığı modellerden esnasında verdiği molada elma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • OTO TAMİR ATELYELERİNİN DİKKAT NAZARINA Bu seneki izmir Fuarında dünyaca maruf,Batı Almanya Werke G.m.b.Kfirmasının aşağıdaki oto tamir tezgâhlan teşhir edilmektedir;Ana yatak tornası Biyel kolu torna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • Birçok Avrupa markasından DAHA DAYANIKLI OLDUĞU TECRÜBE İLE SABİT FİL BOYA PÜSKÜRTME HORTUMLARININ MUHTELİF ÇEŞİTLER!EMRİNİZE AMADEDİR Memleketiıni/in en tanınmış ve en büyük Fabrikaları,FİL Boya Püsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • MUHTELİF CİNS HIRDAVAT MALZEMESİ ALINACAKTIR.Etibank Elektrik işletmesi Müessesesinden:1 Müessesemizin ihtiyacı için şartnamesinde yazılı hırdavat malzemesi alınacaktır.2 Şartnameler Ankarada Müessese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • URSA PEK YAKINDA HİZMETE GİRİYOR TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASİ t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Temizlik işleri Müdürlüğü koşum hayvanları ihtiyacı için 26.300 kilo yulaf ile 10.000 kilo kuru ot 17.607.50 lira muhammen bedel ve 1.320.56 lira muvakkat teminatla kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • İLANCILIK:6295 11030 22 Bome ve 28 Bome AMONYAK Yeni ucuz fiatlarla ingiliz KİREÇ KAYMAĞI Ayrıca her cins ve vasıfta ucuz SÜLFÜRİK ASİT Tuzruhu,Solvey,Sildkostik,Nitrik Asit.Trikloretilen,sair kimyevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.09.1962
  • B.MİN SEPY TARAFINDAN YARILMIŞ ALTIN HEYKELİ Sepy,Brigitte Bardot'yu kendisine çıplak poz vermesi İçin ikna edememiş,fakat bir gün Riviera plajlarından birinde genç kadını çırılçıplak denize »irerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • Boyu ne olursa olsun.liradan liradan Yurdun çeşitli bölgelerinde kurulmakta olan ARÇELlK SERVİS İSTASYONLARI sayesinde,yalnız ARÇELlK,müşterilerine komple bakım ve servis kolaylığı sağlar.5 YIL 1 ARÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • DİYARBAKIR ŞUBEMİZ i Pek Yakında Hizmete Giriyor I TÜEKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • Ankara Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okuluna öğretmen Alınacaktır Aşağıda belirtilen dersler için aslî veya II.görev kadrolu öğretmenler alınacaktır.isteklilerin 20 Eylül 1962 tarihine kadar,dilekçeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • İstanbul Ticaret Borsasından:UMUMÎ KARAR *I Kapalı ambalajlardaki zeytinyağlarının parti sıra numarası ile satışa arzedilmesi ve bu numaraların her nev'i ambalajlara yapışık etiketlere görülecek şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • ELMA SATIŞI Yalova Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimizin 1962 yılı elma mahsulü tahminen 200 ton olup 18'9 1962 salı günü saat 14 de ağaç üzeıiııde Çiftlik merkezinde ikinci defa acık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • İLİK EMİCİSİ İKRAMİYE KAZANANLAR Bevoğlu 5.Noteri huzurunda yapılan Bankamızın 10 Eylül 1962 tarihli ikramiye keşidesinde:BİR GAYRİMENKUL Tutarı:50.000—Lira Müşterinin istediği şehirde)Eminönü Şubemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • i' m ı.ı ı ıı mı ı KURU FASULYE ALINACAK Ereğli Kömürleri İşletmesinden Şartnamesine göre Kapalı zarfla teklit alınmak şartiyle satın alınacak 240 ton kuvu Fasulye'nin ihalesi 3/10/1962 Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • İSTANBUL 13üncü İCRA MEMURLUĞUNDAN 9G2/4446 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen cam'an 4800 lira muhammen kıymetinde E adet Facit marka biri büyük ceryanla çalışır,diğeri ufak ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • CAN BARTU Baştarajı Sekizincide Nihal kadrosunu tesbit etmiş bulunan Venezia,Cumartesi günü italya şampiyonu Milan ile yapacağı lig maçına muhtemelen şu kadro ile ckaçaktır:Magnanini De Bellis,Ardiz/o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • VALENCİA,BARCELONA'YI 6-2 MAĞLÛP ETTİ Geçenlerde şehrlmi?i ziyaret eden ispanya dördüncüsü Valencia takımı lıiı:ıl maçında Barselona'yı 6-2 mağlûp ederek 1962 Fuar Şehirleri Kupası şampiyonu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • BROŞÜR ŞAŞTIRILACAK 1963 senesi İçin içi ve dışı renkli,üç kırımlı 50X70 el/adında,100 veya 1Ü0 gramlık birinci hamur kâğıda BROŞÜR bastırılacaktır.Tekliflerin bir hafta içinde İşletmeye verilmesi.DEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • mum D C TELEFON ve SANTRALLARINİ GÖRÜNÜZ-TERCİH EDİNİZ Galata Nesli Han istanbul Telg MEKASEL-istanbul Telefon.44 78 99-44 7554 İLANCILIK:C2.il 11031
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • FENERBAHÇE BU HAFTA ANKARA'DA Baştarafı Sekizincide yapmışlardır.Yeşil Sarılılar İse,bugün antrenman yapacaklardır.APAK.EMNİYET MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ Futbol Federasyonu Millî lig maçlarında vukubulan hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • HOKÛMETPLANDA DEĞİŞİKLİK YAPTI Baştarafı Birincide Fethi Çelikbas da plânın bâzı bölümlerine itiraz etmiş,değişiklik yapılmasını istemiştir.Toplantıdan sonra.Bakanlar Kurulu sözcüsü Hıfzı Oğuz Bekata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • nlü büyük gerginlik yarattı Kızıl Çin,Amerika'yı da itham ediyor.Düşürülen uçak,Çin tarafından geçen Aralık'ta Amerika'dan satın alınmıştı TOKYO,AA.A P.RADYO Milliyetçi Çin'e ait U-2 tipi bir uçağın K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • SANAYİCİLERİN BORCU TECİL EDİLİYOR ANKARA.ÖZFI.Millet Meclisi Bütçe Komisyonu ılıiıı tutarı 30 milyon Ura tahmin edilen sanayicilerin kazanç vergisi ve istihsal vergisi borçlarının ı e' yıl müddeti» t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • Çankırı'da büyük bir orman yangını ÇANKIRI,ÖZEL Çorum.Çankırı ve Kastamonu ormanlarının birlettiği Öbek Siiliitlii adı verilen tnmtakada başlayan orman yangını şiddetli rüzgâr yüzünden büyii?inektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • 56 Âia'nın dönmesi Baştarafı Birincide İskân Komisyonu raporunda 5G ların memleketlerine dönmeleri kabul edilmekle ve gayrimeııluıllerinden S bin dönümden fazlasının kamulaştırılması istenmekle.vdi.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • Eski Demokratlar Yeni bir parti Kurmağa çahşsyor ANKARA.ÖZEL Bağımsız Samsun milletvekili Kâmuran Evliyaoğlu,«Yeni parti hazırlıkları yapılıyor.Ancak kurulacak partinin henüz ismi tevhit edilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • Bir Yörük,karısını ve köy muhtarını öldürdü izmir,özel Bir Yürük,karısını ve köy muhtarını öldürmüştür Torbalı ilcesine bağlı Ahmetli Köyü Yörüklerinden Ahmet Can adındaki Şâhıs.eşi Hatice'yi münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • G.SARAY'IN 2.TUR ŞANSI ARTTI Buştamfı Sekizincide Üzgünüz Türk takınılan dıvarula dalma 12 kisive karşı oynarlar.U.F.F.Amu,demirperde takımlarından biriyle yaptırımız ve yapacağımı?mallara demirperde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • Banka yolsuzluğu sanıklarının tahliye talebi reddedildi Beş milyon liralık oanka yolsuzluğu sanıkları Yahya Uras.Semih Zaılfoğlu,Bpraa Uras,Hüseyin Borazan ve kles'ul Turfanda haklarında «döviz kaçakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • ingiliz Milletler Camiası toplantısı Londra'da açıldı Müzakerelerde ele alınacak en mühim mesele:İngiltere'nin Ortak Pazara girişi I.ÜNÜRA.AA,RADYO İngiliz Milletler Camiası Barbakanlar Konferansı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.09.1962
  • MECLİSTE DÜN t Baştarafı Birincide li senatör Sabahattin Adalı yapmıştır Filmde milletvekilleri Meclis çalışmasının küçük bir örneğini canlandırmışlardır.Milletvekilleri film devanıınca yerlerinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.09.1962
  • E D Al III f*İTTİ Fenerbahçe profesyonel takımı futbolcularından Ergim EKİIUN Mİ I I I öztuna,menisküs ameliyatı olmak üzere dün saat 12 de vapurla İtalya'ya hareket etmiştir.Meşhur operatör La Cava'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Avrupa Şampiyonası yarın haşlıyor Atletlerimiz dün çalıştılar Yüksekte Brumel,10.000 metrede Bolotnikov,rekor için iddialı ve ümitli NURHAN AYDIN BELGRAD'dan bildiriyor k# 11 AVRUPA Atletizm Şam T I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Toto'da 13 Bilen 1 kişiye Rastlandı ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun ilk değerlendirmesi sonunda 13 bilen bir kişiye rastlanmıştır.Şimdiye kadar yapılan tasnif neticesinde 12 maçı dört,11 maçı yüzsekiz.10 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Türkiye Kupası ikinci turu yarın başlıyor Türkiye Kupası ikinci tur maçları,yarın istanbul ve Ankara'da yapılacak Uç karşılaşma ile başlayacaktır.Altı takım müsabakalar İçin hazırlıklarını tamamlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Kokotoviç "Panik için Sebep yok,dedi Antrenör Kokotoviç,«Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa karşısında takımlarının aldığı neticeye bakarak paniğe kapılmamalıdırlar.Daha vakit erken,kısa zamanda eksik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Karşıyaka idare heyeti dün istifa etti İZMİR,ÖZEL Karşıyaka kulübü İdare heyeti dün akşam istifa etmiştir.İdare heyeti azaları istifalarına federasyonun milli İlgi 22 takıma çıkarma kararı İle flkstUr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • MİLiÜYEmŞPÖR^TÖTO SERVİSİ D SUN AR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4| Numaralı Takım Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numarab takımın son maçları Numarab takımın so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • KİSA HABERLER İSTANBUL Merkez Avcılar Kulübü Cumartesi günü Çekmece gölü civarında Firuzköy'de bir kır eğlencesi tertiplemiştir.MİTHATPAŞA stadının bitişiğindeki 30 metrelik beton baca bu hafta dinami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Mills takım bu hafta tesbit edilecek Futbol Federasyonu bu hafta şehrimizde toplanarak İtalya ile yapacağımız Avrupa Kupası maçının hazırlıklarını ve millî takım namzedlerlni tesbit edecektir.Futbol F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • enerbahçe raaa Beşiktaş,A.Gücü ile Miîhatpaşa'da oynayacak.Emniyet tedbirleri almıyor MİLLÎ ligin ikinci haftasında şehrimiz ve Ankara'da altı maç oynanacaktır.Galatasarayın Pazar günü Mithatpaşa stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • omuzlarda aşındı Venezia'mn Simmenthal Monza'yı 3-2 yendiği maçta millî futbolcumuz bir gol attı Can Bartu'nun yeni takımı Venezia,ilk resmî maçını evvelki gün ikinci kümeden Simmenthal Monza ile yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Turnuasına katılacak Federasyon Başkanı Berksoy "Uzun vâdeii bir programla bu sporu kalkındırmak istiyoruz„dedi GÜREŞ Federasyonu Başkanı Seyfi Cenap Berksoy,«Güreşçilerimiz Belgrad Turnuasına gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Asaf Kavran dün kampı terketti ANKARA,ÖZEL Balkan atletizm şampiyonası için halen kampta bulunan atletlerden üç adımcı Asaf Kavran dün kampı terketmiğtlr.Buna sebep olarak Türkiye Birinciliklerine işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.09.1962
  • Bükreş'te Dinamo ile 1-1 berabere kalan alatasara sevinçle karşılandı.Revanş hazırlığı yarın başlıyor.Başkan U.Yenal,maçın Bulgar hakemine verilmesini tenkid etti Galatasaray yarın kampa giriyor EVVEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor