Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • ÖRNEK BİR DAVRANIŞ MUHALEFET Partisinin son kongrelerinde partizanlık id-m diaları ortaya atılırken,iktidarın ortak partilerinden YTP m nin örnek bir davranışı,alışılmamış güzel bir sürpriz ola-B rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • C.H.P.nin kararını açıklayan KEMAL SATIR C,H.P.mallarının iadesi için Anayasa Mahkemesine gidiyor ANKARA,Mustafa Ekmekçi bildiriyor CHP,DP iktidarı zamanında alınan mallarının iadesi için Anayasa Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • BAYAR'IN MADALYASI GERİ VERİLECEK ANKAKA,ÖZEL Sabık Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ile sabık Bakanlardan Medeni Berk ve milletvekili Mazlum Kayalar hakkındaki gayri meşru servet iktisabı dâvalarına dün İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • mmm Türk Irak ve İran hudutlarının birleştiği Hu mevkiinde mcvzilenmis erlerimiz ve arkadaşımız Necmi ONUR üşıerı vaKanııgı yapıaaıgı nııaırıae,meşru bulunduğumuzu ve âsilerin desteklenmediğini açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • İ7MİD'nClf İ VİİRÎİYİİC »EMtNSU» lar dün İzmir'de sessiz yürül£mlK Ufclil I UllU I «O yüş yapmışadır.Vilâyet binasından Cumhuriyet Meydanına kadar eşleri ile birlikte yürüyen emekli subaylar,Atatürk A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • KARAYA OTURDU Hl Nk0/SeIvi »umu Umur mevkiinde manevra ı7 Ms.T W"İ*M yaparken evvelki gün karaya oturan Denizcilik işletmesine ait Çoruh şilebinin kurtarılması için İmroz ve Hora tahlisiye gemleri çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • Kadınlar,yapılan yolun kendi köylerinden geçmemesi üzerine işçileri kovalayıp kaçırdılar BURSA,ÖZEL I* NEGÖL'ün Muzal köyünde 150 kadın,yapılmakta olan yolun,köylerinden geçirilmemesi üzerine,teknisye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • Yüksek Askerî Sûra toplantıları başladı ANKARA,ÖZEL Yüksek Askerî Şûra dün Genel Kurmay Başkanlığında toplantılarına başlamıştır.Toplantıda.1111 sayılı Askerlik Kanununun 5.maddesinin değiştirilmesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • SSS?aaaa ÇOK DOĞRU Gümüşpala izmir il kongresinde yaptığı bir konuşmada:A.P.lider partisi değildir,demiş.Bu sözü Aristo mantığı ile yürütünce su gerçek ortaya çıkıyor:Gümüşpala A.P.'nin başındadır.Ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • i A.P.KONGRESİNDE IRKÇILIK ÜZERİNE BİR KONUŞMA YUHALANDI GAZETELERDEN)«KAZ ADIMI,k.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • Plânlama Kurulu,Bölge kalkınmasını görüşüyor ANKARA,ÖZEL Yüksek Plânlama Kurulu dün eğitim ve işgücü konusunu bitirmiş,öğleden sonra bölge kalkınması konusunu görüşmeye başlamıştır.Yüksek Plânlama Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • İhracatçılar Hakan'a çattı İZMİR,ÖZEL TİCARET Bakanı Muhlis Ete dün izmir ihracatçıları ile Ticaret Odasında bir toplantı yap mıştır.Toplantıda konuşan Ete «Gayem memlekete hizmet etmekir.Muvaffak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • m-Ticaret Bakanı Muhlis Ete yaptığı konuşmada bu yıl sonunda 360 milyon dış yardımın alınacağını bildirdi İZMİR,ÖZEL İZMİR Fuarı dün törenle açılmıştır.Lozan kapısında yapılan g a açılız töreninde Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • HASAN DENİZ AMATÖR FOTOGRAFCIÜK Yeni bir makine elde edinmiş olan herkes için bu kitap güvenilir bir danışma kaynağıdır.Fiatı 500,ciltlisi 750 kuruştur.İNKILÂP ve AKA KİTABEYLERİ İLANCILIK 5582 10082
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • »El zâsı ve ha I yapılıyor ANKARA,ÖZEL HAYAT pahalılığının artması nisbetinde işçilerin emekli maaşlarına da zam yapılması hususunda bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.Eski yıllarda emekli olanların ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1962
  • Denizcilik Bankası Genel Müdürü için tahkikat ANKARA,ÖZEL Devlet Demiryolları Genel Müdürü Seyfi Çopur'dan sonra Devlet Havayolları Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Şeref Vural da dün emekliye sevked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • B AŞINA millî» wfatını koyan bir dergıı** gecen hafta ilmi hir konu tartışıldı e karara bağlandı.Bu çok.ama önemli,İlmi açıklamadan sizin de faydalanmanızı istedik a e buraya «Mien aktarıyoruz.Aktarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • Kartal Araba Vapuru iskelesi Bir kâhyanın Elinde oyuncak Denizcilik Bankası Şehir Hatları işletmesinin Kartal araba vapuru iskelesi bir şoför kâhyasının elinde,oyuncak olmaktadır.Kartal Yalova arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Merhum Hafız Ahmet efendinin oğlu,merhume Medine Urcun'un sevgili eşi,avukat Meral,avukat Melda ve Dr.Mullu'nun çok kıymetli babaları,Dr.Avnl Örer ve Münir Atagün'ün kayınpederleri,Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • j£ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak!Bir haberi vermekte acele •diyorsunuz.Bilmiyor gibi davransanız daha iyi olacakg,KOVA BURCU |îl Ocak 19 Şubat] Yalnızlıktan sıkılacaksınız.Fakat busun insanlarla fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • Qi 'iDCDCTYCCAT Yarımca ve İskenderun ÖUrCrÇrUOrrt I FabriKaianm.zdan GÜBR£ FABRİKALARI TAŞ.satışlara başiandr.Kialı Aııbülajlı Tonu T.I.»00 IVlrfoıı 4& 25 21 REKLAMCILIK 3548 10111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Şeker hastalığının dün u ve bugünü I" LIM dilinde «Diyabet» diye isimlendirilen seker hastalığı,tıbbın asırlardan beri üzerinde durduğu meselelerden biridir.Sebebi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • EKMEK ALINACAK T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI istanbul Alım Ve Satım Komisyonundan 1 Yedikule iaşe anbarırıın bir senelik ihtiyacı için salın •Jınacak 165000)yüz altmış beş bin adet ekmek kapalı zarf usulü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • İSTANBUL 7.27 Acılı?ve program 7.10 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve hava durumu 8.İS Türküler 8.30 Operetlerden seçmeler 9.00 Kapanış.11.57 Açılı?ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Sevilen melodiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kİ yüz yıkamağa mahsus yer,vasıta;Yapma.2 Bir şeyin etraflıca anlatılışı;Taı\rı a İnamı ve bnglanıg yolları.3 Bodur ağaççıklarla kaplı yer;Besteli müzikli büyük sahne eseri.4 Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • Paranızın.istikbalinizin emniyetini sağlıyan en fazla ikramiye veren bankadır FAAL 5224 10077
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • Şerif TÜZOMAY Leflef)ile Melunet LEFLEF Evlendiler ı vi**;istanbul lOLLITET 10092
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • wası w S8SSH Eczacı Esin AKBAYIR ile Eczacı Günver TURAN Evlendiler 20.8.962 K.Köy MMı m MİLLİYET 10093
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • r DOĞUM B E L M A ve ARMATÖR KAPTAN Mekki TUMANBAY Oğulları HASAN HÜSEYİN'in doğumunu akraba,dost v» »rkadaslarına müjdelerler.VAN vapuru Alsancak limanı 17.8.962 m I I BASIN 14125)1010D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • TMTF Kültür Festivali TMTF Kültür Festivali FESTİVAL PROGRAMI 21 Ağustos 1962 Salı saat 18.00 T.M.T.F.Orkestra ve Korosu Saat 21.30 Jeune Tiyatrosu 22 Ağustos 1962 Çarşamba saat 16.30 Ankara Sahne K.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • ŞİŞLİ MEYDANINDAKİ HAVUZ KALDIRILACAK Sİ5II meydanındaki havuas kaldırılacaktır.Meydanın yeni plânı tmar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilmiştir.Yeni plâna göre meydandır otobüs ve troleyDüşlerin kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • YOL KESEN ASKER KAÇAĞI YAKALANDI Beş ay evvel Kuruçeşme sırtlarında Kadir Sözbir adındaki şahsın yolunu keserek,bıçak tehdidiyle 340 lirasını alan ve kolundan yaraladıktan sonra firar eden asker kaçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • S İ S L İ' D E YENİ BİR RANDEVUEVİ BASILDI Şişli'de sabıkalı bir randevucu'nun işlettiği lüks bir randevuevi daha basılmış ve dört kadın yakalanmıştır.Sabıkalı randevucu on beş gun kadar önce,Osmanbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Plajda Buluşalım n.Modugnio R.1.2 Gemimi Terkedemcm Jerry I.evvis 1.EMEK Tel:44 «4 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 43 95)1 Cambaz Kızın Açkı E.Efe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • Plaj karaborsacıları suçüstü ele geçti Plajlarda "Kabine karaborsası» yap-an iki kişi suçüstü yakalanmıştır.Ataköy plajında görevli ekipler Pazar gunu.kalabahğa rağmen bâzı kabinelerin boş-olduğunu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1962
  • ı ı "ııı.ıııniTrıııııı I11I11IIIUII1T-r-ııııııııııııııııımmmıHMitımMWMi Deneme LA UTLAK doğruyu CVerite absolue)yakağıf\lamanın imkânsızlığı,doğruya en yakını araştıranların demagojik şekilde balta» U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • h-i.C Vy.C^A ^ FF7Â ADAMI ARI Mostova'na Kizi1 Meydana »on iki Sovyet koz-tfcH MEIWHll«Mlil monotıı Nıkolayev ve l'opovlç İçin bir abide dikilmiştir.Âbide,feıa pilotlarını gezdiren feza gemisini temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • cinayeti ortaya çıkardı Bulunan insan ayağının,arkadaşı tarafından öldürülen sabıkalıya ait olduğu anlaşıldı ANTALYA,ÖZEL' Elmalı ilçesinde,ağzında kopmuş bir İnsan ayağı ile dolaşan kurt köpeği bir «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • KAŞ ORMANLARI İKİ YERDEN ATEŞLENDİ ANTALYA,ÖZEL Kb| ilçesi ormanları dün gece iki yerinden ateşe verilmişi,ancak köy halkının zamanında müdahalesi ile 40.000 metre karelik iki saha yandıktan sonra sön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Pencereden giren beş hırsız bir evi soydu SİVAS,ÖZEL I kişilik bir hırsıs çetesi dün gece Altın Tabak mahallesinde Mehmet Sarının pencereslnnden evine girerek 4000 lira parası İlo karısının boynunda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Macaristanda 20 Stalinci lider azledildi BUDAPEŞTE,A.P.Stallncllerl temizleme hareketine devam eden Macar Komünist idarecileri,birçok tannmıg liderleri,Partiden atmışlardır.Bunların arasında geçen Eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Bandırma iskelesi yıkılmak üzere BANDIRMA,ÖZEL Bandırma limanı İskelesi yıkılma ve dağılma tehlikesi ile karsı karşıya kalmıştır.300 metrelik İskeleye Bandırma Belediyesi ve Bandırma Liman Reisliği »a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • İngiltere ve Amerika'da Çiçek vak'aları görüldü LONDRA,THA.A.A.Hindistan'dan gelen bir yolcu gemi-•lndekl 1000 yolcu Tilbury limanı açıklarında karantinaya tâbi tutulmuştur.Ceminin yolcuları arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • TSİ I ki l lîf ÇAMDİVflNACI Wntere,Hastlngs'de yapılan yıllık milli tellftllık müsabakasına bu yıl ylr-I ELLAkklft* UH Adi mlüç klsl katılmıştır.Jüri heyetine,tanınmış İngiliz televizyon sanatçısı Vio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Fransız malı Üç Fil korseleri 65 TL Korseci DlLBER'de İstiklâl Cad.297/1 Beyoğlu Galatasaray Tel:49 38 64 İLÂNCILIK 5955 10107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • KULLANMAK YASAK Tcksas'ın Corpuı kasabasında gençler arasında yapılan bir kavgada,resimde görülen silâh ele geçmiştir.Dev bir sapan olan bu silfth 12 yaşında üç çocuk tarafından kullanılabilmektedir.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • MİSAFİR *ng,tere Kraliçesinin kocası Prens Philip,Prens C »ıarles,Prenses Anne,misafirleri tsveç vellahtı Prens EIIICMnn Gustav'ı yatları Bloodhoundla Bezdirmişlerdir.Resimde,Prenses Anne sağda)Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • 2 EylüPde yapılacak Genel Seçimler için aday listeleri dün açıklandı.Adaylara şimdiden seçilmiş nazariyle bakılıyor CEZAYİR,A.P.RADYO 2 Eylülde yapılacak genel seçimler İçin aday listeleri dün açıklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • MISIR'LI KADINLAR HÜRRİYET İSTİYOR KAHİRE,A.P.Bnşkan Nasır tarafından desteklenen Mısır kadınları kendilerini örtmek ve evlerine kapatmak isteyen bir dini lidere karşı hürriyet mücadelesine girilmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • MUHAFIZ ALAYI Komutanı değişti ANKARA,A.A.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Kumandanı Kurmay Albay Cihat Alpan kıt'a hizmeti dolayıslyle Altıncı Zırhlı Tugay komutanlığına,39.Tümen kumandanı Kur.Alb.Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Bir baraj yıkıldı 41 kişi can verdi BOGOTA,A.P.Kolomblyadaki Florencia kasabası,bir barajın patlaması üzerine su baskınına maruz kalmış ve sakinlerinden 41 kişi ölmüş veya kaybolmuştur.3000 kişi de ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Bir köy muhtarı fecî şekilde öldürüldü SAMSUN,ÖZEL Çakırlar köyü muhtarı Mustafa Uzun gece geç vakit üç meçhul şahsın hücumuna uğramıştır.Mütecavizler muhtarı önce bayıltıncaya kadar dövmüş ve sonra b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • ÂŞIKLARIN NİKÂHI KARAKOLDA KIYILDI POLATLI,ÖZEL Bir kız kaçırma olayı karakolda kiyılan nikâhla tatlıya bağlanmıştır.H.adındaki genç sevdiği ve evlenmek için kaçırdığı kızı Eskişehlre götürdüğü ve nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Koksal,gazetecilere mal beyanında bulundu Tabiî Senatör milletleri,fakir kalabilen devlet adamlarının yükselteceğini söyledi ANKARA,ÖZEL Tabiî Senatör Osman Koksal dün gazetecilere mal beyanında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • İLTİCA FTTİ Ku"ıa'dan Ca.sf.ro rejiminden kaçan altı mülteci,Florida'-11 I I da Miaml sahillerine sığınabilmişlerdlr.10 gün süren bu yolculuğun çoğu küçük bir yelkenlide su ve ekmeksiz geçmiştir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Karısına tecavüz eden babasını öldürdü TAŞKÖPRÜ,ÖZEL İlçemi*?bağlı Açka Klse köyünden Hasan Çelik,karısı ile münasebette bulunan 55 yaşındaki babası Nuri Çeliği av tüfeği Ue öldürmüştür.Karısının bu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • HAYVAN YÜZÜNDEN CİNAYET ANKARA,A.A.Beypazarı İlcesine bafclı Soma köyünde oturan Hüseyin Altınok İle aynı köyden ismail Yıldırım,bir hayvan meselesinden münakaşa etmişler ve kısa zamanda büyüyen münak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Pakistan'da eski bir Başbakan tahliye edildi KAKAÇ*,RADYO Eski Pakistan Başbakanlarından H.Suhraverdl,8 aylık bir mevkuflyetten sonra dün serbest bırakılmıştır.Suhraverdl,geçen Ocak ayında,cHükûmet al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Ruslar yeni bir deneme yaptılar UPSALA,A.Aftovyetler Birliği Yeni Zemble bölgesinde dün bir nükleer denem* yapmıştır.Upsala Sismolojik Enstitüsü tarafından kaydedilen bu İnfilâk 12 Megaton küdretinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Kız kardeşine lâf atanı öldürdü DENİZLİ,ÖZEL Merkez» bağlı Akbay köyünden Hatan Kıyı kız kardeşi Ayşeye lâf atan Muzaffer Gediz'i köy meydanında av tüfeğiyle öldürmüştür.Yakalanan katil »orgusunu müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Kız kaçırma yüzünden adam öldürdü VKS17AA,ÖZEL Kavaklı köyünden Mesut Dağ aynı köyden Remzi Adayı kız kaçırma meselesinden bıçakla öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • De Gaulle'ün karyolası De Gaulle'ün Almanya'yı ziyaret edeceği haberi en çok Hamburg Belediyesini düşündürdü.Çünkü Dünyanın sayılı uzun boylu Devlet adamlarından biri olan De Gaulle'ün yatacağı karyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 175417 176944 1 Poligon 183893 184924 İ Kadıköy 188850 190628 İ Üsküdar 179298 180740 fğ Maltepo 204217 206736 I Beykoz 208985 209776 i istanbul 188952 190347 I Yc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • JSr A OLAAUVOORR.UyuyAAAl YO-RUM.BfR;TÜRLÜ uvuyAMi-VORUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • SuSuK W NE ÎSTHOMÎŞ O^ENEliM.VAMLıÇ YOLA StV^EDÎL DİNİL.13u ADAMLAR 5y£KfAN PFC-iL,DEMİM DOSÎlARiMPlU.8U ÜTî MBVIFÂAT4IUHIN MUNft VAMlIL.OTOMOBİL HQ4A.TAHN ZAMANINDA VElSfTI-BURUMUMUZU Boz M/1 PAH ONA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI istanbul Alım Ve Satım Komisyonundan 1 6750 Kg.kurşun levha 5 Eylül 1962 Çarşamba günü saat 15 te Sirkeci'deki komisyon binasında kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Teklifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • V ALMAN NSU HMW JAWA &Z Muhtelif takatta Motorlu bisiklet Scooter ve Motosikletler DURMUŞ BAYRAKTAROĞLU ve Ort.Adi.Kom.Ştl.Tepabaşı Beşlr Fuad sok.35 Telgr:DURBAY-İSTAK3UI İLANCILIK:5842 10083
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • lükri Tuna EŞ dost ve tanıdıklar soruyorlan Şükri Tunar hakkında yatmayacak nusuusT Yazmaz olur muyum?Bütün hayatı boyunca Tnrk »»ufkisine hizmet eden ve son zamanın en büyük klârinet üstadı olan bu z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • Bir yunan işçisinin öldürülmesi üzerine,İsmail Hakkı Kultan adında bir Türk tevkif edildi.Kaatil belli değil HAMBURG,Özel Muhabirimizden Hamburg'un Harburg banliyösünde,Türk ve Yunanlı işçiler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1962
  • BİR TÜRK MAHKÛM OLDU ibrahim Aytunç adında bir sabıkalı,bir Almanı 5000 marka dolandırmaktan sanık olarak yargılanmış ve 6 ay hapse mahkûm edilmiştir.Aytunç daha önce afyon kaçakçılığından 1,5 sene ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • mm.ADtM Mi CîCiCANfr.MMtf ^EVöiuS'ı 6ü HuKiveVı TANIMIV0CUA1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • VÂLLAHUK ALİ BEY KAPINI W ÛKiUNDEKI KAK UAR.TE,ıZı_^NMEDEN vç.M Ete Pı'ı_AN ycK "VJ" 'A i f* m 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • Hlerl 13B3 Rtbiül' vv«l 10 VAKİT Güııeı öğle tkind)Akşam vattı SALI 21 Agrustos 19 6 2 VASATÎ İR 13.T7 17.04 20.00 21.41 424 »umt 137* A»ü»tol ezan!10.13 6.17 9.04 12.00 1.40 8.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • MiHiiief ¦OB8 JJ™ Milliyet Gazetecilik A.adına w Rahibi ERCÜMENT KARACAN Umum\Negriyat Müdür*:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Me&ûl MüdSr ı HASAN YILMAER or kısmından Mesul Müdür NECMl TANYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • I M.B.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile 6 hava meydânının alarm tesisatları yaptırılacak.Keşif bedeli 650.000,lira olup geçici teminatı 29.750.liradır.İhalesi 29/8/1962 Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • TARLAN DİŞ MACUNU SIZLAYAN/KANAYAN,ÇEKİLEN DİŞ ETLERİNE ve DİŞLERİN ÇÜRÜKSÜZ AĞRISINA KARŞİ FAYDALIDIR.DİŞLERİ TEMİZLER,KORUR.İLANCILIK:5593 10079
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • İST.SAĞLIK VE SOSYAL YADIM MÜDÜRLÜĞÜ Satmalına Komisyon Başkanlığından Kapalı zarf usuliyle.1/9/962 günü,1 Saat 10 da Haydarpaşa Numune Hastahanesi ihtiyacı 50 kalem sıhhî malzeme 82.067,52)lira tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • KUNDURACILAR Fora ve Gazuma makineleri Yapıştırma presleri Yarma makineleri Freze tezgâhları ve ayakkabı imâlinde kullanılan bilûmum makineler.Müracaat:DANİMARKA PAVYONU izmir Teşhir yeri)t« ADOLFO BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 üniversitemiz 1962 1963 ders yılı seçme imtihanlarını kazananlara ait aslî ve yedek listeler Üniversitede ilân edilmiştir.2 imtihan sonuçları kazananları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • İLAN TARİFESİ t ıj.4,1 İnci sayfalarda aantlml 30 T.L.|i T i* tayfalarda 25 T.L.0 Birinci tayfada katlık 300 T.L.0 Ddtün.Nlaan,Nikah,Vefa* v« Teşekkür İlânları a»ntta* kadar 80 T.L.0 Uânlar ktUmtri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • MİKROFON YANKILARI Televizyon mu Şimşir mi FARUK YENER Birleşmiş Milletlerde çalışan bir dostum her alan-da geri kalmış bir Doğu ülkesinde görevlendirilmiş-ti.ülkenin başşehrine vardığı zaman halkın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • «İMUe «ÖROU«\fcriMĞ,JÜPı'-rER.OENll_£N GENÇ SEesöRi'Ntts» euİM DEM KURTARDt TA9K O KCZ4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES tm Yazan:Maurice DEKOBRA Bernard,Robertsondan geri kalmadı:Dünyaya Dundee marmöladını ve skoç viskisini kazandıran İngiltere şerefine üç kere hurra.Uzun uzun hâtıralarını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1962
  • YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN 00 Kırmızı,«arı,yeşil,mavi,ortadan siliniverdl.Güneş,kirli beyaz bir leke halinde,zorlukla belli ediyordu yerini tepede,o kadar.Bâzan çok uzaklarda çatlayan bulutlardan aşağı,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1962
  • İngiliz aktrisi Carol GarcBner I Bir gecede 47 kişiye:randevu verdi GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Perşembe akşamı Londra'nın «Warner Tiyatrosu,isimli sinema salonunda genç bir İngiliz kızı tam 47 kişiye ran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1962
  • SATILIK EMLAK EMLAK ARAYANLAR ISTINYBDB fevkalade donlze maniaralı 12.000 M2 Arsa.73 84 32.CİHANGİR Fındıklı arasında at.Daireler 10 12 arası 44 55 68 geceleri 49 23 33.KAT,Lâlelinin merkezinde gömme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1962
  • İSVEÇ MALI VOIiVO DİZEL KAMYON ve OTOBÜS ŞASİLERİNİ Daima tercih ediniz DERHAL TESLİM Bol yedek parça,mUntazam bakım servis)Türkiye umum Mümessili MEHMET KAVALA Galata Nesli Han İstanbul Tel:44 75 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1962
  • Brvan Cohb ve evi.Talihsizlik ve Linda Ren(rew ve evi.2 hüviyetle,2 İcadınla,2 ayrı şehirde yaşayan politikacı Metresinden vazgeçti MEŞHUR aktör Alec Guiness'in «Kaptanın Cenneti» adlı bir filmi vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1962
  • ŞAVAŞiS.Ergenlikleri yok eder c İLANCILIK:5948 10089
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1962
  • ISUZU KAMYON OTOBÜS PAVYONUMUZU GÖRÜNÜZ Türkiye Mümessili SAKi CANLISOY Karaköy Izmirlioğlu han Tel:49 49 85 İLANCILIK 5912 10078
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1962
  • Köylü köy kalkınmasında çalışırsa lira,bir milyon lira ınm»ı.ww"W n;Hâlen Gönen'de Kaymakam olan Hüseyin Öfütçen önde)ve Subeylideı» köyü halkı yol yapımında.olur EKREM BALIBEK tim'iıjııııjınııııııt t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1962
  • Hürriyefe gidiyordu fakat öldü Utanç Duvarı önünde kızıl silâhlara hedef olan genç,hürriyetin ellinci kurbanı idi B Dikenli teller üçerinde kalan ceset,Doğu Alman Halk Polisi tarafından lii sözde hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1962
  • ŞİŞMANLIK v» şişmanlamak hakkında herkesin doğru veya yanlış bir takım fikirleri vardır.Geçenlerde New-York'un bir doktoru bu konulardaki fikirlerin hangilerinin doğru ve hangilerinin yanlış oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1962
  • ¦¦yi Korkunç bir İnsan gucu Faaliyete geçti Şeddin Paralına da.latı kaalmlnde,yıkılmış yerleri onarmak İcln çalışan duvar örücüleri »a İpUdal tutularla tos taşıyan Yediden yetmişe kadar yüzbinlerce Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1962
  • Fiorida ve çevresindeki eyaletlerde büyük çiftlikler satın alınarak bunlar feza alanları haline getiriliyor BİRLEŞİK Amerikanın güneyinde,Florida'dan Teksas'a kadar uzanan kısmı,bir «Feza Endüstrisi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • m izmir Fuarı törenle açıldı Başiarajı Birincide tevzi etmek,Türkiye'yi az gelişmiş memleketler tasnifinden kurtararak fert ve millet seviyesinde refah sağlamaktır.Bu hedefe demokratik yollardan ulaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • İHRACATÇILARI BAKAN'A ÇATTI t Baştarafı Birincide I ihracatı serbest bırakmamız lazımdır i Bunu hükümet cesaretle ele almalı veya bunu yapamıyorsa hiç bir şeye karışmamalıdır.Taban Hatmin zararını lıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Yüksek Askerî Sûra Baştarajı Birincide da normal askerlik sürelerinin dışında dört aylık okuma yazma eğilimine tâbi tutulacaklardır.Bunlardan,okuma yazma öğrenenlerin,okulda geren müddetlerinin iki ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • EMiNSULAR DÜN MİTİNG YAPTILAR t Baştarafı Birincide yarak ağlamışlardır.Hatiplerin konuşmaları sık sık tempoyla söylenen «Hürriyet.Hürriyet.ve «Kahrolsunlar.sözleriyle kesilmiştir.Mitingde herhangi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • YARAM ER BEHÇET YILDIZ ŞEMDİNLİ'YE GETİRİLDİ X E M O N Lı n ŞEMHINLI'dcn bildiriyor Irak uçakları tarafından açılan ateşle yaralanan Rabürük jandarma karakolu erlerinden Behçet Yıldız olaydan 6 gün so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • TAHRİKLER trak radyon ı son ulayltt üzerine Türkiye aleyhine geniş bir kampanyaya girişmiştir.Bilhassa Kürtçe yapılan bu yayınlar bölge halkının huztyufm boz^ maktadır.Faka)jet uçaklarımız n İrak uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Maluliyet,İhtiyarlık ve Ölüm Aylıkları Tashih Emsalleri nu Sigortalılığın Başlangıcı 1950 1951 1952 1353 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 3.42 3.28 3.İS 3.15 3 06 2,92 2.90 2.90 2.76 2.66 2.81 2.71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • FOTOĞRAFÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Eylül ayında teslim etmek üzere "NEGRA" MARKA 6 9 ıollfilm toptan fiatı TL.2.50 satılacaktır.Sipariş için:izmir Enternasyonal Fuarı ispanya Pavyonunda İLANCILIK 5974 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Sarıkamış Askeri Sat.AL Komisyonundan Kapalı zari suretiyle 120 ton kuru Fasulye satın alınacaktırluhammerı bedeli 216.000 lira olup geçici temiuaU 14550 Üradjrihalesi 10 Eylül 1961:günü saat 10.00 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Türkiye Satıctaı LG.FİNFİNİ8 İSTANBUL DÜĞÜMSÜZ BALIK AĞLARI Kopmasına İmkân Olmayan Yegane Ağlardır UCUZ FİATLAR MÜSAİT ŞARTLAR ip N/WL0N EMıNONu ASMAALTI CAMBAZHAN SOKAK NO.2 İLA.NC1LJK 6009 10105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • URLA KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI KALİFİYE BİRİNCİ SINIF Kaynakçı,Kazancı,Mon tajcı borucu ve ince saç USTALAR] ARANIYOR MÜRACAAT:Sılâhtarağa,Kemerburgaz cad-Çobançeşme istanbul,Tel 21 19 54.İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • En Saf tuvalet sabunu $£ffAf PE-RE-JA TUVALET SABUNU dur GLİSERİNLİ GÜZEL KOKULU-LANOLİN KREMLİ ve ALKOLLÜDÜR En hassas cildlere kullanılan antiseptik bir sabundur.İLANCILIK:5774 10085
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • TEMİNAT MEKTUBU Kredileriniz,ticari şekilde peşin paraya çevrilir.Tokatlıyan İş Han kat 2 No:5 İLÂNCILIK 6005 10106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Tekirdağ İli Daimi Encümeninden 1962 yılında inşa ettirilmekte olan köy ilkokullarına yaptırılacak okul eşyası işi kapalı zarf usulü,ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 99939.67)Ura olup muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Deterjan 5TÂR Bayaz çamaşırlarınıza yünluJpekîC nylon ve orlonlarınıza DAHA PARLAK BİR BEYAZLIK v» RENKLERİNE CANLILIK VERİR şimdi her zamandan daha tesirli daha kuvvetlidir.Bîr JEKR)mamulâfıdır Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • GALVANİZLİ DÜZ VE OLUKLU SAÇ MUBAYAA OLUNACAKTIR.Çukobirlik Umum Müdürlüğüne 25 ton 0,50 lik 3 metre boyunda Galvanizli oluklu saç ile 3 ten 0,50 Ukll Galvanizli duz saç kapalı zarfla teklif almak sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • İV^V."yi çok seviyor.VİTA'nın tadı o kadar nefîs kî,VlTA île pişen bîr yemekten dolıa lezzetli bir şey olabilir mü VİTA.kalorisi bol ve kuvvet sağlıyan bîr gıdadır.VlTA hafiftir,mideyi yormaz,çünkü fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • VALENCİA CUMA GÜNÜ ŞEHRİMİZDE t Baştarafı Sekizincide söylenmektedir.Real Madrid,Barcelona ve Saragotva'darı sonra İspanya dördüncüsü olan Vaiencia'mıı bir tek maçı üniversite Spor Kulübüne 170.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Tasarruf devrindeyiz Eski gömleğini atma 5 T.L.ver modern yaka ile yenile DANİŞ Beyoğlu İmam Sok.4 Tel:44 92 67 İLÂNCILIK 5999 10108
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Marangoz iğin DEMİR PRES ARANIYOR.Müracaat:ECalyoncukulluk Cad.No.193 B.Beyoğlu 44 3fi 84 İLANCILIK 5977 10087
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • PATTERSON ÜSTON MAÇINI BÜTÜN DÜNYA TAKİP EDEBİLECEK Boştara/ı Sekizincide kofanın televizyon ekranında seyredilebiiiyordu.Şimdi ise,dünyanın neresinde olursa olsun,bir televizyona sahip bulunan bir bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Â.P.Yüksek Hakem Kurulu Toplanamadı AXKAKA.ÖZEL A.P.Yüksek Hakem Kurulu çoğunluk olmadığından dun toplanıp Burhan Apaydın.Orhan Apaydın ve Muallâ Akarcanın ihraçları konusunu görülememiştir.Toplantı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Bir kadını öldürüp,iki kızını yaralayan kaatil tesbit edilemedi Beykoz'a bağlı Çavuşbaşı köyünde Fatma Satır adında 35 yaşında bir kadını tabanca ile öldüren,Zehra ve Meryem adındaki kızlarını da yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • 17.istanbul Tenis Turnuası başladı t Baştarafi Sekizincide X.Bari t.»okiriis'l 6-0 6-4 p.laiı F.Toleda'yu 6-h.6-1 R.Taylor V Gürsk'ı 6-1,6-2 J.Fraser M.Tiırehyan 6-2,6-2 S.Ulutiirk A.Çip 6-2,ti-2 yenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • SCHULTZE GELİYOR Batı Almanya tek kadınlar şampiyonu Schultze istanbul T.E.D.kulübünün davetlisi olarak ve turnuaya katılmak üzere bugün şehrimize gelecektir.DİRer bütün yabancı raketlerin Ongun tstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • FRASER VE EMERSON BEYRUT FİNALİNDE İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuası favorilerinden Emerson ve Fra» ser,Beyrut tumuasınm finalinp kalmıçtır.İki tenisçi final kaışılarmasını müteakip tütanbula hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • BUGÜNKÜ PROGRAM fSANTB KORT)Saat:I3.ua Dr.T.Fraser S.Gursl 14.00 R.Taylor N.Barı 15 00 K.Fawaz A.Aksel 16.50 N.Frascr S.Uluturk veya Çip 17.30 t.Budmg P.Lall SAHA 1 14.00 S.Barulay N.Kernıen 15.00 i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • C.H.P.MALLARI Büştaraft Birincide paralarının bekçiliğini ye dağıtımını CHP japmıç olacaktır.ÇjtP sa.deç»1 *ski Ulus matbaasını alacaktır.Kemal Satır «DP iktidarı ramanında IIP mallarına haksız olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • İşçilerin emekli maaşı Baştarajı Birincide Vak'a yııl Aylık tashih emsali 1959 1,17 1960 1,08 1961 1 1962 1 İHTİYARLIK VE MALULİYET AYLIKLARI İşçilerin ihtiyarlık ve maluliyet aylıklarına da âzami yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • BERLİN'DE RUS Askerleri taşlandı BERLtN,A P.Batı Beıhnli gençler dun aksam yine bir Sovyet harb âbidesine gitmekte olan Sovyet askerleriyle dolu bir otobüsü taya tutmuşlardır.400 kadar genç «Kaatilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • Amele taşıyan kamyon devrildi 5 kişi öldü İSKENDERUN,ÖZEL içinde 40 pamuk amelesi bulur an bir kamyon devrilmiştir.5 kişi ölmüş.5 i ağır olmak üzere 27 amele de yaralanmıştır.Münir Ozdaplı idaresindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • İKİ SEHiR HATTI VAPURU ÇARPIŞTI Şehir Hatları vapurlarından «Ali tlısan Kalmaz» ile «tnkılâp» dün saat 13.30 da Kadıköy iskelesi önünde çarpışmışlardır Çarpışma sonunda inkılâp vapurunun üst güverte c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • MİLLİ LİG MAÇLAR!8 t Baştarajı Sekizincide İTİRAZLAR DEVAM EDİYOR Futbol Federasyonu Başkanı Milli lig'in 8 Eylülde başlayacağını açıklamış olmasına rağmen,son kararın doğurduğu ihtilâf devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • İZMİR'İN BEŞ KULÜBÜNÜN MÜŞTEREK KARARI Altay,Altınordu,Karşıyaka,Göztepe ve îzmirs,por kulüpleri dün yaptıkları toplantıda Milli lig'in 22 takıma çıkarılmasını protesto etmiş ve 20 takımlık eski statü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • DÖRT KULÜBÜN MÜRACAATI REDDEDİLDİ ANKARA.ÖZEL Adalet.Emniyet.Adana Demir&por v l7mjr 'Demirr.por kulüplerinin millî lige alınmaları irin Başbakanlığa gönderdikleri y*?ı dun Devlet Bakanı kanalı ile Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1962
  • JETLERİN DEVRİYE UCUSU SONA ERDİ t Baştarajt Birincide runı ederek iki erimizi şehit etmiş,biı erimizi yaralamışlardır.Bunun üzerine Aııkara'daki Irak Elçisine,uçaklat çekilmedikleri takdirde mukabele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.08.1962
  • aray Din gece öndü PSV inkımmın davetlisi olarak iki maç yapmak üzere Hollanda'ya giden Galatasaray dün akşam 20.30 da uçakla şehrimize dönmüştür.Sarı Kırmızılılar Hollanda'da büyük bir «lâka gördükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • Türkiye Yunanistan yelken milli yarışları dün Kalamış koyunda başlamıştır.Resimde,yarın akşam sona erecek yarışlardan bir tekne müsabakada.TÜRKİYE Yunanistan mil-Flying Dutchman sınıflarında lî yelken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • K.PASA'L!A.İHSAN BU SENE FUTBOL OYNAYAMIYACAK KulübU tarafından nizamî müddet İçerisinde mukavelesi ycnllenmlyen Xasımpaşalı AH thsan takımının bu lenekl resmi müsabakalarına iştirak «demeyecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • 21.000.000 T.L değerindeki ispanyol takımı menejeri "Rakibimiz Beşiktaş'ı tanıyoruz,dedi Z SPANYA lig dördüncüsü Valencia takımı Pazar gecesi Beşiktaş'la yapacağı karşılaşma için Cuma günü uçakla şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • KULÜBLN ADİ KURULUŞ TARİHİ VE KURUCULARI RENKLERİ ADRESİ VE TELEFON NUMARASI TESİSLERİ ÜYE ADEDİ YILLIK GELİRİ MİLLÎ LİGDE GEÇEN YILKİ DERECESİ ŞAMPİYONLUKLARI ANTRENÖRÜ MENECERİ İDARE HEYETİ ÜYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • Beşiktaşlı K,Ahmet'in Mu kmîûı Beşiktaş Gençlerbirliği maçında kolu kırılan Ahmet özacar bir ay futbol oynannyacaktır.Evvelki gece.Ankaradan getirilen genç futbolcu,bir klinike yatırılmış ve kolu alçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • Demlrspor,Seiâmi ve K.Yaşar'ı kiraladı ANKARA,ÖZEL Ankara Demlrspor kulübü dün Milli ligde bu sene iyi bir derece alabilmek gayesi ile.Adana Demirspor takımı elemanlarından Seiâmi ve Kartal Yaşarı kir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Patterson,Soııny Linston ile yapacağı karşılaşma için «ntrenmanlarını sıklaştırmıştır.Resimde,bu maç için Unvanını ortaya koyan şampiyon Patterson çalışırken görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • Fenerbahçe fiti Hafta Levski'yi Bekliyor Yugoslav Federasyonu Genel Sekreteri,Antrenör Kokotovic'i methetti Fencrbalırcnin bu hafta Cumartesi gecesi Mithatpaşa stadında Levskl ile maç yapması için teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • Remzi îatarî "Gruplaşma Adüânedir,dedi Vefa Kulübü Reisi Remzi Tatarl dün yaptığı basın toplantısında «Diğer kulüplerin itirazını tasvip etmiyorum.Gruplaşma âdilâne olmuştur» demiştir.Galatasaraya tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • ONBİRATEŞ SAYIN FEDEYASYONDAN ANLAYIŞ GÖSTEYEYEKTEN BİZİ DE MİYYİ LİGE AYMASINI YİCA EDEY EKTEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • Fikslir 4 EylüTde ilân edilecek.Bu karara rağmen izmir,Ankara kulüplerinin bâzıları itirazlarından vazgeçmemek JA# n* 63 MilH ligi 8 Ey-I jrtslJr1"1 Cumartesi günü üç şehirde oynanacak maçlarla başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • 2ü İ"-S a [SAMİ ÖNEMLÎ] 13AİV11 U i\JVll_l yaşındaki ingilizlerin bej msmarah tenisçisi Taylor,kursun gibi servisleri ile dikkati çekti.Yukardakl resimde,Taylor'un bir back hand'i görülüyor.Dünkü müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1962
  • ATLETİCO MADRİD'LE YAPACAĞI FİNAL MAÇI İÇİN Müsabaka 5 Eylül'de Siuiîgart'ta yapılacak.Venezia Can Bartu'nun sigoria ettirilmesini şart koştu EYLÜLDE Stuttgart'ta tekrarlanacak Avrupa Kupa Galipleri T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor