Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • f izmir e Dün bir ıkarlma Yapıldı NATO karargâhının kuruluş yıldönümü iorenie kutlandı izmir,özel GÜNEYDOĞU Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Kumandanlığının 10 uncu yıldönümü,dün kutlanmış ve bu münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • D.P.'nin FESHİ KESİNLEŞTİ ANKARA,ÖZEL Adalet Bakanlığı,D.P.nin feshi ile İlgili dâvanın usul hükümleri dairesinde karara bağlandığını ve fesih kararının kesinleştiğini açıklamıştır.Bakanlık,son günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • D UR UM KOMŞULUĞUM İLK ŞARTI BVLGARISTAN'la spor temaslarının kesilmesi yolunda,Bakanlar Kurulunca alınan ve Dışişleri Bakanı Erkin tarafından açıklanan karar,hakikatte sportif münasebetlerin B ötesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • MOLLA BERZÂHf'KIK DAĞLARINDA ALTI GÜN İşte «KELIT» dağı.Türk köyü «Dravan» m biraz ilerisinde bulunan bu dağlarda,arkadaşımız Necmi Onur bir geceyi 40 silulılı Berzan askeri ile geçirdi.Irak'a giderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • TURİZM İLÂVELERİMİZ «DOĞU AKDENİZ GÜNEY BATI EGE MARMARA BATI KARADENİZ DOĞU KARADENİZ İSTANBUL» Toplu halde nefis Ur cilt içinle çıktı Umum!Tevzi Yerli Ankara Caddesi Vilâyet Han Halit Üstükarcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • wm.7 Al/Al I I A V A VI ADIM w Fas Kra,ımn kardeşinin davetlisi ola-Al MIVLttnim» rak Rabat'ta bir süre kalan tngiliz yıldız namzedi Suzannah Leigh uçakla Londra'ya dönmüştür.Resimde,uzun süren yolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • CÜZZAMLILAR KÖYDE RBESTÇE DOLAŞIYO Siirt'in Sason ilçesine bağlı S köy halkı bu yüzden başka yerlere göç etmek zorunda kaldı SASON,ORHAN TOKATLI bildiriyor DOĞU'da cüzzam salgın halindedir.Siirt'in Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • AP kongresinde Yine seçim istendi MIHSIN Turhan Ada bildiriyor)Mersin A.P.il kongresinde Adana Senatörü Sakip önal tekrar seçim yapılmasını istemiş ve nisbî temsil usulü de olsa iktidara geleceklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • İV Devlet Plânlama Teşkilâtlanın hazırladığı ve Yüksek Plânlama Kurulunun kabul ettiği PLANI Üniversite,İşçi,İşveren,Ticaret ve Sanayi temsilcileri de plânı 2 hafta içinde inceleyecek Bakanlar Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • KALKINMA İLÂVEMİZİ TARIMDA İLERLEME SANAYİDE GELİŞME İNSAN GÜCÜ ULAŞTIRMA ENERJİ,MESKEN gs SAĞLIK,HABERLEŞME Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 5 Yıllık Kalkınma Plânının geni* bir öıeü BUĞUM NO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • 32S?aaaa Ayıp olmuyor mu?Devrin intikamcıları tarafından zavallı bir telefoncu kızın hususî hayatı didik didik ediliyor.Bir don hikâyesi ile başlıyan ihtilâl dâvasına,başka bir don dedikodusu ile kars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • Bakanlarla işçiler 2.toplantıyı yaptı Toplantıda 19 bin işçinin kadroya alınması ve Sümerbank işçilerine zam görüşüldü ANKARA,ÖZEL ŞÇİLERİN ana meseleleri v resmî sektörde çalışan işçiltrin durumlarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • Beyazı öldüren zenci kadın serbest bırakıldı DALLAS GEORGIA,A.A.Evine tecavüz eden maskeli bir yazı öldUrluğü için tevkif edilen 21 yalındaki zenci kadın dün serbest bırakılmıştır.Jurl kadının meşru m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • v.av. HHI I DÜNYA İSLÂM KONGRESİ DELEGESİ HAYDAR KÂMİL EL HÜSEYNÎ «KUR'ÂN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMELİDİR.SÛRELERİN MÂNASINI ANLAMAYAN I MÜ'MİN,GÜNAH İŞLEMİŞ OLUR.DEDİ.HOCANIN CAHİLİ YANDK!HİÇ OLMAZSA KUB'AN A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • BATTANİYE Almak için mağaza mağaza gezmeye lüzum kalmadı.Yalnız BATTANİYE üzerine iş yapan ve her Fabrikanın her çeşidini bulunduran,45 Liradan 350 Liraya kadar Battaniye satan,¦ÇİLLER mağazasından ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • «ÜT S» f?JKfiC Asm R Hl liı u,ÜiM İilıİH Mili i fili İl'1 Sermayesi ç500.0ÖÖÖ00jTtv Etibank memleketimizin beş yıllık kalkınma plânına büyük yatırımlarla katılacaktır)İLANCILIK 15291 10919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • CEMİYET ifllERL Dışarıdan 1 haber Mayıs 1960 günü yurt T ^F dışında bulunduğu için Mm m o yazı Yassıada'da geçirmekten kurtulan ıabık demokıat bakan Muzaffer Kurbanogiu ve eşi bâlâ Isviçıe'deler.Kı/iı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • 17 yıı ağır hapse mahkûm firarî kaatil teslim oldu 17 sene ağır hapis cezasına mahkum firari kaatil Kemal Boliikbaşı dün polise teslim olmuştur.İÜ sene önce Gaziantep'Ln Nizip ilçecinde bir kan dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • KADIKÖY PLAJLARINDA KOLİ BASİLİ YOK Anadolu yakasındaki plajların sularında koli basili bulunmadığı tesbit edilmiştir.Yapılan şikâyetler üzerine plajlardan IU numuneleri aldırılıuıştu'.Nuınunt'leıln b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • PAVLİ TURİSTİK BÖLGE OLUYOR Pavll adası turistik bölge olacaktır.Bu konu İle ilgili plânlar tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderilmiştir.Hazırlanan plâna göre Pavli adasında moteller,gazino ve lokant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • ÇALDJfil MOTORU SATARKEN YAKALANDİ Sabıkalı deniz hırsızlarından Kesat Tetik,Bûyükada'da Koço Kabaıido'nıın kayıkhanesinden çaldığı deniz motüıû İle sandalı satmağa çalışırken suçüstü yakalanmıştır.Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • 12 YIL HAPSE MAHKÛM OLDU Damadı Namık Kemal'i öldürmeye teşebbüsten Birinci A&irceza Mahkemesinde yargılanmakla olan Mustafa BıçakçıgU dün 12 sene ağır hapis cezasına çarptırılmıştır.Mustafa'ya tabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • AMERİKADAN DÖNDÜ TANİNMİŞ.TAK.DİK EDİLMİŞ NİMET SENLİ Bu defa da bir senelik mesleki bilgi,tetkik ve tahlilinden Avrupa ve Yeni Dünyanın bütün yenilikleriyle döndü.Tecrübesi ve en İleri melodiyle biçk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • Muadeleti Maarif Vekâletince tasdikli ÖZEL ÜLKÜ OKULU Ana İlk.Yatılı Gündüzlü Ögıenci kayıtlarına yeni tesislerinde devam ediyor.Programa her gün yabancı dil.müzik ve bale dersleri ilâve edilmiştir.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • MU I LU AKÜMÜLÂTÖR FABRİKASI u/o 99.97 saf kurşundan imâl edilen,SUlyen ve Mürdesenk satışına devam etmektediri\Fdbr.kd 5340 67 Büro:4827 87 HARBİYE Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.Kartal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • ELEKTRİKÇİ ARANIYOR The Shell Company Of Turkey Ltd.Derince tesisatı için askerliğini yapmış 1.nci sınıf ehliyetli elektrikçi aramaktadır.Alâkalıların Doğu Palas Taksimde)personel şubesine müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • ACENTALARIN Mazot Pompacılarının Nazarı Dikkatine Orijinal FRİEDMANN MAYER Eleman 8—2 35,TL.Eleman 7—2 35.Enjektör Memesi D 1.2 100 27,50 Komple Mazot Pompası 1.200,Komple Tahliye Pompan 145,El Pompas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • İSTANBUL 7 27 Açılış ve program 7.30 Tatli sabahı 8 im Haberler ve lıava durumu 8 IS Sabah Baltaları 8 3ü Hâk dolabından 9 Ki Operet melodileri «15 Yedi keman 9 30 lilrh musikisi dinleyici İstekleri l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • OĞLAK liVüi t)[22 Aralık 20 OcakJ Bir davette çok beğenileceksiniz.Talihinize bile tesir edebilir bu.4& KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubatı biılsi bize müşkülât çıkarıyor.Sinirlenmeden İdareye çalışınız.9 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • BULMACA SOLDAN sAGA:I Gıda ların kıymetlendirilmesi derecesi;Tersi dola.VLM.vle anlatma.2 Bir memuru suçundun dolayı İşinden çıkarma:Hiı divan şairimiz 3 Bir kim-»enin serveti Eski dili;Çocuk.4 Bayat'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • FRANSIZ MALI Naylon Korseleri 65 TL.Korseci DİLBER'de Beyuğlıı İstiklâl Cad.Galatasaray 297/1 Tel:49 »8 64 İLANCILIK 6:t59 10949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • Egıtrm t Uydulumu fHastfûH g Cpihm Dölümün* 'V.öğrenci,Kaydedilmekledir REKLAMCILIK 3825 10945
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • I SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Torpedolar Hücumda G.Ford t.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)1 Biz de Arkadaı mı yız G.Arsoy.2 Aşk ve Yumruk T.Saray O.Günşira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • BURSA Pek Yakında Hizmete Giriyor TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI «i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • TEŞEKKÜR Vefatı ile bizler] büyük acılara garkeden sevgili annemiz,büyük annemiz ve akrabalarımızı,HAYAN REBECCA CAVALİEKOnun cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen,fakirlere bağışla bulunan,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • TEŞEKKÜR Vazifesi başında şehit olup ebediyete ani intikali ile ailemizi derin acıya parkeden merhum Mareşal Fevzi Çakmak'm amcasının Oglll,Şehit Harita Yarbayı M.SELAHATTİN ÇAKMAK'ın Vefatından kabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • TEŞEKKÜR Kula eşrafından Göldelioglu merhum Nazif Gürol'un eşi Şükriye GÜROL'un olümite duyduğumuz büyük acımıza,ziyaret,telefon ve telgraflariyle İştirak eden bütün akraba ve pek mulıterem dostlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • YÜKSEL ONARAN Ve YÜKSEL ONARAN Kızları BAL ONARAN'uı Doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.MİLLİYET IU964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • HATİM DUASI VE BAĞIŞ Ailemizin yegâne varlığı insanlık tünsjlı kıymetli eşim;Muhteşem K OT uıv ölümünün 4 uncu senesine rastlayan İD Eylül Pazartesi gı'mıı Mevlit okutmayı p bedeli DârUİAceze'yt veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • İki bin üç yüz yıl önceki bir yazı J SAN karakteri çağlar içinde değişiyor I mu.değişmiyor mu?Oaliba pek değişmiyor.La Bruyere'in «Caracteres» lerini okuyun.Orada çizilmiş tipleri bugün yazılmış-casin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • MEVLID Gecen yıl bizleri unutulmaz acılar içerisinde bırakarak aramızdan ebediyen ayrılan,*zlz varlığımız,sevgili annemi» Necmiye Yücetürk'iin aziz ruhuna ithaf edilmek üzere,ölümünün sene-i devriyesü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • 1,11 TT MEVLİD Kıymetli e^lm ve ifabmust mevhum Cemâl Şent'rler'm öltotııMifı'iıViru.M gününe müsadif bugünkü B.9.1962 Pazar günü öğle ııu müteakip C'ihaıvgü Camiinde oufvlldl terli kıraat ettirilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • ATLAS'TA Çarşamba günü matineden itibaren yıllardanberi özlediğiniz fevkalâde heyecanlı,muazzam ve muhteşem bir Paramount filmi RENKLİ THE TRAP)WİDMARK TİNA LOUİSE LEE J.COBB EARL HOLLİMAN Halen göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • ÇİMENTO Karoçini Renkli Çimento)MAHMUT GÜÇER Tel:21 45 64 REKLAMCILIK 3818 1093C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • V HÎN İDDİACIMI KüRSÎNİN UUİ BllBAPA.ÎJTE/Wa?iİNCÜJiiD£ Ğ&ÎY0&.tf-MUSA KEYTAW Hl YAPtfl* Vtf»i,Wfc-JllöMN Bî-Ritlı BuLUSMA MAHALLÎ He telftförî.W U PüzenBAH»!VWİTEKAWÖIMI ÎSPAT EKCE0İM.ABİÖUAN-&AI föV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • ANADOLU »gşj 8 Eylül tarihinde noter huzurunda yapılan ikinci keşidesinde Göztepe'deki Apartman Dairelerinden 7 No.lu daireyi BAŞDURAK İzmir)şubemizden 28039 No.lu hes.M EL A M AT SOLU 9 No.lu daireyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • I I Kfıfl İM7AI I Dİl VKPE Fıııdıkzadc'de oturan 500 vatanda;Vilâ-OUU lill&ALI ütîLLAVi.yeIe bir dilekçe ile müracaat ederek,trafik kazalarının önlenebilmesi için semtlerinde bir trafik memurunun göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • ¦illllllliU lll)Ullillii;TAKVI Pabucuma bastın!B SKİ devirlerde çarşının hızlı alış veriş günlerinden bi-C rinde Mahmutpaşa yokuşundan bir insan seli akıyor,iki kişi birbirine çarparlar.Biri diğerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • RUHveMADD nin Eylül 32 jıci)sayısı istifadeli yazılarla dolu olarak çıktı.Bu sayıda bilhassa:Sihirli Anahtarlarir Vermesini Bilir Meçhul Kuvvetir Merhametir Oz benliğinizi bulunuzic Bedenlerinden ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • il U IHDCI7Illf fll AYI 1S 7I,dan ber Bodrum'da vukua gelen ilk ¦Lli ninOliıLıllV ULHII hırsızlık ulayının faillerinin bir kadın ile 3 ortaokul öğrencisinden kurulu bir şebeke olduğu meydana çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • ORALOĞLU TİYATROSU Tel:49 49 35 Tiyatroda oynamak için 7 ilâ 14 yaşlarında KIZ ERKEK Çocuklar Aranıyor Müracaat:Acele olarak Pazartesi sabahından itibaren doğrudan doğruya Tiyatroya yapılmalıdır.Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • Maarif Vekâletinden tasdikli ÖZEL BOMONTİ OKULU ANA İLK İngilizce Almanca mecburîdir.Adres:Bomonti Silâhşor caddesi 69 Tel:48 02 69 MİLLİYET 10947
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • İzmir'in Kurtuluşu münasebetiyle İnönü ISBCs&aBHHİHjlHHIB H9Bİ HHSıMİUBBSHBBBIHHI^BaDflBB o zamanki hâtıralarını anlattı İzmir 'e girmeden şehri A ta türk9 le evvel Belkahve 'den birlikte seyretmiştik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • Milliuet •J 5H" Mllliyat Gazetecilik A.adın» w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN 1 Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Tıhra Makalelerden Malûl Müdür HASAN YILMAEft Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVİK Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • tLAN TARİFESİ 9 2,3,4,5 İnci aayfalarda «auttun 30 T.L.0 8.7 İne)tayfalarda fantimi 25 T.L.Birinci tayfada baılık 200 T.L.9 Dutun,Nltan.Nikah,Vefat ve Tetekklir ilânları S tan-Uma kadar 80 T.Lm KUvük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • î NSAN şansını kendi yaratır,derler.Ya hayvan?İster insan,ister hayvan,her şeyden önce doğuştan şanslı olmak gerek.Direksiyonunu şık sosyete dilberinin çevirdiği 62 model arabanın penceresinden yayala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • B'KAZ.6EO' Tı^SE NE OL.OU MEe^EY SENiM ÜZECİMDE.AÇ,UKTAN ÖL£CEKSı'Nı'z SANKİ.şu r-MASAYI MAZiRL-AYAYi/'A.O X •YEMEK HAZIR-GEÜN SIZI BEKLİYORUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • Yazan:HIV1 Maıırice DEKOBRA Ha Selâı Hayır,beyaz tavşanlarla oynamam,ama kocaman bir pembe tavşanın önünde ipnotize ettiğim insanları korkudan titretirim.Bay Robertson şahidimdir.Valldo'ıuın söyledikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • MUSİKİ AMERİKA'DAN HABERLER Ej a King Cole'un geçen hafta piyasaya sürülen S Ej plâğının satış,rekoru kılacağına muhakkak nazar] Ej ile bakılıyor.«Kamblin' Roses» isimli şarkıyı taşıyan plak daha şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • YAMA Topla kendin,kendi aklını başına.Daha önceleri hiç kaçmıyordu balıklar livardan da,şimdi mi açıkgöz oldular?Sen de bu kış gününü mü bekledin,içine bunaltılar basıp,akşam vakitleri çeşme yollarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • hu A ı |ı«lm« 2 Uyc* kortül.bil" #di|fn)tir LASLAN MARKAYI HER HIRDAVATÇIDA ARAYINIZJ İLANCILIK 6279 10955
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON ^27 42 fO SATILIK EMLÂK BAKIRKÖY BahçeUevlerde Sat.sahâne daireler,Kültür Kolej yanında.Banka kredisine uygun dört tarafı balkon ve 125 M2 deniz manzaralı Tel.22 29 52 BEYOSL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • öü 1 UREMI ERGENLİK SİVİLCEİİERİNI YÖK EDER İLANCILIK 6224 10956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • 100.000 liram var.İmalât veya ihracat yapan bir firmaya 100.000 lira ile ortak olabilirim.Istanbuldan yapılacak teklifler tercih olunur.Alâkalıların P.K.572 istanbul adresine cCem» riimuzu İle lütfen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • AKIN^TRIKO KONFEKSİYONLARI HER MAĞAZADAN ISRARLA ARAYINIZ TEL-22 24 13 REKLAMCILIK U8A UiSOJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • i.L Â N Maden Hurdacılık T-A.Şirketinin İstanbuldaki Kartal Maltepesi Defterdar ve Karaağaç depolarına yeni gelen her nevi jeep,G.M.C.Tank ve Tayyare hurda malzemeleri 10.9.1962 tarihinden itibaren sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • f%2 ^vo€M Avustralyanın 100 MERİNOS yapağından İmâl edilmişıs el örgü yünleri Fevkalâde zengin renk kolleksyonunu En modern yün çeşitlerini,kırçıllı-Fantazi ipekli Hakikî yünün yumuşaklık ve zevkini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • 7SBB EYLÜL PAZARTESİ SAMANPAZARI ŞUBEMİZ 25.000 LİRALIK HUSUSİ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İLE HİZMETİNİZE GİRİYOR.RAYBANK BASIN 1516A A.9M5)10915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • MOLLA BERZANİ'NIN DAĞLARINDA 6 GÜN Röportaj NECMİ ONUR D Arkadaşımız Necmi Onur,Bcrzan'lardan Ferik 11*.AYDINLIK bir Ağustos gecesi.Tanrının ampulleri gökyüzünde ışıl ışıl.Arada bir cereyanı kesilenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.09.1962
  • KLM teknisyeni bir jef emicisini dikkatle gözden geçiriyor KLM'in her 15 saatte titizlikte yaptığı 166 kontrolden biri Londra,Roma,Viyana,Âmsterdam veya Âvrupanı şehrinden herhangi birine bir kere dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1962
  • TÜRE HAVA YOLLARI A.Ş.den 1.Yeşilköy Hava alanında Teknik Müdürlük binası civarında 30x70 metre eb'admda çelik konstrüksiyon Motor atölyesi ve müştemilâtı kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1962
  • GEMLİK T'CARET VE SANAYİ ODASINDAN Odamız Grenel Sekreterlik vazifesi münhaldir.Asgari İİM mezunu taliplerin bizzat veya posta ile 20 Eylül akşamına kadar tercümei hallerini ihtiva eden dilekceleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1962
  • PROJE Yi Konu Trabzon'da inşâ edilecek Karadeniz Teknik Üniversitesine ait yapıların yerleştirilmesini belirten şehircilik bölge plânları ile inşası kararlaştırılmış bulunan Temel Bilimler Fakültesi,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1962
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1962 1963 öğrenim Yılı Üniversitemiz Eski Öğrencilerinin 1.Sömestre kayıtları Seçme imtihanlarını kazanarak kaydolacak öğrenciler hariç olmak üzere Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • ı t tmm\imwgmmujmmSSmaimia ı mı îiMiTfir' ¦ıMı—liıiTi lijfiTiinmiai ıı ı mmummammmmmm Bu mevsimde de ucuz ve kaliteli giyim için BB Wm m KAZOVA mamulleri arasından seçebilirsiniz.KIZ ÇOCUKLARI İçin DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • oku ireni,geçitle kalan bir kamyonu parçaladı Kamyonun da çarpıp devirdiği elektrik direği bir kaptıkaçtının üzerine devrildi Slvas'dan Haydarpaşa'ya gele-n 13 numaralı yolcu treni dün Küçükyalı geçit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • BULGARİSTAN,GEÇEN S EN EK i NOTAMIZA HÂLÂ CEVAP VERMEDİ ANKARA.ÖZEL Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin «Bulgur lıııkııııicliıulen,oradaki Türklerin hakları ile ilgili olarak verdiğimi/notaya cevap b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • PERİN "YTP ve CKMP BİRLEŞECEK,DEDİ Bursa Milletvekili Cevdet Perin Y.T.P.İle C.K.M P.ntn birleşmesi meselesinin tahakkuk safhasına girdiğini söylemiştir.Perin,ikinci koalisyon müzakereleri sırasında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Venedik Festivalinde derece alan film ve yıldızlar belli oldu VENEDİK,AA 53 üncü Venedik Milletlerarası film festivalinin ödülleri belli olmuştur.Altın aslan ödülü Valerlo yönetiminde çevrilen «Cronac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • MAHALLİ LİG BUGÜN BAŞLIYOR İstanbul.Ankara ve Iznılı ınahall:ligleri,bugün ııç şehirde yapılacak t karşılaşma ile başlayacaktır.Program şöyledir:tSTANBULDA:Saat 10 da Vedllcult Emniyet Taksini,11.45 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • YÜZMEDE YENİ Türkiye rekoru ADANA,ÖZEL Şehrimizde tertip edilen yüzme müsabakalarında bir Türkiye rekoru kırılmış,bir rekor da egale edilmiştir.Bayan gençler arası 100 metre serbestte GUrsem Koşkun ıK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Cüzzamlılar köyde serbestçe dolaşıyor Baştarafı Birincide Cüzzamlılar,köylerinde serbeste* doluşmakta ve çalışmaktadırlar.Bu yüzden hastalık diğer köylülere dt geçmektedir.Ancak hastalık 3-4 yıl "in.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • D.P.'niıı FESHİ KESİNLEŞTİ Baştarafı Birincide esas 9ü(t-"0 karar 986-784 sayılı kararla oılı gecen partinin fethine karar verilmiştir.Kararın Demokrat Faninin feshine müteallik olan kısmının kanuni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Ölünün kafib kapağı başkasına takıldı AUCKLAND,AA 14 yaşında yeni Zelanda'lı bir kız,menenjit neticesi tahribata uğrayan kalb kapağının bir ölüden nakledilen kapakla değiştirilmesi neticesi hayata kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Yunanistan'da köylüler jandarma ile carmstı ATİNA.AP.Batı Yunanistan'da flalları ax bulan ekicileıl İle jandarma arasındaki çarpışmalarda bir kişi ölmüş.18 i jandarma olmak üzere 50 kişi yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Millî ligde bugünkü maçlar Milli lig'in birinci haftası bugün,tiç cehilde yapılacak 4 müsabaka 11c kapanacaktır.İstanbul'da saat 15.30 da tstanbıılıpor Yeştldirek,17 o da Beşiktaş Vefa oynayacaktır.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • FERİKÖY OYNADI,BEYKOZ KAZANDI Bagtaraft Sekizincide Bütün hatları ile bozuk bir oyun çıkaran Kırınızı Beyazlılar,İkine)devrede sayılamayacak kadar çok 'gol pozisyonuna girmelerine rağmen sırf beceriks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Fenerbahçe,K.Paşa'ya takıldı:O O Başta m)ı Sekizivride rı Lacivertliler için.Zaten özer'le Hazım'ın müştereken kurtardıkları birkaç pozisyon az daha Fenerbahçelim beraberliğini de alıp gidecekti.Kısas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Pek Yakında Hizmete Giriyor TÜMÜYE ÖĞRETMENLE!BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • MATADOR 14 KİŞİLİK MİNİBÜSLER TEDİYEDE AZAMÎ KOLAYLIK Muntazam bakım ve servis MEHMET KAVALA Galata Nesli Han İstanbul Tel:44 75 54 Telg:LAMET İSTANBUL »l.iJ İLANCILIK 6233 10957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • ALIM,SATIM,İPOTEK Muvaffakiyetinin sırrını ve sizlerin itimadım doğruluğunda bulan müessesemiz her türlü idarî muameleler takibi işlerinde muhterem halkımızın hizmetinizde bulunmakla şeref duyar.GÜLSÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Heryerde servis Bol çeşit I Birsene garantili Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Kartal j Fdbrika:5340 67 Büro:4827 87HARBİYE'*P*i,li,ip' İLANCILIK-6434 10964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Mensucat Fabrikaları ve Boyahanelerin Nazarı Dikkatine:SATILIK:Santrifüj:Batı Alman malı,45 kg.kapasiteli 6.6 Kw Büküm Makinesi:Batı Alman malı,102 ig;2,4 HP.Müı:Doğubank 1$ Huu Nü.Vâl MTl-UYET:10932
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • İZMİR'E DÜN BİR ÇIKARTMA YAPILD' Başlarajı Birincide Millî Savunma Bakanı Ilhanıi Sancar.Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sımay,izmir Valisi Enver Saatçıgll,NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • AP KONGRESİNDE YİNE SEÇİM İSTENDİ Baştaraft Birincide deri Yüksek Plânlama Kuruluna,Hükümete ve basına çatmış,C.H.P.yi tutan basını ilhanı etmi.ştir.Giimii'jjjala'nın konuşmaları sırasında hükümete ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • ı «m «ı—iialil«Ülltrfh'-VEFAT Eczacı Halil Alpıuna,Kadıköy Belediye Muhasebecisi Ruhi Alptıına ve merhum Mülkiye Kaymakamı Kâmil İnkaya eşi,Emine tnkaya'nın çok sevgili anneleri,Rezzan Aküz ve Beyhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • RULMAN SATIŞI SB.Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinde mevcut SKF No.22515)300 adet veni rulman 13-9/962 perşembe günü saat 15,de Müessesemiz merkezinde açık arttırma ile satılacaktır.100 adetten aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • HOPA MALMÜDÜRLÜĞÜNOEN 1 Hopa kazası Hükümet konağı tamiratı kapab zari usulü eksiltme ile yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 38819 lira 75 kuruştur.3 Muvakkat teminat 2911 lira 48 kuruştur.4 ihale 20/Eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • J^MİOaMMMMaHMBHHaHaMı LİONDOR Fantazi Kumaş Mağazası 10 Eylül 1962 tarihinden itibaren sezonun nadide yerli ve Avrupa kumaşlarını sayın müşterilerine en son moda yenilikleri ile takdim eder.LİONBOK SM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Büyük bir şirketin merkezinde çalışmak üzere iyi Almanca bilen nakil vasıtaları üzerinde teknik bilgili ve askerlik ödevini bitirmiş genç bir eleman aranıyor.Mühendis tercih edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • V İU1)Transistorlu IfOMEGA radyosu ile neşeniz c^ cereyana tabî değil!fiC&ıona TRANSİSTOR evinizde,işinizde her zaman tatlı sesile sizi neşelendirir 7 Traım\tor 2 dıod 3 dalga kısa.orta.ujun Pikap t«r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • YATILI JV| A Y J| GÜNDÜZLÜ ANA v e İLKOKULU Kayıtlar Çengelköy devam Tel:68 80 ediyor.01 den 78 İLANCILIK:6424 10954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • büyük bir müessese iyi ingilizce ve Türkçe bilen,tecrübeli BAYAN DAKTİLO aramaktadır,isteklilerin kısa hal tercümelerini havi bir mektupla P.K.283 GALATA adresine müracaatları rica olunur.İLANCILIK:€4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • ıff İiSİı 4| *V r-Türkiye VAKIFLAR BANKASI BASIN 14021)10917
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • Avaryalı Amonyum Sülfat Satışı Takriben 17 ton tutanndaki avaryah Amonyum sülfat teklif mektubu almak suretiyle satılacaktır.Teminat akçesi 1000.Bin)liradır.Amonyum Sülfatlar Ziraî Donatım Kurumu ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • İNŞAATIN HER VERİNDE OLDUĞU GİBİ BANYO ve MUTFAKLARDA MOZAİKLERİ tel 2118 41 RENK REKLAM 343 10946
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.1 250 ton Siyah Çimento,20 ton Beya?Çimento,300 metre küp fKocadeıeı kaba kum ve 160 ton beyaz mozayik pirinç teklif vt kapalı zait tısulıi ile satın aiınsc:ıktıı.j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.09.1962
  • n GÜNDÜZ KILIÇ BÜKREŞ ten yazıyor Çocuklar odalarına çekilmiş 9 ve hattâ belki uyuyalı bir hayli 9 oldu.Belki diyorum,çünkü bu 9 sabahtan beri artık İyice maç 9 havasına girmişlerdi.Sarım-9 trak beniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • Atletizm Millî Takımı Belgrad'a gitti Atletizm millî takımımız,dün saat 13 de Slrkeci'den kalkan trenle Yugoslavya'ya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Çarşamba günü Belgrad'da başlayacak olan 7.Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE profesyonel takımı solbekl İsmail Kurt'a İsviçre'nin La Chaux Dfonds kulübü transfer teklif etmiştir.La Chaıuc kulübü İsmail'e 17S bin lira transfer ücreti 1000 frank aylık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • APAK MAÇLAR!İPTAL EDERİZ DİYOR Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak «Seyirciler,hakemler hakkındaki menfi tezahürata son vermezlerse Milli lig maçlarını iptal edeceğiz.demiştir.Apak Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • ''vy.V'-W 957 yılı basından İtibaren M futbol,daha sonra da bas» I ketbol ve nihayet voleybol maçlarında oyuncuların o günkü gayret ve başarısını yıldızlarla değerlendiren «MİLLİYET»,bu konuda yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • Millî Ufin Uk karşılaşması olan Beykoz Feriköy maçından bir sahne.I Sarı Siyahlıları galibiyete götüren yegâne golü 6.dakikada Şirzat attı SEYİRCİ:17.9S4 kişi.HASILAT:90.8U4 TL.HAKEMLER:Cihat Ergün Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • I-O YENDİ SEYRCI:3.845 kişi HÂSILAT:18.552 T.L.HAKEMLER:Faruk Talu Avııi Yelkenbiçer ickic)Halil Eraydın İZMİRSPOR:Seyfi Erol Bülent Doğan Orhan İrfan Turgay Gürcan Zeki Erol Cengiz ALTINORDU:Sefer Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • I SAMİ ÖNEMİ)Ceza saltasına giren Hüseyin'in sert şutunu Kasımpaşa kalecisi Tamer Zor durumda olmasına rağmen kurtaracaktır.SEYİRCİ:17.964 kişi.HÂSILAT:90.894 T.L.HAKEMLER:Sedat Ozselçuk Halûk Özdeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • boz MİLLÎ ligin yeni takımı Hacettepe,dün hezimete uğrattı:4-1.Başlangıçta heyecanlı olan Mor Beyazlılar bu hallerini ancak 32.dakida Teoman'ın attığı golle üzerlerinden atmışlardır.Gole PTT İller 7 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1962
  • ¦W c* Türkiye şampiyonu Galatasaray ile Romanya şampiyonu Dinamo takımları bugün yukarıdaki resimde görülen sahada karşılaşacaklardır.Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası ilk tur maçlarından olan bu müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 1
  • 09.09.1962
  • MİLLİYET GAZETESİNİN İLAVESİDİR.AYRICA PARA İLE SATILMAZ.DEVLErPLÂNtAMA TEŞKİLÂTININ HAZİRLADİĞİ YILLIK KALKINMA PLÂNI Tarımda ilerleme Mesken ğ?Sağlık Köy kalkınması İnsan gücü Elektrik Su Haberleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 1
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • KARADENİZÎN İNCtSİ OTEL ve GAZİNOSU Altın kumlu Plaja Her lürlil konforu haiz PLAJ EVLERİ ve OTELİ Be Vdt-Kif ideal dinlenme yeri TeJ.61 20 01 11S Avrupanın Tiirkiyeye giriş;kapısı Urlhi EDİRNEDE Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • IIJ=r i 2 e H ff d â 9 z e o C:c« H H n w U r o S 3 İhtisas syonu z!s» •n f—s» as r* Uzun Vadeli Plânlar Yıllık Programlar Şubesi Sektör Programları Şubesi Araştırma Plânlama Tedbirler Şubesi Tetkik Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 2
  • 09.09.1962
  • PLANLAMA B Az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını temin için ekonomilerine plânlı bir düzen vermeleri şarttır.U ilâvede sunduğumuz 5 Yıllık Kalkınma Plânı,bugünlerde Yüksek Plânlama Kurulunda Müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 2
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • I A *A *t *ı ARTIK YORGUNLUKTAN KORKMUYOR/CİİMKİİz KRALİÇE ARI'mn GIDASI OLAN Gelee Royde Şahane jöle)m6«M6UAMR°M0RALİ PÜZIITİR ARI KÜRLERİ KULLANILIŞ ŞEKLİ Sürmene olanlar,Astenik ve NöıÖ Astenikler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 3
  • 09.09.1962
  • •t.J i ı»J* *3 il Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türk toplumunun sosyal bünyesinde belirli değişiklikler olmasına rağmen,sanayi devrimini başarma ve dinamik bir ekonomik hüviyet kazanma bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 3
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • â&u/clr Bir bankaya emanet edilen tasarrufların tutarı,o bankaya karşı gösterilen güvenin en kafi delilidir.Türkiye îş Bankası,halkımızın en fazla güvendiği Bankadır.Çünkü,en fazla tasarruf mevduat] T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 4
  • 09.09.1962
  • HEDEFLER Kalkınmanın hedeflerine varmak için kaynakların tesbiti gereklidir.TÜRKİYE gibi az gelişmiş bir toplumun kalkınması ancak uzun süreli ve sistemli bir görüş çerçevesi içinde yürütülecek devaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 4
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • PİRİNÇ,BAKIR VE ALÜMİNYUM ÇUBUK PROFİL FABRİKASI Sermayesi:1.500.000 TL.Fabrika:Çavuşoğlu Mahallesi,Yalnız Seivi Yolu,Kartal Telefon:53 4119 53 42 51 Telgraf.AKSAN Kartal,P.K.19 Perakende Satış Mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • TüRKELi TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermayesi:TL.3.000.000 HER TÜRLÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEMESİ İTHALÂT VE TAAHHÜT İŞLERİ Bankalar Cad.Yanıkkapı Sok.No.1-3-5,Galata-istanbul P.K.557-Galata,Telg.adresi:TÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 5
  • 09.09.1962
  • KARMA EKONOMİ Plân Devlet ve Özel Sektörün işbir-'iği esasına göre hazırlanmıştır.Karma Ekonominin Kuralları KALKİNMA politikasının ana illccsi,hürriyet teinde dengeli vöüde 7 lik kalkınma ve bunun ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 5
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 6
  • 09.09.1962
  • Kamu iktisadî Teşebbüsler DEVLETİN hükümranlık hakkına dayanarak gerçekleştirdiği kamu hizmet ve görevleri dışında bazı iktisadi faaliyetleri de vardır.Devletin bu faaliyetleri yapabilmesi normal devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 6
  • 09.09.1962
  • TOPLUMUN TEMEL KURULUŞU İktisadî ve toplumsal kalkınma esas olarak toplumun yapısının değişmesidir.Kalkınmanın gerçekleşmesi her sınıftan vatandaşın çalışması ve güç sarfetmesi sonunda olacaktır.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 6
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • iU!l!iİiUuniİIlil!ll!niiılli!l!l!3IIIİlliil!lll3iİii!iİâlIIâiiIii3ilIğ21ifieieilI!IIHIIİieilIîSiI^H111IS8!IIini Tasarrufu teşvik gayesiyle ikraıfiîye sistemini kuran Paranızı yatırırken ve çekerken ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • pilllllİIIIII!llll!llllilil!lll!llll!l!lllill!|lnsangücü,istihdam,eğitim eğitim Toplumsal kalkınma için gerekli elemanların yetiştirilmesinin başlıca yola eğitimdir.Eğitim politikası dayandığı ilkeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 7
  • 09.09.1962
  • îş ve İşçi Meseleleri H GİRİŞ Kalkınmanın gerçekleşmesi İçin,önemli bir rolü olan işçilerin İktisadî ve sosyal haklarına sahip olmaları ve toplumu kuran sınıflar arasında dengenin sağlanması gerekmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 7
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 8
  • 09.09.1962
  • EKONOMİNİN GENEL KALKINMASI YÜZDE 7 YÜKSELME BEŞ Yıllık Kalkınma Plânının temel iktisadî hedefinin Türk ekonomisinde %7 nisbetinde bir gelişme sağlamak olduğu belirtilmiştir.Yapılan çalışmalar Türk ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 8
  • 09.09.1962
  • TARIMA A/T YATIRIM PROGRAMI YATIRIM ÇEŞİTLERİ 1963 1964)1965 J 1966 1967 Toplam Milyon Lira SULAMA a)Yeni inşaatlar 340.7 758.6 1.095.9 1.414.3 1.503.6 5.113.1 b)Mevcut sulama şebekelerinin iyileştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 8
  • 09.09.1962
  • GELİŞ Tarım,madenler,imalâf,gıda,dokuma,kâğıt,ve plâstik,kimya,çîmenfo,demir sanayii SEKTÖR programlarının hazırlanmasında,çeşitli sektörlerdeki gelişme imkânları gözönünde bulundurularak ekonomik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 8
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 9
  • 09.09.1962
  • EKONOMİNİN GENEL KALKİNMASİ BEŞ Yıllık Kalkınma Plânının temel iktisadî hedefinin Türk ekonomisinde %7 nisbetinde bir gelişme sağlamak olduğu belirtilmiştir.Yapılan çalışmalar Türk ekonomisinin bu hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 9
  • 09.09.1962
  • GELİŞ?Tarım,madenler,imalât,gıda,dokuma,kâğıt,ve plâstik,kimya,çimento,demir sanayii SEKTÖR programlarının hazırlanmasında,çeşitli sektörlerdeki gelişme imkânları gözönünde bulundurularak ekonomik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 9
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 10
  • 09.09.1962
  • W ENÇOK.ARANAN EN ÇOK BEĞENİLEN VI1TH ALMAN LÂSTİKLERİNE 1 GÜVEMİN M ^1/TÜRKMAY UörUHi ödeşti TELEFON:İSTANBUL 444673 REKLÂMCILIK 3344 İ.290
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 10
  • 09.09.1962
  • SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER H Baştaraft orta sayfada lanla devletin katılması ile karma işletmeler kurulacaktır.H Devlet eli ile yapılacak yatırımlar uzun süreli gelişme için gereK'" yatırımlar(stratejik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 10
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 11
  • 09.09.1962
  • Türkiye ve CAM 1935 1940 SATIŞ T.L.OLARAK FABRİKALARI A.Ş.%J fijfiftfin fP Fabrikasından ihtiyacınız olan her çeşit cam eşyayı en uouz fiyatla ve en müsait şartlarla temin edebilirsiniz.Paşabahçe Fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 11
  • 09.09.1962
  • SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER Baştarafı 10 cu sayfada sıhhi araçlar ve karo fayans ihtiyacının bir kısmı yine dışardan temin edilecektir.ÇİMENTO SANAYİİ Memleketimizde çimento İstihlâkinde yıllık artış yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 11
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 12
  • 09.09.1962
  • SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER Başta rn} t 11 cı sayfada Türk Traktör fabrikalarının dökümhane İnşaatı İle makine atölyelerinin genişletilmesi bitirilecektir ELEKTRİK HAKİNE CİHAZ VE MALZEMESİ SANAYİİ elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 12
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 13
  • 09.09.1962
  • ğioyu ne olursa olsun»* i BUZDOLABI MARKASINI TAŞIR TT" r;8 ayak,B-3 tipi,Yem/ArçeIik Buzdolabı "daima en iyi kalite malı imal etmekle*' ün salmış olan Arçelik Fabrikasının en son temsilcisidir.Halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 13
  • 09.09.1962
  • SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER Baştarajt 12 et sayfada İDARE BİNALARI Yurdumuzda hükümet binalarından çoğu eski tc yıkıktır.Çeşitli daireler de bir arada değildir.Plân döneminde ter* kif ve cezaevleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 13
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 14
  • 09.09.1962
  • 5 Y.L.N YATIRIMLARI 1963-1967 yılları arasındaki 5 yıllık plân döneminde muhtelif sektörlere iç ve dış kaynaklardan 60 milyar 298 milyon liralık bir yatrrım yapılacaktır.Bunun 11 milyar 276 milyon 800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 14
  • 09.09.1962
  • SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER [3 Baştarafı 13 cü sayfada 0 Dinlenme kamplarından turistledc faydalandırılacaktırönümüzdeki 5 yıllık dönemde yurdun turizme elverişli bütün bölgelerinin geliştirilmesi,kaynak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 14
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 15
  • 09.09.1962
  • DIŞ TİCARET KALKINMA çabamız,bir taraftan millî geliri yükseltme amacı güderken bu çabanın sonucu olarak 15 yılhk dönem sonunda dış ödemeler dengesinin sağlanabileceği gözönünde tutulmuştur.Yapılan ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 15
  • 09.09.1962
  • BÖLGE KALKINMASI KALKINMA Plânı,esas bölgelere dağılış bakımından ri kalmış bölgelerin hızla kal ma sistemidir.Bu sebeple,Bununla beraber Bölge İtibariyle çeşitli sek-yapdacak incelemelefle sıkı kınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 15
  • 09.09.1962
  • SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER Bağtarajı 14 cü şayiada kolaylıkları bu tip konutlara tanıyaçaktır.JP| Lüks mesken yapımına konut kredisi açılmıyacak ve ek verpiler konacaktır.Mesken kanunu mesken politikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 15
 • 5 Yıllık Kalkınma Planı, Sayfa 16
  • 09.09.1962
  • Devlet Plânlama Teşkilâtının birinci b?S yıllık kalkınma plânının gerçekleşmesi için milletçe elele yermemiz lâzımdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 16
  • 09.09.1962
  • Plânın başarıya kavuşması için devletin güvenli hareketi şarttır C KLİŞEN bir ekonomi,yüksek bir kalkınma hızı ile istikrarlı,dinamik bir genel denge kurmak zorundadır Bu aebeple kalkınma program ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 5 Yıllık Kalkınma Planı
   Sayfa 16