Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • THÂLMÂYER DÜN ÂĞIRILDI Sendikası tarafından Irana gönderilmek üzere davet edilen Thalmayer bugün Türkiye'den ayrılıyor ANKARA,ÖZEL AMERİKALI işçi uzmanı Thalmayer,sendikası tarafından dün geri çağırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • SURİYE VE İRAK SINIRI KAPATILDI MARDİN,ÖZEL Son günlerde,hudut boylarında cereyan eden olaylar yüzünden Türkiye Suriye.Türkiye Irak hudutları kapatılmıştır.Türk,Suriyeli ve Iraklıların ellerinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • SANCAR,TERFİ SİSTEMİ ESASLARINI AÇIKLADI ANKARA,ÖZEL Milli Savunma Bakanı Ilhaml Sancar,Orduda takip edilen terfi sistemi hakkında bilgi vermiş ve terfilerin,«Bir daha tasfiyeyi ve tıkanıklığı yaratmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • DURUM ORDU TERFİ LİSTESİ i I P İSTİKLAL Savaşımızın en büyük zaferinin yıldönümünü mil-p J_letçe kutladığımız bugün,Ordumuz mensupları da yükseldik-B Şjjj leri rütbeleri taşımağa hak kazanmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • Türk Milleti 40 yıl önce bugün Kurtuluş Savaşını kazanmıştı Mesa'ılarla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Bayramı kutlandı ANKARA,ÖZEL AĞUSTOS Zafer Bayramının 40.yıldönümü bu-¦#Vgün büyük törenlerle kutlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • Johnson "Türkiye sağlam dedi yoruyor,İsfanbu/da gezinti yapan Amerika Başkan yardımcısı Gençlere Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda gelişmesi gerektiğini söyledi ANKARA,ÖZEL AMERİKA Cumhurbaşkanı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • Bir Âssuhayı şehit eden Koçero çemberden kaçtı Sakinin arkadaşı Suriyeli Ahmet yaralı olarak ele geçirildi.Bir Yüzbaşı da kolundan yaralandı,haydutların takibi devam ediyor BİTLİS,ÖZEL ŞAKÎ Koçero ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • JOHNSON GECEKONDU MAHALLESİNİ GEZDİ Gazetelerden)t AMERİKAN YARDIMI MI?HENÜZ BİZE ULAŞAMADI MİSTER JOHNSON.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • RİPKEN BEŞ YILLIK PLÂNI İYİ BULDU Plânlama Kurulu,1 milyar 200 milyon liralık vergide karara vardı ANKARA,ÖZEL Türklyeye yardım teşkilâtı Konsorsiujn)Başkanı Rlpken dün öğleden lonra bil tim randevula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • aaaa LÜPÇÜLÜK Atatürk'ten kalan zaferleri çoktan aşındı tınıya başladık.Yarının kuşaklarına da kutlamaları için yeni zaferler yaratmak şöyle dursun,eskilerini dalıi bırakamıyacağız galiba.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • COŞAR GİTTİ maat Meclisi Sosyal işler Dairesi Müdürlüğüne tâyin edilen arkadaşımız Ömer Sami Coşar düıı vapurla yeni görevine başlamak üzere Kıbrıs'a hareket etmiştir.Ömer Sami Coşar,bir yıl müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1962
  • TAŞRA HAZIR ELBİSE TÜCCARLARIMA PALTO,Pardesü,Trenckot,deri süet ceketler,Mantolar ve çocuk çobanların zengin çeşidimizi görmeden almayınız.Kalitelerimiz üstün fiatlanmız ucuz kredi şartlarımız müsait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • anan Gelen B V olay,Almanya'da çalifaa Haydar Tamer adındaki 'im t.İşçisinin yurda getirdiği tur buzdolabının hi~ kay esidir.Haydar Tamer yıllık iznini geçirmek İyin anavatana gelirken dibinden,tırnağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • i.SİYASET DÜNYASINDA Ekmeği kim verecek B ffiKAÇ gün önce Cezayir şehrinde nümayiş yapan binlerce klş su dövizleri tadıyordu:«Bize 1* temin edin»,«Köylüye toprak verin».«Laf değil,ekmek istiyoruz.Bağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • ATAŞ,ANADOLU TASFİYEHANESİ A.S.'nin Türkiyenin en yeni ve en büyük Mersüı Petrol Tasfiyehanesinde Çalıştınlmak üzere askerlik hizmetini ifa etmiş ve Amerikada eğitim görmüş OPERATÖR DOKTOR istihdam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • Bütün sınıfların muadeleti tasdikli gündüzlü ANADOLU LİSESİ ORTA LİSE 19 yıldır memleket* hizmet eden müessesemiz öğretmen,subay,memur çocuklarına ve kardeşlere tenzilât yapar.Kayıtlara devam edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • JPS OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Şefkatinizi İstismar eden bir lnsaıı ılzl lüzumsuzca yoracak,KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat)Bir takım tasavvurlarınız var.Fakat yerine getirmekte «üçlük çekecektinizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • ıiHiiiiiiıımımm İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7 30 Türküler 7.45 Marslarımı*.8.00 Haberler v» hava durumu 8.15 KtiçeUçeler ve oyun havalan 8.45 Türk bestecilerinden 9.15 Konuşma ¦b.30 Valsler S.45 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • SOLDAN SAtJA:1 Hal tercümesi.2 Daha Üstün,dahu İyi;Utanmaz.3 Sıkıntılı İs;İstanbul'da bir semt.ı 4 Arzulunun bir şeyin ol-masını beklemek;Tersi oku-yut-u.S Bir hareketin yapı clan geyln öbür dünyadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • LK ORTA LİSE KIZ EKKHK CUNDÜZLU YATIL» REKLÂMCILIK 3636 10477
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • İNŞAATÇILARIN DİKKATİNE İthal maiı birinci kalite mulualif «tb'at Lavabo,Alatituıga v« Alaturka hela tafi.KtudcyLuı Sokak GrlUu Haiı Kat.t No.1-Tel:44 43 89 MİLLİYKT 1O4U0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • şampuanı ÖME saçınızın sıhhatini korur,kepekleri yok eder,taranmayı kolaylaştırır,saçınızı parlatır ve I gözelleştirir İLANCILIK:4874 10461
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • RUHSATA AYKIRI VE KAÇAK İNŞAAT SATILIYOR Belediye,kat ve arsa alacak vatandaşların aldanmamaları İçin dikkat etmeleri gereken hususları açıklamıştır.Yapılan şikâyetlerden bazı kaçak veya ruhsata aykır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • lif I!II II ıı II TEŞEKKÜR Sevgili eştm ve aile büyüğümüz Süreyya KUTBAY'ın vefatı dolayısiyle cenaze ınerasünlne İştirak eden,çelenk gönderen,bizzat evimize gelerek veya telgrafla,telefonla taziyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • MH.MI I l I IIIH.r,MEVLİD Sevgili oğlum ve V u:ı\l-lıu Erttığrııl ARAY'm azla ruhuna• itiraf Mtilfnek üzere,YvfciatifUu.42 imi.gününe rastlaman 31 Ağustos 962 Cuma günü İkindi namazınj müteakip Kızılt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • MEYLİD Merhum Madencl İsmail Ergener'in vefalının birinci yıldönümüne gelen 1.9.19G2 Cıımariesl guni'ı İkindi namazım müteakip Kadıköy OsıuanaKa Camimde ruhuna Mevlidi Nebevi okunacağından akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • Bir hırsız gece girdi dükkânda yangın çıkardı Yaktığı mumla dükkânın büyük kısmınm yanmasına sebep olan hırsızın hüviyeti lesbiî edilemedi Polis yangma sebebiyet veren bir hırsızı aramaktadır.Hüviyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • T.H.K.911 BİN 713 DEKAR ARAZİ İLAÇLADI Türkkuşu ilaçlama ekipleri bu yıl 911 bin 713 dekar araziyi ilâçlamışlardır.Uçaklardan serpilen ilâç 1 milyon 607 bin 200 kilodur.Türk Hava Kurumu,ortaokullarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • VEFAT Urfah HasaJi Kemancı'nın sevgili kardeşi,Fehlme Kemancı'mn sevgili egl,Sühe.viâ ve Sıma Kemancı,Necla Ağan'm sevgili babalan,Yaşar Ağan'ın kayınpederi,Mustafa,Şevki.Rabia Kemancı'nın,Uül=even ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • VİLİ BAY ve BAYAN ALHADEF oğulları 11 DENİ'nin doğumunu müjdeler,31.8.9G'.Cuma günü saat 10.00 da Pakize Tarzı Kliniğinde yapılacak sünnet merasimine dost ve akrabaların teşriîmi rica eder.REKLAMCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • VEFAT Müteahhit Arif Balam'm babası,Fauna Balam'm eşi,Mehmet ve Ayşe Balam'nı dedeleri,Meral Ealam'm kayınpederi Emekli ıtınhajı ECZACİ Zekeriya BALAM 2 I,8 1H$2 gecesi Hakkın rahmetine jttuufltytatuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • I II I.TEŞEKKÜR Vefatı İle bizleıl büyük acıt»ra parkeden ailemizin büyüğü Eczacı Şinasi Rıza B 1 K B 1 I,i hastalığı esnasınd» bilgi,dirayet ve maharetle tedavi eden Dahiliye Mütehassısı Dr.Nevzat Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • Belediye memurları disipline sokulacak Belediyede bazı memurlar işe geç gelmekte ve saat 17 den evvel gitmektedirler.Halkın işini doğrudan doârııya aksatan bu memurların vazifeye normal saatte gelmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • 352 DOLARDAN 3001i SAHTE ÇIKTI Ermeni asıllı,Minas Kirkoryan'ın,dün Merkez Bankasına bozdurmak istediği 352 dolardan 30ü ünün sahte olduğu anlaşılmıştır.Fransa'da bir kundura mağazasının sahibi olan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • t T H A L SÜRESİ UZATILMAYACAK Altı aylık ithal sinesinin uzatılmayacağı kesin olarak bildirilmiştir,Bakanlık,dış ticaret rejiminde ve ithalat yiinetrneligindeki hükümlere sadık kalmak kararında olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • [flEVLİD-İ ŞERİF Ağustos Zaferinin 40 'inci yıldönümü miinaiebetiy le Aksaray Valide Camiinde 3u.962 Perşembe bugün)öğle-namazındım sonra bütün aziz şehitlerimizin ve t-hll Tevhidin ruhlarına ithaf t-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • Hâdise!GALERİ PORÖTEKS En zengin kreasyonlarını Harbiye'dekl yeni binasının muhteşem salonlarında teşhire hazırlanıyor.GALERİ PORÖTEKS ANONİM ŞİRKETİ MİLLİYET 1W51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • TEŞEKKÜR Kızımız Goral Yavuz'u çabuk müdahale ve yerinde tedavi İle hayata kavuşturan Haseki Hastahanesi 1.K.D.Kİ 5 İnci Servi* Doç.Dr.C.Kazancıgil Doç.Dr.M.Türkım Doç.Dr.R.Tözüm baş As.Dr.Yasar Ataın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • HAVACILAR] ŞEHRİMİZE GELİYOR Fransız Hava Akademisi mensupları 1-3 Eylül tarihleri arasında cehrimizi ziyaret edeceklerdir.Okul komutanı Tıığg.Ronuuette komutasındaki Akademi mensupları 9 karaı-gâh su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • 'Tr^ ııı^jMifiiMi^MMMi^ıiMln-i»—"f T 1" *r-*îTTiT,IHaaiHîr^irıTI TEŞEKKÜR Çık kıymetli Pederimin OHANNES ALAGÖZ'ün Vefatı münasebetiyle cenazesinde bizzat bulunarak,merhumu ebedî istirahatgâhma kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • SİGORTALI İŞÇİ KOOPERATİFLERİNE BEDAVA ARSA Mahdut sayıda olduğundan idarecilerin acele müracaatları.ADİL ARASLI,Tokatlıyan İşhanı Kat 2 No.5 İLÂNCILIK 6195 10483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS «Tel:44 08 35)1 Bisiklet Hırsızları E.Endaso P.2 Kentııcky Kahramanı B.Lanceatcr H.t.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 4S 95)I Sevimli Haydut A.Hık T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1962
  • İ K t KAMYON ARASİNDA ÖLDÜ Halil Düzgoıen adında bir şoför muavini Unkapaın'nda iki kamyon arasında sıkışarak ölmüştür.Olay.Halil DÜzgörenln çalıştığı Artvin 17573li plâkalı kamyonun.Cemalettln Efendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • UJiJ^'jLtitİİL'itiJMsA V.ıi.A intumii ^rM^ı\M-v1;ito^iV*:^^J^lai ^4^H A i| tııi.«W,*0 Aı» C ı ek îsfe^cn îr ona küçük Samatya açıklarındaki boş sandalın esrarı dün 38 yaşındaki Zeliha ile kızı Yadigâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • BU GECE Üsküdar AV PARK Sinemasında NALINLAR Not NALINLAR Kitabı Tükenmektedir Umumi Bayii:Batej Bayilik Teşkilâtı BATEŞ:245 10434
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • SUNTA MAMULLERİ İZMİR FUARINDA TEŞHİR EDİLMEKTEDİR İLANCILIK:6098 10465
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • TUR TURİZM TAKDİM EDER FUAR ve TATİL GEZİLERİ 18 19 Eylül FUAR Vapur Tren Otobüs İle)Efe».Selçuk,MERYEM ANA.15-30 Eylül,ÜSKÜP Yugoslavya)27 Eylül,Lüks İstanbul vapuru İle KIBRIS ADASI Gezisi 20 gün)Ht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • GOOD/YE/KR ESKl.KAMYON lâstiklerine YEHİLEYttttl OOOD/VEAR GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.MECİDİYEKÖY-İSTANBUL fcşk fabrika:4721 75.MüdüriyetJJIB5300—485351—471457—477730 İLANCILIK:5947 10456
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • BAĞLANTILI SATIŞLAR Mağazalarımız nezdinde Haziran 1963 sonuna kadar müddetli ciro primli bağlantılı toptan satışlara başlanmıştır.Bu iş için hazırlanmış bağlantı mektuplarının ve gerekli izahatın,Müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • ¦pt LL I*İ7% 01 laL tiblH ol i iyltiii0.İLANCILIK:5886 10463
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Bu akşam Zafer BAYRAMINIZI Gasgonyalı Torna Yegilköy Klöb Denizde geçiriniz.Stiriptiz kraliçesi dansöz TAMARA Rakipsiz Duo Antonyus Çelik ve Tiryo Çigan Yeşilköy Tel:73 80 75 REKLÂMCILIK 3692 10481
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • GHOŞ MEMOÎ NuN İDEALİ:DOĞRUCU DAVUTi 25 yiluk ppıJsUdiM,T ESNASINDA ÖĞRENDİĞİM 1 KRlMİNOLOZH BİL/5ÎSİNİ Şj'MOÎ KISA BÎR ZAMANOAJ SEP-EN 3QÇ fSf BANA VERMEN» bekliyorum *NA| ENİ M TABtl KEJ4 KEM' t$TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • 0 SABAH çöKEfc-ÖH KÂtKAR-LAfc.ABPÜL-CAMBteVıAH |E CEPHAHE 6ü işi BAJARAMM MMOSb H0£A US DH COfcÛŞEN DSpî AWM VOfcT AYfcl ^EMTIB «AK£K£T ENRİfiU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • EL ÜSTÜN TOPTAN Battaniye ve Kilimleri Tahtakale,Telefon sokak No.66 Tel:22 02 10 REKLÂMCILIK 3675 10479
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • AKREDİTİF 10 memlekette şubelerimiz ve dünyanın her yerinde muhabirlerimiz vardır.40 yıllık tecrübemiz,Bankamıza vereceğiniz işlerin çabuk ve doğru yapılacağının garantisidir.Bir yıldan fazla m ev» du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Hâdise!GALERİ POROTEKS En rengin kreasyonlarını Harbiye'dekl yeni binasının muhteşem »alonlarında teşhire hazırlanıyor.GALEBt POROTEKS ANONİM ŞİRKETİ MİLLİYET 10451
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • 4!^AtKOM ^AjLjIMİNYUM MUTFAK.Sft AYALARI ALUMİNVUM SANAYİİNDE EN ÖNDE OLANIDIR REKLÂMCILIK 3508 10480
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA CİBA müstahzarlarından CİBA 1906 isimli cüzzam ilâcı »atışa arzedilmiştir.İLANCILIK 6139 10458
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Devren kiralık doktor Muayenehanesi Galatasaray'da,İstiklâl Cadüzerinde tam teçhizatlı ve telefonlu.Müracaat:Her gün 12-13 ve 17-19 saatlerinde.Tel:44 22 84 MİLLİYET 10473
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • H.Emin Fidanoğlu SAIM LOKMAN Beşiktaş,Doğübank yaru 12)Ev:48-17 73' \Tel:4843 95 tlANCTI.TK:S^i 1045S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • İTHALATÇI ve TOPTANCILARA Pesln para İle ATOS LlON ve Mir marka kurşun kalem alınır.Mttracaat 22 93 10 MİLLİYET 10437
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Nisan ortalarında bir yarış sırasında kazaya uğrayarak citldt şekilde yaralanan v« uzun bir süre hastahanede yatan meşhur İngiliz otomobil yarışçısı Sterling Moss İyileşmiştir.Ilastahaneden çıktıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • HATAY'DAN HAKKÂRİ'YE YOL YAPILACAK İçişleri Bakam,bu yolun güvenliği sağlayacağını ve devletin şerefini koruyacağını söyledi BURSA,ÖZEL îçlçlerl Bakanı Sahir Kurutluoğlu dün Bursada yaptığı basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • YERE DÜŞEN BİR KASA MANTAR DÜKKÂNI YAKTI İZMİR,özel içinde oyuncak tabanca mantarı bulunan bir kasanın yere düşürülmesi bir pasajdaki 4 dükkânın yanmasına sebep olmuştur önceki gece saat 20.05 de Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • ARAP BİRLİĞİ CİDDÎ BUHRAN KARŞİSİNDA BEYRUT,A.P.AA.RADYO M-sırın Lübnan'ın Şatura sayfiye şehrinde Arap Birliğinin yaptığı toplantıyı terketmesi üzerin,e bu camianın içinde ciddî bir buhran patlak ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Çekirdeksiz kuru üzüm fiatları düşüyor izmir,özel Çekirdeksiz kuru üzümün taban fiatı 173 ve 178 kuruş olarak tesbit edilmesine rağmen Borsada flatlar 161 va 168 kuruşa kadar düşmüştür.Fiat lan n düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Silâhlı çarpışmada 221 kilo afyon ele geçti KONYA,ÖZEL Jandarmalarla müsademe yapan iki afyon kaçakçısı 221 kilo afyonla birlikte ele geçirilmiştir.Jandarma Umum Komutanlığından Yarbay Sadi Erinaç ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • 4 memurluk için 67 kişi imtihana girdi ANTALYA,ÖZEL Şehrimiz Belediyesine alınacak 300 Ura ücretli 4 zabıta memurluğu için 67 kişi imtihana girmiştir.Müracaat sahipleri arasında iki de lise mezunu buV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • ı ıtMIIİ MIHI »Miııııtım III unumu ılımımın ııı ıııınm »mı B Millî hınç şahlanmış ufku aşıyor,İnsan dalgaları coşup taşıyor,Kararan gözlerde kin kaynaşıyor Dört yanına dehşet sahruf yürüyor Bu azgın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • İZNİK GÖLÜNÜN SULARI SEKİZ METRE ALÇALDI Kuraklık yüzünden suları alçalan gölün yüzüne eski devirlere ait bina temelleri çıktı İZNİK,özel İznik ve civarında şimdiye kadar görülmemiş bir kuraklık devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Prof.Artun,Veterinerler Kongresine katılıyor Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesl II.Şirujl kürsüsü Prof.Dr.Bekir Sıtkı Artun,liyesl bulunduğu Avrup» Veteriner Operatörler Kongresine davet edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Yol kesen iki köylü yakayı ele verdi MUŞ,ÖZEL İlimiz Bulanık İlçesinin Cami bucağına bağlı Uyanık köyünden olup hayvan tüccarlığı yapan Abdullah hayvan toplamak için gittiği Kışlakom köyü yolu üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • 319 Assubay diploma aldı POLATLI,ÖZEL Polatlı Topçu OkuUmu hitu#r\Assuhayiâr dün dipJnmaİPrjnı almışlardır.31!assubay okuldan mezun olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Evli bir adam,taşla,sevgilisinin başını ezdi URFA,ÖZEL Bozova İlçesinin Bazlkl bucağına bağlı Çltan köyünden İki çocuk babası Abdullah Koyuncu aşık olduğu Salih» Çobanı tarlada çalışırken basım taşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Alanya'da 128 bin metre kare orman yandı ANTALYA,ÖZEL Yılın en büyük orman yangını dün gece Alanya ilçesinin Kababelen orman bölümünde çıkmış,ve 120.000 metrekarelik bir saha yandıktan sonra söndürülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • Los Angeles civarında büyük bir yangın çıktı LOS ANGELBİS,A.P.Bilyilk bir orman yangını Los Angeles civarındaki dağları alevler İçinde bırakmıştır.Birçok evler yanmış,alevlerin tehdit ettiği bir tanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1962
  • SATILIK OTOMOBİL 1962 model Chevrolet Impala 4 kapılı,radyo,kalorifer,beyaı lâstik bordo renk,mutavasaıtsıı satılıktır.MUracaat:Tel:44 75 54 den Sİ İLANCILIK 8187 10484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • YAMA "Ha.ha" dedi Hüseyin."Ha.ha.ha_hahal" Bir eliyle,hâlâ yanağını uğusturuyor,katıla katıla da gülüyordu."Ha.ha.ha!Gitti be.Yuf be!Alamadık içeri.Vay anına.Amma akıllı bal ıkın 14 be!Helâl olsun.Hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • m ja!T 1 *ı Ar 5 1 I S.JL l\nı TÜRKER ACAROĞLU «GERÇEK ATATÜRK.Gül.Faruk GüYENİiRK'ün bu eserini Okat Yayınevi basındı 431 s.15 lira}.Giriş bölümünde yazar diyor ki:Atatürk için sağlığında ve ebedijet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA sm Selâmı İzzet SEDES Türkçesi:Valldo Sabip sizinle görüşmek İstiyor.Valldo koşar adını yaklaştı.Yüzünde endişeli bir ifade vardı,elleri ceplerindeydi.Hello Greg.Eşkıya tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • e BıRAZ OAH4 VURü.VcuiAA SoNKA VÜZanaaeaftf'aftoooooouom'jmıuu 7-i9 û*nfe&!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • Tgg£ 'M ÜOGSZU^.tZ&iCAT BU OA Bi*E KOZDUK EUMJ2LDE-GLÛZETEL.E120E 4MAMTHA It-JE RtSlAM-Eei ÇttCTU.BAŞKA KÛASe BEN» Gocr aauE Bumu OAH£ evvel UESENE KENO i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • KUVVET/M VETi'ŞMÎVOlZ i.NB.KADAfZ OAYAHACAjOI.MI 8 LM/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • ALTOSU KM MEMURLUĞUMDAN MENKUL EŞYA SATIŞ İLÂNI 961/3134 Bir borçtan dolayı merhun olup paraya çevrilmesine karar verilen 55 çuval içersinde beher çuvalı 28 kilo ceman 1540 kilo siyah ve gri sunî ipek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • DEMİR SATIŞ VE TEBDİLİ 1—25 ton 16 lık,75 ton 18 İlk,75 ton 20 İlk.290 ton 28 İlk v« 75 ton 26 lık beton demiri satılacaktır.2 İşbu demirler 6 ve 8 İlk beton demiri ile de tebdil edilebilir.Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1962 1963 Öğrenim Yılı Üniversitemiz Eski Öğrencilerinin 1.Sömestre kayıtları Seçme imtihanlarını kazanarak kaydolacak öğrenciler hariç olmak üzere Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 960 veya daha yeni model tercih sırasına göre)Chevrolet Desota,Dodge veya Ford marka bir adet Station Wagen binek arabası kapalı zarfla teklif almak usulü ila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • PLASTİK CÜZDAN YAPTIRILACAK Bankamız için 100.000 adet plâstik para cüzdanı,yaptırılması eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Bu işe ait şartnameler;Ankarada T.C.ZLr-aat Bankası Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • Hicri Perşembe Rumi 1M2 30 1371 RıblUl'-A«u«-vv«l Ağustos tos M 19 6 2 17 VAKJ [T VASATİ EZANİ GUntf 6.20 10 38 öfil« 13.19 fl.2« İkindi 18.37 11 Akiam 11*49 1S.00 Yı.t.ı 11.2-1 1.3f ÎTKtlk İM 8.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • 5#il Hfilliııef 55* Milliyet Oaıeteelllk A.S.adın» «r Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Nefriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra re Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • İLAN TARÎFESİ 0 2,3,4,0 İnal sayfalarda sautüni 30 T.L.9.1 İnci tayfalarda santimi 25 T.L.0 Birinci aayfada baslık 200 T.Lm DUftUn.Nisan.Nikah.Vefat v« TegekkUr İlanları i tanttıu kadar 80 T.L.4 ttial
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife» kullanılacak pulun değerine «dr* değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.08.1962
  • î GALERİ POROTEKS En 2engin kreasyonlarını Harbiye'deki yeni binasının muhteşem salonlarında teşhire hazırlanıyor.GALERİ POROTEKS ANONİM ŞİRKETİ MİLLİYET 10451
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1962
  • SAVAŞ rac,Bir tşcrübe kâfi İLANCILIK £948 10464
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1962
  • SATILIK EMLÂK ZEYTİNBURNU istasyon önllj barv ka şubesi,fabrika lojmanları,otel,pansiyon vesaire.ve elverişli,30.000 tratliı altı» banka şubesi ve 5 dükkan.2 katlı,14 odalı lshanı satılıktır.40 27 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.08.1962
  • Yunan erleri isyan etmişler,kafan mermilerini de subaylarına kullanmak tehdidinde bulunmuşlardı Savası sırasında Fahri Belen İdaresindeki kursa katılan subaylar.Genel Kurmay Balkanı Fevzi Paşa Çakmak)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.08.1962
  • PAUL NEU'MAN PERRY COMO YVES MONTAND 25 SAMİMİYET,15 ŞAHSİYET,10 ZEM,10 ŞAKACILIK,10 HIRS,5 ERKEKLİK,%3 ZERAFET %2 İşfe o 100 ideal erkek 5 ideal erkeğ AMERİKA'da,18'inden 50 sine kadar kadınlar arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1962
  • ÜSTÇAVUŞLUĞA TERFİ EDEN ASTSUBAYLAR [Dünkü nüshamızdan devam] ELEKTROJEN Necati Giinay,AH Akgül,Halit Sümer Bekir Tavşan,Ceylân Şendoğan,Mehmet Ata,Erdem Akyol,A.Zeki Basmacı,İhsan Mercan,Orhan öndücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1962
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN İtalyan kredisinden sağlanacak Yatırım taleplerinin müracaat müddetinin 20/Eylûl/1962 tarüıine kadar uzatılmış olduğu mensuplarımıza ilân olunur.BASİN 14784)10474
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.08.1962
  • T ^r-"™yı&r i "r\l i M 1 r i,s.i-r 'V.S-«U.i-'O V ViK« v'v.Raya Sarıçalı,dün İsveç Büyükelçilisinde kâtip Dag Bergman'dan bilgi alırken.NBLS'in Harikulade Maceraları filminin ilk gösterilişinde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • l Boyu ne olursa olsunam BUZDOLABI MARKASINI TAŞIR 8 ayak,B-3 tipi,j^nyArçelik Buzdolabı "daima en iyi kalite malı imal etmekle" ün salınış olan Arçelik Fabrikasının en son temsilcisidir.Halen piyasad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • Tekel Gene!Müdürlüğünden:1 İstanbul Mecidiyeköy Likör Fabrikası müteferrik onarım işleri birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile meye çıkarılmıştır.2 Eksiltmesi 19/Eylül.1962 Çarşamba günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • NKBA Kablo 1 KV.HER MAKTADA BULUNUR.Telefon:İstanbul:44 28 08 49 45 20 Ankara:11 21 73 İLANCILIK 0101 104G8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • •m Bebeklerinizin nazik cildi için LANOLİN KREMLİ.GLİSERİNLİ PE-RE-JA ŞEFFAF Tuvalet sabunu İLANCILIK:5774 10454
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGAT!Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin bağlaca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kftabevleri MİLLİYET 10452
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • m tum*®® DİKİŞ MAKİNELERİ bir harikadır!Modern hatlı veya klasik modelde kullanışlı,sağlam ve yüksek kalitelidir 30 SENE GARANTİ BOL YEDEK PARÇA HER YERDE ARAYINIZ İLANCILIK:6096 10467
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • HOPA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Hopa kazası Hükümet konağı tamiratı kapalı zarf usulü eksiltme ile yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 38819 lira 75 kuruştur.3 Muvakkat teminat 2911 lira 48 kuruştur.4 Dıale 20/Eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • MÜTERCİM ALINACAK Birinci Usan İngilizce ve İkinci lisan Almanca olmak Üzer» bu dillerden Türkçeye ve Türkçeden bu dillere teknik Tercümeyi muktedir olduğunu gösteren belgeyi haiz ve daktilo yazan,ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz seçme imtihanlarını esas listede kazanan adaylar 5 Eylül 191)2 günü akşamına kadar kayıt işlemlerini yaptırmadıkları takdirde her türlü hakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • REKTİFİYE DİZEL VE MOTOSİKLET TAMİRCİSİ ARANIYOR İyi referansh,tecrübeli ve 5 yıl rektifiye işlerinde bilfiil çalışmış,kalifiyeli rektifiyeci ile Dizel ve Motosiklet tamirci ustaları alınacaktır.Yaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • Fenerbahçe Spor Kulübünden:1 Kulübümüzün umumî hey'eti gündeminde yazılı hususu müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 16.9.1962 Pazar günü saat 10 da Kadıköy Evlendirme Dairesinde eski İnci Gazinosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • VEFAT Ayşe Fırat'ın eşi,Ziya,Adnan,Cenan,Aynur Fırat'ın babaları,Gülseren Fırat'ın kayınpederi,Urfa eşrafından Hacı Bekir'in oğlu,Emekli Gümrük Şeflerinden,Gümrük Komisyoncum ALİ SERVET FIRAT 29 Ağust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • yürüyor Başturajı Birincide gelmiştir.Burada Kapalıçarşı Cemiyeti Başkanı taralından karşılarıan Başkan yardımcısı,kendisine yapılan tezahürata tebessümle mukabele etmiştir.HEDİYE TEŞBİH Bir dükkânı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • İNÖNÜ,ANJİNDEN RAHATSIZ ANKARA,ÖZEL Başbakan inönü'nün kalb krizi geçirdiği yolundaki haberler Başbakanlık özel kalem müdürü Necdet Caip taralından kesin olarak yalanlanmıştırözel kalem müdürü dün İnö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • THALMAYER OÜN GERİ ÇAĞRILDI 4 Baştarajı Birincide THALMAYER'İN SÖZLERİ Basın toplantısı sırasında Tahir Oztüık'ıin yanında oturan Thalmayer de gazetecilerin sorularını cevaplandırmış ve Çalışma Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • RİPKEN,BEŞ YILLIK PLÂNI iYi BULDU Baştarafı Birincide Rlpken'e dün Devlet Plânlama Teşkilâtında plân prensipleri anlatılmıştır.BAŞBAKANLA GÖRÜŞECEK Sabah,Merkez Bankasına ve Maliye Bakanlığına giden K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • BİR ASSUBAYI Baştarafı Birincide jandarma kuvvetleri İle Koçero Kilit ve çetesi' Tatvan İlçesinin kuzey kesiminde Hınzorlk köyü yakınlarında karşılaşmışlardır.Jandarmalar İle Koçero arasında,bir «aat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • SANCAR,TERFİ SİSTEMİ ESASLARINI AÇIKLADI Bağtaraf\Birincidk H Çeşitli rütbelerde bulunacak general miktarı da o rütbeye alt ytlidelere göre hesap edilmiştir.B Herhangi bir rhtbe.ve ait genel mevcudu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • Yedek Subay Adayları 1 Ekimde okulda olacak ANKARA.ÖZEL £9.Dönem Yedek Subay adayları 1 Ekim 19G2 günü okullarında bulunacaklardır.1962 Haziran donemi İmtihanlarında veya daha önceki dönemlerde Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • BÜYÜK ZAFERİN 40 inci YILI Baştarafı Birincide Harb Okulu bandosu öğrencileri bu yıl türene kırmızı ceket,ceket üstünde sarı sırma,koyu mavi pantolon ve kırmi7i 2iıhlu e't-"'aklardır.«ZAFER ODASI.AFYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • G.SARAY BUGÜN KAMPA GİRİYOR t Başlarafı Sekizincide Futbolcuların gün geçtikçe İyi bir yola girdiklerini belirten teknik menecer.Son yaptığımı/antrenmanda istediğimiz kondisyona girdiklerini gördük,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • AYRI BİR PRİM SİSTEMİ TESBİT EDİLDİ Galatasarayın bu ten* yapacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler karşılaşması için dun teknik menecer Gündüz Kılıç tarafından ayrı bir prim sistemi tesbit edilmiştir.Yeni si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.08.1962
  • DİNAMO 14 EYLÜLDE GELİYOR Galatasarayın Avrupa Şampiyon Kulüpler Tıırnuasındaki rakibi Romen Dinamosu,14 Eylülde trenle şehrimlte gelecektir.Romenler,istanbul'a gelmeden önce 12 Eylülde Sofya'da Levsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.08.1962
  • ENFAZLA MİLLÎ OLAN FUTBOLCU LEFTER Futbol Federasyonu 1923 1962 yılları arasında cereyan eden hâ-diseleri içine alan resmî bir yıllık çıkarmağa karar vermiştir.Dün hazırlanmağa başlanan yıl-n lık'da ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Sarı Kırmızılılar,Dinamo maçı için Futbol Birliğine 19 fuibolcunun ismini ALATASARAY Kulübü 9 Eylülde Romanya'da Bükreş Dinamo'su ile yapacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk tur karşılanması için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Paferıno dün gece geldi Yarın akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Palermo dün 21.35 de uçakla şehrimize gelmiştir.Metin'in transferi İle ilgili olarak istanbul'da bir maç yapacak olan misafir takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Gürsel,Timurspor'un fahrî başkanı MARDİN,ÖZEL Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dün.Mardin lig şampiyonu Timurspor'un fahri reislik teklifini kabul etmiştir.Gürsel dün Timurspor kulübüne gönderdiği telgrafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Futbol Hakem Komitesi seçildi İstanbul Bölgesi Futbol Hakem Komitesi evvelki akşam seçilmiştir.Beş kişilik heyetten üçü kulüpler,diğer İkisi de hakemler tarafından seçilmiştir.Yeni Komite,Remzi Tosyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • M.PASA BİR YIL KAPALI KALACAK Mlthatpaşa stadı gelecek futbol sezonunda muhtemelen bir sene her türlü müsabakalara kapalı tutulacak ve milli lig maçları gelecek sene 55 bin kişilik bir hâle getirilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Aydede gülle rekorunu kırmağa azimli ANKARA,ÖZEL Geçen hafta yapılan atletizm birinciliklerinde Gülleyi 15.30 a fırlatarak yeni Türkiye rekorunu kıran fakat sonradan bu rekoru gülle'nln 17 gram eksik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • an indir Avustralyalı yüzücü 800 metrede de,vatandaşına ait dünya rekorunu farklı kirdi:8.51.5 Futbolda kriz geçiren Real Madrid,Barcelona'lı Evaristo'yu aldı EVARÎSTO Real Madrid'de CALİFORNİA'nm Los
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • i 1 İT Takımımızı yerli antrenörler çalıştıracak Yeni Profesyonellik Talimatnamesi Resmî Gazetede yayınlandı.Federasyon toplantısı 3 Eylûl'de Ankara'da yapılacak İTALYA ile yapacağımız millî maça A)mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Kskl Beşiktaş antrenörü Kutik,yeni takımı Vefa'ya dün öğleden sonra Şeref Stadında İlk antrenmanını yaptırmıştır.Resimde,Yeşil Beyazlı futbolcuları antrenörleri Kutik ile yürürlerken görmektesiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Fdün İTİCİ Sinirli bir hava içinde geçen dünkü maçta hakem tekme atan 3 İspanyol» çıkardı Fenerbahçe forvetinin favulle kesilen bir atağı.Lefter 8 No)vuruşu yapmaya hazırlanıyor.[ÖZDEMİR GÜRSOYl SEYİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • İSTANBUL YELKEN BİRİNCİLİKLER)İstanbul Yelken Birincilikleri bugün Kalamış Koyu'nda yapılacak yarışlarla başlayacaktır.Dört gün devam edecek müsabakalar her sınıf üzerinden olacak ve bütün kulüpler iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Fenerbahçe G.Birliği,pazar akşamı karşılaşıyor.Beşiktaş yeni transfer Rahmiyi kadro dışı bırakacak AZAR akşamı yapılmasr kararlaştırılan G.Saray Beşiktaş arasındaki hususî maç,aynı tarihte Fenerbahçe'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Halter Millî Takımı seçildi 16-17 Eylül tarihlerinde Budapeşte'de yapılacak Dünya Halter Şampiyonasına iştirak edecek millî takımımızın hazırlıkları tamamlanmaktadır.Bir haftadanberi Moda'da kampta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Yeşilköy'de yapılan dörtlü tumuanın finalinde Sarı Lacivertliler Darüşşafaka'yı 78-64 yendi FENERBAHÇE Kulübü tarafından Yeşilköy'de tertertiplenen dörtlü basketbol turnuasında Sarı Lacivertliler,Darü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • %mm CEVÂP VER0İ a ıı Futbolu kendimden öğrendim Kaç gol attın şimdiye kadar?Hatırımda değil.Penaltıdan?Bize sıra kalmıyor penaltı çekmek için.Meraklısı çok.Radyoda maç dinlerken ne hissedersin?Maçı ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • Bir Suriye takımı gelmek istiyor ADANA,ÖZEL Suriye'nin Şam Kayusu kulübü,Adana Demirspor ve Kocavezlr kulüplerine maç teklifinde bulunmuştur.Suriye takım:ayrıca,istanbul,Ankara ve izmir'de de maç vapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1962
  • GÜNEY DURAMAN NİŞANLANDI Hürriyet gazetesi spor muhabirlerinden Güney Duraman evvelki gece Bayan Sevgi Kurtiş ile nişanlanmıştır.Milliyet,genç nişanlılara saadetler dilet.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor