Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • DURUM TÜRKEŞ'in AÇIKLAMASI C\MAYISTANBERİ hakkında çeşitli söylentiler çıkarılıp,8 fu I muhtelif fikirler ileri sürülen Alpaslan Türkeş,14 lerin 8 son Brüksel toplantısından sonra tekrar çeşitli yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • Deprem sebebiyle evlerini terkeden İtalyanlardan bir grup battaniyelere «mim.olarak sokaklarda sabahlamak Güney italya'da çok şiddetli deprem için dolaşırken görülüyor.15 KİŞİ OLDU,200 yaralı var 1 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • Gnl.Kasım tahrik Kampanyasına Girişti BAĞDAT,RADYO Irak Başbakanı General Kasım,dün verdiği beyanatta,Türk halkını hükümet aleyhine kışkırtmağa teşebbüs etmiştir.General Kasıın'ın «El-Sevre» gazetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • Ü Kocası,babası Mus-solini tarafından şj idam ettirilen Kon-B tes Kdda Clano.«w-v USSOLİNİ'NİN KIZI KARADENİZDE GEZİYE ÇIKIYOR 5T?77.•Ç7T-W.v.'7f«r'-X 7Xv XTf Asilleri limanımıza getiren yat.TALYA'NIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • DE GAULLE'a SUİKAST Üzerine makineli tüfekle ateş açılan Fransa Cumhurbaşkanı yaralanmadan kurtuldu.Bindiği otomobilin ise lâstiği patladı PARİS,A.P.A.Atem m yaşındaki Fransız Cumhurbaşkanı De ^m fl G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • Maliye ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Uzmanları arasında Toplantılara Başbakan İnönü' nün isteği üzerine bir gün ara verildi *0 mm Başbakan ismet inönü,Maiiye Bakanı Ferit Melen'Ie konuşurken.ANKARA,ÖZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • DİB İTİCİ rC TEDC İC VADAD ıs Ağustos günü genç bir Batı Berlin'i!Batı Berlin'den Dogu'ya kaçmak istemiş,fakat DİK Mûl ÜL I CnO İd I ArAlf 8imrı 7-s metre geçtikten sonra Batı polisi tarafından yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • Necdet Elmas mektup gecikmese idi kaçacaktı ÖRS Gansgter Necdet Elmas'm.bıçak ve tabanca kullanmak suretiyle Sultanahmet Cezaevinden kaçmaya teşebbüs edişiyle ilgili kovuşturma,olaya adı karışanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • Yüzü mavi,kulakları kırmızı,elleri de sarı HUDDERSFIELD İngiltere)AA.Doktorlar,yüzü mavi,kulakları kırmızı ve elleri sarı renkte olan bir isçiyi incelemekte ve bunun nasıl olabileceğini araştırmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • SSE?I aaaa Bilmeyecek ne var Birkaç hafta sonra Meclis açılınca ne olacağını herkes merak ediyor.Eğilin de ne olacağını kulağımza söyliyelim:Üçüncü koalisyon ana rahmine düşecek.Ç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1962
  • ilkokul 4.v« 5.sınıfları için ATLASLI COĞRAFYA Yazanlar:Sim ERİNÇ Samı ONGOR ATLASLITARİH Yaaanr Emin OKTAY Hem DERS KİTABI,hem ATLAS bir aradailkokullara Numuneler Gönderilmiştir GÜVEN YAYINEVİ Cağal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • Yüksek Plânlama Kurulu toplantısından bir anket Yi KM K Plânlama Kurulu toplantılarında en uzun konuşmayı kimler yapıyor?Bu konuda yapılan anketin sunucu su:D Devlet Bakanı P/of.Turhan Peyziuglu,B San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • SİYASET DÜNYASINDA Başı dertte olan adam İHTİLALDEN sonra duruma hâkim olduğu için O'na «Kuvvetli Aüam» dediler,içte ve dışta tarafları birbirine düşürerek İstediğini elde edebildiği İçin Ü'nu «Siyasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • I Bu akşam 22.20 de İstanbul Radyosunu Dinleyinizi,TÜRK TİCARET BANKASI REKLÂMCILIK 3547 10182
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • Ol IDCDCinCtr AT Vanmca ve iskenderun öurtrcruorM ı Fabrika,anmızdan GÜBRE FABRİKALARI TAŞ.satışlara başlandı Fiutı:Anbalajlt Tonu T:L.Trlefon U 25 24 Ri^^AMniîif 04*^^4122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • £Ş OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir İki arkadaşla bir yaz projesi kuracaksınıı.Çok İsabetli.Sakın vazgeçmeyinizf& KOVA BURCU [21 Ocak 1* Şubat] Hayatınızda değişiklik yapacak bir hâdisenin aı If es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • Almanca Steno Bilen Bay veya Bayan Aranıyor Fabrikamızda muayyen bir zaman sıtaj gördükten sonra Almanya'ya asgari bir sene müddetle gönderilecektir.Ücret tatminkârdır.Mür:Bonservis resim vs haltercüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • Giyimde 4^zerafet yaratır Mamullerimizi Kazova mağazalarından ve Büyük tuhafiyecilerden ısrarla arayınız.v* 8061
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • VEFAT Hatice hanım ile Reşat beyin oğlu,Salilıu Kutbay'ın sevgili e$l Dr.Şinasi Kutbay,Avukat Orhan Kutbay,Yapı Kredi Bankası Müdürlerinden Sadık Kutbay,öğret inen Nernıin Kutbay ve Süheyl â Kutbay'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • 3.Noterlik ve Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığı Hakkında Tahkikat izmir'deki bir arsa yolsuzluğuyla ilgili olarak İstanbul Savcılığı,Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığı ve Beyoğlu Üçüncü Noterliği hakkında so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • N.TANYOLAC'IN İKİZ-LERİ DÜNYAYA GELDİ Gazetemiz Spor Servisi istihbarat Seti arkadaşımız Necini Taııyolaç ve eşi Nilüfer Tanyolae'ııı dün işçi Sigortaları Nişantaşı Hastahaneslnde İkiz Çocukları dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • KABATAŞ MEYDANINA YENİ ŞEKİL VERİLECEK Kabataş meydanını tanzim plânı İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilmiştir.Kabataş'ta araba vapurlarına girecek vasıtalar İçin SİS,otomobil bırakmak için de 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • KOK SATIŞININ SERBEST BIRAKILMASI İSTENDİ Kok kömürü satışların it?serbest bırakılması istenmektedir.Tevziata başlandığı yıllarla,son yılın İstihsal miktarı arasmda büycHc^birfark olduğuna işaret edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • TURİSTİK YERLERİN DİKKATİ ÇEKİLDİ Turizm belgeli müesseseler Belediyt tarafından kontrol edilebilecektir.Belediye bu müesseselere gönderdiği bir yazıda,müessesenin muta!kontrollar dışında,özel bir kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • VEFAT Mahkemei Temyiz Reisievveli merhum Ali Rıza Birbil ve merhume Fatma Memnune Birbil'in oğulları,merhum Bankacı Feridun Birbil'in ağabeyi Rumman Birbil'in eniştesi,Nihal Birbil'in amcası,Kâmran Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • Çalışır vaziyette teneke ve kutu imalâthanesi satılıktır.Aşağıdaki adrese müracaat.Ahmet AKKANAT Beşiktaş Orta Bahçe No.10 MİLLİYET lOltit»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • f SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS fT»l:44 08 İS)1 Plâjdu Buluşalım D.Modugno R.1.2 Gemimi Terkedenıeıu Jerry l.euls I.EMEK T«l:44 84 39)Taınlı-at dolayısıyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)1 Son Baskın M.Tema.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • BU GECE Suadiye PARİS Sinemasında APTAL KIZ 176 TEMSİL BATEŞ 238 10179
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • Fransız nıulr.Üç Fib korseleri i5 TL Korseci BILBER'de İstiklâl Cad.297/1 Beyoğlu Galatasaray Tel:49 38 64 İLANCILIK:5955 10157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • P ROSEMARY KİNG)ÇELİKEL İle KÂMURAN ÇELİKEL Evlendiler Rutterdam,14 Ağustos.1962 S MtLUYET:1Ü16İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • r~ı ııı m* ı DOĞUM Şeref nur Ömer De-deoğlu,Zeynep Efdal Dedeoğlu'nurı doğumunu akraba ve dostlarına bildirir.22.8.1962 MILLIYET 10184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • İKİ GEMİCİ,YEDİKLERİ TATLIDAN ZEHİRLENDİ Büyiikderede demirli bulunan Van gemisinin mürettebatından Selâmi Yılma/ve Şükrü Karakaş,yedikleri tulumba tatlısından zehirlenmiş ve tedavi altına alınmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • İSRAİL'E MADEN İHRACI ARTİYOR Bu yıl Israile 4 milyon dolara yakın kıymette maden cevheri ihraç edilecektir.Israile yapılacak İhracat İçin kontenjan tesblt edilmiştir.Buna göre 2.5 milyon dolarlık kro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • Yardım temininde plânın önemi üzerinde duruluyor Ekonomik ve Sosyal Etüdier Konferansının dünkü toplantısında uzun vadeli plânın demokrasinin gelişmesine yardım ettiği belirtilmiştir.Hindistan Plânlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • B Hayallenmek.İR ev.Şehirden uzak uzak bir yerde;gürültülerin bittiği bir yerde.Minicik,cici bir uğur nalı kadar küçük bir koy'un tâ burnunda.Dik çatılı,geniş veraııdalı bir ev.Salonunun duvarları kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • BULMACA SOLDAN SACA:1 Bir lıukııııı çıkarmak İçin vakıaları melodlu bir «eklide toplayıp rakamla gösterme lal ve İlmi.2 Bahtiyarlık;Bir göz rengi,t Arnavutluğun başkenti;Tersi şehirde bölge.4 Tersi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1962
  • ninninin ıın.i.Im.mm.nııuı.ı.I.u.ııı.in in I in ninnim ı in ıınıını m ı lanın I in lın ı inil 11 in mı m ı lininini n ı ninnin linin ı Ilı nımı I in I İSTANBUL T 27 Atılı» v» program 7.30 Melodldan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • nilİİfHİftlAİİ ATnU HCMİ7 Al TICI Amerikan Donanmasının Polarls roketleri ile mücehhez atom de-UNUtfUNvU A I Um UELHIAALI İdi ni/altılarından onüçiinrüsii de 18 Ağustosta Connecticut'ta denize İndiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • TAHYA KEMAL'İN NAKLETTİĞİ BİR İDDİA ni kurtarın» j SUAT TÜRKER YÜKSEK Anıtlar Kurulu üyesi Ali Saim Ülgen'in «Fatih Sultan Mehmet,türbesinde gömülü değildir.şeklinde yaptığı açıklama tarihçiler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • 1„u,Niçin?Medeni KADIKÖYÜNDE oturan bir okuyucum bana şehre ait bâzı sualleri hâvî bir mektup gönderdi.Bu suallere ben de gördüklerimi ve bildiklerimi ilâve ederek sıralıyorum.Bakalım,ait oldukları ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • •5JHARİCİ TESİRLERE EN MUKAVİM BOYA SUPERLAC ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYİ!İLANCILIK:5672 10164
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • Şekavet yapan üç kardeş yakalandı Kadınlara tecavüz edip samanlıkları ateşe veren zorbaların üzerinde iki tüfek üç tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçti BOYABAT,ÖZEL Çeşitli suçlardan aranan üç «ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • ÇETECİLERE KARŞI Güney Vietnam kuvvetleri,Komünist Vietnam çetecilerine karsı geniş bir »temizlim»,ameliyesine girilmişlerdir.Dün Saygon'dan gelen haberlere göre.Güney Vietnamlılar bır bölgede komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • Bir otobüs köprüden aşağı uçtu URFA,ÖZEL Dlyarbakırdan Urfa'ya gelmekte olan Mehmet Çelik İdaresindeki 80223 Denizli plâkalı yolcu otobüsü fazla sürat yüzünden Cehennemdere köprüsünden aşağıya uçmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • MEMLEKETTEİSI ANKARA Gazi Baltacı adında biri su İçmek için evine girdiği hemşehrisi olan bir kadına tecavüz etmek istemiştir.Suçlu yakalanmıştır.ANKARA Mustafa Kocabaş adındaki sarhoş şoförün kulland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • Ateş yakan çobanlar bir ormanda yangın çıkardı ANTALYA,ÖZEL Kaş orman bölgesinde çıkan yılın 77orman yangını mıntıka halkının hummalı faaliyeti ile 4 saatlik bir mücadeleden sonra söndürülmüştür.100.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • «Yahudi Kasabı» Hoefle hapishanede intihar etti viyana,a.Dünya Harbi sırasında Yahudilerin kitle halinde imhasına iştirak etmekten yargılanan 51 yaşındaki sabık Nazi subayı Hermann Hoefle,hapishanedek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • Prenses Margaret Çocuk bekliyor LONDRA,A.A.«Daily Mlrror» gazetesi.Prenses Margaret'in yeni bir çocuk beklediğini bildirmiştir.Bu jconuda Buckingham Sarayından bir ıesml açıklama beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu deposu Poligon Kadıköy Üsküdar Maltepe Beykoz İstanbul Yenikapı Bakırköy Zeytinburnu Eyüp Taslıtarla 178201 185919 192418 182253 208760 210255 191660 189581 175410-225902
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • 12 Türk Sendikacısı Amerikayı geziyor WASHİNGTON,USIS 12 Türk sendikacısı,3 haftadanberl Amerlkada işçi sendikalarının nasıl çalıştığını tetkik etmektedir.Washington'da işçi sendikaları nazariyeleri ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • 40 bin köy imamı iki aylı kursa tâbi tutuluyor Devlet Bakanı Bekata,hazırlanmakta olan kuran tercümesinde surelerin asıllarının da bulunacağını,çok ucuza satılacağını da ifade etti BURSA,ÖZEL Ikl günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • İki kardeş bir adamı balta ile öldürdü ANTALYA,ÖZEL Akseki İlçesi Bademli köyünden Mahmut Aydoğdu İle 62 yaşındaki kardeşi Mehmet Aydoğdu ormandan kaçak ağaç keserken kendilerini gören ve İhbar edeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • K1ZILT0PRAKTA MÜLK Stadyum civan,Bağdat Caddesi Tuğlacıbaşı 140 M2 çift daire,bodrumlu.ÖDEMEDE KOLAYLIK Müracaat:Bostancı otobüs durağı No.538 Tel:55 28 12 REKLÂMCILIK 3563 10185
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • 21 YIL SONRA GÖRMEYE BAŞLADI ft-Stanton 21 sene kör kaldıktan sonra ameliyatla gözleri açılmıştır.Altı çocuğu olan Joan Stanton,çocuklarını,tahayyül ettiğinden güzel bulduğunu söylemiştir.Resimde,21 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • Kitindi BüŞDFMEMEicK VAP.ZDfcLAMAYAUM.HALKIM ARA S1NDAPA OTOtyŞÎL Höt ANI WAH VE SE-VENLER.VARPıR.HOCAYA rtWt HAWüTANlWUM.EBETBİP-BilPSi MüHTE&EM I A^AKlDıfL oroNio&ıi-WKA.m V m Bîs^hafta Mühlet.gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1962
  • YA BENÎAA 5ANA vEK-Df 3i'W AŞK VE Su köpek;BÜTÜN BUN.Y LAfcl HEM DE OA HA CAN DAN VERÛ YOR.YA.BE.NI'MUC AKJ T»K DANSETTL MEK CÇ Mf l'STEAAl.YOKSUN.Bu KÖPEK ÇOK OAHA tvı DANSE0İ OR SİZDEN.HOŞ-ÇA KALIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • I2kl3i YA—OjANtAK rcuuAĞi^AA Oi-B'K çocuk.KUBTASÎ/VMŞSI-NlZ_DAHA NELER.OL.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • CİSCO RİO İOS6 SAUNAS,ROO REED ŞuKAYA BAK.Sı CÎMlN Ü2.E12ÎNDE İSMİN N İLK HARFİ l-BRı VAR BU HARF.LEKOEV4 AUuASlL-MA*.Kl.3ÖHM MU 30F Mİ2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • vfiU.BEN 3u SANO*ı*ÇUTg!HttturKEN SEK OC İÇE.»VE SİK Teyz.CR.K^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • H,crI Perşembe *umT 1382 T37» Rcbiül'-A«u»-•vv.ı Ağustos 19 6 2 VAKİT VASATİ EZANİ Güucf 6.18 10.20 Ögl.13.18 S.19 İkindi 17.02 9.03 Akgau 19.57 12.00 Yatsı ti.37 1.39 tmaâk 4.27 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • Milliyet ™J Milliyet Gazetecilik A.5.adına P 5ohibi:ERCÜMENT KARACAN l/mumt Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra t* Makalelerden Marti Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmında» Mesul Müdür NICMl TANYOLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • İLAN TARİFESİ 9 2,3,4,8 İnci tayfalarda 30 T.L.Ta* aayfalarda «anttı»] U T.L.O Birin* tayfada eaılık 200 T.L.9 OUtUn,Niıan.Nikâh.Vefat v» TasekkUr İlânları «an-Uma kadar 60 T.L.0 Küçük ilanlar kellmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • HER EVDE BULUNDURULACAK en MÜHİM İLÂÇ NEVROL CEMAL'dır Teessürle birdenbire bayılanlar,Sinir buhranı geçirenler.Yürek çarpıntısı çekenler 20 damla ile derhal ferahlar.İLANCILIK:5656 10162
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • BETON DEMİRİ Metaş izmir Metalürji Fabrikası münhasır satıcısı DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han No.18,Galata Tel:49 11 41 Telg.DEMKERLİM REKLÂMCILIK 3580 10183
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • İLAN Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu birinci sınıfına İstanbul dışı vilâyetlerden namzet kaydı yapılan öğrencilerin namzet numaralarına göre sınav günleri aşağıya çıkarılmış,olup sınavlar Beylerbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • "La Bibliographie„ Sorhonne Paris)Üniversitesi Kütüphanesi Başuzıııaıu Mile Louise-N'oelle MALCLES'in bibliyografya tarihini anlatan bu önemli eserinin gözden geçirilmiş ikinci baskısı,Fresses Cnivcrs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES Mam Bir gece Mac Gregoılnrla iki arkadaşı Maureeni Büyük Otele briç oynamaya davet ettiler.Bernard,Robertsonla parkta başbaşa kalmak fırsatını kaçırmadı.Sözü uzatmadan mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1962
  • GELİN TASI YAMAN KOKAY EDEBÎ ROMAN UM Babası,bir adım attı ona doğru.Hemen hemen aynı boydaydılar.Kasım ağanın pek az bükülmüştür beli,bir iki parmak kısa duruyordu oğlundan.Hüseyin gerilemedi."Baba,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • Darülaceze Müdürü Burhanettin Bana malzemesini verin size Eifell Kulesini yapalım demişti Harp Okullarından mezun olacak genç teğmenler için Bursalı bir bıçakçı,bir Mülkiye mezunu ve işçiler ile KILIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • İLACI Çil ve Sivilcelere karşı İLANCILIK:5629 10163
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • B Ü Y Ü K FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 10165
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • EKMEK ALINACAK T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI istanbul Alım Ve Satım Komisyonundan 1 Yedikule iaşe anbarmın bir senelik ihtiyacı için satın alınacak 165000)yüz altmış beş bin adet ekmek kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • İNŞAATLARINIZIN YAGU BO/A SLERİNOE rVKATUyANlSHANl KATJ5 No.32 TnJ.441506/32 £r.3694/t REKLAMCILIK 3582 10181
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • Yabancı sermaye İştirakiyle kurulmuş büyük bir fabrikaya İmalât Kontrol Mühendisi alınacaktır Taliplerin Fransızca veya ingilizce lisanlarından birine vâkıf olmaları şarttır.Müracaat:P.K.676 Galata İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • Almanya'da Asya ve Afrikalı talebeler başarı gösteremiyor Resmî raporlara göre,bu öğrencilerin cförffe biri üniversiteyi bitirmeden memleketlerine dönüyor B ATI Almanya'daki Yüksek okullarda hâlen 25.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.08.1962
  • SATILIK EMLÂK KADIKÖY Ziverbeyde 1300 M2 meyvelik bahçe,300 M2 İnşaat üzerinde 10 odalı Villâ 165.000.Ferşat 36 36 03.KADIKÖY Kozyatağında,3 oda,bollu Daire 23.000.Ferşat 36 36 03.KADIKÖY Feneryolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.08.1962
  • Bayan Kennedy,Ravello'da kızı Carolin» il» su kayalı yapıyor.SOVYET Başbakanı Niklta Kruşçev şu günlerde yeni bir sulh taarruzu yapmaya hazırlanırken Birleşik Amerika'nın genç başkanı John Kennedy ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1962
  • KİRALIK BİNA ARANIYOR 1 2.000 metrekare civarında depo ve 500 metrekare civarında büro olabilecek evsafta betonarme bir veya yekdiğerine yakın olmak şartile iki-üc kısım halinde kiralık bina aranmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1962
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İstanbul Alım Ve Satım Komisyonundan 1 6750 Kg.kurşun levha 5 Eylül 1962 Çarşamba günü saat 15 te Sirkeci'deki komisyon binasında kapalı zarf usulüyle ¦atın alınacaktır.Teklifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1962
  • biliminin 3 Annesi Mmı.Von Mecks'e İsyan eden Anouchka.i I Annesine tercih etti I Anouchka nm Kerim Han'la dolaşmasına annesi izin vermeyince genç kız kaçtı AŞIK olan genç kızların her fedakârlığı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1962
  • TATLI SESLİ IS ADAMI Jr 4 H Servetinin nereden geldiğini bilen yok.Bir plâk şirketi,dört müzikevi,dört radyo istasyonu,iki BUNDAN bir ay «welin* kadar sadece billur bir sese mâlik bulunan Frank Sinatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • m$:sm:Akıneşe köyünde yapılan ve 11 koy balkının katıldığı toplantıdan bit gorunUsbin köylü açık uruma hatıldı Ancak iki defa davetten sonra konuşan köylüler,14 köy için bir ortaokul,lise ve sanat oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • istanbul Umum Sigorta A.Ş.den:Grup halinde kâr'a iştirakli Hayat Sigorta poliçelerinin senelik itfa keşidesi 21.8.1962 tarihinde Beyoğlu 4.Noterinin huzurunda şirket merkezinde yapılmış,ve kur'a 1781
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • 1962 senesi İzmir Fuar Kontenjanından 56.01 pozisyonlu dokumaya elverişli sun'î ve sentetik elyaf,51.01 pozisyonlu sun'î ve sentetik iplik ve 39.01 pozisyonlu plâstik maddeler'» ilgili mümessillerin 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Yelkende Yunanlılara yenildik t Baştaraft Sekizincide Stravridis yarışlardan sonra «unları söylemiştir:Türkiyeye ve Türklere hayran kaldık.Güzel memleketinize geldlğimlzdenberl herkes bize arkadaş mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Bölge Futbol Hakem Komitesi seçilemedi Bölge Futbol hakem komitesi ekseriyet temin edilemediğinden Salı gününe tehir edilmiştir.Salı günü Mithatpaşa Stadında saat 18 de kulüpler.19 da ise hakemler kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Bisiklet miliî takımı yarın gidiyor 29 Ağustos İle 3 Eylül tarihleri arasında Milano sehvinde yapılacak oları Dünya amatör bisiklet şampiyonasına işiiıâk edecek milli takımımız yarın uçakla İtalya'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • İSTANBUL HENTBOL ŞAMPİYONASI İstanbul Hentbol şampiyonasının kıır'aları 27 Ağustosta çekilecektir.Müsabakalara Anadolu,Eminönü,Şehremini,FİT,Yenikapı,Bostancı,UskUdar kulüpleri iştirak edecektir.Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • İ.E.T.T.boksta Fatih'i 12-4 mağlûp etti Elektrik ve Fatih kulüpleri arasında yapılan boks müsabakasını Elektrik takımı 12-4 kazanmıştır.Müsabakaların teknik neticeleri |öy ledir:kilo:Metin Novanç 1EET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Bungert ve N.Fraser dömifinale kaldılar t Baştarajı Sekizincide betti,fakat sonunda ne yaptı yaptı,bir saat 4,î dakika süren müsabakayı kazanmağa muvaffak oldu:9-7.Bu soğukkanlı,nefis stilli,fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Türkiye Sutopu Şampiyonası başlıyor t Baştarafı Sekizincide Demlrsporun unsal Fikirci,Mustafa Acet,Erdal Acet ve Bora özkök'den kurulu forveti,İstanbul Yüzme ihtisas maçı ve şampiyonanın kaderini tâyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • SUAT ERLER t Baştarajı Sekizincide Olimpiyat bir imtihandır.Birincisinde muvaffak olur ve Beynelmilel Komitenin dikkatini çekersek,Olimpiyatlar için ileri süreceğimiz teklif ancak müzakere edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • İNŞAAT EKSİLTME İLANI TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.S.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Yapılacak iş,Bartın Çimento Fabrikası sosyal tesisleri inşaatıdır.2 Tahminî keşif tutarı 800 bin liradır.3 Geçici teminat 35.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • OTO VE KAMYON LASTİĞİ ALINACAKTIR Çukobiriik Umum Müdürlüğünden Ebatları aşağıda yazılı 98 adet oto ve kamyon lâstiği kapalı zarfla teklif almak suretiyle mubayaa olunacaktır.1 İhaleye giriş teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Tekel mamullerine zam yapılmıyor ANKARA,AA.Tekel mamullerine yüzde kırka varan bir zam yapılacağına dair haberleri Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak yalanlamıştır,öztrak şunları söylemiştir:«Bu habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • İnönü,İnönü isimli Pakistanlı öğrenci ile görüştü ANKARA,AA.Başbakan ismet İnönü dün saat 15.30 da Başbakanlığa gelmiş ve bir müddet.Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkinle görüşmüştür.Başbakan daha so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Apaydınlar İle Akarca A.P kongrelerinde konuşamayacak ANKARA,ÖZEL Yüksek Hakem Kuruluna verilen A.P.11 Burhar^ Orhan Apaydın ile Muallâ Akarca kongrelerde konuşanayacaklardır.Dün Muğla kongresinde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Gümüşpala,Meclise girdiğimiz günden beri af için çalışıyoruz„dedi AYDIN,ÖZEL Aydın A.P.il kongresi dün yapılmıştır.Genel Başkan Ragıp Gümüşpala ile 50 den fazla Senatör ve Milletvekilinin bulunduğu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • F.BAHÇE BU HAFTA 4MKARADA OYNUYOR Baştarajı Sekizincide Maç biletleri bugün Bülge'den,Bejiktaş kulübünden ve Cem Seyahat acentasmda satışa çıkarılacaktır.Bilet fiatlan söyledi)Numaralı tribün 25 lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • DOĞUM Gazetemizin Gemlik muhabiri Feridun Özbek'in 13 Ağustos günü bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Arkadaşımızı ve sayın eşini tebrik eder,yavruya uzun ömür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • PEREJA Limon kolonyası Her kalitenin üstünde İLANCILIK:5774 10161
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • NECDET ELMAS Baştarafı Birincide bancayı,karısı vasıtasiyle cezaevine sokmaktan sanık Ali Rıza Şafak,ifâdesinde «Olaya biüniyerek karıştım.demiştir.MEKTUPLAR Tabanca ile bıçağı cezaevine sokanların te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Yüzü mavi,kulakları kırmızı,elleri de sarı Baştarafı Birincide bilmesi için enjeksiyon yapılmaktadıı-Bâzı kimyevî maddeleri kızgın bir kaba boşaltmakla görevli olan işçi çalışması sırasında koruyucu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • BURSA SÂNAY!SİTESİ KREDİSİNİN İLK AVANSİ DÜN ALİNDİ ANKARA,ÖZEL Bursa Sanayi Bölgesinin kurulması için «A.Î.D.den temin edilen 25 milyon liralık kredinin ilk avansının verilmesi dolayısiyle dün Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • EVDEN KAÇAN ÇOCUK AT'LA GERİ DÖNDÜ İZMİR,ÖZEL 1,5 ay evvel kaybolan 12 yaşında bir çocuk kardeş hasretine dayanamıyarakçaldığı bir atla Eski Foça'dan İzmir'e 15 saatte gelmiştir.Evden kaçarak Eski Foç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Prof.HİRSCH ÖLDÜ BONN,T.H.A.Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde a!ısımş olan tanınmış Prof.Hirseh,Viyauadaki biı tıp kongresini takip ettiği sırada,kalb seklerinden ölmüştür.70 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • AFYON'DA "ZAFER HAFTASI,TERTİPLENDİ AFYON,ÖZEL Afyon'un kurtuluşu ve büyük Zaferin 40 inci yıldönümü münasebetiyle bu yıl,büyük taarruzun başladığı 2t Ağus tostan 30 Ağustos Zafer Bayramına kadar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • 15 KİS!ÖLDÜ 200 YARALI VAR Buştamfı Birincide En büyük hasar ve insanca zayiat Napolinin güneyindeki Eveliino şehrinde vukubulmuştur.Binada enkazın altından şimdiye kadar 9 ceset çıkarılmıştır.Şehirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • 2 Amerikan denizaltısı buzlar altında buluştu WASHİNGTON,AA.Başkan Kennedy dün yaptığı mutad basın toplantısında nükleer enerji ile hareket eden iki Amerikan deuilaltısı» run Kutupta buzlar altında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • MUSSOLiNi'NiN KIZI KARADENİZ'DE GEZİYE ÇIKIYOR tâ&f&jBaştarajı Birincide 1944 $mnicra Verona şehrinde »Vatana ihanet» suçuyla malı-kûm edilerek kurşuna dizdi-m rilmesinden sonra inzivaya çe-kilerek 'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Vergiler konusunda tartışma oldu Baştarajı Birmcicıp Mehmet Izmen ve Maliye uzmanları İle Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanları «asında seri tartışmalar olmuştur.İTTİ* Lİ BAKANLAR Y.T.P.Genel Başkanı Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Rusların Berİîndeki Komutanlığı kalkıyor Baştarafı Birincide DÜNKÜ OLAYLAR i)ügu Alman hudut muhafızları dün Berllni ikiye ayıran kızıl duvaj.üzerinden Batı Berim polisini taşa tutmuş,Batılılar da göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • MİLLETLERARASI LEIPZIG Sonbahar Fuarı 2 ilâ 9/Eylül/1962 Fuarın açılış gününden itibaren:İSTANBUL-AMSTERDAM LEİPZIG direkt uçak seferlerimizin başlıya» cağını sayın yolcularımıza bildiririz KLM HOLLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • Apak klüp temsilcilerini kabul etmedi t Baştarafı Sekizincide zünü sarfeden Başkan,izahatına söyle devam etmiştir:Aldığımız karar iı*Issrî mahiyettedir.Bu kararı değiştirecek otoriteler var.Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • General Kasım tahrik kampanyasına girişti t Basturufı Birincide kabul etmemektedir.Türk halkı,hükümetinin Araplar hakkında aldığı kararlara da muhaliftir.Meselâ hükümetin İsrail!tanımasına Türk halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1962
  • UYUYAN ŞOFÖR İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU Dün şehrimizde iki trafik kazasında üç kişi ölmüş yedi kişi de ağır yaralanmıştır.Muhittin lşkol'un idaresindeki «Tekirdağ I5:ii)3» plakalı kamyon,tavuk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.08.1962
  • BUNGERT.BU TOPU KAYBETTİ,FAKAT MAÇI KAYBETMEDİ I SAMİ ÖNEMLİ Santrkortta günün kahramanı Alman Bungert idi.WimbIedon'un dömifinalisti John Fraser'i yenerken ortaya büyük bir klas ve mücadele örneği ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • Türkiye Yunanistan milli yelken yarışmaları dün sona ermiştir.Relimde,Flnn sınıfında birinciliği kaşanan Yunan teknesi görülmektedir.YELKENDE YUNANLILARA YENİLDİK Misafir ekip Finn'de 4831,Flying Dutc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • Feriköy dün AHbeyköyü 6-0 yendi Feriköy profesyonel takımı,dün «matör kümeden Alibeyköy ile yaptığı hazırlık maçını 6-0 kazanmıştırilk devresi 5-0 kapanan müsabakanın gollerini sırasıyle Suat,ismet,Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • Türkiye Baltrap Şampiyonası Bursa'da olacak BURSA,ÖZEL Türkiye baltrap şampiyonası bugün başlayacaktır.Şampiyonaya İstanbul.Ankara,Denizli,Diyarbakır.Kocaeli,Eskişehir,Aydın ve Bursa bölgelerine mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • 4%.uV',t MİLLİ LİG TAKIMLAR» fol el KULUSUN ADI t Yeşildirek Gençlik Spor Kulübü KURULUŞ TARİHİ VE KURUCULARI x 1951.Halim Erkılıç,Rıdvan Teke,Merhum Celâl Akkent,Kâzım Acar,AH Akenscl.RENKLERİ Sarı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • F.Bahçe iki basketbol turnuası tertipledi Fenerbahçe kulübü Yunanistan kupa şampiyonu Aris'in de iştirak ed« ceği 2 basketbol turnuası tertiplemiştir.Birinci turnua Yeşilköy Kültür Spor sahasında,Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • TÜRKİYE ATLETİZM ŞAMPİYONASI 1 EYLÜL'DE Türkiye ferdî atletizm şampiyonası 1-2 Eylülde Ankarada,Türkiye puanlı atletizm şampiyonası ise 20-21 Ekimde îzmlrde yapılacaktır.Türkiye ferdî atletizm şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • SUAT ERLER "OLİMPİYAT TERTİPLEMEMİZ GÜÇ,DİYOR Beynelmilel Olimpiyat Komitesinin Türkiye Temsilcisi Suat Erler,1968 Olimpiyatlarının tstanbulda tertibi için Turizm Teşkilâtı tarafından yapılan teklif h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan İspanyol takımı Valencia yarın gel'yor FENERBAHÇE profesyonel takımı,iki karşılaşma yapmak üzere yarın sabah otobüsle Ankara'ya gidecektir.Gençlerbirliği kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • TÜRKİYE SUTOPU ŞAMPİYONASI BAŞLİYOR Bursa'da yapılacak müsabakalara İst.Yüzme İhtisas,M.Spor,G.Saray,Adana D.Spor,Karata»,Urfa Gençlik,Konya Yolspor,Kocaeli Gençlik katılıyor BURSA,NECATİ AKGÜN BİLDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • Voleybol Milli takımı ilân edildi 14 ve 16 Eylül tarihlerinde Atina'da yapılacak Türkiye Yunanistan millî ve temsilî voleybol maçları için namzet kadro yeniden tesblt edilmiştir.İlk çalışmasını Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • CAN BARTU Vedâ maçını oynayacak Can son defa Fior entina' da ŞÜKRÜ GÜLESÎN ROMA'dan bildiriyor FÎORENT1NA Kulübü tarafından Venezia'ya kiralanan Can Bartu,yeni takımındaki ilk maçını pazar günü Mestlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • Amatör Millî Takım tesbit ediliyor izmir,özel Futbol Federasyonu,Olimpiyatlara katılacak amatör milli takımımızın tesbltı için hazırlığa başlamış ve bütün bölgelere namzed kadroların teşkili İçin tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.08.1962
  • tsfifaya davet edilen Federasyon Başkanı "Belki hatalıyız,ama tarafsız olarak hareket eîiik,dedi GÜNAY ŞİMŞE K İZMİR'DEN BİLDİRİYOR MERKEZ İstişare Heyetinin toplantısı münasebetiyle İzmir'de bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor